HORVATH-SZABO KATALIN ONALLOSAGRA NEVELES - ONALLOSAG, ONERTEKELES. Oktataskutat6 Intezet 1986 BUdapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HORVATH-SZABO KATALIN ONALLOSAGRA NEVELES - ONALLOSAG, ONERTEKELES. Oktataskutat6 Intezet 1986 BUdapest"

Átírás

1 HORVATH-SZABO KATALIN ONALLOSAGRA NEVELES - ONALLOSAG, ONERTEKELES Oktataskutat6 Intezet 1986 BUdapest

2 KeszUlt az; Oktataskutat6 Intezet sokszorosit6 Uzemeben. Peldanyszam: /1986. I~

3 J. Whiting, a Harvard egyetem antropo16gus professzora al... litotta fel e,zt a hipotezist, hogy olyan felnc5ttkori szemelyisegvonasok. mint a lelkiismeret min6sege, az agressziviteis nagysaga, amasokiranti felelossegerzet szinvonala, az elorej'utas vagyanak meglete vagy hianya kapcsolatban van a kultura olyan elemi faktoraival, mint a kisgyermek otthoni feladatainak termeszete. Hipoteziseit reszhen ezidaig elvegzett kutatasainakeredmenyeivel igazolta,.. reszbef."! pedig 6 kulturkor gyermeknevelesi szokasainak longitudinalis vizsgalatab61 nye.rt adatokkal bizonyito'tta. Mas kutat6k viszont az l~n. kompetencia kesztetesek, on... a116sagi torekvesek csaladon beiliu alakulasanak jelentoseget hangsulyozzak a felnottkori szemelyisegvonasok forma16dasaban,. ('I'obbek kozott Mead, 1938, 1973; MacFarland, 1972;Varkonyi ) A magunkra vonatkoz6 tapasztalatok enkepunkbe~ <:>n.ertekeiesunkben surusodnek. EnkepUnk milyensege viszont meghataroz6 jelentosegli igenyszintunk, torekveseink alakulasaban, az enkep hitelessege viszont eredmenyeink kudarcaink belsa min.ositeset es erzelmi reakci6inkat formalja. Mead (1938, 1973) mutatott ra arra, hogy mindenki ugy reagal onmagara, ahogy 'a kornyezete viselkedik vele szemben, olyan enkepet alakit ki, ameloy megfelel kornyezete ravonatkozq minasito reakci6inak4)

4

5 3 Ha egy gyermeknek lehetosege van onrnagat tobb szituaci6ban kipr6balni, megitelni ep" megiteltetni, onmagar61 tapasztalatokat szerezni t akkor enkepe, onertekelese egyre jobban megkozeliti a va16sagos szemelyisegkepe4 Elvarasai onmagaval szernben kepessegeinek megfeleloen alakulnak. UJabb kutatasok szerint (~rav,att, Bxers~,Duran~ ; Krame~z 1982.) a kompetenciakesztetesek csaladon beluu alakulase\t SOl'... sa a ttbelso-kontroll - kulso""kontrou.. szemelyisegdimenzi6 alapjat' is kepez4 Az onal1asagi torekv~seket tamogato csaladokban f,elnovekvo gyer.- mekeknel a "belso kontroll dominancia Jl a Jellemzobb. Az ilyen gyermekeknek n~mcsak '?- viselkedese adaptativabb, hanem a t~ pasztalatok szerint jobb a problemamegold6 kepessege, magasapb ~z igenyszintje, jobb a kitartasa. Vagyis altalanosabban szalva sikeresebb a szocializaciaja. Az onmagukr61 alkotott kep al'akulasat is - mint annyi mas sze. melyisegdimenzi6t meg... meghatarozzak a szulok buntetesi es jutalmazasai szokasai is. Nero is annyira a buntetes vagy jutalmazas madje, in,kabb aminositett magatartas, teljesitmeny, teve- I kenyseg milyensege. tartalma. A gyermek onert6kelese, onmagar61" alkotott kepe azoknak a kepessegeknek a szintjetol is fugg. amelyeket a ko'rnyezete ertekelo A gyermeki te\:,ekenyseg minositese azonban mindig szocialis eroterben zajuk. A minosites. ertekeles gyermekekre tett hatasl;:\ a gyermek es az ot minosito felnott affektiv kapcsolatanak eros- segetol, elojeletol fugg,. Vegso soron akkor lehetne lenyeges mondanivalonk egy adott csalad szocializaci6s hatasrendszererol, ha ismernenk a csalad ertekstrukturajat, acsalad emocionalis kapcsolatrendszeret, aszu 10k szemelyiseget, nevelesi elveit es gyakorlatat egyfelol, a gyermekek kepesseg es szemelyisegstrukturajat. magatartasrepertoarjat, ~nkepet masfelol.

6 4 Egyetlen vizsgalat saran termeszetszel~uen nem torekedhetlink teljessegre.. Igy az egymast kcilcse)nosen meghataroz6 tenyezhk ha16jabol kiemeltunk egy...egy fontosna.k itelt jelenseget, amelyet tobb mas tenyezohoz fuzodo kapcsolataban vi~sgaltunk. KerdesfeltevesUnk a cimben jelzett. temaval 'kapcsol~tban a kovetkezo yolt: - Melyek 8zok 8 tevekenysegformak. amelyeket a szu... 10k leggyakrabb.el1. minositenek? -' Milyen merteku 8 gyermekek onallosaga, ill. 8 szulok segitik-e,gatoljak-e gye1"mekeik onallosagi to1"ekves eit1 - Eletko1"ukhoz me1"ten megfeleloen differencialt...-e, illetve hiteles-e.8 vizsgaltgyermekek enkepe7 SzUlok es gyermekek szama1"a szerkesztett Jelig...st1"ukturalt interju. (Megje~yezni kivanom, hogy a sze1"teagazo tema es ~z inte1"ju idobeli ko1"l6tai miatt az inte1"ju ke1"deseibol igen. kis 1"esz jutott egy-egy p.1"oblemako1" megismeresere.) 'l'e1"meszetsze1"uen az inte1"ju nem volt megfelelo m6dsze1" a vi~sgalt szulok tenyleges nevelesi tevekenysegenek vizsgalata~a csupan a szuloknevelesiattitudjenek, nevelesi szandekainak meg... isme1"ese1"e. De az inte1"juk. meg a nevelesi szandekot sem tukr~ zik teljesen. A vizsgalatot a gye1"mek tanit6nojenek segitsege... vel. koz1"emukodesevel sze1"veztuk. A valaszokba nyilvanval6an bele~ jatszott az a to1"ekves is, hogy megfeleljenekazoknak az elvanisoknak, amelyeket - velemenyukl sze1"int - az iskola kepvisel. A tu... datos megfelelni aka1"as nem egyfo1"man hatott a vizsgalt problemako1"ok eseteben. 'I'alan jobban ko1"latozta a tenyleges bunte... tesi es jutalmazasi szokasok megismereset, kevesbe az ona1l6 saggal kapcsolatos elkepzele~sek es nevelesi gyako1"lat feltarulasat.

7 A tenyleges nevelesi gyakorlat megismereset szolgalta tobbek kozott a gyermekek es szuleik szamara' keszult inte'rju tematikal azonos saga.. A vizsgalat tervezese soran szamos problema vetodott fel az interju m6dszer alkalmazasaval kcqjc;;olatbar~ 19y a fon: tos tartalmi celkituzesekkel, e-?yenertekuen fontosnak tartottuk annak vizsgalatat, hogy az interju alkalmas vizsgalati metodik~e 8 evesgyermekek koreben. A gyermekek sz6:maraszabalyos interju...szituaci<st terveztunk es 'elore elkeszitett interjt1tervvel vegeztuk At vizsgalatot. A in6dszetr em~aj.mazasa mellett azertdontottunk, mlv~l felteteleztuk, hogy 8,eves gyermekekszamara mar nem idegen az ilyenfajta szituaci6. ~s elegseges verbaus szinttel rendelkeznek ahhoz, hogy infor ~agiokat adjanak atelt esemenyekrol es veleme nyt mondjanak V~ ':108 he lyzetekrol., valamint elkepzelt szitu~ci6kroj. Az eredmenyek feldolgozasaban, tekintettel a valtozo es a(acsony.elemszamra (21-49.), csupan leiro statisztikai m6dszereket alkalmaztam. A "'yi~aa!!. E.0au~0.o...b.2.m~t~a~~ A vizsga,lat soran, ke~.masod!kos osztaly (egy falusi. egy' budapesti) tanuloival ~s s~uleikkel keszult interjuk a cimben je... lolt prob1e makqrokre vonatkozo adatait dolgoztam fej.. (Ossze'sen,, szulo,es gyermek interjut.) Nem minden interju - nagy, val6szinuseggel a kerdezo~ gya,... korlatlansaga vagy nem kello felkeszultsege miatt - tartalmazza~ a, vizsgalt prob1e~makorokre vonatkoz6 kerdeseket. Ebbol ad6dik '8 valtoz6 elemsza~

8 6 ErniaU Ie kell mondanunk a.zoky1ak az informaci6knak a feltara... sar6l, amelyek a. videki 65 budelpesti ered.menyek osszehaso11 litasab61 ad6dnanak. Az e lemszam meghatarozza termeszetesen a levont kovetkezte... tesek ervenyessegi koret is. A vizsgalat inkabb szolgalt az intet'... jutematika Utesztelesere u, mirlt altalanos ervenyu kovet!<eztetesek levonasara -a esaladi.szocializacio vonatkozasaban. A vizsgalt szulok tobbsege szak esbetani.tott munkas. A videki es a budapesti minta ebbola 5zempontbol homogennek tekinthetoo l$kolai vegzettseguk~t tekintve, 2 anyat kiveve mindenki elvegezte az ciltalanos isko1a 8 osztalyatp'i'obbsegben vannak a kozepfoku i,kepzesben reszesultszulok. Szazale~os aranyukat tekintve alaesony szamban (12,8 % ill. 8,2 0/0) kepviselve avannak a felso oku vegzettseggel rendelkezo szulok is. Eredmen>:ek Az eredmenyek alapjan ugy tunik, hogy a vizsgalt szulok [ \ ' ~, nem tulajdonitanakjelentoseget gyermekuk onallasagra nevelesenek" Egyeb hazai 'vizsgalatok (Vark?nyi t 1976; Komlosi, 1980) eredmenyeivel egyezoen, a szuloknem epitenek a gyermekek eletkorukbol edado onkontroll lehetosegeire. A szuloi ellenorzes a.gyermek minden teveken seget atfogjao Jatszoterre, baratokhoz a szulak 84 %...a (32 szulo) engedi, a lakasban egyedul gyermeket csupan a szulok 47.7 %-a (18 szi..ha) hagyna.. Engedik gyermekuket olyan helyre, ahal valamifele ellenarzest felteteleznek, de nem hagyjak otthon, ahol a gyermek onmaga.ellenor~ zoje lehetne. A' belsa kontroll kialakulasanak lehetoseget esokkenti a gyermekek iskolai feladatainak a rendszeres ellenorzes e is$ A szulak %-a (24 szula) mindennap ellenarzi gyei"meke iskola,i feladatat.,

9 ? egyreszt az iskola.i teljesitrneny fontossagat jelzi a viz:::."galt csal(~dokbant mnsreszt az iskolai kovetelmenyeknek megfelelni akrlt'[:1 s szandek6.t is~ Sajnalatosan az iskola. is a gyermek feladatr. teljesite~senek r'endszeres ellenorzeset varja el a szuloktol, keslelr- tetve ezzel a gyermek felelossegtudatanak fejlodeset. Pszicho16giailag helyes:; demokratikus, nevelesi stilust, a gyermek.szernelyiseget, vagyait figyelembe vevo nevelesi modat tukroznek az chtozkodesse1 1 ruhavasarlas sal kapcsolatas valaszok. A v izsgalt csaladok kozel felenel kozosen dontik el hogyan oltozzon a gyermek. milyen ruhakat vasaroljanak szamara. Ezek a valaszok nagy 'va16szinuseggel nem a tenylege;s nevelesi gyakorlatot tukrozik. (8 eves gyermekekrol leven 8z6.) De jehzik a szulok szandekat. Ugy tunik oltozkodes teren kevesebb konfliktus lehetoseg adodik a vizsgalt szulok es gyermekeik kpzott J mint eunennyi problemat okozott a mostaniszulok es nagyszulok ko~ott. Kozismert az oltozkodeses hajviselet nemzedekeket' elvalasztd konfliktusokat surito, robbant6 szerepe a 6o-as' evekben. Bar 8 eve's korban a gyermekek bar.'ati kapcsolatainak esetleg negativ szemelyisegforma16 ereje elenyeszo, magis a szulok 20 0/0-& belesz6l gyermeke baratvalaszta.sab~ Fontosnak tartottuk vizsgalni a gyermekek otthoni feladatainak milyenseget es jelentoseget, sulyat a csaladi munkamegosztason belul. Megprobaltunk valaszt kapni arra, hogy ezek a feladatok va16di, a szuloket tehermentesito feladatok-e, vagy pedig didaktikusak, a gyermek neveleset szolgaljak.. Egyenes rakerdezesnel ugy tunt, a vizsgalt csaladokban a gyer... mekek tobbsegenek rendszeresen van otthoni feladata., Ezek a feladatok a gyermekek korat tekintve, a testverek szamat, altalaban a testverek kozotti csekely korkujo~bseget figyelembe vave csupan a sajat agy rendbehozatalara.. onmaga rendbentartasal:a korlatoz6dnak. liianyoznak a va16di felelosseget jelento feladatok (kisebb testverre vigyc1zni, allatgondozas).. A vizsgalt gyermekek-

10 8 nek nines m6djuk megtapasztalni a nalanal gyengebb t esendobb. kiszolgaltatott l~flyek gondozasa~ak elmenyet s azt az elmenyt, amely empathias keszseguk fejlodesere, a kulonfele szerepviselkedesek megtanulasara jelentos hatasu tenyezo lehetl'le. Csokken az otthol'li felaqatok szoeializaci6ban betoltott szerepenek jelentosege t ha a gyermekek ezen. kerdesre adott valaszalt nezzlik.. Csupan a gyerme~ekfele vallja azt, hogy rendszeresen van ouhc-, ni feladata., Vagyis mega szulak szerint otthon rendszeresen felad&-t tot vegzo gyermekek egy resze sem er:zi ezt fontosnak, nem tudato... sui benne ennek jele,ntasege. 'I'ovabb csokken az otthoni feladatok nevelesi jelentosege, haaz otthord feladatmulasztas kovetkezmenyeit nezzuk. Csupan 10 gyermek beszelt arr61, hogy az elmaradt feladatot meg kell csinalni~ a meekerdezett exermekek 3/4...e.mindenkovetke~menx ~elkul bujhat ki az otthoni feladet e1veszese alai. Sarkalatos pontnak gondoltuk az onallosagt;a neveles teren a zseb-. penz kerdeseto A perizzel valo bannitudas mellett, a tudatos tervezes,a vagyak kesleltetesenek megtanulas~ az elhibazott cselekvesek kovetkezmenyeinek atelese, felmerh~tetlen jelentosegu a szemelyis eg formalodasaban. A vizsgait csaladok tobbsege nem ismeri a zsebpenz nevelesi jelentoseget. A megkerdezett szulak 40 %...a (16) vallja azt, hogy gyermeke rendszeresen kap zsebpenz~ De a megkerdezet,t gyer-..~nekek. kozui csupan 17 %.(6 gyermek) nyilatkozott hason16anll' De meg azokban a csaladokban is, ahol kapnak a gyermekek zseb... penzt, ~ szulai interju alapjan 70 %...ban, a gyermekek valaszal alapjan.90 o/o-ban ellenorzik a zsebpenz elkolte?senek m6djat.. A gyermek otthoni feladataival es ona1l6~agra nevelesevel k ap... csolatos adatok azt jelentik, hogy ezen a teren. a nevelesi gya... korlat a pillanatnyi szituaci6hoz es nem a tudatos nevelesi elkepzelesekhez igazodik. A sok vagy tobbgyermekes csaladokban falun' felnott szulok (a szulok- 3/4-e videken nott fel) kora gyermekkorb'an onallosagra

11 9 kenyszerultek, testverre vigyaztak, allatokat oriztek 8tb. Mivel jelenlegi eletkorulmenyeik nem kenyszeritik a szuloket a gyermek minel korabbionallosulasar~ nem valik tudatos nevelesi cella sem a gyermek onallosagr~.nevelese J sem a csaladi munkamegosztas... ban vale reszvetel minel korabbi bevezetese. Csak azokban a 'csaladokban,biznak a gyermekekre - nem ritkan / az eletkorilag adott szemelyisegerettseget es kontroll' lehetosegeket meghalad6 - feladatokat, ahol a szulok munkakorulmenyei al~pjan erre rakenyszerulnek. (A ~zulok reggel 6 h...kor kezdik a munkat. a 8 es 9 eves gyermej<ek analloan kelnek fel, reggt7lit keszitenek, kitakaritariak, iskolaba indulnak.),erdemes, elgondolkozni azon, milyen ellentetesek a'tapasztalatok a kisegito iskolaban (S. 'r6th 5.-ne ), ott, ahol az iskolai teljesitmeny milyensegemasodlagos a gyermek tovabbi eletutjat illetoen. ott az anall.osagra' neveles a legfontosabb nevelesi ce 10k egyike. 2. BUntetes-iutalmazas r...=.;..-, E- temakarben a vizsgal6das ket teruletre terjedt ki. Reszint felterkepezni kivantuk a buntetes es jutalmazas eszkoztarat, reszint nagyobb figyelmet szentelve vizsgaltuk azokat a es tevekenysegformakat, amelyekre a natkoznak.'. A szituaci6kat szulok minosito reakci6i vo... bunteteses jutalmazas m6djainak feltarasab61 adatokat vartunk, a szulok nevelesi atilusanak megismeresehez, a minositett szituaci6k elemzesebol a szulok ertekstrukturajara kovetkeztettl:ink NezzUk eloszar a minosites eszkoztarat: Elso helyen a sz6beli dorgalas (58,5 % gyerek), masodik helyen (29,3 % gyerek) a testi fenyites szerepet. A sz6beli dorgalas eloterbe kerulese egyeb buntetesi m6dokkal szemben reszint demokratikusabb, ertelmi meggondolasokra epito nevelesi stilust jelez, r eszint utal a buntetest kiszab6 szemely nemere. Minden adat arra mutat, hogy 3. gyermekneveles terhei fokent az anyak vauaih nyugszanak.

12 12 iskolai teljesitmeny...centrikus" A gyermeki magatartas megitelesenek legfebb terulete az iskolai tevekenyseg. A gyermekek 61 %-a (29 gyermek) ugy erzekeli, hogy buntetest elsosorban gyenge tanulmanyi teljesitmenyert kap. A jutalmazott tevekenysegek kozottelso helyen... kivetel nelkul minden, vizsgalt gyermeknel... a tanulmanyi teljesitmeny all. Maso... dik helyenpedig az iskolai magatartas szerepet. A gyerekekonertekelesevel kapcsolatban nem sikerult Ie... nyegesadatokat feltarni, csupan azt a pszicho16gia trivialitast sikerult igazolni.'hogya gyermek onertekelese a szulo iuetve pedag6gqs.ertekeles.enekmasa, emellettbeigazo16dott'az enkep. ki~l?1kulatlansaga,.a gyermekek magukr61.szerzett tapasztalatainak szukossege. ~zaltalanossag szintien mozg6 kateg6riakban (j6... k:0zepes... gyengej' he~yeitek el magukat, nyilvanyeu6an a pedag6gusi szulei ertekelesi 7katulyat alkalmaztak. Ez ~ermeszetesen nemcsak a gyermekek "hibajatt~, inkabb a m6dszere. Az or'lmagukr61 alkotott kepet, 8 eves gyermekek eseteben, nehany interju-kerdes alapjan feltarni nem lehet. Konkretabb kerdesekre adottvalaszokban nyilvanval6va. Valt, hogy a gyermekek enkepet nero elsesorban a re.alitas hataroz,za meg. A matematikaoktatas szempontjab61 figyelemre melt6 eredmeny; a vizsgalt gyermekek 53,7 o/o-a u,y v eli, matematikab61 legjobb az osz- ') talyban. Merlegelni keu es vizsgalni kellene az eredmeny hattereben levq okokat. A szulok is pedag6gusok es a matematikai teljesitmenyt az ertelmi kepessegek meroeszkozenek tekintik. A j6 matematikus gyer... rnek a. tobbi tantargyban elert teljesitmenyetol fuggetlenui is Eli tter_ teimes gyermek tl kateg6riaba soro16dik.

13 f,~' 13 'Ugyanakkor fel kell figy.elni arra az adatra is, hogy az olvasas es az anyanyelvi targyak nem szerepelnek' 'a gyerrriekek kedvenc tantargyai kozott. Olvasasb'61 elsa lenni az osztalyban nem vagyott eel a vizsgalt gyermekek koreben. Az onerte: kelest teve iranyba.: sogclr~c?-.~ gyermekek azon meggyozodese is, hogy a j6 tanulmanyi eredmeny elsosorban 'a SZ01" galom es figyelem kovet~ezmenye. A kerdezettek 86,4 %-a szerint a ket tulajdonsagon mulik a tanulmanyi eredm eny milyensege. Csupan a gyermekek 13.6 %-a veli fontos feltetelenek az "okossagot U Meggondoland6 pszieho16giai, pedag6giai kerdes. hogy a pedag6giai optimi?muselvesztesetol' va16 felelembol helyes-e hibas, megcafolt pszicho16giai tenyeket hangoztatni es gyermekek meggyozodeseve tenni. Helyes-eelfedni azt a tenyt, hogy a gyermekek kepesseg-strukturaja kulonbozik, es hogy az ertelmi kepes-' segekre epulo iskolai kovetelmenyeknek csupan szorgalommal es odatigyelessel nem lehet eleget tenni.. Vajon a realis enkep es onertektudat kialakulasa nem alapveto feltetele-e az iskolai kudarchelyzet csokkenesene~ Az a gyermek, aki szorgalma es figyelme ellenere nem kepes a j6 tanul6sagot elerni, hajlamos lesz arra, hogy figyelmetlenseggel, magatartasi zavarokkal, lustasaggal igazolja gyenge teljesitmenye4'\

14 14 A vizsgalat tanulsagai az elemzett h?makorben A gyermek onallosagra neveh?senek tudatos tervezese nem jellemzo. A szulok eletkorulmenyei es nem a tudatos nevelesi $zandek donti el, mennyire nevelik onallonak,illetve mennyire engedik a gyermek egyeni elkepzeleseit ervenyesuln4 A gyermek jovokepetol, jelenlegi iskolai tanulmanyi eredmenye... tol fuggetlenul a csaladok tobbsege iskolai teljesitmenycentrikus. A gyermeki magatartas megitelesenek szint~ egyetlen tere az iskolai tevekenyseg. A szulok \feltik gyermekeiket az esetleges kellemetlen tapasztalatoktol, a nagyobb,elettap ci.sztalat birtokan. megfosztjak gyermekeiket a sajat karon tanulas jelentos magatartasformalo el... menyetoi. A gyermekek onallosagi torekveseit a szulok nagy tobbsege' nem is tamogatja es nem is tiltja, de fokent tudatosan nem se... 'gitik az olyan szituaciok kialakulasat, amelyekben a gyermekeknek kepesseguket felhasznalni, valtozatos szituaci6kban kiprobalni, onmagukat megmerni tudjak. A szuloi ellenorzes a gyerm'ek teljes tevekenyseg-strukturajat, atfogja. M6dszertani elegtelenseg miat! csupan azt a pszicho16giai trivialitast sikerlilt igazolnunk, hogy a gyermek onertekele?se a szliloi, illetve pedag6gusi ertekelesnek fuggvenye, illetve az on'ertekeles kialakulatlansaga.t, a va.gyott es a rea-lis osszemosodasat az onertekelesben.,

15 15 3, Jutalmazasi es buntetesi szokasok. te1"en: ~ ~..-. fi"'--t.,..... t A vizsgalt szulak nagy tobbsegenel nincsenek tudatos neve1f~si elkepzeleseik e teren. Gsupan az t;udatosul, hogyan nem akarjak gyermekeiket buntetni. (Elsasorban a durva testi fenyitesre gondolnak.) BUntetesi ea fakert jutall1!azasi eszkoztaruk szegenyessege a feituna., A jutalomkent kapot~ jutalomkent r.negelt kozos csaladi programok telje~en hianyoznak. A dominalo szobeli dicseret nevelesi erteke terrneszetese.n nem lebecsulenda, de jelentosegf~ a dic~eretet ado szula es a gyermek erzelmi kapcsolatatol, a -dicseret gyakor~sagatol is fug~ \ A ' vizsgalat modszertani tanulsagai r.. u,.. szolgalt, A Mint a -bevezetoben mar szoltam rola, az vizsgalat tobb celt csaladi s zocializaci6 It'?nyegesnek gondolt elemeit igye... keztunk feltarni, tematikus mutatokat vartunk, egy jobban korulha... tarolt, vegiggondolt iskolai szqcializaci6s viz sgalat szamara. Kivancsiak voltunk arra, hogy az interjutematika egyes kerdeskorei.elohivnak..e relevans informaciokat, alkalmasak..e az adott temakor vizsgalatara. VegUl magat az interjut. mint modszert "teszteltuk" fokent a 8 eves korosztaly vonatkozasaban. A vizsgalat elemzese alapjan ugy tunik, hogy az onallosag. onerteke1e?s, szocialis erettseg problemakore a hatekony iskolai szocializaci6 szempontjabol relevans tenyezoe A tulkontrollalt, onal";' lotlan, differencialatlan enkepu gyermek sikeres iskolai szocializaci6ja legalabbis kerdeses. A csalad ez iranyu nevelesi gyakorlata ellentetben all az iskola deklnralt kovetelmenyeivel.

16 16 Kevesbe joka tapasztalatok az interju-tematika vonatkazasaban. Bar ezt a kerdest nem lehet elvalasztani az interjuerek szemelyetal, felkeszultsegetal es ratermettsegetal, lelkiismeretessegetaj. A kemeny adatokat kerdezo kerdoiv mellet! talan celsze "rubb lenne elkepzelt, de mind~n 'csaladban elofordulo, problema... helyzetek tlmit tenne, ha szituaciok" megoldatasa, esetleg alterna... tiv lehetosegek felkine.lasavai.. (Hasonloan a televizio Csaladi kor musoraban alkalmazotthoz.) Az ilyenfajta megoldas elkerulne a verbalis.komptetencia hianya, roiatt informacioszege~y interjukat, feloldanaa nehezenkitb.rulkozo zart_:csaladokban,' a csalad belsa eleteral faggatodz6 idegennel szembeni ellenallast. Nero elhanyagolhat6 szempont az sem, hogy az azonos problemah~lyzetek megoldatasa a gyermekkel, belekepzelve magat szulei helyzetebe... lehetaseget adna reszint a tenyleges nevelesi gyakorlat megismeresere. reszint a nevelesi gyakorlat gyermeki percepciojanak a.. megismeresere is. Bar ilyenfajta modszerrel elveszitjuk az interju adta inform~ci6gazdagsagot az egyes csaladok vonatkozasaban, 'egyedisegeben lenyeges adatokat J de gondolnunk kell arra is, hogy a szerteagazo informaci6...halmazbol, a tema szempontjabol relevans es l~ I nyegtelen elemek szetvalasztasa, az adathalmaz feldolgozasa nemcsak'ida es munkaigeny~s, de sok hibalehetoseget is rejt maga... \~l:- ('JVegUl ugyancsak kedvezotlen tapasztalatokat szereztunk a 8 eves. gyermekek interju modszerrel torteno vizsgalatarol is. Bar vannak kedvezq.tapasztalatok e teren,(5;' J.YIo.lnar Edit,.1S:,72,.), c!;unikor is 6 eves, gyermekeket vizsgaltak interjuval. Kedvezoek' a klinikai tapasztalatok is, a kicsi gyermekek exploraci6ja soran rendkivul sok lenyeges inforinaci6 szerezheto o A vizsgalat saran megis az a meggyozodes erosodott me g. bennem, hogy az interju nem adekvat m6dsze r nagyobb letszamu, eves gyerrr.ek popula-., ci6 vizsgalatara.

17 17 Az interju-m6dszer alkalmazasanak t~rvezesekor nyezovel nem s zamoltunk. ket lenyeges te-. 1. A gyermekkori csaladi ~orulmenyek, az intellektualis fejlettseg.es a verbahs niv6 ismert kapcsolata alapjan a vizsgalt gyermeke'k verbahs kompeteneiaja elt~ro, az informaei6banmutatkoz6 kulonbsegek esetleg nem t~nyleges kuh::inbsegeket jeleznek, csupan a kifejezakeszseg kulonboza szintjenek kovetke,zmenyei. 2. Egy atlagos mai iskolaban megteremtheta vizsgalati szituaei6 lenyegesen kulanbozik akar egynevelesi 'I'anaesad6, akar mas'gyermekrendela korulni enyeitale A legritkabb esetberi lehet biztositani nyugodt, a kitarul 'kozast, aszinte beszelgetest lehetave teva szituaci6t. Reszint helyiseghiany, reszint idabeli korlatok' miatt.. Emellett megha az interjuer,ek szakmai kompetenciaja biz... tositott is, nem mindig allnak rendelkezesre az6h eszkozak. arilelyek az oldott legkor megteremteset lehetave teszik (jatekok, rajzeszkozokstb.. ).. Kedves. szivesenyegzett tevekenyseg saran a jatek arome as a jatekra figyeles lazitja a mentalis kontrollt, feloldja a gatlasossagot. A gyermekek kikerdezese soran kapott informaei6k szeg&.. nyesek, egyenetlenek. A szuloi interjukkal osszehasonlitva szinte semmi pluszt nem adtak. A valaszok gyakran az Uigen" - "nem" "nem tudom lt vagy a nem tudommal egyenerteku hallgatas valaszka':" teg6riakban mozogtak. A gyermek neveltsegi, ha ugy tetszik szoeializaltsagi szintjenek felmeresere a vizsgalat tanulsaga ~zerint alkalmasabb m6dszernek latszanak a stenderdizalt, eletkorhoz igazitott pszieho16g1ai tesztek.

18 l.n Browrlt G. (1977) Child development. Open Books, Lohdol~ ~ Bridgemann. B. Shipman,,, V.C. (1978) Preschool Messures of self-esteem and,achievement motivation as' predictors of third-grade achievement. J..Educ.. P.axcho1, 70, Galejs, I., Stookdale, D.F. (1982) Social Competence, scho.ol behaviors, and. cooperative-competitive preferences: Assessment by parents, teacher's,~nd school...age children..j.gen..psychol , " Kornlosy Sandor (1980) Adalekok a mai szulok es gyermekeik veltetesehez. (Az iskolanak es kozvetlen kornyezetenek szem elyisegformalo 'hatasrendszere II.) Pecs. Kremer, L. (1982) Locus of control, attitude toward education, and teaching behaviors. Scaud. EdUCe Res.,' 126, MacFarland, JeW., Clausen, J.W. (1972) 'I'he effect of childhood influences upon intelligence, personality, and mental helth. In: Rubinstein, E.A., Coelho, G"V" (Eds.. ): Beha~ioral. Sciences and Mental Health. Public Health Service, Washington. Mead, G.H" (1973) A pszichikum, az en es a tarsad'alom. Gondolaq Bp.., (A magyar f~1--ditas az ban megjelent konyv alap... jan keszult..,) Prawatt, R., Byers, J. t Duran, W. (1981) Attitude development in,american and Venezuelen schoolchildren, J.Social P~ chol.t 115,

19 19 s. M()lrli.~r' E,fI (1972) Kiserlet az iskchaskorba lc~po 6vodasgyermekek ismeretvilagaban meglevo tarsadalmi-politikai tartalmak strukturajanak vizsgalatara,.,m.p.52_! ~' T6th S-ne (1982) A Ole K ezirat. sikertelen szocializaci6 nehany oka.. Varkonyi Zs. (lq78) A kisgyermekkori kompetenciil szemelyiseglelektani hatterero1e M.P.Sz., ;t, Whiting, J.W. (1972) An Anthropological investigation of child-.. rearing practices,and adult personality. In: RUbinstei'n, E.A.,. Coelho, G.V. (Eds) Behavioral Sciences and Mental H.ealth,. Public Health E?ervice, Washingto~.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

Lelki egészség. Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

Lelki egészség. Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet Lelki egészség Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet érintés, intimitás, biztonság, testi közelség, református dicséret, kapcsolat a közösséggel, család része, lelki örökség, éneklés, gyülekezet,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Ergonómia I.-Termék-ergonómia

Ergonómia I.-Termék-ergonómia A felhasználói kör fogalma, tervezői megközelítések Termék-ergonómia modellje Termékhasználat körülményei környezeti hatások társas, szociális környezet pillanatnyi állapot fizikai kialakítás testméretek,

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat Kvalitatív vizsgálat a szenvedélybetegséggel küzdők családtagjainak körében. A szenvedélybetegséggel küzdők körében végzett kutatás harmadik

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1.3 Intézet GYÓGYTORNA ÉS ELMÉLETI TANTÁRGYAK 1.4 Szakterület TESTNEVELÉS

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében

A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében A Erdélyben Ilyés Ferenc 6. szekció: Közösségvezérelt helyi fejlesztés, agrár- és vidékfejlesztés Az előadás során érintett témák

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Stresszkezelés a Munkahelyen- Magyarország Konferencia 2015. május 14. Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Előadó: Faragó István Egészségtudatosság =? Mindenkinek más jelent! Egészségtudatosság

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

A vágyott HR BP szerep megragadása

A vágyott HR BP szerep megragadása A vágyott HR BP szerep megragadása Miként értelmezhető a HR BP szerep? Hogyan definiálja a szakirodalom a szerepet? Milyen tevékenységek kapcsolódnak a nemzetközi gyakorlatban a HR BP szerephez? Miként

Részletesebben

Miért betegebbek a szegény gyerekek?

Miért betegebbek a szegény gyerekek? KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURAKÖZY BALÁZS Miért betegebbek a szegény gyerekek? Anne Case, Darren Lubotsky és Christina Paxson: Economic status and health in childhood: the origins of the gradient. American

Részletesebben

Mindennapi kenyerünk

Mindennapi kenyerünk szka104_08 Mindennapi kenyerünk Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 4. évfolyam Programcsomag neve: Én és a világ A modul szerzője: Wagner Éva MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN Gilingerné dr Pankotai Mária Dr Bíró Lajos Munkánkban a hazai zöldségfogyasztást, ezen belül a hajtatott zöldségek fogyasztását próbáljuk felmérni.

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11.

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11. Együtt másokért Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Maksa

Részletesebben

Digitális írástudás, digitális műveltség

Digitális írástudás, digitális műveltség Digitális írástudás, digitális műveltség A statisztikai adatok és kutatási eredmények tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária Országos Könyvtárügyi Konferencia 202. november 22-23. Eurostat, 202 e-skills

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender

1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender K A A óv m m v m y ü b * m y y b m j bb A ybó m. M m ó mb j b ( v ó : u ó, ü, ó u, y ó m, v - m y mó ó : v ó mu, y ó, ü b -, ü j, m b ó, b.). Em b ü b, ü b u,, - m ü, v y y m y. M u ó m m y v u m y b v

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

Értékelés az andragógiában

Értékelés az andragógiában A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. Előadás 08. téma. 2014. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia Tanszék Értékelés az andragógiában 1 Az értékelés a teljes oktatásszervezési

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mády Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. április 25. Mády (mady.katalin@nytud.hu) Mmmh ém kv 2013. április 25. 1 / 16 Nyelvi innova cio Lehet Nyugatina

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben