Meghiv6. Ertesitem, hogy kepvisel6testuletiink junius 25-en (kedd) 15 6rakor tartja iiieset.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghiv6. Ertesitem, hogy kepvisel6testuletiink 2002. junius 25-en (kedd) 15 6rakor tartja iiieset."

Átírás

1 Tordas Kozseg Polgarmestere Tordas, SzabOOslig lit 87. Tel.(fax): , Meghiv6 Ertesitem, hogy kepvisel6testuletiink junius 25-en (kedd) 15 6rakor tartja iiieset. Az iilils helye: Kozseghliza Napirend: 1.1 Sajnovics Janos Altalanos Iskola igazgat6janak kinevezese. E16OO6: Farkas Janos polgarmester 2.1 Napkozi otthonos 6voda vezet6jenek kinevezese. EI6ad6: Farkas Janos polgarmester 3.1 Augusztus 20-i rendezveny id6szerii szervezesi kerdese. E16ad6: Bedine Nemeth Mlirta miivel6desi hliz igazgat6 4.1 Bejelentesek, javaslatok, melynek tlirgyallislihoz meghivom. Kerem a testiileti ii1esen val6 feltetlen megjeleneset. Tor d a s, jlinius 17.

2 JelenIeti IV a ev jfu1ius 25. napjan megtartott kepviselotestiileti iilesrol 1.1 Botta Zsoltne 2.1 Cifka Janos 3.1 Derecskei Janos 4.1 Farkas Janos 5.1 Fabian Janosne 6.1 Kunsagi Laszlo 7.1 Racz Jozsef..... l~ K ~0A--t.4.,~..., t. ~. 'lite'...0.:...0::~ 1".1 (J.~..:~:. ~. 8.1 Dr. Rakosi Miklos 9.1 Vasvan Pal 10.1 Zeman Geza 11.1 Marki Ferenc jegyzo

3 Jegyzokonyv Kesziilt: Tordas Kozseg Kepviselotestiiletenek junius 25-en megtartott Uleserol. Az Ules helye: Polgannesteri Hivatal Jelen vannak: Botta Zsoltne, Cifka Janos, Derecskei Janos, Farkas Janos, Fabian Janosne, Kunsagi Laszl6, Racz J6zsef, Rakosi Mikl6s, Vasvan Pal, Zeman Geza kepviselok, Marki Ferenc jegyzo Dr. Harnza Laszl6ne iskolaigazgat6 Cigany Zoltanne vezeto 6v6no Takacs Zsolt paiyaz6 Bedine Nemeth Marta milv. haz igazgat6 Farkas Janos polgannester Udvozli a megjelenteket. Megallapitja, hogy az iiles hatarozatkepes javaslatot tesz a napirendekre. Napirend: 1.1 Sajnovics Janos Altalanos Iskola igazgat6janak kinevezese. Eload6: Farkas Janos polgannester 2.1 Napkozi otthonos 6voda vezet6jenek kinevezese. Eload6: Farkas Janos polgannester 3.1 Augusztus 20-i rendezveny idoszerii szervezesi kerdesei. Eload6: Bedine Nemeth Marta miivelodesi haz igazgat6 4.1 Bejelentesek, javaslatok A napirendekre tett javaslatot a kepviselotestulet egyhanguan (10 igen szavazattaj) elfogadta. t. Napirend targyalasa 1.1 Sajnovics Janos Altalanos Iskola igazgat6janak kinevezese. Farkas Janos polgannester ismertette a testiilettel, hogy a paiyazatban erintettek irasban nyilatkoztak arr61, hogy a palyazat elbiraiasanak nyilt iilesen torteno targyalasahoz hozzajamlnak. Az elotejjesztes, a nyilatkozat a jegyzokonyvhoz mellekelve.

4 2 / Jz Hozzasz6hisok Citka Janos Keri Takacs Zsoltot a palyazati anyagan kiviil mutatkozzon be, mondjon magar61 valamit. Derecskei Janos - kerdezi Takacs Zsoltt61: mennyire ismeri Tordast, mi a fontos: a telepiiles, vagy az alias, van e vezetoi gyakorlata, hogy oldanameg a lakashelyzetet, van e csaladja? Dr. Hamza Laszl6net61 kerdezi: hogyan erinti, hogy gyerekeket visznek el az iskolab6l, mas iskolakba? Takacs Zsolt - valaszaban elmondja, hogy haromszor volt mar Tordason, megnezte a falut, az intezmenyeket, beszelgetett a polgarmesterrel. Rendszeresen nem tanitott sehol, mert palyafutasa alatt helyetteskent tanitott, de volt osztalyfonok es volt diakonkorrnanyzat vezetoje is. Iskolaigazgat6 meg nem volt. Eisosorban az allasra jelentkezett. Ha elnyeri az allast eloszor alberletben lakna, es kesobb dolne el hoi es hogyan elne. MiivelOdesi hazban dolgozott, de vezette az 6pusztaszeri kozpont k6rkep reszleget. Botta Zsoltne - soretii Takacs Zsolt vegzettsege, de ugy erzi inkabb menedzser jellegii a vegzettsege, inkabb miivelodesben volna a helye. Van e szaktantargyb61 vegzettsege? Ugy erzi szakmai vegzettseg nelkiil nehez lehet szaktanarokb61 all6 tantestiiletet vezetni, ellenorizni. Dr. Hamza Laszl6net61 kerdezi: tavasszal meg faradsagra hivatkozva nem kivant indulni, palyazatot beadni, most mi valtozott meg? Dr. Hamza Laszl6ne - vaiaszaban elmondja, hogy a gyerekek mas iskolaba val6 atiratasaval nem ert egyet. Terrneszetesen vannak esetek, amikor a tenylegesen j6 kepessegii gyerek hat osztaiyos gimnaziumba keriil, mert igy a kozepiskola is biztositott. Van olyan eset, amikor mar a nagyobbik gyerek is ilyen tanintezetbe keriilt, igy testvereit is szivesen fogadjak, a sziilok oda iratjak, es van olyan, amikor megsertodnek es elviszik a gyereket. Az ut6bbi eset viszont nagyon ritka. Minden ilyen esettel foglalkozunk, de rossz szandekot, vagy negativ tendenciat ebben nem IAtnak. A tordasi iskolamindentekintetben igyekszik arra, hogy ne kelljen egy gyereknek sem masik iskolabajamia. Az elmuit 10 ev eredmenyes volt, sok kozepiskolas es sok foiskolas van koz6ttiik. Tavasszal val6ban faradtnak erezte magat, de ez a pedag6gusnai igen gyakori. De aztan gondolkodik, beszelget, valtoztatni akar, de ha ertelmet latja munkajanak, marad. Tobb emberrel beszelt, marasztaltak es a maradasnal dontott. Cigany Zoltanile 6v6no elmondja, hogy a gyerekek mas iskolaba val6 atiratasa mar kezd divat lenni, statusz szimb61urnma alakulni. Takacs Zsolt - vajaszaban elmondja, hogy aitalanos pedag6giai vegzettsege van. A szakmai vezetes es ellenorzes tekinteteben a szakmai kozossegekre tamaszkodna. Farkas Janos polgarmester 6sszefoglal6jaban elmondja, hogy a t6rvenyesen elokeszitett palyaztatas, a paiyazat elbiraiasa utan a testiilet kelloen tajekoz6dhatott a paiyaz6kr61. A paiyaz6k tavolleteben kerte az eloterjesztesben foglaltak szerint a hatarozat meghozatalat, Dr. Hamza Laszl6ne kinevezeset.

5 , 1;1\ Tobb hozzasz6las nem volt a kepviselotestulet 6 igen es 4 tart6zkodas mellett az allibbi hatarozatot hozta: (VI. 25.) szamu hatarozat Tordas Kozseg KepviselotestUlete a helyi onkoi'1l18nyzatokr61 sz evi LXV. torveny 10. (1) bekezdese B.I pongaban foglalt jogkoreben eljarva a tordasi Sajnovics Janos AItalanos Iskola igazgat6jliva Dr. Harnza Uszl6ne sz: Banyar Iren (MohR, an: Zalka ken) Martonvlisllr, Bajcsi - Zs. u. 18. sz. alatti lakost a kozalkalmazotti munkaviszonya megtartlisllval megbizza. A kinevezes augusztus 1. napjat julius 31. napjaig tart6 5 ev hatlirozott id6re sz6!. llletmenyet a kozalkalmazottak joglilllisar61 sz616, tobbsziir m6dositott 1992 evi XXXIII torvenyben es a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben rea ir8nyad6 rendelkezesek alapjan ,- Ft-ban 8l1apiga meg. A vezetoi p6tlek m&tek& a kepviselotestulet a p6t\ekalap 200 %-aban ,- Ft-banhatlirozza meg. A kepviselotestulet felkeri a polgarmestert, hogy a kinevezesi okmany e1keszlteserol es a sziikseges intezkedesek megtetelerol gondoskodjon. Hatarido: junius 30. Felelos: polgarmester 2.1 Napkllzi ottbonos 6voda vezetojenek kinevezese. Elotetjesms az elozo napirendi pont alatt mellekelve. Hozzasz6llisok: Derecskei Janos - nagyon j61 ismejjtlk: a p81yaz6t, aki jelenleg is az 6voda vezetoje. Kerdezi, hogy mit lehetne meg tenni, hogy a gyerekekjobban erezzek magukat az 6vodliban? Cigany ZoIt8nne v81aszaban elmondja, hogy a legut6bbi fejlesztes mar nagyon sokat fejlesztett az elmult 20 evben kialakult 6vodai epulet rendszeren. Szakkepzett pedag6gusok dolgoznak, j6 korulmenyek koziitt. Ha az orvosi rende10 elkerulne es az orvos laklis is megszfume, az epulet teljes birtokba vetelevel olyan helyisegeink lennenek, ami a szakmai munklit nagyban segithetne. Lehetne kulllnbozo szaktermeket kialakitani, az udvar csak a gyerekeke lehetne. Farkas Janos polgarmester ken az eloterjesmsben javasolt hatlirozat meghozatalat, Cigany Zolt8nne kinevezeset. Tllbb hozzasz6ias nem volt, a kepviselotestulet egyhangulag (lo igen szavazattal) az alabbi hatlirozatot hozta:

6 29/2002. (VI. 25.) szamu. hatarozat Tordas Kilzseg Kepviselotestillete a helyi onkonnanyzatokr6l sz evi LXV. t6rveny 10. (I) bekezdese B.I pon~aban foglalt jogk6reben eljarva a tordasi Napk6zi otthonos 6voda vezet6jeve Cigany Zolt8nne sz: Miliehovszki Katalin (Tordas, an: T6th Etel) Tordas, Szabadsag lit 69. sz. alatti lakost k6zalkalmazotti jogviszonya megtartlisaval megbizza. A kinevezes augusztus 1. napjat julius 31. napjaig tart6 5 ev hatarozott idore sz6l. IlIetmenyet a kllzalkalmazottak joglilhisar61 sz616, t6bbszllr m6dosftott 1992 evi XXXIII t6rvenyben es a 138/1992. (X. 8.) Konn. rendeletben rea iranyad6 rendelkezesek alapjan ,- Ft-ban allapftja meg. A vezetoi p6tlek merteket a kepviselotestulet a p6tlekalap 200 %-aban ,- Ft-banhatlirozza meg. A kepviselotestulet felkeri a polgannestert, hogy a kinevezesi okmany elkeszfteserlll es a szukseges intezkedesekmegtetelerlll gondoskodjon. Hataridll: jlinius 30. Felel6s: polgarmester 3.1 Augusztus 20-i rendezveny idoszeru szervezesi kerdesei EloteJjesztes mellekelve. Hozzasz6lasok: Botta Zsoltne - soknak tartja a humoristakat, valami mas, szfnesebb kellene helyettilk, vagy egynehany helyett A tlimogat6k kllreben felvetodik, hogy "mindig esak ok", mas nines. Kellene beesillet kassza, es erezze mindenki felelossegenek a falunap anyagi tlimogatlisat. Nagyon sok kllrnyekbeli erkezik ide, tolilk anyagi hozzajaruiast kerhetnenk, ha mas nem parkolas fonnajaban. Rliez J6zsef - slitrakat kellene beszerezni az eso, vagy a nap ellen, de olyat, ami a tiizijatekot nem zavarja. Citka Janos - Ugyelni kell arra, hogy a szoeililis otthoniak ne foglaljak el a szfnpadot. Fogadunk e szloven vendegeket? Ertesfteni kell a rendorseget, figyeljen az egesz napos rendezveny rendjere, a kllzlekedesre. Bedine Nemeth Marta - tegyuk fel az elo-szfnpadot, igy elejet vehe~ilk annak, hogy felrohangliljanak a gyerekek, vagy masok a mfiveszekhez. Kunsagi Laszl6 - beszeltunk a szoeililis otthon igazgat6javal. Bfzzunk abban, hogy az otthon lak6i szervezetten, kello felugyelettei vesznek reszt a rendezvenyen. Farkas Janos polgarmester elmondja, hogy fontos a f6bb reszek megbeszeiese, mert augusztus 20-ig mar nem lesz testilleti Ules. A megbeszeltek alapjan a mfivelodesi Mz igazgat6ja intezkedjen a program m6dosftaslir61, a falunap megrendezeserol. Hivjuk a szloven es a magyar testver telepuleseink kepviseloit.

7 5 /Jr II. Napirend utlin Bejelentesek, javaslatok 1.1 Vezefok bejelentesei Marki Ferenc jegyzo ismertette a meluikelt rendelet tervezetet a haziorvosi kiirzet hataranak megallapimsarol. Hozz<iszolas nem volt a kepvise16testiilet egyhanglilag (10 igen szavazattal) megalkotta a 7/2002. (VI. 26.) sz. rendeletlet a haziorvosi karzet hataranak megallapitasarol. Marki Ferenc jegyz6 a tovabbiakban ismertette a Sport utca 14 sz. alatti szolgalati lakas fehijirnsara leadott kaltsegvetest, melyet a kepvisel6testiilet azzal vett tudomasul, hogy a kaltsegeket minel nagyobb mertekben csiikkenteni kell, de a lakas fehijitasat meg kell oldani. 2.1 Kepviselok bejelenfesei Derecskei Janos - palyazatok figyelese, palyazatok benylijtasa fontos. Hogyan all a csatoma? Botta Zsoltne - palyazat parti, minden lehet6seget meg kell ragadni. Vannak palyazatok irasara specializalodott vallalkozasok, igaz nem ingyen dolgoznak, de megeri. Vasvan Pal - felhivja az illetekesek figyelmet a sportpalyak kariil kiszaradt filia, amelyek balesetveszelyesek. A Pet6fi utca vegen az arok partjarol a fiildet elhordtak. Ez azzal a veszellyel jar, hogy az arrollefolyo nagymennyisegii csapadekviz kicsap az arokb6l es a Pet6fi uton lev6 lakohazakat elanti. Ki kellene takaritani az arokbol a fdldet, azt az arokpartra rakni, igy a gat ismet megepiil. Cifka Janos - az arokban 16v6 fiildet ki kell szedni, de nem kell az arokpartra rakni. A rend igy a jo ahogy van, nem az a ket teherauto fold fogna meg a nagy vizet. Farkas Janos polgarmester valaszaban elmondja, hogy a sportpalya melletti szaraz fak kivagasat mar iitemeztiik. A csatomakerdeseben nem szabad a martonvasan es rackereszturi hirekre adni. A csatomazas el6keszitese e ket telepiilesen is folyik, mig Tordason es Gyliron szinte te1jesen el6keszitett a lakastakarekmegkotese. Mindenremenyiink meg van a beruhazas elkezdesere. Kunsagi Laszlo - elmondja, hogy a martonvasan Miiveszeti iskola tarsulasi iilesere a testiilet 6t bizta meg. Akadalyoztarnsa eseten azonban konkret testiileti hatarozattal vehet reszt a helyettes meg akkor is, ha az a telepiiles polgarmestere. Legutobb hiaba volt jelen Gyliro polgarmestere, nem szavazhatott a tanacs iilesen. Javasolja az ilyen helyettesitesek alkalmaval a telepiiles polgarmesteret allando jelleggel bizza meg a testiilet. Hozzaszolas nem volt a kepvisel6testiilet egyhangulag ( 10 igen szavazattal) az alabhi hatarozatot hozta:

8 6 jerg 30/2002. (VI. 25.) sz. hatarozat Tordas Kozseg Kepvisel6testtilete a Martonvasar es Tersege Miiveszeti Iskola Tarsulasi Tanacsaba ailand6 helyettesitesi joggal Farkas Janos polgarmestert bizza meg. Hatarid6: azonnal Felel6s: polgarmester Farkas Janos polgarmester a nyilt tiles befejezese el6tt tajekoztatta a testtiletet, hogy a diszpolgari cimre es Sajnovics gyiirii adomanyozasra a javaslatteteli hatarid6 junius 20-an lejart. Addig beerkezett javaslatok targyalasara zart tiles rendel el, a nyilt iilest befejezettnek nyilvanitotta. Kmf. \~ Polgarmester

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2012. NYÁR

A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2012. NYÁR ajodarih KeidQS A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2012. NYÁR Gyermeknap már két évtizede Sződön is Még idén új áruház épül Új tagokkal működik tovább a Sződ Községért Közalapítvány

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni!

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni! J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat Lapja

Kenézlő Községi Önkormányzat Lapja Kenézlő Községi Önkormányzat Lapja Sok szeretettel köszöntök minden Olvasót, aki kezében tartja önkormányzatunk most megjelent számát. Nemsokára karácsony ünnepét üljük, most a várakozás az advent ideje

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30.

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. B E V E Z E TO A Mozgaskorlatozottak Baranya Megyei Egyesuletenek celjai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 12. évfolyam 1. szám 2012. január Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július

Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július Polgármesteri tájékoztató Zöldhulladék elszállításáról Tápiószecsőn idén már nem szállítja el a

Részletesebben