Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg

2 TARTALOMJEGYZÉK A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg alapadatai... 3 Dékáni köszöntő... 4 A Kar rövid története... 5 Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg... 7 Intézetek, tanszékek, tanszéki osztályok... 8 A tanulmányi rend sajátosságai a felsőoktatásban A kreditrendszer A Gazdálkodási Kar képzési rendszere Tanulmányi ügyek intézésének rendje Idegen nyelvi képzés a karon Intézményi dokumentumok A 2011/2012-es tanév időrendje...27 Tanulmányi és vizsgaszabályzat...30 Elektronikus leckekönyv szabályzata...97 Hallgatói térítések és juttatások szabályzata Diákigazolvány szabályzat A szakirány választás szabályozása a bgf-en Mintatantervek A Kar szolgáltató szervezeti egységei Kollégium Gazdasági szakkönyvtár A BGF Nyelvvizsga és Továbbképző Központ Zalaegerszegi Vizsgahelye a BGF Gazdálkodási Karán Karrier Iroda és Diákcentrum Hallgatói Önkormányzat (HÖK) Tudományos Diákköri Műhely működése A Magyar Közgazdasági Társaság Zala Megyei Szervezet Ifjúsági Tagozata 198 Zárszó

3 A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg alapadatai Intézmény neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Címe: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A Levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 67. OM azonosító: FI Adószám: Honlap: 3

4 Dékáni köszöntő Kedves Hallgató! Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy sikeres felvételi után megkezdi főiskolai tanulmányait. A felsőoktatási képzési, oktatási, tanulási folyamat sokban különbözik a közoktatásban megszokott módszerektől. A főiskolai hallgató önálló, felnőtt ember, akitől elvárható, hogy tudatosan, saját érdekeit felismerve vegyen részt a képzési folyamatban. Az önállóan folytatott munkát különböző szabályok, előírások irányítják, terelik. A munka megtervezéséhez elengedhetetlen, hogy a teljesítendő követelményeket, illetve a követelmények teljesítésének módját, szabályait ismerje. Ez a kiadvány éppen ezeket a legfontosabb információkat tartalmazza. A kötetben megtalálja azoknak a szervezeti egységeknek, személyeknek a nevét, elérhetőségét, akikkel tanulmányai során kapcsolatba fog kerülni. A kiadvány tartalmazza továbbá azokat a törvényeket, amelyek alapján az oktatás zajlik: a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzatát. Ezek a dokumentumok a BGF hallgatói számára törvényként írják elő a követendő magatartást, tartalmaz lehetőségeket, eljárási szabályokat, tiltásokat, a juttatások megszerzésének módját, a fizetendő díjakat stb. Könyvünkben a jelenleg érvényes szabályok szerepelnek, de felhívjuk a figyelmét arra, hogy tanulmányai alatt egyes előírások változhatnak, ezért kísérje figyelemmel a Főiskola honlapján az előírások változását. A diploma megszerzéséhez különböző tanulmányi követelményeket kell teljesítenie. Ezeket tartalmazzák az úgynevezett mintatantervek. Az egyes tantárgyi követelményeket nem szükségszerű mindig a mintatanterv szerinti sorrendben teljesíteni előfordulhatnak elmaradások, előrehaladások. A diplomához azonban minden kreditet meg kell szerezni. A mintatanterv iránymutatás ehhez, segítség a tanulmányok megtervezéséhez. E könyvecske nem esti olvasmány, vagy délutáni unaloműző. Időről-időre azonban szüksége lesz rá, ezért arra kérjük, tartsa ezt a kiadványt mindig könnyen elérhető helyen, hogy segítségével tanulmányait ütemesen, tervszerűen és minél hatékonyabban tudja folytatni. A Tanulmányi és Továbbképzési Osztály dolgozói, az oktatók és a Dékáni Hivatal munkatársai szívesen állnak rendelkezésére, ha valamely problémát nem tud önállóan megoldani. Sikeres munkát kívánunk! Zalaegerszeg, szeptember Dr. Solt Katalin dékán 4

5 A Kar rövid története Az 1970-es években fellendülő gazdasági élet követelte meg, a felsőfokú gazdaságipénzügyi szakemberképzés bázisainak létrehozását Magyarországon. A fővárosban megalakuló főiskolák és egyetemek mellett, igény volt egy felsőszintű dunántúli oktatóhely indítására is. A budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskola akkori igazgatója, dr. Tétényi Zoltán kezdeményezésére vidéki székhelyeket hoztak létre. A tagintézmények (területi intézetek) közül a zalaegerszegi 1971-ben, a salgótarjáni pedig 1972-ben kezdte meg működését. A dr. Tóth Endre igazgatása alatt induló intézet a zalai megyeszékhely első fontos felsőoktatási intézménye lett, elhelyezését a Notre Dame női szerzetesrend államosított oktatási épületében (az ún. "zárdában") valósították meg. Az intézet oktatáspolitikai jelentőségét mi sem mutatja jobban, hogy míg az 1971/72- es tanévben csupán 1 szak (mezőgazdasági) indult 39 fővel, addig a '90-es évek derekára már, csak nappali tagozaton 5 szakirány mintegy 900 hallgatója vett részt. Az oktatási épület reprivatizációjával új helyet kellett keresni az intézet számára: a választás a volt Petőfi laktanya létesítményeire esett, melyeket oktatási célra alakítottak át és 2000-ben vehették birtokba a hallgatók. Ugyanebben az évben az anyaintézmény Pénzügyi és Számviteli Főiskola integrálódott a három budapesti főiskola összevonásával létrehozott Budapesti Gazdasági Főiskolába. 5

6 A hallgatói létszám között tetőzött: (évente hallgató szerzett diplomát), majd 2007 től folyamatosan csökkenni kezdett. A visszaesés okai szerteágazóak: egyrészt demográfiai csökkenés következett be a beiskolázható korosztályban, másrészt az intézmény kurrens, piacképes képzéseit a Dunántúl többi felsőoktatási intézménye is indítani kezdte, miáltal a jelentkezők száma egy-egy intézményben csökkent. Dr. Tóth József PhD intézetigazgató lerakta a csökkenés megállításának alapjait: megerősítette a helyi társadalmi partnerséget (pl. Zalaegerszeg és a Megye támogatásának megnyerése révén), törekedett az intézmény státusának megerősítésére (kari akkreditációs program), továbbá bővítette a képzési kínálatot az alapképzések és a felsőfokú szakképzések terén ben a karrá válási kérelem már új irányítás alatt, Dr. habil. Solt Katalin vezetésével került ismételten benyújtásra. A kérelem pozitív elbírálást nyert, így az intézet fennállásának 40 éves jubileumán egyúttal a kari státusz elnyerését is ünnepelhetjük. A képzőhely karrá válása (Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg néven) új perspektívát kínál a zalaegerszegi felsőoktatás hosszú távú megőrzésére és megerősítésre, kielégítve a valós területfejlesztési igényeket, valamint fékezheti a vidék és a nagy régióközpontok közötti oktatási - és részben, ennek révén is kialakult- társadalmi-gazdasági - egyenlőtlenségeket. Az intézmény elhelyezése, "oktatási városrész" (kampusz) jellege lehetőséget teremt a nyugodt és hatékony tanulás és kutatás megvalósítására, újabb képzési formák, szakok meghonosítására, befogadására. Az informatikai infrastruktúra megújításával a 2010 őszén átadott Információtechnológiai és Gazdasági Információs Tudásközpont (röviden: Infocentrum) kiváló hátteret biztosít a szakmai információk szolgáltatása, az információtechnológiával támogatott, abba beágyazott oktatás, ismeretszerzés és a tudásmegosztás számára. 6

7 Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg A Budapesti Gazdasági Főiskola január 1-én jött létre három, a gazdaságtudományok területén képzést folytató főiskola egyesülésével. A jogelőd intézményekből (Külkereskedelmi Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Pénzügyi és Számviteli Főiskola) alakultak ki a főiskola karai. A 2011 januárjában kiadott új alapító okirat szerint a BGF négy karral rendelkezik: Külkereskedelmi Kar Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Pénzügyi és Számviteli Kar Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg A BGF az ország legnagyobb főiskolája, hallgatóinak száma meghaladja a 18 ezret. A négy karon jelenleg 8 alapképzési szakon, 21 felsőfokú szakképzési szakon és 6 mesterszakon folyik a képzés. A Gazdálkodási Kar január 20-án jött létre. A Kar jogelődje a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete. Karunkon 4 alapképzési szakon és 7 felsőfokú szakképzési szakon folyik képzés, gazdaságtudományi és informatikai képzési területeken. 7

8 Intézetek, tanszékek, tanszéki osztályok A Budapesti Gazdasági Főiskolán az oktatók intézetekbe, tanszékekbe és tanszéki osztályokba szerveződve végzik munkájukat. Az intézetek tanszékekre, a tanszékek tanszéki osztályokra tagolódnak. A Gazdálkodási Karon az oktatásért tanszéki osztályok felelősek, amelyeket a budapesti székhelyen dolgozó tanszékvezetők és intézetvezetők irányítanak. A tantárgyak tartalmát, követelményeit a tanszékek dolgozzák ki, a megvalósítás azonban az oktató feladata, aki legjobb tudása, szakmai felkészültsége, tudományos tevékenysége alapján valósítja meg a kijelölt tartalom átadását, számonkérését. A szervezeti rendszer a hallgatók munkájára nincsen közvetlen hatással, azonban célszerű ismerni azokat a szervezeti egységeket, amelyek a zalaegerszegi képzőhelyen dolgozó oktatók munkáját irányítják. A Budapesti Gazdasági Főiskola alapozó intézetei: Közgazdasági és Módszertani Intézet intézetvezető: Sándorné dr. Kriszt Éva főiskolai tanár Közgazdasági Intézeti Tanszék. tanszékvezető: dr. Szemlér Tamás egyetemi docens Módszertani Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Jánosa András főiskolai tanár Idegennyelvi és Kommunikációs Intézet intézetvezető: Kovátsné dr. Loch Ágnes főiskolai tanár Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Várkonyi Andrea főiskolai tanár Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: dr. Vigvári András egyetemi tanár Számvitel Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Sztanó Imre főiskolai docens Pénzügyi Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Vigvári András egyetemi tanár Kontrolling Ellenőrzés Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Bíró Tibor főiskolai docens Menedzsment és Emberi Erőforrások Intézet intézetvezető: dr. Heidrich Balázs egyetemi docens Vállalkozások és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Roóz József főiskolai tanár Gazdaságinformatikai Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Gubán Ákos főiskolai tanár 8

9 A Gazdálkodási Karon működő tanszéki osztályok: Közgazdasági, Vállalkozások és Emberi Erőforrások Tanszéki Osztály osztályvezető: dr. Solt Katalin egyetemi docens tanszéki előadó: Bicsákné Farkas Erika Gazdaságinformatikai Tanszéki Osztály osztályvezető: Vadvári Tibor mestertanár tanszéki előadó: Majorné Fehér Erika Számvitel, Kontrolling - Ellenőrzés Tanszéki Osztály osztályvezető: Némethné dr. Gergics Márta főiskolai docens tanszéki előadó: Németh Veronika Pénzügyi Tanszéki Osztály osztályvezető: dr. Csanádi Ágnes főiskolai docens tanszéki előadó: Horváth Veronika Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Tanszéki Osztály osztályvezető: Nagy Orsolya adjunktus tanszéki előadó: Németh Veronika Közgazdasági, Vállalkozások és Emberi Erőforrások Tanszéki Osztály Épület szint ajtó telefonszám Név Beosztás D épület Dr. Solt Katalin CSc tanszéki osztályvezető, főiskolai tanár D épület Bicsákné Farkas Erika tanszéki ügyintéző D épület Dr Halász Imre CSc főiskolai tanár D épület Zsupanekné dr Palányi Ildikó adjunktus D épület /840 Dr Szekeres Diána tanársegéd D épület /819 Dr Takács Dávid PhD főiskolai docens D épület /819 Doba Szilvia tanársegéd D épület Zsigmond Edit adjunktus D épület Dr. Jármai Erzsébet PhD egyetemi docens 9

10 Módszertani, Közgazdasági Informatikai Tanszéki Osztály Épület szint ajtó telefonszám Név Beosztás D épület /836 Vadvári Tibor tanszéki osztályvezető, mestertanár D épület Majorné Fehér Erika tanszéki ügyintéző D épület Hornung Tamás főiskolai docens D épület Jámbor Balázs adjunktus D épület Balogh Csaba gazdasági tanár F épület Dr. Szatmári Ferenc PhD adjunktus F épület Nagyné Halász Zsuzsanna adjunktus F épület Ujj Ferenc Tamás tanársegéd Számvitel, Kontrolling - Ellenőrzés Tanszéki Osztály Épület szint ajtó telefonszám Név Beosztás D épület Némethné dr Gergics Márta tanszéki osztályvezető, főiskolai docens D épület Dr Körmendi Lajos CSc professor emeritus D épület Németh Veronika tanszéki ügyintéző D 2 épület /852 Pordán Krisztina adjunktus D épület /821 Simonné Romsics Erika mestertanár D épület /818 Deákné Gál Anikó adjunktus D épület /821 Bedők László gazdasági oktató D épület /818 Dénes Erzsébet Gyopár gyakornok 10

11 Pénzügyi Tanszéki Osztály Épület szint ajtó telefonszám Név Beosztás D épület Dr. Csanádi Ágnes tanszéki osztályvezető, főiskolai docens D épület Horváth Veronika tanszéki ügyintéző D épület /853 Balázsné Lendvai Marietta tanársegéd D épület /835 Lambertné Katona Mónika adjunktus D épület /855 Dr. Weisz Ágnes adjunktus D épület /818 Kovácsné dr. Antal Anita PhD tanársegéd Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Tanszéki Osztály Épület szint ajtó telefonszám Név Beosztás D épület Nagy Orsolya tanszéki osztályvezető, adjunktus D épület Németh Veronika tanszéki ügyintéző D épület /858 Hofmann Michael tanársegéd D épület /858 Dr. Bérces Edit PhD főiskolai docens D épület /834 Dr. Apróné Gergály Ágnes adjunktus D épület /834 Petőné Choma Anita adjunktus Testnevelés Épület szint ajtó telefonszám Név Beosztás E épület Dr. Gombosné Gáspár Katalin testnevelő 11

12 A tanulmányi rend sajátosságai a felsőoktatásban A kreditrendszer A felsőoktatási tanulmányi rend bizonyos önállóságot biztosít a hallgatók számára, a tantárgyak teljesítésének sorrendje, egyes esetekben a tantárgyak kiválasztása, a hallgató döntésére van bízva. A tantárgyak a következő csoportokba sorolhatók: kötelező törzstárgyak, amelyeket minden hallgatónak teljesítenie kell kötelezően választandó tárgyak: meghatározott tantárgyak közül előírt számú teljesítése kötelező (a tantárgyak azonos ismeretkörbe tartoznak) szabadon választható tárgyak: a kiírt tantárgyak közül a hallgató szabadon választhat. A tantárgyak teljesítésének módja: a félév során előírt követelmények teljesítését az oktató aláírásával igazolja a folyamatos számonkérés esetén az oktató a félévi teljesítmény alapján gyakorlati jegyet ad, a követelmények teljesítése tehát a szorgalmi időszak alatt történik a követelményeket vizsgán (kollokvium) kérik számon, a vizsgaidőszakban. A tanulmányi idő két részre oszlik: szorgalmi időszakra, amikor a hallgatók előadásokon és gyakorlatokon vesznek részt. Ennek időtartama általában 15 hét vizsgaidőszakra, amikor a hallgatók írásbeli vagy szóbeli számonkérésen adnak számot tudásukról. A követelmények teljesítését, azok munkaigényét kredittel mérjük. 1 kredit általában 30 munkaórát jelent, amely magában foglalja az úgynevezett kontaktórákat (a tanár és az összes hallgató jelenlétével), a konzultációkat (csak az érdeklődő hallgatók jelenlétével) és az önálló felkészülést. Egy tantárgy kreditértéke az előbbiekből álló teljes munkamennyiséget fejezi ki. A kredit megszerzésének feltétele az érvényes minősítés (osztályzat) teljesítése. A tanulmányok lezárásához minden szakon jogszabályban meghatározott mennyiségű kreditet kell megszerezni. A tanulmányi előmenetelnek egyes esetekben a megszerzett kreditekhez kötődő feltételei is lehetnek. (Például előírható, hogy egy félév alatt mennyi minimális kreditet kell teljesíteni, vagy egyes tantárgycsoportok felvételéhez mennyi kreditet kell megszerezni, a szakmai gyakorlat megkezdésének mennyi kredit a feltétele.) A teljesítendő tantárgyak listáját a mintatanterv tartalmazza. A mintatanterv egyben a javasolt haladási ütemet is jelenti, az összes előírt követelmény teljesítésének optimális menetrendje. A hallgatók egyéni teherbíró képességük, egyéni körülményeik alapján eltérhetnek a mintatantervben szereplő sorrendtől. Az egyéni tanterv összeállításának azonban vannak korlátai. Egyes tantárgyak felvételéhez úgynevezett előtanulmányi követelmény 12

13 tartozhat, amely megjelöli, hogy a tantárgy felvételéhez melyik másik tantárgy követelményeit kell teljesíteni. Így például a két féléves statisztika tantárgy esetében a második félévet csak az kezdheti meg, aki az első félévre előírt követelményeket teljesítette, a hozzárendelt kreditet megszerezte. Egyes esetekben az előtanulmányok láncot alkotnak: a tantárgy feltétele b felvételének, b feltétele c felvételének, és így tovább. Az egyéni tanterv összeállításakor ezekre különösen figyelni kell. A sikertelen vizsgát még az adott vizsgaidőszakban javítani lehet, illetve valamely tantárgy sikertelensége esetén az adott tantárgyat újra fel lehet venni a következő vagy más félévben. (A javítási lehetőségek és a tantárgyfelvételek száma azonban korlátozott, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat erről részletesen rendelkezik.) Ez bizonyos szabadságot ad a hallgatónak, de veszélyeket is rejt magában: a sikertelen vizsga esetén az adott tantárgyra épülő tantárgyat nem tudja felvenni, így még az is előfordulhat, hogy a képzési idő meghosszabbodik. A látszólagos szabadság tehát sok korlátot tartalmaz, ezért csak azoknak ajánljuk, hogy a mintatantervtől eltérő egyéni tantervet készítsenek, akik tudatosan tervezik tanulmányaikat, és áttekintették az előtanulmányi rendet is. 13

14 A Gazdálkodási Kar képzési rendszere A főiskolai karon az alábbi képzési szinteken folyik az oktatás: Felsőfokú szakképzés Alapképzés /BA /gazdaságtudományok területén, /Bsc/ informatika területén Szakirányú továbbképzés 1. Felsőfokú szakképzés A felsőfokú szakképzés (FSZ) célzottan készít fel valamely szakma átfogó és a gyakorlatban alkalmazható ismereteinek megszerzésére. A felsőfokú szakképzés rövid ciklusú, 2 éves, 120 kredites, gyakorlatorientált képzés. A gyakorlati órák aránya a teljes óraszámon belül 60 %, ami magában foglalja a képzés során valamely munkáltatónál teljesítendő szakmai gyakorlatot is. A képzés sikeres befejezése után a hallgató felsőfokú szakképzettséget tanúsító (ISCED 5.5. szintű) OKJ bizonyítványt szerez. Az FSZ képzés moduláris rendszerű, amely azt jelenti, hogy a képzési program összekapcsolható egységekből (modulokból) épül fel, amely lehetővé teszi a képzési kimeneti követelmények akár részenkénti elsajátítását is. Az FSZ képzés célja, hogy a szakképesítés megszerzését követően a hallgató gyorsan elhelyezkedjen a munkaerőpiacon, vagy továbbtanuljon a főiskolai kar valamely alapszakán. Sikeres szakmai vizsga után lehetőség van az alapképzésbe való belépésre, mely sikeres felvételi esetén az FSZ-ben megszerzett kreditek beszámításával történik. A kreditbeszámítási lehetőség kredit közötti érték, így az a hallgató, aki az FSZ képzés sikeres befejezése után kerül be az alapképzésbe, egyéni tanrend szerint végezheti tanulmányait a beszámítható kreditek figyelembevételével. A Gazdálkodási Kar 2 szakmacsoportban folytat felsőfokú szakképzést: Közgazdaság Üzleti szakügyintéző Banki szakügyintéző Pénzügyi szakügyintéző Vendéglátás-idegenforgalom Idegenforgalmi szakmenedzser 14

15 A szakok jellemzői, megszerezhető végzettség: Banki szakügyintéző A megszerezhető végzettség megnevezése: Banki szakügyintéző - (OKJ ) A képzés célja olyan felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakember képzése, aki a banki hálózat egyes egységeinél az ügyintézők munkáját segíti, szervezi és irányítja, kommunikál az ügyfelekkel, a helyben adódó feladatokat önállóan végrehajtja, banki információkat, adatokat gyűjt, nyilvántart és szolgáltat. Szabályozási, előkészítői és elemzési feladatokat végez, intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörén túlmenő ügyekben. Pénzügyi szakügyintéző A megszerezhető végzettség megnevezése: Pénzügyi szakügyintéző - (OKJ ) A képzés célja olyan felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakember képzése, aki közreműködik a pénz és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában, a pénzügyi tervek összeállításában, pénzügyi döntések előkészítésében, pénzügyi nyilvántartásokat vezet, gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket végez. Idegenforgalmi szakmenedzser A megszerezhető végzettség megnevezése: Idegenforgalmi szakmenedzser - (OKJ ) A képzés célja olyan, legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik kis- és közepes méretű vendéglátó és idegenforgalmi tevékenységet folytató gazdálkodó egységek vezetőiként, nagyvállalkozásoknál közép- és felsővezető mellett vendéglátó és idegenforgalmi szakmai feladatokat, szervező, gazdálkodó és lebonyolító tevékenységet képesek ellátni; rendelkeznek az idegenforgalmi és vendéglátó szolgáltatás és termék, a turisztikai piac makro- és mikro-szintű ismeretével, a szolgáltatás attitűd megkövetelte személyes és társas kompetenciákkal. 15

16 2. Alapképzés Főiskolai karunk feladata a vállalkozások, vállalatok, szövetkezetek, költségvetési szervek, bankok és pénzintézetek, gazdasági társaságok, egyéb gazdálkodást végző szervezetek számára szakmai idegen nyelvek ismeretével rendelkező szakemberek képzése. A pénzügyi és számviteli, a szervezési és információfeldolgozási feladatok gyakorlati megvalósítására, irányítására, ellenőrzésére, elemzésére, továbbá gazdasági folyamatok és rendszerek fejlesztésére, működtetésére alkalmas tudással kerülnek ki oklevelet szerezett hallgatóink a munkaerőpiacra. Alapszakjaink: Pénzügy és számvitel alapszak, képzési idő: nappali tagozaton 6+1 félév, az utolsó félévben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti levelező tagozaton 8 félév Választható szakirányok: pénzügy szakirány, számvitel szakirány Az oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon A szakon szervezett képzés célja felsőfokú pénzügyi, számviteli, szervezési ismeretekkel, elméleti alapokkal és gyakorlati készséggel rendelkező szakemberek képzése, akik szakterületükön átfogó tudással és készséggel rendelkeznek. A képzésen belül meghatározó szerepe van a munkaerőpiac igénye szerinti gyakorlatorientáltságnak. Gazdálkodási és menedzsment alapszak, képzési idő: nappali tagozaton 6+1 félév, az utolsó félévben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti levelező tagozaton 8 félév Választható szakirányok: vállalkozásszervező szakirány, szolgáltatás menedzsment szakirány, közgazdász informatikus szakirány, statisztikus elemző szakirány Az oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon A képzés célja olyan specialisták kibocsátása, akik a vállalkozás reálfolyamatainak ismeretével, a menedzsment, a humán erőforrás gazdálkodás és a személyzeti kontrolling területén alapos elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Alkalmasak gazdasági szervezetek stratégiájának, piaci tevékenységének, pénzügyi és elszámolási folyamatainak, költségvetési kapcsolatainak kialakítására, fejlesztésére, a humánpolitika, a munkaerő fejlesztésére, a munkaügyi kapcsolatok ápolására. 16

17 Gazdaságinformatikus alapszak, képzési idő: nappali tagozaton 7 félév Választható szakirányok: logisztikai informatikus, üzleti intelligencia Az oklevélben szereplő szakképzettség: gazdaságinformatikus A gazdaságinformatikus szak képzési célja: A gazdaságinformatikusok olyan képzésben részesülnek, amelyben az informatikai eszközök és módszerek alkalmazását döntően gazdasági folyamatok elemzésére, szervezésére, modellezésére, a vállalati gazdálkodási folyamatokat kiszolgáló információs rendszerek kiépítésére, működtetésére és menedzselésre tudják majd használni. A hallgatók a programozási, számítástudományi ismeretek elsajátítása mellett megismerkedhetnek azokkal a gazdasági problémákkal is, amelyeket majd munkájuk során meg kell oldaniuk. Felkészítjük őket arra, hogy megértsék a gazdasági folyamatokat, hogy alkalmazni tudják a rendszerfejlesztési elveket, hogy megtalálják a gazdálkodó szervezet számára leghatékonyabb információs rendszert és az ahhoz szükséges IT eszközöket. Szak Emberi erőforrások alapszak Tagozat Pénzügy és számvitel alapszak Gazdálkodási és menedzsment alapszak Gazdaságinformatikus Nappali tagozat Képzési idő 6 félév Államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma Képzési idő félév Államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma Képzési idő félév Államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma Képzési idő 7 félév Államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma Levelező tagozat Nincs Képzési idő 8 félév Államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma Képzési idő 8 félév Államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma Nincs Az oklevélben szereplő szakképzettség közgazdász emberi erőforrások alapszakon közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon gazdaságinformatikus 17

18 Alapképzést nappali tagozaton és levelező tagozaton folytat a kar. Levelező tagozaton péntek délután és szombaton van a tanítás, illetve konzultáció. A tananyag feldolgozásához és elsajátításához a mintatanterv szerinti órakeretet biztosítjuk a hallgatóknak. Adott szakon belül a szakirány-választás feltételeiről és időpontjáról külön szabályzat rendelkezik, mely e tájékoztatóban is megtalálható. 3. Szakirányú továbbképzés Az új rendszerű képzéseinket a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény, a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményrendszeréről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet, és a 79/2006. (IV.5.) sz. kormányrendeletben foglaltak szerint indítjuk. A szakirányú továbbképzésben egyetemi vagy főiskolai végzettségre és szakképzettségre épülő, újabb végzettséget nem adó, főiskolán oklevéllel elismert szakirányú szakképzettség szerezhető. A szakirányú továbbképzés célja egyetemi vagy főiskolai alapképzésben megszerzett végzettséggel rendelkező szakközgazdászok, valamint szakértők (specialisták) képzése. Ezen hallgatók, akik felsőfokú szakképzettségük birtokában, eredményes közgazdászi, mérnöki tevékenységük során szerzett tapasztalataikra támaszkodva, a továbbképzés főiskolai, követelményeit teljesítve, egy-egy szakterület szakértőivé válnak. A megszerzett tudással képesek alkotó közgazdasági és menedzsment munkát végezni, irányítani, szervezni és motiválni, továbbá az elért eredményeket bemutatni, környezetükkel színvonalasan kommunikálni. A képzésben az egyetemi és főiskolai végzettséggel, illetve szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. A felvétel további feltételeit az egyes szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményei határozzák meg. 18

19 Tanulmányi ügyek intézésének rendje Tanulmányi ügyeikkel, problémáikkal, kérdéseikkel a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalhoz fordulhatnak. Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal Akik fogadják Önöket: Hivatalvezető: Horváth László fsz szoba Tanulmányi előadóink, akik segítik Önöket főiskolás évek alatt: Elmontné Tóth Ida Gyarmatiné Flander Melinda Horváthné Luter Gyöngyi Ruszinné Rabai Rita Tevékenységi körük kiterjed az alábbiakra: Felvett hallgatók beiratkoztatása, elektronikus leckekönyvek (e-leckekönyv) kezelése, Más intézményben letett sikeres vizsgák elismerésének intézése, jóváírása, illetve újra felvett hallgatók kredit beszámítási kérelmének kezelése a MODULO kérelemkezelő rendszerben Tárgyfelvétel jogszerűségének ellenőrzése Neptun.Net rendszerbe, és az e-leckekönyvbe beírt érdemjegyek ellenőrzése, átlagszámítás, Hallgatók által a MODULO kérelemkezelő rendszerben beadott kérelmek továbbítása az illetékeshez, Tájékoztatás a döntésről hallgatók részére. Hallgatók részére tanulmányaikkal kapcsolatos rendszeres tájékoztatás. Költségtérítési díj kiírása a Neptun.Net rendszerben, befizetés ellenőrzése Záróvizsgához a hallgatók iratainak előkészítése, Ösztöndíjakról nyilvántartás vezetése, ösztöndíjak ellenőrzése (tanulmányi-, köztársasági-, Bursa-, kiemelt ösztöndíjak,) Kifizetett ösztöndíjakról igazolás kiadása éves szinten 19

20 Oklevél másodlat kiadása Leckekönyv másodlat kiadása Órarend összeállítása A fentieken túl a Hivatal munkatársai segítséget nyújtanak Önöknek személyesen, telefonon, ben - az alábbiakban: Tanulmányaikkal kapcsolatosan: Tájékoztatás, információ átadás * segítségnyújtás a szabályzatok értelmezésében * egyéni tanrend kialakításával kapcsolatosan * tárgyak egymásra épüléséről. tárgyfelvételi lehetőségekről * átjelentkezési lehetőségekről * párhuzamos képzésről * tanulmányok megszakításával kapcsolatosan Segítségnyújtás az egyéni vizsgarend kialakításában Informálás a szabályokban, jogszabályokban történt változásokról, a finanszírozás rendjéről Finanszírozási formák közti átsorolás rendjéről Az átjelentkezőknek a kreditbeszámítás szabályairól, lehetőségeiről Felvételivel, visszairatkozással kapcsolatos tudnivalókról A Hivatal egyéb tevékenységei: Diákigazolvány ügyintézés Az I. évfolyamra beiratkozott hallgatók az elkészült diákigazolványukat a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban vehetik át, amennyiben az Oktatási Hivataltól az igényléshez kapott csekket a megadott határidőig befizették. Diákigazolvány elvesztése, megrongálása esetén ideiglenes diákigazolványt valamint új állandó diákigazolványt igényelni a Hivatalban lehet, (a HTJSZ. előírása szerinti díj megfizetése után) 20

21 Igazolások kiállítása Iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolása Árvaellátáshoz nyomtatvány kitöltése Licencigazolást és Telepítőkészletet Igénylő Adatlap kitöltése (Microsoft) Konzultáción illetve vizsgán való részvételről szóló igazolás Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés: Főiskolai illetve országos központi pályázatok meghirdetése (plakátokon, honlapon), információnyújtás a pályázatról, pályázatok átvétele, nyilvántartás és továbbítása az elbírálók felé, pályázatok elbírálása után a hallgatók értesítése az eredményről Kari szintű pályázati lehetőségek megismertetése, pályázatfigyelés, nemzetközi és hazai pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés Ösztöndíjak ERASMUS, kiemelt tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, pályázatok meghirdetése, beérkező átvétele, rangsorolása, felterjesztése Szakmai gyakorlatok ügyintézése és nyilvántartása segítségnyújtás a gyakorlati hely keresésében, beérkező gyakornoki ajánlatok közzé tétele nyári szakmai gyakorlatról készített beszámolók átvétele, tanszékekre történő elosztása a megvédés céljából, dolgozatok tanszékek szerinti elosztásának adminisztrálása szakmai gyakorlattal kapcsolatos egyéb adminisztráció Záróvizsgával, szakdolgozat készítéssel kapcsolatos ügyintézés: határidőre leadott témavázlatok szakok szerinti elosztása, adminisztrálása, nyilvántartása, a különböző tanszékekre kerülő vázlatokról számítógépes nyilvántartás készítése tájékoztatás a záróvizsga rendjéről Diákhitel ügyintézés kapcsolattartás a Diákhitel Központtal, információs anyagok terjesztése, a hitelt igénylő hallgatók visszaigazolása, problémák kezelése A hallgatók a szorgalmi időszak, illetve a vizsgaidőszak kezdetekor közzétett - félfogadási időn belül kereshetik fel a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalt. A tanulócsoport egészét vagy nagy többségét érintő ügyeket a hallgatók a csoportbizalmi útján intézhetik. A hallgatókat a tanulmányi félévekre történő jelentkezés időpontjáról a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal írásban egyénileg vagy hirdetőtáblán, illetve az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszeren keresztül értesíti. 21

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Hallgatói Követelményrendszer hatálya...

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa 2010 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2010. július 5.500 példányban Tartalomjegyzék

Részletesebben