Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten. Kötelezô versek elemzése osztályosoknak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten. Kötelezô versek elemzése 9 12. osztályosoknak"

Átírás

1

2 Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten Az egyes témakörök több szempontból való megközelítése sikeressé és eredményessé fogja tenni a diákok angol szóbeli megnyilatkozásait párbeszédben és önálló témakifejtésben egyaránt. Kötetünk a következôkkel segíti a felkészülést: 9 társalgási témakör, ami az érettségin vagy a mindennapi életben elôfordulhat; 25 teljes feladatsor, melyek mindegyike háromféle feladatot foglal magába: három rövid társalgást, egy szituációs feladatot, egy összefüggô témakifejtést képleírás segítségével. Kiadványunkat ajánljuk diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítô munkához. Szerzô: Pojják Klára MRO HISTORIA 1243 Budapest, Pf Telefon: 06-1/ , 06-30/ Fax: 06-1/ , Kötelezô versek elemzése osztályosoknak A középiskolai irodalomtanulás egyik sarkalatos pontját képezi a verselemzés, a lírai mûvek megértése. Kötetünk a következôket nyújtja a felkészüléshez: a tanórákon, majd az érettségi vizsga során is hasznos tudást ad; versek elemzése; alkotók életrajza, munkásságuk bemutatása; fontos szövegrészletekre épülô szövegértési gyakorlatok, melyek segítenek az alkotások megértésében, jól érzékeltetik a verselemzés gyakorlatát. Kiadványunkat ajánljuk diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítô munkához. Szerzô: Sándor Ildikó MRO HISTORIA 1243 Budapest, Pf Telefon: 06-1/ , 06-30/ Fax: 06-1/ ,

3 Érettségi Után avagy az élethosszig való tanulás Szakképzési különszám szeptember

4 Kedves Olvasó! A Fiatal Értelmiségiek Köre Közhasznú Egyesület (nyilvántartási szám: Fôvárosi Bíróság: 9705) fontos feladatának tekinti megismertetni az ifjúsággal az ôket életkortól függôen általánosan érintô, alapvetô információkat a tanulástól az elhelyezkedési lehetôségekig és az ösztöndíjaktól a szabadidô kellemes és esetleg hasznos eltöltésén át igen színes palettán, Budapesten s azon kívül. Az Érettségi Után szeretné mindenkiben tudatosítani az élethosszig való tanulás eszméjét, biztosítva, hogy könnyen hozzáférhetô, jó minôségû információban részesüljön. Célunk, hogy országunk társadalmát tájékozott, jogaikat és kötelezettségeiket ismerô és ennek érdekében fellépni is tudó, tudatosan élô állampolgárok alkossák. Az Egyesület célcsoportjába tartozik mindenki, akinek szüksége van arra, hogy versenyképesebb munkaerô-piaci megjelenése céljából tovább képezze magát, ismereteit az iskolarendszeren kívül bôvítse. Legyen ô fiatal középiskolás, egyetemista vagy fôiskolás, már szakmával rendelkezô személy, netán középkorú, akinek nincsen megfelelô szakképesítése egy állás betöltéséhez, vagy legyen akár a modern technikai ismeretek hiányától szenvedô ember. Egyesületünk fontosnak tartja az oktatási rendszeren kívüli és attól eltérô rendszerû információáramoltatást az alapvetô, például számítógépes ismeretektôl kezdve a közgazdasági, jogi szaktudásig. Sikeres tájékozódást kívánva, üdvözlettel Magyar Sándor A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával, az NCA-CIV-11-C-0662 azonosítójú pályázat keretein belül készült. Kiadja az Fiatal Értelmiségiek Köre Közhasznú Egyesület Telefon: 06-70/ Honlap: Levelezési cím: 1537 Budapest, Pf. 373 A kiadványban szereplô hirdetéseket megrendelés szerint közöljük, azok tartalmáért a kiadó felelôsséget nem vállal. 2 ÉRETTSÉGI UTÁN

5 Tartalomjegyzék Köszöntô Tartalomjegyzék Hogyan válasszak pályát? Könyvajánló Érettségi után Mihez kezdjünk 18 évesen? Hiányszakmák Matematika érettségi mintafeladatok középszinten XÁNTUS JÁNOS Két Tan. Nyelvû, Gyak. Gimn., Idegenforg. Szki, Szakisk. és Szakképzô Isk Milyen nyelvet érdemes tanulni? Az állásinterjún leggyakrabban elôforduló kérdések Könyvajánló Budapesti Corvinus Egyetem A 2011-es ôszi elôrehozott érettségirôl A 2012-es tavaszi érettségi idôpontjai es változások a felvételi rendszerben Könyvajánló ÉRETTSÉGI UTÁN 3

6 HOGYAN VÁLASSZAK PÁLYÁT? A mostani kedvezôtlen gazdasági helyzet befolyásolhatja a pályaválasztási terveket. Fôként azok vannak nehéz helyzetben, akiknek arról kell dönteni, hogy mit tanuljanak a jövôben. A szakértôk azt javasolják, hogy senki se hagyja magát befolyásolni, mindenképpen azt a pályát válassza, amihez kedve és tehetsége is van. A személyre szabott választás a pályaorientáció folyamatában a szokásostól eltérô logikát igényel. Ugyanis célszerûbb hátulról, a megfelelô pálya irányából közelíteni a kérdés megoldásához. Azt kell tehát elsôként megfogalmaznod magadnak, hogy mivel szeretnéd tölteni majd átlagos munkanapjaidat nyolc-tíz év múlva. Ha már legalább körvonalaiban meg tudod határozni, milyen tevékenységek, szakmák felelnek meg igényeidnek, képességeidnek és felmérted a jövôbeni lehetôségeket is ezeken a területeken, akkor érdemes a lehetséges továbbtanulási irányokat kiválasztani. Sokan azon a véleményen vannak, hogy a mérnöki tudománnyal rendelkezôk fognak elôre törni, s a természettudományos szakemberek szinte meg sem érzik a válságot. A fizikai és kémiai alapismeretekre, a matematikai készségekre mindig van kereslet. A mostanában divatos szakmákban (humán, gazdasági, kommunikációs tudományos, HR) a legnehezebb elhelyezkedni, ugyanis túlkínálattal találhatjuk magunkat szembe. Itt nagyon sokat számít a gyakorlat, e nélkül szinte esély sincs az elhelyezkedésre. A 90-es évek években még nagyon keresettek voltak ezek a szakmák, gyors elôrelépési lehetôségek voltak, mostanra viszont ez már nem jellemzô. A legfontosabb mindenképpen, hogy saját személyiségünk, érdeklôdési körünk szerint válasszunk pályát. Aki pl. természettudományi területen tanul tovább, de a humán tudományok érdeklik, az egész életében szenvedni fog, folyamatos kudarcok, sikertelenségek jellemzik majd a pályáját. Érdemes tehát hosszú távra elôre gondolkodni. Az eredményesség egyik alapfeltétele ugyanis, hogy el tudd képzelni, a szakmára jellemzô tevékenységeket szívesen, hosszú távon tudod-e majd végezni és képes vagy-e kezelni a napi munkavégzés felmerülô problémáit. Elsôként mindenképpen egy jövôképet kell készíteni magadnak, ahol nagyon pontosan elemzed, mivel töltöd az idôd, milyen tevékenységeket végzel, kikkel, milyen helyszíneken, milyen eszközökkel és milyen feltételek között. Hasznos segítséget nyújthat a hogy megismerd a szakmákkal, foglalkozásokkal kapcsolatos tudnivalókat. Fontos számba venni azt is, hogy miben vagy jó. Itt nem csak arról van szó, hogy milyen iskolai tárgyakat tudsz jelesre teljesíteni. Inkább arról kellene gondolkodnod, hogy milyen tevékenységekért kaptál elismerést másoktól, ha jól teljesítettél egy-egy kihívást, feladatot. Ahhoz, hogy a szükséges végzettséget megszerezd a kiválasztott területen, meg kell ismerned a felsôoktatási intézmények követelményeit és a kínált képzéseik jellemzôit is. Hogyan válasszak egyetemet, fôiskolát? A felvételizôknek tanácsos alaposan megfontolniuk, hogy a felvételi során melyik felsôoktatási intézményt választják. Fontos, hogy a hallgató jól érezze majd magát abban az intézmény- 4 ÉRETTSÉGI UTÁN

7 ben, amelybe felvették, számára megfelelô jellegû és színvonalú képzésben részesüljön és utána az elhelyezkedés se jelentsen nehézséget. A diákok általában az alábbi tényezôket veszik figyelembe a pályaválasztás során: egyéni kötôdés, család véleménye, barátok, ismerôsök véleménye, ismeretlenek véleménye (internetes fórumok), a felsôoktatási intézmény presztízse, az intézményi élet, korábbi tanárok, oktatók tanácsai, korábbi tanulmányok, az intézmény közelsége a lakóhelyhez. Gyakran elôfordul, hogy a lakóhely közelsége, a presztízs vagy más tényezôk miatt a továbbtanulni szándékozó elôbb érdeklôdik az adott in - téz mény, és csak utána az ott megszerezhetô képesítések iránt. Egy korábbi statisztika szerint a felvételizôk általában a következôképpen rangsorolják a legfontosabb szempontokat: Elsô helyen megjelölt szempontok: fô százalék presztízs ,1 oktatás színvonala lakóhelyi közelség ,4 középiskolai eredmények 341 7,3 egyéb 270 5,8 pezsgô intézményi élet 184 3,9 ismerôsök is ide jelentkeztek 82 1,7 nem tudja 35 0,7 összesen A fôiskolák és az egyetemek is hirdethetnek alap- és mesterképzéseket egyaránt, és mindkét intézménytípusban ugyanolyan ismereteket és képességeket szerezhetnek a hallgatók a képzés során. Nem az a fontos, hogy fôiskolán vagy egyetemen végeznek a diákok, hanem az ott megszerzett oklevél fokozata (alap- vagy mesterfokozat) a meghatározó. Éppen ezért a jelentkezés- ÉRETTSÉGI UTÁN 5

8 kor nem az intézmény elnevezését érdemes nézni, hanem az ott megszerezhetô végzettség, ill. az oktatás színvonala alapján eldönteni, hogy hová jelentkezik a felvételizô. A jelentkezôt segítheti a minden évben megjelenô Felvi-rangsor címû kiadvány is, mely a leghosszabb múltra visszatekintô, legteljesebb rangsorkutatás végterméke. A képzésterületek számos mérhetô adata alapján összeállított Felvi-rangsor a legtágabb szempontrendszert figyelembe vevô felsôoktatási rangsor kutatások alapján készült. A felvételizôk egy részének az intézmény kiválasztásánál az is fontos szempont, hogy az intézmény milyen hagyományokkal rendelkezik, milyen a hallgatói élet. A hallgatói mindennapok jelentôsen eltérnek a középiskolás, vagy akár a felnôtt " életviteltôl. Az intézményi interjúk keretében hallgatók, egyetemi oktatók számolnak be saját intézményükben szerzett tapasztalataikról, így közvetlen és benyomásokon alapuló, szubjektív képet is kaphatunk kiszemelt intézményünkrôl. Az intézményi nyílt napokon személyes tapasztalatok megszerezésére is lehetôség van az érdeklôdôk számára. A nyílt napok alkalmasak arra, hogy a felvételizô benyomásokat szerezzen az egyetemrôl, fôiskoláról, ahol vélhetôen tanulni fog; a nyílt napokra általában szeptembertôl februárig terjedô idôszakban kerül sor. Itt közvetlenül feltehetik kérdéseiket az oktatóknak a felvételivel, oktatással kapcsolatban. A pályaválasztás tehát nem egyszerû döntés eredménye, a jelenlegi gazdasági helyzet miatt nagyon fontos az okos, átgondolt döntés, de mindenképpen olyan pályát kell választani, ami nem áll messze az érdeklôdési körünktôl. Forrás: Matematika érettségi feladatsor-gyûjte - mény Középszinten Kötetünk a következôkkel segíti a matematikaérettségire történô felkészülést: 10 teljes feladatsor és javítókulcs; a feladatok részletes megoldása a kapható részpont - számokkal; segítséget nyújt a matematikai kulcskompetenciák (matematikai modellalkotás, szövegértés, problémamegoldás stb.) kialakításához, fejlesztéséhez; a feladatok elvégzése megfelelô rutint ad a vizsgázóknak. Kiadványunkat ajánljuk diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítô mun ká hoz. Szerzô: Besnyôné Czinki Erben Környeiné MRO HISTORIA 1243 Budapest, Pf Telefon: 06-1/ , 06-30/ Fax: 06-1/ , 6 ÉRETTSÉGI UTÁN

9 ÉRETTSÉGI UTÁN MIHEZ KEZDJÜNK 18 ÉVESEN? Az érettségit követôen a diákok zöme felsôoktatási intézményben kíván továbbtanulni. Mire az érettségik befejezôdnek, addigra már azt is tudja, hogy melyik intézményben szeretne tanulni, nappali vagy levelezô tagozaton hiszen a jelentkezéseket februárban le kell adni. Az viszont, hogy felvették-e csak az érettségi után kb. egy hónappal derül ki, általában július 20-a körül. Ha sikerül a felvételi, akkor szeptemberben indul az elsô szemeszter. A nappali tagozaton mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés órarend szerint hétfôtôl péntekig terjedô idôkeretben folyik. Amennyiben érettségi után munkát is szeretne vállalni valaki, akkor sem kell lemondani a továbbtanulásról, hiszen lehetôség van levelezô tagozaton is tanulmányokat folytatni. Ebben az esetben kéthetente, vagy hetente, egy vagy két napon folyik az oktatás. Ez általában hétvégi nap (péntek, szombat), és reggeltôl késô délutánig vagy estig tart. Azok, akik nem jutnak be a felsôoktatási intézmények valamelyikébe vagy nem is szerettek volna fôiskolára, egyetemre menni, azok számára is számos egyéb lehetôség kínálkozik. Ha nem elhamarkodottan döntenek, s jól választanak az alternatívák közül, akár jobb pályát is befuthatnak, mint egy gyenge felsôfokú intézmény keveset érô diplomájával. Fôiskolai és egyetemi oktatáson kívül is lehet jelentkezni valamilyen felsôfokú szakképzésre. Nagyon sok szakközépiskola indít ingyenes OKJ képzéseket. Mi is az OKJ? A rövidítés az Országos Képzés Jegyzéket takarja. A jegyzéket az oktatási miniszter hirdeti ki, és évente felülvizsgál(hat)ja. Az itt meghatározott szakképesítéshez szükséges vizsgát független vizsgáztatók elôtt kell letenni, a vizsgaanyagot és a vizsgakövetelményeket a szakképesítésért felelôs miniszter határozza meg. Manapság már csak egy érettségi bizonyítvánnyal nem sokra megy az ember. Ez egy ugródeszkának, alapkövetelménynek számít. Ha nem vesznek fel fôiskolára, egyetemre, vagy ha nem is jelentkeztél, jó tudni, hogy 23 éves korig több helyen is részt vehetsz a már említett ingyenes OKJ szakképzéseken. Ezek általában nappali képzések, egy vagy kétévesek, kapcsolódhat hozzá nyelvtanulási lehetôség, vagy egyéb plusz lehetôség is. Ha egyéves képzést választasz, és nem vette el a kedved a sikertelen felvételi, jövôre megpróbálhatod újra. Addig is tanulsz, nem esel ki a ritmusból. Érettségit követôen lehetôség van arra is, hogy a lakóhely szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségén álláskeresôként regisztráltassuk magunkat. Ellátást ugyan nem kapunk, de itt további jó tanácsokkal láthatnak el, valamint a munkaügyi központ által szervezett ingyenes képzésekre is lehet jelentkezni. Ezek a képzések hasonlóan mûködnek az OKJ-s képzéshez. Ha pedig teljesen elment a kedved a tanulástól akkor végsô soron munkát is kereshetsz magadnak. Elsô lépésként meg kell tanulni szakmai önéletrajzot írni, tájékozódj a munkaügyi központokban, járj el állásbörzékre. Kitartónak kell lenni, mert az álláskeresési folyamat, fôleg pályakezdôként, csak érettségivel több hónapig is eltarthat. Összefoglalva a lehetôségek tárháza szinte korlátlan, de jól átgondoltan kell dönteni, hogy melyik utat választjuk az érettségi után. Egy rossz döntéssel az egész további életünket kútba dönthetjük. ÉRETTSÉGI UTÁN 7

10 HIÁNYSZAKMÁK 2. A szakiskolába készülô tinédzser korosztály többségének nincs elképzelése arról, hogy milyen területen tanuljon tovább, milyen foglalkozást válasszon magának, sajnos többnyire a szülôk is tájékozatlanok, hogy mit lenne érdemes tanulni. Ezért a legtöbb esetben a divatszakmákat választják a diákok, amibôl egyébként így is túlképzés van, a hiányszakmák pedig éppen emiatt hiányszakmák is maradnak ben az alábbiak számítanak hiányszakmának: - agrárgazdasági gépszerelô - ápolási asszisztens - burkoló - bútorasztalos - elektronikai mûszerész - épületgépészeti csôhálózat-szerelô - festô-mázoló-tapétázó - gazda - gépi forgácsoló - hegesztô - ács-állványozó - géplakatos - húsipari termékgyártó - hûtô- és klímaberendezés-szerelô - karosszérialakatos - kômûves - lótartó és lótenyésztô - mezôgazdasági gépkarbantartó - szabó - szakács - szerszámkészítô - szociális gondozó - villanyszerelô - szerkezetlakatos Nagyon nehéz ma megmondani, hogy milyen szakmákra lesz szükség öt év múlva, ezért célszerû körülnézni a munka-erôpiacon, hogy mit is lenne érdemes tanulni. A helyi munkaügyi központok, kirendeltségek viszonylag napra készen fel tudják sorolni, mégpedig régiókra bontva, hogy melyek számítanak hiányszakmának. A gépészeti szakmacsoporton belül (pl. forgácsoló, hegesztô) szinte mind hiányszakma. A szociális vagy az ún. segítô szakmákra is mindig lesz igény. 8 ÉRETTSÉGI UTÁN

11 Nyugat-dunántúli körkép Zala megyében 2010 ôszétôl mûködik a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megyeszékhelyi pályaorientációs irodája. Itt az egyénileg hozzájuk forduló fiataloknak, felnôtteknek is segítséget nyújtanak döntés meghozatalában. Az elôrejelzések szerint 2015-ig legnagyobb ütemben a könnyûipari és az élelmiszeripari ágazatokban várhatóak a leépítések. Az országos adatok szerint jelenleg túlképzés mutatkozik a pedagógus, a mûvészeti és kommunikációs pályákon, de kevés szakembert bocsátanak ki a gazdasági, kereskedelmi, valamint a fém- és gépipari, az építôipari, mûszeripari szakmákban. Ez azért is hátrány, mert a gépiparban jelentôs hazánk nemzetgazdasági szerepe. A zalai régióban is az országos viszonyokhoz hasonlóan hiányoznak a hegesztôk, a géplakatosok, szerszámlakatosok, mechanikai mûszerészek, állványozók és ápolókból is több elkelne. A rendelkezésre álló országos, és a régióra is vonatkoztatható adatokból az is látható, hogy e pillanatban keresettek a feldolgozóipari, a vendéglátóipari és számítástechnikai munkakörök, valamint jól tudják hasznosítani diplomájukat a gépészmérnökök, a szoftverfejlesztô informatikusok és a közgazdászok is. Valamennyi régióban tíz hiányszakmát határoz meg évente a regionális fejlesztési és képzési bizottság. Ezek a Dél-Dunántúlon jelenleg a hegesztô, a kômûves, a gépi forgácsoló, a gazda, a szerszámkészítô, az ács, állványozó, a burkoló, a karosszérialakatos, a villanyszerelô és az elektronikai mûszerész. Somogy megyében már útjára indult az a program, amelynek keretében a hiányszakmát tanuló diákok Ft-os ösztöndíjat kaphatnak, ha 2,51 feletti a tanulmányi átlaguk, valamint igazolatlan órájuk nem haladja meg a tizet, s nincs folyamatban ellenük fegyelmi eljárás sem. Több Somogy megyei középiskolás lépett elô családfenntartónak az elmúlt évben. Köszönhetô ez annak, hogy valamilyen hiányszakmát tanulnak kiváló eredménnyel, s ezért havi akár Ft-os ösztöndíjat is kaphatnak az államtól. E mellé még havi Ft-ot fizethet a gyakorlati képzôhelyük, így akár Ft-ot is kereshet a jól tanuló, szorgalmas diák, sok esetben biztosítva ezzel a család megélhetését. A szülôk és a diákok egyre jobban érdeklôdnek a program iránt. A kormány 2 milliárd forintot biztosított a program megvalósítására 2010-ben, és mivel felfutó rendszerû támogatásról van szó, 2011-ben már 3,44 milliárd forintot biztosít a Munkaerôpiaci Alap e célra. A somogyi tapasztalatok szerint nem feleslegesen. Az iskolák szerint, ha jól választják meg idôrôl idôre a hiányszakmákat, akkor mindenképpen sikeres lesz a program a jövôben is. A tanulók és a szülôk is felismerték, hogy érdemes a megjelölt szakmát választani és jól tanulni. Nem ritka, hogy az iskoláktól kérnek tanácsot, miként bírhatnák rá gyermeküket, ha eljön otthonról, akkor valóban az iskolába menjen a diák. A gyôri önkormányzat 2011-ben 150 millió forinttal támogatja a hiányszakmákat választó diákok továbbtanulását. ÉRETTSÉGI UTÁN Források: 9

12 Ahová a helyes megoldások hamarosan felkerülnek: 10 ÉRETTSÉGI UTÁN

13 XÁNTUS JÁNOS Két Tanítási Nyelvû, Gyakorló Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Szakképzô Iskola 1055 Budapest, Markó u Fk.nyilv.sz.: , Akk.lsz: AL1951, OM azonosító: Az idegenforgalom és vendéglátás területén nagy hagyományokkal bíró iskolánk a minôség és korszerûség jegyében oktat felnôttképzésben is. OKJ-s felnôttképzés esti tagozaton januártól: Idegenvezetô (2 félév) Protokoll- és Utazásügyintézô (1-1 félév) Szak-idegenvezetô (idegenvezetô végzettséggel) Repülôjegy értékesítô (1 félév) *** OKJ-s szakképesítés nappali tagozaton 2012/2013. tanévben: IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER A BGF-KVIFK kihelyezett tagozataként akkreditált felsôfokú, 2 éves, iskolarendszerû, egészségturizmus specializációval, nappali képzés Tájékoztatás telefonon: , /131 m. és honlapunkon ÉRETTSÉGI UTÁN 11

14 MILYEN NYELVET ÉRDEMES TANULNI? Idegen nyelvet tanulni manapság szinte kötelezô. A nyelvvizsga ugyanis már a felvételi pontoknál is pluszpontot jelent, de a diploma megszerzéséhez is követelmény. Természetesen nincs olyan nyelv, ami ne lenne hasznos. Ha beszélünk legalább egy idegen nyelvet, akkor a lehetôségeink is megsokszorozódnak, a világ kinyílik számunkra. Az adott nyelven könyveket olvashatunk, filmeket nézhetünk, jóval több embert megismerhetünk, valamint elhelyezkedési esélyeink nagyban megnônek. De vajon melyik az a nyelv, amit érdemesebb tanulni a többinél elsôsorban karrierszempontból? Azt, hogy a karrierünk szempontjából melyik számít hasznos nyelvnek, elsôsorban az határozza meg, hogy milyen szakterületen tanulunk és kívánunk a késôbbieknek elhelyezkedni. A legnépszerûbb nyelvnek az angol és a német számít, ennek oka nagyon egyszerû: a középiskolák és gimnáziumok elsôsorban ezt a két nyelvet oktatják. A felsôfokú tanulmányok során is ez a két nyelv, így a germanisztika és az anglisztika szak a legnépszerûbb a nyelvszakok között, de ezekre sem nehezebb bekerülni, mint más nyelvszakokra. Ezen szakokat választók többsége nem tanári pályára kíván menni, inkább tolmácsként és fordítóként akarnak elhelyezkedni. Az angol és a német nyelvtudás továbbra sem hátrány tehát, fôképpen azért nem, mert az Európai Unió három legfontosabb és legtöbbet beszélt nyelvei között szerepel az angol és a német. Dobogós helyen szerepel a francia nyelv is, ezért ajánlott a francia nyelv tanulása is. Sajnos csak néhány intézményben szerepel választható nyelvként a francia, azonban lehetôség van nyelviskolákban elsajátítani a nyelvet vagy esetleg magántanárt fogadni. Mindkét esetben bôséges a kínálat. Manapság egyre több intézményben választhatják az orosz és a japán nyelvet az angol vagy német mellé a hallgatók, ugyanis az üzleti szférában mindkét nyelv nagy népszerûségnek örvend. Az orosz nyelv napjainkban újraéled, ennek ellenére még mindig kevesen választják második vagy harmadik nyelvként. Azonban Oroszország hatalmas piacnak számít. Azok a hallgatók, akik az oroszt választják plusz nyelvként, nagyot profitálhatnak majd a késôbbiekben. Fordítóként, tolmácsként, nemzetközi vállalatoknál kapcsolattartóként könnyedén el lehet helyezkedni az orosz nyelv ismeretének birtokában. Az orosz gazdaság évrôl évre erôsödik, ezért a nyugati országok diákjaira is egyre jellemzôbb, hogy oroszul kezdenek tanulni. További elônye az orosz nyelvtudásnak, hogy ezáltal könnyebben elsajátítható a szláv nyelvek bármelyike, pl. a horvát, szlovén, cseh, szlovák vagy akár az ukrán is, amibôl szintén nagy hiány van Magyarországon. Az oroszhoz hasonlóan a japán nyelvismeret iránti kereslet is növekedésnek fog indulni a jövôben, mivel a japán piac egyre jobban terjeszkedik Európában is (pl. autógyártás, elektronikai ipar stb.). Magyarországon még kevesen beszélik a japán nyelvet, ezért a jövôben nagy hiány várható ezen a nyelvterületen a munkaerôpiac szempontjából a szakemberek szerint. A nagy nemzetközi cégeknél sokkal fontosabb a jó nyelvtudás, mint a szakirányú végzettség. A japán mellett a kínai is hiánynyelvnek számít, pedig a hatalmas kínai gazdaság, kereskedelem és a nagy beruházások igénylik az angol mellett a kínai nyelvet is beszélô munkavállalókat. A felsorolt nyelvek mellett ajánlottak még az olasz és a spanyol nyelvek is. Olaszul tanulni azért érdemes, mert Olaszország Európa kulturális bölcsôjének számít, valamint 12 ÉRETTSÉGI UTÁN

15 a világ egyik legkedveltebb turisztikai úti célja. Aki pl. a vendéglátás területén akar elhelyezkedni, annak az angol mellé ajánlott az olasz nyelv ismerete is. A magyar és olasz kapcsolatok napjainkban rohamosan fejlôdnek, így egyre több olyan cég van, amelynek hazánkban is van leányvállalata, ezért Magyarországon is megnôtt a kereslet az olasz nyelven beszélô munkavállalók iránt. Szintén jól teszi, aki második nyelvként a spanyolt választja. A spanyol ugyanis a kereskedelmi kapcsolatokban használt nyelvek sorában az angol után a második helyen szerepel, valamint pl. az USA-ban ez a második leggyakrabban használt nyelv. A spanyol nyelv ismerete pénzügyi, ingatlan, ruhaipari, élelmiszeripari és hotelszektor területen juttathatja elônyhöz a munkahelyet keresô fiatalokat. Az mindenki elôtt világos, hogy nyelvtudás nélkül rendkívül nehezen boldogul az ember a munkaerôpiacon, ennek ellenére nem fordítanak kellô energiát és idôt a fiatalok és az idôsebbek sem, hogy nyelvtudással megállják a helyüket a piacon. De ha már tanulna valaki, akkor melyik nyelv a nyerô? A fentiek alapján egyértelmûen leszögezhetjük, hogy az angol, mint az üzleti szféra nyelve lett a legmeghatározóbb, ugyanis például még a német cégek is elvárják az angol nyelv ismeretét második nyelvként. Ha az angol nyelvtudást már megszereztük, és szeretnénk egy második nyelvet is, akkor az a német legyen, hiszen elég sok német cégnek van már leányvállalata Magyarországon, így náluk jó eséllyel tudunk állást találni a kettôs angol-német nyelvtudással. Ha mégsem a német nyelv mellett döntünk, akkor jó választás lehet valamelyik környezô szláv nyelv ismerete. A környezô országok sikeres cégei ugyanis felénk is terjeszkednek, és keresnek embert, akivel szeretnek anyanyelvükön kommunikálni, valamint több magyar cég is van, aki nyit a szomszédok felé, és egy helyi nyelvet ismerô ember értékes számukra. A többi nyelv ismerete sem haszontalan, de a lehetôségek szûkebbek ezen nyelvek ismeretével. A franciákat leszámítva a többi ország vezetôi már szintén beszélnek angolul is (köztük a távol-keleti cégek is). Összefoglalva megállapíthatjuk tehát, a címben elhangzó kérdésre angol nyelv a válasz. Forrás: ÉRETTSÉGI UTÁN 13

16 Az állásinterjún leggyakrabban elôforduló kérdések Minden állásinterjú elôtt érdemes jól felkészülni a várható kérdésekre. Az alábbiakban leírjuk a leggyakoribb állásinterjú-kérdéseket, melyekkel lehet gyakorolni akár egyedül is, de akár baráttal-barátnôvel is! Az interjúk során különbözô típusú kérdések hangozhatnak el, csoportosítva szemezgetünk ezekbôl: Személyes: 1. Milyennek látják mások? Ön szerint milyen ember? 2. Mikor szeretne családot alapítani, gyermeket vállalni? 3. Milyen könyveket, újságokat szokott olvasni? 4. Ha referenciát kérnénk Önrôl, mi állna benne? 5. Mit jelent a siker az Ön számára? 6. Melyek a rövid távú tervei? 7. Melyek az Ön gyengeségei? Erôsségei? 8. Sorolja fel három jó és három rossz tulajdonságát! Motiváció: 1. Miért akar nálunk dolgozni? 2. Miért akar váltani? 3. Ön szerint a fizetés nagysága mennyire van hatással a teljesítményre? Önt mennyire motiválja? 4. Miért gondolja, hogy sikeres lesz ezen a területen? 5. Felsôoktatási tanulmányai mellett dolgozott? Vállalt szerepet öntevékeny diákszervezetekben, hallgatói képviseletben? Miért? 6. Hogyan töltötte a szünidejét fôiskolai évei alatt? 7. Milyen munkakörnyezetben tudja a legjobb teljesítményt nyújtani? 8. Mi az, amivel meg volt elégedve elôzô munkakörében és amivel nem volt elégedett? Teljesítményigény: 1. Milyen tervei vannak az elkövetkezô évekre szakmai és magánéleti pályáját illetôen? 2. Hová szeretne eljutni 5 év alatt? Mi az 5 éves, esetleg hosszabb távú célja? 3. Milyen célokat tûzött ki maga elé korábbi munkahelyén? 4. Meséljen el egy esetet, amikor olyan célt tûzött ki önmaga elé, amely nem tartozott közvetlenül a feladatai közé. 5. Milyen célokat tûzne ki maga elé, ha a megpályázott munkahelyre felvennénk? 6. Mit szeretne elérni az életében? Stresszkezelés, munkabírás: 1. Miben számít stresszelônek a jelenlegi munkája? 2. Hogyan szokta ezt kezelni? 3. Mennyire bírja a stresszt, a kemény munkát, a megterhelést? 4. Írjon le egy olyan esetet, amikor nagyon kiborította a munkája. 14 ÉRETTSÉGI UTÁN

17 5. Hogyan vezeti le a munkájában felhalmozódott stresszhelyzeteket? 6. Mennyit hajlandó egy nap dolgozni? 7. Meséljen el egy olyan esetet, amikor nyomásnak volt kitéve és sikerült felülkerekedni. 8. Miért találta a helyzetet stresszelônek? 9. Mit tett pontosan azért, hogy megoldja a helyzetet? Konfliktuskezelés: 1. Mennyire tûri a kritikát? 2. Mit érez, ha valaki más akaratával szembeütközik? 3. Hogyan viselkedik, ha a többiek nem értenek Önnel egyet? 4. Hogyan vezeti le a feszültséget ilyen esetben? 5. Milyen megoldási lehetôségeket lát? 6. Meséljen el egy konkrét esetet, amikor az igazáért kellett harcolnia? 7. Hogyan reagál arra, ha valaki megzavarja a munkájában? Csapatmunka: 1. Egyedül szeret jobban dolgozni, vagy csapatban? 2. Ön jó csapatmunkás? Miért? 3. Mi az, ami a legjobban motiválja? Szociabilitás, közösségi normák betartása: 1. Milyen típusú emberrel tud a leginkább kijönni? 2. Kivel jön ki leginkább? Meséljen róla! 3. Milyen nehézségei voltak kollégáival az elôzô munkahelyén? 4. Mi az, ami másokban a leginkább kiborítja? 5. Meséljen el egy konkrét esetet, amikor valamelyik kollégájának viselkedése zavarta? Empátia: 1. Mit tett, ha egy társaságban látta, hogy valaki egyedül szomorkodott? 2. Meséljen el egy esetet, amikor valamilyen rossz hírt kellett közölnie valakivel. 3. Hogyan hatnak Önre a filmek, könyvek, TV mûsorok, híradó? Döntési képesség: 1. Mennyire befolyásolja a döntéseit az, hogy mások mit gondolnak róla? 2. Meséljen el egy olyan esetet, amikor egy nehéz döntést kellett meghoznia. Hogyan történt? 3. Hogyan gyûjti össze és elemzi az információt döntéshozatal elôtt? 4. Mi volt a legrosszabb döntése? Tervezés: 1. Mennyi idôre tervez elôre? 2. Ön szerint melyek a tervezés legfontosabb részei? Vezetéshez való hozzáállás: 1. Ön szerint milyen az ideális vezetô? Mit vár el egy vezetôtôl? 2. Ki volt eddig a legjobb fônöke? Kérem, írja le az illetôt! ÉRETTSÉGI UTÁN 15

18 3. Ki volt eddig a legrosszabb fônöke? Kérem, írja le az illetôt! 4. Mit kedvel inkább: az önállóságot vagy az erôsebb kontrolt? 5. Szívesen tölt be nagy felelôsséggel járó pozíciót? 6. Meséljen el egy konkrét esetet, amikor meg kellett védenie a kollégáját? Ambíciók: 1. Milyen célokat kíván elérni az elkövetkezendô öt éven belül? 2. Hogyan képzeli el késôbbi pályafutását? 3. Miért folytatott, illetve miért nem folytatott kiegészítô tanulmányokat? 4. Miért gondolja, hogy ezen a területen sikeres lesz? 5. Jelenlegi munkakörének mely részleteit kedveli a leginkább és melyeket kevésbé? Stresszelô kérdések: 1. Ön szerint miért alkalmas erre a pozícióra? Miért éppen Önt válasszuk? 2. Miért lenne jó a cégnek az, ha éppen Önt alkalmaznák? 3. Beszéljen magáról 5 percben! Az interjúztatók tehát a fenti kérdéseket teszik fel a legtöbb esetben, ezért érdemes minél többet gyakorolni. Természetesen a leírt kérdéseken kívül is számtalan variáció létezik a megválaszolandó kérdések sorára, ezért a lista mindenképpen csak tájékoztató jellegûnek tekinthetô. Forrás: Történelem érettségi feladatsor-gyûjte - mény Középszinten A Nemzeti Erôforrás Minisztérium által meghatározott kompetenciaalapú érettségi követelményeknek megfe - le lôen állítottuk össze gyûjteményünket, amely a kö vet - ke zôkkel segíti a felkészülést: 10 teljes feladatsor és megoldókulcs; a megadott érettségi témakörökre épül; a típusfeladatok megoldási módszerét készségszintre fejlesztheti (forráselemzés, képelemzés, térkép elem - zés, ábra, grafikon és adatsor elemzése). Kiadványunkat ajánljuk diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítô munká - hoz. Szerzô: Molnár Dániel MRO HISTORIA 1243 Budapest, Pf Telefon: 06-1/ , 06-30/ Fax: 06-1/ , 16 ÉRETTSÉGI UTÁN

19 ÉRETTSÉGI UTÁN 17

20 A 2011-es ôszi elôrehozott érettségirôl Az elôrehozott érettségire azok jelentkezhetnek, akik már a kilencedik, tizedik vagy tizenegyedik évfolyamban teljesítik az adott tantárgyból a helyi tantervben szereplô követelményeket, és megszerezték a szükséges osztályzatokat is. Ez azt jelenti, hogy ha például a földrajz oktatását még nem fejezték be a tízedik évfolyamban, az elôrehozott érettségire jelentkezôknek osztályozó vizsgát kell tenniük a tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamos tananyagból. Fontos szabály, hogy az elôrehozott érettségit csak akkor lehet megismételni, ha a diák elégtelent kap rá, az eredeti jegy azonban ilyenkor is bekerül az érettségi bizonyítványba. A májusi vizsgákat minden intézmény megszervezheti, ellentétben az ôszivel, erre kijelölt iskolák vannak. Országszerte csaknem 150 iskola várja a jelentkezôket. Az érettségi vizsgát szervezô iskolák listája az Oktatási Hivatal Honlapján találhatók. A jelentkezéshez szükséges: a tanulói jogviszony igazolása, korábbi érettségi bizonyítvány (ha van), az év végi bizonyítvány másolata, ill. személyi azonosító iratok. Annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban vizsgadíjat is kell fizetnie, melynek mértéke attól függôen változik, hogy mely tárgyból kíván vizsgát tenni, és az adott vizsga hány részbôl áll. Az elôrehozott érettségi több szempontból is rendkívül hasznos. Legvonzóbb érv lehet, hogy az utolsó tanévben kevesebb tárgyból kell érettségizni, így több idô jut a felkészülésre. Továbbá azoknak is érdemes számításba venni ezt a lehetôséget, akik valamibôl emelt szintû érettségit szeretnének tenni, mert az elôrehozott középszintûvel bebiztosíthatják magukat egy jó eredménnyel, így nem kockáztatnak nagyot az emelt szinttel. Nem utolsó szempont az sem, hogy gyakorolni lehet a vizsgaszituációt, az utolsó év végére így nem lesz idegen az érettségi helyzet, sok rutint lehet szerezni. Az idei ôszi érettségire szeptember 5-ig lehet jelentkezni. A 2011/12-es tanév ôszi szóbeli érettségi vizsgáinak idôpontjai: A középszintû szóbeli vizsgák idôpontja: november Az emelt szintû szóbeli vizsgák idôpontja: november Az írásbeli vizsgák az alábbiak szerint alakulnak idén: 18 ÉRETTSÉGI UTÁN

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Kétszintű érettségi tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Az érettségi jellemzői Kétszintű közép és emelt szint

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 2016/17-es tanév Fontosabb időpontok, határidők február 15. a) az érettségire jelentkezés végső határideje b) a felsőoktatási

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefonszám:(52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012 Felvételi 2012 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzésekre OFIK honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2012. (Felvi-rangsorokkal) Diploma 2012.

Részletesebben

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban A felső-középiskola sajátosságai, illetve a német Reifeprüfung és beillesztése a magyarországi kétszintű érettségi vizsga rendszerébe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/2018. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu https://www.oktatas.hu www.felvi.hu Hol tanuljak tovább? I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén:

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén: Oktatási Hivatal Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétıl 2011. szeptember 19. Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétıl Alkalmazás:

Részletesebben

w w w. w a r d m a r i a. h u

w w w. w a r d m a r i a. h u Budapesti Ward Mária Iskola PÁLYAORIENTÁCIÓS TÁJÉKOZTATÓ 2016. október 18. w w w. w a r d m a r i a. h u ÉRETTSÉGI SZINTEK Középszint - itt az iskolában, saját tanárok előtt - középszintű követelmények

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! Bevezető Az Alumni hírlevél különszámával jelentkezünk. Jelenlegi hírlevelünk célja, hogy értesítést és információt adjunk a Szolnoki Főiskola keresztféléves képzéseiről. Képzési kínálatunkban

Részletesebben

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15 Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Képz. szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzések Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max Érettségi vizsgakövetelmények

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN. 2015/16-ös tanév

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN. 2015/16-ös tanév TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN 2015/16-ös tanév Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Az alábbi rövid tájékoztatófüzettel igyekszünk könnyebbé tenni az

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén 2013. január 01-jétől 432/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján Tanulmányi pontok középiskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől

Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől 2016/17-es tanév Iskolatípus változások 2016/17-es tanévtől ISKOLARENDSZER Ált. iskola 4 osztály Általános iskola 6 osztály Általános iskola 8 osztály 8 osztályos gimnázium 6 osztályos gimnázium 4 osztályos

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100)

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) FELVÉTELI PONTOK (200+200+100) Pontszámítás 200+200+100 Tanulmányi pontok Max. 200 pont

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-17. mesterdiploma Osztatlan képzés felsőfokú szakképesítés A bolognai rendszer 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) doktori diploma Ph.D. / D.L.A. 4 félév /

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Felvételi eljárás 2011.

Felvételi eljárás 2011. Felvételi eljárás 2011. Előadó: Sergyán Szabolcs Dékáni hivatalvezető 2011. január 25. 2011. évi általános felvételi eljárás Jelentkezés a 2011. szeptemberében induló képzésre: 2011. február 15. A felvételi

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Jelentkezem! Szülői tájékoztató január 12.

Jelentkezem! Szülői tájékoztató január 12. Jelentkezem! Szülői tájékoztató 2017. január 12. Amit körbejárunk Fakultációk Osztályozóvizsgák Érettségi vizsga Felvételi Fakultáljunk 11-12. évfolyam A, B, C sáv 10.évfolyam: informatika Jelentkezés

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

Tájékoztató az emelt szintű érettségi felkészítésről

Tájékoztató az emelt szintű érettségi felkészítésről Tájékoztató az emelt szintű érettségi felkészítésről 10. évfolyam Összeállította: Csajági Sándor igh. Érettségi Kétszintű érettségi: Középszint Kötelező 5 tantárgy Szakképző évfolyam feltétele Felsőfokú

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS VIZSGÁK 2017. MÁJUS-JÚNIUS KÖTELEZŐ: VIZSGATÁRGYAK MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: Gimnáziumban: BIOLÓGIA,

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

Ösztöndíj a szakiskolásoknak

Ösztöndíj a szakiskolásoknak 2010 április 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Februártól a hiányszakmákat tanuló szakiskolai tanulók havi 10.000 Ft ösztöndíjat

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR. 11 hó

Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR.  11 hó Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR www.mfk.uni-miskolc.hu 20 16 11 hó FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Telefon: +36 46 565 051 Email: mfkto@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben