PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A KELETI VÁROSRÉSZ. A KELETI VÁROSRÉSZ A szöveget írta: Schaller Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A KELETI VÁROSRÉSZ. A KELETI VÁROSRÉSZ A szöveget írta: Schaller Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ"

Átírás

1 PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A KELETI VÁROSRÉSZ A KELETI VÁROSRÉSZ A szöveget írta: Schaller Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 131

2 7/A térkép, a Budai vám és környéke érhegy Papkert u. Kígyó u. Körös utca Apafi utca Viktória park Istv Bocskai u. Gábor Á. u. Corvin u. Meszes 7.4. Bocskai u. Kishegyi dűlő Fekete gyémánt tér sor S z Dobó István u. Csekey István u. t án u. Keleti sor skő sor Szondi György utca Komját Aladár utca Aknász utca Kölcsey F. u. Szabolcsi-árok Andrássy út ösi I. u. Névtelen u. Hűvös u. Madas József utca Búzavirág u. Előd u. Nemzetőr u. Turini u. Balassi Bálint u. Testvériség u. Dobó István u. u Hegedűs M. u. Budai 7.3. állomás lo ás Budai vám 7.2. PÉCSVÁRADI ÚT Buzsáki Imre utca Bányavasút utca SCHROLL JÓZSEF ÚT Karancs u. Koksz u. Újhegy v.m. Koksz u. Deák Ferenc BO utca Panoráma utca Álmos utca TESCO Buzsáki Imre u. Szent Borbála híd Koksz utca Salakhegyi út. ári E. u. utca Gyula u. Huba u. Táltos utca 250 m 1000 foot Iparsziget u. Gyárváros Palahegy utca Ú j B 132

3 ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS A Dunagőzhajózási Társaság (DGT) építette a Jičínský program megvalósítása során, az 1920-as években, az út nyugati oldalán az első meszesi colóniát és az újhegyi lakótelepet. A bányák államosítása után, az es években indult meg első lépcsőben az út keleti oldalán, Fehérhegyig a városi jellegű tömbházak építése, zömmel komfortos, kisebb részben csökkent komfort fokozatú lakásokkal. Az 1960-as évektől az út nyugati oldalán a szabad területek beépítése ugyancsak többemeletes tömbházakkal, komfortos lakásokkal valósult meg. Fehérhegytől északi irányba, az út mindkét oldalán, kertes családi házak sorakoznak, nagy részük a volt szénbányák dolgozóinak, vagy utódainak tulajdonában van. A városrész emlékei Fehérhegyen, Közép-meszesen, a Schroll József úti parkban és a Zsolnay Vilmos út - Bányavasút utca kereszteződésében találhatók. 133

4 7.1. GPS koordináták: N= ,0838 E = ,0646 A MOHÁCS-PÉCSI VASÚT EMLÉKTÁBLÁJA A ZSOLNAY VILMOS ÚT ÉS A BÁNYAVASÚT UTCA KERESZTEZŐDÉSÉBEN A járdasziget síkjában elhelyezett szöveges üzenet: A BÁNYAVASÚT UTCA VONALÁN HALADT A MOHÁCS-PÉCSI VASÚT (MPV) ITT KERESZTEZVE A PÉCSVÁRADI ORSZÁGUTAT AZ ELSŐ DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG (DGT) ÉPÍTTETTE A VASUTAT GŐZHAJÓINAK SZÉNELLÁTÁSÁRA AZ ANDRÁS AKNA ÜSZÖGPUSZTA KÖZÖTTI BÁNYAVASÚT-SZAKASZT 1854-BEN A MOHÁCSIG TERJEDŐ VONALAT 1857-BEN HELYEZTÉK FORGALOMBA 2004-BEN A SZÉNTERMELÉS BEFEJEZÉSÉVEL A 150 ÉVES BÁNYAVASÚT-SZAKASZT FELSZÁMOLTÁK AZ MPV A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG EGYIK ELSŐ VASÚTVONALA VOLT PÉCSI BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY 2007 Az emléktábla anyaga fekete gránit, avatásának ideje: május

5 Az Első Dunagőzhajózási Társaság 1852-ben telepedett le a dél-mecseki szénterületen ben az András akna Üszög puszta közti normál nyomtávú bányavasút szakaszt, ben a Mohács Pécs közötti vasútvonalat, 1873-ban az Üszög Szabolcs közötti szakaszt helyezte üzembe. A bányavasút András akna Üszögpuszta szakaszát 1914-ben az új gróf Széchenyi aknai szárnyvonallal bővítették, és az A bányavasút egy szakasza (Zsolnay Vilmos út és a Bányavasút utca kereszteződése) újhegyi üzem területén a szénmosóig vezették. A teljes vonalszakaszt villamos mozdonyvontatásra építették át. Újhegyről új vasútpályával csatlakozva a Mohács-Pécsi és a MÁV vonalakhoz biztosították a fogyasztók kiszolgálását. A DGT által fi nanszírozott vagy támogatott vasúti kapcsolatok kiépítésével nagyarányú fejlődés indult meg a pécsi szénterületen. Az emléktáblával a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány tiszteletét fejezte ki az alkotóknak. Az András-, illetve gróf Széchenyi akna Újhegy közötti pályaszakaszt a széntermelés befejeztével 2004-ben üzemen kívül helyezték, majd felszámolták. A 150 évig üzemelt vasút és a megszüntetett Zsolnay Vilmos úti sorompó emlékére, a Dél-Dunántúl első vasúti-közúti kereszteződését jelölő emléktábla került elhelyezésre. Ez a (bánya) vasút a történelmi Magyarország elsők között megépült vonala volt. A DGT által fi nanszírozott vagy támogatott vasúti kapcsolatok kiépítésével nagyarányú fejlődés indult meg a pécsi szénterületen. 135

6 7.2. GPS koordináták: N= ,1053 E= ,2355 A szobor talpazatán olvasható szöveg: SZENT BORBÁLA a bányászok védőszentje A Budai vámnál a Pécs-Budapestre vezető főútvonal mellett, 6-os számú főútvonal és a Schroll József utca kereszteződésében, az újhegyi emlékparkban került elhelyezésre az 1,55 m magas mészkő talpazaton álló, bronz Szent Borbála szobor. Az emlékművet december 3-án avatták. SZENT BORBÁLA SZOBOR a Schroll József utcában A legenda alapján Szent Borbála a jó halál, a bányászok, a tüzérség, a várak, az erődök védőszentje. A bányászok hozzá imádkoztak a bányába történő leszállás előtt. A Budai vám méltó hely a felavatott bronzszobor részére. Akik naponta erre járnak, emlékezhetnek a földalatti bányamunkát végzőkre, eszükbe juthat, hogy évekkel ezelőtt több tízezren a föld mélyében keresték kenyerüket. Alkotója Trischler Ferenc szobrászművész. A szobrot Budaörsön öntötték. 136

7 Az emlékjeleken megjelenő főbb tevékenységek (rövidítve): I. emléktábla AZ ÚJHEGYI ÜZEMEK I.- II. EMLÉKTÁBLÁI a Schroll József utcában A PÉCSI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT ÚJHEGYI TELEPHELYÉN KÖZÖTT FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEK SZÉNSZÁLLÍTÁS SZÉNELŐKÉSZÍTÉS, BRIKETT GYÁRTÁS, VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS, ELLÁTÁS, KÖZPONTI LABORATÓRIUM 7.3. GPS koordináták: N= ,1053 E= ,2355 II. emléktábla A PÉCSI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT ÚJHEGYI TELEPHELYÉN KÖZÖTT FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEK KÖZPONTI GYÁRTÓ- ÉS JAVÍTÓMŰHELY, ÖNTÖDE, VILLAMOS TEVÉKENYSÉG, ÉPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS, GÉPKOCSI-SZÁLLÍTÁS, JAVÍTÁS, KÖZPONTI ANYAGELLÁTÁS, SPORT ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG A két 1,2x1,5 m méretű emléktábla vörös-barna monolit gránittömb. Avatásuk december 4-én a Szent Borbála napi ünnepségen történt. Az Újhegyi Szolgáltató Üzem 90 éves működése során számos új tevékenységgel bővült. Bár egyes területeket kiszerveztek (erőmű, brikett-gyártás), egyes ágazatai az egész mecseki bányászatnak szolgáltatóivá váltak. Az emléktáblákkal a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány tiszteletét fejezte ki az Újhegyi Üzem volt tagjainak sokrétű tevékenységéért. Az Első Dunagőzhajózási Társaság által fi nanszírozott, vagy támogatott vasúti kapcsolatok kiépítésével az 1870-es évektől nagyarányú fejlődés indult meg a pécsi szénterületen. A széntermelés fokozása mellett a jelentős technikai, technológiai fejlesz- 137

8 tések eredményeképpen a termelő üzemekben megjelentek a szénosztályozók, szénmosók, kokszoló berendezések, brikett prések, gőzgéppel működtetett villamos generátorok és az ezeket kiszolgáló javító-gyártó műhelyek. A századfordulóra ezek nagyrészt elavultak. Ésszerű fejlesztésükre nem volt mód. Ezt az állapotot számolta fel az ben indított és az 1920-as évek második felében befejeződött, Jičínský nevével fémjelzett koncentrációs-fejlesztési program. A széntermelést három nagy kapacitású bányaüzemre szervezte át, ugyanakkor a szolgáltató üzemrészeket európai színvonalú megoldásként egy koncentrált nagyüzembe, Újhegyre telepítette. Az Újhegyi Üzem elsődleges feladata a termelt nyersszén elszállítása a szénmosóba, majd feldolgozás után a széntermékek fogyasztók felé történő eljuttatása. A gyenge minőségű szénféleségek felhasználásával villamos energiát termeltek az erőműben, amellyel a termelőüzemek energiaigényét kielégítve, a város és részben a megye ellátásában is jelentős részt vállaltak. A központi brikett üzem az aprószén darabosításával a fogyasztói igények sokrétű kielégítését biztosította. Az újhegyi üzemcsoport ugyanakkor széleskörű ipari szolgáltatást nyújtott a széntermelő üzemeknek. 138

9 Bányamentő szobor, Komját Aladár utca 7.4. A posztamens homloki oldalának felirata: MENTENI KÖTELESSÉG! A MECSEKI BÁNYAMENTŐK EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA: BÁNYÁSZ EMLÉKEKÉRT EGYESÜLET PÉCSI BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY BÁNYÁSZ KULTURÁLIS SZÖVETSÉG Az ismeretlen művész által szürke mészkőből elkészített bányászt ábrázoló mellszobor mészkő talapzaton áll. A bányamentők sok veszéllyel járó munkájának megbecsülésére és a mentés során áldozatul esett bányamentők emlékére a Bányász Emlékekért Egyesület állíttatta a bányamentő szobrot. Az emlékmű felállítására Meszesen, a bányamentők részére épült, több szintes volt bányamentő lakóház melletti parkban került sor. Avatására december 4-én, a Szent Borbála napi ünnepség keretében került sor. A pécsi bányák vezetése a bányában bekövetkezett balesetek, katasztrófák következményeinek elhárítására, az élet és vagyonmentésre 1910-ben bányamentő szervezetet hozott létre, tizenkét évvel megelőzve az 1922-ben kiadott Általános Bányabiztonsági Szabályzat rendelkezéseit, amely előírta bányamentő állomások létesítését, mentőcsapatok kiképzését és fenntartását. Az Első Dunagőzhajózási Társaság (DGT) már 1912-ben üzemi mentőállomásokat létesített, az 1920-as évek végén a legjelentősebbeket gróf Széchenyi, Szent István és Thomenn aknán. A központi mentőállomás szerepét Szent István akna töltötte be. A bányamentők feladatait, sok évtizedes tapasztalatok összegyűjtése alapján, bányamentő Tízparancsolatban határozták meg, melynek első pontját a felirat idézi. GPS koordináták: N= ,5620 E= ,0313 A Bányamentő szobor avatása, december

10 7/B térkép, Meszes, Fehérhegy Csók I. u. Hun u. ond utca Kö h r István u. Bánom köz Bánom Május 1. utca 7.7. Tolnai József utca Keller János KOM KOMLÓI ÚT a Szab 7.8. Szabolcsi út Frankel Leó u. Krúdy Gyula u. Bródy Sándor u. Mélyút Zergevirág Szil-réti Egyenlőség utca Dobogó dűlő Sudár I. utca Sza k. Hérics d. Fehérhegyi g eszes dűlő d ly utca utca Szántó I. u. Meszes dűlő Hársfa út Blaha Lujza utca Dominika u. Hársf a út u. Papkert u. Feitig I. u. Szieberth Papkert u. R. u. Perr Viktor utca Teleki B. Fehérhegy Vajda J. u. Kígyó u. Körös utca u. Apafi utca Viktória park Bocskai u. Gábor Á. u. Bocskai i u. Kavicsos út Rosta dűlő Szeptember 6. tér Corvin u. Meszes 7.6. Kishegyi dűlő Keleti sor Fekete gyémánt tér d. Vasfű Dobó István u. Csekey István u. Kormoskő sor Keleti sor u. Dózsa György u. vezér u Komját Aladár utca Szond Szondi György utca Aknász utca 140 Rigóderalja u. Piroska u. 250 m 1000 foot Gyöngyösi I. u. Név Madas József utca Búzavi Nemzetőr u. Kölcsey F. u. Turini u. Balassi Bálint u. Testvériség u. Dobó Istv Hegedűs M. u. Szabolcsi-árok Ko ÉCSVÁRAD

11 BÁNYÁSZ TORONYZENE A GANDHI GIMNÁZIUM, (A VOLT BÁNYAIGAZGATÓSÁG) ÉPÜLETÉRŐL Komját Aladár utca A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány alapítása óta kezdeményezte, hogy a mecseki egykori bányásztelepüléseken azonos időben felcsendülő toronyzene emlékeztessen a kétszázötven éves kőszénbányászatra és a negyven éves uránbányászatra. Legyen ez tiszteletadás a bányász szakma és a nehéz, áldozatos munkát végzett elődök számára! A évi bányásznapon először megszólalt toronyzenét tizenharmadikként követte a volt Mecseki Szénbányák központi épületének, a jelenlegi Gandhi Közalapítvány Gimnázium és Kollégiumának tetejéről felcsendülő toronyzene. A toronyzene a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a PANNON Hőerőmű Zrt. támogatásával valósult meg, avatására a évi bányásznapon (szeptember 6-án) került sor. A toronyzene részletes leírása az fejezetben (Ágoston téri toronyzene) található GPS koordináták: N= ,5303 E= ,0624 A Mecseki Szénbányák volt igazgatósági épülete, ma Gandhi Gimnázium Az eredeti homlokzat, bányász témájú domborművekkel 141

12 7.6. GPS koordináták: N= ,6583 E= , EMLÉKTÁBLA AZ EGYKORI STEFÁNIA SZÖVETSÉG (ZÖLD KERESZT) ÉPÜLETÉN, Gábor Áron utca 15. Az emléktáblán lévő felirat: E HÁZBAN MŰKÖDÖTT VI. 30.TÓL 1988-IG A STEFÁNIA SZÖVETSÉG ANYA- ÉS CSECSEMŐVÉDŐ FIÓKINTÉZMÉNYE, DR. HEIM PÁL ÉS MATTYASOVSZKY ZSOLNAY MARGIT KEZDEMÉNYEZÉSÉRE. AZ ÉPÜLETET ERRE A CÉLRA A DGT ADOMÁNYOZTA. ÁLLÍTOTTA: MESZESI KÖRNYEZETVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET 2007 A fekete gránittábla a meszesi lakótelepen 1930-ban alapított Stefánia Szövetség fi ókintézményeként működő anya és csecsemővédő létesítmény és működtetőinek emlékére állíttatta a Meszesi Környezetszépítő és Szépítő Egyesület a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány támogatásával. Avatása június 17-én történt. Az egykori Zöld Kereszt szövetség épülete ma A gazdasági világválság idején Heim Pál pécsi orvosprofesszor házról-házra járva mérte fel a Dunagőzhajózási Társaság 1924-ben létesített meszesi lakótelepén (kolónián) élő családok egészségügyi körülményeit, és a tapasztaltak alapján határozta el az Anya és Csecsemő Védelmi Állomás kialakítását. Haláláig fáradhatatlanul szervezte ennek megvalósítását. A munka folytatását, befejezését Mattyasovszky Zsolnay Margit, a Stefánia Szövetség akkori titkára vállalta át. A DGT az Anya és Csecsemő Védelmi Állomás részére épületet adományozott az akkori C (ma Gábor Áron) utca 15-ben. Az új szociális intézmény váró-, előkészítőés rendelőhelyiségből állt. Ezt egészítették ki a szükséges mellékhelyiségek és az intézményt vezető védőnő lakása. Az orvosi teendőket gyermekorvos végezte. A létesítmény felavatására, illetve felszentelésére június 30-án került sor ig a Dobó István utcai új gyermekorvosi rendelő megnyitásáig működött, 1945 után Zöld Kereszt néven.

13 A MESZESI VÍZTORONY, Hársfa út 7.7. A meszesi víztornyot a bányák tulajdonosa, a Dunagőzhajózási Társaság építtette a meszesi bányászlakótelep vízellátása céljából. A gróf Széchenyi István aknán kitermelt ivóvizet villamos meghajtású A víztorony mai állapotában szivattyú segítségével nyomatták fel a fehérhegyi víztoronyba. A ma is üzemelő, 300 m 3 -es vasbetontartálylyal rendelkező fehérhegyi víztorony építménymagassága 33 méter. Az építmény október 24-én kapott használatbavételi engedélyt. Legutóbbi felújításának ideje: 1997 (épületszerkezet), (tetőszerkezet, díszkivilágítás). Az építést megelőző helyszíni szemle október 24-én volt. A műszaki vezető (feltehetőleg a tervező is) Pilch Andor felügyelete mellett az építési vállalkozó, Márovics Andor egy év alatt teljesen befejezte a munkát. A víztorony a hazai vasbetonépítés kezdeti időszakának jellemző példája, így nem véletlen, ha valakit más az 1910-es, 1920-as években épült toronyra emlékeztet: Margitsziget (1911), Újpest (1911), Kőbánya, Szolnok, Siófok. A tornyot 1991-ben (felújítását megelőzően) alapos vizsgálatoknak vetették alá és korához képest jó állapotúnak találták, különösen a vízzáróságot illetően. Ekkor kapta meg az ipari emlék jellegét hatásosan kiemelő díszvilágítását. GPS koordináták: N= ,0817 E= ,

14 7.8. A BÁNYALÓ SZOBRA GPS koordináták: N= ,1066 E= ,9064 A szobor felirata: A BÁNYALOVAK EMLÉKÉRE 2009 Az emlékművet a városrész civil szervezetei állítatták évben. Létrejöttében tevékeny szerepet játszott: a Meszesi Környezetvédő és Szépítő Egyesület, a Bányász Kulturális Szövetség, valamint a Bányász Emlékekért Egyesület. Fehérhegyen a Komlói út és a Hársfa utca kereszteződéséhez közel, a parkban, november 6-án felavatták a bányalovak siklósi mészkőbe vésett emlékművét, amely Vanyúr István szobrászművész alkotása. A kőtömbben egy munkában elgyötört bányaló alakja látható. 144

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZABOLCS. SZABOLCS A szöveget írta: Mendly Lajos BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZABOLCS. SZABOLCS A szöveget írta: Mendly Lajos BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZABOLCS SZABOLCS A szöveget írta: Mendly Lajos BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 67 Gorkij orkij rkij kij ij u. Tűzolt űol. Kolón Kló Kló nia u.. Füst üst üt üt u. u K Pék sor K i Szabadságharc cut utca

Részletesebben

C 64 (^ ^ 100 KÉP A 100 ÉVES TATABÁNYAI BÁNYÁSZATRÓL. A tatabányai szénbányászat képes albuma. ti) ( ^

C 64 (^ ^ 100 KÉP A 100 ÉVES TATABÁNYAI BÁNYÁSZATRÓL. A tatabányai szénbányászat képes albuma. ti) ( ^ C 64 (^ ^ 100 KÉP A 100 ÉVES TATABÁNYAI BÁNYÁSZATRÓL. A tatabányai szénbányászat képes albuma ( ^ ti) írták és szerkesztették: KÖTELESPÉLAW CSICS GYULA FŰRÉSZNÉ MLNÁR ANIKÓ SZABÓ LÁSZLÓ A képeket a Tatabányai

Részletesebben

Lakás, élet és munkakörülmények változásai egy pécsi bányászkolónián, Györgytelepen és környékén a kezdetektől 1945-ig

Lakás, élet és munkakörülmények változásai egy pécsi bányászkolónián, Györgytelepen és környékén a kezdetektől 1945-ig Lakás, élet és munkakörülmények változásai egy pécsi bányászkolónián, Györgytelepen és környékén a kezdetektől 1945-ig Pörös Béla 1. Bevezetés Az ipari forradalom egyik következménye a nagy létszámú munkaerőt

Részletesebben

Budapest XVIII. kerülete 1

Budapest XVIII. kerülete 1 Budapest XVIII. kerülete 1 Viszonylag fiatal, de a nagyobb vidéki városokkal vetekedő lakosságszámú (közel százezres) lakóhelyünk 1950-ben XVIII. kerület néven egyesült Pestszentlőrinc városból és Pestszentimre

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2014. 09. SZÁM A leköszönő képviselőtestület Ifj. Juhász István alpolgármester, Zsiák Balázs, Zsiák Péter, Márkus József Juszkó Ferenc, Csaja János, Juhász

Részletesebben

100 éves a budapesti autóbusz-közlekedés 1

100 éves a budapesti autóbusz-közlekedés 1 100 éves a budapesti autóbusz-közlekedés 1 1915 2015 Az emlékév programjai NYÍLT NAPOK 2015. április 26. vasárnap 10.00 16.00 KELENFÖLDI AUTÓBUSZGARÁZS (XI. kerület, Kelenföld, Hamzsabégi út 55.) 2015.

Részletesebben

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében. 1239-ben Chenguer, és 1332-ben

Részletesebben

MUNKAANYAG. Előterjesztés

MUNKAANYAG. Előterjesztés Oktatási és Kulturális Minisztérium Előterjesztés Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Iktatószám: 131-5450-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Az anyagot készítette:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 139/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 28. szám 2013. szeptember 5.

Kanizsa. XXV. évfolyam 28. szám 2013. szeptember 5. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 28. szám 2013. szeptember 5. Mosolyszüret: Városi tanévnyitó az Erzsébet téren Becsengettek. Elkezdõdött a 2013-14-es tanév. A városvezetés nevében Dénes Sándor

Részletesebben

Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás?

Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás? Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás? Budapest 1995 Készült: A Kazincbarcika Városi Önkormányzat megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Budapesti Osztályán Szerkesztette:

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE 2006 HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST (1) A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE SZÉKELY TIBOR (szerk.) HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST Hősök tere Városliget Andrássy

Részletesebben

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Készült az OTKA IRODA részére 1093 BUDAPEST Czuczor u. 10. Téma: AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

SZAJOL TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELEMZÉSE

SZAJOL TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELEMZÉSE SZAJOL TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELEMZÉSE Készítette: Borics Katalin KTI / III. évfolyam 1.csoport -2005.- Tartalomjegyzék Témaválasztásom indoklása... 2 1. Szajol történetének áttekintése... 2 2. Szajol általános

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007.

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007. A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE HELYZETELEMZÉS 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából

Részletesebben

Az egykori szovjet katonai területek funkcióváltása Debrecenben. Reuse of former soviet military sites in Debrecen

Az egykori szovjet katonai területek funkcióváltása Debrecenben. Reuse of former soviet military sites in Debrecen Tér és Társadalom / Space and Society 25. évf., 2. szám, 2011 Az egykori szovjet katonai területek funkcióváltása Debrecenben Reuse of former soviet military sites in Debrecen KÁDÁR KRISZTA, KOZMA GÁBOR

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum BÁCS-KISKUN MEGYE Pásztormúzeum Bugac, Nagybugac Bugac a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területű homokpusztája, ahol a száraz malmok stílusában épült múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Budapest VIII. kerület lakosai egészségi állapotának elemzése

Budapest VIII. kerület lakosai egészségi állapotának elemzése Budapest VIII. kerület lakosai egészségi állapotának elemzése Doktori értekezés Dr. Kovács Aranka Katalin Semmelweis Egyetem Patológiai tudományok Doktori iskola Témavezető: Dr. Domján Gyula egyetemi tanár,

Részletesebben

NAGY IMRE-EMLÉKJELEK

NAGY IMRE-EMLÉKJELEK 1 NAGY IMRE-EMLÉKJELEK 2 NAGY IMRE- EMLÉKJELEK 3 4 Készült Nagy Imre születésének 115. évfordulójára emlékezéssel Kiadja: A Nagy Imre Társaság Felelős kiadó: Káloczi Kálmán Szerkesztette: Tóth Sándor Müszaki

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben