Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014."

Átírás

1 Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE tanév

2 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok és dokumentumok szolgáltak alapul: évi LXXIX. törvény a közoktatásról és a végrehajtásról szóló 20/1997. (II.13.) kormányrendelet és a törvény módosításáról szóló évi LI. törvény évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXVI. törvény a szakképzésről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 7/1993. (XII.30.) MÜM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 133/2010. (VI. 22.) Kormányrendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről módosította a 84/2013. (III.21.) Kormányrendelet 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól módosította a 84/2013. (III.21.) Kormányrendelet 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

3 3 20/2012. (VIII. 30) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 331/2012. (XI. 28.) Kormányrendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú Kormányrendeletek módosításáról módosította a 84/2013. (III.21.) Kormányrendelet 280/2011. (XII. 20.) Kormányrendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkenő tétel számításáról a 45/1999. (XII.13.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről a 28/2001. (IX.21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról évi LXXII. törvény az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 254/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 26/2001. (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról a 8/2001. (III.9) OM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveiről a évi CI. törvény a felnőttképzésről és az ezt módosító 48/2001. (XII.29.) OM rendelet, 4/2013 EMMI rendelet a két tanítási nyelvű oktatás irányelveiről

4 4 202/2012 (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító évi LXVI. törvény illetve az ezeket aktualizáló, módosító törvények, jogszabályok és állásfoglalások. Figyelembe vételre kerültek továbbá az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti Működési Szabályzata Pedagógiai programja Kollektív Szerződése Gyakornoki Szabályzata Diákönkormányzatának határozatai Szülői Választmányának ajánlásai a tanév tantestületi záró értekezletének megállapításai.

5 5 2. Bevezetés Az iskola e tanévtől kibővült képzési feladattal folytatja működését. Címe: 1041 Budapest, Görgey Artúr u. 26. A szakiskolai osztályok gyakorlati képzése különböző helyszíneken folyik: A villanyszerelő és a gépi forgácsoló osztályainkban a tanulószerződéssel rendelkezők külső helyszíneken, a többiek az iskolában végzik gyakorlatukat. Az érettségire épülő szakmai osztályaink gyakorlati képzését az ÉPTISZK műhelyeiben is végezzük. Címe: 1138 Budapest, Váci út A képzés elektronika, informatika és gépészet szakmacsoporton belüli végzettségek megszerzésére irányul. Az intézményben megszerezhető végzettségek: A szakiskolai alapképzésre épülő végzettség: - villanyszerelő - gépi forgácsoló Az érettségivel megszerezhető középfokú végzettségek: - műszaki informatikus - erősáramú elektrotechnikus - gépgyártás-technológiai technikus - elektronikai technikus A magyar tannyelvű osztályaink mellett angol és német két tanítási nyelvű, illetve angol és német nyelvű előkészítős osztályaink vannak. A tanítás nappali tagozaton folyik. Alkalmanként - igénytől függően - tanárok, illetve munkanélküliek át- és továbbképzése is történik. Az iskola osztályainak típusait az 1. melléklet mutatja.

6 6 3. Alapadatok, jellemzők Az osztályok száma nappali tagozaton: 39 Tanulói létszám a nappali tagozaton: 1068 fő Szakos tanítást végző tanár 99 fő A pedagógiai munkát segíti 6 fő A rendelkezésre álló helyiségek: teljes osztály befogadására alkalmas 40 tanterem, 1/2 osztály befogadására alkalmas 22 helyiség, mérőtermek, laboratóriumok száma 3, tanműhelyek száma 14, tornaterem, kondicionáló helyiségek száma 3, könyvtári termek, kiállítási terem, computer- és diákklub, DÖK iroda, stúdió összesen 7 helyiség. ÉPTISZK műhelyek: 1 CNC, 1 Festo, 1 NYÁK, 1 Elektronikus és gépész tervező, 1 db E-oktató központ, 1 CISCO oktatóterem, 1 számítógépterem elméleti termek: 1 egész osztály és ½ osztály terem szociális helyiségek A tárgyi eszközállomány összessége jó, bizonyos területeken magas színvonalú, de a karbantartási, üzemelési feladatok ellátása nem minden esetben biztosítottak.

7 7 A nevelőtestület tagjai az elsődleges szakmai fórumot jelentő munkaközösségekbe szerveződve végzik munkájukat. Munkaközösségek: - osztályfőnöki (alapképzés és szakképzés) - humán - reál - német nyelvi - angol nyelvi - közismereti informatika - elektrotechnika-elektronika és informatika szakmai - gépész elmélet szakterület - elektrotechnika - elektronika gyakorlat - gépész gyakorlat Az iskola munkáját segítő egyéb szervezetek: - Diákönkormányzat - Szülői Közösség - Ifjúságvédelem - Drogprevenció

8 8 4. Az iskola működését keret jelleggel meghatározó teendők, célok és feladatok A tanév kiemelt feladata: Az új OKJ szakmai és vizsgakövetelményei szerinti vizsgáztatás tapasztalatainak alapján korrigálni az iskola szakmai programját, segíteni az új kollégák beilleszkedését. Tovább erősíteni az ÉPTISZK iskolák közötti együttműködést. Az ÉPTISZK gyakorlati műhelyeinek az új OKJ-s követelmények szerinti beillesztése az oktatási rendszerünkbe, a felnőttképzés elősegítése. Arra törekszünk, hogy az eddigi hagyományainkat tovább folytassuk. Szeretnénk elérni, hogy a sajátos tapasztalatokat, módszereket kölcsönösen megosszák tanáraink, munkatársaink egymás között. 87. tanévünkben harmonikus, oldott tantestületi légkört, jogainak és kötelezettségeinek egyaránt eleget tevő diákságot szeretnénk. Az iskola épületét - a tantermek számának növelésével, arculatuk módosításával, új tanári szobák kialakításával és berendezésével - alkalmassá tesszük az adódó többletfeladatok ellátására. Felelős: Hackné Nyerges Rita iv., és az iskolavezetés Határidő: szeptember 1., illetve folyamatos. A tanéveken átnyúló feladatok megvalósításáért elsődlegesen Felelős: Hackné Nyerges Rita iv. és az iskolavezetés, a munkaközösség-vezetők, a tantestület valamennyi tagja, az iskola valamennyi dolgozója. Határidő: folyamatos

9 9 Iskolánk, az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ tagintézményeként részt vállal a központ munkálataiban. A kapcsolattartás formáit, kereteit, időszerű tartalmát egyeztetjük. Felelős: Hackné Nyerges Rita iv., Barabás Gábor ivh. és Cseri István ivh. Határidő: a TISZK ütemezése és kezdeményezése szerint. Az optimális iskolai tanítás tanulás folyamat elengedhetetlen előfeltételének tartjuk a tudományterületéből és pedagógiai ismeretekből jól felkészült, példamutató pedagógust, a kellően motivált, érdeklődő tanulót, az átgondolt, jól szervezett és ütemezett tanári munkát, továbbá mindazon körülményt és hatótényező rendezettségét, amely között e tevékenység zajlik. A gazdasági és fenntartói feladatok tekintetében az ÉPTISZK Gazdasági Szervezettel közösen az együttműködési megállapodás szerint végezzük munkánkat. Felelős: Hackné Nyerges Rita iv. Határidő: folyamatosan A tanév megtervezhetőségének alapfeltétele az időbeli kötöttségeket rögzítő Eseménynaptár (3. sz. melléklet). Összeállításáért Felelős: Varga Anikó ivh. és Tóthné Papp Mária iskolatitkár. Határidő: augusztus 31. Az Eseménynaptár kiegészítendő az őszi (októberi, novemberi), valamint a tavaszi (májusi, júniusi) érettségi szakmai vizsgákhoz kapcsolódó feladatok ütemezésével. Felelős: Hackné Nyerges Rita iv. és Varga Anikó ivh. Határidő: szeptember 15., illetve április 15.

10 10 Az iskola épületében a nyári szünetben átalakítási és karbantartási munkák folytak. A tanév során további átalakítások várhatók. Kiemelt feladat az épület alkalmassá tétele a tanítás zavartalan megkezdésére. Felelős: Barabás Gábor ivh. Határidő: szeptember 1. Az év közben várható átalakításokért, a tanítás gördülékenységének biztosításáért Felelős: Barabás Gábor ivh. Határidő: folyamatos A beiskolázott tanulók felkészültsége évek óta jelentős szórást mutat. A 9. évfolyamon az iskolai átlag feletti a bukások és az iskolát elhagyók száma. A felsőbb évfolyamokon is jelentős igény van a tanári többletsegítségre. A problémák megoldása érdekében tantárgyi korrepetálásokat, tanulószobai lehetőségeket biztosítunk, és egyéni foglalkozásokat szervezünk. A tantárgyankénti foglalkozások időpontjai - a mindenkori órarendi sajátosságokhoz igazodva - az iskola belső informatikai hálózatán és a hirdetmények között tekinthetők meg. A foglalkozások beindításáért, folyamatosságuk biztosításáért és ellenőrzéséért Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv.,varga Anikó ivh. és Cseri István ivh. Határidő: szeptember 15. illetve folyamatos

11 11 Tanulóink évtizedek óta sikereket érnek el a legkülönbözőbb szintű és tárgyú versenyeken. Felkészítésük a szakköri és egyéni foglalkozásokon történik. Az idei évben az alábbiakban sorolt versenyekre tervezzük legfelkészültebb tanulóink nevezését: - Arany Dániel matematikaverseny ( évfolyam) - Gordiusz, Kenguru matematikaverseny ( évfolyam) - Mikola Sándor fizikaverseny ( évfolyam) - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV, 12. évfolyam) - Szakmai Érettségi Tanulmányi Verseny (SZÉTV, 12. évfolyam) - Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV, 14. évfolyam) - Országos Műszaki Tanulmányi Verseny (OMTV, 14. évfolyam) - Fővárosi Szakmai Tanulmányi Verseny (11. évfolyam) - Gábor Dénes Országos Számítástechnikai Verseny - Szakma Kiváló Tanulója Verseny - Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny ( évfolyam) - Simonyi Károly Elektrotechnika Verseny (10. évfolyam) - Sportversenyek (országos, területi, kerületi atlétika, kézilabda, labdarúgás stb.) - FPPTI által meghirdetett tanulmányi versenyek - Idegen nyelvi versenyek - Konstrukciós verseny Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv., Varga Anikó ivh., Cseri István ivh., Határidő: a versenykiírásoktól függően A társadalmi normák, az iskolai értékrend közvetítésének sajátos lehetőségét biztosítják az osztályfőnöki órák. Az osztályfőnöki munkaközösség elsődleges színtere a nevelési kérdések megvitatásának, a tapasztalatcserének. Az

12 12 osztályfőnökök adminisztrációs és pedagógiai munkájának segítése, irányítása, ellenőrzése meghatározója az iskola arculatának. Az osztályok osztályfőnöki munkaközösség és tagjainak irányításáért, ellenőrzéséért. Felelős: Hackné Nyerges Rita iv., Határidő: folyamatos Iskolánk kiemelt feladatként kezeli az iskolai agresszivitás visszaszorítását, kezelését. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy alapvetően a mi iskolánkban nem találkozunk iskolai agresszióval, de rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ez így is maradjon. Ezért a következő intézkedéseket tervezzük: 1.) Szeretnénk részt venni a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet Agressziókezelési Munkacsoport szervezésében korosztályi agresszióval foglalkozó színházi előadásokon vagy osztálytermi színházi előadáson. 2.) Amennyiben lehetőségünk lesz, feltétlenül részt vennénk agressziókezeléssel kapcsolatos konferenciákon, szakmai fórumokon. (MFFPPTI- Agressziókezelési Munkacsoport szervezésében) 3.) Agressziókezeléssel, konfliktuskezeléssel kapcsolatos továbbképzéseken, tréningeken vennénk szívesen részt, elsősorban az osztályfőnöki munka segítésére. (MFFPPTI- Agressziókezelési Munkacsoport szervezésében) 4.) Agresszivitás visszaszorítására, kezelésére kiírt pályázaton való részvétel. Felelős: Hackné Nyerges Rita iv. Határidő: folyamatos

13 13 A tantervi követelmények belső arányai a tanmenetekben és a minimumkövetelményekben kerültek rögzítésre. Az egységes követelményrendszer kialakítása érdekében a felfutó tárgyak tanmeneteit kidolgozzuk, a minimumkövetelményeket felülvizsgáljuk. Indokolt esetekben évfolyam szintű felmérő dolgozatokat iratunk. A kerettantervi ajánlások alapján elkészített helyi tantervekben bizonyos tantárgyaknál a heti óraszám 0,5. A tananyag koherenciájának és egymásra épülésének, valamint a pedagógiai megvalósíthatóságnak a figyelembe vétele miatt a nevelőtestület úgy döntött, hogy ezeket a tantárgyakat heti 1 órában tanítjuk valamelyik félévben. Az év végi osztályzatot a félévben nyújtott teljesítménye alapján kapja a tanuló. Heti 1,5 órás tantárgyak esetén a diákok és tanárok egyenletes terhelése érdekében egyik félévben 1, másik félévben 2 órát tanítunk (tantárgypárok esetén félévkor fordul az arány). A tanmenetekért és a minimumkövetelményekért Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv., Varga Anikó ivh., Cseri István ivh. és a munkaközösség-vezetők. Határidő: szeptember 15. Az évfolyam szintű felmérők írásának szervezéséért Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv., Varga Anikó ivh., Cseri István ivh. és a munkaközösség-vezetők. Határidő: külön egyeztetések szerint Az óratervek beválását folyamatosan figyelemmel kísérjük. Felelősök: Varga Anikó ivh., Barabás Gábor ivh. és Cseri István ivh. Határidő: június 30.

14 14 A tanmenetekben rögzítettekhez kapcsolódó tapasztalatokat összegezzük, elemezzük. Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv., Varga Anikó ivh., Barabás Gábor ivh. és Cseri István ivh. Határidő: január 31. A közép-, illetve az emelt szintű érettségi vizsgára történt jelentkezések alapján szerveztük a tanévet. Az elmúlt év érettségi vizsgával kapcsolatos tapasztalatokat összesítjük, elemezzük. Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv., Varga Anikó ivh., Határidő: január 31. A szakiskolai osztályok képzésének aktualizálása, nyomon követése. A megváltozott jogszabályi környezet alkalmazása az iskola szakmai programjában. Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv., Barabás Gábor ivh. és Cseri István ivh. Határidő: folyamatosan Az iskola jogosultságot szerzett a nemzetközileg elfogadott ECDL modulok vizsgáztatására. Az érdeklődők számára a tárgyi és személyi feltételeket biztosítjuk, a szervezési munkát elvégezzük. Felelős: Horváthné Tőkei Zsuzsanna az informatikai szakterület vezetője Határidő: érdeklődéstől függően. Az intézmény rendelkezik a CISCO hálózati akadémia tananyagának oktathatóságának engedélyével. A képzést elsődlegesen a leendő Műszaki informatikusok és Elektronikai technikusok számára tervezzük.

15 15 Felelős: Barabás Gábor ivh. Határidő: szeptember 30., illetve folyamatos. A már hagyományosnak minősülő AutoCAD 2D és 3D vizsga megszerzésének lehetőségét továbbra is szeretnénk biztosítani tanulóink számára. Felelős: Cseri István ivh. Határidő: április hó Végzős diákjaink munkaerő-piaci esélyeinek folyamatos növelése érdekében további lehetőségeket keresünk a velünk kapcsolatban lévő vállalatokkal, világcégekkel együttműködésben. Felelős: Barabás Gábor ivh. és Cseri István ivh. Határidő: folyamatos A korszerű szakmai ismeretek megszerzésén túl fontosnak tartjuk tanulóink idegen nyelvi felkészítését. Különböző szintű nyelvvizsga előkészítő tanfolyamokat, illetve érdeklődéstől függő szintű vizsgalehetőséget kívánunk szervezni. Felelős: Hackné Nyerges Rita iv., Varga Anikó ivh. Határidő: a tanfolyam indításoktól függően. Az iskolánk iránt érdeklődő 8. évfolyamosok számára számolási- és helyesírási készségfejlesztő foglalkozásokat szervezünk. Felelős: Hackné Nyerges Rita iv., Varga Anikó ivh., Határidő: október A tantárgyankénti haladási ütemet rendszeresen ellenőrizzük. A munkatársak óráinak látogatását az évközi tapasztalatok figyelembe vételével tervezzük.

16 16 Az elektronikus napló átfogó ellenőrzésének időpontjai: október december március és május hónapok utolsó hete. Felelős: Hackné Nyerges Rita iv., Varga Anikó ivh., Barabás Gábor ivh. és Cseri István ivh. Határidő: a jelzett időpontokban Az óralátogatási terv alapjául az első félév tapasztalatai szolgálnak, az ütemezésért Felelős: Hackné Nyerges Rita iv. Határidő: február 10. Az iskolavezetés tanári munkát ellenőrző tevékenysége a szűken vett szakmai munka színvonalának kontrolján túl - kiterjed: - a munkahelyen való pontos megjelenésre - az órakezdésekre és befejezésekre - a folyosók felügyeletére - az órarendi helyettesek teendőinek ellátására - az osztályzatok e-naplóba történő beírására - az adminisztrációs munka elvégzésére - az esetleges évközi csúszások pótlására. Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv., Varga Anikó ivh., Barabás Gábor ivh. és Cseri István ivh. Határidő: folyamatos A munkavédelem és a tűzvédelem tanulóinkat és dolgozóinkat egyaránt érintő területek. Munkánkat az 5. sz. Gazdasági Ellátó Osztály szakirányú munkatársával együttműködve látjuk el. A munkavédelmi intézkedési tervben rögzítetteket ellenőrizzük.

17 17 Felelős: Raduc-Mix Kft Határidő: szeptember 15. A tűzvédelmi szabályzat aktualitását felülvizsgáljuk. Felelős: Raduc Mix Kft Határidő: szeptember 15. Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink friss információkkal rendelkezzenek szakterületük újdonságairól, híreiről. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által meghirdetett, illetve egyéb - a tanári munkát segítő - továbbképzéseken való ingyenes részvételt támogatunk. Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv. Határidő: szeptember 30., illetve folyamatos A munkatársak beiskolázási tervét áttekintjük, aktualizáljuk. Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv., Varga Anikó ivh. Határidő: szeptember 30., illetve folyamatos A személyes kapcsolattartáson túl lényeges az intézmény belső kommunikációs csatornáinak hatékony működése. Belső információs csatornáink, a működésükért felelős személy megjelölésével: - számítógépes hálózat Barabás Gábor ivh - telefonhálózat Barabás Gábor ivh. - iskolarádió Prófusz Ádám

18 18 - fényújság, hirdetőtáblák, körözvények Varga Anikó ivh, Barabás Gábor ivh. Elengedhetetlennek ítéljük kapcsolataink ápolását, a munkánkat különböző módon támogató, ugyanakkor végzős diákjainkra, mint munkavállalókra igényt tartó cégekkel, vállalatokkal. A szakmai kérdésekhez kapcsolódó döntések előkészítésének folyamatában kikérjük véleményüket, egyeztetjük álláspontjainkat. A hazai szakmai kapcsolatok ápolásáért Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv., Barabás Gábor ivh. és Cseri István ivh. Határidő: folyamatos Iskolánk nemzetközi kapcsolatai jelentősek. A két tanítási nyelvű képzés hatékonyságát meggyőződésünk szerint nagymértékben növelhetik az olyan típusú kapcsolatok, amelyek elsősorban diákjaink szemléletmódját tágítják és lehetőséget biztosítanak számukra az idegen nyelv gyakorlására. Tanáraink tapasztalatszerzése is növelheti az oktatás színvonalát, eredményességét. Kapcsolataink irányai: A Leonardo mobilitási projektbe kapcsolódva egy spanyol iskolával szakmai gyakorlatok kölcsönös biztosításában működünk együtt. A projekt támogatásával ebben a tanévben 8 tanulónk utazik Mallorcára 4 hetes szakmai gyakorlatra. Iskolánk éveken át partnerkapcsolatban állt egy német gimnáziummal (GYMNASIUM ERFSTADT), de a két iskola képzésében adódó különbségek miatt szeretnénk egy másik német iskolával partnerkapcsolatot kiépíteni. Felelősök: Hackné Nyerges Rita ivh., Hegyiné Závori Szilvia iskolai projektkoordinátor, Soósné Varga Rozália iskolai projektkoordinátor.

19 19 Határidő: folyamatos Az iskolavezetés belső kapcsolatrendszeréhez soroljuk az eltérő jogosultsággal rendelkező képviseleti szervezeteket. Ezek: Diákönkormányzat, Szülői Közösség, Közalkalmazotti Tanács, a Szakszervezetek, Iskolaszék, LAND- LEND Alapítvány. A belső szervezetekkel való kapcsolattartásért Felelős: Hackné Nyerges Rita iv. Határidő: folyamatos Az iskola működésének anyagi hátterét és a gazdasági működtetését az 5. sz. Gazdasági Ellátó Osztály. A szükséges adatszolgáltatást biztosítjuk. Felelős: Hackné Nyerges Rita iv. Határidő: folyamatosan A képzés jellege folytán kényszerítő igény tárgyi eszközeink korszerűségének biztosítása. Berendezéseink, eszközeink jelentős részének eszmei avulása gyorsabb, mint a tényleges elhasználódása. Fejlesztési tervünket felülvizsgáljuk, aktualizáljuk. Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv. Határidő: december 20. A felettes szerveink részére rendszeresen küldendő jelentések, előterjesztések, az adatszolgáltatási kötelezettségek, a tanulói alapadatok felfektetése, a nyilvántartások vezetése, aktualizálása, a tanulói ügyek bonyolítása stb. képezik az ügyviteli feladatokat. Az új pedagógus kollégák beilleszkedését, sikeres pályakezdését segítő gyakornoki rendszert az iskolai Gyakornoki szabályzat szerint működtetjük.

20 20 Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv., Cseri István ivh., Fekete Katalin, Widder László, Merkl László Az ügyviteli, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, az adminisztrációs teendők ellátásáért Felelős: Hackné Nyerges Rita iv. és Tóthné Papp Mária iskolatitkár Határidő: folyamatos A tanulói nyilvántartások naprakészségéért, a tanulók tanulmányi ügyeinek bonyolításáért és az adminisztrációs teendőkért Felelősök: Szlezákné Balázs Ágota Határidő: folyamatos Dolgozóink munkahelyi közérzetét javítják, az új munkatársak beilleszkedését segítik azok a rendezvények, programok, amelyek lehetőséget kínálnak az egymás jobb megismerésére, a kötetlen együttlétre. Ezek bevált formái a tantestületi kirándulás, az óévbúcsúztató, a pedagógusnapi rendezvény. A programok megtartását támogatjuk, szervezéséhez segítséget nyújtunk. Felelős: Hackné Nyerges Rita iv. Határidő: az Eseménynaptár szerint A tanév zökkenőmentes indításának alapja az előkészítettség. A tantárgyfelosztások elkészítésért és az órarendi alapadatok összeállításáért Felelősök: Hackné Nyerges Rita iv., Varga Anikó ivh., Barabás Gábor ivh. és Cseri István ivh. Határidő: június 20. A nyári ügyeleti rend beosztásának elkészítéséért

21 21 Felelős: Hackné Nyerges Rita iv., Határidő: július 6.

22 22 5. Munkaközösségi és további munkatervek A tantárgy, tantárgycsoport illetve a tevékenység megnevezések mögötti számok a mellékletek azonosítói. - A nappali képzés osztálytípusai (1) - Eseménynaptár (2) - Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve (3) - A humán munkaközösség munkaterve (4) - A reál munkaközösség munkaterve (5) - A német nyelvi munkaközösség munkaterve (6) - Az angol nyelvi munkaközösség munkaterve (7) - A közismereti informatika munkaközösség munkaterve (8) - Elektrotechnika-elektronika és informatika szakmai munkaközösség munkaterve (9) - Gépész elmélet szakterület munkaterve (10) - Elektrotechnika-elektronika gyakorlat munkaközösség munkaterve (11) - Gépész gyakorlat munkaközösség munkaterve (12) - Az iskolai sportkör szakmai programja (13) - Szülői Közösség munkaterve (14) - Egészségnevelési munkaterv (15) - DÖK munkaterv (16) - Drogprevenció (17) Budapest, augusztus 31. Hackné Nyerges Rita intézményvezető

23 1. számú melléklet A TANÉV OSZTÁLYAI (39 osztály) A B C D E F G Szakközépiskola G Szakiskola /9. 9. B kny Czapkó K. KT ESZKI 9. C kny Sebőkné Sz. E. KT ISZKI 9. E ny Nánási G. NYEK GSZKI 9. F kny Kovács F. KT GSZKI A Kujbus Gábor ESZKI 9. B Widder L. KT ESZKI 9. C Braun É. KT ISZKI 9. D Pozsár M. KT ISZKI 9. E N. Pallós S. NYEK GSZKI 9. F Szever L. KT GSZKI 9. G Horváth Balázs GSZKI A Tikász A. ESZKI 11. A Barta Ilona ESZKI 12. A Adyné K. E. ESZKI 11. B Poros T. KT ESZKI 12. B Horváthné T.Zs. KT ESZKI 11. C Hegyiné Z. Sz. KT ISZKI 12. C Jermendi A. KT ISZKI 13. C Kungl A. KT ISZKI 11. D Karácsony É. KT ISZKI 12. D Farkas L. KT ISZKI 13. D Fekete K. KT ISZKI 11. E Kovács Éva NYEK GSZKI 12. E Nagyné N.I. NYEK GSZKI 13. E Gubicza Á. NYEK GSZKI 11. F Varga Ilona KT GSZKI 12. F Soósné V. R. KT GSZKI 13. F Batóné S. Á. KT GSZKI 11. G Borsos I. GSZKI 12. G Felvári Csaba GSZKI 2/10. G Prófusz M. GF 2/12. G Schilling F. VSZ 1/13. 1/13. A ELT/EET* 1/13. B GT* 2/14. 2/14. A ELT/EET Horváth Zoltán 2/14. B GT Regőczi Szabolcs 5/13. C MI Karikó-Tóth Tamás 5/13. E GT Mihalicz Andrea 5/13. F GT Kovács János

24 2 ESZKI elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, szakközépiskola; KT ESZKI angol két tanítási nyelvű elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, szakközépiskola; KT ISZKI angol két tanítási nyelvű informatika szakmacsoport, szakközépiskola; NYEK GSZKI nyelvi előkészítős gépészet szakmacsoport, szakközépiskola; KT GSZKI német két tanítási nyelvű gépészet szakmacsoport, szakközépiskola; GSZKI gépészet szakmacsoport, szakközépiskola; VSZ elektrotechnika-elektronika szakmacsoport OKJ számú Villanyszerelő, szakiskola; GF gépészet szakmacsoport OKJ számú Gépi forgácsoló ELT/EET* villamosipar és elektronika ágazati alapozás és OKJ számú Elektronikai- és erősáramú elektrotechnikus GT* gépészet szakmacsoport OKJ számú Gépgyártás-technológiai technikus; ELT elektrotechnika-elektronika szakmacsoport OKJ számú Elektronikai technikus; EET elektrotechnika-elektronika szakmacsoport OKJ számú Erősáramú elektrotechnikus; GT gépészet szakmacsoport OKJ számú Gépgyártás-technológiai technikus; MI informatika szakmacsoport OKJ számú Műszaki informatikus;

25 3 2. számú melléklet augusztus 22. csütörtök augusztus 23. augusztus augusztus 26. hétfő augusztus 27. kedd augusztus 28. szerda augusztus 29. csütörtök augusztus 30. péntek szeptember 2. hétfő Eseménynaptár 2013/2014. tanév 9,00 alakuló értekezlet 10,00 tűz- és munkavédelem 11,00 osztályfőnöki munkaközösségi ért. munkaközösségi értekezletek 9,00 angol nyelv 10,00 német nyelv Nyelvi előkészítő, felzárkóztató tábor, Balatonfenyves 8,00 javító-pótló írásbeli vizsgák 8,00 javító-pótló szóbeli vizsgák 9,00 11,00 pótbeíratás Munkaközösségi értekezletek 9,00 humán munkaközösség 9,00 gépész elmélet 11,00 villamos elmélet Munkaközösségi értekezletek 9,00 villamos gyakorlat, 10,00 reál munkaközösség Jelentkezési határidő az őszi OKJ-s vizsgára Munkaközösségi értekezletek 9,00 gépész gyakorlat 9,00 informatika 10,30 tantestületi nyitó értekezlet 7,45 Tanévnyitó ünnepély (9. évf.) Első tanítási nap, osztályfőnöki órák: 7,45-10, évf. 10,30-13, évf. 10,30 beiratkozás a szakképző évfolyamokra szeptember 5. szerda szeptember 11. szerda szeptember 18. szerda szeptember szeptember szeptember csütörtökpéntek szeptember Jelentkezési határidő az őszi érettségire 14,30 osztályfőnöki értekezlet 17,00 szülői értekezletek 9. és 1/13., 2/14. évf. és 1/11 G (új) bizonyítványok leadása aláírásra Gólyatábor Verőce Csattogó völgy Nemzeti Örökség Napja iskolánk bemutatása az érdeklődőknek Végzős osztályok fakultatív kirándulásai 11,50 tűzriadó (próba) (terv)

26 4 szeptember szeptember október 4. október 11. október október hétfő- péntek október a felvételiig minden pénteken október 14. hétfő október 15. kedd október 16. szerda október 17. csütörtök október 18. péntek október 21. hétfő október 22. kedd október 23. szerda október 24. csütörtök október 25. péntek október október november 1. péntek november 4. hétfő november november 6. november 7. november 13. november november november december Beiskolázási börze, Vác Beiskolázási börze, Veresegyház 11,50 (rádió) megemlékezés az aradi vértanúkról 16,00 Gólyabál 8,00 OKJ-s javító-pótló írásbeli (interaktív) vizsgák. 9,00 nyitott kapuk 8,00 OKJ-s gyakorlati vizsga 9,00 pót Nyitott kapuk érettségi emelt és középszintű írásbeli vizsgák kezdete 8,00 magyar nyelv és irodalom 14,00 szakmai alapozó tantárgyak 8,00 matematika 14,00 földrajz 8,00 történelem mk/of értekezlet 16,00 szülői fogadónap 8,00 angol nyelv 8,00 informatika 8,00 német nyelv 12,00 (udvar) megemlékezés nemzeti ünnepünkről (okt. 23.) 14,00 kémia Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap 14,00 biológia 14,00 fizika őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 8.00 OKJ-s javító-pótló szóbeli vizsga őszi szünet munkaszüneti nap szünet utáni első tanítási nap a 8. osztályosok versenye, írásbeli 14,30 osztályfőnökök és munkaközösség-vezetők értekezlete 15,00 tehetséggondozás 8. osztályosoknak (felvételi előkészítő) első napja 14,30 Diákközgyűlés A magyar nyelv napja a 8. osztályosok versenye, szóbeli 15,00 8. oszt. versenye eredményhirdetés középszintű szóbeli érettségi vizsga véradás (terv)

27 5 december 6. péntek december 7. szombat december 10. kedd december 11. szerda december 20. péntek december 21. szombat december 23 január 3. január 6. hétfő január 16. január 16. január 17. péntek január 18. szombat január 22. szerda január 24. péntek január 23. csütörtök január 29. szerda február 5. szerda február 14. péntek február 25. február március 14. péntek március 19. március 27. április 11. péntek április 15. kedd április 16. szerda április április 23. szerda április 25. péntek 18,00 Szalagavató bál tanítási szünet (munkanap dec. 24. helyett) jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára (8. oszt.) 14,30 osztályfőnökök és munkaközösség-vezetők értekezlete 16,00 szülői fogadónap 11,00 nyugdíjasok karácsonya munkanap (dec. 27. péntek helyett) a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 11,00 dolgozói óévbúcsúztató téli szünet szünet utáni első tanítási nap az iskolai előkészítő utolsó napja 12,00-ig jegylezárás rövidített órák, félév vége 13,30 osztályozó konferencia 10,00 központi írásbeli felvételi vizsga (8. oszt.) 11,50 (rádió) A magyar kultúra napja félévi értesítők kiosztásának utolsó napja 14,00 pót központi felvételi (8. oszt.) 14,30 félévi nevelési értekezlet 17,00 szülői értekezletek jelentkezési határidő az érettségi vizsgára, OKJ-s vizsgára és a felsőfokú továbbtanulásra 11,50 (rádió) megemlékezés a kommunizmus diktatúrájának áldozatairól 13,30 szóbeli felvételi vizsga 14,30 második (pót) szóbeli felvételi 12,00 (udvar) megemlékezés nemzeti ünnepünkről (március 15.) 14,30 osztályfőnökök és munkaközösség-vezetők értekezlete 16,00 szülői fogadónap Diákmentes nap Nevelőtestületi értekezlet 11,50 (rádió) A költészet napja Diáknap tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 11,50 (rádió) megemlékezés a holocaust áldozatairól tavaszi szünet a szünet utáni első tanítási nap Jelentkezők értesítése a felvételről

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben