Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának évi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi"

Átírás

1

2 2 Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának évi startmunkán belüli értékteremtő közfoglalkoztatásáról A belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva évben valamennyi hátrányos helyzetű kistérségben- köztük a Szerencsi kistérségben is- újra elindította a Startmunka programokat. A program támogatása / bér + járulék + dologi kiadás /, ezek a programok a korábbi évek lehetőségeivel szemben száz százalékos támogatással lettek indítva, nem kellett hozzá önerőt rendelni, eszközvásárlásra is kaptunk lehetőséget. Pályázatunk elengedhetetlen része volt a közmunkások által elvégzendő tevékenységekre készített munkaprogramok, melyeknek ésszerűnek, takarékosnak, költség hatékonynak kellett lennie a tervezéstől a megvalósításig. Tehát számba kellett vennünk lehetőségeinket, gazdasági környezetünket, a végrehajtáshoz szükséges létszámot, eszközt, anyag és infrastruktúrát, valamint a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési tervet is. Önkormányzatunk arra törekedett, hogy a Startmunka programokból minél többet megvalósítson. El kellett dönteni, jó gazda gondosságával, hogy melyek azok a projektek, amik nagyközségünkben hasznosíthatók. Meg kellett tervezni a projektek időtartamát, a foglalkoztatni kívánt összes létszámot, a saját forrást, a programok szakmai tartalmát, ezen belül az igényelt költségek szakmai indokoltságát, munkatervet és a foglalkoztatások ütemezését. A program keretében Önkormányzatunk öt projekttípus támogatására adott be pályázatot, amelyeket meg is nyert: Téli-és egyéb értékteremtő, 32 fő Bio-és megújuló energiafelhasználás, 25 fő Mezőgazdasági, 21 fő Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, 43 fő Mezőgazdasági földutak rendbetétele 25 fő Tehát mindösszesen 146 fő közfoglalkoztatott munkavállaló után járó bér és járulékaira, illetve a dologi költségeire Ft támogatást nyertünk. Az ötödik láb a Bio-és megújuló energiafelhasználás kazánprogram, aminek megépítését és a beruházás befejezését május 31-ig kellett végrehajtanunk. A beszámolómban az értékteremtő feladatainkról szeretnék Önöknek beszámolni egy pár szóban. A Téli és egyéb értékteremtő startmunka projekten belül három önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítási, karbantartási munkálataira pályáztunk / hőszigetelés, tető héjazat csere, nemes v a k o l a t, c s a t o r n á z á s, villanyszerelés, beltéri burkolat csere, járdaépítés, kerítés karbantartás, festés stb. Ezek az épületek: az egyik az úgynevezett Rendőr Szolgálati lakás /3565. Tiszalúc, Bocskai u.2-4/, a másik a Füzes Vendégház / Tiszalúc, Alkotmány u /, a harmadik a Szociális Iroda /3565. Tiszalúc, Táncsics u.16./ Mindhárom épület megérett a felújításra, a tetők beáztak, külső szigetelésre és burkolásra is szükségük volt. Mindhárom épület tetőcseréje, szigetelése és csatornázása, festése stb. értékteremtő és a benne résztvevő embereknek szakmai kihívás is, nem utolsó sorban pénzkereseti lehetőség is. A felsorolt munkálatok vel indultak és ig tartanak. Beruházási és dologi költségekre: ,- Ft-ot, Működési költségre: Ft-ot nyertünk, tehát közvetlen költség összesen: ,-Ft, ami hozzájárul a három épület eredményes és színvonalas felújításához. Ezek az épületek önkormányzatunk szűkös anyagi helyzete miatt valószínű, hogy nem kerültek volna felújításra. Szeretnék még kitérni a Bio- és megújuló energiafelhasználás kazánprogramunkra. A beruházást az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan területére, Tiszalúc, Táncsics u. 9. szám alá, vagyis a Szociális Iroda épületének és a mellette álló faháznak a fűtés kiváltására terveztük. A programunk célja a gázfüggőség csökkentése, biomasszát hasznosító kazánnal. A rendelkezésre álló központi fűtési rendszer kiegészítése megtörtént egy biomassza kazán beépítésével. A kialakított fűtési rendszer zárt rendszerű, zárt tágulási tartállyal biztosított. A radiátoros oldalt egy puffertároló választja el. A kazánházba egy ROJEK PK 60 típusjelű kazán került telepítésre. A fűtési rendszer hidraulika stabilitása egy 1500 l-es puffertároló beépítésével lett megoldva. A fűtés keringetését és hőszabályozását a primer oldalon egy WILO típusú szivattyú látja el. A kazán füstgázelvezetésére ø 180 mm szerelt alu. 1 kémény került felszerelésre, továbbá megfelelő méretű helység kialakítására is sor került, a tüzelőanyag tárolására. Ez a program től indult, és ig fog tartani. A tervezett feladatok ellátására 2 fő munkaerő alkalmazására kaptunk lehetőséget, a 2 fő dolgozó fűtési időszakban a Szociális iroda és az Erdért faház mindennapi fűtését végzi, a késő tavaszi és a nyári időszakban a fűtőanyag kitermelésénél, aprítékolásánál és a tároló helyre való beszállításánál segédkezik. Beruházási és dologi költségekre Ft-ot nyertünk, amiből a fentebb említetteket megvalósítottuk. A fűtőanyag előállítása a Bio-és megújuló energiafelhasználás program keretein belül adott, a két projekt így kapcsolódik össze, a kitermelt nagy mennyiségű és újratermelődő fahulladék pedig intézményünk gázfűtését fogja reményeink szerint 2

3 3 kiváltani. Ezekkel a lehetőségekkel élni kell a Bio-és megújuló energetikai sajátosságokat figyelembe véve, olyan többleteket lehet elérni (megtakarítást), ami a falu életminőségét növeli, valamint az Önkormányzatunk szolgáltatási színvonalát is emeli, a fejlődés ütemét meggyorsítja. Az is biztos, hogy ugyancsak kiemelt feladatot fog tőlünk követelni, ránk róni kazánprogramunk, ahol szó szerint a bokortól a fűtőanyagig kell megterveznünk feladatainkat, de a megtérülési idő rövidsége miatt bizakodók vagyunk. A Startmunka programok pozitívan értékelhetők, a közfoglalkoztatás megújult rendszerében kiemelt fontosságú, hogy az álláskeresők munkája új értéket teremtsen. Egyrészről az értékteremtő foglalkozás oldaláról, másrészről (nem mellékes az sem), hogy a programok keretében nagy értékű tárgyi eszközök is beszerzésre kerültek, melyek a további években is jól szolgálják majd tevékenységek eredményes folytatását. A munkaterápia a közösségi szemléletformálás, a rendszeres munkába járás, a rendszeres és következetes eszközök alkalmazása kell, hogy segítse a jövőben a N agyközségünkben az utóbbi i d ő b e n e r ő t e l j e s e n e l s z a p o r o d o t t a település sérelmére elkövetett vandál rongálás. A Petőfi utcán lévő díszfák ágait letördelik, a N é p k e r t b e n található játszótér kerítését kitörték, elvitték, a mélyebb csapadékvíz árkok mellett épített korlátokat, - melyek baleset védelmet is szolgálnak sorozatosan megrongálják, a meglévő beültetett virágládákat tönkreteszik illetve a beültetett virágokat kiszedik. Lehetőségünkhöz mérten ezek pótlását, javítását elvégezzük, de több helyen a korlátokat kiszedjük, a virágládákat megszüntetjük, mert nincs értelme a javításnak, pótlásnak. Az utca névtáblákat oly mértékben tették tönkre, hogy javíthatatlanok, ezeket megszüntettük. Anyagi lehetőségünk függvényében újakat készítünk, az ide érkezők, és átutazók tájékoztatására. A település különböző területein, de különösen a Református templom és az 56-os tér környékén s o r o z a t o s a z i l l e g á l i s szemétlerakás. Sajnos eddig nem sikerült az elkövetőket tetten érni, de az elkövetkező időben nagyobb hangsúlyt fektetünk a t e r ü l e t m e g f i g y e l é s é r e. Amennyiben sikerül lefülelni az elkövetőt (elkövetőket) szigorú büntetésre számíthat. Nem értem mi indokolja az illegális szemétlerakást, hiszen a településen szervezett szemétszállítás van, ezen felül munkavállalásukat. Startmunka programok tehát szükségesek a település mindennapi problémáinak, a foglalkoztatási gondjainak megoldásához. Nagyközségünkben az Önkormányzat az egyedüli nagyobb foglalkoztató, a problémák megoldása nemcsak jól megírt programot, hanem elsősorban mindennapos törődést igényel, egyre többet kell tennünk a kibillent egyensúly helyreállítása érdekében. A Startmunka programban való részvétel az álláskeresők elsődleges munkaerő-piaci esélyeit javítja, magasabb bevételeket biztosít a családoknak, az önkormányzat pedig feladatai ellátásához kap a közmunkások alkalmazásával jelentős segítséget. Fontosnak tartjuk a hatékony kommunikációt, melynek egyik fő csatornája az önkormányzati folyóirat, mely révén igyekszünk bemutatni és elfogadtatni az általunk foglalkoztatottak munkáját és munkájuknak eredményeit. Fontos azonban, hogy a közfoglalkoztatás nem lehet végleges megoldás egy munkavállaló számára sem, hiszen célnak az elsődleges munkaerő-piacon való részvételt kell tekintenünk! Majdanics László polgármester lomtalanítást is végzünk minden évben. Sokan panaszkodnak, hogy ne m akarna k s z e m é t d í j a t f i z e t n i, mondván nekik nincs szemetük, lenne, ha nem a közút mellett, vagy a fent említett helyen szórnák szét. Nagyon sok lakás előtti terület szemetes, gazos, a füvet nem nyírják, pedig ez állampolgári kötelesség. Úgy vélem a nyitott szemmel járók ezt észlelik, azok számára készítettük a mellékelt fotókat, akik eddig nem figyeltek fel ezekre a problémákra. Most, hogy megkezdődött az iskolai szünidő, még inkább lehet számítani a felügyelet nélkül hagyott, felelőtlen g y e r e k e k h a s o n l ó cselekedeteire. Kérem a település lakosait, hogy segítsenek! Amennyiben ilyen cselekményeket észlelnek, szólítsák meg Őket, vagy jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé, a polgármesternek, polgárőrségnek, vagy közvetlenül a rendőrségnek július 1-én beüzemelésre kerül a telepített kamera rendszer, reméljük hatékony segítség lesz a magukról megfeledkezett emberek megfékezésére. nagyon sok ember dolgozik azért, hogy településünk szép, tiszta, virágos, rendezett legyen. Mindig fáj a szívem, ha jártamban-keltemben szép rendezett települést látok és azt látom, hogy az ott lakók dolgoznak a településük szépségéért, óvják, védik, hogy ez folyamatosan megmaradjon. Ilyen Tiszalúcot szeretnék magunknak, kérem, tegyünk érte együtt! Majdanics László polgármester 3

4 4 N 10 biztonsági tanács a e nyiss ajtót, kaput idegennek, ismeretlen személynek! N e b í z z m e g SZÉPKORÚAK VÉDELMÉBEN! ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek jómodorúnak tűnik! Ne engedd be a házaló árusokat, ÉMÁSZ, TIGÁZ, Vöröskereszt és más hivatalos személynek álcázott embereket bármennyire erőszakoskodnak, tartsd kapun kívül, kérd a szomszéd segítségét! Ne hagyd nyitva a kaput, házad, lakásod ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban, kertben vagy, mert bárki észrevétlenül bemehet! Ne hagyd a kapuban a lakásod ajtajában a kulcsot, akkor sem ha ott vagy! Ne hagyd a kapud, házad kulcsát a lábtörlő alatt, virágcserépben, óraládába, akkor sem ha otthon vagy! Ne hagyd őrizetlenül a helységet, ahol nyitva van az ablak! Ne vedd elő senki előtt a pénzed az otthonodban, mert kifigyelik, észre sem veszed és ellopják! Ne tarts otthon nagyobb összeget, tedd bankba, takarékba! Ne nyiss ajtót éjszaka, ha bármilyen zajt hallasz, inkább hívd a rendőrséget! Értékeinket ne tegyük közszemlére és figyeljünk oda egymásra! Segélyhívók: 112, Rendőrség 107, Mentők 104, Tűzoltóság 105 Fazekas Istvánné április 25-én született Bűdszentmihályon mai nevén Tiszavasváriban. Először TSZ-ben dolgozott. 50 éve költözött Tiszalúcra. Férjével két közös gyermekük született, István és Margit. 17 éve özvegy és sajnos hossszú betegség után Margit lányát is elvesztette. Nyugdíjbavonulása előtt több mint tíz évig a Bőcsi Sörgyár rendészetén dolgozott kézbesítőként. Fiával élnek közösen, de fia is beteges. Margit néni házi gondozásban részesül. Kérdésünkre elmondta, hogy nagyon szépen élt, igaz sok küzdelemmel, sok munkával, de sok örömmel is. Kívánunk Margit néninek hosszú, boldog és küzdelemmentes életet! A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet jóvoltából a Szociális Iroda élelmiszer adományosztást tartott június 5-én a Művelődési házban. A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet Tiszalúc részére a következő mennyiségű adományt állapította meg: liszt: 2700kg, fodros nagykocka tészta: 1920kg, orsó tészta: 2100kg, pirított kenyérlap: 448kg. A településen 759 család részesült az adományból. Köszönjük a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet együttműködését. T Majdanics László Polgármester Adományosztás Tiszalúcon Hankó János Szociális Iroda gondozási központ vezető iszalúc Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően, a rászoruló gyermekek számára. Az új feltételeknek szerint idén is csak meleg étkezés biztosítását teszi lehetővé a program. A Szociális nyári gyermekétkeztetés tavalyi év során az önkormányzatok jelentős része nem is pályázott a megváltozott feltételek megismerése után, mert az új pályázatban sokkal szigorúbb és pontosabb feltételeket szabtak a pályázókra, mint az előző szabályozás idején. Ennek megfelelően pályázati úton a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő kiskorú gyermekek (324 fő) 54 munka napon keresztül június 17.-től, augusztus 30.-ig részesülhet nyári gyermekétkezésben. Örülünk annak, hogy önkormányzatunk a rászoruló gyermekek támogatása mellett döntött, bízunk abban, hogy az idei évhez hasonlóan jövőre is élhetünk ezzel a lehetőséggel. A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseikkel bátran forduljanak a Szociális Iroda munkatársaihoz. Szociális Iroda 3565 Tiszalúc, Táncsics u. 7. Tel.: 06/ Hankó János Gondozási Központ Vezető 4

5 5 Bölcsődésből óvodás, óvodásból iskolás lesz... M ájus utolsó hetét írjuk. A falu utcáiból délutánonként ünneplőbe öltözött kisgyermekek indulnak útnak szüleikkel az óvoda felé. Kezükben néhány szál virág, szemükben izgatottság, szívükben vegyesen kavargó érzelmek. Már csak néhány perc, és újra átlépik az óvoda kapuját, ahol az épület és a csoportszobák virágdíszbe öltözve várják, hogy méltó helyet adjanak az óvodások évzárójának, a nagycsoportosok ballagásának. Atán elkezdődik. Még egy jó fél óra, és ennek a jól összeszokott kis közösségnek a tagjai közül néhányan már másfelé indulnak. Idén mintegy hetven tiszalúci óvodásnak lezárul egy korszak az életében, amit boldog, gondtalan óvodás éveknek szoktunk mondani. Várja őket egy új világ, hiszen szeptemberben az iskolába lépve a játékot felváltja a tanulás, a nem szeretem délutáni pihenést a kellő tudás megszerzésére irányuló gyakorlás, a szükséges mennyiségű ismeretek megszerzésére tett erőfeszítés. Reményeink szerint gyerekeink magukkal viszik az óvodai évek alatt megélt sok szép élményt, emléket, a szeretetet. Lassan felhangzanak az utolsó búcsúzó versek, mindenkinek jut még egy ölelés, egy buksira adott simogatás, egy huncut mosoly. A gyerekek felszabadultak és vidámak, a felnőttek közül néhányanbiztosan sok a virágpor- a szemüket törölgetik. A kolléganők fejében szinte látom az átsuhanó gondolatokat, a büszkeséget, az örömöt, hogy ebben az évben is részesei voltunk valami kis csodának, amit ezekkel az emberpalántákkal együtt éltünk meg, hogy szerepünk volt az ő iskolássá cseperedésükben. Szokták mondani: mindennek a vége valami újnak a kezdete. Mi az óvodában már erre az újra készülünk, mert szeptembertől 6 bölcsődés és 66 új óvodásjelölt kérte felvételét intézményünkbe. Köszönet mindenkinek, akinek része volt abban, hogy munkánkat nyugodt körülmények között, a gyermekek fejlődésére koncentrálva végezhettük! Mit is mondhatnék még? Farsang az általános iskolában Az általános iskola felső tagozatának farsangi bálját február 15-én rendezték meg a Művelődési Házban. Ahogy mindig, idén is sok nyolcadikos diák vállalkozott a hagyományos keringő eltáncolására. A táncot ezúttal is Kelemen Viktória tanította be. A gyerekek szépek voltak, jól táncoltak és nagy sikert arattak. Itt a vége, fuss el véle! Stionné Tokaji Judit óvodavezető 5

6 6 Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napján Tiszalúcon M egemlékező beszédet mondott Tóth Albert, Tiszalúc Nagyközség alpolgármestere. Beszédében kiemelte: Mi, akik ma összegyűltünk itt a tiszalúci Trianon téren és szerte a Kárpát-medencében, e feldarabolt hazánkban, mi akik hiszünk abban, hogy az Isten a történelem Ura, de emberi igyekezettel törekszünk történelmünk menetét más forrásokból is megérteni, egyik legnagyobb nemzeti tragédiánkra, a trianoni békediktátumra emlékezünk. Itt vagyunk, mert fontosnak érezzük a tanúságtételt megsebzett nemzetünk összetartozása mellett, mert Alaptörvényünkből adódóan is felelősséget érzünk megcsonkított hazánkért és a magyar nemzet egészéért. Beszédét ezen gondolatokkal zárta: mindnyájan felelősséget viselünk a határainkon kívül élő magyarok sorsáért, mindnyájan - ki-ki a lehetősége szerint - elősegítjük, életben tartjuk a magyar közösségek fennmaradását, mindnyájan szolidaritást vállalunk egyéni és közösségi jogaikért vívott harcaikban és mindnyájan -ki -ki a maga helyén - előmozdítjuk és ápoljuk a nemzeti összetartozás-tudatunkat és a testvéri együttműködésünket. Az Arany János Általános Iskola gitáros növendékei és Batári Éva, az Ezt a földet választottam című Republic dallal emlékeztek. Juhász Gyula: Trianon című versét Fink Tamás tolmácsolásában hallhattuk. Majdanics László polgármester úr és Turóczi Hajnalka jegyzőnő Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata nevében helyezték el az emlékezés koszorúját. A Tiszalúci Arany János Általános Iskola nevében Herczeg Lajos igazgató úr és Dr. Mudriné Belinszky Mária igazgatóhelyettes asszony koszorúzott. A történelmi egyházak nevében Dr. Tóth Albert református lelkipásztor és Jaskó László római katolikus plébános koszorúzott. A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség tiszalúci szervezete nevében: Tóth Albert elnök úr, Orehovszky Tibor és Csáki Antal települési képviselő urak koszorúztak. Esze Tamás kopjafa koszorúzása május 27-én délelőtt Majdanics László polgármester úr és Turóczi Hajnalka jegyzőnő megkoszorúzta Esze Tamás - a Rákóczi-szabadságharcot előkészítő tiszaháti felkelés vezéralakja, kuruc brigadéros - emlékére állított kopjafát. 6

7 7 A pedagógusokat ünnepeltük a Művelődési Házban május 31-én Majdanics László polgármester úr köszöntötte a pedagógusokat a Petőfi Sándor Művelődési Ház színháztermében. Megköszönte Tiszalúc pedagógusainak lelkiismeretes, türelmes, kitartó, színvonalas oktató-nevelő munkájukat, szakmai felkészültségüket, a tudás közvetítését, szigorúságukat, következetességüket és emberségüket, azt, hogy ebben az állandóan változó világban a nehéz körülmények ellenére, a folyamatos támadások érik Őket, de mégis igyekeznek megfelelni a törvények diktálta feltételeknek. Végül Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testülete és maga nevében egy szál virággal és szerény megvendégeléssel köszönte meg a pedagógusok munkáját. További munkájukhoz sok sikert, örömöt, a nyárra pedig gondtalan pihenést kívánt. A Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad hírei június március közepétől új fejezet kezdődött a Kaméleon életében. Székhelyünket áttettük az Arany János Általános Iskola régi technika műhelyébe, mely természetesen új nevet is kapott: Kaméleon Drámaműhely. A költözés április én zajlott, számos iskolai dolgozó, szülő és gyerek vett részt a hatalmas munkában. Az eredmény egy olyan terem lett, ahol otthonos, nyugodt és különleges körülmények között lehet megtartani akár a drámaórákat, akár az énekversenyekre történő felkészülést, és alkalmas a színpadi darabok előkészítő munkálataira is. Természetesen a nagyterem színpadát nem pótolja semmi, így le kellett mondanunk a tavaszi nagy színjátszós versenyeinket, és egy budapesti bemutatót. A tavaszi időszakban így elsősorban a versenyekre koncentráltunk, melyeken a következő eredmények születtek: március Montenegró Rozaje Zlatna Pahulja nemzetközi énekverseny: Tálas Lilla, Turóczi Eszter különdíj április 6. Alsózsolca A zene az kell megyei énekverseny: Ozsváth Petra 3. hely, Varga Lajos 2. hely, Tálas Lilla, Bácsalmási Gréta, Zalán Martin különdíj, április 27. Miskolc Hang-Kós-Toló: Zalán Martin, Ozsváth Petra, Tálas Lilla, Varga Lajos arany minősítés, Turóczio Eszter, Szabó Bence, Gulyás Zsófia, Mikola Györgyi ezüst minősítés, Sándor Zoltán, Rolek Hanna bronz minősítés május Dömsöd Nemzetközi Europop Énekverseny: Varga Lajos musical 6. pop 4. hely, Ozsváth Petra és Zalán Martin különdíj május 25. Tiszalúc VIII. Dallamhíd énekverseny: Varga Lajos, Zalán Marti 1. hely, Bácsalmási Gréta 2. hely, Ozsváth Petra 3. hely, Tálas Lilla, Gulyás Zsófia, Ozsváth Petra különdíj. A tavaszi időszakban kirándultunk a Mesemúzumba, jótékonysági koncertet szerveztünk és rendeztünk meg, részt vettünk a IX. Tiszalúci Színjátszó Találkozón, melyen I. helyezést értünk el, előképzőseink III. helyezettek lettek. Szombatonként újra próbáljuk a Mosolynagyanyó című mesejátékot, melynek bemutatója nyáron lesz. Az Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszalúc Nagyközségben című ÉMOP-4.1.1/A pályázaton Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata forint támogatást nyert. A projekt keretében a tiszalúci gyermekorvosi és védőnői szolgálatnak helyet adó (3565 Tiszalúc, Hársfa utca 42.) épület felújítása, bővítése, akadálymentesítése, valamint 17 db parkolóhely és 3 db kerékpártároló kialakítására kerül sor, a szolgáltatás minőségének javítása és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. 7

8 8 Versenyeredmények Nyári olvasottsági verseny Szerencs Helyezés Czagány Dorina 2. Boros Adél 3. Felkészítő: Tilk Katalin Német körzeti verseny Tiszalúc Tiszalúc csapata (Bácsalmási Márk, 4. Ligner Laura, Dékány Viktória) Felkészítő: Tilk Katalin Kazinczy szépkiejtési verseny Miskolc Mikola Györgyi 2. Felkészítő: Herczegné Tóth Judit Arany János körzeti szavalóverseny Tiszalúc Ozsváth Eszter 1. Felkészítő: Lőrincné Vámosi Judit Mikola Györgyi 2. Felkészítő: Herczegné Tóth Judit Gulyás Boglárka 3. Felkészítő: Mikoláné Veres Katalin Körzeti helyesírási verseny Taktaszada Gulyás Boglárka 2. Felkészítő: Mikoláné Veres Katalin Mikola Györgyi 4. Felkészítő: Herczegné Tóth Judit Gerőcs Fanni 5. Felkészítő: Dr. Mudriné Belinszky Mária Körzeti német verseny Rátka Tiszalúc csapata (Ligner Laura, Dékány 4. Viktória, Szirmai Nikoletta) Tiszalúc csapata (Munkácsi Fanni, Fónagy 5. Anita Vanda, Horváth Karina) Felkészítő: Tilk Katalin Matyó rózsa történelem és honismeret verseny Mezőkövesd Tiszalúc csapata (Czagány Judit, Czagány 4. Dorina, Béres Adrienn) Felkészítő: Tilk Katalin Tavaszlesen 2013 című környezetismereti vetélkedősorozat első fordulójában 18 csapat vett részt, továbbjutó ebből 10 csapat. Az elődöntőben a 10 csapatból 5 csapat jutott tovább: 1. Veller Ádám 7/b, Gulyás Zsófia 8/b 2. Boros Adél 8/a, Boza Dávid 7/b 8. Czagány Dorina 8/a, Gerőcs Fanni 8/a 9. Orosz Ákos Imre 6/b, Lázár Patrik 6/b 10. Mikola Györgyi 6/b, Sándor Bence 6/b A döntő június 4-én lesz. Felkészítő tanárok: Medvéné Tóth Judit, Batáriné Eördegh Éva Jeles napok és tanösvények, madarak, fák napja címmel megyei természetvédelmi vetélkedő a Vadasparkban. 2. Boros Adél 8/a, Veller Ádám 7/b, Orosz Ákos Imre 6/b Felkészítő tanár: Batáriné Eördegh Éva Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot címmel a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által szervezett internetes vetélkedőn: 4. Mikola Györgyi 6/b, Orosz Ákos Imre 6/b, Poczetnyik Áron 6/b, Sándor Bence 6/b Felkészítő tanár: Batáriné Eördegh Éva Hegyalja Matematika megyei verseny: Elődöntő: 1. Gulyás Boglárka 7/c; döntő: megyei 5. helyezés; Felkészítő tanár: Máté Gyuláné Körzeti rajzverseny: 2. Boros Adél 8/a; szabad rajz 7-8. o. 2. Mikola Györgyi 6/b; szabad rajz 5-6. o. 3. Rimel Noémi 6/b; szabad rajz 5-6.o. 2. Bácsalmási Márk 7b; csendélet grafikus megoldással 7-8.o. Grafikai tárlat Nyíregyháza: 2. Boros Adél 8/a; különdíj: Lázár Renáta 7/b Felkészítő tanár mindkét esetben: Fodor Andrea 8

9 2012/13-as tanév 9 II. Taktaközi Közlekedésbiztonsági Kupa 3. Csáki Eszter 7/a, Béres Adrienn 7/c, Orosz Levente 7/b, Orgona Nándor 6/c Felkészítő tanár: Fink Tamás Diákolimpia III. kor. fiú teremlabdarúgás-városkörzeti 3. hely IV. kor. fiú labdarúgás-városkörzeti 3. hely IV. korcsoport fiú kispályás labdarúgás - városkörzeti 1. hely, megyei elődöntő 3. hely Felkészítő tanár: Koczka Sándor MLSZ tornák IV. kor. lány labdarúgás - városkörzeti 1. hely Felkészítő tanár: Fink Tamás II. korcsoport fiú labdarúgás - városkörzeti 3. hely Felkészítő tanár: Siri Norbert SNI diákolimpia Atlétika /kislabdadobás/: megyei 1. hely, országos 10. hely Felkészítő tanárok: Kopasz Miklósné, Turóczi Istvánné Tanulmányi versenyek az alsó tagozaton Népdaléneklési verseny, Iskolai forduló: 2. évfolyam: I. Szabó Virág 2.a II. Gál Csenge 2.a 3. évfolyam: I. Szabó Péter Bence 3.a II. Herczeg Evelin 3.a 4. évfolyam: I. Mikola Flórián 4.a II. Tálas Lilla 4.c Körzeti forduló: Taktakenéz I. Szabó Péter Bence 3.a V. Herczeg Evelin 3.a Helyesírási verseny, Iskolai forduló: 3. évfolyam: I. Szabó Péter Bence 3.a 4. évfolyam: I. Mikola Flórián 4.a Körzeti Forduló: Taktaszada I. Szabó Péter Bence 3.a IV. Mikola Flórián 4.a Fog-és testápolási verseny Területi verseny: Megyaszó 3. évfolyam: Szabó Péter Bence 3.a V. helyezés Debrődi Milán 3.a Gönczi Bálint 3.a Sándor Zoltán 3.a 4. évfolyam: Rolek Hanna 4.a IV. helyezés Rimel Réka 4.a Varga Laura 4.a Mikola Flórián 4.a Arany János szavalóverseny Iskolai forduló: 3. évfolyam: 1. Herczeg Evelin 3.a 2. Szabó Péter Bence 3.a 4. évfolyam: 1. Tálas Lilla 4.c 2. Mikola Flórián 4.a Területi verseny: Tiszalúc I. Tálas Lilla 4.c V. Herczeg Evelin 3.a Szép kiejtési verseny Iskolai forduló: mesemondás 1. évfolyam: I. Petrovics Rebeka 1.a II. Medve Mátyás 1.c III. Kónya Zsombor 1.a 2. évfolyam: I. Siráky Vivien 2.a II. Macsó Bence 2.a III. Pataki Kira 2.a 3. évfolyam: vers: I. Herczeg Evelin 3.a II. Szabó Péter Bence 3.a próza: I. Koszován Daniella 3.a II. Sándor Zoltán 3.a III. Tokaji Eszter 3.b 4. évfolyam: vers: I. Tálas Lilla 4.c II. Mikola Flórián 4.a próza: I. Tálas Lilla 4.c II. Rolek Hanna 4.a olvasás: I. Majdanics Milán 4.a II. Balogh Ferenc 4.c Körzeti verseny: Szerencs 1. évfolyam: mesemondás II. Petrovics Rebeka 1.a V. Medve Mátyás 1.c 2. évfolyam: VII. Siráky Vivien 2.a VII. Macsó Bence 2.a 3. évfolyam vers: VII. Herczeg Evelin 3.a VII. Szabó Péter Bence 3.a próza: IV. Tálas Lilla 4.c IV. Rolek Hanna 4.a Hegyalja matematika verseny Szerencs 4. évfolyam: Tálas Lilla 4.c Balogh Ferenc 4.c Rolek Hanna 4.a Révész Lajos 4.b Balogh Ferenc 4.c bejutott a döntőbe, ahol 10. helyezést ért el. Kiss Lászlóné munkaközösségvezető 9

10 10 Polgármesteri tájékoztató Igaz, hogy a tájékoztatót már az Önkormányzat honlapján közzé tettük, de azért közöljük az újságban is, hogy azokat is tájékoztassuk akiknek nincs internet elérhetősége. Ezúton tájékoztatom a település lakosságát és az érintetteket a Garabonciás Művészeti Iskola, valamint a Kaméleon Musical Színház és Gyermekszínpad körül kialakult problémáról: A Garabonciás a Tiszalúci ÁMK Arany János Általános Iskolával a kezdetektől szerződéses viszonyban áll. A 2011-es évben Ft bérleti díjat fizetett. A szerződés értelmében a Művelődési Házban egy klubtermet kizárólag ők használtak, a színháztermet szükség szerint használták, két raktárhelyiséget a díszletek és jelmezek tárolására használtak, ezen felül az iskolában is használnak helyiségeket tól az iskola állami fenntartás alá került, ezért az önkormányzat évi 17 millió forintot fizet az államnak. A Művelődési Ház az Önkormányzat fenntartása alatt működik, a évi költségvetésben 6 millió forint fordítható a működtetésre a munkabérrel együtt. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben minden lehetőséget meg kell ragadni a költségek csökkentésére. Ezért került sor már 2012-ben is az épület téli részleges lezárására, így csak a könyvtár és a Garabonciás által használt klubszoba lett fűtve. A takarékosságnak látványos eredménye lett, egy hónap alatt csak a fűtés számla 400 ezer Ft-al csökkent, ezt a nehéz helyzetet egy felelős embernek át kell érezni és alkalmazkodni a körülményekhez. Az Önkormányzat megbeszélésre hívta a Garabonciás vezetőjét és Ducsai Tibornét a Kaméleon vezetőjét, próbáltuk megértetni a kialakult helyzetet, megbeszélni a közös teherviselést, de teljes elzárkózást tanúsított a Garabonciás vezetője a bérleti díj fizetésével kapcsolatosan. Teszi ezt annak ellenére, hogy a Garabonciás -ban szereplő gyerekek félévente Ft-os tandíjat fizetnek, információim szerint az alapítvány állami támogatásban is részesül a gyerekek után. Arra a felvetésre, hogy csak a nyitvatartási időben használhatják a házat, értetlenségnek adott hangot. Nem volt tudomása arról, hogy a késő esti órákban is ott tartózkodnak a gyerekek azt mondta, hogy a Kaméleonhoz semmi köze, mert az egy külön szervezet. Mivel nem sikerült megállapodni ekkor született az a döntés, hogy a Garabonciás költözzön az iskolába, ahová a szerződésük értelmében bérleti díjat fizetnek, egyébként az iskolának jelentős többlet költséget nem jelent, hiszen az iskolában a fűtés biztosított. A Kaméleon pedig a nyitvatartási időn belül, Batári Csabával egyeztetett időpontban használhatja a termet, úgy mint bármely más szervezet, vagy szakkör is. Nyitvatartási idő jelenleg: kedd-péntek: 8-17.óra, szombat óra. Szombat 20 órától kedd 8 óráig Zárva tart, ez időszakban is a takarékosságot szolgálja. Az iskola igazgatója által kijelölt terem festését az Önkormányzat végezte, valamint a festéshez szükséges anyagot is az Önkormányzat biztosította. A polgármestert nem kell meggyőzni a kultúra fontosságáról, fontos a szabadidő hasznos eltöltése, de az arányokat szem előtt kell tartani. Véleményem szerint a gyerekeknek nem ott kell élni az életüket, szükség van családi programokra, esetleg segíthetnek a szülőknek a házi munkában, stb. Helytelennek tartom, ha kiskorú gyerekek este 7-8 körül még nincsenek otthon, egyébként a hatékonyságot nem a napszak határozza meg, így szombat között is lehet hatékonyan dolgozni, semmi nem indokolja a délutáni nyitva tartást. Minden ellenkező hírveréssel ellentétben értékelem az elvégzett munkát, a gyerekek igyekezetét, tehetségét és azt is tudom, hogy minden szülő számára boldogság, ha a gyermekét színpadon látja. Ezeket a tényeket azért kívántam a település lakosaival megosztan, mert különböző felületeken mindennapos a hangulatkeltés, az összeesküvés elmélet gyártás, pedig csak tudomásul kell venni, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzet, ezt teszi lehetővé. Amennyiben a kormány többet áldoz a kultúrára vidéken is, akkor a mi lehetőségünk is változik. A Kaméleon megalakulása óta korlátlanul ingyen használták a Művelődési Ház termeit felszerelését pl: hangosítás (ekkor még nem rendelkeztek saját felszereléssel). Megszámlálhatatlan alkalommal utaztattuk a gyerekeket fellépésekre, versenyekre, az önkormányzat gépjárművével, az Önkormányzat költségén. Most amikor a gazdasági válság okozta nehézségek miatt nem tudjuk korlátlanul vállalni, nincs megértés, köszönet, nincs késztetés, hogy a nehézségek átvészelésében részt vállaljanak, van ellenben támadás, burkolt fenyegetés, vádaskodás. Az Önkormányzaton ejtenek csorbát, rajtam keresztül. Végül, de nem utósorban nem tudom elfogadni a vezetőnő azon állítását, hogy személyesen nem sikerül találkozni velem, mert ha akart mindig megtalált, ezt az alábbiakkal kívánom érzékeltetni: A Kaméleon megalakulása óta egyik fő támogatója voltam, anyagi értelemben is. Évek során jelentős összeget áldoztam erre a célra, ezen felül több alkalommal a vállalkozásom tulajdonában lévő kisbusszal szállítottam a gyerekeket fellépésre, versenyre, érdekes módon ezekben az esetekben mindig megtalált a vezetőnő, remélem jól emlékszem! A leírtakból kitűnik, hogy az Önkormányzat a lehetőségeihez mérten mindent megtett és megtesz a jövőben is, de a hangulatkeltés helyett a higgadt párbeszédet kell választani, mert nekünk fontos a gyerekek sikere és az több úton is elérhető. Tiszalúc, 2013.április 16. Majdanics László polgármester Ingyenes jogi tanácsadás minden héten csütörtökön délután 15-órától 17-óráig a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 10

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

Kiemelkedő versenyeredményeket elért tanulók (2012/2013.tanév) Országos 1-10. helyezett Fővárosi 1-10. helyezett Kerületi 1-6.

Kiemelkedő versenyeredményeket elért tanulók (2012/2013.tanév) Országos 1-10. helyezett Fővárosi 1-10. helyezett Kerületi 1-6. Kiemelkedő versenyeredményeket elért tanulók (2012/2013.tanév) Országos 1-10. helyezett Fővárosi 1-10. helyezett Kerületi 1-6. helyezett Név Osztály Verseny ág (szint) Jellege Eredmény Felkészítő tanár

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA. Lányok: VI. korcsoport. 2. hely (az országos elődöntőbe jutottak)

Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA. Lányok: VI. korcsoport. 2. hely (az országos elődöntőbe jutottak) Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VI. korcsoport 1. hely (az országos elődöntőbe jutottak) Sándorfi Réka (12.B), Csányi Mónika (12.C), Sáfián Viktória (12.D), Dékány Viktória (11.C), Uszkai Dóra

Részletesebben

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny Lány 50 m (2000-2001) 2013.03.07. Eredmények Név Szül. év Egyesület/Iskola Eredmény 1. Király Adél 2000 BEAC 7,31 2. Endrész Klaudia 2001 Vasvári Pál Ált.

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07.

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. IRODALMI PÁLYÁZAT III. korcsoport 1. Janzsó Lili 6.b (Szent Imre, ) 2. Kecskés Katalin 6.o. (II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola,

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

JUTALOMKÖNYVBEN RÉSZESÜLT: Kovács Leila Kulcsár Krisztina Krupánszki Ramóna Lein Vivien Laura Szántó Csongor György

JUTALOMKÖNYVBEN RÉSZESÜLT: Kovács Leila Kulcsár Krisztina Krupánszki Ramóna Lein Vivien Laura Szántó Csongor György JUTALOMKÖNYVBEN RÉSZESÜLT: 1.a Kitűnő tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és Kovács Leila Kulcsár Krisztina Krupánszki Ramóna Lein Vivien Laura Szántó Csongor György Kitűnő tanulmányi eredményéért

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Felső tagozat 2012/2013 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny Kalmár László matematikaverseny Zrínyi Ilona matematikaverseny 3. 4. 5. 19. 23. 26. 38. Horváth Dávid Mózer Bence

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb

A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb Varga Anna a Rózsás Márta Matematikaverseny 3. Varga Pongrác a Rózsás Márta Matematikaverseny Vásárhelyi Szabolcs

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza Városi Stadion Időpont: 2014. május. 08. A Versenybíróság elnöke: Fábián János

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

SPORTVERSENYEK. Daróczi Dániel7c; Balazsin. István,Rumbold Szabolcs,Koch Dániel bajnokság III.korcsoport

SPORTVERSENYEK. Daróczi Dániel7c; Balazsin. István,Rumbold Szabolcs,Koch Dániel bajnokság III.korcsoport SPORTVERSENYEK október 17. Kerületi műfüves labdarúgó bajnokság IV. korcsoport Seregy Tamás, Meggyes Milán, Rozgonyi Bálint, Németh Kristóf 8ac; Burka Bendegúz, Vass Dominik 8b; Széles Ákos, Juhász Péter,Náray

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1. TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.b matematika Hérány Emma 1.a rajz Korom Natália 1.a 2. évfolyam magyar,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Tanévzáró 2013. június.19.

Tanévzáró 2013. június.19. Tanévzáró 2013. június.19. Formai és tartalmi változások 2013. január 1. Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Megyeközponti Tankerület KLIK szervezeti egység: 153031 Működtető:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2011-2012 - es tanév Országos első 10, megyei első 5 és városi első 3 helyezett tanulók névsora

VERSENYEREDMÉNYEK 2011-2012 - es tanév Országos első 10, megyei első 5 és városi első 3 helyezett tanulók névsora VERSENYEREDMÉNYEK 2011-2012 - es tanév Országos első 10, megyei első 5 és városi első 3 helyezett tanulók névsora Verseny Név Helyezés Felkészítő tanár Alsó tagozat Szent Anna komplex tanulmányi csapatverseny

Részletesebben

Eszkimó-Indián Játékok Nagykanizsa, 2015.06.20-21. 1_U13_K1_fiu.xls. 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) helyezés r.szám. dobás húzó

Eszkimó-Indián Játékok Nagykanizsa, 2015.06.20-21. 1_U13_K1_fiu.xls. 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) helyezés r.szám. dobás húzó 1_U13_K1_fiu.xls 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) 1 3 Decsi Márk Dunaferr SE 2 22 2 1 Tapaszti Bence Kaposvári Vízügyi Sc 3 17 3 2 Bali Máté Tolna Vízmű Kajak-Kenu SE 3 27 4 9 Gubucz Bende Kaposvári Vízügyi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Versenyeredmények 2013/2014. tanév

Versenyeredmények 2013/2014. tanév Versenyeredmények 2013/2014. tanév verseny megnevezése tanuló oszt. felkészítő tanár eredmény Tónai Sára - 60 m 5.a Tónai Sára - magasugrás 5.a Városi atlétikai fedettpályás verseny Bakondi Benedek - magasugrás

Részletesebben

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Verseny neve Helyezés Résztvevők Felkészítő tanár Atlétika, csapatbajnokság 12. Brogli Réka, Besenyei Boglárka, Polonkai Eszter, Tanyi Ramóna Móth Éva országos

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

EREDMÉNYEINK 2013 2014

EREDMÉNYEINK 2013 2014 EREDMÉNYEINK 2013 2014 MEGYEI DUATLON VERSENY Sütő Endre, 1. hely Lovas Lőrinc 2. hely Frey József 3. hely Lovas Bálint 4. hely Demkó Petra 4. hely Bencze Vivien 4. hely Ábel Zsóka 5. hely Kovács Fanni

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 41 szakács Agócs Zalán 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina 42 pincér Balázs Gergely 39 szakközépiskola

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9. 5. osztály I.emelet 9. 1. Albert Renáta Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 88 pont 10. hely 2. Arany Barbara Garay János Általános Iskola, Fót 88 pont 9. hely Jobb tollbamondással 3. Bódizs Szabolcs Vörösmarty

Részletesebben

Tanulmányi és sportversenyek összesített eredményei a Neumann János Középiskola és Kollégiumban 2009/2010. tanév

Tanulmányi és sportversenyek összesített eredményei a Neumann János Középiskola és Kollégiumban 2009/2010. tanév Tanulmányi és sportek összesített eredményei a Neumann János Középiskola és Kollégiumban 2009/2010. tanév Országos ek 1. helyezést ért el 19 fő 2. helyezést ért el 8 fő 3. helyezést ért el 5 fő 4. helyezést

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

2.A osztály. Böröcz Annamária Dorusák Dorina Matos Alexander Molnár Lili Tóth Zsófia Serfőző Balázs

2.A osztály. Böröcz Annamária Dorusák Dorina Matos Alexander Molnár Lili Tóth Zsófia Serfőző Balázs 2.A osztály Böröcz Annamária Dorusák Dorina Matos Alexander Molnár Lili Tóth Zsófia Serfőző Balázs 2.B osztály Búz Márkó Fekete Lizett Kornóczi Rebeka Oroszi Vivien Scherer Viktória Szamolai Anna Unyi

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

2014. SZEPTEMBERI KRÓNIKA

2014. SZEPTEMBERI KRÓNIKA 2014. SZEPTEMBERI KRÓNIKA Szeptember 1. Szeptember 5. Szeptember 16. Szeptember 17. Szeptember 18. Szeptember 19. Szeptember 20. Tanévnyitó ünnepség a 2. osztályosok szereplésével Az alsó tagozatos osztályok

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben