Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának évi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi"

Átírás

1

2 2 Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának évi startmunkán belüli értékteremtő közfoglalkoztatásáról A belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva évben valamennyi hátrányos helyzetű kistérségben- köztük a Szerencsi kistérségben is- újra elindította a Startmunka programokat. A program támogatása / bér + járulék + dologi kiadás /, ezek a programok a korábbi évek lehetőségeivel szemben száz százalékos támogatással lettek indítva, nem kellett hozzá önerőt rendelni, eszközvásárlásra is kaptunk lehetőséget. Pályázatunk elengedhetetlen része volt a közmunkások által elvégzendő tevékenységekre készített munkaprogramok, melyeknek ésszerűnek, takarékosnak, költség hatékonynak kellett lennie a tervezéstől a megvalósításig. Tehát számba kellett vennünk lehetőségeinket, gazdasági környezetünket, a végrehajtáshoz szükséges létszámot, eszközt, anyag és infrastruktúrát, valamint a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési tervet is. Önkormányzatunk arra törekedett, hogy a Startmunka programokból minél többet megvalósítson. El kellett dönteni, jó gazda gondosságával, hogy melyek azok a projektek, amik nagyközségünkben hasznosíthatók. Meg kellett tervezni a projektek időtartamát, a foglalkoztatni kívánt összes létszámot, a saját forrást, a programok szakmai tartalmát, ezen belül az igényelt költségek szakmai indokoltságát, munkatervet és a foglalkoztatások ütemezését. A program keretében Önkormányzatunk öt projekttípus támogatására adott be pályázatot, amelyeket meg is nyert: Téli-és egyéb értékteremtő, 32 fő Bio-és megújuló energiafelhasználás, 25 fő Mezőgazdasági, 21 fő Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, 43 fő Mezőgazdasági földutak rendbetétele 25 fő Tehát mindösszesen 146 fő közfoglalkoztatott munkavállaló után járó bér és járulékaira, illetve a dologi költségeire Ft támogatást nyertünk. Az ötödik láb a Bio-és megújuló energiafelhasználás kazánprogram, aminek megépítését és a beruházás befejezését május 31-ig kellett végrehajtanunk. A beszámolómban az értékteremtő feladatainkról szeretnék Önöknek beszámolni egy pár szóban. A Téli és egyéb értékteremtő startmunka projekten belül három önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítási, karbantartási munkálataira pályáztunk / hőszigetelés, tető héjazat csere, nemes v a k o l a t, c s a t o r n á z á s, villanyszerelés, beltéri burkolat csere, járdaépítés, kerítés karbantartás, festés stb. Ezek az épületek: az egyik az úgynevezett Rendőr Szolgálati lakás /3565. Tiszalúc, Bocskai u.2-4/, a másik a Füzes Vendégház / Tiszalúc, Alkotmány u /, a harmadik a Szociális Iroda /3565. Tiszalúc, Táncsics u.16./ Mindhárom épület megérett a felújításra, a tetők beáztak, külső szigetelésre és burkolásra is szükségük volt. Mindhárom épület tetőcseréje, szigetelése és csatornázása, festése stb. értékteremtő és a benne résztvevő embereknek szakmai kihívás is, nem utolsó sorban pénzkereseti lehetőség is. A felsorolt munkálatok vel indultak és ig tartanak. Beruházási és dologi költségekre: ,- Ft-ot, Működési költségre: Ft-ot nyertünk, tehát közvetlen költség összesen: ,-Ft, ami hozzájárul a három épület eredményes és színvonalas felújításához. Ezek az épületek önkormányzatunk szűkös anyagi helyzete miatt valószínű, hogy nem kerültek volna felújításra. Szeretnék még kitérni a Bio- és megújuló energiafelhasználás kazánprogramunkra. A beruházást az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan területére, Tiszalúc, Táncsics u. 9. szám alá, vagyis a Szociális Iroda épületének és a mellette álló faháznak a fűtés kiváltására terveztük. A programunk célja a gázfüggőség csökkentése, biomasszát hasznosító kazánnal. A rendelkezésre álló központi fűtési rendszer kiegészítése megtörtént egy biomassza kazán beépítésével. A kialakított fűtési rendszer zárt rendszerű, zárt tágulási tartállyal biztosított. A radiátoros oldalt egy puffertároló választja el. A kazánházba egy ROJEK PK 60 típusjelű kazán került telepítésre. A fűtési rendszer hidraulika stabilitása egy 1500 l-es puffertároló beépítésével lett megoldva. A fűtés keringetését és hőszabályozását a primer oldalon egy WILO típusú szivattyú látja el. A kazán füstgázelvezetésére ø 180 mm szerelt alu. 1 kémény került felszerelésre, továbbá megfelelő méretű helység kialakítására is sor került, a tüzelőanyag tárolására. Ez a program től indult, és ig fog tartani. A tervezett feladatok ellátására 2 fő munkaerő alkalmazására kaptunk lehetőséget, a 2 fő dolgozó fűtési időszakban a Szociális iroda és az Erdért faház mindennapi fűtését végzi, a késő tavaszi és a nyári időszakban a fűtőanyag kitermelésénél, aprítékolásánál és a tároló helyre való beszállításánál segédkezik. Beruházási és dologi költségekre Ft-ot nyertünk, amiből a fentebb említetteket megvalósítottuk. A fűtőanyag előállítása a Bio-és megújuló energiafelhasználás program keretein belül adott, a két projekt így kapcsolódik össze, a kitermelt nagy mennyiségű és újratermelődő fahulladék pedig intézményünk gázfűtését fogja reményeink szerint 2

3 3 kiváltani. Ezekkel a lehetőségekkel élni kell a Bio-és megújuló energetikai sajátosságokat figyelembe véve, olyan többleteket lehet elérni (megtakarítást), ami a falu életminőségét növeli, valamint az Önkormányzatunk szolgáltatási színvonalát is emeli, a fejlődés ütemét meggyorsítja. Az is biztos, hogy ugyancsak kiemelt feladatot fog tőlünk követelni, ránk róni kazánprogramunk, ahol szó szerint a bokortól a fűtőanyagig kell megterveznünk feladatainkat, de a megtérülési idő rövidsége miatt bizakodók vagyunk. A Startmunka programok pozitívan értékelhetők, a közfoglalkoztatás megújult rendszerében kiemelt fontosságú, hogy az álláskeresők munkája új értéket teremtsen. Egyrészről az értékteremtő foglalkozás oldaláról, másrészről (nem mellékes az sem), hogy a programok keretében nagy értékű tárgyi eszközök is beszerzésre kerültek, melyek a további években is jól szolgálják majd tevékenységek eredményes folytatását. A munkaterápia a közösségi szemléletformálás, a rendszeres munkába járás, a rendszeres és következetes eszközök alkalmazása kell, hogy segítse a jövőben a N agyközségünkben az utóbbi i d ő b e n e r ő t e l j e s e n e l s z a p o r o d o t t a település sérelmére elkövetett vandál rongálás. A Petőfi utcán lévő díszfák ágait letördelik, a N é p k e r t b e n található játszótér kerítését kitörték, elvitték, a mélyebb csapadékvíz árkok mellett épített korlátokat, - melyek baleset védelmet is szolgálnak sorozatosan megrongálják, a meglévő beültetett virágládákat tönkreteszik illetve a beültetett virágokat kiszedik. Lehetőségünkhöz mérten ezek pótlását, javítását elvégezzük, de több helyen a korlátokat kiszedjük, a virágládákat megszüntetjük, mert nincs értelme a javításnak, pótlásnak. Az utca névtáblákat oly mértékben tették tönkre, hogy javíthatatlanok, ezeket megszüntettük. Anyagi lehetőségünk függvényében újakat készítünk, az ide érkezők, és átutazók tájékoztatására. A település különböző területein, de különösen a Református templom és az 56-os tér környékén s o r o z a t o s a z i l l e g á l i s szemétlerakás. Sajnos eddig nem sikerült az elkövetőket tetten érni, de az elkövetkező időben nagyobb hangsúlyt fektetünk a t e r ü l e t m e g f i g y e l é s é r e. Amennyiben sikerül lefülelni az elkövetőt (elkövetőket) szigorú büntetésre számíthat. Nem értem mi indokolja az illegális szemétlerakást, hiszen a településen szervezett szemétszállítás van, ezen felül munkavállalásukat. Startmunka programok tehát szükségesek a település mindennapi problémáinak, a foglalkoztatási gondjainak megoldásához. Nagyközségünkben az Önkormányzat az egyedüli nagyobb foglalkoztató, a problémák megoldása nemcsak jól megírt programot, hanem elsősorban mindennapos törődést igényel, egyre többet kell tennünk a kibillent egyensúly helyreállítása érdekében. A Startmunka programban való részvétel az álláskeresők elsődleges munkaerő-piaci esélyeit javítja, magasabb bevételeket biztosít a családoknak, az önkormányzat pedig feladatai ellátásához kap a közmunkások alkalmazásával jelentős segítséget. Fontosnak tartjuk a hatékony kommunikációt, melynek egyik fő csatornája az önkormányzati folyóirat, mely révén igyekszünk bemutatni és elfogadtatni az általunk foglalkoztatottak munkáját és munkájuknak eredményeit. Fontos azonban, hogy a közfoglalkoztatás nem lehet végleges megoldás egy munkavállaló számára sem, hiszen célnak az elsődleges munkaerő-piacon való részvételt kell tekintenünk! Majdanics László polgármester lomtalanítást is végzünk minden évben. Sokan panaszkodnak, hogy ne m akarna k s z e m é t d í j a t f i z e t n i, mondván nekik nincs szemetük, lenne, ha nem a közút mellett, vagy a fent említett helyen szórnák szét. Nagyon sok lakás előtti terület szemetes, gazos, a füvet nem nyírják, pedig ez állampolgári kötelesség. Úgy vélem a nyitott szemmel járók ezt észlelik, azok számára készítettük a mellékelt fotókat, akik eddig nem figyeltek fel ezekre a problémákra. Most, hogy megkezdődött az iskolai szünidő, még inkább lehet számítani a felügyelet nélkül hagyott, felelőtlen g y e r e k e k h a s o n l ó cselekedeteire. Kérem a település lakosait, hogy segítsenek! Amennyiben ilyen cselekményeket észlelnek, szólítsák meg Őket, vagy jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé, a polgármesternek, polgárőrségnek, vagy közvetlenül a rendőrségnek július 1-én beüzemelésre kerül a telepített kamera rendszer, reméljük hatékony segítség lesz a magukról megfeledkezett emberek megfékezésére. nagyon sok ember dolgozik azért, hogy településünk szép, tiszta, virágos, rendezett legyen. Mindig fáj a szívem, ha jártamban-keltemben szép rendezett települést látok és azt látom, hogy az ott lakók dolgoznak a településük szépségéért, óvják, védik, hogy ez folyamatosan megmaradjon. Ilyen Tiszalúcot szeretnék magunknak, kérem, tegyünk érte együtt! Majdanics László polgármester 3

4 4 N 10 biztonsági tanács a e nyiss ajtót, kaput idegennek, ismeretlen személynek! N e b í z z m e g SZÉPKORÚAK VÉDELMÉBEN! ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek jómodorúnak tűnik! Ne engedd be a házaló árusokat, ÉMÁSZ, TIGÁZ, Vöröskereszt és más hivatalos személynek álcázott embereket bármennyire erőszakoskodnak, tartsd kapun kívül, kérd a szomszéd segítségét! Ne hagyd nyitva a kaput, házad, lakásod ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban, kertben vagy, mert bárki észrevétlenül bemehet! Ne hagyd a kapuban a lakásod ajtajában a kulcsot, akkor sem ha ott vagy! Ne hagyd a kapud, házad kulcsát a lábtörlő alatt, virágcserépben, óraládába, akkor sem ha otthon vagy! Ne hagyd őrizetlenül a helységet, ahol nyitva van az ablak! Ne vedd elő senki előtt a pénzed az otthonodban, mert kifigyelik, észre sem veszed és ellopják! Ne tarts otthon nagyobb összeget, tedd bankba, takarékba! Ne nyiss ajtót éjszaka, ha bármilyen zajt hallasz, inkább hívd a rendőrséget! Értékeinket ne tegyük közszemlére és figyeljünk oda egymásra! Segélyhívók: 112, Rendőrség 107, Mentők 104, Tűzoltóság 105 Fazekas Istvánné április 25-én született Bűdszentmihályon mai nevén Tiszavasváriban. Először TSZ-ben dolgozott. 50 éve költözött Tiszalúcra. Férjével két közös gyermekük született, István és Margit. 17 éve özvegy és sajnos hossszú betegség után Margit lányát is elvesztette. Nyugdíjbavonulása előtt több mint tíz évig a Bőcsi Sörgyár rendészetén dolgozott kézbesítőként. Fiával élnek közösen, de fia is beteges. Margit néni házi gondozásban részesül. Kérdésünkre elmondta, hogy nagyon szépen élt, igaz sok küzdelemmel, sok munkával, de sok örömmel is. Kívánunk Margit néninek hosszú, boldog és küzdelemmentes életet! A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet jóvoltából a Szociális Iroda élelmiszer adományosztást tartott június 5-én a Művelődési házban. A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet Tiszalúc részére a következő mennyiségű adományt állapította meg: liszt: 2700kg, fodros nagykocka tészta: 1920kg, orsó tészta: 2100kg, pirított kenyérlap: 448kg. A településen 759 család részesült az adományból. Köszönjük a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet együttműködését. T Majdanics László Polgármester Adományosztás Tiszalúcon Hankó János Szociális Iroda gondozási központ vezető iszalúc Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően, a rászoruló gyermekek számára. Az új feltételeknek szerint idén is csak meleg étkezés biztosítását teszi lehetővé a program. A Szociális nyári gyermekétkeztetés tavalyi év során az önkormányzatok jelentős része nem is pályázott a megváltozott feltételek megismerése után, mert az új pályázatban sokkal szigorúbb és pontosabb feltételeket szabtak a pályázókra, mint az előző szabályozás idején. Ennek megfelelően pályázati úton a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő kiskorú gyermekek (324 fő) 54 munka napon keresztül június 17.-től, augusztus 30.-ig részesülhet nyári gyermekétkezésben. Örülünk annak, hogy önkormányzatunk a rászoruló gyermekek támogatása mellett döntött, bízunk abban, hogy az idei évhez hasonlóan jövőre is élhetünk ezzel a lehetőséggel. A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseikkel bátran forduljanak a Szociális Iroda munkatársaihoz. Szociális Iroda 3565 Tiszalúc, Táncsics u. 7. Tel.: 06/ Hankó János Gondozási Központ Vezető 4

5 5 Bölcsődésből óvodás, óvodásból iskolás lesz... M ájus utolsó hetét írjuk. A falu utcáiból délutánonként ünneplőbe öltözött kisgyermekek indulnak útnak szüleikkel az óvoda felé. Kezükben néhány szál virág, szemükben izgatottság, szívükben vegyesen kavargó érzelmek. Már csak néhány perc, és újra átlépik az óvoda kapuját, ahol az épület és a csoportszobák virágdíszbe öltözve várják, hogy méltó helyet adjanak az óvodások évzárójának, a nagycsoportosok ballagásának. Atán elkezdődik. Még egy jó fél óra, és ennek a jól összeszokott kis közösségnek a tagjai közül néhányan már másfelé indulnak. Idén mintegy hetven tiszalúci óvodásnak lezárul egy korszak az életében, amit boldog, gondtalan óvodás éveknek szoktunk mondani. Várja őket egy új világ, hiszen szeptemberben az iskolába lépve a játékot felváltja a tanulás, a nem szeretem délutáni pihenést a kellő tudás megszerzésére irányuló gyakorlás, a szükséges mennyiségű ismeretek megszerzésére tett erőfeszítés. Reményeink szerint gyerekeink magukkal viszik az óvodai évek alatt megélt sok szép élményt, emléket, a szeretetet. Lassan felhangzanak az utolsó búcsúzó versek, mindenkinek jut még egy ölelés, egy buksira adott simogatás, egy huncut mosoly. A gyerekek felszabadultak és vidámak, a felnőttek közül néhányanbiztosan sok a virágpor- a szemüket törölgetik. A kolléganők fejében szinte látom az átsuhanó gondolatokat, a büszkeséget, az örömöt, hogy ebben az évben is részesei voltunk valami kis csodának, amit ezekkel az emberpalántákkal együtt éltünk meg, hogy szerepünk volt az ő iskolássá cseperedésükben. Szokták mondani: mindennek a vége valami újnak a kezdete. Mi az óvodában már erre az újra készülünk, mert szeptembertől 6 bölcsődés és 66 új óvodásjelölt kérte felvételét intézményünkbe. Köszönet mindenkinek, akinek része volt abban, hogy munkánkat nyugodt körülmények között, a gyermekek fejlődésére koncentrálva végezhettük! Mit is mondhatnék még? Farsang az általános iskolában Az általános iskola felső tagozatának farsangi bálját február 15-én rendezték meg a Művelődési Házban. Ahogy mindig, idén is sok nyolcadikos diák vállalkozott a hagyományos keringő eltáncolására. A táncot ezúttal is Kelemen Viktória tanította be. A gyerekek szépek voltak, jól táncoltak és nagy sikert arattak. Itt a vége, fuss el véle! Stionné Tokaji Judit óvodavezető 5

6 6 Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napján Tiszalúcon M egemlékező beszédet mondott Tóth Albert, Tiszalúc Nagyközség alpolgármestere. Beszédében kiemelte: Mi, akik ma összegyűltünk itt a tiszalúci Trianon téren és szerte a Kárpát-medencében, e feldarabolt hazánkban, mi akik hiszünk abban, hogy az Isten a történelem Ura, de emberi igyekezettel törekszünk történelmünk menetét más forrásokból is megérteni, egyik legnagyobb nemzeti tragédiánkra, a trianoni békediktátumra emlékezünk. Itt vagyunk, mert fontosnak érezzük a tanúságtételt megsebzett nemzetünk összetartozása mellett, mert Alaptörvényünkből adódóan is felelősséget érzünk megcsonkított hazánkért és a magyar nemzet egészéért. Beszédét ezen gondolatokkal zárta: mindnyájan felelősséget viselünk a határainkon kívül élő magyarok sorsáért, mindnyájan - ki-ki a lehetősége szerint - elősegítjük, életben tartjuk a magyar közösségek fennmaradását, mindnyájan szolidaritást vállalunk egyéni és közösségi jogaikért vívott harcaikban és mindnyájan -ki -ki a maga helyén - előmozdítjuk és ápoljuk a nemzeti összetartozás-tudatunkat és a testvéri együttműködésünket. Az Arany János Általános Iskola gitáros növendékei és Batári Éva, az Ezt a földet választottam című Republic dallal emlékeztek. Juhász Gyula: Trianon című versét Fink Tamás tolmácsolásában hallhattuk. Majdanics László polgármester úr és Turóczi Hajnalka jegyzőnő Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata nevében helyezték el az emlékezés koszorúját. A Tiszalúci Arany János Általános Iskola nevében Herczeg Lajos igazgató úr és Dr. Mudriné Belinszky Mária igazgatóhelyettes asszony koszorúzott. A történelmi egyházak nevében Dr. Tóth Albert református lelkipásztor és Jaskó László római katolikus plébános koszorúzott. A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség tiszalúci szervezete nevében: Tóth Albert elnök úr, Orehovszky Tibor és Csáki Antal települési képviselő urak koszorúztak. Esze Tamás kopjafa koszorúzása május 27-én délelőtt Majdanics László polgármester úr és Turóczi Hajnalka jegyzőnő megkoszorúzta Esze Tamás - a Rákóczi-szabadságharcot előkészítő tiszaháti felkelés vezéralakja, kuruc brigadéros - emlékére állított kopjafát. 6

7 7 A pedagógusokat ünnepeltük a Művelődési Házban május 31-én Majdanics László polgármester úr köszöntötte a pedagógusokat a Petőfi Sándor Művelődési Ház színháztermében. Megköszönte Tiszalúc pedagógusainak lelkiismeretes, türelmes, kitartó, színvonalas oktató-nevelő munkájukat, szakmai felkészültségüket, a tudás közvetítését, szigorúságukat, következetességüket és emberségüket, azt, hogy ebben az állandóan változó világban a nehéz körülmények ellenére, a folyamatos támadások érik Őket, de mégis igyekeznek megfelelni a törvények diktálta feltételeknek. Végül Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testülete és maga nevében egy szál virággal és szerény megvendégeléssel köszönte meg a pedagógusok munkáját. További munkájukhoz sok sikert, örömöt, a nyárra pedig gondtalan pihenést kívánt. A Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad hírei június március közepétől új fejezet kezdődött a Kaméleon életében. Székhelyünket áttettük az Arany János Általános Iskola régi technika műhelyébe, mely természetesen új nevet is kapott: Kaméleon Drámaműhely. A költözés április én zajlott, számos iskolai dolgozó, szülő és gyerek vett részt a hatalmas munkában. Az eredmény egy olyan terem lett, ahol otthonos, nyugodt és különleges körülmények között lehet megtartani akár a drámaórákat, akár az énekversenyekre történő felkészülést, és alkalmas a színpadi darabok előkészítő munkálataira is. Természetesen a nagyterem színpadát nem pótolja semmi, így le kellett mondanunk a tavaszi nagy színjátszós versenyeinket, és egy budapesti bemutatót. A tavaszi időszakban így elsősorban a versenyekre koncentráltunk, melyeken a következő eredmények születtek: március Montenegró Rozaje Zlatna Pahulja nemzetközi énekverseny: Tálas Lilla, Turóczi Eszter különdíj április 6. Alsózsolca A zene az kell megyei énekverseny: Ozsváth Petra 3. hely, Varga Lajos 2. hely, Tálas Lilla, Bácsalmási Gréta, Zalán Martin különdíj, április 27. Miskolc Hang-Kós-Toló: Zalán Martin, Ozsváth Petra, Tálas Lilla, Varga Lajos arany minősítés, Turóczio Eszter, Szabó Bence, Gulyás Zsófia, Mikola Györgyi ezüst minősítés, Sándor Zoltán, Rolek Hanna bronz minősítés május Dömsöd Nemzetközi Europop Énekverseny: Varga Lajos musical 6. pop 4. hely, Ozsváth Petra és Zalán Martin különdíj május 25. Tiszalúc VIII. Dallamhíd énekverseny: Varga Lajos, Zalán Marti 1. hely, Bácsalmási Gréta 2. hely, Ozsváth Petra 3. hely, Tálas Lilla, Gulyás Zsófia, Ozsváth Petra különdíj. A tavaszi időszakban kirándultunk a Mesemúzumba, jótékonysági koncertet szerveztünk és rendeztünk meg, részt vettünk a IX. Tiszalúci Színjátszó Találkozón, melyen I. helyezést értünk el, előképzőseink III. helyezettek lettek. Szombatonként újra próbáljuk a Mosolynagyanyó című mesejátékot, melynek bemutatója nyáron lesz. Az Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszalúc Nagyközségben című ÉMOP-4.1.1/A pályázaton Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata forint támogatást nyert. A projekt keretében a tiszalúci gyermekorvosi és védőnői szolgálatnak helyet adó (3565 Tiszalúc, Hársfa utca 42.) épület felújítása, bővítése, akadálymentesítése, valamint 17 db parkolóhely és 3 db kerékpártároló kialakítására kerül sor, a szolgáltatás minőségének javítása és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. 7

8 8 Versenyeredmények Nyári olvasottsági verseny Szerencs Helyezés Czagány Dorina 2. Boros Adél 3. Felkészítő: Tilk Katalin Német körzeti verseny Tiszalúc Tiszalúc csapata (Bácsalmási Márk, 4. Ligner Laura, Dékány Viktória) Felkészítő: Tilk Katalin Kazinczy szépkiejtési verseny Miskolc Mikola Györgyi 2. Felkészítő: Herczegné Tóth Judit Arany János körzeti szavalóverseny Tiszalúc Ozsváth Eszter 1. Felkészítő: Lőrincné Vámosi Judit Mikola Györgyi 2. Felkészítő: Herczegné Tóth Judit Gulyás Boglárka 3. Felkészítő: Mikoláné Veres Katalin Körzeti helyesírási verseny Taktaszada Gulyás Boglárka 2. Felkészítő: Mikoláné Veres Katalin Mikola Györgyi 4. Felkészítő: Herczegné Tóth Judit Gerőcs Fanni 5. Felkészítő: Dr. Mudriné Belinszky Mária Körzeti német verseny Rátka Tiszalúc csapata (Ligner Laura, Dékány 4. Viktória, Szirmai Nikoletta) Tiszalúc csapata (Munkácsi Fanni, Fónagy 5. Anita Vanda, Horváth Karina) Felkészítő: Tilk Katalin Matyó rózsa történelem és honismeret verseny Mezőkövesd Tiszalúc csapata (Czagány Judit, Czagány 4. Dorina, Béres Adrienn) Felkészítő: Tilk Katalin Tavaszlesen 2013 című környezetismereti vetélkedősorozat első fordulójában 18 csapat vett részt, továbbjutó ebből 10 csapat. Az elődöntőben a 10 csapatból 5 csapat jutott tovább: 1. Veller Ádám 7/b, Gulyás Zsófia 8/b 2. Boros Adél 8/a, Boza Dávid 7/b 8. Czagány Dorina 8/a, Gerőcs Fanni 8/a 9. Orosz Ákos Imre 6/b, Lázár Patrik 6/b 10. Mikola Györgyi 6/b, Sándor Bence 6/b A döntő június 4-én lesz. Felkészítő tanárok: Medvéné Tóth Judit, Batáriné Eördegh Éva Jeles napok és tanösvények, madarak, fák napja címmel megyei természetvédelmi vetélkedő a Vadasparkban. 2. Boros Adél 8/a, Veller Ádám 7/b, Orosz Ákos Imre 6/b Felkészítő tanár: Batáriné Eördegh Éva Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot címmel a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által szervezett internetes vetélkedőn: 4. Mikola Györgyi 6/b, Orosz Ákos Imre 6/b, Poczetnyik Áron 6/b, Sándor Bence 6/b Felkészítő tanár: Batáriné Eördegh Éva Hegyalja Matematika megyei verseny: Elődöntő: 1. Gulyás Boglárka 7/c; döntő: megyei 5. helyezés; Felkészítő tanár: Máté Gyuláné Körzeti rajzverseny: 2. Boros Adél 8/a; szabad rajz 7-8. o. 2. Mikola Györgyi 6/b; szabad rajz 5-6. o. 3. Rimel Noémi 6/b; szabad rajz 5-6.o. 2. Bácsalmási Márk 7b; csendélet grafikus megoldással 7-8.o. Grafikai tárlat Nyíregyháza: 2. Boros Adél 8/a; különdíj: Lázár Renáta 7/b Felkészítő tanár mindkét esetben: Fodor Andrea 8

9 2012/13-as tanév 9 II. Taktaközi Közlekedésbiztonsági Kupa 3. Csáki Eszter 7/a, Béres Adrienn 7/c, Orosz Levente 7/b, Orgona Nándor 6/c Felkészítő tanár: Fink Tamás Diákolimpia III. kor. fiú teremlabdarúgás-városkörzeti 3. hely IV. kor. fiú labdarúgás-városkörzeti 3. hely IV. korcsoport fiú kispályás labdarúgás - városkörzeti 1. hely, megyei elődöntő 3. hely Felkészítő tanár: Koczka Sándor MLSZ tornák IV. kor. lány labdarúgás - városkörzeti 1. hely Felkészítő tanár: Fink Tamás II. korcsoport fiú labdarúgás - városkörzeti 3. hely Felkészítő tanár: Siri Norbert SNI diákolimpia Atlétika /kislabdadobás/: megyei 1. hely, országos 10. hely Felkészítő tanárok: Kopasz Miklósné, Turóczi Istvánné Tanulmányi versenyek az alsó tagozaton Népdaléneklési verseny, Iskolai forduló: 2. évfolyam: I. Szabó Virág 2.a II. Gál Csenge 2.a 3. évfolyam: I. Szabó Péter Bence 3.a II. Herczeg Evelin 3.a 4. évfolyam: I. Mikola Flórián 4.a II. Tálas Lilla 4.c Körzeti forduló: Taktakenéz I. Szabó Péter Bence 3.a V. Herczeg Evelin 3.a Helyesírási verseny, Iskolai forduló: 3. évfolyam: I. Szabó Péter Bence 3.a 4. évfolyam: I. Mikola Flórián 4.a Körzeti Forduló: Taktaszada I. Szabó Péter Bence 3.a IV. Mikola Flórián 4.a Fog-és testápolási verseny Területi verseny: Megyaszó 3. évfolyam: Szabó Péter Bence 3.a V. helyezés Debrődi Milán 3.a Gönczi Bálint 3.a Sándor Zoltán 3.a 4. évfolyam: Rolek Hanna 4.a IV. helyezés Rimel Réka 4.a Varga Laura 4.a Mikola Flórián 4.a Arany János szavalóverseny Iskolai forduló: 3. évfolyam: 1. Herczeg Evelin 3.a 2. Szabó Péter Bence 3.a 4. évfolyam: 1. Tálas Lilla 4.c 2. Mikola Flórián 4.a Területi verseny: Tiszalúc I. Tálas Lilla 4.c V. Herczeg Evelin 3.a Szép kiejtési verseny Iskolai forduló: mesemondás 1. évfolyam: I. Petrovics Rebeka 1.a II. Medve Mátyás 1.c III. Kónya Zsombor 1.a 2. évfolyam: I. Siráky Vivien 2.a II. Macsó Bence 2.a III. Pataki Kira 2.a 3. évfolyam: vers: I. Herczeg Evelin 3.a II. Szabó Péter Bence 3.a próza: I. Koszován Daniella 3.a II. Sándor Zoltán 3.a III. Tokaji Eszter 3.b 4. évfolyam: vers: I. Tálas Lilla 4.c II. Mikola Flórián 4.a próza: I. Tálas Lilla 4.c II. Rolek Hanna 4.a olvasás: I. Majdanics Milán 4.a II. Balogh Ferenc 4.c Körzeti verseny: Szerencs 1. évfolyam: mesemondás II. Petrovics Rebeka 1.a V. Medve Mátyás 1.c 2. évfolyam: VII. Siráky Vivien 2.a VII. Macsó Bence 2.a 3. évfolyam vers: VII. Herczeg Evelin 3.a VII. Szabó Péter Bence 3.a próza: IV. Tálas Lilla 4.c IV. Rolek Hanna 4.a Hegyalja matematika verseny Szerencs 4. évfolyam: Tálas Lilla 4.c Balogh Ferenc 4.c Rolek Hanna 4.a Révész Lajos 4.b Balogh Ferenc 4.c bejutott a döntőbe, ahol 10. helyezést ért el. Kiss Lászlóné munkaközösségvezető 9

10 10 Polgármesteri tájékoztató Igaz, hogy a tájékoztatót már az Önkormányzat honlapján közzé tettük, de azért közöljük az újságban is, hogy azokat is tájékoztassuk akiknek nincs internet elérhetősége. Ezúton tájékoztatom a település lakosságát és az érintetteket a Garabonciás Művészeti Iskola, valamint a Kaméleon Musical Színház és Gyermekszínpad körül kialakult problémáról: A Garabonciás a Tiszalúci ÁMK Arany János Általános Iskolával a kezdetektől szerződéses viszonyban áll. A 2011-es évben Ft bérleti díjat fizetett. A szerződés értelmében a Művelődési Házban egy klubtermet kizárólag ők használtak, a színháztermet szükség szerint használták, két raktárhelyiséget a díszletek és jelmezek tárolására használtak, ezen felül az iskolában is használnak helyiségeket tól az iskola állami fenntartás alá került, ezért az önkormányzat évi 17 millió forintot fizet az államnak. A Művelődési Ház az Önkormányzat fenntartása alatt működik, a évi költségvetésben 6 millió forint fordítható a működtetésre a munkabérrel együtt. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben minden lehetőséget meg kell ragadni a költségek csökkentésére. Ezért került sor már 2012-ben is az épület téli részleges lezárására, így csak a könyvtár és a Garabonciás által használt klubszoba lett fűtve. A takarékosságnak látványos eredménye lett, egy hónap alatt csak a fűtés számla 400 ezer Ft-al csökkent, ezt a nehéz helyzetet egy felelős embernek át kell érezni és alkalmazkodni a körülményekhez. Az Önkormányzat megbeszélésre hívta a Garabonciás vezetőjét és Ducsai Tibornét a Kaméleon vezetőjét, próbáltuk megértetni a kialakult helyzetet, megbeszélni a közös teherviselést, de teljes elzárkózást tanúsított a Garabonciás vezetője a bérleti díj fizetésével kapcsolatosan. Teszi ezt annak ellenére, hogy a Garabonciás -ban szereplő gyerekek félévente Ft-os tandíjat fizetnek, információim szerint az alapítvány állami támogatásban is részesül a gyerekek után. Arra a felvetésre, hogy csak a nyitvatartási időben használhatják a házat, értetlenségnek adott hangot. Nem volt tudomása arról, hogy a késő esti órákban is ott tartózkodnak a gyerekek azt mondta, hogy a Kaméleonhoz semmi köze, mert az egy külön szervezet. Mivel nem sikerült megállapodni ekkor született az a döntés, hogy a Garabonciás költözzön az iskolába, ahová a szerződésük értelmében bérleti díjat fizetnek, egyébként az iskolának jelentős többlet költséget nem jelent, hiszen az iskolában a fűtés biztosított. A Kaméleon pedig a nyitvatartási időn belül, Batári Csabával egyeztetett időpontban használhatja a termet, úgy mint bármely más szervezet, vagy szakkör is. Nyitvatartási idő jelenleg: kedd-péntek: 8-17.óra, szombat óra. Szombat 20 órától kedd 8 óráig Zárva tart, ez időszakban is a takarékosságot szolgálja. Az iskola igazgatója által kijelölt terem festését az Önkormányzat végezte, valamint a festéshez szükséges anyagot is az Önkormányzat biztosította. A polgármestert nem kell meggyőzni a kultúra fontosságáról, fontos a szabadidő hasznos eltöltése, de az arányokat szem előtt kell tartani. Véleményem szerint a gyerekeknek nem ott kell élni az életüket, szükség van családi programokra, esetleg segíthetnek a szülőknek a házi munkában, stb. Helytelennek tartom, ha kiskorú gyerekek este 7-8 körül még nincsenek otthon, egyébként a hatékonyságot nem a napszak határozza meg, így szombat között is lehet hatékonyan dolgozni, semmi nem indokolja a délutáni nyitva tartást. Minden ellenkező hírveréssel ellentétben értékelem az elvégzett munkát, a gyerekek igyekezetét, tehetségét és azt is tudom, hogy minden szülő számára boldogság, ha a gyermekét színpadon látja. Ezeket a tényeket azért kívántam a település lakosaival megosztan, mert különböző felületeken mindennapos a hangulatkeltés, az összeesküvés elmélet gyártás, pedig csak tudomásul kell venni, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzet, ezt teszi lehetővé. Amennyiben a kormány többet áldoz a kultúrára vidéken is, akkor a mi lehetőségünk is változik. A Kaméleon megalakulása óta korlátlanul ingyen használták a Művelődési Ház termeit felszerelését pl: hangosítás (ekkor még nem rendelkeztek saját felszereléssel). Megszámlálhatatlan alkalommal utaztattuk a gyerekeket fellépésekre, versenyekre, az önkormányzat gépjárművével, az Önkormányzat költségén. Most amikor a gazdasági válság okozta nehézségek miatt nem tudjuk korlátlanul vállalni, nincs megértés, köszönet, nincs késztetés, hogy a nehézségek átvészelésében részt vállaljanak, van ellenben támadás, burkolt fenyegetés, vádaskodás. Az Önkormányzaton ejtenek csorbát, rajtam keresztül. Végül, de nem utósorban nem tudom elfogadni a vezetőnő azon állítását, hogy személyesen nem sikerül találkozni velem, mert ha akart mindig megtalált, ezt az alábbiakkal kívánom érzékeltetni: A Kaméleon megalakulása óta egyik fő támogatója voltam, anyagi értelemben is. Évek során jelentős összeget áldoztam erre a célra, ezen felül több alkalommal a vállalkozásom tulajdonában lévő kisbusszal szállítottam a gyerekeket fellépésre, versenyre, érdekes módon ezekben az esetekben mindig megtalált a vezetőnő, remélem jól emlékszem! A leírtakból kitűnik, hogy az Önkormányzat a lehetőségeihez mérten mindent megtett és megtesz a jövőben is, de a hangulatkeltés helyett a higgadt párbeszédet kell választani, mert nekünk fontos a gyerekek sikere és az több úton is elérhető. Tiszalúc, 2013.április 16. Majdanics László polgármester Ingyenes jogi tanácsadás minden héten csütörtökön délután 15-órától 17-óráig a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 10

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7 ROYAL SPED KUPA ZALAEGERSZEG SERDÜLİ NAGYDÍJ ZALAEGERSZEG 2011.02.19 EREDMÉNYEK FIÚK 60m döntı 13 évesek 1. PAP KRISTÓF 98 KVDSE 8,2 2. TAKÁCS SOMA 98 ZALASZÁM-ZAC 8,2 3. PALKÓ TAMÁS 98 DELFIN SI 8,3 4.

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a Csapat Budapesti és Pest megyei Gyermek

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Kiemelkedő versenyeredményeket elért tanulók (2012/2013.tanév) Országos 1-10. helyezett Fővárosi 1-10. helyezett Kerületi 1-6.

Kiemelkedő versenyeredményeket elért tanulók (2012/2013.tanév) Országos 1-10. helyezett Fővárosi 1-10. helyezett Kerületi 1-6. Kiemelkedő versenyeredményeket elért tanulók (2012/2013.tanév) Országos 1-10. helyezett Fővárosi 1-10. helyezett Kerületi 1-6. helyezett Név Osztály Verseny ág (szint) Jellege Eredmény Felkészítő tanár

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2005. J Ú L I U S Tisztelt Pusztaföldvári Polgárok! Ez évben is megrendezésre került a Földvárak Találkozója, melyről már hírt adtunk. Így utólag el szeretném mondani Önöknek, hogy

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

2008 és utána született fiúk

2008 és utána született fiúk 2008 és utána született fiúk 10:00 500m 1. Tomka Ézer 2009 Sárrét SE 1:21 2. Fodor Szabolcs 2008 Ebes 1:22 3. Csibi Sándor 2008 Bodaszölő 1:31 4. Vaskovits Marcell 2008 Simonyi Óvoda 1:31 5. Szabó Csanád

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Virág u. 65.) versenyeredményei a 2012/2013-as tanévben

Móricz Zsigmond Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Virág u. 65.) versenyeredményei a 2012/2013-as tanévben versenyeredményei a 2012/2013as tanévben Móricz Zsigmond Általános Iskola (Nyíregyháza, 4400, Virág u. 65.) versenyeredményei a 2012/2013as tanévben verseny megnevezése rangja helyezés tanuló neve MATEMATIKA

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER 16 20:00 17 SZUPER MINI 15:00-16:00 _ PETZELT 19:00-21.00 18 GYEREK 'A és 'B 16:00-18:15 19:00 21:00 19 SZUPER MINI 17:00-18:00 20 21 MINI 'A és GYEREK 'B 15:30 SZUPER

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben