CSECSEMÕ ÉS GYERMEKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSECSEMÕ ÉS GYERMEKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA"

Átírás

1 Népjóléti Minisztérium CSECSEMÕ ÉS GYERMEKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA (szakosító képzés) Engedélyszám: /94

2 2 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja Szerkesztõ: Demeter Józsefné Szerzõk: Apágyi Klára Demeter Józsefné Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella dr. Karádi Györgyné Szálteleki Józsefné Szakmai lektorok: Stipkovits Simonné dr. Mátay Katalin Strobl Mária dr. Eszter Elemér Kiadó: Népjóléti Minisztérium II. Ápolási Fõosztály Átmeneti tanterv A tanterv követelményei alapján szakmai vizsga utoljára 1996/97. tanév végén szervezhetõ. A tanterv kiadásával egyidejûleg érvényét veszti a,,csecsemõ- és gyermekgondozói szak (szakosító képzés) Tanterv és útmutató (1985)'' Képzési dokumentum.

3 TARTALOMJEGYZÉK 3 I. Általános rendelkezések 5 1. A tanterv átdolgozásának indoklása 7 2. A képzésre vonatkozó jogszabályok 7 2. A szakképesítés megnevezése 7 4. A csecsemõ és gyermekgondozók szakképzése 7 5. A szakképesítéssel betölthetõ munkakör 7 6. A képzés célja 7 7. A szakképzettséget igazoló dokumentum 8 8. A szakképzés intézményei 8 9. Felvételi elõfeltételek 8 II. Követelmények 9 1. A képzés tartalmi struktúrája Óraterv Tantárgyi programok Egészséges csecsemõ és kisgyermek fejlõdése, táplálása Élelmezéstan-élelmezéstechnika Fejlõdéslélektan Neveléstan Gyógypedagógia Etika Szociológia Családi életre nevelés. Családvédelem Gyermekirodalom Ének-zene Egészségügyi ügyvitel Testnevelés Osztályfõnöki óra Gondozástan gyakorlat Neveléstan megfigyelési gyakorlat (bölcsõdében) Manuális gyakorlat Összefüggõ szakmai gyakorlat 58 III. A képzés szervezésének, elsajátított tudás ellenõrzésének, értékelésének rendszere A tanév rendje Az elvárt tanulói teljesítmények, a beszámolás rendszere 61 IV. A képzés szakmai vizsgája A szakmai vizsgára jelentkezés feltétele A szakmai vizsga tantárgyai A szakmai vizsga részei 65 Mellékletek sz. melléklet: A munkakör által támasztott szakmai követelmények sz. melléklet: Az óraterv ajánlott bontása sz. melléklet: A szakmai vizsga szóbeli vizsgatételei A csecsemõ és kisgyermek fejlõdése és táplálása sz. melléklet: A szakmai vizsga szóbeli vizsgatételei Neveléstan sz. melléklet Filmajánlások 79

4 4 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja

5 I. Általános rendelkezések 5

6 6 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja

7 1. A tanterv átdolgozásának indoklása Az országban végbemenõ társadalmi gazdasági változások szükségessé teszik az egészségügyi és szociális gondoskodás körébe tartozó területek ellátásának reformját is. A megváltozott körülményekhez a szakképzésnek, így a csecsemõ- és gyermekgondozói képzésnek is igazodnia kell. A csecsemõ és gyermekgondozói képzést az új igényeknek megfelelõ tartalommal kell megtölteni, hogy a bölcsõdék, a csecsemõotthonok és a családok jól képzett szakembereket alkalmazhassanak. 2. A képzésre vonatkozó jogszabályok: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXXVI. törvény a szakképzésrõl. 3. A szakképesítés megnevezése: Csecsemõ és gyermekgondozó Csecsemõ és gyermekgondozó az az egészségügyi szakdolgozó, aki képes a csecsemõk és kisgyermekek szakszerû gondozására, nevelésére, felügyeletére. Szakterületének megfelelõ szilárd és továbbfejleszthetõ, korszerû elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik. A gondozó képes a nevelõ munka megteremtésére, megbecsülésére, értékelésére. Rendelkezik az alapvetõ ápolói ismeretekkel is, és méltó segítõ társa az orvosnak, a pszichológusnak, a rehabilitációt segítõ szakembereknek, a sérült vagy speciális gondozásra szoruló csecsemõk/kisgyermekek ellátásában. Az elõírt képzési programot teljesítette, és államilag elismert bizonyítvánnyal igazoltan szakképesítést szerzett. 4. A csecsemõ- és gyermekgondozók szakképzése: a) Iskolarendszerû képzés keretében: egészségügyi szakközépiskolai érettségi képesítõ vizsga után 1 éves képzési idõ b) Iskolarendszeren kívüli képzés keretében; egészségügyi szakközépiskolai és szakiskolai bizonyítvánnyal általános ápoló és általános asszisztensi képesítéssel rendelkezõk részére 5. A szakképesítéssel betölthetõ munkakör: csecsemõ- és gyermekgondozó A csecsemõ és gyermekgondozó munkaterületei: bölcsõde csecsemõotthon család A munkakör által támasztott szakmai követelményeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 6. A csecsemõ és gyermekgondozó szakképzés célja A csecsemõ és gyermekgondozóképzés célja és feladata, hogy a bölcsõdék és csecsemõotthonok, valamint az egyre növekvõ igényeknek megfelelõen a családok számára jól 7

8 8 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja felkészített szakembereket képezzen, akik képesek a 0 3 éves korú egészséges csecsemõk és kisgyermekek egyéni szükségletein alapuló szakszerû gondozását, táplálását, nevelését önállóan elvégezni. A képzés során el kell érni, hogy a tanulók korszerû pszichológiai, pedagógiai, egészségnevelési, gondozástani ismeretekkel rendelkezzenek és mindennapi munkájuk során ezt a gondozás és nevelés területén alkalmazzák. A gondozó szaktudása alapján tudjon tanácsot, felvilágosítást, segítséget adni a szülõknek a nevelés gondozás az egészséges életmód kialakítása területén. A képzés során a tanulókban ki kell alakítani, illetve el kell mélyíteni a választott szakterülettel kapcsolatos hivatástudatot, a gyermek és fejlõdése iránti felelõsség- és kötelezettségérzetet. A tanulókban fel kell kelteni a folyamatos önképzés igényét. 7. A szakképzettséget igazoló dokumentum A képzés záróvizsgája: szakmai vizsga. A sikeres szakmai vizsgát követõen, országos nyilvántartásba vétel után a szakképzettséget igazoló, államilag elismert bizonyítványt kapnak a tanulók, ami csecsemõ és gyermekgondozói munkakör betöltésére jogosít. 8. A szakképzés intézményei A csecsemõ és gyermekgondozó képzés szakközépiskolában és szakiskolában (szakképzõ iskolák) szervezhetõ, ahol arra a személyi és tárgyi feltételek adottak. 9. Felvételi elõfeltételek Iskolarendszerû képzés esetén: egészségügyi szakközépiskolai érettségi képesítõ bizonyítvány Iskolarendszeren kívüli képzés esetén: általános ápoló és általános asszisztens bizonyítvány

9 II. Követelmények 9

10 10 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja

11 11 1. A képzés tartalmi szerkezete Egészségügyi szakközépiskolai érettségi-képesítõ után 1 éves iskolarendszerû oktatás. A képzés elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Szakmai elmélet: tantárgyai a megadott óraterv alapján demonstrációs termi kiscsoportos gyakorlati foglalkozás Szakmai gyakorlat: a megadott óratervi összóraszámban az elméleti tananyaghoz kapcsolódva, azzal párhuzamosan, vagy azt követõen megjelölt gyakorlóhelyeken. 2. Óraterv Tantárgy Javasolt óraszám 1. Egészséges csecsemõ és kisgyermek fejlõdése, táplálása Élelmezéstan élelmezéstechnika Fejlõdéslélektan Neveléstan Gyógypedagógia Etika Szociológia Családi életre nevelés, családvédelem Gyermekirodalom Ének-zene Egészségügyi ügyvitel Testnevelés Osztályfõnöki óra Gondozástan gyakorlat Neveléstan megfigyelési gyakorlat (bölcsõdében) Manuális gyakorlat 30 Összefüggõ szakmai gyakorlat 1. Tejkonyha Csecsemõotthon Csecsemõ és/vagy gyermekosztály Bölcsõde 600 Összes óraszám: 1290 (Az óraterv ajánlott bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza)

12 12 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja 3. Tantárgyi programok 3.1. Egészséges csecsemõ és kisgyermek fejlõdése, táplálása A tantárgy tanításának célja: Az egészségügyi szakközépiskolákban tanult szakmai tantárgyak ismeretanyagát felhasználva, megerõsítve, valamint a fejlõdéslélektani ismeretekre építve: Megismertetni a tanulókkal: a fejlõdés törvényszerûségeit az újszülött, a koraszülött jellemzõit az egyes életkori szakaszokra jellemzõ szomatikus és pszichés fejlõdési sajátosságokat az értelmi, az érzelmi és a mozgásfejlõdés fokozatait a különbözõ táplálási módokat. Követelmények: A tanulók ismerjék: az újszülött, a koraszülött, a csecsemõ és a kisgyermek anatómiai-élettani sajátosságait a szomatikus és a pszichés fejlõdés menetét a születéstõl 3 éves korig a csecsemõ és a kisgyermek táplálásának alapelveit a táplálással kapcsolatos helyes szokásokat. Legyenek képesek: a csecsemõ és a kisgyermek szükségleteinek felismerésére, kielégítésére a táplálkozás, az öltöztetés, az altatás, a levegõztetés és a napoztatással kapcsolatban a testtömeggel, testhosszal és a testarányokkal kapcsolatos mérésre, értékelési feladatok elvégzésére a csecsemõ és a kisgyermek önállósulási tevékenységének elõsegítésére a csecsemõvel és a kisgyermekkel való együttmûködés kialakítására a csecsemõ és a kisgyermek szükségleteinek felismerésére és kielégítése közben az érzelmi azonosulásra. A tanítás anyaga: Javasolt óraszám összesen: 45 óra 1. A fejlõdés alapfogalmai Az intrauterin fejlõdés A terhesség A szülés A gyermekágy 2. Az újszülöttkor Az érettség jelei Az újszülött jellemzõi, alkalmazkodása az extrauterin életben Az átmeneti mûködészavarok

13 3. Csecsemõkor Az egészséges csecsemõ szomatikus sajátosságai A testtömeg gyarapodása A testhossz és a testarányok változása A testtömeg gyarapodásának és a hosszfejlõdésnek az ellenõrzése, értékelése: Fejlõdési Quotiens számítása és a Magyar Percentil tábla használata A fogfejlõdés A mozgásfejlõdés A szomatikus és a pszichés fejlõdés kapcsolata A kisgyermekkor A kisgyermekkor szomatikus sajátosságai A testtömeg változása és ellenõrzése A testhossz változása A mozgásfejlõdés A szomatikus és a pszichés fejlõdés kapcsolata 5. A táplálás fogalma, jelentõsége, módjai: A természetes táplálás. A tejelválasztás és a szoptatás. A szoptatás jelentõsége. A szoptató nõ életmódja. A kevert táplálás Az elválasztás A mesterséges táplálás alapelvei, módjai. A mesterséges táplálásra alkalmas készítmények. A csecsemõk és a kisgyermekek táplálása. Önálló evésre nevelés. A helyes étkezési szokások kialakítása 6. A levegõztetés és a napoztatás A levegõ hatása a szomatikus és a pszichés fejlõdésre. A napsugár hatása. A napoztatás jelentõsége. Szoktatás a naphoz. Ismétlés, összefoglalás, rendszerezés Irodalom, filmjegyzék: Irodalom: dr. Székely József: Klinikai ismeretek, a szülészet-nõgyógyászat körébõl ápolónõk részére (Medicina Könyvkiadó 1989.) dr. Polonyi Erzsébet: Tananyag a csecsemõ- és gyermekgondozói szakosító tanfolyam hallgatók részére (Eü. Minisztérium 1985.) dr. Pikler Emmi: Az egészséges csecsemõ és gyermek fejlõdése és gondozása I II III (Medicina Könyvkiadó 1972.) dr. Rigó János: Dietetika (Medicina Könyvkiadó 1988.) Hevesi Katalin: A csecsemõ fejlõdése Kenéz Márta: A kisgyermek fejlõdése Püspöky Gabriella: A szülõknek a nevelésrõl Véghelyi Péter: Perinatális ellátás (Medicina Könyvkiadó1979) dr. Kardos Andor: Orvosi munka a bölcsõdében és a csecsemõotthonban (Medicina Könyvkiadó 1979.)

14 14 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja Tardos Anna: Jegyzet A bölcsõdei és csecsemõotthoni gondozónõk részére (Kézirat 1981.) dr. Tarján Róbert dr. Linder Károly: Tápanyagtáblázat (Medicina Könyvkiadó 1981.) WHO ajánlások: 47. sz. Módszertani levél (BOMI) Az egészséges csecsemõ táplálásának irányelveirõl 2. sz. módosított kiadás (Bp. 1994) Filmek: Ember születik Az élet elsõ napjai Mama hallod? Mozogni jó Önállóan egyedül Táguló világ Tevékeny élet Enni jó Én is Az õ érdekében Az elsõ kanáltól az önálló evésig Tejfogak megóvása Gyógyító napfény Emlékül Évának Mielõtt megszületnek Szülõszoba, belépni tilos Szülés felkészítés Együtt szülés Az újszülött elsõ napjai Születésünk titkai I X-ig Szülõk iskolája I II III-ig

15 3.2. Élelmezéstan élelmezéstechnika 15 A tantárgy tanításának célja: Megismertetni a tanulókkal: a táplálkozásélettani alapfogalmakat az élettani és a kémiai ismeretekre alapozva a tápanyagok élettani szerepét, azok emésztését, felszívódását és a szervezetbe való beépülését a csecsemõ és a kisgyermek táplálásának, élelmezésének fiziológiai alapjait a minõségi táplálás követelményeit a csecsemõ és a kisgyermek tápanyagigényeit a közegészségügyi járványügyi elõírásokat az ételek elkészítése, tárolása és az ételminta vételével kapcsolatban az élelmiszerek helyes tárolásával és felhasználásával kapcsolatos legfontosabb ismérveket a korszerû csecsemõ és kisgyermektáplálás elméletét és gyakorlatát. Követelmények A tanulók ismerjék: a tápanyagok élettani szerepét, azok emésztését, felszívódását és anyagcseréjét az élelmiszerek szerepét, felhasználási módjait a konyhatechnikai eljárásokat a csecsemõ és a kisgyermek, valamint a megbetegedett gyermek táplálásának általános irányelveit. Legyenek képesek: étlaptervet szerkeszteni étlapot összeállítani tejhígításokat, tápszereket elkészíteni mélyhûtött ételeket szakszerûen kezelni az esztétikai és a higiénés szabályoknak megfelelõ terítésre, tálalásra az étkeztetéssel, a táplálkozással kapcsolatos szakszerû ismeretek továbbítására, egészségnevelési tevékenység végzésére. A tanítás anyaga Javasolt óraszám: 30 óra 1. Ismétlés A tápanyagok. A tápanyagok szerepe a szervezet mûködésében. Ásványi anyagok. A víz. Az emésztés fiziológiája. Az anyagcsere. 2. Élelmianyagok A különbözõ élelmianyagok összetétele, táplálkozásélettani jelentõsége, tárolása, tartósítása. A romlás jelei. A kisgyermek napi szükséglete: korlátozásra szoruló élelmianyagok. Az élelmianyagok felhasználása. Tej és tejtermékek.

16 16 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja Tojás. Hús és húsnemûek. Zsiradékok. Liszt és lisztnemûek. Fõzelékek, zöldségfélék. Gyümölcsök. Ízesítõk és fûszerek. Só, cukor és cukorpótlók. Konyhai segédanyagok. Italok. 3. Élelmezés higiéne Az ételek védelme. Ételfertõzést okozó kórokozók. Személyi higiéne az élelmezésben. Nyersanyag-, tárolás-, szállítás- és forgalombahozás higiénéje. A munkahelyi higiéne. Hõkezelés, pasztõrözés. Élelmiszerek tartósítása, tárolása. Mirelit készítmények. 4. Tejkonyhai ismeretek A tejkonyha üzeme, helyiségei, felszerelése, berendezése, higiénéje. Munka és balesetvédelmi szabályok. Tejkonyhai készítmények. A tejhígítás szabályai. Szénhidrátpótlás. Tejes tápszerek. Színtej. Egyéb tejes készítmények. Gyári készítmények. Gyógytápszerek, citromsavas tejhígítás. Kiegészítõ táplálékok, komplettáló anyagok. Az anyagkiszabás. Az elkészítés módjai. 5. Élelmezéstechnika Konyhatechnikai eljárások. Az élelem felhasználása. Tálalás. Készentartás. Változások az anyag sajátosságaiban a konyhatechnikai eljárások során. Élelmezésvezetés. Étlapszerkesztés. Ételcsoportok. Az élelmezés ellenõrzése. 6. Csecsemõ és kisgyermek élelmezése Az egészséges csecsemõ mesterséges táplálásának általános irányelvei. Tejhígítások, egyéb tejes készítmények. Gyári készítmények. Gyümölcsök. Fõzelékek. Komplettáló anyagok. A kisgyermek élelmezésének általános irányelvei. Egyes élelmiszerek szerepe és jelentõsége a gyermekélelmezésben. Étrendi minták. A koraszülöttek táplálásának legfontosabb szempontjai.

17 A beteg csecsemõ és gyermek táplálásának általános szempontjai, követelmények. Diéta. A lázas beteg, heveny gyomor bélhurut, visszatérõ hányás, székrekedés diétája. Allergiás gyermek étrendje. A diabeteses gyermek étrendje. Fokozatos áttérés a diétáról a szokásos étrendre Gyakorlatok Étlapszerkesztés. Anyagkiszabás. Napi heti étlaptervek elkészítése. Gyári készítmények, elõkészítése. Tejhígítások, fõzelékek, gyümölcsök elkészítése. Ismétlés, összefoglalás, rendszerezés Irodalom, mozgófilmek dr. Rigó János: Dietetika (Medicina Könyvkiadó 1988) dr. Dobszay László: A csecsemõ helyes táplálása (Medicina Könyvkiadó 1978) dr. Kardos Andor szerk.: Orvosi munka a bölcsõdében és a csecsemõotthonban (Medicina Könyvkiadó 1979) Mozgófilmek: Enni jó Én is

18 18 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja 3.3. Fejlõdéslélektan A tantárgy tanításának célja: Ismertesse meg a tanulókkal: a fejlõdés törvényszerûségeit a fejlõdés, az érés és a nevelés fogalmát, összefüggéseit az egyes életkori szakaszokra jellemzõ pszichikus sajátosságokat, a megismerõ lelki jelenségek fejlõdését. a környezet szerepét a személyiség fejlõdésében a pszichikus fejlõdés zavarait a különbözõ életkori szakaszokban, különös tekintettel a csecsemõ- és kisgyermekkorra. Segítse elõ a gondozói hivatástudat kialakulását. A fejlõdéslélektani ismeretek nyújtsanak alapot a neveléstan tantárgy tanulásához. Követelmények: A tanulók ismerjék : a szakközépiskolában elsajátított megismerõ és cselekvõ lelki jelenségekre építve: az egyes életkori szakaszokra jellemzõ pszichológiai sajátosságokat az érzelmek jelentõségét a pszicho-szomatikus fejlõdésben az anya, a család szerepét az értelmi, érzelmi, a mozgásfejlõdésben és a szociális kapcsolat kialakulásában a játéktevékenység szerepét a csecsemõ és kisgyermek fejlõdésében. Legyenek képesek: a csecsemõ és a kisgyermek életkori sajátosságainak, igényeinek és szükségleteinek megfelelõ tudatos gondozási-nevelési feladatok ellátására érzelmeik tudatos ellenõrzésére a gyermekkel való empátiás kapcsolat kialakítására, az érzelmi azonosulásra. A tanítás anyaga: Javasolt óraszám: 30 óra 1. Az általános lélektani ismeretek ismétlése A megismerõ és cselekvõ lelki jelenségek 2. Fejlõdéslélektani alapfogalmak ismétlése Az öröklés A környezet Adottságok, képességek A nevelés, érés, fejlõdés Az életkori periodizáció 3. A csecsemõkor Az újszülött szenzibilitása. Az érzékszervi mûködés, az érzékszervek célirányos használata, szenzo-motoros koordináció. A figyelem és az érdeklõdés. A beszéd megértésének fejlõdése. A csecsemõ érzelmei, az anya szerepe az érzelmek kialakulásában.

19 Az érzelmi nélkülözés és következményei. A magatartás az elsõ életévben. A hospitalizáció okai, jellemzõi A kisgyermekkor A kisgyermek mozgásfejlõdése, a járás elsajátítása. Az érzékelés, az észlelés, az emlékezés sajátosságai. A képzelet és a gondolkodás jellemzõi, fejlesztése. Az aktív beszéd. Beszédhibák. Az éntudat kialakulása, önállósulási törekvés. A dac. Az érzelmek jellemzõi és kifejezõdése. A játéktevékenység. A nevelés: spontán és tudatos. 5. Az óvodáskor A megismerõ lelki tevékenységek fejlõdése. A konfiguráció. A beszédfejlõdés, a beszédfejlõdés zavarai. A személyiség alakulása. A szociális magatartás: az érzelmek, az akarati tevékenység. A játék mint fõ tevékenységi forma. A szerepjátékok. A játék és a mese szerepe az értelmi fejlõdésben. 6. A kisiskoláskor Az iskolaérettség. A kisiskolások megismerõ tevékenységének fejlõdése. A figyelem és az érdeklõdés fejlõdése. A tanulás jellemzõi. Tevékenységi formák kisiskoláskorban. A szociális kapcsolatok alakulása. A kortárscsoportok. A siker és a kudarcélmény. 7. A praepubertás és a pubertáskor Biológiai változások. A megismerõ tevékenységek fejlõdése. A mozgás és a cselekvés sajátosságai. Az érzelmi és az akarati élet fejlõdése. Társas kapcsolatok. Pszichoszexuális fejlõdés. A gyermek szociális magatartása. A devianciák okai, megelõzésük. Önállósulási törekvések. Az önállósodás típusa (kikényszerített, túl korai, sikertelen önállósodás).

20 20 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja 8. Az ifjú és a felnõttkor Az intellektuális fejlõdés. A pályaválasztási érettség. A párválasztási érettség. Az értékorientáció fejlõdése és zavarai. Ismétlés, összefoglalás, rendszerezés. Irodalom: dr. Katona Ferenc: Az öntudat ébredése (Gondolat Kiadó Bp ) dr. Harsányi István: A tanulók megismerése (Tankönyvkiadó Bp ) Dúró Kelemen Radnai: Fejlõdés és neveléslélektan Elkonyin: Gyermeklélektan (Tankönyvkiadó Bp ) Kiss Tihamér: Életkorok pszichológiája Buda Béla Szilágyi Vilmos: Párválasztás. A partnerkapcsolatok pszichológiája. (Gondolat 1974.) Mérei V. Biner: Gyermeklélektan (Gondolat 1970.) dr. Ranschburg Jenõ: Félelem, harag, agresszió (Tankönyvkiadó Bp ) F. N. Gonobohn: A figyelem fejlesztése (Tankönyvkiadó Bp ) Keményné dr. Pállfy Katalin: Bevezetés a pszichológiába (Tankönyvkiadó Bp )

21 3.4. Neveléstan 21 A tantárgy tanításának célja: Megismertetni a tanulókkal: a nevelés alapfogalmait, folyamatát, szükségességét, és célkitûzéseit a nevelés fõ feladatait, területeit, eszközrendszerét és módszereit a megfelelõ nevelõi magatartást a 0 3 éves korú gyermek játéktevékenységét a beszéd, az önállóság az éntudat és az akarati nevelés lehetõségeit a helyi szokások kialakításának lehetõségeit a gyermek megfelelõ környezetének kialakítását. Követelmények: A tanulók ismerjék: a családi nevelés jelentõségét a kisgyermek fejlõdésében az intézményes nevelés rendszerét, szükségességét, jelentõségét, nehézségeit és sajátos feladatait a nevelés eszközeit és módszereit gyermektõl elvárható magatartásformákat és a fejlesztés módszereit a gyermek alkotó-kreatív tevékenysége kibontakoztatásának módszereit. Tudják: a helyes napirend összeállításának pedagógiai szempontjait, a szervezési lehetõségeket az akarat, éntudat és az egyéniség fejlesztésének módszereit a hospitalizáció megelõzésének lehetõségeit Tudjanak együttmûködni a családokkal a éves gyermek gondozásával, nevelésével kapcsolatos feladatokban. Rendelkezzenek olyan ismeretekkel, melyekkel a beilleszkedési problémákkal küzdõ gyermeket segíthetik. A tanítás anyaga Javasolt óraszám: : 90 óra elmélet: kb. 75 óra szeminárium: kb. 15 óra 1. A nevelés alapjai A nevelés meghatározása, folyamata, értelmezése. A nevelésrõl általában. 2. A nevelés személyi tényezõi A családi közösség szerepe a gyermek fejlõdésében A család. A családi közösség típusai, hatása a kisgyermekre. A családi otthon jelentõsége, otthonérzés kialakulásának feltétele. A családban kialakult nevelõi magatartások és annak hatásai.

22 22 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja Az anya jelentõsége a gyermek fejlõdésében Az anya személyének jelentõsége. Különbözõ anyatípusok. Anya-gyermek kapcsolat szakaszai. Az anyáváérés feltételei, folyamata. Konfliktusok anya és a gyermek között. A gondozó feladata a harmonikus anya-gyermek kapcsolat kialakításában és erõsítésében. Az apa jelentõsége a gyermek fejlõdésében Az apa szerepe a családban és a gyermek életében. Apai szeretet jellemzõi. Az apa, mint példakép. Apai szerepkörök hatása a gyermekre. Az apa hiányának hatása a gyerekre. A testvérek szerepe a gyermek életében A testvérek jelentõsége. A testvérhelyzet nehézségei. A testvérféltékenység okai és megnyilvánulásai kisgyermekkorban. A féltékenység megelõzése, csökkentése. Az ikerhelyzetbõl adódó problémák. Az egyke gyermek. A nagyszülõk szerepe a gyermek életében A nagyszülõ és gyermek sajátos kapcsolata. Szülõk és nagyszülõk együttmûködése. Az intézményes nevelés személyi feltételei A bölcsõdék és csecsemõotthonok jelentõsége. Az intézmények funkciója, felelõssége. A korai intézményes nevelés veszélyei. Sajátos nevelési problémák és annak megoldása. A gondozó szerepe A gondozó személye. A személyi állandóság pedagógiai jelentõsége. A megfelelõ gondozói magatartás. A gondozó és gyermek közötti jó kapcsolat kialakulásának feltétele, jelei a különbözõ életkorokban. A gondozás és nevelés összefüggése A gondozás minõsége, mint nevelési tényezõ. Gondozás közbeni sajátos nevelési feladatok és megoldásuk. Környezeti ártalom A hospitalizmus. A hospitalizált gyermek fejlõdésének sajátosságai. Késõi magatartási hatások. Családban elõforduló hospitalizmus. A hospitalizmus megelõzése. 3. A nevelés tárgyi feltételei a, A berendezési tárgyak pedagógiai jelentõsége - a tárgyi környezet jelentõsége a kisgyermek fejlõdésében. - a legfontosab berendezési tárgyak jellemzõi csecsemõ és kisded korban. (Fürdõszoba, terasz, kert, udvar.) b, A játékszerek szerepe a gyermek fejlõdésében. A játékszerekkel szemben támasztott pedagógiai és higiénés követelmények. A jó játékszerek kritériuma. A manipulációs, mozgásos, konstruáló és szerepjáték eszközei. A játékeszközök mennyisége, minõsége. A játékszerek variálása. Alapvetõ játékok. Játékok különbözõ alkalmakra.

23 A játéktevékenység segítése A gondozó közvetett és közvetlen feladata, tevékenységének célja, módjai a játékidõ alatt. A segítés alapfeltétele. A felügyelet és a megfigyelés felelõssége, jelentõsége. Gyermekek közötti konfliktusokból adódó feladatok. Elemi, erkölcsi szabályok egyszerû megfogalmazása. A túlzott irányítás szerepe a nevelésben. A gondozó feladata az építõ-, konstruáló játéktevékenység segítésében A játékok fajtái. A konstruáló tevékenység fejlõdése. A gondozó szervezési feladatai, helyes magatartása. Kockával való építés és egyéb építõjátékok. Fûzéshez adható játékeszközök. Kirakós játékok. Formázáshoz adható játékok. Papírral való játék lehetõsége. A játékok el- és elõkészítése, tárolása, fertõtlenítése. 4. A nevelés módszerei A nevelés és közvetett módszereinek összefüggése, egysége, együttes alkalmazásának szükségszerûsége. A szokások kialakításának módszere. A követelményállítás és tiltás módszere. A magyarázat és a meggyõzés módszere. Az elismerés, dicséret és jutalmazás módszere. A példa, mint a nevelés módszere. A büntetés módszere. 5. Mûvészet élvezetére, nevelés feladata 3 éves korig A képek, képeskönyvek. A mese, elbeszélés, beszélgetés szerepe a gyermek életében. A bábozás. Versek és mondókák szerepe a gyermek életében. Ének-zenei nevelés feladata 3 éves korig. Játékos testnevelési gyakorlatok. 6. A nevelés sajátos feladatai Az anyanyelvi nevelés. A beszéd szerepe, jelentõsége az ember és gyermek életében. A beszédfejlõdést befolyásoló tényezõk. A gyermekkel való beszélgetés követelményei. Beszélgetés, gondozás közben és gondozáson kívül. Intézetben nevelkedõ gyermek beszédfejlõdésének elmaradása. Az önállóságra nevelés folyamata, feltételei, szakaszai, jelentõsége, ösztönzõ tényezõk. A gyermek önállóságának fejlõdése gondozás közben és gondozáson kívül 0 3 éves korig. A visszaesés okai és teendõi. A szobatisztaságra nevelés. Az akarat, éntudat és az egyéniség fejlesztése. 23

24 24 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja 7. A nevelés speciális problémái A sírás, a vígasztalás. Az ujjszopás és más hasonló szokások. Az onánia. Az étvágytalanság. A félelem. A dühös gyermek. Az agresszív gyermek. 8. A nevelõmunka szervezési kérdései A napirend. A különbözõ korcsoportok napirendje. A gondozók munkarendjének összehangolása. 9. Beilleszkedési kérdések A beszoktatás. A családtól való elszakadás hatása a gyermekre. Felkészülés a beszoktatásra, szervezési feladatok. Csoportváltás. Örökbefogadás, hazaadás, más intézménybe helyezés. Az ünnepségek szervezési kérdései. A bölcsõdék sajátos nevelési problémái. A bölcsõde és a család kapcsolata. A szülõkkel való kapcsolat és lehetõségei. Az orvosi vizsgálat és kezelés nevelési problémái. Ismétlés, összefoglalás, rendszerezés Szemináriumi témák éves korú gyermekeket ábrázoló képek megfigyelése és értelmezése. Szempontok a képelemzéshez. A gyermek, felnõttekkel való kapcsolata. 2. Film; a családi közösség témájához: A mi családunk Szülõk iskolája sorozatából XI XII. (Testvérek, három gyermek egy családban.) Kiselõadás: Õ is családtag. (A gyermek nevelése a családban.) A felvetõdõ kérdések megvitatása. 3. Anya gyermekkapcsolat. A tanulók által gyûjtött és a tanár által javasolt irodalom (szak- és szépirodalom) feldolgozása, képanyag elemzése. Anya gyermek közötti kapcsolatot elõsegítõ és nehezítõ tényezõk. 4. Apa gyermekkapcsolat. A tanulók által gyûjtött és a tanár által javasolt irodalom (szak és szépirodalom) feldolgozása, képanyagelemzés. Halák László: Apa a gyermekével c. könyv megvitatása. 5. Testvérek c. film, és a szülõk iskolája sorozatból a testvérek rész megtekintése, feldolgozása. 6. Gondozó gyermekkapcsolat családban, bölcsõdében, csecsemõotthonban. Szakirodalom feldolgozása kiselõadás formájában.

25 7. A hospitalizmus szakirodalmi feldolgozása kiselõadás formájában Berendezési tárgyak. Intézmény (bölcsõde v. csecsemõotthon) látogatása után a látottak megbeszélése a tanultak alapján. Film. 9. Játékszerek csoportosítása a játéktevékenység jellege és korcsoportok szerint, mennyiségi jelöléssel. Elõkészítés, elhelyezés, tálalás. 10. Helytelen magyarázatokról, becsapásról, ijesztgetésrõl. Kényes kérdések feldolgozása kiselõadás formájában (születés, halál, nemiség, válás, örökbefogadás, kórház, orvosi vizsgálat). 11. Gyermekkori szokások. Szülõk iskolája sorozatból. VII. rész. 12. Büntetés beszélgetés irodalmi feldolgozás (dr. Hermann Alice) mégegyszer a verésrõl. 13. Módszerek c. film megtekintése, vita. 14. Én is (film). A kisgyermek akarata (videó Szülõk iskolája VI. rész) 15. Napirend: A gyermek egy napja (BOMI film) Beszoktatás (BOMI film) 16. Félelem: Mert fél tõle (film) Félelem, orvos és kórház (videó Szülõk iskolája X. rész) Felszerelési jegyzék Fotók: Képanyag 0 3 éves korú gyermekrõl természetes helyzetekben mozgás, játék, gondozás közben, gondozóval, szülõvel, társakkal. Film: Bemutatás és vita a szemináriumon Táguló világ Több mint játék Séta Szóról-szóra Világjáték Módszerek Én is Mert fél tõle Bölcsõde

26 26 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja Egy nap a bölcsõdében Beszoktatás A mi családunk Testvérek A kisgyermek önállósodása Türelemmel Nicsak ki beszél (videó) Krämer kontra Krämer (videó) Beszoktatás (videó) Szülõk Iskolája sorozat I XIII. rész (videó) Mama hallod (videó) Tardos Anna: A játszó csecsemõ figyelme Bölcsõdébõl óvodába (BOMI) Irodalom: dr. Buda Béla: A személyiségfejlõdés és a nevelés szociálpszichológiája (Tankönyvkiadó Bp ) Tardos Anna: Neveléstan I II III. Csecsemõ- és gyermekgondozónõk részére. dr. Polonyi Erzsébet: Tananyag csecsemõ- és gyermekgondozói szakosító tanfolyam hallgatói részére I II. kötet. dr. Kardos Andor: szerkesztésében: Orvosi munka a bölcsõdében és csecsemõotthonban (Medicina Könyvkiadó 1979.) Ranschburg Jenõ Popper Péter: Személyiségünk titkai (Medicina Könyvkiadó 1978.) Ranschburg Jenõ: Félelem, harag, agresszió (Tankönyvkiadó 1981.) Ranschburg Jenõ: Szülõk lesznek (Gondolat 1979.) Ranschburg Jenõ: Családi kör (Minerva Kiadó) Ranschburg Jenõ: Szeretet, erkölcs, autonómia (Gondolat Kiadó Bp ) Halák László: Apa a gyermekével (Kossuth Könyvkiadó 1980.) Majzik és MTS: Szülõk kislexikona (Kossuth Könyvkiadó II. kiadás) dr. Pikler Emmi: Anyák Könyve (Medicina Könyvkiadó 1978.) dr. Pikler Emmi: Mit tud már a baba (Medicina Könyvkiadó 1963.) V. Reismann Mariann Tardos Anna: Ismerkedés a világgal (Gondolat Kiadó 1968.) Suzanne Szász: Gyermekünk szótlan nyelve (Kossuth Könyvkiadó 1987.) Velkey László: Gyermekeink gondozása, nevelése (Medicina Könyvkiadó 1984.) dr. Hermann Alice: A gyermekben érlelõdik a jövõ (Válogatott mûvek 1979.) dr. Hermann Imre Hermann Alice: Az elsõ tíz év (Tankönyvkiadó 1959.) dr. Hermann Alice: Emberrénevelés (Tankönyvkiadó 1982.) II. Országos Bölcsõdei Ankét (Szolnok 1987.) Tardos Anna: Szöveggyûjtemény csecsemõ- és kisgyermek szakgondozónõk részére (Eü. Szakdolgozók Központi Továbbképzõ Intézete 1982.) dr. Falk Judit és Tardos Anna: Kedves tipegõ (Családilap füzet 1985.) dr. Falk Judit: Gondozás szerepe a nevelésben dr. Falk Judit: Családon kívüli gyermeknevelés Dobos László: Az apa szerepe a nevelésben (Szülõk könyvtára sorozat) Szilágyi Vilmos: Nemi nevelés a családban (Medicina Könyvkiadó Kiadó 1976.) Csecsemõotthonok Módszertani Intézete Kiadványok: Elõadások Közlemények Dokumentumok (kéziratok) Módszertani levelek, és útmutatók

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Gyakorló szakemberek és szülõk számára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: A Budai Speciális Szakiskola Nevelőtestülete (2004) Módosította (2007) Az Újbudai Speciális Szakiskola Nevelőtestülete 1119 Budapest

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 PEDAGÓGIAI PROGRAM Példány használója:

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SESEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben