Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer 2009.

2 S z a b á l y z a t Oldal: 2/156. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás oktatási igazgató oktatási rektorhelyettes a Szenátus nevében: rektor főtitkár Név Szegedi László Helgertné Dr. Szabó Ilona Dr. Magda Sándor Dr. Ferenczi Márta Aláírás Kelt november november november 12. Tartalomjegyzék A Hallgatói Követelményrendszer célja Kapcsolódó dokumentumok I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT A Felvételi Szabályzat célja Az FSZ hatálya Kapcsolódó dokumentumok Felvételi ügyekben eljáró személyek és testület A hallgatói jogviszony keletkezése Felvételi eljárások Alapképzési és felsőfokú szakképzési szakokra vonatkozó rendelkezések A felvételi kérelem, jelentkezők központi nyilvántartása Pontszámítás az alapképzésre történő jelentkezés esetén Felvételi pontszám Tanulmányi pontok Érettségi pontok Többletpontok Előnyben részesítés Pontszámítás a felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén Fogyatékossággal élőkre vonatkozó egyéb rendelkezések Mesterképzési szakokra vonatkozó rendelkezések Pontszámítás a mesterképzésre történő jelentkezés esetén Előzetes kreditelismerés Szakirányú továbbképzési szakokra vonatkozó rendelkezések A felvételi kérelem, jelentkezők nyilvántartása Pontszámítás a szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés esetén A felvételi összpontszám A felvételi döntés az alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben Eljárási díjak az alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben... 23

3 S z a b á l y z a t Oldal: 3/156. II. FEJEZET A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE, A HALLGATÓI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA, A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE. 24 A HJR célja A HJR hatálya Kapcsolódó dokumentumok Fogalmak rész A hallgatói jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének rendje, a hallgatói kérelmek elbírálása A hallgató jogai és kötelezettségei A hallgatói jogai A hallgató kötelességei A hallgatói jogok és kötelezettségek gyakorlásának keretei A kérelmek benyújtása A kérelem elbírálásának rendje Az elsőfokú döntés közlése rész A hallgatói jogorvoslat rendje Az elsőfokú határozat Jogorvoslat (Fellebbezés) Fellebbviteli Bizottság Képviselet A jogorvoslati eljárás Az eljárás megindítása és az ügyintézési határidő A jogorvoslati eljárás felfüggesztése Meghívás a tárgyalásra Igazolás A tárgyalás A tárgyalás lefolytatása Bizonyítás A nyilvánosság biztosítása A másodfokú határozat A határozat meghozatala és tartalma A határozat közlése Jogorvoslat Egyéb jogorvoslati jogok A határozat jogereje A határozat kijavítása Egyéb rendelkezések III. FEJEZET TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A TVSZ célja A TVSZ hatálya Kapcsolódó dokumentumok Fogalmak rész... 39

4 S z a b á l y z a t Oldal: 4/156. A TVSZ szerint eljáró személyek és testületek A kreditátviteli és a tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró személyek és testületek Tanulmányi Bizottság A Kreditátviteli Bizottság Fellebbviteli Bizottság rész Hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések A hallgatói jogviszony Beiratkozás További (párhuzamos) hallgatói jogviszony létesítése Vendéghallgatói hallgatói jogviszony létesítése Átvétel Hallgatói jogviszony a részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésben Bejelentkezés A hallgatói jogviszony szüneteltetése, szünetelése Képzési idő, tanulmányi idő A hallgatói jogviszony megszűnése rész A tanulmányokra vonatkozó rendelkezések Tanterv, kreditrendszerű képzés Mintatanterv, kreditakkumuláció, tantárgyfelvétel Külföldi részképzés Tantárgyfelvétel Szakirányok/specializációk meghirdetése és felvétele Kreditátvitel A tantervben előírt kötelezettség teljesítésének elismerése A kreditek főiskolai nyilvántartásának rendje rész Az ismeretek ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések A félévek időbeosztása és rendje Tájékoztatás a követelményekről Tanulmányi Tájékoztató Tantárgyi követelmények Részvétel a foglalkozásokon Kedvezményes tanulmányi rend A félévi követelmények teljesítésének igazolása Az ismeretek ellenőrzésének és értékelésének főbb formái Jegymegajánlás A vizsgaidőszak Vizsgajelentkezés, vizsgalemondás A vizsgák rendje Vizsgaismétlés, sikeres vizsga javítása Ismételt tantárgyfelvétel A tanulmányi eredmény mutatószámai A leckekönyv kezelése rész A tanulmányok befejezésére, lezárására vonatkozó rendelkezések... 64

5 S z a b á l y z a t Oldal: 5/156. Alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatókra vonatkozó rendelkezések A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltételei, a végbizonyítvány A szakdolgozat elkészítése, leadása és bírálata A záróvizsga-bizottság A záróvizsga lefolytatása, értékelése Az oklevél, oklevélmelléklet, igazolás záróvizsgáról Az oklevél minősítése Felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatókra vonatkozó rendelkezések A szakmai vizsga A szakmai vizsgára bocsátás feltételei, a végbizonyítvány A szakmai vizsgabizottság A szakmai vizsgabizottság működése A szakmai vizsga értékelése A bizonyítvány rész Átmeneti rendelkezések a hagyományos rendszerű képzésben résztvevő hallgatókra Alaprendelkezések Részletező rendelkezések rész Vegyes és záró rendelkezések A fogyatékossággal élő hallgató Méltányosság gyakorlása Másodlat kiadása Jogviszony-igazolás IV. FEJEZET A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS RENDJE Az SZKR célja Az SZKR hatálya Kapcsolódó dokumentumok A szakdolgozat készítésének célja A szakdolgozat (diplomadolgozat) témájának kiválasztása A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei V. FEJEZET TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A TJSZ célja A TJSZ hatálya Kapcsolódó dokumentumok Fogalmak rész Általános rendelkezések Az államilag támogatott és költségtérítéses képzés A támogatási idő A hallgatói támogatások és térítések ügyében eljáró testületek és személyek A Diákjóléti Bizottság A Diákotthoni Bizottság... 95

6 S z a b á l y z a t Oldal: 6/156. A Fellebbviteli Bizottság rész Az állami költségvetés terhére biztosított hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés feltételei A hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló források Az állami költségvetés terhére biztosított hallgatói juttatások felosztása az egyes felhasználási jogcímek között A tanulmányi ösztöndíj igénybevételével kapcsolatos feltételek A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj A rászorultsági alapon adható juttatások: (alaptámogatás, rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj) A rászorultsági alapon adható juttatások: (Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj) A hallgató szociális helyzete Jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére felhasználható keret A kulturális, valamint a sporttevékenységek támogatásáról Fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő normatív támogatása A diákotthoni ellátás igénybevételével és a lakhatási támogatással kapcsolatos feltételek A HÖK működésének támogatása Magyar állampolgár által, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási rendje Az Európai Gazdasági Térség országaiban résztanulmányokat folytató hallgatók ösztöndíja megállapításának és folyósításának rendje rész Az ingyenesen és a térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások az államilag támogatott képzésben Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások A térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások A diákotthoni térítési díj Egyéb díjak Térítési és egyéb díjak befizetésének elmulasztása rész A hallgató fizetési kötelezettség teljesítéséhez mentesség, kedvezmény, részletfizetési lehetőség biztosításának feltételei és szabályai az államilag támogatott képzésben rész A költségtérítéses képzéssel kapcsolatos rendelkezések A költségtérítéses képzés alapvető szabályai A költségtérítés befizetési rendje Költségtérítés visszatérítése Egyéb díjak A költségtérítés, térítési és egyéb díjak befizetésének elmulasztása Költségtérítés mentesség Költségtérítés kedvezmény, juttatások

7 S z a b á l y z a t Oldal: 7/156. A főiskola saját bevétele terhére alapított ösztöndíjak rész Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje, fizetési mentesség, kedvezmény, részletfizetés szabályai Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje rész Vegyes rendelkezések Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatási rendje Befizetések igazolása Ügyviteli, pénzügyi, ellenőrzési és beszámolási kötelezettség A költségtérítés, térítési és egyéb díjak felhasználása VI. FEJEZET A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK SZABÁLYZATA Az ESZ célja Az ESZ hatálya Kapcsolódó dokumentumok Fogalmak A fogyatékos hallgatók ügyeiben illetékes főiskolai bizottságok és személyek Esélyegyenlőségi Bizottság Főiskolai koordinátor A koordinátor feladata Hallgatók esélyegyenlősége Fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása Előnyben részesítési követelmények A fogyatékosság megállapításának és igazolásának rendje A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása Mentorprogram Jogorvoslat Fellebbviteli Bizottság Az egyenlő bánásmód követelményeit sértő döntés elleni jogorvoslat VII. FEJEZET HALLGATÓI BALESETVÉDELMI SZABÁLYZAT A HBSZ célja A HBSZ hatálya Kapcsolódó dokumentumok A hallgató kötelezettségei Kötelező érvényű használati szabályok és magatartási követelmények Ittas vagy bódult hallgatóval szembeni eljárás A hallgatók munka- és tűzvédelmi oktatásának szabályozása A hallgatók főiskolai munkavégzésének szabályai Munkabalesetek bejelentése Rendezvények engedélyeztetési, szervezési szabályai VIII. FEJEZET DIÁKOTTHONI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE A DJSZ célja

8 S z a b á l y z a t Oldal: 8/156. A DJSZ hatálya Kapcsolódó dokumentumok Jogosultság és a diákotthoni férőhelyek A pályázat meghirdetése A pályázati adatlap és a pályázat benyújtása A pályázatok elbírálása Értesítés felvételi döntésről A diákotthonnal kapcsolatos szabályozások Pótfelvételi pályázat Jogorvoslat IX. FEJEZET HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT A HFSZ célja A HFSZ hatálya Kapcsolódó dokumentumok Fogalmak rész Fegyelmi felelősség Fegyelmi büntetések és intézkedések Büntetések A fegyelmi büntetések kiszabása Intézkedések Figyelmeztetés A tanulmányok ideiglenes felfüggesztése A fegyelmi eljárásban részt vevő személyek és testületek Hallgatói Fegyelmi Bizottság Képviselet A fegyelmi eljárás A fegyelmi eljárás megindítása és az ügyintézési határidő A fegyelmi eljárás felfüggesztése Meghívás a tárgyalásra A tárgyalás A tárgyalás lefolytatása Igazolás Bizonyítás Jegyzőkönyv, az ügyiratok kezelése A nyilvánosság biztosítása A fegyelmi határozat A határozat meghozatala és tartalma A határozat közlése Jogorvoslat A határozat jogereje A határozat kijavítása Mentesülés Mentesülés a fegyelmi büntetés alól Mentesülés a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól rész

9 S z a b á l y z a t Oldal: 9/156. A kártérítési felelősség A kártérítési felelősség köre A kártérítés mértéke A kártérítési eljárásban részt vevő személyek és testületek Dékán Egyszerűsített kártérítési eljárás A kártérítési eljárás A kártérítési határozat Jogorvoslat Mellékletek

10 S z a b á l y z a t Oldal: 10/156. Kiadás Fejezet száma Változás tárgya /2009/2010. SZN határozat Kiadás Rendelkezéseit a 2009/2010-es tanévtől kell alkalmazni. Hallgatói Követelményrendszer (2006) 15. kiadásának hatályon kívül helyezése 01. II., III. 50/2009/2010. SZN határozat Jogszabályváltozás, szabályzat alkalmazása során felmerült változtatási igény, 2. melléklet módosítása 02. I., III., 82/2009/2010. SZN határozat V. Jogszabályváltozás, szabályzat alkalmazása során felmerült változtatási igény Kiadás dátuma A Hallgatói Követelményrendszer célja 1. (1) A Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) az Ftv. szellemében a tanítás és a tanulás alkotmányos jogának érvényesüléséhez szükséges intézményi garancia egyik eleme a hallgatók jogainak, valamint kötelességeinek meghatározásán és az egyenlő bánásmód követelményének és az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésén keresztül. (2) A HKR célja az, hogy meghatározza: az Ftv. keretei között a felvételi eljárás rendjét (HKR I. fejezet), a felvételi szabályzatot (a továbbiakban: FSZ), a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjét, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendjét (HKR II. fejezet, a továbbiakban: HJR), a hallgatói tanulmányi rendet és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendjét (HKR III. fejezet), a tanulmányi- és vizsgaszabályzatot (a továbbiakban: TVSZ), a szakdolgozat készítésének rendjét (HKR IV. fejezet, a továbbiakban: SZKR), a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét, a hallgatói juttatások elosztásának rendjét (HKR V. fejezet), a térítési és juttatási szabályzatot (a továbbiakban: TJSZ), a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételeket (HKR VI. fejezet, a továbbiakban: ESZ), a hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírásokat (HKR VII. fejezet, a továbbiakban: HBSZ),

11 S z a b á l y z a t Oldal: 11/156. a diákotthoni jelentkezések elbírálásának eljárási és szervezeti rendjét (HKR VIII. fejezet, a továbbiakban: DJSZ), a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjét (HKR IX. fejezet, a továbbiakban: HFSZ). (1) Kapcsolódó dokumentumok: Kapcsolódó dokumentumok 2. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.). A HKR kapcsolódó további dokumentumait az egyes fejezetek Kapcsolódó dokumentumok című paragrafusa tartalmazza.

12 S z a b á l y z a t Oldal: 12/156. I. fejezet Felvételi Szabályzat A Felvételi Szabályzat célja 1. (1) A Felvételi Szabályzat (továbbiakban FSZ) célja a felvételi eljárás főiskolai rendjének, valamint a felvételi követelmények meghatározása. Az FSZ hatálya 2. (1) Az FSZ hatálya kiterjed a főiskolán folyó felsőfokú szakképzésre, alapképzésre, valamint mesterképzésre és szakirányú továbbképzésre jelentkező magyar és nem magyar állampolgárokra (a továbbiakban: jelentkező). (1) Az FSZ-hez kapcsolódó dokumentumok: Kapcsolódó dokumentumok 3. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.), a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény. Felvételi ügyekben eljáró személyek és testület 4. (1) Az FSZ rendelkezései szerint eljáró személyek az oktatási rektorhelyettes, a dékán és az oktatási igazgató. (2) Az FSZ rendelkezései szerint eljáró testület a főiskola Fellebbviteli Bizottsága. (3) A dékán: felelős az Oktatási Hivatal (OH) felé történő, a Felsőoktatási felvételi tájékoztató (a továbbiakban: FFT) összeállításához szükséges főiskolai adatszolgáltatásért, valótlan adatszolgáltatás esetén, köteles utólag megsemmisíteni a felvételről szóló döntést, amennyiben az a felvétel eredményét befolyásolta. (4) Az oktatási rektorhelyettes a teljes főiskolai felvételi eljárásért felelős vezető. (5) Az oktatási igazgató:

13 S z a b á l y z a t Oldal: 13/156. felelős a felvételi eljárás főiskolai szintű koordinálásáért, valamint a főiskolai szintű felvételi eljárás megszervezéséért, az adminisztráció lebonyolításáért, a rektor megbízásából végzi az FFT összeállításához szükséges főiskolai adatszolgáltatást. (6) Szakirányú továbbképzési szakok esetében a Főiskolai Fellebbviteli Bizottság dönt a felvételi kérelem tárgyában hozott határozat elleni felülbírálati kérelem ügyében a HJR-ben rögzített eljárás keretében. A hallgatói jogviszony keletkezése 5. (1) Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az Ftv.-ben meghatározott feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben. Ez a jog megilleti a) az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárait, valamint családtagjaikat, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó a Magyar Köztársaság területén élő menekültet, menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet, c) nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldit, d) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait. (2) Aki nem tartozik az (1) bekezdésben meghatározottak hatálya alá, tanulmányait kizárólag költségtérítéses formában folytathatja. (3) A főiskolán az kezdheti meg tanulmányait, aki felvételt nyert. A felvétel jelentkezés alapján, az e célra szolgáló jelentkezési lap benyújtásával történik. A felsőoktatási intézménybe jelentkező korlátlan számú jelentkezést nyújthat be. A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen munkarend szerinti képzésre, továbbá hogy államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik. Ha a jelentkező több lehetőséget jelöl meg, azokat rangsorolnia kell. (4) Az alapképzésre, a felsőfokú szakképzésre történő felvétel feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése. (5) Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett. (6) Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett, vagy azzal egyenértékű fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik. Szakirányú továbbképzés esetében felvételi előfeltételként meghatározott munkakör betöltése, meghatározott időtartamú szakmai gyakorlat, további szakképzettség megléte is kiköthető. (7) Az, aki a főiskolára nyert felvételt, a főiskolával hallgatói jogviszonyt létesíthet. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozásra vonatkozó rendelkezéseket a TVSZ tartalmazza. (8) A felsőoktatási jelentkezések rangsorba állításának és a jelentkezők meghatározott felsőoktatási intézménybe való besorolásának feladatait az Oktatási Hivatal, szakirányú továbbképzés esetében az intézmény végzi.

14 S z a b á l y z a t Oldal: 14/156. (9) A jelentkezések elbírálásának rendjét, a jelentkezések rangsorba állítását és ennek alapján a jelentkezők rangsorolását, továbbá a felvételi követelmények teljesítésének feltételeit, a felvételhez szükséges szintet, valamint a felvételi eljárás során kérhető eljárási díj megállapításának rendjét és a díj legmagasabb összegét, illetőleg a díj befizetése alóli mentesülés eseteit az Fr., valamint az FSZ határozza meg. Felvételi eljárások (1) Az oktatási és kulturális miniszter minden évben két felvételi eljárást hirdethet: 6. a) a februárban induló képzésekre történő jelentkezés határideje minden képzési szintre vonatkozóan november 15. napja, b) a szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés esetén a jelentkezés határideje február 15. napja. (2) Az (1)b)pontja szerinti felvételi eljárást követően az oktatási és kulturális miniszter a felsőoktatási intézmények képzési sajátosságaira tekintettel pótfelvételi eljárást is engedélyezhet. (3) A kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésekre történő jelentkezés határideje augusztus 31. napja. 1 (4) Szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés határideje szeptemberben induló képzésekre vonatkozóan augusztus 31. napja, februárban induló képzésekre vonatkozóan december 14. napja. 2 Alapképzési és felsőfokú szakképzési szakokra vonatkozó rendelkezések A felvételi kérelem, jelentkezők központi nyilvántartása 7. (1) A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul. (2) A kérelmet a) erre a célra rendszeresített, az OH által előállíttatott, kitöltött, postai úton beküldött nyomtatványon, vagy b) az OFIK Educatio Kht. által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványt kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve, vagy meghatározott azonosítási eljárás (ügyfélkapu) segítségével hitelesítve elektronikus úton beküldve lehet benyújtani. A szükséges mellékleteteket a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a jelentkező választása szerint postai vagy elektronikus úton nyújtja be, kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve, vagy a Ket. X. fejezetében meghatározott azonosítási eljárás (ügyfélkapu) segítségével hitelesítve, elektronikus úton beküldve lehet benyújtani. A szüksé- 1 Módosította a 82/2009/2010. SZN határozat. Korábban hatályos szöveg: A szakirányú továbbképzési szakokra, valamint Hatályos november 16-ától. 2 Beillesztette a 82/2009/2010. SZN határozat. Hatályos november 16-ától.

15 S z a b á l y z a t Oldal: 15/156. ges mellékleteket a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a jelentkező választása szerinti postai vagy elektronikus úton nyújthatja be. (3) A kérelem benyújtásakor a készpénz-átutalási megbízás eredeti feladóvevényének vagy a banki átutalás eredeti igazolásának mellékelésével igazolni kell az alapdíj és a kiegészítő díj befizetését. (4) A kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések esetében a felvételi kérelmet a főiskola Oktatási Igazgatóságára kell megküldeni, amely gondoskodik a felvételi eljárás lebonyolításáról, továbbá a jelentkezők adatairól és a felvételi eredményekről a képzés indításáig tájékoztatja az OH-t. (5) Ha a főiskola Oktatási Igazgatósága a beiratkozáskor - a jelentkezéshez benyújtott egyszerű másolatok eredeti példányának vizsgálatakor - megállapítja, hogy a felvételi eredményének megállapítását befolyásoló valótlan adatszolgáltatás történt, a dékán a felvételről szóló döntést megsemmisíti. Pontszámítás az alapképzésre történő jelentkezés esetén Felvételi pontszám 8. (1) Alapképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani: a) a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (a továbbiakban: tanulmányi pontok) és az érettségi eredmények alapján kapott pontok (a továbbiakban: érettségi pontok) összeadásával, vagy b) az érettségi pontok kétszerezésével, mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával. (2) Az (1) bekezdés szerinti két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb. (3) A felvételi eljárásban a jelentkező összesen a) a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga alapján legfeljebb 200 tanulmányi pontot, b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 érettségi pontot, c) az emelt szinten teljesített érettségiért legfeljebb 80 érettségi többletpontot, d) egyéb többletteljesítményért a 11. -ban meghatározott többletpontokat, e) a 12. (1)-12. (4) pontjaiban meghatározottak alapján legfeljebb 50 többletpontot szerezhet. (4) A 8. (3)c)-e) pontjai alapján adható többletpontok összege legfeljebb 80 pont lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

16 S z a b á l y z a t Oldal: 16/156. (5) Alapképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 200 pontot. (6) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma 480 pont. (7) Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek felvételi összpontszáma 480 pont. Ezeknek a személyeknek a köréről a miniszter által meghatározott szervezet tájékoztatja a főiskolát. (8) Felvételi pontszámtól függetlenül fel kell venni költségtérítéses képzésre azt, aki megfelel a felvételi követelményeknek, és akit a főiskolával kötött megállapodás alapján gazdálkodó szervezet megjelöl - feltéve, hogy a főiskola az adott szakot indítja. Tanulmányi pontok 9. (1) A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni: a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), valamint egy legalább két évig tanult választott tárgy utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek - a (2) és (3) bekezdésekre figyelemmel megállapított - összegét kettővel meg kell szorozni, b) az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni a kerekítés szabályai szerint. (2) Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni. (3) Amennyiben a jelentkezőnek az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt tantárgyak valamelyikéből nincs osztályzata, a nem tanult tárgy helyett - a jelentkező választása szerint - egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni. (4) Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányokat követően jelentkezik a főiskolára és ezért az (1)-(3) bekezdésben meghatározott módon pontszáma nem állapítható meg, az OH dönt a tanulmányi pont megállapításáról. Érettségi pontok 10. (1) Az érettségi pontokat az azonos képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámolni. A választható érettségi tantárgyak képzési területenként:

17 S z a b á l y z a t Oldal: 17/156. a) Agrár képzési területen: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy idegen nyelv (angol,német) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy szakmai előkészítő tárgy. b) Gazdaságtudományok képzési területen: gazdasági ismeretek vagy matematika vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy szakmai előkészítő tárgy. Szakmai előkészítő tárgy: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek. ba) Közgazdasági képzési ágban:választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező és gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy. A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdaságimarketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek. bb) Üzleti képzési ágban: Választható érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy. A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek. (2) A előtt tett érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás időpontjában hatályos érettségi vizsgatárgyakkal való megfeleltetését a jelentkező által a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg előterjesztett kérelmére az érettségi vizsga letételének időpontjában hatályos és a felvételi jelentkezés időpontjában hatályos vizsgakövetelmények szakmai tartalmának összevetése alapján az OH elnöke hatósági eljárás keretében állapítja meg. Az OH elnöke köteles a tantárgyi megfeleltetésre, amennyiben a vizsgakövetelményeknek legalább 75%-a megegyezik, illetve az elutasításra, amennyiben az egyezés nem éri el az 50%-ot. A megfeleltetett érettségi vizsgatárgyak jegyzékét az OH a honlapján közzéteszi. (3) Az érettségi pontok száma - a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt - egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. (4) Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét az érettségi bizonyítvány, illetve a tanúsítványok alapján kell figyelembe venni. (5) Amennyiben ugyanabból a tárgyból a jelentkező több, különböző eredménnyel is rendelkezik, a számára előnyösebb eredményt kell figyelembe venni. (6) A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt tett régi típusú tantárgyi érettségi vizsga től kezdve középszintű vizsgának minősül, és az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítésnek felelnek meg (ezeket a százalékokat kell a (2) bekezdés szerint átszámítani felvételi pontokká): jeles (5) 100% jó (4) 79% közepes (3) 59% elégséges (2) 39% (7) Azon érettségi vizsgaeredmény alapján, amelynél ezt jogszabály kizárja, érettségi pont nem számítható. (8) A nyelvvizsga-bizonyítvány alapján megállapított érettségi eredmény nem vehető figyelembe abban az esetben, ha az emelt szintű érettségi az adott nyelvből felvételi feltétel.

18 S z a b á l y z a t Oldal: 18/156. (9) Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányokat követően jelentkezik felsőoktatási intézménybe és ezért az (1)-(8) bekezdésben meghatározott módon pontszáma nem állapítható meg, az OH dönt az érettségi pont megállapításáról. (10) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből, amennyiben az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 37. (3) bekezdése alapján záradékkal látták el. Többletpontok 11. (1) Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos eredményű érettségi vizsgáért érettségi többletpontra jogosult. (2) Ha a jelentkező az (1) bekezdés alapján jogosult az érettségi többletpontra, emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként 40 érettségi többletpontra jogosult. (3) A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvenként a) középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga esetén 35 többletpontra, vagy b) felsőfokú C1 komplex típusú nyelvvizsga esetén 50 többletpontra jogosult. (4) Ha a jelentkező a többletpontokra több nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, javára akkor is összesen legfeljebb 50 többletpontot kell figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. (5) Államilag elismert középfokú B2 szóbeli típusú, vagy írásbeli típusú, illetve felsőfokú C1 szóbeli típusú, vagy írásbeli típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 35, illetve 50 többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt - igazoltan - nem tudja a komplex típusú nyelvvizsgát letenni. (6) Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg - a nyelvvizsga és a nyelvi OKTV egyidejűségének kivételével - több előírás alapján lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. A képzés nyelvéből szerzett nyelvvizsgáért, illetve a képzés nyelvéből letett emelt szintű érettségiért többletpont nem kapható. (7) A jelentkező a felvételi eljárás során a) az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európabajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20, országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 többletpontra; b) legfeljebb egy, a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezésért 20 többletpontra;

19 S z a b á l y z a t Oldal: 19/156. c) tárgyanként legfeljebb egy, a ca)-cb) pontok szerinti tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási intézmények a 16. (1) bekezdése alapján érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak, ca) az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén döntőbe jutott és ott elért helyezésért 80, helyezésért 50, helyezésért 25 többletpontra (a döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt - a verseny szervezőjének igazolása alapján - a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.), cb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30, az első díjasoknak 15 többletpontra; d) az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 többletpontra; e) legfeljebb egy, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, az Fr. 2. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpontra jogosult. Előnyben részesítés (1) A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 25 többletpontra jogosult. 12. (2) További 25 pontra jogosult a halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező. (3) A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 50 többletpontra jogosult. (4) Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, 50 többletpontra jogosult. Pontszámítás a felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén 13. (1) A felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén a ban foglalt rendelkezéseket a jelen -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét az alábbiak szerint kiszámított felvételi pontszámmal kell értékelni: a) a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy b) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy c) az érettségi pontok kétszerezésével, mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával

20 S z a b á l y z a t Oldal: 20/156. (3) A (2) bekezdés szerinti három számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb. (4) Felsőfokú szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 140 pontot. (5) OKJ-s bizonyítványért, technikusi bizonyítványért nem adható többlet pont. Fogyatékossággal élőkre vonatkozó egyéb rendelkezések 14. (1) A felvételi eljárás lebonyolítása során az OH és a felsőoktatási intézmények kötelesek biztosítani a fogyatékossággal élő jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit. (2) A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyek a közoktatásról szóló jogszabályok alapján megillették. (3) Az (1) (2) bekezdések alapján nyújtott kedvezménynek, vagy mentesítésnek a fogyatékosság jellegéhez kell igazodnia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli teljes felmentéshez. Mesterképzési szakokra vonatkozó rendelkezések Pontszámítás a mesterképzésre történő jelentkezés esetén 15. (1) Mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak összegzésével kell számítani: a) az oklevél minősítés alapján kapott pontok, b) a szakmai készség és motivációs felmérésen kapott pontok c) és többletpontok hozzászámításával. (2) A felvételi eljárásban a jelentkező összesen a) az oklevél minősítés alapján legfeljebb 50 pontot, b) a szakmai készség és motivációs felmérés alapján legfeljebb 40 pontot, c) a (5) bekezdésben meghatározottak alapján legfeljebb 10 többletpontot szerezhet. (3) Az oklevél minősítése alapján 1-5-ig terjedő skálán mért minősítést 10-zel megszorozva áll elő a kapott pontszám. (4) Legfeljebb 40 pont szerezhető a felvételi elbeszélgetés során. A felvételi elbeszélgetés tématerületeit, pontozási rendszerét a szak szakfelelőse dolgozza ki és februárban induló képzések esetén minden év szeptember 30-ig, szeptemberben induló képzések esetén minden év május 30-ig eljuttatja jóváhagyásra a kar dékánjának. A szakmai készség és motivációs felmérést lefolytató bizottságot a szakfelelős javaslata alapján a kar dékánja jelöli ki. (5) A jelentkező a felvételi eljárás során

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2010.03.09. Határozat száma: 2010/2/12. Hatálybalépés napja: 2010.03.09. Felelős személy: a mindenkori

Részletesebben

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2009. június 22-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2011. október 24-i ülésén. A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról A jogszabály 2014. VIII. 23-án hatályos állapota a jogtar.hu-n http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200423.kor

Részletesebben

HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE. I. Általános rendelkezések

HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE. I. Általános rendelkezések HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE I. Általános rendelkezések 1. (1) Ezt a szabályzatot kell alkalmazni a Magyar Táncművészeti Főiskolával, mint felsőoktatási intézménnyel

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 15. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. szeptember 1. () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói Jogok Gyakorlásának és Kötelességek Teljesítésének, valamint a Hallgatói Kérelmek Elbírálásának és a Jogorvoslatnak

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról A HALLGATÓ EGYÉNI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI (Kivonat)

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról A HALLGATÓ EGYÉNI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI (Kivonat) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról A HALLGATÓ EGYÉNI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI (Kivonat) 46. (1) A hallgató joga, hogy szabadon megválassza, melyik felsőoktatási intézményben kívánja folytatni tanulmányait.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések PONTSZÁMÍTÁS A DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAKOKON Általános rendelkezések A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, ennek elemei a tanulmányi pontok, a felvételi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Felvételi eljárás 2011.

Felvételi eljárás 2011. Felvételi eljárás 2011. Előadó: Sergyán Szabolcs Dékáni hivatalvezető 2011. január 25. 2011. évi általános felvételi eljárás Jelentkezés a 2011. szeptemberében induló képzésre: 2011. február 15. A felvételi

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100)

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) FELVÉTELI PONTOK (200+200+100) Pontszámítás 200+200+100 Tanulmányi pontok Max. 200 pont

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén. Módosította a Szenátus

Részletesebben

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017.

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Képzési szerkezet - Többciklusú képzés: Alap, Mester, Doktori - Érettségi utáni lehetőségek: Alapképzés Osztatlan mesterképzés Felsőoktatási szakképzés Felvételi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012 Felvételi 2012 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzésekre OFIK honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2012. (Felvi-rangsorokkal) Diploma 2012.

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. október 21. JÓVÁHAGYTA: DR.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2013. február 04. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE

HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE 1. kiadás 0. módosítás 1 (10). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 26-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-én

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/A melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/A melléklete 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2015. március 2 I.

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar BME Építészmérnöki Kar Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 1. (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE HKR II. FEJEZET MEGJEGYZÉS: A PARAGRAFUSOK SZÁMOZÁSA A TELJES HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERINT FOLYAMATOS 18. Általános rendelkezések (1) Jelen fejezet az Ftv. 39-45. -ai,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén 2013. január 01-jétől 432/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján Tanulmányi pontok középiskolai

Részletesebben

Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar

Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A jelentkezési folyamat A továbbtanulási döntés meghozatala Az aktuális felvételi meghirdetések pontos tanulmányozása

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

I. * A felvételi eljárás rendje

I. * A felvételi eljárás rendje I. * A felvételi eljárás rendje A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 1. (1) A Kecskeméti Főiskola a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) előírásainak megfelelően adatokat szolgáltat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer

Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/177. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás jogász oktatási ügyvivő jogtanácsos oktatási

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2007/2008-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2007/2008-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2007/2008-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2006. június 26-i ülésén Budapest, 2006. június. 1 A BME 2007 /2008. TANÉVRE

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola A felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi helyzet A 500 pont, azaz 400+100 pontos rendszer. A minimális pontszám alapképzésben és egységes,

Részletesebben

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014 Felvételi 2014 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2014. január 31-ig Felvételi tájoló 2014. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet Felvételi Eljárásrend. Budapest

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet Felvételi Eljárásrend. Budapest Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Felvételi Eljárásrend Budapest 2016 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Állatorvostudományi Egyetem Felsőoktatási Felvételi

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-17. mesterdiploma Osztatlan képzés felsőfokú szakképesítés A bolognai rendszer 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) doktori diploma Ph.D. / D.L.A. 4 félév /

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZATA

FELVÉTELI SZABÁLYZATA Az 58/2006. (VI. 29.) számú határozattal elfogadott, többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének I. fejezete Mód.: 124b/2007. (XI.29.) számú határozattal A SEMMELWEIS EGYETEM

Részletesebben

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/ II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1 1. /a Szabályzat 2. -ához/ A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán alapszakokon és osztatlan jogász

Részletesebben

Építész (osztatlan) szak rajzalkalmassági vizsga feladatai

Építész (osztatlan) szak rajzalkalmassági vizsga feladatai A POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI Az alkalmassági, gyakorlati vizsga 2. (1) Jelen szabályzat 16. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kar által hirdetett építészmérnöki BSc, ipari termék és

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató PONTSZÁMÍTÁS 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató PONTSZÁMÍTÁS 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató PONTSZÁMÍTÁS 2013. PONTSZÁMÍTÁS A felvételi ponthatár alapja: felvételi összpontszámok, a jelentkezık által megjelölt jelentkezési

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE napirend. Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem Felvételi szabályzatának módosítására

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE napirend. Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem Felvételi szabályzatának módosítására ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE 2.4. napirend Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem Felvételi szabályzatának módosítására Előterjesztő: Kártyás Gyula oktatási főigazgató

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 10. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. 06. 26. () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR. 11 hó

Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR.  11 hó Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR www.mfk.uni-miskolc.hu 20 16 11 hó FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Telefon: +36 46 565 051 Email: mfkto@uni-miskolc.hu

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 14. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011.május 27. () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. július 28. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/A melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/A melléklete 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2016. szeptember

Részletesebben

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról OptiJus Opten Kft. I. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról A 2015.1.1. és 2015.12.14. között hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.2.21.

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet. a felsőoktatási felvételi eljárásról

/2012. ( ) Korm. rendelet. a felsőoktatási felvételi eljárásról 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2013/2014. TANÉVBEN (FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2013/2014. TANÉVBEN (FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2013/2014. TANÉVBEN (FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2013. október 17. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK (1) Választható

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1 FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015.02.02. 2015. A felvételi eljárásról Határidők I. Hivatalos kiegészítés: 2015. január 31. Jelentkezési határidő: 2015. február 15. E-felvételi hitelesítés: 2015.

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárások 2012-ben Stéger Csilla főosztályvezető Oktatási Hivatal - Felsőoktatási Főosztály

A felsőoktatási felvételi eljárások 2012-ben Stéger Csilla főosztályvezető Oktatási Hivatal - Felsőoktatási Főosztály A felsőoktatási felvételi eljárások 2012-ben Stéger Csilla főosztályvezető Oktatási Hivatal - Felsőoktatási Főosztály XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. 1. Jogszabályok és a felvételi eljárás

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 2016/17-es tanév Fontosabb időpontok, határidők február 15. a) az érettségire jelentkezés végső határideje b) a felsőoktatási

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 2008.06.03. Kari Tanács 6. napirendi pont Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 3. A Miskolci Egyetemen a felvételi eljárás rendjére a mindenkor hatályos jogszabályokban

Részletesebben

A Kormány 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a felsõoktatási felvételi eljárásról

A Kormány 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a felsõoktatási felvételi eljárásról 38252 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a felsõoktatási felvételi eljárásról A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

A tehetség utat tör Első helyen IGYK

A tehetség utat tör Első helyen IGYK A tehetség utat tör Első helyen IGYK Amire figyelni kell a felvételizőknek 2014-ben Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A 2014. évi általános eljárás menete, határidők A Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2017. január 11. (BDG) Tájékoztató 2017. január 11. 1 / 27 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék 10. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. október TARTALOMJEGYZÉK A

Részletesebben

1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2009 1.3.5.3. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. október 19. 1. ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma (félév) (félév)

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás A Zeneművészeti Kar (a továbbiakban Kar) minden évben meghirdeti a szeptemberben nappali tagozaton

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2013/2014. TANÉVBEN

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2013/2014. TANÉVBEN TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2013/2014. TANÉVBEN Gyöngyös 2013. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend Forma (félév) (félév) Fin.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felvételi eljárás, ösztöndíjak Jelentkezés módja Kizárólag e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet benyújtani. Felvételi Tájékoztató

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben