Meiszterics Anikó BIOAKTÍV KALCIUMTARTALMÚ GÉL- ÉS KERÁMIARENDSZEREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meiszterics Anikó BIOAKTÍV KALCIUMTARTALMÚ GÉL- ÉS KERÁMIARENDSZEREK"

Átírás

1 Meiszterics Anikó BIOAKTÍV KALCIUMTARTALMÚ GÉL- ÉS KERÁMIARENDSZEREK Témavezetők: Sinkó Katalin Rosta László

2 Kutatás célkitűzései Célkitűzés: nagyszilárdságú kalcium-szilikát és kalcium-szilikátfoszfát biokerámia előállítása és szerkezetvizsgálata Gél és kerámia szintézis: oldattechnikán alapuló szol-gél módszer Szol-gél módszer előnyei: - alacsonyabb hőmérsékletigényű, - kialakuló szerkezet már molekuláris szinten, nanomérettartományban is kontrollálható, - olyan kémiai összetételek is kialakíthatók, amelyek olvasztásos technikával nem, az olvadékfázisok szételegyedése miatt, - bioaktivitás növelése kémiai összetétel (CO 3 2- ; OH - ) valamint a megfelelő porozitás révén.

3 Kutatási feladatok 1. Egy új szol-gél módszer kidolgozása kalcium-szilikát és kalcium-szilikát-foszfát gélrendszerek szintézisére kémiai összetétel optimalizálása (kalcium/szilícium/foszfor arány; oldószer); katalizátor: HNO 3 CH 3 COOH NH 3 H 3 PO 4 hőmérséklet 2. Tömbkerámiák színterelésének optimalizálása tömb kerámiák kialakításához szükséges szemcseméret beállítása (DLS) színtereléshez szükséges nyomás, hőmérséklet és idő feltérképezése 3. Szerkezetvizsgálat atomi és szupramolekuláris mérettartományban A gél és kerámia rendszerek kémiai kötés rendszerének vizsgálata (ATR-FTIR, 29 Si és 31 P MAS NMR). Amorf és kristályos szerkezetek meghatározása kis- és nagyszögű szóráson alapuló technikákkal (SAXS, SANS, WAXS) Kristályos fázisok azonosítása röntgendiffrakciós módszerrel (XRD) 4. Tömbkerámiák tulajdonságának vizsgálata Mechanikai szilárdság vizsgálat (Brinell-, Vickers-keménységmérés). Színterelt kerámiák oldhatóságának vizsgálata.

4 Szintézis prekurzor oldat hidrolízis kondenzáció szol Szilícium-prekurzor: tetraetoxi-szilánt (TEOS), Kalcium-prekurzor: kalcium-nitrát (Ca(NO 3 ) 2 4H 2 O), Oldószer: 1-propanol, Katalizátor: ammónia oldat. Hidrolízis: Si(OCH 2 CH 3 ) 4 + x H 2 O Si(OCH 2 CH 3 ) 4-x (OH) x + x CH 3 CH 2 OH Kondenzáció: Si OH (al) + HO Si (al) Si O Si (al) + H 2 O Si OR (al) + HO Si (al) Si O Si (al) + ROH Ca(NO 3 ) 2 Ca 2+ (al) + 2 NO 3 - (al)

5 Transzmittancia (%) Ammóniával katalizált kalcium-szilikált rendszerek FTIR spektrumai CO 3 2- NO 3 - Si-O-Si Si-O-Ca CO 3 2- CO 3 2- Wollasztonit 1000 C Hőmérséklettartomány /ºC Lejátszódó folyamatok 700 C 500 C 300 C 80 C Szilika Ca(NO 3 ) 2 4H 2 O NO 3 tartalom csökkenése CaCO 3 fázis SiO 2 fázis Si-O-Ca kötés kialakulása SiO 2 és CaCO 3 fázisok reakciója Amorf kalcium-szilikát rendszer Hullámszám (cm -1 )

6 Si-O-Ca kötés azonosítása amorf rendszerekben Transzmittancia (%) Si-O-Si Si-O-Ca Intenzitás (a.u.) mosás, és 800 C hevítés Ca 2 SiO 4 Ca 2 SiO 4 x H 2 O mosás, és 100 C szárítás Wollasztonit mosás, és 80 C szárítás mosás és 800 C hevítés 700 C mosás és 100 C szárítás 700 C Hullámszám (cm -1 ) E két mérés alapján elmondható, hogy a FTIR csúcsok helye nagyban függ a kalciumszilikát kristályfázisok típusától (pl.: 890 cm -1 wollasztonit; 930 cm -1 -dikalcium-szilikát; 965 cm -1 dikalcium-szilikát-hidrát, cm -1 amorf rendszerekben); az intenzitásuk pedig a kristályosság fokától.

7 Intenzitás (a.u.) Különböző mólarányú ammóniával katalizált kalcium-szilikáltok 29 Si MAS NMR spektrumai Intenzitás (a.u.) ºC Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 0 Si(O - ) 4 vagy Si(OH) 4 Q 0 Q 1 Q 2 Q 3 Q ºC Q 4 Si(OSi) 4 Q 3 Si(OSi) 3 O - vagy Si(OSi) 3 (OH) NH 3 / Si mólarány Q 2 Si(OSi) 2 (O - ) 2 vagy Si(OSi) 2 (OH) 2 Q 1 Si(OSi) 1 (O - ) 3 vagy Si(OSi) 1 (OH) 3 NH 3 / Si mólarány - Nagyfokú változás látható az NH 10 3 / Ca 0,5 és 1,0 mólarányú kalcium-szilikát mintái között. - Az ammónia alkalmazása a Q 2 egységek kialakulását segíti elő. Intenzitása 1 folyamatosan növekedik az ammónia mennyiségének függvényében Si kémiai eltolódás (ppm) Si kémiai eltolódás (ppm)

8 Intenzitás (a.u.) Különböző mólarányú ammóniával katalizált kalcium-szilikáltok SAXS és SANS mérései SAXS SANS NH 3 / Si mólarány SAXS 80ºC SANS 80ºC r (nm) 80 C q (Å -1 ) mólarány NH 3 / Si vagy Ca ,5-4,0 ±0,05-4,0 ±0,05 1,0-3,9 ±0,05-4,0 ±0,05 2,0-3,9 ±0,05-4,0 ±0,05 3,0-3,8 ±0,05 15 ±2-4,0 ±0,05 5,0-3,8 ±0,05 18 ±2-4,0 ±0,05 10,0-3,7 ±0,05 23 ±1-4,0 ±0,05 µ: SAXS és SANS görbék meredeksége; r: elemi részecskék sugara

9 Különböző mólarányú ammóniával katalizált kalcium-szilikáltok SAXS és SANS mérései NH 3 / Si mólarány SAXS 700ºC SANS 700ºC r (nm) SAXS SANS 0,5-3,7; -4,0 20 ±1-3,2 1,0-3,7 20 ±2-3,4 2,0-3,4; -4,0 20 ±3-3,4 3,0-3,4; -4,0 23 ±2-3,6 5,0-3,4; -4,0 23 ±1-3,7 10,0-3,5; -4,0 20 ±2-3,8-3.7 mólarány NH 3 / Si vagy Ca µ: SAXS és SANS görbék meredeksége; r: elemi részecskék sugara 700 C q (Å -1 ) 0.5

10 Az ammónia és a víz mólarányának hatása a szemcseméretre NH 3 / Si Ø * (nm) 1 90± ±5 5 85± ±10 *Aggregátumok átmérője H 2 O / Si Δ Ø * (nm) NH 3 / Si o Ø * (nm) 4 90± ± ± ±10 Δ Állandó Si/NH 3 =1 mólarány 1 120± ± ± ±10 o Állandó Si/H 2 O=40 mólarány

11 Intenzitás (a.u.) Ammóniával katalizált kalcium-szilikát rendszerek in situ WAXS vizsgálatok 1000 C 600 C * o o * * * * * * o SiO 2 CaCO 3 Ca 2 SiO 4 CaSiO * * 900 C 800 C 700 C 600 C 500 C o o o SiO 2 CaCO C 80 C 140 C C

12 Kerámiatömbök oldhatósága és mechanikai tulajdonságai Transzmittancia (%) 3 napos desztillált vizes oldás során a veszteség 1 3%. A kalcium-ionok (2, g/g) mellett szilícium (1, g/g) is detektálható volt a mosás után a vizes oldatban. NH 3 + SBF OH CO 3 2- P=O 3 nap SBF-es áztatást és 1 napos szobahőmérsékletű szárítást követően 2-2,5%, tömegnövekedés állandósul. FTIR mérések alapján látható, hogy a kalcium-szilikát minta esetében a foszfátcsoportra jellemző csúcsok jelentek meg. A foszfát mellet kismértékű karbonátosodásra, valamint hidratációra utaló csúcsokat is detektáltunk. NH 3 NH 3 / Si Vickers-keménység (HV) Szemcseméret ±10 Kristályszerkezet mólaránya amorf Hullámszám (cm -1 ) ±5 β-ca 2 SiO ±5 β-ca 2 SiO ±10 amorf Titán fogimplantátum: 300 HV

13 Összefoglaló A magas hőmérsékletű olvasztásos technika kiváltásának érdekében egy új szol-gél módszert fejlesztettünk ki kalcium-szilikátok előállítására. Az új módszerrel változatosabb összetételű rendszerek nyerhetők és bioaktivitásuk is megnövekedett. - Ammónia hatására a TEOS és Ca(NO 3 ) 2 4H 2 O oldatából egy finom eloszlású kolloidális kalcium-szilikát rendszer (szol) keletkezett. Az NMR spektrumok alapján levonható a következtetések, hogy a TEOS hidrolíziséhez valamint kondenzációs reakciójához a NH 3 /Si mólaránynak el kell érnie a minimum 1-et. Bázisos közegben a kondenzációs reakciók dominálnak, aminek következtében tömörebb, aggregátumos szerkezet alakul ki. Az elemi részecskék mérete nő a bázikusság függvényében (1523 nm), az aggregátumok mérete egy minimum-görbe mentén változik ( nm), az ammónia méretcsökkentő és a nagyobb mennyiségű víz méretnövelő hatása miatt (DLS). - A kalciumtartalmú porokból szintereléssel lehetett kerámiatömböket készíteni. A kémiai, szerkezeti és fázis átalakulások 600ºC környékén záródnak le. A szinterelési hőmérséklet 700ºC volt, az alkalmazott nyomás tonna/cm 2. A kerámiatömbök HV jellemezhetők.

14 - Az orvosbiológiai felhasználás szempontjából fontos oldhatósági vizsgálatok alapján elmondható, hogy a kalcium-szilikát tömbök esetében csak elhanyagolható mértékű tömegveszteség, ill. tömegnövekedés figyelhető meg. SBF-ben történő áztatás után a minta felületén foszfátcsoportot, valamint kismértékű karbonátosodást és hidratációt lehetett kimutatni. Szerkezet vizsgálat -A kötésekre jellemző csúcsok intenzitását nagymértékben befolyásolja a minták kristályossági foka, a pontos helyüket pedig a kristályfázisuk típusai. (Si-O-Ca kötés: wollasztonitban 890 cm -1 (igazoltuk); -dikalcium-szilikátnál 930 cm -1, dikalciumszilikát-hidrátban 965cm -1, és amorf rendszerek esetében cm -1 (azonosítottuk). -A kalcium-szilikát rendszerek hőkezelése során az első két, egyidejűleg megjelenő kristályos fázis a szilícium-dioxid és a kalcium-karbonát. E két fázis egyszerre tűnik el ºC környékén. 700ºC-on β-ca 2 SiO 4 kristályfázis alakul ki. 800ºC felett a β- dikalcium-szilikát egy új monokalcium-szilikát fázissá kristályosodik át. -Az XRD és NMR adatok összevetésével igazoltuk, hogy a ppm-nél megjelenő és Q o egységek jelenlétéhez köthető Si MAS NMR jel a β-dikalcium-szilikát kristályos fázis kialakulásából ered.

15 Referált folyóirat cikkek: - A. Meiszterics, K. Sinkó; Colloids and Surfaces A, , K. Sinkó, A. Meiszterics, L. Rosta: Prog. Colloid Polym. Sci., , A. Meiszterics, L. Rosta, H. Peterlik, J. Rohonczy, S. Kubuki, P. Henits, K. Sinkó, J. Phys. Chem. A, , Könyvfejezet: K. Sinkó, A. Meiszterics: Chapter Application of the sol-gel process in the preparation of bioceramics in Bioceramics: Properties, Preparations and Applications ed. W. Kossler, J. Fuchs; Nova Science Publisher, NY (2009) Egyéb publikáció: Publikációk - K. Sinkó, A. Meiszterics, U. Vainio, C. Baehtz: Nanostructure of gel-derived calcium silicate biomaterials Annual Report, Hasylab K. Sinkó, A. Meiszterics, U. Vainio: Nanostructure of Gel-Derived Calcium Silicate Phosphate and Aluminum Oxide Biomaterials Annual Report K. Sinkó, A. Meiszterics, U. Vainio: Nanostructure of Gel-Derived Calcium Silicate Calcium Silicate Phosphate Biomaterials Annual Report 2009.

16 Előadások: - A. Meiszterics, K. Sinkó: Calcium silicate bioceremics 20th Conference of the European Colloid and Interface Society, (2006) Budapest - A. Meiszterics, K. Sinkó: Comparative study of calcium silicate bulk systems produced by different methods 9th Conference on Colloid Chemistry Colloids for Nano- and Biotechnology (2007) Siófok - A. Meiszterics: Szol-gél úton szintetizált bioaktív kalcium-szilikát kerámiák ELTE Doktori Nap (2008) Budapest - A. Meiszterics, L. Rosta, U. Vainio, K. Sinkó: Sintering behavior of calcium silicate ceramics 20th General Meeting of the International Mineralogical Association (2010) Budapest - A. Meiszterics, L. Rosta, U. Vainio, K. Sinkó: Sol-gel derived bioactive calcium silicate systems 7th International Conference on Inorganic Materials, (2010) Biarritz

17 Köszönetnyilvánítás Dr. Sinkó Katalinnak és Dr. Rosta Lászlónak, témavezetőimnek SZFKI, SANS berendezésen dolgozó munkatársaknak Universität Wien, Institute of Materialsphysic laboratóriumának DESY HASYLAB Szinkrotron Központjának ELTE: Rohonczy Jánosnak, Tarczai Györgynek, Gilányi Tibornak, Óvári Mihálynak, Henits Péternek, Havalda Dórának Köszönöm a figyelmet!

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS KERÁMIÁK Ceramics are inorganic, non-metallic materials which either in their formation or in use are subjected to heat (American Ceramic Society) ionos vagy kovalens kötéső vegyületek

Részletesebben

7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei

7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei 7. Egyéb fémionok hidroxokomplexei Kutatásainkat az Al(III)-on kívül kiterjesztettük olyan fémionokra is, amelyek lúgos közegben számottevő oldhatóságot mutatnak és/vagy amelyek viselkedéséből az Al(III)-

Részletesebben

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS SZAKDOLGOZAT FÖLDES TAMÁS NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 3 NA MAS ÉS MQMAS MÓDSZEREKKEL TÉMAVEZETŐ: DR. ROHONCZY JÁNOS SZERVETLEN KÉMIAI TANSZÉK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÍSÉRLETEK NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ BETONOKKAL

KÍSÉRLETEK NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ BETONOKKAL KÍSÉRLETEK NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ BETONOKKAL Farkas György * - Huszár Zsolt ** - Kovács Tamás *** - Szalai Kálmán **** RÖVID KIVONAT A nehéz, a különösen nehéz és a rendkívül nehéz forgalmi terhelési

Részletesebben

Válasz Kövér Ákos. Az ionsugaras analitika néhány alkalmazása az anyagtudományban

Válasz Kövér Ákos. Az ionsugaras analitika néhány alkalmazása az anyagtudományban Válasz Kövér Ákos Az ionsugaras analitika néhány alkalmazása az anyagtudományban címő doktori értekezésem bírálatára Köszönöm Kövér Ákosnak, az MTA doktorának az értekezésem alapos és értı átolvasását

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása. Nagymáté Emese

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása. Nagymáté Emese DOKTORI ÉRTEKEZÉS Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása Nagymáté Emese Budapest, 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 2.1 VITAMINOK HALHATATLANSÁGA... 7

Részletesebben

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék NMR Laboratórium Verziószám: 1.2 CD, 2002. január NMR vizsgálatok

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben BEVEZETİ FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK A fémek egy vagy több fémes elembıl állnak, de tartalmazhatnak nem-fémes elemeket (pl. C, N, O, H, P, stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetőek, amorf fémek csak különleges

Részletesebben

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

192 MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXIII. ÉVF. 2010/5 KUTATÁS, FEJLESZTÉS. Dr. Borsa Judit. 2. A politejsav kémiai alapjai. 1. Bevezetés

192 MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXIII. ÉVF. 2010/5 KUTATÁS, FEJLESZTÉS. Dr. Borsa Judit. 2. A politejsav kémiai alapjai. 1. Bevezetés Új szál: a politejsav Dr. Borsa Judit Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar jborsa@mail.bme.hu A politejsav (polylactic acid: PLA) egyelőre még kevéssé ismert,

Részletesebben

AZ ÚJ DEBRECENI C-14 AMS LABORATÓRIUM BEMUTATÁSA

AZ ÚJ DEBRECENI C-14 AMS LABORATÓRIUM BEMUTATÁSA 147 AZ ÚJ DEBRECENI C-14 AMS LABORATÓRIUM BEMUTATÁSA Abstract INTRODUCTION OF THE NEW AMS C-14 LABORATORY IN DEBRECEN MOLNÁR MIHÁLY, RINYU LÁSZLÓ, JANOVICS RÓBERT, MAJOR ISTVÁN, VERES MIHÁLY Hertelendi

Részletesebben

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben

3515 Miskolc-Egyetemváros femvezso@uni-miskolc.hu

3515 Miskolc-Egyetemváros femvezso@uni-miskolc.hu Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (01), pp. 435 44. ÚJ HŐKEZELÉSI LEHETŐSÉG A FÉMTANI, KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI INTÉZETBEN: GÁZNITRIDÁLÁS A NEW HEAT TREATMENT POSSIBILITY AT THE

Részletesebben

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 KISS JÁNOS 2,3, SZARKA LÁSZLÓ 3,4, PRÁCSER ERNŐ 2 A Curie-hőmérsékletnek megfelelő mélységtartományban Magyarországon ez 4 16 km-re tehető

Részletesebben

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Kiss Attila, Vágó Tamás, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet 1111 Budapest, Műegyetem

Részletesebben

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SCIENTIFIC JOURNAL OF WOOD INDUSTRY lvi. évf. 2009/2. szám Tudományos tartalom: A hőátbocsátási tényezők számítása egy fa bordavázas épület esetén II. 5. Faanyagú tartószerkezet

Részletesebben

A fotodinamiás terápia hatóanyagainak fotofizikai tulajdonságai

A fotodinamiás terápia hatóanyagainak fotofizikai tulajdonságai 44 Magyar Kémiai Folyóirat - Előadások fotodinamiás terápia hatóanyagainak fotofizikai tulajdonságai KUINYI Miklós 1,2, VIDÓCZY Tamás 1 Magyar Tudományos kadémia Kémiai Kutatóközpont, Szerkezeti Kémiai

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 98

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 98 Kiss Zoltán** Czigány Tibor*** Kulcsszavak: polimer, hegeszthetőség, kavaró dörzshegesztés Keywords: polymer, weldability, friction stir welding This paper gives an overview on the weldability of polymers

Részletesebben

Fiatal beton szilárdulási folyamata 1. rész: Nurse-Saul-féle modell, Papadakis-Bresson-féle modell

Fiatal beton szilárdulási folyamata 1. rész: Nurse-Saul-féle modell, Papadakis-Bresson-féle modell Fiatal beton szilárdulási folyamata 1. rész: Nurse-Saul-féle modell, Papadakis-Bresson-féle modell Németül: Angolul: Franciául: Festigkeitsentwicklung des jungen Betons. 1. Teil: Modell nach Nurse-Saul,

Részletesebben

Galliumarzenid eszközök hazai kutatása-fejlesztése

Galliumarzenid eszközök hazai kutatása-fejlesztése Galliumarzenid eszközök hazai kutatása-fejlesztése DR. SZÉP IVÁN MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete ÖSSZEFOGLALÁS Az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében az utóbbi években folyó galliumarzenid kutatások

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS A K/Ar ÉS 40 Ar/ 39 Ar GEOKRONOLÓGIA FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA I. kötet Balogh Kadosa MTA Atommagkutató Intézet Debrecen 2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A K/Ar módszer

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek Bevezetés A jelen tanulmány célja az, hogy segítsen Önnek kiválasztani az Ön szerkezetének

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM 2001. október ICS 01.040.91; 91.100.10 Magyar fordítás Az ENV 459-1:1994 helyett Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások,

Részletesebben

Elektrokémiai fémleválasztás. Fürdőkomponensek és leválasztási módok hatása a szemcseméretre

Elektrokémiai fémleválasztás. Fürdőkomponensek és leválasztási módok hatása a szemcseméretre Elektrokémiai fémleválasztás Fürdőkomponensek és leválasztási módok hatása a szemcseméretre Péter László Elektrokémiai fémleválasztás Fürdőkomponensek és leválasztási módok hatása a szemcseméretre - 1

Részletesebben