Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlés. A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlés. A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest"

Átírás

1 Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyûlés A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest Szervező bizottság Az MRE elnöksége Tudományos bizottság Balogh Zsolt, Dávid Dezső, Fülöp József, Hittner György, Hodinka László, Keszthelyi Béla, Ortutay Judit, Pokorny Gyula, Poór Gyula, Szekanecz Zoltán, Szekeres László Technikai munkatárs Bóvári János A kongresszusi iroda nyitva tartása a rendezvény helyszínén: október 7-én: október 8-án: október 9-én: október 0-én:

2 Kiemelt szponzorok: Aventis Pharma Kft. Merck Sharp & Dohme Kft. Kiállítók: 2 Abbott Laboratories Kft. Aventis Pharma Kft. Béres Rt. Boehringer Ingelheim Pharma Képviselet Goodwill Pharma Kft. Hexagon Kereskedelmi Bt. IBSA Kft. Kéri Pharma Kft. Laseuropa Kft. Merck Sharp & Dohme Kft. Novartis Hungaria Kft. OMSZÖV-MEDIC Kft. Osteofit Kft. Polcommerce Kft. Richter Gedeon Rt. Sager Pharma Kft. Sanofi-Synthelabo Rt. Schiller-Diamed Kft. Unbescheiden & Nemectron Hungaria Kft. Wack Medlaine Kft.

3 Tudományos program október 7. csütörtök Megnyitó, De Chatel díj átadása Tudományos ülés Üléselnök: Czirják László, Hodinka László E E2 E3 E4 Az arthritisek állatmodelljei Szekanecz Zoltán,2, Szán tó Sán dor,3, Bár dos Tamás 3, Ali sa E. Koch 2, Glant Tibor 3 Debreceni Egye tem, Or vos- és Egész ség tudományi Centrum, Debrecen; 2 Northwestern University, Chicago; 3 Rush University, Chicago Proteoglikán-indukált arthritis HLA-DR4 és DQ8 humanizált egerekben; az MHC és non-mhc régiók szerepének vizsgálata az arthritis fogékonyság szempontjából Szántó Sándor,3, Bár dos Tamás 2,3, Sza bó Zoltán,3, Chel la David 3, Búzás Edit 3, Mikecz Katalin 3, Glant Tibor 3 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen; 2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs; 3 Rush University, Chicago A CD44 és az L-szelek tin ko rai neu trophil extravazá cióban betöltött szerepének in vivo videomikroszkópos vizsgálata arthritises állatmodellekben Szántó Sándor,2, Gál Ist ván,2, Gonda And rea,2, Baj nok Éva 2, Glant Ti bor 2, Mikecz Ka talin 2 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen; 2 Rush University, Chicago Nitrogén-monoxid indukálta mitokondrium bioszintézis szerepet játszik systemás lupus erythematosus betegek T-limfocitáinak Ca 2+ szignál defektusában Nagy Györ gy,2, Mau reen Bar cza, Koncz Ágnes, Paul E. Philip s és Perl András State Uni ver si ty of New York, Syra cuse, 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest 3

4 E5 Csontvelői mesenchymalis őssejtek felhasználásának lehetőségei a mozgásszervi betegségek területén Dudics Valéri a, Kun stár Aliz 2, Géher Pál, Uher Fer enc 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, 2 Országos Gyógyszerészeti Központ, Budapest 00-5 Szünet 5-45 Tudományos ülés R R2 Terhesség és szülés arthritisben Pajor Attila Semmelweis Egyetem, Budapest Az arthritises terhes gyógyszeres kezelése Hittner György Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest Szünet Kerekasztal a korszerű reumatológia finanszírozásáról Moderátor: Hodinka László Résztvevők: az ESZCSM, OEP és az MRE képviselői Nyilvános Ebéd Tudományos ülés Üléselnök: Pokorny Gyula, Szekanecz Zoltán R3-E6 Hepatitis C vírus és a szisztémás autoimmun be teg ségek kapcsolata Zeher Mar git Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen 6 E7 TT vírus kimutatása autoimmun reumatológiai megbetegedésekben Blazsek An tal, ifj. Ger gely Pé ter, Weiszhár Zsóka, Beke Kor né lia, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest

5 E8 E9 E0 E E2 Tumor nekrózis faktor alfa gén allélpolimorfizmus primaer Sjögren szindrómában Kovács Attila, Endr effy Emőke, Sza lai Csaba 2, Petri Ildikó, Kovács László, Poko rny Gyu la Szegedi Tudományegyetem és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Kórház, Szeged, 2 Magyar Tudományos Akadémia Mo lekuláris Kutatólaboratórium, Budapest Anti alfa-fodrin izotípusok összefüggése a Sjögren-szindróma tüneteivel Szán tó Antónia, Csí pő István, Zeher Margit Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen A synovialis folyadék exoglikozidáz enzimei részt vesznek a rheumatoid arthritises porcdegradációban Ortutay Zsuzsa, Pol gár Anna 2, Gömör Béla 3, Géher Pál 3, Lakatos Tamás 3, Glant Tibor 4, Renate E. Gay 5, Steffen Gay 5, Pállinger Éva, Falus András, Bú zás Edit Semmelweis Egye tem; 2 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás In té zet; 3 ; 4 Rush University, Chicago; 5 University Hospital of Zurich, Zurich Korai polyarthritises betegek szérum ciklikus citrullinált antitest szintjének vizsgálata Rojkovich Bernadette, Tóth Emese, Mészáros Györgyi, Bartalos János, Nagy Esz ter 2, Ger gely Pé ter 2 Budai Irgalmasrendi Kór ház, 2 Semmelweis Egye tem, Budapest Rheumatoid arthritises betegek szérumában és syno viális folyadékában előforduló antifilaggrin anti testek specificitásának vizsgálata Brózik Már ta, Magyar An na 2, Hudecz Fe renc 2, Winkler Valéria, Balogh Zsolt, Palkonyai Éva, Szűts Ildikó, Schmidt Zsu zsa, Polgár Anna, Bá lint Gé za, ifj. Ger gely Pé ter, Kelemen Ju dit 3, Ujfalussy Ilo na 3, Koó Éva 3, Merétey Ka ta lin Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 MTA-ELTE Peptid-kémiai Kutatócsoport, 3 7

6 E3 E4 E5 HLA DRB genotípus és anti-ciklikus citrullinált peptid autoantitest pozitivitás kapcsolatának vizsgálata rheumatoid arthritisben Brózik Már ta, Weiszhár Zsóka, Beke Kor né lia, ifj. Ger gely Pé ter, Merétey Katalin, Poór Gyula Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest HLA B27 szubtípusok molekuláris genetikai vizsgálata seronegatív spondarthritisekben ifj. Ger gely Pé ter, Weiszhár Zsóka, Blazsek An tal, Beke Kor né lia, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest A szilikon emlő implantátum és a kötőszöveti betegségek összefüggése: jelenlegi álláspont Winkler Valéria, Schmidt Zsuzsa Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest 8

7 2004. október 8. péntek Tudományos ülés Üléselnök: Hittner György, Zeher Margit E6 E7 E8 E9 E20 E2 A rheumatoid arthritis prevalenciája a dél-dunántúli régióban egy reprezentatív felmérés eredményei Kiss Csa ba Györ gy, Nagy Zol tán, Lővei Csil la, Sü tő Gá bor, Var jú Cecília, Czirják László Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, Pécs HLA-DR közös epitop jelenlétének összefüggése rheumatoid arthritis klinikai jellemzőivel Csíki Judit, ifj. Ger gely Pé ter, Weiszhár Zsóka, Czimbalmos Ágnes 2, Ratkó Ist ván, Már kus Ilo na, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 Országos Egészségfejlesztési Központ, Budapest Rheumatoid arthritis hosszútávú radiológiai kimenetele Mészáros Györgyi, Bartalos János, Tóth Emese, Rojkovich Bernadette A Sjögren szindróma előfordulása a dél-dunántúli régióban: egy reprezentatív felmérés eredménye Sü tő Gá bor, Kiss Csa ba György, Nagy Zol tán, Lővei Csil la, Var jú Cecília, Czirják László Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, Pécs Változások arthritis psoriaticas betegek HAQ in dexé ben az évek folyamán Ujfalussy Ilona, Tarján Zsuzsanna, Kele men Judit, Im re Ka talin, Koó Éva A polymyalgia rheumatica mint synovitis Schmidt Zsuzsa. Kaposi N. Pál, Takács Sarolta 2 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest Szünet 9

8 Szponzorált szimpózium Aventis Pharma Csontminőség misztikum vagy valóság? 00-5 Szünet 0 Moderátor: Poór Gyula Előadások: Megjósolható törések: a klinikailag legfontosabb rizikófaktorok Hodinka László (Budapest) A csontszilárdság és a törésmegelőzés kapcsolata Szekeres László (Hévíz) A csontvesztés jellemzői reumatológiai kórképekben Poór Gyula (Budapest) Tudományos ülés (tiszteleti tagok beiktatása és meghívott előadó) Üléselnök: Hodinka László, Poór Gyula Ebéd Immunopathology of arthritis G. R. Burmester (Berlin, Germany) Early protection of inflamed joint by an anti-inflammatory acute phase protein: TSG-6/Tnfip6 (TNF-alfa-induced gene/ protein-6) T. Glant (Chicago, USA) Pro- and antiinflammatory mechanism in rheumatoid arthritis W. Maslinski (Warsaw, Poland) Tudományos ülés R4-E22 A Toll-Like Re cep tor 4 Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmusok szerepe spondylitis ankylopoeti cában Poór Gyu la, Weiszhár Zsóka, Blazsek An tal, ifj. Ger gely Pé ter Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest

9 R5-E23 Adhéziós molekulák rheumatoid arthritisben: patogenetikai, prognosztikai és terápiás vonatkozások Szekanecz Zoltán, Ali sa E. Koch 2 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen, 2 Northwestern University, Chicago Szponzorált szimpózium Abbott Laboratories Magyarország Kft Szünet Az adalimumab helye a rheumatoid arthritis terápiájában Hodinka László (Budapest) Klinikai tapasztalatok az adalimumab kezeléssel Pulai Judit (Veszprém) Szponzorált szimpózium (MSD) Beszéljenek a tények, döntsön az orvos... Moderátor: Poór Gyula. A WHO legújabb állásfoglalása az oszteoporózis gyakorlati vonatkozásairól Poór Gyula, Budapest 2. FACT vizsgálat (Fosamax Actonel Comparison Trial): van-e különbség a két biszfoszfonát között? Valkusz Zsuzsanna, Budapest 3. Hatékony gyógyszeres törésprevenció: a tények az alendronát esetében önmagukért beszélnek Szekeres László, Hévíz B Szünet 2

10 Tudományos ülés posztervita. Üléselnök: Balogh Zsolt, Insperger Antal P P2 P3 P4 P5 P6 Anti-oxidált LDL és anti-b2-glycoprotein ellenes antitestek akut coronaria szindrómában és stabil coronaria betegségben Ve res Katalin, Aleksza Magdolna, Csípő István, Tumpek Judit, Szomják Edit, Ke re kes György, Sol tész Pál Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Limfocita szubpopulációk meghatározása rheumatoid arthritisben Aleksza Magdolna, Sipka Sándor, Szekanecz Zoltán Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Különleges primer amyloid depozitumok fény- és elekt ronmikroszkópos jellemzése synovialis folya dékban Fer encz Géza, Lel kes Gábor, Mayer János, ifj. Ger gely Péter, Poór Gyula Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest Kapillármikroszkópos eltérések progresszív syste más sclerosisban Tar ján Zsu zsan na, Koó Éva, Ujfalussy Ilo na, Im re Ka talin, Kelemen Ju dit A cardiovascularis megbetegedések előfordulási gyakorisága a kórházunkban működő regionalis osteoporosis centrum beteganyagában Dal ma di Alice, Szakál Erika, Szekeres Lász ló Szent And rás Állami Re umatológiai és Rehabilitációs Kórház, Hévízfürdő Leflunomid hatásának vizsgálata és nyomonkövetése rheumatoid arthritisben szenvedő betegeken Tefner Ildikó Katalin, Megyaszai Márta, Hodinka László Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest 3

11 P7 P8 P9 P0 P Az intramusculáris injekcióban, majd orálisan adott meloxicam hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálata a háziorvosi gyakorlatban Imre Katalin Boehringer Ingelheim által szponzorált munka Az intramusculáris injekcióban majd szájon át adott meloxicam hatékonyságának és biztonságosságának értékelése a szakorvosi gyakorlatban Szentesi Margit Budai Irgalmasrendi Kórház. Budapest Boehringer Ingelheim által szponzorált munka 66 Holmium-phytat radiosynoviorthesis 2 éves klinikai eredményei. Fázis I., II., randomizált, emelkedő dózisú, szimplavak, placebo kontrollált prospektív vizsgálat Szentesi Margit, Takács Sarolta, Géher Pál I66 Holmium-phytát radiosynoviorthesis eredményességének ultrahangos követése 2 éves eredmények. Fázis I-II, randomizált, emelkedő dózisú, szimplavak, placebo kontrollált összehasonlító, prospektív vizsgálat Szentesi Margit, Farbaky Zsófia, Budai Ilona, Bálint Beáta, Géher Pál Egy alföldi termálkút vizének gyógyvízzé nyilvání tásáról Hegedűs Béla Városi Önkormányzat Kórháza, Orosháza 5

12 2004. október 9. szombat Tudományos ülés Üléselnök: Géher Pál, Varju Tibor E24 E25 E26 E27 E28 Raynaud szindróma és systemás sclerosis prevalenciája déldunántúli epidemiológiai felmérés alapján Nagy Zoltán, Kiss Csa ba Györ gy, Lövei Csil la, Sü tő Gábor, Varjú Cecíli a, Tistyán Lás zló 2, Füzesi Zsuzsanna 2, Czirják László Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, 2 FACT In té zet, Pécs A hagyományos és a módosított Health Assess ment Questionnaire funkcionális index használhatósága systemás sclerosisban Varjú Cecília, Kumánovics Gábor, Böröcz Ágnes, Bányai Mónika, Kozma Veronika, Vojczek Judit, Czirják László Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, Pécs Nyelőcső szcintigráfia prognosztikai értéke nem differenciált kötőszöveti betegségben Gaál János, Var ga József 2, Sza bados Lajos 2, Garai Ildikó 2, Surányi Péter, Galuska László 2, Bodolay Edit 2 Kenézy Gyu la Kór ház, 2 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Juvenilis systemás sclerosis: 8 beteg követése során szerzett tapasztalataink Szűcs Gabriella, Sza mosi Szilvia, Ellenes Zoltán, Maródi László, Szekanecz Zoltán Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Arteria brachialis endotheliummal összefüggő, és attól független károsodott vasodilatációja primer antifoszfolipid szindrómában Sol tész Pál, Ke re kes György, Ve res Katalin, Tóth Judit, Lakos Gabriella, Szegedi Gyula Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen 6

13 E29 E30 Gyulladásos izombetegségek klinikai és immunológiai jellemzői 93 beteg klinikai adatai alapján Kumánovics Gábor, Fehér István, Mózes Mónika, Varjú Cecília, Czir ják Lász ló Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, Pécs Cyclosporin-A kezeléssel szerzett tapasztalataink sys temás lupus erythematosusban Tarr Tünde, Zeher Margit, Sze ge di Gyula, Kiss Emese Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Szünet Szponzorált szimpózium Wyeth 00-5 Szünet Etanercept az arthritisek hatásos terápiája áttekintés és hazai tapasztalatok Moderátor: Hodinka László Etanercept terápiával szerzett további tapasztalataink gyermekkori arthritisekben Orbán Ilonka Etanercept alkalmazása spondylitis ankylopoeticában és arthritis psoriaticában Hodinka László A Magyar Reumatológusok Egyesületének Közgyűlése első rész Napirendi pontok:. Elnöki megnyitó 2. Főtitkár beszámolója 3. Pénztáros beszámolója 4. A Felügyelő Bizottság jelentése 5. A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány kuratóriumának beszámolója 6. MRE Választási Szabályzat jóváhagyása 7

14 Ebéd 7. MRE vezetőségi tagok, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság és MRA kuratóriumi választás 8. Tiszteleti tag beiktatása és előadása Diagnostic and therapeutic algorythms in early arthritis F. Breedveld (Leiden, Netherlands) 9. Egyebek A közgyűlés nyilvános A Magyar Reumatológusok Egyesületének Közgyűlése második rész Szünet Belák Sándor emlékelőadások A reumatológiától a rehabilitációig Zahumenszky Zille Az életminőségmérés a reumatológiában Géher Pál Bozsóky Sándor emlékérem átadása Az új vezetőség, a bizottságok, az MRA kuratórium és a felügyelőbizottság bemutatása A közgyűlés nyilvános Szponzorált szimpózium Richter Gedeon Rt Szünet Az NSAID-ek gyakorlati alkalmazásának újabb szempontjai A nem-szteroidok alkalmazásához társuló gasztrointesztinális vérzések: újabb készítmények a régiekkel szemben Szekanecz Zoltán, Debrecen Nem-szteroidok az akut fájdalomcsillapításban: új hazai tapasztalatok az Aflaminnal Kelemen Judit, Budapest 8

15 Tudományos ülés posztervita 2. Üléselnök: Fülöp József, Tamási László P2 P3 P4 P5 P6 P7 Seropozitív polyarthritis differenciáldiagnosztikai problémájaként jelentkező szisztémás vasculitis Hutás Gábor, Mészáros Gabriella, Ha ris Ágnes 2, Pol ner Kálmán 2, Géher Pál Budai Irgalmasrendi Kórház, 2 Szent Margit Kórház, Budapest Szokásos bázisterápiára refrakter rheumatoid arthritis esete Kulisch Ágo ta, Kiss Csa ba Györ gy 2, Horváth József, Czir ják László 2 Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház, Hévízfürdő; 2 Magyarországi Irgalmasrend és Pé csi Tu do mányegyetem, Pécs Arthritis psoriatica és köszvény mint társbetegségek Király Márta, Vereck ei Edit, Palkonyai Éva, Te mes vá ri I. Pé ter, Koó Éva 2, Mituszova Mila Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest Sclerodermát utánzó amyloidosis myeloma multiplexben Ifj. Ger gely Pé ter, Jónap Il di kó, Bély Mik lós 2, Fer encz Gé za, Poór Gyula Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet; 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest Octreotid scintigraphia diagnosztikus szerepe oncogen osteomalaciában Jónap Il di kó, ifj. Ger gely Pé ter, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest Etanercept hatékonysága korai aktív spondylitis ankylopoeticában egy eset kapcsán Ju hász Pé ter, ifj. Ger gely Pé ter, Jónap Il di kó, Poór Gyula Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest 20

16 P8 P9 P20 P2 Krónikus spondylitis ankylopoetica és a klinikumból adódó diagnosztikus kérdések egy esetismertetés kapcsán Monduk Péter Zoltán, Szekeres László Szent And rás Ál la mi Reumatológiai és Rehabilitáci ós Kór ház, Hévízfürdő Diffúz idiopathiás skeletalis hyperostosis és spondylitis ankylopoetica együttes előfordulása Horváth József, Horváth Anna, Ifi Ferenc, Sonkoly Pál, Mándó Zsuzsanna Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház, Hévízfürdő Mozgásszervi betegséget utánzó disszociatív motoros zavar Bartalos Já nos, Rojkovich Ber nadette, Mészáros Györgyi Kémiai szer által indukált arthritis Tarjányi Hella, Insperger Antal Csolnoky Ferenc Megyei Kórház, Veszprém 2

17 2004. október 0. vasárnap Tudományos ülés Üléselnök: Bálint Géza, Gaál János E3 E32 E33 E34 A közepes ízületek radiosynoviorthesise rheumatoid arthritisben Gál Já nos, Rajt ár Má ria Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét 66 Holmium-phytat-radiosynoviorthesis eredményes sége rheumatoid arthritises krónikus térdízületi syno vitisben. Első klinikai eredmények. Fázis III. prospectiv vizsgálat Szentesi Margit, Ta kács Sarolta, Farbaky Zsófia, Nagy Erzsébet, Környei József, 2 Antalffy Mária, 2 Törkő János 2, Tóth Gyula, 2 Jáno ki Győző 2, Ba logh Lajos 3, Géher Pál Budai Irgalmasrendi Kórház, 2 Izotóp In té zet Kft., 3 Országos Frédéric Joliot Curie Su gár bi o ló gi ai és Sug áregészségü gyi In té zet, Bu da pest Subaqualis torna korlátok és újabb lehetőségek a fizioterápiában Ortutay Ju dit, Sziráki Edi na 2, Gyulai Fran cis ka 2 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Inté zet, 2 Budai Irgal masrendi Kórház, Budapest A csípő totál endoprotézis kilazulása: a fájdalom, funkciókárosodás és synovialis idegvégződések összefüggései Szekanecz Zoltán, Matesz Klára, De zső Balázs, Csernátony Zoltán, Gáspár Lilla, Szabó János, Szepesi Kálmán, Gáspár Levente Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Szünet Szponzorált előadás Abbott Laboratories Magyarország Kft. Flurbiprofen SR 200 mg 24 óra fájdalom nélkül Nagy Károly 23

18 Tudományos ülés Üléselnök: Kiss Csaba, Szanyó Ferenc E35 E36 E37 E38 A csigolyatörés incidenciája Európában: az Európai Prospektiv Osteoporosis Vizsgálat (EPOS) eredmé nyei Kiss Csa ba, Ter ence O Neill 2, Alan Sil man 2, Dieter Felsen berg 3 és Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest, 2 University of Manchester, Manchester, 3 Freie Universität, Berlin Balance score egy régi-új módszer a törések rizikójának megítéléséhez Gyarmati Noémi, Kránicz Ágota, Monduk Péter, Szakál Erika, Szekeres László Szent And rás Állami Reumatológiai és Rehabilitáci ós Kór ház, Hévízfürdő Kvantitatív ultrahangos sarokcsont denzitások összefüggése az antropometriai jellemzőkkel Mikó Ibo lya, Paksy And rás 2, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 Semmelweis Egyetem, Budapest A Paget-kór etiológiája: vírusok vagy gének? Donáth Ju dit, Ral ston Stu art 2, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest, 2 Univer si ty of Aberdeen Med ical School, Aberdeen Szünet Szponzorált szimpózium Novartis Pharma Hungaria Kft Szünet 24

19 Tudományos ülés Üléselnök: Lakatos Tamás, Szendrői Miklós E39 E40 E4 E42 E43 E44 E45 Új kezelési lehetőség súlyosan destruált vállízület eseteiben: reversed prothesis Szabó István, Bárdos Tamás, Bücs Gábor, Bá lint Lehel Pécsi Tudományegyetem, Pécs Rotátorköpeny-szakadás esetében végzett arthroscopos biceps tenotomia klinikai és radiológiai eredménye: 307 eset vizsgálata Szabó István, Edwards Thomas, Bradley 2, Boulahia Aziz 3, Nové- Josserand Laurent 3, Ney ton Lionel 3, Walch Gilles 3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs; 2 Minneapolis Sports Medicine Center, Minneapolis; 3 Clin ique Sainte Anne Lumiére, Lyon Semiconstrained könyökízületi protézissel szerzett korai tapasztalataink Farkasházi Mik lós, Lang Pé ter Rheumatoid arthritises betegek csukló táján végzett synovectomiával, tenosynovectomiával, ulnavég plasztikával szerzett tapasztalataink Schneider Ferenc, Molnár Szabolcs Rheumatoid arthritises betegek radiocarpalis arthro sisá nak kezelése lemezes arthrodesissel Molnár Szabolcs, Schneider Ferenc Totál térdízületi protézissel elért hosszútávú eredményeink Gun ther Tibor, Pethes Ákos, Rácz Dé nes, La ka tos Tamás Alsó ugró- és Chopart ízületi destrukciók kezelése osztályunkon Rácz Dénes, Lakatos Tamás 25

20 E46 E47 E48 Ritka reumás előláb-deformitás 2 eset ismertetése Major Bálint, Schneider Ferenc, Rácz Dénes Hallux valgus kezelése distalis metatarsus osteo tomiával Pethes Ákos, Rácz Dé nes, La ka tos Ta más Stratégia és taktika rheumatoid arthritises betegeink térdízületi primer és revíziós arthroplastikája során Lakatos Tamás, Major Bálint, Gunther Tibor A Vándorgyűlés zárása A legjobb előadás és poszter díj átadása (Támogató Boehringer Ingelheim Kft.) 26

21 Technikai információk a tudományos programhoz Jelmagyarázat: E előadás, P poszter, R referátum Előadások: Az előadások időtartama 8 perc, melyet 2 perc vita követhet. Kivételt a felkért előadók előadásai jelentenek. A felkért előadások után vitát nem tartunk. Az előadókat ezúton is kérjük az előadás időtartamának pontos betartására, melyet az üléselnökök a szoros program miatt nem engednek túllépni. Az előadások illusztrálására videoprojektor áll rendelkezésükre. Poszterek: A poszterek mérete 50x20 cm, melyeket kérjük, hogy a poszter programban megjelölt számának megfelelően a poszter szekcióban október 7-én óra között helyezzék el, ekkor technikai segítséget biztosítunk hozzá. Poszter helye: Semmelweis Egyetem, NET Tanácsterem Poszter vita: A poszter vita során 3 percben van lehetőség az előadóteremben (díszterem) bemutatni az eredményeket, ezt követi a vitavezetők által moderált rövid megbeszélés. Ez esetben is kérjük a bemutatásra előírt idő pontos betartását. Szponzorált szimpóziumok: A vándorgyűlésen a programban jelölt időpontban és tematikával gyógyszergyárak szervezésében szimpóziumokat tartunk. E programok összeállításában és tartalmuk kialakításában a Tudományos Bizottság nem vett részt. CD, floppy és dia leadás felvétel Az előadások bemutatásához szükséges anyagok (CD, floppy, dia) leadása az első napi regisztráláskor (okt. 7-én), illetve az előadások kezdete előtti szünetekben történik. Összefoglalók: A Magyar Reumatológia évi 3. száma közli az előadások és poszterek összefog lalóit, abban a sorrendben, ahogy bemutatásra kerülnek. Ezt a résztvevőknek előzetesen megküldjük. A szponzorált szimpóziumok összefoglalóit a Magyar Reumatológia 3. száma nem tartalmazza. 27

22 Társasági programok október 7. csütörtök Magyar Reumatológusok Egyesülete állófogadása Semmelweis Egyetem Tanácsterem október 8. péntek Bor és Sajt Party Természettudományi Múzeum, kupolacsarnok, Tollas dínók kiállítás megtekintése október 9. szombat Sir Lancelot lovagi étteremben vacsora (fakultatív program) 065 Budapest, Podmaniczky u. 4. Technikai információk a részvételről A részvételi díj tartalmazza A Vándorgyűlésen való részvétel jogát A programfüzetet A névkitűzőt Az október 07-i állófogadáson való részvételt Az október 08-i állófogadáson való részvételt Kávéjegyet/üdítőjegyet Névkitűző: A vándorgyűlés valamennyi hivatalos rendezvényén a kiadott névkitűző viselése kötelező, mivel ez szolgál belépésük igazolására és a biztonsági szolgálat ellenőrzi. Helyszíni regisztráció: Napi regisztráció: ,- Ft (ÁFA-val) 9.000,- Ft (ÁFA-val) A kongresszusi irodán számlát adunk minden helyszíni befizetésről. MRE tagok részére tagdíj rendezése is lehetséges. A kongresszusi részvételről a regisztráltak igazolást kapnak. 28

23 Általános információk Szállás és étkezés Szállás Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére a Prof. Congress Kft. lefoglalta, azok a megküldött visszaigazolás szerint vehetők igénybe, az érkezés napján 4 órától az elutazás napján 0 óráig. Korábbi érkezés vagy későbbi elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a szállodai porta nyújt segítséget. Szállással kapcsolatos problémáját kérjük jelezze a szervező irodának (tel.: 62/484-53), illetve a vándorgyűlés ideje alatt a regisztrációnál személyesen, vagy a következő mobilszámon: Freiburger Erika, 70/ Hotel címek, megközelítés, parkolás Hotel Mercure Korona **** 053 Budapest, Kecskeméti u. 4. Közvetlen a Kálvin térnél, a 3-as (kék) metróval 3 megállóra a kongresszus helyszínétől. A magasabb árú szobák a közelmúltban lettek felújítva. A szálloda garázsában 30 gépkocsi parkolhat (700 Ft/nap). Parkolóhely igénye esetén gépkocsija helyét szállás visszaigazolásunkat követően előre rendelje meg a szállodánál. (Tel.: / ) Hotel Erzsébet *** 053 Budapest, Károlyi Mihály u. -5. A Ferenciek terénél, a 3-as (kék) metróval 4 megállóra a kongresszus helyszínétől. A szállodánál parkolási lehetőség nincs. (Tel.: / ) Ibis Budapest Centrum*** 092 Budapest, Ráday utca 6. Közel a Kálvin térhez, a 3-as (kék) metróval 3 megállóra a kongresszus helyszínétől. (Tel.: / ) Tulip Inn Budapest Millennium*** 089 Budapest, Üllői út perc sétára a kongresszus helyszínétől. A szálloda zárt parkolójában 50 gépkocsi parkolhat. (500 Ft/ nap) Parkolóhely igénye esetén gépkocsija helyét szállás visszaigazolásunkat követően előre rendelje meg a szállodánál. (Tel.: / ) 30

24 Hotel Platánus *** 087 Budapest, Könyves Kálmán krt perc sétára a kongresszus helyszínétől. A szálloda zárt parkolójában 30 gépkocsi parkolhat. (500 Ft/ nap) Parkolóhely igénye esetén gépkocsija helyét szállás visszaigazolásunkat követően előre rendelje meg a szállodánál. (Tel.: / ) Ebédek A vándorgyűlés résztvevőinek szervezett ebéd-lehetőséget biztosítunk október 7-én, 8-án, 9-én, 0-én a vándorgyűlés helyszínén, előzetes megrendelés alapján. A büféasztalos ebéd ára Ft/fő/alkalom. Helyszíni ebédrendelésre korlátozott számban van lehetőség, aznap reggel max. 9 óráig. Lovagi Lakoma október 9-én, szombaton órakor A lakoma helyszíne: Sir Lancelot lovagi étterem (065 Bp., Podmanyczky u. 4.) A lakoma ára: Ft/fő. A Lovagi Lakomán való részvételre csak előre megváltott jegyekkel van lehetőség. A lakoma tartalma: Aperitif Mézes barack-, vagy vilmoskörte pálinka 4-6 személyes vegyestál Merlin kosara a marha legjavát csíkokra szabdalom, s kegyelmed kosarába csípősre varázsolom Halászok zsákmánya szálkája nélküli fogast roston melengetem, neki mandulával és gyümölccsel kedveskedem Szerzetesek étke kocának csülke ropogósra sütve, burgonyával, hagymával meglepve kedvedre Camelot zsenge pulykája ízesre füstölt pulykának combját jó hosszú időben teszem ropogóssá a forró sütőben Sir Vincent bája vöröskáposztával elnémított liba combját sütőben pirítom, amig jólesik Guinever palástja a szarvasnak legjavát palástba burkolom, s a steaket áfonyával, burgonyafánkkal elibéd tálalom Vegyes köret héjában főtt burgonya, kukorica, tócsni, hagymás burgonya Töltött tarisznya meggyes, túrós rétes Ital: liter sör vagy 6 dl vörösbor üveg ásványvíz 3

25 Szállás-és étkezés megrendelés módosítási, lemondási feltételei A költségek befizetését (amennyiben az a rendezvény kezdetéig nem érkezett meg) a regisztráció alkalmával bankátutalás- vagy csekkszelvénymásolattal lehet igazolni. A meg nem fizetett díjakat a regisztrációnál ki kell egyenlíteni. A befizetett költségekről ÁFA-s számlát küldtünk vagy a regisztrációnál átadjuk azt. Számla-módosítás, új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb október 0-ig lehetséges, az eredeti számla-példány visszajuttatásával és Ft adminisztrációs díj megfizetésével. Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelés szerint kiadott számlán változtatni. A szeptember 3. után érkező módosításokat csak Ft adminisztrációs díj ellenében tudjuk elfogadni. Lemondás esetén szept. 3-tól a szállásdíjak, szept. 25-től az étkezések díjának visszafizetése nem áll módunkban. Felelősség- és egyéb biztosítás A rendezvény közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni. A szállásokat és étkeztetést szervező iroda címe: PROF. CONGRESS KFT. 670 Szeged, Pf.: 022. Telefon: (62) , Fax: (62)

A MAGYAR ORTOPÉD TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG 2013. ÉVI KÖZÖS KONGRESSZUSA

A MAGYAR ORTOPÉD TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG 2013. ÉVI KÖZÖS KONGRESSZUSA PROGRAMFÜZET 203. ÉVI KÖZÖS KONGRESSZUSA 2 Kedves Kolléganők és Kollégák! Megtisztelő feladat számomra, hogy a kongresszus egyik Elnökeként, valamint a Magyar Traumatológus Társaság leköszönő Elnökeként

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam

Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam Program 2008. június 18 20. Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam 2008. június 18 20. A kongresszus

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Kedvenc tanáraink toplistája

Kedvenc tanáraink toplistája 100. szám 100. szám 100. szám Újabb főiskolai fejlesztések Hauser Zoltán, Závecz Ferenc és Tóth Imre 2007. január 15-én szerződést kötö a főiskola épületeinek további fejlesztéséről. A PPP-programban megvalósuló

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V. KORCSOPORT Pécs, 2015. május 08-10. 1 K Ö S Z Ö N T Ő Kedves Diákok! Tisztelt Testnevelők, Felkészítők! Új évad, új esélyek, új sikerek!

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. KORCSOPORT Fonyódliget Erzsébet Tábor 2015. május 20-21. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA K Ö S Z Ö N T Ő Kedves Diákok, kedves Pedagógusok, kedves Szülők!

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben