O. 1. sz. Oktatási Utasítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O. 1. sz. Oktatási Utasítás"

Átírás

1 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG O. 1. sz. Oktatási Utasítás

2

3 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 0.1. sz. OKTATÁSI UTASÍTÁS

4 JÓVÁHAGYTA A MÁV RT. VEZÉRIGAZGATÓJA K-2373/2002. SZÁMON Lezárva: ver sz. Oktatási Utasítás Kiadja a MÁV Rt. Vezérigazgatóság

5 Sorszám A módosító utasítások száma MÁV Rt. Értesítő száma Hatályba lépés A módosítások tárgya /5/2005. KF. Módosítás

6 1. Általános rész 1.1. Az utasítás hatálya, tartalma Az O.1. számú Oktatási utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed a MÁV ZRt.-vel munkaviszonyban álló munkavállalókra, valamint a MÁV ZRt. hálózatán engedélyezett tevékenységet végzőkre, továbbá a MÁV ZRt.-vel szerződés alapján munkát végzőkre. Tartalmazza a más oktatási rendelkezésekben nem szabályozott vasúti szakmai képzéssel, továbbá a rendszeres- és esetenkénti oktatási formákkal, valamint vizsgáztatással kapcsolatos általános előírásokat Az utasítás kiadása és módosítása Az utasítás kiadására és módosítására vonatkozó előterjesztést az üzletágakkal, igazgatóságokkal, főosztályokkal történt egyeztetést követően a MÁV ZRt. Baross Gábor Oktatási Központ készíti el Az utasítás rendelkezéseinek értelmezése, alkalmazása A rendelkezések értelmezésekor figyelembe kell venni a szakmai utasítások, továbbá a kiegészítő utasítások, segédkönyvek és szabályok rendelkezéseit. Az utasítás rendelkezésének értelmezése során felmerülő véleménykülönbség esetén elvi állásfoglalás előterjesztésére a MÁV ZRt. Baross Gábor Oktatási Központ jogosult Az utasításban alkalmazott fogalmak Szervezeti egység A MÁV ZRt. üzletágak, igazgatóságok, irányítási szervezetek, A MÁV ZRt. üzletágai, igazgatóságai irányítása alatt működő önálló munkaügyi hatáskörrel rendelkező központi egységek, PMLI Technológiai Központ, TEB Technológiai Központ, Pályavasúti 4

7 Üzletág Területi Központ, Területi Személyszállítási Központ, Területi Vontatási Szolgáltatási Központ, Területi Járműfenntartási Központ, Területi Kocsivizsgálati Központ, valamint a Vasúti Mérnöki és Mérésügyi Szolgáltató Központ. Az üzletágak, igazgatóságok irányítása alatt működő fogalmi-, személyszállítási csomópontok, ÜDSZSZ Területi Részleg, önálló munkaügyi hatáskörrel rendelkező végrehajtó szolgálati főnökségek. A központi egységek irányítása alatt működő önálló munkaügyi hatáskörrel rendelkező végrehajtó szolgálati főnökségek Szolgálati egység A szervezeti egység közvetlen irányítása alatt működő, területilegés létszámilag egymástól különálló egység (forgalmi-, személyszállítási-, csomópontok végrehajtó szolgálati helyei, továbbá mérnöki-, távközlő-, blokmesteri-, erősáramú-, alállomási-, váltófűtési-, főpályamesteri-, hidász- és vizsgáló szakaszok, gépészeti telephelyek (mozdonyfenntartási, mozdonyüzemeltetési, kocsi-szolgálati) értendők Szolgálati felsőbbség A MÁV Rt. Működési és Szervezeti Szabályzatában meghatározott szervezeti felépítés szerint az adott szolgálati egységet irányító, felügyeletét ellátó szervezeti egység Szakmai képzés Az adott munkakör betöltésére kiválasztott munkavállalók felkészítése (kiképzése) önálló munkavégzésre Rendszeres szakmai oktatás 5

8 Az adott munkakör ellátásához szükséges szakmai-, környezetvédelmi-, munkavédelmi-, elsősegély-nyújtási-, üzembiztonsági-, vegy-, tűz-, vagyon-, hon- és polgári védelmi, műszaki valamint egyéb ismeretek szinten tartása, s új ismeretek készségszintű elsajátítása céljából tartott, rendszeresen ismétlődő elméleti és gyakorlati oktatás. (3.8. pont) Esetenkénti szakmai oktatás A rendszeres szakmai oktatás keretén kívül a szükséges szakmai feladatok ellátása céljából tartott oktatás Újfelvételes oktatás A munkavédelmi oktatást követően a munkavégzéssel kapcsolatos szakmai tevékenységre, üzembiztonsági-, tűz- és vagyonvédelmi ismeretekre történő oktatás, amennyiben az újfelvételest vizsgához nem kötött munkakörben kívánják foglalkoztatni Rendszeres munkavédelmi oktatás A MÁV Rt.-vel munkaviszonyban álló munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítása céljából végzett oktatás a Munkavédelmi Szabályzat IV. fejezete szerint Esetenkénti munkavédelmi oktatás A rendszeres munkavédelmi oktatás keretében előre nem tervezhető képzési feladatok, vagy baleset megelőzés céljából tartott munkavédelmi oktatás a Munkavédelmi Szabályzat IV. fejezete szerint Vizsgáztatás 6

9 Meggyőződés az előírt vizsgaanyag (elméleti és gyakorlati) elsajátításáról, amely lehet írásbeli, szóbeli és gyakorlati Hatósági vizsga Jogszabály által előírt vizsga Szakvizsga, alapvizsga Az üzletági, igazgatósági, főosztályi függelékben meghatározott munkakör(ök) betöltéséhez, illetve tevékenység(ek) elvégzéséhez szükséges vizsga A. Különbözeti vizsga A munkakör betöltéséhez szükséges szakvizsgával, alapvizsgával rendelkező munkavállalóknak, az utasítások jelentős változása esetén az utasítás módosításra kerülő részeiből előírt különbözeti vizsga Időszakos vizsga Meggyőződés a munkakör ellátásához szükséges ismeretek szinten tartásának meglétéről. Az időszakos vizsga érvényessége, az utasításban meghatározott éveknek megfelelően, naptári évekre értendő Rendkívüli időszakos vizsga Szakismeret hiány megállapítása esetén elrendelt vizsga Ellenőrző vizsga Az üzletági, igazgatósági, főosztályi függelékekben meghatározott esetekben általában tartós távollét miatt elrendelt vizsga. A vizsga eredményessége egyben a meglévő vizsga érvényességének a meghosszabbítása, illetve az újbóli munkába állításnak a feltétele Helyismereti vizsga 7

10 A szolgálati helyre és azon belül az adott munkakörre vonatkozó helyi, egyes esetekben a vonali ismeretek meglétéről történő meggyőződés Javítóvizsga A sikertelen (alap-, időszakos-, szak-, ellenőrző- és rendkívüli stb.) vizsga után az utasításban meghatározott időn belül teendő vizsga Oktató Főfoglalkozású oktató az a munkavállaló, aki az utasításban előírt feltételekkel rendelkezik, és a rendszeres vagy eseti szakmai oktatást főfoglalkozásban végzi. Az üzletági, igazgatósági, főosztályi függelékben meghatározott vizsgáztatások megtartására önállóan jogosult. Részfoglalkozású oktató, akit egyéb szakmai feladatainak ellátása mellett, a szolgálati vezető által rendszeres vagy esetenkénti oktatással és vizsgáztatással írásban megbíznak Felkért (külső) oktató Esetenkénti vagy rendszeres oktatás-, képzés megtartására más szakszolgálattól, vagy MÁV ZRt.-n kívüli szervezettől felkért személy Vizsgabiztos Az üzletág, igazgatóság által a képzés, a szakmai oktatás, a vizsgáztatás irányítására, felügyeletére, és vizsgáztatásra megbízott, az utasításban előírt feltételekkel rendelkező főfoglalkozású, vagy részfoglalkozású munkavállaló Vizsgáztató 8

11 Az esetenként vizsgáztatással megbízott munkavállaló szakmai- és egyéb feladatai mellett a szolgálati vezető által írásban megbízott munkavállaló Felügyelet alatti munkavégzés Kiképzett, vagy kiképzés alatt álló munkavállalónak meghatározott esetekben önálló munkavégzésre történő beosztása előtt az oktatott anyag és/vagy a helyi ismeretek készségszintű elsajátítása céljából megfelelő elméleti- és gyakorlati felkészültségű munkavállaló felügyelete alatti foglalkoztatása. A szakmai szempontú felügyelet alatti szolgálatra a függelékek tartalmazzák az előírásokat Munkabiztonsági szempontú felügyelet alatti munkavégzés Az elméleti- és gyakorlati oktatásra is kötelezett munkavállalóknak csak munkabiztonsági szempontú felügyelet alatt való foglalkoztatása, ameddig a munkakörükhöz szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal nem rendelkeznek. Munkabiztonsági szempontú felügyelet alatti munkavégzés esetén a felügyelettel megbízott munkavállaló felelőséggel tartozik a betanítás ideje alatt a rá bízott munkavállaló tevékenységéért Gyakorlati képzés Az elméleti képzéssel párhuzamosan, vagy annak befejezését követő képzés, amely az elméleti ismeretek gyakorlati bemutatását, megértését és alkalmazását segíti elő, üzemi vagy laboratóriumi (kísérleti szimulációs környezet stb.) körülmények között Gyakorlati oktatás 9

12 Az oktatásnak az a része, amelynek során az oktatással és ellenőrzéssel megbízott munkavállaló az elméleti ismereteket a gyakorlatban bemutatja, gyakoroltatja, illetve a kijelölt vezetőnek az elméleti ismeretek helyes gyakorlati alkalmazására irányuló esetenként a munkavégzés helyszíni ellenőrzése alkalmával végzett oktatási tevékenysége Képzési terv Az adott munkakörre előírt kiképzés menetét, időtartamát tartalmazó szabályozás. Formái: Egyéni kiképzési terv. Központilag kiadott "Egyéni kiképzési könyv" 1.5. Az oktatás, képzés rendszere, szervezése, felügyelete és ellenőrzése Az oktatás, a szakmai képzés és vizsgáztatás egységes rendszerét valamint módszerét az üzletágak, igazgatóságok, főosztályok javaslata alapján a MÁV ZRt. Baross Gábor Oktatási Központ előterjesztése alapján a MÁV ZRt. vezérigazgatója határozza meg A rendszeres- és eseti oktatás, a szakmai képzés és vizsgáztatás MÁV ZRt. szintű szervezése, irányítása, felügyelete és ellenőrzése pedagógiai módszertani szempontból a Baross Gábor Oktatási Központ, szakmai szempontból pedig az üzletágak, igazgatóság, főosztály (szakmai szervezet) feladata A MÁV ZRt. üzletágak, igazgatóságok, irányítási szervezetek közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek oktatási tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése a irányító szervezet hatáskörébe tartozik. 10

13 1.5.4 A rendszeres szakmai oktatás, szakmai képzés szervezeti formáinak (gócponti, főnökségi, körzetesített oktatási, vonaloktatási rendszer stb.) kialakítása, átalakítása a szakmai felügyeletet ellátó- és irányító szervezetek, valamint a Baross Gábor Oktatási Központ közös feladata Képzésre és oktatásra olyan hely jelölhető ki, ahol biztosítottak az adott szakterület képzési- és oktatási feltételei (megfelelő befogadóképességű helyiség, tábla, írásvetítő, demonstrációs eszközök, valamint a különböző témakörökhöz feldolgozott videó anyagok stb.). A feltételek biztosításáról a üzletágak, igazgatóságok, főosztályok saját hatáskörben kötelesek gondoskodni Az üzletágak, igazgatóságok, főosztályok egymással egyeztetve szabályozzák az időszakos vizsgáztatások helyét, időpontját, súlyponti oktatási tételeket, és egyéb oktatási előírásokat Főfoglalkozású szakmai oktatókat csak oktatási és vizsgáztatási teendőkkel, továbbá ellenőrzési feladatokkal szabad megbízni. Munkabeosztásukat úgy kell szabályozni, hogy az elméleti- és gyakorlati oktatással, valamint az ellenőrzéssel eltöltött munkaidejük a heti 25 órát ne haladja meg, valamint az oktatással kapcsolatos összes munkájukat beleértve a felkészülést és ügyvitelt is rendes munkaidőben elvégezhessék A főfoglalkozású vizsgabiztosokat csak az utasítás szerinti vizsgáztatási- és ellenőrzési feladatokkal szabad megbízni. Munkabeosztásukat úgy kell szabályozni, hogy az ezzel eltöltött munkaidejük ne haladja meg a heti 24 órát annak érdekében, hogy az oktatással összefüggő irányítási- és egyéb feladataikat 11

14 beleértve a felkészülést és az ügyvitelt is rendes munkaidőben elvégezhessék Az oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozó szabályok A rendszeres szakmai oktatásra kötelezett munkavállalók körét, a szakmai oktatás gyakoriságát és időtartamát, valamint az időszakos vizsgák gyakoriságát az utasítás 3.8. pontja tartalmazza. Az üzletági, igazgatósági, főosztályi hatáskörbe tartozó vizsgák anyagát, követelményeit, érvényességi területét, valamint a MÁV ZRt. területén munkát végző idegen felek munkavállalóira érvényes speciális előírásokat a szakszolgálatok saját hatáskörükben kötelesek megállapítani, és az utasítás függelékében rögzíteni A 10. sz. melléklet tartalmazza azokat az üzletágakat, igazgatóságokat, főosztályokat amelyek üzletági, szakági függelékben rögzítik a hatáskörükbe tartozó vizsgákra vonatkozó előírásokat. A 10. sz. mellékletben fel nem sorolt üzletágak, igazgatóságok is készíthetnek és adhatnak ki szakági oktatási szabályozást a Baross Gábor Oktatási Központ egyetértésével Az üzletági, igazgatósági, főosztályi függeléket az érintett üzletág, igazgatóság, főosztály egyeztetésével készítik el Valamennyi szakszolgálatra kötelező munkavédelmi oktatások rendjét a Munkavédelmi Szabályzat, a vasútbiztonsági oktatások rendjét a 8.sz.táblázat, az E.101. sz utasítás oktatásra vonatkozó szabályokat a 6.sz táblázat, valamint a közúti gépjárművezetők oktatásának előírásait a 9. sz. táblázat tartalmazza Ha az utasítás vonatkozó üzletági, igazgatósági, főosztályi oktatásiés vizsgáztatási rendje nem írja elő az adott munkakört betöltő ( vezérigazgatósági, üzletági, igazgatósági, főosztályi és területi központi ) munkavállaló részére a rendszeres szakmai oktatáson és 12

15 időszakos vizsgán való részvételt akkor a szakmai ismeretek szinten tartását önképzéssel kell biztosítani. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenységet végzők esetén amennyiben nem kötelezettek rendszeres szakmai oktatásra a megszerzett szakvizsgákat érvényesnek kell tekinteni, ha a munkavállaló a MÁV ZRt.. üzletág, igazgatóság /főosztály/ illetve azok területi központjaiban oktatási-, vizsgáztatási-, vagy ellenőrzési feladat lát el Eljárási szabályok Az oktatók megbízása A rendszeres szakmai oktatást végző munkavállaló kiválasztása és megbízása az érintett szervezet vezetőjének feladata, azonban a kiválasztásához ki kell kérni a vizsgabiztos véleményét. Oktatói feladatok ellátásával csak szakmailag felkészült, oktatási készséggel és az utasításban foglalt feltételekkel rendelkező munkavállaló bízható meg. A tanfolyamon oktatók megbízását, a tanfolyamot szervező egység vezetője, a felkért oktató szolgálati főnökének hozzájárulásával adhatja ki A vizsgabiztosok megbízása Az utasításban foglalt feltételekkel rendelkező munkavállalók közül a vizsgabiztosok kiválasztása és kinevezése a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslata alapján, az üzletág, igazgatóság, főosztály vezetőjének hatáskörébe tartozik. 13

16 2. Szakmai képzés, átképzés 2.1. A szolgálati vezető köteles gondoskodni a feltételek biztosítása mellett arról, hogy a munkavállaló az adott munkakörre előírt foglalkozás-egészségügyi követelményeknek, valamint a tervezett foglalkoztatásának megfelelő a munkakörhöz előírt vasúti szakmai ismereteket meghatározott időn belül megszerezze A szakmai képzés történhet: egyéni; csoportos; tanfolyami formában a Tanfolyami Szabályzat szerint (K 1178/1999.) A szakmai ismeretek megszerzését elősegítő elméleti- és gyakorlati képzést, átképzést a képzési terv szerint kell elvégezni. A képzési tervben a meghatározott vizsgához tartozó felkészülési időt biztosítani kell, és az ott felsorolt szakmai ismeretanyagot követelményként támasztani A képzési tervet a szervezeti egység állítja össze és adja ki az érintett szolgálati egységek részére, amennyiben a képzés nem központi képzési terv szerint történik Ha a munkavállalónak olyan ismeretanyagból kell vizsgát tennie, amelyhez nincs központilag készített képzési terv, a szolgálati egység köteles képzési tervet készíteni A képzésben, átképzésben részesülő munkavállalókról az 1. számú mellékletben szereplő kimutatást kell felfektetni A szakági függelékben előírt képzési idő kivéve az egyéni képzés nem csökkenthető. Az egyéni képzés esetén, ha a kiképzés alatt álló munkavállaló a szakmai, elméleti, valamint a kapcsolódó munkabiztonsági- és egyéb ismereteket elsajátította, egyedi 14

17 elbírálás, és a munkavállaló felkészültségéről történt meggyőződés alapján a szakmai oktató javaslatára a szervezeti egység vezetője a képzési időt csökkentheti. A gyakorlati képzési idő és a felügyelet alatti szolgálat időtartama nem csökkenthető Az újfelvételes, valamint az át-, illetve továbbképzéssel újabb vizsgára készülő munkavállalókat szakmai oktatóval rendelkező szervezeti egységnél kell elméleti képzésben részesíteni. A képzési körzeteket a szakigazgatóságok jelöli ki A gyakorlati képzést az oktató, illetve a szolgálati vezető, vagy az általa írásban megbízott munkavállaló végezheti Gyakorlati képzéskor a munkafolyamatokat a gyakorlatban be kell mutatni, és amennyiben előírás nem tiltja a munkavállalóval be kell gyakoroltatni. A gyakorlati képzés, a közlekedés és a szolgáltatás, valamint a munkavállalók, illetve a munkavégzés körzetében tartózkodók biztonságát, továbbá a MÁV ZRt. gazdasági érdekeit nem sértheti, nem veszélyeztetheti A képzés napi időtartama a gyakorlati képzéssel együtt sem haladhatja meg a Munka törvénykönyvében és a kollektív szerződésben meghatározott munkaidőt A szükséges munkaerő utánpótlására a Szervezetfejlesztési és Képzési Főosztály képzéseket a MÁV ZRt. éves Képzési tervében határozza meg. Szükség esetén az üzletágak, igazgatóságok, főosztályok maguk is szervezhetnek a munkaerő utánpótlására nem tanfolyamjellegű képzést A MÁV ZRt.. éves Képzési Tervében üzletágakként, igazgatóságokként, főosztályokként, szakáganként kell szerepeltetni a szakmai képzést, átképzést és továbbképzéseket biztosító tanfolyamokat. 15

18 Az éves Képzési Tervben szereplő tanfolyami képzések szervezésének irányítása, a lebonyolító oktatási intézmény kijelölése a üzletágak, igazgatóságok, főosztályok javaslata- alapján a Baross Gábor Oktatási Központ feladata A tanfolyami képzésnél a MÁV ZRt. tanfolyami szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni A képzés befejezését követően a munkavállalót vizsgára kell bocsátani. Amennyiben a vizsgáztatás nem a szolgálati vezető hatáskörébe tartozik, a munkavállalót a vizsgáztatásra illetékes szervhez írásban be kell jelenteni Munkaeszközök (jelző- és biztosítóberendezések, vasúti járművek, felsővezetéki berendezések, emelő-, jegykiadó gépek, számítástechnikai eszközök, programok stb.) használóit azok kezelésére, hiba esetén követendő eljárásra a berendezés működtetésének bemutatásával, és ha más szabályzat nem tiltja, gyakoroltatással kell kiképezni. A kezelés- és hiba-elhárítás gyakorlati bemutatását és a vizsgáztatást a gépet, a berendezést használó szolgálati egység megkeresése alapján, a berendezést üzemeltető szakszolgálat oktatója végzi (kivétel SZIR) 2.9. A MVSZ Helyi Függelékében rögzített munkakörben az elsősegélynyújtási ismeretek oktatásáról a szolgálati egységek vezetői kötelesek gondoskodni A munkavállalók munkavédelmi oktatását végző munkavédelmi szakképesítés nélküli oktatók továbbképzését az MVSZ IV. fejezet 7.1. pontja szabályozzák A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben /Országos Vasúti Szabályzat -103/2003.XII.27 GKM rendelet 4. sz. melléklet - I. kötet II. függelék/ dolgozókat a kijelölt központi oktatási 16

19 intézményekben kell kiképezni (érvényes képzési program alapján), valamint vizsgáztatni. 17

20 3. 3. Oktatási előírások 3.1. Az oktatás célja A munkavállalók kötelesek saját maguk a munkakörükkel összefüggő szakmai ismereteket elsajátítani szinten tartani, illetve folyamatosan bővíteni, és azokat a gyakorlatban alkalmazni. Ennek elősegítésére, továbbá az időszakos vizsgára történő felkészülés érdekében kötelező szakmai oktatásokat is szervezünk Az oktatás típusai Újfelvételes oktatás. Rendszeres szakmai oktatás. Esetenkénti szakmai oktatás. Rendszeres munkavédelmi oktatás. Esetenkénti munkavédelmi oktatás. Üzembiztonsági, tűz-, vagyon-, vegy-, hon-, környezetvédelmi, polgári védelmi, valamint informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatás. Gyakorlati oktatás Az oktatás időtartama Meghatározásakor figyelembe kell venni a MÁV ZRt. kollektív szerződésének a legrövidebb munkaidőre vonatkozó rendelkezéseit. A napi oktatási órák száma legfeljebb 7.4 óra lehet Oktatási ütemterv Valamennyi szolgálati egységnél (oktatási körzetben) minden év november 10-ig el kell készíteni a következő év oktatási ütemtervét és tervezett tematikáját, valamint az időszakos vizsgák tervezett időpontját. 18

21 Az oktatási ütemtervnek tartalmaznia kell a szakmai oktatásokat munkakörönkénti bontásban, az oktatások helyét, időpontját, az oktatandó ismeretet, időtartamát, a pótoktatások helyét és idejét Az oktatási ütemtervet úgy kell elkészíteni, hogy a munkavállaló a munkaköréhez szükséges összes (forgalmi, személyszállítási, árufuvarozási, Szállítási Irányítási Rendszer (továbbiakban: SZIR), biztosító-berendezési, műszaki, villamos, felsővezetéki, munkavédelmi, elsősegély-nyújtási, üzembiztonsági, tűz-, vagyon-, vegy-. hon-, környezetvédelmi, polgári védelmi, valamint informatikai biztonsági és titokvédelmi stb.) oktatási anyagból, továbbá a megváltozott, vagy új ismeretekből egy napon folyamatosan egymást követő órákon részesüljön oktatásban. Az oktatási ütemtervben az éves oktatási időt úgy kell arányosan felosztani, hogy alkalmanként egy oktatási napra a KSZ előírásait figyelembe véve lehetőség szerint egész oktatási óra jusson az adott szakterület ismereteire Az oktatási ütemterveket fel kell terjeszteni a közvetlen szakmai felügyeletet ellátó szervezeti egység részére Indokolt esetben az éves ütemezéstől a szolgálati egység vezetőjének engedélyével lehet eltérni. Erről a szakmai felügyeletet ellátó szervezeti egység részére 15 nappal az új oktatási időpont előtt jelentést kell tenni Az oktatók ellenőrzési kötelezettsége A szakmai oktatók az általuk oktatott munkavállalók munkavégzését a szolgálati vezető által meghatározott gyakorisággal (havi ellenőrzési ütemterv alapján) kötelesek munkavégzés közben ellenőrizni. 19

22 Az ellenőrzés keretében kötelesek gyakorlati oktatást tartani, és lehetőség szerint meggyőződni a munkavállalók szakmai ismereteiről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges elméleti valamint gyakorlati ismeretek alkalmazásáról Újfelvételes munkavállalók oktatása A MÁV ZRt.-vel munkaviszonyba lépő valamennyi újfelvételes munkavállalót a munkakörébe tartozó előírt elméleti és /vagy gyakorlati oktatásban kell részesíteni. Az oktatás során visszakérdezéssel, és/vagy írásban meg kell győződni az oktatott anyag elsajátításáról Rendszeres szakmai oktatásra is kötelezett munkakörbe felvett munkavállalók újfelvételes oktatásánál a szakmai-, munkavédelmi- és egyéb ismereteket is oktatni kell Az újfelvételes munkavállaló részére a helyi speciális ismereteken túlmenően az adott munkakör ellátásához szükséges mértékben oktatni kell: a szakági függelékben meghatározott szakmai ismereteket; a biztonsági szabályzatokat és szabványokat; a Munka Törvénykönyve, Etikai Kódex munkavállalóra vonatkozó részeit; a Munkavédelmi Szabályzat IV. fejezet pontjában foglaltakat a munkavégzéshez szükséges mértékig; az alapvető üzembiztonsági-, környezet-, tűz-, vagyon- és vegyvédelmi ismeretek előírásainak munkakörrel, valamint a tevékenységi területtel összefüggő részeit, továbbá a vasúti területen 20

23 történő közlekedésre, munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírásokat A felügyelet alatti munkavégzésre, illetve a gyakorlati oktatásra vonatkozó megbízás másolatát az újfelvételes oktatási napló mellékleteként meg kell őrizni Az oktatott anyagot részletesen az oktatási naplóban elő kell jegyezni Az újfelvételes munkavállaló a tervezett munkakörében az utasításban (függelékekben) meghatározott elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításáig önállóan nem foglalkoztatható A rendszeres szakmai oktatás A rendszeres szakmai oktatás A rendszeres szakmai oktatás feladata a megszerzett szakismeretek szinten tartása és bővítése, új munkamódszerek alkalmazása, balesetek, valamint ellenőrzések során feltárt hiányosságok elemzése, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel, tűz-, vagyon-, vegy-, hon-, környezetvédelmi, polgári védelmi, valamint informatikai biztonsági és titokvédelemmel kapcsolatos ismeretek folyamatos bővítése, oktatása A rendszeres szakmai oktatás tartalma Utasítások, üzlet- és egyéb szabályzatok, díjszabások szolgálati helyre vonatkozó előírásai. Szabályzatokkal, utasításokkal, és egyéb díjszabásokkal kapcsolatos változások. Ellenőrzések, balesetek, veszélyeztetések tapasztalatai, kiadott munkabiztonsági elemzések szolgálati helyre vonatkozó részeinek ismertetése. 21

24 Technikai, technológiai változások ismertetése. Üzembiztonsági, tűz-, vagyon-, vegy-, hon- és polgári védelmi. Környezetvédelmi ismeretek /munkakörhöz kapcsolódó/ a Környezetvédelmi Utasításban meghatározottak szerint. Munkavédelmi Szabályzat, IV. fejezet 2.2. pontjában előírt ismeretek. Szabványok ismertetése. A szolgálati felsőbbség által kiadott súlyponti oktatási tételek ismertetése A rendszeres szakmai oktatáson az oktatási órák 50 percesek. Az egyes órák között 10 perc szünetet kell tartani A rendszeres szakmai oktatásra kötelezett dolgozók körét, az oktatás gyakoriságát, időtartamát az utasítás 3.8. pontja tartalmazza. 22

25 3.8. A szakszolgálat saját munkavállalóinak, illetve más szakszolgálatra vonatkozó oktatási, vizsgáztatási előírásai Pályavasúti Üzletág Forgalmi Igazgatóság 1.sz. táblázat Sorsz. A PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG FORGALMI IGAZGATÓSÁG OKTATÁSI- ÉS VIZSGÁZTATÁSI RENDJE Munkakör Éves oktatás i idő Forgalmi Oktatás gyakorisá ga Időszakos vizsga gyakoriság a (óra) (hó) (év) (óra) 1. Forgalmi csomóponti vezető 2 Forgalmi koordinátor II. 2 Állomásfőnök 2 Forgalmi koordinátor I Hálózati főüzemirányító Területi főüzemirányító Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító Szállítmányirányító Rendkívüli küldemények irányítója Forgalmi vonalirányító Központi forgalomirányító KÖFE irányító Vezénylő tiszt 2 Forgalmi üzemmérnök 2 Forgalmi technológus 2 előadó 4. Térfőnök Sz és/vagy 2Á Ügyeletes tiszt Sz személyszállítási és/vagy és/vagy árufuvarozási tevékenységet 2Á ellátó Ügyeletes tiszt Forgalmi tartalékos (Pl. forgalmi szolgálattevő) személyszállítási és/vagy árufuvarozási Sz és/vagy 2Á Személyszállítási/Árufuvarozási Éves Oktatás Időszakos oktatás gyakorisá vizsga i idő ga gyakoriság a (hó) (év)

26 tevékenységet ellátó Forgalmi tartalékos (Pl. forgalmi szolgálattevő) Forgalmi szolgálattevő (rendelkező, külső, naplózó stb.) személyszállítási és/vagy árufuvarozási tevékenységet ellátó Forgalmi szolgálattevő (rendelkező, külső, naplózó stb.) Sz és/vagy 2Á Vezető váltókezelő Váltókezelő Kocsimester Tolatásvezető Gurításvezető Kocsirendező Saruzó Vágányfék kezelő Vonatfel- és átvevő Á 6 2 Vonali kocsirendező Á 6 2 Vonali tolatásvezető Á 6 2 Térközőr Vonatjelentőőr Sorompókezelő, jelzőőr Sorompókezelő (jegykiadói tevékenységet is végző) Sz 6 2 A rendszeres oktatásra és időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók munkakörönkénti felsorolását, az oktatás időtartamát, továbbá az oktatás és időszakos vizsgáztatás gyakoriságát a fenti táblázat tartalmazza. A táblázatban megadott éves oktatási időkereten belül kell megtartani az üzembiztonsági, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, hon- és polgári védelmi, informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatásokat is. A Forgalmi Igazgatóság munkavállalóinak szakmai oktatása, pótoktatása gócosított formában a Forgalmi Igazgatóság által kijelölt oktatási gócokon és az azokhoz tartozó algócokon történik. A gócosított oktatásra a munkavállalókat az O.1. sz. Oktatási Utasításban szabályozott módon és formában vezényelni kell. A táblázat 1. sorszáma alatt felsoroltak forgalmi, kereskedelmi, biztosítóberendezés kezelési, távközlési és villamos felsővezetéki oktatását, időszakos vizsgáztatását az érintett üzletágakkal, igazgatóságokkal történt előzetes egyeztetése alapján kell megszervezni. 24

27 A táblázat 2. sorszáma alatt felsorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókat a területileg illetékes Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztály forgalmi vizsgabiztosa köteles oktatni, illetve időszakos vizsgáztatását megszervezni és lebonyolítani. A táblázat 3. sorszáma alatt felsorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókat I.-II. csoportú állomásokon a forgalmi csomóponti vezető vagy a forgalmi koordinátor II. köteles oktatni. A táblázat 4. sorszáma alatt felsorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókat a forgalmi oktatótisztek kötelesek oktatni. A táblázat 4. sorszáma alatt felsorolt dőlt betűvel szedett munkakörben foglalkoztatott, személyszállítási és/vagy árufuvarozási tevékenységet is ellátó munkavállalókat a személyszállítási és/vagy árufuvarozási szakmai oktatásokra és időszakos vizsgára vezényelni kell. Az árufuvarozási tevékenységet kiszolgáló munkavállalók árufuvarozási szakmai oktatását és időszakos vizsgáztatását a forgalmi oktatótisztek végzik. Az álló betűvel szedett munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat, ha a személyszállítási és/vagy árufuvarozási jellegű vizsgáikat érvényben kívánják tartani tekintettel arra, hogy nem végeznek személyszállítási és/vagy árufuvarozási tevékenységet csak akkor lehet időszakos vizsgára vezényelni, ha az O.1. sz. Oktatási Utasításnak a személyszállítási, illetve az árufuvarozási vizsgák érvénytartamára vonatkozó előírásai alapján kétévente legalább egy alkalommal személyszállítási és/vagy árufuvarozási tevékenységet (szolgálatot) láttak el és ez irányú igényüket az időszakos vizsgáztatás előre meghirdetett időpontja előtt legalább 30 nappal korábban írásban jelezték a szolgálati főnök részére. A munkavállalókat a szolgálati főnökök az időszakos személyszállítási és/vagy árufuvarozási vizsgára az írásban benyújtott igények alapján vezénylik. Az álló betűvel szedett munkakörben foglalkoztatott munkavállalók tekintettel arra, hogy nem végeznek személyszállítási és/vagy árufuvarozási tevékenységet, így ilyen jellegű oktatásban sem részesültek a későbbiekben személyszállítási és/vagy árufuvarozási tevékenységet csak úgy láthatnak el, ha az előbbiekben említett módon kétévente egy alkalommal ilyen jellegű tevékenységet láttak el, az időszakos vizsgáztatáson saját kérésükre vezényelt formában részt vettek és sikeres vizsgát tettek. 25

28 Ha az oktatótiszt bármely okból (pl. betegség, rendkívüli eset stb.) az ütemezett oktatást nem tudja személyesen megtartani, akkor helyettesítéséről a forgalmi csomóponti vezető köteles gondoskodni. A táblázatban felsorolt adatok kizárólag a Forgalmi Igazgatóság létszámába tartozó munkavállalókra vonatkoznak. A szakmai oktatások, időszakos vizsgáztatások során a társ üzletágak, igazgatóságok táblázataiban szereplő adatokat is figyelembe kell venni. A társ üzletágak táblázataiban is találhatók ugyanazon megnevezéssel munkakörök, ilyenkor azt kell figyelembe venni, hogy a munkavállaló melyik üzletág, igazgatóság létszámába tartozik. A táblázatban felsorolt munkavállalók időszakos vizsgáztatását 2 évente kell megtartani. Az időszakos vizsgáztatásokat éves ütemezéssel folyamatosan kell végezni úgy, hogy az egyes munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók 2 évente vegyenek részt az időszakos vizsgáztatáson. Az időszakos vizsgáztatás szakmai oktatásnak nem tudható be! A táblázat 4. sorszáma alatt felsorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók részére a térfőnök kivételével kéthavonta egy alkalommal helyszíni gyakorlati forgalmi oktatást kell tartani. A helyszíni gyakorlati forgalmi oktatások módszertanára, a gyakoriság növelésére és gyakorlati lebonyolítására vonatkozó részletes rendelkezéseket a Pályavasúti Üzletág Forgalmi Igazgatóság külön utasításban szabályozza. A helyszíni gyakorlati forgalmi oktatás megtartásába bevonható munkavállalók: Forgalmi oktatótiszt Forgalmi csomóponti vezető Forgalmi koordinátor II. Állomásfőnök Forgalmi koordinátor I. Forgalmi üzemmérnök Forgalmi technológus előadó A forgalmi oktatótisztek a 3.5. pontban előírt ellenőrzéseiken felül kéthavonta kötelesek (gyakorlati oktatási ütemterv alapján) helyszíni gyakorlati forgalmi oktatást is tartani. 26

29 Személyszállítási Üzletág 3.sz. táblázat Sor sz. 1. A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG OKTATÁSI ÉS VIZSGÁZTATÁSI RENDJE Forgalmi Személyszállítási Egyéb vagy műszaki Éves Okt. Éves Okt. Okt. Munkakör okt. i. gyak. okt. i. gyak. gyak. (óra) (hó) (óra) (hó) (hó) Személyszállítási csomópont vezető Idősz. vizs. gyak. (év) Idősz. vizs. gyak. (év) Értékesítési koordinátor Üzemeltetési koordinátor Személyszállítási vizsgabiztos Oktatótiszt /vezető oktatótiszt/ Pénztárfőnök Vezénylő tiszt Vezénylő /vezető vezénylő/ Személyszállítási Bevételellenőrzési Központ személyszállítási szakelőadó 4. Pénztárellenőr Pénztár átadó Műszaki kocsigazdálkodó Ügyfélkapcsolati előadó /utánfizetési előadó/ Személyszállítási főüzemirányító /hálózati, területi/ Szolgáltatás felügyelő, minőségbiztosítási ellenőr 5. Személypénztáros /belföldi/ Személypénztáros /nemzetközi/ Éves okt. i. (óra) Idősz. vizs. gyak. (év)

30 Személypénztáros (aki nemzetközi elszámolást is végez) Számadópénztáros Ruhatári és utánfizetési pénztáros Ügyfélszolgálati előadó Szolgáltatás értékesítő Utazási felvilágosító /belföldi, nemzetközi információs/ Vezető jegyvizsgáló Jegyvizsgáló Vonatpótló busz vezetője Helyközpont diszpécser Eszközgazdálkodási előadó Állomáskezelő Megállóhelyi jegykiadó Szerződéses pénztár kezelő Csomagmegőrző /ruhatár-kezelő/ Állomási kapus Műszaki kocsiirányító Hálókocsikalauz /Utasellátó Központ/ Felszolgáló /Utasellátó Központ/ Szakács /Utasellátó Központ/ Üzemvezető-diszpécser /Utasellátó Központ/ Revizor /Utasellátó Központ/ Raktárvezető /Utasellátó Központ/ Raktárvezető helyettes /Utasellátó Központ/ Raktárkezelő /Utasellátó Központ/ Targoncavezető /Utasellátó Központ/ A táblázat alatti szabályozás új utolsó bekezdéseként fel kell venni az üzletág oktatási és vizsgáztatási előírásaihoz:

31 A helyszíni gyakorlati oktatások módszertanát, a gyakoriságát és gyakorlati lebonyolítását tartalmazó részletes előírásokat a Személyszállítási Üzletág külön utasításban szabályozza. A rendszeres oktatásra és időszakos vizsgára kötelezettek munkakörönkénti felsorolását, az oktatás gyakoriságát, tárgyát és időtartamát a fenti táblázat tartalmazza. A táblázatban megadott éves oktatási időkereten belül kell megtartani az üzembiztonsági, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, hon- és polgári védelmi, informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatásokat is. A Személyszállítási Üzletág munkavállalóinak szakmai oktatása, pótoktatása gócosított formában a Forgalmi Igazgatósággal közösen kijelölt oktatási gócokon, és az azokhoz tartozó algócokon történik. A gócosított oktatásra a munkavállalókat vezényelni kell, jelen oktatási utasításban szabályozott módon és formában. Az 1-5. sorszám alatt felsoroltak oktatását az érintett üzletágakkal történt előzetes egyeztetés alapján a megadott oktatási időn belül kell megszervezni. A táblázatban felsorolt munkavállalókat a vizsgabiztosok, oktatótisztek, szolgálati vezetők, vagy azok megbízottjai kötelesek oktatni. Az 1. sorszám alatt található munkavállalók oktatása az adott szakterületen dolgozó központi munkatársak feladata. A 2. sorszám alatt található személyszállítási oktatók oktatása a vizsgabiztosok feladata még a pénztárfőnök oktatását végezheti az oktatótiszt is. A sorszám alatt található munkavállalók oktatása az oktatótisztek, szolgálati vezetők, vagy azok megbízottjainak feladata. Ha az oktatást végző személy bármely okból (pl. betegség, rendkívüli eset stb.) az ütemezett oktatást nem tudja személyesen megtartani, akkor azt a szolgálati vezető vagy megbízottja köteles megtartani. Az Személyszállítási Üzletág Utasellátó Központjában a vizsgáztatást /kocsikezelési vizsgát/ a központ vezetője vagy az általa megbízott személy végzi a következő munkakörökben: - Hálókocsi-kalauz - felszolgáló - szakács Kocsi-kezelési vizsgát évente kell tartani. 29

32 A Területi Értékesítési Központokban és Menetjegyirodákban dolgozó munkavállalókra a táblázat írja elő az oktatási és időszakos vizsgáztatási kötelezettségeket. Az időszakos vizsgáztatásukat a területileg illetékes személyszállítási vizsgabiztosok végzik az általuk kijelölt helyen és időpontban. A Területi Személyszállítási Központokban dolgozó ügyfélszolgálati előadók oktatása a vizsgabiztosok feladata. A táblázatban felsoroltak a Személyszállítási Üzletág létszámába tartozó munkavállalókra vonatkoznak. A Személyszállítási Üzletág részére megállapodás alapján személyszállítási tevékenységet ellátó Forgalmi Igazgatóság létszámába tartozó munkavállalóknak kötelező a személyszállítási oktatáson és a kétévenkénti időszakos vizsgán részt venni. A szakmai oktatások, időszakos vizsgáztatások során a társ üzletágak táblázataiban szereplő adatokat is figyelembe kell venni. A társ üzletágak táblázataiban szereplő ugyanazon megnevezéssel munkakörök, ilyenkor - a vasútbiztonsági oktatások kivételével a létszámba tartozó üzletág oktatási illetve vizsgáztatási rendjében foglaltakat kell alkalmazni. A megtartott oktatásról a kimutatás vezetése az oktatótiszt feladata. A táblázatban felsorolt munkavállalók időszakos kereskedelmi vizsgáztatását kétévente kell megtartani. Az időszakos vizsgáztatás szakmai oktatásnak nem tudható be. 30

33 Gépészeti Üzletág 4.sz.táblázat A GÉPÉSZETI ÜZLETÁG OKTATÁSI ÉS VIZSGÁZTATÁSI RENDJE Sorszám Munkakör (tevékenység *) Éves oktatási idő (óra) Oktatás Gyakori ság (hónap) Oktatási idő megoszlása (óra) Összes Forg a- lom Egyéb+ műszaki Időszakos vizsgák gyakorisága (év) Forga - lom Egyéb + műsza ki 1. Mozdonyvezető, Segéd-mozdonyvezető, ,2 2 5,2 2 2 Mozdonyfűtő 2. Kocsivizsgáló, Féklakatos Villamos fűtési lakatos Vontatási diszpécser, Mozdonyfelvigyázó, Külsős mozdonyfelvigyázó Vasúti járműves darukezelő, Nehézgépkezelő 6. Sajáthasználatú vasúti járművezető* Vontatási telepi rendező Hálózati Gépészeti Főirányító, Területi Gépészeti Főirányító, 9. Kazánkezelő A Kazánkezelő B Legalább 3 havonta, évi 5 alkalommal. 2 A KBSZ hatálya alá tartozó A felügyeleti osztályba sorolt kazán(oka)t kezelő fűtő. 3 A KBSZ hatálya alá tartozó B felügyeleti osztályba sorolt kazán(oka)t kezelő fűtő. A táblázatban megadott éves oktatási időkereten belül kell megtartani az üzembiztonsági, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, hon- és polgári védelmi, informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatásokat is. A gépészeti üzletág dolgozóinak rendszeres oktatása a gépészeti telephely székhelyén, illetve szükség szerint a külső szolgálati helyén történik. 31

34 Az oktatások tematikáját úgy kell tervezni, hogy az két időszakos vizsga között áttekintse az előírt ismeretanyagot, elkészítése a gépészeti telephely oktatójának a feladata. Az egyes utasítások, szabályzatok (pl.: E.101, E.106, D.4, stb.) oktatására vonatkozó rendelkezéseit, a 4.sz. táblázatban meghatározott órakereten belül kell figyelembe venni. Mozdonyvezető és a vontatási diszpécser munkakörökben az Egyéb+műszaki oktatási időben 1 óra E. 101 sz. utasítás oktatást kell tartani. A mozdonyvezetők műszaki oktatását vontatójármű nemenkénti elhatárolással (gőz, dízel, villamos) kell megtartani. A mozdonyvezetőknek az E. 1. sz. Utasítás teljes anyagát, míg az ezt kiegészítő műszaki utasításokból az általuk előírt részeket ismerniük kell. Ezeknek az utasításoknak a mozdonyvezetők számára előírt ismeretanyagát a műszaki oktatások keretében kell oktatni. A dízel- és villamos járművezetői vizsgával is rendelkező mozdonyvezetőket a tárgyidőszaknak megfelelő szolgálati beosztásuk szerint kell műszaki oktatásra vezényelni, ha ezen belül dízel és villamos vontatójárművek kiszolgálását is rendszeresen végzik, akkor a mozdonyokra vonatkozó ismereteket a két vontatási nemre megosztva kell oktatni. A baleseti segélynyújtás és vegyi elhárítást végzők oktatását az üzletág külön utasítása szerint kell végezni. Az oktatásokon és az időszakos vizsgán történő megjelenést valamint az időszakos vizsgák eredményét és idejét a r. sz. éves kimutatásnak megfelelő nyomtatványon kell nyilvántartani, honos gépészeti telephely változás esetén pedig ezeket a 3. sz. melléklet szerinti egyéni nyilvántartáson kell visszamenőleg az utolsó időszakos vizsgáig bezárólag igazolni. 32

35 Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Ig. 5.sz. táblázat A PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG PÁLYA ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK IGAZGATÓSÁG OKTATÁSI ÉS VIZSGÁZTATÁSI RENDJE Sor - szá m Munkakör Éves okt. idő (óra) Oktatás gyakorisága (hó) Oktatási idő megoszlása (óra) Össz. Műszaki Forgalmi Időszakos vizsgák gyakorisága (év) Forgalmi Műszaki 1. Szakaszmérn ök (vonalkezelő) Főpályameste r Pályamester Technikus Diszpécser Előmunkás (munkavezető ) Vonalgondoz ó Kitérőlakatos Figyelőőr Jelzőőr Kis- és könnyűgépke zelő 5. UDJ-TVG, vágányon közlekedő nehéz gk. és vasúti járművezető 6. Darukezelő (közúti, vasúti járműves) 7. Teherkötöző Közúti gépjármű vezető (KRES 1 ált. (megbízásos Z) - is) 33

36 A táblázatban megadott éves oktatási időkereten belül kell megtartani az üzembiztonsági, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, hon- és polgári védelmi, informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatásokat is. A műszaki oktatások tematikájára a javaslatot az írásban megbízott felelős munkavállaló készíti el a műszaki munkatársak bevonásával. A javaslatot az éves oktatási - és vizsgáztatási tervvel együtt, amely az 1-7. számmal jelzett munkakörökben műszaki és forgalmi képzésre, vizsgáztatásra kerülők nevét, valamint a helyi képzések javasolt időpontjait tartalmazza, a tárgyévet megelőző év november 15-ig kell megküldeni a Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatóság vezetője részére. A tervben szerepeltetni kell a forgalmi oktatások és vizsgák jellemzőit (időpont, végrehajtás módja, költségek). A forgalmi oktatás és vizsgáztatás költségei az igazgatóságok közötti átterhelt költségként kerülnek elszámolásra. A szakmai oktatásra kötelezett munkavállalók oktatása, az időszakos és szakvizsgák kivétele az oktatásra kialakított helyi bázison illetve a területi központokban történik az éves igazgatósági program szerint. A szakaszmérnökök időszakos műszaki vizsgájának kivétele a központilag megrendezésre kerülő szakaszmérnöki továbbképzés keretében 3 éves időtartamon belül kerül sor. 34

37 Pályavasúti Üzletág Távközlő-, Erősáramú és Biztosítóberendezési Ig. 6.sz. táblázat A PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG TÁVKÖZLŐ-, ERŐSÁRAMÚ ÉS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI IGAZGATÓSÁG OKTATÁSI- ÉS VIZSGÁZTATÁSI RENDJE Sorszám Munkakör Éves oktatás i idő (óra) Gyako -riság (hónap ) Összes oktatás i idő (óra) Forgalmi (óra) Műsz aki (óra) Időszakos vizsgák gyakorisága (év) Műszak i* Forgalm i 1. TEB betanított- és Segédmunkás* TEB szakmunkás* Egyéb szakmunkás* TEB fenntartási csoportvezető Távközlő-, erősáramúblokkmester vagy 2 művezető 6. Üzem-, részleg-, kirendeltség vezető 2 7. TEB szakaszmérnök 2 8. Elektrikus/diszpécser Vasúti járművezető, teher-vágánygépkocsi vezető, darukezelő A csillaggal megjelölt munkakörökben a műszaki oktatások keretében kell megtartani a közlekedés biztonságával összefüggő oktatásokat is. A táblázatban megadott éves oktatási időkereten belül kell megtartani az üzembiztonsági, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, hon- és polgári védelmi, informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatásokat is. A külön-célú távközlési berendezések kezelői részére rendszeres oktatást kell tartani, az összevont forgalmi oktatás keretében, legalább évi 1 óra 35

38 tartamban. Az időszakos forgalmi vizsgára kötelezettek - amennyiben a szolgálati hely távközlési berendezéseiből is vizsgára kötelezettek kétévenként időszakos vizsgát kötelesek tenni távközlő berendezések kezeléséből. A vizsgáztatást az időszakos vizsgákkal egyidejűleg összevontan kell elvégezni. A vizsgáztatás a távközlési oktató hatáskörébe tartozik. Az erősáramú szakágnál az E 101. sz. utasítás anyagából kell az időszakos műszaki vizsgát letenni. A szakaszi és kirendeltségi munkavállalók rendszeres oktatása a szakasz, illetve a kirendeltség székhelyén történik. A VVF-ek szakmai irányítását végző egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkező vezetők (felsővezeték-szerelő csoportvezetőig bezárólag), évente kétszer (összesen 2 óra időtartamban) forgalmi oktatáson kötelesek részt venni. Más szakszolgálatok és az idegen felek létszámában lévő munkavállalók részére szükséges távközlő-, villamos felső vezeték üzemeltetési-, és biztosítóberendezési kezelési ismeretek rendszeres oktatására és vizsgáztatására vonatkozó előírások 1. Biztosítóberendezést és távközlő berendezést kezelők vizsgáztatására, valamint rendszeres oktatására vonatkozó előírások. a.) Biztosítóberendezést csak az a munkavállaló kezelhet önállóan, aki a szolgálati hely biztosítóberendezésének kezeléséből sikeres vizsgát tett, és erről érvényes igazolással rendelkezik. Biztosítóberendezés kezeléséből vizsgát kell tenni: új berendezés üzembe helyezésekor, meglévő átalakításakor, kiegészítésekor valamennyi munkavállalónak, aki az új, vagy átalakított, kiegészített berendezést kezelheti, 36

39 a biztosítóberendezést is kezelők ellenőrzésére kötelezetteknek, áthelyezés, új beosztásba helyezés esetén a munkavállaló a helyi biztosítóberendezést kezelni fogja, aki egy éven belül a biztosítóberendezést nem kezelte. A vizsgára történő bejelentés a szolgálati főnökség vezetőjének feladata. Az időszakos forgalmi vizsgára kötelezettek amennyiben a szolgálati hely biztosítóberendezéséből érvényes vizsgával rendelkeznek a biztosítóberendezés kezeléséből is kétévenként időszakos vizsgát kötelesek tenni. A vizsgáztatást az időszakos vizsgákkal egyidejűleg összevontan kell megtartani. Az időszakos vizsgáztatás a vonali biztosítóberendezési oktató hatáskörébe tartozik. b.) Az állomási- és vonali távközlési berendezések kezeléséből, így vonali- és egyéb elektronikus irányító berendezések, forgalmi rendelkező kapcsoló és egyéb távközlési készülékek, pályatelefon, állomási csatoló berendezések és készülékek, vizuális- és akusztikus tájékoztató, utasítást adó berendezések, vezeték nélküli távközlési készülékek, Kezeléséből vizsgát kell tenni azoknak, aki új berendezés üzembe helyezésekor azt kezelheti, áthelyezés, új munkakörbe (beosztásba) kerülés esetén távbeszélő készüléket fognak kezelni, távközlő készülékek kezelőinek ellenőrzésére kötelezettek. c.) A jelző- és biztosítóberendezések kezelőit a szolgálati helyükön a berendezések kezelésére, valamint a meghibásodás esetén követendő eljárásra 37

40 a távközlő-, erősáramú- és biztosítóberendezési szakszolgálat oktatója (váltókezelő, vezető váltókezelő esetén a blokkmester) meghatározott időközönként rendszeresen oktatja. A berendezés típusától függően az oktatások gyakorisága és időtartama a következő: félévenként 1,5 óra időtartamú elektronikus biztosítóberendezés, a jelfogó-függéses biztosítóberendezés, a mechanikai alakjelzős biztosítóberendezés, a mechanikai fényjelzős biztosítóberendezés, a központi forgalomirányító (KÖFI) és a központi forgalom ellenőrző (KÖFE) berendezés kezelőit. félévenként 1 óra időtartamú a vágányfékes gurítódombos pályaudvari berendezés, a vágányfék nélküli gurítódombos pályaudvari berendezés, MEFI, MERÁFI berendezés kezelőit. félévenként félóra a fedező-jelzős biztosítóberendezés, a kulcsrögzítős, a kulcszáras, kulcsazonosító berendezés kezelőit. A oktatásokat munkaidőben kell megtartani, mely nem számít bele a rendszeres oktatásra előírt időbe. A szolgálati főnök vagy helyettese a főnökség hatáskörébe tartozó oktatást kötelesek legalább évente ellenőrizni. 38

41 2. Villamosított vasútvonalon szolgálatot teljesítő dolgozók vizsgáztatására és rendszeres oktatására vonatkozó előírások (E 101 sz. utasítás) Villamosított vonalon csak olyan dolgozó teljesíthet szolgálatot, aki az E.101 sz. utasítás rá vonatkozó részéből érvényes vizsgával rendelkezik. Az utasításból vizsgát kell tenni új felsővezetéki berendezés üzembe helyezésekor minden munkavállalónak, aki a vonalon szolgálatot teljesít, újfelvételes és villamosított vonalra áthelyezett minden munkavállalónak. Azokat a dolgozókat, akik áthelyezéskor az E sz. utasításból érvényes vizsgával rendelkeznek, csak a helyi sajátosságokból kell oktatni és vizsgáztatni. A vizsgára történő bejelentés a szolgálati főnökség vezetőjének a feladata. Az oktatás- és vizsgáztatás megtörténtéig a munkavállaló csak felügyelet alatt a felügyeletet gyakorló dolgozó jelenlétében és felelősségére végezhet munkát. A villamosított vonalon szolgálatot teljesítők akik érvényes vizsgával rendelkeznek kétévenként időszakos vizsgát kötelesek tenni. Az időszakos forgalmi vizsgára kötelezettek részére az időszakos vizsgával egyidejűleg azzal összevontan kell a vizsgáztatást megtartani. A vizsgáztatásra a területileg illetékes felsővezeték üzemeltető szervezeti egység vezetője illetve megbízottja jogosult. A felügyeleti tevékenységet ellátó szervezetek vezetői, és más beosztású munkavállalói az utasítás tartalmát önképzéssel kötelesek elsajátítani, 39

42 vizsgát tenniük nem kell, azonban megbízásuk előtt nyilatkozniuk kell, hogy az utasítást elolvasták, megértették és tudomásul vették. A felső-vezetéki berendezéssel ellátott vonalon az üzemi személyzet részére évente 1 óra időtartamban rendszeres oktatást kell tartani, melyet a szervezeti egység megbízott munkavállalója tart. A felsővezetéki berendezéssel felszerelt vonalon dolgozó idegen fél munkavállalói részére az utasítás vonatkozó részéből oktatást kell tartani, melyet huzamosabb idejű munkák esetén évente meg kell ismételni. Az oktatás megszervezéséért és lebonyolításáért szerződés alapján a kivitelező a felelős. Fogalom értelmezések: Üzemi személyzet (E pont): Az üzemben tartó (MÁV Rt) létszámába tartozó azon személyek, akik villamosított vonalakon rendszeresen, vagy átmenetileg szolgálatot teljesítenek Kezelőszemélyzet (E pont): Az üzemi személyzet azon része, amelyet az üzemben tartó, a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésével, vagy azzal kapcsolatos tevékenységgel állandóan vagy alkalmilag megbíz Oktatás a forgalmi személyzet részére: a) Üzemi személyzet: E 101 sz. Utasítás: 1, 2, 3. fejezet, Mellékletek II., Segédlet 1. b) Kezelőszemélyzet: E 101 sz. Utasítás: 1, 2, 3, 4, 5, 6. fejezet, Mellékletek II., Segédlet 1, 2.1, 2.3 c) Egyéb üzemi személyzet: 40

33. szám 125. évfolyam 2010. november 12. TARTALOM

33. szám 125. évfolyam 2010. november 12. TARTALOM 33. szám 125. évfolyam 2010. november 12. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 70/2010. (XI. 12. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

I. csoportú munkakörök

I. csoportú munkakörök 2. számú melléklet Munkaköri csoportok I. csoportú munkakörök Előzetes alkalmassági vizsgálat szakértői díjai 1 Felsővezeték szerelő különleges körülmények között (nagy magasságban, 25 KV-os feszültség

Részletesebben

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt.

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. Előadó: Kozák Tamás BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ELŐTT 1 A Vezérigazgatóság főosztályai, szakigazgatóságok, területi központok, hivatalok részére az O.1. sz. Oktatási utasítás

Részletesebben

IV. KSz Fentiek elfogadása esetén értelemszerűen változna d-re.

IV. KSz Fentiek elfogadása esetén értelemszerűen változna d-re. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének észrevételei és kiegészítő javaslatai a munkáltató 2013. március 7-én átadott Kollektív Szerződés módosító kezdeményezéseire. I. KSz. 8.. 2. Tudomásul vettük. II.

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 96. szám 9255

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 96. szám 9255 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 96. szám 9255 6. Az R3. 2. melléklet 6. pont 6.2. alpontjában a nyilatkozatot szövegrész helyébe a nyilatkozatot, az ÁME által nem szabályozott egyéb műszaki szempontok

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter.../2012. (...) NFM. rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter.../2012. (...) NFM. rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter.../2012. (...) NFM rendelete a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A MÁV Zrt. Kollektív Szerződés módosítására

MEGÁLLAPODÁS A MÁV Zrt. Kollektív Szerződés módosítására MEGÁLLAPODÁS A MÁV Zrt. Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 8. 2. pontjának új szövege a következő: 2. A munkáltató valamennyi nála képviselettel rendelkező szakszervezet vonatkozásában érvényre

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: Eltérően az 1. pontban foglalt mértéktől a kialakult foglalkoztatási körülményekre figyelemmel

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2008. (VI. 6. MÁV Ért. 16.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az Oktatási Utasítás

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

1. A MÁV Zrt-nél az általános teljes munkaidő mértéke egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében tett megállapítást kivéve napi 8 óra.

1. A MÁV Zrt-nél az általános teljes munkaidő mértéke egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében tett megállapítást kivéve napi 8 óra. Javaslat a KSz. 25.. új 1. és 2. pontjára: 1. A MÁV Zrt-nél az általános teljes munkaidő mértéke egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében tett megállapítást kivéve napi 8 óra. 2. Egészségi ártalom

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

Utasítások. 4. szám 131. évfolyam március 25. TARTALOM oldal. 2.1 Az utasítás hatálya

Utasítások. 4. szám 131. évfolyam március 25. TARTALOM oldal. 2.1 Az utasítás hatálya 4. szám 131. évfolyam 2016. március 25. Utasítások TARTALOM oldal oldal 6/2016. (III. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG sz. utasítás Az O.1. Oktatási Utasításról 245 7/2016. (III. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG sz. utasítás

Részletesebben

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS - 1 - OKJ 52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó elágazás OKJ 52 841 04 0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat Sz. TANTÁRGYAK Tananyagegység

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015. KÜLÖNSZÁM V. 1/7 oldal

ÉRTESÍTŐ 2015. KÜLÖNSZÁM V. 1/7 oldal 1/7 oldal Megállapodás 59248/2015/START amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) mint Munkáltató (továbbiakban: Munkáltató), másrészről

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás

A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás Az előadás tartalma A modulrendszerű vasúti járművezető-képzés Az időszakos

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

1. A Ruházati Arculati Kézikönyv határozza meg azon ruházati elemeket és formákat, amelyet a munkavállalók egyen-,

1. A Ruházati Arculati Kézikönyv határozza meg azon ruházati elemeket és formákat, amelyet a munkavállalók egyen-, 4.sz. melléklet a MÁV Zrt. Kollektív Szerződéséhez A. A MÁV Zrt. munkavállalóinak egyen-, formaruházati ellátása I. Jogosultság 1. A Ruházati Arculati Kézikönyv határozza meg azon ruházati elemeket és

Részletesebben

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz 3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.4.1. pontot pótlás nélkül törölni kell, továbbá az 1.1.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 3. szám 130. évfolyam 2015. február 20. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 3. szám 130. évfolyam 2015. február 20. TARTALOM 3. szám 130. évfolyam 2015. február 20. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 7/2015. ( 20. MÁV Ért. 3.) EVIG sz. utasítás O.1. Oktatási Utasításról szóló 25/2013.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter.../2016. (...) NFM rendelete. az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter.../2016. (...) NFM rendelete. az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 A nemzeti fejlesztési miniszter.../2016. (...) NFM rendelete az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról ről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (2) bekezdés 3. pontjában

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 9. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA... 3 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1. Az utasítás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

7 Konyhalány Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) -

7 Konyhalány Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - HAY kat. HAY munkaköri besorolások Képzettség Gyakorlat 6 Kertész Alapfokú iskolai (8 általános) - 6 Segédmunkás Alapfokú iskolai (8 általános) - 6 Takarító Alapfokú iskolai (8 általános) - 7 Gépkocsimosó

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00528-2011 PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE Tételszám A módosítás száma A módosítás tárgya 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 14 1.1. Vizsgaszabályzat

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 2. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 2. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 2. szám 2/2008. (IV. 4.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Cargo Zrt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere működtetésének szabályozásáról

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

7 Konyhai kisegítő Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - egyenlőtlen. 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - egyenlőtlen

7 Konyhai kisegítő Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - egyenlőtlen. 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - egyenlőtlen 6 Kertész Alapfokú iskolai (8 ) - 6 Segédmunkás Alapfokú iskolai (8 ) - 6 Takarító Alapfokú iskolai (8 ) - 6 Primerköri takarító Alapfokú iskolai (8 ) - 6 Szekunderköri takarító Alapfokú iskolai (8 ) -

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/16. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/16. SZÁM TARTALOM 216/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 18/216. (V. 13. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás a többletképesítésen, tudáson alapuló ösztönző juttatási rendszerről a Járműbiztosítási Igazgatóságokon...

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS Észrevételeket megfogalmazó szervezet neve: SafeTrain Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A vasúti közlekedési tevékenység definíciója nem fedi le teljes körűen a vasúti pályán közlekedés céljait. A vasúti társaság

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vasutasok Szakszervezete Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Szakmai Képviselet Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadva: 2007. december. 06 I. Általános alapfogalmak Név: Vasutasok Szakszervezete

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Kullancscsípési eseménnyel kapcsolatos intézkedések

Kullancscsípési eseménnyel kapcsolatos intézkedések 45. sz. melléklet Kullancscsípési eseménnyel kapcsolatos intézkedések A kullancscsípést megelőző és a kullancscsípéssel összefüggő intézkedések: 1. A biológiai kockázatértékelésben és az MVSZ helyi függelékében

Részletesebben

Tanfolyami tájékoztató

Tanfolyami tájékoztató MIOK Szeged Szakgimnázium és Szakközépiskola Tanfolyami tájékoztató ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ 54 582 01 Képzés : Épületgépész technikus Képzés OKJ száma: OKJ 54 582 01 Jelentkezés feltételei: érettségi

Részletesebben

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt.

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt. Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK Országos Vasúti Szabályzat A vasút üzemeltetőjének gondoskodnia kell a vasúti építményeknek

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

. 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete

. 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete . 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete 5.1. Kivitelező a MÁV ZRt. szervezeti egysége, vagy érvényes MÁV ZRt. szakvizsgával és érvényes képesítéssel rendelkező kivitelező

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MÁV Rt. Munkavédelmi Szabályzat

MÁV Rt. Munkavédelmi Szabályzat MÁV Rt. Munkavédelmi Szabályzat FEDLAP MÁV Rt. EBKF MÁV Rt. EGÉSZSÉG-, BIZTONSÁG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY MÁV Rt. Munkavédelmi Szabályzat Sorszám Módosítások leírása Oldal Változat/dátum 1. Alapdokumentum

Részletesebben

OKTATÁSI, TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT VASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

OKTATÁSI, TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT VASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság OKTATÁSI, TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT VASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG ÁGAZATI FÜGGELÉKE 2014 Összeállították: HÉV Üzemigazgatóság Metró Üzemigazgatóság

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16.

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16. K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2010. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2010. JANUÁR 16. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság 2010.

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 2008. április hó 06. nap. 2/279 Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság F.2.

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

IATA-DGR VESZÉLYES ÁRU SZABÁLYZAT ISMERETEK. Tanfolyami tájékoztató. www.hvesz.hu 1 / 5

IATA-DGR VESZÉLYES ÁRU SZABÁLYZAT ISMERETEK. Tanfolyami tájékoztató. www.hvesz.hu 1 / 5 IATA-DGR VESZÉLYES ÁRU SZABÁLYZAT ISMERETEK Tanfolyami tájékoztató www.hvesz.hu 1 / 5 Az ICAO Technikai Utasítása (Technical Instructions) megköveteli, hogy az alap és ismeretfelújító veszélyes áru szabályzatok

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános

Részletesebben