Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg

2 TARTALOMJEGYZÉK A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg alapadatai... 3 Dékáni köszöntő... 4 A Kar rövid története... 5 Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg... 7 Intézetek, tanszékek, tanszéki osztályok... 8 A tanulmányi rend sajátosságai a felsőoktatásban A kreditrendszer A Gazdálkodási Kar képzési rendszere Tanulmányi ügyek intézésének rendje Idegen nyelvi képzés a karon Intézményi dokumentumok A 2011/2012-es tanév időrendje...27 Tanulmányi és vizsgaszabályzat...30 Elektronikus leckekönyv szabályzata...97 Hallgatói térítések és juttatások szabályzata Diákigazolvány szabályzat A szakirány választás szabályozása a bgf-en Mintatantervek A Kar szolgáltató szervezeti egységei Kollégium Gazdasági szakkönyvtár A BGF Nyelvvizsga és Továbbképző Központ Zalaegerszegi Vizsgahelye a BGF Gazdálkodási Karán Karrier Iroda és Diákcentrum Hallgatói Önkormányzat (HÖK) Tudományos Diákköri Műhely működése A Magyar Közgazdasági Társaság Zala Megyei Szervezet Ifjúsági Tagozata 198 Zárszó

3 A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg alapadatai Intézmény neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Címe: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A Levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 67. OM azonosító: FI Adószám: Honlap: 3

4 Dékáni köszöntő Kedves Hallgató! Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy sikeres felvételi után megkezdi főiskolai tanulmányait. A felsőoktatási képzési, oktatási, tanulási folyamat sokban különbözik a közoktatásban megszokott módszerektől. A főiskolai hallgató önálló, felnőtt ember, akitől elvárható, hogy tudatosan, saját érdekeit felismerve vegyen részt a képzési folyamatban. Az önállóan folytatott munkát különböző szabályok, előírások irányítják, terelik. A munka megtervezéséhez elengedhetetlen, hogy a teljesítendő követelményeket, illetve a követelmények teljesítésének módját, szabályait ismerje. Ez a kiadvány éppen ezeket a legfontosabb információkat tartalmazza. A kötetben megtalálja azoknak a szervezeti egységeknek, személyeknek a nevét, elérhetőségét, akikkel tanulmányai során kapcsolatba fog kerülni. A kiadvány tartalmazza továbbá azokat a törvényeket, amelyek alapján az oktatás zajlik: a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzatát. Ezek a dokumentumok a BGF hallgatói számára törvényként írják elő a követendő magatartást, tartalmaz lehetőségeket, eljárási szabályokat, tiltásokat, a juttatások megszerzésének módját, a fizetendő díjakat stb. Könyvünkben a jelenleg érvényes szabályok szerepelnek, de felhívjuk a figyelmét arra, hogy tanulmányai alatt egyes előírások változhatnak, ezért kísérje figyelemmel a Főiskola honlapján az előírások változását. A diploma megszerzéséhez különböző tanulmányi követelményeket kell teljesítenie. Ezeket tartalmazzák az úgynevezett mintatantervek. Az egyes tantárgyi követelményeket nem szükségszerű mindig a mintatanterv szerinti sorrendben teljesíteni előfordulhatnak elmaradások, előrehaladások. A diplomához azonban minden kreditet meg kell szerezni. A mintatanterv iránymutatás ehhez, segítség a tanulmányok megtervezéséhez. E könyvecske nem esti olvasmány, vagy délutáni unaloműző. Időről-időre azonban szüksége lesz rá, ezért arra kérjük, tartsa ezt a kiadványt mindig könnyen elérhető helyen, hogy segítségével tanulmányait ütemesen, tervszerűen és minél hatékonyabban tudja folytatni. A Tanulmányi és Továbbképzési Osztály dolgozói, az oktatók és a Dékáni Hivatal munkatársai szívesen állnak rendelkezésére, ha valamely problémát nem tud önállóan megoldani. Sikeres munkát kívánunk! Zalaegerszeg, szeptember Dr. Solt Katalin dékán 4

5 A Kar rövid története Az 1970-es években fellendülő gazdasági élet követelte meg, a felsőfokú gazdaságipénzügyi szakemberképzés bázisainak létrehozását Magyarországon. A fővárosban megalakuló főiskolák és egyetemek mellett, igény volt egy felsőszintű dunántúli oktatóhely indítására is. A budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskola akkori igazgatója, dr. Tétényi Zoltán kezdeményezésére vidéki székhelyeket hoztak létre. A tagintézmények (területi intézetek) közül a zalaegerszegi 1971-ben, a salgótarjáni pedig 1972-ben kezdte meg működését. A dr. Tóth Endre igazgatása alatt induló intézet a zalai megyeszékhely első fontos felsőoktatási intézménye lett, elhelyezését a Notre Dame női szerzetesrend államosított oktatási épületében (az ún. "zárdában") valósították meg. Az intézet oktatáspolitikai jelentőségét mi sem mutatja jobban, hogy míg az 1971/72- es tanévben csupán 1 szak (mezőgazdasági) indult 39 fővel, addig a '90-es évek derekára már, csak nappali tagozaton 5 szakirány mintegy 900 hallgatója vett részt. Az oktatási épület reprivatizációjával új helyet kellett keresni az intézet számára: a választás a volt Petőfi laktanya létesítményeire esett, melyeket oktatási célra alakítottak át és 2000-ben vehették birtokba a hallgatók. Ugyanebben az évben az anyaintézmény Pénzügyi és Számviteli Főiskola integrálódott a három budapesti főiskola összevonásával létrehozott Budapesti Gazdasági Főiskolába. 5

6 A hallgatói létszám között tetőzött: (évente hallgató szerzett diplomát), majd 2007 től folyamatosan csökkenni kezdett. A visszaesés okai szerteágazóak: egyrészt demográfiai csökkenés következett be a beiskolázható korosztályban, másrészt az intézmény kurrens, piacképes képzéseit a Dunántúl többi felsőoktatási intézménye is indítani kezdte, miáltal a jelentkezők száma egy-egy intézményben csökkent. Dr. Tóth József PhD intézetigazgató lerakta a csökkenés megállításának alapjait: megerősítette a helyi társadalmi partnerséget (pl. Zalaegerszeg és a Megye támogatásának megnyerése révén), törekedett az intézmény státusának megerősítésére (kari akkreditációs program), továbbá bővítette a képzési kínálatot az alapképzések és a felsőfokú szakképzések terén ben a karrá válási kérelem már új irányítás alatt, Dr. habil. Solt Katalin vezetésével került ismételten benyújtásra. A kérelem pozitív elbírálást nyert, így az intézet fennállásának 40 éves jubileumán egyúttal a kari státusz elnyerését is ünnepelhetjük. A képzőhely karrá válása (Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg néven) új perspektívát kínál a zalaegerszegi felsőoktatás hosszú távú megőrzésére és megerősítésre, kielégítve a valós területfejlesztési igényeket, valamint fékezheti a vidék és a nagy régióközpontok közötti oktatási - és részben, ennek révén is kialakult- társadalmi-gazdasági - egyenlőtlenségeket. Az intézmény elhelyezése, "oktatási városrész" (kampusz) jellege lehetőséget teremt a nyugodt és hatékony tanulás és kutatás megvalósítására, újabb képzési formák, szakok meghonosítására, befogadására. Az informatikai infrastruktúra megújításával a 2010 őszén átadott Információtechnológiai és Gazdasági Információs Tudásközpont (röviden: Infocentrum) kiváló hátteret biztosít a szakmai információk szolgáltatása, az információtechnológiával támogatott, abba beágyazott oktatás, ismeretszerzés és a tudásmegosztás számára. 6

7 Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg A Budapesti Gazdasági Főiskola január 1-én jött létre három, a gazdaságtudományok területén képzést folytató főiskola egyesülésével. A jogelőd intézményekből (Külkereskedelmi Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Pénzügyi és Számviteli Főiskola) alakultak ki a főiskola karai. A 2011 januárjában kiadott új alapító okirat szerint a BGF négy karral rendelkezik: Külkereskedelmi Kar Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Pénzügyi és Számviteli Kar Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg A BGF az ország legnagyobb főiskolája, hallgatóinak száma meghaladja a 18 ezret. A négy karon jelenleg 8 alapképzési szakon, 21 felsőfokú szakképzési szakon és 6 mesterszakon folyik a képzés. A Gazdálkodási Kar január 20-án jött létre. A Kar jogelődje a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete. Karunkon 4 alapképzési szakon és 7 felsőfokú szakképzési szakon folyik képzés, gazdaságtudományi és informatikai képzési területeken. 7

8 Intézetek, tanszékek, tanszéki osztályok A Budapesti Gazdasági Főiskolán az oktatók intézetekbe, tanszékekbe és tanszéki osztályokba szerveződve végzik munkájukat. Az intézetek tanszékekre, a tanszékek tanszéki osztályokra tagolódnak. A Gazdálkodási Karon az oktatásért tanszéki osztályok felelősek, amelyeket a budapesti székhelyen dolgozó tanszékvezetők és intézetvezetők irányítanak. A tantárgyak tartalmát, követelményeit a tanszékek dolgozzák ki, a megvalósítás azonban az oktató feladata, aki legjobb tudása, szakmai felkészültsége, tudományos tevékenysége alapján valósítja meg a kijelölt tartalom átadását, számonkérését. A szervezeti rendszer a hallgatók munkájára nincsen közvetlen hatással, azonban célszerű ismerni azokat a szervezeti egységeket, amelyek a zalaegerszegi képzőhelyen dolgozó oktatók munkáját irányítják. A Budapesti Gazdasági Főiskola alapozó intézetei: Közgazdasági és Módszertani Intézet intézetvezető: Sándorné dr. Kriszt Éva főiskolai tanár Közgazdasági Intézeti Tanszék. tanszékvezető: dr. Szemlér Tamás egyetemi docens Módszertani Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Jánosa András főiskolai tanár Idegennyelvi és Kommunikációs Intézet intézetvezető: Kovátsné dr. Loch Ágnes főiskolai tanár Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Várkonyi Andrea főiskolai tanár Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: dr. Vigvári András egyetemi tanár Számvitel Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Sztanó Imre főiskolai docens Pénzügyi Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Vigvári András egyetemi tanár Kontrolling Ellenőrzés Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Bíró Tibor főiskolai docens Menedzsment és Emberi Erőforrások Intézet intézetvezető: dr. Heidrich Balázs egyetemi docens Vállalkozások és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Roóz József főiskolai tanár Gazdaságinformatikai Intézeti Tanszék tanszékvezető: dr. Gubán Ákos főiskolai tanár 8

9 A Gazdálkodási Karon működő tanszéki osztályok: Közgazdasági, Vállalkozások és Emberi Erőforrások Tanszéki Osztály osztályvezető: dr. Solt Katalin egyetemi docens tanszéki előadó: Bicsákné Farkas Erika Gazdaságinformatikai Tanszéki Osztály osztályvezető: Vadvári Tibor mestertanár tanszéki előadó: Majorné Fehér Erika Számvitel, Kontrolling - Ellenőrzés Tanszéki Osztály osztályvezető: Némethné dr. Gergics Márta főiskolai docens tanszéki előadó: Németh Veronika Pénzügyi Tanszéki Osztály osztályvezető: dr. Csanádi Ágnes főiskolai docens tanszéki előadó: Horváth Veronika Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Tanszéki Osztály osztályvezető: Nagy Orsolya adjunktus tanszéki előadó: Németh Veronika Közgazdasági, Vállalkozások és Emberi Erőforrások Tanszéki Osztály Épület szint ajtó telefonszám Név Beosztás D épület Dr. Solt Katalin CSc tanszéki osztályvezető, főiskolai tanár D épület Bicsákné Farkas Erika tanszéki ügyintéző D épület Dr Halász Imre CSc főiskolai tanár D épület Zsupanekné dr Palányi Ildikó adjunktus D épület /840 Dr Szekeres Diána tanársegéd D épület /819 Dr Takács Dávid PhD főiskolai docens D épület /819 Doba Szilvia tanársegéd D épület Zsigmond Edit adjunktus D épület Dr. Jármai Erzsébet PhD egyetemi docens 9

10 Módszertani, Közgazdasági Informatikai Tanszéki Osztály Épület szint ajtó telefonszám Név Beosztás D épület /836 Vadvári Tibor tanszéki osztályvezető, mestertanár D épület Majorné Fehér Erika tanszéki ügyintéző D épület Hornung Tamás főiskolai docens D épület Jámbor Balázs adjunktus D épület Balogh Csaba gazdasági tanár F épület Dr. Szatmári Ferenc PhD adjunktus F épület Nagyné Halász Zsuzsanna adjunktus F épület Ujj Ferenc Tamás tanársegéd Számvitel, Kontrolling - Ellenőrzés Tanszéki Osztály Épület szint ajtó telefonszám Név Beosztás D épület Némethné dr Gergics Márta tanszéki osztályvezető, főiskolai docens D épület Dr Körmendi Lajos CSc professor emeritus D épület Németh Veronika tanszéki ügyintéző D 2 épület /852 Pordán Krisztina adjunktus D épület /821 Simonné Romsics Erika mestertanár D épület /818 Deákné Gál Anikó adjunktus D épület /821 Bedők László gazdasági oktató D épület /818 Dénes Erzsébet Gyopár gyakornok 10

11 Pénzügyi Tanszéki Osztály Épület szint ajtó telefonszám Név Beosztás D épület Dr. Csanádi Ágnes tanszéki osztályvezető, főiskolai docens D épület Horváth Veronika tanszéki ügyintéző D épület /853 Balázsné Lendvai Marietta tanársegéd D épület /835 Lambertné Katona Mónika adjunktus D épület /855 Dr. Weisz Ágnes adjunktus D épület /818 Kovácsné dr. Antal Anita PhD tanársegéd Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Tanszéki Osztály Épület szint ajtó telefonszám Név Beosztás D épület Nagy Orsolya tanszéki osztályvezető, adjunktus D épület Németh Veronika tanszéki ügyintéző D épület /858 Hofmann Michael tanársegéd D épület /858 Dr. Bérces Edit PhD főiskolai docens D épület /834 Dr. Apróné Gergály Ágnes adjunktus D épület /834 Petőné Choma Anita adjunktus Testnevelés Épület szint ajtó telefonszám Név Beosztás E épület Dr. Gombosné Gáspár Katalin testnevelő 11

12 A tanulmányi rend sajátosságai a felsőoktatásban A kreditrendszer A felsőoktatási tanulmányi rend bizonyos önállóságot biztosít a hallgatók számára, a tantárgyak teljesítésének sorrendje, egyes esetekben a tantárgyak kiválasztása, a hallgató döntésére van bízva. A tantárgyak a következő csoportokba sorolhatók: kötelező törzstárgyak, amelyeket minden hallgatónak teljesítenie kell kötelezően választandó tárgyak: meghatározott tantárgyak közül előírt számú teljesítése kötelező (a tantárgyak azonos ismeretkörbe tartoznak) szabadon választható tárgyak: a kiírt tantárgyak közül a hallgató szabadon választhat. A tantárgyak teljesítésének módja: a félév során előírt követelmények teljesítését az oktató aláírásával igazolja a folyamatos számonkérés esetén az oktató a félévi teljesítmény alapján gyakorlati jegyet ad, a követelmények teljesítése tehát a szorgalmi időszak alatt történik a követelményeket vizsgán (kollokvium) kérik számon, a vizsgaidőszakban. A tanulmányi idő két részre oszlik: szorgalmi időszakra, amikor a hallgatók előadásokon és gyakorlatokon vesznek részt. Ennek időtartama általában 15 hét vizsgaidőszakra, amikor a hallgatók írásbeli vagy szóbeli számonkérésen adnak számot tudásukról. A követelmények teljesítését, azok munkaigényét kredittel mérjük. 1 kredit általában 30 munkaórát jelent, amely magában foglalja az úgynevezett kontaktórákat (a tanár és az összes hallgató jelenlétével), a konzultációkat (csak az érdeklődő hallgatók jelenlétével) és az önálló felkészülést. Egy tantárgy kreditértéke az előbbiekből álló teljes munkamennyiséget fejezi ki. A kredit megszerzésének feltétele az érvényes minősítés (osztályzat) teljesítése. A tanulmányok lezárásához minden szakon jogszabályban meghatározott mennyiségű kreditet kell megszerezni. A tanulmányi előmenetelnek egyes esetekben a megszerzett kreditekhez kötődő feltételei is lehetnek. (Például előírható, hogy egy félév alatt mennyi minimális kreditet kell teljesíteni, vagy egyes tantárgycsoportok felvételéhez mennyi kreditet kell megszerezni, a szakmai gyakorlat megkezdésének mennyi kredit a feltétele.) A teljesítendő tantárgyak listáját a mintatanterv tartalmazza. A mintatanterv egyben a javasolt haladási ütemet is jelenti, az összes előírt követelmény teljesítésének optimális menetrendje. A hallgatók egyéni teherbíró képességük, egyéni körülményeik alapján eltérhetnek a mintatantervben szereplő sorrendtől. Az egyéni tanterv összeállításának azonban vannak korlátai. Egyes tantárgyak felvételéhez úgynevezett előtanulmányi követelmény 12

13 tartozhat, amely megjelöli, hogy a tantárgy felvételéhez melyik másik tantárgy követelményeit kell teljesíteni. Így például a két féléves statisztika tantárgy esetében a második félévet csak az kezdheti meg, aki az első félévre előírt követelményeket teljesítette, a hozzárendelt kreditet megszerezte. Egyes esetekben az előtanulmányok láncot alkotnak: a tantárgy feltétele b felvételének, b feltétele c felvételének, és így tovább. Az egyéni tanterv összeállításakor ezekre különösen figyelni kell. A sikertelen vizsgát még az adott vizsgaidőszakban javítani lehet, illetve valamely tantárgy sikertelensége esetén az adott tantárgyat újra fel lehet venni a következő vagy más félévben. (A javítási lehetőségek és a tantárgyfelvételek száma azonban korlátozott, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat erről részletesen rendelkezik.) Ez bizonyos szabadságot ad a hallgatónak, de veszélyeket is rejt magában: a sikertelen vizsga esetén az adott tantárgyra épülő tantárgyat nem tudja felvenni, így még az is előfordulhat, hogy a képzési idő meghosszabbodik. A látszólagos szabadság tehát sok korlátot tartalmaz, ezért csak azoknak ajánljuk, hogy a mintatantervtől eltérő egyéni tantervet készítsenek, akik tudatosan tervezik tanulmányaikat, és áttekintették az előtanulmányi rendet is. 13

14 A Gazdálkodási Kar képzési rendszere A főiskolai karon az alábbi képzési szinteken folyik az oktatás: Felsőfokú szakképzés Alapképzés /BA /gazdaságtudományok területén, /Bsc/ informatika területén Szakirányú továbbképzés 1. Felsőfokú szakképzés A felsőfokú szakképzés (FSZ) célzottan készít fel valamely szakma átfogó és a gyakorlatban alkalmazható ismereteinek megszerzésére. A felsőfokú szakképzés rövid ciklusú, 2 éves, 120 kredites, gyakorlatorientált képzés. A gyakorlati órák aránya a teljes óraszámon belül 60 %, ami magában foglalja a képzés során valamely munkáltatónál teljesítendő szakmai gyakorlatot is. A képzés sikeres befejezése után a hallgató felsőfokú szakképzettséget tanúsító (ISCED 5.5. szintű) OKJ bizonyítványt szerez. Az FSZ képzés moduláris rendszerű, amely azt jelenti, hogy a képzési program összekapcsolható egységekből (modulokból) épül fel, amely lehetővé teszi a képzési kimeneti követelmények akár részenkénti elsajátítását is. Az FSZ képzés célja, hogy a szakképesítés megszerzését követően a hallgató gyorsan elhelyezkedjen a munkaerőpiacon, vagy továbbtanuljon a főiskolai kar valamely alapszakán. Sikeres szakmai vizsga után lehetőség van az alapképzésbe való belépésre, mely sikeres felvételi esetén az FSZ-ben megszerzett kreditek beszámításával történik. A kreditbeszámítási lehetőség kredit közötti érték, így az a hallgató, aki az FSZ képzés sikeres befejezése után kerül be az alapképzésbe, egyéni tanrend szerint végezheti tanulmányait a beszámítható kreditek figyelembevételével. A Gazdálkodási Kar 2 szakmacsoportban folytat felsőfokú szakképzést: Közgazdaság Üzleti szakügyintéző Banki szakügyintéző Pénzügyi szakügyintéző Vendéglátás-idegenforgalom Idegenforgalmi szakmenedzser 14

15 A szakok jellemzői, megszerezhető végzettség: Banki szakügyintéző A megszerezhető végzettség megnevezése: Banki szakügyintéző - (OKJ ) A képzés célja olyan felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakember képzése, aki a banki hálózat egyes egységeinél az ügyintézők munkáját segíti, szervezi és irányítja, kommunikál az ügyfelekkel, a helyben adódó feladatokat önállóan végrehajtja, banki információkat, adatokat gyűjt, nyilvántart és szolgáltat. Szabályozási, előkészítői és elemzési feladatokat végez, intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörén túlmenő ügyekben. Pénzügyi szakügyintéző A megszerezhető végzettség megnevezése: Pénzügyi szakügyintéző - (OKJ ) A képzés célja olyan felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakember képzése, aki közreműködik a pénz és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában, a pénzügyi tervek összeállításában, pénzügyi döntések előkészítésében, pénzügyi nyilvántartásokat vezet, gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket végez. Idegenforgalmi szakmenedzser A megszerezhető végzettség megnevezése: Idegenforgalmi szakmenedzser - (OKJ ) A képzés célja olyan, legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik kis- és közepes méretű vendéglátó és idegenforgalmi tevékenységet folytató gazdálkodó egységek vezetőiként, nagyvállalkozásoknál közép- és felsővezető mellett vendéglátó és idegenforgalmi szakmai feladatokat, szervező, gazdálkodó és lebonyolító tevékenységet képesek ellátni; rendelkeznek az idegenforgalmi és vendéglátó szolgáltatás és termék, a turisztikai piac makro- és mikro-szintű ismeretével, a szolgáltatás attitűd megkövetelte személyes és társas kompetenciákkal. 15

16 2. Alapképzés Főiskolai karunk feladata a vállalkozások, vállalatok, szövetkezetek, költségvetési szervek, bankok és pénzintézetek, gazdasági társaságok, egyéb gazdálkodást végző szervezetek számára szakmai idegen nyelvek ismeretével rendelkező szakemberek képzése. A pénzügyi és számviteli, a szervezési és információfeldolgozási feladatok gyakorlati megvalósítására, irányítására, ellenőrzésére, elemzésére, továbbá gazdasági folyamatok és rendszerek fejlesztésére, működtetésére alkalmas tudással kerülnek ki oklevelet szerezett hallgatóink a munkaerőpiacra. Alapszakjaink: Pénzügy és számvitel alapszak, képzési idő: nappali tagozaton 6+1 félév, az utolsó félévben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti levelező tagozaton 8 félév Választható szakirányok: pénzügy szakirány, számvitel szakirány Az oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon A szakon szervezett képzés célja felsőfokú pénzügyi, számviteli, szervezési ismeretekkel, elméleti alapokkal és gyakorlati készséggel rendelkező szakemberek képzése, akik szakterületükön átfogó tudással és készséggel rendelkeznek. A képzésen belül meghatározó szerepe van a munkaerőpiac igénye szerinti gyakorlatorientáltságnak. Gazdálkodási és menedzsment alapszak, képzési idő: nappali tagozaton 6+1 félév, az utolsó félévben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti levelező tagozaton 8 félév Választható szakirányok: vállalkozásszervező szakirány, szolgáltatás menedzsment szakirány, közgazdász informatikus szakirány, statisztikus elemző szakirány Az oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon A képzés célja olyan specialisták kibocsátása, akik a vállalkozás reálfolyamatainak ismeretével, a menedzsment, a humán erőforrás gazdálkodás és a személyzeti kontrolling területén alapos elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Alkalmasak gazdasági szervezetek stratégiájának, piaci tevékenységének, pénzügyi és elszámolási folyamatainak, költségvetési kapcsolatainak kialakítására, fejlesztésére, a humánpolitika, a munkaerő fejlesztésére, a munkaügyi kapcsolatok ápolására. 16

17 Gazdaságinformatikus alapszak, képzési idő: nappali tagozaton 7 félév Választható szakirányok: logisztikai informatikus, üzleti intelligencia Az oklevélben szereplő szakképzettség: gazdaságinformatikus A gazdaságinformatikus szak képzési célja: A gazdaságinformatikusok olyan képzésben részesülnek, amelyben az informatikai eszközök és módszerek alkalmazását döntően gazdasági folyamatok elemzésére, szervezésére, modellezésére, a vállalati gazdálkodási folyamatokat kiszolgáló információs rendszerek kiépítésére, működtetésére és menedzselésre tudják majd használni. A hallgatók a programozási, számítástudományi ismeretek elsajátítása mellett megismerkedhetnek azokkal a gazdasági problémákkal is, amelyeket majd munkájuk során meg kell oldaniuk. Felkészítjük őket arra, hogy megértsék a gazdasági folyamatokat, hogy alkalmazni tudják a rendszerfejlesztési elveket, hogy megtalálják a gazdálkodó szervezet számára leghatékonyabb információs rendszert és az ahhoz szükséges IT eszközöket. Szak Emberi erőforrások alapszak Tagozat Pénzügy és számvitel alapszak Gazdálkodási és menedzsment alapszak Gazdaságinformatikus Nappali tagozat Képzési idő 6 félév Államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma Képzési idő félév Államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma Képzési idő félév Államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma Képzési idő 7 félév Államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma Levelező tagozat Nincs Képzési idő 8 félév Államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma Képzési idő 8 félév Államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma Nincs Az oklevélben szereplő szakképzettség közgazdász emberi erőforrások alapszakon közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon gazdaságinformatikus 17

18 Alapképzést nappali tagozaton és levelező tagozaton folytat a kar. Levelező tagozaton péntek délután és szombaton van a tanítás, illetve konzultáció. A tananyag feldolgozásához és elsajátításához a mintatanterv szerinti órakeretet biztosítjuk a hallgatóknak. Adott szakon belül a szakirány-választás feltételeiről és időpontjáról külön szabályzat rendelkezik, mely e tájékoztatóban is megtalálható. 3. Szakirányú továbbképzés Az új rendszerű képzéseinket a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény, a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményrendszeréről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet, és a 79/2006. (IV.5.) sz. kormányrendeletben foglaltak szerint indítjuk. A szakirányú továbbképzésben egyetemi vagy főiskolai végzettségre és szakképzettségre épülő, újabb végzettséget nem adó, főiskolán oklevéllel elismert szakirányú szakképzettség szerezhető. A szakirányú továbbképzés célja egyetemi vagy főiskolai alapképzésben megszerzett végzettséggel rendelkező szakközgazdászok, valamint szakértők (specialisták) képzése. Ezen hallgatók, akik felsőfokú szakképzettségük birtokában, eredményes közgazdászi, mérnöki tevékenységük során szerzett tapasztalataikra támaszkodva, a továbbképzés főiskolai, követelményeit teljesítve, egy-egy szakterület szakértőivé válnak. A megszerzett tudással képesek alkotó közgazdasági és menedzsment munkát végezni, irányítani, szervezni és motiválni, továbbá az elért eredményeket bemutatni, környezetükkel színvonalasan kommunikálni. A képzésben az egyetemi és főiskolai végzettséggel, illetve szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. A felvétel további feltételeit az egyes szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményei határozzák meg. 18

19 Tanulmányi ügyek intézésének rendje Tanulmányi ügyeikkel, problémáikkal, kérdéseikkel a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalhoz fordulhatnak. Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal Akik fogadják Önöket: Hivatalvezető: Horváth László fsz szoba Tanulmányi előadóink, akik segítik Önöket főiskolás évek alatt: Elmontné Tóth Ida Gyarmatiné Flander Melinda Horváthné Luter Gyöngyi Ruszinné Rabai Rita Tevékenységi körük kiterjed az alábbiakra: Felvett hallgatók beiratkoztatása, elektronikus leckekönyvek (e-leckekönyv) kezelése, Más intézményben letett sikeres vizsgák elismerésének intézése, jóváírása, illetve újra felvett hallgatók kredit beszámítási kérelmének kezelése a MODULO kérelemkezelő rendszerben Tárgyfelvétel jogszerűségének ellenőrzése Neptun.Net rendszerbe, és az e-leckekönyvbe beírt érdemjegyek ellenőrzése, átlagszámítás, Hallgatók által a MODULO kérelemkezelő rendszerben beadott kérelmek továbbítása az illetékeshez, Tájékoztatás a döntésről hallgatók részére. Hallgatók részére tanulmányaikkal kapcsolatos rendszeres tájékoztatás. Költségtérítési díj kiírása a Neptun.Net rendszerben, befizetés ellenőrzése Záróvizsgához a hallgatók iratainak előkészítése, Ösztöndíjakról nyilvántartás vezetése, ösztöndíjak ellenőrzése (tanulmányi-, köztársasági-, Bursa-, kiemelt ösztöndíjak,) Kifizetett ösztöndíjakról igazolás kiadása éves szinten 19

20 Oklevél másodlat kiadása Leckekönyv másodlat kiadása Órarend összeállítása A fentieken túl a Hivatal munkatársai segítséget nyújtanak Önöknek személyesen, telefonon, ben - az alábbiakban: Tanulmányaikkal kapcsolatosan: Tájékoztatás, információ átadás * segítségnyújtás a szabályzatok értelmezésében * egyéni tanrend kialakításával kapcsolatosan * tárgyak egymásra épüléséről. tárgyfelvételi lehetőségekről * átjelentkezési lehetőségekről * párhuzamos képzésről * tanulmányok megszakításával kapcsolatosan Segítségnyújtás az egyéni vizsgarend kialakításában Informálás a szabályokban, jogszabályokban történt változásokról, a finanszírozás rendjéről Finanszírozási formák közti átsorolás rendjéről Az átjelentkezőknek a kreditbeszámítás szabályairól, lehetőségeiről Felvételivel, visszairatkozással kapcsolatos tudnivalókról A Hivatal egyéb tevékenységei: Diákigazolvány ügyintézés Az I. évfolyamra beiratkozott hallgatók az elkészült diákigazolványukat a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban vehetik át, amennyiben az Oktatási Hivataltól az igényléshez kapott csekket a megadott határidőig befizették. Diákigazolvány elvesztése, megrongálása esetén ideiglenes diákigazolványt valamint új állandó diákigazolványt igényelni a Hivatalban lehet, (a HTJSZ. előírása szerinti díj megfizetése után) 20

21 Igazolások kiállítása Iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolása Árvaellátáshoz nyomtatvány kitöltése Licencigazolást és Telepítőkészletet Igénylő Adatlap kitöltése (Microsoft) Konzultáción illetve vizsgán való részvételről szóló igazolás Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés: Főiskolai illetve országos központi pályázatok meghirdetése (plakátokon, honlapon), információnyújtás a pályázatról, pályázatok átvétele, nyilvántartás és továbbítása az elbírálók felé, pályázatok elbírálása után a hallgatók értesítése az eredményről Kari szintű pályázati lehetőségek megismertetése, pályázatfigyelés, nemzetközi és hazai pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés Ösztöndíjak ERASMUS, kiemelt tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, pályázatok meghirdetése, beérkező átvétele, rangsorolása, felterjesztése Szakmai gyakorlatok ügyintézése és nyilvántartása segítségnyújtás a gyakorlati hely keresésében, beérkező gyakornoki ajánlatok közzé tétele nyári szakmai gyakorlatról készített beszámolók átvétele, tanszékekre történő elosztása a megvédés céljából, dolgozatok tanszékek szerinti elosztásának adminisztrálása szakmai gyakorlattal kapcsolatos egyéb adminisztráció Záróvizsgával, szakdolgozat készítéssel kapcsolatos ügyintézés: határidőre leadott témavázlatok szakok szerinti elosztása, adminisztrálása, nyilvántartása, a különböző tanszékekre kerülő vázlatokról számítógépes nyilvántartás készítése tájékoztatás a záróvizsga rendjéről Diákhitel ügyintézés kapcsolattartás a Diákhitel Központtal, információs anyagok terjesztése, a hitelt igénylő hallgatók visszaigazolása, problémák kezelése A hallgatók a szorgalmi időszak, illetve a vizsgaidőszak kezdetekor közzétett - félfogadási időn belül kereshetik fel a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalt. A tanulócsoport egészét vagy nagy többségét érintő ügyeket a hallgatók a csoportbizalmi útján intézhetik. A hallgatókat a tanulmányi félévekre történő jelentkezés időpontjáról a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal írásban egyénileg vagy hirdetőtáblán, illetve az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszeren keresztül értesíti. 21

Tisztelt Levelező és Távoktatásban résztvevő Hallgató!

Tisztelt Levelező és Távoktatásban résztvevő Hallgató! Tisztelt Levelező és Távoktatásban résztvevő Hallgató! A 2011/2012. tanév tavaszi félévi beiratkozással kapcsolatos teendőkre szeretném felhívni a figyelmét. A következő félévi vizsgakurzusra január 26-án,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER III.

KÖVETELMÉNYRENDSZER III. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó melléklete Miskolc, 2013. 1.3.3. sz. Egyetemi Szabályzat

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A költségtérítés 40%-ának befizetési határideje: 2015. augusztus 24. Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz)

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Bevezetés 1. (1) Jelen melléklet azon szabályok összefoglalása,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás Tájékoztató Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető 1 Napirend Tájékoztatás a diákigazolványról Tájékoztatás a nyelvi követelményekről Tájékoztatás a fogyatékkal élő hallgatók kedvezményeiről Tájékoztatás

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata A Szenátus 2013. május 13-i ülésén SZ-70/2012/13. (2013.

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez A TVSz-nek összhangban kell lennie a felsőoktatási törvénnyel, és szabályoznia kell minden olyan kérdést,

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Banki szakügyintéző OKJ száma: 55

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00)

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Mérlegképes könyvelő szakmai vizsga - INTENZÍV II. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Részvétel feltétele: képzésen kizárólag azok vehetnek részt, akik felsőfokú iskolai tanulmányaikat

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK 2013/2014-es tanév tavaszi félév

HASZNOS TUDNIVALÓK 2013/2014-es tanév tavaszi félév HASZNOS TUDNIVALÓK 2013/2014-es tanév tavaszi félév JANUÁR 1. szerda Újév 2. csütörtök 3. péntek Téli rektori szünet utolsó. 4. szombat 5. vasárnap 6. hétfő Záróvizsga időszak első 7. kedd 8. szerda 9.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Munkavédelmi

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2009. június 22-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben