Alapítvány Páty Fejlesztéséért 2071 Páty, Kossuth u. 83. Levelezési cím: 2071 Páty, Dobogó u. 1040/6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapítvány Páty Fejlesztéséért 2071 Páty, Kossuth u. 83. Levelezési cím: 2071 Páty, Dobogó u. 1040/6"

Átírás

1 Jegyzőkönyv a március 23-i kuratóriumi ülésről Időpont: március 23. hétfő 19:00 óra Hely: Paagh Étterem (Páty, Rákóczi u. 42.) A mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint a kuratórium tagjai közül jelen vannak: Schumicky András elnök, Reményi László titkár, dr. Bendl János, Dr.Czajlik Zoltán (később érkezett), Karvázy Szabolcs, László Béla Elnök úr köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy öt kuratóriumi tag megjelent, tehát a kuratórium határozatképes. (Ali László a i kuratóriumi ülésen jelezte, hogy egészségi állapota miatt a kuratórium munkájában nem tud részt venni.) Elnök úr felkéri Reményi Lászlót, hogy az ülés jegyzőkönyvét számítógépen vezesse, illetve felkéri, hogy a jegyzőkönyvet a szokásos formába öntse. Elnök úr a határozatot együttesen terjeszti elő. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 1/2009. (III.23.) sz. határozata Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja Reményi Lászlót az ülés jegyzőkönyvezetőjének és a jegyzőkönyv készítőjének. Elnök úr javaslatokat kér az ülés jegyzőkönyvének hitelesítői személyére. Karvázy Szabolcs éss László Béla vállalják a feladatot. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 2/2009. (III.23.) sz. határozata Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja Karvázy Szabolcsot és László Bélát a kuratóriumi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének. Elnök úr a meghívóban előzetesen közzétett és mellékelt napirendi pontok elfogadását kéri, a tagoknak napirenden kívüli észrevételük, hozzászólásuk nincs. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 3/2009. (III.23.) sz. határozata Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja a meghívóban is szereplő napirendi pontokat. 1. Az alapítvány évi közhasznú egyszerűsített pénzügyi beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Schumicky András kuratóriumi elnök Schumicky András: Az előzetes anyagban elküldött banki és pénztári forgalom alapján kérdi, hogy van-e valakinek hozzászólni vagy kiegészíteni valója. Mivel ilyen nem érkezett, elnök úr javasolja a szintén előzetesen körbeküldött közhasznú egyszerűsített pénzügyi beszámoló elfogadását. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 4/2009. (III.23.) sz. határozata Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja a évről szóló közhasznú egyszerűsített pénzügyi beszámolót, mely a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2. Az alapítvány évi közhasznúsági jelentésének elfogadása Előterjesztő: Schumicky András kuratóriumi elnök Megérkezik Dr.Czajlik Zoltán kuratóriumi tag, így a kuratórium innentől kezdve hat fővel ülésezik. 1/7

2 Schumicky András: Az előzetes anyagban elküldött közhasznúsági jelentéshez van-e kiegészíteni való, vagy kérdés. Mivel ilyen nem érkezett, a közhasznúsági jelentés elfogadását javasolja. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 5/2009. (III.23.) sz. határozata Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja a évről szóló közhasznúsági jelentést, mely a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3. Beszámoló az alapítvány pillanatnyi pénzügyi helyzetéről és az önkormányzat alapítványi támogatásairól Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár és Schumicky András kuratóriumi elnök Schumicky András: Az önkormányzat 1,5 millió forintot belerakott a költségvetésébe pályázati támogatás címen. Másik 2 millió forintot pedig a Pátyi Tavasz 2009 támogatására. Szerződések erről még nem születtek, de vélhetőleg a pénzhez hozzájutunk. A Pátyi Tavasz támogatás április közepén várható. Reményi László: A március 9-i állapot szerint forint van a bankszámlánkon lekötetlen formában és forint lekötve. Ebből forint címzett támogatás a néptánccsoportnak, forint kiadás várható az APF-2008-as pályázatok lezárásaként és forint az NCA pályázatán nyert összeg, melyet a Pátyi Tavasz rendezvényre fordíthatunk. A fentiek azt jelentik, hogy nagyjából 1,1 millió forinttal gazdálkodhatunk. Schumicky András: Egyéb hozzászólás hiányában a következő határozat elfogadását javasolja. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 6/2009. (III.23.) sz. határozata Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja az alapítvány pillanatnyi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. 4. Döntés az alapítvány által kiírt pályázatra beérkezett pénzügyi és szakmai beszámolóról (APF-2008-as pályázatok teljes lezárása) Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár Reményi László: Az előző kuratóriumi ülésen elfogadott öt APF-2008 pályázati elszámolás mellé most megérkezett az utolsó is. Ezzel az APF-2008 jelű (2007. december 1-én kiírt) pályázati program teljes körűen lezárható. A most döntésre előkészített és előzetesen körbeküldött APF-2008-P05 elszámolás (melyek a mellékletben megtalálhatók) formailag rendben van, mindent megkaptunk, ezek alapján javaslom az elszámolás elfogadását. Schumicky András: Van-e megjegyzés, kérdés? Mivel nem érkezett, elnök úr határozatokra tesz javaslatot. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 7/2009. (III.23.) sz. határozata 2008-P05 jelű Pátyi Modellező Kör pályázati programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi elszámolását és szakmai beszámolóját elfogadja. A kuratórium felkéri az elnök és titkár urakat, hogy a támogatást pénzügyileg rendezzék a támogatott felé. 5. Beszámoló az alapítvány által kiírt pályázatra érkezett beadványokról, a tapasztalatokról és a pályázatok formai értékeléséről (APF-2009-es pályázatok) Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár Reményi László: Határidőre 12 pályázati regisztráció érkezett, melyből 11-en nyújtottak be pályázatot az alábbi táblázat szerint, összesen forint támogatásra. APF-2009-P01 A Pátyi Római Katolikus Egyházközség nyári nagycsaládos táborozása Neszmélyen Dr.Kővágó István /7

3 APF-2009-P02 Gyerekpince Dr. Kálmán Dóra APF-2009-P03 Nyári Napközis Gyermektábor Vizi István APF-2009-P04 Közlekedésbiztonsági nap Omray Ferenc APF-2009-P05 Kincskeresők - Pátyi Társas-Játék Kanizsai Mónika APF-2009-P06 PMK gyermek és ifjúsági modellező tevékenység Pálfalvi Ferenc APF-2009-P07 Pátyi Óvoda Szülői Szervezete programjai Jaczina Attila APF-2009-P08 PáKICs 2009-es nyári tábora Dr.Bálint Balázs APF-2009-P09 Kanyar Majális Szalóki Éva APF-2009-P10 Pátyi kerékpárverseny Merkl Imre APF-2009-P11 Kaland pince Rokolya Péter Egy pályázó a kiírás szerinti összegnél magasabb összegre pályázott (APF-2009-P07), és öt pályázó (APF-2009-P03, APF-2009-P04, APF-2009-P05, APF-2009-P07, APF-2009-P08) egy illetve két napos késéssel fizette be a pályázati díjat. Tavaly a pályázati díj késést elnéztük a pályázóknak, ezen kívül minden beérkezett pályázat formailag rendben van. Schumicky András: Határozat hozatal nem szükséges, azt majd az egyes pályázatok elbírálásánál megtesszük. 6. Beszámoló az alapítvány által kiírt pályázatra érkezett beadványok előzetes értékeléséről (2008. március 10.), az előkészítő bizottság tapasztalatairól, szempontjairól (APF-2009-es pályázatok) Előterjesztő: dr. Bendl János kuratóriumi tag dr. Bendl János: A pályázatok előzetes értékelésére Reményi László, Dr. Czajlik Zoltán és jómagam ültün össze, március 10-én. Örvendetes, hogy a tavalyinál jóval nagyobb számban jelentek meg pályázók, és örvendetes az is, hogy korábban még nem pályázók is megjelentek. A pályázatokról szóló eszmecserénk főbb alapjai az alábbi elvek voltak: - személyi költséget nem, vagy csak minimális mértékben támogassunk - a kiemelt támogatásként meghirdetett forintos támogatást hány esetben, milyen szempontok szerint javasoljuk megítélni - egy személy, közösség, vagy érdekkör (amelyeknél a program végrehajtók lénygében ugyanazok) több maszkban ne nyerjen támogatást - ragaszkodjunk a pályázat tételes kiírásához, melyben egyértelműen szerepel, hogy a késve érkezett pályázati díj kizárást von maga után A viszonylag hosszú, ámde eredményes megbeszélést követően sikerült az álláspontjainkat egymáshoz illeszteni, így az előkészítő bizottság egyhangú javaslatait Dr. Czajlik Zoltán fogja a következő napirendi pontban előterjeszteni. Újra kiírandó pályázattal kapcsolatban az előkészítő bizottság megfogalmazott egy olyan javaslatot is, hogy a pályázat elutasító döntés indoklását vegyük ki a következő pályázatok kiírásából. Karvázy Szabolcs: Nem javaslom az indoklás kivételét, mivel itt nem országos százszámra érkezett pályázatokról van szó, hanem helyi jellegű, helyi civileknek szóló pályázatokat utasítunk el, és ezt igensis indokoljuk. Schumicky András: Felvetem azt, hogy nem lenne-e saját magunk számára is egyszerübb, ha a késéseket nem vennénk figyelembe és a későknek a pályázott fele összegben állapítanánk meg a támogatást. Dr. Czajlik Zoltán: Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a nagyszámú késéssel befizetett pályázati díj ugyan csak egy-két napos késést jelent, de pedagógiai okokból ezen pályázatokat javasoljuk kizárni ebből a körből, de egyben a 8. napirendi pontban javasoljuk egy új pályázat azonnali kiírását, mellyel a mostani kizárt pályázók újra indulhatnak. Reményi László: Sokkal egyszerübb lenne a feladatunk Schumicky András javaslata alapján, főleg nekem a jóval kevesebb adminisztráció okán, de valahol jeleznünk kell, hogy vegyék 3/7

4 komolyan a kiírást. Az új pályázat gondolata éppen azért merült fel, mert a most kizárásra javasolt pályázók, minimális módosítással, újra tudnak pályázni. Ráadásul ezen pályázatok egyike sincs elkésve, ha egy viszonylag közeli új pályázatot írunk ki. Talán az egyik pályázatnál kell majd a projektet más időpontra ütemezni, de mivel nem elkezdett projektről van szó, ez nem okozhat igazából gondot, sőt jobban elő tudják készíteni. Schumicky András: Ha egyéb hozzászólás nincs, javaslom a beszámoló elfogadását. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 8/2009. (III.23.) sz. határozata 2009-es jelű pályázatok kapcsán az előkészítő bizottság beszámolóját elfogadja és munkáját megköszöni. 7. Döntés az alapítvány által kiírt pályázatra érkezett programok támogatásáról (APF es pályázatok) Előterjesztő: Dr. Czajlik Zoltán kuratóriumi tag Távozik Karvázy Szabolcs kuratóriumi tag, így a kuratórium innentől kezdve öt fővel, továbbra is határozatképesen ülésezik. Schumicky András: Felkérem Dr. Czajlik Zoltánt a határozati javaslatok előterjesztésére. Dr. Czajlik Zoltán: János előzőleg elmondta a szempontokat, lássuk sorban a javaslatokat. Dr. Czajlik Zoltán a javaslatokat sorban előterjesztette, mely eredményeként az alábbi határozatok születtek. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 9/2009. (III.23.) sz. határozata 2009 jelű pályázatokról az alábbi szempontrendszer alapján hozza meg döntését: - A beadott pályázati program tartalmi és formai szempontból megfelel-e a pályázati kiírásnak? - A pályázati program részletes költségvetése megalapozott-e, átgondolt-e, kidolgozott-e? - Az alapítvány által adott pénzügyi támogatás felhasználása megfelelően követhető-e a kuratórium számára? Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 10/2009. (III.23.) sz. határozata 2009-P01 jelű A Pátyi Római Katolikus Egyházközség nyári nagycsaládos táborozása Neszmélyen című pályázatot az igényelt forint helyett a pályázat költségvetési tervében megadott tételekre forinttal támogatja. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 11/2009. (III.23.) sz. határozata 2009-P02 jelű Gyerekpince című pályázatot a pályázat költségvetési tervében megadott tételekre forinttal támogatja. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 12/2009. (III.23.) sz. határozata 2009-P03 jelű Nyári Napközis Gyermektábor című pályázatot a késve érkezett pályázati díj formai hibája miatt (Pályázati felhívás 6.3. pontja) nem támogatja. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 13/2009. (III.23.) sz. határozata 2009-P04 jelű Közlekedésbiztonsági nap című pályázatot a késve érkezett pályázati díj formai hibája miatt (Pályázati felhívás 6.3. pontja) nem támogatja. 4/7

5 Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 14/2009. (III.23.) sz. határozata 2009-P05 jelű Kincskeresők - Pátyi Társas-Játék című pályázatot a késve érkezett pályázati díj formai hibája miatt (Pályázati felhívás 6.3. pontja) nem támogatja. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 15/2009. (III.23.) sz. határozata 2009-P06 jelű PMK gyermek és ifjúsági modellező tevékenység című pályázatot kiemelt összeggel, a pályázat költségvetési tervében megadott tételekre forinttal támogatja. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 16/2009. (III.23.) sz. határozata 2009-P07 jelű Pátyi Óvoda Szülői Szervezete programjai című pályázatot a késve érkezett pályázati díj formai hibája miatt (Pályázati felhívás 6.3. pontja) nem támogatja. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 17/2009. (III.23.) sz. határozata 2009-P08 jelű PáKICs 2009-es nyári tábora című pályázatot a késve érkezett pályázati díj formai hibája miatt (Pályázati felhívás 6.3. pontja) nem támogatja. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 18/2009. (III.23.) sz. határozata 2009-P09 jelű Kanyar Majális című pályázatot a pályázat költségvetési tervében megadott anyag és kis értékű tárgyi eszköz, valamint bérleti díjak tételekre forinttal támogatja. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 19/2009. (III.23.) sz. határozata 2009-P10 jelű Pátyi kerékpárverseny című pályázatot a pályázat költségvetési tervében megadott tételekre forinttal támogatja. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 20/2009. (III.23.) sz. határozata Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma négy igen szavazattal és egy tartózkodással úgy dönt, hogy az APF-2009-P11 jelű Kaland pince című pályázatot a pályázatokra arányosan rendelkezésre álló összeg alapján forráshiány miatt nem támogatja. 8. Döntés új pályázat kiírásáról (APF-2009-es 2. körös pályázatok) Előterjesztő: Dr. Czajlik Zoltán kuratóriumi tag Dr. Czajlik Zoltán: Ahogy jeleztük, ha az önkormányzattól megérkezik a pályázati támogatás, akkor a most későknek is szeretnénk biztosítani az újra pályázás lehetőségét, valamint reményünk lehet arra, hogy mások is pályáznak, ha az új pályázat tényét terjesztjük és hirdetjük. Előzetesen körbeküldtük a javaslatot. dr. Bendl János: Térjünk most vissza Szabolcs javaslatára, mégpedig arra, hogy az elutasítás indoklását kivegyük vagy sem a pályázati felhívásból. Fontoljuk meg. Schumicky András: Javaslom, hogy a kérdéses rész maradjon benne a kiírásban, eddig is mindig indokoltunk, nincs igazán ok arra, hogy kivegyük. Másik fontos változtatási javaslatom, hogy minél előbb írjuk ki az új pályázatot és minél előbb hozzuk meg azokról a döntéseket. Reményi László: Véleményem szerint egy hónap időt kell adni a pályázat beadásához és az eddigi tapasztalatok szerint egy másik hónapon belül döntés születhet. 5/7

6 Schumicky András: Nézzük a naptárat. Ha a jövő héten, kedden nyilvánosan is eredményt hirdetünk, azonnal kiírhatjuk az új pályázatot. Javaslom, hogy egy picit rövidítsük meg az egy hónap kiírást, és május vége előtt hirdessünk újra eredményt. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 21/2009. (III.23.) sz. határozata Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy határoz, hogy Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének pénzügyi támogatásának függvényében, a korábban kiírt APF-2009 jelű pályázati kiírását második körben megismétli. A pályázati keretösszeg ,- forint, az egy pályázathoz nyújtható vissza nem térítendő támogatás összege ,- forint. Az APF-2009 első körös pályázatokon nyertes programok és pályázók az új kiírás szerint nem indulhatnak. A pályázat időterve: Pályázat kiírás: március 31. Pályázat beadási határidő: április 23. Pályázat elbírálási határidő: május 22. Támogatás szerződéskötési határidő: június 15. APF-2009 pályázati program vége: március 1. Támogatás elszámolási határidő: április 1. Támogatási program ellenőrzési határidő: június 1. A kuratórium felkéri Reményi Lászlót a pályázati kiírás megjelentetésére az alapítvány és Páty weblapján valamint lehetőség szerint a Pátyi Kurírban. Határidő: Döntés a május 1 és 3-a közötti Pátyi Tavasz 2009 rendezvénysorozat lebonyolításával kapcsolatos szerződésről Előterjesztő: Schumicky András kuratóriumi elnök és Karvázy Szabolcs kuratóriumi tag Schumicky András: Előrehaladott tárgyalások folynak, folyik a Pátyi Tavasz 2009 szervezése. Az eddigi lebonyolítót lecseréltük, az idei rendezvénysorozat felelőse az Alma Klub Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Rokolya Péter vezetésével. Helyi vállalkozó, igyekszik minden eddigi tapasztalatot átvenni és kiváló programsort összeállítani. Szerződés egyelőre nincs, de előkészítés alatt van. A kuratóriumtól arra kérek felhatalmazást, hogy az önkormányzati támogatás 2 millió forintja és az NCA pályázaton elnyert háromszázezer forint keretéig operatívan tudjak ezzel a két összeggel gazdálkodni. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 22/2009. (III.23.) sz. határozata Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy határoz, hogy Pátyi Tavasz 2009 rendezvénysorozat költségeire Páty Község Önkormányzata Képviselőtestületének pénzügyi támogatását, kétmillió forintot és az NCA pályázatán elnyert forintot használja fel. A kuratórium felkéri Schumicky András kuratóriumi elnök urat a vonatkozó szerződések és megállapodások megkötésére. 10. Egyéb információk és bejelentések Reményi László: Az alapítvány KSH számjele, mely a címen ellenőrizhető a es adószám beírásával, azt mutatja, hogy átsoroltak minket a közalapítvány kategóriába. A oldalon található leírás szerint: A Ptk 74/G (1) bekezdése alapján a közalapítvány definíciója a következő: a közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi vagy kisebbségi önkormányzat képviselőtestülete hoz létre közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából. 6/7

7 A bírói gyakorlat a fenti szabályt úgy értelmezi, hogy közalapítvány alapítására jogosult szerv alapítványt csak közalapítványként hozhat létre. (LB Kpkf. III /1997). Ez számunkra két dolgot jelent: ellenőrző szerv létrehozása kötelező (az önkormányzat kötelessége), illetve vélhetőleg az NCA pályázatain nem indulhatunk. Ez utóbbi a most beadott pályázatunk során ki fog derülni, az előbbi pedig önkormányzati hatáskör. Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 23/2009. (III.23.) sz. határozata Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy határoz, hogy Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez beadvánnyal fordul a közalapítványi státusz kérdésében és felkéri a testületet, hogy a jogilag szükséges lépéseket tegye meg. A beadvány megfogalmazására a kuratórium felkéri Reményi Lászlót. Határidő május 11. Egyéb hozzászólás hiányában Schumicky András a kuratóriumi ülést bezárta. Páty, március 23. Mellékletek: Jelenléti ív Meghívó a kuratóriumi ülésre APF KozhasznuBeszamolo2008 APF Közhasznúsági jelentés 2008 APF-2008-P05 Pénzügyi_elszámolás.xls APF-2008-P05 Szakmai_beszámoló_PMK_2008év.doc Reményi László jegyzőkönyv összeállító Dr. Czajlik Zoltán jegyzőkönyv hitelesítő László Béla jegyzőkönyv hitelesítő Schumicky András a kuratórium elnöke 7/7

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-21/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20.

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben