A tartalomból: Településünkön járt a köztársasági elnök. Mikulásjárás december 6-án! Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartalomból: Településünkön járt a köztársasági elnök. Mikulásjárás december 6-án! Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója"

Átírás

1 Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Településünkön járt a köztársasági elnök XIII. évf. 10. szám, október Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete december 4-én, szerdán KÖZMEGHALLGATÁST tart a Magos Művelődési Házban. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Mikulásjárás december 6-án! A tartalomból: Fotó: ŐszZsu Október 6. az Aradi Vértanúk Emléknapja, melyen az október 6-án, Aradon kivégzett tizenhárom vértanútábornok és Batthyány Lajos, az első magyar felelős miniszterelnök halálára emlékezünk. Az idei évben abban a megtiszteltetésben lehetett részünk, hogy Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Nagyigmándra látogatott ezen alkalomból. Megemlékezésünk díszvendége beszédével egészen közel hozta az emberekhez azokat az értékeket, amit az Aradi Vértanúk Emléknapja képvisel. Azt fogalmazta meg, ami mindenkihez közel áll: azt, hogy mindenkinek vannak halottai, s legyenek azok a nemzet mártíjai vagy saját hőseink, emlékeznünk kell rájuk, hiszen értünk éltek és haltak. A jövő nemzedékéért és egy jobb, szebb világért. (A teljes cikk a 2-4. oldalon olvasható.) - Aradi Vértanúk Emléknapja 2-4. oldal - Október 23-i ünnepség 4-5. oldal - Önkormányzati hírek 6-7. oldal - Idősek napja oldal - Szüreti felvonulás oldal - Isi-ovi hírek oldal - Néptáncos hírek oldal - Református hírek 19. oldal - Sporthírek oldal

2 2 Igmándi Hírnök Ünnepi hírek október Nagyközségünkben különös gondossággal figyelünk arra, hogy a múlt értékeit és hagyatékát annak megfelelő módon őrizzük meg és adjuk tovább az utókornak. A falu vezetősége, a pedagógusok, a hagyományőrzők és a falu minden lakója közös erővel törekszik Zengtek a vértanúk arra, hogy ne merüljenek feledésbe az olyan nagyszerű vagy hétköznapi hősök, akik történelmünk során életüket áldozták azért, hogy mi ma annak mondhassuk magunkat, amik és akik vagyunk: szabad magyaroknak. Október 6. az Aradi Vértanúk Emléknapja, melyen az október 6-án, Fotók: ŐszZsu Sokan kilátogattak az emléknapra Aradon kivégzett tizenhárom vértanútábornok és Batthyány Lajos, az első magyar felelős miniszterelnök halálára emlékezünk. Az idei évben abban a megtiszteltetésben lehetett részünk, hogy Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Nagyigmándra látogatott ezen alkalomból. Az ünnepség kezdetén egy igazi látványossággal köszöntötték a megemlékező közösséget. A Nagyigmándi Lovaskör Radetzky huszárbandériumának tagjai gyönyörű egyenruhában felvonulva foglalták el helyüket a református templom oldalán. A Himnusz közös éneklése után Reményik Sándor Mindhalálig című versét Soós László adta elő, aki közel hozta szívünkhöz a haza iránt érzett rendíthetetlen odaadás és szeretet érzését. Hajduné Farkas Erika polgármester aszszony köszöntő beszédével rámutatott arra az aranyszálra, ami a múltból a jelenbe húzódik át az idők szövevényes hálóin keresztül. Arra, hogy milyen értékes is az a szabadság, amiért oly sokan áldozták fel Soós László szavalt a megemlékezésen az életüket: Danyi Katalin konferált Radetzky huszáraink bevonulása A mai rohanó világunkban, mi a ma élő emberek úgy érezzük, hogy a hétköznapjainkat sok gond terheli meg. A felgyorsult világukhoz való alkalmazkodás, a munkahelyi megfelelés, az emberi konfliktusok, amelyek sokunk életében napról-napra ismétlődnek és ebből kifolyólag méltán érezhetjük úgy, hogy sok minden hiányzik az életünkből. De van szabadságunk, és szabadságban élhetünk. Szabadság, mely annyi nemzedéknek nem adatott meg, melyet értékelnünk kell a mai világunkban. Szabadság, ami lehetőséget ad arra, hogy ezeket a hiányosságokat pótoljuk. Szabadság, ami esélyt ad arra, hogy emberhez méltó életet éljünk, hogy a saját emberségünkből, a saját akaratunk szerint éljünk. Szavai mindenki számára érvényes és elgondolkodtató igazságra hívják fel a figyelmet s ehhez még csak vissza sem kell tekinteni a múltba, hiszen er- (Folytatás a következő oldalon)

3 2013. október Ünnepi hírek Igmándi Hírnök 3 (Folytatás az előző oldalról) ről szól a jelen és erről kell, hogy szóljon a jövő is. Polgármester asszony beszédét követően Pőcze Gyöngyi előadásában a Hazám, hazám, csendes hazám című népdalt hallgatatták meg a megjelentek. Éneke épp úgy lobogtatta meg az ünnep lángját, ahogyan a kezében lévő gyertya égett: tisztán és erősen. A megemlékezés díszvendége Áder János köztársasági elnök úr, beszédével egészen közel hozta az emberekhez azokat az értékeket, amit az Aradi Vértanúk Emléknapja képvisel: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Csömy Zsigmond aranyosi molnár, Nimnicher János losonci pék, Fülöp György dunavecsei jegyző, Rázga Pál pozsonyi hitszónok, Murmann Sámuel soproni nemzetőr, Giovanni Baldani olasz vasúti mérnök, Stift József sarluskai földbirtokos, Tóth József tardoskeddi földműves. Az es forradalom és szabadságharc hősei. Mártírok ők, mint az aradi tizenhármak. Nevüket azonban kevesen ismerik. Nem szerepelnek a tankönyvekben, nem áll szobruk a főtereken, nevüket nem vésték márványba. De emlékeznek rájuk ott, ahol éltek, ott, ahol meghaltak. Ők nem a harctéren estek el. Meg kellett halniuk, mert kitűzték a magyar zászlót, mert kenyeret sütöttek a honvédeknek, mert Kossuth-nótát énekeltek az ivóban, mert csizmát adtak a harcolóknak, mert kihirdették a trónfosztást, vagy mert hamis és felingerlő beszédet tartottak az Úr házában. Megszámolni sem lehet a százakat, akiket rögtönítélő törvényszékek küldtek a halálba. Hősök mindahányan! Névvel vagy név nélkül, levéltári névsorokban, vagy csak az égben feljegyezve. Fiatalok és idősek, szegények és vagyonosak. Nemzetiségükre, vallásukra és hivatásukra nézve épp oly sokfélék, mint Magyarország. Rájuk is emlékezünk ma, a vértanúk emléknapján. Mert a nemzet őket sem felejti, őket is gyászolja. Tisztelt Nagyigmándiak és Csákberényiek! Aki a hazáért áldozza az életét, megérdemli az utódok tiszteletét. Nagyigmándon és Csákberényben a mai napon Manszbarth Antalnak és Szikszay Jánosnak szól a főhajtás. Két különböző ember: egy fiatal és egy sokat tapasztalt. Egy katolikus pap és egy református lelkész. Életükben a legfontosabb mégis közös volt: a szolgálat. Szolgálni a csákberényi gyülekezetet, a falu közösségét. Halálukban még többet bízott rájuk az Isten: egy egész nemzetet viseltek a szívükön. Bűnük az volt, hogy templomukban felolvasták a Függetlenségi Nyilatkozatot. Ma itt nyugszanak Nagyigmándon. Emlékmű meséli el a sorsukat itt és Csákberényben is. Nem feledték el őket. Leszármazottaik ma itt vannak velünk. Könyv is született a drámájukról. Sobor Antal kisregényében van egy jelenet: a házkutatás során a vizsgálótiszt bosszankodva jegyzi meg, amikor Manszbarthnál nem találja meg a bűnösségét igazoló iratokat. szép kis historikus pap ön! Meg sem őrzi az emlékeket? Mire a pap szelíden válaszol: Majd megőrzi a história maga. Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékezők! Vajon fel tudjuk-e idézni az aradi tizenhárom névsorát? Vajon ismerjük-e településünk mártírjainak a nevét? Látogatjuk-e a temetőben a saját hőseinket? Ismerjük-e a történetüket? Hálásak vagyunk-e az áldozatukért? Ha felejtünk, és nem törődünk a múlttal, önmagunk ellen vétkezünk. Manszbarth Antal és Szikszay János vértanúságukkal megmutatták, hogy a szabadság az egész nemzet ügye. Minden ember ügye. vállaltuk a ránk eső részt mondta Szikszay János református lelkész. Vajon mi lehet ennél több, amit ember megtehet? kérdezhetjük ma itt együtt, Nagyigmándon. Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed énekelték 1849-ben a magyar katolikus templomokban. Perelj, Uram, perlőimmel szólt a zsoltár a reformátusoknál. Noha a dallam is máshogy kanyarog az ég felé, a per, amit az Úr elé tártak: a haza igazságos ügye volt. A megénekelt szent magyarok az egész nemzetet jelentették. Az ország legnemesebb énjét. A szabadságra és békességre vágyókat, a harcolni és a kiegyezni tudókat, a bátrakat és a reménykedőket. A pékmestereket, a földműveseket, a mérnököket, a honvédeket és a tábornokokat, a csizmadiákat, a diákokat és a lelkészeket. Mindenkit, aki szentül hitt Magyarország igazában. Tisztelt Megemlékezők! A forradalmat leverhették, a fegyvert Világosnál letehették. Az áprilisi szentesített törvényeket félredobhatták. Tudjuk, mi mindent hozott a bosszú, hogyan végezték bitófán katonák és civilek. Ahogy Manszbarth Antalnak és Szikszay Jánosnak, úgy Magyarországnak is akadtak árulói. A megtorlás véres és iszonyatos volt. De valami végérvényesen megváltozott. A szabadságharc utáni évek gyászos csendet hoztak. A csend pedig felismerést, hogy ez a forradalom, ez a szabadságharc az ország egészében, a nemzet lelkében zajlott. A legfontosabbat elérte. A szabadság örömét, az önrendelkezés felelősségét, a polgári fejlődés lehetőségét üzente. Hogy nincs többé erő, nincs többé hatalom, sem Világosnál, sem Aradnál, amely megállítaná az önmaga útját járni kívánó magyar nemzetet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy esztendővel ezelőtt Rátóton emlékeztünk meg polgári forradalmunk és szabadságharcunk mártírjairól. Rátóton Deák Ferenc tizenhárom tölgyfát ültetett az aradi tizenhármak emlékére. Többségük ma is él. Tudjuk, Deák Ferenc miközben szívós munkával készítette elő a kiegyezést semmit sem engedett 48-ból. A haza bölcse, miközben sikerre vitte 48-as forradalmunk követeléseit, méltó módon őrizte 49-es szabadságharcunk mártírjainak emlékét, mint ahogy a nagyigmándiak és a csákberényiek is megőrizték Manszbarth Antal és Szikszay János emlékét. Egy katolikus papét és egy református lelkészét. Emlékük legyen áldott! (Folytatás a következő oldalon) Az iskolások és a hagyományőrzők közös műsora

4 4 Igmándi Hírnök Az ökumenikus istentiszteleten Október különleges hónap. Ahogy a természet, a nagy festő megunva az egyhangú zöld színeket egy ecsetvonással színpompássá varázsolja a vásznát. Sárgában, barnában és aranyban táncolnak a falevelek a tündöklő októberi napsütésben és persze vörösben is. Vörösben, mint a vér. Minden év október 23-án máshogy kopognak az utcák kövei a talpunk alatt. Minden lépésben visszhangzik az a Az emlékezés virágainak elhelyezése Ünnepi hírek (Folytatás az előző oldalról) Áder János köztársasági elnök úr azt fogalmazta meg, ami mindenkihez közel áll: azt, hogy mindenkinek vannak halottai, s legyenek azok a nemzet mártíjai vagy saját hőseink, emlékeznünk kell rájuk, hiszen értünk éltek és haltak. A jövő nemzedékéért és egy jobb, szebb világért. Köztársasági elnök úr beszédét követően a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak és az Igmándi Hagyományőrző Egyesület tagjainak A vértanúk emlékére című közös előadását láthatták az emlékezők. A tanulókat Auxner Ágnes, Ozsváth Jenő Szilveszter osztályfőnökök, és Pőcze Lászlóné az Igmándi Hagyományőrző Egyesület vezetője készítették fel. Előadásukkal elhozták közénk a szabadságharc hőseit, azokat, akik vértanúkká váltak ezen a napon. A folytatásban a koszorúk elhelyezésére került sor a nagyigmándi elődök által állított Szikszai-Manszbarth Emlékműnél. A koszorúzást a Sándor Palota díszőrsége segítette. Elsőként Áder János Magyarország köztársasági elnöke helyezett el koszorút az emlékműnél, majd Manszbarth Antal ró- Lyukas zászló lobogott a szélben Danyi Katalin egy pesti srácról szavalt Az iskolások és a hagyományőrzők közös műsora zaj, ami a pesti utcákon végigvonult tankok moraja volt 57 évvel ezelőtt. Idén is lobogott a lyukas zászló a szélben. Nem csak egy tárgy, de egy jelkép és egy szimbólum ami arra hivatott, hogy emlékeztessen minket a múltra. S mi, a jelenben élők emlékezünk is. Településünkön már október 22-én délután kezdetét vette a megemlékezések sora. '56 áldozataiért ökumenikus istentisztelet keretei között szólt az ima a Szent Mihály Római Főhajtás és ima a katolikus temetőben október mai katolikus lelkész családjának leszármazottai és Szikszai János református lelkész családjának leszármazottai koszorúztak. A nagyigmándi egyházközségek és a csákberényi egyházközségek vezetői: Simonics Péter, Sugár Tamás és Brunner Vilmos urak közösen helyezték el a megemlékezés koszorúját az emlékműnél. Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata nevében Hajduné Farkas Erika polgármester asszony és Csákberény község Önkormányzata nevében Dr. Vécsei László polgármester úr közösen koszorúzták meg az emlékművet. Az ünnepség folytatásaként a megemlékezők a római katolikus temetőbe vonultak, ahol közös imádkozás után lerótták tiszteletünket a mártírhalált halt lelkészek sírjainál is. Danyi Katalin Katolikus Templomban Sugár Tamás református lelkipásztor igehírdetésében. Másnap, október 23- án a nagyigmándi 56- osok terén ismét össze- Fotók: ŐszZsu gyűltek azok, akik annak idején ott voltak, akiknek valakije odaveszett a harcokban és akik csendes főhajtással csak tisztelegni akartak. A Danyi Katalin előadásában elhangzó Hősk ö l t e m é n y Simonics Péter plébános és Sugár Tamás lelkipásztor egy pesti az istentiszteleten srácról című vers után Hajduné Farkas Erika polgármester asszony beszédében emlékezett azokra a hétköznapi hősökre, akik egykor szembe szálltak a világ legerősebb hadseregével a szabadságért és az igazságért. Felhívta ezzel a mai emberek figyelmét arra, hogy mindannyinknak meg kell ismernünk 1956 titkát és mondandóját a szabadságról, hogy bár a kor nézetei eltérőek voltak, a jövőt illetően abban mindenki egyetértett, hogy nem akarnak egy diktatúrának alávetve élni. Emlékeztetett arra, hogy mi (Folytatás a következő oldalon)

5 2013. október Ünnepi hírek Igmándi Hírnök 5 Illés Csaba konferált az ünnepségen Hajduné Farkas Erika polgármester asszony (Folytatás az előző oldalról) magyarok erősek vagyunk és k é p e s e k v a g y u n k olyan csodát is tenni, amit senki a világon. Beszédében így fogalmazott: A magyar nép az emberi természet legszebb oldalát mutatta meg a világnak: a bátorságot, a bölcsességet, az építeni akarást, a szabadságvágyat, az áldozatkészséget. A haza, a közösség javát nézte akkor mindenki, és ez emberfeletti erőt kölcsönzött számukra. Hinnünk kell, hogy máig ott van bennünk ez az erő, amely arra sarkall, hogy ne mondjuk azt: nem megy. Mert képesek voltunk rá akkor és képesek vagyunk most is bármire. Az iskolások színvonalas műsorral készültek A szép őszi időben sokan eljöttek az ünnepségre Karikó József és Gáspár Sándor is koszorúzott A Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulóinak műsorában is ez az erő mutatkozott meg. Amikor ég egy fiatalban Településünk vezetői koszorúztak az a tenni vágyás, ami viszi előre. E l ő a d á s u k b a n versekkel, korabeli idézetekkel és dalokkal hozták el a nagyigmándi emlékező közösség számára az 1956-os forradalom érzéseit. A műsorban szereplő diákok A megkoszorúzott kopjafa és az őket felkészítő osztályfőnökök, S z a k á l Henriett és B o d á n y i P é t e r munkájának tük ö r k é p e volt az a meghatott nézőköz ö n s é g, akik úgy érezhették magukat, m i n t h a több mint fél évszázaddal ezelőtti leveleket görgetne a szél a lábuk alatt. Az ünnepség zárásaként a koszorúk elhelyezésére került sor az emlékműnél. Nagyigmánd nagyközség lakosságának nevében Hajduné Farkas Erika polgármester asszony és Ceglédi Ferenc alpolgármester úr koszorúzták meg az emlékművet. Az 56-os bajtársak nevében Gáspár Sándor és Karikó József, majd a nagyigmándi egyházközségek képviselői Simonics Péter római katolikus plébános úr és Sugár Tamás református tiszteletes úr helyezték el a megemlékezés virágait. Minden szervezőnek és szereplőnek ezúton is köszönjük a részvételt. Danyi Katalin

6 6 Igmándi Hírnök október A képviselő-testület szeptember 11-én tartotta soron következő ülését, ahol elsőként a polgármesteri tájékoztató elfogadására került sor. Hajduné Farkas Erika polgármester asszony többek között tájékoztatást adott arról is, hogy Áder János Magyarország köztársasági elnöke október 6-án Nagyigmándra látogat, hogy itt emlékezzen az aradi vértanúkról, és a korszak hős mártírjairól. Örömmel és megtiszteltetéssel vette a hírt, hiszen Nagyigmándra ezidáig ilyen magas rangú személy nem látogatott el. Hulladékszállításról: Tudott, hogy január 1-től nem az önkormányzat dolgozói végzik a hulladékszállítási díjak beszedését, hanem a szolgáltató. Amíg az önkormányzat dolgozói végezték az adminisztrációs munkát, addig az önkormányzat és intézményeinél, illetve az egyházaknál ingyen történt a hulladékszállítás. A törvényi változás alapján, mivel az önkormányzat nem fenntartója az egyházaknak, nekik kell a szolgáltatóval a szerződést megkötni a hulladékelszállításra. A polgármester asszony véleménye szerint az önkormányzat a jelen helyzetben tudja vállalni azt, hogy továbbra is kifizeti a hulladékszállítási költségeket az egyházak helyett, csak más formában kell megoldani. A képviselő-testület az ülésen döntött arról, hogy a nagyigmándi két egyház éves temetői hulladékelszállítási költségét támogatási összegként biztosítja a Szent Mihály Római Katolikus és a Református Egyházközség részére. A zeneoktatás beindítása Nagyigmándon, melynek a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola adott otthont: A képviselő-testület tagjai örömmel vették a polgármester asszony zeneoktatás Önkormányzati Hírek beindításának lehetőségéről szóló tájékoztatóját és egyetértettek azzal, hogy október 1-tól a zeneoktatás beinduljon Nagyigmándon. Tóth Gabriella (2890 Tata, Kocsi utca 28.) zeneiskolai zongora- és szolfézs tanárral az önkormányzat megbízási szerződést kötött. A tanárnő heti 4 órában látja el a zenei oktatást az iskolában. A képviselő-testület tagjai támogatták, megszavazták az oktatással járó személyi és tárgyi feltételek költségeit. Iskolakezdési támogatást állapított meg a testület az önkormányzat dolgozói részére meg, jogosult gyermekenként ,-Ft-os összegben. A támogatási összeget ,-Ft.-ot a tartalékalap terhére biztosította. A évi költségvetési rendelet módosítására is sor került, melyet az átvett pénzeszközök, saját bevételek növekedése, illetve az állami támogatás változása tett szükségessé. Elfogadásra került az önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló. A testület tagjai megállapították, hogy fegyelmezett, takarékos gazdálkodás folyik az önkormányzatnál. A Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési Bizottság által részletesen megtárgyalt beszámolót a beterjesztett formában az ülésen a testületi tagok a könyvvizsgálói véleményt is figyelembevéve egyhangúlag elfogadták. Falugondnok beszámolója: A falugondnokság I. félévében 7 fő állandó dolgozóval és a közmunkaprogramban résztvevő 2 fővel (napi hat órában) látta el a feladatait. A gondnokság kiemelt feladatai közé tartozik az önkormányzati ingatlanok állagmegőrzése, karbantartása, felújítása, a munkák elvégzéséhez tartozó munkaerő, technikai háttér biztosítása, fejlesztése, a nagyközség és az önkormányzat értékeinek megóvása, a közterületek tisztán és rendbetartása, folyamatos megújítása. A beszámolót a testület tagjai elfogadták. Indul a buszpályaudvar felújítása: A képviselő-testület az ülésen döntött arról, hogy a nagyigmándi autóbusz-pályaudvar épületének multifunkcionális felújítása közbeszerzési eljárásának lebonyolításával megbízza a Sugallat Kft-t (1221 Budapest, Leányka u. 38. IV./39.) A vállalási díj ,-Ft + ÁFA. Ajánlattételre felkérte: a tatabányai Dominó Kft-t, a tatabányai ÉRT-ÉFSZ Kft-t, a tatabányai T-Mátrix Kft-t., a komáromi WF Kft.-t. Majd az október 9-ei rendkívüli ülésen döntés született a kivitelező személyéről. A buszpályaudvar épületének átalakításával, felújításával a legkedvezőbb ajánlatott adó komáromi WF Kft-t bízta meg a testület bruttó: ,-Ft vállalási díjért. A munkálatok október 28-án megkezdődtek. Indul a térfigyelő kamerarendszer kiépítése is: Az önkormányzat képviselő-testülete a közterületen elkövetett garázda jellegű cselekmények megelőzésének érdekében a település kiemelten fontos és fokozottan veszélyeztetett településrészeinek általános megfigyelésére térfigyelő kamerarendszer kiépítését határozta el. A képviselő-testület a térfigyelő kamerák beszerzése közbeszerzési eljárásának lebonyolításával megbízta a Sugallat Kft-t (1221 Budapest, Leányka u. 38. IV./39.) ,-Ft + ÁFA vállalkozási díjért. Ajánlattételre felkérte a székesfehérvári Négy N Kft-t, a budapesti Pentolt Kft-t, és az ácsi COM-BI-HIR Kft-t. Az október 24-ei rendkívüli ülésen a közbeszerzési eljárás nyertesévé a legjobb ajánlattevőt a székesfehérvári Négy N Kft-t nyilvánította. Az ellenszolgáltatás összege nettó ,- Ft. A rögzített áras vállalkozási szerződés aláírását követően megkezdődnek a kivitelezési munkák. Társulási megállapodások módosítására is sor került az ülésen: Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás valamint Nagyigmánd és Környéke Közoktatási és Szociális Társulás is társulási megállapodást módosított. Pályázati kiírás a Nagyigmándi Magos Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörére. Az augusztus-szeptemberi lapszámunkban tájékoztatást adtunk arról, hogy Bajcsai Miklós kilenc és fél év után elköszönt az igazgatói posztjától. A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi 33. tv. 20/A. alapján pályázatot hirdetett a Nagyigmándi Magos Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére. A megadott határidőre, október 23-ig három pályázat érkezett be. A pályázatok elbírálásának határideje harminc nap. A pályázatokról, illetve a pályázókról a következő lapszámban adunk tájékoztatást. Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentése és az Intézkedési Terv jóváhagyása. A Számvevőszék január-márciusa közötti időszakban vizsgálta az önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítását, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működését. Hasonló nagyságrendű települések ÁSZ vizsgálati jelentéseit nézve el lehet mondani, hogy az önkormányzatunk előkelő helyen van, nem kell szégyenkeznie. A jelentésben feltárt hiányosságok (mert nyilván vannak) megszüntetéséhez a képviselő-testület tagjai jóváhagyták az Intézkedési Tervet. Rendezési terv módosítása A településrendezési terv aktuális módosításának elkészítésével a testület megbízta a TERVEZÉS-ST Bt-t (2800 Tatabánya, Tátra u. (Folytatás a következő oldalon)

7 2013. október Önkormányzati hírek Igmándi Hírnök 7 (Folytatás az előző oldalról) 1/A). Ezzel együtt elfogadta az általa adott szakmai programot, ügyrendet és árajánlatot. Az ellenszolgáltatás összege: ,-Ft áfa mentesen, melyből az önkormányzatra háruló fizetési kötelezettség ,-Ft. Magos Művelődési Ház kazánházának épületgépészeti átépítése. A képviselő-testület a Magos Művelődési Ház kazánházának teljes épületgépészeti felújítási munkáinak kivitelezésére zártkörű versenytárgyalást ír ki. A versenytárgyalás keretében ajánlatadásra kérte fel a tatabányai É.R.T. ÉFSZ Kft-t, a vértesszőlősi GRADUS Kft-t és a tatai Beigelbeck Attila egyéni vállalkozót. Az október 18-ai rendkívüli ülésen a legkedvezőbb ajánlatott benyújtott pályázót, az É.R.T. ÉFSZ Kft-t nyilvánította a testület a felújítási munka elvégzésének nyertesévé. Az ellenszolgáltatás összege bruttó ,-Ft. Önkormányzati tulajdonú lakások nyílászáró cseréjéről is döntött a testület. A kiírt zártkörű versenytárgyalás nyertesévé az ászári Horváth Gábor egyéni vállalkozót, ajánlattevőt nyilvánította a testület. A bekerülési költség bruttó ,- Ft volt. A nyílászáró cserével érintett lakások: Bajcsy-Zs.út 2/A. 4., József Attila 71. fsz.1., fsz. 3., József Attila 71. I. em. 3., Ifjúmunkás út 2. 1.lp. II. em. bejárati ajtó cseréje. Önkormányzati kezelésű járdák burkolatjavítási, valamint térkő burkolatú járda építése az orvosi rendelőtől a Köztársaság utcáig. A testület a járdák javítási- és építési munkák kivitelezésére zártkörű versenytárgyalást ír ki. A versenytárgyalás keretében ajánlatadásra a komáromi Tamidor Kft-t, a Hat7-Bau Szövetkezetet és a komáromi Nyári István egyéni vállalkozót kérte fel. A szeptember 18-án tartott rendkívüli ülésen a Manszbart utca, a Kossuth Lajos utca és a Bajcsy-Zsilinszky utcai veszélyes járdaszakaszok javítási- és az orvosi rendelő parkolójától a Köztársaság utcáig terjedő térkő burkolatú járda építési munkáinak kivitelezésével a legkedvezőbb ajánlatot tett Tamidor Kft-t bízta meg bruttó ,-Ft vállalási árért. Önkormányzati területek értékesítésének elindítása. A képviselő-testület értékesíteni kívánja a tulajdonát képező Nagyigmánd 239/22, 239/23, 239/24, 1275/28 hrsz-ú ingatlanokat. Az ingatlanok értékbecslésének elkészítésével megbízta a jegyzőt. Az értékbecslések ismeretében dönt majd a nyilvános versenytárgyalás kiírásáról. Az október 16-án tartott képviselő-testületi ülésről: A polgármester asszonyhoz, illetve a képviselő-testülethez érkezett támogatási kérelmek ügyében a testületi ülésen az alábbi döntések születtek: A képviselő-testület az Igmánd SC versenyzőinek a évi utazását, illetve hazai és nemzetközi versenyeit ,-Ft-tal támogatja. A Kis Árgyélus Néptáncegyüttes 15 éves jubileumi ünnepségét, melynek tervezett időpontja december 14-e, ,-Ft-tal támogatja. A Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola Szülői Munkaközösségének Mikulásnapi rendezvényét, a gyermekek Mikuláscsomag készítését ,-Ft-tal támogatja. A Komárom-Esztergom Megyei 104 Mentőalapítványon keresztül ,-Ft támogatást nyújt az Országos Mentőszolgálat Kisbéri Mentőállomása részére, LSU motoros szívó vásárlásához (légúti idegentest eltávolítását szolgálja) ,-Ft támogatást nyújt Láncz János (Nagyigmánd, Orgona út 8.) lakosnak a 2014-es év autó hangnyomás versenyekre való felkészüléséhez. Nagyigmándi Kincseskert Óvoda 2012/2013-as nevelési és oktatási évéről Galgánné Varga Erzsébet óvodavezető részletes beszámolót készített, melyet a testületi ülésen képek kivetítésével is illusztrált. Beszámolóját a következő összegzéssel zárta: Óvodánk tartalmas évet zárt, mely felújításokban, óvodai rendezvényekben és mindennapi munkában is bővelkedett. Óvodai közösségünk küldetése, hogy a változó világban a Kincseskert Óvoda egy stabil értékeket nyújtó, mindenkor biztonságos és esztétikus, jó szellemiségű intézmény maradjon a beszámolót a testület tagjai megköszönték és elfogadták. Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola igazgatójának, Karsai Bálint úrnak a 2012/2013- as nevelési-oktatási évről, valamint a köznevelési rendszer változásával kapcsolatos tapasztalatokról szóló részletes tájékoztatóját a testület egyhangúlag elfogadta. Az ülésen képek kivetítésével is alátámasztották a tájékoztatóban leírtakat, az intézményben folyó gazdag programokat, eredményeket. A tájékoztatóból a statisztikai adatok, mutatók címszó alatt sajnos kitűnik, hogy a 2012/2013- as tanévben az iskola tanulóinak a létszáma 31 fővel kevesebb volt, mint az azt megelőző évben. A 299 főből nagyigmándi 213 fő, kisigmándi 29 fő, csémi 23 fő, csépi 25 fő, Banáról, Bábolnáról 3-3 fő, Kocsról 1 fő, Komáromból 2 fő tanuló jár Nagyigmándra. Döntés csapadékvíz elvezetés ügyében: A képviselő-testület a Bajcsy-Zsilinszky utca és Köztársaság utca kereszteződésének, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca Községmajor köztől az orvosi rendelőig terjedő szakaszának nyílt árkos felszíni csapadékvíz elvezetését elvégezteti. A szükséges építőanyagok beszerzését a képviselőtestület ,-Ft nettó összegben elrendeli. A kivitelezés munkadíja: nettó ,-Ft. Az ellenszolgáltatás összege összesen ,-Ft + ÁFA = bruttó ,-Ft. A munkálatok elvégzésével megbízta a komáromi Tamidor Kft-t. Térburkolóköves járda tovább építése: A képviselő-testület döntött arról, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcában a térburkolóköves járda építésének meghoszszabbítását a Községmajor közig megrendeli. A szükséges építőanyagok beszerzését ,-Ft nettó összegben elrendelte. A kivitelezés munkadíja: nettó ,-Ft. Az ellenszolgáltatás összege összesen: ,-Ft + ÁFA = bruttó ,-Ft. A munkálatok elvégzésével a komáromi Tamidor Kft-t bízta meg. Ghyczy-pusztai ivóvízhálózat: Az ülésen a képviselő-testület a Ghyczy-pusztai ivóvízhálózat megbízható működésének biztosítása érdekében döntött arról, hogy elvégezteti az ivóvízhálózat rendszeres fertőtlenítését biztosító vegyszeradagoló szivattyú- és 2 db 500 literes új hidrofor tartály beépítését. A hidrofor tartályok beszerzését a képviselő-testület bruttó ,-Ft összegben elrendelte. A vegyszeradagoló szivattyú beépítését az ÉDV Zrt-vel ,-Ft + ÁFA = ,-Ft öszszegben elvégezteti. A településünkön folyó felújítási, beruházási munkák folyamatos végzése, illetve mielőbbi befejezése érdekében, ha szükséges a testület tagjai időt, fáradságot nem kímélve összeültek, -ülnek,- és a szükséges döntéseket meghozzák. Október végéig 10 alkalommal került sor rendkívüli ülés összehívására.

8 8 Igmándi Hírnök október Ünnepélyes útátadás Mindannyiunk örömére, Banán, július 8-án ünnepélyes keretek közt került átadásra a Nagyigmánd és a megyehatár közötti 15,3 km-es felújított útszakasz. A 8136-os jelű mellékút az 1-es főút mellett alternatív összeköttetést biztosít Tata és Győr között. Az ünnepélyes átadón jelen volt (a képen balról jobbra): Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és kormánymegbízott, Hajduné Farkas Erika Nagyigmánd nagyközség polgármestere, Sáhóné Horváth Márta Bana község polgármestere, Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkár, Holcinger László, a KDRFÜ ügyvezető igazgatóhelyettes, Popovics György Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Horváth Klára Bábolna város polgármestere és Barabás Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója. Anyakönyvi hírek Megérkeztek: Augusztus 17-én Haris Kitti és Bajcsai Tamás kislánya Lola Augusztus 18-án Mezei Erika kislánya Leila Beáta Augusztus 24-én Gellérfi Zita és Karikó Attila kisfia Zalán Október 28-án Szarka Zsanett és Skultéti Gábor kisfia Gábriel Márk Szeretettel gratulálunk a kedves szülőknek, nagyszülőknek. Kívánjuk, hogy a kis újszülöttek erőben, egészségben növekedjenek. Házasságot kötöttek: Szeptember 14-én Varga Jácint és Szajkó Judit Szeretettel gratulálunk a kedves ifjú párnak. Kívánjuk, hogy sok szép évet töltsenek együtt szeretetben, békességben! Akiktől búcsúztunk: Papp Szidónia Alexandrovna, Svincsók Antal, Horváth Ottóné, Németh Istvánné. Nyugodjanak békében! Karikó Zalán a bátyjával Új gépkocsit vásárolt az Önkormányzat! A Területi Szociális Gondozási Központ használatában lévő Fiat Scudó gépkocsi tinédzser korba lépett, ezért a korából adódóan és a nagyfokú igénybevétel miatt egyre többször kellett szerelőhöz vinni. Most érkezett el az az idő, hogy új, megbízható gépkocsit vásároljon az Önkormányzat. Sok-sok utánjárás után október 10-én Budapesten sikerült egy kétéves, kevés kilométert futott PEUGEOT EXPERT kisteher autóhoz hozzájutni viszonylag kedvező áron. Az autó nagy segítséget jelent az ebédek vidékre történő szállításában és a napi szükséges munka biztonságos, gyors lebonyolításában. A már megöregedett Fiat Scudó gépkocsit az Önkormányzat kertésze vette át. A leggyorsabban szeretne értesülni a helyi rendezvényekről? Küldjön egy t a címre és felkerül a helyi eseményekről értesülők címlistájára!

9 2013. október Szívmelengető dolog, amikor azt láthatjuk, hogy egy nagyszülő mesél az unokájának a régi időkről, a gyermek pedig csak hallgatja, mint egy varázslatos mesét, mintha nem is valóság lett volna valaha. A mesékből felépül egy világ, s a kisgyermek elkezdi érezni, hogy tartozik valahová. Így találkozik a múlt és a jövő egy azon színen október 12-én a szép korúakat ünnepeltük. Azokat, akiknek rengeteg a mesélni valójuk, mert megéltek már sok mindent életük során. Ünnepségünket megelőzően településünk hagyományai szerint Hajduné Farkas Erika polgármester asszony a képviselő-testület nevében, otthonában köszöntötte településünk két legidősebb lakóját, a 94 éves Nyitrai Ferencné Tüsi nénit, településünk legidősebb asszonyát, valamint a 92 éves Hajdu Mihály urat, Ünnepi hírek Idősek napja a Magosban Tüsi néni köszöntése dolgozói idén is színes programokkal, és színvonalas vendéglátással kedveskedtek az ünnepelteknek. Elsőként Hajduné Farkas Erika üdvözölte beszédében a megjelent vendé- (Folytatás a következő oldalon) Danyi Katalin konferált Igmándi Hírnök 9 Fotók: ŐszZsu, PT-né Hajdu Mihály bácsiéknál Hajduné Farkas Erika polgármester köszöntötte az időseket nagyközs é g ü n k legidősebb férfi l a k ó j á t. S z í v b ő l gratulálunk nekik ezúton is és kívánunk még sok boldog évet családjuk körében. Nagyigm á n d Nagyközség Önkormányz a t á n a k Képviselő-testülete és a Gondozási K ö z p o n t A győri művészek színvonalas műsorral kedveskedtek Az ünnepség évről-évre lelkes felelősei

10 10 Igmándi Hírnök október Ünnepi hírek (Folytatás az előző oldalról) geket, melyben megfogalmazta, mit is jelent az idős emberek iránt érzett tisztelet. Elmondta, hogy elfogadásunk, támogatásunk, tiszteltünk és szeretetünk kinyilatkoztatása ez és annak az érzésnek az átadása, hogy értékeljük bölcsességüket, segíteni akarásukat és szeretjük őket az év minden napján. Megható szavaival arra emlékeztetett, hogy meg kell hajolnunk a sokszor fáradtsággal és bánattal teli munkás évek előtt, melyek mindegyike a jövő nemzedékének épülésére szolgált, fizikai, lelki és szellemi értelemben egyaránt. A folytatásban a Nyugdíjas Klub tagja, Bojtor Sándor örvendeztette meg szépkorú társait egy saját emlékeiből merített történettel, melyet egy szívhez szóló verssel koronázott meg. Előadása bizonyára sokaknak csalt mosolyt az arcára és könnyet a szemébe, hiszen arra segített emlékezni, hogy milyen volt régen a bálok világa. A szavalat után a Győri Nemzeti Színház két művészének, Csikó Teodórának és Takács Zoltánnak színpompás műsorán szórakozhatott a közönség, akik nagy sikerű operett slágerekkel készültek az alkalomra. Olyan dalok csendültek fel, mint a Jamaikai trombitás, a Szép város Kolozsvár vagy a Lányok, a lányok a lányok angyalok. Az ünnepi műsor zárásaként a Nyugdíjas Klub másik kedves tagjának, Lentulai Jánosné Jolánkának a szavalatát hallgathatták meg a résztvevők, aki arról tett tanúbizonyságot, hogy bizony idősebb korban is merheti megvalósítani az álmait az ember. Nagyközségünk Nyugdíjas Klubjának tagjai egy csodás kiállítással lepték meg a falu lakosságát. A kiállítást a klub vezetője, Bojtor Sándorné Marika néni nyitotta meg, a közönség pedig a művelődési ház kisteremében feleleveníthette és újra közel érezhette magához a régi világot, amikor még kézzel hímzett falvédők díszítették a nyári konyhák falát, ahol minden va- Bojtor Sanyi bácsi a régi időkre emlékezett sárnap délben mintás cseréptányérból ehette a család apraja-nagyja a tyúkhúslevest, miközben jó ebédhez szólt a nóta. A bemutató darabjai nem csupán tárgyak, de használati eszközök is voltak, melyek mindegyikéhez emlék fűződik, hiszen minden eszközt és díszt a klub tagjai saját háztartásukból emeltek ki a kiállítás kedvéért. A programsorozat zárásaként az önkormányzat vendéglátására került sor a terített asztaloknál, a remek vacsorához pedig szokás szerint a Vidám Fiúk zenekar biztosította a jó hangulatot és a remek muzsikát. Külön öröm volt látni, hogy sokan tánccal ünnepelték meg ezt az alkalmat. Minden kedves szervezőnek köszönjük, hogy áldozatos munkájukkal tették ismét feledhetetlenné az évnek ezt a napját és a fellépőknek köszönjük, hogy az idei évben is ilyen színvonalas programokkal örvendeztették meg községünk idős lakosait. Danyi Katalin Lentulai Jánosné Jolánka néni verssel készült A Nyugdíjas Klub kiállítását Bojtor Sándorné klubvezető nyitotta meg Remek volt a hangulat Régi lakáshasználati tárgyak kiállítása

11 2013. október A búcsút követő szombaton, október 5-e verőfényes őszi délutánján ismét szüreti felvonulásra gyűlt össze a falu apraja és nagyja, hogy a kisbíró köszöntője és a nyitó táncelőadások után megindulhasson a hagyományos menet utcáról-utcára. A felvonulás hivatalos kezdete előtt a művelődési házban a Nyugdíjas Klub tagjai várták a fellépőket és résztvevőket egy tányér finom pörköltre, mert jól tudjuk, hogy a teli gyomor a jókedv megalapozója. Mire a finom ebéd elkészült, meg is érkeztek a lovasok, jöttek a táncosok és a klubtagok is. Nyári Imre bácsi is befutott elmaradhatatlan társával, hűséges hegedűjével együtt, hiszen a délután folyamán ő is segített a jó hangulat megteremtésében. S mindezen vidámságadalékok mellé a rendezvényt itallal támogató Mészáros Miklós, Szijj Ferenc és Vörös Sándor gazdák borai fokozták tovább a jó hangulatot a gyülekező helyszínen. A felvonulás hivatalos kezdő helyszíne szokás szerint a falu főterén volt, ahol ifj. Pőcze László kisbíró már felkészülten és izgatottan várta, hogy szépen kitalált, megköltött, rímbe szedett szavaival az idei szüreti felvonulást is megnyithassa: Adjon az Isten szép napot, Boroshordót, jó nagyot! De aztot is úgy adja, Hogy likas ne legyen az alja! Az se baj, ha bor is benne, De ne csak pár csepp a fenekibe! Csapra kelljen csak verni, S tátott szájjal aláfeküdni! Vonulás előtt hallgassuk meg rendre Jó Atyánk a bort miként szerzette A világ teremtése után unatkozott Így hát a bor készítéséhez hozzáfogott Hat állatnak vérét cseppentette bele Mértéktelen fogyasztásnak ez legyen a jele Sorolom melyik volt ez a hat állat Mit egy részegre tekintve akárki megláthat Először az ember bölcs lesz és okos Ezért olyan mint a tavalyi kos A fejét feszítő valamiről azt hiszi tudás Pedig csak a borgőz okozta atmoszféranyomás Második grádics a pacsirta lett volna Ha jó Atyánk mellé nem nyúlt volna Így került a képbe a kutya S ének helyett vonyítunk a Holdra Harmadik fok a mesebeli szamár Aranyat tüsszent, s ilyenkor mindenki barát Ünnepi hírek Idén is felvonulással ünnepeltük a szüretet A Gáspár gyerekek a felvonulásra készített mókás dekorbabákkal Ivócimboráit a pulthoz invitálja Majd pénztárcáját teljes mértékben likvidálja Bika lesz belőle negyedszerre Ütéssel felel bármily kérdésre Célzás az már nem megy, csak üvölt vadul S rendre a kocsma előtti tócsában landul Hazafele cammog mint egy medve Az utca két oldalán fogódzót keresve Keresése eredményeképpen talál egy árkot S abban alszik egy napos téli álmot Másnap fejfájással elindul haza Neje mérgesen várja a kisajtóba Kezében már ott virít a tésztasodró Csak annyit kérdez: Hun vótá te disznó?! Tanulságról sokat beszélni nem kell Isten áldását fogyasszuk mértékkel! Beszédemmel az ünnepet tovább nem húzom Az idei vonulást ezennel megnyitom! A kisbíró eme nép- A néptáncos gyerekek műsora Kicsik és nagyok egyaránt élvezték a felvonulást költészeti remeke után a néptáncé lett a főszerep a Hősök terén, ahol a Kis Árgyélus és Árgyélus Néptáncegyüttes gyermekei Dr. Malomsokiné Varga Nóra vezetésével mutattak be egy-egy koreográfiát az Igmándi Hírnök 11 Fotók: ŐszZsu összegyűlt érdeklődők nagy örömére. Mindezek után kezdetét vette a felvonulás. A menetben helyet kapott az IKR Zrt. mind a két vásárjárata, melyeket Gáspár Sándor és Nagy Sándor jóvoltából két szép traktor húzott végig a falun. Polgármesterünk, Hajduné Farkas Erika aszszony és a képviselő-testület több tagja is részt vett a felvonuláson, akik a Patonai Darázs Árpiék kocsiján is remek volt a hangulat József által biztosított gyönyörű hintón utazva járhatták be az utcák sorát. A jókedvű menet először a Kossuth utcát vette célba, ahol a Tarró házas- (Folytatás a következő oldalon)

12 12 Igmándi Hírnök október (Folytatás az előző oldalról) pár várt ránk finom falatokkal megpakolva, majd az Árpád utcába vezetett az út, ahol az ott lakók kis közössége fogadott minket igazi jószomszédi összefogásról téve tanúbizonyságot. A Szabadság utcában Nagyigmándi Juliskáék ínycsiklandó pogácsával megpakolva vártak ránk, majd a Szikszai utca végén Vendéghné vendégelte meg a menetet egy kis fasírttal. Ezután az ófaluból az újtelepre indult a lovasokból, kocsikból, kerékpárosokból és a traktor húzta felépítményekből álló szüreti karaván, s útközben vidám nóta is szólt. A Táncsics utcában is volt nagy dínomdánom az utcabelieknek köszönhetően, a Győri út újonnan felújított szakaszán pedig még a Zúgos néptáncosok is táncra perdültek a felvonulás résztvevői és az ott lakók nagy örömére. A Rózsa utcán végigereszkedve is találtunk kedves vendéglátót, de kitettek magukért a Gábor Áron utcában Vajkai Dóráék is. Illetve kitettek a felvonulóknak sok-sok finomságot, a mókás Az Arany János utca kedves vendéglátói Ünnepi hírek dekorációról nem is szólva. A Napsugár utcaiak szinte már a sarkon vártak ránk Pataki Istvánnéval és Szilágyi Istvánnéval az élen, de igazán szívből jövően fogadtak minket az Arany János utcában is, ahol Banász Ferencné és kedves szomszédjai finomabbnál finomabb süteményekkel vendégeltek meg min- A Zúgósok több helyen is táncra perdültek denkit. A hosszúra nyúlt felvonulás vége a Kadarka utcába vezetett, ahol aztán Darázs Árpád portájánál még hosszasan időztek a felvonulók, jóízűen falatozva a hagyományos zsíroskenyér-lakomából, de az este közeledtével a meleg teának is igaz á n n a g y sikere v o l t. A nap végén élményekkel és pompás étkekkel telve térhettek haza az idei szüreti felvonulás kicsi és nagy résztvevői egyaránt. Agrárkamarai hírek A Napsugár utcában is örömmel vártak minket Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete és a szervezők ezúton is köszönetet mondanak mindazon szervezeteknek, intézményeknek, magánszemélyeknek és családoknak, akik felajánlásukkal, segítségükkel, vendéglátásukkal vagy részvételükkel hozzájárultak a rendezvény jó hangulatához és sikeres lebonyolításához. ŐszZsu 170 milliárd forint kifizetése kezdődött meg október 16-án, mintegy 180 ezer gazda számára, akik most a teljes támogatási összeg 50 százalékát kapják meg. Az egységes területalapú támogatás összege hektáronként mintegy 69 ezer forint, a múlt évi hektáronkénti 61 ezer forinttal szemben. Emellett más támogatások kifizetésére is sor kerül, a különleges tejtámogatásra jogosult 2700 gazdálkodó 6,7 milliárd forintot kap és a cukorrépa kiegészítő támogatás 2 milliárd forintját is átutalják néhány száz gazdának. Ez utóbbi támogatási forma ötéves időtartamra szól, vagyis utoljára jövőre vehető igénybe. Az egységes területalapú támogatásnál 2 százalékos visszaosztási rátával kell számolni, így a hektáronkénti forint helyett átlagosan 69 ezer forintot kapnak hektáronként a gazdák. Ez abból adódik, hogy a támogatásra jogosult bázisterület (tehát az ország 2004-es uniós csatlakozásakor alapul vett mezőgazdasági területek összege) és az idei igénylésekben szereplő öszszes terület hányadosával meg kellett szorozni a maximális hektáronkénti támogatás összegét. A támogatás második részlete várhatóan 2014 januárjában kerül átutalásra az érintetteknek. Ugyancsak megindultak a kifizetések az állatjóléti támogatások tekintetében is. Az éves támogatási keretösszeg a baromfi ágazatban 4,8 milliárd, a sertés ágazatban pedig 7,2 milliárd forint. Ebből az első negyedévre vonatkozó támogatásokat már szeptemberben megkapták az állattartók. A második negyedévi kifizetések október 10-én kezdődhettek meg. A benyújtott kérelmekben foglalt jogos támogatási igények alapján 593 sertéstartó részére 1,68 milliárd forint, míg 1338 baromfitartó részére 1,37 milliárd forint állatjóléti támogatást fizet ki a minisztérium. Az állattartók III. negyedévre vonatkozó kérelmeit folyamatosan dolgozzák fel, így a támogatások utalására még várhatóan az év hátralévő részében sor kerül. Gubucz Péter

13 2013. október Iskolai hírek Nyugdíjas pedagógusok napja A Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola egyik évről-évre viszszatérő októberi rendezvénye a Augusztus végén a Testnevelési Egyetem és a Magyar Atlétikai Szövetség jóvoltából iskolánk kapott egy komoly eszközcsomagot, amely segít bennünket, hogy a nagyigmándi gyerekek is megismerkedhessenek az életkori sajátosságaikhoz igazodó mozgásos tevékenységekkel. Minden testnevelést tanító kolléga megtanulta a szerek használatát és azt, hogy ezeket milyen módon lehet felhasználni testnevelés órákon és délutáni sportfoglalkozásokon. Több hétig készültünk a gyerekekkel arra a versenyre, amit az eszközök segítségével bonyolítottunk le és két futó-, két ugró- és két dobószámból állt. Nyugdíjas pedagógusok napja. Ez a rendezvényünk sok évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy találkozási lehetőséget biztosítson az egykor itt tanító pedagógusok számára, megismerkedjenek a tantestület új tagjaival. Nem titkolt célunk az is, hogy tanulóink is megismerk e d h e s s e n e k azokkal, akik közül a legidősebbek egykor szüleik tanárai voltak. A legvállalkozóbbaknak pedig lehetőséget biztosítunk arra, hogy ismét Atlétika verseny Sokan részt vettek a versenyen Az atlétikai verseny napján, október 8-án, gyönyörű, napsütéses időben mindenki nagyon izgatottan várta a feladatokat. Összesen 60 alsós tanuló versenyzett 90 percen át. Hat csapatot, alakítottunk ki, minden csapatban voltak elsősök, másodikosok, harmadikosok, negyedikesek, fiúk és lányok vegyesen. A csapatokat színekről neveztük el, annak megfelelő színű egyen mezben küzdhettek. A 8 perces állóképességi futás, Forma-1, zselés medicinlabda Igmándi Hírnök 13 tanórát tarthassanak. Ebben az évben hasonlóan az előző évekhez dr. Márkus Jánosné ismét vállalkozott arra, hogy biológia órát tartson. Ezúttal a 8.b osztályban a mozgás szervrendszerével ismertette meg a tanulókat. A többi vendégünk Ceglédi Károlyné, Dudás Lászlóné, Feigl Imréné, Nagy Péterné, Szabóné Bajcsai Ida pedig óralátogatáson vett részt: alsós matematika és környezetismeret órát, a felsőben pedig Petőfi életéről szóló irodalom órát és a tizedes törtekkel foglalkozó matematika órát láthattak. Az óralátogatást követő beszélgetés során természetesen elmondták véleményüket a látottakról, felidézték saját tapasztalataikat is. A délelőtt hamar eltelt, a programot finom ebéd zárta. Reméljük, hogy jövőre ismét találkozhatunk! Karsai Bálint igazgató dobás, kölyök gerelyhajítás, békaugrás, kereszt szökdelés alaposan próbára tette a csapatokat. Nem volt ember, aki előre megjósolhatta volna, ki hányadik helyen végez. De nem is ez számított! Jó volt nézni, hogy az alkalmi csapatok tagjai hogyan segítik, hogyan buzdítják egymást. Nem lazsált senki! A felkészülés során mért egyéni rekordok sorra megdőltek, fantasztikus verseny volt! Tavasszal, újabb versenyszámokkal azokat a gyerekeket is bevonva, akik most csak a többieket bíztatták szeretnénk ismét kölyök atlétikai versenyt rendezni. Addig is a testnevelés órák anyagába beépítve tovább használjuk ezeket az eszközöket. Köszönet az alsós munkaközösségnek a verseny lebonyolításáért és Csonka Edit tanítónőnek a feladatok összeállításáért. Reméljük, hogy a tanulóink a verseny után még szívesebben mozognak és ezáltal egészségesebbek lesznek! Karsai Bálint igazgató

14 14 Igmándi Hírnök október Óvodai hírek Ősz a Kincseskert Óvodában Legkisebb óvodásaink Iskolába indultunk Fehérlófia csoport Volt óvodásaink jártak nálunk Katica csoportosok Kisbéren kirándultak Aradi Vértanukra emlékeztünk Őszi napsütésben a Pillangó csoportosok Őszi díszbe öltöztettük óvodánk udvarát Állatok Világnapja alkalmából a győri Xantus János Állatkertbe kirándultunk Lovagoltak a Pillangó csoportosok

15 Igmándi Hírnök október Óvodai hírek Eseménydús ősz a Fehérlófia csoportban Szüreteltünk Szeptember 20-án nagy izgalommal készülődtünk szüretelni a Csémi hegyre. Nem volt egyszerű az oda jutás. Kisvödrökkel és a tízórainkkal felszerelkezve autóbusszal utaztunk Csémre. Ott az óvodában költöttük el kis elemózsiánkat. Mire felöltöztünk, előállt járgányunk is, az IKR vásári járata, melyen Horváth Tibor és ifj. Horváth Tibor várt bennünket. A csémi óvodásokkal együtt, nagy örömmel rohamoztuk meg a traktorvontatta alkotmányt. Hát még mikor elindultunk Nem mindennapi utazás volt ez a gyermekek számára, de annál élvezetesebb. Szép kora őszi táj fogadott bennünket a szőlőhegyen. Kisvödreinket Körmendi Szilárd szőlőjében tölthettük meg. A csemeték rácsodálkoztak a többféle színű és zamatú szőlőre. azt sem tudták, melyikből rakjanak többet kis vödreikbe. A fáradtságos de vidám munka után a vontatmányunkon nagyokat sikongatva tértünk vissza Csémre. Tele vödreinket Horváthné Czunyi Mónika szállította óvodánkba, ugyanis mi busszal jöttünk vissza falunkba. Köszönjük minden felnőtt munkáját, amivel hozzájárult gyermekeink élménydús tapasztalatszerzéséhez. Pőcze Lászlóné óvónő Szüreti táncház az iskolában kákat). Megláthattuk, hogy mit és hogyan esznek, mire hasznosítják őket. Alaposan szemügyre vehettük külső tulajdonságaikat. Ezeket átbeszélve tovább mehettünk és megnézhettük a kertben álló fóliasátrat. A gyerekek nagy örömére be is mehettünk és megnézhettük a paprika palántákat. Láttunk még henyélő cicákat és simogathattunk kutyust is. Kedves kis ajándékkal búcsúztak tőlünk id. Haris Sándor és Haris Róbert. Sok újdonsággal bővült az ismeretünk és szókincsünk. Köszönjük szépen a meghívást és a körbevezetést! Az óvoda felé vezető úton pedig megpillanthattunk még számos baromfit, kecskét és bárányt. A legnagyobb öröm mégis a távolban ugató komondor volt. Izgalmas Háztáji gazdaságot néztünk délelőttöt zártunk, sok-sok tanulsággal. Szeretetteljes meghívást kapott a Horváth Timea óvónő Fehérlófia csoport Haris Balázs családjától, háztáji gazdaságuk megtekintésére. A meghívást elfogadva szeptember 27-én gyalogszerrel útra keltünk a Bercsényi utcába. Ott kedves fogadtatásban volt részünk és végigvezettek bennünket az udvaron. Megtekinthettük a sertéseket, és szarvasmarhákat (bi- Háztáji gazdaság megtekintése Hariséknál Hagyományőrző hírek Október 2-án, miután a 2. óráról kicsengettek, az iskola zsibongó folyosóján kerestük egymást néptáncosainkkal. Lányaink szoknyába bújtak, a fiúk felvették fekete nadrágjukat így tisztelték meg a táncházhoz gyülekező társaikat. Bevezetőben kis zenészeinktől hallhattak népdalt, majd csoportunk művészeti vezetője, Szabó Tibor mutatott példaértékű férfias táncot a gyermekeknek. Ezt követően alaposan megmozgattuk a tornateremben alig férő1-2. és 3-4. évfolyamot. Mindegyik csoport vidáman, kipirult arccal távozott az órák végén. Reméljük, kedvet csináltunk a kultúránkat megőrző, örömteli mozgásformához az arra fogékony gyermekeknek. Méltó megemlékezés a vértanukról Október 6-án Áder János köztársasági elnök látogatott el falunkba, s innét tartotta országos szintű megemlékező beszédét. (Folytatás a következő oldalon)

16 Néptáncos hírek 16 Igmándi Hírnök október (Folytatás az előző oldalról) Az Egyesületünkbe járó néptáncosok és segítőink, valamint az iskola 6. osztályos tanulói a megemlékezés ideje alatt méltóvá váltak a mártírok szelleméhez. Megérdemelték, hogy büszkék legyünk rájuk. Egyesületünk résztvevői: Kovács Blanka Anna, Kovács Emese Réka, Pőcze Mária, Kolozsváry Marcell, Kolozsváry Andrea, László Márk, László Roland, Gyuris Rózsa, Tóth Nikoletta, Kozák Zsolt, Svincsók Antal, Szentirmay Anna, Mihelik Levente, Mihelik Evelin, Kovács Sándor Mátyás, Pőcze László, Húsz évvel ezelőtt, ban rendeztek először bornapot a helyi borosgazdák Csákberényben. Az előző évekhez hasonlóan nagy vendégszeretettel, családias hangulatban várták a híres borvidékre érkező vendégeket. A rendezvény a csákberényi, velencei, székesfehérvári, csókakői, móri borrendek és a fellépő néptánccsoportok felvonulásával kezdődött. A felvonulás után Dr. Vécsey László polgármester köszöntötte a megye legidősebb településére érkezett látogatókat, majd a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöksége nevében Tálos Tamás nagy- Korsós leányjáték az Árgyélusban táncoló lányok előadásában a csákberényi bornapokon Október 16-án programokban gazdag eseménysorozat vette kezdetét az ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Idén 150 éve született Gárdonyi Géza író. Ha semmi mást nem hagyott volna ránk, csak az Egri csillagokat, akkor is méltó lenne, hogy tisztelegjünk Pőcze Gyöngyi, Urbán Máté Dávid, Pirik Martina Adományt kaptunk, köszönjük! Szijj Ferencné, községünk díszpolgára a tiszteletdíjából ,- forinttal támogatta Egyesületünk táncosait, melyet az Önkormányzat a számlánkra utalt. Hajduné Farkas Erika polgármester asszony ,- forinttal támogatta néptáncosainkat. A gyermekek nevében tisztelettel köszönjük a jószívű adományokat. Csákberényi bornapok mester méltatta az idei év szőlőtermését. A programot több néptánccsoport fellépése színesítette. A műsorban a nagyigmándi Árg y é l u s Néptánce g y ü t t e s mellett a c s ö m ö r i C s i c s ö r k e I f j ú s á g i Néptánccsoport és a móri Edelweis Tánccsoport is megmutatta tudását. A színpadi bemutatkozások után a helyi gazdák által készített kitűnő Borrendek és a fellépő néptánccsoportok felvonulása a csákberényi bornapokon Gárdonyi Napok Ácson írásművészete előtt. Ezért a 2013-as évet hivatalosan is Gárdonyi Emlékévvé nyilvánították. Az ünnepélyes megnyitón ezekkel a méltató mondatokkal szólt az iskola tanulóihoz, nevelőihez Héreginé Nagy Márta az iskola igazgatója. Eltűntek a rózsák a Magyarok Parkjából A magyarság sorsát szívükön viselő jóérzésű emberek vörös rózsákat helyeztek el a 13 aradi vértanú emlékére a Magyarok Parkjában. Szomorúan tapasztaltuk, hogy a virágok megfogyatkoztak. Vajon, aki elvitte, az nem érezte ezt kegyeletsértésnek? Nem érezte át szívében, hogy cselekedetével a saját népe és hazája történelmét veszi semmibe? Hova kerülhettek a megemlékezés virágai? Mire kellett annak, aki elvitte? Elgondolkodtató Aki magyarnak nem jó, az embernek is csak alávaló lehet. (Wass Albert) ízvilágú ételekkel, helyi kézművesek bemutatójával, gyermekjátszóval várták a vendégeket. Sajnos a hirtelen jött esőzés félbeszakította az eseményeket, de az élményekben gazdag délután így is felejthetetlen volt csoportunk tagjainak. Köszönöm Bauerné Molnár Évának, Kádárné Pogrányi Dórának, Péter Juliannának, Péter Attilának, Pőczéné Mezősi Szőlőhegyen játszóházba várták a csákberényi bornapokra érkezőket Andreának, Schulmann-né Koppány Erzsébetnek és Schulmann Istvánnak a gyermekek kíséretét, a sok segítséget. Dr. Malomsokiné Varga Nóra Árgyélus Néptáncegyüttes Az iskola tanulóinak műsora mellet a nagyigmándi Árgyélus Néptáncegyüttes is meghívott vendége volt a megnyitó ünnepségnek. Öt táncos Lentulai Petra, Pőcze Petra, Lentulai Martin, Malomsoki (Folytatás a következő oldalon)

17 2013. október (Folytatás az előző oldalról) Máté, Pálmási Ákos képviselte csoportunkat és Nagyigmándot. Az ácsi diákok vastapssal kísérték táncukat. Méltán lehetünk büszkék gyermek néptáncosainkra. A megnyitó után íjászkodás, fegyverbemutató, kerékpáros ügyességi verseny, kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket. Csütörtökön a helyi és környékbeli iskolák gyermekei szavaló és sportversenyekben bizonyíthatták tudásukat, ügyességüket. A pénteki zárónapon pedig különböző érdekes előadásokat hallhattak a nebulók. Az ünnepséget a Zsebsün Együttes koncertje zárta. Köszönöm Csikel Arankának és Pálmásiné Semsei Erikának a néptáncos gyerekek kíséretét. Dr. Malomsokiné Varga Nóra Árgyélus Néptáncegyüttes Lentulai Martin, Malomsoki Máté és Pálmási Ákos somogyi kanásztánc közben Igmándi Hírnök 17 Kellemes nyugdíjas éveket! Fotó: PT-né júliusában 40 évi munka után Behekné Tóth Veronika a Pannon Takarék Bank Zrt. helyi kirendeltségének vezetője is megkezdhette nyugdíjas éveit. Az elmúlt 40 évet mindvégig a Takarék szolgálatában töltötte. Ezúton is szeretnénk a hosszú évek fáradságos munkáját megköszönni. Az ügyfelek és a volt kollégák nevében kívánunk nagyon jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket! Magos Könyvtár hírei Megszépült környezetben, kibővült és megújult számítógépparkkal várjuk a hozzánk betérőket! Továbbra sincs beiratkozási díj, és a könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti! Ingyenes a helyben olvasás és a könyvkölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés esetén pedig csak a dokumentum visszaküldésének költségét kell az olvasónak fizetni. Érdemes benézni azoknak is, akik régen vagy még egyáltalán nem jártak a könyvtárban, hiszen folyamatosan bővülő állománynyal várunk minden kedves érdeklődőt. A kölcsönzési határidő a könyvek esetében 30 nap, és egyszerre 6 könyvet kölcsönözhet az olvasó. A DVD-k, videokazetták, CD-k, CD-ROM-ok két napra kölcsönözhetőek, és egyszerre kettőt lehet kivenni. A kölcsönzés határideje telefonon és ben is meghosszabbítható! Szolgáltatásaink: Internet használat 240 Ft/óra Nyomtatás A/4 - fekete-fehér szöveg 20 Ft/oldal - fekete-fehér kép 100 Ft/oldal - színes szöveg 200 Ft/oldal - színes kép 500Ft/oldal A/3 - fekete-fehér szöveg 50 Ft/oldal - fekete-fehér kép 200 Ft/oldal - színes szöveg 400 Ft/oldal - színes kép 800 Ft/oldal Faxolás - belföldre 100 Ft/oldal (Folytatás a következő oldalon)

18 18 Igmándi Hírnök október (Folytatás az előző oldalról) - külföldre 500 Ft/oldal Szkennelés 50 Ft/ oldal (A/4), 100 Ft/ oldal (A/3) CD-írás 200 Ft/CD Spirálozás (max. 100 oldal) 200 Ft/dok. A könyvtár nyitva tartása: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szervezésében lezajlott az Európai Unió által finanszírozott Élelmiszersegély-program a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által koordinált évi 2. fordulója. Önkormányzatunk képviseletében Hajduné Farkas Erika polgármester asszony kötött a segélyszervezettel együttműködési megállapodást, ennek segítségével ismét lehetővé vált a rászoruló családok támogatása. A programot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felügyeli. A Segélyszervezetet Detre László logisztikus képviselte, ő tartotta a kapcsolatot intézményünkkel és segítette a program községünkben történő megvalósulását. Az ingyenes élelmiszercsomagokból a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által meghatározott feltételeknek megfelelő családok részesülhettek. Elérhetőségek: Telefon: 34/ Honlap: A Magos Művelődési Ház és Könyvtár honlapján olvashatnak intézményeink soron következő eseményeiről, rendezvényeinkről, de megtalálható itt online katalógusunk is, melynek segítségével bárki közvetlenül kereshet a könyvtár dokumentumai között, utánanézhet az Az Európai Unió által finanszírozott élelmiszer segély program Nagyigmándon Az idén második alkalommal kerülhetett sor az élelmiszeradományok nehéz helyzetben lévők részére történő juttatására, de a kiosztható mennyiség lényegesen kevesebb az előző években megszokottakhoz viszonyítva, melynek oka az, hogy egyre több település csatlakozik a jó hírnévvel rendelkező, megbízható segélyszervezethez, így a rendelkezésre álló élelmiszerek is egyre több felé osztódnak szét, valamint a lakosság részéről is időrőlidőre újabb igények merülnek fel a segélycsomagból történő részesülés irányába, ami a szétosztható mennyiség további csökkenését eredményezi. A lakosság szociális helyzetére vonatkozó adatfeltárás érdekében minden egyes élelmiszer osztást megelőzően az önkormányzatnál dolgozó, a családok tényleges szociális helyzetére rálátással bíró kollégákkal (védőnők, gondozási központ vezető, szociális ügyintéző) áttekintjük a szóba jöhető, rászoruló és egyre bővülő személyek körét, melynek szakmaközi megbeszélés formájában teszünk eleget. Az adomány elszállításáról önkormányzatunknak kellett gondoskodnia. A felajánlott élelmiszereket Szabó Ferencné gondozási központ vezető, Lukács Jácint kertész, valamint Bálint Tibor és Vajda Attila a Falugondnokság dolgozóinak közreműködésével és az önkormányzat gépjárműveinek bevonásával szállítottuk a komáromi elosztóhelyszínről településünkre. állománynak, egy adott könyvnek vagy DVD-nek. Emellett a név ÉS az olvasójegy számának megadásával a saját kölcsönzési adatait (van-e nála valamilyen dokumentum, ha igen, milyen határidővel, stb.) kérheti le a kedves beiratkozott könyvtártag. Minden kedves régi és új olvasóját megújult környezetben és nagy szeretettel várja a MAGOS KÖNYVTÁR! A kiosztásra október 18-án a Magos Művelődési Házban került sor, a kiosztás helyszínén elhelyeztük az Európai Unió lobogóját, valamint az Európai Uniós támogatás feliratokat, ezzel is hangsúlyozva, hogy a szervezet finanszírozásának hiányában ez a program nem jöhetett volna létre. A program keretében 178 családot, 230 személyt tudtunk részesíteni a 800 kg lisztből, 600 kg durum spagetti tésztából 198,4 kg omlós linzer kekszből és 200 kg xilitből (nyírfacukorból) álló élelmiszeradományból. Bízunk benne, hogy a megajándékozottak szívesen fogadták a segítségnyújtás e formáját és reméljük, hogy a továbbiakban is tudunk ilyen vagy más hasonló módon könnyíteni az egyre nehezebb körülmények között élők mindennapjain. Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazon, a cikkben is megemlített önkormányzati intézményeknek és munkatársainknak akik segítő közreműködésükkel hozzájárultak a program településünkön történő megvalósításához. Lakatosné Dián Krisztina szolgálatvezető

19 2013. okt-nov. Református hírek Orgonahangverseny Nagyigmándon Igmándi Hírnök 19 Október 13-án este felemelő élményben lehetett részük azoknak, akik eljöttek a Nagyigmándi Református templomba. Fekete Nándor orgonaművész, egy különleges hangzású orgonával adott feledhetetlen koncertet. A hangverseny során felcsendültek ismerős és kevésbé ismert zeneművek, melyeket az előadó összekötő beszéde, művekről szóló ismertetése tett még emlékezetesebbé, személyesebbé. A hangverseny bevételének egy része a parókia felújítását segíti elő, így ez úton is köszönetünket fejezzük ki a művész úrnak, a szervezőknek, s mindazoknak, akik jegyet váltottak a különleges alkalomra. Sugár Tamás lelkipásztor Túracipőben a nagyigmándi gyülekezet FIGYELEM! Találtak egy fekete műbőr lakkozott kulcstartót sok kulccsal. Aki elveszítette, átveheti a hivatalban, a polgármesteri titkárságon. Idén is nagyon vártuk az iskolakezdést, hogy szendviccsel, ruhával és jókedvvel megtöltött hátizsákunkat ismét vállunkra vegyük és újabb két napos gyülekezeti kirándulásra induljunk. Első állomásunk Őrbottyán volt, ahol megnéztük a református templomot, majd Gombos Miklós aranykoszorús harangöntő mesterhez látogattunk el. Sok érdekességet mesélt a harangok öntéséről, hangolásáról, a különböző minták és feliratok készítéséről. Harangjai Isten dicsőségét, békét, szeretetet hirdetnek olvasható honlapján (www.harangontes.hu). Ezután Vácrátóton a botanikus kert ösvényein szívtuk magunkba az ősz illatát, gyönyörködtünk a sok-sok különleges fában és virágban. Út közben néhány vidám mókus is csatlakozott hozzánk, akiket nem volt könnyű feladat lencsevégre kapni. Délután Nagykőrösre érkeztünk, itt Szabó Gábor lelkipásztor ismertette velünk a református templom történetét. Az esti vacsorát Cegléden költöttük el, majd nyugovóra tértünk. A második napunk a ceglédi református templom megismerésével indult, majd Abony felé folytattuk útunkat. Abonyban megtekintettük a református templomot, melynek legfiatalabb harangját Gombos Miklós öntötte 1989-ben. Innen az Abonyi Lajos Falumúzeumba sétáltunk át, ahol miközben néztük a kiállítást sok személyes emléket idéztünk a földműveléshez, cipészmesterséghez, kötélgyártáshoz kapcsolódóan. Az ebéd elfogyasztása után Szolnok volt a következő úti cél, ahol meglátogattuk a református templomot. Ismét beigazolódott számomra, hogy milyen jó, amikor Isten útjai kifürkészhetetlenek, nagy örömmel találkoztam a pápai kántorképzőből ismert tanárommal és két társammal a templomnál. A Tiszavirág-hídon átkelve vásári forgatagban találtuk magunkat, ahonnan néhány vásárfiával gondoltunk családtagjainkra, barátainkra. Délután összehajtottuk turista térképünket és magunkban az iránytűt Nagyigmánd felé fordítottuk sok-sok élménnyel gazdagodva. Köszönjük a szervezést Kovács Juliannának és Sugár Tamás lelkipásztornak, akik ismét izgalmas úticélok felé kalauzoltak minket. Vincze Judit Szerkesztőség: 2942 Nagyigmánd, Fácán utca 2/A Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Megjelenik 1250 példányban október Kiadó: Magos Művelődési Ház és Könyvtár Szerkesztő: Ősz Zsuzsanna Hirdetésfelvétel a kiadónál. Tel.: Fax: Nyt. sz.: 2.9/989-1/2006 ISSN szám: ISSN A beérkezett képeket, kéziratokat szerkesztett formában közöljük.

20 Hirdetések 20 Igmándi Hírnök október Nagyigmánd Ifjúmunkás út 4. szám alatti társasházban 100 m 2 -es, 3 szobás + 2 félszobás, 2 fürdőszobás lakás, jó állapotban, azonnal beköltözhetően, kedvező áron ELADÓ Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: 20/ és a 20/ Hóeltakarítás, jégmentesítés Müller Szabolcs 70/

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

2014. SZEPTEMBERI KRÓNIKA

2014. SZEPTEMBERI KRÓNIKA 2014. SZEPTEMBERI KRÓNIKA Szeptember 1. Szeptember 5. Szeptember 16. Szeptember 17. Szeptember 18. Szeptember 19. Szeptember 20. Tanévnyitó ünnepség a 2. osztályosok szereplésével Az alsó tagozatos osztályok

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 24-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester Dr. Balatoni Gyöngyi

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. május 16. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 46/2011. (V.16.) J1 47/2011. (V.16.)

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 18-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. március 18.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap

XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap 2014. július 11-12-13. Parád Nagyközség Önkormányzata és Bodony Község Önkormányzata szervezésében A rendezvény fővédnöke: Horváth László Országgyűlési képviselő

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben