A Debreceni Ady Endre Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debreceni Ady Endre Gimnázium"

Átírás

1 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. : , : OM: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egységkódú intézménye A Debreceni Ady Endre Gimnázium munkaterve és feladat-ellátási terve a 2014/2015-ös tanévre Elfogadta a Debreceni Ady Endre Gimnázium nevelőtestülete. Debrecen, augusztus 28. Rózsavölgyi Gábor igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK Előzmények A 2014/2015-ös tanév fő céljai A 2014/2015-ös tanév legfőbb feladatai Az Ady Endre Gimnázium Iskolatanácsának ülésrendje Az Iskolatanács tagjai A kiemelt képzési formák és munkaközösségek, - vezetőik Az osztályok és osztályfőnökeik Iskolánk feladat-ellátási terve Főbb feladatok További feladatok Iskolai fórumaink A személyzeti munka előkészítése Ellenőrzés, értékelés terve A Debreceni Ady Endre Gimnázium ös tanévének feladat-ellátási ütemterve A tanév előkészítése Iskolai ünnepségek Hagyományos iskolai rendezvények; egyedi rendezvény Érettségi vizsgák Nevelőtestületi értekezletek, programok Vizsgák Szülői értekezletek Fogadóórák Nyílt napok Felvételik Központi mérések, ellenőrzések Iskolai szünetek Belső iskolai versenyek A hat tanításmentes munkanap felhasználása Melléklet Pedagógusok külső megbízásai a 2015 tavaszi érettségi időszakban Melléklet Belső ellenőrzés ütemterve Melléklet Versenyek, amelyekre felkészítést vállalunk 3. oldal 5. oldal 5. oldal 7. oldal 8. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 10. oldal 13. oldal 14. oldal 14. oldal 15. oldal 20. oldal 20. oldal 21. oldal 21. oldal 22. oldal 23. oldal 23. oldal 24. oldal 24. oldal 24. oldal 25. oldal 25. oldal 26. oldal 26. oldal 26. oldal 27. oldal 29. oldal 30. oldal 2

3 A 30 éves Debreceni Ady Endre Gimnázium nevelőtestülete a nevelőtestület előző tanév végi javaslata alapján meghatározta a 2014/2015-ös tanév fő céljait, feladatait. Előzmények Az elmúlt évtizedben a legfőbb feladatként azt határoztuk meg, hogy iskolánkban elmélyítsük a minőségi oktatást-nevelést, a tehetséggondozást és bővítsük módszertani kultúránkat. Mindezt segítették a HEFOP , 3.1.3/B és a TÁMOP , 3.1.5, es, valamint KEOP pályázatokban való részvételünk, a nevelőtestületünk és kreatív kollégáink különböző innovációi, a Referencia iskolai és a Tehetségponttal kapcsolatos tevékenységünk, a korszerű módszerek elterjesztésében vállalt szerepünk. A számos innovációt bizonyítják a különböző országos és helyi elismerések. Nagy örömünkre szolgál, hogy miután a 2012/2013-as tanév végén a TÁMOP pályázati projekt keretében iskolánk részt vehetett az NKT által meghatározott, pedagógus, vezetőés intézményértékelés mintaiskolájaként, és a minősítés eredményeképpen kiváló minősítéseket kapott, azóta a mai napig hét kollégánk végzett illetve jelenleg vesz részt tanfolyamon a tanfelügyelői, minősítési szakértői és szaktanácsadói képzéseken, így várhatóan mindannyian szaktanácsadók, tanfelügyelők és szakértők lesznek. Továbbra is Magyarország 100 legjobb középiskolájához tartozunk, immár az 59. helyen. (Az alternatív, Nahalka István-féle rangsorban, a családi hátteret, a hozzáadott értéket figyelembe véve a megyei riválisokat mind megelőzzük, és az ország legjobbjai közé tartozunk.) Kétszer elnyertük a Debrecen Város Közoktatásáért Díjat, és a Debreceni Egyetem Kiváló Gyakorlóhelye címet. Akkreditált Kiváló Tehetségpont vagyunk, amelyet másodszor kaptunk meg. Több kollégánk városi és országos elismerésekben részesült. Előre szerettünk volna lépni az iskolai fegyelem javítása terén. Ebben évek óta stagnálunk, illetve szerény eredményeket sikerült elérnünk. (Hiányzások, igazolatlan hiányzások, rongálások csökkenése.) Eredményesen folytattuk a pedagógus-értékelést. A közalkalmazotti minősítéseket a Nemzeti Köznevelési Törvény bevezetése óta felfüggesztettük. Folyamatosan figyelemmel kísértük a központi és a saját mérések és az érettségik eredményeinek alakulását. Jelentősen fejlesztettük a tehetséggondozó programunkat. Színesek a különböző képzési profilú osztályaink éves programjai a belső vizsgákkal, különböző néven futó projektekkel (mestermunka, C-day, összefoglaló óra, stb.), a drámásoké az angol nyelvű kreatív játékokkal. A korábbi törvényességi ellenőrzés és KH ellenőrzések megállapításait igyekszünk maximálisan figyelembe venni az adminisztrációs, ügyviteli, ellenőrzési tevékenységünk szervezettebbé és pontosabbá tétele során. Büszkék vagyunk az elmúlt tanév eredményeire: - az iskola kiemelkedően magas tanulmányi (4,330) és érettségi átlagára, a 80 kitűnő tanulóra, az elégetlenek csökkenő számára, a sok remek emelt szintű vizsgára, a sikeres egyetemi-főiskolai felvételekre, - az iskolánk iránt az elmúlt tanévben is megmutatkozó kiemelkedő érdeklődésre, amit jeleznek a tartósan magas osztálylétszámok, a nagyszámú jelentkezés, a sok fellebbezés, átvételi kérelem, - a tehetségek felismerése, gondozása és a tehetség-tanácsadás területén elért eredményeinkre, 3

4 - a kiemelkedő és évről-évre növekvő számú tanulmányi versenyeredményre, angolból, magyarból, drámából, művészettörténetből, olaszból és franciából OKTV döntős helyezésekre, - a művészeti versenyeken elért kiemelkedő nemzetközi és országos eredményekre, tartósan magas színvonalú rendezvényeinkre, városi és megyei ünnepségeken, versenyeken való színvonalas szereplésekre, közülük kiemelkedik a Légy jó mindhalálig, kiváló művészetpedagógusaink Várhalmi Ilona, Jóna Szabolcs és Kerekes Rita jóvoltából, illetve a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen és a Cantemus Nemzetközi Kórusversenyen augusztusban kategória győztes Leánykarunkra, Kerekes Rita kiemelkedő karnagyi tevékenységére, - tanulóink önálló munkáira, - a komplex nyelvvizsgák magas számára, - a lány aerobic és kézilabda, valamint a fiú labdarúgó és floorball csapataink kimagasló eredményeire, - a fejlesztést szolgáló és a harmadik ciklusban eddig azt egyértelműen bizonyító pedagógus értékelési rendszerünkre, - a töretlen innovatív munkára, a számos újításra a projekteket, az idegen nyelveket és a művészeti oktatást illetően, - arra, hogy a SÉTA programban hosszú évek óta számos növendékünk megmutathatta magát, - hogy az olvasást az Olvass többet! nemzetközi irodalmi vetélkedő határokon túlra terjeszkedve is segíti, hogy bemutató nappal, kiállításokkal, táborral is népszerűsíti céljait, - büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink nyáron Kínában egy nemzetközi gyermek művészeti fesztiválon szerepelhettek, - sokat köszönhettünk tavaly is a szülők segítőkészségének, szeretetének. Sajnos tavaly is csupán szerény mértékben sikerült előrelépni az iskolai fegyelmet illetően. A fegyelmezett munkavégzést, a zavartalan iskolai munkát néha akadályozza a kölcsönösen elfogadott normák nem egyforma értelmezése, a következetlenségek. A Diákönkormányzat vezetése sokat dolgozott az előző tanévben is! Tavaly a DÖK-napot ismét új formában sikerült megvalósítani. Továbbra sem erős szervezőerő azonban a diákönkormányzat a diákközösség életében. A városi szervezet segítsége sem kézzelfogható, pedig a mi diákjaink is benne vannak. A hiányzások csak kis mértékben csökkennek. Mértékük, és a mögöttük lévő szülői és háziorvosi engedékenység akadályozza a munkánkat. Folyamatosan szorgalmazzuk azt, hogy országos megoldásra lenne szükség ezen a területen (lásd a felnőtt társadalom táppénz szabályainak szigorodását)! Összességében megállapítható, hogy az elmúlt tanév folyamán is eredményes, magas színvonalú munka folyt a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban. 4

5 A 2014/2015-ös tanév fő céljai: Célok: A Nemzeti Köznevelési Törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a 2012-es kerettanterv alapján megalkotott helyi tanterveinkkel kezdjük meg oktató-nevelő munkánkat. Alapdokumentumainkat ennek megfelelően felmenő rendszerben vezetjük be. Az iskolánkban tovább kell folytatnunk a tehetséggondozást valamint a minőségi, kompetencia alapú oktatást-nevelést. Mindezt segíti a résztvevők körének teljessége, a rendelkezésünkre álló technikai eszközök. Eredményes pályázatot valósítottunk meg, amelynek jóvoltából felkészültünk a Referencia iskolai akkreditációra. Felkészített, vizsgázott szakértőink, tanfelügyelőink segítségével felkészülünk a szaktanácsadásra, a pedagógiai szakmai ellenőrzésre és minősítésre. Az idei tanévben célunk a kiemelkedő eredményeink őrzése, a kialakult tudásunk, tapasztalataink folyamatos beépítése a mindennapok gyakorlatába, jó gyakorlatok átadása, újak alkotása. A mindennapos testnevelés keretében a 9. évfolyamon megvalósuló táncoktatás hatékony megszervezése. Törekszünk arra, hogy a pedagógus előmeneteli rendszer működése minél zökkenőmentesebb legyen. A 2014/2015-ös tanév fő feladatai: 1. Felkészülés a pedagógus, vezető és intézményértékelésre, a minősítésekre, a portfólió összeállítására 2. A szakértő és szaktanácsadó rendszer bevezetésére való felkészülés 3. A mindennapos testnevelés bővülésének kezelése 4. A közösségi szolgálat szervezettebbé tétele 5. Az új vezetői munkamegosztás kialakítása 6. A Referencia iskolai akkreditáció 7. A felújítási munkák kezelése amennyiben megvalósulnak Kiemelt feladatok: 1. A tehetséggondozás és a kompetencia alapú oktatás, a módszertani kultúránk további fejlesztése. - A kompetencia alapú oktatás továbbra is érintse valamennyi osztályunkat. - A Kiváló Tehetségponttal kapcsolatos feladatok megoldása, pályázatok beadása. - A Referencia iskolai akkreditáció lebonyolítása. - Jó gyakorlataink karbantartása, újabb gyakorlatok elkészítése. - A Méltóság mezeje programmal, a közösségi szolgálat szervezésével, a TeSzedd akciókban való részvétellel tanulóink szociális kompetenciáit igyekszünk fejleszteni. 5

6 2. Szervezési kérdések, alapdokumentumok felülvizsgálata: A Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend szükséges pontosítása. Az eljárásrend kontrollja, felkészülés a KLIK ellenőrzésekre. A helyi tanterveink bevezetésének figyelemmel kísérése. A 32 órás benntartózkodás koordinálása, az egyenlő teherviselésre törekvés. A Kormányhivatal tanévi ellenőrzésére való felkészülés. A honlapunk továbbfejlesztése, a digitális információáramlásunk tovább építése. A mindennapos testnevelés feltételrendszerének megteremtése. A 2016-os érettségihez kapcsolódó közösségi szolgálat szervezése, adminisztrációja. A TANINFORM-os elektronikus adminisztráció további működtetése, a tapasztalatok értékelése. 3. A kétszintű érettségire való felkészülés: Az emelt szintű érettségi fakultációk benne a városi szintű közös fakultációk - figyelemmel kísérése. A felkért kollégáink részvételének lehetőség szerinti legteljesebb biztosítása az emelt szintű érettségi vizsgázatói illetve emelt- és középszintű érettségi elnöki feladatok ellátásában. (A Munkaterv mellékleteként 2015 májusában a felkérések és elfogadások ismeretében pontos tervet készítünk!) A nyelvi előkészítős és a két tanítási nyelvű osztályok követelményei teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése. A belső vizsgák elemzése, összehasonlítása. Az idegen nyelvi tanárunk tevékenységének pontos megtervezése, szervezése. Az előrehozott érettségikkel kapcsolatos folyamatok szabályozása, az új feltételek tudatosítása. 5. A minőségirányítás: A központi, intézményi, pedagógus és vezetői értékelési rendszer figyelemmel kísérése. Segíteni az arra jogosult kollégákat a Pedagógus II. feltételei teljesítésében, a portfólió elkészítésében. Az IMIP csoport éves tevékenységének a pontos meghatározása, a belső pedagógus értékelési rendszer segítése. A Pedagógus Értékelési Rendszer harmadik ciklusának folytatása, a minősítésre pályázó kollégák bevonása. Mérések, értékelések rendszerének tervezése - A belső méréseket kijavítjuk, illetve a központi mérések tapasztalatait munkaközösségi és nevelőtestületi szinten értékeljük, a tanulókat és a szülőket tájékoztatjuk. - A kötelező érettségi tantárgyakból idén is tervezünk próba-érettségit. 6. A diákönkormányzat segítése: - A DÖK további határozott segítése. - Működésük átgondolása, a vezetői felkészítés és a programok megvalósításának támogatása. - A DÖK-nap helyének és szerepének megtalálása. 6

7 AZ ADY ENDRE GIMNÁZIUM ISKOLATANÁCSÁNAK ÜLÉSRENDJE Augusztus Az Iskolatanács éves ülésrendjének elfogadása - Javaslatok az intézmény éves munkatervéhez - A mindennapos testnevelésről, a táncoktatásról - Egyebek (személyi kérdések, erdei iskola, órarend, tankönyvellátás, heti 32 órás benntartózkodás szabályai, Házirend módosítása, stb ) Szeptember Az évindítás tapasztalatai - A szalagavató tapasztalatai, a nevelőtestületi kirándulás, a nyílt napok, Ady-nap - Október 6-a, 23-a megünneplésének tervezete - Az érettségi tapasztalatai Tikász Katalin, a munkaközösség-vezetők, érettségi elnök kollégáink beszámolói December 2. - A közösségi szolgálat szervezéséről, szabályairól Lajmán Gréta - A nyílt napok tapasztata - Az Ady nap értékelése - A november-decemberi rendezvényekről Január 6. - A félévzárás teendői - A felvételi vizsgák lebonyolításáról - Az Ady-bálról és Március 15-e megünnepléséről - Az esetleges január 1-jei változásokról Március A felvételik gyorsértékelése - A pedagógus beiskolázási terv - A DÖK-nap tervezett programja és a sportnap előzetes tervezése Április A végzős rendezvények tervezése - Az érettségikről - Az év végi rendezvényterv: gála, tanévzárás, sportnap, osztályozók, szóbeli érettségik Június A tanév értékelése Elfogadta az Iskolatanács a augusztus 27-i ülésén. 7

8 Az Iskolatanács tagjai: Rózsavölgyi Gábor Dobránszky Sándor Tikász Marianna Katalin Várhalmi Ilona Borsi Erzsébet Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin Farkas Rita Kertiné Szakáll Anna Kónya István Kunné Munkácsi Ágnes Pető Csaba Józsefné KT elnök Papp Viktor Dr. Pepó Péterné Sebestyén Béla PDSZ bizalmi Szabóné Heim Mária PSZ bizalmi A kiemelt képzési formák és munkaközösségek, - vezetőik: Művészeti képzés Két tanítási nyelvű képzés Várhalmi Ilona igh. - művészeti vezető Dr. Pepó Péterné mk. vezető Angol nyelvi Idegen nyelvi Informatika könyvtár Magyar nyelv és irodalom Matematika Osztályfőnöki Természettudományi Testnevelés Történelem Farkas Rita mk. vezető Kunné Munkácsi Ágnes mk. vezető Kónya István mk. vezető Pető Csaba Józsefné mk. vezető Borsi Erzsébet mk. vezető Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin mk. vezető Kertiné Szakáll Anna mk. vezető Sebestyén Béla mk. vezető Papp Viktor mk. vezető 8

9 Az osztályok és osztályfőnökeik: A Hat-évfolyamos Szabó Andrea A Hat-évfolyamos Pető Csaba Józsefné Ny /B NYEK angol-német Terdik Borbála Kny Magyar-angol Drake Szilvia kéttannyelvű Ny /D NYEK angol Dr. Bagossi Edit Krisztina (dráma, ének) A Hat-évfolyamos Senk Lajos B Angol-német emelt Németh Katalin (NYEK) C Magyar-angol Ágostonné Frantsik Éva kéttannyelvű D Dráma, ének emelt Kerekes Rita (NYEK) A Hat-évfolyamos Lakatosné Pethő Ildikó B Angol-német emelt Simon Andrea (NYEK) C Magyar-angol Koós Judit kéttannyelvű D Dráma, ének emelt Völgyesiné Lukács Katalin (NYEK) A Hat-évfolyamos Orosz Norbert A Hat-évfolyamos Borsi Erzsébet B Angol-olasz emelt Szabó Tünde (NYEK) C Magyar-angol Bécsi Orsolya kéttannyelvű D Dráma, ének emelt Dr. Módis Lászlóné (NYEK) B Angol-olasz emelt Purda Katalin (NYEK) C Magyar-angol Sebestyén Béla kéttannyelvű D Dráma, ének emelt (NYEK) Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin 9

10 ISKOLÁNK FELADATELLÁTÁSI TERVE: Főbb feladatok 1. Folytatni kell törekvéseinket a tehetségek felismerése, a tehetséggondozás és tanácsadás területén. Törekednünk kell a tanulóink alapképességének felmérésére, kompetenciáik fejlesztésére, az ismereteik rendszerbe foglalására. A kompetencia alapú oktatásban résztvevők körének teljességével, a TÁMOP es pályázat révén, a Referencia iskolai és a Tehetségpontból adódó lehetőségek maximális kihasználásával, a kétszintű érettségire való felkészüléssel párhuzamosan folyamatosan gyarapítani kell pedagógiai, módszertani kultúránkat. Mindezen szándékunkat megerősítik a központi intézmény, vezetői és pedagógus értékelés kiváló eredményei, elismeréseink. A magas színvonal fenntartása érdekében a munkaközösségek ebben a tanévben is folytassanak méréseket elsősorban a kötelező érettségi tárgyak esetében határozzák meg, hogy melyek azok a legfontosabb tanulói képességek, készségek, amelyeket az oktató-nevelő munkájuk során fejleszteni kívánnak. Vegyék figyelembe, munkájukba építsék be a központi mérések osztályokra és egyénekre megvizsgált eredményeit! Folytassuk tovább belső vizsgarendszerünk működtetését, a tapasztalatok hasznosítását. A tanórát továbbra is a tanulói képességfejlesztés szem előtt tartásával tervezzük és szervezzük. A munkaközösségi értekezleteken az érettségiken közreműködő érettségi elnökeink, emelt szintű vizsgáztató és javító tanáraink, szakértőink a tapasztalataikról beszámolnak, azokat a munkaközösség tagjai építsék be a munkájukba. Felelős: minden munkaközösség és valamennyi tanár Határidő: folyamatos 2. A szeptember 1-jétől életbe lépett alapdokumentumaink: Pedagógiai Program, helyi tanterveink, SZMSZ működésének követése, a Házirend esetleges módosítása. Felelős: vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők Határidő: szeptember 1., illetve folyamatos 3. A pedagógus előmeneteli rendszer segítése Felelős: vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, titkárság, pedagógusok, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők Határidő: szeptember 1., november 30., január Felkészülés a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási utasításából adódó feladatokra, Felelős: vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok Határidő: szeptember 1., illetve folyamatos 5. A beiskolázással kapcsolatos feladatok megszervezése. Nyílt napok, felvételi vizsgák előkészítése, megszervezése, a felvételi tapasztalatainak feldolgozása. Értesítések, beiratkozás. 10

11 Felelős: Dobránszky Sándor, Tikász Katalin, Várhalmi Ilona, Dr. Pepó Péterné, a magyar, a matematika és az angol munkaközösségek vezetője, az érintett osztályfőnökök Határidő: október 15-től június 26-ig (ütemezve lásd később!) 6. A évi tavaszi és őszi érettségi és az iskolánkat érintő kompetencia-mérések tapasztalatai. Felelős: Tikász Katalin Határidő: április (a évi országos eredmények ismeretében) 7. A kétszintű érettségire felkészítő fakultáció választás előkészítése, az előző választás sikerességének vizsgálata. Felelős: Tikász Katalin és munkaközösség-vezetők Határidő: március A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az NKT 80. (9) alapján Felelős: Sebestyén Béla és a testnevelés munkaközösség Határidő: január 5. és május 27. között 9. Az érettségire felkészítő fakultációk és fakultatív programok (szakkörök) meghirdetése, A fenntartói jóváhagyás, jelentkezés, visszajelzés (írásban). Felelős: Tikász Katalin, munkaközösség-vezetők Határidő: április 15. illetve május Próba-érettségik lebonyolítása a végzős évfolyamokon. Felelős: Borsi Erzsébet, Pető Csaba Józsefné, Papp Viktor és a végzős osztályfőnökök Határidő: április Kompetencia-mérések lebonyolítása a 8. és a 10. évfolyamokon. Felelős: Tikász Katalin, Borsi Erzsébet, Pető Csaba Józsefné és az érintett osztályfőnökök Határidő: május A gimnázium igazgatója az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján elemzi az intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az iskola igazgatója azonosítja az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartónak. 11

12 Felelős: Rózsavölgyi Gábor, Tikász Katalin és az érintett osztályfőnökök, mk. vezetők Határidő: június 10., illetve Központi mérés angol nyelvből a 8. osztályosok számára. Felelős: Tikász Katalin, Farkas Rita Határidő: június A NYEK-es és két tannyelvű oktatás feltételrendszerének áttekintése. Felelős: Rózsavölgyi Gábor, igazgatóhelyettesek, két tanítási nyelvű munkaközösségvezető Határidő: április Javaslat a 2016/2017-es tanév beiskolázási tervére Felelős: Rózsavölgyi Gábor Határidő: június Az IMIP csoport irányítja, szervezi a pedagógus és vezetői értékelési rendszerünk működését, valamint segíti a központi mérések eredményeinek feldolgozásáról. Felelős: az IMIP csoport megbízott vezetője és tagjai Határidő: június A szervezett véleménynyilvánítás formáinak működtetése. Felelős: Rózsavölgyi Gábor és igazgatóhelyettesek Határidő: június Az érettségik, előrehozott érettségik megszervezése és sikeres lebonyolítása. Felelős: Tikász Katalin, munkaközösség vezetők, végzős osztályfőnökök, érintett vizsgáztató tanárok, jegyzői feladatra felkért kollégák Határidő: szeptember 5. illetve február 15.; és október 15 - november 22., illetve május 4 június A Kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapját, a Holokauszt emléknapját osztálykeretben szervezzük meg, iskolai szinten emlékezünk meg a történelem munkaközösség szervezésében a Nemzeti Összetartozás Emléknapjáról. Az Európai Unióhoz való tartozás jegyében az uniós társainkkal is foglalkozunk. Megismerjük az Unió szerveit, tagországait osztály-keretben. Részt veszünk a Mi vagyunk Európa programban. Felelős: Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin osztályfőnöki munkaközösség-vezető, Papp Viktor történelem munkaközösség-vezető és az osztályfőnökök Határidő: február 25-höz, április 16-hoz és június 4-hez közel eső munkanapok, ill. folyamatos 12

13 20. A Diákönkormányzat tevékenységének átgondolása, a választások, a felkészítő lebonyolítása, az elsősavató, a felkészítő és a diák-önkormányzati-nap megszervezése. Felelős: Szabó Andrea, DÖK-segítő tanár és az osztályfőnökök Határidő: folyamatos 21. A Pedagógus értékelési rendszer kompetencia alapú működtetése minden munkaközösségben. Felelős: Rózsavölgyi Gábor, vezetők, munkaközösség-vezetők Határidő: szeptember 15. (tervezés), június 15. (végrehajtás) 22. A 2015/16-os tanévben alkalmazandó pedagógusok névsorának (oktatási azonosítóval, végzettséggel, szakképzettséggel) megküldése a Kormányhivatalnak. Felelős: Rózsavölgyi Gábor, Fitosné Farkas Eszter Határidő: augusztus Külkapcsolataink lebonyolítása Kovászna, St. Gallen, Loudoun Valley (USA) Felelős: Völgyesiné Lukács Katalin, Simon Andrea, Galambosné Hornyák Erika Határidő: október április 24. Az iskola 30. éves jubileumi eseményeinek lebonyolítása: évkönyv, gála, stb. Felelős: Rózsavölgyi Gábor, Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa, Kluka Hajnalka, Dr. Bagossi Edit Krisztina Határidő: június 30. További feladatok: 1. Az iskola valamennyi dolgozója a PP, a helyi tantervek, az SZMSZ, a tanév helyi rendje (EMMI és KLIK), iskolánk házirendje és munkaterve szerint, saját munkaköri leírása alapján végezze munkáját. Készítsen munkájához tanmenetet (a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők ütemtervet)! A munkaközösségek és a könyvtáros tanárok munkatervet! A pedagógus értékelési rendszerben, január 1-től a központi ellenőrzési és minősítési folyamatban mindenkitől kérhető tematikus terv és óra- (foglalkozás) terv. Felelős: minden fent nevezett dolgozó Határidő: szeptember 15. (kezdő nyelvcsoportoknál szeptember 30.), illetve értelemszerű 2. Minden megbízatás, munkakör, vállalt, vagy kapott feladat elvégzése tervszerű és dokumentált legyen. (Munkatervek, tanmenetek, szóbeli érettségi tételek jóváhagyása a szakmai felelősség felvállalásával a közvetlen felettes feladata!) Minden dolgozó az iskolában tartózkodását írásban a jelenléti íven naprakészen vezeti. (A pedagógusok a kötelező benntartózkodást jelentő 32 órát saját, egyedi íven, elektronikus rendszerben vezetik 4 heti bontásban!) 13

14 A munka elrendelése: tantárgyfelosztás, munkaterv mind a kettőt elfogadja a nevelőtestület, alkalmi feladatokat helyben szokásos módon, a tárgyalóban a táblán kifüggesztve, vagy írásos megbízással történik. Felelős: minden dolgozó Határidő: folyamatos 3. Az ifjúságvédelmi munkát tervszerűen és hatékonyan kell folytatni. Ehhez szoros együttműködésre van szükség a rászoruló gyerekeket tanító tanárok, az osztályfőnök, az iskolaorvos és védőnő valamint az iskola ifjúságvédelmi felelőse között. Külön figyelmet érdemel az ingyenes tankönyvvel kapcsolatos kormányrendelet végrehajtása. A könyvtári kölcsönzés zökkenőmentes lebonyolítása. Amennyiben lehetőség nyílik rá az ADA-val közös drog-prevenciós pályázatot folytatása! Az SNI-s és BTM-es tanulók helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. Felelős: Tikász Katalin és Lajmán Gréta ifjúságvédelmi és tankönyv-felelős, ill. Dobránszky Sándor Határidő: folyamatos 4. Iskolai fórumaink előkészítése és színvonalas lebonyolítása: 4.1. Diákközgyűlés Felelős: Várhalmi Ilona és Szabó Andrea Határidő: szeptember Iskolagyűlés Felelős: Péterné Kopasz Zsuzsa és a könyvtáros tanárok Határidő: április Szülői Választmány ülései Felelős: Dobránszky Sándor Határidő: szeptember 16., valamint január A személyzeti munka előkészítése: a. a 2014/2015-ös tantárgyfelosztás véglegesítése Felelős: Kovács Imréné, Tikász Katalin, munkaközösség-vezetők Határidő: augusztus 22. b. előzetes tantárgyfelosztás készítése a 2015/2016-os tanévre Felelős: munkaközösség-vezetők ill. Tikász Katalin Határidő: május 15. (illetve a fenntartónak benyújtandó június 30-ig) c. szerződés-kötésre javaslat-tétel, szükség esetén álláshirdetés Felelős: Rózsavölgyi Gábor (véleményezés esetében munkaközösség-vezetők) Határidő: április 15., illetve üresedés esetén 14

15 Ellenőrzés, értékelés terve Célja: az iskolában folyó oktató-nevelő munka minőségének megismerése és javítása, a vezetők ellenőrző tevékenységének irányítása Területei: - a tanügyi dokumentációk ellenőrzése, elemzése - jelenléti ívek, törzslap, napló beírások ellenőrzése - a tanterv és a tanmenet szerinti haladás ellenőrzése - az értékelés ellenőrzése (jegyek időarányosan, témazáró dolgozatok, stb.) - a tanítási órák, belső vizsgák, érettségik, foglalkozások, iskolai rendezvények pontos megtartásának ellenőrzése - a Házirend betartásának ellenőrzése - a tanári ügyelet ellenőrzése - a nevelő, oktató munkát segítők tevékenységének ellenőrzése Szintjei: - az oktató-nevelő munka ellenőrzése, értékelése az alábbi szinteken: iskolai szint munkaközösségi szint osztály illetve csoport szint egyéni ( egy dolgozó esetében) Formái: - időben rendszeres - előre egyeztetett - szúrópróbaszerű - gyakornoki rendszerben foglaltak alapján a gyakornokok munkájának folyamatos ellenőrzése - előre nem tervezhető (panaszok kivizsgálása esetén, pl.) Módszerei: - dokumentumok vizsgálata diákigazolványok igénylése tanügyi nyomtatványok vezetése szabadság nyilvántartások vezetése (pedagógusok, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők) tankönyvigénylés folyamatának ellenőrzése belső vizsgák rendjének ellenőrzése (osztályozó, felvételi, érettségi,) osztályfőnöki adminisztráció ellenőrzése (hiányzások, igazolások, közösségi szolgálat,) - óra-, foglalkozás és rendezvény látogatás 15

16 - tanmenetek, foglalkozási tervek, forgatókönyvek ellenőrzése - tanári ügyelet ellenőrzése, - reggeli késések ellenőrzése, - délutáni foglalkozások ellenőrzése, - ellenőrzők, dolgozatok, írásos munkák megtekintése Ellenőrzést végezők: - iskola magasabb vezetői - munkaközösség vezetők - osztályfőnökök - iskolavezetés által felkért személy Az ellenőrzés, értékelés minden szintű vezetőnek tervezett és kötelező tevékenysége. Adminisztrálnia kell! A vezetők tapasztalataikról kötelesek beszámolni: Félévkor, tanév végén írásban illetve a tanév folyamán a vezetői ill. iskolatanácsi megbeszéléseken. Felelős vezetők jelzése: RG, DS, TK, VI, mkv. Az ellenőrzés ütemterve: Augusztus szeptember - dokumentumok (törzskönyv, bizonyítvány, ellenőrző, e-napló) - DS - munkatervek (éves munkatervek, tanmenetek, ütemtervek) - RG, DS, TK, VI, mkv. - épület, taneszközök rendelkezésre állása - DS - munka-, tűz- és balesetvédelem (készültségi próbariadó) - DS - fakultációk, nyelvcsoportok, szakkörök - TK - a mindennapos testnevelés, a táncoktatás 9. évfolyamos bevezetése, a sportkörök, a DSK működésének ellenőrzése DS és VI - a Keleti István Művészeti Iskola beindulása, órarendjeink összehangolása - VI - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. Október - órakezdés, óratartás - RG, DS, TK, VI, mkv. - az elmúlt 3 évben érkezett új kollégák látogatása - RG, DS, TK, VI, mkv. - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - RG, DS, TK, VI, mkv. - eszköz-leltár - DS - a házirend betartása - RG, DS, TK, VI, mkv. - az emelt szintű érettségi felkészítők DS és TK - az időarányos értékelés - DS - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG 16

17 - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. November - a nevelő és oktató munkát segítők tevékenysége - RG, DS, TK, VI iskolatitkárok rendszergazda laboráns munkakörűek: szabadidő szervező ifjúságvédelmi- és tankönyv felelős oktatástechnikus laboráns - tanmenetek szerinti haladás - RG, DS, TK, VI, mkv. - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - RG, DS, TK, VI, mkv. - felvételi eljárás, felvételi vizsgák lebonyolítási terve - RG - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. December - értékelés, osztályzás - RG, DS, TK, VI, mkv. - a tantárgyanként időarányosan szükséges osztályzat(ok) megléte DS és TK - drámás vizsgák, RG, VI és TK - gazdálkodás, foglalkoztatási és likviditási terv előkészítése - RG - taneszköz beszerzés - DS - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. Január - órakezdés, óratartás - RG, DS, TK, VI, mkv. - NYEK-es vizsgák - RG, DS, TK, - új kollégák beilleszkedése, a mentori tevékenység - RG - pedagógus továbbképzés (beiskolázás) - DS - félévzárás, adminisztráció, jegyek lezárása DS, VI és TK - az e-napló ellenőrzése - DS - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. 17

18 Február - iskolai egészségügy, ifjúságvédelem, környezeti kultúra, fogyasztóvédelem - TK - félévi átfogó ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. (dokumentumoktól a munkatervek arányos teljesítéséig) - a kétszintű érettségire jelentkezés - TK - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - RG, DS, TK, VI, mkv. - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. Március - tanmenetek szerinti haladás - RG, DS, TK, VI, mkv. - a tantárgyanként időarányosan szükséges osztályzat(ok) megléte - RG, DS, TK, VI, mkv. - fegyelmi helyzet - RG - felvételi eljárás, felvételi vizsgák DS és TK - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. Április - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - RG, DS, TK, VI, mkv. - kirándulási tervek - DS - hatosztályos vizsgák - TK - próbaérettségik DS, TK - a végzős rendezvények előkészületei - VI - az érettségi előkészítése - TK - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. Május - az érettségi folyamata - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - értékelés, osztályozás, mérések DS és TK - a tantárgyanként időarányosan szükséges osztályzat(ok) megléte DS és TK - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. 18

19 Június július - drámás vizsgák, NYEK-es vizsgák - a tanév végi átfogó ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. (a dokumentumoktól az ellenőrzéseken át a munkatervek teljesítéséig) - az új tantárgyfelosztás elkészítésének ellenőrzése - TK - év végi osztályozás, értékelés, jegyek lezárása - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - a tanévzáró és a gála megszervezése VI és RG - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. 19

20 A Debreceni Ady Endre Gimnázium ös tanévének feladat-ellátási ütemterve A tanév előkészítése: 1. A tanév vezetői előkészítése augusztus 21. 9,00 Felelős: Rózsavölgyi Gábor igazgató 2. A nevelőtestület "alakuló" értekezlete augusztus 22. 8,00 Felelős: Rózsavölgyi Gábor igazgató 3. Munkaközösségi értekezletek, megbeszélések aug (beosztás alapján) Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 4. Javító-, különbözeti -, osztályozó- és pótvizsgák augusztus 25., (esetlegesen 26.) 8,00-tól Felelős: Kovács Imréné igazgatóhelyettes, Tikász Katalin 5. Erdei iskola és békatábor a Vekeri-tavi DORCAS Kempingben augusztus án Felelős: Várhalmi Ilona művészeti vezető igh., Péterné Kopasz Zsuzsa, Szabó Andrea A táborvezető: Sebestyén Béla, a testnevelés munkaközösség vezetője 6. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet augusztus 28. 8,00 Felelős: Rózsavölgyi Gábor 7. Tanévnyitó iskolagyűlés szeptember 1., hétfő 7,45 Felelős: Várhalmi Ilona művészeti vezető, Péterné Kopasz Zsuzsa szabadidő-szervező, Krecsmáry Tamás oktatástechnikus és a DÖK 8. Az első tanítási nap szeptember 1., hétfő 1. of. órában ünnepélyes tanévnyitó iskolagyűlés 2-4. osztályfőnöki óra közben 10,40-től - munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás Az órák tematikájáért felel: Dobránszky Sándor igazgatóhelyettes Órarendért felelős: Tikász Katalin igazgatóhelyettes 9. Az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos teendők koordinálása. Határidő: folyamatos (2014. szeptember 1-15.) Felelős: Dobránszky Sándor igazgatóhelyettes, Lajmán Gréta tankönyv- és ifj. védelmi felelős, Peternainé Juhász Zsuzsanna és Zelei Zsoltné könyvtáros tanárok 10. Tankönyvosztás egyedi beosztás alapján; az ingyenes tankönyvek könyvtári kölcsönzése Határidő: szeptember 1.; 15. Felelős: Lajmán Gréta; könyvtáros tanárok 11. Az Intézményi Tanács és a DÖK véleményeztetése: 1. a maximális osztálylétszámoktól való eltérésről, 2. a tankönyv-segélyezés rendjéről, 3. az ún. fizetős rendezvényekről Határidő: szeptember 2. Felelős: Dobránszky Sándor és Szabó Andrea 20

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015.

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015. Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.klevai.hu MUNKATERV 2014-2015. 1 A Kossuth

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben