Testi, pszichikai, szociális és spirituális fájdalom felismerése és csökkentése különösen szem előtt tartva a demens gondozottak speciális igényeit.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testi, pszichikai, szociális és spirituális fájdalom felismerése és csökkentése különösen szem előtt tartva a demens gondozottak speciális igényeit."

Átírás

1 HOSPIZ ÖSTERREICH Palliatív- és hospice intézmények ernyőszervezete Irányelvek Hospice és palliatív ellátás bevezetése és továbbfejlesztése az ápoló-gondozó otthonokban Sokaknak egy ápolási intézmény az utolsó otthonuk, itt élnek és itt hunynak el. A Hospice és palliatív ellátás az ápoló-gondozó otthonokban című projekt célja, hogy valamennyi Ausztriában működő ápoló-gondozó otthonban kompetens hospice- és palliatív ellátás legyen elérhető és hosszútávon biztosított. Hospice és palliatív ellátás ápoló-gondozó otthonokban történő bevezetésének és fejlesztésének alapelvei: 1 Haldoklók, igény szerint, és rokonok/bizalmi személyek teljeskörű gondozása, kezelése és kísérése egy, a végsőkig méltóságteljes élet biztosítása érdekében. Testi, pszichikai, szociális és spirituális fájdalom felismerése és csökkentése különösen szem előtt tartva a demens gondozottak speciális igényeit. Interdiszciplináris együttműködés (orvosok, ápolók, technikai jellegű nem orvosi egészségügyi szakmák és pszicho-szociális szakmák, szociális szakmák, lelkigondozás). Valamennyi érintett autonómiájának tiszteletben tartása. A halál és a gyász az élet részeként való elfogadása Képzett önkéntesek bevonása a gondozás és a halálba kísérés során. Kísérés és támogatás aktív halálba segítés helyett. 1 Lsd. Szövetségi Hospice Munkaközösség (D) / Intézményi hospice munka szakcsoport / Munkadokumentum az idősek osztályos ellátásáról (2005 szeptember)

2 Az ausztriai megvalósítás tekintetében a HOSPIZ ÖSTERREICH javaslatai: A legfontosabb partnerek országos hálózatba szerveződése (ernyőszervezetek, minisztériumok, intézmények, kutatóintézmények..). Nemek szempontjából érzékeny megközelítés mind a gondozás, mind a vezetés szintjén és ennek megfelelő megvalósítás valamennyi tevékenység során. Interkulturális kompetencia a vezetés és a gondozás valamennyi szintjén. A megvalósítás és a továbbfejlesztés koncepciójának közös elfogadása. A palliatív ellátás állapotának felmérése valamennyi tartományban és a továbbképzési kínálat igény szerinti kibővítése az ápoló- gondozó otthonok munkatársai részére. Szükséges döntések meghozatala politikai és intézményi szinten, mint pl. a palliatív ellátás területén az egy betegre jutó ápoló személyzet számának megemelése vagy a palliatív medicinális ellátás biztosítása. Bevezetés modell intézményekben az összes otthonban történő későbbi bevezetés és továbbfejlesztés céljával. Tanúsítvány kiállítása az adott ápolási otthon részére a hospice és palliatív ellátás bevezetésének és továbbfejlesztésének tényéről. Az itt bemutatott irányelvek tájákozódási pontként szolgálnak az adott intézmény gyakorlatának kialakításához. Az irányelvek bevezetésének és továbbfejlesztésének folyamata a következő javasolt lépéseket tartalmazza: 1. Otthononként egy, a palliatív terület feladataival megbízott olyan személy kijelölése, aki legalább a Palliativ Care interdiszciplináris alaptanfolyamot elvégezte és speciális továbbképzésen is részt vett palliatív geriátria témában. 2. Az aktuális gyakorlat elemzése, majd egy támogatott folyamat keretében közelítés az irányelvekben megfogalmazottak felé. 3. Szükséges intézkedések megtétele és struktúrák kialakítása a palliatív ellátás hosszútávú fenntarthatóságának érdekében. Bécs, Hospiz Österreich 2

3 Orvosi kezelés és gondozás Ápolás és gondozás Otthon lakói/betegek Rokonok/Bizalmi személyek Szakápolók Orvosok ** Teljeskörű és értehető felvilágosítást kapnak ** Demens betegek speciális kommunikációs igényeit megfelelően figyelembe veszik ** Rendelkeznek a szabad orvosválasztás jogával ** Adekvát fájdalomkezelésben részesülnek ** Megkérdezik tőlük, hogy mi a kívánságuk arra vonatkozólag, ha nem tudnak már kommunikálni ** Bízhatnak abban, hogy ellátásuk feltételezhető akaratuknak megfelelően történik ** Bízhatnak abban, hogy egyéni igényeiket felmérik és a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszik ** Ismerik az ápolási team azon tagjait, akikhez kéréseikkel fordulhatnak ** Megfelelő ápolásban részesülnek ** Információt és szeléskörű felvilágosítást kapnak ** Az adott lehetőségekhez képest bevonásra kerülnek a döntések meghozatalába, ha azt a gondozott/beteg szeretné, illetve erről nyilatkozott is. ** Bíztatást kapnak, hogy aktívan vegyenek részt az ápolásban, gondozásban ** Tájékoztatást kapnak az ápolási tevékenységekről ** Bevonásra kerülnek a döntések meghozatalába és a tájékoztatás folyamatába* ** Részt vesznek a kezelést végző orvosok esetmegbeszélésein adott gondozottra vonatkozólag ** Egyes ápolókat ellátnak a gondozott orvosi szükségleteivel kapcsolatos ismeretekkel az orvosok munkájának támogatása céljából ** A kezelő orvos(ok)kal közösen személyre szabott vészintézkedéseket dolgoznak ki ( Mi a tennivaló, ha... ) ** Palliatív ápolási és palliatív geriátriai szakmai kompetenciákkal is rendelkeznek ** Az otthon szakápolói közül legalább egyikük elvégzett egy interdiszciplináris Palliativ Care alaptanfolyamot és egy palliatív geriátriai továbbképzést, a szakápolók ¾-e részt vett egy palliatív geriátriai továbbképzésen ** A minőségbiztosítás érdekében rendszeres továbbképzéseken vesznek részt palliatív ellátás, illetve palliatív geriátria témában ** Gondoskodnak az adekvát fájdalomkezeléről és tünetkontrollról ** Orvosi döntéseik meghozatalának folyamatába bevonják a beteget, rokonokat, bizalmi személyeket és az ápoló személyzetet ** Megfelelő tudással és jártassággal rendelkeznek a palliatív medicina és a palliatív geriátria területén és/vagy adott esetben konziliáriusi szolgálatokat vesznek igénybe ** Gondoskodnak az orvosi kezelés kontiniutásáról (beteg átadása, helyettesítő ellátása megfelelő mennyiségű információval) ** Részt vesznek az ápolókkal folytatott egyéni esetmegbeszéléseken ** Információt kapnak releváns megfigyelésekről az ápolási team részéről Hospiz Österreich 3

4 Pszicho-szociális gondozás és Otthon lakói/betegek Rokonok/Bizalmi személyek Szakápolók Orvosok ** Igény szerint minden gondozott részére hospice önkéntes jelenléte biztosított ** Maguk döntik el, hogy mennyi társas érintkezést, illetve egyedüllétet szeretnének ** Nem kell egyedül meghalniuk, de maguk lehetnek a haldokláskor is ** Szakértő támogatást kapnak ** Megtapasztalják, hogy intim szférájukat tiszteletben tartják ** Igény szerint a rokonok, illetve bizalmi személyek részére (külsős) hospice-segítő áll rendelkezésre ** Bevonásra kerülnek a kísérés folyamatába ** Igény esetén támogatást kapnak (pl. beszélgetések...) ** Tájékoztatást kapnak a rokonok részére rendelkezésre álló támogatási lehetőségekről ** Tájékoztatást kapnak a gyászolással kapcsolatban elérhető segítségekről ** Rendelkeznek elegendő idővel tehermentesítő beszélgetések lefolytatására a gondozottakkal és rokonaikkal/bizalmi személyekkel vagy koordinálják a pszichoszociális gondozási tevékenységet ** Figyelembe veszik a gondozottak individuális szükségleteit vagy külső segítséget vesznek igénybe ** Idő, infrastruktúra és pénzügyi eszközök állnak rendelkezésre a személyzet lelki egészségének védelmére (pl. szupervízió, team-megbeszélések, esetmegbeszélések...) ** Bizalmi viszony kialakítására törekednek a páciensekkel, rokonokkal, illetve bizalmi személyekkel ** Figyelembe veszik a páciens pszicho-szociális igényeit a terápiás döntések meghozatala során ** Az interdiszciplináris gondozó team tagjának tekintik magukat, ennek keretében támogatják a csapattagok közötti eszmecserét, együttműködést Spirituális gondozás és ** Biztatást kapnak személyes spiritualitásuk megéléséhez, lehetőséget szertartásokon való részvételre (istentiszteletek, betegek szentségének felvétele,...) ** Kívánságuknak megfelelően felekezetük szerinti lelkipásztor keresi fel őket ** Megkérdezik őket halálukkal és temetésükkel kapcsolatos kívánságaikról ** Meghívást kapnak szertartásokra (pl. istentisztelet, betegek szentségének felvétele, emlékünnepség...) ** Biztatást kapnak, hogy hozzák magukkal gyerekeiket, unokáikat, barátjukat/barátnőjüket... ** Gyászszertartások megbeszélése az ápolási team tagjaival, lehetőség biztosítása a szertartások megtartására ** Ismerik a szervezet elköszönési kultúráját (pl. elköszönési rituálék) Hospiz Österreich 4

5 Orvosi kezelés és gondozás Ápolás és gondozás Lelkipásztor (valamennyi felekezet) Hospice önkéntesek Intézményi környezet ** A lelkipásztorok, felekezettől függetlenül, bevonhatóak az etikai döntések meghozatalába ** Támogatást biztosítanak az otthon személyzete részére ** Igény esetén az ápolási személyzet felveszi a kapcsolatot az adott vallási közösség lelkipásztorával ** A számukra releváns információhoz való hozzáférés okán kerülnek bevonásra ** Ismerik a szituációt, évente legalább egyszer team-megbeszélésen vesznek részt ** Tudják, hogy ki az a személy, akihez fordulhatnak, tudják, hogy mi a megbízatásuk ** Szükség esetén szakorvosok kerülnek bevonásra ** A palliatív medicina területéről konzíliárius szakértő kerül bevonásra (pl. célirányosan a mobill palliatív team) ** Igény esetén külsős terapeutákat (pl. fizioterapeuta) vonnak be a gondozásba ** Szükség esetén külsős pszicho-szociális szolgálatokat is igénybe vesznek (pl. hospice teamek, szociális munkások) Pszicho-szociális gondozás és ** A lelkipásztorok bevonásra kerülnek az interdiszciplináris eszmecserébe, együttműködésbe ** Részt vettek egy hospice önkénteseknek/tiszteletbeli tisztséget betöltők részére szervezett bevezető tanfolyamon ** Az otthonban a beszélgetésekhez külön szoba áll rendelkezésre (bizalmas atmoszféra, lehetőség az elvonulásra) ** Az otthon nyitott a látogatást végző szolgálatok felé és partnerként működik együtt a hospice mozgalommal ** Az otthon nyitott a lakók barátai/barátnői, illetve minden őket látogató személy számára Spirituális gondozás és ** Szükség esetén lelkipásztort hívnak ** A lelkipásztor igény esetén a személyzet részére is rendelkezésre áll ** Részt vehetnek az ápolási team gyászszertartásain (istentiszteletek, emlékünnepségek) ** Bevonhatók a spirituális gondozás és folyamatába ** Kórházban való tartózkodás ideje alatt gondoskodnak a kapcsolattartásról (pl. hospice gondozás) ** Az otthon támogatja a lakók vallási közösséggekkel való kapcsolatát ** Az otthonban rendelkezésre állnak vallási szövegek és szimbólumok ** Az otthonban rendelkezésre áll egy lista a lelkipásztorok elérhetőségeivel Hospiz Österreich 5

6 Orvosi kezelés és gondozás Ápolás és gondozás Pszicho-szociális gondozás és Spirituális gondozás és A haldokláskor és a halál után ** Körültekintő bánásmód a rokonokkal/bizalmi személyekkel ** Az orvos/ok és az ápolási személyzet információt ad és beszélgetések céljából is rendlkezésre áll ** A hátrahagyott hozzátartozók figyelmét felhívják a gyászolással kapcsolatban elérhető segítségekre ** A személyzet gondoskodik a méltó környzetről ** A személyzet értesíti a kapcsolattartó személyt, ha a halál bekövetkezése várható ** A személyzet azonnal értesíti a kapcsolattartó személyt, ha a gondozott elhunyt ** A személyzetnek lehetősége van rá, hogy az elhunyttól méltó módon elbúcsúzzon ** A személyzet a rokonokkal/bizalmi személyekkel közösen hoz döntést arról, hogy hol és hogyan legyen az elhunyt felravatalozva az otthonban ** Az elhunytakat méltó módon felravatalozzák ** A rokonokat/bizalmi személyeket bevonják a mosdatás, öltöztetés és felravatalozás folyamatába ** A rokonok/bizalmi személyek és az otthon lakói számára lehetőséget és elég időt biztosítanak ahhoz, hogy az elhunyttól elbúcsúzzanak ** Az otthon szertartásokat ápol a méltó búcsú érdekében ** A gondozók találnak időt a rokonokkal/bizalmi személyekkel való beszélgetésekre ** A halálesetet a lakók és a dolgozók számára ritualizált jelekkel és szimbólumokkal jelzik (pl. gyertyát gyújtanak.) ** Az otthon különböző szertartások keretében lehetőséget kínál az elhunytra való emlékezésre ** Az otthonban vallási szimbólumok (pl. kereszt), szövegek (imák, énekek) állnak rendelkezésre Hospiz Österreich 6

7 Az otthon vezetősége Az otthon vezetősége elkötelezett a hospice és palliatív kultúra megteremtése, konzekvens bevezetése valamint annak hosszútávú fenntartása mellett. Az otthon vezetősége orvosi, ápolói, lelkigondozói és pszicho-szociális területen egyaránt gondoskodik a feljebb ismertetett összes cél megvalósításáról Az otthon vezetősége továbbfejleszti erkölcsi normáit, meghatározza központi támákhoz kapcsolódó erkölcsi álláspontját és igény esetén erkölcsi kérdésekben gondoskodik tanácsadás lehetőségéről Palliatív-megbízott Az otthonok hospice- és palliatív kultúrájának továbbfejlesztése, támogatása és életben tartása érdekében minden otthonban külön személyt jelölnek ki a palliatív terület feladatainak ellátására. Végzettségét tekintve a Palliatív-megbízott elvégezte legalább a Palliativ Care interdiszciplináris alaptanfolyamot és speciális továbbképzésen is részt vett palliatív geriátria témában. Feladatköréhez tartozik az otthon hospice- és palliatív kultúrájának továbbfejlesztését szolgáló olyan irányelvek kidolgozása, melyeket írásba foglalnak és melyeknek betartását, valamint jobbítási lehetőségeit folyamatosan ellenőrzik. Feladatköréhez tartozik ezen kívül Palliative Care és palliatív geriátria témában továbbképzési lehetőségek felkínálása, szakmai beszélgetések kezdeményezése, az interdiszciplináris együttműködés elősegítése és tanácsadás palliatív ellátással kapcsolatban az otthon vezetősége, illetve az ápolási tevékenységért felelős vezetők részére. A Palliatív-megbízott mögött egy egész csapat áll, aki segíti megbízatásának teljesítését. Minden osztályon (kb gondozott) legalább egy olyan személy dolgozik (1TME), aki elvégezte a Palliativ Care interdiszciplináris alaptanfolyamot és speciális továbbképzésen is részt vett palliatív geriátria témában. Irányelvek: i szövegváltozat / HOSPIZ ÖSTERREICHAz irányelveket Vorarlbergben dolgozták ki és a 2004/05-ös valamint a 2006/07-es években kétszeri projektmegvalósítás során tizenkét otthonban a gyakorlatban is kipróbálták őket. A nagy siker eredményeképp 2009-ben újra megvalósra kerül. A táblázat kidolgozásában a következő szakemberek működtek közre (abc sorrendben): Karl W. Bitschnau MAS, Annelies Bleil, DGKS Waltraud Gollner, Peter Hämmerle, Dr. Siegfried Hartmann, Dr. Claus Hörburger, DGKS Andrea Plut-Sauer, DGKS Maria Seeger, Mag. Elmar Simma, DGKS Rosemarie Wilfing 2007-ben átdolgozta DGKS Klaudia Atzmüller, Karl W. Bitschnau MAS, DGKS Christina Hallwirth-Spörk, Mag. Werner Mühlböck, Mag. Robert Oberndorfer, Dr. Wolf Wiesmayr. 2. átdolgozás 2008 január-április az ARGE fekvőbeteg-ellátást nyújtó ausztriai geriátriai intézmények ápolási szolgálata és a HOSPIZ ÖSTERREICH ernyőszervezet ápolási otthonában működő munkacsoport által (DGKS Klaudia Atzmüller, Karl W. Bitschnau MAS, Mag. Robert Oberndorfer, Mag. Leena Pelttari-Stachl, MAS) 3. átdolgozás 2008 szeptember (DGKS Klaudia Atzmüller, Dr. Johann Baumgartner, Dr.in Sigrid Beyer, Karl W. Bitschnau MAS, Dr. Manfred Fritz, Mag. Robert Oberndorfer, Mag. Leena Pelttari-Stachl, MAS, Mag. Bettina Schörgenhofer, Dr. Wolf Wiesmayr) 4. átdolgozás 2009 november a Hospice és Palliatív Care az ápoló-gondozó otthonokban tanácsadó testület által: Osztrák Orvosi Kamara, Egészségügyi Minisztérium, Munkaügyi-, Szociális és Fógyasztóvédelmi Minisztérium, tartományok koordinációs osztálya, Ausztriai idős- és ápolási otthonok ernyőszervezete, ARGE ápolási szolgálat, GÖG/ÖBIG, ÖGAM, Hospiz Österreich ernyőszervezet Übersetzung ins Ungarische: Ildikó Kis Hospiz Österreich 7

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Esettanulmányok. a betegek, az ellátottak, és a gyermekek. jogairól, jogsérelmeiről. 2005. január 24.

Esettanulmányok. a betegek, az ellátottak, és a gyermekek. jogairól, jogsérelmeiről. 2005. január 24. Esettanulmányok a betegek, az ellátottak, és a gyermekek jogairól, jogsérelmeiről 2005. január 24. 1 Tartalomjegyzék Előszó I. Az egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek jogai és jogsérelmei Esetek:

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Hírlevél. 2014. tavasz

Hírlevél. 2014. tavasz Hírlevél 2014. tavasz Köszöntő...2 Új módszertani útmutató a gyermekek szűrővizsgálatához...2 őrzők a strázsán...3 Indikátorokkal mérhető egészségügyi ellátás...4 Egységes dokumentációs rendszer lép életbe...5

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben