Év Homlokzat Felújítási Terve 2015 és Dorog Város családiházas ingatlanok hőszigetelése, nyílászáró cseréje Részletes pályázati kiírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Év Homlokzat Felújítási Terve 2015 és Dorog Város családiházas ingatlanok hőszigetelése, nyílászáró cseréje Részletes pályázati kiírás"

Átírás

1 Dorog Város Kommunális Közalapítványa, Dorog Város Képviselő-testülete és a Baumit Kft. (továbbiakban: Kiíró) az előző évben kiírt sikeres pályázatok alapján évre ismét nyílt és nyilvános pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet változtatott formában alábbi feltételek szerint: 1. A pályázatok történetei és közös célja Az elmúlt években a Képviselő-testület és a Baumit Kft. közösen pályázatot írt ki a Év Homlokzat Felújítási Terv megnevezéssel. A 2014 évben Dorog Város Kommunális Közalapítvány Családiházas ingatlanok hőszigetelése nyílászárók cseréje megnevezésű pályázatával együtt közösen került kiírásra az építési pályázat. A pályázat célja: -Dorog Város utcaképeinek javítása, színes, korszerű építési anyagok felhasználásával, harmonikus, tetszetős épülethomlokzatok megjelenítése. Elkészült 2011 év nyarán két nyertes homlokzat. Az első díjat a Mária utca és a Szent József utca sarkán található élelmiszer üzlet nyerte el, a második díjat a Bécsi út és Csolnoki út sarkán található vendéglátó épület kapta meg ben szintén elkészült 2 db homlokzat felújítás. Az első díjas egy helyi védett épület lett a Bécsi úton a városközpontban. A második díjat egy kétszintes Mária utcai ingatlan nyerte. A évben már 3 homlokzat felújítást támogatott a pályázat, a Bécsi úton 2 db étterem újulhatott meg és egy vegyes funkciójú zártsorú homlokzat a városközpontban. Az elmúlt évben egy családiház korszerű, kortárs, innovatív anyagokkal felújított homlokzata nyert a pályázaton. A 8 új homlokzat a pályázati dokumentáció alapján készült el, így megismerteti a városlakókkal a bíráló bizottság által színvonalasnak ítélt portál homlokzat felújítást, a példamutató és követendő építészeti magatartást. -A dorogi családi házak épületenergetikai racionalizálása, maximum Ft visszatérítendő kamatmentes 2 év lefolyású hitel támogatása mellett. Az alapítvány évente maximum 3 millió Ft-ot tud a pályázat keretében kiosztani. 2. Pályázó A megmérettetésben az ingatlan tulajdonos vehet részt. 3. A részvétel feltételei 3.1. Pályázni 2 féle támogatási rendszerrel lehet a pályázati kiíráson belül külön-külön, illetve együttesen is, ha mind két támogatás rendszer feltételnek megfelel Az első támogatási rendszer, Dorog Város Kommunális Közalapítvány támogatásával a dorogi családi házak nyílászáró cseréjére és a homlokzat hőszigetelésre A második támogatási rendszer Dorog Város Képviselő-testülete és a Baumit Kft. támogatásával, bármely dorogi épület esztétikai homlokzat felújítására Az első támogatási rendszer feltételei (Dorogi Kommunális Közalapítvány): - az épület funkciója családi ház és Dorog város közigazgatási területén található, - nyílászárók cseréje, illetve épület hőszigetelés (az elbírálásnál a komplett pályázat előnyben részesül), - a felhasznált anyagok megfelelőségi bizonyítvánnyal kell, hogy rendelkezzenek,

2 - a pályázó (kérelmező) nyilatkozata (igazolás) arra vonatkozóan, hogy más pénzintézetnél van-e hiteltörlesztése, annak havi törlesztő összege, valamint annak lejárati időpontja, - pályázó (kérelmező) munkáltatói jövedelem igazolása, - KHR- Központi Hitelinformációs Rendszer (régi nevén: BAR- Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer) adatbázisában szereplő személy nem pályázhat, - az odaítélt támogatási összeg 10%-a visszatartásra kerül, - a pályázónak a munka elvégzésére vonatkozóan bejelentési kötelezettsége van, melyet a Műszaki Osztály felé kell megtennie a beruházás megkezdésétől számított 12 hónapon belül. A visszatartott 10% összeget csak a bejelentést követően, valamint a Műszaki Osztály által ellenőrzött munka átvétele után kaphatja meg. A hitel folyósításától számított 12 hónapon belül a munkát be kell fejezni, - a kamat mértéke a mindenkori jegybanki kamat 2-szerese, - a földhivatali ingatlan-jelzálogjog bejegyzés költsége, valamint a majdan ingatlan- jelzálogjogtörlésre vonatkozó költség a pályázót terheli, - határidőre való leadás, - pályázaton olyan belföldi természetes magánszemély(ek) vehet(nek) részt, aki a pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezően elfogadja(k) A második támogatási rendszer feltételei (Dorog Város Év Homlokzati Terve): - az épület Dorog város közigazgatási területén található, - a pályázatban szereplő épület, homlokzat burkolat minimum 80%-ának, a Baumit Kft. által készített, forgalmazott építőanyagnak kell lennie, - a pályázaton történő részvételhez az 2. számú megfelelően kitöltött jelentkezési lap és a 3. számú megfelelően kitöltött aláírt tulajdonosi nyilatkozat szükséges, - határidőre való leadás, - pályázaton olyan belföldi természetes magánszemély(ek) vehet(nek) részt, aki a pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezően elfogadja(k) A pályázaton belül mindkét támogatási rendszert meg lehet pályázni, de akkor mindkét feltétel rendszernek meg kell felelni. 4. Kizáró okok Nem lehet pályázó olyan személy, aki tag vagy vezető tisztségviselő azon gazdasági társaságnál, ahol a Bíráló Bizottság tagja, illetve ezek hozzátartozója tag vagy vezető tisztségviselő. Nem lehet pályázó az a személy, aki a pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vett Az első támogatási rendszer (Dorogi Kommunális Közalapítvány) Bíráló Bizottsága - Dorog Város Kommunális Közalapítvány tagjai, - 1 fő szakértő. 5.2.A második támogatási rendszer (Dorog Város Év Homlokzati Terve) Bíráló Bizottsága - dr. Tittmann János, Dorog Város Polgármestere, - Hülber Attila, Baumit Kft. építész tanácsadója,

3 - Dankó Kristóf, Dorog Város Főépítésze, - Végh Éva, művésznő, - Dorog Város Kommunális Közalapítvány által delegált személy. A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a Bíráló Bizottság összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni Ha minkét támogatási rendszeren részt kíván venni a pályázó, akkor mindkét bírálóbizottságnak véleményeznie kell a pályázatot Az első támogatási rendszer (Dorogi Kommunális Közalapítvány) pályázat támogatása: A Dorogi Kommunális Közalapítvány éves pályázat keretében 3 M-Ft- támogatást nyújt a pályázók között, pályázatonként maximum ,-Ft-ot lehet igényelni 2 évre kamatmentesen A második támogatási (Dorog Város Év Homlokzati Terve) rendszer pályázat támogatása díja: -1. díj: - A pályaműben szereplő homlokzat kialakításához szükséges, a Baumit Kft. által forgalmazott homlokzati színvakolat (max 500 m2) díjmentes felajánlása, ezenfelül a homlokzati hőszigetelő rendszer valamennyi általuk szállított elemére egy külön mellékletben meghatározott kedvezményes áron történő rendelkezésre bocsátása, Ft Dorog Város Önkormányzatának felajánlása Ezen felül minden olyan pályázó, aki vállalja, hogy Dorog Főépítészével és a Baumit Kft.-vel egyeztetett színekkel és struktúrával oldja meg a homlokzat felújítása során a felületképzést, akkor a homlokzati hőszigetelő rendszer valamennyi általunk szállított elemére egy külön mellékletben meghatározott kedvezményes árat ajánl fel a Baumit Kft A Kiíró a díjak mellett külön elismerést adhat a Bíráló Bizottság döntése alapján A díjat a pályázó kapja, a 2. számú melléklet figyelembe vétele mellett A díjazásban nem részesült pályázatokat a Bíráló Bizottság megőrzi. 7. A pályázati anyag összeállítása: A pályázaton történő részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag és az alábbi nyilatkozatok határidőre történő benyújtása Az első támogatási rendszer (Dorogi Kommunális Közalapítvány) pályázati anyag tartalmi követelménye: A 1. számú melléklet teljes körű kitöltése az abban meghatározott mellékletek csatolása. A benyújtás módja, zárt borítékban elhelyezve A második támogatási rendszer (Dorog Város Év Homlokzati Terve) pályázati anyag tartalmi követelménye: A pályázati anyag nyomtatott formában és elektronikus adathordozón is benyújtható.

4 ط Helyszínrajz (m=1:500) ط Tervezett alaprajzi részlet az átalakított területről (m=1:100) ط Tervezett, átalakított homlokzat (m=1:100) ط Műszaki leírás, a pontos beépítendő anyagok, színek megnevezésével. ط 1 db színes látványkép ط 1 db fotó az átalakítandó homlokzatról A/4 dokumentációba lefűzve; Nyilatkozatok: ط Jelentkezési adatlap (2. sz. Melléklet) ط Tulajdonosi nyilatkozat (3. sz. Melléklet) A benyújtás módja, zárt borítékban elhelyezve. A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja. A pályázati anyagra kérjük ráírni Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve A Pályázat benyújtása ط A pályázatok benyújthatók személyesen vagy postai úton, tértivevényesen. ط A pályázati anyagok beadási, illetve postára adási határideje: március 23. pályázat beadásának helye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. A beadási illetve postára adási határidő után érkező, vagy a kiírásnak meg nem felelő pályázatot a Bíráló Bizottság nem bírálja el. 9. Határidők, dátumok: A pályázat meghirdetése: december 16. A pályázatok benyújtási határideje: március 23. A támogatás elbírálásának határideje: április 29. A támogatott pályázatok teljesítésének határideje: október A Pályázatok értékelésének folyamata és eredményhirdetése: A benyújtott pályázatok értékelését, az arra létrehozott bizottság az elbírálás határideéig áttanulmányozza és meghozza döntését. A bizottság döntéséről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül a Pályázó írásbeli tájékoztatást kap. Az eredményhirdetés pontos időpontjáról és helyszínéről bővebb információ a weboldalon lesz elérhető Az első támogatási rendszer (Dorogi Kommunális Közalapítvány) pályázati támogatásának átvétele: A megítélt támogatás pénzbeli kifizetése a Pályázó részére, Bankon keresztül történik, előfinanszírozással A második támogatási rendszer (Dorog Város Év Homlokzati Terve) pályázati támogatásának és a díj átvétele: A megítélt díj pénzbeli kifizetésére a megítélt támogatás mértékének megfelelő összegű (kiegyenlített) számla becsatolását követően (utófinanszírozással) kerül sor. Amennyiben pályázati anyagban több jogosult is szerepel, a jelen kiírás 2. számú melléklete szerinti Jelentkezési adatlapon pályázóként megadott természetes személy lesz jogosult a

5 pályázati díj átvételére. A jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat maguk kötelesek rendezni. Az eredményhirdetést követően a díjak átvételének módjáról a kiíró a pályázat nyerteseit az általuk a benyújtandó jelentkezési adatlapon (2. számú melléklet) megadott címen írásban vagy telefonon értesíti. 12. Szerzői jogi vonatkozásokkal kapcsolatos rendelkezések: A pályázók a pályázaton való részvételükkel nyilatkoznak, hogy a jelen kiírás szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, különösen nem sérti. Ezzel kapcsolatban minden jogkövetkezményt a pályázók viselnek. A pályázáshoz sok sikert kíván a Dorog Város Önkormányzat képviselő-testülete, Dorog Város Kommunális Közalapítványa és a Baumit Kft.

6 1. számú melléklet Kérelem (Az első támogatási rendszer-(dorogi Kommunális Közalapítvány)) KÉRELEM Gázfűtésre történő átállás, valamint lakóépület hőtechnikai (azaz energia megtakarítást eredményező) felújítására SZEMÉLYI RÉSZ: Kérelmező adatai Kérelmező Kérelmező házastársa Név: Leánykori név: Születési hely, év, hó, nap Anyja neve: Lakcíme: állandó Ideiglenes Munkahelye: Beosztása: A kérelmezővel együtt élő, illetve eltartott családtagok: Név Kapcsolata a kérelmezővel Születési hely és idő Foglalkozás

7 JÖVEDELEM Kérelmező Házastárs Kérelmezővel egy háztartásban élő családtag,... Kérelmezővel egy háztartásban élő családtag,... Kérelmezővel egy háztartásban élő családtag,... Egyhavi nettó jövedelem Főfoglalkozásból Egyéb tevékenységből származó jövedelem Az igénylő vagy házastársa (élettársa) gyermektartást... nevű gyermek után kap, vagy fizet*....ft-ot,... nevű gyermek után kap, vagy fizet*....ft-ot,... nevű gyermek után kap, vagy fizet *...Ft-ot,....nevű gyermek után kap, vagy fizet *...Ft-ot. A KÉRELMEZŐ LAKÁSHELYZETE ( A kérelemmel érintett ingatlan adatai) Általános adatok: Az ingatlan címe:. Hrsz.-a:.. Nagysága:.. m2 Szobaszáma:. db

8 A KÉRELEM RÖVID LEÍRÁSA Gázfűtésre történő átállás esetén: ÉGÁZ engedély száma:.... Költségvetés összege:.. Ft Rendelkezésre álló saját erő nagysága:. Ft Igényelt támogatás összege:... Ft Hőtechnikai (azaz energia megtakarítást eredményező) felújítás esetén: Az ingatlan építésének éve:. A külső nyílászárók száma (ajtó + ablak ) db Az ingatlan homlokzatának területe ( teljes homlokzat felület nyílászárók felülete ):. m2 A felújítás során felhasználni kívánt nyílászáró típusa: A felhasználni kívánt nyílászáró hőátbocsátási tényezője:.w/m2k A felújítás során felhasználni kívánt

9 Homlokzatvakolat rendszer megnevezése:. A felújítást követően az ingatlan külső falának hőátbocsátási tényezője: W/m2K Költségvetés összege:.. Ft Rendelkezésre álló saját erő nagysága:. Ft Igényelt támogatás összege:... Ft EGYÉB KÖZLENDŐK: NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az adatlapon leírt és aláhúzott adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük, hogy valótlan adat közlése, aláhúzása a hatóság félrevezetésének minősül. Hozzájárulunk, hogy személyi adatainkba Dorog Város Képviselő-testületének tagjai, a nem képviselő bizottsági tagok, valamint a Kommunális Közalapítvány Kuratóriumának tagjai feldolgozás céljából betekinthessenek. Kelt:., év hó.nap.. Igénylő Házastársa, élettársa

10 Szig.száma: Szig.száma: * A megfelelő részt kérjük aláhúzni! A kérelem mellékletei: - Az igénylő és vele egy háztartásban élők jövedelemnyilatkozatai - nyugdíjas esetén nyugdíjszelvénye - munkanélküli esetén munkanélküliségre vonatkozó igazolás - az ingatlan tulajdoni lapja ( 30 napnál nem régebbi ) - gázfűtésre történő átállás esetén ÉGÁZ által engedélyezett tervrajz és másolati példánya - tömblakás esetén a társasház hozzájárulása a kémény használatához, illetve kémény építéséhez - kémény építés esetén jogerős építési engedély - költségvetés - hőtechnikai felújítás esetén az ingatlan alaprajza és homlokzati rajza (vázlatterv szinten) - hőtechnikai felújítás esetén a felhasználni kívánt anyagok műbizonylatai

11 A pályázó /ingatlan tulajdonos/ neve: Születési dátum: Állampolgárság: 2. számú melléklet Jelentkezési adatlap (A második támogatási rendszer-(dorog Város Év Homlokzati Terve)) Terv készítőjének neve, címe: A pályázó levelezési címe: A pályázó telefonszáma: A pályázó címe: Az épület megnevezése: Az épület pontos címe: A beruházás becsült értéke: helység év hónap nap aláírás

12 3. számú melléklet Tulajdonosi nyilatkozat (A második támogatási rendszer-(dorog Város Év Homlokzati Terve)) Alulírott..,.. cím alatti ingatlan tulajdonos az alábbiakat betartom. Alulírott pályázó kijelentem, hogy velem szemben az Dorog Város Év Homlokzat Felújítási Terve pályázati kiírása megadott kizáró okok egyike sem áll fenn. Alulírott pályázó kijelentem, hogy a pályázatban megjelölt épület szerzői jogaival rendelkezem. Hozzájárulok, hogy a Kiíró a pályázati mellékletek alapján az épület dokumentációját, illetve az épületről készített állóképeket a szerzői jogok megtartása mellett valamennyi médiumban közzétegye és publikálja. Arra az esetre, ha a pályázati kiírás 6. pontja szerinti díjazásban részesülök, kötelezettséget vállalok, hogy a 9. pontban megjelölt határidőre (2015. október. 19.) az épület felújítását a pályázati dokumentációban megtervezett módon elkészíttetem. Tudomásul veszem, hogy ellenkező esetben november 10. napjáig a díj részét képező építési anyagokat a BAUMIT Kft. részére maradéktalanul vissza kell szolgáltatnom, vagy ha ez az anyagok avulása, minőségük megromlása vagy bármilyen egyéb ok miatt nem lehetséges, aktuális kiskereskedelmi forgalmi értéküket meg kell térítenem. A Dorog Város Önkormányzatától a díjazás keretében kapott összeget pedig ugyanezen, határidőn belül a november 10. aktuális banki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal vissza kell fizetnem. Kijelentem továbbá, hogy az adatlapon megjelölt építtető a pályázat feltételeit és az elbírálás módszerét megismerte és tudomásul vette, a helyszínen történő zsűrizéshez és a publikáláshoz, szükséges dokumentáláshoz hozzájárult. 1. Tanú: neve. címe: 2. Tanú: neve. címe:.. helység év hónap nap aláírás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról 6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet A lakáscélú helyi támogatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben foglalt, valamint a Magyarország helyi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

15/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott gyermekvállalást ösztönző ingatlanszerzési támogatás

15/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott gyermekvállalást ösztönző ingatlanszerzési támogatás 15/2014. (06.18.) Kgy. rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott gyermekvállalást ösztönző ingatlanszerzési támogatás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Új Széchenyi Terv Zöld

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit Kft Pályázatkezelői Irodája

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben