VÝSKUMNÝ ústav 20 ROČNÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÝSKUMNÝ ústav 20 ROČNÝ"

Átírás

1 Ročník XV. Číslo február VÝSKUMNÝ ústav 20 ROČNÝ Jubilejná akcia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku v Dome slovenskej kultúry otvorila možnosť zoznámiť sa prácou odbornej inštitúcie CSS pomocou fotovýstavy. Všímame si aj to, že trošku tichá práca výskum ako taký otvorila svoje brány a zapojila aj pospolitú vrstvu, keďže vypísala rôzne konkurzy pre mládež a pre širšiu verejnosť usporiadala sériu prednášok Z pohľadu vedy. Z panelov je možné kontrolovať aj to, do akej mieri je naša knižnica úplná, z hľadiska publikácií ústavu. Okrem toho Estera Szabová Gilingerová prednášala o výskume jazykovej podoby a jazykov národností v Európe. A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 20 éves jubileumi akcióját tartotta a Szlovák Kultúra Házában. Munkásságával foto kiállításon ismerkedhet meg a látogató, mely többek között rámutat a fiatalok felé való nyitásra is. zo života čabianskej slovenskej školy Tradičný lyžiarsky kurz Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe sa konal od 22. do 29. januára na Skalke pri Kremnici. Našťastie milovníkov zimných športov snehové podmienky obdarili vynikajúcimi lyžiarskymi možnosťami. Organizátor podujatia bol učiteľ telocviku a zemepisu Pavol Žibrita. V tomto ročníku sa zúčastnilo na kurze desať študentov. A csabai szlovák iskola diákjai egyhetes sítanfolyamon vettek részt Szlovákiában.

2 2 február 2010 NÁRODNOSTNÍ VEDÚCI RUKA V RUKE Čabianska organizácia Slovákov usporiadala v dňoch februára v Dome železničiarov Celoštátne stretnutie národnostných vedúcich. Pri tejto príležitosti predsedníčka župnej slovenskej samosprávy Dr. Helena Čičeľová, otvorila výstavu fotografií pod názvom: Živé tradície v južnej časti Dolnej zeme. Po vernisáži nasledovala konferencia o aktuálnych otázkach národností v Maďarsku, kde sa prejavili aktivisti Slovákov, Nemcov, Srbov ba aj cirkev a mládež. Účastníkov bolo 155. V sobotu sa zúčastnili na zabíjačke a na IX. Čabianskych fašiangoch. Večer zahrala účastníkom do tanca kapela Joker. Ani nedeľa nenechala ich v núdzi, keďže premietalo a debatovalo sa o akciách a konkurzných možnostiach, po čom na záver prebiehala prezentácia publikácie Ňaničkina kuchyňa, samozrejme posolené s upečenými zákuskami spod rúk čabianskych gazdiniek. Organizačnou silou a domácou podujatia bola Alžbeta Ančinová. A Nemzetiségi Vezetők Országos Találkozóján kiállítással, konferenciával mutatkozott be a szlovák, német, szerb kisebbség, majd a Csabai Farsang progjamjaira látogattak el a résztvevők. Végül tapasztalatcserével zárult a háromnapos rendezvény a csabai szlovák gazdaasszonyok süteményes füzetének és produktumainak bemutatójával Generálny konzul Štefan Daňo, Gyula Vantara, Michal Lászik Obecenstvo v Dome železničiarov POKUSY SLOVÁKOV O VYHNANIE ZIMY Koncom februára aj študenti čabianskej slovenskej školy sa pokúsili o vyhnanie zimy s fašiangovou zábavou. Materská škôlka, základná škola a gymnázium usporiadali svoje podujatie osobitne. 13. februára v Kétšoproni sa združila slovenská pospolitosť slovenským slovom presvedčiť zimu na útek. 19. februára aj čabianski, telekgerendášski a komlóšski Slováci zadubkali a zaspievali, aby sa mráz zľakol. A csabai szlovák iskolában korosztálytól függően három alkalommal, Kétsopronyban, Csabán, Telekgerendáson és Tótkomlóson egy-egy alkalommal űzték a telet.

3 február 2010 zasadnutia Slovákov v Békešskej župe februára usporiadal Spolok za Čabasabadi valné zhromaždenie. Keďže patrí medzi menšie osady, ich organizácia združuje aktivistov rôzneho zamerania, popri Slovákoch napríklad aj civilných ochranárov. 15. februára zasadala Slovenská samospráva župného mesta Békéscsaba, aby prijala svoj finančný plán na rok 2011 a schválila partnerstvo programu Celoštátne stretnutie národnostných vedúcich. 19. februára Valné zhromaždenie Čabianskej organizácie Slovákov pri početnej účasti členstva schválila Verejnoprospešné hlásenie roka 2010 a poverila svoje predsedníctvo o sledovanie a podanie grantov v roku Okrem toho hodnotili svoju činnosť aj umelecké skupiny organizácie, spevokoly aj zaspievali, výšivkárky nainštalovali minivýstavu a gazdinky hrdo ukázali svoj vydaný zošit Ňaničkina kuchyňa. Po schôdzi nasledovala zábava s večerou. Do tanca zahrali Štefan Lustyik a Csaba Zsótér. A helyi szlovákságot is tömörítő Csabaszabadiért Egyesület és a Csabai Szlovákok Szervezete közgyűlést, míg a csabai szlovák önkormányzat ülést tartott. Beszámolók, tervek, partneri és pályázati kérdések, témakörök kerültek feldolgozásra Nová Slovenská samospráva Békešskej župy sa pustila do práce, keďže na prvom zasadnutí rozhodovali o nasledujúcom: Schválenie modifikovaného Organizačného a funkčného poriadku, prijatie finančného a akčného plánu na rok vrámci ktorého sa dohodli, že verní k tradíciám usporiadajú vysunuté zasadnutia do Slovákmi obývaných obcí (nasledujúce sa bude konať v apríli v Kardoši), schválili podľa zákona o právach národných a etnických menšín, SSBŽ nominovanie na post prísediaceho Súdu Békešskej župy poslankyňu Juditu Krajčoviczovú. Najdôležitejším chýrom pre pospolitú Slovač znamenalo to, že napriek zníženým finančným prostriedkom aj v roku 2011 sa vypíše výzva na organizovanie spoločných podujatí so župnou slovenskou samospávou. Az újonnan alalkult Békés megye Szlovák Önkormányzata első ülésén a évi pénzügyi és akciótervét fogadta el, melyben megőrizte a kihelyezett ülések hagyományát és a csökkentett támogatás ellenére kiírta a szlovák közösségekkel közös rendezvényszervezésre felhívását. V piatok 11. februára po dlhotrvajúcej chorobe vo veku 80. rokov zomrel v Segedíne dlhoročný profesor katedry slovenského jazyka a literatúry Pavol Bača. Pavol Bača patril medzi prvých absolventov katedry slovenského jazyka v Budapešti. Slovenčinu študoval aj na Univerzite Loránda Eötvösa. Vyučovať začal v Slovenskom Komlóši a neskôr na slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe. Od šesťdesiatych rokov až do odchodu Zomrel Pavol Bača do dôchodku bol profesorom Katedry slovenského jazyka a literatúry v Segedíne. Vychoval veľa generácií slovenčinárov, ktorí pôsobia v našich školách. Všetci jeho žiaci a kolegovia spomínajú na neho ako na výnimočného odborníka, milovníka prírody a dobrého človeka. Posledná rozlúčka s Pavlom Bačom bola 19. februára v jeho rodisku, v Šámšone. Česť jeho pamiatke! Emília Kováčová: Dobré obuvy slúžia dobrej nálade Dávno na Fíneši, v mojej dedinke som poznala jedného obuvníka, ale moji rodičia ho nazývali iba šuster. Mnohí sme k nemu nosili pokazené/ vyšliapané topánky. Hoci niektoré aj môj otec vedel poklincovať, veď mal vhodné nástroje, kopyto, drevené klince, dobré kladivo a pliešok. Tento báťa Fero Kiss, ako som aj ja videla, robil aj nové topánky. Vždy ich vyhotovil z teľacej koži a tvrdil, že na veľkosť vyhotovené topánky, čižmy nikdy nemôžu tlačiť. Dobré obuvy slúžia dobrej nálade. V detstve zriedka sme dostali nové topánky a tým častejšie boli zavesené na klinec v komore. V zime aj my sme sa naučili zo šúpolia pliesť papuče, ktoré sme nosili doma. Ale v lete, na strnisku sme pobehávali boso. A vtedy keď sme mali na to náladu, zaspievali sme Új a csizmám a szogre van felakasztva... (Nové čižmy mám na klinci zavesené...)

4 4 február 2010 Aktuális pályázatok Výzva Slovenskej samosprávy Békešskej župy Na organizovanie spoločných podujatí v roku 2011 pre registrované spolky, nadácie, menšinové samosprávy a inštitúcie zachovávajúce a rozširujúce slovenskú kultúru, patriace do okruhu pôsobnosti župnej samosprávy. Podmienky: Projekt má prezentovať kultúru slovenskej národnosti v župe, alebo zapojenie slovenských hodnôt medzi hodnoty župy. Žiadosť treba zaslať na tlačive župnej slovenskej samosprávy na adresu: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Tlačivo môžete získať od predsedníčky zboru Heleny Čičeľovej (), alebo od zástupcu predsedníčky Petra Pečeňu (). Termín podania žiadosti: do 31. marca 2011 (dátum odoslania). Maximálna výška podpory: Ft. Uprednostňujú sa akcie organizované v spolupráci s viacerými zbormi, inštitúciami, resp. zoskupeniami, projekty súvisiace s archivovaním hodnôt, alebo pripájajúce sa k väčším celoštátnym či medzinárodným podujatiam, festivalom. Uprednostňuje sa žiadosť odobrená miestnou slovenskou samosprávou (v prípade žiadostí spolkov). Nepodporujú sa podujatia realizované pred termínom podania žiadosti Uchádzač musí vyúčtovať podporu do tridsiatich dní po realizovaní projektu. Ďalšie informácie môžete získať od predsedníčky zboru a jej zástupcu. Békés Megyei Szlovák Önkormányzat felhívása a Békés Megyei Szlovák Önkormányzattal való évi közös program megrendezésére A pályázatot benyújthatja: a megyei önkormányzat hatókörébe tartozó, szlovák nemzetiségi kultúrát ápoló és terjesztő bejegyzett szervezetek, alapítványok kisebbségi önkormányzatok és intézmények Feltételek: A kérelem tárgya a megyei szlovák nemzetiségi kultúrát kell képviselnie, vagy annak megyei hatókörbe való bekapcsolását A kérelmet a megyei szlovák önkormányzat űrlapján kell benyújtani a következő címre: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Az űrlapot Csicsely Ilona elnökasszonytól vagy Pecsenya Péter alelnök Úrtól lehet beszerezni Beadási határidő: március 31. (a postai pecsét dátumát vesszük figyelembe) A maximum igényelhető összeg Ft Előnyben részesülnek az együttműködésben megrendezett akciók, az archiválással összefüggő, vagy nagyobb országos és nemzetközi rendezvényekhez, fesztiválokhoz kapcsolódó kérelmek Előnyben részesülnek a helyi kisebbségi önkormányzat által támogatott kérelmek (szervezetek esetén) Nem támogatott a beadási határidő előtt megrendezett rendezvények A kérelmező a megvalósítást követő 30. napon belül köteles elszámolni Az elvekről további információ az elnök asszonytól és alelnök úrtól igényelhető.

5 február 2010 Otraví had sám seba, keď sa kusne? Hady patria medzi plazy, ktoré používajú nejedovatejšie jedy. Sú ale samotné hady proti vlastnému jedu imúnny? Niektoré hady áno. Niektoré nie. Všeobecne sa dá povedať, že ich vlastný jed ohrozuje menej, pretože je presne prepočítaný na ich korisť. Teda často na živočíchy s inou stavbou tela a odlišným metabolizmom, napríklad na vtáky alebo cicavce. Pravdepodobnosť otravy vlastným jedom je vyššia u tých druhov, ktoré využívajú svoj jed na lov iných plazov. Viac prezradil odborný biológ Peter Velenský: Na túto otázku presnú odpoveď nepoznáme. Vieme, že niektoré hady proti svojmu jedu imúnny sú (myslí sa tým kusnutie jedinca tým istým druhom). Avšak vieme veľmi dobre, že niektoré hady nie sú imúnne proti kusnutiu jedincom rovnakého druhu. Šikmá veža Pisa v Taliansku nikdy nebola rovná. V roku 1173 sa ukázalo, že základ Pisa veže usadili nerovnomerne. Stavba bola zastavená a pokračovala až o 100 rokov neskôr. Keby sme počítali bez prestávky a každú sekundu vyslovili jedno číslo, trvalo by nám jedenásť a pól dňa, než by sme dosiahli číslo milión. Kto napočíta bez prestávky až do miliardy, bude o 32 rokov starší. ZAUJÍMAVOSTI kuriozity Najväčšie lízatko sveta bolo vyrobené v roku 1990 v Sydney v Austrálii. Stephen Spring a James Alexandrou z firmy Lool Pops vyrobili lízatko vážiace 1,01 tony. V súčasnej dobe sa po celom svete hovorí jazykmi, s viac ako dialektmi. Keď si vezmeme, že na svete je približne 200 krajín, vychádza nám zhruba 10 jazykov na jeden štát! Absolútnym rekordérom je Indonézia s 365 rôznymi druhmi. 5 Preto dochádza pri chove v teráriách pri určitých šarvátkach aj k úmrtiam. Rozhodne sa dá však povedať, že na ich jed reagujú menej ako ich samotná korisť, pretože jed je tzv. špeciálne prepočítaný na ich korisť. Hady však nepoužívajú svoj jed len tak bežne, pretože pre nich to je veľmi cenná surovina. Získavajú ju pomerne ťažko metabolizmom a používajú ho výhradne k lovu. I pri obranných kusnutiach, had zvyčajne púšťa menej jedu ako by mohol. Teda i pri vzájomných súbojoch medzi hadmi, používajú tieto živočíchy tzv. suché kusnutia kusnutia bez jedu, len svojím chrupom. Nemôže sa had otráviť pri jedení mŕtvej koristi, do ktorej pustil predtým svoj jed? Práve naopak. Jed je vlastne premenená zmes slinnej žľazy, ktorá veľmi výrazne pomáha tráviť korisť. Otrávená korisť sa trávi mnohonásobne rýchlejšie ako korisť, ktorá otrávená nie je. Súčasné výskumy ukazujú, že hady plošne a rýchlo vyvíjajú jedovaté aparáty a rôzne spôsoby jedovatosti. A to dokonca i tie skupiny, u ktorých sme to pretým nepredpokladali. My dneska za jedovaté považujeme 10% hadov. Avšak i tie druhy, ktoré jedovaté nie sú, obsahujú v slinách určité látky, ktoré upokojujú korisť. Dá sa povedať, že jedovatosť je na veľkom evolučnom vzostupe. Keby sme žili ešte ďalšie 2 milióny rokov, možno by sme dočkali toho, že väčšina hadov by bola pravdepodobne jedovatých. Samuraj v preklade znamená slúžiť. Poslaním samurajov bolo chrániť svojho pána, slúžiť mu a jeho najvyššou cťou bolo pre pána zomrieť. Preto sa smrti nebáli. V niektorých jazykoch sa na vyjadrenie množného čísla nepoužíva koncovka (dom, domy), ale zopakuje sa dané podstatné meno. Napr. po indonézsky sa dom povie rumah a domy rumah-rumah. Zdroj: rexik.zoznam.sk OMAĽOVANKA Môžeš si zapísať meno

6 6 február 2010 ZAUJÍMAVOSŤ Káva droga alebo liek? Dôležitý je výber kávy. Najlepšia je stopercentná Arabika, pripravená s malým množstvom vody. Žiadna instantná a americká káva. Výrobky ktoré obsahujú sušené mlieko, sú nápoje, ktoré s kávou nemajú nič spoločné. Pri zachovaní striedmosti sa pôžitku z kávy nemusí zriekať nikto. Striedmosť v tomto prípade znamená približne 300 mg kofeínu denne, čo sú asi tri šálky stredne silnej kávy. Pri nadmernom množstve kávy, sa kofeín stáva návykovým a pri vynechaní dávky hrozia abstinenčné príznaky. Odborníci takúto závislosť nazývajú kofeinizmus. Ak chcete kávu obmedziť, nerobte to naraz, ale postupne znižujte dávky asi o pol šálky denne. Pripravte sa však na to, že môžete byť podráždení a bude vás pobolievať hlava. S cukrom alebo bez? Pri pití kávy by sme mali dať prednosť trstinovému cukru. Ak pijeme kávu po jedle, v ktorom sme už sacharidy prijali, kávu by sme radšej sladiť nemali. Počas dňa nám však lyžička cukru v káve neuškodí. Odborníci nám neodporúčajú piť ľadovú kávu, ktorá s cukrom, plnotučným mliekom a so smotanou obsahuje viac ako štvrtinu odporúčanej dennej dávky kalórií. Kofeín je najrozšírenejší povolený povzbudzujúci prostriedok na svete. Stimuluje srdcovú činnosť, nervovú a dýchaciu sústavu, uvoľňuje hladké svalstvo, zlepšuje myslenie aj koncentráciu a zdiaľuje únavu. Káva tiež povzbudzuje trávenie, kofeín a teofilín v nej obsiahnutý pomáha pri astme. Káva je tiež dôležitým zdrojom antioxidantov, ktoré znižujú riziko rakoviny a môže byť aj prevenciou cukrovky. Káva a probiotiká Aj keď má kofeín veľa dobrých vlastností, môže mať rôzne nežiadúce účinky, podľa toho, ako telo na tento alkaloid reaguje. Precitlivenosť naň sa prejaví búšením srdca, nesústredenosťou a nadmerným potením. Ľudia s vysokým krvným tlakom, zo zvýšenou tvorbou žalúdočnej kyseliny a zo žalúdočnými vredmi by sa mali káve vyhýbať. Vzdať by sa jej mali aj tehotné a dojčiace ženy. Káva sa neodporúča piť ani pri ochoreniach žlčníka, pankreasu a štítnej žľazy. Nemala by sa piť tesne po konzumácii probiotík, inak znižuje ich účinok, zhoršuje vstrebávanie niektorých dôležitých živín, napr. železa a zinku. Turecká alebo espresso? Káva je nielen pochúťka, ale zároveň druhý najväčší obchodný artikel po rope. Kým sa dostane z plantáží do našich šálok, prejde dlhú cestu. Pestuje sa po celom svete. Kríky a stromy kávovníkov kvitnú krátky čas, zato niekoľko krát do roka, čo umožňuje ich mnohonásobný zber. Drobné biele kvietky výrazne voňajú a zrelé bobule kávovníka majú tmavočervenú až fialovú farbu. Plody majú vajcovitý tvar a pod šupkou skrývajú sladkastú dužinu. Najkvalitnejšie druhy káv sa zbierajú ručne. Potom sa káva suší, zbavuje šupiek a podľa rôznych receptov a praží a dochucuje. Slováci pili v minulosti najčastejšie klasickú zalievanú kávu. Dnes ho vystriedalo kvalitné voňavé espresso s penou, pri príprave ktorého cez stlačenú kávu prejde za niekoľko sekúnd len horúca para, bez ohľadu na to, koľko vody doň ide. Takáto káva sa pripravuje zo siedmich gramov kávy. Ristretto je najmenšia káva s obsahom 0,2 decilitra vody. Zdroj: internet Humor Jeden kvietok hovorí druhému: Ľúbim ťa. A ja ťa ľúbim, zavoláme včielku? 3 Janko gratuluje svojej starej mame k narodeninám a v ruke drží veľkú kyticu ruží. Babka vraví: Janko to si nemusel, mám ich plnú záhradu. Janko vraví : MALA SI BABIČKA, MALA!! 3 Vyjdú dve kostry z hrobu a jedna si zoberie náhrobný kameň. Druhá sa jej pýta: - Načo ti to je? - Musím mať predsa doklady. Vydavateľ:Čabianska organizácia Slovákov Za vydávanie zodpovedajú predseda ČOS Michal Lásik a úradujúca predsedníčka Anna Istvánová (redaktorka Čabäna) Adresa redakcie: Dom slovenskej kultúry 5600 BékešskáČaba, Námestie Kossutha 10 Tel., fax: (66) , (66) Fotografie: Csaba Lampert Sadzba, grafická úprava, tlačiareň: Progresszív Nyomda Kft., Békéscsaba, Erkel u. 2. Náš mesačník vychádza bezplatne, v náklade 500 výtlačkov, s finančnou podporou Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí ISSN