A felmérési egység kódja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felmérési egység kódja:"

Átírás

1 A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban, a célzott, 50-es szintű szakképesítéssel rokon szakmában szerzett munkatapasztalattal vagy tanulmányi előzménnyel nem rendelkezők angol nyelvtudásának mérése. A felmérési egység komplett anyagát tartalmazó jelen dokumentum fájlneve: 0073.pdf Célzott kimenetek, szakképesítések Felmérendő kompetenciák Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítés, melynél fontos az egyéb speciális készségek, képességek, jártasságok felmérése Olvasott angol szöveg megértése Fogalmazási készség angol nyelven Szóbeli kommunikáció angol nyelven Szaknyelvi ismeretek Anyanyelvi kompetenciák Kulturális kompetenciák Az egységen belüli felmérő feladatok (szervezési részletek) összesített, javasolt időtartama: 50 perc A felmérési egységen belüli javasolt szervezési részletek száma: 5 1/33

2 1. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 10 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 20 % Tevékenység típusa: írásbeli Feladat meghatározása: Angol nyelvű olvasott szövegértés vizsgálata (módosított) cloze teszt segítségével A feladat leírása: Egészítse ki az alábbi szöveget értelemszerűen a megadott szavakkal! Egy szót csak egyszer használhat. Figyelem: a megadott 25 szóból 5 szó felesleges! Az első behelyettesítendő szót mintaként megadtuk. Kérjük, válaszait a megoldó lapra írja! Szótár nem használható! Elérhető pontszám: 20 pont News of the Engagement My mother never came to meet me (0) _at Bursley station when I arrived from London. (1) always had other things to do; she (2) getting ready for me. So I always (3) alone up Trafalgar Road, between the factories (4) past the football field. And so tonight, (5) had time to think. I had some (6) important news for my mother, and I (7) not know how to tell her. I (8) to Mum every week, to tell her (9) I was doing. She knew the names (10) all my friends and I often wrote (11) Agnes and her family. But it is (12) to write in a letter: I think (13) Agnes likes me., I am in love (14) her. Well, I couldn t do that. And (15) the 20th December I asked Agnes to (16) me, and she said yes. Now I (17) coming to spend Christmas with my mother. (18) mother was a widow. I was her (19) son and now I was engaged and (20) didn t know. Stories from the Five Towns. News of the Engagement. OUP. 2/33

3 about in that and is very at marry walked did my was difficult of was easy on what going only with her she wrote I she Megoldólap Feladattal felmérhető bemeneti kompetenciák: Szaknyelvi ismeretek Olvasott angol szöveg megértése Anyanyelvi kompetenciák 3/33

4 1. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: My mother never came to meet me at Bursley station when I arrived from London. She always had other things to do; she was getting ready for me. So I always walked alone up Trafalgar Road, between the factories and past the football field. And so tonight, I had time to think. I had some very important news for my mother, and I did not know how to tell her. I wrote to Mum every week, to tell her what I was doing. She knew the names of all my friends and I often wrote about Agnes and her family. But it is difficult to write in a letter: I think that Agnes likes me., I am in love with her. Well, I couldn t do that. And on the 20th December I asked Agnes to marry me, and she said yes. Now I was coming to spend Christmas with my mother. My mother was a widow. I was her only son and now I was engaged and she didn t know. + 5 szó: easy, going, her, in, is (Forrás: Pannon nyelvvizsga) A bemeneti kompetencia mérése egy tartalmilag semleges, gondosan kiválasztott szöveg alapján történik. A szövegben minden 8. szót töröltünk a szövegből, a megoldási folyamat végén pedig összefüggő szövegbe, kontextusba ágyazott feleletválasztós tesztet adtunk meg, ahol a hiányzó helyekre választható megoldásokat adtunk. A módosított cloze megoldásához jó szókincs, alaktani és mondattani ismeretek, valamint a központozás megfelelő ismerete szükséges, ezért a nyelvismereti készségek felmérésén túlmenően (korlátozott mértékben) alkalmas a fenti készségek mérésére is. Ebből a megfontolásból kiindulva egyúttal ezzel a teszttel közvetve vizsgáljuk a szövegértési készséget is. A tesztfeladat nem végez teljeskörű nyelvi vizsgálatot, hanem csak kiragad egyegy nyelvi profilt, és ebből próbál következtetéseket levonni a jelölt nyelvi készségeit illetően. A szöveg az általános nyelvi készségek vizsgálatán keresztül arra törekszik, hogy a jelölt nyelvi képességeit a nyelvi tartalom közvetítésének, valamint a nyelvi készségek fejlettségének a korlátozott időkeret és felmérés jellegének függvényében a lehető legszélesebb skáláján ragadja meg. A teszt nem azt vizsgálja, hogy képes-e a jelölt egyetlen apró nyelvi információt helyesen megadni, hanem azt, hogy képes-e egyszerre több információt feldolgozni, melyben egyszerre több tényező is (nyelvtani, szemantikai, szintaktikai) együtt mozog. A teszt előnye, hogy objektíven pontozható feladat. A felhasznált szöveg vagy szövegrészlet - autentikus, esetleg szerkesztett, 4/33

5 - tartalma, szerkezete, nyelve világos, ÚMFT Programiroda - megértéséhez nincs szükség az általános műveltségi szintet meghaladó ismeretekre, - autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott szinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához, - a feladat itemből áll, a feladathoz felhasznált szöveg terjedelme szó. A mintafeladatként megadotton kívül a tesztfeladatok lehetnek még a következők (bármelyik felsorolt feladattípus szerepelhet benne): - összefüggő, hiányos szövegek kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes kiválasztása), - a szövegből kivett mondatrész helyének azonosítása a szövegkohéziós eszközök segítségével, - hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy megadott szókészletből, - megadott szavak képzett / vagy ragozott, egyeztetett alakjainak beillesztése a szövegbe, - autentikus szöveg transzformációja megadott szempontok alapján. - párosítási feladatok. Feladat értékelése, dokumentálása: - A feladat megoldása a felmérést szervező által biztosított feladatlapon történik. - A jelöltnek a feladatrészben teljesítenie kell az elérhető pontszámnak legalább 51%-át. - A feladat dokumentálása az értékelő lapon történik. - Az értékelés során az összesített értékelésnél található, valamennyi feladatrészletnél elvárt Nyelvi funkciók (kommunikációs szándékok), illetve Nyelvtani szerkezetek és szókincs listát kell figyelembe venni. Értékelő lap Olvasott szöveg értése Szövegértés, nyelvhelyesség Elérhető pontszám Elért pontszám Elérhető eredmény %-ban Elért eredmény %-ban 5/33

6 1. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: A felmérés általános célú vizsgateremben folyhat, amelyben a jelöltnek legalább 2-2,5 m 2 szabad terület jut az írásbeli munka végzéséhez. Az asztal felülete sima, kemény, kézírásra alkalmas és tiszta, továbbá stabil, nem billeg, nem nyikorog, a jelölt kézírásával együtt járó mozgástól nem rázkódik. Az asztalhoz stabil állású, könnyen mozgatható támlás szék tartozik, magassága igazodik az asztal cm-es magasságához (előnyös, ha állítható magasságú). A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): Önállóan végzett feladat. A teremben egyidejűleg jelenlévő max jelölt között semmilyen kapcsolat nem jöhet létre. Ennek érdekében a jelöltek körben, vagy egymással szemben történő elhelyezkedése nem lehetséges. Amennyiben azonos időben több jelölt vesz részt a felmérésen, az írásbeli feladatoknál a helyszín befogadóképességének függvényében ültetjük le a jelölteket. Ügyeljünk arra, hogy a jelöltek kényelmesen, egymástól megfelelő távolságban helyezkedjenek el, de ne alkalmazzuk a nyelvvizsgákon szokásos szigorú ültetési rendet. Információs körülmények: A jelölt feladatlapon oldja meg az írásbeli feladatot, amelyek jól látható, olvasható sokszorosított (pl. fénymásolt) példányok lehetnek. A feladatlapot a felügyelő tanár osztja ki, miután tájékoztatta a jelölteket az alábbi körülményekről: - A feladat elvégzéséhez a jelölt az intézmény által biztosított pecsételt feladatlapon dolgozik, abba megoldásait beírhatja, de az időkeret lejárta előtt végleges válaszait a kidolgozási lapra átvezeti. Az értékelés a kidolgozási lapon szereplő válaszok alapján történik. - A feladat elvégzéséhez szükséges információkat a feladatlap tartalmazza, egyéb információ a felmérés alatt nem adható. - A feladatlap kitöltéséhez használt eszköz: toll használható. - Egyéb segédeszköz szótár, nyelvtani összefoglalók, nyelvkönyvek - alkalmazása nem lehetséges. - A jelöltnél csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak (mobiltelefon, egyéb elektronikus kapcsolatfelvételt szolgáló eszköz stb.). - A meg nem engedett segédeszközök, egyéb információs eszközök használata, vagy a jelölt(ek) egymás közötti bármiféle aktív kapcsolata esetén a jelölt(ek) írásbeli munkáját érvénytelennek kell tekinteni. - A feladatlapra rá kell írni a jelölt nevét, a felmérés időpontját. - Közölni kell a feladat elvégzésének időtartamát, amelynek kezdetét és végét a táblán, vagy arra alkalmas, mindenki által jól látható helyen fel kell írni és a felmérés végéig láthatóvá kell tenni. - A feladatlapon javítani csak úgy lehet, ha a helytelen választ egyszer áthúzza a jelölt, és egyértelműen, ill. jól olvashatóan az áthúzott szövegrész felett vagy mellett feltünteti a helyes megoldást; az ettől eltérő javítás, helyesbítés nem fogadható el. - A felmérés ideje alatt a termet csak indokolt esetben lehet elhagyni, a teremben lévő személyek zavarása nélkül. Ebben az esetben a felügyelőnek (pl. folyosófelügyelő) meg kell győződnie arról, hogy a teremből távozó személy senkivel nem találkozik, 6/33

7 illetőleg információtovábbításra alkalmas eszközt nem használ. A jelölt távozásának és a terembe visszaérkezésének időpontját a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. - A feladat időn belüli befejezése esetén a jelölt a feladatlap leadása után - elhagyhatja a termet, ill. az épületet. - A felügyelő tanár a feladatlapok leadásakor rávezeti a beadás időpontját, és aláírja azt. A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: - a felmérést végző intézmény pecsétjével ellátott írásbeli feladatlapok, - üres, pecsételt kidolgozási lapok, - szükség esetén toll, - ülésrend, - a felmérés körülményeit rögzítő jegyzőkönyv. A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: A feladatot a jelöltek csoportos felügyelet mellett végzik. A helyiségben csak olyan személy láthat el felügyeletet, aki nem rendelkezik a tárgykörrel azonos ismeretekkel, szakmai gyakorlattal. Tevékenységét a szakmai vizsgázgatás általános szabályairól és eljárásrendjéről szóló 20/2007. SZMM. r. előírásai szerint látja el. A személy tevékenysége megfigyelésének különös szempontjai, szabályai: A jelölt a feladatot a feladatlap információi, utasításai szerint oldja meg. Ehhez segédeszköz nem használható. A jelöltnél az írószeren kívül, csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak. 7/33

8 2. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 20 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 25 % Tevékenység típusa: írásbeli Feladat meghatározása: Íráskészség önálló szövegprodukció segítségével A felmérés célja annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e olyan szintű angol nyelvi kommunikációs kompetenciákkal, melyek révén képes magát az adott szinten angol nyelven írásban kifejezni, a feladatban megadott kommunikációs szándékokat megvalósítani, a megadott témákhoz kapcsolódó szövegeket írni különböző kommunikációs célok megvalósítása érdekében. A2 szinten - a személyével, illetve közvetlen környezetével kapcsolatos témákról írni, - az adott témáról egyszerű kifejezéseket használni, - egyszerű mondatokból álló rövid, összefüggő szöveget írni, - a szöveg mondatai között lévő alapvető logikai kapcsolatokat egyszerű nyelvi eszközökkel (pl. a leggyakrabban használt kötőszavakkal) kifejezni, - néhány egyszerű szerkezetet és alapvető helyesírási szabályt úgy használni, hogy a hibák ellenére érthető legyen a mondanivaló, B1 szinten: - ismert, köznapi témákról írni és véleményét is megfogalmazni, - meglévő szókincsét változatosan használni, - a szöveget megfelelően felépíteni és tagolni, a logikai viszonyok kifejezését szolgáló nyelvi eszközöket alkalmazni, - a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a címzetthez való viszonyának megfelelő stílust és hangnemet választani, - az adott szövegfajta formai sajátosságainak megfelelő írásművet létrehozni, - egyszerű nyelvtani szerkezeteket, nyelvi fordulatokat és a helyesírási szabályokat általában biztonsággal alkalmazni (ld. Kiegészítő anyag Nyelvtani szerkezetek és szókincs c. rész). A jelöltnek olyan, szót tartalmazó szöveget kell létrehoznia, amely - meghatározott kommunikációs szándékkal jön létre, - az olvasó számára világos, érthető és alkalmas a kommunikációs cél elérésére, - szövegfajtája meghatározott, - megírásához nincs szükség az általános műveltségi szintet meghaladó ismeretekre. Az íráskészség mérése során valós kommunikációs helyzetet teremtünk, megadjuk a szituációt, amelyben az írásmű keletkezik, meghatározzuk az írásmű célját, témáját és címzettjét, valamint a szöveg írója és olvasója közötti kapcsolat jellegét. Mindezek meghatározzák a szöveg stílusát és hangnemét. 8/33

9 A feladat leírása: Hivatalos levél Szállásfoglalás Barátaival Dél-Afrikai nyaralást tervez szeptemberben. Szeretnének néhány napot a Kruger Game Parkban is eltölteni. Olvassa el a szállás-lehetőségekkel kapcsolatos információkat, majd írjon levelet, melyben elintézi a foglalást. Adjon részletes leírást arról, hogy milyen szállást szeretne, említse meg a másik alternatívát is (másik tábor esetleg). Foglalja le az éjszakai programot is. Befejezéskor kérjen visszaigazolást a foglalásról. A feladat megoldásához nyomtatott szótár használható. Elérhető pontszám: 20 pont Forrás: NM Studio, A felmérésen a mintafeladaton kívül az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő: - meghatározott szituációban, megadott szempontok alapján történő szövegalkotás (személyes/hivatalos), - verbális segédanyagok (pl. személyes feljegyzések, üzenetek, levelek, cikkek, felhívások, hirdetések, szórólapok, stb.) alapján történő szövegalkotás és/vagy azokra való reagálás, - vizuális segédanyagok (pl. ábrák, képek, képsorok, grafikonok, táblázatok stb.) alapján történő szövegalkotás. 9/33

10 Feladattal felmérhető bemeneti kompetenciák: Fogalmazási készség angol nyelven Kulturális kompetenciák Szaknyelvi ismeretek ÚMFT Programiroda 10/33

11 2. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: Mintalevél: Dear Sir or Madam, Four of us are planning to visit the Kruger Game Park in September and would like to arrange accommodation in the Park. Please can you book us a four-bed hut in the Pretoriuskop camp for the nights of September 7th and 8th. Please can you also book us a four-bed tent with a fridge and lights in the Letaba camp for the nights of September 9th and 10th. If either of these camps is not available, please can you book us in at Skukuza in either tents or huts. In addition, I should be grateful if you could reserve four places on a night ride on September 8th. If that date is not available, then please arrange a night ride for one of the other nights we shall be in the Park. I look forward to receiving confirmation of these bookings. Yours faithfully, Feladat értékelése, dokumentálása: - A feladat megoldása a felmérést szervező által biztosított kidolgozási lapon történik. - A jelöltnek a feladatrészben teljesítenie kell az elérhető pontszámnak legalább 51%-át. - A feladat dokumentálása az értékelő lapon történik. - Az értékelésnél az összesített értékelésnél található, valamennyi feladatrészletnél elvárt Nyelvi funkciók (kommunikációs szándékok), illetve Nyelvtani szerkezetek és szókincs listát kell figyelembe venni. Értékelő lap Önálló szövegalkotás Elérhető pontszám Elért pontszám Elérhető eredmény %-ban Tartalom 5 25 Szókincs 5 25 Nyelvhelyesség 5 25 Koherencia 5 25 Összesen % Elért eredmény %-ban 11/33

12 2. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: A felmérés általános célú vizsgateremben folyhat, amelyben a jelöltnek legalább 2-2,5 m 2 szabad terület jut az írásbeli munka végzéséhez. Az asztal felülete sima, kemény, kézírásra alkalmas és tiszta, továbbá stabil, nem billeg, nem nyikorog, a jelölt kézírásával együtt járó mozgástól nem rázkódik. Az asztalhoz stabil állású, könnyen mozgatható támlás szék tartozik, magassága igazodik az asztal cm-es magasságához (előnyös, ha állítható magasságú). A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): Önállóan végzett feladat. A teremben egyidejűleg jelenlévő max jelölt között semmilyen kapcsolat nem jöhet létre. Ennek érdekében a jelöltek körben, vagy egymással szemben történő elhelyezkedése nem lehetséges. Amennyiben azonos időben több jelölt vesz részt a felmérésen, az írásbeli feladatoknál a helyszín befogadóképességének függvényében ültetjük le a jelölteket. Ügyeljünk arra, hogy a jelöltek kényelmesen, egymástól megfelelő távolságban helyezkedjenek el, de ne alkalmazzuk a nyelvvizsgákon szokásos szigorú ültetési rendet. Információs körülmények: A jelölt feladatlapon oldja meg az írásbeli feladatot, amelyek jól látható, olvasható sokszorosított (pl. fénymásolt) példányok lehetnek. A feladatlapot a felügyelő tanár osztja ki, miután tájékoztatta a jelölteket az alábbi körülményekről: - A feladat elvégzéséhez a jelölt az intézmény által biztosított pecsételt feladatlapon dolgozik, abba megoldásait beírhatja, de az időkeret lejárta előtt végleges válaszait a kidolgozási lapra átvezeti. Az értékelés a kidolgozási lapon szereplő válaszok alapján történik. - A feladatlap kitöltéséhez használt eszköz: toll használható. - A feladat megoldásához nyomtatott szótár használható. - A jelöltnél csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak (mobiltelefon, egyéb elektronikus kapcsolatfelvételt szolgáló eszköz stb.). - A meg nem engedett segédeszközök, egyéb információs eszközök használata, vagy a jelölt(ek) egymás közötti bármiféle aktív kapcsolata esetén a jelölt(ek) írásbeli munkáját érvénytelennek kell tekinteni. - A feladatlapra rá kell írni a jelölt nevét, a felmérés időpontját. - Közölni kell a feladat elvégzésének időtartamát, amelynek kezdetét és végét a táblán, vagy arra alkalmas, mindenki által jól látható helyen fel kell írni és a felmérés végéig láthatóvá kell tenni. - A feladatlapon javítani csak úgy lehet, ha a helytelen választ egyszer áthúzza a jelölt, és egyértelműen, ill. jól olvashatóan az áthúzott szövegrész felett vagy mellett feltünteti a helyes megoldást; az ettől eltérő javítás, helyesbítés nem fogadható el. - A felmérés ideje alatt a termet csak indokolt esetben lehet elhagyni, a teremben lévő személyek zavarása nélkül. Ebben az esetben a felügyelőnek (pl. folyosófelügyelő) meg kell győződnie arról, hogy a teremből távozó személy senkivel nem találkozik, illetőleg információtovábbításra alkalmas eszközt nem használ. A jelölt távozásának és a terembe visszaérkezésének időpontját a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. - A feladat időn belüli befejezése esetén a jelölt a feladatlap leadása után - elhagyhatja a termet, ill. az épületet. 12/33

13 - A felügyelő tanár a feladatlapok leadásakor rávezeti a beadás időpontját, és aláírja. - A feladat elvégzéséhez szükséges információkat a feladatlap tartalmazza, egyéb információ a vizsga alatt nem adható. - A feladat meghatározás magyar nyelvű, a feladatban esetlegesen szereplő dokumentumok azonban angol nyelvűek. A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: - a felmérést végző intézmény pecsétjével ellátott írásbeli feladatlapok, - üres, pecsételt kidolgozási lapok, - nyomtatott szótár - szükség esetén toll, - ülésrend, - a feladat elvégzéséhez az intézmény vagy a jelölt által biztosított kétnyelvű, általános szótár, - a felmérés körülményeit rögzítő jegyzőkönyv. A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: A feladatot a jelöltek csoportos felügyelet mellett végzik. A helyiségben csak olyan személy láthat el felügyeletet, aki nem rendelkezik a tárgykörrel azonos (l. szakmai kommunikáció) ismeretekkel, szakmai gyakorlattal. Tevékenységét a szakmai vizsgázgatás általános szabályairól és eljárásrendjéről szóló 20/2007. SZMM. r. előírásai szerint látja el. A személy tevékenysége megfigyelésének különös szempontjai, szabályai: A jelölt a feladatot a feladatlap információi, utasításai szerint oldja meg. Ehhez segédeszköz a nyomtatott szótáron kívül - nem használható. A jelöltnél az írószeren és a feladat megoldásához használható szótáron kívül csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak. 13/33

14 3. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 10 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 25 % Tevékenység típusa: szóbeli, önálló felelés Feladat meghatározása: Angol nyelvű beszélgetés a jelölt személyéről, munkájával, életkörülményeivel, szakmai tapasztalataival kapcsolatos témakörökről a Témakörök lista alapján. Valamennyi témakör a Szóbeli témakörök, Nyelvi funkciók, valamint Nyelvtani szerkezetek és szókincs listán alapszik. A feladat leírása: A bemeneti kompetenciákat mérő szóbeli feladatok tartalmi részét a Témakörök című listán felsoroltak képezik, melyek valamelyikéről a jelölt kötetlen beszélgetést folytat a szaktanárral. Témakörök A bemeneti kompetenciákat mérő szóbeli feladatok tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, melyek valamelyikéről a jelölt kötetlen beszélgetést folytat a szaktanárral. 1. A jelölt személye, életrajza, életének fontos állomásai - Családi élet, családi kapcsolatok; - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők; - Családi munkamegosztás, - Személyes tervek; 1. Ember és társadalom - A másik ember külső és belső jellemzése; - Baráti kör; - Ünnepek, családi ünnepek; - Öltözködés, divat; - Vásárlás, szolgáltatások; 3. Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása); - A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek; - Időjárás; 4. Oktatás - Iskolatípusok és iskolarendszer (sajátosságok, pl. szakmai képzés); 14/33

15 - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka; - A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága; 5. A munka világa - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás; - A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban; - Saját tapasztalatok, elképzelések; 6. Életmód - Napirend, időbeosztás; - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,); - Étkezési szokások a családban; - Ételek, kedvenc ételek - Ételspecialitások hazánkban és más országokban; - Étkezés éttermekben, gyorséttermekben; 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik; - Színház, mozi, koncert, kiállítás; - Sportolás, kedvenc sport; - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet; - Kulturális események; 8. Utazás, turizmus - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés; - Nyaralás itthon, illetve külföldön; - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Feladattal felmérhető bemeneti kompetenciák: Szóbeli kommunikáció angol nyelven, Olvasott angol szöveg megértése. 15/33

16 3. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: A jelölt rendelkezik a következő angol nyelvi kompetenciákkal, és a megadott helyzetekben és szerepekben a feladatnak megfelelő kommunikációs szándékok megvalósítása során képes: A2 szinten: - saját magáról és közvetlen környezetéről egyszerű, begyakorolt nyelvi eszközökkel röviden és többnyire érthetően megnyilatkozni, - egyszerű, rutinszerű beszélgetésekben részt venni, - kiszámítható, mindennapi helyzetekben szokásos feladatokat megoldani, - érezhető akcentusa és esetenként akadozó beszédtempója ellenére többnyire érthetően beszélni, B1 szinten: - az egyszerű nyelvi eszközök széles skáláját rugalmasan használni, és ezzel mondanivalójának nagy részét egyszerűen kifejezni, - ismerős témáról folyó társalgásban részt venni, - kevésbé begyakorolt, mindennapi helyzetekben felmerülő feladatokat megoldani, - viszonylag folyékonyan elmondani egy történetet, beszámolni élményeiről és érzéseiről, - érezhető akcentusa és esetleg lassú beszédtempója ellenére érthetően beszélni. Feladat értékelése, dokumentálása: - A jelöltnek a feladatrészben teljesítenie kell az elérhető pontszámnak legalább 51%-át. - A feladat dokumentálása az értékelő lapon történik. - Az értékelésnél az összesített értékelésnél található, valamennyi feladatrészletnél elvárt Nyelvi funkciók (kommunikációs szándékok), illetve Nyelvtani szerkezetek és Témakörök listát kell figyelembe venni. Értékelő lap Önálló beszédprodukció Elérhető pontszám Elért pontszám Elérhető eredmény %-ban Tartalom 5 25 Szókincs 5 25 Nyelvhelyesség 5 25 Koherencia 5 25 Összesen % Elért eredmény %-ban 16/33

17 3. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: - A kompetenciamérésen alkalmazni kell a szóbeli vizsgatevékenység közvetlen környezetére előírt általános szabályokat. - A vizsgatermet úgy kell berendezni, hogy a berendezési tárgyak (asztalok, székek) ne zavarják a jelöltet a feleletben. - A jelöltek rendelkezésére kell bocsátani egy külön termet, ahol sorra kerülésükig várakozhatnak. A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): - A felmérés egyénileg történik, angol szakos nyelvtanár, vagy nyelvismerettel rendelkező szakértő közreműködésével. - A szóbeli feladatrésznél a jelöltek egyenként mennek a terembe, mivel felkészülési idő nem áll rendelkezésükre. Információs körülmények: - A szóbeli feladatrész megkezdése előtt a jelöltet tájékoztatni kell a feladatról, illetve feladatokról és a feleletre rendelkezésre álló időről. - A szóbeli tevékenységre vonatkozó általános információs környezet biztosításán túl a jelölt rendelkezésére kell bocsátani a szervező által előállított, a szóbeli tételekben megfogalmazott, tartalmilag a Témalistán szereplő témaköröket, melyek közül a felmérendő személy választ. - Minden témakör külön feladatlapon szerepel, a feladatlapok közül a jelölt véletlenszerűen kiválaszt egyet és a témáról önállóan, kisebb mértékben a szaktanár irányító kérdései segítségével beszél. - A feladat kidolgozásához felkészülési idő nincs, de végiggondolásához a jelöltnek rövid (körülbelül fél perc) gondolkodási idő áll rendelkezésére. A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: - Az intézmény által biztosított Témakörök lista lapján összeállított, az intézmény pecsétjével ellátott tételek, - az eseményeket rögzítő jegyzőkönyv. A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: A bemeneti kompetenciák mérése angol szakos nyelvtanár, vagy angol nyelvet beszélő szakértő közreműködéssel zajlik. A felmérést végző asszertív magatartása oldhatja a helyzetből adódó feszültséget. A személy tevékenysége megfigyelésének különös szempontjai, szabályai: A jelölt szóbeli beszélgetést folytat a felmérést végző szakemberrel. A feladatot a feladatlap információi, utasításai szerint oldja meg. Ehhez segédeszköz nem használható. A jelöltnél csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmaznak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak. 17/33

18 4. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 5 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 15 % Tevékenység típusa: szóbeli, önálló felelés Feladat meghatározása: Önálló témakifejtés vizuális segédanyagok alapján A feladat leírása: Nézze meg a fényképet és beszélgessünk róla! Discuss the following picture! - Who do you think these people are? - Where do you think they are? - What game are they playing? - Why do you think they re playing a game? - What differences can you see in what they re wearing? 18/33

19 - Do you often go on long trip? ÚMFT Programiroda - What was the longest trip you ve ever done? - How did you get there? - How do you prefer travelling? - Why? - How do you pass the time during the journey? Feladattal felmérhető bemeneti kompetenciák: A felmérés azt az angol nyelvű kommunikációs kompetenciát méri, melynek célja annak megállapítása, hogy a jelölt képes-e: Fogalmazási készség angol nyelven Szóbeli kommunikáció angol nyelven Szaknyelvi ismeretek 19/33

20 4. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: Model answer Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Candidate: Examiner: Well, look at this photograph and tell me about it. I can see two men in the photo. Who do you think these people are? Well, they re passengers, perhaps businessmen. I think they re probably businessmen. Where do you think they are? On a train or a plane? Yes, on a plane, because there isn t much room. What are they playing? They re playing chess. Yes, they re playing chess. Can you play chess, because I can t. Well, I can. It s very interesting. I m sure, it is. Tell me why do you think they re playing chess? They ve been on the plane for a long time, they want to pass the time, I think. Yes, you re right. What differences can you see in what they re wearing? I mean the one beside the window is wearing a white shirt, a red tie with a pattern on it and a wollen pullover. The other one s wearing a suit. It s dark blue. It is a tweed suit. He s wearing a striped shirt. It s white and blue. He s also wearing a red tie with a pattern. He has a tie-pin. He has a wrist-watch on his left hand. He s wearing glasses. What s your impression of them? They re well-dressed, thy ve a tidy appearance. And they re not smoking. Do you often go on long trips? 20/33

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 1-5 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Kommunikációs szándékok listája

Kommunikációs szándékok listája listája A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a középszintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat.

Részletesebben

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 10. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 10. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 6-8; Traveller Intermediate modules 1-2 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd-

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK

C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK C/ KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 1. Kommunikációs helyzetek A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten. Helyzet

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Hello & welcome Köszönés és elbúcsúzás..................................... 6 Sorry, I don t understand A túléléshez szükséges legfontosabb kifejezések................

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola

HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola HELYI TANTERV Angol nyelv Első idegen nyelv Szakközépiskola Közgazdaság szakmacsoport a 9-12. évfolyamok számára Budapest, 2014. május

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam Helyi tanterv 6 osztályos speciális matematika tagozat angol 2. idegen nyelv 7-12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM

ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv ANGOL NYELV TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése Heti óraszámok 9/ 9. 10.

Részletesebben

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak

Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak Helyi tanterv első idegennyelvi és emelt óraszámú csoportoknak (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyam megkezdésekor

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG. angol 2. idegen nyelv Helyi tanterv Nyelvi előkészítő REÁL JELLEG angol 2. idegen nyelv IDEGEN NYELV Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ FELSŐ TAGOZAT Angol nyelv Saját innováció 2015. KÉSZÜLT AZ APÁCZAI

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam

Helyi tanterv. Nyelvi előkészítő human jelleg. angol 2. idegen nyelv. 9Ny- 12. évfolyam Helyi tanterv Nyelvi előkészítő human jelleg angol 2. idegen nyelv 9Ny- 12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban az

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ).

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉRTELMI EGYEZTETÉS A mellékmondatban

Részletesebben

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson.

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson. Helyi tanterv Angol nyelv 5. évfolyam Évi óraszám: 126 Tankönyv: Project Third Edition 1 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés: Elköszönés:

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Függő beszéd az angolban - reported speech

Függő beszéd az angolban - reported speech Függő beszéd az angolban - reported speech If the reporting verb is in the past tense: Tenses Direct Sentence Indirect Sentence Tenses Simple "I clean the windows every She said she cleaned the Pres.:

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános megjegyzések: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. pl. Ha látom, beszélek vele. If I see

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Tananyag: Traveller Elementary modules 1-8 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion modules

Részletesebben

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta

ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta ANGOL NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Hartai-Sáros Edit, Nagyné Csiszár Katalin, Rónainé Varga Zita, Szabó Márta 1 ANGOL NYELV Általános iskola 4-8. osztály 8. évfolyam végére a tanulóknak minimum követelményként

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0309 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: FemKrmM//50/Ksz/Ált/b// Fém és kerámiaművészet szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0226 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: ÁltGpüz//50/Ksz/Rok Általános gépüzemeltető szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 99. Nap/Day ninety-nine FÜGGŐ BESZÉD II. - egyeztetés (idő, hely..) - módbeli segédigék -going to éshave to - felszólítás/tiltás - kérdezősködés - pár apróság FÜGGŐ BESZÉD reported

Részletesebben

Készítette: Örmény Katalin szaktanácsadó

Készítette: Örmény Katalin szaktanácsadó Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet. A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról hatályos 2017. január 2-ától.

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

ANGOL NYELV 7. évfolyam

ANGOL NYELV 7. évfolyam ANGOL NYELV 7. évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként, második idegen nyelvként kerül bevezetésre az angol nyelv tanítása. Épít a már tanult német nyelv tanulása

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Angol Nyelvi Alapvizsga Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga

Részletesebben

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó 1. Nyelvtani szerkezetek D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint A2: általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkezeteket szóban és írásban, rendszeresen

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák

Autentikus szövegek és feladatok. Pozitív attitűd. Tantárgyközi integráció. Nyelvtanulási stratégiák Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) 5.12 Angol nyelv 5-8. évfolyam (3 óra / hét) Ajánlott tankönyvsorozat: Project 3rd edition 1-4 (Tom Hutchinson) Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Angol Nyelvi Alapvizsga Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

ANGOL NYELV Fakultáció évfolyam 11. évfolyam heti 1 óra (évi 36 óra) 12. évfolyam heti 2 óra (évi 62 óra)

ANGOL NYELV Fakultáció évfolyam 11. évfolyam heti 1 óra (évi 36 óra) 12. évfolyam heti 2 óra (évi 62 óra) ANGOL NYELV Fakultáció 11-12. évfolyam 11. évfolyam heti 1 óra (évi 36 óra) 12. évfolyam heti 2 óra (évi 62 óra) Cél: A két év alatt mind az írásbeli, mind a szóbeli középszintű érettségi követelményeinek

Részletesebben

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam

Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Idegen nyelv Helyi tanterv 2014 5-6. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben