CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRŐL"

Átírás

1 végleges változat CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRŐL GDF SUEZ Accord santé sécurité HONG.doc 1

2 Előszó Jelen megállapodás aláírói a munkahelyi egészség és biztonság kérdéseivel kapcsolatos alapelveket kívánják meghatározni a GDF SUEZ Csoporthoz tartozó vállalatoknál. Ipari projektje vonatkozásában, a fenntartható fejlődésre vonatkozó kezdeményezésével állást foglal az igényesség, az elkötelezettség, a bátor ötletek és a csoportkohézió értékei mellett. A törvény által előírt kötelezettségeken túlmutatóan, a megállapodás kifejezi a Csoport szándékát a különféle résztvevő csoportok iránti felelősségvállalásra. A megállapodást a Csoport Szabályai egészítik ki. Ambíciónk Hogy minden vezető, menedzser, munkavállaló saját és mások egészségéért és biztonságáért kötelezettséget vállaló szereplő legyen. A csoport tevékenységei valójában az élethez nélkülözhetetlenek. Az egészség és a biztonság a jelen megállapodás aláírói számára alapvető igények. Ennek kapcsán mindenkinek három kihívással kell szembenéznie: o A személyek és anyagi javak 1 sértetlenségének megőrzése Szakmai munkánkat a dolgozók biztonságának, testi és pszichés egészségének tiszteletben tartásával végezzük. 1 Javak: anyagi és nem anyagi jellegű javakról van szó, amelyek megsemmisülhetnek vagy sérülhetnek egy munkahelyi baleset következtében

3 Tevékenységünkkel nem okozhatunk balesetet vagy betegséget. Ez minden munkavállalóra és időszakos munkavállalóra, ügyfélre, partnerre, szolgáltatóra és külső félre egyaránt vonatkozik. o Az élet minőségének előnyben részesítése a munkahelyen Az egészség védelme minden munkavállaló számára a legjobb munkakörülmények biztosítását követeli meg. A hangsúlyt különösképpen a következő területekhez kapcsolódó kockázati tényezők megelőzésére kell fektetni: - fizikai, vegyi és biológiai tényezők, - izom- és vázrendszeri problémák - pszichoszociális 2 tényezők. - bizonyos munkahelyi helyzetekhez, kiváltképpen a különleges munkaidőbeosztáshoz 3 és a közúti közlekedéshez fűződő fáradtságból eredő kockázatok. o Az egészség javítása és a biztonság fokozása mindenki professzionalizmusával A professzionalizmus követelményeinek középpontjában áll az egészség és a biztonság. A professzionalizmushoz szükséges a kompetencia, a szigorú fegyelem, a gondos, jól végzett munka, az előrelátás, az innováció. Megerősíti vállalatunknak az ügyfelek és a társadalom felé közvetített arculatát, valamint növeli versenyképességünkhöz. Az 2 Pszichoszociális kockázatok : a pszichoszociális kockázatok a szakmai környezetből és a munkaszervezésből eredő jelenségek összességét fedik. A pszichoszociális kockázatok különféle helyzetekre utalnak: stressz, erkölcsi zaklatás, erőszak, szenvedés, stb. 3 Különleges munkaidő-beosztás: váltott műszak, éjszakai munka, váltott munkarend, ügyeleti beavatkozás - 3 -

4 munkavállalók továbbképzése alapvető szerepet tölt be, melyet teljes mértékben ki kell használni. Az egészséget és a biztonságot fenyegető veszélyek megelőzése biztosítja az emberi élet és az anyagi, valamint műszaki vagyonunk megőrzését, melyeket működőképes állapotban kell tartani. Jelentős módon befolyásolja a gazdasági teljesítőképességet, és értéket teremt a Csoport számára. 1. FEJEZET - ALAPELVEK 1.1. cikk: Alkalmazási terület A jelen szerződés a GDF SUEZ konszolidációs övezetébe globálisan integrált európai leányállalataira, valamint azon leányvállalatokra vonatkozik, melyekben a Csoport meghatározó befolyással bír Európában. Európán kívül és a fenti bekezdésben meghatározott leányvállalatok esetében jelen megállapodást egyoldalú döntésként is alkalmazni kell. Ugyanakkor azokban a társaságokban is, ahol a GDF SUEZ nem gyakorol operatív felügyeletet, az igazgatóknak elő kell segíteniük a jelen megállapodásban leírt iránymutatást cikk: Elvek A munkahelyi egészség és biztonság és az ipari biztonság területén az eredmények folyamatos javítása a 8 alapvető elv betartásán alapszik: - 4 -

5 1. A kockázatok figyelembe vétele minden döntési folyamatban Minden döntés előtt (projekt, beszerzés, beruházás, üzemeltetés, fontos szervezeti kérdések ) azonosítani és értékelni kell a kockázatokat, hogy azokat kézben lehessen tartani. A kockázatok figyelembe vételének szintén döntő kritériumnak kell lennie, melyet a Csoport folyamatainak összességébe, különösen a beszerzési folyamatokba is integrálni kell. A személyes egészség védelmét és biztonságát a szolgáltatás folyamatosságánál is fontosabbnak kell tekinteni. Az erőforrásoknak összhangban kell lenniük az egészség és biztonság területére vonatkozó kötelezettség-vállalásokkal. 2. A kockázatos helyzetek megelőzését célzó részvételen alapuló kezdeményezés A balesetek megelőzése azon a megállapított tényen alapul, hogy a balesetek, műszaki hibák, üzemzavarok és veszélyhelyzetek száma között összefüggés van. A kockázatos helyzetek felismeréséhez, valamint a megelőző és korrigáló intézkedések megtételéhez az igazgatóság, az egészségügyi és biztonsági szakértők, a dolgozók, valamint képviselőiknek a megfelelő fórumokon (vagy országtól függően, a szakszervezetekben) való aktív és együttes részvétele szükséges annak érdekében, hogy tartósan csökkenteni lehessen a kockázatos helyzeteket és viselkedési formákat

6 Az erre vonatkozó, a balesetekről, zavarokról és veszélyes helyzetekről készült megosztott elemzésnek ki kell kutatnia, és orvosolnia kell a mélyben rejlő műszaki, szervezeti, emberi és a munkahelyi környezethez fűződő okokat. 3. A bizalom és eszmecsere légkörének előmozdítása A mindenkitől elvárt részvétel érdekében fejleszteni kell a bizalom és az eszmecsere légkörét, amely minden munkavállalót bevon a kockázatok megelőzésébe, és elősegíti a valódi, közös egészségügyi és biztonsági kultúra kialakítását. A dolgozók motiválását a megelőzésre vonatkozó javaslatok bátorításával, pedagógiával és a sikerek megbecsülésével kell ösztönözni. Ebben a szellemben, a haladás forrása a hibák azonosítása. A hibák leggyakrabban szervezeti és emberi okokra vezethetők vissza. A Csoport egyébként vállalja, hogy minden dolgozónak, akit szakmai tevékenységéből eredően az egészség vagy a biztonság területén jogilag felelősségre vonnak, támogatást nyújt, egyeztetve az érintett dolgozóval. 4. A megelőzés hierarchiája Ez a kötelezettségvállalás sorrendben a következőkből áll: - a kockázatokat a forrásuknál kell kiküszöbölni, - amennyiben ez nem lehetséges, a nemkívánatos esemény előfordulásának valószínűségét megelőző intézkedésekkel kell csökkenteni, amelyek célja, - 6 -

7 hogy a kockázatoknak való kitettség szintje az ALARP az angol As low As Reasonably Practicable (az ésszerűen elérhető legalacsonyabb) elvének feleljen meg. - ha ez nem lenne elegendő, kollektív védőeszközök bevezetése a nem kívánt esemény potenciális súlyosságának csökkentésére, - ha ez nem lenne elegendő, egyéni védőfelszerelések viselése. 5. Összehasonlítás, a tapasztalatok összegyűjtése és megosztása A belső és külső összehasonlítás (benchmark), valamint a tapasztalatok összegyűjtése lehetővé teszi a jó gyakorlat felismerését és megosztását, valamint a megelőzés területén kifejtett cselekvési képességünk fejlesztését. Figyelembe veszi elsősorban a balesetek és műszaki hibák, ipari üzemzavarok és az egészségre veszélyes helyzetek és kockázatok elemzését. 6. A megelőzés és a védelem színvonala a számunkra szolgáltatást nyújtók vonatkozásában is legalább ugyanolyan kell, hogy legyen, mint saját munkavállalóink esetében. A szolgáltatást nyújtók és közreműködők hozzájárulnak tevékenységeink minőségéhez és folyamataink biztonságához. Ennek keretében velük közösen kell meghatároznunk, előmozdítanunk és nyomon követnünk az egészség és biztonság feltételeit elvárásainknak megfelelően. A veszélyek csökkentése céljából különösen ügyelni fogunk az alvállalkozók számának csökkentésére

8 7. A belső szabályzatok és szabályok betartása A helyi előírások betartása kötelességünk. Ezen túlmenően a Csoport saját szabályai minden egységre vonatkoznak, bárhol legyenek is azok és bármilyenek legyenek körülményeik. Ezek egy minimális szintet határoznak meg, melyek szigorúbbak lehetnek a helyi előírásoknál. Ezeket a szabályzatokat, szabályokat, illetve utasításokat mindenkinek ismernie, értenie kell és minden érintettnek be kell tartania. Hibát csak abban az esetben lehet szankcionálni, ha részletes elemzést követően bebizonyosodik, hogy azt szándékosan és/vagy ismétlődő jelleggel követik el. 8. Felkészülés a válsághelyzet kezelésére Méretétől függetlenül, minden egység, a munkavállalói képviselők bevonásával, belső vészhelyzetre vonatkozó tervet dolgoz ki, amely biztosítja a műveletek folyamatosságát, mindaddig, amíg az a munkavállalók egészségét és biztonságát nem sodorja veszélybe. Ez a terv a következőket tartalmazza: - riasztási és kiürítési eljárások, - mindenfajta előrelátható vészhelyzet kezeléséhez és uralásához szükséges erőforrások, - a válsághelyzet kezelésének megszervezése, ideértve a tevékenység folyamatosságát is

9 A belső vészhelyzeti tervek mindenkori működőképességének fenntartását a megfelelő gyakorlatokkal rendszeresen ellenőrizni kell. Az e gyakorlatok valamint a ténylegesen bekövetkező balesetek vagy üzemzavarok során szerzett tapasztalatok összegyűjtése hozzájárul a folyamatos jobbítás folyamatához. 2. FEJEZET TÁMOGATÓ ELJÁRÁSOK A megelőzésre irányuló kezdeményezés a vezetőknek és minden egyes dolgozónak a szociális párbeszédbe, mint vezetési és kommunikációs eszközbe történő bevonására támaszkodik: Az eljárásnak lehetővé kell tennie a közös kultúra kialakítását a csoport egészség és biztonság politikájának területén cikk: A vezetők bevonása Az egészség és biztonság területén a vezetők bevonása elsősorban a következőket jelenti : o egészséges és biztonságos munkakörnyezet biztosítását, a kockázatok azonosítása, értékelése és kézben tartása révén, o minden egyes személy szerepének és felelősségének tisztázása és megfogalmazása, o a munkafeladatok kiosztása a kompetenciák és a leterheltség megszervezésének biztosításával, o a biztonságért való operatív felelősség közvetlen vállalása, szakértőkre támaszkodva, - 9 -

10 o utasítások kidolgozása, azok megismertetése, megfelelő megértésük biztosítása és alkalmazásuk ellenőrzése minden megfelelő eszköz segítségével, o kompetenciák kialakítása és továbbfejlesztése: - a vezetőség körében az egészség és a biztonság kezelése tekintetében, - a személyzetnél a kockázatok elemzése és a kapcsolódó utasítások alkalmazása tekintetében, o a munkavállalók egyéni és kollektív mozgósítása egy a folyamatos jobbítást célzó, a részvételen alapuló kezdeményezés érdekében. o viselkedésükkel, professzionalizmusukkal és szigorukkal példát mutatni, o kifejezni elkötelezettségüket a munkaterületen és a munkacsoportok közötti rendszeres jelenléttel, o felfüggeszteni vagy leállítani a tevékenységet, ha az nem végezhető az előírt egészségügyi illetve biztonsági előírásoknak megfelelően. o Segíteni és támogatni a rokkant munkavállalókat és azokat, akik baleset vagy betegség után térnek vissza az aktív életbe cikk: Minden egyes személy bevonása Az egészség és biztonság mindenki bevonását követeli meg, bárhol legyen is a helye a vállalaton belül. Ez konkrétan a következőkből áll: o a szabályok és előírások megértése és alkalmazása,

11 o aktív részvétel kockázatfelmérésről és az azokra vonatkozó utasítások alkalmazásáról szóló továbbképzéseken a kompetenciák fejlesztésére, o megbizonyosodás arról, hogy a tevékenységéhez kapcsolódó kockázatokat minden beavatkozás előtt megfelelően azonosították és felmérték. Súlyos és közeli veszély esetén a tevékenység abbahagyása. o aktív őrködés saját magunk és mások egészsége és biztonsága fölött, o a veszélyes helyzetek és a jó gyakorlatok megismertetése, o kezdeményezés és javaslattétel jobbító intézkedésekre cikk: Szociális párbeszéd Az egészség és a biztonság a társadalmi összetartás kollektív tétjei, amelyek minden fél részéről párbeszédre irányuló szándékot és egyeztetést igényelnek. A Csoport szintjén közvetlenül a COMEX (Végrehajtó Bizottság) irányítása alatt egy Munkaegészségügyi és Biztonsági Irányító Bizottság működik. Ez a Vezetőség képviselőiből és az Európai Üzemi Bizottság tíz tagjából áll, akikhez évente egyszer az Európán kívüli vállalatokat képviselő négy fő is csatlakozik. A bizottság ellenőrzi a jelen megállapodásban szereplő kötelezettségvállalások és a Csoport szintjén megkötött, az egészségre és a biztonságra vonatkozó megállapodások betartását, valamint javaslatot tesz az eljárások tökéletesítésére. Nyomon követi teljesítményünket a munkahelyi egészség és biztonság kérdéseiben, tiszteletben tartva a jogszabályi rendelkezések és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlásait. A tevékenységi területenként felállított állandó munkacsoportok, valamint egy, az EÜB húsz tagjából álló munkacsoport biztosítja jelen megállapodás végrehajtásának nyomon követését a csoport vállalatainál, és javaslatait

12 megküldheti az Irányító Bizottságnak. Az irányító Bizottság évente egyszer mérleget készít tevékenységéről az EÜB-nek. Helyi szinten minden egységben a munkahelyi egészséggel és biztonsággal foglalkozó fórumok, amelyek a munkavállalók (országtól függően a szakszervezetek) és a vezetőség képviselőiből állnak, üzemorvosok és az egészség, biztonság kérdésével foglalkozó szakértők segítségével nyomon követik az egészség és a biztonság területén elért eredményeket, valamint részt vesznek a kockázatos helyzetek azonosításában, a tervezésben és a megelőző intézkedések nyomon követésében cikk: A vezetési és kommunikációs terv A vezetési terv A csoport kötelezettséget vállal arra, hogy minden egységen belül létrehoz egy, a Politika alapelveire, a folyamatos jobbításra, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok értékelésére és kezelésére támaszkodó vezetési rendszert. A rendszer a szociális párbeszédre és a következő tervre támaszkodik: o Egészségi és biztonsági szabályzatok készítése a központ, az ágazatok illetve üzleti egységek (Business Unit-ok) szintjén, o A főbb fejlődési irányok és a minőségi, valamint mennyiségi célok évenkénti meghatározása. Ezen intézkedések egyfelől az ágazatok és a központ, másfelől pedig az üzleti egységek és ágazataik között kerülnek meghatározásra. o Középtávú akcióprogram legalább 3 évre vonatkozóan, amelyet évente aktualizálnak,

13 o A vezetői rendszer rendszeres értékelésének (önértékelés, külső és belső audit) lehetővé kell tennie, hogy megbizonyosodjunk a jelen megállapodásban meghatározott elvek és kötelezettségvállalások tényleges figyelembe vételéről. o A vezetés általi felülvizsgálat legalább évente egyszer, o A belső ellenőrzés, különösen a GDF SUEZ Egészség és Biztonság kézikönyve segítségével a GDF SUEZ az Egészség és Biztonság szakterület kölcsönösségen alapuló hálózata és a belső audit révén a meghatározott tematikákat követve működik, o a vezetők évenkénti értékelése az egészség és a biztonság javításának területén való részvételük szintje, eredményeik és munkacsoportjaik eredményei alapján A kommunikációt és az eszmecserét meghatározó eljárás A lefelé és felfelé irányuló kommunikációs eljárás alapvető fontossággal bír. Elő kell mozdítani: - a következők ismeretét: o az egészségre és biztonságra vonatkozó politikánk, o az elérendő célok, o és saját eredményeink, - az összegyűjtött tapasztalatok és a belső, valamint külső jó gyakorlat megosztása

14 A kommunikációnak átláthatónak, konkrétnak, pozitívnak és részvételen alapulónak kell lennie, hogy erősítse az egészség és biztonság kultúráját. Lehetővé kell tennie, hogy a dolgozók által felvetett minden kérésre választ tudjunk adni. Kommunikációt kell folytatnunk a veszélyek megelőzéséről ügyfeleinkkel, a számunkra szolgáltatást nyújtókkal és szélesebb értelemben a létesítményeink és tevékenységünk által érintett minden külső féllel is. Ennek a kommunikációnak ki kell terjednie a termékeinket és szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfelekre és az érintett közösségre, a nyilvánosságra is. 3. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 3.1. cikk: A megállapodás nyomon követése Az Egészség és Biztonság Irányító Bizottsága felelős a megállapodás nyomon követéséért a 2.3 cikkben meghatározott feltételek szerint. Az Egészség és Biztonság Irányító Bizottsága határozza meg a mutatókat, valamint a nyomon követés és az ellenőrzés módozatait cikk: Értelmezés és módosítás Figyelembe véve, hogy a jelen megállapodást több nyelvre lefordítják, az aláíró felek csak a francia nyelvű (aláírt) változatot tekintik hitelesnek. A jelen megállapodással kapcsolatos értelmezési kérdések a fentebb említett, a nyomon követést ellátó bizottság hatáskörébe tartoznak. A megállapodás a vonatkozó munka törvénykönyve rendelkezéseinek megfelelően módosítható

15 3.3. cikk: A megállapodás érvénybe lépése és időtartama A megállapodás a párizsi DDTE-hez (Direction départementale du travail et de l'emploi Megyei Munkaügyi és Foglalkoztatási Igazgatóság) és a Párizsi Munkaügyi Bíróság Titkárságához történő benyújtás másnapján lép érvénybe, és határozatlan időre vonatkozik cikk: A megállapodás benyújtása A munka törvénykönyvének megfelelően a megállapodást benyújtják a párizsi DDTE-hez és a Párizsi Munkaügyi Bíróság Titkárságához. Párizs, (dátum) A GDF SUEZ S.A. és a Megállapodás 1.1 cikkében meghatározott feltételeket kielégítő leányvállalatai részéről Gérard MESTRALLET A Csoport vállalatainak munkavállalóit képviselő különleges tárgyalócsoport részéről:

16 Előszó FEJEZET - ALAPELVEK cikk: Alkalmazási terület cikk: Elvek FEJEZET TÁMOGATÓ ELJÁRÁSOK cikk: A vezetők bevonása cikk: Minden egyes személy bevonása cikk: Szociális párbeszéd cikk: A vezetési és kommunikációs terv FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK cikk: A megállapodás nyomon követése cikk: Értelmezés és módosítás cikk: A megállapodás érvénybe lépése és időtartama cikk: A megállapodás benyújtása

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Szám: 05-5/122/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével, azon belül

Részletesebben

MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE

MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE Szabályozott munkahelyi egészségvédelem és munkabiztonság Nyugati országokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 2/a) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe 1 I. Bevezetés A Hivatal

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben