Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának évi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi"

Átírás

1

2 2 Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának évi startmunkán belüli értékteremtő közfoglalkoztatásáról A belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva évben valamennyi hátrányos helyzetű kistérségben- köztük a Szerencsi kistérségben is- újra elindította a Startmunka programokat. A program támogatása / bér + járulék + dologi kiadás /, ezek a programok a korábbi évek lehetőségeivel szemben száz százalékos támogatással lettek indítva, nem kellett hozzá önerőt rendelni, eszközvásárlásra is kaptunk lehetőséget. Pályázatunk elengedhetetlen része volt a közmunkások által elvégzendő tevékenységekre készített munkaprogramok, melyeknek ésszerűnek, takarékosnak, költség hatékonynak kellett lennie a tervezéstől a megvalósításig. Tehát számba kellett vennünk lehetőségeinket, gazdasági környezetünket, a végrehajtáshoz szükséges létszámot, eszközt, anyag és infrastruktúrát, valamint a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési tervet is. Önkormányzatunk arra törekedett, hogy a Startmunka programokból minél többet megvalósítson. El kellett dönteni, jó gazda gondosságával, hogy melyek azok a projektek, amik nagyközségünkben hasznosíthatók. Meg kellett tervezni a projektek időtartamát, a foglalkoztatni kívánt összes létszámot, a saját forrást, a programok szakmai tartalmát, ezen belül az igényelt költségek szakmai indokoltságát, munkatervet és a foglalkoztatások ütemezését. A program keretében Önkormányzatunk öt projekttípus támogatására adott be pályázatot, amelyeket meg is nyert: Téli-és egyéb értékteremtő, 32 fő Bio-és megújuló energiafelhasználás, 25 fő Mezőgazdasági, 21 fő Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, 43 fő Mezőgazdasági földutak rendbetétele 25 fő Tehát mindösszesen 146 fő közfoglalkoztatott munkavállaló után járó bér és járulékaira, illetve a dologi költségeire Ft támogatást nyertünk. Az ötödik láb a Bio-és megújuló energiafelhasználás kazánprogram, aminek megépítését és a beruházás befejezését május 31-ig kellett végrehajtanunk. A beszámolómban az értékteremtő feladatainkról szeretnék Önöknek beszámolni egy pár szóban. A Téli és egyéb értékteremtő startmunka projekten belül három önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítási, karbantartási munkálataira pályáztunk / hőszigetelés, tető héjazat csere, nemes v a k o l a t, c s a t o r n á z á s, villanyszerelés, beltéri burkolat csere, járdaépítés, kerítés karbantartás, festés stb. Ezek az épületek: az egyik az úgynevezett Rendőr Szolgálati lakás /3565. Tiszalúc, Bocskai u.2-4/, a másik a Füzes Vendégház / Tiszalúc, Alkotmány u /, a harmadik a Szociális Iroda /3565. Tiszalúc, Táncsics u.16./ Mindhárom épület megérett a felújításra, a tetők beáztak, külső szigetelésre és burkolásra is szükségük volt. Mindhárom épület tetőcseréje, szigetelése és csatornázása, festése stb. értékteremtő és a benne résztvevő embereknek szakmai kihívás is, nem utolsó sorban pénzkereseti lehetőség is. A felsorolt munkálatok vel indultak és ig tartanak. Beruházási és dologi költségekre: ,- Ft-ot, Működési költségre: Ft-ot nyertünk, tehát közvetlen költség összesen: ,-Ft, ami hozzájárul a három épület eredményes és színvonalas felújításához. Ezek az épületek önkormányzatunk szűkös anyagi helyzete miatt valószínű, hogy nem kerültek volna felújításra. Szeretnék még kitérni a Bio- és megújuló energiafelhasználás kazánprogramunkra. A beruházást az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan területére, Tiszalúc, Táncsics u. 9. szám alá, vagyis a Szociális Iroda épületének és a mellette álló faháznak a fűtés kiváltására terveztük. A programunk célja a gázfüggőség csökkentése, biomasszát hasznosító kazánnal. A rendelkezésre álló központi fűtési rendszer kiegészítése megtörtént egy biomassza kazán beépítésével. A kialakított fűtési rendszer zárt rendszerű, zárt tágulási tartállyal biztosított. A radiátoros oldalt egy puffertároló választja el. A kazánházba egy ROJEK PK 60 típusjelű kazán került telepítésre. A fűtési rendszer hidraulika stabilitása egy 1500 l-es puffertároló beépítésével lett megoldva. A fűtés keringetését és hőszabályozását a primer oldalon egy WILO típusú szivattyú látja el. A kazán füstgázelvezetésére ø 180 mm szerelt alu. 1 kémény került felszerelésre, továbbá megfelelő méretű helység kialakítására is sor került, a tüzelőanyag tárolására. Ez a program től indult, és ig fog tartani. A tervezett feladatok ellátására 2 fő munkaerő alkalmazására kaptunk lehetőséget, a 2 fő dolgozó fűtési időszakban a Szociális iroda és az Erdért faház mindennapi fűtését végzi, a késő tavaszi és a nyári időszakban a fűtőanyag kitermelésénél, aprítékolásánál és a tároló helyre való beszállításánál segédkezik. Beruházási és dologi költségekre Ft-ot nyertünk, amiből a fentebb említetteket megvalósítottuk. A fűtőanyag előállítása a Bio-és megújuló energiafelhasználás program keretein belül adott, a két projekt így kapcsolódik össze, a kitermelt nagy mennyiségű és újratermelődő fahulladék pedig intézményünk gázfűtését fogja reményeink szerint 2

3 3 kiváltani. Ezekkel a lehetőségekkel élni kell a Bio-és megújuló energetikai sajátosságokat figyelembe véve, olyan többleteket lehet elérni (megtakarítást), ami a falu életminőségét növeli, valamint az Önkormányzatunk szolgáltatási színvonalát is emeli, a fejlődés ütemét meggyorsítja. Az is biztos, hogy ugyancsak kiemelt feladatot fog tőlünk követelni, ránk róni kazánprogramunk, ahol szó szerint a bokortól a fűtőanyagig kell megterveznünk feladatainkat, de a megtérülési idő rövidsége miatt bizakodók vagyunk. A Startmunka programok pozitívan értékelhetők, a közfoglalkoztatás megújult rendszerében kiemelt fontosságú, hogy az álláskeresők munkája új értéket teremtsen. Egyrészről az értékteremtő foglalkozás oldaláról, másrészről (nem mellékes az sem), hogy a programok keretében nagy értékű tárgyi eszközök is beszerzésre kerültek, melyek a további években is jól szolgálják majd tevékenységek eredményes folytatását. A munkaterápia a közösségi szemléletformálás, a rendszeres munkába járás, a rendszeres és következetes eszközök alkalmazása kell, hogy segítse a jövőben a N agyközségünkben az utóbbi i d ő b e n e r ő t e l j e s e n e l s z a p o r o d o t t a település sérelmére elkövetett vandál rongálás. A Petőfi utcán lévő díszfák ágait letördelik, a N é p k e r t b e n található játszótér kerítését kitörték, elvitték, a mélyebb csapadékvíz árkok mellett épített korlátokat, - melyek baleset védelmet is szolgálnak sorozatosan megrongálják, a meglévő beültetett virágládákat tönkreteszik illetve a beültetett virágokat kiszedik. Lehetőségünkhöz mérten ezek pótlását, javítását elvégezzük, de több helyen a korlátokat kiszedjük, a virágládákat megszüntetjük, mert nincs értelme a javításnak, pótlásnak. Az utca névtáblákat oly mértékben tették tönkre, hogy javíthatatlanok, ezeket megszüntettük. Anyagi lehetőségünk függvényében újakat készítünk, az ide érkezők, és átutazók tájékoztatására. A település különböző területein, de különösen a Református templom és az 56-os tér környékén s o r o z a t o s a z i l l e g á l i s szemétlerakás. Sajnos eddig nem sikerült az elkövetőket tetten érni, de az elkövetkező időben nagyobb hangsúlyt fektetünk a t e r ü l e t m e g f i g y e l é s é r e. Amennyiben sikerül lefülelni az elkövetőt (elkövetőket) szigorú büntetésre számíthat. Nem értem mi indokolja az illegális szemétlerakást, hiszen a településen szervezett szemétszállítás van, ezen felül munkavállalásukat. Startmunka programok tehát szükségesek a település mindennapi problémáinak, a foglalkoztatási gondjainak megoldásához. Nagyközségünkben az Önkormányzat az egyedüli nagyobb foglalkoztató, a problémák megoldása nemcsak jól megírt programot, hanem elsősorban mindennapos törődést igényel, egyre többet kell tennünk a kibillent egyensúly helyreállítása érdekében. A Startmunka programban való részvétel az álláskeresők elsődleges munkaerő-piaci esélyeit javítja, magasabb bevételeket biztosít a családoknak, az önkormányzat pedig feladatai ellátásához kap a közmunkások alkalmazásával jelentős segítséget. Fontosnak tartjuk a hatékony kommunikációt, melynek egyik fő csatornája az önkormányzati folyóirat, mely révén igyekszünk bemutatni és elfogadtatni az általunk foglalkoztatottak munkáját és munkájuknak eredményeit. Fontos azonban, hogy a közfoglalkoztatás nem lehet végleges megoldás egy munkavállaló számára sem, hiszen célnak az elsődleges munkaerő-piacon való részvételt kell tekintenünk! Majdanics László polgármester lomtalanítást is végzünk minden évben. Sokan panaszkodnak, hogy ne m akarna k s z e m é t d í j a t f i z e t n i, mondván nekik nincs szemetük, lenne, ha nem a közút mellett, vagy a fent említett helyen szórnák szét. Nagyon sok lakás előtti terület szemetes, gazos, a füvet nem nyírják, pedig ez állampolgári kötelesség. Úgy vélem a nyitott szemmel járók ezt észlelik, azok számára készítettük a mellékelt fotókat, akik eddig nem figyeltek fel ezekre a problémákra. Most, hogy megkezdődött az iskolai szünidő, még inkább lehet számítani a felügyelet nélkül hagyott, felelőtlen g y e r e k e k h a s o n l ó cselekedeteire. Kérem a település lakosait, hogy segítsenek! Amennyiben ilyen cselekményeket észlelnek, szólítsák meg Őket, vagy jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé, a polgármesternek, polgárőrségnek, vagy közvetlenül a rendőrségnek július 1-én beüzemelésre kerül a telepített kamera rendszer, reméljük hatékony segítség lesz a magukról megfeledkezett emberek megfékezésére. nagyon sok ember dolgozik azért, hogy településünk szép, tiszta, virágos, rendezett legyen. Mindig fáj a szívem, ha jártamban-keltemben szép rendezett települést látok és azt látom, hogy az ott lakók dolgoznak a településük szépségéért, óvják, védik, hogy ez folyamatosan megmaradjon. Ilyen Tiszalúcot szeretnék magunknak, kérem, tegyünk érte együtt! Majdanics László polgármester 3

4 4 N 10 biztonsági tanács a e nyiss ajtót, kaput idegennek, ismeretlen személynek! N e b í z z m e g SZÉPKORÚAK VÉDELMÉBEN! ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek jómodorúnak tűnik! Ne engedd be a házaló árusokat, ÉMÁSZ, TIGÁZ, Vöröskereszt és más hivatalos személynek álcázott embereket bármennyire erőszakoskodnak, tartsd kapun kívül, kérd a szomszéd segítségét! Ne hagyd nyitva a kaput, házad, lakásod ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban, kertben vagy, mert bárki észrevétlenül bemehet! Ne hagyd a kapuban a lakásod ajtajában a kulcsot, akkor sem ha ott vagy! Ne hagyd a kapud, házad kulcsát a lábtörlő alatt, virágcserépben, óraládába, akkor sem ha otthon vagy! Ne hagyd őrizetlenül a helységet, ahol nyitva van az ablak! Ne vedd elő senki előtt a pénzed az otthonodban, mert kifigyelik, észre sem veszed és ellopják! Ne tarts otthon nagyobb összeget, tedd bankba, takarékba! Ne nyiss ajtót éjszaka, ha bármilyen zajt hallasz, inkább hívd a rendőrséget! Értékeinket ne tegyük közszemlére és figyeljünk oda egymásra! Segélyhívók: 112, Rendőrség 107, Mentők 104, Tűzoltóság 105 Fazekas Istvánné április 25-én született Bűdszentmihályon mai nevén Tiszavasváriban. Először TSZ-ben dolgozott. 50 éve költözött Tiszalúcra. Férjével két közös gyermekük született, István és Margit. 17 éve özvegy és sajnos hossszú betegség után Margit lányát is elvesztette. Nyugdíjbavonulása előtt több mint tíz évig a Bőcsi Sörgyár rendészetén dolgozott kézbesítőként. Fiával élnek közösen, de fia is beteges. Margit néni házi gondozásban részesül. Kérdésünkre elmondta, hogy nagyon szépen élt, igaz sok küzdelemmel, sok munkával, de sok örömmel is. Kívánunk Margit néninek hosszú, boldog és küzdelemmentes életet! A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet jóvoltából a Szociális Iroda élelmiszer adományosztást tartott június 5-én a Művelődési házban. A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet Tiszalúc részére a következő mennyiségű adományt állapította meg: liszt: 2700kg, fodros nagykocka tészta: 1920kg, orsó tészta: 2100kg, pirított kenyérlap: 448kg. A településen 759 család részesült az adományból. Köszönjük a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet együttműködését. T Majdanics László Polgármester Adományosztás Tiszalúcon Hankó János Szociális Iroda gondozási központ vezető iszalúc Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően, a rászoruló gyermekek számára. Az új feltételeknek szerint idén is csak meleg étkezés biztosítását teszi lehetővé a program. A Szociális nyári gyermekétkeztetés tavalyi év során az önkormányzatok jelentős része nem is pályázott a megváltozott feltételek megismerése után, mert az új pályázatban sokkal szigorúbb és pontosabb feltételeket szabtak a pályázókra, mint az előző szabályozás idején. Ennek megfelelően pályázati úton a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő kiskorú gyermekek (324 fő) 54 munka napon keresztül június 17.-től, augusztus 30.-ig részesülhet nyári gyermekétkezésben. Örülünk annak, hogy önkormányzatunk a rászoruló gyermekek támogatása mellett döntött, bízunk abban, hogy az idei évhez hasonlóan jövőre is élhetünk ezzel a lehetőséggel. A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseikkel bátran forduljanak a Szociális Iroda munkatársaihoz. Szociális Iroda 3565 Tiszalúc, Táncsics u. 7. Tel.: 06/ Hankó János Gondozási Központ Vezető 4

5 5 Bölcsődésből óvodás, óvodásból iskolás lesz... M ájus utolsó hetét írjuk. A falu utcáiból délutánonként ünneplőbe öltözött kisgyermekek indulnak útnak szüleikkel az óvoda felé. Kezükben néhány szál virág, szemükben izgatottság, szívükben vegyesen kavargó érzelmek. Már csak néhány perc, és újra átlépik az óvoda kapuját, ahol az épület és a csoportszobák virágdíszbe öltözve várják, hogy méltó helyet adjanak az óvodások évzárójának, a nagycsoportosok ballagásának. Atán elkezdődik. Még egy jó fél óra, és ennek a jól összeszokott kis közösségnek a tagjai közül néhányan már másfelé indulnak. Idén mintegy hetven tiszalúci óvodásnak lezárul egy korszak az életében, amit boldog, gondtalan óvodás éveknek szoktunk mondani. Várja őket egy új világ, hiszen szeptemberben az iskolába lépve a játékot felváltja a tanulás, a nem szeretem délutáni pihenést a kellő tudás megszerzésére irányuló gyakorlás, a szükséges mennyiségű ismeretek megszerzésére tett erőfeszítés. Reményeink szerint gyerekeink magukkal viszik az óvodai évek alatt megélt sok szép élményt, emléket, a szeretetet. Lassan felhangzanak az utolsó búcsúzó versek, mindenkinek jut még egy ölelés, egy buksira adott simogatás, egy huncut mosoly. A gyerekek felszabadultak és vidámak, a felnőttek közül néhányanbiztosan sok a virágpor- a szemüket törölgetik. A kolléganők fejében szinte látom az átsuhanó gondolatokat, a büszkeséget, az örömöt, hogy ebben az évben is részesei voltunk valami kis csodának, amit ezekkel az emberpalántákkal együtt éltünk meg, hogy szerepünk volt az ő iskolássá cseperedésükben. Szokták mondani: mindennek a vége valami újnak a kezdete. Mi az óvodában már erre az újra készülünk, mert szeptembertől 6 bölcsődés és 66 új óvodásjelölt kérte felvételét intézményünkbe. Köszönet mindenkinek, akinek része volt abban, hogy munkánkat nyugodt körülmények között, a gyermekek fejlődésére koncentrálva végezhettük! Mit is mondhatnék még? Farsang az általános iskolában Az általános iskola felső tagozatának farsangi bálját február 15-én rendezték meg a Művelődési Házban. Ahogy mindig, idén is sok nyolcadikos diák vállalkozott a hagyományos keringő eltáncolására. A táncot ezúttal is Kelemen Viktória tanította be. A gyerekek szépek voltak, jól táncoltak és nagy sikert arattak. Itt a vége, fuss el véle! Stionné Tokaji Judit óvodavezető 5

6 6 Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napján Tiszalúcon M egemlékező beszédet mondott Tóth Albert, Tiszalúc Nagyközség alpolgármestere. Beszédében kiemelte: Mi, akik ma összegyűltünk itt a tiszalúci Trianon téren és szerte a Kárpát-medencében, e feldarabolt hazánkban, mi akik hiszünk abban, hogy az Isten a történelem Ura, de emberi igyekezettel törekszünk történelmünk menetét más forrásokból is megérteni, egyik legnagyobb nemzeti tragédiánkra, a trianoni békediktátumra emlékezünk. Itt vagyunk, mert fontosnak érezzük a tanúságtételt megsebzett nemzetünk összetartozása mellett, mert Alaptörvényünkből adódóan is felelősséget érzünk megcsonkított hazánkért és a magyar nemzet egészéért. Beszédét ezen gondolatokkal zárta: mindnyájan felelősséget viselünk a határainkon kívül élő magyarok sorsáért, mindnyájan - ki-ki a lehetősége szerint - elősegítjük, életben tartjuk a magyar közösségek fennmaradását, mindnyájan szolidaritást vállalunk egyéni és közösségi jogaikért vívott harcaikban és mindnyájan -ki -ki a maga helyén - előmozdítjuk és ápoljuk a nemzeti összetartozás-tudatunkat és a testvéri együttműködésünket. Az Arany János Általános Iskola gitáros növendékei és Batári Éva, az Ezt a földet választottam című Republic dallal emlékeztek. Juhász Gyula: Trianon című versét Fink Tamás tolmácsolásában hallhattuk. Majdanics László polgármester úr és Turóczi Hajnalka jegyzőnő Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata nevében helyezték el az emlékezés koszorúját. A Tiszalúci Arany János Általános Iskola nevében Herczeg Lajos igazgató úr és Dr. Mudriné Belinszky Mária igazgatóhelyettes asszony koszorúzott. A történelmi egyházak nevében Dr. Tóth Albert református lelkipásztor és Jaskó László római katolikus plébános koszorúzott. A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség tiszalúci szervezete nevében: Tóth Albert elnök úr, Orehovszky Tibor és Csáki Antal települési képviselő urak koszorúztak. Esze Tamás kopjafa koszorúzása május 27-én délelőtt Majdanics László polgármester úr és Turóczi Hajnalka jegyzőnő megkoszorúzta Esze Tamás - a Rákóczi-szabadságharcot előkészítő tiszaháti felkelés vezéralakja, kuruc brigadéros - emlékére állított kopjafát. 6

7 7 A pedagógusokat ünnepeltük a Művelődési Házban május 31-én Majdanics László polgármester úr köszöntötte a pedagógusokat a Petőfi Sándor Művelődési Ház színháztermében. Megköszönte Tiszalúc pedagógusainak lelkiismeretes, türelmes, kitartó, színvonalas oktató-nevelő munkájukat, szakmai felkészültségüket, a tudás közvetítését, szigorúságukat, következetességüket és emberségüket, azt, hogy ebben az állandóan változó világban a nehéz körülmények ellenére, a folyamatos támadások érik Őket, de mégis igyekeznek megfelelni a törvények diktálta feltételeknek. Végül Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testülete és maga nevében egy szál virággal és szerény megvendégeléssel köszönte meg a pedagógusok munkáját. További munkájukhoz sok sikert, örömöt, a nyárra pedig gondtalan pihenést kívánt. A Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad hírei június március közepétől új fejezet kezdődött a Kaméleon életében. Székhelyünket áttettük az Arany János Általános Iskola régi technika műhelyébe, mely természetesen új nevet is kapott: Kaméleon Drámaműhely. A költözés április én zajlott, számos iskolai dolgozó, szülő és gyerek vett részt a hatalmas munkában. Az eredmény egy olyan terem lett, ahol otthonos, nyugodt és különleges körülmények között lehet megtartani akár a drámaórákat, akár az énekversenyekre történő felkészülést, és alkalmas a színpadi darabok előkészítő munkálataira is. Természetesen a nagyterem színpadát nem pótolja semmi, így le kellett mondanunk a tavaszi nagy színjátszós versenyeinket, és egy budapesti bemutatót. A tavaszi időszakban így elsősorban a versenyekre koncentráltunk, melyeken a következő eredmények születtek: március Montenegró Rozaje Zlatna Pahulja nemzetközi énekverseny: Tálas Lilla, Turóczi Eszter különdíj április 6. Alsózsolca A zene az kell megyei énekverseny: Ozsváth Petra 3. hely, Varga Lajos 2. hely, Tálas Lilla, Bácsalmási Gréta, Zalán Martin különdíj, április 27. Miskolc Hang-Kós-Toló: Zalán Martin, Ozsváth Petra, Tálas Lilla, Varga Lajos arany minősítés, Turóczio Eszter, Szabó Bence, Gulyás Zsófia, Mikola Györgyi ezüst minősítés, Sándor Zoltán, Rolek Hanna bronz minősítés május Dömsöd Nemzetközi Europop Énekverseny: Varga Lajos musical 6. pop 4. hely, Ozsváth Petra és Zalán Martin különdíj május 25. Tiszalúc VIII. Dallamhíd énekverseny: Varga Lajos, Zalán Marti 1. hely, Bácsalmási Gréta 2. hely, Ozsváth Petra 3. hely, Tálas Lilla, Gulyás Zsófia, Ozsváth Petra különdíj. A tavaszi időszakban kirándultunk a Mesemúzumba, jótékonysági koncertet szerveztünk és rendeztünk meg, részt vettünk a IX. Tiszalúci Színjátszó Találkozón, melyen I. helyezést értünk el, előképzőseink III. helyezettek lettek. Szombatonként újra próbáljuk a Mosolynagyanyó című mesejátékot, melynek bemutatója nyáron lesz. Az Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszalúc Nagyközségben című ÉMOP-4.1.1/A pályázaton Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata forint támogatást nyert. A projekt keretében a tiszalúci gyermekorvosi és védőnői szolgálatnak helyet adó (3565 Tiszalúc, Hársfa utca 42.) épület felújítása, bővítése, akadálymentesítése, valamint 17 db parkolóhely és 3 db kerékpártároló kialakítására kerül sor, a szolgáltatás minőségének javítása és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. 7

8 8 Versenyeredmények Nyári olvasottsági verseny Szerencs Helyezés Czagány Dorina 2. Boros Adél 3. Felkészítő: Tilk Katalin Német körzeti verseny Tiszalúc Tiszalúc csapata (Bácsalmási Márk, 4. Ligner Laura, Dékány Viktória) Felkészítő: Tilk Katalin Kazinczy szépkiejtési verseny Miskolc Mikola Györgyi 2. Felkészítő: Herczegné Tóth Judit Arany János körzeti szavalóverseny Tiszalúc Ozsváth Eszter 1. Felkészítő: Lőrincné Vámosi Judit Mikola Györgyi 2. Felkészítő: Herczegné Tóth Judit Gulyás Boglárka 3. Felkészítő: Mikoláné Veres Katalin Körzeti helyesírási verseny Taktaszada Gulyás Boglárka 2. Felkészítő: Mikoláné Veres Katalin Mikola Györgyi 4. Felkészítő: Herczegné Tóth Judit Gerőcs Fanni 5. Felkészítő: Dr. Mudriné Belinszky Mária Körzeti német verseny Rátka Tiszalúc csapata (Ligner Laura, Dékány 4. Viktória, Szirmai Nikoletta) Tiszalúc csapata (Munkácsi Fanni, Fónagy 5. Anita Vanda, Horváth Karina) Felkészítő: Tilk Katalin Matyó rózsa történelem és honismeret verseny Mezőkövesd Tiszalúc csapata (Czagány Judit, Czagány 4. Dorina, Béres Adrienn) Felkészítő: Tilk Katalin Tavaszlesen 2013 című környezetismereti vetélkedősorozat első fordulójában 18 csapat vett részt, továbbjutó ebből 10 csapat. Az elődöntőben a 10 csapatból 5 csapat jutott tovább: 1. Veller Ádám 7/b, Gulyás Zsófia 8/b 2. Boros Adél 8/a, Boza Dávid 7/b 8. Czagány Dorina 8/a, Gerőcs Fanni 8/a 9. Orosz Ákos Imre 6/b, Lázár Patrik 6/b 10. Mikola Györgyi 6/b, Sándor Bence 6/b A döntő június 4-én lesz. Felkészítő tanárok: Medvéné Tóth Judit, Batáriné Eördegh Éva Jeles napok és tanösvények, madarak, fák napja címmel megyei természetvédelmi vetélkedő a Vadasparkban. 2. Boros Adél 8/a, Veller Ádám 7/b, Orosz Ákos Imre 6/b Felkészítő tanár: Batáriné Eördegh Éva Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot címmel a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által szervezett internetes vetélkedőn: 4. Mikola Györgyi 6/b, Orosz Ákos Imre 6/b, Poczetnyik Áron 6/b, Sándor Bence 6/b Felkészítő tanár: Batáriné Eördegh Éva Hegyalja Matematika megyei verseny: Elődöntő: 1. Gulyás Boglárka 7/c; döntő: megyei 5. helyezés; Felkészítő tanár: Máté Gyuláné Körzeti rajzverseny: 2. Boros Adél 8/a; szabad rajz 7-8. o. 2. Mikola Györgyi 6/b; szabad rajz 5-6. o. 3. Rimel Noémi 6/b; szabad rajz 5-6.o. 2. Bácsalmási Márk 7b; csendélet grafikus megoldással 7-8.o. Grafikai tárlat Nyíregyháza: 2. Boros Adél 8/a; különdíj: Lázár Renáta 7/b Felkészítő tanár mindkét esetben: Fodor Andrea 8

9 2012/13-as tanév 9 II. Taktaközi Közlekedésbiztonsági Kupa 3. Csáki Eszter 7/a, Béres Adrienn 7/c, Orosz Levente 7/b, Orgona Nándor 6/c Felkészítő tanár: Fink Tamás Diákolimpia III. kor. fiú teremlabdarúgás-városkörzeti 3. hely IV. kor. fiú labdarúgás-városkörzeti 3. hely IV. korcsoport fiú kispályás labdarúgás - városkörzeti 1. hely, megyei elődöntő 3. hely Felkészítő tanár: Koczka Sándor MLSZ tornák IV. kor. lány labdarúgás - városkörzeti 1. hely Felkészítő tanár: Fink Tamás II. korcsoport fiú labdarúgás - városkörzeti 3. hely Felkészítő tanár: Siri Norbert SNI diákolimpia Atlétika /kislabdadobás/: megyei 1. hely, országos 10. hely Felkészítő tanárok: Kopasz Miklósné, Turóczi Istvánné Tanulmányi versenyek az alsó tagozaton Népdaléneklési verseny, Iskolai forduló: 2. évfolyam: I. Szabó Virág 2.a II. Gál Csenge 2.a 3. évfolyam: I. Szabó Péter Bence 3.a II. Herczeg Evelin 3.a 4. évfolyam: I. Mikola Flórián 4.a II. Tálas Lilla 4.c Körzeti forduló: Taktakenéz I. Szabó Péter Bence 3.a V. Herczeg Evelin 3.a Helyesírási verseny, Iskolai forduló: 3. évfolyam: I. Szabó Péter Bence 3.a 4. évfolyam: I. Mikola Flórián 4.a Körzeti Forduló: Taktaszada I. Szabó Péter Bence 3.a IV. Mikola Flórián 4.a Fog-és testápolási verseny Területi verseny: Megyaszó 3. évfolyam: Szabó Péter Bence 3.a V. helyezés Debrődi Milán 3.a Gönczi Bálint 3.a Sándor Zoltán 3.a 4. évfolyam: Rolek Hanna 4.a IV. helyezés Rimel Réka 4.a Varga Laura 4.a Mikola Flórián 4.a Arany János szavalóverseny Iskolai forduló: 3. évfolyam: 1. Herczeg Evelin 3.a 2. Szabó Péter Bence 3.a 4. évfolyam: 1. Tálas Lilla 4.c 2. Mikola Flórián 4.a Területi verseny: Tiszalúc I. Tálas Lilla 4.c V. Herczeg Evelin 3.a Szép kiejtési verseny Iskolai forduló: mesemondás 1. évfolyam: I. Petrovics Rebeka 1.a II. Medve Mátyás 1.c III. Kónya Zsombor 1.a 2. évfolyam: I. Siráky Vivien 2.a II. Macsó Bence 2.a III. Pataki Kira 2.a 3. évfolyam: vers: I. Herczeg Evelin 3.a II. Szabó Péter Bence 3.a próza: I. Koszován Daniella 3.a II. Sándor Zoltán 3.a III. Tokaji Eszter 3.b 4. évfolyam: vers: I. Tálas Lilla 4.c II. Mikola Flórián 4.a próza: I. Tálas Lilla 4.c II. Rolek Hanna 4.a olvasás: I. Majdanics Milán 4.a II. Balogh Ferenc 4.c Körzeti verseny: Szerencs 1. évfolyam: mesemondás II. Petrovics Rebeka 1.a V. Medve Mátyás 1.c 2. évfolyam: VII. Siráky Vivien 2.a VII. Macsó Bence 2.a 3. évfolyam vers: VII. Herczeg Evelin 3.a VII. Szabó Péter Bence 3.a próza: IV. Tálas Lilla 4.c IV. Rolek Hanna 4.a Hegyalja matematika verseny Szerencs 4. évfolyam: Tálas Lilla 4.c Balogh Ferenc 4.c Rolek Hanna 4.a Révész Lajos 4.b Balogh Ferenc 4.c bejutott a döntőbe, ahol 10. helyezést ért el. Kiss Lászlóné munkaközösségvezető 9

10 10 Polgármesteri tájékoztató Igaz, hogy a tájékoztatót már az Önkormányzat honlapján közzé tettük, de azért közöljük az újságban is, hogy azokat is tájékoztassuk akiknek nincs internet elérhetősége. Ezúton tájékoztatom a település lakosságát és az érintetteket a Garabonciás Művészeti Iskola, valamint a Kaméleon Musical Színház és Gyermekszínpad körül kialakult problémáról: A Garabonciás a Tiszalúci ÁMK Arany János Általános Iskolával a kezdetektől szerződéses viszonyban áll. A 2011-es évben Ft bérleti díjat fizetett. A szerződés értelmében a Művelődési Házban egy klubtermet kizárólag ők használtak, a színháztermet szükség szerint használták, két raktárhelyiséget a díszletek és jelmezek tárolására használtak, ezen felül az iskolában is használnak helyiségeket tól az iskola állami fenntartás alá került, ezért az önkormányzat évi 17 millió forintot fizet az államnak. A Művelődési Ház az Önkormányzat fenntartása alatt működik, a évi költségvetésben 6 millió forint fordítható a működtetésre a munkabérrel együtt. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben minden lehetőséget meg kell ragadni a költségek csökkentésére. Ezért került sor már 2012-ben is az épület téli részleges lezárására, így csak a könyvtár és a Garabonciás által használt klubszoba lett fűtve. A takarékosságnak látványos eredménye lett, egy hónap alatt csak a fűtés számla 400 ezer Ft-al csökkent, ezt a nehéz helyzetet egy felelős embernek át kell érezni és alkalmazkodni a körülményekhez. Az Önkormányzat megbeszélésre hívta a Garabonciás vezetőjét és Ducsai Tibornét a Kaméleon vezetőjét, próbáltuk megértetni a kialakult helyzetet, megbeszélni a közös teherviselést, de teljes elzárkózást tanúsított a Garabonciás vezetője a bérleti díj fizetésével kapcsolatosan. Teszi ezt annak ellenére, hogy a Garabonciás -ban szereplő gyerekek félévente Ft-os tandíjat fizetnek, információim szerint az alapítvány állami támogatásban is részesül a gyerekek után. Arra a felvetésre, hogy csak a nyitvatartási időben használhatják a házat, értetlenségnek adott hangot. Nem volt tudomása arról, hogy a késő esti órákban is ott tartózkodnak a gyerekek azt mondta, hogy a Kaméleonhoz semmi köze, mert az egy külön szervezet. Mivel nem sikerült megállapodni ekkor született az a döntés, hogy a Garabonciás költözzön az iskolába, ahová a szerződésük értelmében bérleti díjat fizetnek, egyébként az iskolának jelentős többlet költséget nem jelent, hiszen az iskolában a fűtés biztosított. A Kaméleon pedig a nyitvatartási időn belül, Batári Csabával egyeztetett időpontban használhatja a termet, úgy mint bármely más szervezet, vagy szakkör is. Nyitvatartási idő jelenleg: kedd-péntek: 8-17.óra, szombat óra. Szombat 20 órától kedd 8 óráig Zárva tart, ez időszakban is a takarékosságot szolgálja. Az iskola igazgatója által kijelölt terem festését az Önkormányzat végezte, valamint a festéshez szükséges anyagot is az Önkormányzat biztosította. A polgármestert nem kell meggyőzni a kultúra fontosságáról, fontos a szabadidő hasznos eltöltése, de az arányokat szem előtt kell tartani. Véleményem szerint a gyerekeknek nem ott kell élni az életüket, szükség van családi programokra, esetleg segíthetnek a szülőknek a házi munkában, stb. Helytelennek tartom, ha kiskorú gyerekek este 7-8 körül még nincsenek otthon, egyébként a hatékonyságot nem a napszak határozza meg, így szombat között is lehet hatékonyan dolgozni, semmi nem indokolja a délutáni nyitva tartást. Minden ellenkező hírveréssel ellentétben értékelem az elvégzett munkát, a gyerekek igyekezetét, tehetségét és azt is tudom, hogy minden szülő számára boldogság, ha a gyermekét színpadon látja. Ezeket a tényeket azért kívántam a település lakosaival megosztan, mert különböző felületeken mindennapos a hangulatkeltés, az összeesküvés elmélet gyártás, pedig csak tudomásul kell venni, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzet, ezt teszi lehetővé. Amennyiben a kormány többet áldoz a kultúrára vidéken is, akkor a mi lehetőségünk is változik. A Kaméleon megalakulása óta korlátlanul ingyen használták a Művelődési Ház termeit felszerelését pl: hangosítás (ekkor még nem rendelkeztek saját felszereléssel). Megszámlálhatatlan alkalommal utaztattuk a gyerekeket fellépésekre, versenyekre, az önkormányzat gépjárművével, az Önkormányzat költségén. Most amikor a gazdasági válság okozta nehézségek miatt nem tudjuk korlátlanul vállalni, nincs megértés, köszönet, nincs késztetés, hogy a nehézségek átvészelésében részt vállaljanak, van ellenben támadás, burkolt fenyegetés, vádaskodás. Az Önkormányzaton ejtenek csorbát, rajtam keresztül. Végül, de nem utósorban nem tudom elfogadni a vezetőnő azon állítását, hogy személyesen nem sikerül találkozni velem, mert ha akart mindig megtalált, ezt az alábbiakkal kívánom érzékeltetni: A Kaméleon megalakulása óta egyik fő támogatója voltam, anyagi értelemben is. Évek során jelentős összeget áldoztam erre a célra, ezen felül több alkalommal a vállalkozásom tulajdonában lévő kisbusszal szállítottam a gyerekeket fellépésre, versenyre, érdekes módon ezekben az esetekben mindig megtalált a vezetőnő, remélem jól emlékszem! A leírtakból kitűnik, hogy az Önkormányzat a lehetőségeihez mérten mindent megtett és megtesz a jövőben is, de a hangulatkeltés helyett a higgadt párbeszédet kell választani, mert nekünk fontos a gyerekek sikere és az több úton is elérhető. Tiszalúc, 2013.április 16. Majdanics László polgármester Ingyenes jogi tanácsadás minden héten csütörtökön délután 15-órától 17-óráig a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 10

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia SPORTEREDMÉNYEK 2014/15 Varga Katalin Gimnázium Atlétika Megyei Csapatbajnokság szeptember 25. Atlétika október 8. Megyei mezei futóverseny október 21. gerely lány távolugrás lány 1. Veres Bettina 12.

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2014/15. tanév Évf. Tanuló neve Verseny Eredmény 1. Csuka Csenge Városi Költészet napi szavaló Városi versmondó Kistérségi versmondó Iskolai

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola 2002 lány Helyezés Név Idő Felkészítő 1. Paulik Anna Dr. Béres József Általános 2:17:00 Soltész Zoltán 2. Pika Vanda Fodros Általános 2:21:07 Antalffy Ágnes 3. Paksai Luca Sára Fodros Általános 2:22:01

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ORSZÁGOS NÉMET NYELVI TANULMÁNYI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ

ORSZÁGOS NÉMET NYELVI TANULMÁNYI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ ORSZÁGOS NÉMET NYELVI TANULMÁNYI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2017. 01. 12. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Káposzta Bence 7.b I. 7-8. évfolyam Bütösi Lili 7.b II. 7-8. évfolyam Kocsis Ildikó

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

EREDMÉNYEINK

EREDMÉNYEINK EREDMÉNYEINK 2012 2013 MEGYEI DUATLON DIÁKOLIMPIA I. korcsoport: fiú csapat 1. hely II. korcsoport: fiú csapat 3. hely lány csapat 1. hely III. korcsoport: fiú csapat 2. hely lány csapat 1. hely IV. korcsoport:

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról A verseny/vetélkedő A tanuló által elért eredmény Tanuló neve András Mátyás Osz tály Oszt.főnök neve Felkészítő tanár neve elnevezése

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK MEGYEI SZINTŰ VERSENYEK: Terematlétika 30 m síkfutás Velekei Bence 4.a 2. hely Sály Péter 7.a 2. hely Tömöttlabdadobás Gerencsér Vivien 8.b Pataki Péter 7.b 5. hely 5-körös futás

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Városi Városi Kispályás Labdarúgó Verseny, Szlovák Kupa 3.helyezés 11 fő 8. 5 fő Danyis János Kovács Richárd Gyulafalvi Máté Csaba Máté József Gyula

Városi Városi Kispályás Labdarúgó Verseny, Szlovák Kupa 3.helyezés 11 fő 8. 5 fő Danyis János Kovács Richárd Gyulafalvi Máté Csaba Máté József Gyula Verseny eredmények: Iskolai Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulója 8. 4 fő Magyar Beatrix Naszvadi Regina Greguss Beatrix Klaudia Duhaj Bernadett 7.b 1 fő Kukuják Martina(80%

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT NYÍREGYHÁZA VÁROSI DÖNTŐ Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA Időpont : 2015.09.30 13:00 A Versenybizottság elnöke:

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Nemzetközi verseny. Versenyeredmények A május 31-ei iskolagyűlés alapján. május. Név Osztály Helyezés Verseny típusa Verseny neve

Nemzetközi verseny. Versenyeredmények A május 31-ei iskolagyűlés alapján. május. Név Osztály Helyezés Verseny típusa Verseny neve Versenyeredmények 2012-2013 A május 31-ei iskolagyűlés alapján Nemzetközi verseny május Sipos Dorina 4.b 1. hely judo Sárdi Rebeka 4.b 1. hely küzdelem kategória 1. hely formagyakorlat Mekkel Máté 5.b

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT KÖRZETI MEZEI FUTÓ DIÁKOLIMPIA EGYÉNI Soltészné Szörfi Anikó Lukács Réka 1. 1-2. osztály Bíró Eszter 4.a 1. 3-4. osztály korcsoport/fiú Bolgár Dániel 3. 1-2. osztály 1 Lukács Réka Bán Lilla Vágási Dorottya

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Országos versenyek eredményei tanév

Országos versenyek eredményei tanév Országos versenyek eredményei 2007 2008 tanév Verseny megnevezése, szintje Elért helyezés Tanuló neve Felkészítő tanár neve Megjegyzés Berczik Sára, emlékverseny országos döntő c kategória RSG Dunaharaszti

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka Ábelovszkiné Gyurján Erika Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti vetélkedő által meghirdetett Alföldi népszokások című rajzverseny Szabó Anna Szeged- Csanádi Egyházmegye Húsvéti rajzpályázat

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző 1. 9. 10. 11. V. korcsoport Fiú csapat (11) Kanalas Renátó, Kanálos Róbert, Seres Gyula Zsolt, Tamás Patrik Farkas Lilla, Molnár Gergő, Székely Mátyás Erdős Renátó, Sampei Alex, Suki József Becskereki

Részletesebben

Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde. Varga Tamás matematika Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika

Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde. Varga Tamás matematika Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika GÁBOR ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA Mázás Attila 2. Olvasás 3. Bohus Gáborné Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde Marczali Dorottya 4. Versmondó 3. Kórádi Gáborné Perényi András 7. Rőder Ádám Gratzer

Részletesebben

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7 ROYAL SPED KUPA ZALAEGERSZEG SERDÜLİ NAGYDÍJ ZALAEGERSZEG 2011.02.19 EREDMÉNYEK FIÚK 60m döntı 13 évesek 1. PAP KRISTÓF 98 KVDSE 8,2 2. TAKÁCS SOMA 98 ZALASZÁM-ZAC 8,2 3. PALKÓ TAMÁS 98 DELFIN SI 8,3 4.

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / 2012. Országos tanulmányi ek Apáczai Kiadó által szervezett képzőművészeti V V különdíj Farkas Kata Kullai

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye NÉV ÉVF. ISKOLA Levelező Matematika Verseny 7. évfolyam eredménye 1.forduló (56 pont) 2.forduló (62 pont) 3.forduló (51 pont) 4.forduló (49 pont) össz.pont 1. Barti Fanni 7. Géza Fejedelem Általános Iskola,

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a Csapat Budapesti és Pest megyei Gyermek

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Az iskola tanulói által a es tanévben elért eredmények, tantárgyi és sportversenyeken (kerületi, budapesti, megyei, országos, nemzetközi)

Az iskola tanulói által a es tanévben elért eredmények, tantárgyi és sportversenyeken (kerületi, budapesti, megyei, országos, nemzetközi) Református iskolák mesemondó, Református isk. labdarúgás (budapesti) meseíró, szépíró versenye (országos) IV. korcsoportos fiúk - III. hely Mesemondás Fábián Luca 5.a - (Halász Zoltán 5.a, Nagy Gergő I.

Részletesebben

Ócsai Terematlétika Verseny január 31. Újonc fiú. 50 méter

Ócsai Terematlétika Verseny január 31. Újonc fiú. 50 méter Ócsai Terematlétika Verseny 2015. január 31. Újonc fiú 1. Nemoda Balázs UTE 6,8 6,9 2. Papp Tamás Ócsa SE 7,0 7,0 3. Pintye József Ócsa SE 7,5 7,4 4. Fekete Barnabás GEAC 7,0 7,5 5. Hrubos Dominik Ócsa

Részletesebben

Iskolai/ kerületi/ fővárosi

Iskolai/ kerületi/ fővárosi 3. a Felkészítő pedagógus Borbély Szabina mesemondó Iskolai I. Sebők Erika Nagy Bálint mesemondó Iskolai II. Sebők Erika Baranyi Szilvia mesemondó Iskolai III. Sebők Erika Novák Zsófia szavaló Iskolai

Részletesebben

JUTALOMKÖNYVEK, OKLEVELEK

JUTALOMKÖNYVEK, OKLEVELEK JUTALOMKÖNYVEK, OKLEVELEK 2014-2015. TANÉV VÉGÉN TANULÓ NEVE OSZTÁLY ÉRDEM Horváth Rebeka 1.a Példamutató magatartása, szorgalma és kitűnő. Kovács Boldizsár 1.a Példamutató magatartása, szorgalma és kitűnő

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája

Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája --------------------------------------------------------------- Kislab. Helyből Medicin Szökdel Gát Összesen célba távol 1 kg helyben futás

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Hriszto Botev Ált. Isk. 37,500 37,700 37,600 112,800 2 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 37,200 37,200 37,800 112,200 3 Kecskemét Széchenyi Városi Arany J. Ált. Isk. Lánchíd U Sport

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Makádi szavalóverseny: 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Novák Réka 1. o Novák Katalin 6. a Székesfehérvár egyházmegyei matematika-sakk verseny: 6. b (sakk) Novák Botond 4. b (sakk) Ádám Barnabás

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben