FÉNYESSÉGEK ELEANOR CATTON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉNYESSÉGEK ELEANOR CATTON"

Átírás

1 A FÉNYESSÉGEK ELEANOR CATTON

2 MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓNAK A könyvben található csillag- és bolygóállásokat asztronómiailag Nap a Halakban, az utolsó csillagjegyben jár. Következésképp, mint az a köztudatban él. Ezzel a helyreigazítással nem szeretnénk tiszteletlennek mutatkozni a köztudattal szemben: ugyanakkor meg kell teletben ezt a téves elképzelést: továbbá azt a következtetést is meg- - - a végtelen mennybolt.

3 ; B - : ; B - 5 j 4A / A B j 3 - A TIZENKÉT CSILLAGJEGY KAPCSOLÓDÓ HÁZ <M :I] <I]_PIZM b LS Oa R\ +PIZTQM.ZW[\ JIVSnZ *MVRIUQV 4 _MV\PIT R[nO[bMZSM[b\ -LOIZ +TQVKP [bnttwliqoiboi\~ Dick Mannering, pénzmágnás és IZIVaJnVaI \]TIRLWVW[ 9]MM 4WVO \^ [ 0IZITL 6QT[[MV JQbWUnVaW[ 2W[MXP 8ZQ\KPIZL XI\QS][ <PWUI[ *ITNW]Z PIR~ OaV S )]JMZ\ /I[KWQOVM JyZ~[nOQ yzvws Sook Yongsheng, ~XQ]UJIZTIVO \]TIRLWVW[ +W_MTT,M^TQV TMTSu[b?MTT[ S]VaP~RI Ib )ZIP]ZI ^ TOauJMV ) <ISIZuSJIVS I :M^MTT [\ZMM\MV )?M[\ +WI[\ <QUM[ [bmzsm[b\ [uom?mtl [\ZMM\ ) /ZQLQZWV [bntt~ :M^MTT [\ZMM\ Az Aurora-aranybánya 3IVQMZM l\^ [U PMTa I SyVIQ VMOaMLJMV 3IVQMZM 6QT[[MV u[ <[I /QJ[WV ZISXIZ\ )b ~XQ]UJIZTIVO 3IVQMZM /WL[XMML ^Q\WZTn[ 8WZ\ +PITUMZ[ 0WSQ\QSIQ JyZ~[nO JuSMJyZ~[nO Az Utasember Szerencséje :M^MTT [\ZMM\ 0WSQ\QSIQ J Z\ V ;MI^QM_ BOLYGÓIK KAPCSOLÓDÓ HATÁS?IT\MZ 5WWLa 4aLQI?MTT[ +IZ^MZ [b T /ZMMV_Ia.ZIVKQ[ +IZ^MZ Alistair Lauderback Georg Shepard )VVI?M\PMZMTT -UMZa ;\IQVM[ jz\mtmu >noa -Z Uralom Korlátozás 4MOS T[ SWZnJJIV TMOJMT[ 4MOJMT[ SWZnJJIV TMOS T[ TERRA FIRMA +ZW[JQM?MTT[ PITW\\

4 GÖMB A GÖMBBEN január 27.

5 MERKÚR A NYILASBAN Amelyben egy idegen érkezik Hokitikára; megzavarnak egy titkos tanácskozást; Walter Moody elhallgatja legfrissebb emlékeit, és Thomas Balfour belekezd egy történetbe Ha az ember végignézett a Korona Szálló dohányzójában össze- - mások frakkot, vagy öves tweed kiskabátot csontgombokkal, megint mások perkálból, sárga gyapotbársonyból vagy sávolyozott szövet- na, akik történetesen ugyanabba a vasúti kocsiba szálltak, és mind- amelynek részei közé a köd és a dagály emelt válaszfalat; ami azt este uralkodik el egy vasúti kocsiban, csakhogy itt nem a vonat za- kopogása. ajtóban, tenyerét az ajtófélfának támasztva. Nem is sejtette, hogy teit; mire kinyitotta az ajtót, mind a tizenkét ember újrakezdte, -

6 14 GÖMB A GÖMBBEN lomra, legalábbis ami a biliárdjátékosokat illeti, mert közben elfelej- - amikor Moody belépett a helyiségbe. ha szokásos testi és lelki állapotában leledzett volna. Most azonban is lehet, végeérhetetlen hánykolódás a tajtékos fehér vízen, amely uralkodik a helyiségben, ahová éppen belépett. - totta, és édeskés szagú hajolajjal simította le, amely eredeti arany- a mozdulatai gyorsak és pontosak, és megvolt benne az a fajta rom- ságról nem árulkodik. Úgy viselkedett, mint egy tapintatos komornyik, akinek jól vág az esze, aminek az lett a következménye, hogy tett szószátyárnak nevezni, a bizalmukba avatták, vagy meghívták, hogy közvetítsen olyan személyek között, akik még alig ismerték egymást. Egy szó, mint száz, a viselkedése csak igen keveset árult el január sokban. - valamelyik rekeszében mindig is tisztán látta, hogy fest éppen egy ság, mint bármilyen, rokon lelkek közti kapcsolat. Amikor Moody ni akart a tulajdon szépségében, mint inkább úrrá lenni fölötte. - lant egy saját maga tervezte pompás gépezetet, és látja, hogy az - Most is látta önmagát, amint a dohányzó ajtajának támaszkodik, és tudta, hogy aki ránéz, egy tökéletesen nyugodt és kiegyensúlyo- távolságtartással pillantott végig a helyiségen. Az volt a benyomása,

7 16 GÖMB A GÖMBBEN - ványok a szekreter tetején, amelyek lapjai elvékonyodtak, és a nyom- oldalán kis ablak nyílt a szálloda hátsó udvarára, egy rekeszekkel és - valamint északon egy sor tyúkketrec, amelyeket lánccal rögzítettek a tolvajok ellen. Ennek az elmosódó látképnek a peremén túl, egy háztömbnyire kelet felé, megereszkedett ruhaszárító köteleket lehe- - amikor minden szín mintha hirtelen elveszítené élénkségét, és zu- - ságuk csak tovább hangsúlyozta a szoba berendezésének általános kedélytelenségét. Egy olyan ember számára, aki az edinburgh-i klubjához szokott, meg, és a szegecselt díványok csillogó gömbölydedsége arról árulkodott, hogy jól megtermett urak szoktak terpeszkedni rajtuk, és amikor az ember belépett, a kezébe nyomtak egy puha, kellemesen ánizs- vagy borsmentaillatú házikabátot, aztán éppen csak meg kel- vány kopár és közönséges volt. De Moody nem az a fajta volt, aki január volt rá, hogy visszahúzódott önmagába, mint ahogy egy gazdag egy koldus útjából. Nyájas arckifejezése mit sem változott, ahogy - mélyebben húzódjék vissza önmagába, egyszersmind egyre merevebb tartást öltsön, megacélozva testét a várható jelenetre. Ezt a visszahúzódást, bár nem volt tudatos, nem is annyira a na- ban Moody nem is volt túlságosan gazdag, és gyakran nyomott egy- mindig végigfutott rajta egy kis kellemes borzongás tulajdon nagy- egyensúlyának pillanatnyi megingása, amely fölött minden ere jével igyekezett úrrá lenni. Végtére is ez itt egy aranyásótelep, olyan vá- Igazság szerint alig hat órával korábban, egy háromárbócos vi- tanúja volt, amely minden egyéb realitást kétségessé tett számára. Az a jelenet még mindig ott volt vele, mintha egy ajtó résnyire nyílt fénycsíkot lehetett látni, többé nem kívánhatta vissza a korábbi sö- az ajtót még jobban kinyílni. Ebben a törékeny állapotban minden olyasmit, ami eltért az átlagostól vagy alkalmatlanságot okozott neki, személyes sértésnek tekintett. Úgy érezte, mintha ez a lehangoló nak a megpróbáltatásoknak, amelyeket csak az imént szenvedett el,

8 18 GÖMB A GÖMBBEN abban, hogy kövesse ezt a képzettársítást, és visszatérjen a múltba. A megvetés hasznosnak bizonyult. Megajándékozta az arányok állandóságának érzésével, a helyénvaló és nem helyénvaló dolgok tonságban érezhette magát. A helyiséget nyomorúságosnak, szegényesnek és lehangolónak on, gondolta, és attól, hogy ez a hasonlat eszébe jutott, megint kissé magabiztosabbnak érezte magát. a határvidék lakói lenni szoktak, az ajkuk keskeny és sápadt, tartá- toválás. Ami a többieket illeti, Moody nem tudta eldönteni, milyen - hamvát már lemosta róluk az ásás. Most már alighanem örökre ilyen mogorvák és nyughatatlanok maradnak, alattomosak és mo- - sokat töprengett rajta, miért vannak csendben. Egy konyakra volt Amikor belépett, egy pillanatig még ott állt az ajtóban, várva, akár elutasító gesztust, tett még egy lépést befelé, és csöndesen be- tán a kandalló irányába, úgy gondolta, ennyi elég is lesz általános bemutatkozás gyanánt, aztán odalépett az oldalsó asztalhoz, és nekilátott, hogy keverjen magának egy italt a palackokból, amelyeket január nyisszantotta a végét; a foga közé vette, aztán visszafordult a terem lét, hogy bármiféle hatással lenne rá a jelenléte. Neki ez így éppen - val, aki úgy érzi, most az egyszer alaposan kiérdemelte, hogy a nap De elégedettsége nem tartott sokáig. Alighogy kinyújtotta a lábát - arcán egyetlen rándulás sem jelezte, hogy ezt észrevette volna. Udvariasan bólintott, és elmagyarázta, hogy ami azt illeti, szobát foglalt magának itt az emeleten, mert éppen aznap este érkezett a városba. Moody újra bólintott, és közölte, hogy igen, pontosan így érti. És hogy kipróbálja a szerencséjét mint aranyásó. fogja hallani: fekete homok fönn Charleston felé. Az északra van - gam szerencséjét.