lll. es li. uezredben magaar neuu istenek iranyf,tottak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "lll. es li. uezredben magaar neuu istenek iranyf,tottak"

Átírás

1 nok bizanci nevvel) szilrnyti illetlen emberek. Mindenki jelenleteben vegzik el sziikseglettiket, meg a komolyabb dolgot is. Sot m6sok szemelilttilra ktizbstilnek. 4 kiralyuk is igy.csinal. - MAs forrasok is hasonlo kepet festenek roluk. Es megis, ezek a normor, german es romai kalandorok ugy szerepelnek a tiirteneti kezikttnyvekben, mint lovagok es kulturateremto lenyek I Nincs *i! szegyenkezziink a ttonfoglalo magaarokdrt, amiert egykoron Europa rendorei uoltak es fiarcaszati kis.zallasokat is u e ge ztek. )sszegezue az et\adottakat, fajtatjuk, hoga hazai t6rxeneszeink Latokdre a rduid magaar ost\rtenetre korlatozodik es meg mq_sem akarjak szreuenni, hoga multunk szalai' a Regi' Keletre uezetnek. De elegedetlen uessziik tudomasul,_ hogu Lenyeges pontokon erd,emben egeszitik ki tudasunkat. Magyar istennevek a regi Egyiptomban Ez a tanulmany ratereli a figuelmet a magaar ostdrtenet egyik fontos forrascsoportjara, az egyiptomi szent iratokra,, amelyek eddig telj es melloze sben r szesilltek. Ezekbol az iratokbol kidertil, hogu Egaiptomban s Kr.e. lll. es li. uezredben magaar neuu istenek iranyf,tottak a halandok sorsat es mukddesiik soran sok-sok f.rasbeli eml ket hagytak hatra. Ez az \rdkseg ola gazdag, h,ogy az eddig keabekeri,tlt adatok mar egamagukban is elutasi,tjak a magaar ostdrtenet kizarolag azsiai tranyul,tsagat es naga naomatekkal allitjak elenk az afrikai magyar ui- Lagot. Ez a forradalmi jellegri meglatas a magaar ostdrteneti irodalom le gul abb szenzacioj a. A regiek istenfogalma es ketfete vallasa Herodotosz gtlrilg tbrt6netiro kiilfttldi utazgat6sai soran Egyiptomot is megl6togatta es vizsgalod6sai eredmenyet abban foglalta 6ssze, hogy ott az emberek,,szokatlan mert6kben" vall6sosak. Herodotosz megfigyelese helytallo, mert Egyiptomban valoban sok istent imadtak. Volt vagy ittven foistentik, akik iigykbre az orsz6g egesz teriiletere kiterjedt, s m6g mintegy iitszaz olyan, akik iigykiire alig terjedt tul egy-egy v6ros hatarain. A sok nagyistent es kisistent a regiek gondolkod6si modja tette sztiksegesse. Az o eszjarasuk ugyanis nem az ok 6s okozat iisszefiigg6sen alapult, hanem 0gy kepzeltek 1, hogy minden mozgast es cselekedetet,,istennek" nevezett lathatatlan lenyek ideznek elo. Ezek az istenek leggyakrabban a termeszet nyujtotta adottsagokban - tlreg f6kban, nagy ktivekben, egen, ftildon 6s m6s alkalmas helyen reltozkiidnek es onnan figyelik a vil6grend ziikkenomentes folyas6t. Neha az istenek lethatov6 teszik magukat, felveve valamilyen emberi, vagy 6llati alakot (inkarnacio). E,zt a gondolkodasi modot L6vy 56 57

2 Bruhl szavaival,,logika elotti" (pre-logikus) gondolkod6si modnak nevezik. Fontos azt is szem elott tartanunk, hogy az egyiptomiak vall6soss6ga az o t6rsadalmi es politikai l6tilft lbgerosebb ktiteleke volt, aml_ miigott messze elmaradt u trapiainkban annyira megh at{rozo nepi es nem zeti atapo osszetartozas tudata. - Az egyiptomiak ket vall6s kdzott os zlottak meg: Del- Egyiptomban az tgynevezett termekenysegi kultuse volt a fovallds. Ennek hivei elsosorban aitaft";tasztessel foglalkoztak es a sotetes arcu, kus nevu emberfajtabol tevtidtek trssze. A kus nep'elnevezese a kos szobol ered ; ez az ercis him allat volt isteniik inkarn6-91oia. A kusokat fbldraj zi tllak szerint m6s nevekkel is illettek. 6t voltak a,,mediterraniak,,, a,,szigetiek,, es termesze.tese_n a,,sdtet boriiek" is. Vaitasut.iorun sze- *9-alit iellegu volt es annak megfeleloen istentik inkarnalodasa mindig ertls him 6tlatofban tilrtent. Ilyenek: a --a) kos, bika, m6n, kan, bak es a kakas. A kus nep valaha nagyon elterjedt emberfajta volt Afrik6ban -4 Nagytavat< viddke tbnetett oshazajuk es vandorlssuk kiindulopontja. James vallastdrtenev rint a sze- kus nep Eszattetet Afrika nepessegeb r, mint g_lgpreteg rya is_el, belole szarm azott az az ag, amely a Nilus-volgyi kultur6t megalkotta (James, prehistoric Religion, lb). Ez a kus nep magyarul beszelt es Egyiptom fonepe volt. A m6sik egyiptomi vall6s a Napisten (UR, RA) tisztelet t kiivette, ezt az elvontabb,' frlozofikus hajlamu vallast, amit az Azsiai eredetu nobag nozoii bgviptomba' A vallas kovettii Tagukat a Nap'isten fiain--ak, az o vergegi leszarm azoinak tudtek. Eredetiiknek megfeleloen Ur-i (arja) neven szerepeltek a tttrtenetben. Arcuk vilagos szinu volt es foleg iotomuvelessel foglalkoztak. $ N"pisten tisztelete a ket Egyiptomba n azy. dinasztia ideietol kezdve rohamosan teiieot. A kiraly szemelye is szoros kapcsolatba keriilt a napvallassal, lmit az ft jelez, hogy ettril kezdve uralkoaoi cimei ktrze a,,nop 58 Fia" lelzest felvettek. Csak az az ember lehetett Egyiptom kiralya, akinek ereiben az UR vere folyt. A versegi kapcsolat annyira fontos volt, hogy annak nemlet6ben potl6s6rol kellett gondoskodni. Az egyhaz billcsei kijelentettek, hogy azon a bizonyos ejszakan, amelyen a fogantat6s tbrtent, a Napisten szemelyesen lejiitt az 69- bot es o v6gezte a megtermekenyites mtivet. Eszerint a tron jelitltie az uralkodasra versegi jogon is alkalmassa lett. (Budge, The Gods of the Egyptians, I. B2g.) A tilrtenelem hajnalan szereplo egyiptomi magyar nep abbol a ketfele emberfajta ttsszeolvad6s6bol keletkezett, amelyet fentebb elemeztiink, nevezetesen a stitetes arcu kusokbol (afrikat ag) es a vilagos arcu arjakbol (6zsiai ug), tiirtenetileg viselt neven nev ezve mindkettot. Ebben az eloadott keretben zajlott a Nilus-vblgyi elet, melynek magyar szavait es magyar mondatatt az alabbiakban j egy zlkeljiik. Az istenek megnevezese magyar kilzszavakkal A regi Egyiptomban az istenseg megjelillesere szolgalo kiizszavak kilzott fohely illeti meg a gyakran haszn6lt Ur szavunkat. UR : Ur, amety Sltalaban istent, nagyurat jelent. Hieroglif ir6sjele az,,r" hang, ez a szal ktirvonalait ismetlo ov6lis jel. Hangzositva s 6tirva a mi irasjeleinkre U r, Ar, Er, vagy Ra atakot vesz fel, aszerint, milyen maganh angzot kiv an az illeszkedes szabaly a. Az R hangot azonban mas irasjelekkel is ki lehet fejezni, amilyen pl. a kbr es kilzeppontja, valamint egy Alto ember, jobb kezeben hosszu botot tartv a. Az emberalak ebrazolasa iilo helyzetben is tbrtenhetett, bot nelkiil, hossz0 hegyes szakellt viselve. MAs szavakkal tlsszeteve ilyen szavak keletkeznek : Osur, Kisur, N agyur. Pelfi KAroly,,A magyar nem zet osvallas a" c. kiinyv6- ben felismerte a magyar es egyiptomi Ur sz o azonossagat ros ramutatott, hogy a Ltaldan nagy Letszamu magaarul beszelo ndp egyik aga Egaiptomban eh tubbezer euig 6s ott ragaogo kulturat alkotott. 59

3 Az istenseg k6zszoval ttrrteno masodik gyakori megieliilesere szolg6lt a harom hierogliffel irt N-T-R szo. Angol szakemberek a hangzositast E-bettik betoldas6val adt6k Ne-Te-Ru, Neter alakban. A magyar hangzosit6s NagA'ttrr, s ez a helyes a mi 6b6cenkre valo Stir6sban. Ha ketseg meri.ilt fel a NTR szo jelenteset illetol g, akkor az irnok a h6rom hieroglifhez hozzatett egy negyedik ielet, ami egy kifeszitett negys zog alakfi kis zaszlo es 60 q N qq \\ -0 b.! o b p RA LEGGYAKRABBAN HASZNA LT HIEROGLIF innstelek (a) {-- f (") (i) (i) (e) (") Nm -gl! ru I to n [r, I rw] h b tt..oxk a a- -, I Irfrl 6 -, c- -.)..<7 s - S g k k(q t ItP) d (s) d (() IIE B A leggyakrabban haszn6lt hieroglif ir6sjelek mar magaban is nagyurat jelentett. Az NTR szo 6sszetetelekben is gyakori, mint pl. NTR-TA: Nagyrtr orszaga vagy NTR-KHERTEK: NagUur Kertek (Temetok). Angol egyiptologusok dicseretre m6lto erofeszitest tettek, hogy megtalelj ak az NTR etimologiajat, eredeti 6rtelmet. De nem koron Azta siker tdrekvesi.iket, mivel egyikiik sem tudott magyarul es nem voltak trsztaban a hangtbrt6net elemeivel sem. Mi magyarok e ket elofelt6tel birtok6ban minden nehezseg nelktil felismerhetjtik, hogy az NTR magyar szo, s ket valtozata van: NagAur 6s Nri dor. Az istenseg 6ltal6nos megjeliil6sere hasznalt harmadik kbz szot szinten harom hieroglif jellel irt6k, igy : S-T-N, ami angol hangzositasban (ASH-TE-NU, magyarul I sten, (Budge, II. 325.) A kisistenek kdztis elnevezesere a THESU, TES: Teu6, Tesz szo szolgalt. Szakemberek v6lemenye szerint ez utobbi szo az osforrasa a szanszkrit Deva, a gtrrilg Theos 6s a latin Deus,,istent" jelento szavaknak. Hasonlo 6rtelmti az istenseg helyettesenek megnevezese, ha a szemelynevhez hozzilf.izlk a MASA; Masa szot, amint ez RaMASA (Ramses) 6s TUdoMASA (Thuthmoses) pelddban is megmutatkozik. A tevok nagy csoportj6ba tartoztak a kiildnleges szolg6latokat vogzo kisistenek, akiket munkakitrtik utan kapott nevekkel illettek. Ilyen nevek pt. a ktivetkezok: Kinzo, Metsz6, Ment6, S zekeres. A legregibb istenek szemelynevei,,legregibbnek" azokat az isteneket mondjuk, akik mar a ket Egyiptom (also 6s felso) egyesit6se elott is mtiktidtek, az ugynevezett predinasztikus idokben. Ktiz6ttiik ketsegteleniil az alvil6g istene OSIRIS a legfontosabb. Osiris nevet az angol egyiptologusok nem tudt6k 6rtelmezni (Budge, II. 113, 115), emiatt nevet gtlrtig6s form6- ban hasznelj6k, -IS vlgzettel. Budge professzor azthiszi, 61

4 kep: :t a OSIRIS 6s0r nevenek negyfele modon ir6sa: (\-- Osmagyar honok ura vf ;d o 4E> I u' rl -6 [=b{i Neve F<i-Ur (F6ra), tisotok jo0 Bildogos, n6piinknek ura (I.500) hogy osiris nevenek ertelme mar 16g feled6sbe mertilt a III. fvezredben, v?gyljs ttogv a nevet az egyiptomiak maguk sem tudtak eitelm erl{i. F,zu -.ntseg nem fogadhato el magy atazat frefveti, hiszen tr" a nevrol lev6- lasztjuk az rs ulgzetet 6s fetrafiiut -a megfeleli eke- _19!"k*,.?ronnal [ideriil, hogy oiiris tutajdonkdppeni neve osur, vagyis ma_gyarul crttre to izo, a n6p cisatyja. A nevet iro kef hierogtir tierves olvasata mellett kardos- 62 kodik ^,,? te}y, hogy szooss zetltelben is szerepel, pl. AS-NeTER: OsnagUUr, 1siink UN-NI NEVE RA : Honi neue ur. Az osiris 6sur nev magyars 6ga fel<il legcsekolyebb ketsegiink is eloszlik, ha megpr6ualjuk kepir6ssal itt szemely azonoss6g6t elolvasni. Nezztiti Osiris mellekelt kepet. A kiraly bat kezeben tartja a kos-fejben vlgzodo US hangcsoportot iro kormanypalcat, afrtroz gdjuk hozza a marok szo elso szotagjai MA, ; figura karja KAR. Ha ezeket a hangokat egvm6sut6n leiijuk, az us-ma-kar : 1smagaar siot kapjlik, ami osiris i;tfontosabb minos6ge. A kir6ly jobb kezeben tartja azt"a targyat, amely az onk hangcsoportot irja, (H)oNoK; azutan olvassuk az arccal irt URA szot. Egytitt: Honok u,ra. A rejtvenys zeru iizenetet igy is olvaihatjuk: osmagaar lwnok ura. Az irodalomban 6s0r elett6rsanak nevet is gorttgiis form6ban llrzleliek (ISIS), ami tudom fnytalin eija- Ies, mert elfedi az egyiptomi valosdgot. igy a forr6iokat kell megnezniink, ffiagukat a hieroglife[bt, azokir6- nyitsanak benniinket. Azok szerint Isfu egyiptomi magyar neve ES-T-ASz-oN: Est Asszonu, a szerelem istenloi6nek egyik vf'jtozata. Budge piofesszor bevallja, Itogy a szoban{orgo nevek egyi[enek sem tudja meg"atlapitani etimologi6 jet (II. 202). Osur (Osiris) munkakdrevel kapcsolatban meg kell emliteniink SAK-AR-IS istent, aki a halottak elsz6lhte- 9a-yal foglalkozott, egy szeker nevti j6rmtivtin. Ebbol a feljegyzesbol megtudjuk, hogy az a nagyon g6rtig6sen hangzo istennev Szekeres.0. AZ.) - A legr6gibb istenek k6zbtt nagy tekint6lynek brvendett KH-NEMU isten, aki nepi hovat artozaia jeleiil kos 6larcot viselt. Ha hivatalos minosegeben j6rf el, elotte vizet locsoltak a fbldre, termekenys6ge ietbtcnt. Ha ezt az istent 6brilzolt6k, h6ta mbgtitt Optit-O falat szoktak rajzolni, s nev6t irva, az ir6sjetet ktlziitt korsot szerepeltetnek. Ezek alapj6n ugy velekediink, hogy az isten neve Konemu lehetett, fazekas 6s epit6sz. - u-gvuncsak 63

5 munkaeszkozeirol ertitik meg NEITH istenasszony nev6t, kinek jelvenye a sztrvri-fono iparban has znilatos orso volt, aminek kicsinyitett m6sat fejen szokta viselni. Az orsobol negy szttl fonal logott ki s ennek nyoman keletkezett a NegU nev Nagy tekintelyu nr volt Memphis varos foistene. Tudjuk rola, hogy o is fazekasbadogos!"ranymives) mester volt. weiet igy irtak: PA-TO-KOS. NEP-UNK-NEKH URA : B adogos: nepiinknek ura (I. 500). Kevesse tiszt6 zott szerepet j 6ts zott ket f ontosnak tetszo isten, THOTH : Toth es MATAR: Magyar. Az angol tt1$osok gondosan megvizsgaltak e ket nevet, de nem tudtek azok etimologiai6t megaltapitani (II. 146.) Thoth-rol annyit tudunk, hogy neve a Tud, Tudni szobol szarmaz7k, mint a mindig tudomanyos dolgokkal foglalkozo embere- Fejen egy afrikai mad6r maszkjet viselte es ugy l6tszik - volt beceneve is, a Tik-Tyuk. Nepi hovatartozasa ieletil feje felett kos-szarvakat viselt, de jelvenyer azt irjak rola, hogy o is )smagaar.a tudos r"ottr fomunkatarsa Matar isten volt. Egy jelenetb h, ahol az glhunyt a halal ut6ni rirgtirnitetetet kapja, Matar azt ktattja Thothnak: Mar Makar kiraly, vagyis, (II.,,iidvirzilt,, 146). A dinasztikus kor magyar istenei Ki volt Horus? Neve a szent iratokban a tegkorabbi dinasztikus idoktol kezdve szakadatlanul szereiel, mindig a tronon levti uralkodot jelentue. A hierogjifek igy irjak a nevet: KH-ER-RA-JU (I. Tg), aminek [elyes aiirds a Kiraly. Van az irasjeleknek egy masodik olvasata is, ami HORUS: [Jr-os. De ak6r tiiralyt, ak6r urrist olvasuhk, a cimet mindig az uralkodora vonatkoztatiak (I. 78). E,zt megerositi az uralkodo totem-6llata is, az oroszlan, leven neve A KHERU ur : A kiratg (II. 323, 360 es 361). SzemelyazonossAg6t kepirassal is iri6k, s azt igy olvassuk: osmagaar isten, Hoiok ura. 64 A Napisten uj nevei ez isten egyre ntivekvo szerepet bizonyitjek. A sokat mondo uj cimek kbziil harmat ideziink : 1) UR-A-KUR-A : U rak LLra, v agyis KiralAok kiralga (I. 100 es 322); 2) A nagaurak Osura neue Kerek Isten (II. 162) es 3) ATENRA: ATanyer (II. 68 es 326). E nevek erthetove v6lnak, ha tudjuk, hogy a kbr es t6nyer a Nap korong alakj6ra utalo magyar szavak. A legfontosabb esemeny, ami a Nilus vdlgyeben a Kr.e. IV. evezred elej6n zajlott le, Del-Egyiptom lerohan6sa volt eszakrol egy bekiildiitt katonai kiilbnitm6ny form6jaban. A hadmuvelet cetja bosszuallas volt: megtorolni a deliek bun6t, amit Osur (Osiris) megtllesevel kirvettek el. A szent iratok ezzel, kapcsolatban emlitik a kiiliinitmeny tagjait a HERU BEHUTET: K iraly bekillddttei kifejezessel (I. 84,431,473 6s 484). A t6madok femfegyverekkel felszerelve nagy f6lennyel birtak. A katonatiat Masltoni keseseknek is nevezrk Miut6n Eszak- Egyiptom ekkent elfoglalta a detiek orsz agat, a kiraly felvette cimei koze, hogy Ket orszag LLra, r6viditve Ketto ura vagy Katti. Az egyesitett Ket Egyiptom elso kir6lyai, nagy gondot forditottak arra, hogy hiriik, azaz emekezetiik hal6luk ut6n is fennmaradjon. Ennek egyik modi a az volt, hogy hatalmas koepiileteket emeltek (James, 4I), az ugynevezettpiramisokat. Ezeket az eptileteket az egyiptomi magyafok USEKH HRA: Oscik ltf,r nek neveztlk (II. 328 es I. I74). Ki volt Amen-Ra? Az angol egyiptologusok ennek a nevnek etimologi ajat sem tudt6k megallapitani (I. 32D. A kiraly rankmaradt 6brazol6sAt vizsgalva, felttinik a fejen viselt oriasi ket toll, ami afrikai eredet6re utal. Amen stit6tes arcbore megerositi afrikai szarm azasat. Jelvenyei orola is azt irjak, hogy 1smagAar h,onok ura. Ugyancsak eszrevessziik a kir6ly irvehez kapcsolt hossz0 allat-farkat (I. 409), amely megmondia rola, hogy n6p6- nek atyja, mene. Amen igazr neve magyar: A M n, a szo teljes ertelm6ben. A M6n kiraly haszn6lta elodeinek bsszes cimeit, ami- 65

6 HORUS Egyiptom kirdlya (Horus) leg!'oz.i a deli Setetet Kirdly bekuldotre 0 473) Nj[s?* Hazi 'ur, a ferjnek akkori megnevezese. E zzel kapcsolatban olvassuk a kiivetkezo mondatot: HAREPU KAKASH ARESH A BAIU: Harapo kakas, er6s a baja (I. 519 es II. 336, lasd a szdveg folytat6s6t a II. 342 otdalon). Egy szerelmes istenncl, kinek kepe korunkra.n l."-'.. L{ F,\.J -+ ^ff gtr=-fl?cn o \\ -f IJ' Felso Sor: A Nlen urak ura (l I ). Kirdly Ketro orszdgban ): N S'si= hez a maga reszertil egy tov6bbi cimet tett hozza. Ez a cim igy hangzik: A wien a-naga akaratrt ur (II. 20, 324 es 332). Ez az isten-kir6ly f tur*ekenys6gi vall6s lagy szovivoie volt s ezzel kapcsolatban tiibb olyan szot hagyott h6tra' amelyek ma izlest.r.r".r. iii""r. fel s nem alkalmasak arra, hogy rd,ezzuk. dolgoi"in"". A termeke Yfegi valajiz6mtalan szeieploje kiiz6tt magyar nyelvu volt a szerelem foistene, uarh-or: 2. Sor: Urak ura. kirdly. Kettoben ur (1.334). 3. Sor: A N{ en Ra kirdly Ketto ura (rr 20). 4. Sor: A Mdn-Ra Nagy akaratu ur. a M 6n (l I )..,Osmagyar honok ura a Men" I I

7 l fennmaradt, karcsu derek ara utalva a Kecses nevet viselte (II. 280). A figura kepir6ssal ezt iizeni : Hi,meket akar o ross z lany, ami szoj at1k az oroszlan nevevel. Ezzel be is fejeztiik ama szavak jegyzekeles6t, amelyeket az egyiptomi magyar nyelv hagyat6kaban tal6- lunk. Egyiptomi magyarok Europ6ban A kep teljessege kedv6ert a jelen dolgo zathoz meg nehgny mondatot kell hozzilfuzniink, elmondva azbgyipl tombol valo kiv6ndorlast, illetve 6tv6ndorl6st Eui6pbba, arra a kontinensre, amely mind a mai napig ai o nevet viseli, leven EUROPA : J o Ra faj orsz Aga. az egyiptomi magyar n6p nagy reszenek Europ6ba valo 6tv6ndorl6s6t ket fo ok inditotta el. Az elso okot a meg nem sztino vall6si villong6sok szolgaltattek, amit lrsyuuzgo Men-papok es Nap-papok nehanyszor polg6rh6boru mereteire niivesztettek. Az elv6ndorl6st eloidezo m6sodik fook a szemita n6pek (Assziria) vilaguralmi t6rekvese volt es a vele kapcsolatos barb6r pusztitas. Akik Egyiptombol Europa fele vettek 0tjukat, tttbb helyt hosszabb ideig meg6lltak es megkis6relt6k, hogy ragyogo kulturajukat ott ujra felepits6k. Az egyik ilyen kultura Kreta sziget6n j6tt letre, ahol a szervezok l\[enpapok voltak a maguk szexu6lis h6tterti vall6s6val. A m6sik kulturalis pot-ha z t a Kerek Istent (Nap-istent) tisztelo,,oriasok" (-Uri osok) epitettek fel G6rtig(tcerek) orsz6gban. Ezeket a potha zlkat az fij evezred f-olyaman lezajlo nagy nepv6ndorlasok pusztiiottak 1, a szivetlelket pedig magdhoz csatolta a keres ztlnyseg. - A magyar nyelv Europ6ban csak a rarpat-medenceben maradt fenn napjainkig folyamatosan, h6la az oda iranyulo szakadatlan bev6ndorl6snak. Napjainkban sokat beszelnek Europa politikai egyesiteserol 6s az e _nepeket tisszefono t<tiltis tulajdonsagokrol, ilyenkor iidv6s dolog ramutatni arra a tagadtritat- 68 lan tenyre, hogy Europa nepessegenek elso magas kulturaja magaar naeluu nepek Egyiptomi magyar szavak jegyzeke A (nevelo) AKAR, -AT ARPAD BADOGOS BAJ BEKULDOTT ER6S ESTASSZONY FARAO FAZEKAS FOUR HARAP, -O H'AZF6 HAZIUR HiM HiR HON, -T ISTEN JO KAKAS KAN KIS,.UR KOS KUS (n6pnev) K6NEMU KOR, - ISTEN LANY MAGYAR MAROK MAS, -HONI MEN MENT6 METSZO NADOR NAGY, -UR NEP NEV OROSZLAI{ 6s, -ur ROSSZ SETET SZEKER, -ES alapr tege es al,kotasa uol.,t. Az itt felsorolt magyar szavakat az egyiptomi istenek ktirtili vizssatodasaink sor6n eszleltiik. Nevezetessegtik AZ, hogy a Kr.e. III. 6s II. evezredbol erednek, amikor mas, ma is elo nyelvrol meg semmifele felj egyzls nincs. A szavakat 6beces sorrendben adjuk, a mai helyesir6s szabalyai szerint: 69

8 KAR KECSES KEREK, -UR KERTEK KESESEK KET, KETT6 riwzo KIRALY SZO TANYER TESZ, TEVO TIK TUD, -O UR, -f ; -6S A hasznalt forrasok es irodalom. BUDGE, E.A.W., The Gods of the Egyptians. Vol. I-II. New york BUDGE, E.A.w., Egyptian Dictionary. vol. I. London BUDGE, E.A. w. Egyptian Language. New york 1973 CHILD, Gordon, The prehistory of European sociaty. London 1958 DAUMAS, F. Les Dieux de I'Egypt. Paris 1gz0 GARDINER, Alan, Egyptian Grammar. London 1969 JAMES, E.O. prehistoric Religion. London L957. PALFI - K. A magyar nemzet osvallasa. Budapest Lg4I szentpnrbhv-r. scriptores rerum Hungaricarum. vol. I. Budapest 1g3z. 70 Okori magyar rov6sok Franciaor szagban,,isten h6ta m6gtitt f eks zik ez a tany a", Vichytol delkeletre mintegy husz kilometerre, a Massif Central nyugati nyulv6nyai kiiztitt, irja rola egyik kutatonk. Regeszetileg rokon vele ket szomszedos lekihely: Puy- Ravel es Chez Guerrier. A glozeli tanya 1974-ben keriilt az erdeklodes eloterebe, amikor ott a tavaszi esok kokori leleteket mostak a fels zinre. Csontok, k6vek es ker6mia kertilt elo es valamennyin rovasjelek diszelegtek. Aziisszeszedett darabokat vonalas 6brazolAsban A. Morlet tette kozz6: Glozel. Corpus des inscriptions (s.d.) cimti kiinyv6ben. (Az illusztr6ciokat A. Morlet ktlnyvebol vettiik at, ahol azok k6nnyen megtal6thatok. - Ez alkalommal is kifejezem kbsz6netemet Goralszki Evanak (Montre6l) amiert Glozel regeszeti leleteire felhivta figyelmemet.) A glozeli rouasjelek. A leleteken szerepki irasjelek - szama mindtissze negyven ktrriili. Ebbol az eszrevetelbol azonnal ktivetkezett, hogy szotagirassal Allunk szemb r, ahol m6ssalhangzok viszik a foszerepet. Abecere valo 6tir6sban a maganhangzok potlandok 6s olvas6skor azok is beleolvasandok. Alakjuk szerint az irasjelek ket csoportba oszthatok. Az elso csoport jelei gyakorlott kezekre vallansk, jol vesett szdvegeket hagytak h6tra. A masodik csoportba tartozo jelek ross zabb irok6ssel kesziiltek 6s elh6nytak. A rovasjelek sok hasonlatossagot mutatnak a Kilzel- Kelet r, kiiltlnosen Ciprus szigeten alkalm azott jelekkel, ffi g a szkita-hun-magyar ir6ssal. Az ir6sielek hangerteket a vele foglalkozo szakemberek eddig meg nem tudt6k kideriteni, igy nem is sejtik, milyen term6szetti sz6vegekkel 6llnak szemben. Franci6k, svedek, d6nok a nehezsegek miatt ink6bb a leletek kor6nak megallapit6s ara szoritkoztak. De itt sincs eredm6ny, mindilssze annyi, hogy a leletek inkabb az 71

9 0iabb kokor vegebe tartoznak, semmint a regibb kokorba, amint korabban hittek. - Abeces Atirasunkban a kiirt irasjeleket nagybettikkel frzlkeltetjiik, a szavakat ferde vonassal kiiltlnitjtik el egymastol. Ezek ut6n r6teriink a negy legszebben kieilitott okm6ny vrzsgalatara. t' l'1 6* /7 ;'; '?;1,- _Y 2. szam0 6bra l. szlmt lbra Az 1. szamu abrankon egy szarvast l6tunk, melynek nyakebol mintha ver csorogna es felttino a szarvas agancs6nak alakja is, mintha az is rovasjeleket mutatna. A hatso h6rom agancs-vogzodes pt. az O.R (or) szot irja, a kbzepso egy forditott F, az elso trg negy cs0csot emel ki. Mint alabb letjuk, ezek a kepszeri jelek valoban beletartoznak a sziivegbe. Az olvasas a szarvas orr6val szembenelto, el6gge elkiiltrnitett ket irasjellel kezdodik 6s az oramutato jerasaval ellenkezo iranyban folytatodik. igy irjuk 6t a mi Abecenk irasjeleivel a rovasos sztrve g6t: I-T/ Ta-L6-Tal ell azl tin-6-t/ egy/ er-d-u/ 0.R/- Ez utobbi szot a szarvas hatso agancsa irja. Ezutan kirvetkezik a masodik mondat, melyet a me gelozotol egy vizszrntes vonaska kiililnit 1, 6s igy szol: esz-f l F-R/ U-To-Do(K)l 4l KET-V -Re. A ket mondat teh6t ezt kiizli : ltt talalta el az iinot ega erdo or. Ezt felf,rta az utodok naga kedudre. 72 fvcr 1 =\lr no 3. sz6mu 6bra / 14 ftf 4. sz6mu 6bra A 2. szamu fel"irat a me gelozohbz kapcsolodik, azt mintegy kiege; ziti. Olvasasa az oramutato laras6val etlenkelo irinyban ttrrt6nik: igy bettizztik : ezl egy/ T-6-R-Ta-To-Ra/ CK-SZ-eR/. A kettos vonalak ali6n ui mondat kezdodik, a bal oldalon, igy: a V-aD-O-Lo- Jel Vo-T. Az eg6sz igy : Ez ega turtartora ekszer. A uadoloje uolt. A 3. szamu feliratot kett6vdlasztja egy szarv nelktili, nyilvfln kis siarvas k6pe. Feje fitlittt iit ir6sjel au, azt kbrdi: Sza-La-DU-No-KET? SzaLad iinokedt A valasz harom rdvid sorban ez: N.A-P-oN-TAl egy/ KET/ or-et/ g.i-r. Naponta ega ket orat bir. A 4. szamu abia. A- Morlet Corpus-Abol kilzliink m6g egy feliratot, amely az uikokorban eg6sz Kiizelfeleten elterjedt b6bon szerepel. Nem annyira mondanivaloja miait fontos, hanem mint korj elzo A beb felirata jobbrol bal fel6 olvasva: Fe-KET-Te/ Ta-f 6l. 73

10 Fekete tarto. Ugyanez a figura masodszor is elofordul Morlet Corpus-6ban es ez alkalommal megtudjuk feliratebol, mit ortz a beb: ek-sz-er, ekszer-t. A glozeli lelet uilagszenzacio. Szinte b6mulatos, mennyire feilett magyar nyelvet beszeltek oseink haro-m-qegyezer evvel ezelott, es egyebek ktlziitt felveti a k6rdest, miert olyan kezdetleges ei botorkelo a Halotti Besz6d nyelvezete. Az a teny, hogy a glozeli rovasos feljegyzeseket el tudtuk olvasni magyarul, fobenjaro biioilvit6t arra, ltogy az ilik1kortot kezdue mar megaaru"l beszelo nepek Laktak Europaban. Kezd, eloszlani h" lromala a es romai' uilag elotti i'dokrdl, amid,on a magaar uottak Europa fon,lpe. A tud,omanyok berkeiben miidez "epitt uilagszenzaci,o. 74 Miota el Erdelyben magyar ajku nepesseg? A szerzf jelen tanulmanya a magaar ostdrteneti kutatas eredmenyei es bizongftott adatai alaylan kesziilt s azt mutatja, hogu a Karpat-medenc ben a magyarul, beszelo nepek az oslakok, ErdeLU igazi urai torteneti jogon. Erdely mai urai, I romanok, valtig hangoztatlek, hogy ok ezt a nagymultu tiljat ttrrteneti jogon birtokotjek, azaz minden mas nepet megelozve erkeztek oda, 6s leszarmazoik me gszakitds nelkiil ott elnek mind a mai napig, ugyhogy ebben az orszagrlszben ok lennenek az,,oslakok". Ebbot a tetelbol azt is kttvetkeztetik, hogy Erdely minden nemroman nepe csak betolakodott idegen, egys zeri jtlveveny s egyetlen letjoguk a romanok szolg6lata. A magyar tilrtenetirok ezt a hamis beallitast m ar szamos esetben megc6foltek, de nem eleget foglalkoztak saj6t neptink erdelyi osis6g6vel, sajat n6- piink Erdely fiildjen valo tdbbezer eves folyamatos jelenletevel. Ez annal sajn6latosabb, mert a magyar ostiirtenet ma ismert adatai e tekintetben vil6gosan szolnak, 6s Lepten-nyomon magaaru,l beszelo nepesseg jelenldterol tanuskodnak. A kiivetkezo szemle ezt az erdelyi magyar osis6get ohajtja neh6ny adattal megvilagitani. Az elso kerdds termeszetesen az, egyaltalaban miota Ldtezik ErdelU fdldjen allando jelleggel letel,epiilt, luelyben lako nepesseg. Nem zetkozileg is elfogadott meg6llapit6s szerint Erdelyben, csakugy, mint altataban eg6s zkozfp- Europ6ban, dz ujabb kokort megelozo ketezer esztendoben, kiiriilbeltil Kr. elott 5500-tol 3500-ig nem volt 6llandoan helyben lako nepess6g. Ebbol az is kiivetkezik, hogy ezen a t6jon az elso Allando lakosseg bev6ndorlas 6s gyarmatosit6s eredmenye. Errol az elsci n6pessegrol annyit biztosan tudunk, hogy a nyugat fele iranyulo v6ndorlok kiindulopontja a Regi Kelet volt: Mezopotamr,a, Szi,ria,s Egyiptom 6s a K6rpa- 75

11 tok hegyeivel kbrtilzilrt medenc6be elso ekei Kr.e ktiriil erkeztek be a Balk6n-f6lszrget eszakra vezeto vtilgyein at. Azt is tudjuk, hogy a bevandorlok az ugynevezett,,magas kultura" hordozoi voltak, akik ertettek az elelemtermeleshez: f6ldm[iveleshez 6s hazr6llatok tenyesztesehez. E zek a bev6ndorlok hilzakat epitettek maguknak es hitvilagukat a Nap-kultuszban juttattek kifeiezesre. Tudtak irni is. A bevandorlok h6trahagyott t6rgyi emlekeibol azt is megallapitott6k, hogy Erdely elso lakoi foglalkoz6s szempontjebol h6rom csoportra oszthatok. Az elso es legnepesebb csoport fdldmuue- Lessel foglalkozott; a masodik csoport naga allatokat (foleg tehenet es lovat) tartott; mig a harmadik csoport tagjai pasztorkodassol foglalkoztak, birk6t, sertest es mas kisebb 6llatokat teny6sztve. Nezztik meg ktizelebbrol ezt a h6rom csoportba osztott nepesseget 6s allapitsuk meg naeluiiket, ami nepi szem Lyazonossaguk Legfobb ismerteto j egae. Az Erdelybe betelepiilt elso f6ldmuvesek t6rgyi emlekei kttziltt ketsegteleniil a sarlo a legjellemzobb darab, amely a kenyermagvak begytijteseben j6tszott nagy szerepet. A talalt erdelyi sarlokrol a reges zek meg6llapitottak, hogy 6rett mezop otilmiai form6k szakas ztott m6- sai, aminclk Keleten az Ur es a Kis nevti varosok romjaibol keriiltek elo. E firldmuvesek emlekei kbziitt tal6ltak sok Nap-szimbolumot is, aminok a spir6l, zug-zag, k6riik 6s egy6b geometriai formak. Ez utobbiak eredeti formai szint n mind megtalalltatok a Regi Keleten es kets gtelenne teszik, hoga az elso lakossag ualoban onnan szarmazott. Erdely Legregibb ujabb kokori telepluelyeit az Olt folyo vtilgy6ben, Ertisd teriileten fedeztek fel, ahol azokjelenlete mar Kr.e tol kezdve megfigyelheto. Tovebbi neolitikus ftildmuves telepeket fedeztek fel a Maros also szakaszan, Tordoson es Tat6rlak6n, legujabban pedig Kolozsv6r teriilet6n is. Ezek a lelohelyek azt bizonyitjak, hogy a Lakossag eloszdr D L-Erdelyben jetent meg s aztan fokozatosan toltdtte be a taj egesz tertlletel Egy 76 eredeti modszer segitsdg6vel keszitett terkep alapjan sikeriilt azt is megallapitani, hogy Erdely osn6pesseg6nek zdme a bronzkor v6g6n a mai Bihar megye teriileten, Szolnok-Doboka megyeben, tovebbe Kolozs, Szilagy, Maros-Torda es Szatmar megyek teriileten helyezkedett el. A fokerd6s dz, milyen naeluen beszelt Erddly elso foldmtwes nepessege. Erre nezve a bevandorlok Altal adott ftrldrajzi nevek elemzese adja meg a feleletet. A regieknek ugyanis az volt a szok6ss, hogy kdrnyezetiik felttino ismerteto jegyeit - folyokat, hegyeket, lakohelyeket a Napisten v6dnilks6ge a16 helye ztlk 6s ezt a kdrtilmenyt az elnevezesben is kifej ezilsre juttattak. Jo pelda erre a Szamos folyo neve, a Kortise 6s a tucatnyi Egerszeg-nev. Ha ugyanis e neveket ilsszetevo elemeire bontjuk es mai helyesir6sunkkal leirjuk, magyarul 6rthetov6 v6lnak. A Szamos nev elemeire bontva Szem-Os vlze, azaz a Napisten folyoj a, az6 az isten6, akit Szemesnek is neveztek. A Kortis neve elemei szerint Ktir-6s v6dniiks6 gotjelzi, a Napisten egy m6sik nevet tdlzve. Az Egerszeg-nev inkabb olyan helyeket jeltil, ahol az Eg UrAnak szeket (templomot) emtottak, amelyben egi utazilsa soran megpihenhetett. Ha jobban megismerjiik a r6giek vallssi kepzeteit, mindennapi szokincs6t 6s elnevezesi modszereit, dkkor a nepnevek elemekre bontas6t is megkiserelhetjiik. Ilyen a Magyar nepnev is, amely ket egytagu szo 6sszet6telebol ellt elo, a Mat 6s Ar szavakbol. Az 6sszet0tel elso tagja regi magyar nyelven (szumirul is) fdldet jelent, m6sodik tagja pedig,,embert", aki tesz valamit. Ez a reszleg is szumir, magyar-egyiptomi kdz6s szo. igy az Osszetett Mat-Ar, Magyar, eredetileg termofiildet mtivelo gazdillkodot (farmert) jelent. Ha tehat Erdely elso sz6ntoveto nepesseget,,magyarnak" nevezt1k, akkor azok beszdd,g ts nyrlu.an UagAar kellett l,egyen. A Szem-Os, Kttr-Os, Egur-Sz1ke es Mat-Ar nevekbot lesztirheto ismereteinket a teljes bizonyosseg fokara emeli a Maros-menti Tat6rlak6n 1961-ben felszinre ke- 77

12 riilt h6rom k6tebla. E zek a teblak ketsegteleniil egy okori napvarta (obszervatorium) kellekei voltak. A lelet- Puq legfontosab a korong alaku tabta. Rajta egy kis lyuk is l6thato, amely a t apsugar ateresztesere szolgalt. E zzel mertek a nyari napf6rdulo id6to"i:at, junius zz-ikel azt az idopgntot, amikor a Nap^egi iatryaian eleri a legmagasabb fokot es a Rekteritcirol visszafordul az Egyenlito fele. Erre a t6bl ara rovasjelekkel magyar szdveg van felirva, amely igy hangzik.;,ez *,6nyon j6n isten (vagyis itt kel a N"pi 4.Ot'orakor. Elore a Rak csillog egoveben 11 ejszakin. " Aregivarost"S,%?;::il:fi**ti?,:il."maradv6nya Mindebbol vil6gos,_ hogy Eldeta e1so fdtdmuues nepess ge mggaor nyelue? Qe_sz to farmerekb,t attt, akik Krisztus sziiletese elott kb.3200 euuel mar ezen a tajon laktak, es a Kr. elotti masod,ik uezres kdzep9i egu magaar nyeluen 6rt tudomanaos szdueget hagytak hntra drdk emlekezetiil. Erdely masodik os_ nepe a nagy 6llatot, foleg lovat teny6szto szkitak voltak. Roluk kideritettet, ttos-ylredetileg Sziria es_ Me.zopot6mia h6tor szagaiban tatiiak, ahonnan a Kr. elotti XI. es Kr.e. VIII. iz 6zad, ktiztitt te"v- 78 v ^-l I ffrll ' o ST-I B>n. \.Y'F. \:l I %^-14- i szeriiltek elvandorolni, foleg a szemita asszirok kegyetlen iildiizesei miatt. Az elv6ndorlok egy nagyobb csoportja nyugat fele tavozott 6s v6gezetiil az Adriai-tenger partjain Allapodott meg, ahol jelenletiikrol a XI. szazadtol kezdve tdbbs zor hallunk. A telepesek utobb bek6ltoztek Ktrzep-Itaheba, s aztan Szicilia szigetere is, ahol a Kr.e. VI. sz ilzadig fenn tudtak tartani ftiggetlens giiket. Azutiln beolvadtak a gtirtig-romai vil6gba. Benniinket az a szkita reszleg erdekel, amely az Adria partjairol a Duna-medence nyugati fel6be kbltirztitt. Dun6nt0lra 6s a Felvidekre. Ezek a dunantrtli es felui,- deki szkitak, mint lovas n6p, 1rtekes katonai erot kepviseltek es mozgekonysaguk ktivetkezt6ben ktrnnyen 6ttelepithetok voltak egyik helyrol a m6sikro, a hadi sziiks6gnek megfeleloen. igy ttirtent meg, hogy a magyarorszagi szkit6k felvideki reszleget az Arped-he zt magyar kir6lyok atvezenyeltek Erdely delkeleti sark6ba, ahol feladatukka tettek a K6rp6tok hagoinak es szorosainak vedelm6t. A szkitak aztan tlss zehazasodtak az Erdelyben eto fiildmtives magyar urakkal, minek k6vetkezt6- ben ktilon neppe alakul6suk befej eztlvel valamennyien allithattek magukrol, hogy szittya sz6rmaz6s0ak. A keveredes a ket n6pcsoport ktiz6tt nagymertekti lehetett, mert uj iintudatuk az egesz nepet Athatotta s annak emleke m6ig fennmaradt. A magyarors zilgr szkit6k politikai ttirt6net6t megismerve, a tovebbi legfontosabb kerd6s itt is dz, uajon a szkf,tak milyen nyeluen beszeltek? A nem-magyar kutatok 6s a magyarok is egy6rtelmtileg meg6llapitott6k, hogy az eg6sz szkita nepess6g, barhol eltek legyen, egy es ugyanazt a nyelvet besz6lte. Csak azt nem tudt6k eldtinteni, milyen nyelvcsoportba tartozhatott ez az 6ltal6nosan haszn6lt ktizbs szkita nyelv. Erre a kerdesre is v6laszolhatunk, ha felsorolunk neh6ny szkita szot, melyet egykor0 irok feljegyzesebol ideztihk, foleg Herodotus Hlstoria cimti munkejebol. Tudjuk p6ld6ul, hogy a szkit6k eloljaroikat lofoknek nevezt6k, fejedelmiik cime Uros vagy 6s0r volt, a n6pet 79 * * i[

13 maget az Egi Lo kitvetoinek tartott6k, ha vall6si vonatkoz6sban ohajtottek megjeliilni. A szkit6k ugyanis az Egi Isten hivei voltak, akit ugy kepzeltek el, amint egy hatalmas paripan naponta v6gignyargal az 6gboltozaton, napkelettol napnyugatig. Ha viszont a szkit6kat szarmazasi helyiik szerint jeleztek, akkor oket oskeletinek, vagy ostt"azainak mondottek, mindig magyar szovat. Egyik kiiltinitm6nytik a Maros folyo felso videken teljesitett hatarors zolgtiatot, tigyelve a meg6pitett g6- takra, akiknek ennek kbvetkezt6ben A-Gath-Yrsi volt megnevez6stik. E,zt a nagyon gtirtigbsen hangzo nevet elemeire bontv a, azonnal eszrevessziik, hogy viseloi nem gtirtrgiik voltak, hanem A G 6t Orzok, azoknak a katonai berendezeseknek felelosei, akik a K6rp6tok szorosait eltorlaszoltak es igy lovas bet6r6sek ellen Erdelyt v6delmezt6k. Herodotus meg azt is megirta a szkit6krol, hogy nadragban jartak es csizmajuk szar6ban egy rendkivtil eles kest hordoztak, melynek neve A-Cina-Kesh, benne,kes' szavunkkal. Nem emlitve a kt6pirassal 6s rov6sir6ssal irt 6s bovebb magy arazatot ig6nylo szkita emlekeket, a felsorolt szavak vil6gosan illusztraljek, hogy a szkitak, e masodik erdelyt osnep is magaar nyeluen beszdlt. Kr.e. 300 tajan a szkita nev hasznalata hirtelen megszint s azontul minden magyar nyelvti n6pcsoportot Kelta nevvel illettek, ami a forr6sokban Kelti, Celti alakban fordul elo. Ez a Kelti szo megint azonos a magyar szokeszlet egyik elemevel 6s talelo volt valamenynyitikr, mert ertelme,,keleti", Keletrol jtttt ember. A harmadik erdelyi osn6p p6sztorkod6ssal foglalkozott, foleg juhot, kecsket, sertest es mas kisebb hitzi6jlatot nevelve. Az okus neuiik is magyar eredetti, ertelme,,kos", teh6t foglalkozasukbol ragadt reiuk. SzemelyazonossAguk megjelbl6sere pasztorbotjuk felso veg6re kosfejet faragtak. Fejedelmtik cime Fo-Kos volt, s annak jelz6sere szolgalt a,,fokos " bot. A Kos mellett haszneltak m6g a M6n elnev ez6st is. Amennyiben a f6tdmtives uri ndppel keveredtek, a kettoss6gre utalo Kos- 80 Ur-i nevet haszneltek Kos6ri vagy Kozar (cosar) alakban. A felsorol,t erdelyi osnepek' szanto-veto Magyarok, ailattarto Szkitak es p6sztorkodo Kusok a bronzkor v6g6- ig zavartalanul eltek 6lettiket. Azut6n az o orsz6guk is ktizdelmek szintereve lett. Nagyobb embertilmeget csak a hunok hoztak ktizejiik. De ezek nyelve is magyar volt, mikent szamos r6nk maradt irasuk es neviik is mutatja. A Huni nev pt. a maganhangzok ismert cserelod6se alapj an, ma Honi-nak hangzana, aminek ertelme ugyanabban az orsz6gban lako ember, honfitars. Befejezesiil, m6g egy pillant6st vetiink Erdely nepessegere a jelen idosz6mit6s kilencedik szazad6nak veger, kilzvetleniil Arp6d magyarjainak be6rkezese elotti idore. Azt akarjuk megtudni, eltek-e m g akkor is az rtj abb kokorb an betelepiilt oslakosstig Leszarmazoi? M asszfuu al, u an-e tdbbeuezredes magaar folytonosstig Erdely foldjen? Valaszunk igenlo, hiszen egy 16. szazadi magyarbol tdrtrkre forditott kronika vilagosan megmondja, hogy Arpad fejedelem 6s 6v6i boldogok voltak, amiert ilyen sz6p orszag keriilt keziikbe, mint a K6rpAt-medence, amely m6g azzal az elonnyel is bir, hogy abban ugaanazt a naeluet besz Lik, amelyet ok is lt,asznalnak Anonymus magyar kronikaj.aban pedig azt olvassuk, hogy Erdely tele van az,,egi Lo hiten 610 emberekkel", akik persze nem szl6vok, hanem ugyanazoknak a pog6ny hiten elo szkit6knak leszarmazoi, akikrol emlitest tettiink, s akik magyarul beszeltek. Akkor is az osi magyar honfoglalok les zarmazotra bukkanunk, amikor me gvlzsg6ljuk azt a h6rom kiskiralyt, dki Erdelyben uralkodott Arp6d be6rkezesekor, s akikrol Anonymus reszletesen ir. A leghatalmasabb kiskiraly M6n-Marot volt, aki Bihar v6r6ban sz6kelt es a Szamos videket uralta. Abba a n6pcsoportba tartozhatott, amelyet a Kusok alkottak, mik6nt az uralkodo Men-neve mutatja, ffi B az a ktiriilmeny, hogy alattvaloi Koz6rok voltak, kus 6s 6rja keverek. A masodik 81

14 erdelyi kiskir6ly, Gyula, a Maros felso videket uralta. s_r"melyazonossaga jeleiil ego feklyat vitetett maga elott, valahanys zor hivatalos minosegebe n utazott, nyilvan hatalma. eredetenek jelzesere. "gi Egyik magasrangu tisztviseloje elott pedig napkoronsot vittef, a Napisten hituek szimbolum6t. Brdely harmadik kiskiralya Orsovaban szekelt es a Maros, Tis za, Duna 6ltal hat6rolt teriileten uralkodott. Nevet Anonymus Glad vagy Klat alakban adja, ami nyilvanvaloan a,,keleti" szo eltorzitasa. Az emlitett kiskir6lyok magyar nyelvtiseget Melich Janos nyelvesz iga zolia eloszoi 1g63-ban. Attekintve az eloadottakat, a kilvetkezo meg6llapit6st tehetiiik: Erde_LU fdldien magaar nyeluu iepesieg az ujabb kokortol kezdue mind a-mai napig, nega-6i ezer eu ota megszak[tatlanul el. Ez a nepeiseg oti",,6s- Lako", tehat tort neti jogon benne kell-lassitt nrd,ery igazi urait, torteneti jogon birtokosait. Ez az rgazseg ujabb osttlrteneti kutat6sok adatai szerint ^1, A homorodi templomerild (XVII. sz6zad) SzlAvokkal kapcsolatos problem6ink Szl6v nyelvek es nepek Ktlzep-Europ6ban Az a megdiibbento teny, hogy a magyar es a szlav nyelvekben a szokincs tizenh6rom es fel (13.5) szazaleka ktlzbs, a nyelvtudomanyban sokfele feltevesre adott alkalmat. A finnugor iranyzat kepviseloi 0gy veltek, hogy a szobanforgo kbzbs szokincsben felttino a keresztenysegre es a ftildmtivel6sre vonatkozo szavak nagy szama. Ebbol a kelloen meg nem vlzsg6lt tetelbol azt a kttvetkeztetest vontak le, hogy a k6z6s szavak szlavbol 6tvett,,k6lcsiins zavok", ugyhogy szlavok lennenek a keresztenyseg r6s a filtdmuveles meghonositoi Magyarorszagon, e teren a magyarok,,tanitomesterei". Mesodik kttvetkeztetesiik dz, hogy nagytdmegu szlav nepess6gnek kellett a magyars6gba beolvadnia, kiiltinben nem hagytak volna ilyen mely nyomot a szokincsben. Ennek a messzemeno k6vetkeztetesnek ellentmond az fijabb ostbrteneti vuzsgalat, melynek soran kideriilt, hogy a kereszteny uallas alapsza?jai egyaltalan nem szlauok, hanem szinmagyarok es megtal6lhatok az okori magyar nyelvti osha zilkbah, Mezopot6mi6ban es a Nilus vdlgy6ben egyarant. Ilyen osi magyar nyelvbol eredo szavak peldaul az Ur, Isten, 6rdbg, karacsony 6s sok mas. Sot, vannak olyan magyar szarmazasfi osszav?k, amelyek etimologiaja vilagosan c6folja a finnugor kttvetkezteteseket. Ilyen maga a,,keresztenys6g" szo is, amely eredetileg a Nap kbr-alakj ara utal es ket iiss zetevoje van: Kiir-Isten, vagy Kiir Est6n, s ez egeszen kitzel 6ll a nepies ktirbs zten szohoz. Ami a filldmuvelesre vonatkozo szavainkat illeti, ezt a tudast sem kellett oseinknek a szlavoktol megtanulni. Hasznaltek az idev Ag6 szokcszletet az bntbzeses mezogazdiltkoda st uzo oseink az tlabb kokortol kezdve, teh6t 82 83

Magyar istennevek a r6gi Egyiptomban

Magyar istennevek a r6gi Egyiptomban Barith Tibor: Magyar istennevek a r6gi Egyiptomban Ez a tanulm{ny r{tereli a figyelmet a magyar 6stiirt6net egyi k fontos forrf scsoportj 6r a, az egyiptomi szent iratokra, amelyek eddig teljes mell6z6sben

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

í Í ú ú í Ó í ú Í Í íí í ű Ü ű Í Ú í í ű Í í í í Í ű ú Í Í ú í ű í í ű ű í í í Ó í í í í í Í Í ű í í Í í í ű í í í í í ú í Í í í í í í í Í ú í XI. vfolyam 2, sztm Plos szertartsok a Pilisben Akik a Dunakanyarbanlnek,vagy

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

Ábrahám könyve (Igazgyöngy)

Ábrahám könyve (Igazgyöngy) www.apologia.hu Ábrahám könyve (Igazgyöngy) A mormon vallás Biblián kívüli, új szentírásai közé tartozik a Mormon Könyve (MK), a Tanok és szövetségek (T&Sz) és az Igazgyöngy (IGY). Az Igazgyöngy a Bevezetés

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA!

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! KAÁN KÁROLY 24. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! 1. feladat.. AZ ERDŐ FÁI 12 p Írd

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 6. ročník, školský rok 2013/14 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A melegvizek birodalma (kb a mai Erdély és a Kárpát-medence környéke)

A melegvizek birodalma (kb a mai Erdély és a Kárpát-medence környéke) Kerka rovósámán 38-43. medvetoros év Kr.e.4002 - Kr.e.3997 Három medvetoros év után már csak akkor kellett vadászatra menni, ha a háziállatok nem látták el friss hússal a kis közösséget. Vajács vajda összeköttetést

Részletesebben

ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom. Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y

ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom. Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y BUDAPESTI MOZINEVEK Készítette: HAVAS PÉTER ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y Budapest, 1995 TARTALOM 1. Bevezetés 2. A mozinév fogalma 3. A mozinévelemek együttes vizsgálata

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

A poláros fény rejtett dimenziói

A poláros fény rejtett dimenziói HORVÁTH GÁBOR BARTA ANDRÁS SUHAI BENCE VARJÚ DEZSÕ A poláros fény rejtett dimenziói Elsõ rész Sarkított fény a természetben, polarizációs mintázatok Mivel az emberi szem fotoreceptorai érzéketlenek a fény

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

A térkép csodái. Megtudja belőle, hogy Magyarország 3 kisebb medencéből összetett egyetlen nagy medence, a Kár

A térkép csodái. Megtudja belőle, hogy Magyarország 3 kisebb medencéből összetett egyetlen nagy medence, a Kár A térkép csodái. Sherlock Holmes a gonosztevők lábanyomából megmondja állítólag míg azt is, hogy az illető hány éves. Mesének ez nagyon szellemes, de az aki jól tudja a térképet olvasni, mindennap mutathat

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. Ha a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárának utolsó másfél évtizedéről beszélünk, rögtön megmondjuk olvasóinknak: ezen a területen is a szerves fejlődést becsüljük

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Bírálat Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című monográfiája minden korábbi, hasonló jellegű próbálkozáshoz képest gazdagabb, kiterjedtebb

Részletesebben

Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us 2009.07.10. 14:04 Page 2. Donald X. Vaccarino

Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us 2009.07.10. 14:04 Page 2. Donald X. Vaccarino Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us 2009.07.10. 14:04 Page 2 Donald X. Vaccarino Fejedelem vagy, az apád is az volt, egy örökzöldekkel és folyókkal tarkított, békés és aprócska kiskirályság uralkodója. Ám

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye 2013-12-23 12:13:19 Karácsony közeledte a betlehemi csillagot, Jézus születését, a napkeleti bölcseket juttatja az ember eszébe. De mi is lehetett valójában

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke

Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke Héber, görög betők és mértékegységek 12-13 Az ószövetségi történelem áttekintése 14 Kánaán a honfoglalás idején 27 Az öt király veresége 52 Az izraeli törzseknek

Részletesebben

2015.02.05 02.25. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 70 pont. Elért pontszám:

2015.02.05 02.25. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 70 pont. Elért pontszám: 2015.02.05 02.25. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 70 pont Elért pontszám: Beküldési határidő: 2015.02.25. Eredmények közzététele: 2015.03.16. Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Sarbó Gyöngyi 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ELŐSZÓ... 2 ALAPOK... 3 TERJEDELEM ÉS MÉRET... 3 FORMAI

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Írta: Elefánti Barbara 9.a 2006. november 26.

Károlyi Pályázat. Írta: Elefánti Barbara 9.a 2006. november 26. Károlyi Pályázat Írta: Elefánti Barbara 9.a 2006. november 26. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Naptárak kialakulása, típusai; Az egyiptomi naptár 5. oldal: A babilon

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

Első rész EGYIPTOM OzIrIsz

Első rész EGYIPTOM OzIrIsz Első rész EGYIPTOM OZIRISZ Menekülés Egyiptomba Íme, az Úrnak angyala, megjelenék Józsefnek álomban, és mondá: Kelj fel, vedd a gyermeket az ő anyjával egyben, és szaladj Egyiptomba! A kereszténység az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Állatvédelmi útmutató az állatok kábításához és leöléséhez

Állatvédelmi útmutató az állatok kábításához és leöléséhez Állatvédelmi útmutató az állatok kábításához és leöléséhez Kábítás 1. Cél 1.1.Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 6. -a kimondja, hogy az állatoknak tilos indokolatlan

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien 1 David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien bei Rimbert, Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen und Helmold von Bosau. A barbár észak. Elképzelések északról és az

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

Mi történt, kedves István?

Mi történt, kedves István? There are no translations available. Az Arany Embertől Attiláig Történelmi Lovasút Kazaksztánból Magyarországra 2009. március szeptember Az íjfeszítő népek testvériségének gondolata ma, a XXI. század elején

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma:2 Az alábbiakban két óravázlat javaslat található, melyből az 1. óra az állami iskolákban

Részletesebben

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család ÖSSZEFOGLALÁSOK A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család Karl Vocelka osztrák történészprofesszor, a Bécsi Egyetem Történeti Intézetének elnöke ismert a magyar szakmai közönség számára. Az elmúlt két

Részletesebben

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Németh Ágnes: KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM MÁS SZÓVAL A rovat azokat igyekszik bemutatni, akiknek erre, szakterületükön belül, nem lenne szükségük: gondolkodásukat, alkotásaikat a szakma határainkon túl is ismeri. Mi azonban a be nem avatottakhoz

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13. Oláh János Magára talál a szó Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről Laudáció Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.) Az még nem volna szokatlan a magyar irodalomban, hogy képzőművészeti

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI.

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Frecskay E. rajza. CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Az Iparművészeti Társulat és múlt évben millenáris kiállításunk retrospectiv tárlata körülbelül hazánk minden iparművészeti remekét bemutatta. Jóllehet,

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Kiskastély krónika. Róna Katalin

Kiskastély krónika. Róna Katalin Kiskastély krónika A BALATON DÉLI PARTJA FELŐL SOMOGY LANKÁS DOMBJAI KÖZT HALADVA, ELHAGYVA SOMOGYVÁRT, MAJD ÚJABB KIS FALVAKAT, ÉRKEZÜNK A ZSÁKFALUBA, ALSÓBOGÁTRA. A FORRÓ NYÁRI DÉLELŐTTÖN A SZÉP, RENDE-

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben