"Flfvarosi Birosag. iteletet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""Flfvarosi Birosag. iteletet"

Átírás

1 "Flfvarosi Birosag ft- A Fovarosi Bir6sag a dr. Kovacs Krisztina jogtanacsos altai kepviselt Magyar Tavkozlesi Rt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55. szam) felperesnek, a dr. Lapsanszky Andras jogi eload6 altai kepviselt Nemzeti Hirkozlesi Hatosag Tanacsa (1123 Budapest, Alkotas u. 53. szam) alperes ellen, hirkozlesi iigyben -amely perbe az alperes pernyertessegenek elomozditasa erdekeben a dr. Csomor Magdolna (2042 Budaors, P127. szam) iigyved altai kepviselt lnvitel Tavkozlesi Szolgaltato Rt. (2040 Budaors, Puskas Tivadar u szam) beavatkozott, meghozta a kovetkezo iteletet A bir6sag az a/peres junius h6 17. napjan ke/t DB /2003. szamu hatarozatat akkent va/toztatja meg, hogy mega//apitja fe/peres az egyen/5 e/banas e/vet es az egyuttmilkodes kote/ezettseget nem szegte meg. Egyben a bir6sag afelperest az igazgatasi szo/galtatasi dij megfizetese a/6/ mentesiti. A birosag megallapitja, hogy a per targyi illetekfeljegyzesi Joga folytan feljegyzett (Tizenotezer) Ft. illetekbol a Jelen perre eso (Egyezerkilencszaz) Ft. reszilleteket az alperes szemelyes illetekmentessege alapjan az allam viseli. Az itelet ellen a kezbesitesetol szamitott 8 nap alatt fellebbezesnek van helye, amelyet a Fovarosi itelotablahoz cimezve ennel a birosagnal kel14peldanyban benyujtani. A fellebbezesi hatarido letelte elott a felek kozosen kerhetik a fellebbezes targyalason kivuli elbiralasat. Ha a fellebbezes kizarolag a Pp.256./A. (1) bekezdes a-d) pontjaibanfelsorolt rendelkezesek ellen iranyul, targyalas tartasa kerheto. lndokolas A december h6 23. napjan hatalyba lepett hirkozlesrol sz evi XL. torvenynek (a tovabbiakban: Hkt.) es a vegrehajtasi rendeleteinek forfend

2 ~ FlfvarosiBirosag 2. megfeleles erdekeben felperes es alperesi beavatkozo (illetoleg a V -fan TavkOzlesi Koncesszios Rt, a BakonyTel Ttivkozlesi Koncesszios Rt, a DunaTel Tavkozlesi Koncesszios Rt, az EgomCom Tavkozlesi Koncesszios Rt. es a KiskunaCom TavkOzlesi Koncesszios Rt, majd Vivendi Telecom Hungary Tavkozlesi Szolgaltato Rt.: a tovabbiakban alperesi beavatkozo) december 21-en uj halozati szerzodest kotottek. Ebben akkent allapodtak meg, hogy alperesi beavatkozo december 23-i idopontt61 m6dositott vegzodtetes forgalmi szolgaltatas dijai referencia osszekapcsolasi ajanlatanak alperesijogelod (Hirkozlesi Felugyelet Hirkozlesi Dontobizottsaga: a tovabbiakban alperes) j6vahagyasaig elszamol6 arkent funkcionalnak. Ezt kovetoen februar. 14-en kelt leveleben felperes ertesitette a Tarsszolgaltat6kat (megnevezesiik egyenkent reszletezve az itelet 3. oldalanak 3 bekezdeseben), hogy a jovoben alperesi beavatkoz6 dijai tranzitalasi dijat6l elkiiloniilnek, arra kereskedelmi ajanlatot kivan tenni. Egyben felperes kezdemenyezte a hal6zati szerzodesek m6dositasat. A Tarsszolgaltat6kjogviszony esfelperes, valamint alperesi beavatkoz6 kozotti megallapodasanak rajuk kihat6 kotelezettsegenek hianya miatt elzark6ztak az uj vegzodtetesi dij bevezetesetol. A valaszokr6l felperes marc ius 20-an tajekoztatast adott es javasolta alperesi beavatkoz6nak, hogy a Tarsszolgaltat6kkal kozvetleniil vegye fel a kapcsolatot. A megallapodastervezeteket alperesi beavatkozo okt6ber h6 17. kelt leveleiben kiildte el Tarsszolgaltat6k reszere. napjan A felperes altai november 4-en kezdemenyezett eljaras eredmenyekent alperes a januar h6 27. napjan kelt DB-260-9/2003. szamu hatarozataban megallapitotta, hogy az alperesi beavatkoz6 megsertette az egyuttmiik6des sza balya it. Egyben kotelezte, hogy tegye meg a szukseges intezkedeseket a harmadikfel szolgaltat6kfele a december 23. es julius h6 11. k6z6tt altala kerf vegz5dtetesi dijak ervenyesitese es elszamolasa

3 .F ovtiros i B irostig erdekeben. 3 Ezen dontes vegrehajtasa kereteben alperesi beavatkoz februar II-en ujabb levelet kiildott Tarsszolgaltat6k reszere. Kozlese szerint a hal6zataban torten a vegzadtetesi dijat december 23-t61 csucsid6ben 8,06 Ft/percben, mig csucsidan kivu I 5,03 Ft/percben szamitja fel. Miutan a Tarsszolgaltat6k valtozatlanul elzark6ztak att61, hogy az alperesi beavatkoz6 m6dositott dijainak ervenyesithetoseget biztosit6 szerzodest kossenek felperes aprilis h6 16. napjan kelt leveleben ertesitette Tarsszolgaltat6kat, hogy a kozte es alperesi beavatkoz6 kozott december 21-en kelt hal6zati szerzodes marcius 29-en hatalyat vesztette, igy az alperesi beavatkoz6 hal6zataban a Tarsszolgaltat6k altai inditott hivasokat szolgaltatasi megallapodas hianyaban majus 16-t61 vegzodtetni nem tudja. Alperesi beavatkozo aprilis 16-an kerelmet nyujtott be alpereshez, melyben eljaras lefolytatasat kerte az Emitel Tavkozlesi Rt-vel, a Hungarotel Tavkozlesi Rt-vel, a Monor Telefon Tarsasag Rt-vel, a Pannon GSM Tavkozlesi Rt-vel, a Vodafone Magyarorszag Mobil Tavkozlesi Rt-vel, a Westel Mobil Tavkozlesi Rt-vel, a Westel Radiotelefon Kft-vel (a tovabbiakban egyutt: Tarsszolgaltatok), valamint felperessel szemben. Az eljaras alatti modositas, illetve kfiavitas ulan alperesi beavatkozo felperes tekinteteben azt serelmezte, hogy megsertette az egyenlo elbanas elvet, amikor december 23-at kovetoen szamara es a Tarsszolgaltatoknak mas aron nyujtotta a vegzodtetes forgalmi szolgaltatast, ezen kivu oktober I-tol a Tarsszolgaltatok kozul a Westel Mobil Tavkozlesi Rt., illetve a Westel Radiotelefon Kft. reszere mas aron vegzodtetett. Allitotta egyben, hogy a felperes megszegte az egyuttmiikodesi kotelezettseget, mert dijainak kikenyszeritese erdekeben a szukseges intezkedeseket nem tette meg. Alperes a junius ho 17. napjan kelt DB /2003. szamu hatarozataban koteleztefelperest, hogy 15 napon belill julius h6 11-tol aprilis 1-ig terjedo idoszakra szoloan alperesi beavatkozonak fizesse meg a halozataban torteno vegzodtetes forgalmi szolgaltatas igenybeveteleert jar6 -jovahagyott referencia osszekapcsolasi ajanlatban szereplo -dijat. Kotelezte tovabba, hogy a tobbi Tarsszolgaltato altai reszere fizetett dijakat 30 nap alatt fizesse meg alperesi beavatkozonak. Egyben megallapitotta, hogyfelperes megsertette a Hkt.12. (3) bekezdeseben levo egyenlo elbanas elvet, amikor okt6ber 1-et kovetoen mas aron nyujtotta alperesi beavatkozo halozataban torteno vegzodtetes szolgaltatast, a Westel 450 Radi6telefon Kft. es a Westel Mobil Tavkozlesi Rt. reszere.

4 Flivtirosi Birostig 4 Ezen tulmenoen alperes azt is megallapitotta, hogy felperes megsertette az egyiittmukodesre vonatkozo kotelezettseget, amikor alperesi beavatkozo jovahagyott referencia osszekapcsolasi ajanlataban szereplo vegzodtetes forgalmi szolgaltatas dijat nem a jogszabaly szerinti modon szamolta el harmadikfelekkel es ezen dijak ervenyesiteset elmulasztotta a augusztusi levelezes ellenere, kiilonos tekintettel arra, hogy alperesi beavatkozo halozataban torteno vegzodtetes forgalmi szolgaltatast a harmadik fel szolgaltatok kizarolag felperesen keresztiil vehettek igenybe. Kotelezte felperest arra is, hogy alperesi beavatkozonak fizessen meg 8 nap alatt Ft. igazgatasi szolgaltatasi dijat. Ezen rendelkezesek mellett alperes dontott a Tarsszolgaltatok elmarasztalasarol, egyebekben pedig az alperesi beavatkozo kerelmet elutasitotta. A felperes fenntartott kereseteben az alperesi hatarozat akkenti megvaltoztatasat kerte, hog)! a bir6sag allapitsa meg az egyuttmiikodesre vonatkoz6 es az egyenlo elbanas elvet rogzito szabalyokat nem sertette meg. Egyben kerte igazgatasi szolgaltatasi dij megflzetese al6li mentesiteset. A felperes perkoltsegeire nem tartott igenyt. Eloadta, a majus 15-en kelt uj osszekapcsolasi szerzodes megkotesekor a dijak egymas kozotti elszamolasa megtortent, a kifizetes folyamatban van, igy az alperesi beavatkoz6 es felperes kozotti forgalom targyaban donteshozatalra nem volt szukseg. E korben felperes egyben megjegyezte, hogy elmarasztalasat alperesi beavatkoz6 sem kerte. Kiemelte, az alperesi hatarozat koncepci6jab61 is kitiinoen kizar6lag azt a dijat tudja tovabbitani, melyet reszere a hivasindit6 Tarsszolgaltat6k megflzettek. Ezert erthetetlennek tartotta, hogy alperes allaspontja az volt, megszegte az egyuttmiikodes es egyenlo elbanas elvet. Az alperesi beavatkoz6 hal6zataban torteno vegzodtetes ugyanis kef elembol all. A vegzodtetes mindig annak a harmadik felnek a tevekenyseget jelenti, melynek hal6zataba a hivas iranyul. Mig alperes altai j6vahagyott referencia osszekapcsolasi ajanlatab61 (a tovabbiakban: MARIO) is megallapithat6an a felperes feladata csupan abban merul ki, hog)! a hivast atadja. Ekkent az alperesi beavatkoz6 hal6zataban torteno hivasvegzodtetes felszamithat6 dijaban mas szolgaltat6kkal nem allapodhat meg. Utalt egyben arra, hogy ezt a kovetkeztetest erositi meg alperes januar h6 27. napjan kelt DB-260-9/2003. szamu hatarozataban reszletezett ervelese is. Hangsulyozta tovabba, hogy a perbeli szolgaltatas haromszereplos jellegere tekintettel kerult MARIO-jaba a szolgaltatasi megallapodas intezmenye, melyet alperes ugyancsak j6vahagyott. Ennek lenyege, hogy a tranzital6 akkor koteles a hivast tovabbitani, ha az indit6 es vegzodteto szolgaltat6 egymassal

5 'Fiivarosi Birosag 5 szolgciltatcisi megcillapodcist kotottek. Ha azonban ezen szerzodes megkotesere nem keriilt SOy, mint kozepen cillo szolgciltato csak annyi dijat tud tovcibbitani, amennyit megkapott. Ezert tekintve, hogy a Westel 450 Rcidiotelefon Kft. es a Westel Mobil Tcivkozlesi Rt oktober I-tol szcimitottan elfogadtcik alperesi beavatkozo modositott dijait, azzal az egyenlo elbcincis elve nem seriilt, hogy a tovcibbitott dijak merteke kiilonbozo volt. Figyelembe veve, hogy nem tcirsasciga, hanem a tobbi Tcirsszolgciltato zcirkozott el a dijak kozos modositciscitol ugy itelte meg, az egyiittmiikodesi kotelezettseget sem szeghette meg. Kifejtette, a rendelkezesre cillo eszk6z6ket bevetve kiserletet felt arra, hogy a Tcirsszolgciltatok alperesi beavatkozo modositott dijait szerzodesben rendezzek. Az elofizetok szolgciltatcisbol torteno kizcirciscira figyelemmel a tranzitcilcis besziintetesevel torteno fenyegetes cillcispontja szerint olyan vegso eszk6z, melynek alkalmazcisa elott minden mcis lehetoseget ki kellett meritenie. Ezen tulmenoen eloadta, az alperesi beavatkozoval kotott hcilozati szerzodese mcircius 29-en vesztette hatcilycit, igy bcir a forgalmat nem cillithatta Ie, arra modja nyilt, hogy a Tcirsszolgciltatokat a tranzitcilcis megsziintetesenek lehetosegerol tcijekoztassa. E korben jelezte azt is, hogy az alperesi beavatkozo es Tcirsszolgciltatok k6z6tti vitciban csak kozvetithetett, dontobirokent azonban nem jcirhatott el. Az alperes ellenkerelmeben a felperesi kereset elutasitasat kerte, perkoltsegeire nem tartott igenyt. Elorebocsatotta, a referencia ajanlat j6vahagyasat61 kezdodoen -fuggetleniil att61, hogy a szolgaltatas kozvetlen, vagy kozvetett igenybevetelere kerul sor - a hirkozlesi piacon szereplo jogalanyoknak a jogerosen j6vahagyott dijat alkalmazniuk kell. Akkent itelte meg, a perbeli dontesben elfoglalt jogi allaspontja nem all ellentetben DB-260-9/2003. szamu hatarozataban kifejtettekkel, hiszen ut6bbi dontese egeszen mas esetre, nevezetesen a referenciaajanlat j6vahagyasa elotti idoszakra vonatkozott es a kef iigyben eltero tartalmu erdemi kerdesek vizsgalata meruit lei. A Hkt.105. (1) bekezdesere,a 2. (2) bekezdesere, a 36. (1) bekezdesere, a 39. (1) b ekezdes ere, tovabba a 251/2001.(.XlI.18.) Kormany rendelet (a tovabbiakban: Hkr.) 25. (5) bekezdesere es a 7. (3) bekezdesere hivatkozva hangsulyozta, az egyuttmiikodesi kotelezettseget a referenciaajanlat j6vahagyasat61 a hat6sagi eljarasban resztvevo ugyfelek bonyolult jogviszonyrendszereben a jogalkalmazas soran egeszen mas tartalommal kell ertelmezni, mert a referenciaajanlatban meghatarozott ellenertek annak j6vahagyasat61 altalanos es minden erintett szolgaltat6ra kotelezo ervenyii, melynek kikenyszeritese az egyiittmiikodes kereteben nem csak elvarhato,

6 Flivtirosi Birostig 6 hanemfelperes kifejezett kotelezettsege is. A perben alperes eloadta, felperesnek arra kellett volna torekednie, hogy az alperesi beavatkozoval forfend szerzodesmodositastol elzarkozo vallalkozasokkal szemben a halozati szerzodesbol eredoen szamara nyitva cillo jogkovetkezmenyek reven elerje, az alperesi beavatkozo kovetelesehez hozzajuthasson. Megem/itette, a fe/peres egyiittmukodesi kotelezettseget akkor teljesitette volna, ha a aprilis 16-i intezkedeset nem fe/ev mil/va, hanem korabban megteszi. Az alperesi beavatkoz6 ugyancsak a felperesi kereset elutasitasat kerte, perkoltsegeire nem tartott igenyt. Kiemelte, a j6vahagyott MARIO ertelmeben a hivasvegzodtetest es tranzit szolgaltatast felperes nyujtja. Az ellentetes felperesi allitas tehat nem val6s. Mindemellett allaspontja szerintfelperesnek mar nyar vegen m6djaban allt volna, hogy tarsasaga RIO-janak ervenyesitese celjab6l kezdemenyezze a Tarsszolgaltat6kkalfennall6 hal6zati szerzodes m6dositasat. Elzark6zas pedig mar akkor kilatasba kellett volna helyeznie a tranzitalas megsziinteteset. Eloadta, a j6vahagyott dij hat6sagi arnak minosiil, melyet felperesnek kotelezoen ervenyesiteni kellett volna. A felperes kereseteben azt nem serelmezte, hogy alperes a Tarsszolgaltatok altai fizetett modositott dijak alperesi beavatkozo javara torteno tovabbutalasara kotelezte. Emellett -bar eszrevetelezte, hogy a folyamatban leva targyalasokra tekintettel tarsasagat alperes kerelem hianyaban es szuksegtelenul marasztalta el- kereseteben ezt a rendelkezest sem kifogasolta. igy a birosagnak jelen ugyben kizarolag abban a kerdesben kellett dontenie, hogy a felperes megsertette-e az egyuttmiikodes, valamint az egyenla elbanas elvet, illetve igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetesere kotelezese helyes volt-e. Az alabbiakban reszletezett ervelesre tamaszkodva a birosag akkent itelte meg, hog)! a felperes elbiralasra varo keresete alapos volt. Perbeli esetben a halozati szerzodesnek minosiilo vegzodtetes es tranzit szolgaltatas jogviszonyrendszerenek vizsgalata kereteben az volt a vita targya, hogy alperesi beavatkozo modositott dijainak ervenyesitese a felperes, vagy alperesi beavatkozo k6telezettsegi k6rebe tartozik-e. A felperes magatartasanak jogszeriitlensege, vagy jogszeriisege megitelesehez eloljar6ban azt kellett tisztazni, hogy a jogszabalyi eloirasokb6l kovetkezoen

7 ,FlivtirosiBirostig 7 jelen esetre sz616an felperesnek milyen feladatokat tell teljesitenie. E k6rben a jogszabalyi rendelkezesek a k6vetkezoket tartalmazzak: A Hkt.2. (2) bekezdese az alapelvek kozott rogziti, hogy a hirkozlesi tevekenyseget vegzoknek az e torveny hatalya ala tartozo tevekenysegek, illetoleg szolgaltatasok nyujtasa saran egyiitt kell miikodniiik. A Hkt. altalanos indokolasa az egyiittmukodes kereteben kiemelte: a hirkozlesi piac sajatossaga, hogy csak akkor kepes miikodni, ha a kiilonbozo szolgaltatok egyiittmiikodnek egymassal, szolgaltatasokat nyujtanak egymas reszere a halozataikon, ennek kereteben tovabbitjak a mas szolgaltatok eszkozeivel inditott informaciokat. Ez kozerdek es egyben a szolgaltatok erdeke is, hiszen a masik szolgaltato halozatat igenybe veve egyre tobb elofizeto reszere lehet szolgaltatast nyujtani. A reszletes indokolas akkent szol, hogy a torveny nem csak a hatosagok oldalarol kivanja meg az emlitett celok erdekeben osszehangolt tevekenyseget, hanem a szolgaltatok oldalarol is alapelvi szintii kovetelmenykent irja elo az egymassal valo egyiittmukodest, hiszen a hirkozlesi tevekenyseget vegzoknek a kiegyensulyozott piaci miikodes erdekeben egyiitt kell mukodniiik egymassal. A szolgaltat6k kozotti egyiittmiikodes szabalyai kozott elhelyezett altalanos egyiittmiikodesi kotelezettseget tartalmaz6 Hkt.36. (1) bekezdese szerint a tavkozlo hal6zatokat egymas kozott, illetve a postai hal6zatokat egymas k6zott olyan egyeztetett miiszaki feltetelrendszerben kell miikodtetni, hogy azok -jogszabalyban, illetoleg nemzetkozi szerzodesekben meghatarozott esetekben -a sziikseges kapcsolat letesitesehez kozvetleniil, vagy megfelelo interfesz egysegek, hal6zatreszek, elemek, berendezesek, szolgaltatasok beiktatasaval egysegesen miikodo rendszert alkothassanak. Ennek erdekeben a szolgaltat6knak j6hiszemiien az eselyegyenloseget biztositva kefl egyiittmiikodniiik es lehetove kell tenni egymas szamara az ehhez sziikseges miiszaki adatokhoz val6 hozzaferest. A Hkt.39. (1) bekezdese alapjan azokat a tavkozlesi szolgaltatast vegzo szolgaltat6kat, akik ezen szolgaltatasok nyuftasahoz sziikseges tavbeszelo hal6zat tulajdon-, vagy hasznalati jogaval rendelkeznek, egymas kozott osszekapcsolasra iranyul6 gazdasagilag es miiszakilag indokolt ajanlat eseteben szerzodeskotesi kotelezettseg terheli. A Hkt.105. (1) bekezdese ertelmeben a torveny hatcilyba lepese nem erinti a hatcilyos osszekapcsolcisi szerzodeseket, de az osszekapcsolcisra jogosult, illetoleg kotelezett felek barmelyike ajanlatot tehet a 39. es 42. (1) bekezdesenek ervenyesitese erdekeben. A 40. (1) bekezdese szerinti szolgciltat6 referencia osszekapcsolcisi ajanlata j6vahagyasat kovetoen pedig bcirmelyik lei ajanlatot tehet az ilyen esetekre vonatkoz6 szabalyok ervenyesitese celjcib61.

8 Flfvarosi Birosag 8 A Hkr. 7. (3) bekezdese leszogezi, hogy amennyiben az l. (5) es (6) bekezdesei szerint szerzodeskotesre kotelezett szolgaltat6k egymassal kotnek hal6zati szerzodest, kotelesek a szerzodes megkotese es teljesitese erdekeben az' e rendeletben -a jogosult, illetve a kotelezett szolgaltat6kra vonatkoz6an - foglaltakat a j6hiszemz1seg es a tisztesseg kovetelmenyeinek megfeleloen egyuttmiikodve kolcsonosen alkalmazni. A Hkr.25. (5) bekezdese akkent rendelkezett, hogy a tavbeszelo szolgaltatasi piacon jelentos piaci erovel rendelkezo szolgaltat6 koteles a hatalyos hal6zati szerzodes alapjan a masik szolgaltat6 reszere nyujtott szolgaltatasokat a Hkt.42. (2) bekezdese, illetoleg a lo5. (4) bekezdese alapjan kiszamitott ellenertek fejeben nyujtani, ennek mertekeben a szolgaltat6k a referenciaajanlat j6vahagyasaig megallapodnak. Ezenjogszabalyi elijirasokra alapitott januar ho 27. napjan kelt DB /2003. szamu -felperes reszvetele mellett hozott -hatarozataban alperes ugy foglalt allast, hogy az alperesi halozatban tortenij hivasvegzijdtetest felperes nem sajat, hanem kozvetitett szolgaltataskent nyujtja. HivasvegziJdtetesi szolgaltatasanak ellenerteket az alperesi beavatkozo hatarozhatja meg es ezt ugy miiszakilag, mint gazdasagi -penziigyi szempontbol felperes csak tovabbitja az indito szolgaltatoknak. Alperes kifejtette azt is, hogy a felperes egyiittmiikodesi kotelezettsege a tovabbszamlazas kapcsan fennall ugyan, de az alperesi beavatkozo altai meghatarozott arak ervenyesitese rea nem harithato at. A bir6sag alperes elozoekben idezett jogi allaspontjaval a december h6 5. napjan kelt 2.K.30498/2003/13. sorszamu -nem jogeros -iteleteben kifejtettek szerint egyetertett. Igaz ugyan, hogy a nem jogeros itelettel mar eldontott ugyben az alperesi beavatkozo RIO-janak jovahagyasa elotti idore jaro modositott hivasvegzodtetesi dij volt a vita targya, a birosag jog; a/laspontja szerint az igenyervenyesites mikentjet az alperesi jovahagyas tenye alapvetoen nem befolyasolja. Egyreszt ugyanis olyan jogszabalyi eloirast fellelni nem lehetett, amely alperesi beavatkozo es Tarsszolgaltatok kozotti szerzodes, i/letve szerzodesmodositas nelkullehetove tenne a megvaltozott dij behajtasat. Masreszt nem hagyhato figyelmen kivul, hogy a modositott dij ervenyesitese es a mar ervenyesitett dij alkalmazasa nem azonos, hanem egymast koveto kulonkulon intezkedeseket igenylo eljarasi mozzanatok. Ezen okfejtesre tamaszkodva a birosagnak azt kellett attekintenie, felperes minden rendelkezesre alia eszk6zt kimeritett-e annat erdekeben, hog)' az

9 Fiivarosi Birosag 9 aiperes altai jovahagyott mertekz1 hivasvegzodtetesi dijat alperesi beavatkozo ervenyes iteni tudj a. A tenyallasban rogzitetteknek megfelelaen felperes a Tarsszolgaltatokat ertesitette alperesi beavatkozo dijvaltoztatasarol (2002. februar 14-i level) es a modositott dijakjovahagyasarol (2002. augusztus 8-i level). Nem maradt el tovabba a Tarsszolgaltatok valaszainak alperesi beavatkozo reszere tortena tovabbitasa sem (2002. marcius 20-i ertesites). Mindezeken tulmenaen a modositott dij ervenyesitese kereteben fennallo nezetkiilonbseg tisztazasa erdekeben felperes alperes elatt eljarast kezdemenyezett. (E kerelem kapcsan sziiletett meg a alperes DB.260-9/2003. szamu hatarozata.) Kikenyszerithetb'segi jog hianyaban azonban ezek az eszkbzbk nem voltak alkalmasak arra, hogy a megallapodastol elzarkozo Tarsszolgaltatokat felperes teljesitesre szoritsa. Ezzel a kbvetkeztetessel valojaban a/peres is egyetertett, hiszen perbeli nyilatkozataban azt rotta felperes terhere, hog)' a tranzitalas megszunteteset indokolatlanul hosszu idb' mulva helyezte kilatasba. A birosag alperes ezen allaspontjaval azonban nem tudott egyeterteni. A hivastovabbitas megszuntetese ugyanis a Tarsszolgaltatok mellett az elofizetoket is elzarja a szolgaltatas igenybeveteletol. Ezert ennek a komoly hatranynak a kilatasba helyezese a birosag jogi allaspontja szerint kello megfontolas utan vegso eszkozkent veheto igenybe. Ezen tulmenoen figyelembe kell venni azt is, hogy az alperesi beavatkozo modositott dijainak ervenyesitesi modja tekinteteben a kovetendo eljaras sem volt tisztazott. E korben elegendo lenne annat egyeduli kiemelese is, hogy az alperes januar ho 27. napjan kelt alperesi beavatkozo intezkedesijogosultsqgat, illewe kotelezettseget rogzito DB /2003. szamu hatarozataval egyetertlj birosagi itelet alperesi beavatkozo fellebbezese folytan a mai napig nem jogeros. (Alperes ellentetes jogi meggyozodesere tekintettel ehelyutt ujolag megjegyzi a birosag, hogy allaspontja szerint az igenyervenyesitesre feljogositott szolgaltato szemelyet a koveteles RIO jovahagyasa elotti, illetve utani idoszakra forfend kiterjedese nem befolyasolja.) A kilatasba helyezheto vegso szankci6 alkalmazhat6sagat mindezeken tiii ertelemszeriien erintette az a teny is, hogy a fennall6 bizonytalansagot -ellentetes allaspont levonasara okot teremto m6don -alperes aprilis h6 16. napjan keltdb /2002. szamu hatarozata tovabb erositette. Ezeket a korulmenyeket merlegre teve a birosag ugy latta, az a/peres;

10 Flivtirosi Birostig 10 beavatkoz6 szerzodesm6dositasra iranyul6 lepeseit igenylo helyzetben nemirhat6 felperes terhere, hogy a tranzitalas megsziintetesenek vegso eszkozet azutan vetette be, amikor mar az alperesi beavatkozoval kotott hal6zati szerzodese hatdlydt vesztette. Ezen indoko/asra tamaszkodva a bfrosag mega//apftotta, hogy fe/peres az egyuttmukodesi kote/ezettseg e/mulasztasa miatt nem marasztalhato e/. A Hkt.12. (2) bekezdese szerint a szolgaltat6 koteles a szolgaltatasokat: a) az azonos helyzetben levo elofizetok szamara azonos feltetelekkel nyujtani, b) mas szolgaltat6kszamara apiac es a veliikfennal16 kereskedelmi kapcsolat jellegenek megfeleloen kialakitani. A Hkt.12. (3) bekezdese ertelmeben a jelentos piaci erovel rendelkezo szolgaltat6 koteles a (2) bekezdes b) pontja szerint kialakitott szolgaltatasait az azonos helyzetben leva mas tavkozlesi szolgaltat6k szamara azonos kereskedelmi feltetelekkel nyujtani, amely feltetelek nem lehetnek hatranyosabbak, mint amit a sajat erdekkoreben, azaz a tisztessegtelen piaci magatartas es versenykorlatozas tilalmar61 sz evi LVII. torveny alapjan altala iranyitott, illetve az at indito mas szolgaltatonak biztosit. Alperes az elazaekben reszletezett egyenlo elbanas elvenek megserteset azert lalla fennallonak, mert az alperesi beavatkozoval mar megkotott szerzades folytan oktober I-tol kezdadaen m6dja volt arra, hog)! a Westel 450 :Radi6telefon Kft. es Westel Mobil Tdvkozlesi Rt. hdlozatabol indulo hivdsok eseteben a modositott dijakat utalja tovabb. A korabban mar reszletesen kifejtett ervelesbol kovetkezik, hogy alperesi beavatkoz6 helyebe lepve felperes nem volt jogosult a m6dositott dijak ervenyesitesere. igy miutan kozvetito szerepe folytan az atutalhat6 dijak osszeget nem tudta befolyasolni, reszerol az egyenlo elbanast serio eljaras sem allapithat6 meg. Ahhoz ugyanis, hogy a Hkt. ezen alapelve megseruljon a jogszabalyi eloirasokkal, a felperes onall6 uzleti es nem mas szolgaltat6k elhatarozasanak kell ellentetben allnia. Tekintettel arra, hogy a felperes perbeli magatartasa saran az egyenl6' elbanas elvevel szemben alia tevekenyseget nem feitett ki, a birosag akkent itelte meg, elmarasztalasa e korben sem volt jogszerii. A feliilvizsgalni kerf hatarozatb61 kitiinoen alperesi beavatkoz december 23-t61 igenyelt m6dositott dijait alperes julius h6 II-tol lalla ervenyesithetonek. igy a kerelem reszbeni elutasitasa mellett a felperes teljes igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetesere kotelezese eleve aggalyosnak minosiil.

11 \ "'" ","c,..;.. -"," ".." Fovtirosi Birostig 2.K /2003/ Mindezeken kivul merlegre kellett volna tenni azt is, hogy a felperes eljaras ala vonasat val6jaban a Tarsszolgaltat6k altai fizetett dijak tovabbitasat eloir6 rendelkezes lehetove tetele tette sziiksegesse. Ekkent a Tarsszolgaltat6k terhere sz616 megallapitasok ismereteben nem fedheto fel, mely korulmeny indokolta, hogy az eljaras dijat egyedul a felperes viselne. Reszbeni elmarasztalast a felperes alapelveket serlo magatartasa megalapozott volna, de miutan a bir6sag ugy latta, a felelossegre vonasa e korben nem allapithat6 meg, az igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetese al61 a felperest mentesiteni kellett. Az elozoekre figyelemmel ekkent a birosag alperes hatarozatat a Hkt (5) bekezdeseben levo felhatalmazassal elve ugy valtoztatta meg, hogy megallapitotta, felperes az egyiittmiikodesi kotelezettseget es az egyenlo elbanas elvet nem sertette meg. Egyidejiileg a felperest mentesitette a terhere rott teljes osszega igazgatasi szolgaltatasi dij megftzetese algi. A pernyertes felperes perkoltsegeire nem tartott igenyt, ezert a Pp.78. (2) bekezdese szerint a birosagnak a perkoltsegek viselese fel51 dontenie nem kellett. A tdbbszdr modositott evixciii. tdrveny 43. (3) bekezdese ertelmeben a feliilvizsgalat illeteke Ft,melyet hatarozatonkent kell figyelembe venni. Miutan alperesi ddntes birosagi feliilvizsgalatat 8 szolgaltato kerte, a perek egyesitesere azonban az elbiralas egyszerusitese miatt nem keriilt SOy, a birosag a felmeriilo illeteket 8 reszre osztotta. ( Ft..8 = Ft., kerekitve : Ft.) Az elozoek szerint kiszamitott reszilleteket a./peres szemelyes illetekmentessege alapjan a 6/1986.(VI.26.) IMszamu rendelet 13. (1) bekezdese es a 14. -a szerint az allam viseli. Budapest, majus h6 26. napjan A kiadmany hiteleiil. o~~ ~~ " ~:" -( ~ t~~ ";' "'. ~i 'C' "",,", X"".1.."c '" ),"-,-,-' ~""Cj "";"", i ~, '; d:;~! ~D,~ r"'~ ;j

2.Kf.27.298/2003/9.szam V ---,.- i\"')\7"j. -!X'GT t.t'.".0""am.,!.--u {7"--,--;;~:~-~I. Fovarosi Itelotabla / MelJek1et."':-:--i~H-~ iteletet:

2.Kf.27.298/2003/9.szam V ---,.- i\')\7j. -!X'GT t.t'..0am.,!.--u {7--,--;;~:~-~I. Fovarosi Itelotabla / MelJek1et.':-:--i~H-~ iteletet: 7 1.;.;.."'::::;"::';:"..Ii' Fovarosi Itelotabla / 2.Kf.27.298/2003/9.szam V ---,.- i\"')\7"j l ~!" -~'-.,,!, -.., ko'- zjc' Sl ' Hato"' a' g I 1015 H!!dap('st, Ostrom u. 23-25. -"=""""-"'-" t t.,... t~;~'.'ic!l:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

J"~ 1. " 0"0"'",.0.' .",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

J~ 1.  00',.0.' .,,, L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S ~.'-_. gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ~ J:=I~/.a{"" A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kf.27.0 12/2004/1 O.szám ~ J"~.",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. M.lktatós~'4' A~.:. E ciiéjcletck:.. jt:}..!:-~r.,[ol 1. " 0"0"'",.0.' Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:..

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.040/2004/4.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a RÁBA Járműipari Holding Rt. (Győr) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) I.r. és a Kowaksz

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.794/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Credit Center 2000 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest., hivatkozási szám:

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás Fővárosi Ítélőtábla 2. Kf.28.083/2005/4. A Fővárosi Ítélőtábla a FITOPHARMA Gyógynövény és Élelmiszer Ellátó és Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezéseit helybenhagyja.

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezéseit helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Puskás Mónika jogtanácsos által képviselt NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (korábbi nevén: evobank Zrt., 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) felperesnek az SBGK Ügyvédi Iroda (alperesi

Részletesebben

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Pfv. IV.20.688/2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.191/2013/6. 2

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.191/2013/6. 2 2.K.30.191/2013/6. 2 elektronikus hírközlési szolgáltatásból eredő tartozás, ebből következően az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem korlátozható kizárólag telefonkészülék vételárából fennmaradó

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék. Budapest Markó u. 27. 1055. Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

Fővárosi Törvényszék. Budapest Markó u. 27. 1055. Tisztelt Fővárosi Törvényszék! Fővárosi Törvényszék Budapest Markó u. 27. 1055 Tisztelt Fővárosi Törvényszék! A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (5100 Jászberény, Tóth János u. 14/A) felperes, a Vodafone Magyarország Zrt.

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában 53/2014. (IX. 20.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: 108716-11/2011 * Tárgy: felügyeleti intézkedés alkalmazása a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezettel és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 30. M. 4551/ 2006/ 11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Mindler József ügyvéd /címe./ felperes neve /címe./ felperesnek által képviselt a dr.

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtbála 2.Kf.27.037/2005/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a The Scotch Whisky Association (Nagy-Britannia) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (Budapest)

Részletesebben

IC' v~~'~~' ~ Indokolás. A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kí.27.244/2005/7.szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG NEvi:~~;:,.~1\ttA:'rt'l:><.:o-t~N' 1 loog APR 2 8..

IC' v~~'~~' ~ Indokolás. A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kí.27.244/2005/7.szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG NEvi:~~;:,.~1\ttA:'rt'l:><.:o-t~N' 1 loog APR 2 8.. v~~'~~' ~ A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kí.27.244/2005/7.szám!t A MAGYAR KÖZTÁRSASAG NEvi:~~;:,.~1\ttA:'rt'l:>

Részletesebben

. -..'L. J- ;f' t{)...",,,

. -..'L. J- ;f' t{)...,,, .Jezett: :.J ~ t "'!> ~ Q(l.TI J- t1. o ':f- LiJ'O6 JAN' 1 OA ragiag KÖZTARSASAG LEGFELSÓBB:8"iR6sA~A-. -..'L. J- ;f' t{)....",,, Jktat6SZÁl1\.~." ;7;-..Q..4.>?J- mint fel u Ivlzsga lati blrosag ~o1l6klqtck:

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítottam, hogy a fenti piacon harminchét elkülönült érintett piac azonosítható:

HATÁROZAT. megállapítottam, hogy a fenti piacon harminchét elkülönült érintett piac azonosítható: Ügyiratszám: HF/1948-28/2011. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (3. piac) HATÁROZAT A Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság 1.M.473/2002/5.szám A Magyar Köztársaság Nevében! M.P. felperesnek a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Zalaegerszeg, Balatoni u. 4. szám alatti alperes ellen ruházati pénz

Részletesebben

A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása

A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása 16/2003. számú piac 1 A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása A határozat száma: DH-9549-54/2006.

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 28.M.3818/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Jogsegélyszolgálata (1388 Budapest, Pf. 52., üi.: dr. Tordai Gábor

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.Mpk.50.044/1999/4.szám A Gyulai Munkaügyi Bíróság Dr. Topánka Erika által képviselt Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király u. 71., levélcím: 1388 Budapest, Pf.:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás külföldön szerzett jövedelem, egészségügyi hozzájárulás Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 30.402/2007/3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Dr. Tatár Klára (...

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6077/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-50044/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási szabályokat az alábbi két törvény

Részletesebben

ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS

ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC vagy Szolgáltató

Részletesebben

V É G Z É S T: Felperes köteles a beavatkozó részére 5 000 Ft azaz Ötezer forint perköltséget megfizetni.

V É G Z É S T: Felperes köteles a beavatkozó részére 5 000 Ft azaz Ötezer forint perköltséget megfizetni. Tolna Megyei Bíróság Gf.17-97-000111/5.sz. A Tolna Megyei Bíróság a Független Rendőrszakszervezet Tolna Megyei Szervezete (7100 Szekszárd, Várköz u. 4.) felperesnek az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Budapest

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA, mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA, mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA, mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága az OTP Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest)

Részletesebben

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! KÖZBENSŐ ÍTÉLETET. 6000 Kecskemét. Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5.

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! KÖZBENSŐ ÍTÉLETET. 6000 Kecskemét. Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5. Kecskeméti Munkaügyi Bíróság 6000 Kecskemét Rákóczi út 17-19. 3.M.531/2000/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság dr. Topánka Erika szakszervezeti képviselő /Független Rendőr

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK I 50083/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye:

Részletesebben

100~.')~~ Iktat6szám~.:...i~..!.~.I 07. '-'C..~" .fai EN! \..f.(~. ítéletet: - tárgyaláson kívül - meghozta a következõ. Indokolás.

100~.')~~ Iktat6szám~.:...i~..!.~.I 07. '-'C..~ .fai EN! \..f.(~. ítéletet: - tárgyaláson kívül - meghozta a következõ. Indokolás. Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kr.27.01l/2OO5/4.szám O RTT Irodája 1088 Budapest Reviczky u. 5. Érkezett:. ~ 2005 JóN 1 7 Iktat6szám~.:...i~..!.~.I 07. '-'C..~" :ketelkélem Elõirat ikt. száma: ;:.t..:,.. Ü. té-~..y;j1..l!sl/'\:r)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: 635/ 8 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesek-tanac

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A le nem rótt kereseti- és felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

A le nem rótt kereseti- és felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli. Kfv.III.37.264/2008/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr.sasvári Róbert ügyvéd által képviselt G. Környezetvédelmi Egyesülete felperesnek a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter alperes

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Fekete

Részletesebben

ÍTÉLET A SCHMIDT KONTRA EÖRSI-PERBEN

ÍTÉLET A SCHMIDT KONTRA EÖRSI-PERBEN ÍTÉLET A SCHMIDT KONTRA EÖRSI-PERBEN Fôvárosi Ítélôtábla 2.Pf.20.861/2004/2. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fôvárosi Ítélôtábla dr. Szalay Péter ügyvéd [által] képviselt dr. Schmidt Mária felperesnek,

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

II. A Kérelmező 2006. november 24-én kötött előfizetői szerződést a Szolgáltatóval Vodafone 500 osztható tarifacsomagra.

II. A Kérelmező 2006. november 24-én kötött előfizetői szerződést a Szolgáltatóval Vodafone 500 osztható tarifacsomagra. Mobil szolgáltatás- felügyeleti osztály Iktatószám: FO/26744-10/2011. Tárgy: Internet Start szolgáltatás aktiválásának jogszerűsége, ÁSZF rendelkezések megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média-

Részletesebben

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 1.M.1000/2002/10. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) felperesnek a Független

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/2764-6/2012. Tárgy: szolgáltatás minőségének megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/2764-6/2012. Tárgy: szolgáltatás minőségének megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/2764-6/2012. Tárgy: szolgáltatás minőségének megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja.

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja. HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET HÍRKÖZLÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1123 Budapest Alkotás u. 53. Levélcím:1525 Budapest Pf.: 75 Telefon: (1) 457-7470 Telefax: (1) 457-7471 Internet www.hif.hu Ügyiratszám: DB-2589-21/2002.

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.891/2013/4. szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.891/2013/4. szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.891/2013/4. szám A Fővárosi Törvényszék a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

Tárgy: fellebbezés elbírálása

Tárgy: fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1348-2/2013. Bérces Tamás : (06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: fellebbezés elbírálása Revir Kft.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Ikt.sz.: D.122/ 8/2010. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.446/2014/5.

Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.446/2014/5. Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.446/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Lajer Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Lajer Zsolt ügyvéd;)által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, az SBGK Ügyvédi Iroda

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság General Profit Magyarország Kft. (1118 Budapest, Iglói u. 17-) felperesnek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)

Részletesebben

20Ű3-02- 2 3. Fővárosi ítélőtábla 7.PÍ.21.124/2008/4.

20Ű3-02- 2 3. Fővárosi ítélőtábla 7.PÍ.21.124/2008/4. Fővárosi ítélőtábla 7.PÍ.21.124/2008/4. 21016 20Ű3-02- 2 3 A Fővárosi ítélőtábla dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ,...'.1 Fõvárosi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fõvárosi Bíróság Nagy és Trócsánvi Ügyyédi Iroda ( ügyintézõ: Dr. Nagy Péter ügyvéd,1126 Budapest, Ugocsa u. 4/B.) által képviselt Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 15. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és A Fővárosi Ítélőtábla a Réti, és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest Szabadság tér 8-9.) felperesnek, a Bihary, Balassa Ügyvédi Iroda

Részletesebben

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9. Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.) felperesnek jogi kép.: Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1899/2007. (VIII. 23.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V., Markó u. 27. 23.M.3395/00/3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (eljáró képviselő: dr. Plecskó Gyula jt.)

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság

Részletesebben

í t é l e t e t : A felperes által az alperesnek térítendő elsőfokú perköltség összegét 381.000 (háromszáznyolcvanegyezer) forintra felemeli.

í t é l e t e t : A felperes által az alperesnek térítendő elsőfokú perköltség összegét 381.000 (háromszáznyolcvanegyezer) forintra felemeli. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Gadó Gábor Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Gadó Gábor ügyvéd) által képviselt OTP Lakástakarékpénztár Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 21.) felperesnek az S.B.G.K. Ügyvédi Iroda

Részletesebben

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 7009 FEBfi 1 9 Tárgy: Javaslat a Budapest, X. kerület 42309/69/A/232 hrsz alatt nyilvántartott, természetben

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.138/12

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/16921-4/2012 Tárgy: Kötelezés. Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indított általános hatósági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 1.M.317/2003/9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet ügyintéző: dr. Tordai Gábor (1077 Budapest, Király u. 71.) által

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.178/2003/7.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a UPC Magyarország Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 9. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot

H A T Á R O Z A T ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.554/ 4 /2010. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 12.M.8/2006/7. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a dr. Tordai Gábor jogtanácsos (a Független Rendır Szakszervezet részérıl, 1388 Budapest, Pf.: 52.)

Részletesebben

Az elévülés szabályai

Az elévülés szabályai Az elévülés szabályai Szerző: Szimuly László 2013. október 31. Bevezetés A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az elévülést a szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezetben tárgyalja.

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6451/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

masfelol Budapest Fovaros Vagyonkezelo Kozpont Zrt. mint villamos energia vevo, a tovabbiakban mint Vevo szekhelye: 1013 Budapest, Attila ut 13/A.

masfelol Budapest Fovaros Vagyonkezelo Kozpont Zrt. mint villamos energia vevo, a tovabbiakban mint Vevo szekhelye: 1013 Budapest, Attila ut 13/A. , GAZDASAOI IGA7GATOSAG - 1. ' JuLOt MTID: 496750173 EID: 806551628 Szerzodessz m:u- 3030010018015700011 Iktatbszam: E/0136/2015 1NGATLAN UZEMELTETESI Teljes ellatas alapu villamos energia adasveteli szerzodes

Részletesebben

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének /2011. ( ) NMHH rendelete a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról A médiaszolgáltatásokról

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

Megkérdeztük, hogy mennyi lesz a lakás- takarékpénztári megtakarításunk és erre mennyi kamatot kapunk. Nem kaptunk érdemi választ.

Megkérdeztük, hogy mennyi lesz a lakás- takarékpénztári megtakarításunk és erre mennyi kamatot kapunk. Nem kaptunk érdemi választ. Rövid beszámoló a 2012.02.02-i tárgyalásról hitelesmozgalom.euoldal.hu 2012.02.03 Az Erste Banktól kértünk információkat, adatokat, melyeket nem adott meg. Ezért Pesti Központi Kerületi Bírósághoz fordultunk

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG részére Európa Tanács Strasbourg, Franciaország European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg-Cedex Fax: 00 33 3 88 41 27 30 az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.139/2015/6.

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.139/2015/6. Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.139/2015/6. A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Kozma Anikó Ügyvédi Iroda... által képviselt Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűn Működő Részvénytársaság... felperesnek

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-063/2008/027. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa dr. H. P. jogtanácsos által képviselt Raiffeisen Bank Zrt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

e l ő k é s z í t ő i r a t o t

e l ő k é s z í t ő i r a t o t Tisztelt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! Alulírott Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület (székhelye: 8425 Lókút, Papod u. 38.., képviseli: Franz M. Krumenacker, született Mészáros Ferenc

Részletesebben