CSECSEMÕ ÉS GYERMEKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSECSEMÕ ÉS GYERMEKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA"

Átírás

1 Népjóléti Minisztérium CSECSEMÕ ÉS GYERMEKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA (szakosító képzés) Engedélyszám: /94

2 2 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja Szerkesztõ: Demeter Józsefné Szerzõk: Apágyi Klára Demeter Józsefné Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella dr. Karádi Györgyné Szálteleki Józsefné Szakmai lektorok: Stipkovits Simonné dr. Mátay Katalin Strobl Mária dr. Eszter Elemér Kiadó: Népjóléti Minisztérium II. Ápolási Fõosztály Átmeneti tanterv A tanterv követelményei alapján szakmai vizsga utoljára 1996/97. tanév végén szervezhetõ. A tanterv kiadásával egyidejûleg érvényét veszti a,,csecsemõ- és gyermekgondozói szak (szakosító képzés) Tanterv és útmutató (1985)'' Képzési dokumentum.

3 TARTALOMJEGYZÉK 3 I. Általános rendelkezések 5 1. A tanterv átdolgozásának indoklása 7 2. A képzésre vonatkozó jogszabályok 7 2. A szakképesítés megnevezése 7 4. A csecsemõ és gyermekgondozók szakképzése 7 5. A szakképesítéssel betölthetõ munkakör 7 6. A képzés célja 7 7. A szakképzettséget igazoló dokumentum 8 8. A szakképzés intézményei 8 9. Felvételi elõfeltételek 8 II. Követelmények 9 1. A képzés tartalmi struktúrája Óraterv Tantárgyi programok Egészséges csecsemõ és kisgyermek fejlõdése, táplálása Élelmezéstan-élelmezéstechnika Fejlõdéslélektan Neveléstan Gyógypedagógia Etika Szociológia Családi életre nevelés. Családvédelem Gyermekirodalom Ének-zene Egészségügyi ügyvitel Testnevelés Osztályfõnöki óra Gondozástan gyakorlat Neveléstan megfigyelési gyakorlat (bölcsõdében) Manuális gyakorlat Összefüggõ szakmai gyakorlat 58 III. A képzés szervezésének, elsajátított tudás ellenõrzésének, értékelésének rendszere A tanév rendje Az elvárt tanulói teljesítmények, a beszámolás rendszere 61 IV. A képzés szakmai vizsgája A szakmai vizsgára jelentkezés feltétele A szakmai vizsga tantárgyai A szakmai vizsga részei 65 Mellékletek sz. melléklet: A munkakör által támasztott szakmai követelmények sz. melléklet: Az óraterv ajánlott bontása sz. melléklet: A szakmai vizsga szóbeli vizsgatételei A csecsemõ és kisgyermek fejlõdése és táplálása sz. melléklet: A szakmai vizsga szóbeli vizsgatételei Neveléstan sz. melléklet Filmajánlások 79

4 4 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja

5 I. Általános rendelkezések 5

6 6 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja

7 1. A tanterv átdolgozásának indoklása Az országban végbemenõ társadalmi gazdasági változások szükségessé teszik az egészségügyi és szociális gondoskodás körébe tartozó területek ellátásának reformját is. A megváltozott körülményekhez a szakképzésnek, így a csecsemõ- és gyermekgondozói képzésnek is igazodnia kell. A csecsemõ és gyermekgondozói képzést az új igényeknek megfelelõ tartalommal kell megtölteni, hogy a bölcsõdék, a csecsemõotthonok és a családok jól képzett szakembereket alkalmazhassanak. 2. A képzésre vonatkozó jogszabályok: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXXVI. törvény a szakképzésrõl. 3. A szakképesítés megnevezése: Csecsemõ és gyermekgondozó Csecsemõ és gyermekgondozó az az egészségügyi szakdolgozó, aki képes a csecsemõk és kisgyermekek szakszerû gondozására, nevelésére, felügyeletére. Szakterületének megfelelõ szilárd és továbbfejleszthetõ, korszerû elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik. A gondozó képes a nevelõ munka megteremtésére, megbecsülésére, értékelésére. Rendelkezik az alapvetõ ápolói ismeretekkel is, és méltó segítõ társa az orvosnak, a pszichológusnak, a rehabilitációt segítõ szakembereknek, a sérült vagy speciális gondozásra szoruló csecsemõk/kisgyermekek ellátásában. Az elõírt képzési programot teljesítette, és államilag elismert bizonyítvánnyal igazoltan szakképesítést szerzett. 4. A csecsemõ- és gyermekgondozók szakképzése: a) Iskolarendszerû képzés keretében: egészségügyi szakközépiskolai érettségi képesítõ vizsga után 1 éves képzési idõ b) Iskolarendszeren kívüli képzés keretében; egészségügyi szakközépiskolai és szakiskolai bizonyítvánnyal általános ápoló és általános asszisztensi képesítéssel rendelkezõk részére 5. A szakképesítéssel betölthetõ munkakör: csecsemõ- és gyermekgondozó A csecsemõ és gyermekgondozó munkaterületei: bölcsõde csecsemõotthon család A munkakör által támasztott szakmai követelményeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 6. A csecsemõ és gyermekgondozó szakképzés célja A csecsemõ és gyermekgondozóképzés célja és feladata, hogy a bölcsõdék és csecsemõotthonok, valamint az egyre növekvõ igényeknek megfelelõen a családok számára jól 7

8 8 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja felkészített szakembereket képezzen, akik képesek a 0 3 éves korú egészséges csecsemõk és kisgyermekek egyéni szükségletein alapuló szakszerû gondozását, táplálását, nevelését önállóan elvégezni. A képzés során el kell érni, hogy a tanulók korszerû pszichológiai, pedagógiai, egészségnevelési, gondozástani ismeretekkel rendelkezzenek és mindennapi munkájuk során ezt a gondozás és nevelés területén alkalmazzák. A gondozó szaktudása alapján tudjon tanácsot, felvilágosítást, segítséget adni a szülõknek a nevelés gondozás az egészséges életmód kialakítása területén. A képzés során a tanulókban ki kell alakítani, illetve el kell mélyíteni a választott szakterülettel kapcsolatos hivatástudatot, a gyermek és fejlõdése iránti felelõsség- és kötelezettségérzetet. A tanulókban fel kell kelteni a folyamatos önképzés igényét. 7. A szakképzettséget igazoló dokumentum A képzés záróvizsgája: szakmai vizsga. A sikeres szakmai vizsgát követõen, országos nyilvántartásba vétel után a szakképzettséget igazoló, államilag elismert bizonyítványt kapnak a tanulók, ami csecsemõ és gyermekgondozói munkakör betöltésére jogosít. 8. A szakképzés intézményei A csecsemõ és gyermekgondozó képzés szakközépiskolában és szakiskolában (szakképzõ iskolák) szervezhetõ, ahol arra a személyi és tárgyi feltételek adottak. 9. Felvételi elõfeltételek Iskolarendszerû képzés esetén: egészségügyi szakközépiskolai érettségi képesítõ bizonyítvány Iskolarendszeren kívüli képzés esetén: általános ápoló és általános asszisztens bizonyítvány

9 II. Követelmények 9

10 10 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja

11 11 1. A képzés tartalmi szerkezete Egészségügyi szakközépiskolai érettségi-képesítõ után 1 éves iskolarendszerû oktatás. A képzés elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Szakmai elmélet: tantárgyai a megadott óraterv alapján demonstrációs termi kiscsoportos gyakorlati foglalkozás Szakmai gyakorlat: a megadott óratervi összóraszámban az elméleti tananyaghoz kapcsolódva, azzal párhuzamosan, vagy azt követõen megjelölt gyakorlóhelyeken. 2. Óraterv Tantárgy Javasolt óraszám 1. Egészséges csecsemõ és kisgyermek fejlõdése, táplálása Élelmezéstan élelmezéstechnika Fejlõdéslélektan Neveléstan Gyógypedagógia Etika Szociológia Családi életre nevelés, családvédelem Gyermekirodalom Ének-zene Egészségügyi ügyvitel Testnevelés Osztályfõnöki óra Gondozástan gyakorlat Neveléstan megfigyelési gyakorlat (bölcsõdében) Manuális gyakorlat 30 Összefüggõ szakmai gyakorlat 1. Tejkonyha Csecsemõotthon Csecsemõ és/vagy gyermekosztály Bölcsõde 600 Összes óraszám: 1290 (Az óraterv ajánlott bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza)

12 12 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja 3. Tantárgyi programok 3.1. Egészséges csecsemõ és kisgyermek fejlõdése, táplálása A tantárgy tanításának célja: Az egészségügyi szakközépiskolákban tanult szakmai tantárgyak ismeretanyagát felhasználva, megerõsítve, valamint a fejlõdéslélektani ismeretekre építve: Megismertetni a tanulókkal: a fejlõdés törvényszerûségeit az újszülött, a koraszülött jellemzõit az egyes életkori szakaszokra jellemzõ szomatikus és pszichés fejlõdési sajátosságokat az értelmi, az érzelmi és a mozgásfejlõdés fokozatait a különbözõ táplálási módokat. Követelmények: A tanulók ismerjék: az újszülött, a koraszülött, a csecsemõ és a kisgyermek anatómiai-élettani sajátosságait a szomatikus és a pszichés fejlõdés menetét a születéstõl 3 éves korig a csecsemõ és a kisgyermek táplálásának alapelveit a táplálással kapcsolatos helyes szokásokat. Legyenek képesek: a csecsemõ és a kisgyermek szükségleteinek felismerésére, kielégítésére a táplálkozás, az öltöztetés, az altatás, a levegõztetés és a napoztatással kapcsolatban a testtömeggel, testhosszal és a testarányokkal kapcsolatos mérésre, értékelési feladatok elvégzésére a csecsemõ és a kisgyermek önállósulási tevékenységének elõsegítésére a csecsemõvel és a kisgyermekkel való együttmûködés kialakítására a csecsemõ és a kisgyermek szükségleteinek felismerésére és kielégítése közben az érzelmi azonosulásra. A tanítás anyaga: Javasolt óraszám összesen: 45 óra 1. A fejlõdés alapfogalmai Az intrauterin fejlõdés A terhesség A szülés A gyermekágy 2. Az újszülöttkor Az érettség jelei Az újszülött jellemzõi, alkalmazkodása az extrauterin életben Az átmeneti mûködészavarok

13 3. Csecsemõkor Az egészséges csecsemõ szomatikus sajátosságai A testtömeg gyarapodása A testhossz és a testarányok változása A testtömeg gyarapodásának és a hosszfejlõdésnek az ellenõrzése, értékelése: Fejlõdési Quotiens számítása és a Magyar Percentil tábla használata A fogfejlõdés A mozgásfejlõdés A szomatikus és a pszichés fejlõdés kapcsolata A kisgyermekkor A kisgyermekkor szomatikus sajátosságai A testtömeg változása és ellenõrzése A testhossz változása A mozgásfejlõdés A szomatikus és a pszichés fejlõdés kapcsolata 5. A táplálás fogalma, jelentõsége, módjai: A természetes táplálás. A tejelválasztás és a szoptatás. A szoptatás jelentõsége. A szoptató nõ életmódja. A kevert táplálás Az elválasztás A mesterséges táplálás alapelvei, módjai. A mesterséges táplálásra alkalmas készítmények. A csecsemõk és a kisgyermekek táplálása. Önálló evésre nevelés. A helyes étkezési szokások kialakítása 6. A levegõztetés és a napoztatás A levegõ hatása a szomatikus és a pszichés fejlõdésre. A napsugár hatása. A napoztatás jelentõsége. Szoktatás a naphoz. Ismétlés, összefoglalás, rendszerezés Irodalom, filmjegyzék: Irodalom: dr. Székely József: Klinikai ismeretek, a szülészet-nõgyógyászat körébõl ápolónõk részére (Medicina Könyvkiadó 1989.) dr. Polonyi Erzsébet: Tananyag a csecsemõ- és gyermekgondozói szakosító tanfolyam hallgatók részére (Eü. Minisztérium 1985.) dr. Pikler Emmi: Az egészséges csecsemõ és gyermek fejlõdése és gondozása I II III (Medicina Könyvkiadó 1972.) dr. Rigó János: Dietetika (Medicina Könyvkiadó 1988.) Hevesi Katalin: A csecsemõ fejlõdése Kenéz Márta: A kisgyermek fejlõdése Püspöky Gabriella: A szülõknek a nevelésrõl Véghelyi Péter: Perinatális ellátás (Medicina Könyvkiadó1979) dr. Kardos Andor: Orvosi munka a bölcsõdében és a csecsemõotthonban (Medicina Könyvkiadó 1979.)

14 14 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja Tardos Anna: Jegyzet A bölcsõdei és csecsemõotthoni gondozónõk részére (Kézirat 1981.) dr. Tarján Róbert dr. Linder Károly: Tápanyagtáblázat (Medicina Könyvkiadó 1981.) WHO ajánlások: 47. sz. Módszertani levél (BOMI) Az egészséges csecsemõ táplálásának irányelveirõl 2. sz. módosított kiadás (Bp. 1994) Filmek: Ember születik Az élet elsõ napjai Mama hallod? Mozogni jó Önállóan egyedül Táguló világ Tevékeny élet Enni jó Én is Az õ érdekében Az elsõ kanáltól az önálló evésig Tejfogak megóvása Gyógyító napfény Emlékül Évának Mielõtt megszületnek Szülõszoba, belépni tilos Szülés felkészítés Együtt szülés Az újszülött elsõ napjai Születésünk titkai I X-ig Szülõk iskolája I II III-ig

15 3.2. Élelmezéstan élelmezéstechnika 15 A tantárgy tanításának célja: Megismertetni a tanulókkal: a táplálkozásélettani alapfogalmakat az élettani és a kémiai ismeretekre alapozva a tápanyagok élettani szerepét, azok emésztését, felszívódását és a szervezetbe való beépülését a csecsemõ és a kisgyermek táplálásának, élelmezésének fiziológiai alapjait a minõségi táplálás követelményeit a csecsemõ és a kisgyermek tápanyagigényeit a közegészségügyi járványügyi elõírásokat az ételek elkészítése, tárolása és az ételminta vételével kapcsolatban az élelmiszerek helyes tárolásával és felhasználásával kapcsolatos legfontosabb ismérveket a korszerû csecsemõ és kisgyermektáplálás elméletét és gyakorlatát. Követelmények A tanulók ismerjék: a tápanyagok élettani szerepét, azok emésztését, felszívódását és anyagcseréjét az élelmiszerek szerepét, felhasználási módjait a konyhatechnikai eljárásokat a csecsemõ és a kisgyermek, valamint a megbetegedett gyermek táplálásának általános irányelveit. Legyenek képesek: étlaptervet szerkeszteni étlapot összeállítani tejhígításokat, tápszereket elkészíteni mélyhûtött ételeket szakszerûen kezelni az esztétikai és a higiénés szabályoknak megfelelõ terítésre, tálalásra az étkeztetéssel, a táplálkozással kapcsolatos szakszerû ismeretek továbbítására, egészségnevelési tevékenység végzésére. A tanítás anyaga Javasolt óraszám: 30 óra 1. Ismétlés A tápanyagok. A tápanyagok szerepe a szervezet mûködésében. Ásványi anyagok. A víz. Az emésztés fiziológiája. Az anyagcsere. 2. Élelmianyagok A különbözõ élelmianyagok összetétele, táplálkozásélettani jelentõsége, tárolása, tartósítása. A romlás jelei. A kisgyermek napi szükséglete: korlátozásra szoruló élelmianyagok. Az élelmianyagok felhasználása. Tej és tejtermékek.

16 16 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja Tojás. Hús és húsnemûek. Zsiradékok. Liszt és lisztnemûek. Fõzelékek, zöldségfélék. Gyümölcsök. Ízesítõk és fûszerek. Só, cukor és cukorpótlók. Konyhai segédanyagok. Italok. 3. Élelmezés higiéne Az ételek védelme. Ételfertõzést okozó kórokozók. Személyi higiéne az élelmezésben. Nyersanyag-, tárolás-, szállítás- és forgalombahozás higiénéje. A munkahelyi higiéne. Hõkezelés, pasztõrözés. Élelmiszerek tartósítása, tárolása. Mirelit készítmények. 4. Tejkonyhai ismeretek A tejkonyha üzeme, helyiségei, felszerelése, berendezése, higiénéje. Munka és balesetvédelmi szabályok. Tejkonyhai készítmények. A tejhígítás szabályai. Szénhidrátpótlás. Tejes tápszerek. Színtej. Egyéb tejes készítmények. Gyári készítmények. Gyógytápszerek, citromsavas tejhígítás. Kiegészítõ táplálékok, komplettáló anyagok. Az anyagkiszabás. Az elkészítés módjai. 5. Élelmezéstechnika Konyhatechnikai eljárások. Az élelem felhasználása. Tálalás. Készentartás. Változások az anyag sajátosságaiban a konyhatechnikai eljárások során. Élelmezésvezetés. Étlapszerkesztés. Ételcsoportok. Az élelmezés ellenõrzése. 6. Csecsemõ és kisgyermek élelmezése Az egészséges csecsemõ mesterséges táplálásának általános irányelvei. Tejhígítások, egyéb tejes készítmények. Gyári készítmények. Gyümölcsök. Fõzelékek. Komplettáló anyagok. A kisgyermek élelmezésének általános irányelvei. Egyes élelmiszerek szerepe és jelentõsége a gyermekélelmezésben. Étrendi minták. A koraszülöttek táplálásának legfontosabb szempontjai.

17 A beteg csecsemõ és gyermek táplálásának általános szempontjai, követelmények. Diéta. A lázas beteg, heveny gyomor bélhurut, visszatérõ hányás, székrekedés diétája. Allergiás gyermek étrendje. A diabeteses gyermek étrendje. Fokozatos áttérés a diétáról a szokásos étrendre Gyakorlatok Étlapszerkesztés. Anyagkiszabás. Napi heti étlaptervek elkészítése. Gyári készítmények, elõkészítése. Tejhígítások, fõzelékek, gyümölcsök elkészítése. Ismétlés, összefoglalás, rendszerezés Irodalom, mozgófilmek dr. Rigó János: Dietetika (Medicina Könyvkiadó 1988) dr. Dobszay László: A csecsemõ helyes táplálása (Medicina Könyvkiadó 1978) dr. Kardos Andor szerk.: Orvosi munka a bölcsõdében és a csecsemõotthonban (Medicina Könyvkiadó 1979) Mozgófilmek: Enni jó Én is

18 18 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja 3.3. Fejlõdéslélektan A tantárgy tanításának célja: Ismertesse meg a tanulókkal: a fejlõdés törvényszerûségeit a fejlõdés, az érés és a nevelés fogalmát, összefüggéseit az egyes életkori szakaszokra jellemzõ pszichikus sajátosságokat, a megismerõ lelki jelenségek fejlõdését. a környezet szerepét a személyiség fejlõdésében a pszichikus fejlõdés zavarait a különbözõ életkori szakaszokban, különös tekintettel a csecsemõ- és kisgyermekkorra. Segítse elõ a gondozói hivatástudat kialakulását. A fejlõdéslélektani ismeretek nyújtsanak alapot a neveléstan tantárgy tanulásához. Követelmények: A tanulók ismerjék : a szakközépiskolában elsajátított megismerõ és cselekvõ lelki jelenségekre építve: az egyes életkori szakaszokra jellemzõ pszichológiai sajátosságokat az érzelmek jelentõségét a pszicho-szomatikus fejlõdésben az anya, a család szerepét az értelmi, érzelmi, a mozgásfejlõdésben és a szociális kapcsolat kialakulásában a játéktevékenység szerepét a csecsemõ és kisgyermek fejlõdésében. Legyenek képesek: a csecsemõ és a kisgyermek életkori sajátosságainak, igényeinek és szükségleteinek megfelelõ tudatos gondozási-nevelési feladatok ellátására érzelmeik tudatos ellenõrzésére a gyermekkel való empátiás kapcsolat kialakítására, az érzelmi azonosulásra. A tanítás anyaga: Javasolt óraszám: 30 óra 1. Az általános lélektani ismeretek ismétlése A megismerõ és cselekvõ lelki jelenségek 2. Fejlõdéslélektani alapfogalmak ismétlése Az öröklés A környezet Adottságok, képességek A nevelés, érés, fejlõdés Az életkori periodizáció 3. A csecsemõkor Az újszülött szenzibilitása. Az érzékszervi mûködés, az érzékszervek célirányos használata, szenzo-motoros koordináció. A figyelem és az érdeklõdés. A beszéd megértésének fejlõdése. A csecsemõ érzelmei, az anya szerepe az érzelmek kialakulásában.

19 Az érzelmi nélkülözés és következményei. A magatartás az elsõ életévben. A hospitalizáció okai, jellemzõi A kisgyermekkor A kisgyermek mozgásfejlõdése, a járás elsajátítása. Az érzékelés, az észlelés, az emlékezés sajátosságai. A képzelet és a gondolkodás jellemzõi, fejlesztése. Az aktív beszéd. Beszédhibák. Az éntudat kialakulása, önállósulási törekvés. A dac. Az érzelmek jellemzõi és kifejezõdése. A játéktevékenység. A nevelés: spontán és tudatos. 5. Az óvodáskor A megismerõ lelki tevékenységek fejlõdése. A konfiguráció. A beszédfejlõdés, a beszédfejlõdés zavarai. A személyiség alakulása. A szociális magatartás: az érzelmek, az akarati tevékenység. A játék mint fõ tevékenységi forma. A szerepjátékok. A játék és a mese szerepe az értelmi fejlõdésben. 6. A kisiskoláskor Az iskolaérettség. A kisiskolások megismerõ tevékenységének fejlõdése. A figyelem és az érdeklõdés fejlõdése. A tanulás jellemzõi. Tevékenységi formák kisiskoláskorban. A szociális kapcsolatok alakulása. A kortárscsoportok. A siker és a kudarcélmény. 7. A praepubertás és a pubertáskor Biológiai változások. A megismerõ tevékenységek fejlõdése. A mozgás és a cselekvés sajátosságai. Az érzelmi és az akarati élet fejlõdése. Társas kapcsolatok. Pszichoszexuális fejlõdés. A gyermek szociális magatartása. A devianciák okai, megelõzésük. Önállósulási törekvések. Az önállósodás típusa (kikényszerített, túl korai, sikertelen önállósodás).

20 20 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja 8. Az ifjú és a felnõttkor Az intellektuális fejlõdés. A pályaválasztási érettség. A párválasztási érettség. Az értékorientáció fejlõdése és zavarai. Ismétlés, összefoglalás, rendszerezés. Irodalom: dr. Katona Ferenc: Az öntudat ébredése (Gondolat Kiadó Bp ) dr. Harsányi István: A tanulók megismerése (Tankönyvkiadó Bp ) Dúró Kelemen Radnai: Fejlõdés és neveléslélektan Elkonyin: Gyermeklélektan (Tankönyvkiadó Bp ) Kiss Tihamér: Életkorok pszichológiája Buda Béla Szilágyi Vilmos: Párválasztás. A partnerkapcsolatok pszichológiája. (Gondolat 1974.) Mérei V. Biner: Gyermeklélektan (Gondolat 1970.) dr. Ranschburg Jenõ: Félelem, harag, agresszió (Tankönyvkiadó Bp ) F. N. Gonobohn: A figyelem fejlesztése (Tankönyvkiadó Bp ) Keményné dr. Pállfy Katalin: Bevezetés a pszichológiába (Tankönyvkiadó Bp )

21 3.4. Neveléstan 21 A tantárgy tanításának célja: Megismertetni a tanulókkal: a nevelés alapfogalmait, folyamatát, szükségességét, és célkitûzéseit a nevelés fõ feladatait, területeit, eszközrendszerét és módszereit a megfelelõ nevelõi magatartást a 0 3 éves korú gyermek játéktevékenységét a beszéd, az önállóság az éntudat és az akarati nevelés lehetõségeit a helyi szokások kialakításának lehetõségeit a gyermek megfelelõ környezetének kialakítását. Követelmények: A tanulók ismerjék: a családi nevelés jelentõségét a kisgyermek fejlõdésében az intézményes nevelés rendszerét, szükségességét, jelentõségét, nehézségeit és sajátos feladatait a nevelés eszközeit és módszereit gyermektõl elvárható magatartásformákat és a fejlesztés módszereit a gyermek alkotó-kreatív tevékenysége kibontakoztatásának módszereit. Tudják: a helyes napirend összeállításának pedagógiai szempontjait, a szervezési lehetõségeket az akarat, éntudat és az egyéniség fejlesztésének módszereit a hospitalizáció megelõzésének lehetõségeit Tudjanak együttmûködni a családokkal a éves gyermek gondozásával, nevelésével kapcsolatos feladatokban. Rendelkezzenek olyan ismeretekkel, melyekkel a beilleszkedési problémákkal küzdõ gyermeket segíthetik. A tanítás anyaga Javasolt óraszám: : 90 óra elmélet: kb. 75 óra szeminárium: kb. 15 óra 1. A nevelés alapjai A nevelés meghatározása, folyamata, értelmezése. A nevelésrõl általában. 2. A nevelés személyi tényezõi A családi közösség szerepe a gyermek fejlõdésében A család. A családi közösség típusai, hatása a kisgyermekre. A családi otthon jelentõsége, otthonérzés kialakulásának feltétele. A családban kialakult nevelõi magatartások és annak hatásai.

22 22 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja Az anya jelentõsége a gyermek fejlõdésében Az anya személyének jelentõsége. Különbözõ anyatípusok. Anya-gyermek kapcsolat szakaszai. Az anyáváérés feltételei, folyamata. Konfliktusok anya és a gyermek között. A gondozó feladata a harmonikus anya-gyermek kapcsolat kialakításában és erõsítésében. Az apa jelentõsége a gyermek fejlõdésében Az apa szerepe a családban és a gyermek életében. Apai szeretet jellemzõi. Az apa, mint példakép. Apai szerepkörök hatása a gyermekre. Az apa hiányának hatása a gyerekre. A testvérek szerepe a gyermek életében A testvérek jelentõsége. A testvérhelyzet nehézségei. A testvérféltékenység okai és megnyilvánulásai kisgyermekkorban. A féltékenység megelõzése, csökkentése. Az ikerhelyzetbõl adódó problémák. Az egyke gyermek. A nagyszülõk szerepe a gyermek életében A nagyszülõ és gyermek sajátos kapcsolata. Szülõk és nagyszülõk együttmûködése. Az intézményes nevelés személyi feltételei A bölcsõdék és csecsemõotthonok jelentõsége. Az intézmények funkciója, felelõssége. A korai intézményes nevelés veszélyei. Sajátos nevelési problémák és annak megoldása. A gondozó szerepe A gondozó személye. A személyi állandóság pedagógiai jelentõsége. A megfelelõ gondozói magatartás. A gondozó és gyermek közötti jó kapcsolat kialakulásának feltétele, jelei a különbözõ életkorokban. A gondozás és nevelés összefüggése A gondozás minõsége, mint nevelési tényezõ. Gondozás közbeni sajátos nevelési feladatok és megoldásuk. Környezeti ártalom A hospitalizmus. A hospitalizált gyermek fejlõdésének sajátosságai. Késõi magatartási hatások. Családban elõforduló hospitalizmus. A hospitalizmus megelõzése. 3. A nevelés tárgyi feltételei a, A berendezési tárgyak pedagógiai jelentõsége - a tárgyi környezet jelentõsége a kisgyermek fejlõdésében. - a legfontosab berendezési tárgyak jellemzõi csecsemõ és kisded korban. (Fürdõszoba, terasz, kert, udvar.) b, A játékszerek szerepe a gyermek fejlõdésében. A játékszerekkel szemben támasztott pedagógiai és higiénés követelmények. A jó játékszerek kritériuma. A manipulációs, mozgásos, konstruáló és szerepjáték eszközei. A játékeszközök mennyisége, minõsége. A játékszerek variálása. Alapvetõ játékok. Játékok különbözõ alkalmakra.

23 A játéktevékenység segítése A gondozó közvetett és közvetlen feladata, tevékenységének célja, módjai a játékidõ alatt. A segítés alapfeltétele. A felügyelet és a megfigyelés felelõssége, jelentõsége. Gyermekek közötti konfliktusokból adódó feladatok. Elemi, erkölcsi szabályok egyszerû megfogalmazása. A túlzott irányítás szerepe a nevelésben. A gondozó feladata az építõ-, konstruáló játéktevékenység segítésében A játékok fajtái. A konstruáló tevékenység fejlõdése. A gondozó szervezési feladatai, helyes magatartása. Kockával való építés és egyéb építõjátékok. Fûzéshez adható játékeszközök. Kirakós játékok. Formázáshoz adható játékok. Papírral való játék lehetõsége. A játékok el- és elõkészítése, tárolása, fertõtlenítése. 4. A nevelés módszerei A nevelés és közvetett módszereinek összefüggése, egysége, együttes alkalmazásának szükségszerûsége. A szokások kialakításának módszere. A követelményállítás és tiltás módszere. A magyarázat és a meggyõzés módszere. Az elismerés, dicséret és jutalmazás módszere. A példa, mint a nevelés módszere. A büntetés módszere. 5. Mûvészet élvezetére, nevelés feladata 3 éves korig A képek, képeskönyvek. A mese, elbeszélés, beszélgetés szerepe a gyermek életében. A bábozás. Versek és mondókák szerepe a gyermek életében. Ének-zenei nevelés feladata 3 éves korig. Játékos testnevelési gyakorlatok. 6. A nevelés sajátos feladatai Az anyanyelvi nevelés. A beszéd szerepe, jelentõsége az ember és gyermek életében. A beszédfejlõdést befolyásoló tényezõk. A gyermekkel való beszélgetés követelményei. Beszélgetés, gondozás közben és gondozáson kívül. Intézetben nevelkedõ gyermek beszédfejlõdésének elmaradása. Az önállóságra nevelés folyamata, feltételei, szakaszai, jelentõsége, ösztönzõ tényezõk. A gyermek önállóságának fejlõdése gondozás közben és gondozáson kívül 0 3 éves korig. A visszaesés okai és teendõi. A szobatisztaságra nevelés. Az akarat, éntudat és az egyéniség fejlesztése. 23

24 24 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja 7. A nevelés speciális problémái A sírás, a vígasztalás. Az ujjszopás és más hasonló szokások. Az onánia. Az étvágytalanság. A félelem. A dühös gyermek. Az agresszív gyermek. 8. A nevelõmunka szervezési kérdései A napirend. A különbözõ korcsoportok napirendje. A gondozók munkarendjének összehangolása. 9. Beilleszkedési kérdések A beszoktatás. A családtól való elszakadás hatása a gyermekre. Felkészülés a beszoktatásra, szervezési feladatok. Csoportváltás. Örökbefogadás, hazaadás, más intézménybe helyezés. Az ünnepségek szervezési kérdései. A bölcsõdék sajátos nevelési problémái. A bölcsõde és a család kapcsolata. A szülõkkel való kapcsolat és lehetõségei. Az orvosi vizsgálat és kezelés nevelési problémái. Ismétlés, összefoglalás, rendszerezés Szemináriumi témák éves korú gyermekeket ábrázoló képek megfigyelése és értelmezése. Szempontok a képelemzéshez. A gyermek, felnõttekkel való kapcsolata. 2. Film; a családi közösség témájához: A mi családunk Szülõk iskolája sorozatából XI XII. (Testvérek, három gyermek egy családban.) Kiselõadás: Õ is családtag. (A gyermek nevelése a családban.) A felvetõdõ kérdések megvitatása. 3. Anya gyermekkapcsolat. A tanulók által gyûjtött és a tanár által javasolt irodalom (szak- és szépirodalom) feldolgozása, képanyag elemzése. Anya gyermek közötti kapcsolatot elõsegítõ és nehezítõ tényezõk. 4. Apa gyermekkapcsolat. A tanulók által gyûjtött és a tanár által javasolt irodalom (szak és szépirodalom) feldolgozása, képanyagelemzés. Halák László: Apa a gyermekével c. könyv megvitatása. 5. Testvérek c. film, és a szülõk iskolája sorozatból a testvérek rész megtekintése, feldolgozása. 6. Gondozó gyermekkapcsolat családban, bölcsõdében, csecsemõotthonban. Szakirodalom feldolgozása kiselõadás formájában.

25 7. A hospitalizmus szakirodalmi feldolgozása kiselõadás formájában Berendezési tárgyak. Intézmény (bölcsõde v. csecsemõotthon) látogatása után a látottak megbeszélése a tanultak alapján. Film. 9. Játékszerek csoportosítása a játéktevékenység jellege és korcsoportok szerint, mennyiségi jelöléssel. Elõkészítés, elhelyezés, tálalás. 10. Helytelen magyarázatokról, becsapásról, ijesztgetésrõl. Kényes kérdések feldolgozása kiselõadás formájában (születés, halál, nemiség, válás, örökbefogadás, kórház, orvosi vizsgálat). 11. Gyermekkori szokások. Szülõk iskolája sorozatból. VII. rész. 12. Büntetés beszélgetés irodalmi feldolgozás (dr. Hermann Alice) mégegyszer a verésrõl. 13. Módszerek c. film megtekintése, vita. 14. Én is (film). A kisgyermek akarata (videó Szülõk iskolája VI. rész) 15. Napirend: A gyermek egy napja (BOMI film) Beszoktatás (BOMI film) 16. Félelem: Mert fél tõle (film) Félelem, orvos és kórház (videó Szülõk iskolája X. rész) Felszerelési jegyzék Fotók: Képanyag 0 3 éves korú gyermekrõl természetes helyzetekben mozgás, játék, gondozás közben, gondozóval, szülõvel, társakkal. Film: Bemutatás és vita a szemináriumon Táguló világ Több mint játék Séta Szóról-szóra Világjáték Módszerek Én is Mert fél tõle Bölcsõde

26 26 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja Egy nap a bölcsõdében Beszoktatás A mi családunk Testvérek A kisgyermek önállósodása Türelemmel Nicsak ki beszél (videó) Krämer kontra Krämer (videó) Beszoktatás (videó) Szülõk Iskolája sorozat I XIII. rész (videó) Mama hallod (videó) Tardos Anna: A játszó csecsemõ figyelme Bölcsõdébõl óvodába (BOMI) Irodalom: dr. Buda Béla: A személyiségfejlõdés és a nevelés szociálpszichológiája (Tankönyvkiadó Bp ) Tardos Anna: Neveléstan I II III. Csecsemõ- és gyermekgondozónõk részére. dr. Polonyi Erzsébet: Tananyag csecsemõ- és gyermekgondozói szakosító tanfolyam hallgatói részére I II. kötet. dr. Kardos Andor: szerkesztésében: Orvosi munka a bölcsõdében és csecsemõotthonban (Medicina Könyvkiadó 1979.) Ranschburg Jenõ Popper Péter: Személyiségünk titkai (Medicina Könyvkiadó 1978.) Ranschburg Jenõ: Félelem, harag, agresszió (Tankönyvkiadó 1981.) Ranschburg Jenõ: Szülõk lesznek (Gondolat 1979.) Ranschburg Jenõ: Családi kör (Minerva Kiadó) Ranschburg Jenõ: Szeretet, erkölcs, autonómia (Gondolat Kiadó Bp ) Halák László: Apa a gyermekével (Kossuth Könyvkiadó 1980.) Majzik és MTS: Szülõk kislexikona (Kossuth Könyvkiadó II. kiadás) dr. Pikler Emmi: Anyák Könyve (Medicina Könyvkiadó 1978.) dr. Pikler Emmi: Mit tud már a baba (Medicina Könyvkiadó 1963.) V. Reismann Mariann Tardos Anna: Ismerkedés a világgal (Gondolat Kiadó 1968.) Suzanne Szász: Gyermekünk szótlan nyelve (Kossuth Könyvkiadó 1987.) Velkey László: Gyermekeink gondozása, nevelése (Medicina Könyvkiadó 1984.) dr. Hermann Alice: A gyermekben érlelõdik a jövõ (Válogatott mûvek 1979.) dr. Hermann Imre Hermann Alice: Az elsõ tíz év (Tankönyvkiadó 1959.) dr. Hermann Alice: Emberrénevelés (Tankönyvkiadó 1982.) II. Országos Bölcsõdei Ankét (Szolnok 1987.) Tardos Anna: Szöveggyûjtemény csecsemõ- és kisgyermek szakgondozónõk részére (Eü. Szakdolgozók Központi Továbbképzõ Intézete 1982.) dr. Falk Judit és Tardos Anna: Kedves tipegõ (Családilap füzet 1985.) dr. Falk Judit: Gondozás szerepe a nevelésben dr. Falk Judit: Családon kívüli gyermeknevelés Dobos László: Az apa szerepe a nevelésben (Szülõk könyvtára sorozat) Szilágyi Vilmos: Nemi nevelés a családban (Medicina Könyvkiadó Kiadó 1976.) Csecsemõotthonok Módszertani Intézete Kiadványok: Elõadások Közlemények Dokumentumok (kéziratok) Módszertani levelek, és útmutatók

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat!

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat! 2 A képzés tananyaga: Konyhatechnika és vendéglátási ismeretek Háztartási és háztartásgazdasági ismeretek Egészségügy és gondozás Idegenforgalom és idegenvezetés (A tantárgyak elnevezése korábbi tételsorokhoz

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Csoportos gyakorlat I. CGB 1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - TAI A gyakorlati órák előadás jelleggel zajlanak.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell!

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Program címe: Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Tanúsítvány : 8/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

1. Határozza meg az egészség fogalmát! Sorolja fel az egészséget meghatározó tényezőket!

1. Határozza meg az egészség fogalmát! Sorolja fel az egészséget meghatározó tényezőket! Egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése és gondozása 1. Határozza meg az egészség fogalmát! Sorolja fel az egészséget meghatározó tényezőket! 2. Ismertesse a szomatikus és pszichés fejlődés összefüggéseit!

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Tantárgy neve Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) CGB 1002 Szána Zsuzsanna

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE ZSOMBÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A 2012-2013-as TANÉVRE AUGUSZTUS Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés kiegészítésről. Az egészségnevelés tervének egyeztetése

Részletesebben

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek Tantárgy: Osztályfőnöki Készítette: Glatzné Gyömörei Irén Évfolyam: 13. Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Tankönyv: Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv vázlatok

Részletesebben

Pedagógia. 1. A pedagógia tudománya, célja, tárgya, feladata és tudományközi kapcsolata

Pedagógia. 1. A pedagógia tudománya, célja, tárgya, feladata és tudományközi kapcsolata 2 Pedagógia 1. A pedagógia tudománya, célja, tárgya, feladata és tudományközi kapcsolata 2. A nevelés fogalma, alapvető jegyei, a nevelés kialakulása 3. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, félév, 2016. szeptember-december, 30-as szept. 9. szept. 10. szept. 23. szept. 24. okt. 7. okt. 8. okt. 2 okt. 22. nov. 1 nov. 12. nov. 25. nov. 26. 8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Tanmenet 2016/17. Tanév Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: 9. évfolyam (A, B, C, D) Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben