Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlés. A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlés. A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest"

Átírás

1 Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyûlés A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest Szervező bizottság Az MRE elnöksége Tudományos bizottság Balogh Zsolt, Dávid Dezső, Fülöp József, Hittner György, Hodinka László, Keszthelyi Béla, Ortutay Judit, Pokorny Gyula, Poór Gyula, Szekanecz Zoltán, Szekeres László Technikai munkatárs Bóvári János A kongresszusi iroda nyitva tartása a rendezvény helyszínén: október 7-én: október 8-án: október 9-én: október 0-én:

2 Kiemelt szponzorok: Aventis Pharma Kft. Merck Sharp & Dohme Kft. Kiállítók: 2 Abbott Laboratories Kft. Aventis Pharma Kft. Béres Rt. Boehringer Ingelheim Pharma Képviselet Goodwill Pharma Kft. Hexagon Kereskedelmi Bt. IBSA Kft. Kéri Pharma Kft. Laseuropa Kft. Merck Sharp & Dohme Kft. Novartis Hungaria Kft. OMSZÖV-MEDIC Kft. Osteofit Kft. Polcommerce Kft. Richter Gedeon Rt. Sager Pharma Kft. Sanofi-Synthelabo Rt. Schiller-Diamed Kft. Unbescheiden & Nemectron Hungaria Kft. Wack Medlaine Kft.

3 Tudományos program október 7. csütörtök Megnyitó, De Chatel díj átadása Tudományos ülés Üléselnök: Czirják László, Hodinka László E E2 E3 E4 Az arthritisek állatmodelljei Szekanecz Zoltán,2, Szán tó Sán dor,3, Bár dos Tamás 3, Ali sa E. Koch 2, Glant Tibor 3 Debreceni Egye tem, Or vos- és Egész ség tudományi Centrum, Debrecen; 2 Northwestern University, Chicago; 3 Rush University, Chicago Proteoglikán-indukált arthritis HLA-DR4 és DQ8 humanizált egerekben; az MHC és non-mhc régiók szerepének vizsgálata az arthritis fogékonyság szempontjából Szántó Sándor,3, Bár dos Tamás 2,3, Sza bó Zoltán,3, Chel la David 3, Búzás Edit 3, Mikecz Katalin 3, Glant Tibor 3 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen; 2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs; 3 Rush University, Chicago A CD44 és az L-szelek tin ko rai neu trophil extravazá cióban betöltött szerepének in vivo videomikroszkópos vizsgálata arthritises állatmodellekben Szántó Sándor,2, Gál Ist ván,2, Gonda And rea,2, Baj nok Éva 2, Glant Ti bor 2, Mikecz Ka talin 2 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen; 2 Rush University, Chicago Nitrogén-monoxid indukálta mitokondrium bioszintézis szerepet játszik systemás lupus erythematosus betegek T-limfocitáinak Ca 2+ szignál defektusában Nagy Györ gy,2, Mau reen Bar cza, Koncz Ágnes, Paul E. Philip s és Perl András State Uni ver si ty of New York, Syra cuse, 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest 3

4 E5 Csontvelői mesenchymalis őssejtek felhasználásának lehetőségei a mozgásszervi betegségek területén Dudics Valéri a, Kun stár Aliz 2, Géher Pál, Uher Fer enc 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, 2 Országos Gyógyszerészeti Központ, Budapest 00-5 Szünet 5-45 Tudományos ülés R R2 Terhesség és szülés arthritisben Pajor Attila Semmelweis Egyetem, Budapest Az arthritises terhes gyógyszeres kezelése Hittner György Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest Szünet Kerekasztal a korszerű reumatológia finanszírozásáról Moderátor: Hodinka László Résztvevők: az ESZCSM, OEP és az MRE képviselői Nyilvános Ebéd Tudományos ülés Üléselnök: Pokorny Gyula, Szekanecz Zoltán R3-E6 Hepatitis C vírus és a szisztémás autoimmun be teg ségek kapcsolata Zeher Mar git Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen 6 E7 TT vírus kimutatása autoimmun reumatológiai megbetegedésekben Blazsek An tal, ifj. Ger gely Pé ter, Weiszhár Zsóka, Beke Kor né lia, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest

5 E8 E9 E0 E E2 Tumor nekrózis faktor alfa gén allélpolimorfizmus primaer Sjögren szindrómában Kovács Attila, Endr effy Emőke, Sza lai Csaba 2, Petri Ildikó, Kovács László, Poko rny Gyu la Szegedi Tudományegyetem és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Kórház, Szeged, 2 Magyar Tudományos Akadémia Mo lekuláris Kutatólaboratórium, Budapest Anti alfa-fodrin izotípusok összefüggése a Sjögren-szindróma tüneteivel Szán tó Antónia, Csí pő István, Zeher Margit Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen A synovialis folyadék exoglikozidáz enzimei részt vesznek a rheumatoid arthritises porcdegradációban Ortutay Zsuzsa, Pol gár Anna 2, Gömör Béla 3, Géher Pál 3, Lakatos Tamás 3, Glant Tibor 4, Renate E. Gay 5, Steffen Gay 5, Pállinger Éva, Falus András, Bú zás Edit Semmelweis Egye tem; 2 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás In té zet; 3 ; 4 Rush University, Chicago; 5 University Hospital of Zurich, Zurich Korai polyarthritises betegek szérum ciklikus citrullinált antitest szintjének vizsgálata Rojkovich Bernadette, Tóth Emese, Mészáros Györgyi, Bartalos János, Nagy Esz ter 2, Ger gely Pé ter 2 Budai Irgalmasrendi Kór ház, 2 Semmelweis Egye tem, Budapest Rheumatoid arthritises betegek szérumában és syno viális folyadékában előforduló antifilaggrin anti testek specificitásának vizsgálata Brózik Már ta, Magyar An na 2, Hudecz Fe renc 2, Winkler Valéria, Balogh Zsolt, Palkonyai Éva, Szűts Ildikó, Schmidt Zsu zsa, Polgár Anna, Bá lint Gé za, ifj. Ger gely Pé ter, Kelemen Ju dit 3, Ujfalussy Ilo na 3, Koó Éva 3, Merétey Ka ta lin Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 MTA-ELTE Peptid-kémiai Kutatócsoport, 3 7

6 E3 E4 E5 HLA DRB genotípus és anti-ciklikus citrullinált peptid autoantitest pozitivitás kapcsolatának vizsgálata rheumatoid arthritisben Brózik Már ta, Weiszhár Zsóka, Beke Kor né lia, ifj. Ger gely Pé ter, Merétey Katalin, Poór Gyula Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest HLA B27 szubtípusok molekuláris genetikai vizsgálata seronegatív spondarthritisekben ifj. Ger gely Pé ter, Weiszhár Zsóka, Blazsek An tal, Beke Kor né lia, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest A szilikon emlő implantátum és a kötőszöveti betegségek összefüggése: jelenlegi álláspont Winkler Valéria, Schmidt Zsuzsa Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest 8

7 2004. október 8. péntek Tudományos ülés Üléselnök: Hittner György, Zeher Margit E6 E7 E8 E9 E20 E2 A rheumatoid arthritis prevalenciája a dél-dunántúli régióban egy reprezentatív felmérés eredményei Kiss Csa ba Györ gy, Nagy Zol tán, Lővei Csil la, Sü tő Gá bor, Var jú Cecília, Czirják László Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, Pécs HLA-DR közös epitop jelenlétének összefüggése rheumatoid arthritis klinikai jellemzőivel Csíki Judit, ifj. Ger gely Pé ter, Weiszhár Zsóka, Czimbalmos Ágnes 2, Ratkó Ist ván, Már kus Ilo na, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 Országos Egészségfejlesztési Központ, Budapest Rheumatoid arthritis hosszútávú radiológiai kimenetele Mészáros Györgyi, Bartalos János, Tóth Emese, Rojkovich Bernadette A Sjögren szindróma előfordulása a dél-dunántúli régióban: egy reprezentatív felmérés eredménye Sü tő Gá bor, Kiss Csa ba György, Nagy Zol tán, Lővei Csil la, Var jú Cecília, Czirják László Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, Pécs Változások arthritis psoriaticas betegek HAQ in dexé ben az évek folyamán Ujfalussy Ilona, Tarján Zsuzsanna, Kele men Judit, Im re Ka talin, Koó Éva A polymyalgia rheumatica mint synovitis Schmidt Zsuzsa. Kaposi N. Pál, Takács Sarolta 2 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest Szünet 9

8 Szponzorált szimpózium Aventis Pharma Csontminőség misztikum vagy valóság? 00-5 Szünet 0 Moderátor: Poór Gyula Előadások: Megjósolható törések: a klinikailag legfontosabb rizikófaktorok Hodinka László (Budapest) A csontszilárdság és a törésmegelőzés kapcsolata Szekeres László (Hévíz) A csontvesztés jellemzői reumatológiai kórképekben Poór Gyula (Budapest) Tudományos ülés (tiszteleti tagok beiktatása és meghívott előadó) Üléselnök: Hodinka László, Poór Gyula Ebéd Immunopathology of arthritis G. R. Burmester (Berlin, Germany) Early protection of inflamed joint by an anti-inflammatory acute phase protein: TSG-6/Tnfip6 (TNF-alfa-induced gene/ protein-6) T. Glant (Chicago, USA) Pro- and antiinflammatory mechanism in rheumatoid arthritis W. Maslinski (Warsaw, Poland) Tudományos ülés R4-E22 A Toll-Like Re cep tor 4 Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmusok szerepe spondylitis ankylopoeti cában Poór Gyu la, Weiszhár Zsóka, Blazsek An tal, ifj. Ger gely Pé ter Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest

9 R5-E23 Adhéziós molekulák rheumatoid arthritisben: patogenetikai, prognosztikai és terápiás vonatkozások Szekanecz Zoltán, Ali sa E. Koch 2 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen, 2 Northwestern University, Chicago Szponzorált szimpózium Abbott Laboratories Magyarország Kft Szünet Az adalimumab helye a rheumatoid arthritis terápiájában Hodinka László (Budapest) Klinikai tapasztalatok az adalimumab kezeléssel Pulai Judit (Veszprém) Szponzorált szimpózium (MSD) Beszéljenek a tények, döntsön az orvos... Moderátor: Poór Gyula. A WHO legújabb állásfoglalása az oszteoporózis gyakorlati vonatkozásairól Poór Gyula, Budapest 2. FACT vizsgálat (Fosamax Actonel Comparison Trial): van-e különbség a két biszfoszfonát között? Valkusz Zsuzsanna, Budapest 3. Hatékony gyógyszeres törésprevenció: a tények az alendronát esetében önmagukért beszélnek Szekeres László, Hévíz B Szünet 2

10 Tudományos ülés posztervita. Üléselnök: Balogh Zsolt, Insperger Antal P P2 P3 P4 P5 P6 Anti-oxidált LDL és anti-b2-glycoprotein ellenes antitestek akut coronaria szindrómában és stabil coronaria betegségben Ve res Katalin, Aleksza Magdolna, Csípő István, Tumpek Judit, Szomják Edit, Ke re kes György, Sol tész Pál Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Limfocita szubpopulációk meghatározása rheumatoid arthritisben Aleksza Magdolna, Sipka Sándor, Szekanecz Zoltán Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Különleges primer amyloid depozitumok fény- és elekt ronmikroszkópos jellemzése synovialis folya dékban Fer encz Géza, Lel kes Gábor, Mayer János, ifj. Ger gely Péter, Poór Gyula Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest Kapillármikroszkópos eltérések progresszív syste más sclerosisban Tar ján Zsu zsan na, Koó Éva, Ujfalussy Ilo na, Im re Ka talin, Kelemen Ju dit A cardiovascularis megbetegedések előfordulási gyakorisága a kórházunkban működő regionalis osteoporosis centrum beteganyagában Dal ma di Alice, Szakál Erika, Szekeres Lász ló Szent And rás Állami Re umatológiai és Rehabilitációs Kórház, Hévízfürdő Leflunomid hatásának vizsgálata és nyomonkövetése rheumatoid arthritisben szenvedő betegeken Tefner Ildikó Katalin, Megyaszai Márta, Hodinka László Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest 3

11 P7 P8 P9 P0 P Az intramusculáris injekcióban, majd orálisan adott meloxicam hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálata a háziorvosi gyakorlatban Imre Katalin Boehringer Ingelheim által szponzorált munka Az intramusculáris injekcióban majd szájon át adott meloxicam hatékonyságának és biztonságosságának értékelése a szakorvosi gyakorlatban Szentesi Margit Budai Irgalmasrendi Kórház. Budapest Boehringer Ingelheim által szponzorált munka 66 Holmium-phytat radiosynoviorthesis 2 éves klinikai eredményei. Fázis I., II., randomizált, emelkedő dózisú, szimplavak, placebo kontrollált prospektív vizsgálat Szentesi Margit, Takács Sarolta, Géher Pál I66 Holmium-phytát radiosynoviorthesis eredményességének ultrahangos követése 2 éves eredmények. Fázis I-II, randomizált, emelkedő dózisú, szimplavak, placebo kontrollált összehasonlító, prospektív vizsgálat Szentesi Margit, Farbaky Zsófia, Budai Ilona, Bálint Beáta, Géher Pál Egy alföldi termálkút vizének gyógyvízzé nyilvání tásáról Hegedűs Béla Városi Önkormányzat Kórháza, Orosháza 5

12 2004. október 9. szombat Tudományos ülés Üléselnök: Géher Pál, Varju Tibor E24 E25 E26 E27 E28 Raynaud szindróma és systemás sclerosis prevalenciája déldunántúli epidemiológiai felmérés alapján Nagy Zoltán, Kiss Csa ba Györ gy, Lövei Csil la, Sü tő Gábor, Varjú Cecíli a, Tistyán Lás zló 2, Füzesi Zsuzsanna 2, Czirják László Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, 2 FACT In té zet, Pécs A hagyományos és a módosított Health Assess ment Questionnaire funkcionális index használhatósága systemás sclerosisban Varjú Cecília, Kumánovics Gábor, Böröcz Ágnes, Bányai Mónika, Kozma Veronika, Vojczek Judit, Czirják László Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, Pécs Nyelőcső szcintigráfia prognosztikai értéke nem differenciált kötőszöveti betegségben Gaál János, Var ga József 2, Sza bados Lajos 2, Garai Ildikó 2, Surányi Péter, Galuska László 2, Bodolay Edit 2 Kenézy Gyu la Kór ház, 2 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Juvenilis systemás sclerosis: 8 beteg követése során szerzett tapasztalataink Szűcs Gabriella, Sza mosi Szilvia, Ellenes Zoltán, Maródi László, Szekanecz Zoltán Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Arteria brachialis endotheliummal összefüggő, és attól független károsodott vasodilatációja primer antifoszfolipid szindrómában Sol tész Pál, Ke re kes György, Ve res Katalin, Tóth Judit, Lakos Gabriella, Szegedi Gyula Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen 6

13 E29 E30 Gyulladásos izombetegségek klinikai és immunológiai jellemzői 93 beteg klinikai adatai alapján Kumánovics Gábor, Fehér István, Mózes Mónika, Varjú Cecília, Czir ják Lász ló Magyarországi Irgalmasrend és Pécsi Tudományegyetem, Pécs Cyclosporin-A kezeléssel szerzett tapasztalataink sys temás lupus erythematosusban Tarr Tünde, Zeher Margit, Sze ge di Gyula, Kiss Emese Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Szünet Szponzorált szimpózium Wyeth 00-5 Szünet Etanercept az arthritisek hatásos terápiája áttekintés és hazai tapasztalatok Moderátor: Hodinka László Etanercept terápiával szerzett további tapasztalataink gyermekkori arthritisekben Orbán Ilonka Etanercept alkalmazása spondylitis ankylopoeticában és arthritis psoriaticában Hodinka László A Magyar Reumatológusok Egyesületének Közgyűlése első rész Napirendi pontok:. Elnöki megnyitó 2. Főtitkár beszámolója 3. Pénztáros beszámolója 4. A Felügyelő Bizottság jelentése 5. A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány kuratóriumának beszámolója 6. MRE Választási Szabályzat jóváhagyása 7

14 Ebéd 7. MRE vezetőségi tagok, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság és MRA kuratóriumi választás 8. Tiszteleti tag beiktatása és előadása Diagnostic and therapeutic algorythms in early arthritis F. Breedveld (Leiden, Netherlands) 9. Egyebek A közgyűlés nyilvános A Magyar Reumatológusok Egyesületének Közgyűlése második rész Szünet Belák Sándor emlékelőadások A reumatológiától a rehabilitációig Zahumenszky Zille Az életminőségmérés a reumatológiában Géher Pál Bozsóky Sándor emlékérem átadása Az új vezetőség, a bizottságok, az MRA kuratórium és a felügyelőbizottság bemutatása A közgyűlés nyilvános Szponzorált szimpózium Richter Gedeon Rt Szünet Az NSAID-ek gyakorlati alkalmazásának újabb szempontjai A nem-szteroidok alkalmazásához társuló gasztrointesztinális vérzések: újabb készítmények a régiekkel szemben Szekanecz Zoltán, Debrecen Nem-szteroidok az akut fájdalomcsillapításban: új hazai tapasztalatok az Aflaminnal Kelemen Judit, Budapest 8

15 Tudományos ülés posztervita 2. Üléselnök: Fülöp József, Tamási László P2 P3 P4 P5 P6 P7 Seropozitív polyarthritis differenciáldiagnosztikai problémájaként jelentkező szisztémás vasculitis Hutás Gábor, Mészáros Gabriella, Ha ris Ágnes 2, Pol ner Kálmán 2, Géher Pál Budai Irgalmasrendi Kórház, 2 Szent Margit Kórház, Budapest Szokásos bázisterápiára refrakter rheumatoid arthritis esete Kulisch Ágo ta, Kiss Csa ba Györ gy 2, Horváth József, Czir ják László 2 Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház, Hévízfürdő; 2 Magyarországi Irgalmasrend és Pé csi Tu do mányegyetem, Pécs Arthritis psoriatica és köszvény mint társbetegségek Király Márta, Vereck ei Edit, Palkonyai Éva, Te mes vá ri I. Pé ter, Koó Éva 2, Mituszova Mila Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest Sclerodermát utánzó amyloidosis myeloma multiplexben Ifj. Ger gely Pé ter, Jónap Il di kó, Bély Mik lós 2, Fer encz Gé za, Poór Gyula Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet; 2 Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest Octreotid scintigraphia diagnosztikus szerepe oncogen osteomalaciában Jónap Il di kó, ifj. Ger gely Pé ter, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest Etanercept hatékonysága korai aktív spondylitis ankylopoeticában egy eset kapcsán Ju hász Pé ter, ifj. Ger gely Pé ter, Jónap Il di kó, Poór Gyula Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest 20

16 P8 P9 P20 P2 Krónikus spondylitis ankylopoetica és a klinikumból adódó diagnosztikus kérdések egy esetismertetés kapcsán Monduk Péter Zoltán, Szekeres László Szent And rás Ál la mi Reumatológiai és Rehabilitáci ós Kór ház, Hévízfürdő Diffúz idiopathiás skeletalis hyperostosis és spondylitis ankylopoetica együttes előfordulása Horváth József, Horváth Anna, Ifi Ferenc, Sonkoly Pál, Mándó Zsuzsanna Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház, Hévízfürdő Mozgásszervi betegséget utánzó disszociatív motoros zavar Bartalos Já nos, Rojkovich Ber nadette, Mészáros Györgyi Kémiai szer által indukált arthritis Tarjányi Hella, Insperger Antal Csolnoky Ferenc Megyei Kórház, Veszprém 2

17 2004. október 0. vasárnap Tudományos ülés Üléselnök: Bálint Géza, Gaál János E3 E32 E33 E34 A közepes ízületek radiosynoviorthesise rheumatoid arthritisben Gál Já nos, Rajt ár Má ria Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét 66 Holmium-phytat-radiosynoviorthesis eredményes sége rheumatoid arthritises krónikus térdízületi syno vitisben. Első klinikai eredmények. Fázis III. prospectiv vizsgálat Szentesi Margit, Ta kács Sarolta, Farbaky Zsófia, Nagy Erzsébet, Környei József, 2 Antalffy Mária, 2 Törkő János 2, Tóth Gyula, 2 Jáno ki Győző 2, Ba logh Lajos 3, Géher Pál Budai Irgalmasrendi Kórház, 2 Izotóp In té zet Kft., 3 Országos Frédéric Joliot Curie Su gár bi o ló gi ai és Sug áregészségü gyi In té zet, Bu da pest Subaqualis torna korlátok és újabb lehetőségek a fizioterápiában Ortutay Ju dit, Sziráki Edi na 2, Gyulai Fran cis ka 2 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Inté zet, 2 Budai Irgal masrendi Kórház, Budapest A csípő totál endoprotézis kilazulása: a fájdalom, funkciókárosodás és synovialis idegvégződések összefüggései Szekanecz Zoltán, Matesz Klára, De zső Balázs, Csernátony Zoltán, Gáspár Lilla, Szabó János, Szepesi Kálmán, Gáspár Levente Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Szünet Szponzorált előadás Abbott Laboratories Magyarország Kft. Flurbiprofen SR 200 mg 24 óra fájdalom nélkül Nagy Károly 23

18 Tudományos ülés Üléselnök: Kiss Csaba, Szanyó Ferenc E35 E36 E37 E38 A csigolyatörés incidenciája Európában: az Európai Prospektiv Osteoporosis Vizsgálat (EPOS) eredmé nyei Kiss Csa ba, Ter ence O Neill 2, Alan Sil man 2, Dieter Felsen berg 3 és Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest, 2 University of Manchester, Manchester, 3 Freie Universität, Berlin Balance score egy régi-új módszer a törések rizikójának megítéléséhez Gyarmati Noémi, Kránicz Ágota, Monduk Péter, Szakál Erika, Szekeres László Szent And rás Állami Reumatológiai és Rehabilitáci ós Kór ház, Hévízfürdő Kvantitatív ultrahangos sarokcsont denzitások összefüggése az antropometriai jellemzőkkel Mikó Ibo lya, Paksy And rás 2, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, 2 Semmelweis Egyetem, Budapest A Paget-kór etiológiája: vírusok vagy gének? Donáth Ju dit, Ral ston Stu art 2, Poór Gyu la Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest, 2 Univer si ty of Aberdeen Med ical School, Aberdeen Szünet Szponzorált szimpózium Novartis Pharma Hungaria Kft Szünet 24

19 Tudományos ülés Üléselnök: Lakatos Tamás, Szendrői Miklós E39 E40 E4 E42 E43 E44 E45 Új kezelési lehetőség súlyosan destruált vállízület eseteiben: reversed prothesis Szabó István, Bárdos Tamás, Bücs Gábor, Bá lint Lehel Pécsi Tudományegyetem, Pécs Rotátorköpeny-szakadás esetében végzett arthroscopos biceps tenotomia klinikai és radiológiai eredménye: 307 eset vizsgálata Szabó István, Edwards Thomas, Bradley 2, Boulahia Aziz 3, Nové- Josserand Laurent 3, Ney ton Lionel 3, Walch Gilles 3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs; 2 Minneapolis Sports Medicine Center, Minneapolis; 3 Clin ique Sainte Anne Lumiére, Lyon Semiconstrained könyökízületi protézissel szerzett korai tapasztalataink Farkasházi Mik lós, Lang Pé ter Rheumatoid arthritises betegek csukló táján végzett synovectomiával, tenosynovectomiával, ulnavég plasztikával szerzett tapasztalataink Schneider Ferenc, Molnár Szabolcs Rheumatoid arthritises betegek radiocarpalis arthro sisá nak kezelése lemezes arthrodesissel Molnár Szabolcs, Schneider Ferenc Totál térdízületi protézissel elért hosszútávú eredményeink Gun ther Tibor, Pethes Ákos, Rácz Dé nes, La ka tos Tamás Alsó ugró- és Chopart ízületi destrukciók kezelése osztályunkon Rácz Dénes, Lakatos Tamás 25

20 E46 E47 E48 Ritka reumás előláb-deformitás 2 eset ismertetése Major Bálint, Schneider Ferenc, Rácz Dénes Hallux valgus kezelése distalis metatarsus osteo tomiával Pethes Ákos, Rácz Dé nes, La ka tos Ta más Stratégia és taktika rheumatoid arthritises betegeink térdízületi primer és revíziós arthroplastikája során Lakatos Tamás, Major Bálint, Gunther Tibor A Vándorgyűlés zárása A legjobb előadás és poszter díj átadása (Támogató Boehringer Ingelheim Kft.) 26

21 Technikai információk a tudományos programhoz Jelmagyarázat: E előadás, P poszter, R referátum Előadások: Az előadások időtartama 8 perc, melyet 2 perc vita követhet. Kivételt a felkért előadók előadásai jelentenek. A felkért előadások után vitát nem tartunk. Az előadókat ezúton is kérjük az előadás időtartamának pontos betartására, melyet az üléselnökök a szoros program miatt nem engednek túllépni. Az előadások illusztrálására videoprojektor áll rendelkezésükre. Poszterek: A poszterek mérete 50x20 cm, melyeket kérjük, hogy a poszter programban megjelölt számának megfelelően a poszter szekcióban október 7-én óra között helyezzék el, ekkor technikai segítséget biztosítunk hozzá. Poszter helye: Semmelweis Egyetem, NET Tanácsterem Poszter vita: A poszter vita során 3 percben van lehetőség az előadóteremben (díszterem) bemutatni az eredményeket, ezt követi a vitavezetők által moderált rövid megbeszélés. Ez esetben is kérjük a bemutatásra előírt idő pontos betartását. Szponzorált szimpóziumok: A vándorgyűlésen a programban jelölt időpontban és tematikával gyógyszergyárak szervezésében szimpóziumokat tartunk. E programok összeállításában és tartalmuk kialakításában a Tudományos Bizottság nem vett részt. CD, floppy és dia leadás felvétel Az előadások bemutatásához szükséges anyagok (CD, floppy, dia) leadása az első napi regisztráláskor (okt. 7-én), illetve az előadások kezdete előtti szünetekben történik. Összefoglalók: A Magyar Reumatológia évi 3. száma közli az előadások és poszterek összefog lalóit, abban a sorrendben, ahogy bemutatásra kerülnek. Ezt a résztvevőknek előzetesen megküldjük. A szponzorált szimpóziumok összefoglalóit a Magyar Reumatológia 3. száma nem tartalmazza. 27

22 Társasági programok október 7. csütörtök Magyar Reumatológusok Egyesülete állófogadása Semmelweis Egyetem Tanácsterem október 8. péntek Bor és Sajt Party Természettudományi Múzeum, kupolacsarnok, Tollas dínók kiállítás megtekintése október 9. szombat Sir Lancelot lovagi étteremben vacsora (fakultatív program) 065 Budapest, Podmaniczky u. 4. Technikai információk a részvételről A részvételi díj tartalmazza A Vándorgyűlésen való részvétel jogát A programfüzetet A névkitűzőt Az október 07-i állófogadáson való részvételt Az október 08-i állófogadáson való részvételt Kávéjegyet/üdítőjegyet Névkitűző: A vándorgyűlés valamennyi hivatalos rendezvényén a kiadott névkitűző viselése kötelező, mivel ez szolgál belépésük igazolására és a biztonsági szolgálat ellenőrzi. Helyszíni regisztráció: Napi regisztráció: ,- Ft (ÁFA-val) 9.000,- Ft (ÁFA-val) A kongresszusi irodán számlát adunk minden helyszíni befizetésről. MRE tagok részére tagdíj rendezése is lehetséges. A kongresszusi részvételről a regisztráltak igazolást kapnak. 28

23 Általános információk Szállás és étkezés Szállás Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére a Prof. Congress Kft. lefoglalta, azok a megküldött visszaigazolás szerint vehetők igénybe, az érkezés napján 4 órától az elutazás napján 0 óráig. Korábbi érkezés vagy későbbi elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a szállodai porta nyújt segítséget. Szállással kapcsolatos problémáját kérjük jelezze a szervező irodának (tel.: 62/484-53), illetve a vándorgyűlés ideje alatt a regisztrációnál személyesen, vagy a következő mobilszámon: Freiburger Erika, 70/ Hotel címek, megközelítés, parkolás Hotel Mercure Korona **** 053 Budapest, Kecskeméti u. 4. Közvetlen a Kálvin térnél, a 3-as (kék) metróval 3 megállóra a kongresszus helyszínétől. A magasabb árú szobák a közelmúltban lettek felújítva. A szálloda garázsában 30 gépkocsi parkolhat (700 Ft/nap). Parkolóhely igénye esetén gépkocsija helyét szállás visszaigazolásunkat követően előre rendelje meg a szállodánál. (Tel.: / ) Hotel Erzsébet *** 053 Budapest, Károlyi Mihály u. -5. A Ferenciek terénél, a 3-as (kék) metróval 4 megállóra a kongresszus helyszínétől. A szállodánál parkolási lehetőség nincs. (Tel.: / ) Ibis Budapest Centrum*** 092 Budapest, Ráday utca 6. Közel a Kálvin térhez, a 3-as (kék) metróval 3 megállóra a kongresszus helyszínétől. (Tel.: / ) Tulip Inn Budapest Millennium*** 089 Budapest, Üllői út perc sétára a kongresszus helyszínétől. A szálloda zárt parkolójában 50 gépkocsi parkolhat. (500 Ft/ nap) Parkolóhely igénye esetén gépkocsija helyét szállás visszaigazolásunkat követően előre rendelje meg a szállodánál. (Tel.: / ) 30

24 Hotel Platánus *** 087 Budapest, Könyves Kálmán krt perc sétára a kongresszus helyszínétől. A szálloda zárt parkolójában 30 gépkocsi parkolhat. (500 Ft/ nap) Parkolóhely igénye esetén gépkocsija helyét szállás visszaigazolásunkat követően előre rendelje meg a szállodánál. (Tel.: / ) Ebédek A vándorgyűlés résztvevőinek szervezett ebéd-lehetőséget biztosítunk október 7-én, 8-án, 9-én, 0-én a vándorgyűlés helyszínén, előzetes megrendelés alapján. A büféasztalos ebéd ára Ft/fő/alkalom. Helyszíni ebédrendelésre korlátozott számban van lehetőség, aznap reggel max. 9 óráig. Lovagi Lakoma október 9-én, szombaton órakor A lakoma helyszíne: Sir Lancelot lovagi étterem (065 Bp., Podmanyczky u. 4.) A lakoma ára: Ft/fő. A Lovagi Lakomán való részvételre csak előre megváltott jegyekkel van lehetőség. A lakoma tartalma: Aperitif Mézes barack-, vagy vilmoskörte pálinka 4-6 személyes vegyestál Merlin kosara a marha legjavát csíkokra szabdalom, s kegyelmed kosarába csípősre varázsolom Halászok zsákmánya szálkája nélküli fogast roston melengetem, neki mandulával és gyümölccsel kedveskedem Szerzetesek étke kocának csülke ropogósra sütve, burgonyával, hagymával meglepve kedvedre Camelot zsenge pulykája ízesre füstölt pulykának combját jó hosszú időben teszem ropogóssá a forró sütőben Sir Vincent bája vöröskáposztával elnémított liba combját sütőben pirítom, amig jólesik Guinever palástja a szarvasnak legjavát palástba burkolom, s a steaket áfonyával, burgonyafánkkal elibéd tálalom Vegyes köret héjában főtt burgonya, kukorica, tócsni, hagymás burgonya Töltött tarisznya meggyes, túrós rétes Ital: liter sör vagy 6 dl vörösbor üveg ásványvíz 3

25 Szállás-és étkezés megrendelés módosítási, lemondási feltételei A költségek befizetését (amennyiben az a rendezvény kezdetéig nem érkezett meg) a regisztráció alkalmával bankátutalás- vagy csekkszelvénymásolattal lehet igazolni. A meg nem fizetett díjakat a regisztrációnál ki kell egyenlíteni. A befizetett költségekről ÁFA-s számlát küldtünk vagy a regisztrációnál átadjuk azt. Számla-módosítás, új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb október 0-ig lehetséges, az eredeti számla-példány visszajuttatásával és Ft adminisztrációs díj megfizetésével. Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelés szerint kiadott számlán változtatni. A szeptember 3. után érkező módosításokat csak Ft adminisztrációs díj ellenében tudjuk elfogadni. Lemondás esetén szept. 3-tól a szállásdíjak, szept. 25-től az étkezések díjának visszafizetése nem áll módunkban. Felelősség- és egyéb biztosítás A rendezvény közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni. A szállásokat és étkeztetést szervező iroda címe: PROF. CONGRESS KFT. 670 Szeged, Pf.: 022. Telefon: (62) , Fax: (62)

Program. 2010. március 26. péntek. 11.55-12.10 A rheumatoid arthritises várandós biztonságos kezelése Hittner György, Budapest 12.10-12.

Program. 2010. március 26. péntek. 11.55-12.10 A rheumatoid arthritises várandós biztonságos kezelése Hittner György, Budapest 12.10-12. Program 2010. március 26. péntek 9.00-9.15 Megnyitó Dr. Kovács József fõigazgató fõorvos, BMKT Pándy Kálmán Kórház a Fórum díszvendége 9.15-10.20 Tudományos ülés Bálint Géza, Szekanecz Zoltán 9.15-9.30

Részletesebben

A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése

A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése 8 A kongresszussal kapcsolatban további információ: Magyar Reumatológusok Egyesülete, Titkárság Csonkáné Czibolya Éva 023 Budapest, Ürömi út 56. Tel./fax: (06-) 336-0464 Mobil: (06-20) 227-706 E-mail:

Részletesebben

Program. Tudományos program. 2013. január 25. péntek

Program. Tudományos program. 2013. január 25. péntek Program 2013. január 24-26. Budapesti Immunológiai Fórum 3 Danubius Hotel Flamenco, Budapest Szervezõk: Géher Pál Nagy György Tudományos program 2013. január 24. csütörtök 15.00-15.10 Megnyitó, köszöntések

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen (Debrecen, Nagyerdei krt. 1.) Főszervező: A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság

Részletesebben

Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlése. Kölcsey Kongresszusi Központ 4026, Debrecen, Hunyadi u. 1-3. 2006. szeptember 21-24.

Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlése. Kölcsey Kongresszusi Központ 4026, Debrecen, Hunyadi u. 1-3. 2006. szeptember 21-24. Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyûlése 2 0 0 6 Kölcsey Kongresszusi Központ 4026,, Hunyadi u. -3. 2006. szeptember 2-24. Szervező bizottság Az MRE elnöksége Tudományos bizottság Hittner György,

Részletesebben

Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével. A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma

Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével. A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma 1 Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma Tapolca 2011. május 6-7. MEGHÍVÓ A Malom-tó és a vízimalom

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Kedves Kollégák! KÖSZÖNTŐ Kedves Kollégák! 2009-ben, 2011-ben és 2013-ban nagy sikerrel rendeztük meg a Budapesti Immunológiai Fórumot. A rendezvényeket követően számos pozitív visszajelzés érkezett, sokan jelezték, hogy

Részletesebben

Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlése. Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlése. Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyûlése 2 0 0 5 Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 9400 Sopron, Liszt Ferenc u.. 2005. szeptember 22-25. Szervező bizottság Az MRE elnöksége Tudományos

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETE V Á N D O R G Y Ű L É S E

MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETE V Á N D O R G Y Ű L É S E Magyar Reumatológusok Egyesülete MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETE V Á N D O R G Y Ű L É S E S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M Tanulmányi és Információs Központ 2 0 0 7. s z e p t e m b e r 2

Részletesebben

A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése. 2009. szeptember 24 26., Kecskemét PROGRAM

A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése. 2009. szeptember 24 26., Kecskemét PROGRAM A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése 2009. szeptember 24 26., Kecskemét PROGRAM A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése 2009. szeptember 24 26., Kecskemét Erdei Ferenc Kulturális és

Részletesebben

MEGHÍVÓ Június 29. Scleroderma Világnap

MEGHÍVÓ Június 29. Scleroderma Világnap Június 29. PÉCS PTE KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika (Pécs, Akác u. 1.) A rendezvény fővédnöke: Prof. Dr. Czirják László 9.00-10.00 Regisztráció, reggeli falatkák, üdítő, kávé 10.00-10.10 Megnyitó

Részletesebben

A Magyar Kardiológus Társaság és a

A Magyar Kardiológus Társaság és a A Magyar Kardiológus Társaság és a Magyar Gyermekgyógyász Társaság Gyermekkardiológiai Szekciójának Ülése Mátraháza Lifestyle Hotel Mátra**** 2012. október 5 6. 1 Megnyitó: 2012. október 5., péntek, 11.00

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke az Országos Immonológiai Koordináló Intézet és a MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye

A Debreceni Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke az Országos Immonológiai Koordináló Intézet és a MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye A i Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke az Országos Immonológiai Koordináló Intézet és a MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye III. i Gasztro-Immun Konferencia DEOEC, Auguszta Központ előadóterme

Részletesebben

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest II. Országos Szorongás és agresszió 1 Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a II. Országos Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

Program. 2011. június 16. Tudományos program 2011. június 17. péntek. 9.45-10.00 B sejt aktiváló faktor, mint új terápiás célpont az SLEben

Program. 2011. június 16. Tudományos program 2011. június 17. péntek. 9.45-10.00 B sejt aktiváló faktor, mint új terápiás célpont az SLEben Gyulai Reumatológiai Fórum2 2011. június 16-18. Gyula, Román Kulturális Központ Program Fõvédnök: 2011. június 16. Dr. Görgényi Ernõ Gyula Város polgármestere 16.00-18.00 Regisztráció 19.30 Fórum megnyitó

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓ XXXV. KONGRESSZUSA

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓ XXXV. KONGRESSZUSA MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓ XXXV. KONGRESSZUSA MÁSODIK ÉRTESÍTŐ BÉKÉSCSABA 2014. október 3-4. Phaedra Rendezvényközpont Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 1997, 2005 után 2014-ben

Részletesebben

Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület MOHE XVI. OTTHONI SZAKÁPOLÁSI KONGRESSZUS. Az otthoni szakápolás története Magyarországon 1994-2014

Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület MOHE XVI. OTTHONI SZAKÁPOLÁSI KONGRESSZUS. Az otthoni szakápolás története Magyarországon 1994-2014 Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület MOHE Az otthoni szakápolás története Magyarországon 1994-2014 Budapest 2014. szeptember 18-19 Fővédnök Dr. Zombor Gábor Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának III. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2015. április 17 19. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Az elmúlt két év sikerein

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16.

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16. MEGHÍVÓ A Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG XXIII. KONGRESSZUSÁRA, mely 2015-ben Budapesten kerül megrendezésre. Időpont: 2015. május

Részletesebben

REAKTOR ÁTTEKINTÕ PROGRAM

REAKTOR ÁTTEKINTÕ PROGRAM REAKTOR ÁTTEKINTÕ PROGRAM 2013. szeptember 26. csütörtök 8.00-9.50 Regisztráció 9.50-10.00 Megnyitó 10.00-12.15 Tudományos elõadások - Klasszikus kórképek (01-09) 12.15-13.15 Ebédszünet 13.15-15.30 Tudományos

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés Gyopárosfürdő, Alföld Gyöngye Konferenciaközpont 2015. április 24-25. 1 Kedves Kollégák, Tisztelt Résztvevők!

Részletesebben

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja Wimbledon terem 12.00-13.30: Ebéd 13.30-13.50: Megnyitó 2015. március 12. (csütörtök) 13.50-14.20: Plenáris ülés - Új antidiabetikumok alkalmazása 1-es

Részletesebben

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Rendezvénye A TÜDŐGYÓGYÁSZAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Hotel Novotel Budapest Centrum 2006. november 23-25. PROGRAM A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: Boehringer Ingelheim Pharma és a Pfizer

Részletesebben

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 2011. évi kongresszusa 2011. november 18-19. Tisztelt Kollégák! A Magyar Meserséges Táplálási Társaság Vezetősége nevében szeretettel meghívom Önöket a 2011-es kongresszusunkra.

Részletesebben

PROGRAM. 08.30-12.00 Bemutató műtétek I. Arthroscopos Bankart és nyitott Latarjet műtét. 15.00-18.30 Workshop I. - Gyógytornászoknak

PROGRAM. 08.30-12.00 Bemutató műtétek I. Arthroscopos Bankart és nyitott Latarjet műtét. 15.00-18.30 Workshop I. - Gyógytornászoknak KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK I. Vállizületi instabilitás Kaposvár,2013. április 12-13. HELYSZÍNVÁLTOZÁS! (Kaposvári Egyetem Auditórium) HELYSZÍNVÁLTOZÁS! PROGRAM 2013. április 12. péntek 07.00-08.00 Regisztráció

Részletesebben

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7.

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7. Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! Õszinte tisztelettel köszöntöm a Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottsága nevében az I. Interdiszciplináris Kongresszus valamennyi

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

A Magyar Reumatológusok Egyesületének éves MRE VÁNDORGYŰLÉSE ELSŐ ÉRTESÍTŐ. 2014. szeptember 24-26. Pécs. Kodály Központ, Breuer Marcell sétány 4.

A Magyar Reumatológusok Egyesületének éves MRE VÁNDORGYŰLÉSE ELSŐ ÉRTESÍTŐ. 2014. szeptember 24-26. Pécs. Kodály Központ, Breuer Marcell sétány 4. ELSŐ ÉRTESÍTŐ Pécs Kodály Központ, Breuer Marcell sétány 4. Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Ebben az évben Pécs városa, a Kodály Központ ad otthont az vándorgyűlésének szeptember 24-26 (szerda-péntek)

Részletesebben

Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával

Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával 2015. Február 27. péntek 11 00-12 45 Érkezés, regisztráció és ebéd 12 45-13 00 Megnyitó Havasi Anikó NUTRICIA Advanced Medical Nutrition Táplálék

Részletesebben

VI. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 1. O K T Ó B E R 21 2 2. PROGRAM

VI. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 1. O K T Ó B E R 21 2 2. PROGRAM VI. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 1. O K T Ó B E R 21 2 2. PROGRAM ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A kongresszus helyszíne és időpontja: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (T.I.K.) 6722

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

A MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK ÉVES VÁNDORGYŰLÉSE. Szeged, 2015. szeptember 24-27. ÉRTESÍTŐ

A MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK ÉVES VÁNDORGYŰLÉSE. Szeged, 2015. szeptember 24-27. ÉRTESÍTŐ A MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK ÉVES VÁNDORGYŰLÉSE Szeged, 2015. szeptember 24-27. ÉRTESÍTŐ Köszöntő Tisztelt Kolléganők és Kollégák! 2015. szeptember 24-27 között Szeged városa ad otthont az MRE

Részletesebben

Magyar Szülészeti- Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XII. Kongresszusa. Debrecen, 2013. szeptember 5-7.

Magyar Szülészeti- Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XII. Kongresszusa. Debrecen, 2013. szeptember 5-7. Magyar Szülészeti- Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XII. Kongresszusa Debrecen, 2013. szeptember 5-7. Tisztelt Kolléganők, Kollégák! Megtisztelő számunkra, hogy a Magyar Szülészeti- Nőgyógyászati Ultrahang

Részletesebben

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismét eltelt egy év és újra együtt lehetünk, összehozott bennünket a szakma szeretete. A radiológia

Részletesebben

FIGAMU IX. Kongresszusa

FIGAMU IX. Kongresszusa FIGAMU IX. Kongresszusa 2014. április 4-6. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** Fő témák A colonoscopia új világa Sürgősségi gasztroenterológiai kórképek - kinek, mit, mikor és hogyan?

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önöket a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra. A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, de aki megismeri

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Kedves Kolléganõk és Kollégák!

Kedves Kolléganõk és Kollégák! Kedves Kolléganõk és Kollégák! Az idén megalakult Magyar Reumatológiai Szakdolgozók Egyesülete elsõ ízben tartja tudományos kongresszusát, melynek Debrecen város Kölcsey Központja ad otthont. A rendezvény

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét

2. hét. 3. hét. 4. hét Az intézet neve: Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék A tárgy neve: Klinikai immunológia, reumatológia Oktatási év, félév: 2010. III. évfolyam,

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA TARTALOM ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 2 A kongresszus elnöke 2 A kongresszus tudományos bizottsága 2 A kongresszus szervező

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK II. Rotátor köpeny szakadás Kaposvár, 2014. április 10-12. Kaposvári Egyetem Auditórium PROGRAM

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK II. Rotátor köpeny szakadás Kaposvár, 2014. április 10-12. Kaposvári Egyetem Auditórium PROGRAM KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK II. Rotátor köpeny szakadás Kaposvár, 2014. április 10-12. Kaposvári Egyetem Auditórium PROGRAM 2014. április 10. csütörtök 12.00 13.00 Regisztráció 13.00 13.30 Megnyitó, üdvözlő

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

MALIGNUS LYMPHOMA KONFERENCIA

MALIGNUS LYMPHOMA KONFERENCIA MALIGNUS LYMPHOMA KONFERENCIA 2004. június 3-5. BUDAPEST MÁSODIK ÉRTESÍTÉS JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FELHÍVÁS Fõtámogató: Roche (Magyarország) Kft. Köszöntõ Tisztelt Kollégák! A Magyar Haematológiai

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika Tanterme 6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. 2014. november 27-29. 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon

A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon kívül melyek a kardiológia idszer szer kérdéseit ölelik

Részletesebben

BIF_program2.qxd 2011.02.20. 7:29 Page 1. Programfüzet

BIF_program2.qxd 2011.02.20. 7:29 Page 1. Programfüzet BIF_program2.qxd 2011.02.20. 7:29 Page 1 Programfüzet BIF_program2.qxd 2011.02.20. 7:29 Page 2 BIF_program2.qxd 2011.02.20. 7:29 Page 3 Fõszervezõk: Dr. Géher Pál Dr. Nagy György Semmelweis Egyetem III.

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök)

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök) 10.15-10.30 Megnyitó Dékáni üdvözlés Tudományos program 2008. június 5. (csütörtök) Mindenki másképp csinálja?! /ki mit tanít, hogyan tanítja, hogyan értékel?/ 10.30-11.10 Kerekasztal megbeszélések I.

Részletesebben

A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése

A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése Balatonfüred, 2005. április 28-30 2. értesítés Az értesítõ megjelenését a Boehringer Ingelheim támogatta.

Részletesebben

MAGYAR AKUPUNKTÚRÁS ORVOSOK TÁRSASÁGA XXIX. KONGRESSZUSA

MAGYAR AKUPUNKTÚRÁS ORVOSOK TÁRSASÁGA XXIX. KONGRESSZUSA MAGYAR AKUPUNKTÚRÁS ORVOSOK TÁRSASÁGA XXIX. KONGRESSZUSA a HAGYOMÁNYOS KÍNAI ORVOSLÁS MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE (HKOME) és a HAGYOMÁNYOS KÍNAI ORVOSLÁS KÖZÉP-EURÓPAI EGYESÜLETE (Central European Traditional

Részletesebben

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget Bevezető Kongresszusi iroda VIP Utazási Iroda: Kovács Rózsa 1051 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. PROGRAM

VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. PROGRAM VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. SZTE JÓZSEF ATTILA TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 6722 SZEGED, ADY TÉR 10. PROGRAM ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KONGRESSZUS ÉS AZ OKT.

Részletesebben

Adalimumab. Finanszírozott indikációk:

Adalimumab. Finanszírozott indikációk: Adalimumab Finanszírozott indikációk: 1. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

III. Kongresszusa. Magyar Fejlődésneurológiai Társaság. 2013. május 10-11. Eurostars Budapest Center Hotel. www.conf.hu/mft2013

III. Kongresszusa. Magyar Fejlődésneurológiai Társaság. 2013. május 10-11. Eurostars Budapest Center Hotel. www.conf.hu/mft2013 Magyar Fejlődésneurológiai Társaság Eurostars Budapest Center Hotel 2013. május 10-11. www.conf.hu/mft2013 1 A veleszületett kóros mozgás- és értelmi fejlődés prevenciója Gyermekgyógyász, gyermekneurológus,

Részletesebben

Mit tehet egy innovatív gyógyszercég a hazai reumatológiai gyakorlat megismeréséért?

Mit tehet egy innovatív gyógyszercég a hazai reumatológiai gyakorlat megismeréséért? Mit tehet egy innovatív gyógyszercég a hazai reumatológiai gyakorlat megismeréséért? Dr. Juhász Péter ORFI HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN, 2012-2014 Budapest, 2015. április

Részletesebben

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Életkorhoz adaptált táplálásterápia különleges tápanyagigényekkel járó betegségek esetén 2012. május 10. csütörtök: Moderátor: Havasi Anikó és Valent Ádám 9 30-9 40

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2015. II. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról hatályos: 2015.05.

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2015. II. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról hatályos: 2015.05. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a II. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról hatályos: 05.06 - EüK. 8. szám közlemény 3 A tanfolyamokra történő jelentkez határideje:

Részletesebben

A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése. 2010. szeptember 25 26., Sopron

A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése. 2010. szeptember 25 26., Sopron A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése 200. szeptember 25 26., Sopron A Magyar Reumatológusok Egyesülete soproni vándorgyűlésének tudományos programja 200. szeptember 25., szombat 3.00 3.30 Az

Részletesebben

A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 50. Vándorgyűlése Budapest, 2013. június 20-22.

A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 50. Vándorgyűlése Budapest, 2013. június 20-22. A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 50. Vándorgyűlése Budapest, 2013. június 20-22. ÉS az EFAS (European Federation of Audiology Societies) 11. Kongresszusa

Részletesebben

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.)

PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IV.) Az egészségügyi minőségbiztosítás helyzete az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtt. (2004. április 29-30.) Debreceni Akadémiai Bizottság

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése SZÉKESFEHÉRVÁR 2005. Október 7-8. ELŐZETES PROGRAM JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FORMA Gyermekdiabetes

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXXIII. Kongresszusa. Program. Szolnok, 2012. szeptember 14-15.

Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXXIII. Kongresszusa. Program. Szolnok, 2012. szeptember 14-15. Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXXIII. Kongresszusa Program Szolnok, 2012. szeptember 14-15. VENDÉGVÁRÓ A hagyományosan évenként megrendezésre kerülő Magyar Nőorvos Társaság

Részletesebben

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG Háziorvosi Munkacsoport TERÁPIÁS MŰHELY Balatonalmádi, 2012. november 16-17. Partner Tájékoztató Tisztelt Partnerünk! A Magyar Diabetes Társaság Háziorvosi Munkacsoportja, az AAC

Részletesebben

Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. MEGHÍVÓ

Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. MEGHÍVÓ 2013 Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. MEGHÍVÓ Fiatal Diabetológusok Fóruma Kedves Fiatal Kollégánk! Szeretettel várunk 2013. november 14-16-án a Budapesten megrendezésre kerülő

Részletesebben

KESZTHELY, Balaton Kongresszusi Központ és Színház

KESZTHELY, Balaton Kongresszusi Központ és Színház A MAGYAR UROLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK 2009. ÉVI KONGRESSZUSA KESZTHELY, Balaton Kongresszusi Központ és Színház (8360 Keszthely, Fő tér 3.) 2009. október 1 3. M E G H Í V Ó TISZTELT KOLLÉGANŐ, KOLLÉGÁK! KEDVES

Részletesebben

2009.október 14 16. Galyatet PROGRAM

2009.október 14 16. Galyatet PROGRAM PROGRAM 2009. október 14.szerda 10.00 Regisztráció 10.00 MTT Közgy lés 12.00 13.50 Ebédszünet (A posztereketkérjükszerdán 12.00 ig kirakni!) 13.50 Megnyitó Hirka Gábor S.1 14.00 15.45 Insilico toxicitásbecslés

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ. Siófok, 2011. március 25-27.

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ. Siófok, 2011. március 25-27. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ Siófok, 2011. március 25-27. http://www.diamond-congress.hu/sejt2011 A Magyar Genetikusok Egyesülete és a Magyar Biológiai Társaság Sejt- és Fejlődésbiológiai

Részletesebben

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Karoliny Anna dr., B.Kovács Judit dr. Gasztroenterológiai és Nephrológiai Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (Igazgató: Nagy

Részletesebben

Szolnok. VII. Kelet- Magyarországi Diabétesz hétvége. Szolnok, 2011. szeptember 29 október 1.

Szolnok. VII. Kelet- Magyarországi Diabétesz hétvége. Szolnok, 2011. szeptember 29 október 1. Szolnok VII. Kelet- Magyarországi Diabétesz hétvége Szolnok, 2011. szeptember 29 október 1. VII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége Szolnok, 2011. szeptember 29 október 1. Tisztelt Kollégák, Kedves

Részletesebben

2014. évi Vándorgyűlése

2014. évi Vándorgyűlése Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekció 2014. évi Vándorgyűlése 2014. október 3-4. Második értesítő Pécs, Tudásközpont 7622 Pécs, Universitas utca 2/A Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Nagy

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Ságvári Endre Gimnázium (Kazincbarcika) Érettségi bizonyítvány sorszáma: P44 A 014421 Érettségi eredménye: 5.00

CURRICULUM VITAE. Ságvári Endre Gimnázium (Kazincbarcika) Érettségi bizonyítvány sorszáma: P44 A 014421 Érettségi eredménye: 5.00 CURRICULUM VITAE Személyes adatok: Név: dr. Bodoki Levente Nem: férfi Születési idő: 1986. augusztus 26. Születési hely: Nagyvárad (Oradea, Románia) Állandó lakcím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 31. I./3.

Részletesebben

MAGYAR GASZTROENTErOLÓGIAI TÁRSASÁG COLON SZEKCIÓ. dr. Újszászy László-emlékülés PROGRAMFÜZET

MAGYAR GASZTROENTErOLÓGIAI TÁRSASÁG COLON SZEKCIÓ. dr. Újszászy László-emlékülés PROGRAMFÜZET MAGYAR GASZTROENTErOLÓGIAI TÁRSASÁG COLON SZEKCIÓ tudományos ülése dr. Újszászy László-emlékülés Miskolc (Lillafüred) 2015. március 6 7. PROGRAMFÜZET Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekció Tudományos

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24.

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24. MEGHÍVÓ A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 202. MÁRCIUS 23-24. Magyar Telekom székház, Budapest I. Krisztina körút 55. Kedves

Részletesebben

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza 2003. május 11-15. között rendezi meg az

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza 2003. május 11-15. között rendezi meg az AN-RE 2003 SZEGED A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza 2003. május 11-15. között rendezi meg az AN-RE 2003 TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK ÉS KÓRHÁZI, DIAGNOSZTIKAI, GYÓGYSZERÉSZETI, REHABILITÁCIÓS

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN JELENTKEZÉSI LAP Név:... Területi szervezet / szekció neve:... MKE

Részletesebben

A Magyar Reumatológusok Egyesülete vándorgyűlése. 20 12. ok t óber 4 6., Budapest

A Magyar Reumatológusok Egyesülete vándorgyűlése. 20 12. ok t óber 4 6., Budapest A Magyar Reumatológusok Egyesülete vándorgyűlése 20 2. ok t óber 4 6., Budapest P R O G R A M A vándorgyűlés áttekintő programja 202. október 4., csütörtök 09.00 09.30 Welcome addresses 09.30 09.45 Inauguration

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

PROGRAMFÜZET X. MAGYAR OSTEOLOGIAI KONGRESSZUS. XIX. Osteologiai Napok. XVIII. Kongresszusa. Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság (MOOT)

PROGRAMFÜZET X. MAGYAR OSTEOLOGIAI KONGRESSZUS. XIX. Osteologiai Napok. XVIII. Kongresszusa. Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság (MOOT) X. MAGYAR OSTEOLOGIAI KONGRESSZUS MOOT Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság (MOOT) XVIII. Kongresszusa PROGRAMFÜZET Magyar Radiológusok Társaságának Osteologiai Szekciója (MRT-OS) XIX. Osteologiai

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyakorlat gyermek- és ifjúságpszichiátriai képzőhelyen 6 hónap (Terv ) Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehér Seregélyesi út 22/535-500/1011 22/595-642 Gyermek és Ifjúsági Ideggondozó Intézet

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Mozgásszervi elváltozások a betegek több min 90%-ában észlelhető.* Különösen a kéz érintettsége határozza meg lényegesen az életminőséget **

Mozgásszervi elváltozások a betegek több min 90%-ában észlelhető.* Különösen a kéz érintettsége határozza meg lényegesen az életminőséget ** A szisztémás sclerosis (SSc) a bőrt, belső szerveket (gastrointestinalis rendszer,tüdő, szív, vese),és a mozgásszerveket érintő komplex pathomechanizmusú, egész életen át tartó megbetegedés * Fő patogenetikus

Részletesebben

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig Program 2015. április 9., Csütörtök,,AZ ÚJ VÉRALVADÁSGÁTLÓK HELYE A KLINIKAI GYAKORLATBAN A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Stroke Társaság közös szimpóziuma 2015 A STROKE MEGELÕZÉSÉNEK ÉVE

Részletesebben