szociális lakáshelyzet Bécsben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szociális lakáshelyzet Bécsben"

Átírás

1 szociális lakáshelyzet Bécsben kutatási beszámoló Szentirmai Boglárka DLA képzés_ 3. évfolyam_2011/2012 tanév _1. félév témavezető: Vincze László DLA _opponens: Dr. Kerékgyártó Béla Bécs, Ausztria szövetségi fővárosa nem csupán kultúrájának és vendégszeretetének köszönheti a világhírt, hanem a környezetvédelemért való elkötelezettségének, magas szintű szociális biztonságának és kiváló életminőségnek is. - olvasom egy 2008-ban összeállított utazó kiállítás katalógusának bevezető mondatait, melyet az utóbbi 20 év bécsi lakásfejlesztéseinek bemutatásának szenteltek.(1) Életminőség tekintetében Bécs 2007-ben a 3. helyen, az Európai Unión belül pedig 1. végzett a Mercer-tanulmány szerint, és a sikerhez nem kis mértékben járulnak hozzá a lakáspolitika eredményei, olvasom tovább. Ellenőrzöm a legfrissebb adatokat: 2011-ben Bécs világelső. Ezen kívül egyike a legbiztonságosabb városoknak és nagyon erős szociális védőhálót nyúlt lakói számára. A jelek arra mutatnak tehát, hogy a bécsi vezetésnek sikerült megvalósítania azt a célkitűzését, hogy a város lakói elérhető árú, jó minőségű lakáshoz jussanak. Hogyan épül fel a lakástámogatási rendszer, amely ezt az eredmény lehetővé tette? Milyen út áll mögötte és milyen tendenciák mutatkoznak a jövőre nézve? Vannak-e kitapintható nehézségei, gyenge pontjai? Ezek az alapkérdések, amelyekre ebben az átfogó tanulmányban választ kerestem, mielőtt egy szűkebb periódus építészeti kérdéseivel kezdenék foglalkozni. k i t e k i n t é s Ha szociális lakáshelyzetről beszélünk, meg kell jegyezni, hogy különböző országokban mást és mást értenek a szociális lakás fogalma alatt. Az elnevezés országtől függően kapcsolódhat a tulajdonos vagy az építtető személyéhez, utalhat alacsonyabb bérleti díj kategóriára, melynek minőségi vonzatai is lehetnek, a legkararekteresebben pedig az jellemzi, hogy hogyan állapítják meg a támogatásra jogosultak körét. A szemléletmódbeli különbségek miatt az összehasonlító adatok csak hozzávetőlegesen értelmezhetők. Az alábbiakban néhány táblázat következik egy tanulmányból, amely 8 európai országban vizsgálta a szociális lakáshelyzet sajátosságait.

2 A szociális bérlakások teljes lakásállományhoz viszonyított százalékos arányát az alábbi táblázat szemlélteti (2). saját lakás tulajdonú magán bérlakás szociális bérlakás szociális lakások száma Hollandia Ausztria Dánia Svédország Anglia Franciaország Írország Németország Magyarország A tulajdonviszonyokról szólva elmondható, hogy privatizáció különböző mértékben megengedett: Angliában és Írországban évtizedeken keresztül, Hollandiában, Dániában, Ausztriában pedig csak a 90-es évektől nyílt lehetőség bizonyos lakások megvásárlására. A új építésú szociális lakások száma a legtöbb országban jelentősen lecsökkent, a beruházásokban csökkenő állami szerepvállalás mellett egyre nagyobb jelentőséget kap a magántőke. A bérleti díjak megállapításának módjáról és értékéről nyújt információt a következő táblázat. szociális lakás bérleti díjak magánszektor Hollandia használati érték alapján. átlag: 353 /hó szabályozott. átlag: 419 /hó Ausztria költség alapú költség alapú. +10% Dánia költség alapú. átlag: 6.7 /hó szabályozott. valamivel magasabb Svédország működtetővel való megállapodás szerint valamivel magasabb Anglia költség alapú + bevételfüggő piaci alapú Franciaország működtetővel való megállapodás szerint. maximalizálva szabad. emelés szabályozva % Írország bevétel x%-a. átlag: 155 /hó piaci alapú Németország 4-7 /hó bevételtől függően szabad. emelés szabályozva Magyarország hatóságok által meghatározva piaci alapú A legtöbb országban a bekerülési költséggel arányosan állapítják meg a bérleti díjat, ami eredményezheti azt a helyzetet, hogy régebben épült, jobb pozícióban lévő lakásokért jelentősen alacsonyabb összeget kérnek, mint az újabbakért, vagy emiatt marad el az épületek felújítása. Másik jellemző adat, hogy milyen feltételekkel és a társadalom mely szegmense számára elérhető a szociális lakás, illetve bejuthatnak-e a legsérülékenyebb csoportok.

3 % népesség megfelel a feltételeknek legsérülékenyebb csoportok Hollandia 40 65%-uk (speciális lakásszövetkezeti lakások) Ausztria (Bécsben: önkorm.szükséglakások) Dánia 100 önkorm. lakások 25%-a Svédország 100 önkormányzati lakások Anglia Franciaország kategóriafüggő: 80.7 / 65.5 / 30 csak kevéssé kihasznált területeken Írország nagyon korlátozott + Németország 20 + Magyarország nagyon korlátozott + Ausztriában szociális bérlakásnak azokat a lakásokat hívjuk, melyek részben vagy teljes mértékben önkormányzati támogatásból valósultak meg, és ennek fejében az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a támogásra kerülő projekteket minőségi szempontjai szerint kiválassza és a lakások bérleti díját kontroll alatt tartsa. Bécs a szociális lakásszektor szempontjából különleges helyet foglal el Ausztrián belül. Elég egy pillantást vetni a számokra, hogy megértsük az okát: Bécsben a teljes lakásállomány 48%-a a szociális bérlakás kategóriába esik, és ezeknek valamivel több mint a fele ( lakás) önkormányzati tulajdonban van. saját lakás tulajdonú magán bérlakás szociális bérlakás szociális lakások száma Bécs kb.25 kb Ausztria v ö r ö s B é c s Bécsben a szociális lakáspolitika története az 1. világháború utáni időkre nyúlik vissza. A monarchia összeomlását követően megrendezett választások a Szociáldemokrata Párt abszolút többségével végződtek. A város 1922-ben a konzervatív Ausztrián belül független tartománnyá vált, ezáltal lehetőség nyílt az ambiciózus reformtörekvések megvalósítására. Az évtizedek óta mélyülő lakáskrízisre innovatív választ találtak. Az 1934-ig tartó időszakban bevezetett reformokkal modernizálták a város egészét. A fejlesztések anyagi bázisául az újonnan kivetett magas adók szolgáltak. A kormányzat kulcsontosságú témaként kezelte a lakáskérdést, nem csupán lakásokat építtetett, hanem egy szociális utópiát valósított meg: egy életformának nyújtott keretet szociális infrastruktúrával gazdagon ellátott telepeken. A bécsi vezetés építkezései mellett érdemes megemlíteni a telepes mozgalomnak nevezett alulról induló kezdeményezést, mely néhány év alatt 50 sorházas telepen lakást hozott létre rendkívül magas építészeti minőség mellett. A spontán építőmozgalmat az 1. világháborút követő

4 kilátástalan életkörülmények indították be. A tömeg követelésére a város vezetése melléjük állt, és vállalta, hogy telket, építőanyagot és szakmai segítséget nyújt a szövetkezetekbe tömörült telepeseknek, akik kalákában építették fel lakótelepeiket. A munkát a közösségi létesítményekkel kezdték, a szövetkezeti házzal, színházzal, iskolával, a rekreációs területekkel, majd ezután következtek a lakóházak. A közreműködő építészek közt az avantgard követőit találjuk, mint Jozef Frank vagy Adolf Loos, aki egy ideig a Telepes Iroda (Siedlungsamt) főépítésze volt, vagy Margaret Lihotzky, aki itt tervezte a beépített konyha első változatait, ami később 'Frankfurti konyha'-ként vált híressé. A mozgalom szellemiségében sok tekintetben megelőlegezte a 'vörös Bécs' későbbi lakáspolitikáját. (Heuberg siedlung ) Az intenzív lakóházépítés 1923-ban kezdődött, akkorra jöttek létre az adminisztratív feltételek és váltak elérhetővé az anyagi források. Az újonnan bevezetett telekadó, értéknövekedési adó és a lakásadó jelentette a legjelentősebb bevételi forrást egyéb luxusadók, mint a gépkocsi- vagy cselédadó mellett. A lakásadó önmagában a teljes adóbevétel több mint harmadát tette ki. Mértéke egy egyszerű munkáslakás esetén a háború előtti éves bérleti díj körülbelül 2%-a, luxuslakás esetén akár 37%-a. A befektetett összegek közvetlenül nem térültek meg: az újonnan épült munkáslakásokban alkalmazott bérleti díj összege rendkívül alacsony volt, csak a fenntartási költségeket és a banki kamatokat fedezte. A terveket a Városépítési Iroda (Stadtbauamt) építészei készítették, később pályázati úton vagy direkt megbízással külsős építészeket is bevontak, akik magánberuházások híján az államtól függtek. Az 1923-ban összeállított építési program kétféle lakástípust írt elő: egy előszobát, WC-t, konyhát és szobát tartalmazó 35 m2-est, és egy második szobával kiegészített 45 m2-est (később 57m2-re növekedett). Bár méretük elég kicsi, a lakáson belüli WC-vel és vízellátással magasabb használati értéket képviseltek, mint a lakásállomány többi része. A fejlesztések szellemiségére jellemző, hogy minden telep elengedhetetlen részét képezték a szociális létesítmények, ellentétben például a frankfurti telepekkel, ahol a privát tér maximalizálására törekedtek. A lakások mellé műhelyek, közösségi helyiségek, közfürdők, óvodák, iskolák, egészségügyi központok, sportlétesítmények kapcsolódtak. Az ebben a korszakban születő épületekül közül sok rendelkezik egy sajátos bécsi karakterrel: impozáns, monumentalitásra törekvő megjelenésük betudható annak, hogy a közreműködő építészek közül többen Otto Wagner tanítványai voltak. Telepítésükkel felülírják a hagyományos utcaszerkezetet, félprivát udvaraik átjárhatóak, a beépítés százalék körülbelül fele a háború előtti időszak spekulációs építkezéseinek. A lakások a korábbi függőfolyosós rendszer helyett fogatolt elrendezésűek. Bécsben járva minden kerületben találkozhatunk ezekkel a 'munkáspalotákkal', melyek elszórt telepítése valószínűleg politikai okokkal magyarázható. Sokszínűségük ellenére nem nehéz őket felismerni a standardizált elemekről (ajtó, ablakok, korlátok, szaniterek), amelyek alkalmazását a Stadtbauamt előírta. A 'vörös Bécs' 15 éves időszaka alatt körülbelül minőségi bérlakást épített a munkásosztály számára - a korszak végére Bécs minden tizedik lakosa szociális bérlakásban lakott. A szociális lakásépítést először a 20-as évek végén jelentkező gazdasági válság, majd az 1934-ben bekövetkező politikai fordulat és a vele járó adminisztratív változások, végül pedig a háború évei fékezték. (Karl Marx Hof, Reumann Hof, Rabenhof - a teljes lista itt található: jumpie#magwienscroll)

5 a h á b o r ú t k ö v e t ő e n A háborús pusztítások és a nyomában fellépő lakáshiány két feladatra hívta fel a figyelmet: a belső területek sűrűségének csökkentésére és új lakózónák létrehozásának szükségességére a külvárosokban. A termelékenység a 60-as évekre, amikor panelos technológiával kezdenek építeni, évente elérte a lakást, az építészeti minőség viszont messze elmaradt a háború előtti fejlesztésekétől. Ennek oka a korlátozott gazdasági lehetőségeken túl inkább Bécs megváltozott geopolitikai pozíciójában keresendő. A korábban pezsgő kultúrájú nagyváros a nyugati világ perifériájára került alig 60 km-re a vasfüggönytől. A bécsi intellektuális elit nagyrészt megsemmisült a háború alatt, a túlélők közül pedig legtöbben elhagyták az országot. A lakótelepek továbbra is szociális létesítményekkel bőségesen ellátva épültek immár lakáson belüli fürdőszobával, valamint központi fűtéssel és melegvízellátással. Az első panelos technikával készült 5300 lakásból álló lakótelepet, a Grossfeldsiedlungot könnyű kritikával illetni az építéstechnológiából adódó merevségéért és a közlekedési ellátottsággal is sokáig problémák voltak, lakásai viszont nagyméretűek és jól felszereltek. A 70-es években született Alt Erlaa lakótelep magasabb minőségi kategóriát képvisel és ma is népszerűbbek közé tartozik. Érdekes módon ezek a lakótelepek sosem szlömösödtek el - aminek oka lehet a kezdetektől fogva meglévő infrastruktura, a változatos bérlői összetétel és a folyamatos karbantartás. A 80-as évek közepétől került sor a történelmi városszövet átfogó rekonstrukciójára. Ennek keretében modernizálták a 20-as évekbeli telepek bérlakásait is, majd egyre nagyobb figyelmet kaptak az 50-es és 70-es évek közt épült lakótelepek. a z e l m ú l t k é t é v t i z e d A 80-as évektől bekövetkező politikai fordulatok és a nyomukban járó változások átformálták Bécs arculatát ben leomlott a vasfüggöny, 1995-ben Ausztia csatlakozott az Európai Unióhoz. Bécs lakossága 10 év leforgása alatt 1.4-ről 1.6 millióra emelkedett - ekkora lakosságnövekedés a 20.század elején tapasztaltakkal összemérhető. Az évente kb lakást produkáló fejlesztések vezérfonalául az 1994-ben elfogadott Városfejlesztési Terv szolgált (3). A lakások minőségi standardjának folyamatos növekedése mellett (példaul a 70-es évekbeli 27.2 m2/fő a 90- es évekre 34.2 m2/fő-re növekedett) a társadalmi változások lekövetésével egyre nagyobb figyelem fordul a tényleges lakossági igények kielégítése felé. Mik a legfontosabb eszközei az utóbbi két évtized nagy volumenű és szokatlanul magas minőségű építkezéseinek? Az egyik legjelentősebb újítást, a pályázati rendszert 1994-ben vezették be. Az önkormányzati támogatás segítségével megvalósuló projekteket kötelezően pályázati úton választják ki. A szokásos építészeti tervpályázatokkal szemben e pályázatokon beruházók vehetnek részt, és a prezentált projekt gazdasági paramétereit, ökológiai mutatóit és építészeti minőségét egyaránt vizsgálat tárgyává veszik. A különböző szakterületek képviselőiből álló zsűri pontozással dönt a támogatásra kerülő projektekről és a támogatás mértékéről. A nyílt pályázati rendszer a folyamatos fejlődés motorja. Serkenti az együttműködés a szereplők közt, lehetőséget ad arra, hogy minél többen bekapcsolódjanak a tervezés folyamatába és végül a leginnovatívabb projektek valósuljanak meg. A szisztéma garantálja a leggazdaságosabb megoldást legmagasabb építészeti és műszaki minőség mellett.

6 finanszírozás A beruházásoknak nyújtott pénzügyi támogatást a város a provinciák közt elosztott adóbevételekből finanszírozza. A jövedelemadó, társasági adó és a lakáshozzájárulás Bécsre jutó összegéből évente kb. 450 millió eurót költenek lakástámogatásra (4). Ezt az összeget az utóbbi években más forrásokból is kiegészíti a város. Az önkormányzati beruházások száma az utóbbi években drasztikusan lecsökkent, ezeket más konstrukcióban, nem-profitorientált lakásszövetkezetek vagy magánbefektetők bevonásával készülő projektek váltották fel. A magántőke részvétele a szektorban egyre jelentősebb. A város által nyújtott támogatásnak két jellemző módja van: az objektumtámogatás és az egyéni támogatás. A beruházó jellemzően a teljes építési költség 30%-ának megfelelő támogatáshoz jut, ami csökkenti a költségeit és ezáltal a lakások várható bérleti díját.(5) A telket is többnyire a város biztosítja, lévén a támogatási rendszerrel és a szabályozási tervvel olyan feltételeket teremtett, hogy a magánberuházások száma rendkívül alacsony vált: jelenleg az össze épülő lakás (kb ) 90%-a támogatott keretek közé esik. A támogatást adókedvezmény, építési telek illetve hosszú lejáratú (35 év), alacsony kamatozású kölcsönök formájában bocsájtják rendelkezésre. Az egyéni lakástámogatást közvetlenül az alacsony jövedelmű vagy veszélyeztetett háztartásoknak juttatják. Ez a támogatási forma azzal a kontrollal szemben, amit az objektumtámogatás lehetővé tesz, politikai szempontból össze sem hasonlítható. beköltözők Az Ausztriában érvényben lévő felső jövedelemlimit rendkívül magas, így a háztartások nagy része számára a szociális lakás formálisan elérhető (6). Egyéb paraméterek mérlegelése (családi állapot, korábbi lakhely veszélyessége vagy túlzsúfoltsága, munkaképességet befolyásoló tényezők, mint életkor, betegség, fogyaték) segít a tényleges kedvezményezettek kiválasztásában. A szociális lakásszektor ma a középosztály számára biztosít elérhető áron magas minőségű otthonokat szociális infrastruktúrával jól ellátott területen. A szektorból a társadalom legalsó rétegei, a tartósan munkaképtelenek és a hajléktalanok szorulnak ki. Számukra az önkormányzat biztosíthat átmeneti szállást, szükséglakást illetve a segélyszervezetek gondoskodása alá esnek. A jövedelemhatáron túl azonban egyéb feltételeket is teljesíteni kell ahhoz, hogy valaki szociális lakáshoz jusson, és ez a kiszorulók egy másik, egyre jelentősebb csoportjára irányítja a figyelmet. Ausztriában sokáig csak osztrák állampolgárok számára volt nyitott a rendszer, állampolgárság pedig 15 éves legális ausztriai tartozkodás után igényelhető. Ezen a feltételen túl Bécsben két, városban töltött év után lehet a rendszerbe belépni. A kedvezményezettek körét az EU nyomására 2006-ban bővítették ki az Unió tagállamaiból származók számára. A bevándorlók helyzete azonban több szövetségi államban még bizonytalan. Bécsben, ahol számuk a legmagasabb (Bécs lakosságának 30%-a nem osztrák eredetű, körülbelül harmaduk él rendezetlen lakásviszonyok közt) megnyitották előttük az önkormányzati szükséglakásokat és kísérleti projektek keretén belül foglalkoznak az integrációval. Ez utóbbira példa a közt Simmeringben megvalósult Integratives Wohnen nevű projekt. bérleti díj Az önkormányzati bérlakások bérleti díja kötött és a lakás komfortfokozatának függvénye. Négy kategóriát különböztetnek meg A-tól D-ig, összkomfortos lakástól szükséglakásig (7). A besorolás

7 lényegében formális, mivel a 2. világháború után már csak A vagy B kategóriának megfelelő szociális lakások épültek, az alacsonyabb komfortfokozatúak pedig mostanra felújításra kerültek. Az önkormányzati támogatás segítségével épült lakások bérleti díját a bekerülési költséggel arányosan állapítják meg. Ezen lakások bérleti díja állapotuk és egyéb, plusz szolgáltatások függvényében valamivel magasabb, mint az önkormányzati tulajdonban lévőké. A tulajdonos a bérleti díjon nem emelhet, a termelődő profitot lakásépítésbe kell, hogy visszaforgassa. Bár a nem szociális bérlakásszektorban lévő bérleti díjakat közvetlen módon nem alakítják, a rendelkezésre álló nagy mennyiségű és jó minőségű, támogatás felhasználásával épült lakás a piaci ár alá szorítja őket - csupán 10%-kal magasabbak az árak a nem szociális szektorban. Külön érdemes említést tenni a bérlők jogairól. Szociális bérlakásban a bérleti szerződés időkorlát nélküli és átörökíthető, de a magán-bérlakáspiacra is a korlátlan szerződések a jellemzők. A bérlőknek lehetőségük van részt venni az épület mindennapi működtetésében. tervezési modell A projektek sikerének egy másik összetevője a telepek tervezési módszerében rejlik. A lakótelepekre továbbra is mint szociális infrastruktúrával gazdagon ellátott egységekre gondolnak, és a közösségi létesítmények helyét és mennyiségét az 10 évente felülvizsgált Városfejlesztési Tervvel összhangban állapítják meg. A telepek tervezésénél fontos szempont, hogy minden eszközzel elkerüljék a gettók képződését, azaz homogén egységek helyett változatos kialakításúak legyenek. Ez érvényes egyrészt az épületek beépítési módjára, megjelenésére és a lakásokra is. A változatosságot már önmagán garantálja, hogy a különböző épületek más és más építész kezétől származnak és emiatt karakteresen eltérhetnek egymástól. A változatosság azonban a tulajdoni formákban és a bérleti díj összegében is megjelenik, tehát végső soron a lakók szociális összetételében. Találunk egymás szomszédságában különböző mértékben támogatott saját tulajdonú vagy bérelt lakásokat, esetleg magánerőből épített lakóegységeket. A lakások kialakítása igyekszik követni a demográfiai változásokat és reagálni az életmódok sokféleségére. A 'szokványos' kialakítású lakások mellett a lakótelep szövetébe integrálva találunk otthonokat idősek részére gondozószemélyzettel vagy anélkül, többgenerációs otthonokat, lakóegységeket egyedülállók számára, otthondolgozók számára, de készült beruházás olyan kísérleti életmódra is, mint amilyen például a Sargfabrik cohousing közösségéé. Folyamatos feljődésre ad lehetőséget a projektek nyomon követése és a tanulságok elemzése, megvitatása helyi konferenciák keretében, illetve felhasználása későbbi projektek során. A pályázati rendszerből adódóan, ha különböző mértékben is, minden projekt kísérleti jellegű. Létrejött azonban az elmúlt években néhány olyan 'tematikus park'-nak nevezett lakótelep, amelyek jól láthatóvá teszik a fejlődés lehetséges irányait, illetve tanulságosak látni őket abból a szempontból is, hogy milyen engedményekre képesek Ausztiában a hatóságok. Autofreie Mustersiedlung ( ) - Automentes mintatelep - s&s architekten Egyhangú önkormányzati döntés mellett engedélyezték, hogy a lakótelep a lakásonkénti egy parkolóhely biztosításáról szóló jogszabály alól felmentést kapjon. Az így megtakarított összeget a lakók együttműködésével kialakított program szerint közösségi létesítményekre fordították. A 244 darab 1-5 szobás lakáshoz csak néhány közösen használt autó tartozik. Az épület alacsony energiafogyasztású, ahogyan a maximális 50 kw/m2/év határérék betartása 1998 óta az összes támogatásban részesülő beruházásnál alapfeltétel. Ezenkívül szürkevíz, napenergia és talajhő hasznosító rendszerekkel is van szerelve.

8 Compact City ( ) - BUSarchitektur Lakások és munkahelyek szövete 59 lakással, műhelyekkel, irodákkal, üzletekkel és éttermekkel. A fejlesztést 1998-ban az Otto Wagner Urban Development díjjal jutalmazták. Sargfabrik ( ) - BKK-2 A Sargfabrik nem csupán lakást nyújt a beköltözőnek, hanem egy aktív közösség tagjává válhat. A cohousing rendszerben működö épületben a szabadidős helyiségeken kívül egyéb funkciók is, mint a mosoda vagy autóhasználat megosztottak. A 73 lakóegységen kívül óvoda, előadóterem, kávézó, törökfürdő, úszómedence található az épületben, amelyeket ellenszolgáltatás fejében a környéken lakók is használhatnak. Integratives Wohnen ( ) - Schluder-Kastner A 112 lakásos kísérleti lakótelep a bevándorlók beilleszkedését hivatott segíteni egy integrációs program részeként felerészt osztrák, felerészt különböző országokból származó bevándorló lakókkal. Az osztrák lakáspolitika nagyon zárt, 2006-ban uniós nyomásra kénytelen volt megnyitni a szociális lakásszektort a tagállamokból származók számára, de bevándorlóknak még mindig szinte lehetetlen bejutniuk. AM Mühlweg ( ) - Kaufmann-Riess-Dietrich Négyszintes tömbökből álló, 254 lakást tartalmazó lakópark. Az épületek tartószerkezete és burkolatai fából vagy fa alapanyagú termékekből készültek. A beruházást a bécsi építési szabályzat 2001-es módosítása tette lehetővé, amely engedélyezte a többszintes, faszerkezetű épületek emelését a városon belül. Az épületek alacsony energiafogyasztású vagy passzív házak megújuló energiaforrások használatával kiegészítve. kommunikáció A további fejlődés és az eddigi eredmények sikerességének egyik záloga a folyamatos kommunikáció a különböző szakterületek képviselőivel és a programra vonatkozó információk elérhetősége. A lakhatás különböző aspektusait vizsgáló kutatási beszámolók (például a kísérleti projekteket értékelő tanulmányok, közösségi kertek kialakítási lehetőségét vizsgáló jelentés, lakók elégedettségét vizsgáló felmérés) mindenki számára hozzáférhetőek az interneten a város által működtetett Wiener Wohnbau Forschung (Bécsi Lakáskutató Intézet) honlapján, valamint ugyanitt workshopokról, konferenciákról is tájékozódhatunk (8). A potenciális lakáskeresők, érdeklődők a városban megtalálható irodákban vagy az interneten a Wohnservice Wien oldalon (9) tájékozódhatnak a már elérhető lakásokról illetve a tervezés vagy kivitelezés alatt álló projektekről. A honlapon megtalálhatóak a lakás alap paraméterei, a bérleti díj és az esetleges foglaló összege, valamint a lakás típusa (új építésű/felújított, bérlakás vagy megvásárolható ingatlan). Regisztrációt követően lehetőség van feljelentkezni a várólistára vagy - megvásárolható lakás esetén - közvetlenül felvenni a kapcsolatot az ingatlanfejlesztővel. Ugyanezen a honlapon Bécs térképén megjelölve gondosan összeállított oldalakon részletes információt kaphatunk a város tulajdonában lévő szociális bérházakról az épület rövid leírásával, történetével és az építész személyéről egészen a 2000-es évekig.

9 A bécsi modell egyedülálló és láthatóan nagyon sikeres, közel 100 éve fennálló és folyamatosan fejlődő, alkalmazkodó rendszer. A városi lakosság 60%-ának, az alacsony jövedelmű háztartásoknak és a középrétegeknek nyújt magas minőségű otthont - segítségével többé-kevésbé megvalósulni látszik a társadalmi kiegyenlítettség utópiája. Olyannyira sikeres, hogy európai kontextusban mint követendő példáról beszélnek róla. A város a saját tulajdonú és a támogatás segítségével épült lakásokkal Bécs lakásállományánák 50% felett gyakorol kontrollt, ami elég jelentős ahhoz, hogy a piacra komoly stabilizáló hatással legyen. Ennek megfelelően képes általánosan alacsonyan tartani a lakások vételárát és bérleti díjait a többi nyugat-európai ország városaihoz képest. Viták vannak arról, mennyire lehetséges exportálni egy politikailag és ideológiailag ennyire helyhez kötött modellt. (Elég, ha arra gondolunk, hogy Bécsben a 2. világháborút és a közvetlen megelőző időszakot leszámítva minden választáson a szociáldemokraták nyertek és abszolút többségüket is csupán két ízben vesztették el.) Helyhez kötött annyiban is, hogy a bevándorlás következtében Bécs lakossága ugrásszerűen megnőtt az elmúlt évtizedekben és folyamatos növekedésben van, ami állandó igényt támaszt a szociális bérlakáspiacon. A 2000-es évek jobboldali vezetése óta van jelen egy pénzügyi és jogi érvekkel alátámasztott nyomás a lakások privatizációja és a piac liberalizálása mellett. A privatizáció az állam tulajdonában lévő szociális bérlakásokat érintette, ami igen csekély mennyiség. A lakásszövetkezeti lakások megvásárlására 1994-óta van lehetőség 10 év bérlet után, ha a tulajdonos szövetkezet az eladás mellett dönt.

10 Jegyzetek: (1) Housing in Vienna, kurátor: Architekturzentrum Wien A kiállítás megnyitójára január 21-én került sor Bécsben, jelenleg Kínában kiállítva. (2) forrás: Social housing in Europe, LSEPS, 2007 (3) STEP (Stadtentwicklungsplan), VárosfejlesztésI Terv. Az érvényben lévő városfejlesztési terv alapkoncepcióját Bécs városára Ronald Rainer dolgozta ki a 60-as évek elején. Az infrastrukturával megfelelően ellátott lakóterületek, munkahelyek, szükséges szociális létesítmények sugárirányú sávok mentén épülnek ki, köztük mélyen, egész a városközpontig benyúló zöld ékekkel. Az évek folyamán újra és újra aktualizált terv jelentős módosítására 1994-ben került sor a vasfüggöny leomlását követő geopolitikai változások miatt. A STEP94 10 fejlesztési axist jelöl meg. (4) az adatok Wolfgang Förster tanulmányából származnak (5) 1 m2 hasznos alapterület költsége mindent összevetve , ehhez járul még a telekár, ami legfeljebb 218 /m2. A támogatás jellemzően a költségek harmadát fedezi. (6) Egy személy esetén a nettó havi jövedelem nem haladhatja meg a t, az éves pedig a t. (7) Az 1 m2-re eső nettó bérleti díj legfeljebb 5-6 (8) Wiener Wohnbau Forschung (9) https://www.wohnservice-wien.at/ Felhasznált irodalom: Social housing in Europe London School of Economics and Political Sciences, 2007 Wolfgang Förster: 80 years of social housing in Vienna (http://www.wien.gv.at/english/housing/promotion/pdf/socialhous.pdf) Housing in Vienna: Innovative, social and ecological kiállítási katalógus, 2008 Casabella, 1999 március arc' 6 (2001): Bécs - a koporsógyári lakóházkísérletek rövid története és tanulságai

Társaság a Lakásépítésért Egyesület tevékenysége a magyarországi lakásépítések élénkítése érdekében

Társaság a Lakásépítésért Egyesület tevékenysége a magyarországi lakásépítések élénkítése érdekében Társaság a Lakásépítésért Egyesület tevékenysége a magyarországi lakásépítések élénkítése érdekében Előadó: Dr. Kóczán Béla, partner ügyvéd Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda 1119 Budapest, Bártfai

Részletesebben

Intézményi érdekeltségek a SZOL kialakításában

Intézményi érdekeltségek a SZOL kialakításában Intézményi érdekeltségek a SZOL kialakításában Open Society Foundations támogatásával, a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás Kft. közös projektjének keretében készített kutatás összefoglalója

Részletesebben

Lakáskoncepció. 1, Helyzetfelmérés, Helyzetértékelés

Lakáskoncepció. 1, Helyzetfelmérés, Helyzetértékelés , Helyzetfelmérés, Helyzetértékelés Lakáskoncepció JELENLEGI LAKÁSÁLLOMÁNY Az önkormányzati bérlakások tulajdoni összetétel és komfortfokozat szerinti megoszlása komfortfokozat kizárólag önkormányzati

Részletesebben

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS MAGYARORSZÁGON 1990-2010

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS MAGYARORSZÁGON 1990-2010 SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS MAGYARORSZÁGON 1990-2010 Szabó Dávid egyéni kutatási témavázlat témavezető: Dobai János opponens: Simon Mariann BME Építőművészeti Doktori Iskola 2013. november 6. A kutatás célja,

Részletesebben

2.2.3 Lakásviszonyok. Újonnan (1998-2002 között) épült lakások aránya 2002. Jelmagyarázat százalék 3.81-11.18 3.01-3.80 2.21-3.00 1.41-2.20 0.38-1.

2.2.3 Lakásviszonyok. Újonnan (1998-2002 között) épült lakások aránya 2002. Jelmagyarázat százalék 3.81-11.18 3.01-3.80 2.21-3.00 1.41-2.20 0.38-1. 2.2.3 Lakásviszonyok A lakáshelyzet Magyarországon 1999-2003 között jelentős mértékben javult, a 90-es évtized visszaesése megállt, a negatív tendenciák a lakásállomány mennyisége és minősége tekintetében

Részletesebben

VÁROSI TÉRHASZNÁLAT ÉS IDENTITÁS. Hruscsovka. Antonova Anastasiya G26EJF

VÁROSI TÉRHASZNÁLAT ÉS IDENTITÁS. Hruscsovka. Antonova Anastasiya G26EJF VÁROSI TÉRHASZNÁLAT ÉS IDENTITÁS Hruscsovka Antonova Anastasiya G26EJF Hruscsovka A Hruscsovka ( orosz : хрущёвка, negatív "hruschoby") egy olyan típusú olcsó, betonpaneles vagy téglafalú három-öt emeletes

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

ÚJPESTI KÖZPONTI LAKÓTELEP

ÚJPESTI KÖZPONTI LAKÓTELEP ÚJPEST Máthé Dóra Tátrai Ádám Weiszkopf András BME Építőművészeti Doktori Iskola konzulens: Perényi Tamás DLA Kolossa József DLA Nagy Márton DLA Vincze László DLA 2015. május ÚJPESTI KÖZPONTI LAKÓTELEP

Részletesebben

Lakhatási szegénység

Lakhatási szegénység Lakhatási szegénység Megfelelő lakhatás Lakhatás jogi biztonsága Szolgáltatások, infrastruktúra elérhetősége Megfizethetőség Lakásra való fizikai alkalmasság Akadálymentes Lokáció Kulturális megfelelőség

Részletesebben

Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi. Dr. Mályusz Levente BME Építéskivitelezési Tanszék

Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi. Dr. Mályusz Levente BME Építéskivitelezési Tanszék Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi BME, Építéskivitelezési Tanszék Az európai építési piac Építési-szerelési tevékenység md euróban Németország 250,00 200,00 227,35 221,90 212,80 212,37 214,71

Részletesebben

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek. Mi a szocpol? A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni

Részletesebben

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról 1 Tájékoztató a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

1 Magyar munkavállalók Ausztriában

1 Magyar munkavállalók Ausztriában 1 Magyar munkavállalók Ausztriában 1. Az élet Ausztriában 1.1 Közérdekű telefonszámok Tűzoltóság: 122 Rendőrség: 133 Mentők: 144 Orvosi ügyelet: 141 Egységes Európai segélyhívó szám: 112 Gyógyszertári

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Változási esettanulmány Assen város példáján

Változási esettanulmány Assen város példáján Változási esettanulmány Assen város példáján A kontextus és helyi kihívások bemutatása Assen városa ambiciózus fenntarthatósági célt tűzött ki maga elé,amely keretében 2015-ig (ill. 2020-ig) számos fenntarthatósági

Részletesebben

A szociális lakásügynökségek egy új közösségi bérlakás-rendszerben országos szakpolitikai javaslat főbb elemei

A szociális lakásügynökségek egy új közösségi bérlakás-rendszerben országos szakpolitikai javaslat főbb elemei A szociális lakásügynökségek egy új közösségi bérlakás-rendszerben országos szakpolitikai javaslat főbb elemei Open Society Foundations támogatásával, a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás SAJTÓKÖZLEMÉNY Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás Részletek a Kormány új Otthonteremtési Programjáról A Kormány új Otthonteremtési Programjának főbb célkitűzése, hogy megállítsa a lakásépítések

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? VÁRADI METAL KFT. Váradi Metal Kft. Rövid története A cég 1993-ban alakult Váradi és Társai Kft.

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

Időeltolásos tévénézés Magyarországon

Időeltolásos tévénézés Magyarországon www.agbnielsen.hu Időeltolásos tévénézés Magyarországon A 2011. októberi TSV teszt eredményei A digitális műsorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó időeltolásos tévénézést lehetővé tevő eszközök

Részletesebben

Szociális Lakásügynökségek (a szociális lakásrendszer kiépítésének egy lehetséges alternatívája)

Szociális Lakásügynökségek (a szociális lakásrendszer kiépítésének egy lehetséges alternatívája) Szociális Lakásügynökségek (a szociális lakásrendszer kiépítésének egy lehetséges alternatívája) Hegedüs József, Városkutatás Kft. Habitat 15, Lakhatási szegénység Magyarországon problémák és megoldások

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A közterületen élőkkel kapcsolatos célkitűzések és jó gyakorlatok a nyugat-európai hajléktalan-stratégiákban

A közterületen élőkkel kapcsolatos célkitűzések és jó gyakorlatok a nyugat-európai hajléktalan-stratégiákban 1. dia A közterületen élőkkel kapcsolatos célkitűzések és jó gyakorlatok a nyugat-európai hajléktalan-stratégiákban 1 2. dia Európai kontextus 2008. Európai Parlament határozata az utcai hajléktalanság

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

K É R E L E M fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatására. Az igénylő adatai (tel.sz.: ) A házastárs adatai (tel.sz.

K É R E L E M fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatására. Az igénylő adatai (tel.sz.: ) A házastárs adatai (tel.sz. K É R E L E M fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatására Az igénylő adatai (tel.sz.: ) A házastárs adatai (tel.sz.: ) 1. Neve: (asszonyoknál leánykori név is) 2. Lakóhelyének

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 6/1997.(1998.I.1.) számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az árak megállapításáról

Részletesebben

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót!

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Az Önkormányzati Hivatal tölti ki! Iktatószám:.. Sorszám:.. L A K Á S I G É N Y L É S I K É R E L EM A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Zsana Önkormányzata tulajdonában

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert. KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Dr. Felkai

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag

Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag 1 / 10 Ikt. sz.:i.2-96/2005. Üi.: Dr. Benák Ágnes ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra J a v a s l a t pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

ELI Science Park 2014-2020

ELI Science Park 2014-2020 ELI Science Park 2014-2020 Inkubátor Ház fejlesztés Együttműködés Befektetés Szeged, 2014. október 29. ELI Science Park Inkubátorház fejlesztési koncepciója Vízió: az SZTE és gazdasági szereplők együttműködésére

Részletesebben

Díjnyertes passzívházak 2010-ben

Díjnyertes passzívházak 2010-ben Díjnyertes passzívházak 2010-ben Bemutatjuk 2010 díjnyertes passzívházait. Lakóházak, irodaépületek, közösségi ház, levéltár, tornacsarnok funkciójú passzívházak kaptak 2010-ben építészeti nívódíjat a

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 2/1995. (I.25.) rendelete a fiatal házasok els lakáshoz jutásának támogatásáról1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a helyi

Részletesebben

Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag (2 db)

Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag (2 db) Ikt. sz.:i.2-27 /2006 ELŐTERJESZTÉS Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag (2 db) Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

Új építésű lakó ingatlanok piacának tendenciái, ezek hatása a fapiacra. Moskovits Pál Otthon Centrum Project Consulting Kft.

Új építésű lakó ingatlanok piacának tendenciái, ezek hatása a fapiacra. Moskovits Pál Otthon Centrum Project Consulting Kft. Új építésű lakó ingatlanok piacának tendenciái, ezek hatása a fapiacra Moskovits Pál Otthon Centrum Project Consulting Kft. Rövid piacfejlődési visszatekintés 1. 90-es évek első fele: - szuburbanizáció

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

A Társaság a Lakásépítésért javaslatai a 2002 évtől megvalósítandó Kormányprogram számára

A Társaság a Lakásépítésért javaslatai a 2002 évtől megvalósítandó Kormányprogram számára A Társaság a Lakásépítésért javaslatai a 2002 évtől megvalósítandó Kormányprogram számára 1. Független Minisztérium Az építésügy és a lakástámogatás szervezeti kereteinek reformja szükséges. Az 1. Melléklet

Részletesebben

A hozzászólás főbb pontjai

A hozzászólás főbb pontjai Lakáspolitika és társadalmi kirekesztődés tanulságok és kitörési lehetőségek Hegedüs József VÁROSKUTATÁS KFT A hozzászólás főbb pontjai A lakáspolitika szerepe a jóléti rendszerváltásban paradigmaváltás

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Javaslat önkormányzati lakbér csökkentésre. Összeállította : MSZP frakció nevében dr. Váradi Attila önkormányzati képviselő

Javaslat önkormányzati lakbér csökkentésre. Összeállította : MSZP frakció nevében dr. Váradi Attila önkormányzati képviselő Vác Város Képviselő-testülete Készült a testület 2013.11.21-i ülésére Javaslat önkormányzati lakbér csökkentésre Összeállította : MSZP frakció nevében dr. Váradi Attila önkormányzati képviselő Törvényességi

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-án tartandó ülésére Tárgy: tájékoztató üres önkormányzati bérlakások tervezett hasznosításáról, javaslat üres önkormányzati

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról ÚJ

Részletesebben

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Elérhetőségünk: 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I. em. 4.

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Elérhetőségünk: 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I. em. 4. Módosuló reklámadó A parlament által elfogadott módosítás jelentősen érinti a korábbi szabályozást, így bővíti az adó fizetésére kötelezett adóalanyok körét is. A módosítás főbb pontjai így az alábbiak:

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András Pénzügyi lízing Széchenyi István Egyetem KGYK Sándorfi András Lízing története, fogalma Papok-földművesek Urak-rabszolgák II. Világháború után Amerikában 70-es évektől hazánkban A lízing olyan bérbevételi,

Részletesebben

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül

Részletesebben

Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára. Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra. BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA.

Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára. Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra. BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA. Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA Bevezető 3 innovatív fővárosi kezdeményezés alapvetően eltérő forrással/szemlélettel

Részletesebben

AZ RB ÉS AZ OECD 2015. ÉVI KONZULTÁCIÓJA

AZ RB ÉS AZ OECD 2015. ÉVI KONZULTÁCIÓJA AZ RB ÉS AZ OECD 2015. ÉVI KONZULTÁCIÓJA INFRASTRUKTÚRA-TERVEZÉS ÉS BERUHÁZÁSOK A KÜLÖNBÖZŐ KORMÁNYZATI SZINTEKEN: JELENLEGI KIHÍVÁSOK, TAPASZTALATOK ÉS LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK Miért érdemes kitölteni ezt

Részletesebben

Hogyan tovább energetikai követelmények?

Hogyan tovább energetikai követelmények? Hogyan tovább energetikai követelmények? Dr. Csoknyai István BME egyetemi docens MEPS KONFERENCIA BME 2009. május 20. Tartalom 1. rész: 2002/91/EK IRÁNYELV 2. rész: Átdolgozó javaslat (2008/0223) I. rész

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai Második éved mottója: Humanations 2011/2012-es tanulmányi év I. Általános rendelkezések 1. Az ösztöndíj-program célja a CSR filozófia és a jelen gazdasági világban

Részletesebben

FORDÍTÁSI MUNKA. Claire Gourmet, A szociális lakásszektor Európában

FORDÍTÁSI MUNKA. Claire Gourmet, A szociális lakásszektor Európában Claire Gourmet, A szociális lakásszektor Európában Készítette: Nagy Orsolya 2011. március 20 Készült: Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN.

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25.

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25. Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 1 Az FHB Otthontérkép már most további információkkal bővül! A 2012. április 16-án bemutatott Otthontérkép alkalmazás újabb statisztikai adatokkal került

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásról A rendelet 2014. május 05-én kihirdetésre került. Dr. Menyhárt Anett

Részletesebben

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft.

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Lakáshitelek Lakástakarékpénztár Kamattámogatott lakáshitel Zöld hitelek Zöld hitel - K&H Energia takarékos finanszírozás Erste Ökohitel UniCredit Új Széchenyi-terv

Részletesebben

Digró és Noha. BME, Építőművészeti Doktori Iskola. A kicsi szép éve 2012_2013

Digró és Noha. BME, Építőművészeti Doktori Iskola. A kicsi szép éve 2012_2013 Digró és Noha BME, Építőművészeti Doktori Iskola A kicsi szép éve 2012_2013 Digró és Noha előzmények 2012. október - 2013. június Alkotás-kutatási projektbemutató a BME Építészmérnöki Kar, Építőművészeti

Részletesebben

A magyarországi lakásszükséglet felmérése és jövőbeli várható alakulásának előrejelzése

A magyarországi lakásszükséglet felmérése és jövőbeli várható alakulásának előrejelzése A magyarországi lakásszükséglet felmérése és jövőbeli várható alakulásának előrejelzése Bevezetés A lakáspiaci keresletre ható főbb társadalmi-demográfiai trendek A lakáspiac kínálati oldala: a lakásállomány

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoport Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 Pécs, Pf.:40 72/533-800

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Új Otthonteremtés: hazai építőanyag-gyártók az új lakóépület-építések ösztönzéséért

Új Otthonteremtés: hazai építőanyag-gyártók az új lakóépület-építések ösztönzéséért SAJTÓINFORMÁCIÓ Új Otthonteremtés: hazai építőanyag-gyártók az új lakóépület-építések ösztönzéséért Budapest, 2014. szeptember 16. - "Új Otthonteremtés" címmel új lakóépületek építését ösztönző javaslatcsomagot

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető.

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Társadalmi egyeztetés A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének a

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 22/2015. (V. 28.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Magyarország

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-12/2012. Tárgy: Lakások és helyiségek bérleti díja. Mell.: 2 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++ Kiváló energetikai minőség okostéglával! A+++ Megoldás falazatra Miért fontos a megfelelő téglaválasztás? Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell

Részletesebben

Energiamegtakarítás. közösen, közösségben

Energiamegtakarítás. közösen, közösségben Energiamegtakarítás közösen, közösségben Tartalom Egy kis elmélet A hosszú távú viselkedésváltozás motiválása Miért jók a közösségek? Sikeres közösségek Viselkedésváltozás: Az alapok Végső cél: hosszú

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

Kormányzati és innovációs negyed

Kormányzati és innovációs negyed Kormányzati és innovációs negyed a felvirágzó, új belvárosban www.corvinsetany.hu Corvin Sétány pályázati előnyök Már meglévő koncepció Az előírt irodai nagyságot tudjuk biztosítani Megvalósítás indulásra

Részletesebben