MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium"

Átírás

1 Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, szeptember Dr. Guth Zoltán igazgató 1

2 I. Helyzetelemzés 1. Tanulói adatok Gimnázium Osztályok száma 22 Tanulók száma 587 Nemzetiségi kétnyelvű 587 Nyelvi előkészítő évfolyam 28 Kollégisták száma 59 ebből kedvezményes ellátást kap 17 Nem magyar állampolgár 3 Kettős állampolgár 5 Pilisvörösvári 125 Bejáró 403 Tanulási nehézséggel küzdő tanulók száma 28 Évismétlők száma 5 Hátrányos helyzetű tanulók - Menzán étkező tanulók 155 ebből kedvezményes 66 Ingyenes tankönyvre jogosult 184 Emelt szintű oktatásra jelentkezett tanulók száma: 2. Tantestület tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam német irodalom 21 7 magyar nyelv és irodalom 10 3 matematika történelem 22 7 biológia fizika 13 5 kémia 5 5 angol informatika 13 8 testnevelés 5 - A tantestület engedélyezett létszáma 56 fő, közülük 4 kollégiumi nevelő, 1 fő könyvtáros tanár, 1 fő fejlesztő pedagógus. A es tanévben egy kolléga külföldre távozott, egy másik veszélyeztetett terhessége miatt nem dolgozta végig a tanévet. A nyár folyamán egy pedagógus távozott. Az oktatásban 43 teljes állású pedagógus mellett 6 részfoglalkozású és két óraadó dolgozik. 2

3 3. Az előző tanév eredményei és hiányosságai A tanév végi adatok évfolyam osztályok száma tanulók száma kitűnők, jelesek száma bukott tanulók száma tárgyból évismétlésre 7. évfolyam évfolyam nyelvi előkészítő évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam ebből szakk összes A javítóvizsgát 13 fő tette le sikeresen. Évismétlésre összesen 5 fő bukott. Vizsgaeredmények Az érettségi vizsga eredményei: Ebben a tanévben 94 végzős tanulónk érettségizett. A középszintű vizsga eredményei a kötelező tantárgyakból: német nemzetiségi nyelv és irodalom 3,89 német nemzetiségi nyelv 3,35 magyar nyelv és irodalom 3,81 történelem 3,81 matematika 3,1 Emelt szinten összesen 73 vizsgát tettek. Ebből 22 volt német nemzetiségi nyelv és irodalom, amelynek az átlaga 4,78. Az érettségivel nyelvvizsgát kapott Német felsőfok: Német középfok: Angol középfok: 31 fő 25 fő 11 fő DSD vizsga A 12. évfolyam 77 hallgatója vett részt kétnyelvű képzésben, közülük 59 (76%) tanuló jelentkezett DSD vizsgára, 37 (64% [a jelentkezők közül]) tanuló kapott felsőfokú, 9 (15 %) pedig középfokú nyelvvizsgát. 3

4 Kompetencia mérés matematika szövegértés iskolai országos átlag iskolai országos átlag 8. évfolyam évf. 6 oszt. gimnázium 10. évf. 4 oszt. gimnázium Felsőoktatásba felvett tanulók: Gimnázium Szakközépiskola Végzettek száma: Egyetemre felvételt nyert: 25 1 Főiskolára felvételt nyert: 17 0 Külföldön tanul: 8 0 Szakképzésben vesz részt Dolgozik vagy tanul: 10 4 Nincs tudomásunk róla: 6 1 Beiskolázás Intenzív propagandamunkánk eredményeként beiskolázási statisztikánk a következőképpen alakult: jelentkezett elutasítva másik iskolába felvéve 7. évfolyam évfolyam felvéve rendkívüli eljárással átjelentkező Azokat a tanulókat, akiket nem megfelelő német tudásuk miatt a kétnyelvű gimnáziumi oktatásba nem tudtunk felvenni, átirányítottuk a nyelvi előkészítő évfolyamba, ahol egy 28 fős osztályt indítottunk. A 9. évfolyamra felvett 65 tanuló közül 18 felelt meg nyelvileg a kéttannyelvű képzés követelményeinek, így ők itt kezdik meg tanulmányaikat. 4

5 4. Pedagógiai munka A 2013/14-es tanévben is elemeztük iskolánk elért eredményeit, a különböző számszerű mutatókat, a kompetencia mérés, az érettségi vizsga, valamint a DSD eredményeit. Mindezek alapján a diákok tanulási képességeinek fejlesztése érdekében folytatjuk belső innovációt. Mivel németből nincs megfelelően kidolgozott rendszer (tankönyvek, tantervek), a kétnyelvű képzésre való felkészítés különösen fontos. Az ilyen irányú továbbképzéseket kiemelten kezeljük. A kétszintű érettségire való felkészítést már rutinszerűen végzik a pedagógusok. A felvételi pontrendszer átalakítása okozta, hogy egyre kevesebben jelentkeztek az emelt szintű érettségire. A tanévben növekedett az emelt szintre való jelentkezés nemzetiségi német nyelv és irodalomból. Továbbra is magas angol nyelvből az emelt szintű vizsgázók száma. Az elmúlt tanévben 5 pedagógus töltötte fel sikeresen a portfólióját. 5. Tárgyi feltételek A folyamatos karbantartással iskolánk megőrizte esztétikus külsejét. A tantermek bútorzata igényes, megfelel a kívánalmaknak. Továbbra is gondot jelent a heti 5 testnevelés óra bevezetés (kicsi a tornatermek befogadóképessége az igényekhez képest). A helyi önkormányzattal folyó állandó vita az udvar használatáról komoly energiákat köt le, és a szülők egy része is tiltakozik az ellen az elkerülhetetlen gyakorlat ellen, hogy az utcán futják a diákok a nagyobb távokat. Tovább fejlődtek és modernizálódtak az informatikai eszközök. Továbbra is valamennyi tanteremben a pedagógusok rendelkezésére állnak az audiovizuális eszközök. Fő célkitűzéseink II. A tanév feladatai Továbbra is elsőbbséget élvez német nyelvi kompetencia fejlesztése, a kétnyelvű oktatásnak megfelelő nyelvi képzés. A tanórai munka ellenőrzésénél kiemelt szerepet kap tantervi követelmények teljesítése, a tanulók rendszeres foglalkoztatása. A követelményszint egységesítése érdekében a munkaközösségek minél több évfolyamon szervezzenek évfolyamszintű témazáró dolgozatokat. Továbbra is törekszünk minél több helyi továbbképzés szervezésére. Célunk a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, valamint a pedagógus munkakörben dolgozó kollégáinknak, a tanárok előmeneteli rendszerében megfelelő adminisztrációs (portfólió) jártasságának elősegítése. A munkaközösségek kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, versenyekre való felkészítésre, valamint a felzárkóztatásra. Folytatjuk a pedagógusok munkájának értékelését. Az oktatás korszerűsítése érdekében igyekszünk interaktív táblákkal felszerelni a projektorral nem rendelkező tantermeinket. Anyagi lehetőségeink szerint a folyó tanévben megtesszük a beszerzés első lépéseit. A két tannyelvűség elérése érdekében biztosítjuk a német nyelvtanulás lehetőségét az iskola németül gyengén, vagy még nem tudó tanárainak. Sikerrel pályáztunk a Határtalanul programra, a 7. évfolyam és két 10. évfolyamos osztályunk utazik Erdélybe, és fogad Borszékről diákokat. 5

6 Nemzetiségi képzés A kisebbségi oktatás segíti a nemzeti kisebbségekhez tartozót abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, megerősítse nemzeti kötődését, elfogadja és vállalja azt. Felelős: valamennyi pedagógus Valamennyi tanulónk ismerje meg a nemzetiségi képzésen keresztül a német kisebbség történetét, hagyományát és erősödjék a német kultúrához való kötődése. Felelős: valamennyi pedagógus Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink tiszteljék önmagukat és embertársaikat, tolerálják a másságot, harmonikus közösséget teremtsenek maguk körül. Felelős: valamennyi pedagógus Tanulóink ismerjék fel az előítéletek és a kirekesztés megjelenési formáit, ismerjék meg a jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok megértésének jelenségét. Felelős: valamennyi pedagógus A nemzetiségi nevelési és oktatási program végigvonul minden évfolyamon. A német nyelv és irodalom órák mellett a népismeret órákon megismerkednek a magyarországi németség történelmével és kultúrájával. Felelős: német munkaközösség A német munkaközösség különböző tanórán kívüli rendezvényekkel segíti tanulóinkat abban, hogy fejlesszék német nyelvi kultúrájukat (diákszínpad, Schiller napok, versenyek). Felelős: német munkaközösség Német nyelvű színjátszókört működtetünk, amely fejleszti a tanulók kommunikációs készségét. Felelős: Faragó Tímea Figyelemmel kísérjük a Goethe Intézet pályázatait. Felelős: Tóth Zsuzsanna A 11. évfolyamosok részére olyan elbírálási rendszert készítünk, amely alapján elbíráljuk a tanulók Goethe ösztöndíjra való jelentkezésért. Felelős: német munkaközösség vezetők Felkészítünk a DSD vizsgára és lebonyolítjuk azt. Felkészítünk a DSD I. vizsgára a 8. osztályban Felelős: német tanárok, Szabóné Bogár Erika, Plambeck Bernd Felelős: Pető Bernadett, Plambeck Bernd Fenntartjuk a kapcsolatot az altenkircheni iskolával, diákjaink kölcsönösen meglátogatják egymást. Felelős: Majnek Éva, Jeskó Rita Az ünnepélyek, rendezvények kétnyelvűségének biztosítása. Felelős: német munkaközösség 6

7 Tanórai munka A szaktanár különböző módszerek (differenciált foglalkozás, kooperatív oktatás) alkalmazásával éri el, hogy a tanulók ne passzív részesei legyenek a tanítási órának. Felelős: valamennyi pedagógus A tanóra védelme az egyik legfontosabb feladat. A pontos órakezdés és befejezés a pedagógus alapvető kötelessége. Felelős: valamennyi pedagógus A szaktanár a követelmények pontos megfogalmazásával segítse, a következetes számonkéréssel pedig ösztönözze a tanulók munkáját. A követelményeket meg kell ismertetni a szülőkkel is. Felelős: valamennyi pedagógus A folyamatos értékelés segíti a tanulók rendszeres készülését. A szaktanár köteles gondoskodni arról, hogy havonta valamennyi tanuló kapjon legalább egy osztályzatot. Felelős: szaktanárok A szülő kapjon rendszeres tájékoztatást gyermeke tanulmányi eredményéről. Ennek érdekében a szaktanárok az osztályzatokat folyamatosan vezessék be a naplóba. Az elektronikus napló bevezetésével a szülők könnyebben figyelemmel kísérhetik gyermekük tanulmányi munkáját. Felelős: osztályfőnökök Az írásbeli és szóbeli számonkérés egyaránt legyen jelen a tanítási órákon, alkalmazkodva az érettségi vizsga formájához. Törekedni kell arra, hogy a tanuló véleményét logikus, szerkesztett szövegben, érett módon tudja kifejteni. Külön gondot kell fordítani a vitakészség és a saját véleménynyilvánítás fejlesztésére. Felelős: szaktanárok A dolgozatok értékelése fontos pedagógiai mozzanat, ezért a javítást a szaktanár az írástól számított két héten belül minden esetben végezze el. A dolgozatok kiosztásakor minden tanuló kapja azt kézbe, legyen lehetősége hibáiról meggyőződni. Felelős: valamennyi pedagógus A tanulók túlterhelésének elkerülése érdekében egy nap lehetőleg egy, legfeljebb két témazáró dolgozatot írhat egy tanuló. A témazáró dolgozatok időpontját a szaktanár egy héttel korábban köteles bejelenteni az osztálynak. A dolgozatok időpontját az elektronikus naplóban előre jelezze. Felelős: osztályfőnökök A tanítási órák anyaga legyen szinkronban a tanmenettel. A nagymérvű lemaradás veszélyezteti a tananyag elvégzését. A tanmenettől való kéthetes eltérést jelezni kell az iskolavezetőségnek. Felelős: munkaközösségek vezetői Tantárgyi mérésekkel, évfolyamdolgozatokkal segítjük a pedagógusok önértékelését. Felelős: munkaközösségek vezetői A 11. és 12. évfolyamon a kötelező érettségi tárgyakon kívül angolból, biológiából, fizikából, kémiából, informatikából és testnevelésből biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülést. Felelős: iskolavezetés 7

8 A pedagógus fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a diák a tanult anyag gyakorlati alkalmazását is egyre jobban elsajátítsa. Felelős: szaktanárok Tanórán kívüli tevékenység A tehetséges tanulókkal való foglalkozás érdekében szakköröket szervezünk, emelt szintű oktatás keretében lehetőséget biztosítunk az emelt szintű érettségire való felkészítésre. Felelős: iskolavezetőség Gyengébb képességű tanulóink részére korrepetálásokat szervezünk. A 7. és 9. évfolyamon felzárkóztatással igyekszünk kiegyenlíteni az általános iskolából hozott tudáskülönbséget. A lemaradó tanulókat kötelezzük a korrepetáláson való részvételre, és erről a szülőket is értesítjük. Felelős: munkaközösség vezetők, osztályfőnökök A tanév során az alábbi versenyekre készítjük fel tanulóinkat: OKTV: nemzetiségi német nyelv és irodalom, az emelt szinten oktatott tárgyak Nemzetiségi iskolák részére hirdetett versenyek Szép magyar beszéd Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Felelős: szaktanárok Német anyanyelvű tanulóink részére megszervezzük a magyar, mint idegen nyelv oktatását. Felelős: Kok Zoltán Mindennapos testedzés keretében minden nap lehetőséget biztosítunk sportolásra. Felelős: testnevelők Részt veszünk a diákolimpia keretében meghirdetett versenyeken. Felelős: testnevelők Iskolánk ECDL vizsgaközpont, érdeklődő tanulóink részére is megszervezzük az ECDL vizsgát. Felelős: Geszler Katalin, Gráczi Katalin Diákönkormányzatot segítő pedagógus közreműködésével növeljük tanulóink önállóságát, támogatjuk önszerveződésüket. Felelős: Pető Bernadett A magyar munkaközösség segítségével színház, illetve múzeumlátogatásokat szervezünk. Felelős: magyar tanárok Augusztus végén gólyatáborban nyelvi oktatással segítjük a tanulók beilleszkedését a kétnyelvű oktatásba. Felelős: német munkaközösség Az osztálykirándulások helyét és programját úgy tervezzük, hogy a négy, illetve hat év alatt a tanuló megismerkedjen Magyarország valamennyi nagyobb tájegységével és ott a magyarországi németek életével. Felelős: osztályfőnöki munkaközösség 8

9 Osztályfőnöki órán, illetve szaktárgyi órán (természettudományos és nyelvi órákon) igyekszünk kialakítani tanulóinkban a környezettudatos gondolkodást és magatartást. Felelős: valamennyi pedagógus A könyvtár fejlesztésével segítjük, hogy tanulóink a magyar és német nyelvű kötelező irodalomhoz egyaránt hozzáférjenek. A kézikönyvek pedig segítsék tájékozódásukat. Felelős: könyvtáros A határok nélkül projektben: a 10. évfolyamból 40 tanuló vesz részt a cserekapcsolatban. Felelős: Pető Bernadett a 7. évfolyamból 80 tanuló utazik Erdélybe. Felelős: osztályfőnökök A történelmi ismeretek bővítése céljából az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján projektnapot szervezünk. Felelős: Jeskó Rita, Kuzma Zsuzsanna Gyermekvédelem Az osztályfőnökök gyakran vannak együtt tanítványaikkal, így felfigyelnek lelki problémáikra. Súlyosabb esetekben a szülőkkel, illetve szakemberrel veszik fel a kapcsolatot. Felelős: osztályfőnökök Felmérjük a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. Felelős : osztályfőnökök Valamennyi osztályban legalább négy órában foglalkozunk a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzésével. Felelős: osztályfőnökök Foglalkozunk a drogfogyasztás megelőzésével. Felelős: osztályfőnöki munkaközösség Az ifjúsági orvos segítségével tanulóink rendszeres szűrővizsgálaton vesznek részt. Állandó kapcsolatot tartunk a doktornővel tanulóink egészségének megőrzése érdekében. Felelős: iskolavezetőség Indokolt esetben az iskolai alapítvány segítségének anyagilag is támogatjuk a rászoruló tanulókat. Pl: osztálykirándulás, színházlátogatás stb. Felelős: Búza Jánosné A diákok legfőbb érdekvédelmi képviselete a diákönkormányzat, ahol biztosítjuk, hogy a tanulók véleményüket, ötleteiket, panaszaikat elmondhassák. Felelős: Pető Bernadett Iskolagyűlést szervezünk, melynek időpontját és témáját a DÖK vezetősége és az iskolavezetőség közösen határozza meg. Felelős: Pető Bernadett 9

10 Biztosítjuk a jogszabályokban meghatározott esetekben az ingyenes tankönyvet, az arra rászorulóknak pedig a tartós tankönyvet. Felelős: iskolavezetőség könyvtáros Felmérjük a következő tanévre tartós, illetve ingyenes tankönyvet igénylőket. Felelős: könyvtáros Nyilvántartásba vesszük az anyagi segítségre szorulókat. Felelős: osztályfőnöki munkaközösség Az iskola által megfogalmazott viselkedési normákat az ide jelentkező tanulókkal megismertetjük, a beiratkozáskor a tanulóval és a szülővel egyaránt elfogadtatjuk. Felelős: osztályfőnökök Az igazolatlan hiányzások csökkentése érdekében a szülőktől elvárjuk, hogy telefonon jelezzék gyermekük távollétének okát. Felelős: osztályfőnökök Az osztályfőnökök fokozott figyelmet fordítanak a tanulók hiányzásának igazolására. Igazolatlan mulasztás esetén külön levélben értesítjük a szülőket, illetve tanköteles tanuló esetén a jegyzőt. Felelős: iskolavezetőség osztályfőnökök A tanulási nehézségekkel küzdő diákjainknak fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Felelős: Ács Katalin Beiskolázás Az iskolánkban folyó képzés ismertetése céljából részt veszünk a környező községek általános iskoláinak pályaválasztási szülői értekezletén. Felelős: iskolavezetőség Az iskola iránt érdeklődő 6. és 8. osztályos tanulóknak nyílt napon adunk tájékoztatást. Felelős: iskolavezetőség Az iskoláról készült tájékoztatónkat eljuttatjuk a környező, illetve nemzetiségek lakta települések általános iskoláiba. Felelős: iskolavezetőség Az általános iskolások részére az iskola megismertetése céljából Bleyer Jakab versenyt szervezünk. Felelős: Perosáné Halmai Zita 10

11 Továbbtanulás Tájékoztatunk a felsőoktatási intézmények nyílt napjairól. Felelős: Fosztó Gabriella A tanulókkal megismertetjük az Ausztriában és Németországban folyó felsőfokú továbbtanulási lehetőségeket. Felelős: Nick Andrea Egyéni beszélgetésekkel segítjük a évfolyamos gimnáziumi tanulók pályaválasztását. Felelős: osztályfőnökök Segítjük a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezési lapok kitöltését. Felelős: Fosztó Gabriella Az előző tanévben végzett diákok felsőoktatásba történő felvételét felmérjük. Felelős: a volt 12.-es osztályfőnökök A szülőket és a végzős tanulókat tájékoztatjuk a felsőoktatás felvételi rendjéről. Felelős: iskolavezetőség A 10-dik évfolyamos tanulókat és szüleiket tájékoztatjuk a kétszintű érettségi és a felsőoktatásba való jelentkezés kapcsolatáról. Felelős: Neubrandt István A tantestület pedagógiai munkája, szakmai fejlesztése A jogszabályoknak megfelelően aktualizáljuk az iskola szabályzatait. Felelős: iskolavezetőség A két tannyelvű oktatásra való átállást segítendő belső német nyelvtanfolyamokat szervezünk érdeklődő kollégáinknak. Felelős: iskolavezetőség, német munkaközösség A tanév rendjének kialakításakor egy délutánt (kedd) fenntartunk a tantestületi továbbképzéseknek, megbeszéléseknek. Ezzel lehetőséget adunk a munkaközösségi megbeszéléseknek is. Felelős: iskolavezetőség A munkaközösség vezetők feladata a szakmai munka összehangolása, a tantervi követelmények egységes teljesítésének ellenőrzése. Felelős: munkaközösség vezetők Az elmúlt évi érettségi eredmények elemzése, a hiányosságokból eredő feladatok meghatározása. Felelős: munkaközösség vezetők A kompetenciamérések elemzése. Felelős: iskolavezetőség A munkaközösségek kidolgozzák és rendszerbe foglalják a tankönyvben nem található segédanyagokat. Felelős: munkaközösség vezetők 11

12 A korszerű tudásanyag átadásához nélkülözhetetlen a pedagógusok önképzése, melyet az iskolavezetőség ösztönöz. Felelős: iskolavezetőség Módszertani kultúránk fejlesztése érdekében a pedagógusok látogassák egymás óráit. Felelős: munkaközösségek vezetői A kerettantervek bevezetésével több tantárgyat tanítunk német nyelven (pl. mozgókép és médiaismeret, etika, filozófia). Segítenünk kell a pedagógusok erre való felkészülését. Felelős: iskolavezetőség Figyelemmel kísérjük a különböző pályázati kiírásokat, és élünk a felkínált lehetőségekkel. Felelős: Tóth Zsuzsanna A tantárgyfelosztás alapján a szükséges állásokat meghirdetjük. Felelős: iskolavezetőség Iskolánk vezetése támogatja az intézmény pedagógusait az életpályán való előrehaladásban. Felelős: iskolavezetőség és érintett pedagógusok Kapcsolataink Folyamatosan biztosítjuk az iskola honlapjának aktualitását. Felelős: Tóth Zsuzsanna, Geszler Katalin Kapcsolatot tartunk a környező nemzetiségi általános iskolákkal, melynek keretében nemcsak beiskolázással kapcsolatos tájékoztatókat tartunk, hanem rendezvényeinkre meghívjuk a német szakos tanárokat is. Felelős: iskolavezetőség Tanulóinkkal képviseltetjük magunkat a nemzetiségi középiskolák rendezvényein. Felelős: munkaközösség vezetők Mindennapos kapcsolatot tartunk az ifjúsági orvossal és a védőnővel. Rendszeresen tartanak osztályfőnöki órákat is. Felelős: osztályfőnökök Az elektronikus naplón keresztül a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk. Felelős: osztályfőnökök A tanév rendjében meghatározott szülői értekezleteken és fogadó órákon kívül szükség esetén telefonon vesszük fel a kapcsolatot a szülőkkel. Felelős: osztályfőnökök 12

13 III. Ellenőrzési terv A munkaközösség vezető minden csoportjába tartozó pedagógus óráját meglátogatja. Tapasztalatairól beszámol az iskolavezetésnek. Felelős: munkaközösség vezetők Határidő: folyamatos A tanmenetek elkészítésének ellenőrzése Felelős: munkaközösség vezetők Határidő: szeptember 20. A tanmenetek betartásának ellenőrzése Felelős: Határidő: iskolavezetőség és munkaközösség vezetők folyamatos Óralátogatás alkalmával az ellenőrzési szempontok: a tananyag elsajátíttatása, diákokkal kialakított kapcsolata, szervezőkészsége, módszertani kultúrája. Felelős: Határidő: munkaközösség vezetők, iskolavezetőség folyamatos Az osztályfőnökök és az iskolavezetés figyelemmel kísérik a tanulók osztályzatainak beírását. Szükség esetén figyelmeztetik a szaktanárt. Felelős: osztályfőnökök, iskolavezetés Határidő: minden hónap 5. napja Az elektronikus napló vezetését havonta ellenőrizzük. Felelős: Határidő: iskolavezetőség minden hónap 5. napja A munkaközösség vezetők ellenőrzik a témazáró dolgozatok követelményszintjét, értékelését. Felelős: munkaközösség vezetők Határidő: folyamatos Az anyakönyvek, bizonyítványok helyes kiállításáért az osztályfőnökök felelősek. Azt az iskolavezetőség alkalomszerűen ellenőrzi. Felelős: Neubrandt István Határidő: június 29. A tanórán kívüli munka ellenőrzése. Szempontjai: az elsajátított ismeretanyag feldolgozása, a résztvevő tanulók létszáma. Felelős: iskolavezetőség Határidő: március

14 A tanulók ellenőrzésének követelményei A tanulók tudásának értékelése a napi felkészültség és az átfogó ismeretek számonkérésével egyaránt történik. Azon tantárgyak esetében, ahol az érettségi vizsgának szóbeli része is van, valamennyi tanulót félévente legalább egy alkalommal szóban is kell feleltetni. Az évfolyam- és témazáró dolgozatokra adott osztályzat duplán számít. A német nyelvű esszé dolgozatokat a DSD II. szabályai szerint javítjuk. A tanuló év végi osztályzatának megállapításához az egész évi munkát vesszük figyelembe. A tanuló teljesítményét 1-től 5-ig értékeljük törtjegy nélkül. Jeggyel értékelni csak a tanuló tudását, az ismeretek elsajátításának szintjét lehet. Magatartás nem tükröződhet osztályzatban. A dolgozatok értékelése egységes: röpdolgozatoknál (legfeljebb 20 perc a számonkérés ideje, kisebb anyagrész): maximum 50%-tól elégséges, maximum 90%-tól jeles. Témazáróknál (fejezetek összefoglalása, súlyozott érdemjegy): maximum 40%-tól elégséges, maximum 90%-tól jeles. Összehangoljuk a tanulók évfolyamonkénti tudásszintjének felmérését: 7. évfolyam Magyar nyelvtan, helyesírás Német nyelv 8. évfolyam DSD I. írásbeli vizsga DSD I. szóbeli vizsga Német nyelv Kompetencia mérés 9. évfolyam Matematika Magyar nyelvtan, helyesírás 9. e-s osztály Német írásbeli Angol nyelvvizsga Német nyelv házi nyelvvizsga 10. évfolyam Angol nyelv Kompetencia mérés Német írásbeli szintfelmérés szeptember május március április május május szeptember szeptember december május június tankönyvzáráskor május május 14

15 11. évfolyam kisérettségi: Történelem Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom DSD próba írásbeli 12. évfolyam DSD II. írásbeli vizsga DSD II. szóbeli vizsga Matematika május május május május december január április 15

16 A 2014/2015. tanév rendje augusztus Gólyatábor Pető Bernadett 25. Alakuló értekezlet iskolavezetőség 26. Javító és osztályozó vizsga iskolavezetőség 29. Évnyitó értekezlet iskolavezetőség szeptember 1. Fosztó Gabriella, Első tanítási nap, tanévnyitó ünnepély Nick Andrea 4. Szabóné Bogár Erika, DSD próba írásbeli Plambeck Bernd 9. A bejövő osztályoknak szülői értekezlet osztályfőnökök 15. Szabóné Bogár Erika, DSD II. vizsga jelentkezési határideje Plambeck Bernd 15. Tanmenetek és munkatervek leadása munkaközösség vezetők 16. A 12. évfolyamnak szülői értekezlet 17:00 osztályfőnökök 19. OKTV-re jelentkezés iskolai határideje szaktanárok 22. Indul a gyógytestnevelés Határtalanul: a 10.a, 10.d kirándulása Romániába Pető Bernadett 26. OKTV jelentkezések továbbítása Neubrandt István 27. Szüreti felvonulás Mirk Ágnes 27. DSD téma leadása Szabóné Bogár Erika, Plambeck Bernd október a hónap folyamán A bejövő diákok szövegértés-, olvasás- és íráskészségének felmérése magyar munkaközösség 1. Normatíva igénylés Búza Jánosné Német nyelven matematikát tanító tanárok továbbképzése Nagy Veronika A német egység napja (13:00 német és osztályfőnöki órákon Szabóné Bogár Erika, 3. megemlékezés) dr. Hidas Ildikó 3-9. Megemlékezés az Aradi vértanukra osztályfőnökök Altenkircheni cserekapcsolat Majnek Éva, Jeskó Rita 14. Fogadóóra (16-18 óra) és szülői értekezlet (18 óra) osztályfőnökök Búza Jánosné, 15. Statisztika elkészítése Neubrandt István 15. A beiskolázási tagozatkódok nyilvánosságra hozása Neubrandt István 17. Gólyabál Pető Bernadett 18. szombat Munkanap iskolavezetés 22. Megemlékezés október 23-ról Müllner Tibor 24. Munkaszüneti nap 16

17 Őszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap okt.22., a szünet utáni első tanítási nap nov nov. 3. Tantestületi kirándulás iskolavezetés 29. Nyomtatványrendelés Fetter Ferencné november 3. Történelem OKTV szaktanárok 3. Tanítás nélküli munkanap 11. Projekt nap: Első világháború és a kis ember Kuzma Zsuzsanna, Jeskó Rita 10. Magyar irodalom OKTV szaktanárok 11. Angol OKTV szaktanárok 12. Magyar nyelv OKTV szaktanárok 13. Fizika OKTV szaktanárok november közepe Tájékoztató német nyelvterületen való továbbtanulásról Plambeck Bernd 17. Kémia OKTV, Irinyi kémia verseny szaktanárok 19. Informatika I. OKTV szaktanárok 20. Nyílt nap az általános iskolásoknak iskolavezetőség 20. Biológia OKTV szaktanárok 21. Adatszolgáltatás a kompetencia méréshez iskolavezetőség 22. Szalagavató Perosáné Halmai Zita Pusztai Melinda 22. Városi nemzetiségi nap Szabóné Bogár Erika 25. DSD Pilotprüfung Szabóné Bogár Erika 27. Matematika OKTV szaktanárok 28. Értesítés a bukásokról osztályfőnökök december folyamatosa n labdarúgó és asztalitenisz házibajnokság testnevelők 2. Varga Tamás matematika verseny Nagy Veronika 2. DSD II. írásbeli vizsga Szabóné Bogár Erika 3. A 12. évfolyam és szüleik tájékoztatása az érettségiről Búza Jánosné 3. Bleyer Jakab verseny Anka Judit Perosáné Halmai Zita 10. Angol nyelvi előadó verseny Müllner T. Veres Gy. 13. Munkanap, kirándulás Bécsbe Nick Andrea, Szeitz Teodóra 18. A 7-8. évf. jelentkezése a német nemzetiségi versenyre Anka Judit 19. Karácsonyi ünnepség Gedeonné Mergenthaler Réka, Páli Gabriella 17

18 dec jan. 2. Téli szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap dec. 19., a szünet utáni első tanítási nap jan. 5. január 9. Az érettségi témakörök nyilvánosságra hozása munkaközösség vezetők DSD szóbeli vizsgák Szabóné Bogár Erika január közepe DSD I. jelentkezési határidő Szabóné Bogár Erika, Plambeck Bernd 15. Német nemzetiségi nyelv és irodalom OKTV szaktanárok 16. Az első félév vége szaktanárok 17. Az általános felvételi eljárás kezdete A kitelepítés emléknapja, népismeret órákon megemlékezés Tóth Zsuzsanna Osztályozó értekezletek iskolavezetőség 23. Félévi értesítő kiosztása osztályfőnökök 27. Fogadóóra és a 12. évfolyamnak szülői értekezlet osztályfőnökök 31. Sváb bál Szeitz Teodóra, Fuchs Orsolya február február eleje DSD I. próbavizsga Pető Bernadett 3. Félévi értekezlet iskolavezetőség 13. Az általános iskolások jelentkezésének határideje 15. Jelentkezés az érettségire 12. osztályfőnökök 15. Jelentkezés a felsőoktatási intézményekbe 20. Tankönyvigénylés könyvtáros 20. Zrínyi Ilona matematika verseny Szatmáry Zsolt Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól osztályfőnöki órán osztályfőnökök 25. Próba érettségi történelemből a 12. évfolyamon 7-9. órák Jeskó Rita Demény Dénes, 25. Angol munkaközösség fordító versenye Müllner Tibor Tanítási szünet febr. vége Német fordító verseny (Pécs) Anka Judit március 1. Érettségi vizsgákra történő jelentkezések jelentése iskolavezetőség 11. Ideiglenes felvételi jegyzék elkészítése és nyilvánosságra hozatala Neubrandt István 12. Megemlékezés március 15-ről 13. múzeumi nap keretein Györgydeák Mariann, belül osztályfőnökök 16. Német nemzetiségi OKTV 2. forduló Szabóné Bogár Erika Tanulói adatlapok módosítása 18

19 19. Bánné Szabó Anikó, Kenguru matematika verseny Nagy Veronika évf. értesítés bukásra állásról osztályfőnökök 23. A felvételi központ elküldi a jelentkezettek névsorát a hónap folyamán DSD I. írásbeli Pető Bernadett április hónap eleje DSD I. szóbelik Pető Bernadett 2. A felvételi központ kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket 2-7. Tavaszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap ápr. 1., a szünet utáni első tanítási nap ápr Történelem kis-érettségi a 11. évfolyamon történelem mk. 8. Az igazgató megküldi a végleges felvételi jegyzéket iskolavezetőség 9. A 10. évfolyamosok és szüleik tájékoztatása az érettségiről Neubrandt István 10. A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése évfolyam osztályfőnökök 10. Érettségi projektmunkák bemutatása szaktanárok 11. Költészet napja (Versjáték, vers- és prózamondó verseny) Györgydeák Mariann 13. szaktanárok, A szóbeli érettségi tételsorok leadása munkaközösség vezetők 17. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól osztályfőnöki órán Pusztai Melinda 17. A felvételi központ megküldi a végleges felvételi jegyzéket Föld napja, papírgyűjtés Pető Bernadett 21. Fogadóóra és szülői értekezlet osztályfőnökök Próbaérettségi matematikából 12. évfolyamon szaktanárok Az általános iskolás szülők és a tanulók értesítése a 24. felvételről iskolavezetőség 28. Előző évi kompetencia mérés eredményeinek elemzése iskolavezetőség Matematika kisérettségi 10. évfolyam Nagy Veronika 29. Osztályozó értekezlet a 12. évfolyamnak iskolavezetőség Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon, Méhes Péter, 30. ballagás Nagy Veronika 30. Az érettségi projektmunkák leadása szaktanárok május május folyamán Fizikai állapotfelmérés testnevelők 1-5. Borszéki tanulók látogatása Pető Bernadett 4. Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, tanítási szünet iskolavezetőség munkaközösség vezetők 4-5. A 11. évfolyam kisérettségije Lehoczky Katalin 5. Matematika írásbeli érettségi, tanítási szünet iskolavezetőség 19

20 6. Történelem írásbeli érettségi iskolavezetőség 7. Angol írásbeli érettségi iskolavezetőség Nemzetközi, német középiskolai színjátszó fesztivál és általános iskolai Theathertag Faragó Tímea 11. Német nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi német nyelv írásbeli érettségi iskolavezetőség Általános iskolások német szintfelmérése Anka Judit évfolyam német felmérés dr.hidas Ildikó 12. Informatika írásbeli érettségi iskolavezetőség 13. Biológia írásbeli érettségi iskolavezetőség 14. Kémia írásbeli érettségi iskolavezetőség óra Földrajz írásbeli érettségi iskolavezetőség 18. Fizika írásbeli érettségi iskolavezetőség 10. és 11. évfolyam 20. Emelt szintű oktatásra jelentkezés határideje osztályfőnökök évfolyam DSD II. próba írásbeli Plambeck Bernd Angol nyelvi felmérés a nyelvi előkészítő évfolyamon Demény Dénes 27. A 10. és 8. évfolyam kompetenciamérés iskolavezetőség június 1-5. Nyelvi előkészítő évfolyam német felmérése Anka Judit 3-7. Határtalanul 7. évfolyam kirándulása Romániába 7. osztályfőnökök Emelt szintű szóbeli vizsgák 5. Tanulmányi kirándulások osztályfőnökök Osztályozó értekezletek iskolavezetőség 15. Utolsó tanítási nap, tanítás nélküli munkanap iskolavezetés Középszintű szóbeli vizsgák iskolavezetőség 22. Bizonyítványosztás osztályfőnökök 25. Általános iskolások beiratkozása iskolavezetőség 26. Tanévzáró értekezlet iskolavezetőség 20

Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2015/2016. tanévi MUNKATERVE

Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2015/2016. tanévi MUNKATERVE Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2015/2016. tanévi MUNKATERVE A munkatervet a tantestület 2015. szeptember 15-én elfogadta. Szabóné Bogár Erika

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre A 2012/2013-es tanévben a szorgalmi idő Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: 2012. szeptember

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév RÉSZLETES ÜTEMTERV 2015/2016 tanév 2 2015. év Augusztus 24. Alakuló értekezlet: 9:00 Herczeg Mária Korrepetálás: 10:00-13:00 25. Korrepetálás: 09:00-13:00 Igazgatóhelyettesek 26. Javító-pótló vizsgák:

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés --os tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők aug : Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés aug : Kibővített vezetői értekezlet Tóthné Zsigó Zita Iskolavezetés+mkvez

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben