A DETERMINE története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DETERMINE története"

Átírás

1 A DETERMINE története Az egészség-méltányosságot elősegítő kezdeményezések az Európai Unióban A DETERMINE Konzorcium zárójelentése

2 április A Determine projektről ( ) szóló zárójelentést a Determine konzorcium (ld. melléklet) nevében a EuroHealthNet munkatársai, Ingrid Stegeman, Caroline Costongs és Clive Needle készítették. A Determine projekt az Európai Bizottság Népegészségügyi Programja keretében részesült pénzügyi támogatásban.

3 A Determine* története Tartalom Legfontosabb üzeneteink és bevezetés I. Közreműködés a probléma feltárásában A. Milyen gyakorlatokat, programokat, eszközöket és folyamatokat alkalmaznak jelenleg Európában? B. Más szakpolitikák felfogása az egészség- méltánytalanságokról** valamint az egészségügyi és más ágazatok együttműködésének jellege C. Az egészség- méltánytalanságok gazdasági költségei D. Innovatív gyakorlatok a hátrányos helyzetű csoportok egészségének javítása érdekében II. A lehetséges megoldások bemutatása A. Figyelemfelkeltés és szakpolitikai támogatás B. Az egészségügyi ágazat vezető szerepe C. Felhatalmazás az ágazatközi munkára D. Részvételen alapuló megközelítések III. Cselekvés kezdeményezése és az elkötelezettség növelése A. A partnerek összehívása B. A helyi szintű kezdeményezések támogatása C. Készségfejlesztés és képzés D. További tervek a kapacitás növelésére Következtetések A kulcsüzenetek részletes bemutatása A konzorciumi partnerek listája Hivatkozások * A projekt neve, a Determine szó jelentése angolul meghatározni. A név utal arra, hogy a projekt témája az egészséget meghatározó társadalmi és gazdasági tényezők (A ford.) ** Egészség-méltánytalanság alatt olyan, az egészségi állapotban megfigyelhető különbségeket értünk, amelyek adott időben és társadalmi kontextusban nem szükségszerűek és csökkenthetők, vagy megszüntethetők. Az ilyen típusú, méltánytalan vagy elkerülhető egészségi egyenlőtlenségekre az Egészségügyi Világszervezet a health inequity elnevezést ajánlja, amit ebben a dokumentumban egészség-méltánytalanságnak fordítunk. (A ford.) 3

4 4 Legfontosabb üzeneteink A DETERMINE Konzorcium az alábbi kulcsüzenetekben fogalmazta meg, hogy mi szükséges a munka folytatásához az egészség társadalmi meghatározóinak kezelése és az egészségméltánytalanságok csökkentése érdekében: A kulcsüzenetek részletes bemutatását lásd az I. mellékletben Az EU tagállamok egészségügyi rendszereinek biztosítani kell, hogy a szakmapolitikai napirendben elsőbbséget élvezzen az egészség-méltánytalanságok meghatározóinak kezelése Az egészség-méltánytalanság a teljes lakosságot érintő kérdés. A társadalmi helyzet közvetlenül összefügg az egészséggel és ez a lépcsőzetes összefüggés a társadalom valamennyi csoportjára hatással van. Ezzel tisztában kell lennie az egészségügyi rendszerben és azon kívül tevékenykedő valamennyi döntéshozónak és szakembernek. Az EU tagállamainak olyan adatokat kell gyűjtenie az egészség-méltánytalanságokról, amelyek értelmezhetőek, összehasonlíthatóak és kezdeményezésre ösztönöznek. EU tagállamok egészségügyi rendszereinek következetesen képviselnie kell az egészségméltányosságot minden szektorban megközelítést, hogy ezáltal növelje a többi szakpolitikai ágazat elkötelezettségét is. Ez a törvénykezés hatékonyabbá tételét, az egészségügyben dolgozók átképzését, fejlesztését és az egészségfejlesztésre fordított források növelését vonja maga után. Az EU-nak és tagállamainak másokkal együttműködésben törekednie kell olyan szabályozás kialakítására, amely lehetővé teszi, hogy az egészség-méltányosság javítására fordított közpénzeket a leghatékonyabb és legeredményesebb módon használják fel. Ez megköveteli az egészséghatás vizsgálatok és gazdasági elemzések rendszerszerűbb alkalmazását, valamint beruházást a szakpolitikai stratégiák kutatásába és értékelésébe. Az EU-nak és tagállamainak feladata, hogy növeljék a helyi szinten dolgozók képességeit az egészség-méltánytalanságok kezelésére, azáltal, hogy felhívják a figyelmet az egészség és társadalmi helyzet közötti lépcsőzetes összefüggésre, továbbá, hogy eszközöket és módszereket biztosítanak az egyéb ágazatokkal és hátrányos helyzetű csoportokkal való folyamatos együttműködéshez. A DETERMINE partnerek kezdeményezése nyomán az EU-nak és tagállamainak továbbra is támogatnia kell az ismeretek terjesztését, cseréjét és gyarapítását. Ezáltal az ágazatközti együttműködés egy szilárdabb alapját hozza létre. Ez információcserét, kapacitásnövelést, a média és a nyilvánosság nagyobb mérvű bevonását jelenti. A Konzorcium hálásan köszöni partnereinek és az Európai Bizottság intézményeinek a projekt időszakban biztosított aktív részvételt és támogatást. 1 Az egészségügyi rendszer definiciójának alapja a Tallini Karta

5 A DETERMINE története Miért foglalkoztunk az egészség-méltánytalanságokkal? Egészség-méltánytalanságok az EU tagállamain belül és azok között is léteznek. Ez nemcsak a legszegényebbek és legtehetősebbek közti különbségekre utal, hanem az egészségi állapotunk és társadalmi-gazdasági helyzetünk közti rendszerszerű összefüggésre. Ez a lépcsőzetes összefüggés minden társadalomban megtalálható, majdnem minden betegség esetében és a halálozási arányokban is megfigyelhető, ezért mindenki számára fontos. Az egészség és társadalmi helyzet közötti összefüggés azt jelenti, hogy egészségi állapotunk szorosan összefügg a minket körülvevő társadalmi-gazdasági feltételekkel. A politikai, gazdasági és társadalmi erők építhetik és rombolhatják egészségünket és személyes jól-létünket. Bár a várható élettartam folyamatosan növekszik a legtöbb EU tagállamban, a tehetősebbek helyzete kedvezőbb, mint a kevésbé jómódúaké, ez az egészség-méltánytalanságok szempontjából növekvő szakadékhoz vezet a gazdagabbak és szegényebbek között. A társadalmi-gazdasági létra alján lévők számára kétszer olyan magas a súlyos betegség és a korai halálozás kockázata, mint a létra tetején elhelyezkedők esetében. A jelenlegi helyzet igazságtalan és elfogadhatatlan, ezt a gazdasági válság valószínűleg tovább súlyosbítja. Miért kellene az EU-nak és tagállamainak áldoznia az egészségméltányosság javítására valamint az egészség és társadalmi helyzet közötti kockázati görbe kiegyenlítésére? Az Európai Uniónak a évi Alapszerződés 3. bekezdésében meghatározott célja, hogy békét, az EU értékeinek érvényesülését és jól-létet biztosítson állampolgárai számára. Az egészség és jól-lét fogalmai a WHO Alapító Okirata szerint szorosan összefüggnek egymással. Az egészségméltánytalanságok azt bizonyítják, hogy az EU nem tudja maradéktalanul megvalósítani azon célját, hogy biztosítsa a jól-létet minden állampolgára számára. Az európai társadalmak fontosnak tartják a méltányosság fogalmát. Az a tény, hogy a társadalmigazdasági helyzet, amelybe beleszületünk az egészségünk erőteljes meghatározója és befolyásolja a jövőbeli lehetőségeinket, ellentmond annak, hogy egyenlő esélyekkel rendelkezünk. Az egészség-méltánytalanságok humán-erőforrásbeli veszteséget jelentenek. Az egészségméltánytalanságok csökkentésébe való beruházás által sok olyan ember alkotóerejét szabadítjuk fel, akik jelenleg betegségektől, mentális egészségi problémáktól szenvednek, vagy akiket korai halálozás fenyeget. A felszólítás egyszerre morális kötelezettség és gazdasági érdek. A 2010-ig megvalósítandó Lisszaboni Stratégiában lefektetett és az EU 2020-as terveiben ajánlottak szerint az EU gazdaság fejlesztési prioritásai tekintetbe veszik az egészséget is, de nem terjednek ki az egészségméltányossággal kapcsolatos indikátorokra és intézkedésekre. Ez a DETERMINE szerint nem kielégítő megközelítés. 5

6 6 Tények az egészség-méltánytalanságról: Az EU tagállamok között a születéskor várható élettartamban férfiak esetében 13,2 év a különbség, nők esetében ez 8,2 év. A halálozási aránybeli különbség ötszörös az egy éven aluli csecsemők esetében 2. Hollandiában az alacsony végzettségű férfiak és nők esetében a várható élettartam 7 évvel alacsonyabb, mint a magasabb végzettségűek esetében és 18 évvel kevesebb a jó egészségben eltöltött életévek száma 3. Észtországban egy férfi életének 71%-át tölti jó egészségi állapotban, Dániában várhatóan életének 90%-át os adatok szerint Skóciában egy férfi várhatóan 67,9, egy nő várhatóan 69 évet tölthet jó egészségi állapotban. Ugyanakkor az ország legelmaradottabb 15%-ot jelentő településein a férfiak várhatóan 57,3, a nők várhatóan 59 évet élnek jó egészségi állapotban. 5 Az egészség-méltánytalanságokból eredő halálozás miatt elvesztett életévek száma az EUban körülbelül 11,4 millió. 6 A DETERMINE Konzorcium A DETERMINE Konzorcium megalapításának legfontosabb célja az egészség-méltánytalanságok kezelése az EU-ban. A Konzorciumot 24 EU tagállam népegészségügyi és egészségfejlesztési intézetei, kormányzatai, civil szervezetei és felsőoktatási intézményei alkotják. Ezek a szervezetek összefogtak, hogy felmérjék, mit lehet tenni az egészség-méltányosság javítása és a közös cselekvés ösztönzése érdekében. A Konzorcium munkáját a WHO Egészség Társadalmi Meghatározói Bizottság (WHO Commission on the Social Determinants of Health) ( ) tevékenysége alapozta meg. Ez a Bizottság (CSDH) bizonyítékokat gyűjtött olyan gyakorlatokra, melyek azáltal javították az egészséget, hogy az emberek mindennapi életére és munkájára ható társadalmi körülményeket kezelték. A Bizottság céljai között szerepelt egy olyan fenntartható globális mozgalom kialakítása, mely az egészségméltányosság és az egészséget meghatározó társadalmi tényezők terén cselekvésre ösztönöz 7. A Konzorcium az Európai Bizottság által a Szolidaritás az egészségben, a méltánytalanságok csökkentése az EU-ban 8 című közleményében megfogalmazott kezdeményezéseket is előmozdítja. Az EU-ban rendelkezésre álló lehetőségek feltárásával a DETERMINE hozzájárul a témáról rendelkezésre álló globális tudásmennyiséghez.

7 Az általunk alkalmazott elméleti modellek A DETERMINE a Dahlberg és Whitehead féle Egészséget Meghatározó Tágabb Tényezők modellt Munka- és lakókörülmények Társadalmi és közösségi hatások Általános társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti feltételek Egyéni életviteli tényezők egyenlőtlenségek Életkor, nem és örökölt tényezők is alkalmazza elméleti keretként, csakúgy, mint a WHO CSDH modellt. Az Egészség Meghatározóinak Modellje 9 Társadalmi-gazdasági és politikai feltételek Kormányzás Szakpolitika Makrogazdaság Társadalom Társadalmi helyzet Végzettség Foglalkozás Fizikai körülmények Társadalmi kohézió Pszichoszociális tényezők Magatartás AZ EGÉSZSÉG ÉS JÓl-LÉT ELOSZLÁSA Egészség Jövedelem Biológiai tényezők Kulturális és társadalmi normák és értékek Nem Etnikum Egészségügyi ellátórendszer AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG-MÉLTÁNYTALANSÁGOK TÁRSADALMI MEGHATÁROZÓI Az egészség-méltánytalanságok társadalmi meghatározóinak összefoglaló útmodellje és mechanizmusa 10 Ez a két modell világossá teszi, hogy számos beavatkozási pont létezik, nincs gyors és kész megoldás, amely mindenki számára biztosítaná a jó egészséghez való egyenlő hozzáférést. 11 Ezt csak úgy lehet elérni, ha tudjuk, ki hátrányos helyzetű; ez mikor, hol, miért, hogyan befolyásolja az egészségi állapotát; a modellek mely pontján nyílik lehetőség a hátrányos helyzet kezelésére, és milyen intézkedések szükségesek. 12 Ehhez a szereplők széles körének mozgósítása szükséges, hogy közösen tegyenek a méltányosság javítása és az egészség-méltánytalanságok csökkentése érdekében. 7

8 8 A DETERMINE legfontosabb jellemzői A tevékenység ideje: június június Koordinátor: EuroHealthNet Fő kezdeményezett: Cseh Országos Népegészségügyi Intézet (Czech National Institute of Public Health) Társfinanszírozó: DG Sanco az Európai Népegészségügyi Program keretében (EU Public Health Action Programme) További munkacsomag vezetők: Finn Egészségfejlesztési Központ (Finnish Centre for Health Promotion), Német Szövetségi Egészségnevelési Központ (German Federal Centre for Health Education) (BZgA), Írország Népegészségügyi Intézete (Institute for Public Health in Ireland), Társadalmi Marketing Központ (Social Marketing Centre) (Anglia), Nemzetközi Egészségfejlesztési és Egészségnevelési Unió (International Union for Health Promotion and Education) (IUHPE) Résztvevő országok száma: 24 Tevékenységek: DETERMINE film Web alapú adatbázisban elérhető 120 jó gyakorlat gyűjteménye 4 konzorciumi találkozó Lisszabonban, Ljubljanában, Prágában és Brüsszelben, valamint egy kapacitásépítő rendezvény Párizsban 40 konzultációs alkalom döntéshozókkal 1 akcióterv 14 nyelven 1 interaktív Kapacitásépítő tevékenységlista 4 munkaanyag 22 kapacitásépítő alkalom 20 országban

9 A megközelítésünk A DETERMINE konzorcium egy egymásra épülő, hármas megközelítést alkalmazott az egészségméltánytalanságok kezelése és konkrét cselekvések kezdeményezése érdekében. Ennek elemei: Közreműködés a probléma feltárásában A lehetséges megoldások bemutatása Cselekvés kezdeményezése az egészség-méltányosság megteremtésére A további fejezetek néhány lényeges példát mutatnak be a DETERMINE munkájából. Ez nem jelent átfogó beszámolót, de áttekintést ad néhány fontosabb eredményről. További információk a DETERMINE munkájáról és eredményeiről elérhetőek a Tegyünk az egészségméltányosságáért európai honlapján (European Portal for Action on Health Equity) (www.healthinequalities.eu). A honlap tájékoztatást nyújt az EU országaiban és EU-s szinten létező, egészségméltányosság előmozdítását célzó szakpolitikai gyakorlatokról és tevékenységekről, továbbá a honlapon minden DETERMINE dokumentum, publikáció és releváns háttérirodalom elérhető. Ugyancsak tartalmazza több mint 120 európai jó gyakorlat listáját. 9

10 10 I. Közreműködés a probléma feltárásában Bár sokat tudunk az egészség-méltánytalanságok valamint az egészség és társadalmi helyzet közötti lépcsőzetes összefüggés létezéséről, kevés információnk van kezelésük legjobb módjáról. A DETERMINE Konzorcium megvizsgálta, hogy Európában és EU-s intézményi szinten melyek a leghatékonyabb megközelítések az egészség társadalmi meghatározóinak és az egészségméltánytalanságok kezelésében. A Konzorcium tagjai megvizsgálták, hogy jelenleg milyen gyakorlatokat, programokat, eszközöket és eljárásokat alkalmaznak az egészség társadalmi meghatározóinak és az egészségméltánytalanságok kezelésére. Felmérték, hogy más ágazatok politikusai és szakpolitikusai mit tudnak az egészség-méltánytalanságról és milyen a tapasztalataik vannak az egészségi ágazattal való együttműködés terén. A Konzorcium az egészség-méltánytalanságok kezelésének gazdasági dimenzióit is kutatta. Végül a Konzorcium olyan sikeres EU-s projekteket is összegyűjtött, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok egészségének javítását célozták. A. Milyen gyakorlatokat, programokat, eszközöket és eljárásokat alkalmaznak jelenleg Európában? 15 európai országban 13 alkalmazott, az egészség-méltánytalanságok csökkentését és az egészség társadalmi meghatározóit célzó gyakorlatok és eljárások áttekintésének tapasztalatai szerint, kevés európai ország rendelkezik a problémát célzó kormányzati intézkedéssel, de foglalkoznak a kérdéssel. Vannak példák átfogó kezdeményezésekre, ahol a kormányzatok tágabb társadalmi célokat és stratégiát fogalmaztak meg az egészség-méltánytalanságok közvetlen vagy közvetett módon történő kezelésére. ÄÄA Skót Kormány fenntartható fejlődésre vonatkozó céljait a Jómódúbb & Igazságosabb, Ésszerűbb, Egészségesebb, Biztonságosabb, Erősebb és Zöldebb ( Wealthier & Fairer; Smarter; Healthier; Safer & Stronger and Greener ) stratégia foglalja össze. Öt programigazgató felelős ezen célok megvalósulásáért. A tárcaközi intézkedések célja az egészség-méltánytalanságok mögöttes okainak kezelése, amely várhatóan elvezet az egészség-méltányosság javulásához a teljes lakosság szintjén. 14 A One Wales stratégia hangsúlyozza a Wales-i Parlament (Welsh Assembly Government) ÄÄ azon törekvéseit, hogy Wales-t egy mindenkivel szemben igazságos, öntudatos, virágzó és egészséges nemzetté és társadalommá formálja. Mindennek kulcsa az egészség és az egészség-méltánytalanságok kezelése és ezek minden szakpolitikában való figyelembe vétele. A Walesi Parlament törvénybeli kötelezettsége, hogy minden tevékenységében törekedjen a fenntartható fejlődésre. Ez példa arra, hogy az egészség- méltánytalanságokat és az egészséget meghatározó társadalmi tényezőket automatikusan figyelembe veszik. 15

11 Az Egyesült Királyságban 1997-ben készült a kormány megrendelésre az Acheson Jelentés, egy független kutatás az egészség-méltánytalanságokról. A vizsgálat rámutatott a társadalmi méltányosság és egészségi állapotban mutatkozó méltánytalanságok terén végzett egyéni kezdeményezések korlátaira, valamint kiemelte az ágazatok összefogásán alapuló kezdeményezések fontosságát ben a hivatalban lévő kormány szerveiként az Egészségügyi Főosztály és a Kincstár (Department of Health and the Treasury) 18 főosztállyal folytatott hosszan tartó tárgyalásokat egy Akcióterv kidolgozása érdekében. A Kincstár gazdasági és politikai ereje közrejátszott a főosztályok közti egyetértés kialakításában, egyesítve ezáltal a tapasztalatokat és forrásokat 16. Más országok egészségügyi minisztériumai átfogó stratégiákat dolgoztak ki, melyek ágazatközi együttműködésre szólítanak fel az egészség-méltánytalanságok csökkentése érdekében. A Svéd Népegészségügyi Stratégia (Swedish Public Health Policy) (2003) alapját az a gondolat képezi, mely szerint az egészséget befolyásoló tevékenységek gyakran más ágazatok felelősségi körébe tartoznak. Így az ágazatközi együttműködés ennek a stratégiának az előterében áll, ugyanakkor ez a szemlélet Norvég Stratégia az Egészségben Megnyilvánuló Társadalmi Méltánytalanságok Csökkentésére stratégiában is hangsúlyos. ÄÄA Norvég Nemzeti Stratégia az Egészégben Megnyilvánuló Társadalmi Méltánytalanságok Csökkentésére (Norwegian National Strategy to Reduce Social Inequities in Health) (2007) célja a társadalmi egyenlőtlenséggel kapcsolatos problémák előtérbe helyezése és annak a szemléletnek az erősítése, miszerint a méltányosság a követendő népegészségügyi stratégia. Folytatja azt a munkát, amit a Fehér Könyv az egészségesebb Norvégiáért (White Paper Prescriptions for a Healthier Norway) és a A társadalmi méltánytalanságok cselekvési terv kihívásai (Challenge of the Gradient action plan) (2003) elkezdtek. Ez a stratégia expilict módon hivatkozik a címében az egészségre. Érezhető, hogy kidolgozása során fontos, együttműködést elősegítő, közös cél volt nemcsak az egészségben megnyilvánuló méltánytalanságok csökkentése. Ezáltal a különböző felek közös megegyezésre jutottak és érdeklődésük a különböző területeken (egészség, munka, oktatás) tapasztalható méltánytalanságokra, mint az okok okára irányult. 17 A Finn Szociális és Egészségügyi Minisztérium Akcióterve egy másik példája az egészségméltánytalanságok csökkentésére született átfogó stratégiának. A Finn Nemzeti Akcióterv az egészség-méltánytalanságok csökkentésére ÄÄ (Finnish National Action Plan to Reduce Health Inequalities) ajánlást tesz a szegénységgel, oktatással, munkanélküliséggel, munkakörülményekkel, lakhatással kapcsolatos népjóléti politika legfontosabb intézkedéseire, valamint az egészséges szokások előmozdítására és az egészségügyi szolgáltatások egyenlő hozzáférésére vonatkozóan. A terv a tudásbázis fejlesztésére is figyelmet fordít. 11

12 12 Az akciótervet egy multiszektoriális, változatlan összetételű Népegészségügyi Tanácsadó Bizottság készítette elő, koordinálja és vezeti, amelyet különböző minisztériumok, önkormányzatok, kormányzati kutató intézetek, szakmai szervezetek és civil szervezetek alkotnak. A finnországi egészség-méltánytalanságok tudásbázisát összeállító TEROKA projektben résztvevő kutatócsoport jelentős szerepet játszott abban, hogy a terv a politikai napirend elejére kerüljön. A DETERMINE egy sor olyan más (nem egészségügyi) minisztérium által kidolgozott és végrehajtott stratégiát tárt fel, mely hozzájárul az egészség-méltánytalanságok csökkentéséhez. Ezek a stratégiák leginkább olyan területekhez kapcsolódnak, mint a szociális ügyek, oktatás, foglalkoztatás, környezetpolitika, városi és helyi tervezés, lakókörnyezet felújítás és lakhatás. A legtöbb ilyen stratégia középpontjában a szegénység és a társadalmi összefogás áll, valamint az alapvető szolgáltatások javítása a leghátrányosabb területeken. Az egészségügyi rendszer fokozottabb bevonódása a más ágazatok által kidolgozott stratégiákba és programokba segít abban, hogy maximálisan ki tudja használni a lehetőségeket az egészség-méltánytalanságok csökkentésében. Ä ÄAz EU Nyitott Koordinációs Módszere (EU Open Method of Coordination) (OMC) a Szociális Védelem területén (társadalmi összetartozás, nyugdíjak, és egészségügy, valamint tartós gondozás) segíti az országokat a célok és egységes szakpolitikai fellépés kialakításában. Az OMC potenciálisan jelentős eszköz a szociális és egészségügyi szektor együttműködésének kezdeményezésében és erősítésében. A Bizottság évente kiadja a Jelentés a Szociális Védelemről és Társadalmi Összetartozásról című dokumentumot, amely áttekinti a legfontosabb trendeket az EU-ban és nemzeti szinten. Az egészség-méltánytalanságokat kezdetben nem vették figyelembe, ez azonban az utóbbi időben változott és mára hangsúlyos területté vált. 18 Ezt a folyamatot várhatóan tovább fogják elemezni. Fontos megjegyeznünk, hogy a politikai gyakorlatok és stratégiák nem vezetnek szükségszerűen cselekvéshez. A stratégiákat végre is kell hajtani, ami anyagi ráfordítást és emberi erőfeszítést igényel, valamint cselekvésekre ösztönöző folyamatokat és eszközöket. A DETERMINE partnerek szerint az egészség-méltányosság és az egészség társadalmi meghatározói területén a cselekvéshez szükségesek a méltánytalanságok csökkentésére szánt közvetlen anyagi források, a cél érdekében összetartó, különböző ágazatok képviselőiből álló bizottságok, szervezetek és olyan folyamatok, mint az ágazatközi konzultáció. Mindemellett gyakrabban kellene monitorozni a más szektororokban kialakított szakpolitikai gyakorlatokat és programokat a méltánytalanságokra gyakorolt hatásuk alapján. Az egészséghatás vizsgálat fontos eszköze ennek, amennyiben a különböző társadalmi-gazdasági csoportokra gyakorolt hatást vizsgálja. Ä ÄAz egészséghatás vizsgálat (Health Impact Assessment, HIA) a szakpolitikai gyakorlatoknak a népesség illetve a népesség egyes csoportjainak egészségére gyakorolt lehetséges hatását vizsgálja. Európában sehol nem törvénybeli kötelezettség és a kormányzati főosztályoknak nem kötelező rendszeresen végezniük. Ä ÄWalesben, a Walesi Parlament (Welsh Assembly Government) által alapított Hatásvizsgálatot Támogató Szakosztály (Impact Assessment Support Unit) egy sor

13 Ä Ä egészséghatás vizsgálatot közölt, melyek központi és önkormányzati tevékenységek hatásaival foglalkoznak. Más, Európában és EU-s szinten alkalmazott hatásvizsgálati technikák törvény által előírt kötelezettségek és az egészséget és egészségméltánytalanságokat is vizsgálatuk központjába helyezhetik, mint például az egyenlőség hatásvizsgálat (Equality Impact Assessments) Észak-Írországban. Skóciában, a méltánytalanság hatásvizsgálatokat (Inequities Impact Assessments) egyes kormányzati területek használják bizonyos szakpolitikák monitorozására, de tervezik minden fejlesztés alatt álló stratégiára kiterjeszteni. ÄÄAz EU-s irányelv minden tagállam számára előírja, hogy a stratégiai környezetvizsgálatokba (Strategic Environmental Assessments) egészséggel kapcsolatos megfontolásokat is beépítsenek, bár nem követelik meg az egészség-méltánytalanságok szempontjainak figyelembe vételét. 19 Az európai országokban alkalmazott nemzeti szakpolitikák áttekintése elérhető az alábbi oldalon: A honlapon információ található azokról a kormányzati gyakorlatokról és stratégiákról, amelyek az egészséget meghatározó társadalmi-gazdasági tényezőket vizsgálják. B. Más szakpolitikák felfogása az egészség-méltánytalanságokról valamint az egészségügyi és más ágazatok együttműködésének jellege Döntő jelentőségű az egészség-méltánytalanságok kezelésében annak pontosabb megértése, mit tudnak más ágazatok az egészségről és a méltányosságról. Milyen mértékben működtek eddig együtt az egészségügyi rendszerek más ágazatokkal és mit gondolnak az együttműködés erősítéséről? A DETERMINE partnerek más ágazatokban tevékenykedő országos, regionális és helyi szintű politikusokkal és döntéshozókkal készítettek interjút, hogy megismerjék véleményüket. A DETERMINE partnerek által 19 európai országban 20 folytatott 40 interjú szerint van együttműködés az egészségügyi és egyéb ágazatok között, ezt azonban egyik esetben sem az egészségügyi szektor kezdeményezte 21. Ez azt jelenti, hogy az egészségügy részéről kezdeményezőbb megközelítést kellene alkalmazni, és a folyamat kezdetén tárgyaló asztalhoz ültetni más ágazatok képviselőit, valamint konkrét támogatást kellene nyújtani céljaik eléréséhez. Ráadásul eddig az egészségügy és más ágazatok közti együttműködés olyan területeken zajlott, mint környezetpolitika, szociálpolitika, munkahelyi körülmények stb. ahol az egészséggel való kapcsolat viszonylag egyértelmű. Kevésbé nyilvánvaló olyan területeken, mint a pénzügy, igazságügy, külügy, melyeknek szintén van hatása az egészségre, csak más módon. Néhányan a megkérdezettek közül úgy érezték, hogy az ágazatközi munkához kormányzati szintű felhatalmazásra lenne szükségük. Jelezték, hogy hasznos lenne számukra az ágazatközi együttműködés törvényi szabályozása és olyan nemzeti irányelvek, melyek biztosítják az állandóságot, az eredményességet és a partnerség fenntarthatóságát. A közös célokat és a közös költségvetést szintén fontosnak ítélték a sikeres partneri viszony kialakításában. Ebben az esetben az elszámoltathatóság kérdései kiemelten fontosak és dolgozni kell azon, hogy ez miként kivitelezhető a gyakorlatban. 13

14 14 További eredmények: Más ágazatok az egészség-méltánytalanságokat a legszegényebb és leggazdagabb közti különbségként értelmezik, de kevesen ismerik az egészség és társadalmi helyzet közötti lépcsőzetes összefüggés fogalmát. Helyi szinten gyakran zajlik ad-hoc alapú együttműködés. Az országos szintű együttműködések ritkábbak, de jobban intézményesültek. A személyes bizalmon alapuló kapcsolatok építése segít az együttműködések kialakításában; a személyes kapcsolatoknak és a motivációnak fontos szerepe van. Az ágazatok közti együttműködés akkor a leghatékonyabb, ha vannak mérhető szakpolitikai céljai és minden bevont ágazat számára kedvező eredményekkel jár. Néhány interjúalany szerint az ágazatközi együttműködés elősegítése érdekében szükség van az ismeretek, információk és eszközök gyakoribb megosztására. C. Az egészség-egyenlőtelenségek gazdasági költségei A leghatékonyabb módja annak, hogy meggyőzzük a politikusokat, stratégia-alkotókat és a tágabb nyilvánosságot, arról, hogy az egészség-méltánytalanságok csökkentéséhez befektetésre van szükség, a gazdasági bizonyítékok felsorakoztatása. Erősebb bizonyítékok szükségesek annak igazolására, hogy az egészség-méltánytalanságok csökkentése költség-hatékonyabb befektetés, mint a betegségekből és a munkaerő-kiesésből adódó költségek finanszírozása. A DETERMINE Konzorcium azon dolgozott, hogy a meggyőzési stratégia fő elemeként gazdasági érveket találjon az egészség-méltánytalanságok kezelése mellett. 22 Nehéz feladatnak bizonyult a gazdasági érveket megalapozó szilárd bizonyítékokat találni, mivel ez a terület viszonylag új. Nem meglepő, hogy mindössze néhány, az egészség-méltánytalanságok kezelését fontosnak tartó európai országban van példa arra, hogy a nem egészségügyi szakpolitikai stratégiák egészségre való hatásait is figyelembe veszik a gazdasági elemzések során. A gazdasági elemzések lefolytatásának nehézségei olyan módszertani problémák köré csoportosulnak, mint a beavatkozásoknak tulajdonított egészséghatások, az egészséghatás mérése és értékelése, továbbá a méltányossági szempontok beépítése. Más nehézségek a gazdasági elemzések összköltségeihez kapcsolódnak. Erkölcsi és etikai okokból is lehet ellenállás a gazdasági szempontú érvelés kialakítása ellen: az egészség nem lehet pénzmegtakarítás kérdése, csakis az emberek életminőségének javítása a fontos. Mindamellett a DETERMINE Konzorcium azt találta, hogy tesznek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy számos nem egészségügyi stratégiában gazdasági szempontból is vizsgálják az egészségre és az egészség-méltánytalanságokra gyakorolt hatást és erre találtak néhány példát. Ä ÄSkóciában az Egészség-Méltánytalanságok Minisztériumi Munkacsoport (Ministerial Task Force on Health Inequities) jelentésében ( Equally Well ) azt állítja, hogy az egészségméltánytalanságok csökkentése valószínűleg a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (National Health Service, NHS) és az egész társadalom kiadásainak csökkenését fogja eredményezni.

15 ÄÄ Ha az emberek a kisebb utazások 40%-ában a gépjárművet kerékpárra cserélnék, akkor évente 2 milliárd font lenne a csökkent halálozási arányból adódó megtakarítás. Norvégiában a sétálásból és kerékpározásból eredő kedvező hatások becslések szerint 4,5:1 arányban ellensúlyozzák a költségeket. A korai gyermekkorba való befektetés 2-7:1 arányú megtérülést eredményez ben a rossz egészségi állapot miatti munkaerőkiesés becslések szerint 141 millárd Euro veszteséget eredményezett. 23 Ez a munka alátámasztja azokat az érveket, hogy az egészség-méltányosság javításába való befektetés költség-hatékonyabb, mint az egészség-méltánytalanságok következményeinek megtérítése. D. Innovatív gyakorlatok a hátrányos helyzetű csoportok egészségének javítása érdekében Az egészség-méltánytalanságok csökkentése azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetű csoportok egészségét a teljes lakossághoz viszonyítva gyorsabb ütemben kell javítani. A DETERMINE munkacsoportok olyan projekteket és stratégiákat vizsgáltak, melyek a kevésbé jómódúak egészségének javítását célozták meg. 24 Számos DETERMINE partner talált hazai példát innovatív megközelítésre. Ezek a definíció szerint olyan beavatkozások, melyek új ötletek, technikák és módszerek alkalmazása által új megoldásokat kínálnak bizonyos problémákra és nehézségekre. Figyelemreméltó eredmény, hogy ami az egyik országban innovatívnak minősül, az a másik országban bevett gyakorlatnak számít. ÄÄA kamionsofőrőknek munkakörülményeik miatt gyakran gondot okozhat sürgős esetben az orvosi szolgáltatások elérése. Emiatt sokan folyamodnak öngyógyításhoz, melynek kedvezőtlen hatása lehet a vezetési készségekre és a közlekedés biztonságára. Esetükben ritkábbak a megelőző jellegű beavatkozások, mint például orvosi ellenőrzés, ami az izom-, kardiovaszkuláris és daganatos megbetegedések magasabb kockázatát okozza. A német Doc Stop projekt gyors hozzáférést biztosít az egészségügyi szolgáltatásokhoz az európai kamionsofőrők számára 290 német szolgáltatóval való együttműködésben. Az autópálya menti szolgáltatóknál megtalálhatók a szakorvosok címei és a közelben lakó orvosokhoz biztosított a szállítás. Az autópálya 4 km-es körzetében található orvosok soron kívül látják el a kamionsofőrőket. A szolgáltatás mindazok számára elérhető, akik Európára kiterjedő egészségbiztosítással rendelkeznek. A DETERMINE kiválasztott és támogatott három kissebb modellprojektet, ami a hátrányos helyzetű csoportok egészségének javítása érdekében ígéretes megközelítéseket, például társadalmi marketing tevékenységet alkalmaz. A projektek céljai: A végzettség nélküli vagy alacsony végzettségű túlsúlyos férfiak egészségének javítása Guldborgsund (Dánia) önkormányzatánál. A Debrecenben (Magyarország) lakó szegregált roma közösség számára egészséges és fenntartható lakókörülmények tervezése. A hajléktalanok önsegítésének előmozdítása és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, valamint a nyilvánosság ismereteinek bővítése és attitűdjének formálása Szlovéniában. 15

16 16 A három modellprojekt kiválasztása, monitorozása és értékelése számos információval szolgált az egészség társadalmi meghatározóival foglalkozó projektek hatékony elemeiről. A projektekben közös, hogy megértették az emberek mindennapi életében jelen lévő nehézségeket, ember-központúak, résztvevő megközelítést alkalmaztak a célok meghatározásakor, valamint összehangolták az emberi és környezeti szempontokat. A projektek fenntarthatóságát javította az emberek és közösségek felhatalmazása arra, hogy éljenek a saját szükségleteik érvényesítésének lehetőségével. ÄÄ Az Opre Roma Egyesület ( Rise up Roma) központja Magyarországon, Debrecenben van. Az egyeztetések során az Egyesület a lakhatást jelölte meg a Debrecenben élő roma közösség legnagyobb problémájaként. Emiatt a projekt a telepen élők lakhatási körülményeinek javítását állította a középpontba. A közösség tagjait bevonták az építési tervek kialakításába, amelyet egy szociális lakásépítéssel foglalkozó szervezetnek mutattak be azzal a céllal, hogy biztonságos és fenntartható otthonokat építsenek újjá vagy alakítsanak ki. Mindemellett képzésben részesültek háztartásvezetési készségekből, például az energia fogyasztás anyagi vonzataival kapcsolatban. Terepgyakorlaton is részt vettek, hogy az energia fogyasztás és a környezetszennyezés összefüggéseit megismerjék. A projekt egy nem várt, de kedvező eredménye, hogy a korábban egymás iránt bizalmatlan roma és nem roma közösségek jó kapcsolatba kerültek egymással. Ä ÄA Manuel Merino Egészségügyi Központ (Manuel Merino Health Care Centre) Alcalá de Henarés-ben, Madridban, Spanyolországban, hátrányos helyzetű fiatalok leggyakoribb problémáinak kezelésére alakított ki programot fiatalok részvételével. A projekt alapgondolata, hogy a fiatalok maguk a legalkalmasabbak arra, hogy megoldást találjanak problémáikra és segítsék egymást. A projekt során olyan tevékenységekben vettek részt, mint például blogírás (http://adolescentes.blogia.com/), rádióműsor szerkesztése vagy oktatási anyagok kidolgozása. Számos hatékony megközelítés teljesen vagy részben a köz- és magánszféra együttműködésén alapult, mivel így lehet az elérhető legtöbb forráshoz hozzájutni. Ez önkéntes és együttműködésen alapuló kapcsolatokat jelent állami és nem állami partnerek között, mely során a felek megegyeznek, hogy együttműködnek közös célok elérése érdekében vagy specifikus feladatot vállalnak, megosztják a kockázatot, felelősséget, forrásokat, kompetenciákat és a hasznot. 25 ÄÄ Az Üzlet Szféra a Közösségben (Business in the Community) egy üzleti szféra által vezetett és alapított non-profit szervezet az Egyesült Királyságban. A szervezet a helyi közösséggekkel együttműködve tesz az emberek jóllétének javítása érdekében. A szervezetnek 850 vállalat a tagja, de 3000 vállalat, valamint 100 nemzetközi partner szervezet vesz részt különböző programokban és kampányokban. A BiTC kampányol, programokat koordinál, díjakat alapít, értékel és publikációkat ad ki. Az üzleti szféra közösségi életben való részvételének speciális példái: labdarúgó klubok kapcsolódnak be az egészségtudatos magatartás programokba, a bankok segítenek az embereknek kisebb vállalkozások elindításában vagy a meglévő üzletek fejlesztésében, brokerek összehozzák a köz- és a magánszféra szereplőit, hogy hátrányos helyzetű lakóközösségek körülményeinek javításán közösen dolgozzanak.

17 ÄÄA Holiday Közösségi Központ (The Holiday Participation Centre) a Flandriai és Brüsszeli Turizmus (Belgium) szolgáltatása, 2001 májusában alapították. Magán- és közalapítványokkal együttműködve lehetővé teszik, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkező családok vagy olyanok, akik egyébként nem tudnának nyaralni vagy kirándulni menni, megtehessék ezt. A Központ utazási irodákkal együttműködve egész napos kirándulásokat, csoportos és egyéni nyaralásokat szervez. Partneri kapcsolatokat épített ki 950 helyi szervezettel, például szociális központokkal, szegénységgel és kirekesztődéssel foglalkozó önkéntes szervezetekkel, a szociális ellátórendszer intézményeivel, családgondozókkal és közösségi központokkal. Az utazásokon részvevők jobb mentális egészségről és jól-létről számoltak be egy-egy városlátogatás vagy nyaralás után. Az egyik DETERMINE modellprojekt eredménye rámutat a köz- és magánszféra együttműködésének előnyeire. Ügyelni kell azonban arra, hogy a magánszektor a célcsoport érdekeit a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegye. ÄÄ A Guldborgsund (Dánia) Önkormányzatának népegészségügyi főosztálya a Guldborgsund projekt során helyi vállalkozók bevonásával valósította meg a köz-és magánszféra együttműködését. A projekt célja az alacsony végzettségű vagy végzettség nélküli, inaktív, túlsúlyos férfiak egészségének javítása volt. Az Önkormányzat cégeket vont be és táplálkozással, dohányzással, alkoholfogyasztással és testmozgással kapcsolatos programokat terveztek és valósítottak meg közösen. A projekt során a magáncégeknél dolgozó alkalmazottak száma 250-re csökkent a 2008-as gazdasági válság hatására. A bizonyítékok szerint azok, akiket elbocsátottak, általában az alacsonyabb végzettségű illetve a súlyosabb egészségi problémával rendelkező dolgozók voltak. Kevés ismeretünk van arra nézve, hogy a projekt az elbocsátottak gondozására is kiterjedt-e. Egy ilyen megközelítés valószínűleg növeli a méltánytalanságot. A fenti példák olyan innovatív megközelítéseket mutatnak be, melyek a hátrányos helyzetű csoportok egészségének javítását célozzák meg és ezáltal szerepet játszanak a társadalom különböző rétegei közti szakadék csökkentésében. Ugyanakkor fontos fenntartás az egészségméltányosságot hatékonyan megcélzó programok kapcsán, hogy esetükben ritkán végeznek programértékelést. Ennek eredményeképpen nincs a hatékony gyakorlatok mellett komoly bizonyíték. Szükség van arra, hogy javítsuk az egészség-méltánytalanságokkal foglalkozó stratégiák és programok értékelését annak érdekében, hogy több bizonyíték álljon rendelkezésre a működő programokról. A modellprojektekről és 114 Európában alkalmazott jó gyakorlatról további információ megtalálható az alábbi címen: 17

18 18 II. rész: A lehetséges megoldások bemutatása A DETERMINE Konzorcium arra vállalkozott, hogy áttekintse, mi történt Európában az egészségméltánytalanságok csökkentése érdekében és a munka során képet kapott a méltánytalanságok kezelésének kulcspontjairól. Bár nyilvánvaló, hogy a méltánytalanságokkal kapcsolatos ismeretek az utóbbi években növekedtek, még sokat kell tenni az intézkedések ösztönzése terén. Elsősorban az egészségügyi rendszerek felelőssége, hogy ösztönözzék a cselekvést és segítsék más szakpolitikák csatlakozását azáltal, hogy útmutatást nyújtanak a jól működő gyakorlatokról. Az egészségügyi szektornak fontos katalizáló szerepe van az egészség és az egészség-méltánytalanságok napirendre emelésében. (Döntéshozó a Környezetvédelmi Minisztériumból ) A tudatosság növelése és az egészségügyi ágazat szerepének erősítése elengedhetetlen a haladáshoz. Szintén fontos a felső szintű kormányképviselet biztosítása. Részvételi technikák alkalmazásával be kell vonni a hátrányos helyzetűeket is, hogy tegyenek erőfeszítéseket a saját egészségük javítása érdekében. A legnagyobb nehézség, hogy a politikusokkal megértessük a problémát és megoldást találjunk. Fontos értelmezni a problémát, hogy a döntéshozók úgy érezzék a tárgyalások során, hogy nekik is van szerepük a megoldásban. (Helyi politikus) Figyelemfelkeltés és szakpolitikai támogatás Az egészség-méltányosság növelésének alapja a probléma iránti fogékonyság növelése, ami ösztönzi a terepen dolgozó szakembereket, politikusokat, stratégiaalkotókat és a nyilvánosságot. Ezt a WHO Egészséget Meghatározó Társadalmi Tényezők Bizottsága jelentésében diótörő hatásnak nevezi. Cartoon by Simon Kneebone, published by Fran Baum (2007), IIJHP&E,XIV, 2, Reproduced with permission.

19 Ez érthető és összehasonlítható adatokat igényel, amelyek olyan módon világítanak rá az egészségméltánytalanságokra, hogy az a különböző társadalmi csoportok számára is bemutatható és értelmezhető legyen. ÄÄ ÄÄ Az Észtországban 2002-ben folytatott országos felmérés feltárta, hogy az egészségméltánytalanságok különböző végzettségű, jövedelmű, lakóhelyű és nemzetiségű csoportok között alakultak ki. Ezekre az eredményekre válaszul, 2004 óta, minden új népegészségügyi stratégia magában foglalja a méltányosság elvét. Hasonlóan, Spanyolországban, a Társadalmi méltánytalanságok az egészségben, életmódban és az egészségügyi szolgáltatásokban az autonóm régiókban (Social Inequities in health, life styles and health services utilization in the Autonomous Regions ) című kutatási jelentés fontos üzeneteket tartalmazott a stratégia alkotás számára. Ä ÄFinnországban az önkormányzatok teljes autonómiát élveznek és eldönthetik, hogy milyen stratégiákat hajtanak végre helyi szinten. A kormány kötelezővé tette, hogy minden önkormányzat monitorozza a népesség egészségét a különböző lakossági csoportokban. Bár néhány kisebb önkormányzat nehéznek találta a feladat teljesítését, a felmérések felhívják a figyelmet az egészségben tapasztalható különbségekre. Sok országnak nincs megfelelő adata az egészség-méltánytalanságokról. A DETERMINE szerint az EU-nak és a tagállamoknak biztosítania kellene a társadalmi-gazdasági változók mentén sztenderdizált és az egészség meghatározóival kapcsolatos adatok településenként történő rendszeres gyűjtését. 26 Az adatokat széles körből, különböző forrásokból kell meríteni (pl. közlekedés, kultúra, turizmus, politikai-, és üzleti szféra, média), hogy segítsék az egészség társadalmi tényezőinek komplexebb megértését. Mindemellett a jó minőségű adat önmagában nem elegendő. A tudatosság növeléséhez ezeket az adatokat világosan és meggyőző módon kell bemutatni, amely könnyen érhető a döntéshozók, köztisztviselők és a nyilvánosság számára. Differences in Life Expectancy within a small area in London Travelling east from Westminster, each tube stop represents nearly one year of life expectancy lost Data revised to Male Life Expectancy 78.6 (CI ) Female Life Expectancy 84.6 (CI ) Westminster London Bridge Canary Wharf Canning Town Male Life Expectancy 72.8 (CI ) Female Life Expectancy 81.4 (CI ) River Thames Bermondsey Canada Water North Greenwich Waterloo Southwark London Underground Jubilee Line Electoral wards just a few miles apart geographically have life expectancy spans varying by years. For instance, there are eight stops between Westminster and Canning Town on the Jubilee Line so as one travels east, each stop, on average, marks nearly a year of shortened lifespan. 1 1 Source: Analysis by London Health Observatory using Office for National Statistics data revised for Diagram produced by Department of Health 19

20 20 Needle C, Beulque C and Williams M, Poster and advertisement for The Parliament magazine, A politikai döntéseket általában pénzügyi megfontolások határozzák meg. Ahhoz, hogy a politikai döntések egészség központúak legyenek, szükség lenne az elérhető források alternatív felhasználására. (Egy döntéshozó az egyik Igazságügyi Minisztériumból) További erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy növeljük az egészség-méltányosság gazdasági előnyeiről rendelkezésre álló ismereteket. Ez elősegítheti a legfelsőbb szintű kormányzati támogatást, pl. a döntő szereplő, a pénzügyminisztérium részéről is. A szakpolitikai támogatás és a tudatosság növelése azt jelenti, hogy a népegészségügyi, egészségfejlesztési szakembereknek és egyéb releváns szereplőknek meg kell erősíteniük kapcsolataikat a médiával. ÄÄBelgiumban a minőségi egészségügyi ellátás ellenére nagy az egészség-méltánytalanság. A King Baudouin Alapítvány 2006 óta törekszik az méltánytalanságok kezelésére különböző egészségügyi és népjóléti szakértők összehívásával. A szakértői csoport eredeti célja arra irányult, hogy az országos választások során a politikai pártok az egészség-méltánytalanságok kérdését a programuk homlokterébe állítsák. A munkacsoport kiadott egy szakpolitikai ajánlásokat is tartalmazó jelentést. A megközelítés egyik fontos szempontja az újságírókkal való együttműködés, így a méltánytalanságok kérdése megkaphatja a rendszeres médiafigyelmet. Átfogó cikkek születtek a méltánytalanságok magyarázatáról a legnagyobb francia és flamand újságokban, és a különböző pártok állásfoglalását bemutató cikkek is napvilágot láttak. 27

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet nemzetközi tevékenységei 2010

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet nemzetközi tevékenységei 2010 Az Országos Egészségfejlesztési Intézet nemzetközi tevékenységei 2010 Nemzetközi szervezetekkel való hosszú távú együttmőködés (szervezeti tagság, vagy kétoldalú együttmőködési megállapodás keretében)

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról.

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 17. (22.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz Kérdés és válaszok, avagy SZEGÉNYSÉG és EGÉSZSÉG I. szakmai konferencia 2011. január 26. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Helyzetkép a szlovén lakosság egészségi állapotáról

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Helyzetkép a szlovén lakosság egészségi állapotáról HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Helyzetkép a szlovén lakosság egészségi állapotáról Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szintú EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szint EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che EU

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER Vitrai József TÁRKI MIÉRT KELL TÖBB/JOBB EGÉSZSÉGSTATISZTIKA? A köz igénye kormányok és nemzetközi szervezetek elszámoltathatóságának javítására, tevékenységük monitorozására

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Dr. Páll Gabriella Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest, 2011. február 6. Vázlat Intikátorokról általában Morbiditási adatforrások

Részletesebben

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége. Salgótarján 2013. Június 27.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége. Salgótarján 2013. Június 27. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége Salgótarján 2013. Június 27. A 2007-2013-as időszak általános tapasztalatai 2 A 2007-2013-as tapasztalatok beépítése Fenntartói szemlélet (pénzügyi

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

PROJEKT JELENTÉS. Az egészség terén való esélyegyenlőség javítása az egészség társadalmi meghatározóin keresztül az EU-ban

PROJEKT JELENTÉS. Az egészség terén való esélyegyenlőség javítása az egészség társadalmi meghatározóin keresztül az EU-ban PROJEKT JELENTÉS Az egészség terén való esélyegyenlőség javítása az egészség társadalmi meghatározóin keresztül az EU-ban A DETERMINE Konzorcium első évi tevékenységének összefoglalója 2 Bevezetés Kedves

Részletesebben

A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben. Dr Zopcsák László

A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben. Dr Zopcsák László A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben Dr Zopcsák László 2013 Bemutatkozás Dr. Zopcsák László PhD Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség (MHESZ) Elnök Európai Egészségfejlesztési és

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3.

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3. Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió 2012. október 3. Szereplés az EU színpadán: az EU döntéshozatala és az érdekeltek szerepe Anne Hoel Európai

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

Lesz-e fedezet a szociális ágazati életpálya finanszírozására a 2016. évi költségvetésben?

Lesz-e fedezet a szociális ágazati életpálya finanszírozására a 2016. évi költségvetésben? Lesz-e fedezet a szociális ágazati életpálya finanszírozására a 2016. évi költségvetésben? Magyar Szegénységellenes Hálózat 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom

Részletesebben

Nemzetközi gyakorlat EGÉSZSÉGHATÁS VIZSGÁLAT. Egészséggel kapcsolatos szempontok integrálása szakpolitikákba fejlesztési tervekbe

Nemzetközi gyakorlat EGÉSZSÉGHATÁS VIZSGÁLAT. Egészséggel kapcsolatos szempontok integrálása szakpolitikákba fejlesztési tervekbe AZ EGÉSZSÉGHATÁS VIZSGÁLAT Nemzetközi gyakorlat Egészséggel kapcsolatos szempontok integrálása szakpolitikákba és fejlesztési tervekbe Egészséghatás vizsgálat: eszköz döntéshozók részére Nemzetközi gyakorlat

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Alapfogalmak elméleti és saját szempontú elemzése

Alapfogalmak elméleti és saját szempontú elemzése 09.30. 10.00. 10.00. 11.30. munkaértekezlet struktúrája Megérkezés, kávé, tea, pogácsa, kitűzők egyéni elkészítése 11.30. 12.00. Szünet, szendvicsek 12.00. 13.30. 13.30. 14.00. Szünet, szendvicsek 15.30.

Részletesebben

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan 2015. június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A horizontális

Részletesebben

Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában: Az EUMUSC.

Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában: Az EUMUSC. Az általános európai musculoskeletális egészség javítása Javaslatokat tartalmazó Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában:

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond Nemzetközi és hazai HRH projektek Dr. Eke Edit Girasek Edmond Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JAHWF) Nagyívű nemzetközi összefogás (közös fellépés) az Európai Unió egészségügyi

Részletesebben

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi előzmények (WHO, EU) Európai Elhízás-ellenes Charta WHO Európai

Részletesebben

Települési Víz és Szennyvíz. Szolgáltatási Szektor az EU Környezetvédelmi Politikájának Kontextusában - Románia esete-

Települési Víz és Szennyvíz. Szolgáltatási Szektor az EU Környezetvédelmi Politikájának Kontextusában - Románia esete- Települési Víz és Szennyvíz Szolgáltatási Szektor az EU Környezetvédelmi Politikájának Kontextusában - Románia esete- Tartalom 1. Víziközmű szektor áttekintése 2. Kihívások 3. Intézményi és Jogszabályi

Részletesebben

Fogyasztóvédelem eszközei

Fogyasztóvédelem eszközei Az előadás vázlata Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. tavasz dr. Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

A gyerekkel való beszélgetést kellene kötelezővé tenni! Konferenciát tartottak a korai iskolaelhagyás megelőzéséről

A gyerekkel való beszélgetést kellene kötelezővé tenni! Konferenciát tartottak a korai iskolaelhagyás megelőzéséről A gyerekkel való beszélgetést kellene kötelezővé tenni! Konferenciát tartottak a korai iskolaelhagyás megelőzéséről A korai iskolaelhagyás megelőzésével foglalkozó konferenciasorozat zárult tegnap Budapesten,

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK

KORAI FEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK KORAI FEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK Bevezetés A jelen anyag célja, hogy áttekintést adjon az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért (továbbiakban: Ügynökség)

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ. Csépe Valéria

A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ. Csépe Valéria A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ Csépe Valéria 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Szeged, 2013. április 18-19. Témavázlat A magasabb iskolai

Részletesebben

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. ősz dr. Lattmann Tamás Az előadás vázlata 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem intézményi

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik Célkitűzések C1: A létező nemzetközi kötelezettségvállalások és multilaterális megállapodások teljes körű végrehajtása, mint például a biodiverzitást, a föld- és vízhasználatot, a természeti erőforrásokat,

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon Bagó Eszter SNA 2008 Külkereskedelmi statisztika A Stiglitz jelentés utóélete Európa 2020 SNA 2008 Az ENSZ Statisztikai Bizottsága februári ülésén elfogadta

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

T(2.08`4- /1 4. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

T(2.08`4- /1 4. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! T(2.08`4- /1 4 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II.

Részletesebben