HORVATH-SZABO KATALIN ONALLOSAGRA NEVELES - ONALLOSAG, ONERTEKELES. Oktataskutat6 Intezet 1986 BUdapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HORVATH-SZABO KATALIN ONALLOSAGRA NEVELES - ONALLOSAG, ONERTEKELES. Oktataskutat6 Intezet 1986 BUdapest"

Átírás

1 HORVATH-SZABO KATALIN ONALLOSAGRA NEVELES - ONALLOSAG, ONERTEKELES Oktataskutat6 Intezet 1986 BUdapest

2 KeszUlt az; Oktataskutat6 Intezet sokszorosit6 Uzemeben. Peldanyszam: /1986. I~

3 J. Whiting, a Harvard egyetem antropo16gus professzora al... litotta fel e,zt a hipotezist, hogy olyan felnc5ttkori szemelyisegvonasok. mint a lelkiismeret min6sege, az agressziviteis nagysaga, amasokiranti felelossegerzet szinvonala, az elorej'utas vagyanak meglete vagy hianya kapcsolatban van a kultura olyan elemi faktoraival, mint a kisgyermek otthoni feladatainak termeszete. Hipoteziseit reszhen ezidaig elvegzett kutatasainakeredmenyeivel igazolta,.. reszbef."! pedig 6 kulturkor gyermeknevelesi szokasainak longitudinalis vizsgalatab61 nye.rt adatokkal bizonyito'tta. Mas kutat6k viszont az l~n. kompetencia kesztetesek, on... a116sagi torekvesek csaladon beiliu alakulasanak jelentoseget hangsulyozzak a felnottkori szemelyisegvonasok forma16dasaban,. ('I'obbek kozott Mead, 1938, 1973; MacFarland, 1972;Varkonyi ) A magunkra vonatkoz6 tapasztalatok enkepunkbe~ <:>n.ertekeiesunkben surusodnek. EnkepUnk milyensege viszont meghataroz6 jelentosegli igenyszintunk, torekveseink alakulasaban, az enkep hitelessege viszont eredmenyeink kudarcaink belsa min.ositeset es erzelmi reakci6inkat formalja. Mead (1938, 1973) mutatott ra arra, hogy mindenki ugy reagal onmagara, ahogy 'a kornyezete viselkedik vele szemben, olyan enkepet alakit ki, ameloy megfelel kornyezete ravonatkozq minasito reakci6inak4)

4

5 3 Ha egy gyermeknek lehetosege van onrnagat tobb szituaci6ban kipr6balni, megitelni ep" megiteltetni, onmagar61 tapasztalatokat szerezni t akkor enkepe, onertekelese egyre jobban megkozeliti a va16sagos szemelyisegkepe4 Elvarasai onmagaval szernben kepessegeinek megfeleloen alakulnak. UJabb kutatasok szerint (~rav,att, Bxers~,Duran~ ; Krame~z 1982.) a kompetenciakesztetesek csaladon beluu alakulase\t SOl'... sa a ttbelso-kontroll - kulso""kontrou.. szemelyisegdimenzi6 alapjat' is kepez4 Az onal1asagi torekv~seket tamogato csaladokban f,elnovekvo gyer.- mekeknel a "belso kontroll dominancia Jl a Jellemzobb. Az ilyen gyermekeknek n~mcsak '?- viselkedese adaptativabb, hanem a t~ pasztalatok szerint jobb a problemamegold6 kepessege, magasapb ~z igenyszintje, jobb a kitartasa. Vagyis altalanosabban szalva sikeresebb a szocializaciaja. Az onmagukr61 alkotott kep al'akulasat is - mint annyi mas sze. melyisegdimenzi6t meg... meghatarozzak a szulok buntetesi es jutalmazasai szokasai is. Nero is annyira a buntetes vagy jutalmazas madje, in,kabb aminositett magatartas, teljesitmeny, teve- I kenyseg milyensege. tartalma. A gyermek onert6kelese, onmagar61" alkotott kepe azoknak a kepessegeknek a szintjetol is fugg. amelyeket a ko'rnyezete ertekelo A gyermeki te\:,ekenyseg minositese azonban mindig szocialis eroterben zajuk. A minosites. ertekeles gyermekekre tett hatasl;:\ a gyermek es az ot minosito felnott affektiv kapcsolatanak eros- segetol, elojeletol fugg,. Vegso soron akkor lehetne lenyeges mondanivalonk egy adott csalad szocializaci6s hatasrendszererol, ha ismernenk a csalad ertekstrukturajat, acsalad emocionalis kapcsolatrendszeret, aszu 10k szemelyiseget, nevelesi elveit es gyakorlatat egyfelol, a gyermekek kepesseg es szemelyisegstrukturajat. magatartasrepertoarjat, ~nkepet masfelol.

6 4 Egyetlen vizsgalat saran termeszetszel~uen nem torekedhetlink teljessegre.. Igy az egymast kcilcse)nosen meghataroz6 tenyezhk ha16jabol kiemeltunk egy...egy fontosna.k itelt jelenseget, amelyet tobb mas tenyezohoz fuzodo kapcsolataban vi~sgaltunk. KerdesfeltevesUnk a cimben jelzett. temaval 'kapcsol~tban a kovetkezo yolt: - Melyek 8zok 8 tevekenysegformak. amelyeket a szu... 10k leggyakrabb.el1. minositenek? -' Milyen merteku 8 gyermekek onallosaga, ill. 8 szulok segitik-e,gatoljak-e gye1"mekeik onallosagi to1"ekves eit1 - Eletko1"ukhoz me1"ten megfeleloen differencialt...-e, illetve hiteles-e.8 vizsgaltgyermekek enkepe7 SzUlok es gyermekek szama1"a szerkesztett Jelig...st1"ukturalt interju. (Megje~yezni kivanom, hogy a sze1"teagazo tema es ~z inte1"ju idobeli ko1"l6tai miatt az inte1"ju ke1"deseibol igen. kis 1"esz jutott egy-egy p.1"oblemako1" megismeresere.) 'l'e1"meszetsze1"uen az inte1"ju nem volt megfelelo m6dsze1" a vi~sgalt szulok tenyleges nevelesi tevekenysegenek vizsgalata~a csupan a szuloknevelesiattitudjenek, nevelesi szandekainak meg... isme1"ese1"e. De az inte1"juk. meg a nevelesi szandekot sem tukr~ zik teljesen. A vizsgalatot a gye1"mek tanit6nojenek segitsege... vel. koz1"emukodesevel sze1"veztuk. A valaszokba nyilvanval6an bele~ jatszott az a to1"ekves is, hogy megfeleljenekazoknak az elvanisoknak, amelyeket - velemenyukl sze1"int - az iskola kepvisel. A tu... datos megfelelni aka1"as nem egyfo1"man hatott a vizsgalt problemako1"ok eseteben. 'I'alan jobban ko1"latozta a tenyleges bunte... tesi es jutalmazasi szokasok megismereset, kevesbe az ona1l6 saggal kapcsolatos elkepzele~sek es nevelesi gyako1"lat feltarulasat.

7 A tenyleges nevelesi gyakorlat megismereset szolgalta tobbek kozott a gyermekek es szuleik szamara' keszult inte'rju tematikal azonos saga.. A vizsgalat tervezese soran szamos problema vetodott fel az interju m6dszer alkalmazasaval kcqjc;;olatbar~ 19y a fon: tos tartalmi celkituzesekkel, e-?yenertekuen fontosnak tartottuk annak vizsgalatat, hogy az interju alkalmas vizsgalati metodik~e 8 evesgyermekek koreben. A gyermekek sz6:maraszabalyos interju...szituaci<st terveztunk es 'elore elkeszitett interjt1tervvel vegeztuk At vizsgalatot. A in6dszetr em~aj.mazasa mellett azertdontottunk, mlv~l felteteleztuk, hogy 8,eves gyermekekszamara mar nem idegen az ilyenfajta szituaci6. ~s elegseges verbaus szinttel rendelkeznek ahhoz, hogy infor ~agiokat adjanak atelt esemenyekrol es veleme nyt mondjanak V~ ':108 he lyzetekrol., valamint elkepzelt szitu~ci6kroj. Az eredmenyek feldolgozasaban, tekintettel a valtozo es a(acsony.elemszamra (21-49.), csupan leiro statisztikai m6dszereket alkalmaztam. A "'yi~aa!!. E.0au~0.o...b.2.m~t~a~~ A vizsga,lat soran, ke~.masod!kos osztaly (egy falusi. egy' budapesti) tanuloival ~s s~uleikkel keszult interjuk a cimben je... lolt prob1e makqrokre vonatkozo adatait dolgoztam fej.. (Ossze'sen,, szulo,es gyermek interjut.) Nem minden interju - nagy, val6szinuseggel a kerdezo~ gya,... korlatlansaga vagy nem kello felkeszultsege miatt - tartalmazza~ a, vizsgalt prob1e~makorokre vonatkoz6 kerdeseket. Ebbol ad6dik '8 valtoz6 elemsza~

8 6 ErniaU Ie kell mondanunk a.zoky1ak az informaci6knak a feltara... sar6l, amelyek a. videki 65 budelpesti ered.menyek osszehaso11 litasab61 ad6dnanak. Az e lemszam meghatarozza termeszetesen a levont kovetkezte... tesek ervenyessegi koret is. A vizsgalat inkabb szolgalt az intet'... jutematika Utesztelesere u, mirlt altalanos ervenyu kovet!<eztetesek levonasara -a esaladi.szocializacio vonatkozasaban. A vizsgalt szulok tobbsege szak esbetani.tott munkas. A videki es a budapesti minta ebbola 5zempontbol homogennek tekinthetoo l$kolai vegzettseguk~t tekintve, 2 anyat kiveve mindenki elvegezte az ciltalanos isko1a 8 osztalyatp'i'obbsegben vannak a kozepfoku i,kepzesben reszesultszulok. Szazale~os aranyukat tekintve alaesony szamban (12,8 % ill. 8,2 0/0) kepviselve avannak a felso oku vegzettseggel rendelkezo szulok is. Eredmen>:ek Az eredmenyek alapjan ugy tunik, hogy a vizsgalt szulok [ \ ' ~, nem tulajdonitanakjelentoseget gyermekuk onallasagra nevelesenek" Egyeb hazai 'vizsgalatok (Vark?nyi t 1976; Komlosi, 1980) eredmenyeivel egyezoen, a szuloknem epitenek a gyermekek eletkorukbol edado onkontroll lehetosegeire. A szuloi ellenorzes a.gyermek minden teveken seget atfogjao Jatszoterre, baratokhoz a szulak 84 %...a (32 szulo) engedi, a lakasban egyedul gyermeket csupan a szulok 47.7 %-a (18 szi..ha) hagyna.. Engedik gyermekuket olyan helyre, ahal valamifele ellenarzest felteteleznek, de nem hagyjak otthon, ahol a gyermek onmaga.ellenor~ zoje lehetne. A' belsa kontroll kialakulasanak lehetoseget esokkenti a gyermekek iskolai feladatainak a rendszeres ellenorzes e is$ A szulak %-a (24 szula) mindennap ellenarzi gyei"meke iskola,i feladatat.,

9 ? egyreszt az iskola.i teljesitrneny fontossagat jelzi a viz:::."galt csal(~dokbant mnsreszt az iskolai kovetelmenyeknek megfelelni akrlt'[:1 s szandek6.t is~ Sajnalatosan az iskola. is a gyermek feladatr. teljesite~senek r'endszeres ellenorzeset varja el a szuloktol, keslelr- tetve ezzel a gyermek felelossegtudatanak fejlodeset. Pszicho16giailag helyes:; demokratikus, nevelesi stilust, a gyermek.szernelyiseget, vagyait figyelembe vevo nevelesi modat tukroznek az chtozkodesse1 1 ruhavasarlas sal kapcsolatas valaszok. A v izsgalt csaladok kozel felenel kozosen dontik el hogyan oltozzon a gyermek. milyen ruhakat vasaroljanak szamara. Ezek a valaszok nagy 'va16szinuseggel nem a tenylege;s nevelesi gyakorlatot tukrozik. (8 eves gyermekekrol leven 8z6.) De jehzik a szulok szandekat. Ugy tunik oltozkodes teren kevesebb konfliktus lehetoseg adodik a vizsgalt szulok es gyermekeik kpzott J mint eunennyi problemat okozott a mostaniszulok es nagyszulok ko~ott. Kozismert az oltozkodeses hajviselet nemzedekeket' elvalasztd konfliktusokat surito, robbant6 szerepe a 6o-as' evekben. Bar 8 eve's korban a gyermekek bar.'ati kapcsolatainak esetleg negativ szemelyisegforma16 ereje elenyeszo, magis a szulok 20 0/0-& belesz6l gyermeke baratvalaszta.sab~ Fontosnak tartottuk vizsgalni a gyermekek otthoni feladatainak milyenseget es jelentoseget, sulyat a csaladi munkamegosztason belul. Megprobaltunk valaszt kapni arra, hogy ezek a feladatok va16di, a szuloket tehermentesito feladatok-e, vagy pedig didaktikusak, a gyermek neveleset szolgaljak.. Egyenes rakerdezesnel ugy tunt, a vizsgalt csaladokban a gyer... mekek tobbsegenek rendszeresen van otthoni feladata., Ezek a feladatok a gyermekek korat tekintve, a testverek szamat, altalaban a testverek kozotti csekely korkujo~bseget figyelembe vave csupan a sajat agy rendbehozatalara.. onmaga rendbentartasal:a korlatoz6dnak. liianyoznak a va16di felelosseget jelento feladatok (kisebb testverre vigyc1zni, allatgondozas).. A vizsgalt gyermekek-

10 8 nek nines m6djuk megtapasztalni a nalanal gyengebb t esendobb. kiszolgaltatott l~flyek gondozasa~ak elmenyet s azt az elmenyt, amely empathias keszseguk fejlodesere, a kulonfele szerepviselkedesek megtanulasara jelentos hatasu tenyezo lehetl'le. Csokken az otthol'li felaqatok szoeializaci6ban betoltott szerepenek jelentosege t ha a gyermekek ezen. kerdesre adott valaszalt nezzlik.. Csupan a gyerme~ekfele vallja azt, hogy rendszeresen van ouhc-, ni feladata., Vagyis mega szulak szerint otthon rendszeresen felad&-t tot vegzo gyermekek egy resze sem er:zi ezt fontosnak, nem tudato... sui benne ennek jele,ntasege. 'I'ovabb csokken az otthoni feladatok nevelesi jelentosege, haaz otthord feladatmulasztas kovetkezmenyeit nezzuk. Csupan 10 gyermek beszelt arr61, hogy az elmaradt feladatot meg kell csinalni~ a meekerdezett exermekek 3/4...e.mindenkovetke~menx ~elkul bujhat ki az otthoni feladet e1veszese alai. Sarkalatos pontnak gondoltuk az onallosagt;a neveles teren a zseb-. penz kerdeseto A perizzel valo bannitudas mellett, a tudatos tervezes,a vagyak kesleltetesenek megtanulas~ az elhibazott cselekvesek kovetkezmenyeinek atelese, felmerh~tetlen jelentosegu a szemelyis eg formalodasaban. A vizsgait csaladok tobbsege nem ismeri a zsebpenz nevelesi jelentoseget. A megkerdezett szulak 40 %...a (16) vallja azt, hogy gyermeke rendszeresen kap zsebpenz~ De a megkerdezet,t gyer-..~nekek. kozui csupan 17 %.(6 gyermek) nyilatkozott hason16anll' De meg azokban a csaladokban is, ahol kapnak a gyermekek zseb... penzt, ~ szulai interju alapjan 70 %...ban, a gyermekek valaszal alapjan.90 o/o-ban ellenorzik a zsebpenz elkolte?senek m6djat.. A gyermek otthoni feladataival es ona1l6~agra nevelesevel k ap... csolatos adatok azt jelentik, hogy ezen a teren. a nevelesi gya... korlat a pillanatnyi szituaci6hoz es nem a tudatos nevelesi elkepzelesekhez igazodik. A sok vagy tobbgyermekes csaladokban falun' felnott szulok (a szulok- 3/4-e videken nott fel) kora gyermekkorb'an onallosagra

11 9 kenyszerultek, testverre vigyaztak, allatokat oriztek 8tb. Mivel jelenlegi eletkorulmenyeik nem kenyszeritik a szuloket a gyermek minel korabbionallosulasar~ nem valik tudatos nevelesi cella sem a gyermek onallosagr~.nevelese J sem a csaladi munkamegosztas... ban vale reszvetel minel korabbi bevezetese. Csak azokban a 'csaladokban,biznak a gyermekekre - nem ritkan / az eletkorilag adott szemelyisegerettseget es kontroll' lehetosegeket meghalad6 - feladatokat, ahol a szulok munkakorulmenyei al~pjan erre rakenyszerulnek. (A ~zulok reggel 6 h...kor kezdik a munkat. a 8 es 9 eves gyermej<ek analloan kelnek fel, reggt7lit keszitenek, kitakaritariak, iskolaba indulnak.),erdemes, elgondolkozni azon, milyen ellentetesek a'tapasztalatok a kisegito iskolaban (S. 'r6th 5.-ne ), ott, ahol az iskolai teljesitmeny milyensegemasodlagos a gyermek tovabbi eletutjat illetoen. ott az anall.osagra' neveles a legfontosabb nevelesi ce 10k egyike. 2. BUntetes-iutalmazas r...=.;..-, E- temakarben a vizsgal6das ket teruletre terjedt ki. Reszint felterkepezni kivantuk a buntetes es jutalmazas eszkoztarat, reszint nagyobb figyelmet szentelve vizsgaltuk azokat a es tevekenysegformakat, amelyekre a natkoznak.'. A szituaci6kat szulok minosito reakci6i vo... bunteteses jutalmazas m6djainak feltarasab61 adatokat vartunk, a szulok nevelesi atilusanak megismeresehez, a minositett szituaci6k elemzesebol a szulok ertekstrukturajara kovetkeztettl:ink NezzUk eloszar a minosites eszkoztarat: Elso helyen a sz6beli dorgalas (58,5 % gyerek), masodik helyen (29,3 % gyerek) a testi fenyites szerepet. A sz6beli dorgalas eloterbe kerulese egyeb buntetesi m6dokkal szemben reszint demokratikusabb, ertelmi meggondolasokra epito nevelesi stilust jelez, r eszint utal a buntetest kiszab6 szemely nemere. Minden adat arra mutat, hogy 3. gyermekneveles terhei fokent az anyak vauaih nyugszanak.

12 12 iskolai teljesitmeny...centrikus" A gyermeki magatartas megitelesenek legfebb terulete az iskolai tevekenyseg. A gyermekek 61 %-a (29 gyermek) ugy erzekeli, hogy buntetest elsosorban gyenge tanulmanyi teljesitmenyert kap. A jutalmazott tevekenysegek kozottelso helyen... kivetel nelkul minden, vizsgalt gyermeknel... a tanulmanyi teljesitmeny all. Maso... dik helyenpedig az iskolai magatartas szerepet. A gyerekekonertekelesevel kapcsolatban nem sikerult Ie... nyegesadatokat feltarni, csupan azt a pszicho16gia trivialitast sikerult igazolni.'hogya gyermek onertekelese a szulo iuetve pedag6gqs.ertekeles.enekmasa, emellettbeigazo16dott'az enkep. ki~l?1kulatlansaga,.a gyermekek magukr61.szerzett tapasztalatainak szukossege. ~zaltalanossag szintien mozg6 kateg6riakban (j6... k:0zepes... gyengej' he~yeitek el magukat, nyilvanyeu6an a pedag6gusi szulei ertekelesi 7katulyat alkalmaztak. Ez ~ermeszetesen nemcsak a gyermekek "hibajatt~, inkabb a m6dszere. Az or'lmagukr61 alkotott kepet, 8 eves gyermekek eseteben, nehany interju-kerdes alapjan feltarni nem lehet. Konkretabb kerdesekre adottvalaszokban nyilvanval6va. Valt, hogy a gyermekek enkepet nero elsesorban a re.alitas hataroz,za meg. A matematikaoktatas szempontjab61 figyelemre melt6 eredmeny; a vizsgalt gyermekek 53,7 o/o-a u,y v eli, matematikab61 legjobb az osz- ') talyban. Merlegelni keu es vizsgalni kellene az eredmeny hattereben levq okokat. A szulok is pedag6gusok es a matematikai teljesitmenyt az ertelmi kepessegek meroeszkozenek tekintik. A j6 matematikus gyer... rnek a. tobbi tantargyban elert teljesitmenyetol fuggetlenui is Eli tter_ teimes gyermek tl kateg6riaba soro16dik.

13 f,~' 13 'Ugyanakkor fel kell figy.elni arra az adatra is, hogy az olvasas es az anyanyelvi targyak nem szerepelnek' 'a gyerrriekek kedvenc tantargyai kozott. Olvasasb'61 elsa lenni az osztalyban nem vagyott eel a vizsgalt gyermekek koreben. Az onerte: kelest teve iranyba.: sogclr~c?-.~ gyermekek azon meggyozodese is, hogy a j6 tanulmanyi eredmeny elsosorban 'a SZ01" galom es figyelem kovet~ezmenye. A kerdezettek 86,4 %-a szerint a ket tulajdonsagon mulik a tanulmanyi eredm eny milyensege. Csupan a gyermekek 13.6 %-a veli fontos feltetelenek az "okossagot U Meggondoland6 pszieho16giai, pedag6giai kerdes. hogy a pedag6giai optimi?muselvesztesetol' va16 felelembol helyes-e hibas, megcafolt pszicho16giai tenyeket hangoztatni es gyermekek meggyozodeseve tenni. Helyes-eelfedni azt a tenyt, hogy a gyermekek kepesseg-strukturaja kulonbozik, es hogy az ertelmi kepes-' segekre epulo iskolai kovetelmenyeknek csupan szorgalommal es odatigyelessel nem lehet eleget tenni.. Vajon a realis enkep es onertektudat kialakulasa nem alapveto feltetele-e az iskolai kudarchelyzet csokkenesene~ Az a gyermek, aki szorgalma es figyelme ellenere nem kepes a j6 tanul6sagot elerni, hajlamos lesz arra, hogy figyelmetlenseggel, magatartasi zavarokkal, lustasaggal igazolja gyenge teljesitmenye4'\

14 14 A vizsgalat tanulsagai az elemzett h?makorben A gyermek onallosagra neveh?senek tudatos tervezese nem jellemzo. A szulok eletkorulmenyei es nem a tudatos nevelesi $zandek donti el, mennyire nevelik onallonak,illetve mennyire engedik a gyermek egyeni elkepzeleseit ervenyesuln4 A gyermek jovokepetol, jelenlegi iskolai tanulmanyi eredmenye... tol fuggetlenul a csaladok tobbsege iskolai teljesitmenycentrikus. A gyermeki magatartas megitelesenek szint~ egyetlen tere az iskolai tevekenyseg. A szulok \feltik gyermekeiket az esetleges kellemetlen tapasztalatoktol, a nagyobb,elettap ci.sztalat birtokan. megfosztjak gyermekeiket a sajat karon tanulas jelentos magatartasformalo el... menyetoi. A gyermekek onallosagi torekveseit a szulok nagy tobbsege' nem is tamogatja es nem is tiltja, de fokent tudatosan nem se... 'gitik az olyan szituaciok kialakulasat, amelyekben a gyermekeknek kepesseguket felhasznalni, valtozatos szituaci6kban kiprobalni, onmagukat megmerni tudjak. A szuloi ellenorzes a gyerm'ek teljes tevekenyseg-strukturajat, atfogja. M6dszertani elegtelenseg miat! csupan azt a pszicho16giai trivialitast sikerlilt igazolnunk, hogy a gyermek onertekele?se a szliloi, illetve pedag6gusi ertekelesnek fuggvenye, illetve az on'ertekeles kialakulatlansaga.t, a va.gyott es a rea-lis osszemosodasat az onertekelesben.,

15 15 3, Jutalmazasi es buntetesi szokasok. te1"en: ~ ~..-. fi"'--t.,..... t A vizsgalt szulak nagy tobbsegenel nincsenek tudatos neve1f~si elkepzeleseik e teren. Gsupan az t;udatosul, hogyan nem akarjak gyermekeiket buntetni. (Elsasorban a durva testi fenyitesre gondolnak.) BUntetesi ea fakert jutall1!azasi eszkoztaruk szegenyessege a feituna., A jutalomkent kapot~ jutalomkent r.negelt kozos csaladi programok telje~en hianyoznak. A dominalo szobeli dicseret nevelesi erteke terrneszetese.n nem lebecsulenda, de jelentosegf~ a dic~eretet ado szula es a gyermek erzelmi kapcsolatatol, a -dicseret gyakor~sagatol is fug~ \ A ' vizsgalat modszertani tanulsagai r.. u,.. szolgalt, A Mint a -bevezetoben mar szoltam rola, az vizsgalat tobb celt csaladi s zocializaci6 It'?nyegesnek gondolt elemeit igye... keztunk feltarni, tematikus mutatokat vartunk, egy jobban korulha... tarolt, vegiggondolt iskolai szqcializaci6s viz sgalat szamara. Kivancsiak voltunk arra, hogy az interjutematika egyes kerdeskorei.elohivnak..e relevans informaciokat, alkalmasak..e az adott temakor vizsgalatara. VegUl magat az interjut. mint modszert "teszteltuk" fokent a 8 eves korosztaly vonatkozasaban. A vizsgalat elemzese alapjan ugy tunik, hogy az onallosag. onerteke1e?s, szocialis erettseg problemakore a hatekony iskolai szocializaci6 szempontjabol relevans tenyezoe A tulkontrollalt, onal";' lotlan, differencialatlan enkepu gyermek sikeres iskolai szocializaci6ja legalabbis kerdeses. A csalad ez iranyu nevelesi gyakorlata ellentetben all az iskola deklnralt kovetelmenyeivel.

16 16 Kevesbe joka tapasztalatok az interju-tematika vonatkazasaban. Bar ezt a kerdest nem lehet elvalasztani az interjuerek szemelyetal, felkeszultsegetal es ratermettsegetal, lelkiismeretessegetaj. A kemeny adatokat kerdezo kerdoiv mellet! talan celsze "rubb lenne elkepzelt, de mind~n 'csaladban elofordulo, problema... helyzetek tlmit tenne, ha szituaciok" megoldatasa, esetleg alterna... tiv lehetosegek felkine.lasavai.. (Hasonloan a televizio Csaladi kor musoraban alkalmazotthoz.) Az ilyenfajta megoldas elkerulne a verbalis.komptetencia hianya, roiatt informacioszege~y interjukat, feloldanaa nehezenkitb.rulkozo zart_:csaladokban,' a csalad belsa eleteral faggatodz6 idegennel szembeni ellenallast. Nero elhanyagolhat6 szempont az sem, hogy az azonos problemah~lyzetek megoldatasa a gyermekkel, belekepzelve magat szulei helyzetebe... lehetaseget adna reszint a tenyleges nevelesi gyakorlat megismeresere. reszint a nevelesi gyakorlat gyermeki percepciojanak a.. megismeresere is. Bar ilyenfajta modszerrel elveszitjuk az interju adta inform~ci6gazdagsagot az egyes csaladok vonatkozasaban, 'egyedisegeben lenyeges adatokat J de gondolnunk kell arra is, hogy a szerteagazo informaci6...halmazbol, a tema szempontjabol relevans es l~ I nyegtelen elemek szetvalasztasa, az adathalmaz feldolgozasa nemcsak'ida es munkaigeny~s, de sok hibalehetoseget is rejt maga... \~l:- ('JVegUl ugyancsak kedvezotlen tapasztalatokat szereztunk a 8 eves. gyermekek interju modszerrel torteno vizsgalatarol is. Bar vannak kedvezq.tapasztalatok e teren,(5;' J.YIo.lnar Edit,.1S:,72,.), c!;unikor is 6 eves, gyermekeket vizsgaltak interjuval. Kedvezoek' a klinikai tapasztalatok is, a kicsi gyermekek exploraci6ja soran rendkivul sok lenyeges inforinaci6 szerezheto o A vizsgalat saran megis az a meggyozodes erosodott me g. bennem, hogy az interju nem adekvat m6dsze r nagyobb letszamu, eves gyerrr.ek popula-., ci6 vizsgalatara.

17 17 Az interju-m6dszer alkalmazasanak t~rvezesekor nyezovel nem s zamoltunk. ket lenyeges te-. 1. A gyermekkori csaladi ~orulmenyek, az intellektualis fejlettseg.es a verbahs niv6 ismert kapcsolata alapjan a vizsgalt gyermeke'k verbahs kompeteneiaja elt~ro, az informaei6banmutatkoz6 kulonbsegek esetleg nem t~nyleges kuh::inbsegeket jeleznek, csupan a kifejezakeszseg kulonboza szintjenek kovetke,zmenyei. 2. Egy atlagos mai iskolaban megteremtheta vizsgalati szituaei6 lenyegesen kulanbozik akar egynevelesi 'I'anaesad6, akar mas'gyermekrendela korulni enyeitale A legritkabb esetberi lehet biztositani nyugodt, a kitarul 'kozast, aszinte beszelgetest lehetave teva szituaci6t. Reszint helyiseghiany, reszint idabeli korlatok' miatt.. Emellett megha az interjuer,ek szakmai kompetenciaja biz... tositott is, nem mindig allnak rendelkezesre az6h eszkozak. arilelyek az oldott legkor megteremteset lehetave teszik (jatekok, rajzeszkozokstb.. ).. Kedves. szivesenyegzett tevekenyseg saran a jatek arome as a jatekra figyeles lazitja a mentalis kontrollt, feloldja a gatlasossagot. A gyermekek kikerdezese soran kapott informaei6k szeg&.. nyesek, egyenetlenek. A szuloi interjukkal osszehasonlitva szinte semmi pluszt nem adtak. A valaszok gyakran az Uigen" - "nem" "nem tudom lt vagy a nem tudommal egyenerteku hallgatas valaszka':" teg6riakban mozogtak. A gyermek neveltsegi, ha ugy tetszik szoeializaltsagi szintjenek felmeresere a vizsgalat tanulsaga ~zerint alkalmasabb m6dszernek latszanak a stenderdizalt, eletkorhoz igazitott pszieho16g1ai tesztek.

18 l.n Browrlt G. (1977) Child development. Open Books, Lohdol~ ~ Bridgemann. B. Shipman,,, V.C. (1978) Preschool Messures of self-esteem and,achievement motivation as' predictors of third-grade achievement. J..Educ.. P.axcho1, 70, Galejs, I., Stookdale, D.F. (1982) Social Competence, scho.ol behaviors, and. cooperative-competitive preferences: Assessment by parents, teacher's,~nd school...age children..j.gen..psychol , " Kornlosy Sandor (1980) Adalekok a mai szulok es gyermekeik veltetesehez. (Az iskolanak es kozvetlen kornyezetenek szem elyisegformalo 'hatasrendszere II.) Pecs. Kremer, L. (1982) Locus of control, attitude toward education, and teaching behaviors. Scaud. EdUCe Res.,' 126, MacFarland, JeW., Clausen, J.W. (1972) 'I'he effect of childhood influences upon intelligence, personality, and mental helth. In: Rubinstein, E.A., Coelho, G"V" (Eds.. ): Beha~ioral. Sciences and Mental Health. Public Health Service, Washington. Mead, G.H" (1973) A pszichikum, az en es a tarsad'alom. Gondolaq Bp.., (A magyar f~1--ditas az ban megjelent konyv alap... jan keszult..,) Prawatt, R., Byers, J. t Duran, W. (1981) Attitude development in,american and Venezuelen schoolchildren, J.Social P~ chol.t 115,

19 19 s. M()lrli.~r' E,fI (1972) Kiserlet az iskchaskorba lc~po 6vodasgyermekek ismeretvilagaban meglevo tarsadalmi-politikai tartalmak strukturajanak vizsgalatara,.,m.p.52_! ~' T6th S-ne (1982) A Ole K ezirat. sikertelen szocializaci6 nehany oka.. Varkonyi Zs. (lq78) A kisgyermekkori kompetenciil szemelyiseglelektani hatterero1e M.P.Sz., ;t, Whiting, J.W. (1972) An Anthropological investigation of child-.. rearing practices,and adult personality. In: RUbinstei'n, E.A.,. Coelho, G.V. (Eds) Behavioral Sciences and Mental H.ealth,. Public Health E?ervice, Washingto~.

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN medicus universalis XXXVI/4. 2003. SEMMELWEIS EGYETEM, EFK, EGÉSZSÉGPOLITIKAI ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK, BUDAPEST ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mtatk MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése Nikitscher Péter Széll

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes: Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes 1. Bevezetı A rendszeres

Részletesebben

Iskolai veszélyeztetettség és pályaszocializáció*

Iskolai veszélyeztetettség és pályaszocializáció* PÁLYAVÁLASZTÁS LÁSZLÓ KLÁRA RITOÖKNÉ ÁDÁM MAGDA SUSANSZKY EVA Iskolai veszélyeztetettség és pályaszocializáció* A megfelelő szocializációs minták hiányában bizonytalan, esetleges, könynyen megzavarható

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A Taní tó i/tana ri ké rdó ívré békü ldó tt va laszók ó sszésí té sé

A Taní tó i/tana ri ké rdó ívré békü ldó tt va laszók ó sszésí té sé A Taní tó i/tana ri ké rdó ívré békü ldó tt va laszók ó sszésí té sé A Matematika Közoktatási Munkabizottságot az MTA III. osztálya azzal a céllal hozta létre, hogy felmérje a magyarországi matematikatanítás

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Z Generáció - MeGeneráció

Z Generáció - MeGeneráció Z Generáció - MeGeneráció Kökönyei Gyöngyi 1, Urbán Róbert 1, Örkényi Ágota 2,3, Költő András 2,3, Zsiros Emese 2, Kertész Krisztián 2, Németh Ágnes 2, Demetrovics Zsolt 1 1 ELTE Pszichológiai Intézet

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

Az általános pszichológia egyes kérdései

Az általános pszichológia egyes kérdései Az általános pszichológia egyes kérdései A megismerı folyamatok A megismerési folyamatokkal a kognitív pszichológia foglalkozik. Kognitív folyamatok a szervezet alkalmazkodását szolgálják információ felvétele,

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

kiemelten fontosnak, aktuálisnakítélt terület indikátorainakbemutatásával, elemzésével. történik. A "nemzetközi -. össtehasonlítást lehetövé

kiemelten fontosnak, aktuálisnakítélt terület indikátorainakbemutatásával, elemzésével. történik. A nemzetközi -. össtehasonlítást lehetövé SZEMLE 403 vezérlik; mint a nyelvtani szerkezetek felépítését: "a.'nyelvhasználati szabályok éppligy jellemzik arl.yelvet és éppúgy a beszélők nyelvi képességéhez, -nyelvi tudásához tartoznak, mint a sm

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében I R Á N Y E LV E K 1. Általános elvek A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen HORVÁTH KITTI, KÓSA RITA DIÁNA, MAKAI VIVIEN, NAGY PÉTER, OLÁH KORNÉLIA, OLÁH TÍMEA, OLÁH - PUCSOK ESZTER, SZEDER DÓRA VALÉRIA, TIMKÓ ANIKÓ Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen Bevezetés

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

A tanulási orientáció vizsgálata az ISZE Tehetségpont ISZE Tehetségiskola programjában

A tanulási orientáció vizsgálata az ISZE Tehetségpont ISZE Tehetségiskola programjában A tanulási orientáció vizsgálata az ISZE Tehetségpont ISZE Tehetségiskola programjában ISZE Tehetségiskola program ismertetése Fülöp Márta Marianna fulopmm@gmail.com Az ISZE Tehetségpont Alulteljesítő

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

PÁLYÁZAT IGAZGATÓ HELYETTES

PÁLYÁZAT IGAZGATÓ HELYETTES PÁLYÁZAT A BUDAPEST FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BENEDEK ELEK ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY IGAZGATÓ HELYETTES munkakörének betöltésére Készítette:

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 A pedagógiai program megvalósításának biztosítéka...

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

A szövegértés és meghatározó tényezőinek vizsgálata hetedikes tanulóknál

A szövegértés és meghatározó tényezőinek vizsgálata hetedikes tanulóknál XI. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KOLOZSVÁR 2008. MÁJUS 23 24. A szövegértés és meghatározó tényezőinek vizsgálata hetedikes tanulóknál Szerző: Bartha Krisztina Egyetem: Babeş Bolyai Tudományegyetem

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

A pedagógus mint személyiségfejleszto

A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto zemélyiség: viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a jellegzetes mintázata, amely meghatározza a személy környezetéhez

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes 2011. május 1. vasárnap Úgy szülünk, ahogy születünk? 12 éve dolgozom a születés

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

PREVENCIÓS/EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI

PREVENCIÓS/EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PAKSI BORBÁLA FELVINCZI KATALIN SCHMIDT ANDREA PREVENCIÓS/EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG A KÖZOKTATÁSBAN A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZOTT PREVENCIÓS/EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK ELTERJEDTSÉGE,

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013.

NEVELÉSI PROGRAM 2013. NEVELÉSI PROGRAM 2013. A Gyermekekről...Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok éreznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Csizér Kata, Kontra Edit és Piniel Katalin ELTE OTKA K105095 Egyéni különbségek az idegennyelv-tanulásban

Részletesebben

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Baráth Szabolcs Fejes József Balázs Kasik László Lencse Máté 2016 Javaslat tanodák számára a mérési és értékelési kultúrájuk megújításához Tartalom

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 Bevezetés A tanoda program azzal a céllal jött létre, hogy segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket

Részletesebben

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok:

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok: II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző Iskolánkban a nevelő-oktató-szakképző pedagógiai munka a nevelőtestület konszenzusával elfogadott (az iskolafenntartó által

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

A fogyatékossághoz vezetõ út

A fogyatékossághoz vezetõ út 07Kende-Nemenyi(1).qxd 2005.02.23. 9:37 Page 199 KENDE ANNA NEMÉNYI MÁRIA A fogyatékossághoz vezetõ út A 2003-as év elsõ felében, az iskolaérettségi vizsgálatok idõszakában kutatást végeztünk beiskolázás

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető.. 2 1. A kollégium működése...... 3 1.1. Személyi feltételek, elvárások.... 3 1.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások....... 4 2. A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitűzései.......

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Török Balázs Számítógépek az óvodában

Török Balázs Számítógépek az óvodában Török Balázs Számítógépek az óvodában Az óvodáskorú gyermekek számítógép-használatának témája mind az OECD 1 országokban, mind az Európai Uniós országokban növekvő figyelmet kapott a kisgyerekkori 2 nevelés

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben