"Flfvarosi Birosag. iteletet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""Flfvarosi Birosag. iteletet"

Átírás

1 "Flfvarosi Birosag ft- A Fovarosi Bir6sag a dr. Kovacs Krisztina jogtanacsos altai kepviselt Magyar Tavkozlesi Rt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55. szam) felperesnek, a dr. Lapsanszky Andras jogi eload6 altai kepviselt Nemzeti Hirkozlesi Hatosag Tanacsa (1123 Budapest, Alkotas u. 53. szam) alperes ellen, hirkozlesi iigyben -amely perbe az alperes pernyertessegenek elomozditasa erdekeben a dr. Csomor Magdolna (2042 Budaors, P127. szam) iigyved altai kepviselt lnvitel Tavkozlesi Szolgaltato Rt. (2040 Budaors, Puskas Tivadar u szam) beavatkozott, meghozta a kovetkezo iteletet A bir6sag az a/peres junius h6 17. napjan ke/t DB /2003. szamu hatarozatat akkent va/toztatja meg, hogy mega//apitja fe/peres az egyen/5 e/banas e/vet es az egyuttmilkodes kote/ezettseget nem szegte meg. Egyben a bir6sag afelperest az igazgatasi szo/galtatasi dij megfizetese a/6/ mentesiti. A birosag megallapitja, hogy a per targyi illetekfeljegyzesi Joga folytan feljegyzett (Tizenotezer) Ft. illetekbol a Jelen perre eso (Egyezerkilencszaz) Ft. reszilleteket az alperes szemelyes illetekmentessege alapjan az allam viseli. Az itelet ellen a kezbesitesetol szamitott 8 nap alatt fellebbezesnek van helye, amelyet a Fovarosi itelotablahoz cimezve ennel a birosagnal kel14peldanyban benyujtani. A fellebbezesi hatarido letelte elott a felek kozosen kerhetik a fellebbezes targyalason kivuli elbiralasat. Ha a fellebbezes kizarolag a Pp.256./A. (1) bekezdes a-d) pontjaibanfelsorolt rendelkezesek ellen iranyul, targyalas tartasa kerheto. lndokolas A december h6 23. napjan hatalyba lepett hirkozlesrol sz evi XL. torvenynek (a tovabbiakban: Hkt.) es a vegrehajtasi rendeleteinek forfend

2 ~ FlfvarosiBirosag 2. megfeleles erdekeben felperes es alperesi beavatkozo (illetoleg a V -fan TavkOzlesi Koncesszios Rt, a BakonyTel Ttivkozlesi Koncesszios Rt, a DunaTel Tavkozlesi Koncesszios Rt, az EgomCom Tavkozlesi Koncesszios Rt. es a KiskunaCom TavkOzlesi Koncesszios Rt, majd Vivendi Telecom Hungary Tavkozlesi Szolgaltato Rt.: a tovabbiakban alperesi beavatkozo) december 21-en uj halozati szerzodest kotottek. Ebben akkent allapodtak meg, hogy alperesi beavatkozo december 23-i idopontt61 m6dositott vegzodtetes forgalmi szolgaltatas dijai referencia osszekapcsolasi ajanlatanak alperesijogelod (Hirkozlesi Felugyelet Hirkozlesi Dontobizottsaga: a tovabbiakban alperes) j6vahagyasaig elszamol6 arkent funkcionalnak. Ezt kovetoen februar. 14-en kelt leveleben felperes ertesitette a Tarsszolgaltat6kat (megnevezesiik egyenkent reszletezve az itelet 3. oldalanak 3 bekezdeseben), hogy a jovoben alperesi beavatkoz6 dijai tranzitalasi dijat6l elkiiloniilnek, arra kereskedelmi ajanlatot kivan tenni. Egyben felperes kezdemenyezte a hal6zati szerzodesek m6dositasat. A Tarsszolgaltat6kjogviszony esfelperes, valamint alperesi beavatkoz6 kozotti megallapodasanak rajuk kihat6 kotelezettsegenek hianya miatt elzark6ztak az uj vegzodtetesi dij bevezetesetol. A valaszokr6l felperes marc ius 20-an tajekoztatast adott es javasolta alperesi beavatkoz6nak, hogy a Tarsszolgaltat6kkal kozvetleniil vegye fel a kapcsolatot. A megallapodastervezeteket alperesi beavatkozo okt6ber h6 17. kelt leveleiben kiildte el Tarsszolgaltat6k reszere. napjan A felperes altai november 4-en kezdemenyezett eljaras eredmenyekent alperes a januar h6 27. napjan kelt DB-260-9/2003. szamu hatarozataban megallapitotta, hogy az alperesi beavatkoz6 megsertette az egyuttmiik6des sza balya it. Egyben kotelezte, hogy tegye meg a szukseges intezkedeseket a harmadikfel szolgaltat6kfele a december 23. es julius h6 11. k6z6tt altala kerf vegz5dtetesi dijak ervenyesitese es elszamolasa

3 .F ovtiros i B irostig erdekeben. 3 Ezen dontes vegrehajtasa kereteben alperesi beavatkoz februar II-en ujabb levelet kiildott Tarsszolgaltat6k reszere. Kozlese szerint a hal6zataban torten a vegzadtetesi dijat december 23-t61 csucsid6ben 8,06 Ft/percben, mig csucsidan kivu I 5,03 Ft/percben szamitja fel. Miutan a Tarsszolgaltat6k valtozatlanul elzark6ztak att61, hogy az alperesi beavatkoz6 m6dositott dijainak ervenyesithetoseget biztosit6 szerzodest kossenek felperes aprilis h6 16. napjan kelt leveleben ertesitette Tarsszolgaltat6kat, hogy a kozte es alperesi beavatkoz6 kozott december 21-en kelt hal6zati szerzodes marcius 29-en hatalyat vesztette, igy az alperesi beavatkoz6 hal6zataban a Tarsszolgaltat6k altai inditott hivasokat szolgaltatasi megallapodas hianyaban majus 16-t61 vegzodtetni nem tudja. Alperesi beavatkozo aprilis 16-an kerelmet nyujtott be alpereshez, melyben eljaras lefolytatasat kerte az Emitel Tavkozlesi Rt-vel, a Hungarotel Tavkozlesi Rt-vel, a Monor Telefon Tarsasag Rt-vel, a Pannon GSM Tavkozlesi Rt-vel, a Vodafone Magyarorszag Mobil Tavkozlesi Rt-vel, a Westel Mobil Tavkozlesi Rt-vel, a Westel Radiotelefon Kft-vel (a tovabbiakban egyutt: Tarsszolgaltatok), valamint felperessel szemben. Az eljaras alatti modositas, illetve kfiavitas ulan alperesi beavatkozo felperes tekinteteben azt serelmezte, hogy megsertette az egyenlo elbanas elvet, amikor december 23-at kovetoen szamara es a Tarsszolgaltatoknak mas aron nyujtotta a vegzodtetes forgalmi szolgaltatast, ezen kivu oktober I-tol a Tarsszolgaltatok kozul a Westel Mobil Tavkozlesi Rt., illetve a Westel Radiotelefon Kft. reszere mas aron vegzodtetett. Allitotta egyben, hogy a felperes megszegte az egyuttmiikodesi kotelezettseget, mert dijainak kikenyszeritese erdekeben a szukseges intezkedeseket nem tette meg. Alperes a junius ho 17. napjan kelt DB /2003. szamu hatarozataban koteleztefelperest, hogy 15 napon belill julius h6 11-tol aprilis 1-ig terjedo idoszakra szoloan alperesi beavatkozonak fizesse meg a halozataban torteno vegzodtetes forgalmi szolgaltatas igenybeveteleert jar6 -jovahagyott referencia osszekapcsolasi ajanlatban szereplo -dijat. Kotelezte tovabba, hogy a tobbi Tarsszolgaltato altai reszere fizetett dijakat 30 nap alatt fizesse meg alperesi beavatkozonak. Egyben megallapitotta, hogyfelperes megsertette a Hkt.12. (3) bekezdeseben levo egyenlo elbanas elvet, amikor okt6ber 1-et kovetoen mas aron nyujtotta alperesi beavatkozo halozataban torteno vegzodtetes szolgaltatast, a Westel 450 Radi6telefon Kft. es a Westel Mobil Tavkozlesi Rt. reszere.

4 Flivtirosi Birostig 4 Ezen tulmenoen alperes azt is megallapitotta, hogy felperes megsertette az egyiittmukodesre vonatkozo kotelezettseget, amikor alperesi beavatkozo jovahagyott referencia osszekapcsolasi ajanlataban szereplo vegzodtetes forgalmi szolgaltatas dijat nem a jogszabaly szerinti modon szamolta el harmadikfelekkel es ezen dijak ervenyesiteset elmulasztotta a augusztusi levelezes ellenere, kiilonos tekintettel arra, hogy alperesi beavatkozo halozataban torteno vegzodtetes forgalmi szolgaltatast a harmadik fel szolgaltatok kizarolag felperesen keresztiil vehettek igenybe. Kotelezte felperest arra is, hogy alperesi beavatkozonak fizessen meg 8 nap alatt Ft. igazgatasi szolgaltatasi dijat. Ezen rendelkezesek mellett alperes dontott a Tarsszolgaltatok elmarasztalasarol, egyebekben pedig az alperesi beavatkozo kerelmet elutasitotta. A felperes fenntartott kereseteben az alperesi hatarozat akkenti megvaltoztatasat kerte, hog)! a bir6sag allapitsa meg az egyuttmiikodesre vonatkoz6 es az egyenlo elbanas elvet rogzito szabalyokat nem sertette meg. Egyben kerte igazgatasi szolgaltatasi dij megflzetese al6li mentesiteset. A felperes perkoltsegeire nem tartott igenyt. Eloadta, a majus 15-en kelt uj osszekapcsolasi szerzodes megkotesekor a dijak egymas kozotti elszamolasa megtortent, a kifizetes folyamatban van, igy az alperesi beavatkoz6 es felperes kozotti forgalom targyaban donteshozatalra nem volt szukseg. E korben felperes egyben megjegyezte, hogy elmarasztalasat alperesi beavatkoz6 sem kerte. Kiemelte, az alperesi hatarozat koncepci6jab61 is kitiinoen kizar6lag azt a dijat tudja tovabbitani, melyet reszere a hivasindit6 Tarsszolgaltat6k megflzettek. Ezert erthetetlennek tartotta, hogy alperes allaspontja az volt, megszegte az egyuttmiikodes es egyenlo elbanas elvet. Az alperesi beavatkoz6 hal6zataban torteno vegzodtetes ugyanis kef elembol all. A vegzodtetes mindig annak a harmadik felnek a tevekenyseget jelenti, melynek hal6zataba a hivas iranyul. Mig alperes altai j6vahagyott referencia osszekapcsolasi ajanlatab61 (a tovabbiakban: MARIO) is megallapithat6an a felperes feladata csupan abban merul ki, hog)! a hivast atadja. Ekkent az alperesi beavatkoz6 hal6zataban torteno hivasvegzodtetes felszamithat6 dijaban mas szolgaltat6kkal nem allapodhat meg. Utalt egyben arra, hogy ezt a kovetkeztetest erositi meg alperes januar h6 27. napjan kelt DB-260-9/2003. szamu hatarozataban reszletezett ervelese is. Hangsulyozta tovabba, hogy a perbeli szolgaltatas haromszereplos jellegere tekintettel kerult MARIO-jaba a szolgaltatasi megallapodas intezmenye, melyet alperes ugyancsak j6vahagyott. Ennek lenyege, hogy a tranzital6 akkor koteles a hivast tovabbitani, ha az indit6 es vegzodteto szolgaltat6 egymassal

5 'Fiivarosi Birosag 5 szolgciltatcisi megcillapodcist kotottek. Ha azonban ezen szerzodes megkotesere nem keriilt SOy, mint kozepen cillo szolgciltato csak annyi dijat tud tovcibbitani, amennyit megkapott. Ezert tekintve, hogy a Westel 450 Rcidiotelefon Kft. es a Westel Mobil Tcivkozlesi Rt oktober I-tol szcimitottan elfogadtcik alperesi beavatkozo modositott dijait, azzal az egyenlo elbcincis elve nem seriilt, hogy a tovcibbitott dijak merteke kiilonbozo volt. Figyelembe veve, hogy nem tcirsasciga, hanem a tobbi Tcirsszolgciltato zcirkozott el a dijak kozos modositciscitol ugy itelte meg, az egyiittmiikodesi kotelezettseget sem szeghette meg. Kifejtette, a rendelkezesre cillo eszk6z6ket bevetve kiserletet felt arra, hogy a Tcirsszolgciltatok alperesi beavatkozo modositott dijait szerzodesben rendezzek. Az elofizetok szolgciltatcisbol torteno kizcirciscira figyelemmel a tranzitcilcis besziintetesevel torteno fenyegetes cillcispontja szerint olyan vegso eszk6z, melynek alkalmazcisa elott minden mcis lehetoseget ki kellett meritenie. Ezen tulmenoen eloadta, az alperesi beavatkozoval kotott hcilozati szerzodese mcircius 29-en vesztette hatcilycit, igy bcir a forgalmat nem cillithatta Ie, arra modja nyilt, hogy a Tcirsszolgciltatokat a tranzitcilcis megsziintetesenek lehetosegerol tcijekoztassa. E korben jelezte azt is, hogy az alperesi beavatkozo es Tcirsszolgciltatok k6z6tti vitciban csak kozvetithetett, dontobirokent azonban nem jcirhatott el. Az alperes ellenkerelmeben a felperesi kereset elutasitasat kerte, perkoltsegeire nem tartott igenyt. Elorebocsatotta, a referencia ajanlat j6vahagyasat61 kezdodoen -fuggetleniil att61, hogy a szolgaltatas kozvetlen, vagy kozvetett igenybevetelere kerul sor - a hirkozlesi piacon szereplo jogalanyoknak a jogerosen j6vahagyott dijat alkalmazniuk kell. Akkent itelte meg, a perbeli dontesben elfoglalt jogi allaspontja nem all ellentetben DB-260-9/2003. szamu hatarozataban kifejtettekkel, hiszen ut6bbi dontese egeszen mas esetre, nevezetesen a referenciaajanlat j6vahagyasa elotti idoszakra vonatkozott es a kef iigyben eltero tartalmu erdemi kerdesek vizsgalata meruit lei. A Hkt.105. (1) bekezdesere,a 2. (2) bekezdesere, a 36. (1) bekezdesere, a 39. (1) b ekezdes ere, tovabba a 251/2001.(.XlI.18.) Kormany rendelet (a tovabbiakban: Hkr.) 25. (5) bekezdesere es a 7. (3) bekezdesere hivatkozva hangsulyozta, az egyuttmiikodesi kotelezettseget a referenciaajanlat j6vahagyasat61 a hat6sagi eljarasban resztvevo ugyfelek bonyolult jogviszonyrendszereben a jogalkalmazas soran egeszen mas tartalommal kell ertelmezni, mert a referenciaajanlatban meghatarozott ellenertek annak j6vahagyasat61 altalanos es minden erintett szolgaltat6ra kotelezo ervenyii, melynek kikenyszeritese az egyiittmiikodes kereteben nem csak elvarhato,

6 Flivtirosi Birostig 6 hanemfelperes kifejezett kotelezettsege is. A perben alperes eloadta, felperesnek arra kellett volna torekednie, hogy az alperesi beavatkozoval forfend szerzodesmodositastol elzarkozo vallalkozasokkal szemben a halozati szerzodesbol eredoen szamara nyitva cillo jogkovetkezmenyek reven elerje, az alperesi beavatkozo kovetelesehez hozzajuthasson. Megem/itette, a fe/peres egyiittmukodesi kotelezettseget akkor teljesitette volna, ha a aprilis 16-i intezkedeset nem fe/ev mil/va, hanem korabban megteszi. Az alperesi beavatkoz6 ugyancsak a felperesi kereset elutasitasat kerte, perkoltsegeire nem tartott igenyt. Kiemelte, a j6vahagyott MARIO ertelmeben a hivasvegzodtetest es tranzit szolgaltatast felperes nyujtja. Az ellentetes felperesi allitas tehat nem val6s. Mindemellett allaspontja szerintfelperesnek mar nyar vegen m6djaban allt volna, hogy tarsasaga RIO-janak ervenyesitese celjab6l kezdemenyezze a Tarsszolgaltat6kkalfennall6 hal6zati szerzodes m6dositasat. Elzark6zas pedig mar akkor kilatasba kellett volna helyeznie a tranzitalas megsziinteteset. Eloadta, a j6vahagyott dij hat6sagi arnak minosiil, melyet felperesnek kotelezoen ervenyesiteni kellett volna. A felperes kereseteben azt nem serelmezte, hogy alperes a Tarsszolgaltatok altai fizetett modositott dijak alperesi beavatkozo javara torteno tovabbutalasara kotelezte. Emellett -bar eszrevetelezte, hogy a folyamatban leva targyalasokra tekintettel tarsasagat alperes kerelem hianyaban es szuksegtelenul marasztalta el- kereseteben ezt a rendelkezest sem kifogasolta. igy a birosagnak jelen ugyben kizarolag abban a kerdesben kellett dontenie, hogy a felperes megsertette-e az egyuttmiikodes, valamint az egyenla elbanas elvet, illetve igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetesere kotelezese helyes volt-e. Az alabbiakban reszletezett ervelesre tamaszkodva a birosag akkent itelte meg, hog)! a felperes elbiralasra varo keresete alapos volt. Perbeli esetben a halozati szerzodesnek minosiilo vegzodtetes es tranzit szolgaltatas jogviszonyrendszerenek vizsgalata kereteben az volt a vita targya, hogy alperesi beavatkozo modositott dijainak ervenyesitese a felperes, vagy alperesi beavatkozo k6telezettsegi k6rebe tartozik-e. A felperes magatartasanak jogszeriitlensege, vagy jogszeriisege megitelesehez eloljar6ban azt kellett tisztazni, hogy a jogszabalyi eloirasokb6l kovetkezoen

7 ,FlivtirosiBirostig 7 jelen esetre sz616an felperesnek milyen feladatokat tell teljesitenie. E k6rben a jogszabalyi rendelkezesek a k6vetkezoket tartalmazzak: A Hkt.2. (2) bekezdese az alapelvek kozott rogziti, hogy a hirkozlesi tevekenyseget vegzoknek az e torveny hatalya ala tartozo tevekenysegek, illetoleg szolgaltatasok nyujtasa saran egyiitt kell miikodniiik. A Hkt. altalanos indokolasa az egyiittmukodes kereteben kiemelte: a hirkozlesi piac sajatossaga, hogy csak akkor kepes miikodni, ha a kiilonbozo szolgaltatok egyiittmiikodnek egymassal, szolgaltatasokat nyujtanak egymas reszere a halozataikon, ennek kereteben tovabbitjak a mas szolgaltatok eszkozeivel inditott informaciokat. Ez kozerdek es egyben a szolgaltatok erdeke is, hiszen a masik szolgaltato halozatat igenybe veve egyre tobb elofizeto reszere lehet szolgaltatast nyujtani. A reszletes indokolas akkent szol, hogy a torveny nem csak a hatosagok oldalarol kivanja meg az emlitett celok erdekeben osszehangolt tevekenyseget, hanem a szolgaltatok oldalarol is alapelvi szintii kovetelmenykent irja elo az egymassal valo egyiittmukodest, hiszen a hirkozlesi tevekenyseget vegzoknek a kiegyensulyozott piaci miikodes erdekeben egyiitt kell mukodniiik egymassal. A szolgaltat6k kozotti egyiittmiikodes szabalyai kozott elhelyezett altalanos egyiittmiikodesi kotelezettseget tartalmaz6 Hkt.36. (1) bekezdese szerint a tavkozlo hal6zatokat egymas kozott, illetve a postai hal6zatokat egymas k6zott olyan egyeztetett miiszaki feltetelrendszerben kell miikodtetni, hogy azok -jogszabalyban, illetoleg nemzetkozi szerzodesekben meghatarozott esetekben -a sziikseges kapcsolat letesitesehez kozvetleniil, vagy megfelelo interfesz egysegek, hal6zatreszek, elemek, berendezesek, szolgaltatasok beiktatasaval egysegesen miikodo rendszert alkothassanak. Ennek erdekeben a szolgaltat6knak j6hiszemiien az eselyegyenloseget biztositva kefl egyiittmiikodniiik es lehetove kell tenni egymas szamara az ehhez sziikseges miiszaki adatokhoz val6 hozzaferest. A Hkt.39. (1) bekezdese alapjan azokat a tavkozlesi szolgaltatast vegzo szolgaltat6kat, akik ezen szolgaltatasok nyuftasahoz sziikseges tavbeszelo hal6zat tulajdon-, vagy hasznalati jogaval rendelkeznek, egymas kozott osszekapcsolasra iranyul6 gazdasagilag es miiszakilag indokolt ajanlat eseteben szerzodeskotesi kotelezettseg terheli. A Hkt.105. (1) bekezdese ertelmeben a torveny hatcilyba lepese nem erinti a hatcilyos osszekapcsolcisi szerzodeseket, de az osszekapcsolcisra jogosult, illetoleg kotelezett felek barmelyike ajanlatot tehet a 39. es 42. (1) bekezdesenek ervenyesitese erdekeben. A 40. (1) bekezdese szerinti szolgciltat6 referencia osszekapcsolcisi ajanlata j6vahagyasat kovetoen pedig bcirmelyik lei ajanlatot tehet az ilyen esetekre vonatkoz6 szabalyok ervenyesitese celjcib61.

8 Flfvarosi Birosag 8 A Hkr. 7. (3) bekezdese leszogezi, hogy amennyiben az l. (5) es (6) bekezdesei szerint szerzodeskotesre kotelezett szolgaltat6k egymassal kotnek hal6zati szerzodest, kotelesek a szerzodes megkotese es teljesitese erdekeben az' e rendeletben -a jogosult, illetve a kotelezett szolgaltat6kra vonatkoz6an - foglaltakat a j6hiszemz1seg es a tisztesseg kovetelmenyeinek megfeleloen egyuttmiikodve kolcsonosen alkalmazni. A Hkr.25. (5) bekezdese akkent rendelkezett, hogy a tavbeszelo szolgaltatasi piacon jelentos piaci erovel rendelkezo szolgaltat6 koteles a hatalyos hal6zati szerzodes alapjan a masik szolgaltat6 reszere nyujtott szolgaltatasokat a Hkt.42. (2) bekezdese, illetoleg a lo5. (4) bekezdese alapjan kiszamitott ellenertek fejeben nyujtani, ennek mertekeben a szolgaltat6k a referenciaajanlat j6vahagyasaig megallapodnak. Ezenjogszabalyi elijirasokra alapitott januar ho 27. napjan kelt DB /2003. szamu -felperes reszvetele mellett hozott -hatarozataban alperes ugy foglalt allast, hogy az alperesi halozatban tortenij hivasvegzijdtetest felperes nem sajat, hanem kozvetitett szolgaltataskent nyujtja. HivasvegziJdtetesi szolgaltatasanak ellenerteket az alperesi beavatkozo hatarozhatja meg es ezt ugy miiszakilag, mint gazdasagi -penziigyi szempontbol felperes csak tovabbitja az indito szolgaltatoknak. Alperes kifejtette azt is, hogy a felperes egyiittmiikodesi kotelezettsege a tovabbszamlazas kapcsan fennall ugyan, de az alperesi beavatkozo altai meghatarozott arak ervenyesitese rea nem harithato at. A bir6sag alperes elozoekben idezett jogi allaspontjaval a december h6 5. napjan kelt 2.K.30498/2003/13. sorszamu -nem jogeros -iteleteben kifejtettek szerint egyetertett. Igaz ugyan, hogy a nem jogeros itelettel mar eldontott ugyben az alperesi beavatkozo RIO-janak jovahagyasa elotti idore jaro modositott hivasvegzodtetesi dij volt a vita targya, a birosag jog; a/laspontja szerint az igenyervenyesites mikentjet az alperesi jovahagyas tenye alapvetoen nem befolyasolja. Egyreszt ugyanis olyan jogszabalyi eloirast fellelni nem lehetett, amely alperesi beavatkozo es Tarsszolgaltatok kozotti szerzodes, i/letve szerzodesmodositas nelkullehetove tenne a megvaltozott dij behajtasat. Masreszt nem hagyhato figyelmen kivul, hogy a modositott dij ervenyesitese es a mar ervenyesitett dij alkalmazasa nem azonos, hanem egymast koveto kulonkulon intezkedeseket igenylo eljarasi mozzanatok. Ezen okfejtesre tamaszkodva a birosagnak azt kellett attekintenie, felperes minden rendelkezesre alia eszk6zt kimeritett-e annat erdekeben, hog)' az

9 Fiivarosi Birosag 9 aiperes altai jovahagyott mertekz1 hivasvegzodtetesi dijat alperesi beavatkozo ervenyes iteni tudj a. A tenyallasban rogzitetteknek megfelelaen felperes a Tarsszolgaltatokat ertesitette alperesi beavatkozo dijvaltoztatasarol (2002. februar 14-i level) es a modositott dijakjovahagyasarol (2002. augusztus 8-i level). Nem maradt el tovabba a Tarsszolgaltatok valaszainak alperesi beavatkozo reszere tortena tovabbitasa sem (2002. marcius 20-i ertesites). Mindezeken tulmenaen a modositott dij ervenyesitese kereteben fennallo nezetkiilonbseg tisztazasa erdekeben felperes alperes elatt eljarast kezdemenyezett. (E kerelem kapcsan sziiletett meg a alperes DB.260-9/2003. szamu hatarozata.) Kikenyszerithetb'segi jog hianyaban azonban ezek az eszkbzbk nem voltak alkalmasak arra, hogy a megallapodastol elzarkozo Tarsszolgaltatokat felperes teljesitesre szoritsa. Ezzel a kbvetkeztetessel valojaban a/peres is egyetertett, hiszen perbeli nyilatkozataban azt rotta felperes terhere, hog)' a tranzitalas megszunteteset indokolatlanul hosszu idb' mulva helyezte kilatasba. A birosag alperes ezen allaspontjaval azonban nem tudott egyeterteni. A hivastovabbitas megszuntetese ugyanis a Tarsszolgaltatok mellett az elofizetoket is elzarja a szolgaltatas igenybeveteletol. Ezert ennek a komoly hatranynak a kilatasba helyezese a birosag jogi allaspontja szerint kello megfontolas utan vegso eszkozkent veheto igenybe. Ezen tulmenoen figyelembe kell venni azt is, hogy az alperesi beavatkozo modositott dijainak ervenyesitesi modja tekinteteben a kovetendo eljaras sem volt tisztazott. E korben elegendo lenne annat egyeduli kiemelese is, hogy az alperes januar ho 27. napjan kelt alperesi beavatkozo intezkedesijogosultsqgat, illewe kotelezettseget rogzito DB /2003. szamu hatarozataval egyetertlj birosagi itelet alperesi beavatkozo fellebbezese folytan a mai napig nem jogeros. (Alperes ellentetes jogi meggyozodesere tekintettel ehelyutt ujolag megjegyzi a birosag, hogy allaspontja szerint az igenyervenyesitesre feljogositott szolgaltato szemelyet a koveteles RIO jovahagyasa elotti, illetve utani idoszakra forfend kiterjedese nem befolyasolja.) A kilatasba helyezheto vegso szankci6 alkalmazhat6sagat mindezeken tiii ertelemszeriien erintette az a teny is, hogy a fennall6 bizonytalansagot -ellentetes allaspont levonasara okot teremto m6don -alperes aprilis h6 16. napjan keltdb /2002. szamu hatarozata tovabb erositette. Ezeket a korulmenyeket merlegre teve a birosag ugy latta, az a/peres;

10 Flivtirosi Birostig 10 beavatkoz6 szerzodesm6dositasra iranyul6 lepeseit igenylo helyzetben nemirhat6 felperes terhere, hogy a tranzitalas megsziintetesenek vegso eszkozet azutan vetette be, amikor mar az alperesi beavatkozoval kotott hal6zati szerzodese hatdlydt vesztette. Ezen indoko/asra tamaszkodva a bfrosag mega//apftotta, hogy fe/peres az egyuttmukodesi kote/ezettseg e/mulasztasa miatt nem marasztalhato e/. A Hkt.12. (2) bekezdese szerint a szolgaltat6 koteles a szolgaltatasokat: a) az azonos helyzetben levo elofizetok szamara azonos feltetelekkel nyujtani, b) mas szolgaltat6kszamara apiac es a veliikfennal16 kereskedelmi kapcsolat jellegenek megfeleloen kialakitani. A Hkt.12. (3) bekezdese ertelmeben a jelentos piaci erovel rendelkezo szolgaltat6 koteles a (2) bekezdes b) pontja szerint kialakitott szolgaltatasait az azonos helyzetben leva mas tavkozlesi szolgaltat6k szamara azonos kereskedelmi feltetelekkel nyujtani, amely feltetelek nem lehetnek hatranyosabbak, mint amit a sajat erdekkoreben, azaz a tisztessegtelen piaci magatartas es versenykorlatozas tilalmar61 sz evi LVII. torveny alapjan altala iranyitott, illetve az at indito mas szolgaltatonak biztosit. Alperes az elazaekben reszletezett egyenlo elbanas elvenek megserteset azert lalla fennallonak, mert az alperesi beavatkozoval mar megkotott szerzades folytan oktober I-tol kezdadaen m6dja volt arra, hog)! a Westel 450 :Radi6telefon Kft. es Westel Mobil Tdvkozlesi Rt. hdlozatabol indulo hivdsok eseteben a modositott dijakat utalja tovabb. A korabban mar reszletesen kifejtett ervelesbol kovetkezik, hogy alperesi beavatkoz6 helyebe lepve felperes nem volt jogosult a m6dositott dijak ervenyesitesere. igy miutan kozvetito szerepe folytan az atutalhat6 dijak osszeget nem tudta befolyasolni, reszerol az egyenlo elbanast serio eljaras sem allapithat6 meg. Ahhoz ugyanis, hogy a Hkt. ezen alapelve megseruljon a jogszabalyi eloirasokkal, a felperes onall6 uzleti es nem mas szolgaltat6k elhatarozasanak kell ellentetben allnia. Tekintettel arra, hogy a felperes perbeli magatartasa saran az egyenl6' elbanas elvevel szemben alia tevekenyseget nem feitett ki, a birosag akkent itelte meg, elmarasztalasa e korben sem volt jogszerii. A feliilvizsgalni kerf hatarozatb61 kitiinoen alperesi beavatkoz december 23-t61 igenyelt m6dositott dijait alperes julius h6 II-tol lalla ervenyesithetonek. igy a kerelem reszbeni elutasitasa mellett a felperes teljes igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetesere kotelezese eleve aggalyosnak minosiil.

11 \ "'" ","c,..;.. -"," ".." Fovtirosi Birostig 2.K /2003/ Mindezeken kivul merlegre kellett volna tenni azt is, hogy a felperes eljaras ala vonasat val6jaban a Tarsszolgaltat6k altai fizetett dijak tovabbitasat eloir6 rendelkezes lehetove tetele tette sziiksegesse. Ekkent a Tarsszolgaltat6k terhere sz616 megallapitasok ismereteben nem fedheto fel, mely korulmeny indokolta, hogy az eljaras dijat egyedul a felperes viselne. Reszbeni elmarasztalast a felperes alapelveket serlo magatartasa megalapozott volna, de miutan a bir6sag ugy latta, a felelossegre vonasa e korben nem allapithat6 meg, az igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetese al61 a felperest mentesiteni kellett. Az elozoekre figyelemmel ekkent a birosag alperes hatarozatat a Hkt (5) bekezdeseben levo felhatalmazassal elve ugy valtoztatta meg, hogy megallapitotta, felperes az egyiittmiikodesi kotelezettseget es az egyenlo elbanas elvet nem sertette meg. Egyidejiileg a felperest mentesitette a terhere rott teljes osszega igazgatasi szolgaltatasi dij megftzetese algi. A pernyertes felperes perkoltsegeire nem tartott igenyt, ezert a Pp.78. (2) bekezdese szerint a birosagnak a perkoltsegek viselese fel51 dontenie nem kellett. A tdbbszdr modositott evixciii. tdrveny 43. (3) bekezdese ertelmeben a feliilvizsgalat illeteke Ft,melyet hatarozatonkent kell figyelembe venni. Miutan alperesi ddntes birosagi feliilvizsgalatat 8 szolgaltato kerte, a perek egyesitesere azonban az elbiralas egyszerusitese miatt nem keriilt SOy, a birosag a felmeriilo illeteket 8 reszre osztotta. ( Ft..8 = Ft., kerekitve : Ft.) Az elozoek szerint kiszamitott reszilleteket a./peres szemelyes illetekmentessege alapjan a 6/1986.(VI.26.) IMszamu rendelet 13. (1) bekezdese es a 14. -a szerint az allam viseli. Budapest, majus h6 26. napjan A kiadmany hiteleiil. o~~ ~~ " ~:" -( ~ t~~ ";' "'. ~i 'C' "",,", X"".1.."c '" ),"-,-,-' ~""Cj "";"", i ~, '; d:;~! ~D,~ r"'~ ;j

határozatot. társszolgáltatókkal szemben történő érvényesítése tárgyú jogvita

határozatot. társszolgáltatókkal szemben történő érvényesítése tárgyú jogvita HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET HÍRKÖZLÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1123 Budapest Alkotás u. 53. Levélcím:1525 Budapest Pf.: 75 Telefon: (1) 457-7470 Telefax: (1) 457-7471 Internet www.hif.hu Ügyiratszám: DB-2445-81/2003.

Részletesebben

2.Kf.27.298/2003/9.szam V ---,.- i\"')\7"j. -!X'GT t.t'.".0""am.,!.--u {7"--,--;;~:~-~I. Fovarosi Itelotabla / MelJek1et."':-:--i~H-~ iteletet:

2.Kf.27.298/2003/9.szam V ---,.- i\')\7j. -!X'GT t.t'..0am.,!.--u {7--,--;;~:~-~I. Fovarosi Itelotabla / MelJek1et.':-:--i~H-~ iteletet: 7 1.;.;.."'::::;"::';:"..Ii' Fovarosi Itelotabla / 2.Kf.27.298/2003/9.szam V ---,.- i\"')\7"j l ~!" -~'-.,,!, -.., ko'- zjc' Sl ' Hato"' a' g I 1015 H!!dap('st, Ostrom u. 23-25. -"=""""-"'-" t t.,... t~;~'.'ic!l:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

!~:~:=~~~~:[~ t~~~~:-:-:::-a---

!~:~:=~~~~:[~ t~~~~:-:-:::-a--- 12.K.30.283/2011/3.!~:~:=~~~~:[~ t~~~~:-:-:::-a--- lktat.ixiim: A Magyar Koztarsasag neveben! A Fovarosi Bir6sag a Menyhart Tibor elnok altalkepviselt SomI6-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akci6csoport Kozhasznu

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

J"~ 1. " 0"0"'",.0.' .",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

J~ 1.  00',.0.' .,,, L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S ~.'-_. gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ~ J:=I~/.a{"" A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kf.27.0 12/2004/1 O.szám ~ J"~.",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. M.lktatós~'4' A~.:. E ciiéjcletck:.. jt:}..!:-~r.,[ol 1. " 0"0"'",.0.' Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:..

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Agazati Reszvetelt Megallapito Bizottsag 1476 Budapest Pt. 75.; Tel.: (06)-(1)-374-9060; Fax: (06)-(1)-374-9070; E-mail: armb@lab.

Agazati Reszvetelt Megallapito Bizottsag 1476 Budapest Pt. 75.; Tel.: (06)-(1)-374-9060; Fax: (06)-(1)-374-9070; E-mail: armb@lab. if' Agazati Reszvetelt Megallapito Bizottsag 1476 Budapest Pt. 75.; Tel.: (06)-(1)-374-9060; Fax: (06)-(1)-374-9070; E-mail: armb@lab.hu Ikt. sz.: 0001-1I2012-400015323-ARMB Targy: ARMB batarozat - az

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda Budapest Szám: 1-38 / 2012. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Készült: A Képviselő-testület 2012. márciusi ülésére Előterjesztő: Szentmiklósi és Társa

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.794/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Credit Center 2000 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest., hivatkozási szám:

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2007. DECEMBER 28. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.040/2004/4.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a RÁBA Járműipari Holding Rt. (Győr) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) I.r. és a Kowaksz

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 3.K.34523/2005/3 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a UPC Magyarország Kft. felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal alperes (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) ellen indított,

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök Ügyiratszám: BI/1284-5/2014. Tárgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése telefonhálózathoz való hozzáférés vonatkozásában Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 3.M.719/2001/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) által képviselt Z. Gy. felperesnek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.191/2013/6. 2

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.191/2013/6. 2 2.K.30.191/2013/6. 2 elektronikus hírközlési szolgáltatásból eredő tartozás, ebből következően az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem korlátozható kizárólag telefonkészülék vételárából fennmaradó

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.016/2013/3. A Fővárosi Tövényszék a dr. K. B. ügyvéd által képviselt MAX-IMMUN Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245

Részletesebben

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás Fővárosi Ítélőtábla 2. Kf.28.083/2005/4. A Fővárosi Ítélőtábla a FITOPHARMA Gyógynövény és Élelmiszer Ellátó és Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: 108716-11/2011 * Tárgy: felügyeleti intézkedés alkalmazása a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezettel és

Részletesebben

A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.869/2014/5.szám A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Várnai és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. M A ügyvéd - 1037 Budapest, Szépvölgyi út 141. fszt. 1.) által képviselt Telenor

Részletesebben

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Pfv. IV.20.688/2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezéseit helybenhagyja.

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezéseit helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Puskás Mónika jogtanácsos által képviselt NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (korábbi nevén: evobank Zrt., 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) felperesnek az SBGK Ügyvédi Iroda (alperesi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 1255 Budapest, Pf.2. 19.M. 934/2007/12. A Fővárosi Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! a felperesi képviselő neve ügyvezető által

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítottam, hogy a fenti piacon harminchét elkülönült érintett piac azonosítható:

HATÁROZAT. megállapítottam, hogy a fenti piacon harminchét elkülönült érintett piac azonosítható: Ügyiratszám: HF/1948-28/2011. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (3. piac) HATÁROZAT A Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.061/2004/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1-

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,.'...,,,.., 1008DEC 22.  ~.- '~G' f 'IC 1(1- ~1 - -(,~ 1 C Fovárosi Ítélotábla 4.Kf.27.501/2008/5. szám ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1- IktatószáM:,c.;~~!.L.,,.:; : ~.:1 Mel1ékle~k:,,,..,.,,..,.,,.,;,..

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék. Budapest Markó u. 27. 1055. Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

Fővárosi Törvényszék. Budapest Markó u. 27. 1055. Tisztelt Fővárosi Törvényszék! Fővárosi Törvényszék Budapest Markó u. 27. 1055 Tisztelt Fővárosi Törvényszék! A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (5100 Jászberény, Tóth János u. 14/A) felperes, a Vodafone Magyarország Zrt.

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek -

a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek - 14. P. xx.xxxx/ 2011/ 24. 1 A a dr.. ügyvéd (0000 Budapest...) által képviselt X.Y (--------------.) felperesnek - a --------Ügyvédi Iroda - dr. --------ügyvéd (------ Budapest, ------------.) által képviselt

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

5.38. számú előterjesztés

5.38. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5.38. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselőtestület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére céltartalék

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 33.M.1356/2006/2006/6. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság dr. Oláh Tamás jogász, Független Rendır Szakszervezet KKI Jogsegélyszolgálata

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 24.K.30.516/2008/3. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd ( Budapest, ) által képviselt ( Budapest, ) felperesnek a dr. Pomázi Miklós jogtanácsos által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában 53/2014. (IX. 20.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási

Részletesebben

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9206/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

V É G Z É S T : Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg a kérelmezettnek 30.000 (harmincezer) forint eljárási költséget.

V É G Z É S T : Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg a kérelmezettnek 30.000 (harmincezer) forint eljárási költséget. A Fővárosi Bíróság [ ] ügyvéd által képviselt [ ] kérelmezőnek dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által képviselt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács (Budapest) kérelmezett ellen közigazgatási végzés

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

19/372.Ü-1-50-1/2010.

19/372.Ü-1-50-1/2010. ü g y v é d H-8229 Csopak, Sport utca 18. szám, Postafiók: 11. mobil: +36-20-3 277-772 ugyved@dr.com www.koczkasdr.hu Ügyvédi szám: 19/372.Ü-1-50-1/2010. Balatonkenese Város Önkormányzat Tárgy: ügyvédi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás:

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás: Veszprémi Munkaügyi Bíróság 2.M. 570/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Veszprémi Munkaügyi Bíróság Dr. Kúthy Zoltán (ügyvéd címe) ügyvéd által képviselt felperes neve. (felperes címe) felperesnek

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 13.Pk.50.052/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Gera Annamária Ügyvédi Iroda (székhelycíme) által képviselt Kiss Róbert (lakcím) kérelmezőnek a Fővárosi Választási Bizottság (1052

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Veszprémi Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!.. jogtanácsos által képviselt.. (.. sz. alatti lakos) felperesnek,.. ügyvéd által képviselt Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (8200 Veszprém,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, ' Rippl Rónai

Részletesebben

Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság 1.M.473/2002/5.szám A Magyar Köztársaság Nevében! M.P. felperesnek a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Zalaegerszeg, Balatoni u. 4. szám alatti alperes ellen ruházati pénz

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 28.M.3818/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Jogsegélyszolgálata (1388 Budapest, Pf. 52., üi.: dr. Tordai Gábor

Részletesebben

A UPC MAGYARORSZÁG TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ELJÁRÁSA ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS KÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSHEZ

A UPC MAGYARORSZÁG TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ELJÁRÁSA ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS KÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSHEZ A UPC MAGYARORSZÁG TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ELJÁRÁSA ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS KÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSHEZ Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére Érvényes: visszavonásig 2008. január 11. 1.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6092/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Lakástakarék Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti. Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.242/2004/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Birizdó Kft. (Kecskemét) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtbála 2.Kf.27.037/2005/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a The Scotch Whisky Association (Nagy-Britannia) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (Budapest)

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint Ügyiratszám. NAIH-5990-6/2012/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló CXII. törvény 61. -ának (1) bekezdés f/

Részletesebben

Í T É L E T E T. A felperes a már lerótt 16.500 (tizenhatezer-ötszáz) forint kereseti illetéket maga viseli.

Í T É L E T E T. A felperes a már lerótt 16.500 (tizenhatezer-ötszáz) forint kereseti illetéket maga viseli. Fővárosi Bíróság 7.K.32.275/2006/7. A Fővárosi Bíróság a Promo-Indra Consorcio Rt. (Budapest) felperesnek Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen (Hiv.sz.: Vj-149/2005.) verseny ügyben hozott

Részletesebben

í t é l e t e t : INDOKOLÁS

í t é l e t e t : INDOKOLÁS Fővárosi Bíróság 7.K.30.277/2004/16. A Fővárosi Bíróság a FOX '99 Kft (Budapest) elsőrendű felperesnek és a Cabal Hungary Rt. (Budapest) másodrendű felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

IC' v~~'~~' ~ Indokolás. A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kí.27.244/2005/7.szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG NEvi:~~;:,.~1\ttA:'rt'l:><.:o-t~N' 1 loog APR 2 8..

IC' v~~'~~' ~ Indokolás. A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kí.27.244/2005/7.szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG NEvi:~~;:,.~1\ttA:'rt'l:><.:o-t~N' 1 loog APR 2 8.. v~~'~~' ~ A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kí.27.244/2005/7.szám!t A MAGYAR KÖZTÁRSASAG NEvi:~~;:,.~1\ttA:'rt'l:>

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 30. M. 4551/ 2006/ 11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Mindler József ügyvéd /címe./ felperes neve /címe./ felperesnek által képviselt a dr.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 22.m.4620/2006/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendır szakszervezet részérıl ügyintézıként eljáró dr. Oláh Tamás jogtanácsos (1133

Részletesebben

Hyperol reklám. határozatot.

Hyperol reklám. határozatot. ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY H-1051 Budapest V., Zrínyi u. 3. : 1372 POB. 450. /Fax (06 1) 88-69-300/(06 1)88-69-460 E-mail:ogyi@ogyi.hu Hyperol reklám Közzététel napja:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 7.K.31805/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a Gana 21 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen (Hiv.sz.: Vj-141/2002) verseny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 30.989/2012 Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási szabályokat az alábbi két törvény

Részletesebben

. -..'L. J- ;f' t{)...",,,

. -..'L. J- ;f' t{)...,,, .Jezett: :.J ~ t "'!> ~ Q(l.TI J- t1. o ':f- LiJ'O6 JAN' 1 OA ragiag KÖZTARSASAG LEGFELSÓBB:8"iR6sA~A-. -..'L. J- ;f' t{)....",,, Jktat6SZÁl1\.~." ;7;-..Q..4.>?J- mint fel u Ivlzsga lati blrosag ~o1l6klqtck:

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6.

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. A Fővárosi Ítélőtábla a személyesen eljárt I. rendű felperes neve (IV. rendű felperes címe) I. rendű, a dr. Bay Endre pártfogó ügyvéd (...) által képviselt, II.

Részletesebben

A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása

A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása 16/2003. számú piac 1 A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása A határozat száma: DH-9549-54/2006.

Részletesebben

Í t é 1 e t e t. A bíróság kötelezi a felperest, hogy fizessen meg 15 napon belül alperesnek 10.000 (tízezer) forint perköltséget.

Í t é 1 e t e t. A bíróság kötelezi a felperest, hogy fizessen meg 15 napon belül alperesnek 10.000 (tízezer) forint perköltséget. Fővárosi Bíróság 7.K.30207/2005/3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság Miske Miklós (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen (Hiv.sz.: Vj-160/2003.) verseny

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben