Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának évi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi"

Átírás

1

2 2 Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának évi startmunkán belüli értékteremtő közfoglalkoztatásáról A belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva évben valamennyi hátrányos helyzetű kistérségben- köztük a Szerencsi kistérségben is- újra elindította a Startmunka programokat. A program támogatása / bér + járulék + dologi kiadás /, ezek a programok a korábbi évek lehetőségeivel szemben száz százalékos támogatással lettek indítva, nem kellett hozzá önerőt rendelni, eszközvásárlásra is kaptunk lehetőséget. Pályázatunk elengedhetetlen része volt a közmunkások által elvégzendő tevékenységekre készített munkaprogramok, melyeknek ésszerűnek, takarékosnak, költség hatékonynak kellett lennie a tervezéstől a megvalósításig. Tehát számba kellett vennünk lehetőségeinket, gazdasági környezetünket, a végrehajtáshoz szükséges létszámot, eszközt, anyag és infrastruktúrát, valamint a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési tervet is. Önkormányzatunk arra törekedett, hogy a Startmunka programokból minél többet megvalósítson. El kellett dönteni, jó gazda gondosságával, hogy melyek azok a projektek, amik nagyközségünkben hasznosíthatók. Meg kellett tervezni a projektek időtartamát, a foglalkoztatni kívánt összes létszámot, a saját forrást, a programok szakmai tartalmát, ezen belül az igényelt költségek szakmai indokoltságát, munkatervet és a foglalkoztatások ütemezését. A program keretében Önkormányzatunk öt projekttípus támogatására adott be pályázatot, amelyeket meg is nyert: Téli-és egyéb értékteremtő, 32 fő Bio-és megújuló energiafelhasználás, 25 fő Mezőgazdasági, 21 fő Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, 43 fő Mezőgazdasági földutak rendbetétele 25 fő Tehát mindösszesen 146 fő közfoglalkoztatott munkavállaló után járó bér és járulékaira, illetve a dologi költségeire Ft támogatást nyertünk. Az ötödik láb a Bio-és megújuló energiafelhasználás kazánprogram, aminek megépítését és a beruházás befejezését május 31-ig kellett végrehajtanunk. A beszámolómban az értékteremtő feladatainkról szeretnék Önöknek beszámolni egy pár szóban. A Téli és egyéb értékteremtő startmunka projekten belül három önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítási, karbantartási munkálataira pályáztunk / hőszigetelés, tető héjazat csere, nemes v a k o l a t, c s a t o r n á z á s, villanyszerelés, beltéri burkolat csere, járdaépítés, kerítés karbantartás, festés stb. Ezek az épületek: az egyik az úgynevezett Rendőr Szolgálati lakás /3565. Tiszalúc, Bocskai u.2-4/, a másik a Füzes Vendégház / Tiszalúc, Alkotmány u /, a harmadik a Szociális Iroda /3565. Tiszalúc, Táncsics u.16./ Mindhárom épület megérett a felújításra, a tetők beáztak, külső szigetelésre és burkolásra is szükségük volt. Mindhárom épület tetőcseréje, szigetelése és csatornázása, festése stb. értékteremtő és a benne résztvevő embereknek szakmai kihívás is, nem utolsó sorban pénzkereseti lehetőség is. A felsorolt munkálatok vel indultak és ig tartanak. Beruházási és dologi költségekre: ,- Ft-ot, Működési költségre: Ft-ot nyertünk, tehát közvetlen költség összesen: ,-Ft, ami hozzájárul a három épület eredményes és színvonalas felújításához. Ezek az épületek önkormányzatunk szűkös anyagi helyzete miatt valószínű, hogy nem kerültek volna felújításra. Szeretnék még kitérni a Bio- és megújuló energiafelhasználás kazánprogramunkra. A beruházást az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan területére, Tiszalúc, Táncsics u. 9. szám alá, vagyis a Szociális Iroda épületének és a mellette álló faháznak a fűtés kiváltására terveztük. A programunk célja a gázfüggőség csökkentése, biomasszát hasznosító kazánnal. A rendelkezésre álló központi fűtési rendszer kiegészítése megtörtént egy biomassza kazán beépítésével. A kialakított fűtési rendszer zárt rendszerű, zárt tágulási tartállyal biztosított. A radiátoros oldalt egy puffertároló választja el. A kazánházba egy ROJEK PK 60 típusjelű kazán került telepítésre. A fűtési rendszer hidraulika stabilitása egy 1500 l-es puffertároló beépítésével lett megoldva. A fűtés keringetését és hőszabályozását a primer oldalon egy WILO típusú szivattyú látja el. A kazán füstgázelvezetésére ø 180 mm szerelt alu. 1 kémény került felszerelésre, továbbá megfelelő méretű helység kialakítására is sor került, a tüzelőanyag tárolására. Ez a program től indult, és ig fog tartani. A tervezett feladatok ellátására 2 fő munkaerő alkalmazására kaptunk lehetőséget, a 2 fő dolgozó fűtési időszakban a Szociális iroda és az Erdért faház mindennapi fűtését végzi, a késő tavaszi és a nyári időszakban a fűtőanyag kitermelésénél, aprítékolásánál és a tároló helyre való beszállításánál segédkezik. Beruházási és dologi költségekre Ft-ot nyertünk, amiből a fentebb említetteket megvalósítottuk. A fűtőanyag előállítása a Bio-és megújuló energiafelhasználás program keretein belül adott, a két projekt így kapcsolódik össze, a kitermelt nagy mennyiségű és újratermelődő fahulladék pedig intézményünk gázfűtését fogja reményeink szerint 2

3 3 kiváltani. Ezekkel a lehetőségekkel élni kell a Bio-és megújuló energetikai sajátosságokat figyelembe véve, olyan többleteket lehet elérni (megtakarítást), ami a falu életminőségét növeli, valamint az Önkormányzatunk szolgáltatási színvonalát is emeli, a fejlődés ütemét meggyorsítja. Az is biztos, hogy ugyancsak kiemelt feladatot fog tőlünk követelni, ránk róni kazánprogramunk, ahol szó szerint a bokortól a fűtőanyagig kell megterveznünk feladatainkat, de a megtérülési idő rövidsége miatt bizakodók vagyunk. A Startmunka programok pozitívan értékelhetők, a közfoglalkoztatás megújult rendszerében kiemelt fontosságú, hogy az álláskeresők munkája új értéket teremtsen. Egyrészről az értékteremtő foglalkozás oldaláról, másrészről (nem mellékes az sem), hogy a programok keretében nagy értékű tárgyi eszközök is beszerzésre kerültek, melyek a további években is jól szolgálják majd tevékenységek eredményes folytatását. A munkaterápia a közösségi szemléletformálás, a rendszeres munkába járás, a rendszeres és következetes eszközök alkalmazása kell, hogy segítse a jövőben a N agyközségünkben az utóbbi i d ő b e n e r ő t e l j e s e n e l s z a p o r o d o t t a település sérelmére elkövetett vandál rongálás. A Petőfi utcán lévő díszfák ágait letördelik, a N é p k e r t b e n található játszótér kerítését kitörték, elvitték, a mélyebb csapadékvíz árkok mellett épített korlátokat, - melyek baleset védelmet is szolgálnak sorozatosan megrongálják, a meglévő beültetett virágládákat tönkreteszik illetve a beültetett virágokat kiszedik. Lehetőségünkhöz mérten ezek pótlását, javítását elvégezzük, de több helyen a korlátokat kiszedjük, a virágládákat megszüntetjük, mert nincs értelme a javításnak, pótlásnak. Az utca névtáblákat oly mértékben tették tönkre, hogy javíthatatlanok, ezeket megszüntettük. Anyagi lehetőségünk függvényében újakat készítünk, az ide érkezők, és átutazók tájékoztatására. A település különböző területein, de különösen a Református templom és az 56-os tér környékén s o r o z a t o s a z i l l e g á l i s szemétlerakás. Sajnos eddig nem sikerült az elkövetőket tetten érni, de az elkövetkező időben nagyobb hangsúlyt fektetünk a t e r ü l e t m e g f i g y e l é s é r e. Amennyiben sikerül lefülelni az elkövetőt (elkövetőket) szigorú büntetésre számíthat. Nem értem mi indokolja az illegális szemétlerakást, hiszen a településen szervezett szemétszállítás van, ezen felül munkavállalásukat. Startmunka programok tehát szükségesek a település mindennapi problémáinak, a foglalkoztatási gondjainak megoldásához. Nagyközségünkben az Önkormányzat az egyedüli nagyobb foglalkoztató, a problémák megoldása nemcsak jól megírt programot, hanem elsősorban mindennapos törődést igényel, egyre többet kell tennünk a kibillent egyensúly helyreállítása érdekében. A Startmunka programban való részvétel az álláskeresők elsődleges munkaerő-piaci esélyeit javítja, magasabb bevételeket biztosít a családoknak, az önkormányzat pedig feladatai ellátásához kap a közmunkások alkalmazásával jelentős segítséget. Fontosnak tartjuk a hatékony kommunikációt, melynek egyik fő csatornája az önkormányzati folyóirat, mely révén igyekszünk bemutatni és elfogadtatni az általunk foglalkoztatottak munkáját és munkájuknak eredményeit. Fontos azonban, hogy a közfoglalkoztatás nem lehet végleges megoldás egy munkavállaló számára sem, hiszen célnak az elsődleges munkaerő-piacon való részvételt kell tekintenünk! Majdanics László polgármester lomtalanítást is végzünk minden évben. Sokan panaszkodnak, hogy ne m akarna k s z e m é t d í j a t f i z e t n i, mondván nekik nincs szemetük, lenne, ha nem a közút mellett, vagy a fent említett helyen szórnák szét. Nagyon sok lakás előtti terület szemetes, gazos, a füvet nem nyírják, pedig ez állampolgári kötelesség. Úgy vélem a nyitott szemmel járók ezt észlelik, azok számára készítettük a mellékelt fotókat, akik eddig nem figyeltek fel ezekre a problémákra. Most, hogy megkezdődött az iskolai szünidő, még inkább lehet számítani a felügyelet nélkül hagyott, felelőtlen g y e r e k e k h a s o n l ó cselekedeteire. Kérem a település lakosait, hogy segítsenek! Amennyiben ilyen cselekményeket észlelnek, szólítsák meg Őket, vagy jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé, a polgármesternek, polgárőrségnek, vagy közvetlenül a rendőrségnek július 1-én beüzemelésre kerül a telepített kamera rendszer, reméljük hatékony segítség lesz a magukról megfeledkezett emberek megfékezésére. nagyon sok ember dolgozik azért, hogy településünk szép, tiszta, virágos, rendezett legyen. Mindig fáj a szívem, ha jártamban-keltemben szép rendezett települést látok és azt látom, hogy az ott lakók dolgoznak a településük szépségéért, óvják, védik, hogy ez folyamatosan megmaradjon. Ilyen Tiszalúcot szeretnék magunknak, kérem, tegyünk érte együtt! Majdanics László polgármester 3

4 4 N 10 biztonsági tanács a e nyiss ajtót, kaput idegennek, ismeretlen személynek! N e b í z z m e g SZÉPKORÚAK VÉDELMÉBEN! ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek jómodorúnak tűnik! Ne engedd be a házaló árusokat, ÉMÁSZ, TIGÁZ, Vöröskereszt és más hivatalos személynek álcázott embereket bármennyire erőszakoskodnak, tartsd kapun kívül, kérd a szomszéd segítségét! Ne hagyd nyitva a kaput, házad, lakásod ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban, kertben vagy, mert bárki észrevétlenül bemehet! Ne hagyd a kapuban a lakásod ajtajában a kulcsot, akkor sem ha ott vagy! Ne hagyd a kapud, házad kulcsát a lábtörlő alatt, virágcserépben, óraládába, akkor sem ha otthon vagy! Ne hagyd őrizetlenül a helységet, ahol nyitva van az ablak! Ne vedd elő senki előtt a pénzed az otthonodban, mert kifigyelik, észre sem veszed és ellopják! Ne tarts otthon nagyobb összeget, tedd bankba, takarékba! Ne nyiss ajtót éjszaka, ha bármilyen zajt hallasz, inkább hívd a rendőrséget! Értékeinket ne tegyük közszemlére és figyeljünk oda egymásra! Segélyhívók: 112, Rendőrség 107, Mentők 104, Tűzoltóság 105 Fazekas Istvánné április 25-én született Bűdszentmihályon mai nevén Tiszavasváriban. Először TSZ-ben dolgozott. 50 éve költözött Tiszalúcra. Férjével két közös gyermekük született, István és Margit. 17 éve özvegy és sajnos hossszú betegség után Margit lányát is elvesztette. Nyugdíjbavonulása előtt több mint tíz évig a Bőcsi Sörgyár rendészetén dolgozott kézbesítőként. Fiával élnek közösen, de fia is beteges. Margit néni házi gondozásban részesül. Kérdésünkre elmondta, hogy nagyon szépen élt, igaz sok küzdelemmel, sok munkával, de sok örömmel is. Kívánunk Margit néninek hosszú, boldog és küzdelemmentes életet! A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet jóvoltából a Szociális Iroda élelmiszer adományosztást tartott június 5-én a Művelődési házban. A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet Tiszalúc részére a következő mennyiségű adományt állapította meg: liszt: 2700kg, fodros nagykocka tészta: 1920kg, orsó tészta: 2100kg, pirított kenyérlap: 448kg. A településen 759 család részesült az adományból. Köszönjük a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet együttműködését. T Majdanics László Polgármester Adományosztás Tiszalúcon Hankó János Szociális Iroda gondozási központ vezető iszalúc Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően, a rászoruló gyermekek számára. Az új feltételeknek szerint idén is csak meleg étkezés biztosítását teszi lehetővé a program. A Szociális nyári gyermekétkeztetés tavalyi év során az önkormányzatok jelentős része nem is pályázott a megváltozott feltételek megismerése után, mert az új pályázatban sokkal szigorúbb és pontosabb feltételeket szabtak a pályázókra, mint az előző szabályozás idején. Ennek megfelelően pályázati úton a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő kiskorú gyermekek (324 fő) 54 munka napon keresztül június 17.-től, augusztus 30.-ig részesülhet nyári gyermekétkezésben. Örülünk annak, hogy önkormányzatunk a rászoruló gyermekek támogatása mellett döntött, bízunk abban, hogy az idei évhez hasonlóan jövőre is élhetünk ezzel a lehetőséggel. A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseikkel bátran forduljanak a Szociális Iroda munkatársaihoz. Szociális Iroda 3565 Tiszalúc, Táncsics u. 7. Tel.: 06/ Hankó János Gondozási Központ Vezető 4

5 5 Bölcsődésből óvodás, óvodásból iskolás lesz... M ájus utolsó hetét írjuk. A falu utcáiból délutánonként ünneplőbe öltözött kisgyermekek indulnak útnak szüleikkel az óvoda felé. Kezükben néhány szál virág, szemükben izgatottság, szívükben vegyesen kavargó érzelmek. Már csak néhány perc, és újra átlépik az óvoda kapuját, ahol az épület és a csoportszobák virágdíszbe öltözve várják, hogy méltó helyet adjanak az óvodások évzárójának, a nagycsoportosok ballagásának. Atán elkezdődik. Még egy jó fél óra, és ennek a jól összeszokott kis közösségnek a tagjai közül néhányan már másfelé indulnak. Idén mintegy hetven tiszalúci óvodásnak lezárul egy korszak az életében, amit boldog, gondtalan óvodás éveknek szoktunk mondani. Várja őket egy új világ, hiszen szeptemberben az iskolába lépve a játékot felváltja a tanulás, a nem szeretem délutáni pihenést a kellő tudás megszerzésére irányuló gyakorlás, a szükséges mennyiségű ismeretek megszerzésére tett erőfeszítés. Reményeink szerint gyerekeink magukkal viszik az óvodai évek alatt megélt sok szép élményt, emléket, a szeretetet. Lassan felhangzanak az utolsó búcsúzó versek, mindenkinek jut még egy ölelés, egy buksira adott simogatás, egy huncut mosoly. A gyerekek felszabadultak és vidámak, a felnőttek közül néhányanbiztosan sok a virágpor- a szemüket törölgetik. A kolléganők fejében szinte látom az átsuhanó gondolatokat, a büszkeséget, az örömöt, hogy ebben az évben is részesei voltunk valami kis csodának, amit ezekkel az emberpalántákkal együtt éltünk meg, hogy szerepünk volt az ő iskolássá cseperedésükben. Szokták mondani: mindennek a vége valami újnak a kezdete. Mi az óvodában már erre az újra készülünk, mert szeptembertől 6 bölcsődés és 66 új óvodásjelölt kérte felvételét intézményünkbe. Köszönet mindenkinek, akinek része volt abban, hogy munkánkat nyugodt körülmények között, a gyermekek fejlődésére koncentrálva végezhettük! Mit is mondhatnék még? Farsang az általános iskolában Az általános iskola felső tagozatának farsangi bálját február 15-én rendezték meg a Művelődési Házban. Ahogy mindig, idén is sok nyolcadikos diák vállalkozott a hagyományos keringő eltáncolására. A táncot ezúttal is Kelemen Viktória tanította be. A gyerekek szépek voltak, jól táncoltak és nagy sikert arattak. Itt a vége, fuss el véle! Stionné Tokaji Judit óvodavezető 5

6 6 Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napján Tiszalúcon M egemlékező beszédet mondott Tóth Albert, Tiszalúc Nagyközség alpolgármestere. Beszédében kiemelte: Mi, akik ma összegyűltünk itt a tiszalúci Trianon téren és szerte a Kárpát-medencében, e feldarabolt hazánkban, mi akik hiszünk abban, hogy az Isten a történelem Ura, de emberi igyekezettel törekszünk történelmünk menetét más forrásokból is megérteni, egyik legnagyobb nemzeti tragédiánkra, a trianoni békediktátumra emlékezünk. Itt vagyunk, mert fontosnak érezzük a tanúságtételt megsebzett nemzetünk összetartozása mellett, mert Alaptörvényünkből adódóan is felelősséget érzünk megcsonkított hazánkért és a magyar nemzet egészéért. Beszédét ezen gondolatokkal zárta: mindnyájan felelősséget viselünk a határainkon kívül élő magyarok sorsáért, mindnyájan - ki-ki a lehetősége szerint - elősegítjük, életben tartjuk a magyar közösségek fennmaradását, mindnyájan szolidaritást vállalunk egyéni és közösségi jogaikért vívott harcaikban és mindnyájan -ki -ki a maga helyén - előmozdítjuk és ápoljuk a nemzeti összetartozás-tudatunkat és a testvéri együttműködésünket. Az Arany János Általános Iskola gitáros növendékei és Batári Éva, az Ezt a földet választottam című Republic dallal emlékeztek. Juhász Gyula: Trianon című versét Fink Tamás tolmácsolásában hallhattuk. Majdanics László polgármester úr és Turóczi Hajnalka jegyzőnő Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata nevében helyezték el az emlékezés koszorúját. A Tiszalúci Arany János Általános Iskola nevében Herczeg Lajos igazgató úr és Dr. Mudriné Belinszky Mária igazgatóhelyettes asszony koszorúzott. A történelmi egyházak nevében Dr. Tóth Albert református lelkipásztor és Jaskó László római katolikus plébános koszorúzott. A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség tiszalúci szervezete nevében: Tóth Albert elnök úr, Orehovszky Tibor és Csáki Antal települési képviselő urak koszorúztak. Esze Tamás kopjafa koszorúzása május 27-én délelőtt Majdanics László polgármester úr és Turóczi Hajnalka jegyzőnő megkoszorúzta Esze Tamás - a Rákóczi-szabadságharcot előkészítő tiszaháti felkelés vezéralakja, kuruc brigadéros - emlékére állított kopjafát. 6

7 7 A pedagógusokat ünnepeltük a Művelődési Házban május 31-én Majdanics László polgármester úr köszöntötte a pedagógusokat a Petőfi Sándor Művelődési Ház színháztermében. Megköszönte Tiszalúc pedagógusainak lelkiismeretes, türelmes, kitartó, színvonalas oktató-nevelő munkájukat, szakmai felkészültségüket, a tudás közvetítését, szigorúságukat, következetességüket és emberségüket, azt, hogy ebben az állandóan változó világban a nehéz körülmények ellenére, a folyamatos támadások érik Őket, de mégis igyekeznek megfelelni a törvények diktálta feltételeknek. Végül Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testülete és maga nevében egy szál virággal és szerény megvendégeléssel köszönte meg a pedagógusok munkáját. További munkájukhoz sok sikert, örömöt, a nyárra pedig gondtalan pihenést kívánt. A Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad hírei június március közepétől új fejezet kezdődött a Kaméleon életében. Székhelyünket áttettük az Arany János Általános Iskola régi technika műhelyébe, mely természetesen új nevet is kapott: Kaméleon Drámaműhely. A költözés április én zajlott, számos iskolai dolgozó, szülő és gyerek vett részt a hatalmas munkában. Az eredmény egy olyan terem lett, ahol otthonos, nyugodt és különleges körülmények között lehet megtartani akár a drámaórákat, akár az énekversenyekre történő felkészülést, és alkalmas a színpadi darabok előkészítő munkálataira is. Természetesen a nagyterem színpadát nem pótolja semmi, így le kellett mondanunk a tavaszi nagy színjátszós versenyeinket, és egy budapesti bemutatót. A tavaszi időszakban így elsősorban a versenyekre koncentráltunk, melyeken a következő eredmények születtek: március Montenegró Rozaje Zlatna Pahulja nemzetközi énekverseny: Tálas Lilla, Turóczi Eszter különdíj április 6. Alsózsolca A zene az kell megyei énekverseny: Ozsváth Petra 3. hely, Varga Lajos 2. hely, Tálas Lilla, Bácsalmási Gréta, Zalán Martin különdíj, április 27. Miskolc Hang-Kós-Toló: Zalán Martin, Ozsváth Petra, Tálas Lilla, Varga Lajos arany minősítés, Turóczio Eszter, Szabó Bence, Gulyás Zsófia, Mikola Györgyi ezüst minősítés, Sándor Zoltán, Rolek Hanna bronz minősítés május Dömsöd Nemzetközi Europop Énekverseny: Varga Lajos musical 6. pop 4. hely, Ozsváth Petra és Zalán Martin különdíj május 25. Tiszalúc VIII. Dallamhíd énekverseny: Varga Lajos, Zalán Marti 1. hely, Bácsalmási Gréta 2. hely, Ozsváth Petra 3. hely, Tálas Lilla, Gulyás Zsófia, Ozsváth Petra különdíj. A tavaszi időszakban kirándultunk a Mesemúzumba, jótékonysági koncertet szerveztünk és rendeztünk meg, részt vettünk a IX. Tiszalúci Színjátszó Találkozón, melyen I. helyezést értünk el, előképzőseink III. helyezettek lettek. Szombatonként újra próbáljuk a Mosolynagyanyó című mesejátékot, melynek bemutatója nyáron lesz. Az Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszalúc Nagyközségben című ÉMOP-4.1.1/A pályázaton Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata forint támogatást nyert. A projekt keretében a tiszalúci gyermekorvosi és védőnői szolgálatnak helyet adó (3565 Tiszalúc, Hársfa utca 42.) épület felújítása, bővítése, akadálymentesítése, valamint 17 db parkolóhely és 3 db kerékpártároló kialakítására kerül sor, a szolgáltatás minőségének javítása és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. 7

8 8 Versenyeredmények Nyári olvasottsági verseny Szerencs Helyezés Czagány Dorina 2. Boros Adél 3. Felkészítő: Tilk Katalin Német körzeti verseny Tiszalúc Tiszalúc csapata (Bácsalmási Márk, 4. Ligner Laura, Dékány Viktória) Felkészítő: Tilk Katalin Kazinczy szépkiejtési verseny Miskolc Mikola Györgyi 2. Felkészítő: Herczegné Tóth Judit Arany János körzeti szavalóverseny Tiszalúc Ozsváth Eszter 1. Felkészítő: Lőrincné Vámosi Judit Mikola Györgyi 2. Felkészítő: Herczegné Tóth Judit Gulyás Boglárka 3. Felkészítő: Mikoláné Veres Katalin Körzeti helyesírási verseny Taktaszada Gulyás Boglárka 2. Felkészítő: Mikoláné Veres Katalin Mikola Györgyi 4. Felkészítő: Herczegné Tóth Judit Gerőcs Fanni 5. Felkészítő: Dr. Mudriné Belinszky Mária Körzeti német verseny Rátka Tiszalúc csapata (Ligner Laura, Dékány 4. Viktória, Szirmai Nikoletta) Tiszalúc csapata (Munkácsi Fanni, Fónagy 5. Anita Vanda, Horváth Karina) Felkészítő: Tilk Katalin Matyó rózsa történelem és honismeret verseny Mezőkövesd Tiszalúc csapata (Czagány Judit, Czagány 4. Dorina, Béres Adrienn) Felkészítő: Tilk Katalin Tavaszlesen 2013 című környezetismereti vetélkedősorozat első fordulójában 18 csapat vett részt, továbbjutó ebből 10 csapat. Az elődöntőben a 10 csapatból 5 csapat jutott tovább: 1. Veller Ádám 7/b, Gulyás Zsófia 8/b 2. Boros Adél 8/a, Boza Dávid 7/b 8. Czagány Dorina 8/a, Gerőcs Fanni 8/a 9. Orosz Ákos Imre 6/b, Lázár Patrik 6/b 10. Mikola Györgyi 6/b, Sándor Bence 6/b A döntő június 4-én lesz. Felkészítő tanárok: Medvéné Tóth Judit, Batáriné Eördegh Éva Jeles napok és tanösvények, madarak, fák napja címmel megyei természetvédelmi vetélkedő a Vadasparkban. 2. Boros Adél 8/a, Veller Ádám 7/b, Orosz Ákos Imre 6/b Felkészítő tanár: Batáriné Eördegh Éva Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot címmel a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által szervezett internetes vetélkedőn: 4. Mikola Györgyi 6/b, Orosz Ákos Imre 6/b, Poczetnyik Áron 6/b, Sándor Bence 6/b Felkészítő tanár: Batáriné Eördegh Éva Hegyalja Matematika megyei verseny: Elődöntő: 1. Gulyás Boglárka 7/c; döntő: megyei 5. helyezés; Felkészítő tanár: Máté Gyuláné Körzeti rajzverseny: 2. Boros Adél 8/a; szabad rajz 7-8. o. 2. Mikola Györgyi 6/b; szabad rajz 5-6. o. 3. Rimel Noémi 6/b; szabad rajz 5-6.o. 2. Bácsalmási Márk 7b; csendélet grafikus megoldással 7-8.o. Grafikai tárlat Nyíregyháza: 2. Boros Adél 8/a; különdíj: Lázár Renáta 7/b Felkészítő tanár mindkét esetben: Fodor Andrea 8

9 2012/13-as tanév 9 II. Taktaközi Közlekedésbiztonsági Kupa 3. Csáki Eszter 7/a, Béres Adrienn 7/c, Orosz Levente 7/b, Orgona Nándor 6/c Felkészítő tanár: Fink Tamás Diákolimpia III. kor. fiú teremlabdarúgás-városkörzeti 3. hely IV. kor. fiú labdarúgás-városkörzeti 3. hely IV. korcsoport fiú kispályás labdarúgás - városkörzeti 1. hely, megyei elődöntő 3. hely Felkészítő tanár: Koczka Sándor MLSZ tornák IV. kor. lány labdarúgás - városkörzeti 1. hely Felkészítő tanár: Fink Tamás II. korcsoport fiú labdarúgás - városkörzeti 3. hely Felkészítő tanár: Siri Norbert SNI diákolimpia Atlétika /kislabdadobás/: megyei 1. hely, országos 10. hely Felkészítő tanárok: Kopasz Miklósné, Turóczi Istvánné Tanulmányi versenyek az alsó tagozaton Népdaléneklési verseny, Iskolai forduló: 2. évfolyam: I. Szabó Virág 2.a II. Gál Csenge 2.a 3. évfolyam: I. Szabó Péter Bence 3.a II. Herczeg Evelin 3.a 4. évfolyam: I. Mikola Flórián 4.a II. Tálas Lilla 4.c Körzeti forduló: Taktakenéz I. Szabó Péter Bence 3.a V. Herczeg Evelin 3.a Helyesírási verseny, Iskolai forduló: 3. évfolyam: I. Szabó Péter Bence 3.a 4. évfolyam: I. Mikola Flórián 4.a Körzeti Forduló: Taktaszada I. Szabó Péter Bence 3.a IV. Mikola Flórián 4.a Fog-és testápolási verseny Területi verseny: Megyaszó 3. évfolyam: Szabó Péter Bence 3.a V. helyezés Debrődi Milán 3.a Gönczi Bálint 3.a Sándor Zoltán 3.a 4. évfolyam: Rolek Hanna 4.a IV. helyezés Rimel Réka 4.a Varga Laura 4.a Mikola Flórián 4.a Arany János szavalóverseny Iskolai forduló: 3. évfolyam: 1. Herczeg Evelin 3.a 2. Szabó Péter Bence 3.a 4. évfolyam: 1. Tálas Lilla 4.c 2. Mikola Flórián 4.a Területi verseny: Tiszalúc I. Tálas Lilla 4.c V. Herczeg Evelin 3.a Szép kiejtési verseny Iskolai forduló: mesemondás 1. évfolyam: I. Petrovics Rebeka 1.a II. Medve Mátyás 1.c III. Kónya Zsombor 1.a 2. évfolyam: I. Siráky Vivien 2.a II. Macsó Bence 2.a III. Pataki Kira 2.a 3. évfolyam: vers: I. Herczeg Evelin 3.a II. Szabó Péter Bence 3.a próza: I. Koszován Daniella 3.a II. Sándor Zoltán 3.a III. Tokaji Eszter 3.b 4. évfolyam: vers: I. Tálas Lilla 4.c II. Mikola Flórián 4.a próza: I. Tálas Lilla 4.c II. Rolek Hanna 4.a olvasás: I. Majdanics Milán 4.a II. Balogh Ferenc 4.c Körzeti verseny: Szerencs 1. évfolyam: mesemondás II. Petrovics Rebeka 1.a V. Medve Mátyás 1.c 2. évfolyam: VII. Siráky Vivien 2.a VII. Macsó Bence 2.a 3. évfolyam vers: VII. Herczeg Evelin 3.a VII. Szabó Péter Bence 3.a próza: IV. Tálas Lilla 4.c IV. Rolek Hanna 4.a Hegyalja matematika verseny Szerencs 4. évfolyam: Tálas Lilla 4.c Balogh Ferenc 4.c Rolek Hanna 4.a Révész Lajos 4.b Balogh Ferenc 4.c bejutott a döntőbe, ahol 10. helyezést ért el. Kiss Lászlóné munkaközösségvezető 9

10 10 Polgármesteri tájékoztató Igaz, hogy a tájékoztatót már az Önkormányzat honlapján közzé tettük, de azért közöljük az újságban is, hogy azokat is tájékoztassuk akiknek nincs internet elérhetősége. Ezúton tájékoztatom a település lakosságát és az érintetteket a Garabonciás Művészeti Iskola, valamint a Kaméleon Musical Színház és Gyermekszínpad körül kialakult problémáról: A Garabonciás a Tiszalúci ÁMK Arany János Általános Iskolával a kezdetektől szerződéses viszonyban áll. A 2011-es évben Ft bérleti díjat fizetett. A szerződés értelmében a Művelődési Házban egy klubtermet kizárólag ők használtak, a színháztermet szükség szerint használták, két raktárhelyiséget a díszletek és jelmezek tárolására használtak, ezen felül az iskolában is használnak helyiségeket tól az iskola állami fenntartás alá került, ezért az önkormányzat évi 17 millió forintot fizet az államnak. A Művelődési Ház az Önkormányzat fenntartása alatt működik, a évi költségvetésben 6 millió forint fordítható a működtetésre a munkabérrel együtt. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben minden lehetőséget meg kell ragadni a költségek csökkentésére. Ezért került sor már 2012-ben is az épület téli részleges lezárására, így csak a könyvtár és a Garabonciás által használt klubszoba lett fűtve. A takarékosságnak látványos eredménye lett, egy hónap alatt csak a fűtés számla 400 ezer Ft-al csökkent, ezt a nehéz helyzetet egy felelős embernek át kell érezni és alkalmazkodni a körülményekhez. Az Önkormányzat megbeszélésre hívta a Garabonciás vezetőjét és Ducsai Tibornét a Kaméleon vezetőjét, próbáltuk megértetni a kialakult helyzetet, megbeszélni a közös teherviselést, de teljes elzárkózást tanúsított a Garabonciás vezetője a bérleti díj fizetésével kapcsolatosan. Teszi ezt annak ellenére, hogy a Garabonciás -ban szereplő gyerekek félévente Ft-os tandíjat fizetnek, információim szerint az alapítvány állami támogatásban is részesül a gyerekek után. Arra a felvetésre, hogy csak a nyitvatartási időben használhatják a házat, értetlenségnek adott hangot. Nem volt tudomása arról, hogy a késő esti órákban is ott tartózkodnak a gyerekek azt mondta, hogy a Kaméleonhoz semmi köze, mert az egy külön szervezet. Mivel nem sikerült megállapodni ekkor született az a döntés, hogy a Garabonciás költözzön az iskolába, ahová a szerződésük értelmében bérleti díjat fizetnek, egyébként az iskolának jelentős többlet költséget nem jelent, hiszen az iskolában a fűtés biztosított. A Kaméleon pedig a nyitvatartási időn belül, Batári Csabával egyeztetett időpontban használhatja a termet, úgy mint bármely más szervezet, vagy szakkör is. Nyitvatartási idő jelenleg: kedd-péntek: 8-17.óra, szombat óra. Szombat 20 órától kedd 8 óráig Zárva tart, ez időszakban is a takarékosságot szolgálja. Az iskola igazgatója által kijelölt terem festését az Önkormányzat végezte, valamint a festéshez szükséges anyagot is az Önkormányzat biztosította. A polgármestert nem kell meggyőzni a kultúra fontosságáról, fontos a szabadidő hasznos eltöltése, de az arányokat szem előtt kell tartani. Véleményem szerint a gyerekeknek nem ott kell élni az életüket, szükség van családi programokra, esetleg segíthetnek a szülőknek a házi munkában, stb. Helytelennek tartom, ha kiskorú gyerekek este 7-8 körül még nincsenek otthon, egyébként a hatékonyságot nem a napszak határozza meg, így szombat között is lehet hatékonyan dolgozni, semmi nem indokolja a délutáni nyitva tartást. Minden ellenkező hírveréssel ellentétben értékelem az elvégzett munkát, a gyerekek igyekezetét, tehetségét és azt is tudom, hogy minden szülő számára boldogság, ha a gyermekét színpadon látja. Ezeket a tényeket azért kívántam a település lakosaival megosztan, mert különböző felületeken mindennapos a hangulatkeltés, az összeesküvés elmélet gyártás, pedig csak tudomásul kell venni, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzet, ezt teszi lehetővé. Amennyiben a kormány többet áldoz a kultúrára vidéken is, akkor a mi lehetőségünk is változik. A Kaméleon megalakulása óta korlátlanul ingyen használták a Művelődési Ház termeit felszerelését pl: hangosítás (ekkor még nem rendelkeztek saját felszereléssel). Megszámlálhatatlan alkalommal utaztattuk a gyerekeket fellépésekre, versenyekre, az önkormányzat gépjárművével, az Önkormányzat költségén. Most amikor a gazdasági válság okozta nehézségek miatt nem tudjuk korlátlanul vállalni, nincs megértés, köszönet, nincs késztetés, hogy a nehézségek átvészelésében részt vállaljanak, van ellenben támadás, burkolt fenyegetés, vádaskodás. Az Önkormányzaton ejtenek csorbát, rajtam keresztül. Végül, de nem utósorban nem tudom elfogadni a vezetőnő azon állítását, hogy személyesen nem sikerül találkozni velem, mert ha akart mindig megtalált, ezt az alábbiakkal kívánom érzékeltetni: A Kaméleon megalakulása óta egyik fő támogatója voltam, anyagi értelemben is. Évek során jelentős összeget áldoztam erre a célra, ezen felül több alkalommal a vállalkozásom tulajdonában lévő kisbusszal szállítottam a gyerekeket fellépésre, versenyre, érdekes módon ezekben az esetekben mindig megtalált a vezetőnő, remélem jól emlékszem! A leírtakból kitűnik, hogy az Önkormányzat a lehetőségeihez mérten mindent megtett és megtesz a jövőben is, de a hangulatkeltés helyett a higgadt párbeszédet kell választani, mert nekünk fontos a gyerekek sikere és az több úton is elérhető. Tiszalúc, 2013.április 16. Majdanics László polgármester Ingyenes jogi tanácsadás minden héten csütörtökön délután 15-órától 17-óráig a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 10

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint:

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint: Virágos berek a költészetben Virágos berek a termé - szetnek ez a csodálatos ajándéka az évszázadok folyamán gyak - ran megihlette az írókat és köl - tőket. A régmúlt időkben fényké - pe zőgép híján a

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Az ígéret szép szó. strandon szintén.) A régi, szűk kabinokat háromszorosára nagyobbítottuk, berendezésüket komfortosabbá tettük.

Az ígéret szép szó. strandon szintén.) A régi, szűk kabinokat háromszorosára nagyobbítottuk, berendezésüket komfortosabbá tettük. Az ígéret szép szó Épül a várva - várt járda a Káli úton Örömmel számolhatunk be róla, hogy ígéretünkhöz híven a következő, sokak által régóta vágyott beruházásaink a befejezéshez közelegnek, néhány e

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com 2013. március XIII. évfolyam 1. szám CIGÁNDI Húsvéti gondolatok A keresztyén gyülekezet első ünnepe a húsvét volt. Minden héten ünnepelték, amikor csak a pihenő napon egybegyűlt a közösség: Jézust, aki

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

A történelem tanulsága és üzenete

A történelem tanulsága és üzenete XXXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁRCIUS 31. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA A történelem tanulsága és üzenete Fotó: Bajnoczi István A kerület lakossága együtt ünnepelte

Részletesebben

Putnok város közéleti lapja

Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIII. évfolyam 6-7. szám 2012. június-július Ingyenes NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA PUTNOKON Érintsd meg a követ, mert az is a tiéd! Tiéd a folyó, a part, el ne add semmiért!

Részletesebben

IV. évfolyam 2009/5. szám

IV. évfolyam 2009/5. szám IV. évfolyam 2009/5. szám Hivatalos és nem hivatalos ünnepségek október 23-án Báloztak a karatékák Nyárbúcsúztató a Tiszavirág kempingben A művelődési ház és könyvtár híreiből Őszintén a H1N1 vakcináról

Részletesebben

2013. június Ára: 200 Ft 24. évfolyam 6. szám

2013. június Ára: 200 Ft 24. évfolyam 6. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. június Ára: 200 Ft 24. évfolyam 6. szám Tájékoztató A Háziorvosi helyettesítés rendjéről Vissza a gyökerekhez! A dr. Tóth Zoltán által ellátott III. számú egészségügyi körzetben

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Befejezéséhez közeledik az új ravatalozó építése és a főbejárati út szépítése Fotó: Katona Csaba (21. oldal)

Befejezéséhez közeledik az új ravatalozó építése és a főbejárati út szépítése Fotó: Katona Csaba (21. oldal) Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 7. (285.) szám 2014 július A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Befejezéséhez közeledik az új ravatalozó építése és a főbejárati út szépítése Fotó: Katona

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszöntjük az Édesanyákat! Köszöntjük az Édesanyákat! Ágh István: Virágosat álmodtam Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban, édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. A képviselő-testület

Részletesebben

Szülők Klubja Balástyán A könyvtárban kéthetente pénteken klubfoglalkozásra várja az érdeklődő szülőket Tasi Beatrix mentálhigiénés szakember.

Szülők Klubja Balástyán A könyvtárban kéthetente pénteken klubfoglalkozásra várja az érdeklődő szülőket Tasi Beatrix mentálhigiénés szakember. BALÁSTYAI ÚJSÁG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP XVII. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS Munkatársakat keres az IKSZT A könyvtár felújításával az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kibővült szolgáltatásokkal várja

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás!

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 1. szám 2012. tavasz Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! 2010. évben Karácsony elõtt beszélgettem Nagy Mihály úrral, aki akkor elmondta nekem, hogy amennyiben

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért.

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért. ANK H Í R L E V É L 2013/ 2. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Beszámolunk a II. SNI Szépíró verseny megyei döntőjéről. Megtartottuk a Szak alkalmazotti értekezletet. Mi

Részletesebben

Most búcsúzunk és elmegyünk

Most búcsúzunk és elmegyünk A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2013. július Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az idén június 21-23. közt került sor a tavaly hagyományteremtő céllal létrehozott

Részletesebben