A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és az Európai Fogyasztói Központ Magyarország közös kiadványa KARÁCSONY EL TT ÉS UTÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és az Európai Fogyasztói Központ Magyarország közös kiadványa KARÁCSONY EL TT ÉS UTÁN"

Átírás

1 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és az Európai Fogyasztói Központ Magyarország közös kiadványa Fogyasztói kalauz KARÁCSONY EL TT ÉS UTÁN MIRE FIGYELJÜNK? MIT NE VÁSÁROLJUNK? NYUGTA, BLOKK, REKLAMÁCIÓ VESZÉLYES TERMÉKEK BIZTONSÁGOS KARÁCSONY KICSERÉLIK, VISSZAVESZIK? FÉLREVEZET TÉVHITEK AJÁNDÉK KÜLFÖLDR L A kiadvány az Európai Unió társþ nanszírozásával készült.

2 IMPRESSZUM Felel s kiadó: Pintér István f igazgató Felel s szerkeszt : dr. Kathi Attila kabinetvezet (Stratégiai Kabinet) Dr. Kriesch Attila igazgató (Európai Fogyasztói Központ) Szerkeszt ség: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 1088 Budapest, József krt. 6.; Telefon: ; Fax: ; Nyomdai munkálatok: Kurrens-Print Kft. CÍMEK ÉS ELÉRHET SÉGEK Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Központi telefonszám: Faxszám: Honlap: Európai Fogyasztói Központ Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Telefonszám: Faxszám: Honlap: Ügyfélszolgálat: Hétköznap: Hétvégén (telefonon): Hétvégén hívható telefonszám: NFH SOS ( ) Hétf -csütörtök: Péntek: A kiadványban foglaltak az Európai Fogyasztói Központ Magyarország és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai álláspontját tükrözik, amely nem bír kötelez er vel a közigazgatósági hatóságok által lefolytatott hatósági eljárások, a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltet testületi eljárások során sem. A kiadvány tartalmáért az Európai Bizottság és a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felel s ügynökség, az Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) nem felel. A kiadvány a közötti Közösségi Fogyasztóügyi Politika keretében, az Európai Fogyasztói Központok Hálózata ECC-Net elnevezés projekt megvalósítása során az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. 2

3 TARTALOM 4. oldal Ajándékozz okosan! Minél kevesebb az id, annál nagyobb a tumultus. De bármennyire is szeretnénk minél hamarabb túllenni az ajándékok beszerzésén, az odaþ - gyelést az utolsó napon sem szabad elfejelteni. 6. oldal Biztonságunk védelmében Fontos, hogy a termékvásárlásnál legyünk körültekint ek: a fényfüzérek, de az ajándékba adott gyermekjátékok is veszélyeket hordozhatnak magukban! 7. oldal Nem árt az óvatosság! Interjú dr. Fülöp Zsuzsannával Érdemes Þ gyelmesen megnézni a terméket abból a szempontból is, hogy a játéknak ne legyen éle, hegyes végz dése, felületi hibája, érdessége, sorjája, amely a, szúrt vagy horzsolásos sebeket okozhat! 8. oldal Veszélyes termékek: jellemz példák Ha az apró alkatrészek átférnek a vizsgálóhengeren, lenyelhet k, illetve megakadhatnak a nyel cs ben és fulladást okozhatnak. 9. oldal Ünnepek után: visszaveszik, kicserélik? Talán mindenkinél el fordult már, hogy olyan termék is szerepelt az ajándékok között, amelyb l már több is van, vagy egyszer en csak nem tetszik, ezért szeretnénk visszacserélni. Fontos tudni, hogy a hibátlan terméket a keresked sem kicserélni, sem visszavenni nem köteles. 10. oldal Hitek és tévhitek: ne hagyjuk magunkat félrevezetni! A szavatossági, jótállási ügyek intézése során számos alkalommal kapunk olyan információkat, amelyek jó része nem felel meg a hatályos jogszabályi el írásoknak. Bemutatjuk a leggyakoribbakat. 13. oldal Hatósági honlapok: tájékozódás az Interneten NFH-honlap, hatósági fórum, Nemzeti Fogyasztói Termékkosár, Okoskosár a legkisebbeknek. A tudatos fogyasztók fontos tájékozódási felületei a hatóság gondozásában. 14. oldal Vásárlás külföldön - online Ma már nem ritka az, hogy valaki interneten keresztül, sokszor külföldr l szerzi be a karácsonyi ajándékokat. Ha az Európai Unión belüli országból rendelünk, probléma esetén van segítség. 3

4 Ajándékozz okosan! Minél kevesebb az id, annál nagyobb a tumultus. De bármennyire is szeretnénk minél hamarabb túllenni az ajándékok vagy az ünnepi asztal kellékeinek beszerzésén, az odaþ - gyelést az utolsó napon sem szabad elfelejteni. Idén is láthatók voltak azok a képek, amelyek az Egyesült Államokban a hálaadás utáni pénteken, a karácsonyi ünnepeket megel z els vásárlási akció hírére a plázákba zúduló tömegekr l készültek. Amerikában 1924 óta hagyományosan ez a karácsonyi bevásárlószezon nemhivatalos kezdete, amit a hatvanas évek óta fekete pénteknek hívnak. A kifejezés egyszerre jelenti a nyereség termelésének a kezdetét (a könyvelésekben a veszteséget jelent piros szín feketére vált), de els sorban a hatalmas tömegre, az üzletek el tti sorokra, a folyamatos dugókra utal, ahol immáron törvényszer en megjelennek a tumultus és az akciós termékek megszerzésére irányuló er feszítések okozta sérülések, az rület eredményeképpen pedig már halálos áldozatokat is feljegyeztek a krónikák... Az amerikai fekete péntek egyfajta szimbóluma annak, hogy hogyan váltak az ünnepek az ajándékok, a karácsonyi kellékek megvásárlását kizárólagosan szem el tt tartó lelketlen id szakká, amelynek eredménye hazánkban egyel re személyi sérülést nem okozott, de a pszichológusok már nálunk is egyre inkább beszélnek pszichés következményekr l. Gondot okoz az ünnep költségeinek az el teremtése, rengetegen küzdenek az id hiánnyal, mindehhez képest persze illik jó formába is hozni magunkat - ez utóbbi kapcsán jelent meg a Þ tnesz-stressz fogalma. Ilyen körülmények között meglehet sen nehéz feladat arra (is) koncentrálni, hogy olyan szempontokra is odaþ gyeljünk bevásárlásaink során, mint a termékbiztonság, az áruk min sége vagy az ünnepek utáni cserelehet ségek id ben történ feltérképezése. Pedig érdemes, ehhez kívánunk most segítséget nyújtani.

5 Hol kezdjük és mikor? Az ünnepek el tt sok híradás kérdez meg egyszer járókel ket arról, hogy hogyan készülnek a karácsonyra, miként tervezik beszerezni az ajándékokat és hogyan próbálják megóvni magukat a szükségszer en mindenkit utolér utolsó napok okozta stresszt l. A legtudatosabbak természetesen egész évben készülnek a jeles napokra, a félretett pénzek okos felhasználása pedig azon is múlik, hogy hol vásárolunk, és hogy meg tudjuk-e találni a legkedvez bb akciókat, leárazásokat, kedvezményeket. Ha nem is gondoltunk már januárban az év végi ünnepekre, a keresked k egyre inkább gondoskodnak arról, hogy ne feledkezzünk meg az el ttünk álló teend kr l, sok helyen már októberben megjelentek a csokiþ gurák, a díszek és egyéb karácsonyi portékák. Van tehát id, hogy ne ötletszer en vásároljunk, hogy alaposan szemügyre vegyük az ajándékba szánt áruféleségeket, és arra is Þ gyelmet szenteljünk, hogy rákérdezzünk: mit lehet tenni akkor, ha nem sikerült a vásárlás. A jogszabályok ugyanis ezekre nem mindig adnak választ. Amire mindenképpen érdemes odaþ gyelni! Minden vásárláskor kérjük és tegyük el a blokkot, utólag ezzel tudjuk igazolni, hogy ott, akkor és azt vásároltuk meg, ami miatt reklamálunk! Blokk, nyugta, bizonylat A f szabály, hogy mindig tegyük el a blokkot, akkor is, ha a terméket ajándékba szánjuk. Ha a termékkel probléma van, nem m ködik, vagy a rendeltetésszer használat ellenére meghibásodik, a vásárlás tényét, helyét és id pontját a nyugta, bizonylat segítségével igazolhatjuk. Minden vásárláskor kérni kell, és el kell tenni tehát a különböz bizonylatokat annak érdekében, hogy az utólagos jogérvényesítés ne ütközzön akadályba. Akciók, leárazások Ha az akciós termékeket célozzuk meg, a legfontosabb, hogy kiderüljön: miért került sor a leárazásra. Élelmiszereknél ilyen esetekben kiemelten fontos megnézni a min ség-meg rzési id t és mérlegelni, vajon az olcsóbban, nagyobb mennyiségben beszerzett árut el tudjuk-e fogyasztani a lejárati id el tt. Amennyiben a sok átárazás miatt egy termékkel öszszefüggésben két ár szerepel, akkor a fogyasztónak jogában áll az alacsonyabb árat Þ zetni. Ugyanez a helyzet akkor, ha a pénztárban magasabb ár jelenik meg a vonalkód leolvasásának eredményeképpen, ilyenkor a vev szolgálat kell hogy visszaadja a különbözetet. Az akciós termékre, ha nem értékcsökkent, ugyanúgy vonatkozik szavatosság vagy adott esetben jótállás, mint a nem akciósra, így reklamálni ilyen esetben is lehet. Nem mondhatja tehát azt a keresked, hogy akciós terméket nem lehet visszahozni. Kivétel ez alól természetesen az, amikor egy termék olyan hibával rendelkezik, amelyet közöltek a vásárlóval. Más hiba esetén azonban ilyenkor is érvényesíthet a szavatosság. Akkor is, ha a keresked mást mond. Az ezzel kapcsolatos leggyakoribb téves állításokról a oldalon olvashat. Ha több árat találunk a terméken, vagy más szerepel a polccímkén és más az árun, jogunkban áll az alacsonyabb áron megvásárolni a kívánt portékát. Tájékozódjunk! Ne hagyjuk magunkat félrevezetni se a termék lényeges tulajdonságaival, se az utólagos panasz intézésének lehet ségeivel kapcsolatban! 5

6 Biztonságunk védelmében A nyílt láng miatti óvatosság követelményét már gyermekkorban megtanuljuk. Fontos ugyanakkor, hogy a termékvásárlásnál is legyünk körültekint ek: a karácsonyfára kerül fényfüzérek, de az ajándékba adott gyermekjátékok is veszélyeket hordozhatnak magukban! A tavalyi esztend ben az Európai Bizottság a termékbiztonság és a karácsonyi ünnepek összefüggéseir l készített útmutatójában azokat a legfontosabb tudnivalókat állította össze, amelyek betartása esetén sokkal kisebb a kockázata annak, hogy az ajándékok kibontását követ en els utunk a baleseti ambulanciára vezessen. Fontos ezeket betartani még akkor is, ha kell odaþ gyeléssel a kockázatok is elkerülhet k. Soha nem szabad olyan játékot vásárolni, amelyen nem szerepel a CE-jelölés A CE-jelölés kötelezettségvállalás a játék gyártójától arra nézve, hogy a játék megfelel valamennyi alkalmazandó uniós biztonsági el írásnak, mely el írások a világon a legszigorúbbak. 3 évesnél Þ atalabb gyermekeknek ne vegyünk apró, leválasztható alkatrészekkel rendelkez játékokat. A 3 évesnél Þ atalabb gyermekeknél komoly veszélyt jelent a fulladás, mivel hajlamosak mindent a szájukba venni. Az a játék, amelyen az erre utaló jelzés látható, 3 évesnél Þ atalabb gyermeknek nem való. Olvassuk el a használati utasítást és az abban szerepl minden Þ gyelmeztetést. Vegyük komolyan a célcsoport korára vonatkozó ajánlást és a biztonsági Þ gyelmeztetéseket. Gy z djünk meg róla, hogy a játék megfelel a gyermek korának valahányszor új játékot vásárolunk, vegyük Þ gyelembe gyermekünk természetét, szokásait és viselkedését. Tartsuk szemmel a gyermeket játék közben. Gy z djünk meg róla, hogy a gyermekek a játékokkal rendeltetésszer en játszanak, és azok megfelelnek koruknak és képességeiknek. Ha a gyermekek felügyelet mellett játszanak, nagyobb biztonságban vannak. A játékokat mindig megbízható üzletekb l, illetve online áruházakból szerezzük be. Ezekben az üzletekben jól ismerik az értékesített játékokat, és általában vissza is veszik a hibás árut. A használtan vett, illetve barátoktól megörökölt játékokat vizsgáljuk át Þ gyelmesen. Mivel régebbiek, lehet, hogy nem felelnek meg a jelenlegi biztonsági el írásoknak. Ha a játék biztonságosságával kapcsolatban problémák merülnek fel, mindig értesítsük a gyártót vagy azt a keresked t, akit l a játékot vettük. 6

7 Nem árt az odaþ gyelés! Ünnepek el tti interjú dr. Fülöp Zsuzsannával, az NFH szóviv jével Az ünnepek el tti zsúfoltságban sokan minél el bb túl szeretnének lenni a bevásárláson, és közben nem is gondolnak arra, hogy a kosarukba kerül áruféleségek a legváltozatosabb veszélyeket rejthetik magukban. Mindent ki tud sz rni a hatóság, vagy fontos az odaþ gyelés? Dr. Fülöp Zsuzsanna: A termékbiztonság, a piacfelügyelet területén a hatósági aktivitás rendkívül intenzív, nem csupán az ünnepek el tt, hanem egész évben folyamatosan. Beszédes adat, hogy az Európai Unió e tekintetben végzett ranglistáján a tavalyi évben az NFH a második helyen végzett, idén pedig ezidáig a hazai hatóság küldte be a legtöbb, veszélyes termékr l szóló riasztást az ún. RAPEX rendszerbe. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy Magyarországon található a legtöbb veszélyes termék, hanem sokkal inkább arra bizonyíték, hogy a hatóság kiemelt területként kezeli ezt a problémakört. Mindezzel együtt természetesen nagyon fontos az odaþ gyelés a fogyasztók részér l is, hiszen számos olyan hely van, ahol nagyobb a kockázat, illetve sok az olyan veszélyforrás, amelyet a vásárló is fel tud ismerni. Melyek a legkevésbé biztonságos helyek, hol ne szerezzük be a karácsonyi ajándékokat? Dr. Fülöp Zsuzsanna: Ahol a leginkább óvatosnak kell lenni, az az utcai árusítás, árammal m köd termékek esetében pedig semmiképpen ne válasszuk a piacot. Az utcai árusok sokszor árulnak lejárt csokoládékat, rendkívül rossz min ség, ezáltal sokszor igen veszélyes gyerekjátékot, nemegyszer áramütés-veszélyes háztartási gépeket, hajszárítót, és még sok minden mást. Az ilyen ajándékokat mindenképpen javasolt szaküzletben, m szaki boltban, nagyobb áruházakban beszerezni, a játékok esetében is a legbiztonságosabb a játékbolt. A veszélyforrások közül mit ismerhetünk magunk is? Kezdjük a minden évben slágerterméknek min sül fényfüzérekkel! Dr. Fülöp Zsuzsanna: Az ünnepek el tt a fényfüzérek valóban számos helyen megjelennek. Az lenne a szerencsés, ha ezek közül valamennyi nem biztonságos portékát már a forgalomba kerülés el tt ki tudná sz rni a hatóság, de a fogyasztók biztonságát Þ gyelmen kívül hagyó vállalkozások 7 kreativitása meglehet sen gazdag. Nem egyszer el fordul, hogy korábban már betiltott terméket új címkével vagy csomagolással hoznak újra forgalomba. Idén a hatóságnak már októberben sikerült megállítani egy közel terméket tartalmazó, áramütés-veszélyes és égési sérülést okozó szállítmányt, ezek egészen biztosan nem fogják veszélyeztetni a hazai fogyasztók biztonságát. Amit maga a fogyasztó is észlelhet, mindenekel tt az, ha a termék bizonytalan eredet, nem beazonosítható, vagy a címkén, a csomagoláson a legalapvet bb információkat sem találjuk meg magyar nyelven. Az olyan termék, amelyr l az sem derül ki, hogy kül- vagy beltéri használatra szánták, nagy valószín séggel nem biztonságos. Érdemes megnézni azt is, hogy a huzalok menynyire vékonyak, illetve hogy a kapcsolót tartalmazó dobozból kijöv, vagy a villásdugóba érkez vezeték megfelel tehermentesítéssel el van-e látva: ha egy-két hajlítást követ en a szigetelés elvékonyodik vagy megbomlik, komoly az áramütés-veszély kockázata. Ha eleve sérült a termék, semmiképpen se vásároljuk meg, akkor sem, ha emiatt olcsóbb! Egyéb m szaki termékeknél is az áramütés-veszély a legjellemz bb kockázat? Dr. Fülöp Zsuzsanna: Az áramütés- és az égésveszély. Itt is érdemes Þ gyelni a jelölésre és az árulkodó hibákra, például ha a csatlakozódugó csapjain a szigetel gallér hiányzik, ez érintésvé-

8 delmi szempontból kötelez kelléke a terméknek. Az áru konstrukciója, burkolatának kialakítása és min sége is beszédes lehet, mint ahogyan még a biztonsági Þ gyelmeztetések is: pár éve olyan hajszárítót tiltott le a hatóság, amelynek a felirata nem javasolta a fürd szobában történ használatot - talán azért mert semmiféle biztonsági védelemmel nem volt ellátva... A legkisebbeknek szánt ajándékok vásárlásakor mire kell leginkább odaþ gyelni? Dr. Fülöp Zsuzsanna: Leginkább a termék min ségére, ez már önmagában is sok problémától megóvhat bennünket. Ha az ajándékbontást követ en a játék azonnal tönkremegy vagy el sem kezd m ködni, komoly keser séget okozhat, de termékbiztonsági szempontból ez a kisebbik baj. A sérülés, a játék miatt elszenvedett baleset elkerülhet a körültekint vásárlással. A játék törékenységére, konstrukciójának hibájára sok jel utalhat. Olyan terméket kell választani, amely megfelel mechanikai szilárdságú és ellenáll a használat közbeni igénybevételnek. Kevesen gondolnak arra, hogy a játék csomagolóanyaga is jelenthet fulladási vagy fojtási veszélyt, ezért a játék kibontása után erre is oda kell Þ gyelni. Alaposan indokolt megnézni a terméket abból a szempontból is, hogy a játéknak ne legyen éle, hegyes végz dése és olyan felületi hibája, érdessége, sorjája, amely vágott, szúrt vagy horzsolásos sebeket okozhat. És amit már remélhet leg mindenki tud: Þ gyelni az apró részekre, az erre vonatkozó Þ gyelmeztetést mindenképpen vegyük komolyan! Veszélyes termékek: jellemz példák Fényfüzér: a villogtató egység kapcsaihoz és a LED-hez forrasztott vezetékvégek húzással és csavarással szemben nincsenek megfelel en tehermentesítve. Játékbaba: Az apró alkatrészek Szabadid nadrág kislányoknak: a átférnek a vizsgálóhengeren, ezért nadrág derekában lév zsinór játék vagy utazás közben beakadhat, lenyelhet k, illetve megakadhatnak a nyel cs ben és fulladást okozhatnak. ezért az a gyermeket magával ránthatja, balesetveszélyes. Tapadókorongos játék: a tapadókorongból egészségre ártalmas ftalát lágyító kerülhet a gyermek szervezetébe, illetve a tapadókorong könnyen leválik a szárról. Játék mobiltelefon: játék által kiadott hang meghaladja a megengedett legmagasabb értéket, amely a gyermek halláskárosodásához vezethet. 8 A játék teleptartójának fedele könnyen levehet, a gombcellák hozzáférhet vé válnak, azok lenyelve kémiai kockázatot jelentenek.

9 Ünnepek után: visszaveszik, kicserélik? Talán mindenkinél el fordult már, hogy olyan termék is szerepelt az ajándékok között, amelyb l már több is van, vagy egyszer en csak nem tetszik, ezért szeretnénk visszacserélni. Fontos tudni, hogy a hibátlan terméket a keresked sem kicserélni, sem visszavenni nem köteles. Ha a termék hibás, els lépésben kérhetjük a termék kijavítását vagy kicserélését, amelyek közül f szabály szerint mi választhatunk. Nincs mód a választásra, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az eladónak. Csere esetén csakis olyan terméket vagyunk kötelesek elfogadni, amely adottságai tulajdonságai tekintetében a korábbival azonos. Árleszállításra és az elállásra (amelyek közül szintén választhatunk) akkor van lehet ségünk, ha a kijavításra vagy kicserélésre a lehetetlenség vagy az aránytalanság miatt nem volt jogunk, vagy azt az eladó nem vállalta vagy nem végezte el megfelel határid n belül, a számunkra okozott jelent s kényelmetlenség nélkül. Elállás esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak, vagyis az eladónak a termék visszavételével egyidej leg a vételárat vissza kell adnia. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye. Nem vagyunk kötelesek elfogadni, ha az eladó a termék árának levásárlását ajánlja fel, mivel ilyen szavatossági igényt nem ismernek a vonatkozó jogszabályok. A kijavítást vagy kicserélést a fogyasztónak okozott jelent s kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Amennyiben az eladó a termék kijavítását megfelel határid re nem vállalja, vagy nem végzi el, a hibát az eladó költségére magunk is kijavíthatjuk vagy mással kijavíttathatjuk. 9 A teljesítés id pontjától számított kétéves elévülési határid alatt érvényesíthetjük szavatossági igényeinket. Amennyiben a fogyasztói szerz dés tárgya használt termék, az eladóval rövidebb határid ben is megállapodhatunk, de ennek is legalább egy évnek kell lennie. A hiba felfedezése után a körülmények által lehet vé tett legrövidebb id n belül kötelesek vagyunk kifogásunkat az eladóval közölni. A hiba felfedezését l számított két hónapon belül közölt fogyasztói kifogást azonban kell id ben közöltnek kell tekinteni. A fogyasztói szerz dések esetében a teljesítést követ hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés id pontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Az eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történ átadást követ en keletkezett. Ennek alapján az eladó nem köteles például kifogásunknak helyt adni, ha megfelel en bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszer használat folytán vált hibássá. A teljesítést követ hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén nekünk kell bizonyítanunk, hogy a hiba már a teljesítés id pontjában fennállt. A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerz désszer állapot megteremtésével kapcsolatos költségek ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket az eladót terhelik. Lehet ségünk van továbbá arra is, hogy szavatossági jogaink érvényesítésén kívül a hibás teljesítésb l ered kárunk megtérítését is követeljük az eladótól a kártérítésre vonatkozó szabályok alapján. A kötelez jótállásos termékekre a jótállás 1 év, az erre vonatkozó szabályokat és az e kategóriába tartozó termékek körét külön kormányrendelet tartalmazza.

10 Hitek és tévhitek: ne hagyjuk magunkat félrevezetni! A szavatossági, jótállási ügyek intézése során számos alkalommal kapunk olyan információkat, amelyek jó része nem felel meg a hatályos jogszabályi el írásoknak. Szintén jogsért, ha a keresked a fogyasztó szavatossági és/vagy a jótállás alapján megillet jogok közül egyeseket nem biztosít vagy azokat kifejezetten kizárja. Például nem kötelezhet a fogyasztó arra, hogy a kicserélés helyett kijavítást válasszon, kivéve, ha a kicserélés a kijavításhoz képest aránytalan többletköltséget okozna a forgalmazónak. Fordított helyzet is elképzelhet a gyakorlatban: nem köteles a vev másik, ugyan- A fogyasztók szavatossági és jótállási jogai alapvet fogyasztói jogosultságnak letköltség ráfordítása nélkül javítható. olyan új terméket elfogadni, ha az jelent s több- tekinthet k, ezért kiemelked en fontos, hogy ne kerüljön sor ezen jogok keresked k általi korlátozására és csorbítására. A Polgá- Alsónem t higiéniai okokból nem cserélünk! ri Törvénykönyv és a vonatkozó kormányrendelet Gyakori, különösen fehérnem, fürd ruha és alsóruházati cikkek esetén, hogy az üzletben arról vonatkozó szabályaitól (a fogyasztói szerz dések esetében) kizárólag a fogyasztók javára, el nyére lehet eltérni, a fogyasztók hátrányára nem. éniai okból nem cserélik ki. Amennyiben ráadásul tájékoztatják a fogyasztót, hogy a terméket higi- egy ilyen tartalmú tájékoztatás egymagában áll, A fogyasztó szavatossági és jótállási jogairól szóló vagyis a fogyasztót nem informálják a másik három szavatossági jogáról (nevezetesen elhallgat- megtéveszt tájékoztatás a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény értelmében aktív megtévesz- kijavítást, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a ják, hogy hibás teljesítés esetében a cserén kívül téssel megvalósuló tisztességtelen kereskedelmi szerz dést l) úgy a fogyasztók többsége a tájékoztatás jogellenesen félrevezet volta miatt azt gyakorlatnak is min sül. gondol(hat)ja, hogy nincs értelme reklamálni. Nevezetesen: úgy értelmezik a tájékoztatást, hogy A gyakorlatban az alábbi jellemz fogyasztói megtévesztések fordulnak el a leggyakrabban. ha csere nincs, akkor mivel más információt nem kaptak és nem ismerik jogaikat semmilyen más Nincs csere, csak javítás! igényük sem lehet, és vissza sem mennek megtenni a min ségi kifogást, hanem veszni hagyják valamennyi szavatossági/jótállási jogukat. Jogsért, ha a keresked a fogyasztó szavatossági és a jótállás alapján megillet jogainak sorrendjét l a fogyasztó hátrányára eltér. Például zet az ilyen tartalmú tájékoztatás, ha hibás ter- Lényeges, hogy csak akkor jogellenesen félreve- els körben a keresked kizárólag kijavítást vagy mék esetében zárja ki a keresked a csere érvényesítését. Ha ugyanis min ségi reklamációról van árleszállítást biztosít a fogyasztónak, tehát a fogyasztó nem választhatja a termék kicserélését. Ne fogadjuk el tehát, ha arra hivatkozással utasítják el a csereigényünket, hogy a termék javítható. Cserélni egyáltalán nem áll módunkban! Hibátlan termékeket a keresked nem köteles visszavenni. Ha ezt a lehet séget mégis biztosítja, akkor a visszavásárlás, kicserélés feltételeir l már vásárláskor érdekl djünk! 10

11 Minden esetben ellen rizük, hogy a nyugtán, számlán valóban a termékkel kapcsolatban feltüntetett ár, valamint a megfelel darabszám szerepel-e! szó, egyrészt a keresked köteles vele foglalkozni, másrészt a többi szavatossági igény érvényesítésének lehet sége is képbe jön. Persze ha a termék hibátlan, a csere bármilyen okból kizárható, és arról is a keresked dönt, hogy nem hibás termékek méretbeli, színbeli cseréjét lehet vé teszi-e a vásárlók számára. Akciós terméket nem javítunk/nem cserélünk! Egyes forgalmazók gyakorta hivatkoznak arra, hogy az akciós vagy leértékelt árura nem jár szavatosság, illet leg garancia. A vonatkozó jogi el írások alapján az ilyen termékekre is ugyanúgy irányadóak a szavatosság, illet leg kötelez jótállás már ismertetett szabályai. Például abban az esetben, ha az üzletben felhívták a fogyasztó Þ - gyelmét arra, hogy a megvásárolt cip azért akciós, mert valamilyen apró szépséghibája van (varráshiba), akkor ezen hiba miatt valóban nincsen lehet ség kicseréltetni, kijavíttatni azt, azonban a termék más - vásárláskor nem ismert - hibája esetében érvényesíthet ek a szavatossági jogok. Csak 3 napon belül Ismert olyan forgalmazói eljárás is, amelynek keretében arról tájékoztatják a fogyasztókat, hogy min ségi kifogásaikat csak három (munka)napon belül tehetik meg az üzletben (a vállalkozásnál), és ezt követ en már csakis a jótállási jegyen/ használati útmutatón feltüntetett szervizhez vagy a gyártóhoz fordulhatnak min ségi kifogásaikkal. Mindehhez képest a fogyasztó jogosult minden esetben annál a forgalmazónál megtenni min ségi kifogását, akit l a terméket megvásárolta. Még akkor sem lehet (jogszer en) továbbirányítani t a szervizhez, ha kötelez jótállás alapján kijavítás iránti igényt kíván bejelenteni. A vonatkozó kormányrendelet alapján ugyanakkor a fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti, vagyis, ha ez kedvez bb számára, a kijavításra irányuló igényét nem csak az eladó félnél jelezheti, tehát a fogyasztót illeti meg e körben a választás joga. Amennyiben cserét, árleszállítást, vagy vételár visszatérítést kíván, úgy az ezek valamelyikére irányuló igénybejelentését viszont minden esetben az eladó féllel, a forgalmazóval kell közölnie. A kijavítás iránti igény kapcsán pedig jogellenes t ide-oda küldözgetni (üzletb l a szervizhez, vagy fordítva). Csak fél év a jótállás! A vállalkozás a jogszabályban meghatározottaktól eltér igényérvényesítési határid kr l tájékoztatja a fogyasztót. Értelemszer en ez alatt a fogyasztó hátrányára történ eltérést kell érteni. Például a kötelez jótállás egy éves id tartama helyett fél évr l tájékoztat, vagy a nem tartós használatra rendelet termékek adásvételére irányuló fogyasztói szerz dések esetében a 2 éves elévülési határid helyett csak 1 évet biztosít a szavatossági jogok gyakorlására. A szavatossági vagy jótállási határid nem kezd dik újra Ilyen tájékoztatás esetén szintén tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról beszélhetünk, hiszen a Polgári Törvénykönyv 308. (3) bekezdése alapján a szavatossági és jótállási jogok érvényesíthet ségének határideje a dolognak vagy jelent sebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkez hiba tekintetében újból kezd dik. A kés bbi problémák elkerülése érdekében rizzük meg az öszszes vásárlást igazoló blokkot, nyugtát, számlát: a reklamációt csak akkor köteles kezelni a keresked, ha ezekkel bizonyítjuk, hogy az üzletében vásároltuk a terméket. 11

12 A szállítási költségeket a fogyasztó viseli! Jellemz, hogy a kötelez jótállás hatálya alá es fogyasztási cikkek esetében a cégek arról tájékoztatják a fogyasztókat, hogy az el- és visszaszállítás költségeit nem viseli a cég. Ez a jogsért tájékoztatás különösen a rögzített bekötés, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékek esetében sérti a fogyasztók érdekeit. Ilyenkor a fogyasztó kénytelen ezeket a költségeket saját maga állni, annak ellenére, hogy a Kormányrendelet szerint els sorban az üzemeltetés helyén kell megjavítani a terméket. Amennyiben pedig a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhet el, a le- és felszerelésr l, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazónak kell gondoskodnia. Szavatosság és kötelez jótállás esetében is irányadó továbbá a Ptk (1) bekezdésének rendelkezése, miszerint a szerz désszer állapot megteremtésével kapcsolatos valamennyi különösen az anyag-, munka- és továbbítási - költséget az eladó fél viseli, és az ezzel ellentétes megállapodás fogyasztói szerz dés esetében semmis. Jótállás csak blokkal vagy számlával! Lévén, nem csak és kizárólag a számla/blokk felmutatásával bizonyítható, hogy a terméket a fogyasztó az adott forgalmazótól vásárolta, úgy amennyiben a jótállási jegyen szerepl adatokból megállapítható az eladó fél személye, és a fogyasztó nála jelenti be igényét, úgy jogellenes egy ilyen kikötés. Jótállási jegy nélkül nem megy! 12 El fordul, hogy a jótállási jegy meglétéhez kötik a jótállási/szavatossági jogok gyakorlását a vonatkozó kormányrendelet 4. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére, amely szerint a jótállási jegy átadásának elmulasztása nem érinti a jótállási kötelezettség érvényét. A 49/2003 (VII.24.) GKM rendelet 2. -a alapján pedig bizonyítottnak kell tekinteni a szerz déskötést, amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megþ zetését igazoló bizonylatot (számlát). Ebb l adódóan, egy olyan forgalmazói kijelentés, miszerint jótállási jegy hiányában nem érvényesíthet garancia, jogellenes, amennyiben egyébként a vásárlás tényét kétséget kizáró módon igazolni tudja a fogyasztó (a blokk felmutatásával). A bizonyítási kötelezettség minden esetben a fogyasztót terheli Szintén gyakran el fordul, hogy a vállalkozás a bizonyítási teher visel jének személye tekintetében nyújt megtéveszt tájékoztatást a fogyasztó részére, miszerint a vonatkozó jogszabályokkal ellentétesen a kötelez jótállás egy éves id tartamán belül vagy fogyasztói szerz dés esetében a teljesítést l számított hat hónapon belül a fogyasztót terheli a bizonyítás kötelezettsége, holott ezen id tartamokon belül az eladó fél csakis akkor mentesül a hibás teljesítés miatti felel sség alól, amennyiben sikerrel bizonyítja, hogy a hiba a teljesítést követ en keletkezett. A fogyasztók szavatossági és kötelez jótálláson alapuló (azaz törvényes) jogainak olyanként való bemutatása, mintha azok a vállalkozás ajánlatának sajátosságai lennének Szintén el fordulhat, hogy a vállalkozás a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági és/ vagy jótállási jogait egy általa biztosított kedvezményként és a fogyasztóknak nyújtott különleges jogosultságként tünteti fel, amely minden esetben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak min sül tényállást. Bontatlan csomagolás megkövetelése igényérvényesítéskor Szintén el forduló jogsért kereskedelmi gyakorlat, miszerint a kijavítást, vagy kicserélést, esetleg az elállás gyakorolhatóságát az eredeti, bontatlan csomagolás meglétéhez, mint a kért szavatossági/jótállási igény teljesítése feltételéhez köti a forgalmazó. Eredeti csomagolás, doboz meglétének megkövetelése igényérvényesítéskor Találkozhatunk olyan m szaki cikket árusító üzletekkel, ahol - jogellenesen - arról tájékoztatják a fogyasztókat, hogy a m szaki termékre vonatkozóan min ségi kifogást csak az eredeti dobozban történ visszavitel esetén fogadnak.

13 Hatósági honlapok: tájékozódás az Interneten Az NFH honlapja tartalmazza mindazokat az ismereteket, amelyek a fogyasztói tudatossághoz, a jogos igények érvényesítéséhez, a problémák és a vitatott ügyek megoldásához szükségesek. A látogatók megismerkedhetnek az NFH m ködésével és a legfontosabb hírekr l is els kézb l tájékozódhatnak. A hatóság hivatalos fórumoldalán azokra a kérdésekre is választ kaphat a látogató, amelyre az NFH honlapján nem találta meg a szükséges információt. A fórumon keresztül a hatóság szakemberei, segít kész munkatársai közvetlenül és a lehet legrövidebb id n belül válaszolják meg a fogyasztói problémákat. A Nemzeti Fogyasztói Termékkosár összeállításának célja az olyan termékek összegy jtése és ajánlása, amelyek a hazai fogyasztók értékelése alapján min ségükben kiemelkednek a honi kereskedelemben. Minden hónapban új kategóriában várjuk a látogatók ajánlásait és szavazatait. A hatóság legújabb kezdeményezése a legkisebbeket szólítja meg. Interaktív játékokon keresztül, szinte észrevétlenül próbálja rávezetni az óvodás és kisiskolás korú gyermekeket a legalapvet bb fogyasztóvédelmi tudnivalókra úgy, hogy a kicsik szinte észre sem veszik, hogy tanulnak. 13

14 Vásárlás külföldr l - online Ma már nem ritka az, hogy sokan interneten keresztül, külföldr l szerzik be be a karácsonyi ajándékokat. Ha Európai Unión belüli országból rendelünk, érdemes tudni, hogy probléma esetén van segítség, de az alapvet odaþ gyelés nagyon fontos - Þ gyelmeztet az Európai Fogyasztói Központ. A virtuális bevásárlás folyamata az esetek többségében magában foglalja a honlapon történ el zetes regisztrációt, a honlap kínálatának áttanulmányozását, a termékek kiválasztását és kosárba helyezését, a kosár tartalmának frissítésének és törlésének lehet ségét, a teljesítési és szállítási feltételek (cím, id pont, egyéb különös feltételek) kiválasztását, valamint a megrendelés elküldését is. A fogyasztó megrendelése után a szolgáltató köteles arról egy elektronikus visszaigazolást is küldeni. Határon átnyúló internetes vásárlás Határon átnyúló vásárlásról akkor beszélünk, ha a fogyasztó nem a saját országában székhelylyel, telephellyel, ügyintézési hellyel rendelkez, hanem a világ bármely másik országában letelepedett webkeresked t l vásárol. A nyelvi, a jogszabályi környezetben és adott esetben a kereskedelmi szokásokban rejl különbségek miatt szükséges különösen megfontolni vásárlás el tt, hogy valóban külföldi keresked által üzemeltetett webáruházból rendeljük-e meg a kiválasztott terméket. El nyök és hátrányok Az online vásárlás esetén a fogyasztó gyorsan, néhány kattintással, id t és energiát megspórolva, a munkahelyér l vagy otthonról vásárolhatja meg a kiválasztott árut, az Internet adta végtelen és határtalan piacból adódóan nagyobb földrajzi távolság ellenére is. Ezen túl az Internet megkönnyíti a mozgásában bármilyen okból (pld: betegség) korlátozott fogyasztók vásárlásait is. Tekintettel arra, hogy a fogyasztónak nem kell személyesen felkeresnie a keresked üzlethelyiségét, nincsen nyitva tartási id höz kötve, így a nap 24 órájában bármikor leadhatja rendelését. Olyan termék is könnyebben beszerezhet, amely a fogyasztó lakóhelyén vagy annak környékén nem kapható, így a fogyasztó számára elérhet áruválaszték is lényegesen kiszélesedik, továbbá a megrendelt áru kiszállítása nemcsak a lakóhelyre, hanem a munkahelyre is kérhet. Az interneten fellelhet ajánlatok könnyedén összehasonlíthatóak, így a fogyasztónak lehet sége van a számára legkedvez bb feltételekkel (ár, min ség, egyéb kedvezmények) megvásárolni a terméket. A fenti el nyök mellett azonban fontos tudni, hogy az online vásárlás kockázatokat is rejthet magában, hiszen a személyes interakciót nélkülöz (hiszen a számítógép el tt ülünk) online ügyletkötés tekintetében adott esetben a fogyasztó elmulasztja vásárlási szándékát átgondolni, megfontolni. A fogyasztó mint laikus, az ügylet nem professzionális szerepl je kiszolgáltatottabb helyzetben van, amely egy kett s, a megvásárolni kívánt termék és a vállalkozás személye tekintetében fennálló információ hiányban nyilvánul meg. A fogyasztó számára kizárólag a keresked által egyoldalúan meghatározott és a honlapon közzétett információ áll rendelkezésre a termékr l, valamint a fogyasztó nem tudja a terméket a kezébe venni, felpróbálni, továbbá ellen rizni, hogy az áruról állított tulajdonságok ténylegesen megfelelnek-e a valóságnak, az áru min sége megfelel -e. A fogyasztó és a keresked a termék leszállítása el tt nem találkoznak, ezért kérdéses lehet, hogy a terméket eladó keresked valóban létezik-e, megbízható-e, illetve jogosult-e gazdasági tevékenység folytatására, rendelkezik-e a tevékeny- 14

15 ség végzéséhez adott esetben szükséges hatósági engedéllyel. Hogyan kerülhetjük el az említett kockázatokat a vásárlás során? A vonatkozó jogszabályok a fogyasztók online kereskedelembe vetett bizalmának er sítése és az ismertetett kockázatok csökkentése érdekében részletes tájékoztatási kötelezettséget rónak a webáruház üzemeltet jére, valamint a fogyasztók számára egy utólagos megfontolási id t (úgynevezett elállási jogot, a termék visszaküldésének jogát) is biztosítják. Sok kellemetlenségt l és boszszúságtól óvhatjuk meg magunkat, illetve az esetleges kés bbi jogvitákat is megel zhetjük, ha kizárólag olyan online üzletben vásárolunk, amelynek honlapján a kés bbiekben részletesen ismertetett tájékoztatás hozzáférhet, valamint tisztában vagyunk az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeivel is, továbbá kell távolságtartással viszonyulunk a túl szép, hogy igaz legyen akciókhoz és kedvezményekhez. Fogadjuk meg a mindennapjainkra irányadó általános tippeket és jótanácsokat is! Lényeges különbség van a tekintetben, hogy az Európai Unió valamely tagállamából vagy egy harmadik országból (nem uniós tagállamból) rendelünk. Míg az Európai Unió tagállamaiban a közös uniós szabályozás eredményeképpen a fogyasztókat szinte megegyez tartalmú jogok illetik meg (például elállási jog), addig elképzelhet, hogy egy unión kívüli országban a jogszabályok speciális jogokat nem biztosítanak a fogyasztók számára. Amennyiben az online vagy hagyományos úton történ karácsonyi vásárlásainkkal kapcsolatban fogyasztói panasz merül fel, és az érintett vállalkozás Magyarországon kívül az Európai Unió másik tagállamában, illetve Izlandon vagy Norvégiában rendelkezik székhellyel, javasolt az Európai Fogyasztói Központ ingyenes jogi segítségét kérni a felek közötti egyezség, megállapodás elérés, és ily módon egy esetleges hosszadalmas és költséges bírósági pereskedés elkerülése érdekében. A szervezet honlapja: erejével. Emellett szintén javasolható, hogy a megrendelés elküldése el tt a honlapon közzétett vásárlási feltételeket mindig mentsük le számítógépünkre és nyomtassuk ki azt, így a kés bbiekben is bizonyíthatjuk, hogy a vásárlás id pontjában milyen tartalommal volt a tájékoztatás a honlapon hozzáférhet, amely szintén hozzájárulhat az esetleges kés bbi jogviták megel zéséhez. Javasolt minden webáruházból el ször egy kisebb érték (néhány ezer forintos) terméket rendelni. Így meggy z dhetünk arról, hogy a keresked a megrendelt és megfelel min ség terméket szállítja-e le, betartja-e a honlapon vállalt szállítási határid t, a honlapon szerepl eladási árat és szállítási díjat számlázza-e ki részünkre, kapunk-e számlát, magyar nyelv és érthet en megfogalmazott használati-kezelési útmutatót, illetve, tájékoztat-e minket a keresked a szállítás el tt vagy a szállítás során esetlegesen váratlanul felmerül körülményekr l. Természetesen egyetlen rendelés megfelel és szerz désszer teljesítése nem garantálja a keresked megbízhatóságát a jöv beli (magasabb összeg ) rendelések tekintetében is, azonban az els tapasztalatok lesz résére alkalmas lehet. Emellett a webshop megbízhatóságáról az internetes fórumok (kétségbevonhatatlannak nem tekinthet ) hozzászólásainak el zetes átolvasása útján is képet kaphatunk. A termék megrendelése el tt mindig törekedjünk a lehet legtöbb információ megszerzésére a keresked r l és a vásárlás feltételeir l. Olvassuk el alaposan és körültekint en a honlapon hozzáférhet általános szerz dési feltételeket, hogy azok a kés bbiekben ne érjenek minket a meglepetés 15

16

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

Lapszemle. 2011. 32. hét

Lapszemle. 2011. 32. hét Lapszemle 2011. 32. hét FOGYASZTÓVÉDELEM Szülők nélkül nem bébikompozhatnak a babák A bébikompokat és járókákat ellenőrizték a fogyasztóvédelmi felügyelők. Békésben is találtak olyan kompot, amelyről a

Részletesebben

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások I. Szerz déskötés / Formai követelmények / Ajánlat 1. A köztünk és a megbízott közötti jogviszonyokra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. A megbízott feltételei és eltér megállapodások csak akkor

Részletesebben

A KONCENTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA ÉS

A KONCENTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA ÉS VOGL ARTEMON A KONCENTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ ELMÚLT ÉVTIZED FÚZIÓKONTROLL ESETEI A HAZAI MÉDIAPIACON* *In: Polyák, G. (szerk.): Esettanulmányok a médiakoncentráció tárgyköréb l. BKTE Alapítvány, 2007.

Részletesebben

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ online áruházában (www.jokozerzetkozpont.hu/shop) leadott megrendeléssel Ön a Jó Közérzet Központ Kft. vásárlója lesz. Kérjük,

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

Meddig terjedjen még a szerz i jog? Gyertyánfy Péter

Meddig terjedjen még a szerz i jog? Gyertyánfy Péter Meddig terjedjen még a szerz i jog? Gyertyánfy Péter (Megjelent a Jogtudományi Közlöny 9/2001. számában, 337. és köv.) (2001. október 8.) Az izraeli Legfels bb Bíróság egyik újabb ítélete szerint szerz

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, OGBS.hu Webáruház

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, OGBS.hu Webáruház Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, OGBS.hu Webáruház Kérjük, amennyiben vásárlója, vagy felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

A devizahitel jogi alapkérdései

A devizahitel jogi alapkérdései 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 371 GÁRDOS ISTVÁN NAGY ANDRÁS A devizahitel jogi alapkérdései Ez a cikk a devizahitelekkel kapcsolatban az ügyfelek számára végzett gyakorlati munkánk során néhány

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL A Legal Leaks eszköztárat az Access Info Europe és a Network for Reporting on Eastern Europe n-ost készítette. Az eszköztárat Helen Darbishire,

Részletesebben

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA Tartalomjegyzék 1. A FOGYASZTÓK KISZOLGÁLTATOTT HELYZETE A MODERN

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Fogyasztóvédelem. és turizmus

Fogyasztóvédelem. és turizmus Fogyasztóvédelem és turizmus A szolgáltatók és a fogyasztók jogi kapcsolatrendszere a turizmusban Dr. Salamon András Dr. Salamon András, 2009. Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2009. Szakmai lektor: dr. Kathi

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Exluzív interjú Malcolm Harbourral, az EP fogyasztóvédelmi bizottsága elnökével Különbséget kell tennünk minőség és biztonság között

Exluzív interjú Malcolm Harbourral, az EP fogyasztóvédelmi bizottsága elnökével Különbséget kell tennünk minőség és biztonság között OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 4. szám 2011. április Könnyítettek az örökbefogadáson 3. oldal Tudatosan vásároljunk

Részletesebben

Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban

Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 289 HALMÁGYI CSABA Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban A biztosítéki célú vételi jognak a

Részletesebben

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna.

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. Amennyiben vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a www.groupamaarena.com webáruháznak, az

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

Mûkincs vagy mûködõ tõke?

Mûkincs vagy mûködõ tõke? Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. október (902 918. o.) CSERES-GERGELY ZSOMBOR CSORBA GERGELY Mûkincs vagy mûködõ tõke? Gondolatok a kutatási célú adatok hozzáférhetõségérõl A cikk célja a közérdekû

Részletesebben

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október 5. oldal Nyerges József Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Részletesebben

1.A rendelés menete. 2.Fizetés módja

1.A rendelés menete. 2.Fizetés módja 1.A rendelés menete A webáruházba való regisztráció nélkül is van lehetőség böngészni a webáruház termékei között, kiválaszthat termékeket, amelyeket a kosárba is tehet, de csak regisztráció után, az adatai

Részletesebben