SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. ISKOLAI TANULMÁNYOK Középiskola Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. ISKOLAI TANULMÁNYOK Középiskola 1967 1971 Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest"

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Dr. Mezey Barna MUNKAHELY MEGNEVEZÉSE: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar BEOSZTÁS: egyetemi tanár Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék MUNKAKÖRI BESOROLÁS: tanszékvezető ISKOLAI TANULMÁNYOK Középiskola Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest Egyetem: Állam- és jogtudományok: Budapest, Diploma: ELTE (Oklevél száma: LII.130/1997, oklevél kiállításának napja: május 28.) Posztgraduális képzés: Szociológia tanulmányok TUDOMÁNYOS FOKOZAT Az állam-és jogtudományok kandidátusa (1991) Kandidátusi disszertáció: A magyar polgári börtönügy kialakulása (1990) Kandidátusi disszertáció megvédésének napja: március 20. Oklevél száma , kiállításának dátuma: 1991 augusztus 21. a Magyar Tudományos Akadémia doktora (2011) Akadémiai doktori értekezés : A munkáltatás a büntetés-végrehajtás történetében. A fenyítőházi modelltől a rabdolgoztató házakig (2009) Doktori disszertáció megvédésének napja: május 30. MTA doktora cím odaítélésnek napja: június 24. Oklevél száma 5018, kiállításának dátuma: november 29. SZÉCHENYI PROFESSZORI ÖSZTÖNDÍJ oklevél kiállításának dátuma: szeptember 21. HABILITÁCIÓ Habilitációs munka: Képviselet és alkotmány a középkori Európában. Budapest, 1998, Rejtjel Kiadó, [ISBN ] 224 o. Tantermi előadás: A börtön metamorfózisa (1999) 1

2 Tudományos előadás: A munka a büntetésvégrehajtásban. Történeti áttekintés (1999) Oklevél száma: 249/2000; oklevél kiállításának dátuma: február 10. IDEGENNYELV-ISMERET: orosz, angol német (középfokú állami nyelvvizsga) MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGISZONY FŐFOGLALKOZÁS: 2000-től Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanár (2000. július 1-jétől [kinevezési oklevél száma: K.E.2000/203]) Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi docens,(1991. július 1-től, [tanszékvezető július 1-jétől]) Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi adjunktus,(1983. július 1- től Magyar Tudományos Akadémia tudományos segédmunkatárs, (1977. április 1-től) RÉSZFOGLALKOZÁS: 2006-tól Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanár Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanár Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Intézet Politológiai Tanszék egyetemi docens 1992 Magyar Jogász Egylet, tanácsadó Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára EGYÉB TARTÓS MEGBÍZÁSOS JOGVISZONY Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (mb. előadó) Eötvös Loránd Tudományegyetem Széchenyi István Főiskola Oktatási Intézet (vezető tanár, tantárgyfelelős) MEGHÍVOTT ELŐADÓ (KURZUSFELELŐS) Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 2004 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar 2002 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1998 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar 1997 Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar Budapest Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Államigazgatási Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar VEZETŐI TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA Magyar Rektori Konferencia tiszteletbeli elnöke Magyar Rektori Konferencia elnöke

3 Magyar Rektori Konferencia Jövőképbizottságának elnöke 2010 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kuncz Ödön Jogi Tudásközpontjának elnöke 2008 A Magyar Börtönügyi Társaság elnöke 2007 A Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti Osztály elnöke Magyar Rektori Konferencia Jogi és igazagtási Szakbizottságának elnöke A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Állam és Jogtudományi Bizottsága Jogtörténeti Albizottsága elnöke A Magyar Börtönügyi Társaság alelnöke Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatási és tanulmányi dékánhelyettese 1993 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam-és Jogtörténeti tanszékének tanszékvezetője Tehetségért Mozgalom jogi ágazatának országos elnöke TUDOMÁNYOS KUTATÁSI IRÁNYOK 1985-től: A magyar büntetés-végrehajtási jog története; a polgári börtönügy kialakulása 1994-től Magyar rendvédelemtörténet, különös tekintettel a bünetés-végrehajtás helyzetére Parlamentarizmustörténeti kérdések: a parlamenti kormányzat Magyarországon A magyarországi cigányság történetének jogitörténeti kérdései A Habsburg-ellenes Rákóczi-szabadságharc államának jogalkotási kérdései A Habsburg-ellenes Rákóczi-szabadságharc államának jogalkotási kérdései TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSBEN (CSC/DSC) VALÓ RÉSZTVÉTEL CSC HIVATALOS BÍRÁLÓ 2000: Pandula Attila: A Horthy-korszak kitüntetési rendszere, különös tekintettel a polgári kitüntetésekre 1995: Dettné dr Légrády Ilona:A magyar vámszedés kialakulása és fejlődése a honfoglalástól 1300-ig DSC HIVATALOS BÍRÁLÓ 2014 Pethő Andrea Női elkövetők a második világháború utáni politikai igazságszolgáltatás rendszerében, különös tekintettel Dely Piroska perére DSC BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG 2013 Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban 3

4 TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉSBEN (PHD) VALÓ RÉSZTVÉTEL OKTATÁSSZERVEZÉS Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tehetséggondozási tanácsának tagja 2009 A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Tanácsának tagja ( a PhD hallgatók választott képviselőjeként) A Károli Gáspár Református Egyetem Doktori ás Habilitációs Bizottságának tagja A Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara Doktori ás Habilitációs Bizottságának tagja Az ELTE Habilitációs Bizottság tagja Az Miskolci Egyetem Doktori és Habilitációs Bizottság tagja Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Államés Jogtudományi Kara Doktori Tanácsának tagja 1997 PhD-hallgatók jogtörténeti képzésének megszervezése KÉPZÉS 2013 Előadás a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Doktori Iskolájában 2010 Előadás a az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar pszichológiatudományi Doktori Iskolájában 2009 Előadások a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara Doktori Iskolájában 2004 Előadás a Miskolci Egyetem doktori iskolájában 1997 Előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának doktori iskolájában TÉMAVEZETÉS: Megvédett PhD dolgozat témavezetője 2012: Kis Bernadett: Kisebbségi jogok története 2011: Beliznai Kinga: Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben 2011: Beke Martos Judit: Állami legitimációs eljárások és államfői jogkör között Az amerikai köztársasági és a magyar monarchikus államfői hatalomátruházási processzusok és a ceremoniális legitimáció összehasonlító jogtörténeti elemzése 2010: Barna Attila: A politikai bűncselekmények szabályozásának fejlődéstörténete Magyarországon 2008 Völgyesi Levente: A városi alkotmányosság az újkori Magyarországon 2006: Pálvölgyi Balázs: A közegézségügy szervezetrendszerének kialakulása Magyarországon 2007: 2006: Schweitzer Gábor Autonómmia-korrektívumokkal. A fővárosi törvényhatósági bizottság törvényi szabályozása között 2005: Képes György: Az amerikai alkotmányfejlődés hatása a magyar alkotmánytörténetre

5 2004: Horváth Attila: A részvénytársasági jog története Magyarországon PhD dolgozat témavezetője (a várható védés időpontjával) 2015: Antal Andrea: Tudomány a felsőoktatásban 2015: Farkas Ádám: A védelmi kodifikáció és szuverenitás a Kiegyezést követő jogtörténetünkben 2014: Képessy Imre: Kisebbségi kérdések a második világháború utáni Csehszlovákiában 2014: Rigó Kinga: A magyar felsőoktatási igazgatás fejlődése 2014: Frey Dóra: Kitelepítések Tolna megyében a 20. században PHD HIVATALOS BÍRÁLÓ 2011: Andrea Voóková (Bratislava/Pozsony): Uhorský parlamentarizmus (v historickom kontexte európskeho paralmentarizmu) / A magyar parlamentarizzmus (tekintettel az európai fejlődés összefüggéseire) (Paneurópska Vysoká Škola Práva) 2010: Cserny Ákos (Budapest): Miniszteri felelősség közhatalmi felelősség (ELTE) 2010: Nánási László (Szeged): A magyar királyi ügyészség története ( ) (SZTE) 2010: Szabó Szilárd (Miskolc): Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Ausztriához és Magyarországhoz 1878 és 1918 között (ME) 2009: Korsósné Delacasse Krisztina (Pécs): Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésének megkezdése Magyarország a polgári korszakban (PTE) 2009: Mázi András Pécs: A kötelesrész megjelenése a magyar magánjog rendszerében (PTE) 2009: Varga Norbert Miksolc): A magyar állampolgársági jog a 19. században (ME) 2009: Lupkovics György (Debrecen) Az 1956-os forradalom utáni megtorlás. A Szilágyi László és társai per jogtörténeti elemzése (DE) 2007: Bató Szilvia (Szeged): A büntetési rendszer átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában ( ) (SZTE) 2007: Koncz Ibolya Katalin: A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német- Római Birodalomban és a királyi Magyarországon 2006: Nagy Zsolt (Szeged): A jogászképzés fejlődése és aktuális kérdései (SZTE) 2004: Stenpien, Erik (Miskolc), Abaúj és Torna vármegyék szervezetének átalakítása 1848 és 1918 között (ME) 2000: Pesti Sándor (Budapest): Az újkori magyar parlament működési és szervezeti rendje ( ) (ELTE) 2000: Föglein Gizella (Budapest): Az államfői jogkör Magyarországon (ELTE) 2000: Davola József (Budapest), A katonai rendőrség (RTF) 1999: Szabó István (Miskolc): Az államfő jogállása a weimari alkotmányban (ME) 1998: Szente Zoltán (Budapest): Bevezetés a parlamenti jogba (ELTE) 5

6 PHD BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG 2014 Karácsony Gergely: az állam szerepe a felsőoktatás finanszírozásában 2013 Lehotay Veronika: Szabadságjogmegvonó intézkedések a Horthykorszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre 2012: Mohácsi Barbara: A szabadságelvonás határai. Helyettesítő intézkedések és alternatív szankciók a magyar és a német jog összehasonlításának tükrében 2012: Petrasovszky Anna: Szibenliszt Mihály természtejoga, különös tekintettel az államra 2012 Navratil Szonja: A jogászi hivatás 2012: Rokolya Gábor: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban 2011: Borbíró Andrea: Kriminológia és bűnmegelőzés a késő-modernitásban 2009: Peres Zsuzsa: A hizbizomány Magyarországon 2009: Pallo József: A gyógyító jellegű büntetőjogi intézkedések fogalmi és alkalmazási kérdései 2007: Szigeti Magdolna: Németország második világháború utáni államépítése, alkotmányjogi helyzete és az újra egyesítés 2007: Nagy Zoltán: A halálbüntetés története, filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései 2007: Jany János: Bizánci hatások a középkori magyar jogban 2006: Babják Ildikó: Árúcsere-ügyletek a germán népek szokásjogában 2006: Takács Tibor: A francia magánjog fejlődésének története (A Code Civil és előzményei) 2005: Varga Katalin: A protestáns gályarab prédiktárorok pere Tóth Zoltán József: Szemelvények a Szent Korona-tan 20. századi történetéből 2003: Sándor István: A társasági jog története Európában 2002: Suba János: Határvédelem-határőrizet, határkijelölés a Trianoni Magyarországon PHD/DOKTORI SZIGORLAT VIZSGABIZOTTSÁG 2012 Megyeri-Pálffi Zoltán (DE ÁJK) 2009 Pallo József (ME ÁJK) 2008 Kapáné Cenczer Orsolya (KGRE ÁJK) 2008 Domainczky Endre (PTE ÁJK) 2007 Peres Zsuzsa (PTE ÁJK) 2006 Béli Gábor (PTE ÁJK) 2005 Antal Tamás(SZTE ÁJK) 2005 Babják Ildikó(ME ÁJK) 2005 Takács Tibor (ME ÁJK) 2005 Tóth István(SZTE ÁJK) 2004 Heka László (SZTE ÁJK) 2003 Kardos László (ME ÁJK) 2003 Kiss Barnabás (SZTE ÁJK) 2003 Tóth Zoltán József (ME ÁJK) 2002 Herger Csabáné (PTE)

7 2002 Schanda Balázs (ELTE ÁJK) 2002 Köbel Szilvia (ELTE ÁJK) 1999 Szabó István (ME, ÁJK) 1999 Fleck Zoltán (ELTE ÁJK) 1999 Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin (ME ÁJK) TEHETSÉGGONDOZÁS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR SZERVEZŐ TEVÉKENYSÉG Az Egyetemi Tudományos Diákköri tanács titkára A Magyar állam-és jogtörténeti Tudományos diákkör szakvezető oktatója A Magyar állam-és jogtörténeti Tudományos diákkör titkára ELISMERÉSEK TDK TEVÉKENYSÉGÉRT 2005 Mestertanár Aranyérem (Országos Tudományos Diákköri tanács) 1985 Kiváló Munkáért (tudományos diákköri munkáért) (Oktatási miniszter) 1981 Miniszteri jutalom (tudományos diákköri munkáért): (Művelődési miniszter) 1976 Hajnóczy érem (tudományos diákkörben végzett tevékenység elismeréseként) (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács) TDK TÉMAVEZETÉS OTDK EREDMÉNNYEL 2013: Barta Áron: A szökés törvényi tényállása a Rákóczi szabadságharc büntetőjogában (II. helyezés) 2011: Szakács Bence (különdíj) 2009: Képessy Imre (különdíj) 2005: Beke Martos Judit: (I. helyezés) 2005: Kiss Bernadett (I. helyezés) TUDOMÁNYOS SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG SOROZATSZERKESZTÉS 2007 A Junge ungarische Rechtshistoriker sorozatszerkesztője Essays of Legal History szerkesztője 1994 A Rechtsgeschichtliche Vorträge szerkesztője 1993 A Jogtörténeti Értekezések szerkesztője A Jogtörténeti Szemle társszerkesztője A Magyar állam- és jogtörténeti bibliográfiák szerkesztője A Fiatal oktatók Műhelytanulmányai társszerkesztője A tudományos diákkörökre vonatkozó jogszabályok szerkesztője Tudományos diákköri Füzetek szerkesztője Az ELTE Tudományos diákköreinek évkönyve szerkesztője 7

8 SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG MAGYAR SZERKESZTŐSÉGEKBEN 2003 A Jogtörténeti Szemle szerkesztőbizottságának tagja 1996 A Rubicon történelmi magazin Szerkesztőbizottsága tagja 2006 A Iustum Aequum Salutare szereksztő bizottságának tagja 2005 A Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testületének tagja 2000 A Magyar Rendészet Szerkesztőbizottságának Tagja 2000 A Börtönügyi Szemle Szerkesztőbizottságának tagja TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG TAGSÁG MAGYAR TUDOMÁNYOS SZERVEZETEKBEN 2004-től 1977-től 1994-től 1992-től 1992-től 1991-től 1990-től 1990-től TISZTSÉGEK TUDOMÁNYOS SZERVEZETEKBEN a Magyar Kánonjogi Társaság tagja a Magyar Történelmi Társulat tagja a Politikatudományi Társaság tagja a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja a Szemere Bertalan Renvédelem-történeti Tudományos Társaság (alapító) tagja a Finkey Ferenc Büntetőjogi Reform Társaság (alapító) tagja a Magyar Börtönügyi Társaság (alapító) tagja a Magyar Kriminológiai Társaság tagja 2008 tól a Magyar Börtönügyi Társaság elnöke a Magyar Tudományos Akadémia nem akadémikus köztestületi tagok választott közgyűlési képviselője a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottság, Jogtörténeti Albizottságának elnöke a Magyar Börtönügyi Társaság alelnöke a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottság, Jogtörténeti Albizottságának titkára a Magyar Börtönügyi Társaság Történeti Szekciójának elnöke BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK TUDOMÁNYOS SZERVEZETEKBEN MTA Bolyai pályázatok bírálóbizottságának tagja A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének (A Magyar Rektori Konferencia elnökeként) meghívott tagja 2011 től A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok osztálya Állam-és Jogtudományi Bizottsága nem akadémikus köztestületi tagok által választott tagja A Magyar Tudományos Akadémia Vezetői Kollégiumának a nem akadémikus köztestületi tagok által választott közgyűlési doktorok társadalomtudományi képviselői által választott tagja A Magyar Jogászegylet Tudományos Bizottságának tagja A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének a nem akadémikus köztestületi tagok választott közgyűlési doktorok társadalomtudományi képviselői által választott tagja

9 A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok osztályának nem akadémikus köztestületi tagok választott közgyűlési doktorok társadalomtudományi képviselői által választott tagja Az Országos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Társadalomtudományi Kollégiumának tagja 1996-tól A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Jogtörténeti 1992 től Albizottság tagja a Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségének tagja A Magyar Börtönügyi Társaság elnökségének tagja 1991-től A Magyar Börtönügyi Társaság Történeti Szekciójának tagja TÁRSADALMI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG TAGSÁG MAGYAR TÁRSADALMI SZAKMAI SZERVEZETEKBEN 2010-től a Magyar Rektori Konferencia tagja 1999-től az Európai Jogakadémia (alapító) tagja 1990-től a Magyar Jogász Egylet tagja 1989-től a Protestáns Közművelődési Egyesület tagja : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tagja a Magyar Jogász Szövetség tagja TISZTSÉGEK TÁRSADALMI SZAKMAI SZERVEZETEKBEN az Országos Doktori Tanács (A Magyar Rektori Konferencia elnökeként) meghívott tagja a Magyar Akkreditációs Bizottság (A Magyar Rektori Konferencia elnökeként) meghívott tagja 2001-től Tárkány Szűcs Ernő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoport társelnöke a Magyar Rektori Konferencia Jövőkép-bizottságának elnöke a Magyar Rektori Konferencia Jogi és igazgatási Szakbizottságának elnöke 2007-től a Magyar Jogászegylet Jogtörténeti Osztályának elnöke a Tehetségért Mozgalom jogi ágazatának országos elnöke : a Magyar Jogászegylet Jogtörténeti Osztályának titkára : a Magyar Jogász Szövetség Római jogi és Jogtörténeti Szakosztályának titkára BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK SZAKMAI SZERVEZETEKBEN 2011 től a Büntetésvégrehajtás Tudományos Tanácsának tagja a Nemzeti Bologna Bizottság tagja a Legfelső Bíróság elnöke Tanácsadó etstületének tagja az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj Bizottság tagja a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka tanácsadó testületének tagja 9

10 Igazságügyi miniszter 1963 április 4-e után folytatott koncepciós eljárások feltárását végző Tanácsadó Munkabizottságának tagja BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK TÁRSADALMI SZAKMAI SZERVEZETEKBEN 2006 Korrupciós jelenségek az önkormányzati közigazgatásban kutatási projekt NFT ROP Szakértői testület tagja Magyar Akkreditációs Bizottság Állam-jog és politikatudományok Bizottságának tagja SZAKMAI SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG MAGYAR SZERKESZTŐSÉGEKBEN A JogOk Jogász Oktatás (Igazságügyi Fogalmazók Országos Egyesületének lapja) szerkesztőbizottsági tagja : a Világgazdaság Felsőoktatás szakmai tanácsadó testületének tagja Az Eötvös Loránd ludományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Évkönyvei (szerkesztő bizottság elnöke , szerkesztő bizottsági tag ) A Magyar Jogász Napló szerkesztőbizottságának tagja TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TEVÉKENYSÉG EGYEDI ALKOTÁSOK 1996 Börtönügyi Múzeum berendezése (1996) 1996 Honfoglaláskori vetélkedősorozat általános iskolásoknak és középiskolásoknak (1996) 1994 Televíziós jogtörténeti ismertterjesztő sorozat (1994) 1996 Rubicon történeti magazin jogtörténeti Bűn és büntetés különszám szerkesztése 1997 Rubicon történeti magazin jogtörténeti Államformák különszám szerkesztése 1999 Frankfurti könyvvásáron: A magyar országgyűlés történetének képeskönyve (History of the Hungarian Parliament/Geschichte des ungarischen Parlaments) kötet ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK Előadások a magyar alkotmánytörténet köréből - TIT , 2005, 2007, 2010 Előadások a magyar történelemről, SZOT 1982 Előadások a magyar történelem köréből (BM Művelődési Ház, utóbb Duna Palota) Történelem előadások (előkészítő tanfolyamok) SZET, ÉSZET , FEB Rubicon mesterkurzusok ( Mesterkurzus tanároknak Előadások a magyar és egyetemes történelem tárgyköréből) Előadások középiskolásoknak (r. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium) 2003, 2008 Előadás a Kutatók éjszakáján (r. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló gimnázium) 2011

11 OKTATÁS KÖTELEZŐ ELŐADÁSOK ÉS SZEMINÁRIUMOK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁN Magyar alkotmánytörténeti és jogtörténeti előadások ELTE ÁJK nappali (1978-), esti (1995-) levelező tagozatán (1997-), jogász szakon Magyar alkotmánytörténeti és jogtörténeti előadások ELTE ÁJK nappali tagozatán politológus szakon (1999-) Magyar alkotmánytörténeti és jogtörténeti előadások az ELTE SZIF kihelyezett tagozatán ( ) Magyar közigazgatástörténeti előadások ELTE ÁJK nappali tagozatán politológus szakon (2008-) Szemináriumok állam-és jogtörténet tárgykörében ELTE ÁJK nappalitagozatán, jogász szakon , majd 1996-tól Levelező konzultációk állam- és jogtörténet tárgykörében Európai alkotmány- és parlamentarizmus-történeti előadásokaz ELTE ÁJK politológus szakán 1997-től Büntetés-végrehajtási jog ELTE ÁJK nappali tagozatán, jogász szakon ( , 2005) ALTERNATÍV ELŐADÁSOK: A magyar és európai parlamentarizmus története ( ) A magyar büntetés-végrehajtási jog fejlődése ( ) A büntetőjogi kodifkáció története Kurzus a levelező jogász szakon (2010- A büntetés-végrehajtás története. Kurzus a kriminológia Ma szakon (2011-) FAKULTATÍV ELŐADÁSOK (SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK) Adalékok a magyar politikai és jogi gondolkodás történetéhez ( ) A Rákóczi szabadságharc jogalkotása ( ) Fejezetek a büntetés-végrehajtás történetéből ( ) A magyar börtönügy története ( ) Bűn és bűnhödés a népmesékben és az eposzokban ( ) A biblia büntetőjoga ( ) A magyar büntető perjogi modellek fejlődése ( ) A magyar és európai parlamentarizmus története ( ) Büntető rendszer és büntető eljárás a későközépkori Magyarországon (2002) A felvilágosdás büntetőjogi vonatkozásai Magyarországon (2003) Diktatórikus berendezkedések konecpciós eljárások a magyar joghistóriában (2004) A büntető igazságszolgáltatás eszközei a társadalom peremrétegei ellen a században (2005) A gyanú és a gyanúbüntetés (2006) Bírák és közvetítők. A mediáció történeti mintái (2007) Szankciók, büntetések, intézkedések a büntetőjog történetében (2008) A borral kapcsolatos viszonyok szabályozásának jogtörténeti kérdései (2008) Börtönriportok (2009) Tömlöcök, fenyítőházak, fegyházak (2009-) 11

12 ELŐADÁSOK MEGHÍVOTT ELŐADÓKÉNT: Kormányzattörténeti előadások az ELTE Bölcsészettudományi Karán ( ) Közigazgatástörténeti előadások az Államigazgatási Főiskolán (1989, ) Rendvédelemtörténeti előadások a Rendőrtiszti Főiskolán ( ) Alkotmány-és parlamentarizmustörténeti előadások a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetében ( , teljes kurzusok) Büntetőjogtörténeti és büntetésvégrehajtás-történeti ( , 2002, 2004) és parlamentarizmustörténeti előadások (1996) a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (teljes kurzusok) Előadások a cigányság magyarországi törénelméről a Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Karán (1997) Alkotmány- és jogtörténeti előadások a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán ( ) TANÁRI TOVÁBBKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZTVÉTEL TÖRTÉNELEM TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE: Rubicon előadások október 21.,1995. december 9, október 5, november 30, január 25 26, december 5 6, február 12. OKTATÁSSZERVEZÉS A magyar állam- és jogtörténet oktatásának reformja ( ) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Politológia szakán az Európai alkotmányés parlamentarizmustörténet c. stúdium tantervének, tananyagának kialakítása ( ) A magyar alkotmány- és jogtörténet oktatásának megszervezése és megindítása az ELTE Széchenyi István Fősikola Oktatási intézetben, Győrött ( ) I.-VII., XIV. Budapesti Nyári egyetem megszervezése, a nyári egyetemek programjának, tematikájának kidolgozása ( , 2009) Állam- és jogtudományi alapismeretek speciális szaktanfolyam megszervezése, programjának kidolgozása, a kurzus koordinálása ( ) A budapesti jogi képzés szakmai gyakorlatának előkészítése, megszervezése, szabályozása (1997) A másoddiplomás levelező képzés tantervének kialakítása, a képzés beindítása (1997) Oktatási és tanulmányi dékánhelyettes ( ) A Kar akkreditáció felelőse, az ELTE Állam-és jogtudományi Kar akkreditációs beadványának szerkesztője, szövegezője (1998/99) Az ELTE Integrációs Előkészítő Tanács tagja, a Szabályzatelőkészítő Albizottság alelnöke (1999) Az ELTE Ideiglenes Intézményi Tanácsának tagja (1999) A kreditrendszer bevezetésének előkészítése (1999) Az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja (2000. július július 1.) A jogász szak szakfelelőse.

13 HABILITÁCIÓS ELJÁRÓ BIZOTTSÁG TAGJA 2013 Nagy Janka Teodóra 2010 Csapó Csaba 2010 Simándi Irén 2009 Lőrincz József 2008 Szente Zoltán 2007 Kerezsi Klára 2007 Gyekiczky Tamás 2006 Szabó István 2004 Homoki Nagy Mária 2003 Föglein Gizella 2001 Balogh Elemér EGYETEMI TANÁRI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJA 2005 Balogh Elemér 2005 Homoki Nagy Mária NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK KÜLFÖLDI KUTATÁSOK ÉS ÖSZTÖNDÍAK Universität Wien: Az osztrák dologházügy a században (1989) DAAD ( Universität Trier, Universtität Kiel, Universtität Bonn): A német büntetésvégrehajtási jog fejlődése (1990) TEMPUS (Universität Trier) A büntetőjog s a büntetésvégrehajtás a német államokban a században (1991,1992), (Universität Göttingen ) A parlamentáris intézmények a német alkotmánytörténetben (1993), (Universität Heidelberg) A rendvédelemtörténet német modellje (1994) Universität Heidelberg: A büntetés-végrehajtás történetének német szakirodalma (1996) Universität Basel/Stroniak Stiftung: A svájci büntetés-végrehajtási jog története, különös tekintetel az intézeti hálózat és a börtönépítészet fejlődésére (2000) TAGSÁG NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN Wiener Konferenz für Wissenschaftliche Forschungsarbeit in Mittel- und Osteuropa alapító tagja (2008) International Commission for the History of Repersentative and Parliamentary Institutions tagja (2002-től) The European Society for History of Law tagja (2009-től) Internationale Gesellschaft für Rechtsgeschichte und Verfassungsgeschichte alapító tagja (2010-től) NEMZETKÖZI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI, TANÁCSADÓ TESTÜLETI TAGSÁG 2010-től 2009-től 2005-től Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs (Österreichischen Akademie des Wissenschaften) nemzetközi szerkesztőbizottságának tagja Journal of European History of Law (The European Society for History of Law) szerkesztőbizottságának tagja Az European Lawyer Journal () szerkesztőbizottságának tagja 13

14 2013-tól Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte tanácsadó testületének tagja NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK, SZEMINÁRIUMOK SZERVEZÉSE 2012 december Aktuelle Aspekte der Rechtshistorischen Forschung (Doktorandenkonferenz) Budapest október 20. Die Entwicklung der Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert. Rundtischkonferenz der Rechtshistoriker Budapest, november Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrtausendes Budapest, Deutsch-ungarisches Strafrechtsgeschichtliches Seminar (Prof. Dr.DR.Dr.hc. Günter Jerouschek, Universität Jena, Prof dr. Barna Mezey, ELTE, Budapest, Prof Dr. Hinrich Rüping, Universität Hannover + Direktor Dr. Heinz Schneider, Direktor Dr. Markus Hirte Rothenburger Kriminalmuseum ) 2001 Rothenburg ob der Tauber: Die peinliche Strafprozeß in Europa. Seine hhistorsichen Grundlagen und Kritik am peinlichen Strafrecht aus deutscher und ungarischer Perspektive Csopak: Die Freiheitsstrafe in der Rechtsgeschichte 2003 Rothenburg ob der Tauber: Rechte und Juristen Facetten europäischen Strafrechtsdenkens 2004: Pécs: Diktaturen in den europäischen Jahrhunderten verfassungsrechtliche und strafrechtliche Aspekte 2005 Rothenburg ob der Tauber: Strafrecht als Instrument gegen Randgruppen, gesellschaftliche Außenseiter und politische Abweichler 2006: Eger: Verdacht und Verdachtstrafe 2007: Rothenburg ob der Tauber: Richten und Schlichten. 2008: Győr Strafe, Buße, Strafvollzug 2009: Rothenburg ob der Tauber: Strafrechtliche Konfliktregelung zwischen effizienter Strafverfolgung und dem Verbot der Verfolgung Unschuldiger 2010: Budapest: Sanktionen im Recht 2011: Rothenburg ob der Tauber: Opfer und Täter von Missetaten historische und aktuelle Aspekte der Konfliktbewärtigung 2012: Szekszárd: Verfahernesformen und Verfahrensgarantien in der Vergangenheit und Gegenwart 2013: Rothenburg ob der Tauber:Fehde und Versöhnung, peinliche und moderne Strafe processuale und materielle Aspekte der Strafrechtsentwicklung 2014: Szeged: Vom Verdacht bis zur Strafvollstreckung. Consuetudo, geschriebenes Recht und Gesetzgebung aus hsitorischer Perspektive

15 Ungarisch-schweizerisches Strafrechtsgescichtliches Seminar (Prof.Dr. Kurt Seelmann, Universität Basel, Prof dr. Barna Mezey, ELTE, Budapest) 2001 Frauenchimsee: Die Geschichte und die Zukunft der Freiheitsstrafe 2003 Budapest: Das Strafrecht der Aufklärungsszeit 2006 Basel: Gaetano Filangieri und das Kodifikationsbewegungen in der Aufklärungszeit SZAKMAI ELISMERÉSEK, DÍJAK 2014 A Magyar Rendészettudományi Társaság Emléklapja (Magyar Rendészettudományi Társaság) 2013 Arany Kítűző (Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége) 2013 A Büntetés-végrehajtási szolgálatért emlékplakett arany fokozata (Belügyminiszter) 2013 Vámbéry emlékérem, I. fokozat (Magyar Kriminológiai Társaság) 2013 Pázmány emlékérem (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 2011 Szemere Bertalan Díj. (Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság ) 2008 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 2008 A Büntetésvégrehajtás díszkardja (Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága) 2008 A Budapesti Ügyvédi Kamara ezüst emlékérme (BudapestiÜgyvédi Kamara) 2008 Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Eötvös Loránd ezüst emlékérme (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) 2008 A Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi karának ezüst emlékérme (Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi kar) 2006 Pázmány Péter felsőoktatási díj (Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány) a jogászképzés terén végzett nagyhatűsú, több évtizedes oktatói minkájáért 2005 Bishinger József ezüst emlékérem (Győr Megyei Jogú Város polgármestere) 2005 Mestertanár Aranyérem (Országos Tudományos Diákköri tanács) 2005 Az év kiváló oktatója (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat) 2005 Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (A Magyar Köztársaság Elnöke) A jogászképzés tartalmi megújításában és értékes hagyományainak megőrzésébenn végzett tevékenységéért, oktatói, kutatói és vezetői munkásságáért 2004 Emberi Jogokért Emlékplakett (Igazságügyi Miniszter) 2003 Az év kiváló oktatója (ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat) 2003 A rendvédelem történetéért Érdemkereszt (Szemere Bertalan Magyar Rednvédelemtörténeti Tudományos Társaság ) 2002 Az év kiváló oktatója (Széchenyi István Egyetem Jog-és Gazdaságtudományi Kar Jogi Intézet Hallgatói Önkormányzata) 2002 Az év kiváló oktatója (ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata) 2001 Rendvédelem-történetéért érdemérem (Szemere Bertalan Magyar Rednvédelemtörténeti Tudományos Társaság ) 2001 A belügyminiszter aranygyűrűje (kiemelkedő oktatási tevékenységért, pedagógusnap alkalmából) (Belügyminiszter) 15

16 2001 Az első évfolyam legnépszerűbb oktatója (Győri képzési hely) (ELTE SZIF Jogtudományi Intézet Hallgatói Önkormányzata) 2000 A hű barátságért aranyoklevél a cigányságért folytatott évtizedes munkáért 2000 (Cigány Tudományos és Művészeti Társaság) 1999 Az év legnépszerűbb oktatója (ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata) 1993 Az évfolyam legjobb előadója (ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata) 1992 Az évfolyam legjobb előadója (ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata) 1991 Az évfolyam legjobb előadója (ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata) 1990 Kiváló FEB vezető tanár (FEB/Felvételeket Előkészító Bizottságok Országos Operatív Bizottsága) 1989 Magyar Jogász Szövetség Aranykoszorús Jelvénye (Magyar Jogász Szövetség) 1989 Kiváló munkáért: (oktatási tevékenységért) (Oktatási miniszter) 1985 Kiváló Munkáért (tudományos diákköri munkáért) (Művelődési miniszter) 1981 Miniszteri jutalom (tudományos diákköri munkáért) (Oktatási miniszter) 1976 Hajnóczy érem (tudományos diákkörben végzett tevékenység elismeréseként) (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács)

Mezey Barna március 5. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Mezey Barna március 5. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Mezey Barna 2009. március 5. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ISKOLAI TANULMÁNYOK Gimnázium 1967-1971 Budapest (Kölcsey Ferenc gimnázium ) Egyetem, graudális alapképzés: Állam-és jogtudományok: 1972-1977 Budapest, Diploma.:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Személyes adatok Születési idő: 1954. július 29., hely: Budapest. Családi állapot: nős, feleség neve: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit. Gyermek: Dr. Lévay Boglárka, 26 éves.

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Magyar jogtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlési képviselője. A magyar alkotmány és jogtörténet tudósa. 2000 és 2008 között az Eötvös Loránd

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács október 25-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács október 25-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2011. október 25-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 51/2011. (X.25.) KT. sz. határozat tiszteletbeli doktor és professzor cím odaítéléséről

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

S Z E M É L Y E S A D A T O K E G Y É N I K É P E S S É G E K T A N U L M Á N Y O K

S Z E M É L Y E S A D A T O K E G Y É N I K É P E S S É G E K T A N U L M Á N Y O K S z a k m a i ö n é l e t r a j z S Z E M É L Y E S A D A T O K Név: Talabos Dávidné Dr. Lukács Nikolett Születési név: Lukács Nikolett Születési hely, idő: Budapest, 1986.01.24. Lakcím: Debrecen, 4028,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

Tudományos önéletrajz

Tudományos önéletrajz Tudományos önéletrajz Személyes adatok: Név: Görög Márta Munkahely: 2008. szeptember 1.- Szegedi Tudományegyetem Állam- és Egyetemi docens 2006. november 1.- 2008. augusztus 31. Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ gépészmérnöki oklevél Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar (okl. sz: 25/1985)

ÖNÉLETRAJZ gépészmérnöki oklevél Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar (okl. sz: 25/1985) ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Margitay Tihamér Beosztás: egyetemi tanár, intézetigazgató, doktori iskola vezető Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Társadalomismeret Intézet, Filozófia és Tudománytörténet

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat Dr. Tóth András PhD egyetemi adjunktus ügyvéd Önéletrajz Személyi adatok Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu Web Állampolgárság www.andrastoth.hu Magyar Születési dátum 1979.03.11

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

A győri jogászképzés évfordulójára

A győri jogászképzés évfordulójára ALAPíTás A győri jogászképzés évfordulójára A győri jogászképzés évszázadait tárja fel és mutatja be ez a kötet, [*] amit figyelmükbe ajánlunk.. Sok jogász még a győri egyetem jogi karán diplomát szerző

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16

A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 1. félév tavaszi félévi JOKJ201XX0 A

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Kriminológiai Tanszék 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Telefon: 411-6521, Fax: 411-6500/2732 krim@ajk.elte.hu Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Személyes

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére 2010. december 23. http://majt.hu/ A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANÁCSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYZATA A bizottságok összetételét elfogadta a TTK

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) dr. Csűrös Gabriella Klára Születési dátum Mátészalka, 1982. Telefonszám(ok) (52) 438-033/ 77119 Fax(ok) (52) 446-919 E-mail(ek) csuros.gabriella@law.unideb.hu

Részletesebben

Emlékeztető A Kari Doktori Tanács június 26-i üléséről

Emlékeztető A Kari Doktori Tanács június 26-i üléséről Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Tanács 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Tel.: 483-8000/4732 Fax: 483-8000/4632 Eötvös Loránd University Faculty of Law and Political Science

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

Böhm Gábor szakmai önéletrajza

Böhm Gábor szakmai önéletrajza Böhm Gábor szakmai önéletrajza Dr. Böhm Gábor, PhD egyetemi adjunktus Iskolák - Energetikai Szakképzési Intézet, Paks, 1990-1994 Elektronikai műszerész szak - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994-2000

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

CV - Dr. Bús Imre Ph.D

CV - Dr. Bús Imre Ph.D CV - Dr. Bús Imre Ph.D Dr. Bús Imre Ph.Dfõiskolai tanár Pedagógusképzõ Intézet Iroda: A épület, 203. irodatelefon: 74/528-300/1208Email: bus@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre PhD Beosztás,

Részletesebben

DR GYEKICZKY TAMÁS RÉSZLETES SZAKMAI ÉLETRAJZ

DR GYEKICZKY TAMÁS RÉSZLETES SZAKMAI ÉLETRAJZ 1 DR GYEKICZKY TAMÁS RÉSZLETES SZAKMAI ÉLETRAJZ Személyes adatok: Születési hely, idő: Zirc, 1955.Április. 3. Magyarország Szülői háttér:gyekiczky János (evangélikus lelkész) Páli Sarolta (műszaki ellenőr)

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

JOGÁSZ KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

JOGÁSZ KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT JOGÁSZ KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KALENDÁRIUM 2013/2014. tanév I. félévére Levelező tagozatos jogász mesterképzés (I-II-III-IV. évfolyam részére) A félév beosztása: Szorgalmi időszak: 37 50. hét: szeptember

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

2016. évi határozatok kivonata

2016. évi határozatok kivonata 2016. évi határozatok kivonata 1/2016.01.21. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Munkatársak Által Választható Béren Kívüli Juttatások Szabályzatának 2/2016.01.26. sz. határozat: A PPKE Egyetemi

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója A tanszék főállású oktatói: Dr. Tóth J. Zoltán tszv. egy. docens Prof. Dr. Stipta István egy. tanár Dr. Antalóczy Péter

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1961-1966 ELTE, magyar nyelv és irodalomtanár, okleveles pszichológus

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 43/2015. (IX.22.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2015/2016. tanév I. félév ülés- és

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Állam- és Jogtudományi Kara (ÁJK) Doktori Iskolájának (DI) Képzési Rendszere. I. Képzési célok

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Állam- és Jogtudományi Kara (ÁJK) Doktori Iskolájának (DI) Képzési Rendszere. I. Képzési célok A Pécsi Tudományegyetem (PTE) a (ÁJK) Doktori Iskolájának (DI) Képzési Rendszere PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM I. Képzési célok 1. Folyamatos kapcsolattartás a DI Nappali, Levelező és Egyéni felkészülésben résztvevő

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály É : t. l livaiaűa ~~~' ' sr Ir011:t,itd, tat : Lrkscett : 2010 J. 2.0. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság állásfoglalás a az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Az Országgy űlés

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben