Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten. Kötelezô versek elemzése osztályosoknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten. Kötelezô versek elemzése 9 12. osztályosoknak"

Átírás

1

2 Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten Az egyes témakörök több szempontból való megközelítése sikeressé és eredményessé fogja tenni a diákok angol szóbeli megnyilatkozásait párbeszédben és önálló témakifejtésben egyaránt. Kötetünk a következôkkel segíti a felkészülést: 9 társalgási témakör, ami az érettségin vagy a mindennapi életben elôfordulhat; 25 teljes feladatsor, melyek mindegyike háromféle feladatot foglal magába: három rövid társalgást, egy szituációs feladatot, egy összefüggô témakifejtést képleírás segítségével. Kiadványunkat ajánljuk diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítô munkához. Szerzô: Pojják Klára MRO HISTORIA 1243 Budapest, Pf Telefon: 06-1/ , 06-30/ Fax: 06-1/ , Kötelezô versek elemzése osztályosoknak A középiskolai irodalomtanulás egyik sarkalatos pontját képezi a verselemzés, a lírai mûvek megértése. Kötetünk a következôket nyújtja a felkészüléshez: a tanórákon, majd az érettségi vizsga során is hasznos tudást ad; versek elemzése; alkotók életrajza, munkásságuk bemutatása; fontos szövegrészletekre épülô szövegértési gyakorlatok, melyek segítenek az alkotások megértésében, jól érzékeltetik a verselemzés gyakorlatát. Kiadványunkat ajánljuk diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítô munkához. Szerzô: Sándor Ildikó MRO HISTORIA 1243 Budapest, Pf Telefon: 06-1/ , 06-30/ Fax: 06-1/ ,

3 Érettségi Után avagy az élethosszig való tanulás Szakképzési különszám szeptember

4 Kedves Olvasó! A Fiatal Értelmiségiek Köre Közhasznú Egyesület (nyilvántartási szám: Fôvárosi Bíróság: 9705) fontos feladatának tekinti megismertetni az ifjúsággal az ôket életkortól függôen általánosan érintô, alapvetô információkat a tanulástól az elhelyezkedési lehetôségekig és az ösztöndíjaktól a szabadidô kellemes és esetleg hasznos eltöltésén át igen színes palettán, Budapesten s azon kívül. Az Érettségi Után szeretné mindenkiben tudatosítani az élethosszig való tanulás eszméjét, biztosítva, hogy könnyen hozzáférhetô, jó minôségû információban részesüljön. Célunk, hogy országunk társadalmát tájékozott, jogaikat és kötelezettségeiket ismerô és ennek érdekében fellépni is tudó, tudatosan élô állampolgárok alkossák. Az Egyesület célcsoportjába tartozik mindenki, akinek szüksége van arra, hogy versenyképesebb munkaerô-piaci megjelenése céljából tovább képezze magát, ismereteit az iskolarendszeren kívül bôvítse. Legyen ô fiatal középiskolás, egyetemista vagy fôiskolás, már szakmával rendelkezô személy, netán középkorú, akinek nincsen megfelelô szakképesítése egy állás betöltéséhez, vagy legyen akár a modern technikai ismeretek hiányától szenvedô ember. Egyesületünk fontosnak tartja az oktatási rendszeren kívüli és attól eltérô rendszerû információáramoltatást az alapvetô, például számítógépes ismeretektôl kezdve a közgazdasági, jogi szaktudásig. Sikeres tájékozódást kívánva, üdvözlettel Magyar Sándor A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával, az NCA-CIV-11-C-0662 azonosítójú pályázat keretein belül készült. Kiadja az Fiatal Értelmiségiek Köre Közhasznú Egyesület Telefon: 06-70/ Honlap: Levelezési cím: 1537 Budapest, Pf. 373 A kiadványban szereplô hirdetéseket megrendelés szerint közöljük, azok tartalmáért a kiadó felelôsséget nem vállal. 2 ÉRETTSÉGI UTÁN

5 Tartalomjegyzék Köszöntô Tartalomjegyzék Hogyan válasszak pályát? Könyvajánló Érettségi után Mihez kezdjünk 18 évesen? Hiányszakmák Matematika érettségi mintafeladatok középszinten XÁNTUS JÁNOS Két Tan. Nyelvû, Gyak. Gimn., Idegenforg. Szki, Szakisk. és Szakképzô Isk Milyen nyelvet érdemes tanulni? Az állásinterjún leggyakrabban elôforduló kérdések Könyvajánló Budapesti Corvinus Egyetem A 2011-es ôszi elôrehozott érettségirôl A 2012-es tavaszi érettségi idôpontjai es változások a felvételi rendszerben Könyvajánló ÉRETTSÉGI UTÁN 3

6 HOGYAN VÁLASSZAK PÁLYÁT? A mostani kedvezôtlen gazdasági helyzet befolyásolhatja a pályaválasztási terveket. Fôként azok vannak nehéz helyzetben, akiknek arról kell dönteni, hogy mit tanuljanak a jövôben. A szakértôk azt javasolják, hogy senki se hagyja magát befolyásolni, mindenképpen azt a pályát válassza, amihez kedve és tehetsége is van. A személyre szabott választás a pályaorientáció folyamatában a szokásostól eltérô logikát igényel. Ugyanis célszerûbb hátulról, a megfelelô pálya irányából közelíteni a kérdés megoldásához. Azt kell tehát elsôként megfogalmaznod magadnak, hogy mivel szeretnéd tölteni majd átlagos munkanapjaidat nyolc-tíz év múlva. Ha már legalább körvonalaiban meg tudod határozni, milyen tevékenységek, szakmák felelnek meg igényeidnek, képességeidnek és felmérted a jövôbeni lehetôségeket is ezeken a területeken, akkor érdemes a lehetséges továbbtanulási irányokat kiválasztani. Sokan azon a véleményen vannak, hogy a mérnöki tudománnyal rendelkezôk fognak elôre törni, s a természettudományos szakemberek szinte meg sem érzik a válságot. A fizikai és kémiai alapismeretekre, a matematikai készségekre mindig van kereslet. A mostanában divatos szakmákban (humán, gazdasági, kommunikációs tudományos, HR) a legnehezebb elhelyezkedni, ugyanis túlkínálattal találhatjuk magunkat szembe. Itt nagyon sokat számít a gyakorlat, e nélkül szinte esély sincs az elhelyezkedésre. A 90-es évek években még nagyon keresettek voltak ezek a szakmák, gyors elôrelépési lehetôségek voltak, mostanra viszont ez már nem jellemzô. A legfontosabb mindenképpen, hogy saját személyiségünk, érdeklôdési körünk szerint válasszunk pályát. Aki pl. természettudományi területen tanul tovább, de a humán tudományok érdeklik, az egész életében szenvedni fog, folyamatos kudarcok, sikertelenségek jellemzik majd a pályáját. Érdemes tehát hosszú távra elôre gondolkodni. Az eredményesség egyik alapfeltétele ugyanis, hogy el tudd képzelni, a szakmára jellemzô tevékenységeket szívesen, hosszú távon tudod-e majd végezni és képes vagy-e kezelni a napi munkavégzés felmerülô problémáit. Elsôként mindenképpen egy jövôképet kell készíteni magadnak, ahol nagyon pontosan elemzed, mivel töltöd az idôd, milyen tevékenységeket végzel, kikkel, milyen helyszíneken, milyen eszközökkel és milyen feltételek között. Hasznos segítséget nyújthat a hogy megismerd a szakmákkal, foglalkozásokkal kapcsolatos tudnivalókat. Fontos számba venni azt is, hogy miben vagy jó. Itt nem csak arról van szó, hogy milyen iskolai tárgyakat tudsz jelesre teljesíteni. Inkább arról kellene gondolkodnod, hogy milyen tevékenységekért kaptál elismerést másoktól, ha jól teljesítettél egy-egy kihívást, feladatot. Ahhoz, hogy a szükséges végzettséget megszerezd a kiválasztott területen, meg kell ismerned a felsôoktatási intézmények követelményeit és a kínált képzéseik jellemzôit is. Hogyan válasszak egyetemet, fôiskolát? A felvételizôknek tanácsos alaposan megfontolniuk, hogy a felvételi során melyik felsôoktatási intézményt választják. Fontos, hogy a hallgató jól érezze majd magát abban az intézmény- 4 ÉRETTSÉGI UTÁN

7 ben, amelybe felvették, számára megfelelô jellegû és színvonalú képzésben részesüljön és utána az elhelyezkedés se jelentsen nehézséget. A diákok általában az alábbi tényezôket veszik figyelembe a pályaválasztás során: egyéni kötôdés, család véleménye, barátok, ismerôsök véleménye, ismeretlenek véleménye (internetes fórumok), a felsôoktatási intézmény presztízse, az intézményi élet, korábbi tanárok, oktatók tanácsai, korábbi tanulmányok, az intézmény közelsége a lakóhelyhez. Gyakran elôfordul, hogy a lakóhely közelsége, a presztízs vagy más tényezôk miatt a továbbtanulni szándékozó elôbb érdeklôdik az adott in - téz mény, és csak utána az ott megszerezhetô képesítések iránt. Egy korábbi statisztika szerint a felvételizôk általában a következôképpen rangsorolják a legfontosabb szempontokat: Elsô helyen megjelölt szempontok: fô százalék presztízs ,1 oktatás színvonala lakóhelyi közelség ,4 középiskolai eredmények 341 7,3 egyéb 270 5,8 pezsgô intézményi élet 184 3,9 ismerôsök is ide jelentkeztek 82 1,7 nem tudja 35 0,7 összesen A fôiskolák és az egyetemek is hirdethetnek alap- és mesterképzéseket egyaránt, és mindkét intézménytípusban ugyanolyan ismereteket és képességeket szerezhetnek a hallgatók a képzés során. Nem az a fontos, hogy fôiskolán vagy egyetemen végeznek a diákok, hanem az ott megszerzett oklevél fokozata (alap- vagy mesterfokozat) a meghatározó. Éppen ezért a jelentkezés- ÉRETTSÉGI UTÁN 5

8 kor nem az intézmény elnevezését érdemes nézni, hanem az ott megszerezhetô végzettség, ill. az oktatás színvonala alapján eldönteni, hogy hová jelentkezik a felvételizô. A jelentkezôt segítheti a minden évben megjelenô Felvi-rangsor címû kiadvány is, mely a leghosszabb múltra visszatekintô, legteljesebb rangsorkutatás végterméke. A képzésterületek számos mérhetô adata alapján összeállított Felvi-rangsor a legtágabb szempontrendszert figyelembe vevô felsôoktatási rangsor kutatások alapján készült. A felvételizôk egy részének az intézmény kiválasztásánál az is fontos szempont, hogy az intézmény milyen hagyományokkal rendelkezik, milyen a hallgatói élet. A hallgatói mindennapok jelentôsen eltérnek a középiskolás, vagy akár a felnôtt " életviteltôl. Az intézményi interjúk keretében hallgatók, egyetemi oktatók számolnak be saját intézményükben szerzett tapasztalataikról, így közvetlen és benyomásokon alapuló, szubjektív képet is kaphatunk kiszemelt intézményünkrôl. Az intézményi nyílt napokon személyes tapasztalatok megszerezésére is lehetôség van az érdeklôdôk számára. A nyílt napok alkalmasak arra, hogy a felvételizô benyomásokat szerezzen az egyetemrôl, fôiskoláról, ahol vélhetôen tanulni fog; a nyílt napokra általában szeptembertôl februárig terjedô idôszakban kerül sor. Itt közvetlenül feltehetik kérdéseiket az oktatóknak a felvételivel, oktatással kapcsolatban. A pályaválasztás tehát nem egyszerû döntés eredménye, a jelenlegi gazdasági helyzet miatt nagyon fontos az okos, átgondolt döntés, de mindenképpen olyan pályát kell választani, ami nem áll messze az érdeklôdési körünktôl. Forrás: Matematika érettségi feladatsor-gyûjte - mény Középszinten Kötetünk a következôkkel segíti a matematikaérettségire történô felkészülést: 10 teljes feladatsor és javítókulcs; a feladatok részletes megoldása a kapható részpont - számokkal; segítséget nyújt a matematikai kulcskompetenciák (matematikai modellalkotás, szövegértés, problémamegoldás stb.) kialakításához, fejlesztéséhez; a feladatok elvégzése megfelelô rutint ad a vizsgázóknak. Kiadványunkat ajánljuk diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítô mun ká hoz. Szerzô: Besnyôné Czinki Erben Környeiné MRO HISTORIA 1243 Budapest, Pf Telefon: 06-1/ , 06-30/ Fax: 06-1/ , 6 ÉRETTSÉGI UTÁN

9 ÉRETTSÉGI UTÁN MIHEZ KEZDJÜNK 18 ÉVESEN? Az érettségit követôen a diákok zöme felsôoktatási intézményben kíván továbbtanulni. Mire az érettségik befejezôdnek, addigra már azt is tudja, hogy melyik intézményben szeretne tanulni, nappali vagy levelezô tagozaton hiszen a jelentkezéseket februárban le kell adni. Az viszont, hogy felvették-e csak az érettségi után kb. egy hónappal derül ki, általában július 20-a körül. Ha sikerül a felvételi, akkor szeptemberben indul az elsô szemeszter. A nappali tagozaton mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés órarend szerint hétfôtôl péntekig terjedô idôkeretben folyik. Amennyiben érettségi után munkát is szeretne vállalni valaki, akkor sem kell lemondani a továbbtanulásról, hiszen lehetôség van levelezô tagozaton is tanulmányokat folytatni. Ebben az esetben kéthetente, vagy hetente, egy vagy két napon folyik az oktatás. Ez általában hétvégi nap (péntek, szombat), és reggeltôl késô délutánig vagy estig tart. Azok, akik nem jutnak be a felsôoktatási intézmények valamelyikébe vagy nem is szerettek volna fôiskolára, egyetemre menni, azok számára is számos egyéb lehetôség kínálkozik. Ha nem elhamarkodottan döntenek, s jól választanak az alternatívák közül, akár jobb pályát is befuthatnak, mint egy gyenge felsôfokú intézmény keveset érô diplomájával. Fôiskolai és egyetemi oktatáson kívül is lehet jelentkezni valamilyen felsôfokú szakképzésre. Nagyon sok szakközépiskola indít ingyenes OKJ képzéseket. Mi is az OKJ? A rövidítés az Országos Képzés Jegyzéket takarja. A jegyzéket az oktatási miniszter hirdeti ki, és évente felülvizsgál(hat)ja. Az itt meghatározott szakképesítéshez szükséges vizsgát független vizsgáztatók elôtt kell letenni, a vizsgaanyagot és a vizsgakövetelményeket a szakképesítésért felelôs miniszter határozza meg. Manapság már csak egy érettségi bizonyítvánnyal nem sokra megy az ember. Ez egy ugródeszkának, alapkövetelménynek számít. Ha nem vesznek fel fôiskolára, egyetemre, vagy ha nem is jelentkeztél, jó tudni, hogy 23 éves korig több helyen is részt vehetsz a már említett ingyenes OKJ szakképzéseken. Ezek általában nappali képzések, egy vagy kétévesek, kapcsolódhat hozzá nyelvtanulási lehetôség, vagy egyéb plusz lehetôség is. Ha egyéves képzést választasz, és nem vette el a kedved a sikertelen felvételi, jövôre megpróbálhatod újra. Addig is tanulsz, nem esel ki a ritmusból. Érettségit követôen lehetôség van arra is, hogy a lakóhely szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségén álláskeresôként regisztráltassuk magunkat. Ellátást ugyan nem kapunk, de itt további jó tanácsokkal láthatnak el, valamint a munkaügyi központ által szervezett ingyenes képzésekre is lehet jelentkezni. Ezek a képzések hasonlóan mûködnek az OKJ-s képzéshez. Ha pedig teljesen elment a kedved a tanulástól akkor végsô soron munkát is kereshetsz magadnak. Elsô lépésként meg kell tanulni szakmai önéletrajzot írni, tájékozódj a munkaügyi központokban, járj el állásbörzékre. Kitartónak kell lenni, mert az álláskeresési folyamat, fôleg pályakezdôként, csak érettségivel több hónapig is eltarthat. Összefoglalva a lehetôségek tárháza szinte korlátlan, de jól átgondoltan kell dönteni, hogy melyik utat választjuk az érettségi után. Egy rossz döntéssel az egész további életünket kútba dönthetjük. ÉRETTSÉGI UTÁN 7

10 HIÁNYSZAKMÁK 2. A szakiskolába készülô tinédzser korosztály többségének nincs elképzelése arról, hogy milyen területen tanuljon tovább, milyen foglalkozást válasszon magának, sajnos többnyire a szülôk is tájékozatlanok, hogy mit lenne érdemes tanulni. Ezért a legtöbb esetben a divatszakmákat választják a diákok, amibôl egyébként így is túlképzés van, a hiányszakmák pedig éppen emiatt hiányszakmák is maradnak ben az alábbiak számítanak hiányszakmának: - agrárgazdasági gépszerelô - ápolási asszisztens - burkoló - bútorasztalos - elektronikai mûszerész - épületgépészeti csôhálózat-szerelô - festô-mázoló-tapétázó - gazda - gépi forgácsoló - hegesztô - ács-állványozó - géplakatos - húsipari termékgyártó - hûtô- és klímaberendezés-szerelô - karosszérialakatos - kômûves - lótartó és lótenyésztô - mezôgazdasági gépkarbantartó - szabó - szakács - szerszámkészítô - szociális gondozó - villanyszerelô - szerkezetlakatos Nagyon nehéz ma megmondani, hogy milyen szakmákra lesz szükség öt év múlva, ezért célszerû körülnézni a munka-erôpiacon, hogy mit is lenne érdemes tanulni. A helyi munkaügyi központok, kirendeltségek viszonylag napra készen fel tudják sorolni, mégpedig régiókra bontva, hogy melyek számítanak hiányszakmának. A gépészeti szakmacsoporton belül (pl. forgácsoló, hegesztô) szinte mind hiányszakma. A szociális vagy az ún. segítô szakmákra is mindig lesz igény. 8 ÉRETTSÉGI UTÁN

11 Nyugat-dunántúli körkép Zala megyében 2010 ôszétôl mûködik a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megyeszékhelyi pályaorientációs irodája. Itt az egyénileg hozzájuk forduló fiataloknak, felnôtteknek is segítséget nyújtanak döntés meghozatalában. Az elôrejelzések szerint 2015-ig legnagyobb ütemben a könnyûipari és az élelmiszeripari ágazatokban várhatóak a leépítések. Az országos adatok szerint jelenleg túlképzés mutatkozik a pedagógus, a mûvészeti és kommunikációs pályákon, de kevés szakembert bocsátanak ki a gazdasági, kereskedelmi, valamint a fém- és gépipari, az építôipari, mûszeripari szakmákban. Ez azért is hátrány, mert a gépiparban jelentôs hazánk nemzetgazdasági szerepe. A zalai régióban is az országos viszonyokhoz hasonlóan hiányoznak a hegesztôk, a géplakatosok, szerszámlakatosok, mechanikai mûszerészek, állványozók és ápolókból is több elkelne. A rendelkezésre álló országos, és a régióra is vonatkoztatható adatokból az is látható, hogy e pillanatban keresettek a feldolgozóipari, a vendéglátóipari és számítástechnikai munkakörök, valamint jól tudják hasznosítani diplomájukat a gépészmérnökök, a szoftverfejlesztô informatikusok és a közgazdászok is. Valamennyi régióban tíz hiányszakmát határoz meg évente a regionális fejlesztési és képzési bizottság. Ezek a Dél-Dunántúlon jelenleg a hegesztô, a kômûves, a gépi forgácsoló, a gazda, a szerszámkészítô, az ács, állványozó, a burkoló, a karosszérialakatos, a villanyszerelô és az elektronikai mûszerész. Somogy megyében már útjára indult az a program, amelynek keretében a hiányszakmát tanuló diákok Ft-os ösztöndíjat kaphatnak, ha 2,51 feletti a tanulmányi átlaguk, valamint igazolatlan órájuk nem haladja meg a tizet, s nincs folyamatban ellenük fegyelmi eljárás sem. Több Somogy megyei középiskolás lépett elô családfenntartónak az elmúlt évben. Köszönhetô ez annak, hogy valamilyen hiányszakmát tanulnak kiváló eredménnyel, s ezért havi akár Ft-os ösztöndíjat is kaphatnak az államtól. E mellé még havi Ft-ot fizethet a gyakorlati képzôhelyük, így akár Ft-ot is kereshet a jól tanuló, szorgalmas diák, sok esetben biztosítva ezzel a család megélhetését. A szülôk és a diákok egyre jobban érdeklôdnek a program iránt. A kormány 2 milliárd forintot biztosított a program megvalósítására 2010-ben, és mivel felfutó rendszerû támogatásról van szó, 2011-ben már 3,44 milliárd forintot biztosít a Munkaerôpiaci Alap e célra. A somogyi tapasztalatok szerint nem feleslegesen. Az iskolák szerint, ha jól választják meg idôrôl idôre a hiányszakmákat, akkor mindenképpen sikeres lesz a program a jövôben is. A tanulók és a szülôk is felismerték, hogy érdemes a megjelölt szakmát választani és jól tanulni. Nem ritka, hogy az iskoláktól kérnek tanácsot, miként bírhatnák rá gyermeküket, ha eljön otthonról, akkor valóban az iskolába menjen a diák. A gyôri önkormányzat 2011-ben 150 millió forinttal támogatja a hiányszakmákat választó diákok továbbtanulását. ÉRETTSÉGI UTÁN Források: 9

12 Ahová a helyes megoldások hamarosan felkerülnek: 10 ÉRETTSÉGI UTÁN

13 XÁNTUS JÁNOS Két Tanítási Nyelvû, Gyakorló Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Szakképzô Iskola 1055 Budapest, Markó u Fk.nyilv.sz.: , Akk.lsz: AL1951, OM azonosító: Az idegenforgalom és vendéglátás területén nagy hagyományokkal bíró iskolánk a minôség és korszerûség jegyében oktat felnôttképzésben is. OKJ-s felnôttképzés esti tagozaton januártól: Idegenvezetô (2 félév) Protokoll- és Utazásügyintézô (1-1 félév) Szak-idegenvezetô (idegenvezetô végzettséggel) Repülôjegy értékesítô (1 félév) *** OKJ-s szakképesítés nappali tagozaton 2012/2013. tanévben: IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER A BGF-KVIFK kihelyezett tagozataként akkreditált felsôfokú, 2 éves, iskolarendszerû, egészségturizmus specializációval, nappali képzés Tájékoztatás telefonon: , /131 m. és honlapunkon ÉRETTSÉGI UTÁN 11

14 MILYEN NYELVET ÉRDEMES TANULNI? Idegen nyelvet tanulni manapság szinte kötelezô. A nyelvvizsga ugyanis már a felvételi pontoknál is pluszpontot jelent, de a diploma megszerzéséhez is követelmény. Természetesen nincs olyan nyelv, ami ne lenne hasznos. Ha beszélünk legalább egy idegen nyelvet, akkor a lehetôségeink is megsokszorozódnak, a világ kinyílik számunkra. Az adott nyelven könyveket olvashatunk, filmeket nézhetünk, jóval több embert megismerhetünk, valamint elhelyezkedési esélyeink nagyban megnônek. De vajon melyik az a nyelv, amit érdemesebb tanulni a többinél elsôsorban karrierszempontból? Azt, hogy a karrierünk szempontjából melyik számít hasznos nyelvnek, elsôsorban az határozza meg, hogy milyen szakterületen tanulunk és kívánunk a késôbbieknek elhelyezkedni. A legnépszerûbb nyelvnek az angol és a német számít, ennek oka nagyon egyszerû: a középiskolák és gimnáziumok elsôsorban ezt a két nyelvet oktatják. A felsôfokú tanulmányok során is ez a két nyelv, így a germanisztika és az anglisztika szak a legnépszerûbb a nyelvszakok között, de ezekre sem nehezebb bekerülni, mint más nyelvszakokra. Ezen szakokat választók többsége nem tanári pályára kíván menni, inkább tolmácsként és fordítóként akarnak elhelyezkedni. Az angol és a német nyelvtudás továbbra sem hátrány tehát, fôképpen azért nem, mert az Európai Unió három legfontosabb és legtöbbet beszélt nyelvei között szerepel az angol és a német. Dobogós helyen szerepel a francia nyelv is, ezért ajánlott a francia nyelv tanulása is. Sajnos csak néhány intézményben szerepel választható nyelvként a francia, azonban lehetôség van nyelviskolákban elsajátítani a nyelvet vagy esetleg magántanárt fogadni. Mindkét esetben bôséges a kínálat. Manapság egyre több intézményben választhatják az orosz és a japán nyelvet az angol vagy német mellé a hallgatók, ugyanis az üzleti szférában mindkét nyelv nagy népszerûségnek örvend. Az orosz nyelv napjainkban újraéled, ennek ellenére még mindig kevesen választják második vagy harmadik nyelvként. Azonban Oroszország hatalmas piacnak számít. Azok a hallgatók, akik az oroszt választják plusz nyelvként, nagyot profitálhatnak majd a késôbbiekben. Fordítóként, tolmácsként, nemzetközi vállalatoknál kapcsolattartóként könnyedén el lehet helyezkedni az orosz nyelv ismeretének birtokában. Az orosz gazdaság évrôl évre erôsödik, ezért a nyugati országok diákjaira is egyre jellemzôbb, hogy oroszul kezdenek tanulni. További elônye az orosz nyelvtudásnak, hogy ezáltal könnyebben elsajátítható a szláv nyelvek bármelyike, pl. a horvát, szlovén, cseh, szlovák vagy akár az ukrán is, amibôl szintén nagy hiány van Magyarországon. Az oroszhoz hasonlóan a japán nyelvismeret iránti kereslet is növekedésnek fog indulni a jövôben, mivel a japán piac egyre jobban terjeszkedik Európában is (pl. autógyártás, elektronikai ipar stb.). Magyarországon még kevesen beszélik a japán nyelvet, ezért a jövôben nagy hiány várható ezen a nyelvterületen a munkaerôpiac szempontjából a szakemberek szerint. A nagy nemzetközi cégeknél sokkal fontosabb a jó nyelvtudás, mint a szakirányú végzettség. A japán mellett a kínai is hiánynyelvnek számít, pedig a hatalmas kínai gazdaság, kereskedelem és a nagy beruházások igénylik az angol mellett a kínai nyelvet is beszélô munkavállalókat. A felsorolt nyelvek mellett ajánlottak még az olasz és a spanyol nyelvek is. Olaszul tanulni azért érdemes, mert Olaszország Európa kulturális bölcsôjének számít, valamint 12 ÉRETTSÉGI UTÁN

15 a világ egyik legkedveltebb turisztikai úti célja. Aki pl. a vendéglátás területén akar elhelyezkedni, annak az angol mellé ajánlott az olasz nyelv ismerete is. A magyar és olasz kapcsolatok napjainkban rohamosan fejlôdnek, így egyre több olyan cég van, amelynek hazánkban is van leányvállalata, ezért Magyarországon is megnôtt a kereslet az olasz nyelven beszélô munkavállalók iránt. Szintén jól teszi, aki második nyelvként a spanyolt választja. A spanyol ugyanis a kereskedelmi kapcsolatokban használt nyelvek sorában az angol után a második helyen szerepel, valamint pl. az USA-ban ez a második leggyakrabban használt nyelv. A spanyol nyelv ismerete pénzügyi, ingatlan, ruhaipari, élelmiszeripari és hotelszektor területen juttathatja elônyhöz a munkahelyet keresô fiatalokat. Az mindenki elôtt világos, hogy nyelvtudás nélkül rendkívül nehezen boldogul az ember a munkaerôpiacon, ennek ellenére nem fordítanak kellô energiát és idôt a fiatalok és az idôsebbek sem, hogy nyelvtudással megállják a helyüket a piacon. De ha már tanulna valaki, akkor melyik nyelv a nyerô? A fentiek alapján egyértelmûen leszögezhetjük, hogy az angol, mint az üzleti szféra nyelve lett a legmeghatározóbb, ugyanis például még a német cégek is elvárják az angol nyelv ismeretét második nyelvként. Ha az angol nyelvtudást már megszereztük, és szeretnénk egy második nyelvet is, akkor az a német legyen, hiszen elég sok német cégnek van már leányvállalata Magyarországon, így náluk jó eséllyel tudunk állást találni a kettôs angol-német nyelvtudással. Ha mégsem a német nyelv mellett döntünk, akkor jó választás lehet valamelyik környezô szláv nyelv ismerete. A környezô országok sikeres cégei ugyanis felénk is terjeszkednek, és keresnek embert, akivel szeretnek anyanyelvükön kommunikálni, valamint több magyar cég is van, aki nyit a szomszédok felé, és egy helyi nyelvet ismerô ember értékes számukra. A többi nyelv ismerete sem haszontalan, de a lehetôségek szûkebbek ezen nyelvek ismeretével. A franciákat leszámítva a többi ország vezetôi már szintén beszélnek angolul is (köztük a távol-keleti cégek is). Összefoglalva megállapíthatjuk tehát, a címben elhangzó kérdésre angol nyelv a válasz. Forrás: ÉRETTSÉGI UTÁN 13

16 Az állásinterjún leggyakrabban elôforduló kérdések Minden állásinterjú elôtt érdemes jól felkészülni a várható kérdésekre. Az alábbiakban leírjuk a leggyakoribb állásinterjú-kérdéseket, melyekkel lehet gyakorolni akár egyedül is, de akár baráttal-barátnôvel is! Az interjúk során különbözô típusú kérdések hangozhatnak el, csoportosítva szemezgetünk ezekbôl: Személyes: 1. Milyennek látják mások? Ön szerint milyen ember? 2. Mikor szeretne családot alapítani, gyermeket vállalni? 3. Milyen könyveket, újságokat szokott olvasni? 4. Ha referenciát kérnénk Önrôl, mi állna benne? 5. Mit jelent a siker az Ön számára? 6. Melyek a rövid távú tervei? 7. Melyek az Ön gyengeségei? Erôsségei? 8. Sorolja fel három jó és három rossz tulajdonságát! Motiváció: 1. Miért akar nálunk dolgozni? 2. Miért akar váltani? 3. Ön szerint a fizetés nagysága mennyire van hatással a teljesítményre? Önt mennyire motiválja? 4. Miért gondolja, hogy sikeres lesz ezen a területen? 5. Felsôoktatási tanulmányai mellett dolgozott? Vállalt szerepet öntevékeny diákszervezetekben, hallgatói képviseletben? Miért? 6. Hogyan töltötte a szünidejét fôiskolai évei alatt? 7. Milyen munkakörnyezetben tudja a legjobb teljesítményt nyújtani? 8. Mi az, amivel meg volt elégedve elôzô munkakörében és amivel nem volt elégedett? Teljesítményigény: 1. Milyen tervei vannak az elkövetkezô évekre szakmai és magánéleti pályáját illetôen? 2. Hová szeretne eljutni 5 év alatt? Mi az 5 éves, esetleg hosszabb távú célja? 3. Milyen célokat tûzött ki maga elé korábbi munkahelyén? 4. Meséljen el egy esetet, amikor olyan célt tûzött ki önmaga elé, amely nem tartozott közvetlenül a feladatai közé. 5. Milyen célokat tûzne ki maga elé, ha a megpályázott munkahelyre felvennénk? 6. Mit szeretne elérni az életében? Stresszkezelés, munkabírás: 1. Miben számít stresszelônek a jelenlegi munkája? 2. Hogyan szokta ezt kezelni? 3. Mennyire bírja a stresszt, a kemény munkát, a megterhelést? 4. Írjon le egy olyan esetet, amikor nagyon kiborította a munkája. 14 ÉRETTSÉGI UTÁN

17 5. Hogyan vezeti le a munkájában felhalmozódott stresszhelyzeteket? 6. Mennyit hajlandó egy nap dolgozni? 7. Meséljen el egy olyan esetet, amikor nyomásnak volt kitéve és sikerült felülkerekedni. 8. Miért találta a helyzetet stresszelônek? 9. Mit tett pontosan azért, hogy megoldja a helyzetet? Konfliktuskezelés: 1. Mennyire tûri a kritikát? 2. Mit érez, ha valaki más akaratával szembeütközik? 3. Hogyan viselkedik, ha a többiek nem értenek Önnel egyet? 4. Hogyan vezeti le a feszültséget ilyen esetben? 5. Milyen megoldási lehetôségeket lát? 6. Meséljen el egy konkrét esetet, amikor az igazáért kellett harcolnia? 7. Hogyan reagál arra, ha valaki megzavarja a munkájában? Csapatmunka: 1. Egyedül szeret jobban dolgozni, vagy csapatban? 2. Ön jó csapatmunkás? Miért? 3. Mi az, ami a legjobban motiválja? Szociabilitás, közösségi normák betartása: 1. Milyen típusú emberrel tud a leginkább kijönni? 2. Kivel jön ki leginkább? Meséljen róla! 3. Milyen nehézségei voltak kollégáival az elôzô munkahelyén? 4. Mi az, ami másokban a leginkább kiborítja? 5. Meséljen el egy konkrét esetet, amikor valamelyik kollégájának viselkedése zavarta? Empátia: 1. Mit tett, ha egy társaságban látta, hogy valaki egyedül szomorkodott? 2. Meséljen el egy esetet, amikor valamilyen rossz hírt kellett közölnie valakivel. 3. Hogyan hatnak Önre a filmek, könyvek, TV mûsorok, híradó? Döntési képesség: 1. Mennyire befolyásolja a döntéseit az, hogy mások mit gondolnak róla? 2. Meséljen el egy olyan esetet, amikor egy nehéz döntést kellett meghoznia. Hogyan történt? 3. Hogyan gyûjti össze és elemzi az információt döntéshozatal elôtt? 4. Mi volt a legrosszabb döntése? Tervezés: 1. Mennyi idôre tervez elôre? 2. Ön szerint melyek a tervezés legfontosabb részei? Vezetéshez való hozzáállás: 1. Ön szerint milyen az ideális vezetô? Mit vár el egy vezetôtôl? 2. Ki volt eddig a legjobb fônöke? Kérem, írja le az illetôt! ÉRETTSÉGI UTÁN 15

18 3. Ki volt eddig a legrosszabb fônöke? Kérem, írja le az illetôt! 4. Mit kedvel inkább: az önállóságot vagy az erôsebb kontrolt? 5. Szívesen tölt be nagy felelôsséggel járó pozíciót? 6. Meséljen el egy konkrét esetet, amikor meg kellett védenie a kollégáját? Ambíciók: 1. Milyen célokat kíván elérni az elkövetkezendô öt éven belül? 2. Hogyan képzeli el késôbbi pályafutását? 3. Miért folytatott, illetve miért nem folytatott kiegészítô tanulmányokat? 4. Miért gondolja, hogy ezen a területen sikeres lesz? 5. Jelenlegi munkakörének mely részleteit kedveli a leginkább és melyeket kevésbé? Stresszelô kérdések: 1. Ön szerint miért alkalmas erre a pozícióra? Miért éppen Önt válasszuk? 2. Miért lenne jó a cégnek az, ha éppen Önt alkalmaznák? 3. Beszéljen magáról 5 percben! Az interjúztatók tehát a fenti kérdéseket teszik fel a legtöbb esetben, ezért érdemes minél többet gyakorolni. Természetesen a leírt kérdéseken kívül is számtalan variáció létezik a megválaszolandó kérdések sorára, ezért a lista mindenképpen csak tájékoztató jellegûnek tekinthetô. Forrás: Történelem érettségi feladatsor-gyûjte - mény Középszinten A Nemzeti Erôforrás Minisztérium által meghatározott kompetenciaalapú érettségi követelményeknek megfe - le lôen állítottuk össze gyûjteményünket, amely a kö vet - ke zôkkel segíti a felkészülést: 10 teljes feladatsor és megoldókulcs; a megadott érettségi témakörökre épül; a típusfeladatok megoldási módszerét készségszintre fejlesztheti (forráselemzés, képelemzés, térkép elem - zés, ábra, grafikon és adatsor elemzése). Kiadványunkat ajánljuk diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítô munká - hoz. Szerzô: Molnár Dániel MRO HISTORIA 1243 Budapest, Pf Telefon: 06-1/ , 06-30/ Fax: 06-1/ , 16 ÉRETTSÉGI UTÁN

19 ÉRETTSÉGI UTÁN 17

20 A 2011-es ôszi elôrehozott érettségirôl Az elôrehozott érettségire azok jelentkezhetnek, akik már a kilencedik, tizedik vagy tizenegyedik évfolyamban teljesítik az adott tantárgyból a helyi tantervben szereplô követelményeket, és megszerezték a szükséges osztályzatokat is. Ez azt jelenti, hogy ha például a földrajz oktatását még nem fejezték be a tízedik évfolyamban, az elôrehozott érettségire jelentkezôknek osztályozó vizsgát kell tenniük a tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamos tananyagból. Fontos szabály, hogy az elôrehozott érettségit csak akkor lehet megismételni, ha a diák elégtelent kap rá, az eredeti jegy azonban ilyenkor is bekerül az érettségi bizonyítványba. A májusi vizsgákat minden intézmény megszervezheti, ellentétben az ôszivel, erre kijelölt iskolák vannak. Országszerte csaknem 150 iskola várja a jelentkezôket. Az érettségi vizsgát szervezô iskolák listája az Oktatási Hivatal Honlapján találhatók. A jelentkezéshez szükséges: a tanulói jogviszony igazolása, korábbi érettségi bizonyítvány (ha van), az év végi bizonyítvány másolata, ill. személyi azonosító iratok. Annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban vizsgadíjat is kell fizetnie, melynek mértéke attól függôen változik, hogy mely tárgyból kíván vizsgát tenni, és az adott vizsga hány részbôl áll. Az elôrehozott érettségi több szempontból is rendkívül hasznos. Legvonzóbb érv lehet, hogy az utolsó tanévben kevesebb tárgyból kell érettségizni, így több idô jut a felkészülésre. Továbbá azoknak is érdemes számításba venni ezt a lehetôséget, akik valamibôl emelt szintû érettségit szeretnének tenni, mert az elôrehozott középszintûvel bebiztosíthatják magukat egy jó eredménnyel, így nem kockáztatnak nagyot az emelt szinttel. Nem utolsó szempont az sem, hogy gyakorolni lehet a vizsgaszituációt, az utolsó év végére így nem lesz idegen az érettségi helyzet, sok rutint lehet szerezni. Az idei ôszi érettségire szeptember 5-ig lehet jelentkezni. A 2011/12-es tanév ôszi szóbeli érettségi vizsgáinak idôpontjai: A középszintû szóbeli vizsgák idôpontja: november Az emelt szintû szóbeli vizsgák idôpontja: november Az írásbeli vizsgák az alábbiak szerint alakulnak idén: 18 ÉRETTSÉGI UTÁN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

TARTALOM 1 oldal 01 Tartalomjegyzék 2 oldal 02 Kétszintû érettségi 3 oldal 03 A pontszámítás rendszere 4 oldal 04 A vizsgák leírása - Történelem 5 oldal 05 A vizsgák leírása - Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR MINDENT a jelentkezésről A ZENE ÉS AZ EGYETEM Puskás Péter www.felvi.hu Pontszámítás 2007 Tippek a jelentkezési

Részletesebben

magazin www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat!

magazin www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat! A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet magazin XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat!

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. Nyitónap

TÁMOP 3.1.4. Nyitónap Nyitónap A három hetet meghaladó projekt nyitónapjára 2010. április 12-én került sor. A szakiskolai bevont osztályok (9.A, 9.B, 9.C, 9.D) az aulában részletes tájékoztatást kaptak a projekt menetével és

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL az e-ügyintézés TV-S KARRIER táncos múlttal Piringer Patrícia www.felvi.hu Az első BSc szakok TAPASZTALATAI

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

Orosz Andrea A munka világa

Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A MUNKA VILÁGA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása /DAF-FSZTTK/ Pályázati azonosító:

Részletesebben

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 132 5 TARTALOM Kronológia Örökölt hátrányok, újratermelt kudarcok Nyelvi elôkészítô évfolyam Hátrányos helyzetû tanulók Nyelvoktatás nyelvoktatása Chatangoljunk Pályázatok

Részletesebben

magazın www.felvi.hu A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet XV. évfolyam, 2. szám 2015. július

magazın www.felvi.hu A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet XV. évfolyam, 2. szám 2015. július A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet magazın XV. évfolyam, 2. szám 2015. július MENTŐÖV MENTŐÖV MENTŐÖV MENTŐÖV www.felvi.hu OKTATÁSI AJÁNLATOK AZ EDUCATIO NONPROFIT KFT.-TŐL Pótfelvételivel

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Felsôoktatási intézményben tanuljak tovább és diplomát szerezzek,

Felsôoktatási intézményben tanuljak tovább és diplomát szerezzek, 1 1. FEJEZET Sáhó Barnabás MI A TEENDÔ ISKOLA UTÁN????? 1. Bevezetés Felsôoktatási intézményben tanuljak tovább és diplomát szerezzek, vagy dolgozzak? Mikor és hogyan kezdjem a célirányos felkészülést?

Részletesebben

Útmutató munkakeresőknek

Útmutató munkakeresőknek Útmutató munkakeresőknek írta: dr. Borbély Szilvia Budapest, 2009 A kiadványt az FKA-KT-71/2008 projekt keretében az NSZFI megbízásából a Munkaerőpiaci Alap terhére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Kedves Érettségizők!

Kedves Érettségizők! Kedves Érettségizők! Talán magatokra ismertetek, amikor ennek a kis füzetnek a borítóján a tétovázó végzős diákot megláttátok. Akárcsak ő, talán ti is tanácstalanul álltok az élet egyik nagy útválasztója,

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ 2009 Készült a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya által összeállított anyagok alapján a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai

Részletesebben

Álláskeresést támogató programok

Álláskeresést támogató programok Álláskeresést támogató programok Színkódok a gyors és hatékony álláskeresésért A börze kiállítóinak helyszíni és online standjait, valamint a különböző tájékoztató anyagokat szakterületek szerinti színkódokkal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben