szociális lakáshelyzet Bécsben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szociális lakáshelyzet Bécsben"

Átírás

1 szociális lakáshelyzet Bécsben kutatási beszámoló Szentirmai Boglárka DLA képzés_ 3. évfolyam_2011/2012 tanév _1. félév témavezető: Vincze László DLA _opponens: Dr. Kerékgyártó Béla Bécs, Ausztria szövetségi fővárosa nem csupán kultúrájának és vendégszeretetének köszönheti a világhírt, hanem a környezetvédelemért való elkötelezettségének, magas szintű szociális biztonságának és kiváló életminőségnek is. - olvasom egy 2008-ban összeállított utazó kiállítás katalógusának bevezető mondatait, melyet az utóbbi 20 év bécsi lakásfejlesztéseinek bemutatásának szenteltek.(1) Életminőség tekintetében Bécs 2007-ben a 3. helyen, az Európai Unión belül pedig 1. végzett a Mercer-tanulmány szerint, és a sikerhez nem kis mértékben járulnak hozzá a lakáspolitika eredményei, olvasom tovább. Ellenőrzöm a legfrissebb adatokat: 2011-ben Bécs világelső. Ezen kívül egyike a legbiztonságosabb városoknak és nagyon erős szociális védőhálót nyúlt lakói számára. A jelek arra mutatnak tehát, hogy a bécsi vezetésnek sikerült megvalósítania azt a célkitűzését, hogy a város lakói elérhető árú, jó minőségű lakáshoz jussanak. Hogyan épül fel a lakástámogatási rendszer, amely ezt az eredmény lehetővé tette? Milyen út áll mögötte és milyen tendenciák mutatkoznak a jövőre nézve? Vannak-e kitapintható nehézségei, gyenge pontjai? Ezek az alapkérdések, amelyekre ebben az átfogó tanulmányban választ kerestem, mielőtt egy szűkebb periódus építészeti kérdéseivel kezdenék foglalkozni. k i t e k i n t é s Ha szociális lakáshelyzetről beszélünk, meg kell jegyezni, hogy különböző országokban mást és mást értenek a szociális lakás fogalma alatt. Az elnevezés országtől függően kapcsolódhat a tulajdonos vagy az építtető személyéhez, utalhat alacsonyabb bérleti díj kategóriára, melynek minőségi vonzatai is lehetnek, a legkararekteresebben pedig az jellemzi, hogy hogyan állapítják meg a támogatásra jogosultak körét. A szemléletmódbeli különbségek miatt az összehasonlító adatok csak hozzávetőlegesen értelmezhetők. Az alábbiakban néhány táblázat következik egy tanulmányból, amely 8 európai országban vizsgálta a szociális lakáshelyzet sajátosságait.

2 A szociális bérlakások teljes lakásállományhoz viszonyított százalékos arányát az alábbi táblázat szemlélteti (2). saját lakás tulajdonú magán bérlakás szociális bérlakás szociális lakások száma Hollandia Ausztria Dánia Svédország Anglia Franciaország Írország Németország Magyarország A tulajdonviszonyokról szólva elmondható, hogy privatizáció különböző mértékben megengedett: Angliában és Írországban évtizedeken keresztül, Hollandiában, Dániában, Ausztriában pedig csak a 90-es évektől nyílt lehetőség bizonyos lakások megvásárlására. A új építésú szociális lakások száma a legtöbb országban jelentősen lecsökkent, a beruházásokban csökkenő állami szerepvállalás mellett egyre nagyobb jelentőséget kap a magántőke. A bérleti díjak megállapításának módjáról és értékéről nyújt információt a következő táblázat. szociális lakás bérleti díjak magánszektor Hollandia használati érték alapján. átlag: 353 /hó szabályozott. átlag: 419 /hó Ausztria költség alapú költség alapú. +10% Dánia költség alapú. átlag: 6.7 /hó szabályozott. valamivel magasabb Svédország működtetővel való megállapodás szerint valamivel magasabb Anglia költség alapú + bevételfüggő piaci alapú Franciaország működtetővel való megállapodás szerint. maximalizálva szabad. emelés szabályozva % Írország bevétel x%-a. átlag: 155 /hó piaci alapú Németország 4-7 /hó bevételtől függően szabad. emelés szabályozva Magyarország hatóságok által meghatározva piaci alapú A legtöbb országban a bekerülési költséggel arányosan állapítják meg a bérleti díjat, ami eredményezheti azt a helyzetet, hogy régebben épült, jobb pozícióban lévő lakásokért jelentősen alacsonyabb összeget kérnek, mint az újabbakért, vagy emiatt marad el az épületek felújítása. Másik jellemző adat, hogy milyen feltételekkel és a társadalom mely szegmense számára elérhető a szociális lakás, illetve bejuthatnak-e a legsérülékenyebb csoportok.

3 % népesség megfelel a feltételeknek legsérülékenyebb csoportok Hollandia 40 65%-uk (speciális lakásszövetkezeti lakások) Ausztria (Bécsben: önkorm.szükséglakások) Dánia 100 önkorm. lakások 25%-a Svédország 100 önkormányzati lakások Anglia Franciaország kategóriafüggő: 80.7 / 65.5 / 30 csak kevéssé kihasznált területeken Írország nagyon korlátozott + Németország 20 + Magyarország nagyon korlátozott + Ausztriában szociális bérlakásnak azokat a lakásokat hívjuk, melyek részben vagy teljes mértékben önkormányzati támogatásból valósultak meg, és ennek fejében az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a támogásra kerülő projekteket minőségi szempontjai szerint kiválassza és a lakások bérleti díját kontroll alatt tartsa. Bécs a szociális lakásszektor szempontjából különleges helyet foglal el Ausztrián belül. Elég egy pillantást vetni a számokra, hogy megértsük az okát: Bécsben a teljes lakásállomány 48%-a a szociális bérlakás kategóriába esik, és ezeknek valamivel több mint a fele ( lakás) önkormányzati tulajdonban van. saját lakás tulajdonú magán bérlakás szociális bérlakás szociális lakások száma Bécs kb.25 kb Ausztria v ö r ö s B é c s Bécsben a szociális lakáspolitika története az 1. világháború utáni időkre nyúlik vissza. A monarchia összeomlását követően megrendezett választások a Szociáldemokrata Párt abszolút többségével végződtek. A város 1922-ben a konzervatív Ausztrián belül független tartománnyá vált, ezáltal lehetőség nyílt az ambiciózus reformtörekvések megvalósítására. Az évtizedek óta mélyülő lakáskrízisre innovatív választ találtak. Az 1934-ig tartó időszakban bevezetett reformokkal modernizálták a város egészét. A fejlesztések anyagi bázisául az újonnan kivetett magas adók szolgáltak. A kormányzat kulcsontosságú témaként kezelte a lakáskérdést, nem csupán lakásokat építtetett, hanem egy szociális utópiát valósított meg: egy életformának nyújtott keretet szociális infrastruktúrával gazdagon ellátott telepeken. A bécsi vezetés építkezései mellett érdemes megemlíteni a telepes mozgalomnak nevezett alulról induló kezdeményezést, mely néhány év alatt 50 sorházas telepen lakást hozott létre rendkívül magas építészeti minőség mellett. A spontán építőmozgalmat az 1. világháborút követő

4 kilátástalan életkörülmények indították be. A tömeg követelésére a város vezetése melléjük állt, és vállalta, hogy telket, építőanyagot és szakmai segítséget nyújt a szövetkezetekbe tömörült telepeseknek, akik kalákában építették fel lakótelepeiket. A munkát a közösségi létesítményekkel kezdték, a szövetkezeti házzal, színházzal, iskolával, a rekreációs területekkel, majd ezután következtek a lakóházak. A közreműködő építészek közt az avantgard követőit találjuk, mint Jozef Frank vagy Adolf Loos, aki egy ideig a Telepes Iroda (Siedlungsamt) főépítésze volt, vagy Margaret Lihotzky, aki itt tervezte a beépített konyha első változatait, ami később 'Frankfurti konyha'-ként vált híressé. A mozgalom szellemiségében sok tekintetben megelőlegezte a 'vörös Bécs' későbbi lakáspolitikáját. (Heuberg siedlung ) Az intenzív lakóházépítés 1923-ban kezdődött, akkorra jöttek létre az adminisztratív feltételek és váltak elérhetővé az anyagi források. Az újonnan bevezetett telekadó, értéknövekedési adó és a lakásadó jelentette a legjelentősebb bevételi forrást egyéb luxusadók, mint a gépkocsi- vagy cselédadó mellett. A lakásadó önmagában a teljes adóbevétel több mint harmadát tette ki. Mértéke egy egyszerű munkáslakás esetén a háború előtti éves bérleti díj körülbelül 2%-a, luxuslakás esetén akár 37%-a. A befektetett összegek közvetlenül nem térültek meg: az újonnan épült munkáslakásokban alkalmazott bérleti díj összege rendkívül alacsony volt, csak a fenntartási költségeket és a banki kamatokat fedezte. A terveket a Városépítési Iroda (Stadtbauamt) építészei készítették, később pályázati úton vagy direkt megbízással külsős építészeket is bevontak, akik magánberuházások híján az államtól függtek. Az 1923-ban összeállított építési program kétféle lakástípust írt elő: egy előszobát, WC-t, konyhát és szobát tartalmazó 35 m2-est, és egy második szobával kiegészített 45 m2-est (később 57m2-re növekedett). Bár méretük elég kicsi, a lakáson belüli WC-vel és vízellátással magasabb használati értéket képviseltek, mint a lakásállomány többi része. A fejlesztések szellemiségére jellemző, hogy minden telep elengedhetetlen részét képezték a szociális létesítmények, ellentétben például a frankfurti telepekkel, ahol a privát tér maximalizálására törekedtek. A lakások mellé műhelyek, közösségi helyiségek, közfürdők, óvodák, iskolák, egészségügyi központok, sportlétesítmények kapcsolódtak. Az ebben a korszakban születő épületekül közül sok rendelkezik egy sajátos bécsi karakterrel: impozáns, monumentalitásra törekvő megjelenésük betudható annak, hogy a közreműködő építészek közül többen Otto Wagner tanítványai voltak. Telepítésükkel felülírják a hagyományos utcaszerkezetet, félprivát udvaraik átjárhatóak, a beépítés százalék körülbelül fele a háború előtti időszak spekulációs építkezéseinek. A lakások a korábbi függőfolyosós rendszer helyett fogatolt elrendezésűek. Bécsben járva minden kerületben találkozhatunk ezekkel a 'munkáspalotákkal', melyek elszórt telepítése valószínűleg politikai okokkal magyarázható. Sokszínűségük ellenére nem nehéz őket felismerni a standardizált elemekről (ajtó, ablakok, korlátok, szaniterek), amelyek alkalmazását a Stadtbauamt előírta. A 'vörös Bécs' 15 éves időszaka alatt körülbelül minőségi bérlakást épített a munkásosztály számára - a korszak végére Bécs minden tizedik lakosa szociális bérlakásban lakott. A szociális lakásépítést először a 20-as évek végén jelentkező gazdasági válság, majd az 1934-ben bekövetkező politikai fordulat és a vele járó adminisztratív változások, végül pedig a háború évei fékezték. (Karl Marx Hof, Reumann Hof, Rabenhof - a teljes lista itt található: jumpie#magwienscroll)

5 a h á b o r ú t k ö v e t ő e n A háborús pusztítások és a nyomában fellépő lakáshiány két feladatra hívta fel a figyelmet: a belső területek sűrűségének csökkentésére és új lakózónák létrehozásának szükségességére a külvárosokban. A termelékenység a 60-as évekre, amikor panelos technológiával kezdenek építeni, évente elérte a lakást, az építészeti minőség viszont messze elmaradt a háború előtti fejlesztésekétől. Ennek oka a korlátozott gazdasági lehetőségeken túl inkább Bécs megváltozott geopolitikai pozíciójában keresendő. A korábban pezsgő kultúrájú nagyváros a nyugati világ perifériájára került alig 60 km-re a vasfüggönytől. A bécsi intellektuális elit nagyrészt megsemmisült a háború alatt, a túlélők közül pedig legtöbben elhagyták az országot. A lakótelepek továbbra is szociális létesítményekkel bőségesen ellátva épültek immár lakáson belüli fürdőszobával, valamint központi fűtéssel és melegvízellátással. Az első panelos technikával készült 5300 lakásból álló lakótelepet, a Grossfeldsiedlungot könnyű kritikával illetni az építéstechnológiából adódó merevségéért és a közlekedési ellátottsággal is sokáig problémák voltak, lakásai viszont nagyméretűek és jól felszereltek. A 70-es években született Alt Erlaa lakótelep magasabb minőségi kategóriát képvisel és ma is népszerűbbek közé tartozik. Érdekes módon ezek a lakótelepek sosem szlömösödtek el - aminek oka lehet a kezdetektől fogva meglévő infrastruktura, a változatos bérlői összetétel és a folyamatos karbantartás. A 80-as évek közepétől került sor a történelmi városszövet átfogó rekonstrukciójára. Ennek keretében modernizálták a 20-as évekbeli telepek bérlakásait is, majd egyre nagyobb figyelmet kaptak az 50-es és 70-es évek közt épült lakótelepek. a z e l m ú l t k é t é v t i z e d A 80-as évektől bekövetkező politikai fordulatok és a nyomukban járó változások átformálták Bécs arculatát ben leomlott a vasfüggöny, 1995-ben Ausztia csatlakozott az Európai Unióhoz. Bécs lakossága 10 év leforgása alatt 1.4-ről 1.6 millióra emelkedett - ekkora lakosságnövekedés a 20.század elején tapasztaltakkal összemérhető. Az évente kb lakást produkáló fejlesztések vezérfonalául az 1994-ben elfogadott Városfejlesztési Terv szolgált (3). A lakások minőségi standardjának folyamatos növekedése mellett (példaul a 70-es évekbeli 27.2 m2/fő a 90- es évekre 34.2 m2/fő-re növekedett) a társadalmi változások lekövetésével egyre nagyobb figyelem fordul a tényleges lakossági igények kielégítése felé. Mik a legfontosabb eszközei az utóbbi két évtized nagy volumenű és szokatlanul magas minőségű építkezéseinek? Az egyik legjelentősebb újítást, a pályázati rendszert 1994-ben vezették be. Az önkormányzati támogatás segítségével megvalósuló projekteket kötelezően pályázati úton választják ki. A szokásos építészeti tervpályázatokkal szemben e pályázatokon beruházók vehetnek részt, és a prezentált projekt gazdasági paramétereit, ökológiai mutatóit és építészeti minőségét egyaránt vizsgálat tárgyává veszik. A különböző szakterületek képviselőiből álló zsűri pontozással dönt a támogatásra kerülő projektekről és a támogatás mértékéről. A nyílt pályázati rendszer a folyamatos fejlődés motorja. Serkenti az együttműködés a szereplők közt, lehetőséget ad arra, hogy minél többen bekapcsolódjanak a tervezés folyamatába és végül a leginnovatívabb projektek valósuljanak meg. A szisztéma garantálja a leggazdaságosabb megoldást legmagasabb építészeti és műszaki minőség mellett.

6 finanszírozás A beruházásoknak nyújtott pénzügyi támogatást a város a provinciák közt elosztott adóbevételekből finanszírozza. A jövedelemadó, társasági adó és a lakáshozzájárulás Bécsre jutó összegéből évente kb. 450 millió eurót költenek lakástámogatásra (4). Ezt az összeget az utóbbi években más forrásokból is kiegészíti a város. Az önkormányzati beruházások száma az utóbbi években drasztikusan lecsökkent, ezeket más konstrukcióban, nem-profitorientált lakásszövetkezetek vagy magánbefektetők bevonásával készülő projektek váltották fel. A magántőke részvétele a szektorban egyre jelentősebb. A város által nyújtott támogatásnak két jellemző módja van: az objektumtámogatás és az egyéni támogatás. A beruházó jellemzően a teljes építési költség 30%-ának megfelelő támogatáshoz jut, ami csökkenti a költségeit és ezáltal a lakások várható bérleti díját.(5) A telket is többnyire a város biztosítja, lévén a támogatási rendszerrel és a szabályozási tervvel olyan feltételeket teremtett, hogy a magánberuházások száma rendkívül alacsony vált: jelenleg az össze épülő lakás (kb ) 90%-a támogatott keretek közé esik. A támogatást adókedvezmény, építési telek illetve hosszú lejáratú (35 év), alacsony kamatozású kölcsönök formájában bocsájtják rendelkezésre. Az egyéni lakástámogatást közvetlenül az alacsony jövedelmű vagy veszélyeztetett háztartásoknak juttatják. Ez a támogatási forma azzal a kontrollal szemben, amit az objektumtámogatás lehetővé tesz, politikai szempontból össze sem hasonlítható. beköltözők Az Ausztriában érvényben lévő felső jövedelemlimit rendkívül magas, így a háztartások nagy része számára a szociális lakás formálisan elérhető (6). Egyéb paraméterek mérlegelése (családi állapot, korábbi lakhely veszélyessége vagy túlzsúfoltsága, munkaképességet befolyásoló tényezők, mint életkor, betegség, fogyaték) segít a tényleges kedvezményezettek kiválasztásában. A szociális lakásszektor ma a középosztály számára biztosít elérhető áron magas minőségű otthonokat szociális infrastruktúrával jól ellátott területen. A szektorból a társadalom legalsó rétegei, a tartósan munkaképtelenek és a hajléktalanok szorulnak ki. Számukra az önkormányzat biztosíthat átmeneti szállást, szükséglakást illetve a segélyszervezetek gondoskodása alá esnek. A jövedelemhatáron túl azonban egyéb feltételeket is teljesíteni kell ahhoz, hogy valaki szociális lakáshoz jusson, és ez a kiszorulók egy másik, egyre jelentősebb csoportjára irányítja a figyelmet. Ausztriában sokáig csak osztrák állampolgárok számára volt nyitott a rendszer, állampolgárság pedig 15 éves legális ausztriai tartozkodás után igényelhető. Ezen a feltételen túl Bécsben két, városban töltött év után lehet a rendszerbe belépni. A kedvezményezettek körét az EU nyomására 2006-ban bővítették ki az Unió tagállamaiból származók számára. A bevándorlók helyzete azonban több szövetségi államban még bizonytalan. Bécsben, ahol számuk a legmagasabb (Bécs lakosságának 30%-a nem osztrák eredetű, körülbelül harmaduk él rendezetlen lakásviszonyok közt) megnyitották előttük az önkormányzati szükséglakásokat és kísérleti projektek keretén belül foglalkoznak az integrációval. Ez utóbbira példa a közt Simmeringben megvalósult Integratives Wohnen nevű projekt. bérleti díj Az önkormányzati bérlakások bérleti díja kötött és a lakás komfortfokozatának függvénye. Négy kategóriát különböztetnek meg A-tól D-ig, összkomfortos lakástól szükséglakásig (7). A besorolás

7 lényegében formális, mivel a 2. világháború után már csak A vagy B kategóriának megfelelő szociális lakások épültek, az alacsonyabb komfortfokozatúak pedig mostanra felújításra kerültek. Az önkormányzati támogatás segítségével épült lakások bérleti díját a bekerülési költséggel arányosan állapítják meg. Ezen lakások bérleti díja állapotuk és egyéb, plusz szolgáltatások függvényében valamivel magasabb, mint az önkormányzati tulajdonban lévőké. A tulajdonos a bérleti díjon nem emelhet, a termelődő profitot lakásépítésbe kell, hogy visszaforgassa. Bár a nem szociális bérlakásszektorban lévő bérleti díjakat közvetlen módon nem alakítják, a rendelkezésre álló nagy mennyiségű és jó minőségű, támogatás felhasználásával épült lakás a piaci ár alá szorítja őket - csupán 10%-kal magasabbak az árak a nem szociális szektorban. Külön érdemes említést tenni a bérlők jogairól. Szociális bérlakásban a bérleti szerződés időkorlát nélküli és átörökíthető, de a magán-bérlakáspiacra is a korlátlan szerződések a jellemzők. A bérlőknek lehetőségük van részt venni az épület mindennapi működtetésében. tervezési modell A projektek sikerének egy másik összetevője a telepek tervezési módszerében rejlik. A lakótelepekre továbbra is mint szociális infrastruktúrával gazdagon ellátott egységekre gondolnak, és a közösségi létesítmények helyét és mennyiségét az 10 évente felülvizsgált Városfejlesztési Tervvel összhangban állapítják meg. A telepek tervezésénél fontos szempont, hogy minden eszközzel elkerüljék a gettók képződését, azaz homogén egységek helyett változatos kialakításúak legyenek. Ez érvényes egyrészt az épületek beépítési módjára, megjelenésére és a lakásokra is. A változatosságot már önmagán garantálja, hogy a különböző épületek más és más építész kezétől származnak és emiatt karakteresen eltérhetnek egymástól. A változatosság azonban a tulajdoni formákban és a bérleti díj összegében is megjelenik, tehát végső soron a lakók szociális összetételében. Találunk egymás szomszédságában különböző mértékben támogatott saját tulajdonú vagy bérelt lakásokat, esetleg magánerőből épített lakóegységeket. A lakások kialakítása igyekszik követni a demográfiai változásokat és reagálni az életmódok sokféleségére. A 'szokványos' kialakítású lakások mellett a lakótelep szövetébe integrálva találunk otthonokat idősek részére gondozószemélyzettel vagy anélkül, többgenerációs otthonokat, lakóegységeket egyedülállók számára, otthondolgozók számára, de készült beruházás olyan kísérleti életmódra is, mint amilyen például a Sargfabrik cohousing közösségéé. Folyamatos feljődésre ad lehetőséget a projektek nyomon követése és a tanulságok elemzése, megvitatása helyi konferenciák keretében, illetve felhasználása későbbi projektek során. A pályázati rendszerből adódóan, ha különböző mértékben is, minden projekt kísérleti jellegű. Létrejött azonban az elmúlt években néhány olyan 'tematikus park'-nak nevezett lakótelep, amelyek jól láthatóvá teszik a fejlődés lehetséges irányait, illetve tanulságosak látni őket abból a szempontból is, hogy milyen engedményekre képesek Ausztiában a hatóságok. Autofreie Mustersiedlung ( ) - Automentes mintatelep - s&s architekten Egyhangú önkormányzati döntés mellett engedélyezték, hogy a lakótelep a lakásonkénti egy parkolóhely biztosításáról szóló jogszabály alól felmentést kapjon. Az így megtakarított összeget a lakók együttműködésével kialakított program szerint közösségi létesítményekre fordították. A 244 darab 1-5 szobás lakáshoz csak néhány közösen használt autó tartozik. Az épület alacsony energiafogyasztású, ahogyan a maximális 50 kw/m2/év határérék betartása 1998 óta az összes támogatásban részesülő beruházásnál alapfeltétel. Ezenkívül szürkevíz, napenergia és talajhő hasznosító rendszerekkel is van szerelve.

8 Compact City ( ) - BUSarchitektur Lakások és munkahelyek szövete 59 lakással, műhelyekkel, irodákkal, üzletekkel és éttermekkel. A fejlesztést 1998-ban az Otto Wagner Urban Development díjjal jutalmazták. Sargfabrik ( ) - BKK-2 A Sargfabrik nem csupán lakást nyújt a beköltözőnek, hanem egy aktív közösség tagjává válhat. A cohousing rendszerben működö épületben a szabadidős helyiségeken kívül egyéb funkciók is, mint a mosoda vagy autóhasználat megosztottak. A 73 lakóegységen kívül óvoda, előadóterem, kávézó, törökfürdő, úszómedence található az épületben, amelyeket ellenszolgáltatás fejében a környéken lakók is használhatnak. Integratives Wohnen ( ) - Schluder-Kastner A 112 lakásos kísérleti lakótelep a bevándorlók beilleszkedését hivatott segíteni egy integrációs program részeként felerészt osztrák, felerészt különböző országokból származó bevándorló lakókkal. Az osztrák lakáspolitika nagyon zárt, 2006-ban uniós nyomásra kénytelen volt megnyitni a szociális lakásszektort a tagállamokból származók számára, de bevándorlóknak még mindig szinte lehetetlen bejutniuk. AM Mühlweg ( ) - Kaufmann-Riess-Dietrich Négyszintes tömbökből álló, 254 lakást tartalmazó lakópark. Az épületek tartószerkezete és burkolatai fából vagy fa alapanyagú termékekből készültek. A beruházást a bécsi építési szabályzat 2001-es módosítása tette lehetővé, amely engedélyezte a többszintes, faszerkezetű épületek emelését a városon belül. Az épületek alacsony energiafogyasztású vagy passzív házak megújuló energiaforrások használatával kiegészítve. kommunikáció A további fejlődés és az eddigi eredmények sikerességének egyik záloga a folyamatos kommunikáció a különböző szakterületek képviselőivel és a programra vonatkozó információk elérhetősége. A lakhatás különböző aspektusait vizsgáló kutatási beszámolók (például a kísérleti projekteket értékelő tanulmányok, közösségi kertek kialakítási lehetőségét vizsgáló jelentés, lakók elégedettségét vizsgáló felmérés) mindenki számára hozzáférhetőek az interneten a város által működtetett Wiener Wohnbau Forschung (Bécsi Lakáskutató Intézet) honlapján, valamint ugyanitt workshopokról, konferenciákról is tájékozódhatunk (8). A potenciális lakáskeresők, érdeklődők a városban megtalálható irodákban vagy az interneten a Wohnservice Wien oldalon (9) tájékozódhatnak a már elérhető lakásokról illetve a tervezés vagy kivitelezés alatt álló projektekről. A honlapon megtalálhatóak a lakás alap paraméterei, a bérleti díj és az esetleges foglaló összege, valamint a lakás típusa (új építésű/felújított, bérlakás vagy megvásárolható ingatlan). Regisztrációt követően lehetőség van feljelentkezni a várólistára vagy - megvásárolható lakás esetén - közvetlenül felvenni a kapcsolatot az ingatlanfejlesztővel. Ugyanezen a honlapon Bécs térképén megjelölve gondosan összeállított oldalakon részletes információt kaphatunk a város tulajdonában lévő szociális bérházakról az épület rövid leírásával, történetével és az építész személyéről egészen a 2000-es évekig.

9 A bécsi modell egyedülálló és láthatóan nagyon sikeres, közel 100 éve fennálló és folyamatosan fejlődő, alkalmazkodó rendszer. A városi lakosság 60%-ának, az alacsony jövedelmű háztartásoknak és a középrétegeknek nyújt magas minőségű otthont - segítségével többé-kevésbé megvalósulni látszik a társadalmi kiegyenlítettség utópiája. Olyannyira sikeres, hogy európai kontextusban mint követendő példáról beszélnek róla. A város a saját tulajdonú és a támogatás segítségével épült lakásokkal Bécs lakásállományánák 50% felett gyakorol kontrollt, ami elég jelentős ahhoz, hogy a piacra komoly stabilizáló hatással legyen. Ennek megfelelően képes általánosan alacsonyan tartani a lakások vételárát és bérleti díjait a többi nyugat-európai ország városaihoz képest. Viták vannak arról, mennyire lehetséges exportálni egy politikailag és ideológiailag ennyire helyhez kötött modellt. (Elég, ha arra gondolunk, hogy Bécsben a 2. világháborút és a közvetlen megelőző időszakot leszámítva minden választáson a szociáldemokraták nyertek és abszolút többségüket is csupán két ízben vesztették el.) Helyhez kötött annyiban is, hogy a bevándorlás következtében Bécs lakossága ugrásszerűen megnőtt az elmúlt évtizedekben és folyamatos növekedésben van, ami állandó igényt támaszt a szociális bérlakáspiacon. A 2000-es évek jobboldali vezetése óta van jelen egy pénzügyi és jogi érvekkel alátámasztott nyomás a lakások privatizációja és a piac liberalizálása mellett. A privatizáció az állam tulajdonában lévő szociális bérlakásokat érintette, ami igen csekély mennyiség. A lakásszövetkezeti lakások megvásárlására 1994-óta van lehetőség 10 év bérlet után, ha a tulajdonos szövetkezet az eladás mellett dönt.

10 Jegyzetek: (1) Housing in Vienna, kurátor: Architekturzentrum Wien A kiállítás megnyitójára január 21-én került sor Bécsben, jelenleg Kínában kiállítva. (2) forrás: Social housing in Europe, LSEPS, 2007 (3) STEP (Stadtentwicklungsplan), VárosfejlesztésI Terv. Az érvényben lévő városfejlesztési terv alapkoncepcióját Bécs városára Ronald Rainer dolgozta ki a 60-as évek elején. Az infrastrukturával megfelelően ellátott lakóterületek, munkahelyek, szükséges szociális létesítmények sugárirányú sávok mentén épülnek ki, köztük mélyen, egész a városközpontig benyúló zöld ékekkel. Az évek folyamán újra és újra aktualizált terv jelentős módosítására 1994-ben került sor a vasfüggöny leomlását követő geopolitikai változások miatt. A STEP94 10 fejlesztési axist jelöl meg. (4) az adatok Wolfgang Förster tanulmányából származnak (5) 1 m2 hasznos alapterület költsége mindent összevetve , ehhez járul még a telekár, ami legfeljebb 218 /m2. A támogatás jellemzően a költségek harmadát fedezi. (6) Egy személy esetén a nettó havi jövedelem nem haladhatja meg a t, az éves pedig a t. (7) Az 1 m2-re eső nettó bérleti díj legfeljebb 5-6 (8) Wiener Wohnbau Forschung (9) https://www.wohnservice-wien.at/ Felhasznált irodalom: Social housing in Europe London School of Economics and Political Sciences, 2007 Wolfgang Förster: 80 years of social housing in Vienna (http://www.wien.gv.at/english/housing/promotion/pdf/socialhous.pdf) Housing in Vienna: Innovative, social and ecological kiállítási katalógus, 2008 Casabella, 1999 március arc' 6 (2001): Bécs - a koporsógyári lakóházkísérletek rövid története és tanulságai

A bérlakásépítés lehetősége és jelentősége Magyarországon

A bérlakásépítés lehetősége és jelentősége Magyarországon A bérlakásépítés lehetősége és jelentősége Magyarországon Párdi Zsófia Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület 2016. november 23. Magántulajdon vagy bérlakás? Mindkettőre szükség van! Miért

Részletesebben

Társaság a Lakásépítésért Egyesület tevékenysége a magyarországi lakásépítések élénkítése érdekében

Társaság a Lakásépítésért Egyesület tevékenysége a magyarországi lakásépítések élénkítése érdekében Társaság a Lakásépítésért Egyesület tevékenysége a magyarországi lakásépítések élénkítése érdekében Előadó: Dr. Kóczán Béla, partner ügyvéd Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda 1119 Budapest, Bártfai

Részletesebben

Van megoldás! 400 éves lakások magyarországon? Ismerje meg a tényeket!

Van megoldás! 400 éves lakások magyarországon? Ismerje meg a tényeket! 400 éves lakások magyarországon? Ismerje meg a tényeket! Van megoldás! Jövőkép: 400 éves lakások Magyarországon? 2012-ben 10 560 lakás épült hazánkban. Ez az elmúlt 90 év legalacsonyabb lakásépítési száma.

Részletesebben

Intézményi érdekeltségek a SZOL kialakításában

Intézményi érdekeltségek a SZOL kialakításában Intézményi érdekeltségek a SZOL kialakításában Open Society Foundations támogatásával, a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás Kft. közös projektjének keretében készített kutatás összefoglalója

Részletesebben

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ 1909-1913

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ 1909-1913 SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ 1909-1913 kutatás célja: - a magyar szociális lakásépítés kezdetének és kialakulásának bemutatása, ezáltal jobban megismerni

Részletesebben

Lakáskoncepció. 1, Helyzetfelmérés, Helyzetértékelés

Lakáskoncepció. 1, Helyzetfelmérés, Helyzetértékelés , Helyzetfelmérés, Helyzetértékelés Lakáskoncepció JELENLEGI LAKÁSÁLLOMÁNY Az önkormányzati bérlakások tulajdoni összetétel és komfortfokozat szerinti megoszlása komfortfokozat kizárólag önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1042 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat az

Részletesebben

Újbuda lehet a lakásvásárlók Kánaánja

Újbuda lehet a lakásvásárlók Kánaánja Újbuda lehet a lakásvásárlók Kánaánja 2016. június 30. 11:25 portfolio.hu A válság évei alatt drasztikusan lecsökkent a lakásépítési engedélyek száma, aminek következtében évszázados mélypontra zuhant

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

VÁROSI TÉRHASZNÁLAT ÉS IDENTITÁS. Hruscsovka. Antonova Anastasiya G26EJF

VÁROSI TÉRHASZNÁLAT ÉS IDENTITÁS. Hruscsovka. Antonova Anastasiya G26EJF VÁROSI TÉRHASZNÁLAT ÉS IDENTITÁS Hruscsovka Antonova Anastasiya G26EJF Hruscsovka A Hruscsovka ( orosz : хрущёвка, negatív "hruschoby") egy olyan típusú olcsó, betonpaneles vagy téglafalú három-öt emeletes

Részletesebben

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok Teller Nóra Városkutatás Kft./European Observatory on Homelessness 2012. augusztus

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA Dr. Maráczi Zsolt Társaság a Lakásépítésért Egyesület, ügyvezető elnök EU-források felhasználása az energia hatékony lakásberuházásoknál a 2014-2020 közötti időszakban

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

LAKÁS: a hajléktól a lakástermékig egy kis elmélet: Miért különös portéka a lakás?

LAKÁS: a hajléktól a lakástermékig egy kis elmélet: Miért különös portéka a lakás? Lakásfogyasztás 29.12.1. LAKÁS: a hajléktól a lakástermékig egy kis elmélet: Miért különös portéka a lakás? létszükséglet kínálata rugalmatlan, lassan változik aránya a felhalmozásokban nagy a piaci információk

Részletesebben

Fiatalabbra cserélnéd a meglévőt? - Ezekben a kerületekben esélytelen!

Fiatalabbra cserélnéd a meglévőt? - Ezekben a kerületekben esélytelen! Fiatalabbra cserélnéd a meglévőt? - Ezekben a kerületekben esélytelen! 2016. május 31. 06:00 portfolio.hu A lakáspiac fellendülésével ismét egyre több új lakás épül, ennek ellenére az állomány megújulása

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.22.) Ökr. 11. (3) bek. 2009. május 22-ei hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.22.) Ökr. 11. (3) bek. 2009. május 22-ei hatállyal. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló 11/2008. (IV.18.), 46/2007. (XII.20.), 40/2006. (XII.22.), 15/2006. (IV.19.), 25/2004. (V.18.),

Részletesebben

Integrált város- és városkörnyék-fejlesztés Grazban 2000-2020

Integrált város- és városkörnyék-fejlesztés Grazban 2000-2020 Tanulmányút a Zala megye és Stájerország közti együttműködés kialakítására Graz, 2014. április 28. Integrált város- és városkörnyék-fejlesztés Grazban 2000-2020 Christian Nussmüller, Graz városa, városépítési

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.30. COM(2014) 674 final ANNEX 1 MELLÉKLET Végleges jelentés az EBB 2007 és 2014 júniusa között aláírt finanszírozási műveleteire vonatkozóan a 2011. október 25-i 1080/2011/EU

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS MAGYARORSZÁGON 1990-2010

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS MAGYARORSZÁGON 1990-2010 SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS MAGYARORSZÁGON 1990-2010 Szabó Dávid egyéni kutatási témavázlat témavezető: Dobai János opponens: Simon Mariann BME Építőművészeti Doktori Iskola 2013. november 6. A kutatás célja,

Részletesebben

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes A 2016. évi mikrocenzus, kis népszámlálás Célja, hogy két népszámlálás között

Részletesebben

Építési Piaci Prognó zis 2017.

Építési Piaci Prognó zis 2017. Építési Piaci Prognó zis 2017. Világgazdaság Nemsokára az eddigi egymilliárd helyett három milliárd ember fog fejlett országban élni. Az lenne a csoda, ha egy ilyen folyamat nem járna megrázkódtatásokkal.

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

a Képviselő-testület december 16-i nyilvános ülésére A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

a Képviselő-testület december 16-i nyilvános ülésére A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/622/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A lakások és helyiségek

Részletesebben

A Társaság a Lakásépítésért javaslatai a 2002 évtől megvalósítandó Kormányprogram számára

A Társaság a Lakásépítésért javaslatai a 2002 évtől megvalósítandó Kormányprogram számára A Társaság a Lakásépítésért javaslatai a 2002 évtől megvalósítandó Kormányprogram számára 1. Független Minisztérium Az építésügy és a lakástámogatás szervezeti kereteinek reformja szükséges. Az 1. Melléklet

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Lakásépítések ösztönzési lehetőségei a as programozási időszakban

Lakásépítések ösztönzési lehetőségei a as programozási időszakban Önkormányzati lehetőségek a 2014-2020-as időszak uniós forrásainak felhasználásában fenntartható településfejlesztés, energiahatékony építés és felújítás Dr. Maráczi Zsolt Társaság a Lakásépítésért Egyesület,

Részletesebben

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Dr. Váradi Monika Dr. Hamar Anna Dr. Koós Bálint A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Budapest, 2012. április 26. MTA KRTK Fogalmi keretek Szuburbanizáció egy átfogó

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

PTE PMMK részvétele az Intelligens Energia Európa Programban

PTE PMMK részvétele az Intelligens Energia Európa Programban PTE PMMK részvétele az Intelligens Energia Európa Programban Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 2010. április 9. Társasházak energia-hatékony felújítása projekt 2007-2009

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK INGATLANKEZELÉSI ÉS LAKÁSELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK INGATLANKEZELÉSI ÉS LAKÁSELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 080 JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK INGATLANKEZELÉSI

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Lakhatási szegénység

Lakhatási szegénység Lakhatási szegénység Megfelelő lakhatás Lakhatás jogi biztonsága Szolgáltatások, infrastruktúra elérhetősége Megfizethetőség Lakásra való fizikai alkalmasság Akadálymentes Lokáció Kulturális megfelelőség

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

2.2.3 Lakásviszonyok. Újonnan (1998-2002 között) épült lakások aránya 2002. Jelmagyarázat százalék 3.81-11.18 3.01-3.80 2.21-3.00 1.41-2.20 0.38-1.

2.2.3 Lakásviszonyok. Újonnan (1998-2002 között) épült lakások aránya 2002. Jelmagyarázat százalék 3.81-11.18 3.01-3.80 2.21-3.00 1.41-2.20 0.38-1. 2.2.3 Lakásviszonyok A lakáshelyzet Magyarországon 1999-2003 között jelentős mértékben javult, a 90-es évtized visszaesése megállt, a negatív tendenciák a lakásállomány mennyisége és minősége tekintetében

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató Egyesült Siker Alapok Befektetési okhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÓBUDÁN. www.faluhaz.eu

ÓBUDÁN. www.faluhaz.eu www.faluhaz.eu FALUHÁZ PROJEKT ÓBUDÁN Előzmények Az EU 2004. után csatlakozott új tagállamaiban, így Magyarországon is jelentős azon lakóépületek száma, amelyek elmaradott iparosított technológiával készültek,

Részletesebben

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek. Mi a szocpol? A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni

Részletesebben

Időeltolásos tévénézés Magyarországon

Időeltolásos tévénézés Magyarországon www.agbnielsen.hu Időeltolásos tévénézés Magyarországon A 2011. októberi TSV teszt eredményei A digitális műsorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó időeltolásos tévénézést lehetővé tevő eszközök

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára. Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra. BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA.

Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára. Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra. BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA. Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA Bevezető 3 innovatív fővárosi kezdeményezés alapvetően eltérő forrással/szemlélettel

Részletesebben

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft.

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft. KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét nagyon kedvező áron kínálunk megjelenési lehetőséget a jövő

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről 2016. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi beszámolóval teszek eleget az Egyek Nagyközség

Részletesebben

Lakhatási szegénység: kihívások és megoldások

Lakhatási szegénység: kihívások és megoldások Lakhatási szegénység: kihívások és megoldások Teller Nóra Városkutatás Kft. 2011. november 16. Városkutatás Kft. Témák 1. Mi az a lakhatási szegénység? 2. A lakhatás és lakáshoz való hozzájutás megfizethetőségének

Részletesebben

Változási esettanulmány Assen város példáján

Változási esettanulmány Assen város példáján Változási esettanulmány Assen város példáján A kontextus és helyi kihívások bemutatása Assen városa ambiciózus fenntarthatósági célt tűzött ki maga elé,amely keretében 2015-ig (ill. 2020-ig) számos fenntarthatósági

Részletesebben

Ingatlan forgalmi értékbecslés

Ingatlan forgalmi értékbecslés 1. számú példány Ingatlan forgalmi értékbecslés A 9241 Jánossomorja 888 hrsz-ú, természetben Jánossomorja Vasút utca 25. szám alatt fekvő gazdasági épület, udvar megnevezésű forgalmi értékéről Győr, 2015.

Részletesebben

ÚJPESTI KÖZPONTI LAKÓTELEP

ÚJPESTI KÖZPONTI LAKÓTELEP ÚJPEST Máthé Dóra Tátrai Ádám Weiszkopf András BME Építőművészeti Doktori Iskola konzulens: Perényi Tamás DLA Kolossa József DLA Nagy Márton DLA Vincze László DLA 2015. május ÚJPESTI KÖZPONTI LAKÓTELEP

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola TARTALOM "segíts magadon" CIVIL SZERVEZŐDÉS A SZOCIÁLIS LAKHATÁS

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

A szociális lakásügynökségek egy új közösségi bérlakás-rendszerben országos szakpolitikai javaslat főbb elemei

A szociális lakásügynökségek egy új közösségi bérlakás-rendszerben országos szakpolitikai javaslat főbb elemei A szociális lakásügynökségek egy új közösségi bérlakás-rendszerben országos szakpolitikai javaslat főbb elemei Open Society Foundations támogatásával, a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Hidroplánleszálló is volt egykor a Duna újbudai szakaszán

Hidroplánleszálló is volt egykor a Duna újbudai szakaszán Hidroplánleszálló is volt egykor a Duna újbudai szakaszán 2016. július 3. 10:55 portfolio.hu A XI. kerület Budapest fiatalabb kerületei közé tartozik. A terület szentimrevárosi és lágymányosi részei a

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában (A HACS miként lenne képes kiválasztani a térség számára értékesebb vagy nagyobb haszonnal járó projekteket?) Az értékelésről

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-12/2012. Tárgy: Lakások és helyiségek bérleti díja. Mell.: 2 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2009. (III.20.) számú önkormányzati rendelete a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

1 Magyar munkavállalók Ausztriában

1 Magyar munkavállalók Ausztriában 1 Magyar munkavállalók Ausztriában 1. Az élet Ausztriában 1.1 Közérdekű telefonszámok Tűzoltóság: 122 Rendőrség: 133 Mentők: 144 Orvosi ügyelet: 141 Egységes Európai segélyhívó szám: 112 Gyógyszertári

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi. Dr. Mályusz Levente BME Építéskivitelezési Tanszék

Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi. Dr. Mályusz Levente BME Építéskivitelezési Tanszék Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi BME, Építéskivitelezési Tanszék Az európai építési piac Építési-szerelési tevékenység md euróban Németország 250,00 200,00 227,35 221,90 212,80 212,37 214,71

Részletesebben

Lakossági építkezés Magyarországon

Lakossági építkezés Magyarországon MINISZTERELNÖKSÉG Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Lakossági építkezés Magyarországon AZ ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2015 2015. április 17. Nem a kreativitást és innovációt kell szabályozni,

Részletesebben

Közösségi energia miért, hogyan? Rövid bemutató, 2014. tavasz

Közösségi energia miért, hogyan? Rövid bemutató, 2014. tavasz Közösségi energia miért, hogyan? Rövid bemutató, 2014. tavasz Közösségi energia: környezeti igazságosság és energia demokrácia 1. Lakosok bevonásával fut a program (pl. állampolgári ill. közösségi tulajdon)

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Új építésű lakó ingatlanok piacának tendenciái, ezek hatása a fapiacra. Moskovits Pál Otthon Centrum Project Consulting Kft.

Új építésű lakó ingatlanok piacának tendenciái, ezek hatása a fapiacra. Moskovits Pál Otthon Centrum Project Consulting Kft. Új építésű lakó ingatlanok piacának tendenciái, ezek hatása a fapiacra Moskovits Pál Otthon Centrum Project Consulting Kft. Rövid piacfejlődési visszatekintés 1. 90-es évek első fele: - szuburbanizáció

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2007. év MONTESZ ALAPÍTVÁNY 1205 Budapest, Révay utca 22. Fővárosi bíróság 9864 Közhasznú szervezet : 2007. 09. 07. naptól Tartalom 1. A költségvetési támogatás felhasználása 2.

Részletesebben

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról 1 Tájékoztató a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani.

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény Budapest, 2008. október 15. A lengyel ingatlanberuházó- és fejlesztő Echo Investment a mai napon bemutatta a MUNDO Zugló Kerületközpont

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Új Otthon

Részletesebben

Pályázatot nyújtok be az év hó napján kiirt pályázat alapján. 1. Az igényelt lakás címe:.. 2. A pályázó(k) adatai: Pályázó (k) neve:...

Pályázatot nyújtok be az év hó napján kiirt pályázat alapján. 1. Az igényelt lakás címe:.. 2. A pályázó(k) adatai: Pályázó (k) neve:... 1. melléklet 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! A D A T L A P a szociális helyzet alapján történő lakás-pályázat benyújtásához Pályázatot nyújtok be az év hó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben