A Debreceni Ady Endre Gimnázium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debreceni Ady Endre Gimnázium"

Átírás

1 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. : , : OM: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egységkódú intézménye A Debreceni Ady Endre Gimnázium munkaterve és feladat-ellátási terve a 2014/2015-ös tanévre Elfogadta a Debreceni Ady Endre Gimnázium nevelőtestülete. Debrecen, augusztus 28. Rózsavölgyi Gábor igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK Előzmények A 2014/2015-ös tanév fő céljai A 2014/2015-ös tanév legfőbb feladatai Az Ady Endre Gimnázium Iskolatanácsának ülésrendje Az Iskolatanács tagjai A kiemelt képzési formák és munkaközösségek, - vezetőik Az osztályok és osztályfőnökeik Iskolánk feladat-ellátási terve Főbb feladatok További feladatok Iskolai fórumaink A személyzeti munka előkészítése Ellenőrzés, értékelés terve A Debreceni Ady Endre Gimnázium ös tanévének feladat-ellátási ütemterve A tanév előkészítése Iskolai ünnepségek Hagyományos iskolai rendezvények; egyedi rendezvény Érettségi vizsgák Nevelőtestületi értekezletek, programok Vizsgák Szülői értekezletek Fogadóórák Nyílt napok Felvételik Központi mérések, ellenőrzések Iskolai szünetek Belső iskolai versenyek A hat tanításmentes munkanap felhasználása Melléklet Pedagógusok külső megbízásai a 2015 tavaszi érettségi időszakban Melléklet Belső ellenőrzés ütemterve Melléklet Versenyek, amelyekre felkészítést vállalunk 3. oldal 5. oldal 5. oldal 7. oldal 8. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 10. oldal 13. oldal 14. oldal 14. oldal 15. oldal 20. oldal 20. oldal 21. oldal 21. oldal 22. oldal 23. oldal 23. oldal 24. oldal 24. oldal 24. oldal 25. oldal 25. oldal 26. oldal 26. oldal 26. oldal 27. oldal 29. oldal 30. oldal 2

3 A 30 éves Debreceni Ady Endre Gimnázium nevelőtestülete a nevelőtestület előző tanév végi javaslata alapján meghatározta a 2014/2015-ös tanév fő céljait, feladatait. Előzmények Az elmúlt évtizedben a legfőbb feladatként azt határoztuk meg, hogy iskolánkban elmélyítsük a minőségi oktatást-nevelést, a tehetséggondozást és bővítsük módszertani kultúránkat. Mindezt segítették a HEFOP , 3.1.3/B és a TÁMOP , 3.1.5, es, valamint KEOP pályázatokban való részvételünk, a nevelőtestületünk és kreatív kollégáink különböző innovációi, a Referencia iskolai és a Tehetségponttal kapcsolatos tevékenységünk, a korszerű módszerek elterjesztésében vállalt szerepünk. A számos innovációt bizonyítják a különböző országos és helyi elismerések. Nagy örömünkre szolgál, hogy miután a 2012/2013-as tanév végén a TÁMOP pályázati projekt keretében iskolánk részt vehetett az NKT által meghatározott, pedagógus, vezetőés intézményértékelés mintaiskolájaként, és a minősítés eredményeképpen kiváló minősítéseket kapott, azóta a mai napig hét kollégánk végzett illetve jelenleg vesz részt tanfolyamon a tanfelügyelői, minősítési szakértői és szaktanácsadói képzéseken, így várhatóan mindannyian szaktanácsadók, tanfelügyelők és szakértők lesznek. Továbbra is Magyarország 100 legjobb középiskolájához tartozunk, immár az 59. helyen. (Az alternatív, Nahalka István-féle rangsorban, a családi hátteret, a hozzáadott értéket figyelembe véve a megyei riválisokat mind megelőzzük, és az ország legjobbjai közé tartozunk.) Kétszer elnyertük a Debrecen Város Közoktatásáért Díjat, és a Debreceni Egyetem Kiváló Gyakorlóhelye címet. Akkreditált Kiváló Tehetségpont vagyunk, amelyet másodszor kaptunk meg. Több kollégánk városi és országos elismerésekben részesült. Előre szerettünk volna lépni az iskolai fegyelem javítása terén. Ebben évek óta stagnálunk, illetve szerény eredményeket sikerült elérnünk. (Hiányzások, igazolatlan hiányzások, rongálások csökkenése.) Eredményesen folytattuk a pedagógus-értékelést. A közalkalmazotti minősítéseket a Nemzeti Köznevelési Törvény bevezetése óta felfüggesztettük. Folyamatosan figyelemmel kísértük a központi és a saját mérések és az érettségik eredményeinek alakulását. Jelentősen fejlesztettük a tehetséggondozó programunkat. Színesek a különböző képzési profilú osztályaink éves programjai a belső vizsgákkal, különböző néven futó projektekkel (mestermunka, C-day, összefoglaló óra, stb.), a drámásoké az angol nyelvű kreatív játékokkal. A korábbi törvényességi ellenőrzés és KH ellenőrzések megállapításait igyekszünk maximálisan figyelembe venni az adminisztrációs, ügyviteli, ellenőrzési tevékenységünk szervezettebbé és pontosabbá tétele során. Büszkék vagyunk az elmúlt tanév eredményeire: - az iskola kiemelkedően magas tanulmányi (4,330) és érettségi átlagára, a 80 kitűnő tanulóra, az elégetlenek csökkenő számára, a sok remek emelt szintű vizsgára, a sikeres egyetemi-főiskolai felvételekre, - az iskolánk iránt az elmúlt tanévben is megmutatkozó kiemelkedő érdeklődésre, amit jeleznek a tartósan magas osztálylétszámok, a nagyszámú jelentkezés, a sok fellebbezés, átvételi kérelem, - a tehetségek felismerése, gondozása és a tehetség-tanácsadás területén elért eredményeinkre, 3

4 - a kiemelkedő és évről-évre növekvő számú tanulmányi versenyeredményre, angolból, magyarból, drámából, művészettörténetből, olaszból és franciából OKTV döntős helyezésekre, - a művészeti versenyeken elért kiemelkedő nemzetközi és országos eredményekre, tartósan magas színvonalú rendezvényeinkre, városi és megyei ünnepségeken, versenyeken való színvonalas szereplésekre, közülük kiemelkedik a Légy jó mindhalálig, kiváló művészetpedagógusaink Várhalmi Ilona, Jóna Szabolcs és Kerekes Rita jóvoltából, illetve a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen és a Cantemus Nemzetközi Kórusversenyen augusztusban kategória győztes Leánykarunkra, Kerekes Rita kiemelkedő karnagyi tevékenységére, - tanulóink önálló munkáira, - a komplex nyelvvizsgák magas számára, - a lány aerobic és kézilabda, valamint a fiú labdarúgó és floorball csapataink kimagasló eredményeire, - a fejlesztést szolgáló és a harmadik ciklusban eddig azt egyértelműen bizonyító pedagógus értékelési rendszerünkre, - a töretlen innovatív munkára, a számos újításra a projekteket, az idegen nyelveket és a művészeti oktatást illetően, - arra, hogy a SÉTA programban hosszú évek óta számos növendékünk megmutathatta magát, - hogy az olvasást az Olvass többet! nemzetközi irodalmi vetélkedő határokon túlra terjeszkedve is segíti, hogy bemutató nappal, kiállításokkal, táborral is népszerűsíti céljait, - büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink nyáron Kínában egy nemzetközi gyermek művészeti fesztiválon szerepelhettek, - sokat köszönhettünk tavaly is a szülők segítőkészségének, szeretetének. Sajnos tavaly is csupán szerény mértékben sikerült előrelépni az iskolai fegyelmet illetően. A fegyelmezett munkavégzést, a zavartalan iskolai munkát néha akadályozza a kölcsönösen elfogadott normák nem egyforma értelmezése, a következetlenségek. A Diákönkormányzat vezetése sokat dolgozott az előző tanévben is! Tavaly a DÖK-napot ismét új formában sikerült megvalósítani. Továbbra sem erős szervezőerő azonban a diákönkormányzat a diákközösség életében. A városi szervezet segítsége sem kézzelfogható, pedig a mi diákjaink is benne vannak. A hiányzások csak kis mértékben csökkennek. Mértékük, és a mögöttük lévő szülői és háziorvosi engedékenység akadályozza a munkánkat. Folyamatosan szorgalmazzuk azt, hogy országos megoldásra lenne szükség ezen a területen (lásd a felnőtt társadalom táppénz szabályainak szigorodását)! Összességében megállapítható, hogy az elmúlt tanév folyamán is eredményes, magas színvonalú munka folyt a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban. 4

5 A 2014/2015-ös tanév fő céljai: Célok: A Nemzeti Köznevelési Törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a 2012-es kerettanterv alapján megalkotott helyi tanterveinkkel kezdjük meg oktató-nevelő munkánkat. Alapdokumentumainkat ennek megfelelően felmenő rendszerben vezetjük be. Az iskolánkban tovább kell folytatnunk a tehetséggondozást valamint a minőségi, kompetencia alapú oktatást-nevelést. Mindezt segíti a résztvevők körének teljessége, a rendelkezésünkre álló technikai eszközök. Eredményes pályázatot valósítottunk meg, amelynek jóvoltából felkészültünk a Referencia iskolai akkreditációra. Felkészített, vizsgázott szakértőink, tanfelügyelőink segítségével felkészülünk a szaktanácsadásra, a pedagógiai szakmai ellenőrzésre és minősítésre. Az idei tanévben célunk a kiemelkedő eredményeink őrzése, a kialakult tudásunk, tapasztalataink folyamatos beépítése a mindennapok gyakorlatába, jó gyakorlatok átadása, újak alkotása. A mindennapos testnevelés keretében a 9. évfolyamon megvalósuló táncoktatás hatékony megszervezése. Törekszünk arra, hogy a pedagógus előmeneteli rendszer működése minél zökkenőmentesebb legyen. A 2014/2015-ös tanév fő feladatai: 1. Felkészülés a pedagógus, vezető és intézményértékelésre, a minősítésekre, a portfólió összeállítására 2. A szakértő és szaktanácsadó rendszer bevezetésére való felkészülés 3. A mindennapos testnevelés bővülésének kezelése 4. A közösségi szolgálat szervezettebbé tétele 5. Az új vezetői munkamegosztás kialakítása 6. A Referencia iskolai akkreditáció 7. A felújítási munkák kezelése amennyiben megvalósulnak Kiemelt feladatok: 1. A tehetséggondozás és a kompetencia alapú oktatás, a módszertani kultúránk további fejlesztése. - A kompetencia alapú oktatás továbbra is érintse valamennyi osztályunkat. - A Kiváló Tehetségponttal kapcsolatos feladatok megoldása, pályázatok beadása. - A Referencia iskolai akkreditáció lebonyolítása. - Jó gyakorlataink karbantartása, újabb gyakorlatok elkészítése. - A Méltóság mezeje programmal, a közösségi szolgálat szervezésével, a TeSzedd akciókban való részvétellel tanulóink szociális kompetenciáit igyekszünk fejleszteni. 5

6 2. Szervezési kérdések, alapdokumentumok felülvizsgálata: A Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend szükséges pontosítása. Az eljárásrend kontrollja, felkészülés a KLIK ellenőrzésekre. A helyi tanterveink bevezetésének figyelemmel kísérése. A 32 órás benntartózkodás koordinálása, az egyenlő teherviselésre törekvés. A Kormányhivatal tanévi ellenőrzésére való felkészülés. A honlapunk továbbfejlesztése, a digitális információáramlásunk tovább építése. A mindennapos testnevelés feltételrendszerének megteremtése. A 2016-os érettségihez kapcsolódó közösségi szolgálat szervezése, adminisztrációja. A TANINFORM-os elektronikus adminisztráció további működtetése, a tapasztalatok értékelése. 3. A kétszintű érettségire való felkészülés: Az emelt szintű érettségi fakultációk benne a városi szintű közös fakultációk - figyelemmel kísérése. A felkért kollégáink részvételének lehetőség szerinti legteljesebb biztosítása az emelt szintű érettségi vizsgázatói illetve emelt- és középszintű érettségi elnöki feladatok ellátásában. (A Munkaterv mellékleteként 2015 májusában a felkérések és elfogadások ismeretében pontos tervet készítünk!) A nyelvi előkészítős és a két tanítási nyelvű osztályok követelményei teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése. A belső vizsgák elemzése, összehasonlítása. Az idegen nyelvi tanárunk tevékenységének pontos megtervezése, szervezése. Az előrehozott érettségikkel kapcsolatos folyamatok szabályozása, az új feltételek tudatosítása. 5. A minőségirányítás: A központi, intézményi, pedagógus és vezetői értékelési rendszer figyelemmel kísérése. Segíteni az arra jogosult kollégákat a Pedagógus II. feltételei teljesítésében, a portfólió elkészítésében. Az IMIP csoport éves tevékenységének a pontos meghatározása, a belső pedagógus értékelési rendszer segítése. A Pedagógus Értékelési Rendszer harmadik ciklusának folytatása, a minősítésre pályázó kollégák bevonása. Mérések, értékelések rendszerének tervezése - A belső méréseket kijavítjuk, illetve a központi mérések tapasztalatait munkaközösségi és nevelőtestületi szinten értékeljük, a tanulókat és a szülőket tájékoztatjuk. - A kötelező érettségi tantárgyakból idén is tervezünk próba-érettségit. 6. A diákönkormányzat segítése: - A DÖK további határozott segítése. - Működésük átgondolása, a vezetői felkészítés és a programok megvalósításának támogatása. - A DÖK-nap helyének és szerepének megtalálása. 6

7 AZ ADY ENDRE GIMNÁZIUM ISKOLATANÁCSÁNAK ÜLÉSRENDJE Augusztus Az Iskolatanács éves ülésrendjének elfogadása - Javaslatok az intézmény éves munkatervéhez - A mindennapos testnevelésről, a táncoktatásról - Egyebek (személyi kérdések, erdei iskola, órarend, tankönyvellátás, heti 32 órás benntartózkodás szabályai, Házirend módosítása, stb ) Szeptember Az évindítás tapasztalatai - A szalagavató tapasztalatai, a nevelőtestületi kirándulás, a nyílt napok, Ady-nap - Október 6-a, 23-a megünneplésének tervezete - Az érettségi tapasztalatai Tikász Katalin, a munkaközösség-vezetők, érettségi elnök kollégáink beszámolói December 2. - A közösségi szolgálat szervezéséről, szabályairól Lajmán Gréta - A nyílt napok tapasztata - Az Ady nap értékelése - A november-decemberi rendezvényekről Január 6. - A félévzárás teendői - A felvételi vizsgák lebonyolításáról - Az Ady-bálról és Március 15-e megünnepléséről - Az esetleges január 1-jei változásokról Március A felvételik gyorsértékelése - A pedagógus beiskolázási terv - A DÖK-nap tervezett programja és a sportnap előzetes tervezése Április A végzős rendezvények tervezése - Az érettségikről - Az év végi rendezvényterv: gála, tanévzárás, sportnap, osztályozók, szóbeli érettségik Június A tanév értékelése Elfogadta az Iskolatanács a augusztus 27-i ülésén. 7

8 Az Iskolatanács tagjai: Rózsavölgyi Gábor Dobránszky Sándor Tikász Marianna Katalin Várhalmi Ilona Borsi Erzsébet Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin Farkas Rita Kertiné Szakáll Anna Kónya István Kunné Munkácsi Ágnes Pető Csaba Józsefné KT elnök Papp Viktor Dr. Pepó Péterné Sebestyén Béla PDSZ bizalmi Szabóné Heim Mária PSZ bizalmi A kiemelt képzési formák és munkaközösségek, - vezetőik: Művészeti képzés Két tanítási nyelvű képzés Várhalmi Ilona igh. - művészeti vezető Dr. Pepó Péterné mk. vezető Angol nyelvi Idegen nyelvi Informatika könyvtár Magyar nyelv és irodalom Matematika Osztályfőnöki Természettudományi Testnevelés Történelem Farkas Rita mk. vezető Kunné Munkácsi Ágnes mk. vezető Kónya István mk. vezető Pető Csaba Józsefné mk. vezető Borsi Erzsébet mk. vezető Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin mk. vezető Kertiné Szakáll Anna mk. vezető Sebestyén Béla mk. vezető Papp Viktor mk. vezető 8

9 Az osztályok és osztályfőnökeik: A Hat-évfolyamos Szabó Andrea A Hat-évfolyamos Pető Csaba Józsefné Ny /B NYEK angol-német Terdik Borbála Kny Magyar-angol Drake Szilvia kéttannyelvű Ny /D NYEK angol Dr. Bagossi Edit Krisztina (dráma, ének) A Hat-évfolyamos Senk Lajos B Angol-német emelt Németh Katalin (NYEK) C Magyar-angol Ágostonné Frantsik Éva kéttannyelvű D Dráma, ének emelt Kerekes Rita (NYEK) A Hat-évfolyamos Lakatosné Pethő Ildikó B Angol-német emelt Simon Andrea (NYEK) C Magyar-angol Koós Judit kéttannyelvű D Dráma, ének emelt Völgyesiné Lukács Katalin (NYEK) A Hat-évfolyamos Orosz Norbert A Hat-évfolyamos Borsi Erzsébet B Angol-olasz emelt Szabó Tünde (NYEK) C Magyar-angol Bécsi Orsolya kéttannyelvű D Dráma, ének emelt Dr. Módis Lászlóné (NYEK) B Angol-olasz emelt Purda Katalin (NYEK) C Magyar-angol Sebestyén Béla kéttannyelvű D Dráma, ének emelt (NYEK) Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin 9

10 ISKOLÁNK FELADATELLÁTÁSI TERVE: Főbb feladatok 1. Folytatni kell törekvéseinket a tehetségek felismerése, a tehetséggondozás és tanácsadás területén. Törekednünk kell a tanulóink alapképességének felmérésére, kompetenciáik fejlesztésére, az ismereteik rendszerbe foglalására. A kompetencia alapú oktatásban résztvevők körének teljességével, a TÁMOP es pályázat révén, a Referencia iskolai és a Tehetségpontból adódó lehetőségek maximális kihasználásával, a kétszintű érettségire való felkészüléssel párhuzamosan folyamatosan gyarapítani kell pedagógiai, módszertani kultúránkat. Mindezen szándékunkat megerősítik a központi intézmény, vezetői és pedagógus értékelés kiváló eredményei, elismeréseink. A magas színvonal fenntartása érdekében a munkaközösségek ebben a tanévben is folytassanak méréseket elsősorban a kötelező érettségi tárgyak esetében határozzák meg, hogy melyek azok a legfontosabb tanulói képességek, készségek, amelyeket az oktató-nevelő munkájuk során fejleszteni kívánnak. Vegyék figyelembe, munkájukba építsék be a központi mérések osztályokra és egyénekre megvizsgált eredményeit! Folytassuk tovább belső vizsgarendszerünk működtetését, a tapasztalatok hasznosítását. A tanórát továbbra is a tanulói képességfejlesztés szem előtt tartásával tervezzük és szervezzük. A munkaközösségi értekezleteken az érettségiken közreműködő érettségi elnökeink, emelt szintű vizsgáztató és javító tanáraink, szakértőink a tapasztalataikról beszámolnak, azokat a munkaközösség tagjai építsék be a munkájukba. Felelős: minden munkaközösség és valamennyi tanár Határidő: folyamatos 2. A szeptember 1-jétől életbe lépett alapdokumentumaink: Pedagógiai Program, helyi tanterveink, SZMSZ működésének követése, a Házirend esetleges módosítása. Felelős: vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők Határidő: szeptember 1., illetve folyamatos 3. A pedagógus előmeneteli rendszer segítése Felelős: vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, titkárság, pedagógusok, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők Határidő: szeptember 1., november 30., január Felkészülés a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási utasításából adódó feladatokra, Felelős: vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok Határidő: szeptember 1., illetve folyamatos 5. A beiskolázással kapcsolatos feladatok megszervezése. Nyílt napok, felvételi vizsgák előkészítése, megszervezése, a felvételi tapasztalatainak feldolgozása. Értesítések, beiratkozás. 10

11 Felelős: Dobránszky Sándor, Tikász Katalin, Várhalmi Ilona, Dr. Pepó Péterné, a magyar, a matematika és az angol munkaközösségek vezetője, az érintett osztályfőnökök Határidő: október 15-től június 26-ig (ütemezve lásd később!) 6. A évi tavaszi és őszi érettségi és az iskolánkat érintő kompetencia-mérések tapasztalatai. Felelős: Tikász Katalin Határidő: április (a évi országos eredmények ismeretében) 7. A kétszintű érettségire felkészítő fakultáció választás előkészítése, az előző választás sikerességének vizsgálata. Felelős: Tikász Katalin és munkaközösség-vezetők Határidő: március A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az NKT 80. (9) alapján Felelős: Sebestyén Béla és a testnevelés munkaközösség Határidő: január 5. és május 27. között 9. Az érettségire felkészítő fakultációk és fakultatív programok (szakkörök) meghirdetése, A fenntartói jóváhagyás, jelentkezés, visszajelzés (írásban). Felelős: Tikász Katalin, munkaközösség-vezetők Határidő: április 15. illetve május Próba-érettségik lebonyolítása a végzős évfolyamokon. Felelős: Borsi Erzsébet, Pető Csaba Józsefné, Papp Viktor és a végzős osztályfőnökök Határidő: április Kompetencia-mérések lebonyolítása a 8. és a 10. évfolyamokon. Felelős: Tikász Katalin, Borsi Erzsébet, Pető Csaba Józsefné és az érintett osztályfőnökök Határidő: május A gimnázium igazgatója az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján elemzi az intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az iskola igazgatója azonosítja az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartónak. 11

12 Felelős: Rózsavölgyi Gábor, Tikász Katalin és az érintett osztályfőnökök, mk. vezetők Határidő: június 10., illetve Központi mérés angol nyelvből a 8. osztályosok számára. Felelős: Tikász Katalin, Farkas Rita Határidő: június A NYEK-es és két tannyelvű oktatás feltételrendszerének áttekintése. Felelős: Rózsavölgyi Gábor, igazgatóhelyettesek, két tanítási nyelvű munkaközösségvezető Határidő: április Javaslat a 2016/2017-es tanév beiskolázási tervére Felelős: Rózsavölgyi Gábor Határidő: június Az IMIP csoport irányítja, szervezi a pedagógus és vezetői értékelési rendszerünk működését, valamint segíti a központi mérések eredményeinek feldolgozásáról. Felelős: az IMIP csoport megbízott vezetője és tagjai Határidő: június A szervezett véleménynyilvánítás formáinak működtetése. Felelős: Rózsavölgyi Gábor és igazgatóhelyettesek Határidő: június Az érettségik, előrehozott érettségik megszervezése és sikeres lebonyolítása. Felelős: Tikász Katalin, munkaközösség vezetők, végzős osztályfőnökök, érintett vizsgáztató tanárok, jegyzői feladatra felkért kollégák Határidő: szeptember 5. illetve február 15.; és október 15 - november 22., illetve május 4 június A Kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapját, a Holokauszt emléknapját osztálykeretben szervezzük meg, iskolai szinten emlékezünk meg a történelem munkaközösség szervezésében a Nemzeti Összetartozás Emléknapjáról. Az Európai Unióhoz való tartozás jegyében az uniós társainkkal is foglalkozunk. Megismerjük az Unió szerveit, tagországait osztály-keretben. Részt veszünk a Mi vagyunk Európa programban. Felelős: Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin osztályfőnöki munkaközösség-vezető, Papp Viktor történelem munkaközösség-vezető és az osztályfőnökök Határidő: február 25-höz, április 16-hoz és június 4-hez közel eső munkanapok, ill. folyamatos 12

13 20. A Diákönkormányzat tevékenységének átgondolása, a választások, a felkészítő lebonyolítása, az elsősavató, a felkészítő és a diák-önkormányzati-nap megszervezése. Felelős: Szabó Andrea, DÖK-segítő tanár és az osztályfőnökök Határidő: folyamatos 21. A Pedagógus értékelési rendszer kompetencia alapú működtetése minden munkaközösségben. Felelős: Rózsavölgyi Gábor, vezetők, munkaközösség-vezetők Határidő: szeptember 15. (tervezés), június 15. (végrehajtás) 22. A 2015/16-os tanévben alkalmazandó pedagógusok névsorának (oktatási azonosítóval, végzettséggel, szakképzettséggel) megküldése a Kormányhivatalnak. Felelős: Rózsavölgyi Gábor, Fitosné Farkas Eszter Határidő: augusztus Külkapcsolataink lebonyolítása Kovászna, St. Gallen, Loudoun Valley (USA) Felelős: Völgyesiné Lukács Katalin, Simon Andrea, Galambosné Hornyák Erika Határidő: október április 24. Az iskola 30. éves jubileumi eseményeinek lebonyolítása: évkönyv, gála, stb. Felelős: Rózsavölgyi Gábor, Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa, Kluka Hajnalka, Dr. Bagossi Edit Krisztina Határidő: június 30. További feladatok: 1. Az iskola valamennyi dolgozója a PP, a helyi tantervek, az SZMSZ, a tanév helyi rendje (EMMI és KLIK), iskolánk házirendje és munkaterve szerint, saját munkaköri leírása alapján végezze munkáját. Készítsen munkájához tanmenetet (a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők ütemtervet)! A munkaközösségek és a könyvtáros tanárok munkatervet! A pedagógus értékelési rendszerben, január 1-től a központi ellenőrzési és minősítési folyamatban mindenkitől kérhető tematikus terv és óra- (foglalkozás) terv. Felelős: minden fent nevezett dolgozó Határidő: szeptember 15. (kezdő nyelvcsoportoknál szeptember 30.), illetve értelemszerű 2. Minden megbízatás, munkakör, vállalt, vagy kapott feladat elvégzése tervszerű és dokumentált legyen. (Munkatervek, tanmenetek, szóbeli érettségi tételek jóváhagyása a szakmai felelősség felvállalásával a közvetlen felettes feladata!) Minden dolgozó az iskolában tartózkodását írásban a jelenléti íven naprakészen vezeti. (A pedagógusok a kötelező benntartózkodást jelentő 32 órát saját, egyedi íven, elektronikus rendszerben vezetik 4 heti bontásban!) 13

14 A munka elrendelése: tantárgyfelosztás, munkaterv mind a kettőt elfogadja a nevelőtestület, alkalmi feladatokat helyben szokásos módon, a tárgyalóban a táblán kifüggesztve, vagy írásos megbízással történik. Felelős: minden dolgozó Határidő: folyamatos 3. Az ifjúságvédelmi munkát tervszerűen és hatékonyan kell folytatni. Ehhez szoros együttműködésre van szükség a rászoruló gyerekeket tanító tanárok, az osztályfőnök, az iskolaorvos és védőnő valamint az iskola ifjúságvédelmi felelőse között. Külön figyelmet érdemel az ingyenes tankönyvvel kapcsolatos kormányrendelet végrehajtása. A könyvtári kölcsönzés zökkenőmentes lebonyolítása. Amennyiben lehetőség nyílik rá az ADA-val közös drog-prevenciós pályázatot folytatása! Az SNI-s és BTM-es tanulók helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. Felelős: Tikász Katalin és Lajmán Gréta ifjúságvédelmi és tankönyv-felelős, ill. Dobránszky Sándor Határidő: folyamatos 4. Iskolai fórumaink előkészítése és színvonalas lebonyolítása: 4.1. Diákközgyűlés Felelős: Várhalmi Ilona és Szabó Andrea Határidő: szeptember Iskolagyűlés Felelős: Péterné Kopasz Zsuzsa és a könyvtáros tanárok Határidő: április Szülői Választmány ülései Felelős: Dobránszky Sándor Határidő: szeptember 16., valamint január A személyzeti munka előkészítése: a. a 2014/2015-ös tantárgyfelosztás véglegesítése Felelős: Kovács Imréné, Tikász Katalin, munkaközösség-vezetők Határidő: augusztus 22. b. előzetes tantárgyfelosztás készítése a 2015/2016-os tanévre Felelős: munkaközösség-vezetők ill. Tikász Katalin Határidő: május 15. (illetve a fenntartónak benyújtandó június 30-ig) c. szerződés-kötésre javaslat-tétel, szükség esetén álláshirdetés Felelős: Rózsavölgyi Gábor (véleményezés esetében munkaközösség-vezetők) Határidő: április 15., illetve üresedés esetén 14

15 Ellenőrzés, értékelés terve Célja: az iskolában folyó oktató-nevelő munka minőségének megismerése és javítása, a vezetők ellenőrző tevékenységének irányítása Területei: - a tanügyi dokumentációk ellenőrzése, elemzése - jelenléti ívek, törzslap, napló beírások ellenőrzése - a tanterv és a tanmenet szerinti haladás ellenőrzése - az értékelés ellenőrzése (jegyek időarányosan, témazáró dolgozatok, stb.) - a tanítási órák, belső vizsgák, érettségik, foglalkozások, iskolai rendezvények pontos megtartásának ellenőrzése - a Házirend betartásának ellenőrzése - a tanári ügyelet ellenőrzése - a nevelő, oktató munkát segítők tevékenységének ellenőrzése Szintjei: - az oktató-nevelő munka ellenőrzése, értékelése az alábbi szinteken: iskolai szint munkaközösségi szint osztály illetve csoport szint egyéni ( egy dolgozó esetében) Formái: - időben rendszeres - előre egyeztetett - szúrópróbaszerű - gyakornoki rendszerben foglaltak alapján a gyakornokok munkájának folyamatos ellenőrzése - előre nem tervezhető (panaszok kivizsgálása esetén, pl.) Módszerei: - dokumentumok vizsgálata diákigazolványok igénylése tanügyi nyomtatványok vezetése szabadság nyilvántartások vezetése (pedagógusok, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők) tankönyvigénylés folyamatának ellenőrzése belső vizsgák rendjének ellenőrzése (osztályozó, felvételi, érettségi,) osztályfőnöki adminisztráció ellenőrzése (hiányzások, igazolások, közösségi szolgálat,) - óra-, foglalkozás és rendezvény látogatás 15

16 - tanmenetek, foglalkozási tervek, forgatókönyvek ellenőrzése - tanári ügyelet ellenőrzése, - reggeli késések ellenőrzése, - délutáni foglalkozások ellenőrzése, - ellenőrzők, dolgozatok, írásos munkák megtekintése Ellenőrzést végezők: - iskola magasabb vezetői - munkaközösség vezetők - osztályfőnökök - iskolavezetés által felkért személy Az ellenőrzés, értékelés minden szintű vezetőnek tervezett és kötelező tevékenysége. Adminisztrálnia kell! A vezetők tapasztalataikról kötelesek beszámolni: Félévkor, tanév végén írásban illetve a tanév folyamán a vezetői ill. iskolatanácsi megbeszéléseken. Felelős vezetők jelzése: RG, DS, TK, VI, mkv. Az ellenőrzés ütemterve: Augusztus szeptember - dokumentumok (törzskönyv, bizonyítvány, ellenőrző, e-napló) - DS - munkatervek (éves munkatervek, tanmenetek, ütemtervek) - RG, DS, TK, VI, mkv. - épület, taneszközök rendelkezésre állása - DS - munka-, tűz- és balesetvédelem (készültségi próbariadó) - DS - fakultációk, nyelvcsoportok, szakkörök - TK - a mindennapos testnevelés, a táncoktatás 9. évfolyamos bevezetése, a sportkörök, a DSK működésének ellenőrzése DS és VI - a Keleti István Művészeti Iskola beindulása, órarendjeink összehangolása - VI - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. Október - órakezdés, óratartás - RG, DS, TK, VI, mkv. - az elmúlt 3 évben érkezett új kollégák látogatása - RG, DS, TK, VI, mkv. - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - RG, DS, TK, VI, mkv. - eszköz-leltár - DS - a házirend betartása - RG, DS, TK, VI, mkv. - az emelt szintű érettségi felkészítők DS és TK - az időarányos értékelés - DS - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG 16

17 - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. November - a nevelő és oktató munkát segítők tevékenysége - RG, DS, TK, VI iskolatitkárok rendszergazda laboráns munkakörűek: szabadidő szervező ifjúságvédelmi- és tankönyv felelős oktatástechnikus laboráns - tanmenetek szerinti haladás - RG, DS, TK, VI, mkv. - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - RG, DS, TK, VI, mkv. - felvételi eljárás, felvételi vizsgák lebonyolítási terve - RG - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. December - értékelés, osztályzás - RG, DS, TK, VI, mkv. - a tantárgyanként időarányosan szükséges osztályzat(ok) megléte DS és TK - drámás vizsgák, RG, VI és TK - gazdálkodás, foglalkoztatási és likviditási terv előkészítése - RG - taneszköz beszerzés - DS - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. Január - órakezdés, óratartás - RG, DS, TK, VI, mkv. - NYEK-es vizsgák - RG, DS, TK, - új kollégák beilleszkedése, a mentori tevékenység - RG - pedagógus továbbképzés (beiskolázás) - DS - félévzárás, adminisztráció, jegyek lezárása DS, VI és TK - az e-napló ellenőrzése - DS - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. 17

18 Február - iskolai egészségügy, ifjúságvédelem, környezeti kultúra, fogyasztóvédelem - TK - félévi átfogó ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. (dokumentumoktól a munkatervek arányos teljesítéséig) - a kétszintű érettségire jelentkezés - TK - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - RG, DS, TK, VI, mkv. - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. Március - tanmenetek szerinti haladás - RG, DS, TK, VI, mkv. - a tantárgyanként időarányosan szükséges osztályzat(ok) megléte - RG, DS, TK, VI, mkv. - fegyelmi helyzet - RG - felvételi eljárás, felvételi vizsgák DS és TK - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. Április - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - RG, DS, TK, VI, mkv. - kirándulási tervek - DS - hatosztályos vizsgák - TK - próbaérettségik DS, TK - a végzős rendezvények előkészületei - VI - az érettségi előkészítése - TK - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. Május - az érettségi folyamata - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - értékelés, osztályozás, mérések DS és TK - a tantárgyanként időarányosan szükséges osztályzat(ok) megléte DS és TK - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. 18

19 Június július - drámás vizsgák, NYEK-es vizsgák - a tanév végi átfogó ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. (a dokumentumoktól az ellenőrzéseken át a munkatervek teljesítéséig) - az új tantárgyfelosztás elkészítésének ellenőrzése - TK - év végi osztályozás, értékelés, jegyek lezárása - reggeli késések ellenőrzése - RG, DS, TK, VI - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - RG - a tanévzáró és a gála megszervezése VI és RG - a KLIK központi és DTK ellenőrzések szempontjai szerinti belső ellenőrzés - RG, DS, TK, VI, mkv. 19

20 A Debreceni Ady Endre Gimnázium ös tanévének feladat-ellátási ütemterve A tanév előkészítése: 1. A tanév vezetői előkészítése augusztus 21. 9,00 Felelős: Rózsavölgyi Gábor igazgató 2. A nevelőtestület "alakuló" értekezlete augusztus 22. 8,00 Felelős: Rózsavölgyi Gábor igazgató 3. Munkaközösségi értekezletek, megbeszélések aug (beosztás alapján) Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 4. Javító-, különbözeti -, osztályozó- és pótvizsgák augusztus 25., (esetlegesen 26.) 8,00-tól Felelős: Kovács Imréné igazgatóhelyettes, Tikász Katalin 5. Erdei iskola és békatábor a Vekeri-tavi DORCAS Kempingben augusztus án Felelős: Várhalmi Ilona művészeti vezető igh., Péterné Kopasz Zsuzsa, Szabó Andrea A táborvezető: Sebestyén Béla, a testnevelés munkaközösség vezetője 6. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet augusztus 28. 8,00 Felelős: Rózsavölgyi Gábor 7. Tanévnyitó iskolagyűlés szeptember 1., hétfő 7,45 Felelős: Várhalmi Ilona művészeti vezető, Péterné Kopasz Zsuzsa szabadidő-szervező, Krecsmáry Tamás oktatástechnikus és a DÖK 8. Az első tanítási nap szeptember 1., hétfő 1. of. órában ünnepélyes tanévnyitó iskolagyűlés 2-4. osztályfőnöki óra közben 10,40-től - munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás Az órák tematikájáért felel: Dobránszky Sándor igazgatóhelyettes Órarendért felelős: Tikász Katalin igazgatóhelyettes 9. Az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos teendők koordinálása. Határidő: folyamatos (2014. szeptember 1-15.) Felelős: Dobránszky Sándor igazgatóhelyettes, Lajmán Gréta tankönyv- és ifj. védelmi felelős, Peternainé Juhász Zsuzsanna és Zelei Zsoltné könyvtáros tanárok 10. Tankönyvosztás egyedi beosztás alapján; az ingyenes tankönyvek könyvtári kölcsönzése Határidő: szeptember 1.; 15. Felelős: Lajmán Gréta; könyvtáros tanárok 11. Az Intézményi Tanács és a DÖK véleményeztetése: 1. a maximális osztálylétszámoktól való eltérésről, 2. a tankönyv-segélyezés rendjéről, 3. az ún. fizetős rendezvényekről Határidő: szeptember 2. Felelős: Dobránszky Sándor és Szabó Andrea 20

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium. munkaterve és feladat-ellátási terve. a 2014/2015-ös tanévre

A Debreceni Ady Endre Gimnázium. munkaterve és feladat-ellátási terve. a 2014/2015-ös tanévre 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

Az Ady Endre Gimnázium

Az Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Az Ady Endre Gimnázium munkaterve és feladat-ellátási terve a 2012/2013-as tanévre

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2011/ 2012. tanévre melléklete A munkaterv 1. sz. részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint 18. 9 00-12

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 27. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27. Gólyatábor 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre munkanap áthelyezések október 31 pihenőnap, helyette október 15. munkanap A végzősök 156

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Kelt: 2015. augusztus 27. SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. (56) 340-555, 522-167 (56) 342-834 OM azonosító: 035994 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

tanév. A tanév rendje

tanév. A tanév rendje 2014-15. tanév A tanév rendje A 2014/2015. tanévben : a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Munkaközösség-vezetői megbízatások: 1. Matematika-számítástechnika: Tatár Timea 2. Osztályfőnöki munkaközösség: Szénásiné

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence TANÉV RENDJE - GUNDEL 2016/2017-es tanév A hét betűjele Dátum A hét napja Események augusztus 24. szerda 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben