A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja."

Átírás

1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A Balassa János Kórház tevékenységéről legutóbb április 19-én számoltam be a Közgyűlés előtt, melyet a testület 43/2007. (IV. 19.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott. Az elmúlt év szakmai feladatellátásáról és a gazdálkodási tevékenységünkről az alábbiak szerint számolok be: 1. A kórház szakmai feladatellátásának értékelése Az intézmény szakmai feladatai A kórház Alapító okiratában rögzített fő feladata a minőségi járó- és fekvőbeteg szakellátás biztosítása Szekszárd és Tolna megye lakosai számára, kivéve a dombóvári, ill. bonyhádi kórházhoz tartozó azon szakterületeken, amelyekben fekvő, ill. járóbeteg ellátást nyújtanak helyi szinten. Megyei szinten (olyan szakterületeken, amelyek a megye két másik kórházban nem működnek), továbbá megyei szintű progresszív ellátás a két városi kórházban működtetett szakmákban. A fekvőbeteg ellátás keretében néhány szakterület kivételével (mellkas- és szívsebészet, intervenciós kardiológia, idegsebészet, radioterápia és rehabilitáció (kivéve az elmegyógyászati rehabilitációt) az ellátás egész skáláját tudjuk biztosítani betegeink számára. A évben minisztériumi direktívák által mind az intézmény területi ellátási kötelezettségében, mind a kapacitásában változások történtek. Az egészségügyi ellátás fejlesztéséről szóló évi CXXXIII. törvényben többek között: Meghatározták a súlyponti kórházak körét, amelyek az előírt minimum kapacitással, az előírt szakmai területen 24 órás ellátást biztosítani kötelesek, e körbe tartozik intézményünk is. A kapacitások elosztásának előkészítésére meghatározták a normatívákat, melyek alapul szolgáltak a RET-ek (Regionális Egészségügyi Tanács) számára, a kapacitások meghatározására kiadott döntéshez. Pontosabban szolgálhattak volna, mivel a többi RET-hez hasonlóan a Dél-Dunántúli RET is visszautasította a feladatot, azaz nem vállalta a jelentős kórházi ágyszám csökkentéssel, kis kórházak megszüntetésével járó döntés politikai felelősségét. Rendelkezett a járó szakellátás-és fekvőbeteg ellátás területi ellátási kötelezettségének meghatározásáról. Tekintettel arra, hogy a RET nem döntött a kapacitás-felosztásról a törvényben foglaltak szerint a miniszter határozott mind a kapacitás-felosztásról, mind a területi ellátási kötelezettségről, amely április 1-jén vált hatályossá. Az ágyszámokon az

2 intézmények kérésére korlátozottan (10%-os csökkentésnél nagyobbat nem engedélyeztek) lehetett módosítani július 1-jén. Az eredeti ágyszámokat és a két módosítást mutatja az alábbi táblázat: (A TV a törvény által meghatározottat jelenti. A törvény pld. a belgyógyászati ágyak esetén a belgyógyászat és társzakmák összességét határozta meg, a belgyógyászati profilú osztályok közötti felosztás az intézmény feladata volt.) 2 Osztály megnevezése TV ig től Belgyógyászat Belgyógyászat Pincehely Haematológia Nephrológia Gasztroenterológia Kardiológia Belgyógyászat és társszakmák Sebészet Érsebészet Sebészet és társszakmák Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat Gyermekgyógyászat Gyermeksebészet Csecsemő- és gyermekgyógyászat Fül-orr-gége Szemészet Bőrgyógyászat Ideggyógyászat Ortopédia Urológia Onkológia Reumatológia Kardiológiai ITO Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály Intenzív betegellátó Fertőző Elmegyógyászat Neurosis Elmegyógyászat Tüdőgyógyászat SBO Szájsebészet Aktív összesen Belgyógyászat utógondozó Krónikus bel Pincehely Pulmonológia krónikus Krónikus ellátás Mozgásszervi rehabilitáció Kardiológiai rehabilitáció Pszichiátria rehabilitáció Krónikus összesen Intézmény mindösszesen

3 Látható, hogy a miniszteri direktíva az aktív ágyainkat ( ) 140-nel csökkentette, a krónikusokat 50-nel növelte, így összes ágyaink száma 90-nel lett kevesebb. Néhány szakterületet érzékenyen érintett a redukció, ezek: Belgyógyászat =45. Ezt a jelentős csökkentést csak a pincehelyi aktív belgyógyászati ágyak számának felezésével lehetett úgy megoldani, hogy a központi telephely elengedhetetlenül szükséges specialitásait ne kelljen megszüntetni. A pincehelyi fekvőbeteg ellátás így 20 aktív és 20 krónikus belgyógyászati ágyra redukálódott, ami elkerülhetetlen létszámleépítéssel járt. A szekszárdi belgyógyászati ágyak számát elosztva, 25-tel kellett csökkenteni, ami a betegellátás biztosítása érdekében csak úgy volt megvalósítható, hogy a megszűnő aktív ágyak helyett krónikus ágyakat rendeltünk az osztályokhoz (a kardiológia 15 rehabilitációs /krónikus/ ágyat kapott). A helyzetet súlyosbítja, hogy közben a Bonyhádi Kórház 40 belgyógyászati ágya a felére redukálódott, tehát Bonyhád vonzáskörzetéből is mind több betegre kell számítanunk. Traumatológia 59-40=19. A jelentős csökkentés nem csupán azért volt túlzott, mert korábban is a szakmához illő magas ágykihasználtsággal működött az osztály, hanem azért is, mert ugyanakkor a nagyrészt baleseti ellátást nyújtó bonyhádi sebészeti osztály megszűnt. Ideggyógyászat: 60-44=16. A stroke-os (gutaütött) betegeket is ellátó osztály évek óta túlzsúfolt volt. Reumatológia 33-18=25. Igaz, a megszüntetett ágyak helyén mozgásszervi rehabilitációs osztály működik (17 ággyal), az is igaz, hogy a rehabilitációs ellátásra is szükség van, de a mozgásszervi fekvőbeteg-ellátás ezen intézkedés alapján jelentősen sérült. A fent említett anomáliákon július 1-jével némiképpen sikerült módosítani, ezek közül legfontosabb volt a MDB-ban (Műtő és Diagnosztikus Blokk) elhelyezkedő AITO (Aneszteziológiai Intenzív Terápiás Osztály) 17 ágyának elismertetése volt, de a fenti szakterületek problémái továbbra is megmaradtak. A TEK (területi ellátási kötelezettség) intézményünket érintő legfontosabb anomáliáit soroltuk föl az alábbi táblázatban, ahol látható, hogy a korábban kórházunkban ellátott betegeink egy részét más intézménybe kellene utalnunk. Szakma Korábban is ellátott Igény betegeink elirányítva: -idegsebészet PTE neurotraumatológia, eddig is csak erre voltunk felkészülve -gyermek szemészet Bp.Heim Pál Kórházhoz ezen elvett ellátásokat évtizedek óta végezzük! -gyermek pulmonológia Baranya Megyei Kórházhoz ezen elvett ellátásokat évtizedek óta végezzük -gyermek gasztroenterol. PTE ezen elvett ellátásokat évtizedek óta végezzük -gyermek kardiológia PTE ezen elvett ellátásokat évtizedek óta végezzük -stroke PTE ezen elvett ellátásokat évtizedek óta végezzük -endokrinologia PTE ezen elvett ellátásokat évtizedek óta végezzük -alkohologia Veszprém ezen elvett ellátásokat évtizedek óta végezzük -addiktologia Veszprém ezen elvett ellátásokat évtizedek óta végezzük 3

4 4 Megjegyezzük, hogy a táblázatban szereplő szakmákban a megye betegeit továbbra is ellátjuk, tekintettel, hogy ezt semmi nem tiltja, másrészt a fogadó intézmények kapacitás hiányában amúgy sem tudnák fogadni őket. Kérdés, hogy a kapacitás felosztásnál és TVK (teljesítmény volumen korlát, vagyis az a teljesítményhatár ameddig az OEP fizet a betegellátáásért) megállapításánál a hibás TEK-et mennyire vették figyelembe. Előbbinél (kapacitáselosztás) valószínű (l.d. ideggyógyászati ágyaink számának jelentős csökkentése), utóbbinál (TVK) csak részben játszhatott szerepet, valószínűbb, hogy a korábbi teljesítmény adatok voltak döntőek a TVK megállapításnál. A találgatás oka, hogy sem a kapacitás, sem a TEK, sem a TVK meghatározás módszertana nem volt ismert számunkra. Tekintettel arra, hogy a TVK alapvetően meghatározza az intézmények gazdálkodását, és egyesek azt gondolják, hogy területszerzéssel arányos teljesítménylehetőséghez jutnak, két irányból érte támadás intézményünket: Dombóvár ellátási területét (az ott nem művelt szakmákban és a progresszív ellátásban) átvenné a Kaposi Mór Kórház, azzal az indokkal, hogy Kaposvár közelebb esik és eddig is odajártak a betegek. Egyrészt: Tolna megyéből a Szent Lukács Kórházhoz tartozó terület lakosai hozzávetőlegesen 40%-ának Szekszárd van közelebb, másrészt e terület betegeinek kórházi ellátását korábban 50%-ban Dombóváron, 18%-ban Pécsett, 13%-át Szekszárdon, 8%-át Kaposváron végezték, harmadsorban a TVK megállapításnál a korábbi teljesítménynek lehetett döntő szerepe. Ebből következik, hogy a területarányos TVK átadás mélységesen igazságtalan lenne. Dunaföldvár közel lakosa szeretne a dunaújvárosi kórházhoz tartozni. A Szent Panteleon Kórház viszonyulása a kéréshez pillanatnyi érdekük alapján megjósolható. Ha alacsony a TVK-juk, akkor Szekszárdra irányítják a betegeket (kollegáim szerint nem véletlenszerűen), ha magas teljesítményre van lehetőségük, akkor vonzzák őket. Tekintettel, hogy a település betegeinek 50%-át a TVK bevezetése idején is Dunaújvárosban látták el és 30%-át Szekszárdon, a lakosságarányos TVK átadás reméljük, csak dunaújvárosi illúzió marad. A gyógyító-megelőző tevékenységen kívül továbbra is részt veszünk mind a graduális, mind a postgraduális orvos- és szakdolgozó képzésben. Tevékenységünk során mindenekelőtt a betegek érdekeit tartjuk szem előtt, de a dolgozók és a kórház partnereinek elégedettsége is fontos számunkra, ahogy ezt a Minőségügyi nyilatkozatunk is tartalmazza. Feladataink teljesítésének rendjét az intézmény integrált, 2006 márciusában tanúsított, 2007-ben a felügyeleti auditon is megfelelt minőségügyi rendszere szabályozza. Feladatainkat továbbra is hét telephelyen (Központi telephely, régi kórház, palánki telephely, Pincehelyi Szent Orsolya Kórház, kazánház-mosoda, kórházi gazdaság /Szekszárd-Palánk/, Dombori üdülő) látjuk el. A év legnagyobb eseménye volt a kórház életében a MDB (Műtő és Diagnosztikus Blokk) januári átadása. Az épület 6 steril és 3 szeptikus műtő mellett 17 ágyas intenzív terápiás osztályt (AITO), járóbeteg szakrendeléseket (baleseti sebészet, sebészet, aneszteziológia, urológia, ortopédia), képalkotó diagnosztikát (röntgen, ultragang, angiográfia) és központi sterilizálót foglal magába.

5 5 Az aktív és a krónikus fekvőbeteg ellátás A feladatellátás mennyiségi értékelése Az alábbi táblázat az elmúlt 9 év aktív fekvőbeteg osztályokon ellátott eseteinek számát mutatja (nem beteg, mert egy beteg többször is megjelenhetett): Finanszírozott esetszám (jan.-dec.) O S Z T Á L Y Belgyógyászat Onkológia Haematológia Onkohaematológia össz Belgyógyászat Pincehely Kardiológia Kardiológiai ITO (Immuno)nephrológia SBO I. Belgyógyászat össz Gasztroenterológia Sebészet Érsebészet Sebészet össz Sebészet Pincehely Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat Gyermekgyógyászat Gyermeksebészet Gyermekosztály össz Fül-orr-gége Fül-orr-gége (kúra) Fül-orr-gége össz Szemészet Bőrgyógyászat Ideggyógyászat Ideggyógyászat (kúra) Ideggyógyászat össz Ortopédia Urológia Reumatológia Központi Intenzív Osztály 140 Fertőző Elmegyógyászat Neurosis Pszichiátria össz Tüdőgyógyászat Szájsebészet Patológia Intézet összesen:

6 6 Látható, hogy 2004-ig meredeken nőtt az ellátott esetek száma, a csökkenés a TVK bevezetése után (különösen 2006 nyarától, amikor drasztikus korlátozást vezettek be) kezdődött, majd 2007-ben (a kapacitáscsökkentéssel) tovább folytatódott. Az egy bennfekvés során átlagosan a kórházban töltött idő látható a következő táblázatban: Átlagápolási idő O S Z T Á L Y Belgyógyászat 12,6 11,6 10,6 9,0 7,9 7,6 7,9 7,9 7,9 Onkológia 7,4 8,0 6,7 5,3 4,5 4,2 4,5 4,6 3,9 Haematológia 10,7 9,8 10,4 9,9 9,3 10,2 9,3 8,2 7,5 Onkohaematológia össz. 8,9 8,8 7,9 6,6 5,8 5,8 5,7 5,5 4,7 Belgyógyászat Pincehely 10,2 9,8 10,7 10,5 10,7 10,6 10,1 9,9 10,1 Kardiológia 11,7 10,5 10,6 10,6 10,5 10,3 10,5 10,3 10,4 Kardiológiai ITO 4,7 4,3 5,1 5,1 5,5 5,0 6,2 5,7 6,1 Immunonephrológia 9,4 10,2 12,7 11,3 13,4 11,2 12,1 11,8 13,0 SBO - - 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 I. Belgyógyászat össz. 10,4 9,3 7,9 7,5 7,4 7,1 7,5 7,4 7,7 Gasztroenterológia 8,7 8,7 9,5 9,2 8,7 8,6 8,3 8,1 7,9 Sebészet 10,6 9,7 8,9 8,2 8,0 7,8 7,4 7,5 6,9 Érsebészet 17,9 15,5 15,3 13,6 11,5 12,7 12,7 11,1 11,7 Sebészet össz. 11,8 10,8 10,2 9,3 8,8 8,8 8,8 8,5 8,0 Sebészet Pincehely 10,2 7,9 7,9 8,0 8,9 8,3 1,0 1,0 - Traumatológia 9,8 8,4 8,0 7,5 8,1 8,2 8,8 8,5 8,4 Szülészet-nőgyógyászat 4,7 4,7 4,6 4,4 4,4 4,5 4,6 4,4 4,8 Gyermekgyógyászat 5,5 4,8 5,3 5,1 5,0 4,8 4,5 4,7 4,5 Gyermeksebészet - - 3,1 2,9 2,6 2,7 3,0 2,8 2,3 Gyermekosztály össz. 5,5 4,8 4,8 4,6 4,5 4,4 4,2 4,4 4,1 Fül-orr-gége 5,6 5,0 4,4 4,3 4,2 3,8 3,3 2,9 3,6 Fül-orr-gége (kúra) ,7 9,2 9,2 8,3 - Fül-orr-gége össz. 5,6 5,0 4,4 4,3 4,2 4,3 4,0 3,5 3,7 Szemészet 5,5 4,0 3,3 3,3 3,3 3,2 2,8 2,4 1,6 Bőrgyógyászat 12,3 11,5 11,5 11,8 11,2 10,4 10,7 11,1 10,8 Ideggyógyászat 10,7 10,7 10,2 10,2 10,7 10,4 10,5 10,1 8,5 Ideggyógyászat (kúra) - - 6,9 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 - Ideggyógyászat össz. 10,7 10,7 10,0 9,9 10,2 9,8 9,9 9,5 8,7 Ortopédia 7,4 7,1 7,1 6,8 6,9 7,4 8,6 8,2 8,4 Urológia 8,1 7,4 5,5 4,8 4,0 4,0 3,9 4,7 4,5 Reumatológia 12,1 10,7 10,7 9,9 9,9 10,2 10,9 10,1 9,6 Fertőző 11,4 10,9 12,1 13,0 14,3 15,8 15,5 14,8 11,3 Elmegyógyászat 18,2 16,2 19,5 17,9 17,1 17,6 16,7 17,0 15,0 Neurosis ,0 18,8 18,3 20,6 16,9 17,4 18,4 Pszichiátria össz. 18,2 16,2 19,6 18,0 17,3 18,1 16,7 17,0 18,1 Tüdőgyógyászat 12,9 10,4 10,5 11,5 10,7 11,3 11,0 10,1 18,1 Szájsebészet - - 2,2 3,5 2,0 1,5 1,2 1,4 9,2 Patológia - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intézet összesen: 8,8 8,1 7,8 7,5 7,3 7,3 7,3 7,1 6,8

7 7 Látható az átlagos ápolási idő fokozatos csökkenése. Kiemelendő a belgyógyászat csaknem 3-, a sebészet csaknem 4-, az urológia 3,6-, a szemészet majdnem 4 napos csökkenése. Ez a gyorsabb diagnosztikának, a korszerűbb eljárásoknak, és a teljesítményfinanszírozásnak köszönhető elsősorban. (A kúraszerű ellátások nem szűntek meg, csak a normál ellátással együtt jelentek meg 2007-ben.) Krónikus osztályaink forgalmi adatai Betegszám Ápolási nap Belgyógyászat utógondozó Krónikus Pincehely Pulm. krónikus Pszichiátria rehab Mozgásszervi rehab Kardiológiai rehab Összesen Az adatokból kiderül, hogy a 2006-hoz képest 20%-kal több ágyat nem tudtuk kihasználni, az egész évre számolható többletápolási nap vel marad el ettől. Ennek oka (azon kívül, hogy csak ¾ évre érvényes a magasabb /plusz 50!/ ágyszám), a kardiológiai rehabilitáció feltételeinek kialakításához szükséges idő, ezen ágyak egy részének az aktív osztályokhoz rendelt szétszórtsága. A évi járó és fekvőbeteg teljesítmény és a kifizetési adatok A pénzforgalmi évre (a finanszírozás 3 havi csúszással érkezik!) vonatkozóan mutatja az ábra a fekvő és járóbeteg ellátásban a teljesítmény lehetőségeinket, ill. annak kihasználását: pénzforgalmi év Fekvő Járó (NP) (Súlyszám) TVK összesen Teljesítmény összesen Kihasználás 99% 102% Járó és fekvő(ft) Fel nem használt Fel nem használt Adott havi többlet miatt nem finanszírozott (Ft) Ft Ft

8 8 Látható, hogy a fel nem használt teljesítmény (összesen 78 M Ft) jelentős részéért a járóbeteg-ellátásban csökkenő betegforgalom felelős, ami elsősorban a vizitdíj bevezetésének a következménye. A TVK kihasználás elmaradásának másik oka, hogy az ágyszám-csökkentéssel egy időben a járó ellátás TVK-ját megemelték, továbbá, hogy a 2006 júliusától elrendelt TVK redukció miatt a járóbeteg-ellátásban korlátozásokat vezettünk be. A sokszor már a letelt hónap után megismert TVK-hoz való alkalmazkodás lehetetlen, de a betegellátás teljesítményének (ez egyébként orvosok számára ma 15 évvel a jelenlegi finanszírozási rendszer bevezetése után is visszás) a szabályozása nem egyszerű, így nagy a rendszer tehetetlensége, vagyis egy intézkedés hatása csak később érvényesül, de addigra már gyakran más elvárást kellene megfogalmaznunk. A szabályok, adta lehetőségek maximális kihasználásával sikerült elérni, hogy végül ennek ellenére csak (!) 78 millió forint bevételtől estünk el a ki nem használt TVK miatt. Az adott havi túllépések miatt el nem számolt összeg 133 M Ft volt. Ehhez jön még 6 M Ft amit a 100 százalék feletti aktív ágykihasználtság túllépése miatt nem fizettek ki. Tehát: 133 millió forintot érő betegellátásért ami hangsúlyozzuk, ténylegesen megtörtént (!) egyetlen fillért nem kaptunk. Ez jellemzően a jelentős ágycsökkentéssel sújtott osztályokon fordult elő, és a betegellátás biztonsága érdekében többnyire nem is kerülhető el. Az ilyen esetek elkerülésére 2007 márciusában a tervezett műtétek átmeneti leállításáról döntöttünk (daganat, daganat gyanús és egyéb sürgősségi ellátás biztosítása mellett), ami EBF (Egészségbiztosítási Felügyelet) azonnali vizsgálatát vonta maga után. Tekintettel arra, hogy a megszorítások miatt kasszamaradvány képződött, ennek egy részét teljesítményarányosan megkapták az intézmények. Az év végi korrekciókkal végül az OEP bevétel 2,07 %-kal haladta meg az előző évit. Az egyes fekvőbeteg ellátó osztályok rövid értékelése Sebészet: A sebészeti osztály betegforgalma 8,8%-kal csökkent, ezen belül az érsebészeté 25,8%- kal, a súlyszám csökkenés 15,5%-os volt. Ez kezdetben a TVK csökkenéssel (ekkor az alacsony teljesítménylehetőség miatt altató orvosokat bocsátottunk el), később érsebész-hiánnyal (két főre csökkent a számuk, azóta Bajáról is jár át kollega), a 3. negyedévben inkább aneszteziológus-hiánnyal volt magyarázható (a korábban elküldött orvos is csak jelentős többletbérért jött volna vissza). Ezen kívül a tavalyi évben megkezdett rekonstrukció miatt az osztály működése jelentősen megnehezült. Mivel a Központi Intenzív Osztály kapacitása elegendő a sebészeti betegek fogadására, ezért az osztály u.n. szubintenzív részlege megszűnt. Traumatológia: Az osztály forgalma a korábban ott működő, de személyzetében elkülönülő intenzív osztály nélkül 4,8 százalékkal csökkent (súlyszámban). Emellett a szerződött ágyak száma 59-ről 40-re, majd a korrigálás után 42-re csökkent (6 korábbi intenzí ágy átkerült az AITO-a). Amennyiben a tényleges 53 (59-6) ágyat tekintjük kiindulási alapnak, ez 17 százalékos csökkenés! Az ágykihasználtság többször haladta meg a 100 százalékot, emiatt nem fizettek ki 2,4 millió forintot érő teljesítményünket. A működést nehezítette a B- épület rekonstrukciója is. Az osztály krónikus ágyak (5 ágy) használatával próbálta biztosítani a zavartalan betegellátást.

9 9 Szülészet-nőgyógyászat: Az osztályon ellátott fekvő esetek száma 615-el emelkedett, ami elsősorban a bonyhádi szülészet megszűnésének tulajdonítható, az új osztályvezető főorvos is sokat lendített a szakmai munka színvonalán. Ortopédia: Az ellátott esetszám 18,9 %-kal, a súlyszám 20,5%-kal csökkent. A sebészetinél leírt magyarázat itt hatványozottan érvényes, hiszen a teljesítmény csökkentésekor és az aneszteziológus-hiány esetén is elsősorban a tervezett, halasztható műtétek elhagyása kerül előtérbe. Így a várólista tovább nőtt, és további növekedés várható. Urológia: A tavalyelőtti 12,5%-os forgalomcsökkenést további 16,4%-os követte 2007-ben, amihez az ismert tényezőkön kívül a szakorvosok számának csökkenése is hozzájárulhatott, a 6-tal kevesebb ágy semmiképpen. Az új kapacitás elegendőnek tűnik. Fertőző Osztály: Az esetszám 15%-kal, a súlyszám 12,8%-kal csökkent. Az első körben 2-vel, majd újabb 3-mal kevesebb ágyon, változatlan szakmai feladatot látnak el. Az ágyszám csökkenése és az ápolás jellege (hosszú ápolási idejű, krónikus betegségben szenvedő betegek) miatt 5 krónikus ágyat használhat az osztály. Pszichiátria: Az ágyak száma 11-gyel csökkent (19%), ez a betegforgalomban is meglátszott: 23,3%- kal kevesebb beteget láttunk el. Ez azt mutatná, hogy valóban nem volt szükség az ágyakra, hiszen a kevesebb ágyon, kisebb ágykihasználással dolgoztunk. Ez azonban nem igaz, mert a forgalomcsökkenés sajnos 2 szakaorvos /egyikük megbízott osztályvezető/ svédországi munkavállalása miatti szakember-hiány következménye volt. Amit igazol az is, hogy 2008-ban munkába állt főorvos első hónapi munkájának tapasztalata szerint feltétlen ágyakat kellene visszaigényelni. Aneszteziológia (AITO) Végre 2007 júliusától ágyátcsoportosítással sikerült elismertetni az AITO 17 ágyát, amelyen a műtétes szakterületek betegeit szolgáló, magas szakmai színvonalú munka folyik. Korábban a 6 ágyas Baleseti Sebészet égisze alatt működött az osztály, de már 4 éve az aneszteziológusok vezetésével. A MDB átadását követően a Sebészeti Osztály intenzív ágyai megszűntek. Mozgásszervi, majd belgyógyászati kónikus osztály (Pincehely): Az osztály mozgásszervi profilja a tavalyi struktúraváltozást követően megszűnt, az osztályt vezető reumatológus, rehabilitációs szakorvos Szekszárdra került. Azóta az osztály a belgyógyászattal közösen működik. I. Belgyógyászat: Az osztály korábban 3 részből állt (intenzív (ITO), kardiológia, nefrológia /vesebetegségek speciális ellátása/). Az ágyszám-változás során a kardiológiai ágyak száma 8-cal csökkent, az ITO és a nefrológia változatlan maradt, viszont 15 kardiológiai rehabilitációs ágyat kapott az osztály. A kardiológiai részlegen a betegforgalom 12,6%-kal, az ITO-n 8,6%-kal, a nefrológián 6%-kal csökkent. Ugyanakkor az ITO-n a fekvőbeteg-ellátás

10 finanszírozásának alapjául szolgáló súlyszám növekedett, ami arra utal, hogy súlyosabb betegeket láttunk itt el. A rehabilitációs osztály forgalma alacsony volt, ez részben a szükséges átalakításoknak tulajdonítható (a korábbi belgyógyászati ambulancia helyére került). Részben az osztályhoz tartozik a SBO (Sürgősségi Betegellátó Osztály), amely 2007-ben döntően minisztériumi pályázati forrásból a belgyógyászati tömb alagsorában került kialakításra 10 ággyal. Átadása óta önálló nővérgárdával működik, továbbra is az I. Belgyógyászati Osztály vezetőjének irányításával, egy főállású orvossal, és a belgyógyászati osztályok orvosainak közreműködésével, akik immár műszak-szerű munkarendben dolgoznak. Ezzel a sürgősségi betegellátás feltételei javultak, de a mai un. egybeléptetős követelménynek nem felel meg. Belgyógyászati utókezelő: Az osztály ágyainak száma fizikailag nem változott, a felosztás során kapott 50 krónikus ágyból 32 ágy volt címkézett: 17 mozgásszervi rehabilitáció és a 15 kardiológiai rehabilitáció. A pincehelyi és a tüdőgyógyászati krónikus részleg ágyainak száma 4-4-gyel csökkent, tehát ezzel a 8 ággyal és az 50-ből megmarad 18 (50-32) ággyal bővült a krónikus belgyógyászat, amely felosztásra került a korábban jelzett jelentősen megcsonkított osztályokra (III. Belgyógyászat, Ideggyógyászat, Gasztroenterológia, Traumatológia, Fertőző). A belgyógyászati utókezelő a tőle megszokott egyenletes teljesítményt nyújtotta 2007-ben is. Elme rehabilitáció: Az ellátott esetek száma nem, de az ellátási napok száma 2,2%-kal csökkent. Szájsebészet: Tekintettel arra, hogy a szájsebész kollega már csak részmunkaidőben dolgozik, és nehezen tehető érdekeltté a betegek fekvőbetegként történő ellátásában, egyre csökken a szájsebészeti ágyaink kihasználtsága. II. Belgyógyászat: Az aktív ágyszám-csökkenés 15%-os, a betegszám és teljesítménycsökkenés 12% körüli volt. Év közben főorvos-váltás történt, változatlan maradt a feladat és a szakmai összetétel. Magas ágykihasználtsággal és a viszonylag alacsony átlagos ápolási idővel dolgoznak. Az osztály krónikus ágyak (4 ágy) használatával próbálta felszabadítani a túlterhelt aktív ellátást. Bőrgyógyászat: Az ágyszám 10-, az esetszám 13,3-, a súlyszám 16,4%-kal csökkent. Az ágyszám csökkentés ellenére csökkent az ágykihasználtság. Ezen az osztályon lehet talán leginkább a csökkenő forgalom mögött a napidíj bevezetésének hatását felelőssé tenni. Tüdőgyógyászat: Az aktív osztály ágyszáma 6-tal, a krónikusé 4-gyel csökkent. Az aktív osztályon az ellátott betegek száma és a súlyszám is nőtt (közel 7%-kal), a krónikuson az előző évivel lényegében megegyező volt a teljesítmény. 10

11 11 Belgyógyászat, Pincehely: Az osztály ágyszáma felére (20) csökkent és átvette a krónikus osztályt, így csak egy szinten folyik fekvőbeteg-ellátás. A jobban finanszírozott aktív ágyak számának jelentős csökkenése és a rendszeres orvoshiány miatt apadó bevételek a részleg eddig sem jelentéktelen veszteségét tovább növelték. III. Belgyógyászat: Az ágyszám 6-tal (15%) csökkent, a betegforgalom 17,3%-kal, a súlyszám 15,1%-kal. Az osztály szakmai feladata változatlan volt. Az osztályon krónikus ágyak (4 ágy) segítségével próbáltuk kompenzálni a megszűnő aktív ágyakat. Onko-haematológia: Az onkológiai ágyak száma nem változott, az estek száma 14%-kal, a súlyszám 35,2%-kal nőtt. Utóbbinak oka, hogy az osztályvezető onkológiai szakvizsgájának köszönhetően új terápiás eljárásokra való jogosultságot nyert az osztály. Ez a gyógyszerköltségek jelentős növekedését is eredményezte (aminek a magas súlyszámból a fedezete egyébként megvan). A haematológiai ágyak száma 2-vel csökkent, az ellátott betegek száma lényegében nem változott. Reumatológia: Az átalakítás nagy vesztese ez az osztály, az ágyszám 41%-kal csökkent. Így nehéz a teljesítményét értékelni. A megszűnő ágyak helyén jött létre a Rehabilitációs Osztály 17 ággyal, dr. Sima Ferenc vezetésével. A rehabilitáció tárgyi feltételeinek megteremtésére minisztériumi pályázati pénzből (az épület alagsorában fürdő-tornaterem kialakítása) került sor. Finanszírozási szempontból a reumatológia-rehabiltációs ágycsere rendkívül hátrányos. Átlagos kihasználtságot feltételezve egy aktív ágy bevételteremtő képessége éves szinten 2 millió forinttal magasabb. Szemészet: Az ágyak száma 24-ről 18-ra csökkent, de az ágykihasználás így sem magas, köszönhető ez annak, hogy a beavatkozásaik zömét egynapos ellátásban végzik. A betegforgalom (3,3%) és a súlyszám (10,6%) csökkenése az év első felében az alacsony TVK miatti teljesítmény-visszafogás eredménye. Gyermekgyógyászat: Az ágyak száma 7-tel csökkent, ez nem jelentett problémát a betegellátásban, de a betegforgalom itt is csökkent 7,6%-kal, a súlyszám 4,6%-kal. A szakmai profil kiegészült külsős vállalkozók által végzett vizelet-visszatartási zavar kezelését szolgáló tréning programokkal, amit a TVK függvényében vagy kértünk, vagy szüneteltettünk. Ideggyógyászat: A szinte mindig zsúfolt osztály ágyszáma végül 10-el, 17%-kal csökkent. Az aktív ágyakon ellátott betegek száma ehhez képest nem változott, a súlyszám minimálisan (4,4%-kal) csökkent. Ez sajnos azt eredményezte, hogy a 100%-os ágykihasználtság túllépése miatt jelentős visszavonásaink voltak. A csökkentést megpróbáltuk krónikus ágyakkal kompenzálni (8 ágy), de mint az előző mondatból is kiderül ez csak részben sikerült.

12 12 Fül-orr-gégészet: Az ágyak száma 22-ről 18-ra csökkent, ám ágykihasználás alapján nem ez volt az oka a jelentős forgalomesésnek (25,7%) és a súlyszám csökkenésnek (21,5%). A fül-orrgégészeten (mind a járó szakellátásban, mind a fekvőbeteg ellátásban) lehetett leggyorsabban és legmarkánsabban észlelni a vizitdíj és a napidíj bevezetésének a hatását. Fül-orr-gégészeti járóbeteg esetszámok összesen ( ) esetszám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Esetszám Fül-orr-gégészet fekvőbeteg ellátás esetszáma ( ) Hónap

13 13 A járóbeteg-szakellátás A járóbeteg-szakellátás keretében ellátott esetszámot, annak előző évihez képest történő változását %-ban, és az ezzel kapcsolatos német pontszámot (NP) /ez a finanszírozás alapja/, mutatja az alábbi táblázat: Járóbeteg és labor teljesítmény Mammográfia nélkül Esetszám Évek Eset Beavatkozás Német pont változás előző évhez képest % % % % % % % % Látható, hogy több mint 3 hónapnyi esetszámmal csökkent a forgalom a járóbetegellátásban, ami egyértelműen a vizitdíj bevezetésének a következménye. Tekintettel arra, hogy nem ismert fölmérés arra vonatkozóan, hogy milyen ellátásra szorulók maradtak ki az ellátásból, bátorság lenne azt állítani, hogy az egyébként fölöslegesen orvoshoz fordulók száma csökkent ilyen jelentősen, különösen, ha szakmánként meggondoljuk, hogy milyen problémával jelentkeznek a betegek a szakrendeléseinken. Az alábbi táblázatban az ellátott esetszám-változást mutatjuk be szakrendelésenként, kiemelve azokat, ahol a csökkenés jelentős volt: Munkahely Eset Eset Eset Anaesthesiológia-és fájdalom amb Belgyógyászati amb./pincehely/ Nephrológia Kardiológia I Kardiológia II Belgyógy.jell.sürg.betegellátás ECHO. Kardiológiai amb EKG. diagnosztika Kardiológiai diagn. ambulancia Gasztroent. diagn. szakamb Gasztroent. diagn. szakrendelés Haematológiai ambulancia Diabetológia Neuro-endokrinológia Emlőbeteggondozás Haematológiai szakrendelés Haematológiai labor

14 14 Onko-hamatológia Időskori bel.-és gasztro.szakr Krónikus belgyógyászat Bőrgyógyászati ambulancia Bőr-és nemibeteg szakr. I Bőr-és nemibeteg szakr. II Addiktológiai amb./palánk/ Fizikó-és mozgástherápia amb Fül-orr-gégészeti ambulancia Fül-orr-gége szr. I Fül-orr-gége szr. II Audiológiai szakrendelés Objektiv audiológiai amb Gyermek fül-orr-gége szr Foglalkozás eü. szakrendelés Bőr-és nemibeteg gondozó I Bőr-és nemibeteg gondozó II Mentálhyg. gondozó I Mentálhyg. gondozó II Onkológiai gondozó Tüdőszűrés és gondozás I Tüdőszűrés és gondozás II Koraszülött utógondozó Gyermekgyógyászati amb Gyermekgyógyászati szakr Gyermek sebészeti ambulancia Gyermek konduktiv therápia Gyermek ideggyógyászati szakr Gyermekpulmonológia Gyermek gastroenterológia Gyermek kardiológia Gyermek mentálhyg. szakr. I Gyermek mentálhyg. szakr. II Gyermek mentálhyg. gondozó I Gyermek mentálhyg. gondozó II Ideggyógyászati szakrendelés I Ideggyógyászati szakrendelés II STROKE ambulancia Fertőző ambulancia Hepatológiai szakrendelés Izotóp diagn. és therápia Központi laboratórium Rendelőintézet labor./pincehely/ Mammográfia Mentálhygienes szakr. I Mentálhygienes szakr. II Onkológiai szakrendelés Orthopédiai ambulancia Orthopédiai szakrendelés Pathológiai-cytol. szakr

15 15 Mozgásszervi rehabilitáció Elmegyógyászat ambulancia Rend.int.Fizió-és mozgástherápia Belgyógyászat I Belgyógyászat II Reumatológia-és osteop. amb Reumatológiai szakrendelés I Reuma-és fizioth. szr. II Rendelőintézet Rtg Központi általános Rtg Angiográfia Központi UH Gyermekgyógy. UH. diagn. amb Gyermek radiológia Röntgen, UH Pincehely Sebészeti ambulancia Proktológiai amb STOMA gondozás Sebészeti szakrendelés Érsebészeti ambulancia Plasztikai sebészeti amb Sebészeti amb./pincehely/ Szemészeti ambulancia Kontaktlencse-és refraktiv amb Szemészeti szakrendelés I Szemészeti szakrendelés II Szemészeti LASER ambulancia Gyermek szemészeti szr Szülészeti ambulancia Nőgyógyászati szakrendelés Ifjusági ambulancia Meddőségi tanácsadó Inkontinencia amb Család-és nővéd. tanácsadás Terhes szakrendelés Menopausa szakrendelés Szülészeti UH. diagn. amb Gyermeknőgyógyászati amb Szülészeti szakr. /Pincehely/ Traumatológiai ambulancia I Traumatológiai ambulancia II Traumatológiai ambulancia III Traumatológia I. szr Traumatológia II. szr Tüdőgyógyászati ambulancia Tüdőgyógyászati szakrendelés I Tüdőgyógyászati szakrendelés II Urológiai ambulancia Urológiai szakrendelés Intézmény összesen

16 Az ellátási helyenkénti elemzéstől eltekintünk, a táblázat adatai önmagukért beszélnek. A feladatellátás minőségi értékelése A minőségügyi rendszerünk keretében intézményi és osztályos minőségi célkitűzéseink vannak, melyek követése folyamatos. Ilyenek pld. a dekubituszok (felfekvés), a húgyúti infekciók, ismételten műtétre szorulók, a nozokomiális infekciók (az intézményben történő fertőzések) számának csökkentése, de újabb indikátorokat is választottunk (ismételt műtétre kerülő betegek száma, stroke-os, szívinfarktusos betegek számának változása). A fekvőbeteg osztályokon észlelt nozokomiális fertőzéseket a Higiénés Osztály munkatársai rendszeresen ellenőrzik, az adatokat elemzik a szükséges intézkedésre javaslatot tesznek közvetlen az osztályoknak és szükség szerint a vezetésnek, ill. rendszeresen járványügyi megbeszéléseken is előkerül a téma. Összességében elmondhatjuk, hogy kórházunk járványügyi helyzete a Calici vírus és az MRSA környezetünkben való gyakorisága és a rossz infrastrukturális feltételekhez képest kielégítőnek mondható. A minőségi munka személyi feltétele a felkészült osztályvezető, orvos és szakdolgozó évben több a szakmai színvonalat alapvetően meghatározó osztályvezető főorvos ment nyugdíjba illetve távozott intézményünkből, akiknek a pótlása részben megtörtént, illetve folyamatban van. A Kórházi Tudományos Fórum havi rendszerességgel rendez főként kórházunk dolgozói által, de többször neves vidéki szakemberek bevonásával tartott előadásokat. Az Intézményi Tudományos Tanács átlagosan havonta szervez másodorvosi, közismertebb nevén kórházi tudományos fórumot, amelyek keretében főként kórházunk dolgozói, de többször neves vidéki szakemberek tartanak szakmai előadásokat ben a fórumok témái között belgyógyászati, sebészeti, kardiológiai, és urológiai kérdések kerültek terítékre. Munkatársaink tudományos szervező munkáját dicséri, hogy rendszeresen szervezünk neves hazai szakemberek részvételével országos, illetve regionális továbbképző konferenciákat is. Ilyen volt pl. a regionális kardiológiai konferencia, amelyet I. sz. belgyógyászati osztályunk; a vérzés és vérzéscsillapítás témakörében tartott regionális továbbképző tanfolyam belgyógyászok, gasztroenterológusok és a társszakmák valamint a régió háziorvosai számára, amelyet II. sz. belgyógyászatunk; vagy az országos sebészeti ápolási konferencia, amit sebészeti osztályunk szervezett. Folytatódott 2007-ben is az elsősorban háziorvosoknak, de kórházi orvosoknak is szóló továbbképző sorozat, amelyet a Tolna Megyei Kardiovaszkuláris Klub (vezetője: dr. Józan-Jilling Mihály osztályvezető főorvos) szervez a szekszárdi Korona étteremben. A témák között szerepeltek egyebek között a dohányzásról való leszokást segítő gyógyszerek felírását érintő aktuális törvények, a vese- és hólyagdaganatok diagnosztikája és komplex kezelése, a béta-blokkolók törzsfejlődése, a postmenopauzális állapot kezelése, az arteriográfos szűrés jelentősége és a prosztatarák kezelése. Az Intézményi Tudományos Tanács minden évben meghirdeti Balassa-nap előtt a 35 év alatti orvosok és szakdolgozók körében azt a tudományos pályázatot, melynek eredményhirdetése a Balassa-napon történik ben 3 fiatal orvos és 3 szakdolgozó ért el helyezést a pályázaton, munkájukat támogatók segítségével jutalmaztunk. Vendég előadónak dr. Blasszauer Béla bioetikust valamint dr. Pisztora Ferenc pszichiátert, nyugalmazott osztályvezető főorvosunkat kértük fel, akik értékes gondolataikat osztottak meg a hallgatósággal. 16

17 Az intézmény munkájának minőségi értékeléséhez tartozik az ápolási terület is. Kórházunkban átlagosan havi rendszerességgel tartunk szakdolgozói fórumot, amelyen alkalmanként 4-5 az osztályokat bemutató, ill. diplomamunkát bemutató előadás hangzik el ben 7 szakdolgozói fórumra került sor, és a munkatársaink szervezték a szakdolgozók megyei fórumát is. Az ápolási igazgatóság koordinálta Az egészségügyi dolgozók szerepe a lakosság egészségfejlesztésében című továbbképzést, továbbképzést szerveztek a krízismenedzsmentről a Méltósággal az út végén Hospice Alapítvánnyal közösen pedig továbbképzést tartottak a gyász feldolgozásáról, a gyászhírek közléséről. A Betegápolásért Alapítvány, az ápolási igazgatóság a Magyar Ápolási Egyesület Tolna Megyei Szervezete közösen szervezte a hagyományos ápolók napi rendezvényt, amelynek keretében az ápolók, szakdolgozók minden évben szakmai előadásokon ismertetik kollégáikkal a betegápolás és gondozás területén elért eredményeiket ill. tapasztalataikat. Az intézmény munkájának minőségi értékeléséhez tartozik az ápolási terület is. Kétségtelen, hogy a minőségi ápolás tárgyi feltételei az elavult épület infrastrukturális körülményeken túl is javítandók. A minőségi munkára való törekvést jelzi, hogy számos az ápolási tevékenységgel is kapcsolatos protokollt dolgoztak ki (pld. decubitus prevenció és ellátás protokollja, újraélesztési protokoll, ápolás szakmai ellenőrzések szabályzata, perifériás branül bekötése, ellátása és ellenőrzésének szabályzata, a centrális véna ellátásának szabályzata, beteg pénz- és értékkezelésének szabályzata, betegbaleset jelentés szabályzata), oktatási kurzusokat terveznek, és az osztályokon folyó ápolási munka rendszeres és részletes ellenőrzését, értékelését végzik. Rendszeresen végzünk betegelégedettségi vizsgálatot, a év elején zajlott vizsgálatot követően a következő megoldandó problémák merültek föl: korai ébresztés, hosszú a várakozási idő, az osztályra kerülés és az ágy elfoglalása között (ortopédia, sebészet, traumatológia), hidegen érkezik az ebéd (III. Belgyógyászat, Tüdőgyógyászat, Fertőző Osztály, Bőrgyógyászat, Szülészet, Reumatológia), az orvos/ok hozzáállását két osztályon kifogásolták. A jelezett elégedetlenség valóságának tisztázása, okainak feltárása és a megoldás keresése a vezetés feladata. A feladatellátás személyi feltételei A felső-vezetésben 2007-ben változás nem történt. A főorvosi karban viszont számos változás történt: A Pszihiátriai Osztály megbízott főorvosa Szekeres István bejelentette távozását, ezt követően Czirmai Ildikó kapott megbízást erre a feladatra, majd ő is bejelentette, hogy legfeljebb februárig vállalja februárjától a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező Motika Dezső vezeti az osztályt tavaszán bejelentette nyugdíjba vonulási szándékát Nagy József a Szülészeti Nőgyógyászati Osztály vezetője. A meghirdetett állásra 2 jelentkező akadt, végül Répásy István került kinevezésre, aki a Baranya Megyei Kórházban dolgozott korábban. A nyár folyamán befejezte munkáját intézményünkben nyugdíjazás miatt Simon László professzor is. Salamon Ágnes kapott megbízást átmenetileg az osztály vezetésére, majd 2008 márciusában Garamszegi Mária foglalta el a helyét, aki április 1-től már kinevezett vezetője az osztálynak. 17

18 nyarán nyugdíjba vonult Pasztarak Erzsébet az Izotóp-diagnosztikai Osztály vezetője. Megbízott utóda Bordy Zsuzsanna decemberében alig egy éves munka után bejelentett távozását Dúll Gábor a Fül-Orr-Gégészeti Osztály vezetője. Pótlása komoly problémát jelent e beszámoló megírása idején is év végén meghirdettük a Gyermekgyógyászati Osztály vezető állást is, mivel Schultz Károly 2008 januárjában nyugdíjazás miatt befejezte munkáját kórházunkban. (Harangi Ferenc februártól kinevezett osztályvezető főorvos, ő is a Baranya Megyei Kórházban dolgozott korábban.) Ugyanakkor hirdettük meg a Kórbonctani Osztály vezetői állást is (Fehér István megbízott főorvos volt). A pályázatra Bogner Barna jelentkezett (akit a szakmai kollégium hasonló egyetértéssel támogatott, mint Harangi és Répásy főorvosokat), és 2008 márciustól került kinevezésre ben 48 orvos lépett ki az intézményből, de közülük 23-an a kórházban maradtak (8 rezidensi rendszerbe lépett, 4 rezidensből közalkalmazott, 6 szellemi szabadfoglalkozású lett, 5 vállalkozói jogviszonyt létesített), velük együtt 42-en léptek be december végén 24 orvos hiányzott a kórházból. A legjelentősebb hiány a Fül-, Orr-, Gégészeti-, a Röntgen -, a Pszihiátriai - és az Aneszteziológiai Osztályon van. A szakdolgozói létszám, és képzettségi adatokat illetően az ápolási igazgató éves beszámolójából idézünk: Szakdolgozói összlétszám: Üres állások száma: (Üres állás= betölteni nem szándékozott állát jelenti.) Betegágy mellett dolgozók száma: 536 Betegágy melletti szakdolgozók aránya az összes szakdolgozói létszám 59% Szakképzettek aránya összes szakdolgozói létszám: 87% Főiskolát végzettek aránya összes szakdolgozói létszám. 8. 7% Egyetemet végzettek aránya az összes szakdolgozói létszám: 0, 6% A jelenleg tovább szigorított finanszírozási rendszer nem teszi lehetővé a szakdolgozói létszám bővítését, sőt a feladatok racionalizálása mellett további csökkentés várható, egyrészt a bevezetett munkaidő csökkentés miatt, másrészt a kórház financiális helyzete miatt. Tehát az ápolási munka feltételei humánerőforrás tükrében nem javulást, hanem romlást mutatnak, így a rendszerben dolgozó ápolók fizikai és pszichikai terhelése tovább növekszik. E tényezőket nevezik meg a pályát elhagyók legtöbbször az alacsony bérezés mellett a távozás okaként. A feladatellátás tárgyi feltételei Az intézményben folyó szakmai tevékenység tárgyi feltételei 2007-ben jelentősen javultak a MDB átadásával és a SBO kialakításával. A korszerűen felszerelt műtők, a minden igényt kielégítő 17 ágyas intenzív osztály, az új digitalizált röntgen készülékek, a modern eszközökkel felszerelt központi sterilizáló régen várt fejlesztések a kórház életében. A belgyógyászati tömb alagsorában kialakított 10 ágyas SBO-n kiváló körülmények között, szervezettebben folyik a belgyógyászati jellegű sürgősségi ellátás,

19 ami a mai egy kapubelépés elvárásnak nem felel meg egészen. Ezért tervezzünk, egy minden igényt kielégítő SBO kialakítását TIOP pályázati támogatással a MDB bővítésével. Gyógyszerhiány átmenetileg sem volt. A nagyobb értékű orvostechnikai eszközökre és tartozékaira lényegesen kevesebbet tudtunk költeni, mint az előző években. Legjelentősebb volt az informatikai rendszer HEFOP 4.4. keretében történő fejlesztésének befejezése. A diagnosztikai, ill. gyógyítási tevékenységet szolgáló nagy értékű eszközbeszerzés nem történt. De számos területen szükséges lenne részben fejlesztés, részben korszerűsítés céljából, ilyenek: MRI beszerzése (már csak 2 megye van rajtunk kívül, ahol nincs), speciális (nyelőcsőn keresztült történő szív-vizsgálatra alkalmas) ultrahang fej, urológia számára ultrahang speciális fejekkel, és un. urodinámiás készülék, speciális rtg. képet megjelenítő eszköz (foszforlemezes előhívó), gyomor és béltükrözésre szolgáló eszközök, hogy csak a legfontosabbakat említsük, de idetartozik a lassan elavuló CT és számos ultrahang készülék cseréje is. Az ápolási eszközök folyamatos biztosítása és fejlesztése jelentős anyagi erőforrást igényelne az ápolási igazgatóság által évek óta jól menedzselt alapítvány áldásos munkája ellenére. Sajnos a romló gazdasági helyzet ezen a területen is észlelhető. - írtam az előző 2 évi beszámolóban, ma mindez hatványozottan érvényes! A gyógyítás tárgyi feltételei közé tartozik a megfelelő épület-infrastruktúra is. A B épületben kezdődött rekonstrukció végre ezen a területen is javulást fog eredményezni, de súlyos gondok vannak a C- épületben, a belgyógyászati tömbben, az elme-reumatológia épületben is. Most látszik igazán, hogy 10 évig elhúzódó MDB beruházás mekkora károkat okozott az intézménynek. Ez a 10 év ilyen nagyságú kórházak számára sokmilliárdos fejlesztést hozott. Néhány egyéb kérdés, amely az intézmény szakmai feladatának teljesítésével összefügg: Felelősségbiztosítás, peres ügyek: Az újonnan alakult Egészségbiztosítási felügyelet (EBF) bíztatására számos beteg/hozzátartozó fordul a testülethez, ami kezdetben írásos válasz követően maga vizsgálta ki és bírálta el a panasz jogosságát, újabban az ÁNTSZ-re testálja ezt a feladatot, ami azután a szakfelügyelők bevonásával végez alapos vizsgálatot. A bejelentések száma egyre nő, de eddigi tapasztalat szerint a panasz többnyire megalapozatlan, az EBF egyetlen alkalommal sem rótt ki büntetést számunkra. Lehet, hogy a beteg/hozzátartozó (ügyvédi iroda?) próbapernek tekinti az EBF-hez benyújtott panaszt, vagy orvos szakértői vizsgálat helyett választják ezt a módszert? 2007-ben 4 új keresetet nyújtottak be ellenünk. Három korábbi ügy zárult le, egy perveszteséggel. Erre három millió Ft kifizetés történt december 31-én 11 per volt folyamatban. Az intézményi fejlesztési elképzeléseinket nehéz meghatározni, akkor, amikor nem lehet pontosan tudni, hogy milyen nagyságrendű források állnak majd rendelkezésre. Az egyértelmű, hogy csak pályázati pénzből lesz lehetőség fejlesztésre év elején írták ki a sürgősségi osztály fejlesztését célzó pályázatot, ennek összeállítása a beszámoló írása során folyik. Mint a beszámolóban már említettük a MDB északi irányban történő bővítésével valósítanánk meg a korszerű egy kapu-belépéses sürgősségi osztályt (SO-1). Az infrastruktúra fejlesztését célzó pályázat kiírása várható legközelebb, ha 19

20 nagyobb összegről (5 milliárd Ft fölött) lenne szó, a követelményeknek jobban megfelelő tömbösítés (az aktív osztályok és a diagnosztika egymáshoz való közelítése) irányában kell gondolkodnunk. Amennyiben ennél kevesebb forrásra számíthatunk, akkor a leromlott állapotú épületeink felújítása, korszerűsítése jön szóba. A fekvőbeteg hospice ellátás bevezetésének most a szűkössé váló anyagi lehetőségek mellett a fekvőbeteg ellátás infrastruktúrájának biztosítása a legfőbb akadálya, de az onkológiai osztályon a terminális állapotba jutott beteg és hozzátartozó számára hospice környezet biztosítása lehetőség szerint már most megtörténik, a betegek otthoni ellátásának támogatását is megkezdjük. A Kórházi Felügyelő Tanács és az intézmény kapcsolata harmonikus volt. Az Etikai Bizottság elé 2007-ben egyetlen ügy sem került. Mint az közismert, intézményünk az egészségügyi szakmai feladatok biztosításához szükséges háttér-szolgáltatásokat többnyire maga végzi, a korábban kiszervezett portaszolgálatot kivéve, elsősorban azért, mert úgy gondoljuk, hogy kórházunk egy nagyüzem, tehát a feladat volumene minden területen jelentős, és a szabad kapacitások kihasználásával a fajlagos költségek csökkenthetők, így ezen szolgáltatások olcsóbbak az intézmény számara, minta a piacon vásárolná meg januárjától a korábban kiszervezett takarítási feladatot intézményünk ismét saját szervezésében végezi, számításaink szerint gazdasági szempontból előnyös a kórház számára, és a folyamatosan ellenőrzött minőség is megfelelő. 2. A Kórházi üzemeltetés elemzése Intézményünk a évi gazdálkodását elemző költségvetési beszámolóját elkészítette, és az Önkormányzatnak leadta. Az ebben szereplő adatokat és kiegészítéseket nem ismételném meg e beszámolóban. Itt csupán azt az ellentmondást szeretném feloldani ami a számokból első ránézésre joggal fölmerül, hogy mi az oka annak, hogy a szállítói állományunk annak ellenére nőtt az előző évihez képest, hogy bevételeink magasabbak voltak (413 M Ft), az ellátott betegek száma és az ellátásukkal járó költségek várhatóan alacsonyabbak voltak. Elöljáróban annyit kell elmondani, hogy a volt hosszú évekre visszamenően az első év amikor a jelentős finanszírozási korlátozás miatt a kiadásaink meghaladták a bevételt, amit akkor a tartalékainkból még tudtunk finanszírozni, de jeleztük, hogy amennyiben nem változik a finanszírozás, pénzügyi helyzetünk romlani fog. Ez azután a szállítói állományunk növekedésében jelentkezett is. Az alábbi táblázatból levezethető: ha év gazdálkodási egyenlegét hasonlítjuk, évhez, akkor utóbbi rosszabb volt. Akkor 6,9 Md Ft bevétellel szemben 7,05 MdFt kiadásunk volt 81 M Ft lejárt szállítói tartozással ben 7,32 Md-os bevétellel szemben a tényleges kiadásunk 7,29 Md Ft volt, azaz pénzforgalmi szempontból nyereségesek voltunk, csak éppen a kifizetetlen szállítói állományunk 230 M Ft-ra hízott és 24 M Ft-tal nőtt a határidőn belüli állomány is. Amennyiben a szállítói állományokkal korrigáljuk az eredményünket (tehát figyelembe vesszük a működéssel indukált összes költséget, amit tekinthetünk valódi árnak ), a tavalyi év összességében 3,8 M Ft-tal rosszabb volt nál. Amiért a 2007-es évet rosszabbul éltük meg, mint 2006-ot, annak az oka, hogy január 1-én közel 174 M Ft-unk volt a bankszámlánkon, ami január 1-re 27,5 M Ft-ra csökkent, azaz a évi nehézségeket részben a korábbi tartalékainkból kompenzálni tudtuk, míg 2007-ben a működési nehézségeinket részben a szállítók finanszírozták. Igaz ugyan, hogy 2 százalékkal több pénzt kaptunk az OEP-től, de ez a évit is csak 4 százalékkal haladta meg. 20

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

1. A KÓRHÁZ SZAKMAI FELADATAINAK ÉRTÉKELÉSE

1. A KÓRHÁZ SZAKMAI FELADATAINAK ÉRTÉKELÉSE Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 10. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket.

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Szakrendelő megnevezése i / betegfogadási idő : személyesen a

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012. 07. 01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3 alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 aktív Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézete, Baja 368 226 01 Belgyógyászat és társszakmák 90 0 02 Sebészet és társszakmák 30 0 03 Traumatológia 40 0

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. 5. NAPIREND Ügyiratszám:4/11807/2005. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Tárgy: Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. Előterjesztő:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Érd település ellátási adatai

Érd település ellátási adatai Járó-TEK 2013-02-1 Érd település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (2000) - Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001)

Részletesebben

KÜLDETÉSI NYILATKOZAT

KÜLDETÉSI NYILATKOZAT KÜLDETÉSI NYILATKOZAT A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórházának tevékenysége a Vértes és a Gerecse hegységben folytatott bányászat igényei alapján több, mint száz éves múltra visszatekintı

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Emberi erőforr forrás s egészs szségének megtartása, mint megújul julóenergiaforrás s a jövőbenj Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Adómentes juttatási elemek 2012-ben 1. Vissza

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 neve Szakma módosításána szünetelő órák órák a ellátó a idejére a 2. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 51 2011.02.17 2. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 016186

Részletesebben

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 aktív Észak-Magyarország 5 481 3 404 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 Koch Róbert Kórház, Edelény 140 94 15 Intenzív ellátás 5 0 19 Tüdőgyógyászat 135 0 40 Krónikus ellátás 0 44 41 Rehabilitáció 0 50

Részletesebben

Isaszeg település ellátási adatai

Isaszeg település ellátási adatai Járó-TEK 2013-01-29 Isaszeg település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) addiktológia (1801) Progreszivítás: 1, szakorvosi, gondozás addiktológia (1801) alkohológia (1811)

Részletesebben

INTÉZMÉNY SZAKKÉPZŐHELLYÉ TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS

INTÉZMÉNY SZAKKÉPZŐHELLYÉ TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS OSZTÁLY Bajai Kórház KÖZPONTI ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY (KAIBO) ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi 2017.01.14 diagnosztika Rész 7623 Pécs Szabadság út 7. Baranya Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Orvosi laboratóriumi 2017.01.14 diagnosztika Rész 7623 Pécs Szabadság út 7. Baranya Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Alkalmasság Bt. Dr. Prugberger László 2013.01.15 Foglalkozás-orvostan Rész 9700 Szombathely Kilátó u. 37. Állami Szívkórház Aktív, Prof. Dr. Veress Gábor Kardiológiai Belgyógyászat Rész 8230 Balatonfüred

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-21/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok szerinti Nem 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 148-4 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. március 23-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 148-4 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. március 23-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 148-4 /2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. március 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház

Részletesebben

Intézet törzs változás 2014.07.01-től (kód szerint)

Intézet törzs változás 2014.07.01-től (kód szerint) Intézet törzs változás 2014.07.01-től (kód szerint) Név változás Kód Régi név Új név 010090009 Vasútegészségügyi Np.Kiem.Közhaszn.Kft. Dr. Vajda István Vasútegészségügyi Nonpr. Közhasznú Kft. Dr. Vajda

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambuláns betegellátás rendje jelentősen átalakult. Zsámbék tekintetében a területi ellátási kötelezettséggel járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

10.000 lakosra jutó összes ágyszám. 2007. március 8-án kihirdetett

10.000 lakosra jutó összes ágyszám. 2007. március 8-án kihirdetett Régió Lakosság Ágyszám 10.000 lakosra jutó összes ágyszám 2007. március 8-án kihirdetett Nyugat-Dunántúl 1 000 233 7 289 72,9 Közép-Dunántúl 1 124 701 7 610 67,7 Dél-Dunántúl 992 368 7 000 70,5 Közép-Magyarország

Részletesebben

Intézet törzs változás 2014.07.01-től (név szerint)

Intézet törzs változás 2014.07.01-től (név szerint) Intézet törzs változás 2014.07.01-től (név szerint) Név változás Kód Régi név Új név 050091003 ABAÚJVÁR Községi Önkormányzat BETÖLTETLEN Abaújvár Község Önkormányzata BETÖLTETLEN 050097596 ABAÚJVÁR Községi

Részletesebben

A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata. 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter

A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata. 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter Szakmapolitikai háttér Jogalkotás (2 törvénycsomag + 2 korm.r. csomag bérfejlesztés, államosítás, struktúra átalakítás,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás

Részletesebben

Nem. Szakorvosi óraszám. szakorvosi. óraszám

Nem. Szakorvosi óraszám. szakorvosi. óraszám Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Megye jegyű Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód a a Észak- 010870 FOG-ÁSZ 99 BT 3300 Eger Rózsa Károly

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos!

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos! Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház PR IRODA HÍRLEVÉL 2008/3 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu Telefon:(06)42-599-700/1101, 1105, 1108 Telefax:(06)42-461-174

Részletesebben

Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van.

Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van. Budapesti gyermek-intézmények gyermek-dietetikai ellátása Gyermekkorban a dietetikának a perikoncepcionális időszaktól, az egészséges étkeztetésen át a táplálásterápiáig jelentős szerepe van. Gyermekkorban

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást?

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dózsa Csaba Miskolci Egyetem DEMIN XI 2011. Június 3. 2 Az előadás felépítése A struktúraváltás: - definíciója

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

hatályos: 2015.04.11 -

hatályos: 2015.04.11 - 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól hatályos: 2015.04.11 - Az egészségügyi fekvőbeteg-

Részletesebben

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. július

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. július J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. július Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tartalomjegyzék Aktív fekvőbeteg-szakellátás ----------------------------------------------------------

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként :(a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István lér 7. lk/. sz.. /Il 28-7200. Előadó: Mell.: /-liv. sz.: Dr. Tógye Ildikó Postacím: 560 Pf JI2. Telejon: (66) 523-80 TeleJox. (66)

Részletesebben

Szakma és a menedzsment : 2-in-1

Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Dr. Péter Lívia JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet EGVE Debrecen, 2014. október 09. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Év Kórháza

Részletesebben

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató Az emberi erıforrások minisztere tájékoztatója egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató (hatályos: 2012.09.10 - ) Az egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja 1. oldal e Ft 1. Laboratórium Klinikai és immunkémiai automata 15000 67000 2. Röntgen- Ultrahang UH helység felújítása, klimatizálása orvosi rendelő felújítása 10000 Sorszámosztó automata pénzm.terhére

Részletesebben

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. április

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. április J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. április Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tartalomjegyzék Aktív fekvőbeteg-szakellátás ----------------------------------------------------------

Részletesebben

J E L E N T É S. Interpelláció intézéséről

J E L E N T É S. Interpelláció intézéséről VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Pf.: 5 Telefon: 85/501-000 Ügyiratszám: 458-3/2015. Ügyintéző: Kocsisné Buzás Anita 15. számú előterjesztés J E L E N T É S Interpelláció

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS AKKREDITÁCIÓJA

A SZAKKÉPZÉS AKKREDITÁCIÓJA A SZAKKÉPZÉS AKKREDITÁCIÓJA Az európai előírások szerint a szakképzésnek speciális minősítési eljárás révén arra alkalmasnak minősített (akkreditált) képzőhelyeken kell történnie. A képzőhelyek és oktatók

Részletesebben

műszerbeszerzés, CTG/pénzügyileg teljesült, Kolposzkóp 445 3000

műszerbeszerzés, CTG/pénzügyileg teljesült, Kolposzkóp 445 3000 1. sz. melléklet 1. oldal 1. Laboratórium Labor berendezések cseréje/pénzügyileg teljesítve 3482 25000 Labor berendezések cseréje/köt.vállalás/pénzügyileg 2013-ban teljesült 15227 Hűtő kapacitás felújítása

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Orvosi ügyelet Orvosi ügyelet helye Cím Telefonszám Dr. Kostyán Andor Újszászi u. 21-23. 53/655-800 Gyermekorvosok

Részletesebben

Bőrgyógyászat. Fül-orr-gége

Bőrgyógyászat. Fül-orr-gége LÉT.A.MED Nonprofit Zrt. 4281 Létavértes, Baross u. 7. Tel: (52) 592 599 Fax: (52) 250 387 E-mail: letamed@letamed.hu Internet: www.letamed.hu Bőrgyógyászat Dr. Markó Lóránt Hétfő: 07:00-15:00 A bőrgyógyászati

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. 1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/279-11/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Uniós támogatással újul meg intézetünk

Uniós támogatással újul meg intézetünk Uniós támogatással újul meg intézetünk A fejlesztés megalapozása A daganatos betegség megelőzése és a betegek ellátása napjaink egyik központi egészségügyi kérdése világszerte. A daganatos betegek ellátása

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

2006. évi CXXXII. tövrény. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

2006. évi CXXXII. tövrény. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 2006. évi CXXXII. tövrény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 2006. évi CXXXII. tövrény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről Az Országgyűlés - az államnak az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 34. szám 5829 A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV.

Részletesebben

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. január

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. január J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. január Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tartalomjegyzék Aktív fekvőbeteg-szakellátás ----------------------------------------------------------

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/145-21/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 149. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 23., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 149. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 23., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 23., csütörtök 149. szám Tartalomjegyzék 240/2010. (IX. 23.) Korm. rendelet 10/2010. (IX. 23.) NEFMI rendelet 169/2010. (IX. 23.) AB

Részletesebben

Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után

Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után Bondár Éva: Az OPNI megszüntetése a számok tükrében. 2010, május Állami Számvevőszék jelentése 2012, július Dr. Németh Attila Főigazgató

Részletesebben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Pollner Péter Társadalmi struktúrák alprojekt, Vicsek Tamás Együttműködő partnerek: Semmelweis Egyetem III.sz. Belgyógyászati Klinika GYEMSZI-IRF Virtuális

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. március

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. március J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. március Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tartalomjegyzék Aktív fekvőbeteg-szakellátás ----------------------------------------------------------

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2985 3080. OLDAL 2010. október 25. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter /2010. (..) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter /2010. (..) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2010. (..) NEFMI rendelete a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

Részletesebben

TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!!

TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!! TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!! Szánti Istvánné, Sárosdiné Horváth Márta Egyetemi okleveles ápoló, OKJ ápoló Fejér Megyei Szent György Kórház, II.Járóbeteg Szakrendelő Székesfehérvár 2012. Fejér

Részletesebben

ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. BEUTALÁSI REND ÉS RENDELÉSI IDŐ Járóbeteg-szakellátás

ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. BEUTALÁSI REND ÉS RENDELÉSI IDŐ Járóbeteg-szakellátás AMÁI BAOH PÁ KÓRHÁZ ÉZÉÜYI É ZOÁTATÓ NONPROFIT KFT. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. BUTAÁI RND É RNDÉI IDŐ Járóbeteg-szakellátás zakrendelés melet/ajtó -szám telefonszám betegfogadás Rendelési idő/nyitvatartás

Részletesebben

VII.Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2010. szeptember 9-10.

VII.Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2010. szeptember 9-10. Asszisztens vagy adminisztrátor? Megváltozott szerepek a járóbetegellátás területén. Szánti Istvánné Járóbeteg ellátási alelnök MESZK Országos szervezet VII.Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

megelőző orvostan és népegészségtan ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (B) részképzés

megelőző orvostan és népegészségtan ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (B) részképzés Szak neve Intézmény neve Akkreditációs színt foglalkozásorvostan (üzemorvostan) Alkalmasság Bt., Szombathely (B) részképzés belgyógyászat Állami Szívkórház, I. Aktív Kardiológiai Osztály (B) részképzés

Részletesebben

Az intézet jövőképe, középtávú (2014-2020. évek) koncepcionális elképzelései

Az intézet jövőképe, középtávú (2014-2020. évek) koncepcionális elképzelései Az intézet jövőképe, középtávú (2014-2020. évek) koncepcionális elképzelései Alapvetések: 1. Az egészségpolitika középtávú célja a drága kórházi ellátások helyett a betegek lakóhelyhez közeli definitív

Részletesebben

Svábhegyi Gyógyintézet 1037-Budapest III. kerület Bokor utca 17-21. Tel: +36 30 500 2500 www.svabhegy.eu

Svábhegyi Gyógyintézet 1037-Budapest III. kerület Bokor utca 17-21. Tel: +36 30 500 2500 www.svabhegy.eu - rendeléseit azoknak ajánljuk, akik gyermek-gyógyászati specialistákkal szeretnének konzultálni, elkerülve a hosszas előjegyzési- és várakozási időt, a munkahelyi vagy nagyobb gyermekek esetében az iskolai

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03 Szakma 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak u. 12. gyermekneurológia 0511 16 0 2011.02.03 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak

Részletesebben

Svábhegyi Gyógyintézet 1037-Budapest III. kerület Bokor utca 17-21. Tel: +36 30 500 2500 www.svabhegy.eu

Svábhegyi Gyógyintézet 1037-Budapest III. kerület Bokor utca 17-21. Tel: +36 30 500 2500 www.svabhegy.eu A Svábhegyi Gyógyintézet rendeléseit azoknak ajánljuk, akik gyermek-gyógyászati specialistákkal szeretnének konzultálni, elkerülve a hosszas előjegyzési- és várakozási időt, a munkahelyi vagy nagyobb gyermekek

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

MILYEN ELŐNYÖKET BIZTOSÍT AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

MILYEN ELŐNYÖKET BIZTOSÍT AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MILYEN ELŐNYÖKET BIZTOSÍT AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. január 1-től (SZJA tv. 1. sz. melléklet 6.3.) a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, a visszavásárlási értékkel nem rendelkező baleset-

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben