17. oldal Civil és egyházi világ összefonódása interjúsorozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. oldal Civil és egyházi világ összefonódása interjúsorozat"

Átírás

1

2 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Gergely István: Az Egyház és a civil társadalom kölcsönhatásai 3. oldal Csáki Rozália: Értékünk az ember! 4. oldal Bányász József: Egyház (és) mint civil szféra! 8. oldal Kató Béla: Civil kezdeményezések az egyházban 10. oldal Önök az Agnus Rádiót hallgatják a 88,3 MHz hullámhosszon interjú Adorjáni Lászlóval 12. oldal Az ODFIE Elnöksége: Dióhéjban az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egyletről (ODFIE) 13. oldal A Gondviselés Segélyszervezet Elnöksége: Dióhéjban a Gondviselés Segélyszervezetről 14. oldal Bereczky Béla: Hitgyakorló hivatások, avagy eleve elrendelt közösségfejlesztő szakmák a kistelepülések életében közösségfejlesztő lelkészek és tanárok 17. oldal Civil és egyházi világ összefonódása interjúsorozat 22. oldal Jürgen-August Schreiber: A szociálisan hátrányos helyzetű emberek oldalán állni 23. oldal William C. Saunders: A vallás és a civil társadalom: a Project Harvest Hope (Aratás Reménysége Projekt) munkássága 25. oldal Sebestyén István: Egykettőre vagy kettőre A civil és egyházi 1%-os felajánlások alakulása és összefüggései Magyarországon Civil kurázsik 29. oldal Csáki Rozália: Vannak vidékek és sikeres civil kezdeményezések Civil vitafórum 31. oldal Paul M. Zulehner: Ne féljetek, már ég! Civil önépítkezésünk 33. oldal Gazdát az erdélyi magyar közösségnek! Civil könyves pavilon 35. oldal Pakot Mónika: Partnerségben az önfenntartó vidéki unitárius közösségekért 36. oldal (Hogyan) kezdődik az iskola! Beszámolók 37. oldal Furus Levente: Civil szervezetek fesztiválja Bukarestben ONG Fest 38. oldal Bányász József: Krisztussal ezer esztendeig Tanácskozás az ezeréves egyházmegye társadalmi, szociális feladatairól Felhívás 40. oldal Az ASSOCLIC újabb pályázati kiírása 41. oldal Csáki Rozália: Értékünk az ember! (RO) 42. oldal Tartalomjegyzék (RO) c i v i l f ó r u m c i v i l t á r s a d a l m i l a p Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány Felelős kiadó: Egri István Főszerkesztő: Csáki Rozália Olvasószerkesztő: Szabó Attila Grafikus: Könczey Elemér Tördelőszerkesztő: Csáki Ferencz Szerkesztőbizottság: Bereczki Kinga Bodó Barna Kolumbán Gábor Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső Elérhetőségek: postacím: Kolozsvár Aviator Bădescu u. 35. telefon/fax: e mail: ISSN Készült a DTP Studio nyomdájában. Megjelenik 1000 példányban. Ára: 5 lej, a 2009-ben megjelenő négy lapszám együttes megrendelése kedvezményesen 14 lej.

3 Egyház és/mint civil szféra 3 Az Egyház és a civil társadalom kölcsönhatásai Mindeneknek végső oka az, aki magában hordozza a létezést. Ő az Isten. Természetes, hogy a mindenséget, és azon belül az emberi társadalmat nemcsak befolyásolja, hanem meghatározza annak életét. Az Isten egyik megjelenítője azon történelmi egyházak, amelyek a századok és ezredek során vajúdtak és születtek. Ezeken, a ma már több helyen elintézményesült Egyházakon keresztül, többé-kevésbé megmutatkozott az Ő ereje. Ahol intézményként működik, ott kevésbé árad a kegyelem, de ahol a közvetítő az élő Krisztus, ott eleven ma is, élő, és formálja az embert, a társa-dal-mat. Ahol Jézus Krisztusnak helyet adnak, ott szép és fogyasztható gyümölcsök teremnek, az ember élete értelmesen izgalmas és szép. Jó irányba mozdulnak el a dolgok. De ez nem jelenti azt, hogy ezek után fáradozás nélkül vesszük az akadályokat. Az Igaz megvalósulását a Gonosz, ha tudja, megakadályozza. Ez esetben tudnunk kell, hogy legtöbb esetben a jót kezdetben megtűrik és figyelik, hogy mi lesz belőle. Ha kezd bontakozni, többeket zavarni kezd, és épp ezért kinevetik, és nevetség tárgyává szeretnék tenni. Ha ezek után is zajlik a jó, akkor elkezdenek harcolni ellene, mégpedig démoni erővel, de Isten erejéből most következik a győzelem. Amelyik egyház vagy egyházi hívő, tag ezt a folyamatot végigcsinálja, az jelentősen befolyásolja a társadalmat, az emberek életét. Ezek a közösségek maradnak meg az emlékezetben, az ilyen embereket emelik oltárra, és példaképekként ragyognak a történelemben. Erre vonatkozóan jó példa Árpádházi Szent Erzsébet, aki 800 év távlatából ma is ismert a világ előtt. Ő a világ Caritas védőszentje. Az Egyházak kisebbségi helyzetbe szorultak, de a nagy kérdés az, hogy a kisebbségi mit tud adni a többségnek. Pl. Szent Erzsébet egyedül a németeknek, de a világnak is óriásit produkált. Ahol erre az Egyházak ráébrednek, ott ráfigyel a társadalom Ahol intézményként mûködik, ott kevésbé árad a kegyelem, de ahol a közvetítõ az élõ Krisztus, ott eleven ma is, élõ, és formálja az embert, a társa-dal-mat. arra, amit képvisel. Különben csak elrágódunk még azon a csonton, ahogy még sokan gondolják. Mi hajdanán befogadtunk négy hányódó fiatalt a csíksomlyói plébániára, erre sok ezer ember figyelt fel, és sokan elgondolkodtak a Lényegen. Ahol hitből fakadó tettek élnek, ott a hit és a Jóistenben hívő emberek szépen formálják a civil életet. A civil társadalom keresse és találja meg a szentséget, elsősorban saját magában, és ezt tegye szentté, emelje oltárra. Ezek után lesz más az intézmény és lesznek mások az intézményeket vezető hivatalnokok. Legyen ez a valóság a mi kis magyar életünkben. Gergely István (Tiszti) Csibész Alapítvány Értékünk az ember! Talán sok olvasónk számára már ismerős e jelmondat, mely a tavalyi Civil Fórum Konferenciánk vezérgondolata volt, u- gyanakkor e lapszámunk alkalmával újra felerősítjük, hangsúlyozzuk. Az egyházak és a civil szféra összekapcsolódását ebben érhetjük leginkább tetten. Ez az, ami az egyházat és a civil szférát összeköti, illetőleg ez az, amiért az egyház és a civil szféra olykor kitapinthatatlan módon olvad egybe. És talán ez fejezi ki a témaválasztásunk fontosságát is. Úgy az egyház, mint a civil szféra figyelmének középpontjában az ember áll. És nem akármilyen ember. Az a boldog ember, aki képes teljes életet élni, aki alázattal fordul embertársai felé, aki felelősséggel viszonyul hozzájuk és a környező világhoz is, mely meghatározza életét, aki képes együttérezni, és kész akár önzetlenül cselekedni egy jó ügyért. És a jó ügy mindig közösségi ügy, melyben a megtartó erő munkál. Az életet és az élethez szükséges életkörülményeket megtartó erő. Ez az, amiért többek között a fent említett értékek mentén úgy az egyház, mint a civil szféra, illetőleg az egyház holdudvarában létező civilek tevékenykednek. Lévén, hogy az emberiség nagy része társadalomban él, az ebben a közegben jelentkező problémák, szükségletek hívják életre a civil szervezeteket, legyenek azok világi vagy egyházi szervezetek. E szerveződések között a hasonlóságot talán egyszerűbb felismerni, hisz struktúrájukban, törekvéseikben nem nagyon különböznek. Elmondhatjuk mégis, hogy a valamely egyházhoz közeli civil szervezetek többségükben szociális, oktatási és ifjúsági téren tevékenykednek. Ezzel szemben a civil szféra szereplői még számos más területen is kezdeményeznek helyzet- és problémamegoldást. Ilyen terület például a környezetvé-

4 4 civil fórum delem, kultúra, közösség- és vidékfejlesztés, épített örökségvédelem, érdekvédelem stb. De fontosnak tartom mindjárt hozzátenni: az erdélyi magyar civil szféra berkeiben bár az egyházi civil szervezetek számukat tekintve igen kevés hányadát teszik ki e civil szektornak, ha társadalmi hatásukat vizsgáljuk, ezek jelentősen meghaladják sok világi civil szervezet munkájának eredményét. Ha a miértre szeretnénk választ adni, akkor nem a teljesség erejével, de mindenképpen ki kell emelnünk, hogy ezek a szervezetek éppen az egyház melletti mivoltuknál fogva nagyobb bizalommal és hitelességgel rendelkeznek. Ebből adódóan sok esetben könnyebben tudnak partnerséget kialakítani például közintézményekkel is, de a földrajzi határokat is sokkal könnyebben tudják átlépni. Az egyház univerzális nyelve és hálózatrendszere ebben segítségükre van. Ezt a bizalmat és hitelességet ugyanakkor nagyon könnyen el is lehet játszani, azaz a vele járó felelősség is nagy. Miképpen a társadalmi feladatok száma, a szükség is egyre nagyobb, és ez az egyházakat is a jól működő... az a legfontosabb a civil szféra berkeiben úgy az egyházi, mint a világi vagy laikus körökben, hogy legyenek hivatástudattal megáldott, önzetlen és cselekvésre kész, példamutató emberek. Õk a mi igazi értékeink! és a hiteles civil szervezetekkel való együttműködésre sarkallja. De ezt megelőzően talán fontos megemlítenünk azt is, hogy a társadalmi korok változásával az egyház társadalmi felelősségvállalása is folyamatosan változik. Ez érezhető napjainkban akár azokban az esetekben is, amikor az elszigetelt kis közösségekben az egyedüli értelmiségi, és közösséget megtartó erő maga az egyház, a lelkész. Ilyen helyzetekben igen fontos feladat hárul akár a lelkészre, akár a segítségével cselekvő közösség tagjára, a- kinek tennie kell a falustársaiért. Hisz a szükség közelről látszik. Elsősorban a helyben élőknek kell a legfontosabb legyen a saját sorsuk, és először nekik kell tudniuk megmutatni, hogy akarnak élni, vannak álmaik, vannak értékek, melyeket meg akarnak őrizni, és át akarnak adni a következő nemzedéknek, sőt, hogy a következő nemzedék itthon maradása is fontos, amiért tenni kell. Fel- és átértékelődik az egyház szerepe. Kérdés, hogy fel van-e készülve rá? És az elszigetelt faluközösségek esete csak egy a sok olyan helyzet közül, mellyel maga az egyház is szembesül, és melyben fontosak számára is a szakmailag jó és erkölcseikben is tiszta civil szerveződések, amelyekkel együttműködésben hatákonyabban tudna előrelépni. Továbbra is az a legfontosabb a civil szféra berkeiben úgy az egyházi, mint a világi vagy laikus körökben, hogy legyenek hivatástudattal megáldott, önzetlen és cselekvésre kész, példamutató emberek. Ők a mi igazi értékeink! E lapszámunkban számos olyan sikertörténetet mutatunk be, amelyek az egyházak melletti civil kezdeményezésekből születtek. De megszólalnak egyházi elöljárók is, akik az egyház és a civil szféra közötti kapcsolatot, együttműködést a maguk egyházi berkeiből értelmezik. Ugyanakkor érdekes olvasmány várja az érdeklődőt a közösségfejlesztő lelkészek és tanárok feladatairól, dilemmáiról. Rovatainkban sikerről Civil kurázsi; törekvésről Civil önépítkezésünk (ÚJ); megvalósításokról Civil könyves pavilon; és élményekről Beszámolókat olvashatnak. Töltekezzenek, ihletődjenek és cselekedjenek! Csáki Rozália főszerkesztő Egyház (és) mint civil szféra! sok dolga van a teremtőnek mindenkivel ő sem törődhet messzi a csillag mindenüvé nem világíthat megértjük persze mit tehetnénk de olyan sötétek az esték s a szeretetnek hiánya nagyon dideregtet előrelátó vagy de mégis nézz uram a hátad mögé is ott is lakoznak s örülnének a mosolyodnak Kányádi Sándor: Isten háta mögött Kányádi Sándor megfogalmazott gondolatai feladatot sugallnak számomra! Azt, hogy vigyem Isten színe elé a háta mögött lakozókat, vagy irányítsam rájuk Isten tekintetét, hisz azért teremttettem! Van ennél nemesebb civil feladat? Olyan időket élünk, amikor belelógunk már most Isten országába (Makovecz Imre). Van, ahol ezt tudomásul veszik, és akként szervezik életüket, van, ahol nem. És minden válság ellenére ez az utóbbi a jellemző. Az egyház küldetése a szeretetközösségek létrehozása, fenntartása. Ilyen értelemben civil, ha a mai szóhasználat szerint értelmezzük. Másrészt, ha intézményeit nézzük, legyenek azok szociális, kulturális vagy vallási jellegűek, akkor inkább a nem kormányzati szervezetek közé sorolható az egyház, amelyek a közélet alakításának fontos tényezői. Egyrészt a vallás és az egyházak kiemelten fontos szerepet játszanak az emberiség döntő többségének életében, alakítják azt, egy negyedik (vagy első?) társadalomalakító tényezőként hatnak a politikum, a gazdaság, a civil szféra mellett, ugyanakkor a vallás számos értelmezése összeférhetetlen a civil társadalom érdekeivel, céljaival. Ebben a tanulmányban mozaikrészeket próbálok megfogalmazni, fel-

5 Egyház és/mint civil szféra 5 vázolni, amelyekkel rámutatok arra, miként egészítheti ki a civil társadalom a vallást és fordítva. Mozaikkockáim összekötésére több lehetőség adott, ugyanis ez a terület egy fejlődő, élő organizmus és nem szabad dinamikájának dogmákkal keretet szabni. Pál apostol szavai: az emberek ne egy adott világhoz alkalmazkodjanak, hanem egy új gondolkodás által változzanak meg. Az egyháznak az a feladata, hogy az idők jelét ne csak értelmezze, hanem önmaga határozza meg. Önmaga kell az idők jelévé váljon, amelynek szelleme nem a tökéletes világ, földi paradicsom, hanem a világ üdve! Az egyháznak nem a társadalom, nem a demokrácia, hanem a vallás biztosítja létjogosultságát. Az a feladata, hogy nyíltan hirdesse, és hitelesen bemutassa az Evangéliumot. A szabad és nyílt vallásgyakorlást mellőző, bagatellizáló liberális politikai viszonyok között az egyháznak saját feladata teljesítése érdekében a politikai feltételek javításán is kell fáradoznia. Ez karakterisztikusan civil feladat is. Megkísérelem körülírni nem meghatározni a civil társadalmat: a civil társadalom olyan nemzetközi, nemzeti és helyi nem kormányzati szereplők közössége, amelyek elköteleződnek a civil ügyek megvitatására, egyeztetésére a kormányzati, gazdasági, egyházi élet szereplőivel. A civilség szerepét sokan a politikai intézmények felelősségének növelésében, mások az állam szerepének a minimalizálásában látják. Tisztázandó kérdés az is, hogy a civil társadalom elősegíthetie céljaink elérését? Képesek-e megérteni kölcsönösen egymás nyelvezetét, kultúráját, kifejezéseiknek, fogalmaiknak, megnyilvánulási formáiknak tartalmi lényegét? A vallás befogadható a civil társadalomba, annak megfogalmazásába. Sőt, az a civil társadalom, amelyet átjár a vallás szelleme, sokkal hatékonyabb, bátrabb, eredményesebb lehet. Ghandi a vallás szekularizációjáig ment el ebben a kérdésben, és a civil társadalom alapjaként határozta meg. Ugyanakkor a vallással átitatott civil társadalom a modernizáció közvetítésének keretrendszere lehetne, ahol mérlegelésre kerülhetnek, kiértékelődhetnek olyan fogalmak, mint profit, szabad piac, autonómia, szociálpolitikai döntések. A civil társadalom a politikai függetlenség és autonómia feltétele. Hiába beszél a politikum autonómiáról, amíg annak civil feltételei nincsenek megteremtve. Fejlődésünk olyan szintre jutott, ahol már méltán tudhatunk magunkénak isteni tulajdonságokat, hiszen képére és hasonlatosságára teremtettünk, és ennek tudatában is vagyunk. Ezek közül csak kettőt emelnék ki: a szabadságot és a felelősséget. Ezek a civilségnek is elengedhetetlen ismérvei. Követelőzhetünk szabadon, saját felelősségünkre az adott törvénykezés keretei között. Sőt befolyást is gyakorolhatunk arra, meg is változtathatjuk. Adott az egyház is, amit mi, katolikusok Krisztus misztikus testének tartunk, és ez így is kellene legyen! Igaz, hogy ez egy feladat, nem egy már elért állapot. Mi, az egyház tagjai kell betöltsük mindazt a szerepet, ami egy testhez való tagok be kellene töltsenek a központi idegrendszer irányítása alatt. Sajnos, a hasonlat abban sántít, hogy a test egyes tagjaival ellentétben, módunkban áll külön utakon járni és más célokat, érdekeket, szervezeteket alakítani, szolgálni. (Ezek magukban hordozzák a rákos elburjánzások veszélyeit is.) Ezért nem olyan egyszerű az egyház(ak)nak sem egyértelmű utakat mutatni, kialakítani a cél elérése felé. Valószínű, hogy a többség számára legalább a cél egyértelmű. Ezt maga Jézus fogalmazta meg a főparancsban (Mt 22, 37-40). Ennek a társadalomra levetíthető summája a szereteten alapuló civilizáció kialakítása. Ezzel egyetért gondolom minden felekezet, és olyan emberi szerveződmény, amely humánus célokat akar szolgálni. Ez a világítótorony, a mérce, a referencia, amihez viszonyítva értékelni tudjuk munkánk eredményeit. Szekularizált világunkban az egyház egyértelműen a civil szféra egyik markáns eleme. Ennek megvilágítására álljon itt egy rövid történeti öszszefoglaló. A katolikus társadalmi tanítás rövid története, örök időszerűsége Különböző korokban különböző hangerővel, de mindig makacsul tartja magát az egyházakkal szemben A szabad és nyílt vallásgyakorlást mellõzõ, bagatellizáló liberális politikai viszonyok között az egyháznak saját feladata teljesítése érdekében a politikai feltételek javításán is kell fáradoznia. Ez karakterisztikusan civil feladat is. az az előítélet, hogy a szociális kérdésekben csődöt mondtak. Hogy az egyház mindenkor a hatalmasokkal, a gazdagokkal tartott, a szegényeket pedig elárulta. A mai ember lehet az egyházhoz teljesen közelálló, bennfentes is szinte semmit sem tud a szociális katolicizmus jelentős teljesítményéről. Ez a súlyos hiányosság bénítóan hatott az egyházi szociális mozgalmak tevékenységére: aki csődöt mondott a múltban, attól a jövőben sem várható semmi! A katolikus társadalmi tanok nem kész rendszerként hullottak alá az égből, hanem egy történelmi fejlődés eredményei. Keletkezésük és hatásuk történetének ismerete elengedhetetlen helyes megértésükhöz. Az egyház mindig a konkrét történeti helyzetben, az adott kor realitásának megfelelően próbált választ adni és cselekedni a szociális kérdések terén. Szociális kérdések mindig akkor és ott merülnek föl, amikor és ahol az emberek közötti viszonyokban szellemi és anyagi nyomor üti fel a fejét. És ameddig az egyház létezik, mindig is foglalkozni fog szociális kérdésekkel. Kezdjük az elején! Az Apostolok cselekedetei ad hírt arról, hogy néhány úgynevezett ősközösség egyfajta kommunista eszményt akart megvalósítani. Vagyonközösségben éltek, a magántulajdont tehát nem ismerték. Egy szív és egy lélek voltak. Jézus radikális követőinek ez az eszményi elképzelése csak akkor érthető, ha tudjuk, hogy akkoriban Krisztus rövidesen bekövetkező viszszatérését várták. Aki a világ végét várja, annak nem válik nehezére a mindenről való lemondás a szegények érdekében. Ezt az eszményképet később a szerzetesek vették át, és igyekeznek ma is ennek megfelelően élni. Kis közösségekre jó lehet ez a modell, de az egyház ezt sosem akarta az össztársadalomra vonatkoztatni, ugyanis egyre világosabban felismerte, hogy az a tulajdon, amellyel a magánszemélyek rendelkeznek, a társadalom gazdasági életének nélkülözhetetlen rendező tényezője lehet. A kommunizmus a világ minden nyomoráért a magántulajdont teszi felelőssé, az egyház azonban

6 6 civil fórum mindig kiállt a tulajdonból eredő kötelezettségek mellett. Az egyház a 19. századig egy olyan statikus társadalomban működött, amelyre a mezőgazdaság és a kézművesség volt a jellemző. Ebben a merev, szilárd rendi berendezkedésben az egyház igyekezett biztosítani az élet felelősséggel vállalható etikai feltételeit. Ezt szolgálta az úgynevezett kamattilalom is, amivel azt akarták meggátolni, hogy valaki uzsorára kapott kölcsönért élelmiszert vásároljon. Ez a szilárd, magától értetődő rend a nyomort figyelmen kívül hagyta, de az egyház a keresztény Caritas révén gondoskodott a szegényekről. Ekkor alakultak a karitatív rendek, kórházak, ispotályok, menhelyek Az egyház mindig a konkrét történeti helyzetben, az adott kor realitásának megfelelõen próbált választ adni és cselekedni a szociális kérdések terén. Szociális kérdések mindig akkor és ott merülnek föl, amikor és ahol az emberek közötti viszonyokban szellemi és anyagi nyomor üti fel a fejét. A középkori rend felbomlását az első nagy strukturális válságok követték: a vallás terén a reformáció, gazdasági és társadalmi téren a parasztháborúk. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy nem elég az egyes szegényeken segíteni, a szegénység okainak felszámolásán kell fáradozni. A 15. század a felfedezések és a gyarmatosítás kora. Égető kérdések a rabszolgaság és a pogányok emberi méltósága. IV. Jenő pápa 1430-ban kiadott Dudum nostras bullájában elítélte a rabszolgaságot, amelyet kiközösítéssel büntettet. Megtiltotta a bennszülöttek kitelepítését, és a világon elsőként hirdette meg a hazához való jogot. Hogy mégis bekövetkeztek a történelemből ismert szörnyűségek, azért nem tehető felelőssé az egyház. Nem állt hatalmában megakadályozni azt. A 19. században Adolf Kolping, Wilhelm Emmanuel von Ketteler püspök és mások annak a keresztény-szociális mozgalomnak voltak az úttörői, amelynek nem az volt a célja, hogy az akkor uralkodó, rendkívül produktív kapitalizmust felszámolja, hanem hogy kihúzza annak méregfogait, és a szociálpolitika segítségével megszelídítse. Ketteler püspök által megfogalmazott társadalmi tanításokat az 1891-ben XIII. Leó által kiadott Rerum Novarum első társadalmi enciklika is átvette. A 19. század szociális kérdését nem a marxista forradalom, hanem a szociálpolitikai reform oldotta meg nagy részben. Hogy mennyire eltolódtak századunkban a társadalmi problématerületek, az nagyon jól kiolvasható a pápai szociális enciklikák fejlődési folyamatából. A Quadragesimo anno (1931) a munkások jobb együttműködését és a gazdasági életbe történő jobb bekapcsolódását követeli, a társadalomnak a szubszidiaritás elvén alapuló felépítését emeli ki. A Mater et magistra (1961) a gazdasági életben az egyéni kezdeményezést és a társadalmi problémák nemzetközi dimenzióit helyezi előtérbe. A Pacem in terris (1963) a társadalmi és politikai béke értékalapjait tisztázza. A Populorum progressio (1967) a fejlődő országok érdekében történő nemzetközi szolidaritásra hívja fel a figyelmet. Az Octogesima adveniens (1971) és a Redemptor hominis (1979) a jóléti társadalmak peremére szorultakra figyelnek, és a növekedés ökológiai határaira is rámutatnak. A Laborem exercens (1981) és a Sollicitudo rei socialis (1988) a munka társadalometikai kérdéseit taglalják, foglalkoznak a nemzetközi fejlődés problémáival. A Centesimus Annus (1991) a Rerum Novarum századik évfordulójára íródott, és annak tanítását felfrissítve időszerűsíti. A Deus Caritas est (2008) és a Caritas in Veritate (2009) XVI. Benedek pápa és a katolikus egyház időszerű tanítását summázza társadalmi, szociális kérdésekben. Jogos-e a katolikus egyház társadalmi szerepvállalása? Ha a kedvezőtlen gazdasági viszonyok ahhoz vezetnek, hogy az embereket eltántorítják hitüktől és demoralizálják, akkor a kedvezőbb viszonyok megkönnyíthetik az emberek hitéletét. Ez nem azt jelenti, hogy a társadalmi struktúrák javítása nélkülözhetetlenül hozzátartozik az üdvözüléshez. Ugyanis az egyházüldözések korában miért találta meg sok ember az utat az üdvözüléshez? Ha elsősorban a szegényeknek kell hirdetni az Evangéliumot, akkor a szegények helyzetén kellene változtatni. Ezt követeli a szeretet parancsa is. Isten szeretete és a felebarát szeretete összetartozik, mert a cselekedetek nélküli hit halott. De a hit nem merül ki a tettek igazságosságában. A hit dimenziói sokkal tágabbak, semhogy tökéletesen megérthetnénk és gyakorolhatnánk. Isten országa nem egy olyan jövőbeli birodalom, amelyet a politika és a társadalom reformja megteremthet, vagy amelynek létrejöttét megakadályozhatná. Nem e világból való. Részesülhetünk belőle, ha a szeretet és az igazságosság jótetteiben kiálljuk a próbát. A katolikus társadalmi tanítás kizárja a földi paradicsom létrehozását. Ezen már mások fáradoztak. Karl R. Popper filozófus szerint: Minden olyan kísérlet, amely a földön kívánta megvalósítani a mennyországot, mindig csak a poklot hozta el. Az ember mint Isten teremtménye testi, lelki egység. Az egyház nem bonthatja meg ezt az egységet, hogy csupán a lélekkel foglalkozzék. Isten országába vetett reménye nem egyeztethető össze azzal a beletörődéssel, mely megtűrne minden igazságtalanságot és tétlenül várná Isten országának eljövetelét. Küldetéséhez a helytállás is hozzátartozik, mindenekelőtt a szegényekkel szemben. Isten országába való belépés közismerten bizonyos tettbeli feltételekhez van kötve. Éhes voltam, ennem adtatok, ruhátlan felruháztatok (Mt 25). A szekularizált társadalom képtelen arra, hogy megteremtse a bizalom és a remény légkörét. A hitet, reményt, szeretetet nem lehet össztársadalmilag intézményesíteni még egy már Krisztus születése előtt kereszténnyé vált államban sem. Ezek csak személyes síkon tapasztalhatók meg. Itt található az egyház helytállásának legfőbb területe. Az egyház elsődleges feladata a szívek megtérítése. A hit és ennek megfelelő erkölcsi magatartás elsődlegesen személyes ügy. Nem lehet politikai döntésekkel vagy jogi struktúrákkal kikényszeríteni. Kegyelmet feltételez. Társadalmi lényként azonban a személy cselekedetei az emberek közötti kapcsolatokra irányulnak, nyomot hagynak a társadalmi struktúrákon és intézményekben. Az Evangélium semmiféle politikai cselekvésre való utalást nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan kell felépíteni egy specifikusan keresztény gazdasági, társadalmi rendet. A hegyi beszédre ahogyan Bismark mondta nem lehet államot

7 Egyház és/mint civil szféra 7 alapítani. A kereszténység működhet kontraszt társadalomként, kovászként hathat, de mégsem léphet az össztársadalom helyébe. A katolikus társadalmi tanítás a jóakaratú emberekhez fordul, és nem csak az egyházhoz kötődő keresztények hitbéli engedelmességére apellál. Kötelessége az is, hogy kritikailag és építő módon nyilatkozzék a társadalmi és gazdasági rend alapvető értékeiről, anélkül, hogy egy konkrét modell követését dogmatikusan előírná. A társadalom nem veszi komolyan az olyan egyházat, amely szentimentálisan, csupán az érintettségből eredő illetékességre hivatkozik; ha a szolidaritási nyilatkozatok inflációját tovább fokozza, és ha az ifjúságra jellemző tiltakozó magatartást tanúsít. A katolikus társadalmi tanítás nem merülhet ki merő retorikai bírálatokban, amely a negatív dolgok merő tagadásától várja a helyzet javulását. Inkább a rá jellemző felelősségből eredő illetékesség arra kötelezi, hogy alkotó módon és tudatosan az értékekre összpontosítva vegyen részt a társadalom javításán. Ehhez szükség van a szakmai és értékkompetencia olyan gyakorlati összekapcsolódására, amely csak az egyházi hivatal, a tudományos közvetítés és a gyakorlatban való helytállás együttesében lehet sikeres. Nagyon oda kell figyelni arra is, hogy a jelenlegi keresztényellenes erők valójában krisztusi törekvéseket használnak retorikájukban az istenhit és az evangéliumi emberkép elfogadása nélkül. Szociális rendszerekről beszélnek evangélium nélkül. Szolidaritásról beszélnek lemondás nélkül, önzetlenségről fecsegnek erkölcsi kultúra nélkül, jóléti rendszerváltozás víziójával hitegetnek áldozat nélkül. Szorgalmat kérnek számon felelősségvállalás nélkül, rendet belső fegyelem nélkül, a másság elfogadását az ember és Isten méltóságának elfogadása nélkül. Ha valakinek, akkor ennek az européer kontextusba kényszerített globalizált világparadigmának lenne igazán szüksége Krisztus Evangéliumára. Ehelyett eszeveszetten támadja a nemzeti és vallásos törekvéseket, érzéseket, amelyek egyedül lennének képesek megteremteni a szociális igazságosságot társadalmunkban és ebben a világban. Miért történhetett meg mindez velünk? Nyilván közöttünk is sokan vannak megélhetési keresztények, akik szóban vallják kereszténységüket, de tetteikben és lélekben a mammon szavát követik. Ezek a személyek és csoportok súlyos károkat okoztak azok számára, akik bár szintén gyarló személyek, de mindent megtettek azért, hogy az evangéliumi hitelesség megjelenjen ebben a világban. Csak a belső személyes megtérés és az erre épülő szolidáris szeretet és összefogás menthet meg minket! Civil és nem kormányzati intézmények léte végsõ soron egyre megy. Olyan célt szolgálnak, amely egy emberséges, felelõs világrend kialakítását szolgálja. Ez a feladat egyre szükségesebb, egyre idõszerûbb. A fenti mozaikkockák elvezethetnek annak felismerésére, hogy miért is egyházhoz kötődően, civil (evangéliumi) küldetéstudattól hajtva építgeti a katolikus egyház hivatalos szeretetszolgálata, a Caritas, azt a kontraszt társadalmat, ahol nem a profit (igaz, hogy nonprofit szervezet, de azért a közösségi, társadalmi profitot megtermeli), a pénz, a verseny, a hatalom, hanem a krisztusi értékrend az úr. Vidékünkön a nyolcvankilences reményszikra gyújtotta lángra, és azóta táplálgatjuk ezt a tüzet, amely egyre messzebbre világít és rámutat közösségeink árnyékos területeire is. Mint amilyen az idősek gondozása, mert ők az egyik legveszélyeztetettebb rétege a pénz, a szórakozás, a jólét után rohanó, önző társadalmunknak. Elfelejtettük értünk hozott áldozataikat, és inkább magukra hagyjuk őket, legfennebb befizetünk egy aggmenházba. Erre a problémára próbál megoldást keresni a Caritas különböző szinten: öregotthonokat működtet azok számára, akiknek eladták fejük A szekularizált társadalom képtelen arra, hogy megteremtse a bizalom és a remény légkörét. A hitet, reményt, szeretetet nem lehet össztársadalmilag intézményesíteni... Ezek csak személyes síkon tapasztalhatók meg. Itt található az egyház helytállásának legfõbb területe. Az egyház elsõdleges feladata a szívek megtérítése. fölül otthonaikat, vagy teljesen egyedül maradtak és képtelenek az önellátásra. Azokat is befogadja, akik annyira leépültek, hogy csak szakszerű ellátás mellett tartható fenn egy élhető életminőség. Otthongondozói hálózatot épített ki azért, hogy minél több idős és beteg ember számára lehetővé tegyen egy olyan életet, amely a megszokott környezet, a család, az otthonlét melegéhez közeli állapotot biztosít. A hozzátartozók, családtagok közelsége javíthasson még ezen az érzésen. Ez a szolgálat megtanítja a családtagokat arra, hogy szakszerűen láthassák el hozzátartozóik fizikai, lelki sérüléseit. Ne feledjünk, hogy ők a mi szüleink, tőlük kaptunk mindent, amink van, és a legkevesebb, amit értük tehetünk, hogy elviselhetővé, szebbé tesszük napjaikat. Ez a szolgálat már egy több mint háromszáz főállású embert foglalkoztató intézménnyé nőtte ki magát, aminek motivációja civil maradt, de egy nem kormányzati szervezet keretei, előnyei és hátrányai közepette fejti ki tevékenységét. A falugondnokság is elsősorban az időskor jobb életminőségének megteremtését szolgálja. Elszigetelt kistelepülések idősei számára biztosít hidat a központi nagyobb településekkel. Ügyes-bajos dolgaik (bevásárlás, karbantartás, egészségügyi ellátás, kapcsolattartás stb.) elintézésében nyújt segítséget. Nagy igény van rá, de sajnos manapság mindent pénzért adnak, és a pénz a legkevesebb. A román jogrend normarendszere nem ismeri ezt a szolgáltatást, ezért a költségek fedezésére nagyon nehéz állami forrásokat lehívni. Civil feladat, ebben az a mozgósító erő, ami normatívvá teheti ezt a szolgáltatást is. Egy keresztény államban illene jobban gondoskodni hajlott korú eleinkről! Az egyház mint civil szféra más célcsoportok érdekében is végzi elkötelezetten jellegzetesen civil tevékenységét. Elég, ha csak a fogyatékkal élőket felkaroló kezdeményezésekre, intézményekre gondolunk, a Szent Ferenc Alapítvány gyermekvé-

VI./3. Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei. Nemzeti forráselosztás a határon túli magyarság fejlesztési programjaira.

VI./3. Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei. Nemzeti forráselosztás a határon túli magyarság fejlesztési programjaira. VI./3. VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2005. JÚLIUS SZEPTEMBER A politikum viszonyulása a civil szférához Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei Sebestény István: A civil társadalom a politika ölelésében

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás,

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás, Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 1. szám. 2006 január Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej Isten nevével Szeretett Híveim, Lelkésztársaim! Isten nevével ajkunkon és szívünkben

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XXI. évfolyam :: 2. szám :: 2015 június Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról Felelõs szerkesztõ: Jávor Benedek 2004 Budapest 1 A kötet megjelenését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Bolberitz Pál: Alkotó hit

Bolberitz Pál: Alkotó hit PPEK 260 Bolberitz Pál: Alkotó hit Bolberitz Pál Alkotó hit mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

Peter H. Werhahn. A VÁLLALKOZÓ gazdasági szerepéről és társadalompolitikai felelősségéről

Peter H. Werhahn. A VÁLLALKOZÓ gazdasági szerepéről és társadalompolitikai felelősségéről Peter H. Werhahn A VÁLLALKOZÓ gazdasági szerepéről és társadalompolitikai felelősségéről Original (published in German): Peter H. Werhahn DER UNTERNEHMER. SEINE ÖKONOMISCHE FUNKTION UND GESELLSCHAFTSPOLITISCHE

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

Az új keresztény társadalom igénye és esélye Magyarországon: Mit tehet a keresztény ember?

Az új keresztény társadalom igénye és esélye Magyarországon: Mit tehet a keresztény ember? BARABÁS ÉVA Az új keresztény társadalom igénye és esélye Magyarországon: Mit tehet a keresztény ember? Manapság több vallásszociológus is a keresztény társadalom végéről, vagy keresztény paradigmaváltásról

Részletesebben

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Régió Kölcsey Ferenc Himnusz Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Civil szerepek tanult szerepek?

Civil szerepek tanult szerepek? Civil szerepek tanult szerepek? Olvasom, hogy a civil szervezetek szerepéről két regiszterben is beszélhetünk. Az ismert civil szféra-szakértő, Kuti Éva fogalmazta meg Hívjuk talán nonprofitnak c. könyvében,

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

2011. március ~ VIII. évf. 1. szám

2011. március ~ VIII. évf. 1. szám 2011. március ~ VIII. évf. 1. szám ÁRA: 300 Ft mely összeggel a gyülekezetépítés céljait támogatja! TARTALOM Parókia mint új lehetőség Fontosabb gyülekezeti események A 2010. missziói év rövidített lelkipásztori

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

JÓTÉKONYSÁGSZIGET 5 NAP a JÓ körül 2012. október 3-7. BNV A pavilon Újság a jóról, a civilekről Jóban vagyunk a civilekkel

JÓTÉKONYSÁGSZIGET 5 NAP a JÓ körül 2012. október 3-7. BNV A pavilon Újság a jóról, a civilekről Jóban vagyunk a civilekkel JÓTÉKONYSÁGSZIGET 5 NAP a JÓ körül 2012. október 3-7. BNV A pavilon Újság a jóról, a civilekről Jóban vagyunk a civilekkel Az élet szép... Vagy inkább jó? Talán attól szép, hogy jó? Kanttól tudjuk mi a

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Témák: bizalom, dogmatika, egyház, elosztás, enciklika, erkölcs, etika,

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. LXVI. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2010. JÚNIUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN HÁLÁVAL ÉS SZERETETTEL Június első vasárnapja 1952 óta ünnepe a pedagógusoknak.

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást evangélikus hetilap 71. évfolyam, 34 35. szám 2005. augusztus 20 27. Szentháromság ünnepe után 10 11. vasárnap Ára: 330 Ft Az ünnep kettõs karaktere nemzeti és vallási olyan dilemmákat is felvet, amelyekkel

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben