HÍRLEVÉL FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT"

Átírás

1 HÍRLEVÉL FEBRUÁR 29. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV sarkalatos törvényt az Országgyűlés december 23-án fogadta el, december 30-án a Magyar Közlönyben kihirdetésre került. A tv. a nyugdíjrendszer alapvető szabályait is tartalmazza: - Az állami nyugdíjrendszer célja, hogy az időskor, illetve közeli hozzátartozó halála esetén a jövedelembiztonságot megalapozza. - Az állami nyugdíjrendszerben az ellátási jogosultság nyugdíjjárulék fizetésen alapul. - Az állami nyugdíjrendszerben ellátásként törvényben meghatározottak szerint öregségi nyugdíj és hozzátartozói nyugellátás állapítható meg - Az állami nyugdíjak kifizetésének fedezetét a Nyugdíjbiztosítási Alap (Alap) biztosítja. - Az Alap bevételeit a befizetett nyugdíjjárulékok, a foglalkoztatók által e célra fizetett közterhek, a központi költségvetésből biztosított források és a törvényben meghatározott egyéb bevételek képezik. Természetes személy nyugellátás fedezetére, törvényi kötelezettség alapján fizetett járuléka kizárólag az Alapot illeti meg. - Az időskori jövedelembiztonság megteremtésében viselt egyéni felelősség és az öngondoskodás érvényre juttatása érdekében a tagok önkéntes részvételével törvényben meghatározott feltételek szerint kiegészítő nyugdíjintézmények működhetnek. Ismereteink szerint ilyen nyugdíjintézmény pl. az önkéntes nyugdíjpénztár és ilyen intézmény lehet a magánnyugdíjpénztár is. A stabilitási tv. a fenti alapvető szabályok szellemében a magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetéssel és a pénztári tagsággal, továbbá a pénztártagok állami nyugellátásával kapcsolatban új szabályokat állapított meg. Megszűnt a magánnyugdíjpénztári tagság, a tagdíjfizetés és a társadalombiztosítási jogviszony közötti kapcsolat, magánnyugdíjpénztári tagság továbbra is létesíthető önkéntesen, a tagdíjfizetés pedig önkéntessé vált. A pénztári rendszert érintő újabb változásokat az alábbiakban foglaljuk össze: 1. A magánnyugdíjpénztári tagok bruttó keresetéből levont 10%-os nyugdíjjárulékot december 1-jétől, csakúgy, mint azok esetében, akik nem tagok, a Nyugdíjbiztosítási Alapba kell befizetni. Ezzel megszűnt az a korábbi lehetőség, hogy a magánnyugdíjpénztári tagok nyugdíjjárulékukat nem a TB-be, hanem a nyugdíjpénztárba fizethették. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az ún. kiszerződés jogintézménye, az a törvényi előírás [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 2. (6) bekezdése], amely szerint a magánnyugdíjpénztári tag december 1-jétől kezdődően a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben további szolgálati időt nem szerez, és az ezt követően szerzett keresete, jövedelme a társadalombiztosítási nyugellátások megállapítása során nem vehető figyelembe. Azaz december 1-jétől állami nyugdíjjogosultságot (szolgálati időt) szerezhet az is, aki magán-nyugdíjpénztári tag marad.

2 2. A továbbiakban, a magánnyugdíjpénztárban a tagok önkéntesen vállalt mértékben fizetnek tagdíjat, a saját nettó jövedelmükből az önkéntes nyugdíjpénztáraknál ismert módhoz hasonlóan. Ugyanakkor megszűnt a tagi és munkáltatói tagdíjkiegészítés lehetősége (Mpt. új 26 -a). A tagdíj minden pénztártagra kötelező, legkisebb mértékét (egységes tagdíj) a pénztár Alapszabálya tartalmazza. (A minimális tagdíj mértékének meghatározása Pénztárunk következő küldöttközgyűlésének feladatát képezi majd, mint az Alapszabály módosítási javaslatban látható egyelőre havi Ft mértéket javaslunk.) Az önkéntes tagdíjfizetést a személyi jövedelemadó tv. nem támogatja, a munkáltatói tagdíjbefizetést a törvények nem teszik lehetővé. 3. A magánnyugdíjpénztárak továbbra is a tagdíjbevételük 0,9%-át fordíthatják működésre. 4. Azok a magánnyugdíjpénztári tagok, akik teljes, ún. 100%-os társadalombiztosítási nyugdíjszolgáltatásban kívánnak a későbbiek során részesülni, újra visszaléphetnek a TB-be, amennyiben erről március 31-ig írásban nyilatkoznak magánnyugdíjpénztáruk felé. 5. A TB-be visszalépők tagsági jogviszonya május 31-ével szűnik meg. Az e fordulónapi egyéni számlaegyenleg képezi a végleszámolás alapját. Az egyenleg kilépési díjjal (1 ezrelék) és a visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett részét a magánnyugdíjpénztárak vélhetőleg június közepén utalják át a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére. 6. Az ún. visszalépő tagi kifizetés a március 1-jével visszalépőkhöz hasonlóan a pénztártagság ideje alatt befizetett tagdíj kiegészítésből valamint az egyéni számla ún. hozamgarantált tőke feletti összegéből, köznapi nevén a reálhozamból tevődik össze. A tagi kifizetésről vélhetőleg május 31-éig lehet a magánnyugdíjpénztárak felé rendelkezni. A TBbe visszalépő tag hasonlóan a 2011-ben alkalmazott megoldáshoz a visszalépő tagi kifizetést felveheti, vagy az összeg jóváírását kérheti egy önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számláján, vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlájára utaltathatja. Amennyiben a TB-be visszalépő nem rendelkezik a visszalépő tagi kifizetéséről, azt a magánnyugdíjpénztár a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe utalja át. A reálhozam számításának fordulónapja vélhetőleg május 31., de egyes részletei jelenleg nem ismertek illetve a szabályok nem egyértelműek. A kifizetés összege mindenképpen egy jövőbeni időpont és piaci érték alapján kerül megállapításra, ezért Pénztárunk csak e jövőbeni időpontot követően tud információt nyújtani a reálhozam összegéről. A jelenleg hatályos személyi jövedelemadó szabályozás értelmében a 2012-ben teljesített visszalépő tagi kifizetés után ellentétben a évben teljesített kifizetésektől személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség keletkezik. A jelenleg hatályos személyi jövedelemadó szabályozás értelmében a 2012-ben önkéntes nyugdíjpénztári számlára teljesített visszalépő tagi kifizetés után ellentétben a évben teljesített kifizetésektől adó-visszatérítés nem vehető igénybe. 7. A tagságukat továbbra is fenntartó magánnyugdíjpénztári tagok állami nyugdíjellátási szabályai jelenleg nem pontosan ismertek, a szabályok legalábbis részben ellentmondásosak (75% versus 100%?).

3 Összefoglaló a fontosabb teendőkről, eseményekről, következményekről Visszalépés esetén Milyen teendők vannak március 31. napjáig írásban kell nyilatkozni az érintett magánnyugdíjpénztár felé, nyilatkozás tárgya: - tagsági jogviszony megszüntetése a teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátás érdekében, - egyéni számlaegyenlege visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összegének a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére történő átutalása. - Írásban nyilatkozni kell az érintett magánnyugdíjpénztár felé a visszalépő tagi kifizetésről. Határidő: legkésőbb május 31. A fizetendő járulék, tagdíj és a fizetés módja Tagság fenntartása esetén A tagnak teendője nincs: - a tagság fenntartásáról nyilatkoznia nem kell, - a foglalkoztató felé magánnyugdíjpénztári tagságát december 1-jét követő időszakra igazolnia nem kell - A nyugdíjjárulék a Tbj. szerint kötelezően fizetendő, mértéke jelenleg a bruttó kereset 10%-a - A Nyugdíjbiztosítási Alapba kell befizetni - A foglalkoztató vonja le a bruttó keresetből és utalja át - A magánnyugdíjpénztári tagdíj önkéntesen fizetendő - Legkisebb összegét a Pénztár Alapszabályában - Magánnyugdíjpénztári tagdíjat nem fizethet kell meghatározni - A pénztártag a nettó keresetéből fizeti be a Pénztár Alapszabálya szerinti módon és gyakorisággal Milyen állami nyugellátás jár Visszalépő tagoknak - Aki visszalép, az teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátásban fog részesülni Tagságukat fenntartó tagoknak A maradók is részesülnek TB nyugellátásban, jogosultságuk: szeptember 30-áig terjedő időszakra 75%- os, október 1. és november 30. közötti időszakra 100%-os, december 1-jétől kezdődő időszakra nem egyértelmű, hogy 75% vagy 100%, de vélhetőleg 100%. Erre vonatkozóan jogszabályi pontosítás szükséges. A visszalépésről, a magánnyugdíjpénztári tagság feltételeiről, a tagságukat továbbra is fenntartó magánnyugdíjpénztári tagok állami nyugellátásának szabályairól valamint a magánnyugdíjpénztárak működésével kapcsolatban várhatóan további jogszabályi módosítások, pontosítások és részletszabályok születhetnek, amelyekről megjelenésük után honlapunkon is tájékoztatjuk pénztártagjainkat.

4 MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEI, LEHETŐSÉGEI Az új szabályozás alapján a működés forrása az önkéntesen fizetett tagdíjbevétel 0,9%-a és a működési célú támogatás. A Pannónia Nyugdíjpénztár magánágának évi mintegy 70 millió forintos működési költség- és hatósági díj igényét és a jelenlegi fős tagságot figyelembe véve az egy tagra jutó éves működési célú befizetési igény mintegy forint. Ez tagonként tagdíj jogcímen évi mintegy 2 millió 200 ezer forintból (ennek 0,9%-a használható fel működési célra) vagy évi mintegy forint címzett működési támogatásból, illetve ezekből vegyesen fedezhető. A tagdíjfizetéssel az egyéni számla növekszik, az alacsonyabb összegű működési célú támogatás a pénztár működésére szolgál, úm. az egyéni számla vezetésének díja. Lényeges szempont, hogy a működéshez a közösség tagjaként minden tagnak hozzá kell járulnia. Megfelelő nagyságrendű működési célú befizetés nélkül a Pénztár tartalékaiból mintegy másfél évig működhet. Az egységes tagdíjfizetési és/vagy működési célú támogatási hajlandósággal, a tagi szándékok felmérésével kapcsolatban Pénztárunk megbízotton keresztül hamarosan közvélemény-kutatást indít. A felmérés eredményét a Pénztár Igazgatótanácsa megtárgyalja és a Küldöttközgyűlés elé terjeszti. A Pénztár magánágazatának jövőjével kapcsolatban a Küldöttközgyűlésnek kell döntenie, miután ismertté válik a maradó tagság létszáma, a tagdíjfizetési és a támogatási hajlandóság, továbbá a működést szabályozó végleges jogszabályi környezet.

5 ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló évi CLXVII. törvény előírásai szerint 2012-től a korhatár előtti nyugdíjak átalakulnak korhatár előtti ellátássá (civil nyugdíjak esetében) illetve szolgálati járandósággá (fegyveres és hivatásos állományúak nyugdíja esetében), egyes esetekben öregségi nyugdíjjá. Korhatár előtti nyugdíjak átalakítása 2012-től* december 31-én Előrehozott öregségi nyugdíj Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes nyugdíj Bányásznyugdíj Korengedményes nyugdíj Művésznyugdíj Polgármesteri nyugdíj Európai parlamenti képviselői nyugdíj A nyugdíjas személy Minden esetben Föld alatti munkakörben 25 év szolgálati időt vagy 5 ezer műszakot teljesített (mecseki ércbányászati műszakszám 1.67-szeres, a mecseki szénbányászat 1,25-szoros szorzóval számít) A tv.-ben meghatározottak szerint január 1-jétől Átmeneti bányászjáradék Balettművészeti életjáradék

6 2011. december 31-én Országgyűlési képviselői nyugdíj Fegyveres és hivatásos állományúak szolgálati nyugdíja A nyugdíjas személy 1954-ben vagy azt megelőzően született január 1-jétől Szolgálati járandóság * Forrás: HVG TB különszám 2012/1. január ** A korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék, a balettművészeti járadék és a szolgálati járandóság a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul. *** Az öregségi nyugdíjat a jogosult élete végéig kapja. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. tv. (Öpt.) a korhatár előtti nyugdíjak megszűnésével egyidejűleg 2012-től az öregségi nyugdíj mellett az új járandóságok alapján is biztosítja az önkéntes nyugdíjpénztárból igényelhető nyugdíjszolgáltatást az alábbiak szerint: nyugdíjkorhatár: - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, - továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, - korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, - balettművészeti életjáradékban, - átmeneti bányászjáradékban, - a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által okról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), - növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI, törvény 2012-től megszüntette illetve átalakította a korábbi rokkantsági nyugdíjakat és a megváltozott munkaképességűek szociális ellátásait. A korábbi rokkantnyugdíjak rokkantsági ellátássá, rehabilitációs ellátássá, egyes esetekben öregségi nyugdíjjá alakultak át. Az átmeneti járadék rokkantsági ellátássá alakult, a rehabilitációs járadék a korábban meghatározott időpontig megmarad, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka bányászok egészségkárosodási járadékává módosult. Sajnálatos módon 2012-től a rokkantsági nyugdíj átalakulásával az új ellátások alapján az önkéntes nyugdíjpénztárból szolgáltatás nem vehető igénybe. A fent jelölt nyugdíjellátás átalakítások a jogszabály erejénél fogva léptek hatályba a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság erről tájékoztató levelet küldött, ezért jellemzően a nyugdíjhatározat módosítására nem került sor.

7 BEFIZETÉSEKET ÉS KIFIZETÉSEKET ÉRINTŐ ADÓJOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv től hatályos változásai az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás vonatkozásában tartalmaznak új szabályokat az ún. cafeteria szabályozás korlátozó előírásai kapcsán. A változás lényegi vonása: A munkáltatói oldalról kedvezményesen adózó béren kívüli juttatásokra vonatkozóan összevontan éves 500 ezer forintos plafon került bevezetése, amely éven belül keletkező vagy megszűnő munkaviszonyok esetén időarányosan értendő. Az önkéntes pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás kedvezményesen adózó egyedi korlátja nem változott viszont az éves 500 ezer forintos keretbe beszámítandó. Az 500 ezres összevont és az egyedi korlátok felett is adhatók juttatások, azonban ezek közterhe már magasabb. A tagi befizetések adóvisszatérítési kedvezményét illetően változás nem történt. Az önkéntes pénztári adóköteles kifizetések adózása és százalékos eho terhelés tekintetében változás nem történt. Az adóalap kiegészítés fokozatos kivezetése miatt azonban a kifizetés adóelőleg alapjának meghatározása során a tagnak bizonyos feltétel teljesülése esetén lehetősége nyílik nyilatkozatot tenni, hogy az adóalap kiegészítés a kifizetést nem érinti. A fenti módosításokkal korábbi híradásunkban bővebben foglakoztunk ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKAT ÉS MŰKÖDÉSÜKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az önkéntes pénztárakat érintően a sajtóban megjelennek olyan hírek, amelyek az önkéntes pénztári, ezen belül az önkéntes nyugdíjpénztári szabályozás módosításának kormányzati szándékáról szólnak. A sajtóban megjelentekkel összefüggésben azok megalapozottságáról, valós elképzelésekről Pénztárunknak és a legnagyobb pénztárszakmai szövetségnek, a Stabilitás Pénztárszövetségnek nincs tudomása. Amennyiben bármilyen változás következne be, Pénztárunk a honlapján haladéktalanul tájékoztatást nyújt tagjainak.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának végelszámolásával kapcsolatos részletekről, illetve a tb rendszerbe történő esetleges visszalépésről (2013. június 20.) A Pannónia

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

2010. évi CLIV. törvény

2010. évi CLIV. törvény 2010. évi CLIV. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztárválasztás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás valamint

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.)

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Változások a nyugdíjbiztosítás rendszerében előadó: dr. Mikoly Lilian Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Az öregségi nyugdíjkorhatár - 2010. január 1-jétől

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2013. szeptember 27-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett Ez év elejétől nagyon sok korábbi társadalombiztosítási és szociális ellátás megszűnt vagy átalakult

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 4 Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj 5 5 Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

Barta Judit AZ INTÉZMÉNYESÍTETT KÖTELEZŐ, AVAGY KÖTETLEN ELŐGONDOSKODÁS SZEREPE ÉS FORMÁI MAGYARORSZÁGON *

Barta Judit AZ INTÉZMÉNYESÍTETT KÖTELEZŐ, AVAGY KÖTETLEN ELŐGONDOSKODÁS SZEREPE ÉS FORMÁI MAGYARORSZÁGON * Barta Judit AZ INTÉZMÉNYESÍTETT KÖTELEZŐ, AVAGY KÖTETLEN ELŐGONDOSKODÁS SZEREPE ÉS FORMÁI MAGYARORSZÁGON * A kötelező magánpénztári rendszer bevezetése A törvényalkotó a rendszerváltást követően került

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Kulcs-Bér 2012 frissítés

Kulcs-Bér 2012 frissítés Kulcs-Bér 2012 frissítés Megjelenés dátuma: A foglalkoztatás minősége (az alkalmazás minősége rovat 3-4. kódkockája) A foglalkozás minősége kód felsorolás két új elemmel bővült: prémiumévek program résztvevő

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény

1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjrendszer létrehozása és működése érdekében az Országgyűlés a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben