Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlés. A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlés. A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest"

Átírás

1 Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyûlés A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest Szervező bizottság Az MRE elnöksége Tudományos bizottság Balogh Zsolt, Dávid Dezső, Fülöp József, Hittner György, Hodinka László, Keszthelyi Béla, Ortutay Judit, Pokorny Gyula, Poór Gyula, Szekanecz Zoltán, Szekeres László Technikai munkatárs Bóvári János A kongresszusi iroda nyitva tartása a rendezvény helyszínén: október 7-én: október 8-án: október 9-én: október 0-én:

2 Kiemelt szponzorok: Aventis Pharma Kft. Merck Sharp & Dohme Kft. Kiállítók: 2 Abbott Laboratories Kft. Aventis Pharma Kft. Béres Rt. Boehringer Ingelheim Pharma Képviselet Goodwill Pharma Kft. Hexagon Kereskedelmi Bt. IBSA Kft. Kéri Pharma Kft. Laseuropa Kft. Merck Sharp & Dohme Kft. Novartis Hungaria Kft. OMSZÖV-MEDIC Kft. Osteofit Kft. Polcommerce Kft. Richter Gedeon Rt. Sager Pharma Kft. Sanofi-Synthelabo Rt. Schiller-Diamed Kft. Unbescheiden & Nemectron Hungaria Kft. Wack Medlaine Kft.

3 Tudományos program október 7. csütörtök Megnyitó, De Chatel díj átadása Tudományos ülés Üléselnök: Czirják László, Hodinka László E E2 E3 E4 Az arthritisek állatmodelljei Szekanecz Zoltán,2, Szán tó Sán dor,3, Bár dos Tamás 3, Ali sa E. Koch 2, Glant Tibor 3 Debreceni Egye tem, Or vos- és Egész ség tudományi Centrum, Debrecen; 2 Northwestern University, Chicago; 3 Rush University, Chicago Proteoglikán-indukált arthritis HLA-DR4 és DQ8 humanizált egerekben; az MHC és non-mhc régiók szerepének vizsgálata az arthritis fogékonyság szempontjából Szántó Sándor,3, Bár dos Tamás 2,3, Sza bó Zoltán,3, Chel la David 3, Búzás Edit 3, Mikecz Katalin 3, Glant Tibor 3 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen; 2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs; 3 Rush University, Chicago A CD44 és az L-szelek tin ko rai neu trophil extravazá cióban betöltött szerepének in vivo videomikroszkópos vizsgálata arthritises állatmodellekben Szántó Sándor,2, Gál Ist ván,2, Gonda And rea,2, Baj nok Éva 2, Glant Ti bor 2, Mikecz Ka talin 2 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen; 2 Rush University, Chicago Nitrogén-monoxid indukálta mitokondrium bioszintézis szerepet játszik systemás lupus erythematosus betegek T-limfocitáinak Ca 2+ szignál defektusában Nagy Györ gy,2, Mau reen Bar cza, Koncz Ágnes, Paul E. Philip s és Perl András State Uni ver si ty of New York, Syra cuse, 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest 3

4 E5 Csontvelői mesenchymalis őssejtek felhasználásának lehetőségei a mozgásszervi betegségek területén Dudics Valéri a, Kun stár Aliz 2, Géher Pál, Uher Fer enc 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, 2 Országos Gyógyszerészeti Központ, Budapest 00-5 Szünet 5-45 Tudományos ülés R R2 Terhesség és szülés arthritisben Pajor Attila Semmelweis Egyetem, Budapest Az arthritises terhes gyógyszeres kezelése Hittner György Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest Szünet Kerekasztal a korszerű reumatológia finanszírozásáról Moderátor: Hodinka László Résztvevők: az ESZCSM, OEP és az MRE képviselői Nyilvános Ebéd Tudományos ülés Üléselnök: Pokorny Gyula, Szekanecz Zoltán R3-E6 Hepatitis C vírus és a szisztémás autoimmun be teg ségek kapcsolata Zeher Mar git Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen 6 E7 TT vírus kimutatása autoimmun reumatológiai megbetegedésekben Blazsek An tal, ifj. Ger gely Pé ter, Weiszhár Zsóka, Beke Kor né lia, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest

5 E8 E9 E0 E E2 Tumor nekrózis faktor alfa gén allélpolimorfizmus primaer Sjögren szindrómában Kovács Attila, Endr effy Emőke, Sza lai Csaba 2, Petri Ildikó, Kovács László, Poko rny Gyu la Szegedi Tudományegyetem és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Kórház, Szeged, 2 Magyar Tudományos Akadémia Mo lekuláris Kutatólaboratórium, Budapest Anti alfa-fodrin izotípusok összefüggése a Sjögren-szindróma tüneteivel Szán tó Antónia, Csí pő István, Zeher Margit Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen A synovialis folyadék exoglikozidáz enzimei részt vesznek a rheumatoid arthritises porcdegradációban Ortutay Zsuzsa, Pol gár Anna 2, Gömör Béla 3, Géher Pál 3, Lakatos Tamás 3, Glant Tibor 4, Renate E. Gay 5, Steffen Gay 5, Pállinger Éva, Falus András, Bú zás Edit Semmelweis Egye tem; 2 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás In té zet; 3 ; 4 Rush University, Chicago; 5 University Hospital of Zurich, Zurich Korai polyarthritises betegek szérum ciklikus citrullinált antitest szintjének vizsgálata Rojkovich Bernadette, Tóth Emese, Mészáros Györgyi, Bartalos János, Nagy Esz ter 2, Ger gely Pé ter 2 Budai Irgalmasrendi Kór ház, 2 Semmelweis Egye tem, Budapest Rheumatoid arthritises betegek szérumában és syno viális folyadékában előforduló antifilaggrin anti testek specificitásának vizsgálata Brózik Már ta, Magyar An na 2, Hudecz Fe renc 2, Winkler Valéria, Balogh Zsolt, Palkonyai Éva, Szűts Ildikó, Schmidt Zsu zsa, Polgár Anna, Bá lint Gé za, ifj. Ger gely Pé ter, Kelemen Ju dit 3, Ujfalussy Ilo na 3, Koó Éva 3, Merétey Ka ta lin Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 MTA-ELTE Peptid-kémiai Kutatócsoport, 3 7

6 E3 E4 E5 HLA DRB genotípus és anti-ciklikus citrullinált peptid autoantitest pozitivitás kapcsolatának vizsgálata rheumatoid arthritisben Brózik Már ta, Weiszhár Zsóka, Beke Kor né lia, ifj. Ger gely Pé ter, Merétey Katalin, Poór Gyula Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest HLA B27 szubtípusok molekuláris genetikai vizsgálata seronegatív spondarthritisekben ifj. Ger gely Pé ter, Weiszhár Zsóka, Blazsek An tal, Beke Kor né lia, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest A szilikon emlő implantátum és a kötőszöveti betegségek összefüggése: jelenlegi álláspont Winkler Valéria, Schmidt Zsuzsa Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest 8

7 2004. október 8. péntek Tudományos ülés Üléselnök: Hittner György, Zeher Margit E6 E7 E8 E9 E20 E2 A rheumatoid arthritis prevalenciája a dél-dunántúli régióban egy reprezentatív felmérés eredményei Kiss Csa ba Györ gy, Nagy Zol tán, Lővei Csil la, Sü tő Gá bor, Var jú Cecília, Czirják László Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, Pécs HLA-DR közös epitop jelenlétének összefüggése rheumatoid arthritis klinikai jellemzőivel Csíki Judit, ifj. Ger gely Pé ter, Weiszhár Zsóka, Czimbalmos Ágnes 2, Ratkó Ist ván, Már kus Ilo na, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 Országos Egészségfejlesztési Központ, Budapest Rheumatoid arthritis hosszútávú radiológiai kimenetele Mészáros Györgyi, Bartalos János, Tóth Emese, Rojkovich Bernadette A Sjögren szindróma előfordulása a dél-dunántúli régióban: egy reprezentatív felmérés eredménye Sü tő Gá bor, Kiss Csa ba György, Nagy Zol tán, Lővei Csil la, Var jú Cecília, Czirják László Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, Pécs Változások arthritis psoriaticas betegek HAQ in dexé ben az évek folyamán Ujfalussy Ilona, Tarján Zsuzsanna, Kele men Judit, Im re Ka talin, Koó Éva A polymyalgia rheumatica mint synovitis Schmidt Zsuzsa. Kaposi N. Pál, Takács Sarolta 2 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest Szünet 9

8 Szponzorált szimpózium Aventis Pharma Csontminőség misztikum vagy valóság? 00-5 Szünet 0 Moderátor: Poór Gyula Előadások: Megjósolható törések: a klinikailag legfontosabb rizikófaktorok Hodinka László (Budapest) A csontszilárdság és a törésmegelőzés kapcsolata Szekeres László (Hévíz) A csontvesztés jellemzői reumatológiai kórképekben Poór Gyula (Budapest) Tudományos ülés (tiszteleti tagok beiktatása és meghívott előadó) Üléselnök: Hodinka László, Poór Gyula Ebéd Immunopathology of arthritis G. R. Burmester (Berlin, Germany) Early protection of inflamed joint by an anti-inflammatory acute phase protein: TSG-6/Tnfip6 (TNF-alfa-induced gene/ protein-6) T. Glant (Chicago, USA) Pro- and antiinflammatory mechanism in rheumatoid arthritis W. Maslinski (Warsaw, Poland) Tudományos ülés R4-E22 A Toll-Like Re cep tor 4 Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmusok szerepe spondylitis ankylopoeti cában Poór Gyu la, Weiszhár Zsóka, Blazsek An tal, ifj. Ger gely Pé ter Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest

9 R5-E23 Adhéziós molekulák rheumatoid arthritisben: patogenetikai, prognosztikai és terápiás vonatkozások Szekanecz Zoltán, Ali sa E. Koch 2 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen, 2 Northwestern University, Chicago Szponzorált szimpózium Abbott Laboratories Magyarország Kft Szünet Az adalimumab helye a rheumatoid arthritis terápiájában Hodinka László (Budapest) Klinikai tapasztalatok az adalimumab kezeléssel Pulai Judit (Veszprém) Szponzorált szimpózium (MSD) Beszéljenek a tények, döntsön az orvos... Moderátor: Poór Gyula. A WHO legújabb állásfoglalása az oszteoporózis gyakorlati vonatkozásairól Poór Gyula, Budapest 2. FACT vizsgálat (Fosamax Actonel Comparison Trial): van-e különbség a két biszfoszfonát között? Valkusz Zsuzsanna, Budapest 3. Hatékony gyógyszeres törésprevenció: a tények az alendronát esetében önmagukért beszélnek Szekeres László, Hévíz B Szünet 2

10 Tudományos ülés posztervita. Üléselnök: Balogh Zsolt, Insperger Antal P P2 P3 P4 P5 P6 Anti-oxidált LDL és anti-b2-glycoprotein ellenes antitestek akut coronaria szindrómában és stabil coronaria betegségben Ve res Katalin, Aleksza Magdolna, Csípő István, Tumpek Judit, Szomják Edit, Ke re kes György, Sol tész Pál Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Limfocita szubpopulációk meghatározása rheumatoid arthritisben Aleksza Magdolna, Sipka Sándor, Szekanecz Zoltán Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Különleges primer amyloid depozitumok fény- és elekt ronmikroszkópos jellemzése synovialis folya dékban Fer encz Géza, Lel kes Gábor, Mayer János, ifj. Ger gely Péter, Poór Gyula Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest Kapillármikroszkópos eltérések progresszív syste más sclerosisban Tar ján Zsu zsan na, Koó Éva, Ujfalussy Ilo na, Im re Ka talin, Kelemen Ju dit A cardiovascularis megbetegedések előfordulási gyakorisága a kórházunkban működő regionalis osteoporosis centrum beteganyagában Dal ma di Alice, Szakál Erika, Szekeres Lász ló Szent And rás Állami Re umatológiai és Rehabilitációs Kórház, Hévízfürdő Leflunomid hatásának vizsgálata és nyomonkövetése rheumatoid arthritisben szenvedő betegeken Tefner Ildikó Katalin, Megyaszai Márta, Hodinka László Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest 3

11 P7 P8 P9 P0 P Az intramusculáris injekcióban, majd orálisan adott meloxicam hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálata a háziorvosi gyakorlatban Imre Katalin Boehringer Ingelheim által szponzorált munka Az intramusculáris injekcióban majd szájon át adott meloxicam hatékonyságának és biztonságosságának értékelése a szakorvosi gyakorlatban Szentesi Margit Budai Irgalmasrendi Kórház. Budapest Boehringer Ingelheim által szponzorált munka 66 Holmium-phytat radiosynoviorthesis 2 éves klinikai eredményei. Fázis I., II., randomizált, emelkedő dózisú, szimplavak, placebo kontrollált prospektív vizsgálat Szentesi Margit, Takács Sarolta, Géher Pál I66 Holmium-phytát radiosynoviorthesis eredményességének ultrahangos követése 2 éves eredmények. Fázis I-II, randomizált, emelkedő dózisú, szimplavak, placebo kontrollált összehasonlító, prospektív vizsgálat Szentesi Margit, Farbaky Zsófia, Budai Ilona, Bálint Beáta, Géher Pál Egy alföldi termálkút vizének gyógyvízzé nyilvání tásáról Hegedűs Béla Városi Önkormányzat Kórháza, Orosháza 5

12 2004. október 9. szombat Tudományos ülés Üléselnök: Géher Pál, Varju Tibor E24 E25 E26 E27 E28 Raynaud szindróma és systemás sclerosis prevalenciája déldunántúli epidemiológiai felmérés alapján Nagy Zoltán, Kiss Csa ba Györ gy, Lövei Csil la, Sü tő Gábor, Varjú Cecíli a, Tistyán Lás zló 2, Füzesi Zsuzsanna 2, Czirják László Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, 2 FACT In té zet, Pécs A hagyományos és a módosított Health Assess ment Questionnaire funkcionális index használhatósága systemás sclerosisban Varjú Cecília, Kumánovics Gábor, Böröcz Ágnes, Bányai Mónika, Kozma Veronika, Vojczek Judit, Czirják László Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, Pécs Nyelőcső szcintigráfia prognosztikai értéke nem differenciált kötőszöveti betegségben Gaál János, Var ga József 2, Sza bados Lajos 2, Garai Ildikó 2, Surányi Péter, Galuska László 2, Bodolay Edit 2 Kenézy Gyu la Kór ház, 2 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Juvenilis systemás sclerosis: 8 beteg követése során szerzett tapasztalataink Szűcs Gabriella, Sza mosi Szilvia, Ellenes Zoltán, Maródi László, Szekanecz Zoltán Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Arteria brachialis endotheliummal összefüggő, és attól független károsodott vasodilatációja primer antifoszfolipid szindrómában Sol tész Pál, Ke re kes György, Ve res Katalin, Tóth Judit, Lakos Gabriella, Szegedi Gyula Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen 6

13 E29 E30 Gyulladásos izombetegségek klinikai és immunológiai jellemzői 93 beteg klinikai adatai alapján Kumánovics Gábor, Fehér István, Mózes Mónika, Varjú Cecília, Czir ják Lász ló Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, Pécs Cyclosporin-A kezeléssel szerzett tapasztalataink sys temás lupus erythematosusban Tarr Tünde, Zeher Margit, Sze ge di Gyula, Kiss Emese Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Szünet Szponzorált szimpózium Wyeth 00-5 Szünet Etanercept az arthritisek hatásos terápiája áttekintés és hazai tapasztalatok Moderátor: Hodinka László Etanercept terápiával szerzett további tapasztalataink gyermekkori arthritisekben Orbán Ilonka Etanercept alkalmazása spondylitis ankylopoeticában és arthritis psoriaticában Hodinka László A Magyar Reumatológusok Egyesületének Közgyűlése első rész Napirendi pontok:. Elnöki megnyitó 2. Főtitkár beszámolója 3. Pénztáros beszámolója 4. A Felügyelő Bizottság jelentése 5. A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány kuratóriumának beszámolója 6. MRE Választási Szabályzat jóváhagyása 7

14 Ebéd 7. MRE vezetőségi tagok, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság és MRA kuratóriumi választás 8. Tiszteleti tag beiktatása és előadása Diagnostic and therapeutic algorythms in early arthritis F. Breedveld (Leiden, Netherlands) 9. Egyebek A közgyűlés nyilvános A Magyar Reumatológusok Egyesületének Közgyűlése második rész Szünet Belák Sándor emlékelőadások A reumatológiától a rehabilitációig Zahumenszky Zille Az életminőségmérés a reumatológiában Géher Pál Bozsóky Sándor emlékérem átadása Az új vezetőség, a bizottságok, az MRA kuratórium és a felügyelőbizottság bemutatása A közgyűlés nyilvános Szponzorált szimpózium Richter Gedeon Rt Szünet Az NSAID-ek gyakorlati alkalmazásának újabb szempontjai A nem-szteroidok alkalmazásához társuló gasztrointesztinális vérzések: újabb készítmények a régiekkel szemben Szekanecz Zoltán, Debrecen Nem-szteroidok az akut fájdalomcsillapításban: új hazai tapasztalatok az Aflaminnal Kelemen Judit, Budapest 8

15 Tudományos ülés posztervita 2. Üléselnök: Fülöp József, Tamási László P2 P3 P4 P5 P6 P7 Seropozitív polyarthritis differenciáldiagnosztikai problémájaként jelentkező szisztémás vasculitis Hutás Gábor, Mészáros Gabriella, Ha ris Ágnes 2, Pol ner Kálmán 2, Géher Pál Budai Irgalmasrendi Kórház, 2 Szent Margit Kórház, Budapest Szokásos bázisterápiára refrakter rheumatoid arthritis esete Kulisch Ágo ta, Kiss Csa ba Györ gy 2, Horváth József, Czir ják László 2 Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház, Hévízfürdő; 2 Magyarországi Irgalmasrend és Pé csi Tu do mányegyetem, Pécs Arthritis psoriatica és köszvény mint társbetegségek Király Márta, Vereck ei Edit, Palkonyai Éva, Te mes vá ri I. Pé ter, Koó Éva 2, Mituszova Mila Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest Sclerodermát utánzó amyloidosis myeloma multiplexben Ifj. Ger gely Pé ter, Jónap Il di kó, Bély Mik lós 2, Fer encz Gé za, Poór Gyula Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet; 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest Octreotid scintigraphia diagnosztikus szerepe oncogen osteomalaciában Jónap Il di kó, ifj. Ger gely Pé ter, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest Etanercept hatékonysága korai aktív spondylitis ankylopoeticában egy eset kapcsán Ju hász Pé ter, ifj. Ger gely Pé ter, Jónap Il di kó, Poór Gyula Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest 20

16 P8 P9 P20 P2 Krónikus spondylitis ankylopoetica és a klinikumból adódó diagnosztikus kérdések egy esetismertetés kapcsán Monduk Péter Zoltán, Szekeres László Szent And rás Ál la mi Reumatológiai és Rehabilitáci ós Kór ház, Hévízfürdő Diffúz idiopathiás skeletalis hyperostosis és spondylitis ankylopoetica együttes előfordulása Horváth József, Horváth Anna, Ifi Ferenc, Sonkoly Pál, Mándó Zsuzsanna Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház, Hévízfürdő Mozgásszervi betegséget utánzó disszociatív motoros zavar Bartalos Já nos, Rojkovich Ber nadette, Mészáros Györgyi Kémiai szer által indukált arthritis Tarjányi Hella, Insperger Antal Csolnoky Ferenc Megyei Kórház, Veszprém 2

17 2004. október 0. vasárnap Tudományos ülés Üléselnök: Bálint Géza, Gaál János E3 E32 E33 E34 A közepes ízületek radiosynoviorthesise rheumatoid arthritisben Gál Já nos, Rajt ár Má ria Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét 66 Holmium-phytat-radiosynoviorthesis eredményes sége rheumatoid arthritises krónikus térdízületi syno vitisben. Első klinikai eredmények. Fázis III. prospectiv vizsgálat Szentesi Margit, Ta kács Sarolta, Farbaky Zsófia, Nagy Erzsébet, Környei József, 2 Antalffy Mária, 2 Törkő János 2, Tóth Gyula, 2 Jáno ki Győző 2, Ba logh Lajos 3, Géher Pál Budai Irgalmasrendi Kórház, 2 Izotóp In té zet Kft., 3 Országos Frédéric Joliot Curie Su gár bi o ló gi ai és Sug áregészségü gyi In té zet, Bu da pest Subaqualis torna korlátok és újabb lehetőségek a fizioterápiában Ortutay Ju dit, Sziráki Edi na 2, Gyulai Fran cis ka 2 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Inté zet, 2 Budai Irgal masrendi Kórház, Budapest A csípő totál endoprotézis kilazulása: a fájdalom, funkciókárosodás és synovialis idegvégződések összefüggései Szekanecz Zoltán, Matesz Klára, De zső Balázs, Csernátony Zoltán, Gáspár Lilla, Szabó János, Szepesi Kálmán, Gáspár Levente Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Szünet Szponzorált előadás Abbott Laboratories Magyarország Kft. Flurbiprofen SR 200 mg 24 óra fájdalom nélkül Nagy Károly 23

18 Tudományos ülés Üléselnök: Kiss Csaba, Szanyó Ferenc E35 E36 E37 E38 A csigolyatörés incidenciája Európában: az Európai Prospektiv Osteoporosis Vizsgálat (EPOS) eredmé nyei Kiss Csa ba, Ter ence O Neill 2, Alan Sil man 2, Dieter Felsen berg 3 és Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest, 2 University of Manchester, Manchester, 3 Freie Universität, Berlin Balance score egy régi-új módszer a törések rizikójának megítéléséhez Gyarmati Noémi, Kránicz Ágota, Monduk Péter, Szakál Erika, Szekeres László Szent And rás Állami Reumatológiai és Rehabilitáci ós Kór ház, Hévízfürdő Kvantitatív ultrahangos sarokcsont denzitások összefüggése az antropometriai jellemzőkkel Mikó Ibo lya, Paksy And rás 2, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 Semmelweis Egyetem, Budapest A Paget-kór etiológiája: vírusok vagy gének? Donáth Ju dit, Ral ston Stu art 2, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest, 2 Univer si ty of Aberdeen Med ical School, Aberdeen Szünet Szponzorált szimpózium Novartis Pharma Hungaria Kft Szünet 24

19 Tudományos ülés Üléselnök: Lakatos Tamás, Szendrői Miklós E39 E40 E4 E42 E43 E44 E45 Új kezelési lehetőség súlyosan destruált vállízület eseteiben: reversed prothesis Szabó István, Bárdos Tamás, Bücs Gábor, Bá lint Lehel Pécsi Tudományegyetem, Pécs Rotátorköpeny-szakadás esetében végzett arthroscopos biceps tenotomia klinikai és radiológiai eredménye: 307 eset vizsgálata Szabó István, Edwards Thomas, Bradley 2, Boulahia Aziz 3, Nové- Josserand Laurent 3, Ney ton Lionel 3, Walch Gilles 3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs; 2 Minneapolis Sports Medicine Center, Minneapolis; 3 Clin ique Sainte Anne Lumiére, Lyon Semiconstrained könyökízületi protézissel szerzett korai tapasztalataink Farkasházi Mik lós, Lang Pé ter Rheumatoid arthritises betegek csukló táján végzett synovectomiával, tenosynovectomiával, ulnavég plasztikával szerzett tapasztalataink Schneider Ferenc, Molnár Szabolcs Rheumatoid arthritises betegek radiocarpalis arthro sisá nak kezelése lemezes arthrodesissel Molnár Szabolcs, Schneider Ferenc Totál térdízületi protézissel elért hosszútávú eredményeink Gun ther Tibor, Pethes Ákos, Rácz Dé nes, La ka tos Tamás Alsó ugró- és Chopart ízületi destrukciók kezelése osztályunkon Rácz Dénes, Lakatos Tamás 25

20 E46 E47 E48 Ritka reumás előláb-deformitás 2 eset ismertetése Major Bálint, Schneider Ferenc, Rácz Dénes Hallux valgus kezelése distalis metatarsus osteo tomiával Pethes Ákos, Rácz Dé nes, La ka tos Ta más Stratégia és taktika rheumatoid arthritises betegeink térdízületi primer és revíziós arthroplastikája során Lakatos Tamás, Major Bálint, Gunther Tibor A Vándorgyűlés zárása A legjobb előadás és poszter díj átadása (Támogató Boehringer Ingelheim Kft.) 26

21 Technikai információk a tudományos programhoz Jelmagyarázat: E előadás, P poszter, R referátum Előadások: Az előadások időtartama 8 perc, melyet 2 perc vita követhet. Kivételt a felkért előadók előadásai jelentenek. A felkért előadások után vitát nem tartunk. Az előadókat ezúton is kérjük az előadás időtartamának pontos betartására, melyet az üléselnökök a szoros program miatt nem engednek túllépni. Az előadások illusztrálására videoprojektor áll rendelkezésükre. Poszterek: A poszterek mérete 50x20 cm, melyeket kérjük, hogy a poszter programban megjelölt számának megfelelően a poszter szekcióban október 7-én óra között helyezzék el, ekkor technikai segítséget biztosítunk hozzá. Poszter helye: Semmelweis Egyetem, NET Tanácsterem Poszter vita: A poszter vita során 3 percben van lehetőség az előadóteremben (díszterem) bemutatni az eredményeket, ezt követi a vitavezetők által moderált rövid megbeszélés. Ez esetben is kérjük a bemutatásra előírt idő pontos betartását. Szponzorált szimpóziumok: A vándorgyűlésen a programban jelölt időpontban és tematikával gyógyszergyárak szervezésében szimpóziumokat tartunk. E programok összeállításában és tartalmuk kialakításában a Tudományos Bizottság nem vett részt. CD, floppy és dia leadás felvétel Az előadások bemutatásához szükséges anyagok (CD, floppy, dia) leadása az első napi regisztráláskor (okt. 7-én), illetve az előadások kezdete előtti szünetekben történik. Összefoglalók: A Magyar Reumatológia évi 3. száma közli az előadások és poszterek összefog lalóit, abban a sorrendben, ahogy bemutatásra kerülnek. Ezt a résztvevőknek előzetesen megküldjük. A szponzorált szimpóziumok összefoglalóit a Magyar Reumatológia 3. száma nem tartalmazza. 27

22 Társasági programok október 7. csütörtök Magyar Reumatológusok Egyesülete állófogadása Semmelweis Egyetem Tanácsterem október 8. péntek Bor és Sajt Party Természettudományi Múzeum, kupolacsarnok, Tollas dínók kiállítás megtekintése október 9. szombat Sir Lancelot lovagi étteremben vacsora (fakultatív program) 065 Budapest, Podmaniczky u. 4. Technikai információk a részvételről A részvételi díj tartalmazza A Vándorgyűlésen való részvétel jogát A programfüzetet A névkitűzőt Az október 07-i állófogadáson való részvételt Az október 08-i állófogadáson való részvételt Kávéjegyet/üdítőjegyet Névkitűző: A vándorgyűlés valamennyi hivatalos rendezvényén a kiadott névkitűző viselése kötelező, mivel ez szolgál belépésük igazolására és a biztonsági szolgálat ellenőrzi. Helyszíni regisztráció: Napi regisztráció: ,- Ft (ÁFA-val) 9.000,- Ft (ÁFA-val) A kongresszusi irodán számlát adunk minden helyszíni befizetésről. MRE tagok részére tagdíj rendezése is lehetséges. A kongresszusi részvételről a regisztráltak igazolást kapnak. 28

23 Általános információk Szállás és étkezés Szállás Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére a Prof. Congress Kft. lefoglalta, azok a megküldött visszaigazolás szerint vehetők igénybe, az érkezés napján 4 órától az elutazás napján 0 óráig. Korábbi érkezés vagy későbbi elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a szállodai porta nyújt segítséget. Szállással kapcsolatos problémáját kérjük jelezze a szervező irodának (tel.: 62/484-53), illetve a vándorgyűlés ideje alatt a regisztrációnál személyesen, vagy a következő mobilszámon: Freiburger Erika, 70/ Hotel címek, megközelítés, parkolás Hotel Mercure Korona **** 053 Budapest, Kecskeméti u. 4. Közvetlen a Kálvin térnél, a 3-as (kék) metróval 3 megállóra a kongresszus helyszínétől. A magasabb árú szobák a közelmúltban lettek felújítva. A szálloda garázsában 30 gépkocsi parkolhat (700 Ft/nap). Parkolóhely igénye esetén gépkocsija helyét szállás visszaigazolásunkat követően előre rendelje meg a szállodánál. (Tel.: / ) Hotel Erzsébet *** 053 Budapest, Károlyi Mihály u. -5. A Ferenciek terénél, a 3-as (kék) metróval 4 megállóra a kongresszus helyszínétől. A szállodánál parkolási lehetőség nincs. (Tel.: / ) Ibis Budapest Centrum*** 092 Budapest, Ráday utca 6. Közel a Kálvin térhez, a 3-as (kék) metróval 3 megállóra a kongresszus helyszínétől. (Tel.: / ) Tulip Inn Budapest Millennium*** 089 Budapest, Üllői út perc sétára a kongresszus helyszínétől. A szálloda zárt parkolójában 50 gépkocsi parkolhat. (500 Ft/ nap) Parkolóhely igénye esetén gépkocsija helyét szállás visszaigazolásunkat követően előre rendelje meg a szállodánál. (Tel.: / ) 30

24 Hotel Platánus *** 087 Budapest, Könyves Kálmán krt perc sétára a kongresszus helyszínétől. A szálloda zárt parkolójában 30 gépkocsi parkolhat. (500 Ft/ nap) Parkolóhely igénye esetén gépkocsija helyét szállás visszaigazolásunkat követően előre rendelje meg a szállodánál. (Tel.: / ) Ebédek A vándorgyűlés résztvevőinek szervezett ebéd-lehetőséget biztosítunk október 7-én, 8-án, 9-én, 0-én a vándorgyűlés helyszínén, előzetes megrendelés alapján. A büféasztalos ebéd ára Ft/fő/alkalom. Helyszíni ebédrendelésre korlátozott számban van lehetőség, aznap reggel max. 9 óráig. Lovagi Lakoma október 9-én, szombaton órakor A lakoma helyszíne: Sir Lancelot lovagi étterem (065 Bp., Podmanyczky u. 4.) A lakoma ára: Ft/fő. A Lovagi Lakomán való részvételre csak előre megváltott jegyekkel van lehetőség. A lakoma tartalma: Aperitif Mézes barack-, vagy vilmoskörte pálinka 4-6 személyes vegyestál Merlin kosara a marha legjavát csíkokra szabdalom, s kegyelmed kosarába csípősre varázsolom Halászok zsákmánya szálkája nélküli fogast roston melengetem, neki mandulával és gyümölccsel kedveskedem Szerzetesek étke kocának csülke ropogósra sütve, burgonyával, hagymával meglepve kedvedre Camelot zsenge pulykája ízesre füstölt pulykának combját jó hosszú időben teszem ropogóssá a forró sütőben Sir Vincent bája vöröskáposztával elnémított liba combját sütőben pirítom, amig jólesik Guinever palástja a szarvasnak legjavát palástba burkolom, s a steaket áfonyával, burgonyafánkkal elibéd tálalom Vegyes köret héjában főtt burgonya, kukorica, tócsni, hagymás burgonya Töltött tarisznya meggyes, túrós rétes Ital: liter sör vagy 6 dl vörösbor üveg ásványvíz 3

25 Szállás-és étkezés megrendelés módosítási, lemondási feltételei A költségek befizetését (amennyiben az a rendezvény kezdetéig nem érkezett meg) a regisztráció alkalmával bankátutalás- vagy csekkszelvénymásolattal lehet igazolni. A meg nem fizetett díjakat a regisztrációnál ki kell egyenlíteni. A befizetett költségekről ÁFA-s számlát küldtünk vagy a regisztrációnál átadjuk azt. Számla-módosítás, új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb október 0-ig lehetséges, az eredeti számla-példány visszajuttatásával és Ft adminisztrációs díj megfizetésével. Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelés szerint kiadott számlán változtatni. A szeptember 3. után érkező módosításokat csak Ft adminisztrációs díj ellenében tudjuk elfogadni. Lemondás esetén szept. 3-tól a szállásdíjak, szept. 25-től az étkezések díjának visszafizetése nem áll módunkban. Felelősség- és egyéb biztosítás A rendezvény közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni. A szállásokat és étkeztetést szervező iroda címe: PROF. CONGRESS KFT. 670 Szeged, Pf.: 022. Telefon: (62) , Fax: (62)

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

Program. 2010. március 26. péntek. 11.55-12.10 A rheumatoid arthritises várandós biztonságos kezelése Hittner György, Budapest 12.10-12.

Program. 2010. március 26. péntek. 11.55-12.10 A rheumatoid arthritises várandós biztonságos kezelése Hittner György, Budapest 12.10-12. Program 2010. március 26. péntek 9.00-9.15 Megnyitó Dr. Kovács József fõigazgató fõorvos, BMKT Pándy Kálmán Kórház a Fórum díszvendége 9.15-10.20 Tudományos ülés Bálint Géza, Szekanecz Zoltán 9.15-9.30

Részletesebben

A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése

A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése 8 A kongresszussal kapcsolatban további információ: Magyar Reumatológusok Egyesülete, Titkárság Csonkáné Czibolya Éva 023 Budapest, Ürömi út 56. Tel./fax: (06-) 336-0464 Mobil: (06-20) 227-706 E-mail:

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

Program. Tudományos program. 2013. január 25. péntek

Program. Tudományos program. 2013. január 25. péntek Program 2013. január 24-26. Budapesti Immunológiai Fórum 3 Danubius Hotel Flamenco, Budapest Szervezõk: Géher Pál Nagy György Tudományos program 2013. január 24. csütörtök 15.00-15.10 Megnyitó, köszöntések

Részletesebben

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen (Debrecen, Nagyerdei krt. 1.) Főszervező: A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság

Részletesebben

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM PROGRAM 2015. NOVEMBER 12 14. DEBRECENI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG SZÉKHÁZA 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN U. 49. Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem ÁOK Klinikai

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG IMMUNOLÓGIAI MUNKACSOPORTJÁNAK KONFERENCIÁJA ÉS SZAKORVOSI TOVÁBBKÉPZÉSE

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG IMMUNOLÓGIAI MUNKACSOPORTJÁNAK KONFERENCIÁJA ÉS SZAKORVOSI TOVÁBBKÉPZÉSE A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG IMMUNOLÓGIAI MUNKACSOPORTJÁNAK KONFERENCIÁJA ÉS SZAKORVOSI TOVÁBBKÉPZÉSE Pécs 2005. szeptember 2. Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Az utóbbi években tapasztalt erőteljes

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Forró pontok a belgyógyászati és határterületi klinikai immunológiában 2009.09.17 2009.09.19. Kölcsey Ferenc Kongresszusi Központ, Debrecen Főszervező:

Részletesebben

Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével. A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma

Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével. A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma 1 Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma Tapolca 2011. május 6-7. MEGHÍVÓ A Malom-tó és a vízimalom

Részletesebben

Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlése. Kölcsey Kongresszusi Központ 4026, Debrecen, Hunyadi u. 1-3. 2006. szeptember 21-24.

Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlése. Kölcsey Kongresszusi Központ 4026, Debrecen, Hunyadi u. 1-3. 2006. szeptember 21-24. Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyûlése 2 0 0 6 Kölcsey Kongresszusi Központ 4026,, Hunyadi u. -3. 2006. szeptember 2-24. Szervező bizottság Az MRE elnöksége Tudományos bizottság Hittner György,

Részletesebben

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19.

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19. 10. Jubileumi Kongresszusa Táplálásterápia - Posztgraduális képzés 2015. április 17. 2015. április 17. (péntek) 8.00 10.00 Regisztráció 10.00 12.30 Táplálásterápia Posztgraduális képzés Üléselnök: Pák

Részletesebben

Allergiás betegségek 2. továbbképzõ tanfolyam

Allergiás betegségek 2. továbbképzõ tanfolyam Allergiás betegségek 2. továbbképzõ tanfolyam Szeged, 2004. szeptember 22-23-24. Szervezõ: Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum

Részletesebben

A Magyar Kardiológus Társaság és a

A Magyar Kardiológus Társaság és a A Magyar Kardiológus Társaság és a Magyar Gyermekgyógyász Társaság Gyermekkardiológiai Szekciójának Ülése Mátraháza Lifestyle Hotel Mátra**** 2012. október 5 6. 1 Megnyitó: 2012. október 5., péntek, 11.00

Részletesebben

II. DEBRECENI GASZTRO-IMMUN KONFERENCIA

II. DEBRECENI GASZTRO-IMMUN KONFERENCIA A Debreceni Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke, Klinikai Immunológiai Tanszéke és az MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye II. DEBRECENI GASZTRO-IMMUN KONFERENCIA Debrecen Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA Pécs, 2014. június 5 7. 2 0 1 3. á p r i l i s 2 4 2 7. Meghívó MAGYAR Endokrinológiai és anyagcsere TÁRSASÁG XXV. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

MEGHÍVÓ Június 29. Scleroderma Világnap

MEGHÍVÓ Június 29. Scleroderma Világnap Június 29. PÉCS PTE KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika (Pécs, Akác u. 1.) A rendezvény fővédnöke: Prof. Dr. Czirják László 9.00-10.00 Regisztráció, reggeli falatkák, üdítő, kávé 10.00-10.10 Megnyitó

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Kedves Kollégák! KÖSZÖNTŐ Kedves Kollégák! 2009-ben, 2011-ben és 2013-ban nagy sikerrel rendeztük meg a Budapesti Immunológiai Fórumot. A rendezvényeket követően számos pozitív visszajelzés érkezett, sokan jelezték, hogy

Részletesebben

Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlése. Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlése. Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyûlése 2 0 0 5 Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 9400 Sopron, Liszt Ferenc u.. 2005. szeptember 22-25. Szervező bizottság Az MRE elnöksége Tudományos

Részletesebben

MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETE V Á N D O R G Y Ű L É S E

MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETE V Á N D O R G Y Ű L É S E Magyar Reumatológusok Egyesülete MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETE V Á N D O R G Y Ű L É S E S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M Tanulmányi és Információs Központ 2 0 0 7. s z e p t e m b e r 2

Részletesebben

Budapesti Immunológiai Fórum 2015. december 3-5. Park Inn by Radisson Budapest PROGRAM 1

Budapesti Immunológiai Fórum 2015. december 3-5. Park Inn by Radisson Budapest PROGRAM 1 Budapesti Immunológiai Fórum 2015. december 3-5. Park Inn by Radisson Budapest PROGRAM 1 KÖSZÖNTŐ Kedves Kollégák! Tisztelettel köszöntjük Önöket az immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Budapesti

Részletesebben

Debrecen, 2016. február 18-20. Kölcsey Központ

Debrecen, 2016. február 18-20. Kölcsey Központ DROP6 Debreceni Reumatológiai Oktatási Program Interdiszciplináris Fórum A reumatológia, neurológia, pszichiátria és idegsebészet határterületi kérdései Debrecen, 2016. február 18-20. Kölcsey Központ PROGRAMTERVEZET

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése. 2009. szeptember 24 26., Kecskemét PROGRAM

A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése. 2009. szeptember 24 26., Kecskemét PROGRAM A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése 2009. szeptember 24 26., Kecskemét PROGRAM A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése 2009. szeptember 24 26., Kecskemét Erdei Ferenc Kulturális és

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16.

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16. MEGHÍVÓ A Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG XXIII. KONGRESSZUSÁRA, mely 2015-ben Budapesten kerül megrendezésre. Időpont: 2015. május

Részletesebben

XVII február Budapest Marriott Hotel

XVII február Budapest Marriott Hotel XVII. GASZTROENTEROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM amelyet az Orvostudományi Egyetemek, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium támogatnak TERVEZETT PROGRAM 2017.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye

MEGHÍVÓ. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye MEGHÍVÓ Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye Nyíregyháza, 2013. szeptember 6-7. Helyszín: Hotel Pagony**** 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés Gyopárosfürdő, Alföld Gyöngye Konferenciaközpont 2015. április 24-25. 1 Kedves Kollégák, Tisztelt Résztvevők!

Részletesebben

Visegrád, március

Visegrád, március Visegrád, 2017. március 23-25. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Hepatológiai Szekciója, a Májbetegekért Alapítvány és a Magyar Májkutatási Társaság közös rendezvénye 2017.03.23. Csütörtök 14.00 14.10

Részletesebben

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika Tanterme 6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. 2014. november 27-29. 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

DROP5. DEBRECENI REUMATOLÓGIAI OKTATÁSI PROGRAM (pulmonológia, endokrinológia és anyagcsere) INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM Debrecen, február

DROP5. DEBRECENI REUMATOLÓGIAI OKTATÁSI PROGRAM (pulmonológia, endokrinológia és anyagcsere) INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM Debrecen, február DROP5 A Debreceni Egyetem ÁOK Reumatológiai Tanszék, a Magyar Reumatológusok Egyesülete Észak-Kelet Magyarországi Szekciója, a Debreceni Akadémiai Bizottság Reumatológiai Munkabizottsága és a Magyar Kísérletes

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

FIGAMU IX. Kongresszusa

FIGAMU IX. Kongresszusa FIGAMU IX. Kongresszusa 2014. április 4-6. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** Fő témák A colonoscopia új világa Sürgősségi gasztroenterológiai kórképek - kinek, mit, mikor és hogyan?

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Endokrinológiai kötelezı szintentartó továbbképzı tanfolyam

Endokrinológiai kötelezı szintentartó továbbképzı tanfolyam Endokrinológiai kötelezı szintentartó továbbképzı tanfolyam Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika Tanterme 6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. 2010. január 21-23. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A

Részletesebben

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja Wimbledon terem 12.00-13.30: Ebéd 13.30-13.50: Megnyitó 2015. március 12. (csütörtök) 13.50-14.20: Plenáris ülés - Új antidiabetikumok alkalmazása 1-es

Részletesebben

XVII február Budapest Marriott Hotel

XVII február Budapest Marriott Hotel XVII. GASZTROENTEROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM amelyet az Orvostudományi Egyetemek, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium támogatnak TERVEZETT PROGRAM 2017.

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Rendezvénye A TÜDŐGYÓGYÁSZAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Hotel Novotel Budapest Centrum 2006. november 23-25. PROGRAM A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: Boehringer Ingelheim Pharma és a Pfizer

Részletesebben

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest II. Országos Szorongás és agresszió 1 Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a II. Országos Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10.

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. MEGHÍVÓ A Kongresszus fővédnöke: Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hatodik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása ma is megkérdőjelezhetetlen,

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati törzsképzési program 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 2 fő

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Kempinski Hotel Corvinus***** 2010. március 5 6. Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Továbbképzô Tanfolyam 2010. március 5 6. A továbbképzés elnöke: Prof. Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés Makó, Korona Étterem és Konferencia-Központ 2014. március 28-29. 1 Tisztelt Kollégák! Idén 45. alkalommal

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

REAKTOR ÁTTEKINTÕ PROGRAM

REAKTOR ÁTTEKINTÕ PROGRAM REAKTOR ÁTTEKINTÕ PROGRAM 2013. szeptember 26. csütörtök 8.00-9.50 Regisztráció 9.50-10.00 Megnyitó 10.00-12.15 Tudományos elõadások - Klasszikus kórképek (01-09) 12.15-13.15 Ebédszünet 13.15-15.30 Tudományos

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának III. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2015. április 17 19. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Az elmúlt két év sikerein

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önöket a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra. A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, de aki megismeri

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma. 2014. május 9. (péntek)

A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma. 2014. május 9. (péntek) A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma 2014. május 9. (péntek) 8:30 órától: Regisztráció 9:50-10:00: Megnyitó Dr. Balázs Árpád, Siófok város polgármestere

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17.

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17. Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! A M a g y a r B a l n e o l ó g i a i E g y e s ü l e t e z é v i N a g y g y ű l é s é t Mezőkövesden rendezzük meg 2013. november -1 15 7. k ö z ö t t. S z e r e t

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke az Országos Immonológiai Koordináló Intézet és a MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye

A Debreceni Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke az Országos Immonológiai Koordináló Intézet és a MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye A i Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke az Országos Immonológiai Koordináló Intézet és a MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye III. i Gasztro-Immun Konferencia DEOEC, Auguszta Központ előadóterme

Részletesebben

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismét eltelt egy év és újra együtt lehetünk, összehozott bennünket a szakma szeretete. A radiológia

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! 2009-óta 4. alkalommal szerveztük meg a Budapesti Immunológiai Fórumot (BIF). A BIF tanfolyamok célja a klinikai immunológia megértéséhez nélkülözhetetlen immunológiai alapfogalmak

Részletesebben

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam

Semmelweis Egyetem VIII. Infektológiai Továbbképző Tanfolyam 2015. március 20 21. Fókuszban az antibiotikum terápia PROGRAM 2015. MÁRCIUS 20. PÉNTEK 07.30 09.00 Regisztráció 09.00 09.30 Antibiotikum kezelés jelene és jövője 09.30 10.00 10.00 10.30 Prof. Dr. Ludwig

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Kedves Kollégák! TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ FŐ TÉMAKÖRÖK

Kedves Kollégák! TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ FŐ TÉMAKÖRÖK Kedves Kollégák! Nagy sikerű pécsi kongresszusunk után az idei évben Balatonalmádiba invitáljuk Önöket. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy Balatonalmádi az ország minden szegletéből

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Pulmonológiai Mozaikok 2015

Pulmonológiai Mozaikok 2015 Pulmonológiai Mozaikok 2015 Tüdőgyógyászati Továbbképző Konferencia Miskolctapolca, 2015. október 16-17. 1 tudogyogyaszati_mozaikok.indd 1 14/10/15 12:12 PULMONOLÓGIAI MOZAIKOK 2015. Tüdőgyógyászati Továbbképző

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15.

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. A kongresszust a Semmelweis Egyetem akkreditálta. 2012. december 13. csütörtök Program 08.45.

Részletesebben

Heim Pál Gyermekkórház

Heim Pál Gyermekkórház K e d v e s K o l l é g á k! S z e r e t e t t e l v á r u n k m i n d e n g y e r m e k p u l m k é r d é s e i i r ődő á n g t y e é r m d e k o l r v o s t a őg G y e ó r g m y á e s k z t S z e k c

Részletesebben

IV. SZEGEDI BÕRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZÕ HÉT

IV. SZEGEDI BÕRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZÕ HÉT IV. SZEGEDI BÕRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZÕ HÉT Regional Meeting of the International Society of Dermatology Szeged 2007. március 5-9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK IV. SZEGEDI BÕRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZÕ HÉT Helyszín

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Program. 2011. június 16. Tudományos program 2011. június 17. péntek. 9.45-10.00 B sejt aktiváló faktor, mint új terápiás célpont az SLEben

Program. 2011. június 16. Tudományos program 2011. június 17. péntek. 9.45-10.00 B sejt aktiváló faktor, mint új terápiás célpont az SLEben Gyulai Reumatológiai Fórum2 2011. június 16-18. Gyula, Román Kulturális Központ Program Fõvédnök: 2011. június 16. Dr. Görgényi Ernõ Gyula Város polgármestere 16.00-18.00 Regisztráció 19.30 Fórum megnyitó

Részletesebben

XVIII. PEST MEGYEI ORVOSNAPOK BUDAPEST 2009. NOVEMBER 5-7. VÁRMEGYEHÁZA

XVIII. PEST MEGYEI ORVOSNAPOK BUDAPEST 2009. NOVEMBER 5-7. VÁRMEGYEHÁZA XVIII. PEST MEGYEI ORVOSNAPOK BUDAPEST 2009. NOVEMBER 5-7. VÁRMEGYEHÁZA Az orvosnapok tiszteletbeli elnöke: Prof. dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus Az orvosnapok fővédnöke: dr. Szűcs Lajos Pest Megye

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

Klinikai immunológia, reumatológia Auguszta tanterem Tematika:

Klinikai immunológia, reumatológia Auguszta tanterem Tematika: Az intézet neve: Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika és Reumatológiai Tanszék A tárgy neve: Klinikai immunológia, reumatológia Oktatási év, félév: 2013. III. évfolyam, 2. félév Óraszám/félév:

Részletesebben

XII. Háziorvos Napok

XII. Háziorvos Napok IX. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK XII. Háziorvos Napok 20 ÉVES A CSALÁDORVOSKÉPZÉS A PÉCSI EGYETEMEN PROGRAM Pécs, 2013. október 10 12. XII. HÁZIORVOS NAPOK 2013. október 10. (csütörtök) Helyszín: PTE ÁOK

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Fenti előzmények alapján kutatásunk során alapvetően három témakört vizsgáltunk:

Fenti előzmények alapján kutatásunk során alapvetően három témakört vizsgáltunk: Szakami összefoglaló jelentés a T/F 037876 számú,,deiminált fehérjeantigének szerepének vizsgálata a rheumatoid arthritis patomechanizmusában és diagnosztikájában" kutatási terv 2002-2005 év során elért

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓ XXXV. KONGRESSZUSA

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓ XXXV. KONGRESSZUSA MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓ XXXV. KONGRESSZUSA MÁSODIK ÉRTESÍTŐ BÉKÉSCSABA 2014. október 3-4. Phaedra Rendezvényközpont Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 1997, 2005 után 2014-ben

Részletesebben

PROGRAM. 08.30-12.00 Bemutató műtétek I. Arthroscopos Bankart és nyitott Latarjet műtét. 15.00-18.30 Workshop I. - Gyógytornászoknak

PROGRAM. 08.30-12.00 Bemutató műtétek I. Arthroscopos Bankart és nyitott Latarjet műtét. 15.00-18.30 Workshop I. - Gyógytornászoknak KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK I. Vállizületi instabilitás Kaposvár,2013. április 12-13. HELYSZÍNVÁLTOZÁS! (Kaposvári Egyetem Auditórium) HELYSZÍNVÁLTOZÁS! PROGRAM 2013. április 12. péntek 07.00-08.00 Regisztráció

Részletesebben

A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon

A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon kívül melyek a kardiológia idszer szer kérdéseit ölelik

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Juhász Zsuzsa II. Szakdolgozói Konferencia 2012. augusztus 31 szeptember 1. A konferencia rövid programja A konferencia ideje: 2012. augusztus 31.

Részletesebben

Gyula 2011. október 14-15. Gyula. Vezetéknév: Keresztnév: Munkahely: Város: Irányítószám: Utca: Telefon: Fax: E-mail: Orvosi pecsétszám:

Gyula 2011. október 14-15. Gyula. Vezetéknév: Keresztnév: Munkahely: Város: Irányítószám: Utca: Telefon: Fax: E-mail: Orvosi pecsétszám: JELENTKEZÉSI LAP Gyula 2011. október 14-15. Gyula Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni: CORACOMP Kft. 5711. Gyula, Szüret u. 12. Tel.: +36-30/337-5801 E-mail: cszabolcs78@t-online.hu

Részletesebben

TERVEZETT PROGRAM GASZTROENTEROLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI BETEGSÉGEK. a mindennapi gyakorlat szemszögéből

TERVEZETT PROGRAM GASZTROENTEROLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI BETEGSÉGEK. a mindennapi gyakorlat szemszögéből 2017 GASZTROENTEROLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI BETEGSÉGEK a mindennapi gyakorlat szemszögéből TERVEZETT PROGRAM 2017. január 27-28. Hotel Park Inn by Radisson Budapest www.convention.hu PÉNTEK 2017. JANUÁR

Részletesebben

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget Bevezető Kongresszusi iroda VIP Utazási Iroda: Kovács Rózsa 1051 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Elnök/President: Dr. Molnár Dénes. Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó

Elnök/President: Dr. Molnár Dénes. Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó Kedves Kollégák! Elnök/President: Dr. Molnár Dénes Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSÉRE 2012. szeptember 06-08. Tapolca, Hotel

Részletesebben

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika) MEGHÍVÓ A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR ENDOKRINOLÓGIAI ÉS ANYAGCSERE TÁRSASÁG XXVI. JUBILEUMI KONGRESSZUSÁRA, amely 2016. május

Részletesebben

PROGRAM. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye

PROGRAM. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye PROGRAM Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye Nyíregyháza, 2016. szeptember 2-3. Helyszín: Hotel Pagony**** 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA TARTALOM ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 2 A kongresszus elnöke 2 A kongresszus tudományos bizottsága 2 A kongresszus szervező

Részletesebben

Marriott Hotel, Budapest 2014. február 14 15.

Marriott Hotel, Budapest 2014. február 14 15. Továbbképzô Tanfolyam, az Orvostudományi Egyetemek, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság, a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium támogatásával 2014. február 14 15. Továbbképzô Tanfolyam 2014. február

Részletesebben

Siófok, szeptember

Siófok, szeptember A MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK ÉVES VÁNDORGYŰLÉSE Siófok, 2017. szeptember 14-16. szeptember 13. PROGRAM ÉRTESÍTŐ A Magyar Reumatológusok Egyesületének éves Vándorgyűlése Siófok, 2017. szeptember

Részletesebben

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17.

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. www.conf.hu/mit2015 KEDVES KOLLÉGÁK! A két évvel ezelőtti nagy sikerű balatonalmádi kongresszusunk után

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése SZÉKESFEHÉRVÁR 2005. Október 7-8. ELŐZETES PROGRAM JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FORMA Gyermekdiabetes

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

2. É R T E S Í T É S. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság. Onkopulmonológiai Szekciójának Konferenciája. Tüdőrák 2009

2. É R T E S Í T É S. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság. Onkopulmonológiai Szekciójának Konferenciája. Tüdőrák 2009 2. É R T E S Í T É S A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Onkopulmonológiai Szekciójának Konferenciája Tüdőrák 2009 Hunguest Hotel Pelion, Tapolca 2009. december 3-5. Várható kreditpont: 20 www.tudogyogyasz.hu

Részletesebben

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK Pécs 2016. október 13-15. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ Kedves Kolleganők és Kollegák! A Magyar Humángenetikai Társaság 2014-ben Budapesten tartott

Részletesebben

A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése

A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése Balatonfüred, 2005. április 28-30 2. értesítés Az értesítõ megjelenését a Boehringer Ingelheim támogatta.

Részletesebben

13 óra 30-14 óra 30 Tapasz büfé: tapasz, édesség, üdítő, kávé, gyümölcs (ebéd)

13 óra 30-14 óra 30 Tapasz büfé: tapasz, édesség, üdítő, kávé, gyümölcs (ebéd) Időpont P É N T E K 10 óra A kongresszus megnyitása Dibó György Az Ideggyógyászati Szemle "Legjobb közlemény 2010" szakmai díjának átadása Rajna Péter, Tajti János A kétoldali subthalamicus stimuláció

Részletesebben