MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium"

Átírás

1 Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, szeptember Dr. Guth Zoltán igazgató 1

2 I. Helyzetelemzés 1. Tanulói adatok Gimnázium Osztályok száma 22 Tanulók száma 587 Nemzetiségi kétnyelvű 587 Nyelvi előkészítő évfolyam 28 Kollégisták száma 59 ebből kedvezményes ellátást kap 17 Nem magyar állampolgár 3 Kettős állampolgár 5 Pilisvörösvári 125 Bejáró 403 Tanulási nehézséggel küzdő tanulók száma 28 Évismétlők száma 5 Hátrányos helyzetű tanulók - Menzán étkező tanulók 155 ebből kedvezményes 66 Ingyenes tankönyvre jogosult 184 Emelt szintű oktatásra jelentkezett tanulók száma: 2. Tantestület tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam német irodalom 21 7 magyar nyelv és irodalom 10 3 matematika történelem 22 7 biológia fizika 13 5 kémia 5 5 angol informatika 13 8 testnevelés 5 - A tantestület engedélyezett létszáma 56 fő, közülük 4 kollégiumi nevelő, 1 fő könyvtáros tanár, 1 fő fejlesztő pedagógus. A es tanévben egy kolléga külföldre távozott, egy másik veszélyeztetett terhessége miatt nem dolgozta végig a tanévet. A nyár folyamán egy pedagógus távozott. Az oktatásban 43 teljes állású pedagógus mellett 6 részfoglalkozású és két óraadó dolgozik. 2

3 3. Az előző tanév eredményei és hiányosságai A tanév végi adatok évfolyam osztályok száma tanulók száma kitűnők, jelesek száma bukott tanulók száma tárgyból évismétlésre 7. évfolyam évfolyam nyelvi előkészítő évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam ebből szakk összes A javítóvizsgát 13 fő tette le sikeresen. Évismétlésre összesen 5 fő bukott. Vizsgaeredmények Az érettségi vizsga eredményei: Ebben a tanévben 94 végzős tanulónk érettségizett. A középszintű vizsga eredményei a kötelező tantárgyakból: német nemzetiségi nyelv és irodalom 3,89 német nemzetiségi nyelv 3,35 magyar nyelv és irodalom 3,81 történelem 3,81 matematika 3,1 Emelt szinten összesen 73 vizsgát tettek. Ebből 22 volt német nemzetiségi nyelv és irodalom, amelynek az átlaga 4,78. Az érettségivel nyelvvizsgát kapott Német felsőfok: Német középfok: Angol középfok: 31 fő 25 fő 11 fő DSD vizsga A 12. évfolyam 77 hallgatója vett részt kétnyelvű képzésben, közülük 59 (76%) tanuló jelentkezett DSD vizsgára, 37 (64% [a jelentkezők közül]) tanuló kapott felsőfokú, 9 (15 %) pedig középfokú nyelvvizsgát. 3

4 Kompetencia mérés matematika szövegértés iskolai országos átlag iskolai országos átlag 8. évfolyam évf. 6 oszt. gimnázium 10. évf. 4 oszt. gimnázium Felsőoktatásba felvett tanulók: Gimnázium Szakközépiskola Végzettek száma: Egyetemre felvételt nyert: 25 1 Főiskolára felvételt nyert: 17 0 Külföldön tanul: 8 0 Szakképzésben vesz részt Dolgozik vagy tanul: 10 4 Nincs tudomásunk róla: 6 1 Beiskolázás Intenzív propagandamunkánk eredményeként beiskolázási statisztikánk a következőképpen alakult: jelentkezett elutasítva másik iskolába felvéve 7. évfolyam évfolyam felvéve rendkívüli eljárással átjelentkező Azokat a tanulókat, akiket nem megfelelő német tudásuk miatt a kétnyelvű gimnáziumi oktatásba nem tudtunk felvenni, átirányítottuk a nyelvi előkészítő évfolyamba, ahol egy 28 fős osztályt indítottunk. A 9. évfolyamra felvett 65 tanuló közül 18 felelt meg nyelvileg a kéttannyelvű képzés követelményeinek, így ők itt kezdik meg tanulmányaikat. 4

5 4. Pedagógiai munka A 2013/14-es tanévben is elemeztük iskolánk elért eredményeit, a különböző számszerű mutatókat, a kompetencia mérés, az érettségi vizsga, valamint a DSD eredményeit. Mindezek alapján a diákok tanulási képességeinek fejlesztése érdekében folytatjuk belső innovációt. Mivel németből nincs megfelelően kidolgozott rendszer (tankönyvek, tantervek), a kétnyelvű képzésre való felkészítés különösen fontos. Az ilyen irányú továbbképzéseket kiemelten kezeljük. A kétszintű érettségire való felkészítést már rutinszerűen végzik a pedagógusok. A felvételi pontrendszer átalakítása okozta, hogy egyre kevesebben jelentkeztek az emelt szintű érettségire. A tanévben növekedett az emelt szintre való jelentkezés nemzetiségi német nyelv és irodalomból. Továbbra is magas angol nyelvből az emelt szintű vizsgázók száma. Az elmúlt tanévben 5 pedagógus töltötte fel sikeresen a portfólióját. 5. Tárgyi feltételek A folyamatos karbantartással iskolánk megőrizte esztétikus külsejét. A tantermek bútorzata igényes, megfelel a kívánalmaknak. Továbbra is gondot jelent a heti 5 testnevelés óra bevezetés (kicsi a tornatermek befogadóképessége az igényekhez képest). A helyi önkormányzattal folyó állandó vita az udvar használatáról komoly energiákat köt le, és a szülők egy része is tiltakozik az ellen az elkerülhetetlen gyakorlat ellen, hogy az utcán futják a diákok a nagyobb távokat. Tovább fejlődtek és modernizálódtak az informatikai eszközök. Továbbra is valamennyi tanteremben a pedagógusok rendelkezésére állnak az audiovizuális eszközök. Fő célkitűzéseink II. A tanév feladatai Továbbra is elsőbbséget élvez német nyelvi kompetencia fejlesztése, a kétnyelvű oktatásnak megfelelő nyelvi képzés. A tanórai munka ellenőrzésénél kiemelt szerepet kap tantervi követelmények teljesítése, a tanulók rendszeres foglalkoztatása. A követelményszint egységesítése érdekében a munkaközösségek minél több évfolyamon szervezzenek évfolyamszintű témazáró dolgozatokat. Továbbra is törekszünk minél több helyi továbbképzés szervezésére. Célunk a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, valamint a pedagógus munkakörben dolgozó kollégáinknak, a tanárok előmeneteli rendszerében megfelelő adminisztrációs (portfólió) jártasságának elősegítése. A munkaközösségek kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, versenyekre való felkészítésre, valamint a felzárkóztatásra. Folytatjuk a pedagógusok munkájának értékelését. Az oktatás korszerűsítése érdekében igyekszünk interaktív táblákkal felszerelni a projektorral nem rendelkező tantermeinket. Anyagi lehetőségeink szerint a folyó tanévben megtesszük a beszerzés első lépéseit. A két tannyelvűség elérése érdekében biztosítjuk a német nyelvtanulás lehetőségét az iskola németül gyengén, vagy még nem tudó tanárainak. Sikerrel pályáztunk a Határtalanul programra, a 7. évfolyam és két 10. évfolyamos osztályunk utazik Erdélybe, és fogad Borszékről diákokat. 5

6 Nemzetiségi képzés A kisebbségi oktatás segíti a nemzeti kisebbségekhez tartozót abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, megerősítse nemzeti kötődését, elfogadja és vállalja azt. Felelős: valamennyi pedagógus Valamennyi tanulónk ismerje meg a nemzetiségi képzésen keresztül a német kisebbség történetét, hagyományát és erősödjék a német kultúrához való kötődése. Felelős: valamennyi pedagógus Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink tiszteljék önmagukat és embertársaikat, tolerálják a másságot, harmonikus közösséget teremtsenek maguk körül. Felelős: valamennyi pedagógus Tanulóink ismerjék fel az előítéletek és a kirekesztés megjelenési formáit, ismerjék meg a jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok megértésének jelenségét. Felelős: valamennyi pedagógus A nemzetiségi nevelési és oktatási program végigvonul minden évfolyamon. A német nyelv és irodalom órák mellett a népismeret órákon megismerkednek a magyarországi németség történelmével és kultúrájával. Felelős: német munkaközösség A német munkaközösség különböző tanórán kívüli rendezvényekkel segíti tanulóinkat abban, hogy fejlesszék német nyelvi kultúrájukat (diákszínpad, Schiller napok, versenyek). Felelős: német munkaközösség Német nyelvű színjátszókört működtetünk, amely fejleszti a tanulók kommunikációs készségét. Felelős: Faragó Tímea Figyelemmel kísérjük a Goethe Intézet pályázatait. Felelős: Tóth Zsuzsanna A 11. évfolyamosok részére olyan elbírálási rendszert készítünk, amely alapján elbíráljuk a tanulók Goethe ösztöndíjra való jelentkezésért. Felelős: német munkaközösség vezetők Felkészítünk a DSD vizsgára és lebonyolítjuk azt. Felkészítünk a DSD I. vizsgára a 8. osztályban Felelős: német tanárok, Szabóné Bogár Erika, Plambeck Bernd Felelős: Pető Bernadett, Plambeck Bernd Fenntartjuk a kapcsolatot az altenkircheni iskolával, diákjaink kölcsönösen meglátogatják egymást. Felelős: Majnek Éva, Jeskó Rita Az ünnepélyek, rendezvények kétnyelvűségének biztosítása. Felelős: német munkaközösség 6

7 Tanórai munka A szaktanár különböző módszerek (differenciált foglalkozás, kooperatív oktatás) alkalmazásával éri el, hogy a tanulók ne passzív részesei legyenek a tanítási órának. Felelős: valamennyi pedagógus A tanóra védelme az egyik legfontosabb feladat. A pontos órakezdés és befejezés a pedagógus alapvető kötelessége. Felelős: valamennyi pedagógus A szaktanár a követelmények pontos megfogalmazásával segítse, a következetes számonkéréssel pedig ösztönözze a tanulók munkáját. A követelményeket meg kell ismertetni a szülőkkel is. Felelős: valamennyi pedagógus A folyamatos értékelés segíti a tanulók rendszeres készülését. A szaktanár köteles gondoskodni arról, hogy havonta valamennyi tanuló kapjon legalább egy osztályzatot. Felelős: szaktanárok A szülő kapjon rendszeres tájékoztatást gyermeke tanulmányi eredményéről. Ennek érdekében a szaktanárok az osztályzatokat folyamatosan vezessék be a naplóba. Az elektronikus napló bevezetésével a szülők könnyebben figyelemmel kísérhetik gyermekük tanulmányi munkáját. Felelős: osztályfőnökök Az írásbeli és szóbeli számonkérés egyaránt legyen jelen a tanítási órákon, alkalmazkodva az érettségi vizsga formájához. Törekedni kell arra, hogy a tanuló véleményét logikus, szerkesztett szövegben, érett módon tudja kifejteni. Külön gondot kell fordítani a vitakészség és a saját véleménynyilvánítás fejlesztésére. Felelős: szaktanárok A dolgozatok értékelése fontos pedagógiai mozzanat, ezért a javítást a szaktanár az írástól számított két héten belül minden esetben végezze el. A dolgozatok kiosztásakor minden tanuló kapja azt kézbe, legyen lehetősége hibáiról meggyőződni. Felelős: valamennyi pedagógus A tanulók túlterhelésének elkerülése érdekében egy nap lehetőleg egy, legfeljebb két témazáró dolgozatot írhat egy tanuló. A témazáró dolgozatok időpontját a szaktanár egy héttel korábban köteles bejelenteni az osztálynak. A dolgozatok időpontját az elektronikus naplóban előre jelezze. Felelős: osztályfőnökök A tanítási órák anyaga legyen szinkronban a tanmenettel. A nagymérvű lemaradás veszélyezteti a tananyag elvégzését. A tanmenettől való kéthetes eltérést jelezni kell az iskolavezetőségnek. Felelős: munkaközösségek vezetői Tantárgyi mérésekkel, évfolyamdolgozatokkal segítjük a pedagógusok önértékelését. Felelős: munkaközösségek vezetői A 11. és 12. évfolyamon a kötelező érettségi tárgyakon kívül angolból, biológiából, fizikából, kémiából, informatikából és testnevelésből biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülést. Felelős: iskolavezetés 7

8 A pedagógus fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a diák a tanult anyag gyakorlati alkalmazását is egyre jobban elsajátítsa. Felelős: szaktanárok Tanórán kívüli tevékenység A tehetséges tanulókkal való foglalkozás érdekében szakköröket szervezünk, emelt szintű oktatás keretében lehetőséget biztosítunk az emelt szintű érettségire való felkészítésre. Felelős: iskolavezetőség Gyengébb képességű tanulóink részére korrepetálásokat szervezünk. A 7. és 9. évfolyamon felzárkóztatással igyekszünk kiegyenlíteni az általános iskolából hozott tudáskülönbséget. A lemaradó tanulókat kötelezzük a korrepetáláson való részvételre, és erről a szülőket is értesítjük. Felelős: munkaközösség vezetők, osztályfőnökök A tanév során az alábbi versenyekre készítjük fel tanulóinkat: OKTV: nemzetiségi német nyelv és irodalom, az emelt szinten oktatott tárgyak Nemzetiségi iskolák részére hirdetett versenyek Szép magyar beszéd Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Felelős: szaktanárok Német anyanyelvű tanulóink részére megszervezzük a magyar, mint idegen nyelv oktatását. Felelős: Kok Zoltán Mindennapos testedzés keretében minden nap lehetőséget biztosítunk sportolásra. Felelős: testnevelők Részt veszünk a diákolimpia keretében meghirdetett versenyeken. Felelős: testnevelők Iskolánk ECDL vizsgaközpont, érdeklődő tanulóink részére is megszervezzük az ECDL vizsgát. Felelős: Geszler Katalin, Gráczi Katalin Diákönkormányzatot segítő pedagógus közreműködésével növeljük tanulóink önállóságát, támogatjuk önszerveződésüket. Felelős: Pető Bernadett A magyar munkaközösség segítségével színház, illetve múzeumlátogatásokat szervezünk. Felelős: magyar tanárok Augusztus végén gólyatáborban nyelvi oktatással segítjük a tanulók beilleszkedését a kétnyelvű oktatásba. Felelős: német munkaközösség Az osztálykirándulások helyét és programját úgy tervezzük, hogy a négy, illetve hat év alatt a tanuló megismerkedjen Magyarország valamennyi nagyobb tájegységével és ott a magyarországi németek életével. Felelős: osztályfőnöki munkaközösség 8

9 Osztályfőnöki órán, illetve szaktárgyi órán (természettudományos és nyelvi órákon) igyekszünk kialakítani tanulóinkban a környezettudatos gondolkodást és magatartást. Felelős: valamennyi pedagógus A könyvtár fejlesztésével segítjük, hogy tanulóink a magyar és német nyelvű kötelező irodalomhoz egyaránt hozzáférjenek. A kézikönyvek pedig segítsék tájékozódásukat. Felelős: könyvtáros A határok nélkül projektben: a 10. évfolyamból 40 tanuló vesz részt a cserekapcsolatban. Felelős: Pető Bernadett a 7. évfolyamból 80 tanuló utazik Erdélybe. Felelős: osztályfőnökök A történelmi ismeretek bővítése céljából az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján projektnapot szervezünk. Felelős: Jeskó Rita, Kuzma Zsuzsanna Gyermekvédelem Az osztályfőnökök gyakran vannak együtt tanítványaikkal, így felfigyelnek lelki problémáikra. Súlyosabb esetekben a szülőkkel, illetve szakemberrel veszik fel a kapcsolatot. Felelős: osztályfőnökök Felmérjük a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. Felelős : osztályfőnökök Valamennyi osztályban legalább négy órában foglalkozunk a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzésével. Felelős: osztályfőnökök Foglalkozunk a drogfogyasztás megelőzésével. Felelős: osztályfőnöki munkaközösség Az ifjúsági orvos segítségével tanulóink rendszeres szűrővizsgálaton vesznek részt. Állandó kapcsolatot tartunk a doktornővel tanulóink egészségének megőrzése érdekében. Felelős: iskolavezetőség Indokolt esetben az iskolai alapítvány segítségének anyagilag is támogatjuk a rászoruló tanulókat. Pl: osztálykirándulás, színházlátogatás stb. Felelős: Búza Jánosné A diákok legfőbb érdekvédelmi képviselete a diákönkormányzat, ahol biztosítjuk, hogy a tanulók véleményüket, ötleteiket, panaszaikat elmondhassák. Felelős: Pető Bernadett Iskolagyűlést szervezünk, melynek időpontját és témáját a DÖK vezetősége és az iskolavezetőség közösen határozza meg. Felelős: Pető Bernadett 9

10 Biztosítjuk a jogszabályokban meghatározott esetekben az ingyenes tankönyvet, az arra rászorulóknak pedig a tartós tankönyvet. Felelős: iskolavezetőség könyvtáros Felmérjük a következő tanévre tartós, illetve ingyenes tankönyvet igénylőket. Felelős: könyvtáros Nyilvántartásba vesszük az anyagi segítségre szorulókat. Felelős: osztályfőnöki munkaközösség Az iskola által megfogalmazott viselkedési normákat az ide jelentkező tanulókkal megismertetjük, a beiratkozáskor a tanulóval és a szülővel egyaránt elfogadtatjuk. Felelős: osztályfőnökök Az igazolatlan hiányzások csökkentése érdekében a szülőktől elvárjuk, hogy telefonon jelezzék gyermekük távollétének okát. Felelős: osztályfőnökök Az osztályfőnökök fokozott figyelmet fordítanak a tanulók hiányzásának igazolására. Igazolatlan mulasztás esetén külön levélben értesítjük a szülőket, illetve tanköteles tanuló esetén a jegyzőt. Felelős: iskolavezetőség osztályfőnökök A tanulási nehézségekkel küzdő diákjainknak fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Felelős: Ács Katalin Beiskolázás Az iskolánkban folyó képzés ismertetése céljából részt veszünk a környező községek általános iskoláinak pályaválasztási szülői értekezletén. Felelős: iskolavezetőség Az iskola iránt érdeklődő 6. és 8. osztályos tanulóknak nyílt napon adunk tájékoztatást. Felelős: iskolavezetőség Az iskoláról készült tájékoztatónkat eljuttatjuk a környező, illetve nemzetiségek lakta települések általános iskoláiba. Felelős: iskolavezetőség Az általános iskolások részére az iskola megismertetése céljából Bleyer Jakab versenyt szervezünk. Felelős: Perosáné Halmai Zita 10

11 Továbbtanulás Tájékoztatunk a felsőoktatási intézmények nyílt napjairól. Felelős: Fosztó Gabriella A tanulókkal megismertetjük az Ausztriában és Németországban folyó felsőfokú továbbtanulási lehetőségeket. Felelős: Nick Andrea Egyéni beszélgetésekkel segítjük a évfolyamos gimnáziumi tanulók pályaválasztását. Felelős: osztályfőnökök Segítjük a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezési lapok kitöltését. Felelős: Fosztó Gabriella Az előző tanévben végzett diákok felsőoktatásba történő felvételét felmérjük. Felelős: a volt 12.-es osztályfőnökök A szülőket és a végzős tanulókat tájékoztatjuk a felsőoktatás felvételi rendjéről. Felelős: iskolavezetőség A 10-dik évfolyamos tanulókat és szüleiket tájékoztatjuk a kétszintű érettségi és a felsőoktatásba való jelentkezés kapcsolatáról. Felelős: Neubrandt István A tantestület pedagógiai munkája, szakmai fejlesztése A jogszabályoknak megfelelően aktualizáljuk az iskola szabályzatait. Felelős: iskolavezetőség A két tannyelvű oktatásra való átállást segítendő belső német nyelvtanfolyamokat szervezünk érdeklődő kollégáinknak. Felelős: iskolavezetőség, német munkaközösség A tanév rendjének kialakításakor egy délutánt (kedd) fenntartunk a tantestületi továbbképzéseknek, megbeszéléseknek. Ezzel lehetőséget adunk a munkaközösségi megbeszéléseknek is. Felelős: iskolavezetőség A munkaközösség vezetők feladata a szakmai munka összehangolása, a tantervi követelmények egységes teljesítésének ellenőrzése. Felelős: munkaközösség vezetők Az elmúlt évi érettségi eredmények elemzése, a hiányosságokból eredő feladatok meghatározása. Felelős: munkaközösség vezetők A kompetenciamérések elemzése. Felelős: iskolavezetőség A munkaközösségek kidolgozzák és rendszerbe foglalják a tankönyvben nem található segédanyagokat. Felelős: munkaközösség vezetők 11

12 A korszerű tudásanyag átadásához nélkülözhetetlen a pedagógusok önképzése, melyet az iskolavezetőség ösztönöz. Felelős: iskolavezetőség Módszertani kultúránk fejlesztése érdekében a pedagógusok látogassák egymás óráit. Felelős: munkaközösségek vezetői A kerettantervek bevezetésével több tantárgyat tanítunk német nyelven (pl. mozgókép és médiaismeret, etika, filozófia). Segítenünk kell a pedagógusok erre való felkészülését. Felelős: iskolavezetőség Figyelemmel kísérjük a különböző pályázati kiírásokat, és élünk a felkínált lehetőségekkel. Felelős: Tóth Zsuzsanna A tantárgyfelosztás alapján a szükséges állásokat meghirdetjük. Felelős: iskolavezetőség Iskolánk vezetése támogatja az intézmény pedagógusait az életpályán való előrehaladásban. Felelős: iskolavezetőség és érintett pedagógusok Kapcsolataink Folyamatosan biztosítjuk az iskola honlapjának aktualitását. Felelős: Tóth Zsuzsanna, Geszler Katalin Kapcsolatot tartunk a környező nemzetiségi általános iskolákkal, melynek keretében nemcsak beiskolázással kapcsolatos tájékoztatókat tartunk, hanem rendezvényeinkre meghívjuk a német szakos tanárokat is. Felelős: iskolavezetőség Tanulóinkkal képviseltetjük magunkat a nemzetiségi középiskolák rendezvényein. Felelős: munkaközösség vezetők Mindennapos kapcsolatot tartunk az ifjúsági orvossal és a védőnővel. Rendszeresen tartanak osztályfőnöki órákat is. Felelős: osztályfőnökök Az elektronikus naplón keresztül a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk. Felelős: osztályfőnökök A tanév rendjében meghatározott szülői értekezleteken és fogadó órákon kívül szükség esetén telefonon vesszük fel a kapcsolatot a szülőkkel. Felelős: osztályfőnökök 12

13 III. Ellenőrzési terv A munkaközösség vezető minden csoportjába tartozó pedagógus óráját meglátogatja. Tapasztalatairól beszámol az iskolavezetésnek. Felelős: munkaközösség vezetők Határidő: folyamatos A tanmenetek elkészítésének ellenőrzése Felelős: munkaközösség vezetők Határidő: szeptember 20. A tanmenetek betartásának ellenőrzése Felelős: Határidő: iskolavezetőség és munkaközösség vezetők folyamatos Óralátogatás alkalmával az ellenőrzési szempontok: a tananyag elsajátíttatása, diákokkal kialakított kapcsolata, szervezőkészsége, módszertani kultúrája. Felelős: Határidő: munkaközösség vezetők, iskolavezetőség folyamatos Az osztályfőnökök és az iskolavezetés figyelemmel kísérik a tanulók osztályzatainak beírását. Szükség esetén figyelmeztetik a szaktanárt. Felelős: osztályfőnökök, iskolavezetés Határidő: minden hónap 5. napja Az elektronikus napló vezetését havonta ellenőrizzük. Felelős: Határidő: iskolavezetőség minden hónap 5. napja A munkaközösség vezetők ellenőrzik a témazáró dolgozatok követelményszintjét, értékelését. Felelős: munkaközösség vezetők Határidő: folyamatos Az anyakönyvek, bizonyítványok helyes kiállításáért az osztályfőnökök felelősek. Azt az iskolavezetőség alkalomszerűen ellenőrzi. Felelős: Neubrandt István Határidő: június 29. A tanórán kívüli munka ellenőrzése. Szempontjai: az elsajátított ismeretanyag feldolgozása, a résztvevő tanulók létszáma. Felelős: iskolavezetőség Határidő: március

14 A tanulók ellenőrzésének követelményei A tanulók tudásának értékelése a napi felkészültség és az átfogó ismeretek számonkérésével egyaránt történik. Azon tantárgyak esetében, ahol az érettségi vizsgának szóbeli része is van, valamennyi tanulót félévente legalább egy alkalommal szóban is kell feleltetni. Az évfolyam- és témazáró dolgozatokra adott osztályzat duplán számít. A német nyelvű esszé dolgozatokat a DSD II. szabályai szerint javítjuk. A tanuló év végi osztályzatának megállapításához az egész évi munkát vesszük figyelembe. A tanuló teljesítményét 1-től 5-ig értékeljük törtjegy nélkül. Jeggyel értékelni csak a tanuló tudását, az ismeretek elsajátításának szintjét lehet. Magatartás nem tükröződhet osztályzatban. A dolgozatok értékelése egységes: röpdolgozatoknál (legfeljebb 20 perc a számonkérés ideje, kisebb anyagrész): maximum 50%-tól elégséges, maximum 90%-tól jeles. Témazáróknál (fejezetek összefoglalása, súlyozott érdemjegy): maximum 40%-tól elégséges, maximum 90%-tól jeles. Összehangoljuk a tanulók évfolyamonkénti tudásszintjének felmérését: 7. évfolyam Magyar nyelvtan, helyesírás Német nyelv 8. évfolyam DSD I. írásbeli vizsga DSD I. szóbeli vizsga Német nyelv Kompetencia mérés 9. évfolyam Matematika Magyar nyelvtan, helyesírás 9. e-s osztály Német írásbeli Angol nyelvvizsga Német nyelv házi nyelvvizsga 10. évfolyam Angol nyelv Kompetencia mérés Német írásbeli szintfelmérés szeptember május március április május május szeptember szeptember december május június tankönyvzáráskor május május 14

15 11. évfolyam kisérettségi: Történelem Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom DSD próba írásbeli 12. évfolyam DSD II. írásbeli vizsga DSD II. szóbeli vizsga Matematika május május május május december január április 15

16 A 2014/2015. tanév rendje augusztus Gólyatábor Pető Bernadett 25. Alakuló értekezlet iskolavezetőség 26. Javító és osztályozó vizsga iskolavezetőség 29. Évnyitó értekezlet iskolavezetőség szeptember 1. Fosztó Gabriella, Első tanítási nap, tanévnyitó ünnepély Nick Andrea 4. Szabóné Bogár Erika, DSD próba írásbeli Plambeck Bernd 9. A bejövő osztályoknak szülői értekezlet osztályfőnökök 15. Szabóné Bogár Erika, DSD II. vizsga jelentkezési határideje Plambeck Bernd 15. Tanmenetek és munkatervek leadása munkaközösség vezetők 16. A 12. évfolyamnak szülői értekezlet 17:00 osztályfőnökök 19. OKTV-re jelentkezés iskolai határideje szaktanárok 22. Indul a gyógytestnevelés Határtalanul: a 10.a, 10.d kirándulása Romániába Pető Bernadett 26. OKTV jelentkezések továbbítása Neubrandt István 27. Szüreti felvonulás Mirk Ágnes 27. DSD téma leadása Szabóné Bogár Erika, Plambeck Bernd október a hónap folyamán A bejövő diákok szövegértés-, olvasás- és íráskészségének felmérése magyar munkaközösség 1. Normatíva igénylés Búza Jánosné Német nyelven matematikát tanító tanárok továbbképzése Nagy Veronika A német egység napja (13:00 német és osztályfőnöki órákon Szabóné Bogár Erika, 3. megemlékezés) dr. Hidas Ildikó 3-9. Megemlékezés az Aradi vértanukra osztályfőnökök Altenkircheni cserekapcsolat Majnek Éva, Jeskó Rita 14. Fogadóóra (16-18 óra) és szülői értekezlet (18 óra) osztályfőnökök Búza Jánosné, 15. Statisztika elkészítése Neubrandt István 15. A beiskolázási tagozatkódok nyilvánosságra hozása Neubrandt István 17. Gólyabál Pető Bernadett 18. szombat Munkanap iskolavezetés 22. Megemlékezés október 23-ról Müllner Tibor 24. Munkaszüneti nap 16

17 Őszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap okt.22., a szünet utáni első tanítási nap nov nov. 3. Tantestületi kirándulás iskolavezetés 29. Nyomtatványrendelés Fetter Ferencné november 3. Történelem OKTV szaktanárok 3. Tanítás nélküli munkanap 11. Projekt nap: Első világháború és a kis ember Kuzma Zsuzsanna, Jeskó Rita 10. Magyar irodalom OKTV szaktanárok 11. Angol OKTV szaktanárok 12. Magyar nyelv OKTV szaktanárok 13. Fizika OKTV szaktanárok november közepe Tájékoztató német nyelvterületen való továbbtanulásról Plambeck Bernd 17. Kémia OKTV, Irinyi kémia verseny szaktanárok 19. Informatika I. OKTV szaktanárok 20. Nyílt nap az általános iskolásoknak iskolavezetőség 20. Biológia OKTV szaktanárok 21. Adatszolgáltatás a kompetencia méréshez iskolavezetőség 22. Szalagavató Perosáné Halmai Zita Pusztai Melinda 22. Városi nemzetiségi nap Szabóné Bogár Erika 25. DSD Pilotprüfung Szabóné Bogár Erika 27. Matematika OKTV szaktanárok 28. Értesítés a bukásokról osztályfőnökök december folyamatosa n labdarúgó és asztalitenisz házibajnokság testnevelők 2. Varga Tamás matematika verseny Nagy Veronika 2. DSD II. írásbeli vizsga Szabóné Bogár Erika 3. A 12. évfolyam és szüleik tájékoztatása az érettségiről Búza Jánosné 3. Bleyer Jakab verseny Anka Judit Perosáné Halmai Zita 10. Angol nyelvi előadó verseny Müllner T. Veres Gy. 13. Munkanap, kirándulás Bécsbe Nick Andrea, Szeitz Teodóra 18. A 7-8. évf. jelentkezése a német nemzetiségi versenyre Anka Judit 19. Karácsonyi ünnepség Gedeonné Mergenthaler Réka, Páli Gabriella 17

18 dec jan. 2. Téli szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap dec. 19., a szünet utáni első tanítási nap jan. 5. január 9. Az érettségi témakörök nyilvánosságra hozása munkaközösség vezetők DSD szóbeli vizsgák Szabóné Bogár Erika január közepe DSD I. jelentkezési határidő Szabóné Bogár Erika, Plambeck Bernd 15. Német nemzetiségi nyelv és irodalom OKTV szaktanárok 16. Az első félév vége szaktanárok 17. Az általános felvételi eljárás kezdete A kitelepítés emléknapja, népismeret órákon megemlékezés Tóth Zsuzsanna Osztályozó értekezletek iskolavezetőség 23. Félévi értesítő kiosztása osztályfőnökök 27. Fogadóóra és a 12. évfolyamnak szülői értekezlet osztályfőnökök 31. Sváb bál Szeitz Teodóra, Fuchs Orsolya február február eleje DSD I. próbavizsga Pető Bernadett 3. Félévi értekezlet iskolavezetőség 13. Az általános iskolások jelentkezésének határideje 15. Jelentkezés az érettségire 12. osztályfőnökök 15. Jelentkezés a felsőoktatási intézményekbe 20. Tankönyvigénylés könyvtáros 20. Zrínyi Ilona matematika verseny Szatmáry Zsolt Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól osztályfőnöki órán osztályfőnökök 25. Próba érettségi történelemből a 12. évfolyamon 7-9. órák Jeskó Rita Demény Dénes, 25. Angol munkaközösség fordító versenye Müllner Tibor Tanítási szünet febr. vége Német fordító verseny (Pécs) Anka Judit március 1. Érettségi vizsgákra történő jelentkezések jelentése iskolavezetőség 11. Ideiglenes felvételi jegyzék elkészítése és nyilvánosságra hozatala Neubrandt István 12. Megemlékezés március 15-ről 13. múzeumi nap keretein Györgydeák Mariann, belül osztályfőnökök 16. Német nemzetiségi OKTV 2. forduló Szabóné Bogár Erika Tanulói adatlapok módosítása 18

19 19. Bánné Szabó Anikó, Kenguru matematika verseny Nagy Veronika évf. értesítés bukásra állásról osztályfőnökök 23. A felvételi központ elküldi a jelentkezettek névsorát a hónap folyamán DSD I. írásbeli Pető Bernadett április hónap eleje DSD I. szóbelik Pető Bernadett 2. A felvételi központ kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket 2-7. Tavaszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap ápr. 1., a szünet utáni első tanítási nap ápr Történelem kis-érettségi a 11. évfolyamon történelem mk. 8. Az igazgató megküldi a végleges felvételi jegyzéket iskolavezetőség 9. A 10. évfolyamosok és szüleik tájékoztatása az érettségiről Neubrandt István 10. A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése évfolyam osztályfőnökök 10. Érettségi projektmunkák bemutatása szaktanárok 11. Költészet napja (Versjáték, vers- és prózamondó verseny) Györgydeák Mariann 13. szaktanárok, A szóbeli érettségi tételsorok leadása munkaközösség vezetők 17. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól osztályfőnöki órán Pusztai Melinda 17. A felvételi központ megküldi a végleges felvételi jegyzéket Föld napja, papírgyűjtés Pető Bernadett 21. Fogadóóra és szülői értekezlet osztályfőnökök Próbaérettségi matematikából 12. évfolyamon szaktanárok Az általános iskolás szülők és a tanulók értesítése a 24. felvételről iskolavezetőség 28. Előző évi kompetencia mérés eredményeinek elemzése iskolavezetőség Matematika kisérettségi 10. évfolyam Nagy Veronika 29. Osztályozó értekezlet a 12. évfolyamnak iskolavezetőség Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon, Méhes Péter, 30. ballagás Nagy Veronika 30. Az érettségi projektmunkák leadása szaktanárok május május folyamán Fizikai állapotfelmérés testnevelők 1-5. Borszéki tanulók látogatása Pető Bernadett 4. Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, tanítási szünet iskolavezetőség munkaközösség vezetők 4-5. A 11. évfolyam kisérettségije Lehoczky Katalin 5. Matematika írásbeli érettségi, tanítási szünet iskolavezetőség 19

20 6. Történelem írásbeli érettségi iskolavezetőség 7. Angol írásbeli érettségi iskolavezetőség Nemzetközi, német középiskolai színjátszó fesztivál és általános iskolai Theathertag Faragó Tímea 11. Német nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi német nyelv írásbeli érettségi iskolavezetőség Általános iskolások német szintfelmérése Anka Judit évfolyam német felmérés dr.hidas Ildikó 12. Informatika írásbeli érettségi iskolavezetőség 13. Biológia írásbeli érettségi iskolavezetőség 14. Kémia írásbeli érettségi iskolavezetőség óra Földrajz írásbeli érettségi iskolavezetőség 18. Fizika írásbeli érettségi iskolavezetőség 10. és 11. évfolyam 20. Emelt szintű oktatásra jelentkezés határideje osztályfőnökök évfolyam DSD II. próba írásbeli Plambeck Bernd Angol nyelvi felmérés a nyelvi előkészítő évfolyamon Demény Dénes 27. A 10. és 8. évfolyam kompetenciamérés iskolavezetőség június 1-5. Nyelvi előkészítő évfolyam német felmérése Anka Judit 3-7. Határtalanul 7. évfolyam kirándulása Romániába 7. osztályfőnökök Emelt szintű szóbeli vizsgák 5. Tanulmányi kirándulások osztályfőnökök Osztályozó értekezletek iskolavezetőség 15. Utolsó tanítási nap, tanítás nélküli munkanap iskolavezetés Középszintű szóbeli vizsgák iskolavezetőség 22. Bizonyítványosztás osztályfőnökök 25. Általános iskolások beiratkozása iskolavezetőség 26. Tanévzáró értekezlet iskolavezetőség 20

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben