"Flfvarosi Birosag. iteletet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""Flfvarosi Birosag. iteletet"

Átírás

1 "Flfvarosi Birosag ft- A Fovarosi Bir6sag a dr. Kovacs Krisztina jogtanacsos altai kepviselt Magyar Tavkozlesi Rt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55. szam) felperesnek, a dr. Lapsanszky Andras jogi eload6 altai kepviselt Nemzeti Hirkozlesi Hatosag Tanacsa (1123 Budapest, Alkotas u. 53. szam) alperes ellen, hirkozlesi iigyben -amely perbe az alperes pernyertessegenek elomozditasa erdekeben a dr. Csomor Magdolna (2042 Budaors, P127. szam) iigyved altai kepviselt lnvitel Tavkozlesi Szolgaltato Rt. (2040 Budaors, Puskas Tivadar u szam) beavatkozott, meghozta a kovetkezo iteletet A bir6sag az a/peres junius h6 17. napjan ke/t DB /2003. szamu hatarozatat akkent va/toztatja meg, hogy mega//apitja fe/peres az egyen/5 e/banas e/vet es az egyuttmilkodes kote/ezettseget nem szegte meg. Egyben a bir6sag afelperest az igazgatasi szo/galtatasi dij megfizetese a/6/ mentesiti. A birosag megallapitja, hogy a per targyi illetekfeljegyzesi Joga folytan feljegyzett (Tizenotezer) Ft. illetekbol a Jelen perre eso (Egyezerkilencszaz) Ft. reszilleteket az alperes szemelyes illetekmentessege alapjan az allam viseli. Az itelet ellen a kezbesitesetol szamitott 8 nap alatt fellebbezesnek van helye, amelyet a Fovarosi itelotablahoz cimezve ennel a birosagnal kel14peldanyban benyujtani. A fellebbezesi hatarido letelte elott a felek kozosen kerhetik a fellebbezes targyalason kivuli elbiralasat. Ha a fellebbezes kizarolag a Pp.256./A. (1) bekezdes a-d) pontjaibanfelsorolt rendelkezesek ellen iranyul, targyalas tartasa kerheto. lndokolas A december h6 23. napjan hatalyba lepett hirkozlesrol sz evi XL. torvenynek (a tovabbiakban: Hkt.) es a vegrehajtasi rendeleteinek forfend

2 ~ FlfvarosiBirosag 2. megfeleles erdekeben felperes es alperesi beavatkozo (illetoleg a V -fan TavkOzlesi Koncesszios Rt, a BakonyTel Ttivkozlesi Koncesszios Rt, a DunaTel Tavkozlesi Koncesszios Rt, az EgomCom Tavkozlesi Koncesszios Rt. es a KiskunaCom TavkOzlesi Koncesszios Rt, majd Vivendi Telecom Hungary Tavkozlesi Szolgaltato Rt.: a tovabbiakban alperesi beavatkozo) december 21-en uj halozati szerzodest kotottek. Ebben akkent allapodtak meg, hogy alperesi beavatkozo december 23-i idopontt61 m6dositott vegzodtetes forgalmi szolgaltatas dijai referencia osszekapcsolasi ajanlatanak alperesijogelod (Hirkozlesi Felugyelet Hirkozlesi Dontobizottsaga: a tovabbiakban alperes) j6vahagyasaig elszamol6 arkent funkcionalnak. Ezt kovetoen februar. 14-en kelt leveleben felperes ertesitette a Tarsszolgaltat6kat (megnevezesiik egyenkent reszletezve az itelet 3. oldalanak 3 bekezdeseben), hogy a jovoben alperesi beavatkoz6 dijai tranzitalasi dijat6l elkiiloniilnek, arra kereskedelmi ajanlatot kivan tenni. Egyben felperes kezdemenyezte a hal6zati szerzodesek m6dositasat. A Tarsszolgaltat6kjogviszony esfelperes, valamint alperesi beavatkoz6 kozotti megallapodasanak rajuk kihat6 kotelezettsegenek hianya miatt elzark6ztak az uj vegzodtetesi dij bevezetesetol. A valaszokr6l felperes marc ius 20-an tajekoztatast adott es javasolta alperesi beavatkoz6nak, hogy a Tarsszolgaltat6kkal kozvetleniil vegye fel a kapcsolatot. A megallapodastervezeteket alperesi beavatkozo okt6ber h6 17. kelt leveleiben kiildte el Tarsszolgaltat6k reszere. napjan A felperes altai november 4-en kezdemenyezett eljaras eredmenyekent alperes a januar h6 27. napjan kelt DB-260-9/2003. szamu hatarozataban megallapitotta, hogy az alperesi beavatkoz6 megsertette az egyuttmiik6des sza balya it. Egyben kotelezte, hogy tegye meg a szukseges intezkedeseket a harmadikfel szolgaltat6kfele a december 23. es julius h6 11. k6z6tt altala kerf vegz5dtetesi dijak ervenyesitese es elszamolasa

3 .F ovtiros i B irostig erdekeben. 3 Ezen dontes vegrehajtasa kereteben alperesi beavatkoz februar II-en ujabb levelet kiildott Tarsszolgaltat6k reszere. Kozlese szerint a hal6zataban torten a vegzadtetesi dijat december 23-t61 csucsid6ben 8,06 Ft/percben, mig csucsidan kivu I 5,03 Ft/percben szamitja fel. Miutan a Tarsszolgaltat6k valtozatlanul elzark6ztak att61, hogy az alperesi beavatkoz6 m6dositott dijainak ervenyesithetoseget biztosit6 szerzodest kossenek felperes aprilis h6 16. napjan kelt leveleben ertesitette Tarsszolgaltat6kat, hogy a kozte es alperesi beavatkoz6 kozott december 21-en kelt hal6zati szerzodes marcius 29-en hatalyat vesztette, igy az alperesi beavatkoz6 hal6zataban a Tarsszolgaltat6k altai inditott hivasokat szolgaltatasi megallapodas hianyaban majus 16-t61 vegzodtetni nem tudja. Alperesi beavatkozo aprilis 16-an kerelmet nyujtott be alpereshez, melyben eljaras lefolytatasat kerte az Emitel Tavkozlesi Rt-vel, a Hungarotel Tavkozlesi Rt-vel, a Monor Telefon Tarsasag Rt-vel, a Pannon GSM Tavkozlesi Rt-vel, a Vodafone Magyarorszag Mobil Tavkozlesi Rt-vel, a Westel Mobil Tavkozlesi Rt-vel, a Westel Radiotelefon Kft-vel (a tovabbiakban egyutt: Tarsszolgaltatok), valamint felperessel szemben. Az eljaras alatti modositas, illetve kfiavitas ulan alperesi beavatkozo felperes tekinteteben azt serelmezte, hogy megsertette az egyenlo elbanas elvet, amikor december 23-at kovetoen szamara es a Tarsszolgaltatoknak mas aron nyujtotta a vegzodtetes forgalmi szolgaltatast, ezen kivu oktober I-tol a Tarsszolgaltatok kozul a Westel Mobil Tavkozlesi Rt., illetve a Westel Radiotelefon Kft. reszere mas aron vegzodtetett. Allitotta egyben, hogy a felperes megszegte az egyuttmiikodesi kotelezettseget, mert dijainak kikenyszeritese erdekeben a szukseges intezkedeseket nem tette meg. Alperes a junius ho 17. napjan kelt DB /2003. szamu hatarozataban koteleztefelperest, hogy 15 napon belill julius h6 11-tol aprilis 1-ig terjedo idoszakra szoloan alperesi beavatkozonak fizesse meg a halozataban torteno vegzodtetes forgalmi szolgaltatas igenybeveteleert jar6 -jovahagyott referencia osszekapcsolasi ajanlatban szereplo -dijat. Kotelezte tovabba, hogy a tobbi Tarsszolgaltato altai reszere fizetett dijakat 30 nap alatt fizesse meg alperesi beavatkozonak. Egyben megallapitotta, hogyfelperes megsertette a Hkt.12. (3) bekezdeseben levo egyenlo elbanas elvet, amikor okt6ber 1-et kovetoen mas aron nyujtotta alperesi beavatkozo halozataban torteno vegzodtetes szolgaltatast, a Westel 450 Radi6telefon Kft. es a Westel Mobil Tavkozlesi Rt. reszere.

4 Flivtirosi Birostig 4 Ezen tulmenoen alperes azt is megallapitotta, hogy felperes megsertette az egyiittmukodesre vonatkozo kotelezettseget, amikor alperesi beavatkozo jovahagyott referencia osszekapcsolasi ajanlataban szereplo vegzodtetes forgalmi szolgaltatas dijat nem a jogszabaly szerinti modon szamolta el harmadikfelekkel es ezen dijak ervenyesiteset elmulasztotta a augusztusi levelezes ellenere, kiilonos tekintettel arra, hogy alperesi beavatkozo halozataban torteno vegzodtetes forgalmi szolgaltatast a harmadik fel szolgaltatok kizarolag felperesen keresztiil vehettek igenybe. Kotelezte felperest arra is, hogy alperesi beavatkozonak fizessen meg 8 nap alatt Ft. igazgatasi szolgaltatasi dijat. Ezen rendelkezesek mellett alperes dontott a Tarsszolgaltatok elmarasztalasarol, egyebekben pedig az alperesi beavatkozo kerelmet elutasitotta. A felperes fenntartott kereseteben az alperesi hatarozat akkenti megvaltoztatasat kerte, hog)! a bir6sag allapitsa meg az egyuttmiikodesre vonatkoz6 es az egyenlo elbanas elvet rogzito szabalyokat nem sertette meg. Egyben kerte igazgatasi szolgaltatasi dij megflzetese al6li mentesiteset. A felperes perkoltsegeire nem tartott igenyt. Eloadta, a majus 15-en kelt uj osszekapcsolasi szerzodes megkotesekor a dijak egymas kozotti elszamolasa megtortent, a kifizetes folyamatban van, igy az alperesi beavatkoz6 es felperes kozotti forgalom targyaban donteshozatalra nem volt szukseg. E korben felperes egyben megjegyezte, hogy elmarasztalasat alperesi beavatkoz6 sem kerte. Kiemelte, az alperesi hatarozat koncepci6jab61 is kitiinoen kizar6lag azt a dijat tudja tovabbitani, melyet reszere a hivasindit6 Tarsszolgaltat6k megflzettek. Ezert erthetetlennek tartotta, hogy alperes allaspontja az volt, megszegte az egyuttmiikodes es egyenlo elbanas elvet. Az alperesi beavatkoz6 hal6zataban torteno vegzodtetes ugyanis kef elembol all. A vegzodtetes mindig annak a harmadik felnek a tevekenyseget jelenti, melynek hal6zataba a hivas iranyul. Mig alperes altai j6vahagyott referencia osszekapcsolasi ajanlatab61 (a tovabbiakban: MARIO) is megallapithat6an a felperes feladata csupan abban merul ki, hog)! a hivast atadja. Ekkent az alperesi beavatkoz6 hal6zataban torteno hivasvegzodtetes felszamithat6 dijaban mas szolgaltat6kkal nem allapodhat meg. Utalt egyben arra, hogy ezt a kovetkeztetest erositi meg alperes januar h6 27. napjan kelt DB-260-9/2003. szamu hatarozataban reszletezett ervelese is. Hangsulyozta tovabba, hogy a perbeli szolgaltatas haromszereplos jellegere tekintettel kerult MARIO-jaba a szolgaltatasi megallapodas intezmenye, melyet alperes ugyancsak j6vahagyott. Ennek lenyege, hogy a tranzital6 akkor koteles a hivast tovabbitani, ha az indit6 es vegzodteto szolgaltat6 egymassal

5 'Fiivarosi Birosag 5 szolgciltatcisi megcillapodcist kotottek. Ha azonban ezen szerzodes megkotesere nem keriilt SOy, mint kozepen cillo szolgciltato csak annyi dijat tud tovcibbitani, amennyit megkapott. Ezert tekintve, hogy a Westel 450 Rcidiotelefon Kft. es a Westel Mobil Tcivkozlesi Rt oktober I-tol szcimitottan elfogadtcik alperesi beavatkozo modositott dijait, azzal az egyenlo elbcincis elve nem seriilt, hogy a tovcibbitott dijak merteke kiilonbozo volt. Figyelembe veve, hogy nem tcirsasciga, hanem a tobbi Tcirsszolgciltato zcirkozott el a dijak kozos modositciscitol ugy itelte meg, az egyiittmiikodesi kotelezettseget sem szeghette meg. Kifejtette, a rendelkezesre cillo eszk6z6ket bevetve kiserletet felt arra, hogy a Tcirsszolgciltatok alperesi beavatkozo modositott dijait szerzodesben rendezzek. Az elofizetok szolgciltatcisbol torteno kizcirciscira figyelemmel a tranzitcilcis besziintetesevel torteno fenyegetes cillcispontja szerint olyan vegso eszk6z, melynek alkalmazcisa elott minden mcis lehetoseget ki kellett meritenie. Ezen tulmenoen eloadta, az alperesi beavatkozoval kotott hcilozati szerzodese mcircius 29-en vesztette hatcilycit, igy bcir a forgalmat nem cillithatta Ie, arra modja nyilt, hogy a Tcirsszolgciltatokat a tranzitcilcis megsziintetesenek lehetosegerol tcijekoztassa. E korben jelezte azt is, hogy az alperesi beavatkozo es Tcirsszolgciltatok k6z6tti vitciban csak kozvetithetett, dontobirokent azonban nem jcirhatott el. Az alperes ellenkerelmeben a felperesi kereset elutasitasat kerte, perkoltsegeire nem tartott igenyt. Elorebocsatotta, a referencia ajanlat j6vahagyasat61 kezdodoen -fuggetleniil att61, hogy a szolgaltatas kozvetlen, vagy kozvetett igenybevetelere kerul sor - a hirkozlesi piacon szereplo jogalanyoknak a jogerosen j6vahagyott dijat alkalmazniuk kell. Akkent itelte meg, a perbeli dontesben elfoglalt jogi allaspontja nem all ellentetben DB-260-9/2003. szamu hatarozataban kifejtettekkel, hiszen ut6bbi dontese egeszen mas esetre, nevezetesen a referenciaajanlat j6vahagyasa elotti idoszakra vonatkozott es a kef iigyben eltero tartalmu erdemi kerdesek vizsgalata meruit lei. A Hkt.105. (1) bekezdesere,a 2. (2) bekezdesere, a 36. (1) bekezdesere, a 39. (1) b ekezdes ere, tovabba a 251/2001.(.XlI.18.) Kormany rendelet (a tovabbiakban: Hkr.) 25. (5) bekezdesere es a 7. (3) bekezdesere hivatkozva hangsulyozta, az egyuttmiikodesi kotelezettseget a referenciaajanlat j6vahagyasat61 a hat6sagi eljarasban resztvevo ugyfelek bonyolult jogviszonyrendszereben a jogalkalmazas soran egeszen mas tartalommal kell ertelmezni, mert a referenciaajanlatban meghatarozott ellenertek annak j6vahagyasat61 altalanos es minden erintett szolgaltat6ra kotelezo ervenyii, melynek kikenyszeritese az egyiittmiikodes kereteben nem csak elvarhato,

6 Flivtirosi Birostig 6 hanemfelperes kifejezett kotelezettsege is. A perben alperes eloadta, felperesnek arra kellett volna torekednie, hogy az alperesi beavatkozoval forfend szerzodesmodositastol elzarkozo vallalkozasokkal szemben a halozati szerzodesbol eredoen szamara nyitva cillo jogkovetkezmenyek reven elerje, az alperesi beavatkozo kovetelesehez hozzajuthasson. Megem/itette, a fe/peres egyiittmukodesi kotelezettseget akkor teljesitette volna, ha a aprilis 16-i intezkedeset nem fe/ev mil/va, hanem korabban megteszi. Az alperesi beavatkoz6 ugyancsak a felperesi kereset elutasitasat kerte, perkoltsegeire nem tartott igenyt. Kiemelte, a j6vahagyott MARIO ertelmeben a hivasvegzodtetest es tranzit szolgaltatast felperes nyujtja. Az ellentetes felperesi allitas tehat nem val6s. Mindemellett allaspontja szerintfelperesnek mar nyar vegen m6djaban allt volna, hogy tarsasaga RIO-janak ervenyesitese celjab6l kezdemenyezze a Tarsszolgaltat6kkalfennall6 hal6zati szerzodes m6dositasat. Elzark6zas pedig mar akkor kilatasba kellett volna helyeznie a tranzitalas megsziinteteset. Eloadta, a j6vahagyott dij hat6sagi arnak minosiil, melyet felperesnek kotelezoen ervenyesiteni kellett volna. A felperes kereseteben azt nem serelmezte, hogy alperes a Tarsszolgaltatok altai fizetett modositott dijak alperesi beavatkozo javara torteno tovabbutalasara kotelezte. Emellett -bar eszrevetelezte, hogy a folyamatban leva targyalasokra tekintettel tarsasagat alperes kerelem hianyaban es szuksegtelenul marasztalta el- kereseteben ezt a rendelkezest sem kifogasolta. igy a birosagnak jelen ugyben kizarolag abban a kerdesben kellett dontenie, hogy a felperes megsertette-e az egyuttmiikodes, valamint az egyenla elbanas elvet, illetve igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetesere kotelezese helyes volt-e. Az alabbiakban reszletezett ervelesre tamaszkodva a birosag akkent itelte meg, hog)! a felperes elbiralasra varo keresete alapos volt. Perbeli esetben a halozati szerzodesnek minosiilo vegzodtetes es tranzit szolgaltatas jogviszonyrendszerenek vizsgalata kereteben az volt a vita targya, hogy alperesi beavatkozo modositott dijainak ervenyesitese a felperes, vagy alperesi beavatkozo k6telezettsegi k6rebe tartozik-e. A felperes magatartasanak jogszeriitlensege, vagy jogszeriisege megitelesehez eloljar6ban azt kellett tisztazni, hogy a jogszabalyi eloirasokb6l kovetkezoen

7 ,FlivtirosiBirostig 7 jelen esetre sz616an felperesnek milyen feladatokat tell teljesitenie. E k6rben a jogszabalyi rendelkezesek a k6vetkezoket tartalmazzak: A Hkt.2. (2) bekezdese az alapelvek kozott rogziti, hogy a hirkozlesi tevekenyseget vegzoknek az e torveny hatalya ala tartozo tevekenysegek, illetoleg szolgaltatasok nyujtasa saran egyiitt kell miikodniiik. A Hkt. altalanos indokolasa az egyiittmukodes kereteben kiemelte: a hirkozlesi piac sajatossaga, hogy csak akkor kepes miikodni, ha a kiilonbozo szolgaltatok egyiittmiikodnek egymassal, szolgaltatasokat nyujtanak egymas reszere a halozataikon, ennek kereteben tovabbitjak a mas szolgaltatok eszkozeivel inditott informaciokat. Ez kozerdek es egyben a szolgaltatok erdeke is, hiszen a masik szolgaltato halozatat igenybe veve egyre tobb elofizeto reszere lehet szolgaltatast nyujtani. A reszletes indokolas akkent szol, hogy a torveny nem csak a hatosagok oldalarol kivanja meg az emlitett celok erdekeben osszehangolt tevekenyseget, hanem a szolgaltatok oldalarol is alapelvi szintii kovetelmenykent irja elo az egymassal valo egyiittmukodest, hiszen a hirkozlesi tevekenyseget vegzoknek a kiegyensulyozott piaci miikodes erdekeben egyiitt kell mukodniiik egymassal. A szolgaltat6k kozotti egyiittmiikodes szabalyai kozott elhelyezett altalanos egyiittmiikodesi kotelezettseget tartalmaz6 Hkt.36. (1) bekezdese szerint a tavkozlo hal6zatokat egymas kozott, illetve a postai hal6zatokat egymas k6zott olyan egyeztetett miiszaki feltetelrendszerben kell miikodtetni, hogy azok -jogszabalyban, illetoleg nemzetkozi szerzodesekben meghatarozott esetekben -a sziikseges kapcsolat letesitesehez kozvetleniil, vagy megfelelo interfesz egysegek, hal6zatreszek, elemek, berendezesek, szolgaltatasok beiktatasaval egysegesen miikodo rendszert alkothassanak. Ennek erdekeben a szolgaltat6knak j6hiszemiien az eselyegyenloseget biztositva kefl egyiittmiikodniiik es lehetove kell tenni egymas szamara az ehhez sziikseges miiszaki adatokhoz val6 hozzaferest. A Hkt.39. (1) bekezdese alapjan azokat a tavkozlesi szolgaltatast vegzo szolgaltat6kat, akik ezen szolgaltatasok nyuftasahoz sziikseges tavbeszelo hal6zat tulajdon-, vagy hasznalati jogaval rendelkeznek, egymas kozott osszekapcsolasra iranyul6 gazdasagilag es miiszakilag indokolt ajanlat eseteben szerzodeskotesi kotelezettseg terheli. A Hkt.105. (1) bekezdese ertelmeben a torveny hatcilyba lepese nem erinti a hatcilyos osszekapcsolcisi szerzodeseket, de az osszekapcsolcisra jogosult, illetoleg kotelezett felek barmelyike ajanlatot tehet a 39. es 42. (1) bekezdesenek ervenyesitese erdekeben. A 40. (1) bekezdese szerinti szolgciltat6 referencia osszekapcsolcisi ajanlata j6vahagyasat kovetoen pedig bcirmelyik lei ajanlatot tehet az ilyen esetekre vonatkoz6 szabalyok ervenyesitese celjcib61.

8 Flfvarosi Birosag 8 A Hkr. 7. (3) bekezdese leszogezi, hogy amennyiben az l. (5) es (6) bekezdesei szerint szerzodeskotesre kotelezett szolgaltat6k egymassal kotnek hal6zati szerzodest, kotelesek a szerzodes megkotese es teljesitese erdekeben az' e rendeletben -a jogosult, illetve a kotelezett szolgaltat6kra vonatkoz6an - foglaltakat a j6hiszemz1seg es a tisztesseg kovetelmenyeinek megfeleloen egyuttmiikodve kolcsonosen alkalmazni. A Hkr.25. (5) bekezdese akkent rendelkezett, hogy a tavbeszelo szolgaltatasi piacon jelentos piaci erovel rendelkezo szolgaltat6 koteles a hatalyos hal6zati szerzodes alapjan a masik szolgaltat6 reszere nyujtott szolgaltatasokat a Hkt.42. (2) bekezdese, illetoleg a lo5. (4) bekezdese alapjan kiszamitott ellenertek fejeben nyujtani, ennek mertekeben a szolgaltat6k a referenciaajanlat j6vahagyasaig megallapodnak. Ezenjogszabalyi elijirasokra alapitott januar ho 27. napjan kelt DB /2003. szamu -felperes reszvetele mellett hozott -hatarozataban alperes ugy foglalt allast, hogy az alperesi halozatban tortenij hivasvegzijdtetest felperes nem sajat, hanem kozvetitett szolgaltataskent nyujtja. HivasvegziJdtetesi szolgaltatasanak ellenerteket az alperesi beavatkozo hatarozhatja meg es ezt ugy miiszakilag, mint gazdasagi -penziigyi szempontbol felperes csak tovabbitja az indito szolgaltatoknak. Alperes kifejtette azt is, hogy a felperes egyiittmiikodesi kotelezettsege a tovabbszamlazas kapcsan fennall ugyan, de az alperesi beavatkozo altai meghatarozott arak ervenyesitese rea nem harithato at. A bir6sag alperes elozoekben idezett jogi allaspontjaval a december h6 5. napjan kelt 2.K.30498/2003/13. sorszamu -nem jogeros -iteleteben kifejtettek szerint egyetertett. Igaz ugyan, hogy a nem jogeros itelettel mar eldontott ugyben az alperesi beavatkozo RIO-janak jovahagyasa elotti idore jaro modositott hivasvegzodtetesi dij volt a vita targya, a birosag jog; a/laspontja szerint az igenyervenyesites mikentjet az alperesi jovahagyas tenye alapvetoen nem befolyasolja. Egyreszt ugyanis olyan jogszabalyi eloirast fellelni nem lehetett, amely alperesi beavatkozo es Tarsszolgaltatok kozotti szerzodes, i/letve szerzodesmodositas nelkullehetove tenne a megvaltozott dij behajtasat. Masreszt nem hagyhato figyelmen kivul, hogy a modositott dij ervenyesitese es a mar ervenyesitett dij alkalmazasa nem azonos, hanem egymast koveto kulonkulon intezkedeseket igenylo eljarasi mozzanatok. Ezen okfejtesre tamaszkodva a birosagnak azt kellett attekintenie, felperes minden rendelkezesre alia eszk6zt kimeritett-e annat erdekeben, hog)' az

9 Fiivarosi Birosag 9 aiperes altai jovahagyott mertekz1 hivasvegzodtetesi dijat alperesi beavatkozo ervenyes iteni tudj a. A tenyallasban rogzitetteknek megfelelaen felperes a Tarsszolgaltatokat ertesitette alperesi beavatkozo dijvaltoztatasarol (2002. februar 14-i level) es a modositott dijakjovahagyasarol (2002. augusztus 8-i level). Nem maradt el tovabba a Tarsszolgaltatok valaszainak alperesi beavatkozo reszere tortena tovabbitasa sem (2002. marcius 20-i ertesites). Mindezeken tulmenaen a modositott dij ervenyesitese kereteben fennallo nezetkiilonbseg tisztazasa erdekeben felperes alperes elatt eljarast kezdemenyezett. (E kerelem kapcsan sziiletett meg a alperes DB.260-9/2003. szamu hatarozata.) Kikenyszerithetb'segi jog hianyaban azonban ezek az eszkbzbk nem voltak alkalmasak arra, hogy a megallapodastol elzarkozo Tarsszolgaltatokat felperes teljesitesre szoritsa. Ezzel a kbvetkeztetessel valojaban a/peres is egyetertett, hiszen perbeli nyilatkozataban azt rotta felperes terhere, hog)' a tranzitalas megszunteteset indokolatlanul hosszu idb' mulva helyezte kilatasba. A birosag alperes ezen allaspontjaval azonban nem tudott egyeterteni. A hivastovabbitas megszuntetese ugyanis a Tarsszolgaltatok mellett az elofizetoket is elzarja a szolgaltatas igenybeveteletol. Ezert ennek a komoly hatranynak a kilatasba helyezese a birosag jogi allaspontja szerint kello megfontolas utan vegso eszkozkent veheto igenybe. Ezen tulmenoen figyelembe kell venni azt is, hogy az alperesi beavatkozo modositott dijainak ervenyesitesi modja tekinteteben a kovetendo eljaras sem volt tisztazott. E korben elegendo lenne annat egyeduli kiemelese is, hogy az alperes januar ho 27. napjan kelt alperesi beavatkozo intezkedesijogosultsqgat, illewe kotelezettseget rogzito DB /2003. szamu hatarozataval egyetertlj birosagi itelet alperesi beavatkozo fellebbezese folytan a mai napig nem jogeros. (Alperes ellentetes jogi meggyozodesere tekintettel ehelyutt ujolag megjegyzi a birosag, hogy allaspontja szerint az igenyervenyesitesre feljogositott szolgaltato szemelyet a koveteles RIO jovahagyasa elotti, illetve utani idoszakra forfend kiterjedese nem befolyasolja.) A kilatasba helyezheto vegso szankci6 alkalmazhat6sagat mindezeken tiii ertelemszeriien erintette az a teny is, hogy a fennall6 bizonytalansagot -ellentetes allaspont levonasara okot teremto m6don -alperes aprilis h6 16. napjan keltdb /2002. szamu hatarozata tovabb erositette. Ezeket a korulmenyeket merlegre teve a birosag ugy latta, az a/peres;

10 Flivtirosi Birostig 10 beavatkoz6 szerzodesm6dositasra iranyul6 lepeseit igenylo helyzetben nemirhat6 felperes terhere, hogy a tranzitalas megsziintetesenek vegso eszkozet azutan vetette be, amikor mar az alperesi beavatkozoval kotott hal6zati szerzodese hatdlydt vesztette. Ezen indoko/asra tamaszkodva a bfrosag mega//apftotta, hogy fe/peres az egyuttmukodesi kote/ezettseg e/mulasztasa miatt nem marasztalhato e/. A Hkt.12. (2) bekezdese szerint a szolgaltat6 koteles a szolgaltatasokat: a) az azonos helyzetben levo elofizetok szamara azonos feltetelekkel nyujtani, b) mas szolgaltat6kszamara apiac es a veliikfennal16 kereskedelmi kapcsolat jellegenek megfeleloen kialakitani. A Hkt.12. (3) bekezdese ertelmeben a jelentos piaci erovel rendelkezo szolgaltat6 koteles a (2) bekezdes b) pontja szerint kialakitott szolgaltatasait az azonos helyzetben leva mas tavkozlesi szolgaltat6k szamara azonos kereskedelmi feltetelekkel nyujtani, amely feltetelek nem lehetnek hatranyosabbak, mint amit a sajat erdekkoreben, azaz a tisztessegtelen piaci magatartas es versenykorlatozas tilalmar61 sz evi LVII. torveny alapjan altala iranyitott, illetve az at indito mas szolgaltatonak biztosit. Alperes az elazaekben reszletezett egyenlo elbanas elvenek megserteset azert lalla fennallonak, mert az alperesi beavatkozoval mar megkotott szerzades folytan oktober I-tol kezdadaen m6dja volt arra, hog)! a Westel 450 :Radi6telefon Kft. es Westel Mobil Tdvkozlesi Rt. hdlozatabol indulo hivdsok eseteben a modositott dijakat utalja tovabb. A korabban mar reszletesen kifejtett ervelesbol kovetkezik, hogy alperesi beavatkoz6 helyebe lepve felperes nem volt jogosult a m6dositott dijak ervenyesitesere. igy miutan kozvetito szerepe folytan az atutalhat6 dijak osszeget nem tudta befolyasolni, reszerol az egyenlo elbanast serio eljaras sem allapithat6 meg. Ahhoz ugyanis, hogy a Hkt. ezen alapelve megseruljon a jogszabalyi eloirasokkal, a felperes onall6 uzleti es nem mas szolgaltat6k elhatarozasanak kell ellentetben allnia. Tekintettel arra, hogy a felperes perbeli magatartasa saran az egyenl6' elbanas elvevel szemben alia tevekenyseget nem feitett ki, a birosag akkent itelte meg, elmarasztalasa e korben sem volt jogszerii. A feliilvizsgalni kerf hatarozatb61 kitiinoen alperesi beavatkoz december 23-t61 igenyelt m6dositott dijait alperes julius h6 II-tol lalla ervenyesithetonek. igy a kerelem reszbeni elutasitasa mellett a felperes teljes igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetesere kotelezese eleve aggalyosnak minosiil.

11 \ "'" ","c,..;.. -"," ".." Fovtirosi Birostig 2.K /2003/ Mindezeken kivul merlegre kellett volna tenni azt is, hogy a felperes eljaras ala vonasat val6jaban a Tarsszolgaltat6k altai fizetett dijak tovabbitasat eloir6 rendelkezes lehetove tetele tette sziiksegesse. Ekkent a Tarsszolgaltat6k terhere sz616 megallapitasok ismereteben nem fedheto fel, mely korulmeny indokolta, hogy az eljaras dijat egyedul a felperes viselne. Reszbeni elmarasztalast a felperes alapelveket serlo magatartasa megalapozott volna, de miutan a bir6sag ugy latta, a felelossegre vonasa e korben nem allapithat6 meg, az igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetese al61 a felperest mentesiteni kellett. Az elozoekre figyelemmel ekkent a birosag alperes hatarozatat a Hkt (5) bekezdeseben levo felhatalmazassal elve ugy valtoztatta meg, hogy megallapitotta, felperes az egyiittmiikodesi kotelezettseget es az egyenlo elbanas elvet nem sertette meg. Egyidejiileg a felperest mentesitette a terhere rott teljes osszega igazgatasi szolgaltatasi dij megftzetese algi. A pernyertes felperes perkoltsegeire nem tartott igenyt, ezert a Pp.78. (2) bekezdese szerint a birosagnak a perkoltsegek viselese fel51 dontenie nem kellett. A tdbbszdr modositott evixciii. tdrveny 43. (3) bekezdese ertelmeben a feliilvizsgalat illeteke Ft,melyet hatarozatonkent kell figyelembe venni. Miutan alperesi ddntes birosagi feliilvizsgalatat 8 szolgaltato kerte, a perek egyesitesere azonban az elbiralas egyszerusitese miatt nem keriilt SOy, a birosag a felmeriilo illeteket 8 reszre osztotta. ( Ft..8 = Ft., kerekitve : Ft.) Az elozoek szerint kiszamitott reszilleteket a./peres szemelyes illetekmentessege alapjan a 6/1986.(VI.26.) IMszamu rendelet 13. (1) bekezdese es a 14. -a szerint az allam viseli. Budapest, majus h6 26. napjan A kiadmany hiteleiil. o~~ ~~ " ~:" -( ~ t~~ ";' "'. ~i 'C' "",,", X"".1.."c '" ),"-,-,-' ~""Cj "";"", i ~, '; d:;~! ~D,~ r"'~ ;j

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.721/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Oblat Péter ügyvéd által képviselt felperesnek a jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középmagyarországi Regionális

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

V É G Z É S. megszüntetem

V É G Z É S. megszüntetem Ügyiratszám. NAIH-4142-22/2012/H Tárgy: a Magyar Posta Western Union pénzügyi szolgáltatás során történő adatkezelés vizsgálata V É G Z É S A Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., a továbbiakban:

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció I. Az új polgári perrendtartás megalkotásának szükségessége Új polgári perrendtartást szükséges

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

2015. évi... törvény. a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról

2015. évi... törvény. a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról 2015. évi... törvény a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról 1. (1) A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó

Részletesebben

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz.

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. MÓDOSÍTÓ ILL. KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK A MÓDOSÍTÓ JAVASLATTAL ÉRINTETT TÖRVÉNYSZÖVEG A T/7022/26. sz. ajánlásból 4. Karácsony Gergely képviselő a törvényjavaslat

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Az összbüntetés múltja és jövője

Az összbüntetés múltja és jövője Az összbüntetés múltja és jövője dr. Ficsór Gabriella a DIT büntető kollégiumvezetője 2013. március 18. 2 Történeti és nemzetközi jogi kitekintés Az összbüntetésre vonatkozó szabályok értelmezésére utoljára

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/365/ /2011. Előadó: dr. S.A. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Z.Z. Kérelmező által előterjesztett kérelem alapján az Y.Z. ügyvéd által

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben