SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére"

Átírás

1 SZENTES VÁROS SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Melléklet Szentes város Veszély-elhárítási tervéhez Nyt. szám: Jóváhagyom! Szentes, december -n dr. Tóth Flórián helyi védelmi bizottság elnöke Egyetértek! Szeged, december n. Szatmári Imre tű. ezredes tanácsos Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére Készítette: Készítette: Szentes, november 28-n Szentes, november 28-n Szirbik Imre Szentes város polgármestere Kajtár István tű. alezredes tanácsos Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezető

2 ALÁÍRÓLAP A tervben foglaltakat megismertem, az általam képviselt szervezet feladatait ismerem, a tervben foglaltakkal egyet értek: Szentesi Rendőrkapitányság Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Régió, Csongrád Megye Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés: 4 1. Külső Védelmi Terv fogalma: 4 2. Külső Védelmi Terv célja: 4 3. Fogalom-meghatározások és rövidítések: 4 4. A Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre: 5 5. A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak: 5 II. Veszélyeztetés, riasztási és védekezési feladatok 5 1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezés és káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok: 9 a) Védekezésben résztvevő erők, eszközök riasztása pontos tájékoztatása a kijutott anyagfajtáról: 9 b) Lakosság riasztása, tájékoztatása, elzárkóztatása, esetleg kimenekítése 10 c) Védekezés irányítóinak riasztása. 16 d) Irányító törzs megszervezése 16 e) Védekezésben részvevők felvonulási útvonalának meghatározása 20 f) Kárelhárítási feladatok végzése (terület zárása, felderítés, tűzoltás, sérültek mentése) 20 g) Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, eltűntek felkutatása, romeltakarítás) A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök: A védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok: A lakosság és az anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedések: 23 a) Vezetési és együttműködési feladatok: 24 b) A riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás: 24 c) A kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés: 24 d) Az elzárkóztatás: 24 e) A lakosság egyéni védelmi- és kimenekítő eszközökkel való ellátása: 24 f) A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme: 24 g) A kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme: 24 A kulturális javak védelmével kapcsolatos intézkedéseket Szentes város veszélyelhárítási terve tartalmazza. 24 h) A polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezése: 24 i) Áldozatokkal kapcsolatos tevékenység: 25 III. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés irányítása A lakosság tájékoztatásának feladatai a súlyos baleset bekövetkezése után A hatóság tájékoztatásának feladatai 25 3

4 I. Bevezetés: Jelen külső védelmi terv a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvényben (Kat.), valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendeletben (R.) foglaltak, a Hungerit Zrt. Súlyos Káresemény Elhárítási Terve alapján, Szentes város területét érő esetleges veszélyeztető hatások elhárítására, a következmények felszámolására készült. 1. Külső Védelmi Terv fogalma: A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. (6600 Szentes, Attila u. 3.) (Továbbiakban: Hungerit Zrt.) üzemben esetlegesen bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset időszakában, a veszélyeztetett lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv. 2. Külső Védelmi Terv célja: Azon intézkedések, módszerek, erők és eszközök meghatározása, melyek Szentes város érintett lakosságának a Hungerit Zrt. üzemében keletkezhető veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek hatásai elleni védelméhez szükségesek. 3. Fogalom-meghatározások és rövidítések: ÁK Átlagos koncentráció CSMKI Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság EÁP Ellenőrző áteresztő pont HTP Hivatásos Tűzoltóparancsnokság HVB Helyi Védelmi Bizottság KvK Katasztrófavédelmi Kirendeltség MT Műveletirányítási Tervadatlap OMSZ Országos Mentőszolgálat RK Rendőrkapitányság SKET Súlyos Káresemény Elhárítási Terv 4

5 4. A Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre: A Külső Védelmi Tervben meghatározottak vonatkoznak a súlyos káresemény elhárítási tervben feltárt lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által közvetlenül veszélyeztetett területen (hatások által érintett terület) belül tartózkodókra, illetve a védekezésben résztvevőkre. 5. A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdése alapján a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar bekövetkezése esetén a külső védelmi tervben foglalt intézkedések azonnali foganatosításáért a polgármester a felelős. A polgármester akadályoztatása esetén a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnok, mint a Szentesi Járási Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettese jogosult az intézkedések meghozataláért. Az azonnal foganatosított rendszabályok bevezetése után a védekezés irányítását a II. fejezet, 5. bekezdés a) pontban meghatározott Operatív Törzs veszi át. II. Veszélyeztetés, riasztási és védekezési feladatok 1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezés és káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása. Az üzem hűtési körfolyamatában az ammónia a hűtőközeg szerepét tölti be. A hűtőgépházban, illetve a hűtőrendszer szabadtérben lévő berendezéseiben van jelen a legnagyobb mennyiségben. A rendszerben és annak berendezéseiben, valamint vezetékeiben, tartályaiban, különböző halmazállapotban mintegy 38 tonna ammónia van, mely színtelen szúrós szagú mérgező gáz. Az átlag koncentráció, amit a személyzet egészségkárosodás nélkül 8 órás műszakot számolva belélegezhet 10 ppm = ÁK. A szagküszöb: 5 ppm A szem és légutak ingerlése: 200 ppm Hányinger, fulladásérzet, gyomorfájás: 400 ppm

6 Görcsös köhögés, nehézlégzés, erős ingerek: ppm Súlyos balesetek előfordulásának okai és körülményei: A súlyos balesetek előfordulása több tényező jelenlététől függ, lehet belső és külső körülmény egyaránt. A veszélyhelyzetet kiváltó, kiváltható okok lehetnek: A technológiai berendezések szerkezeti anyagainak hibája: törések; korróziós lyukadások; tömítetlenné válás. A technológiai előírások megsértése: üzemi nyomás; hőmérséklet; anyagösszetétel. A biztonságtechnikai berendezések hibás működése: érzékelő-vészjelző műszerek; biztonsági szelepek. Tervezési, kivitelezési, javítási, karbantartási hibák. Természeti katasztrófák másodlagos hatása. Terrorcselekmények, szabotázs akciók, szándékos robbantások. Háborús rombolások: az objektum bombázása. Lehetséges veszélyhelyzetet ammónia szivárgás és ömlés okozhat. A kiömlő anyag egy része azonnal elillan, és hideg nehéz gázként fog terjedni, környezetben eloszlik és a kilépés helyétől mért növekvő távolság arányában egyre csökkenő koncentrációban lesz jelen. Eközben a folyadékból tócsa képződik, amely párolog és növeli a mérgező felhő nagyságát. Ezen kívül, az ammónia fizikai tulajdonságaiból adódóan, számítani lehet tűz- és robbanásveszélyre is. A HUNGERIT Panír II-III. üzemének telephelyén tárolt és felhasznált veszélyes anyagokkal kapcsolatosan az alábbi lehetséges legsúlyosabb baleseti eseménysorok feltételezhetőek: 6

7 1: Ammónia tartály katasztrofális sérülése következtében a teljes tartalom azonnali kiömlése, mérgező gáz terjedése 2: Ammónia tartály katasztrofális sérülése, és tartalmának legfeljebb 10 percen belüli kikerülése, mérgező gáz terjedése 3: Ammónia tartály kisméretű (0,1 < d < 10 mm, d eq =10 mm ekvivalens mérőjű) sérülése, és a tartalom folyamatos kiömlése, mérgező gáz terjedése. Megállapítható, hogy az üzem a környezetére elsődlegesen toxikus veszélyeztetéssel bír, habár előfordulhat tűz miatti hőhatás, illetve nyomás alatt az ammónia hő hatására robbanhat, a robbanás következtében felléphet repeszhatás is, ennek veszélyeztetése az elfogadott SKET alapján nem igazolt a környezetre nézve, illetve a jelenlévő toxikus hatás miatt a külső védelmi tervet a toxikus hatások következményeinek elhárítására kell elkészíteni (Nemzetközileg elfogadott CPOP eljárásrendet követve a hőhatás, valamint a túlnyomás hatása kizárható). A legrosszabb esetben a modellezés alapján a toxikus hatás kiterjedését az 1. számú ábra mutatja. 7

8 1. számú ábra: Külső toxikus hatás a környezetre vetítve, 10 perc időtartam után. 8

9 A mérgező anyagok kiszabadulásakor döntő jelentőségű az anyag halmazállapota. Az anyag légkörben történő szétterjedése gáz/gőz halmazállapotban lehetséges. A szétterjedés akárcsak a tűzveszélyes anyagok esetében, a légköri viszonyok függvénye. Gázok kiszabadulása esetén jelentősége van a gáz levegőéhez viszonyított sűrűségének. Az annál könnyebb anyagok könnyebben szétszóródnak, a levegőnél nehezebb gázok/gőzök a föld közelében szétfolynak, ott hosszabb ideig gomolyoghatnak. A légkörben terjedő mérgező anyagok ki vannak téve a pillanatnyi légköri állapotnak, amely terjedésük irányát, elkeveredésük, szétoszlásuk mértékét erősen befolyásolja. Miután a gyár környezete viszonylag épületekkel sűrűn beépített területen fekszik, a lokális szélirány eloszlása egyenletesebb, ezért a telephelyen kívüli egyéni és társadalmi kockázat számításánál egyenletes szélirány eloszlást kell figyelembe venni. Ezek figyelembe vételével az üzem SKET -jében található probit függvény alapján végrehajtott számítás a halálozáshoz tartozó egyéni kockázat az alábbiak alakul: Az 1%-os halálozási kockázathoz tartozó koncentráció 30 perces kitettség esetén 1698,96 mg/m 3, míg a sérülésre vonatkozó koncentráció 377,87 mg/m A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok: a) Védekezésben résztvevő erők, eszközök riasztása pontos tájékoztatása a kijutott anyagfajtáról: A védekezésben résztvevő erők riasztását az üzem a SKET alapján indítja meg, a folyamatot a 2. számú ábra szemlélteti. Amennyiben a bekövetkezett esemény veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a polgári lakosságot, abban az esetben a lakosság riasztását végre kell hajtani. Az elsődleges riasztási, tájékoztatási feladatok végrehajtásáért a polgármester a felelős. A polgármestert a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság értesíti. A polgármester akadályoztatása esetén, vagy ha az értesítése miatti időkiesés emberi életet veszélyeztetne, a HTP parancsnok dönt, lakosság riasztásának végrehajtásáról. 9

10 ÜZEM CSMKI Főügyelet MT i beavatkozók POLGÁRMESTER SZENTESI HTP RENDŐRSÉG VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEN ÉLŐ LAKOSSÁG 2. számú ábra: Riasztási folyamatábra b) Lakosság riasztása, tájékoztatása, elzárkóztatása, esetleg kimenekítése Az 1. számú ábra i terület peremén helyezkedik el három lakosságriasztó végpont, azonban azokat külön-külön a helyszínről lehet indítani, ami felvállalhatatlan időkieséssel, és - mivel a riasztást körkörösen kell vizsgálni, így - túl nagy felülriasztással járna, az eseménnyel nem veszélyeztetett területeken élő lakosságra értve. Ez mellett, technikai oldalról megközelítve a lakosságriasztó végpontok használatát, mivel azok a riasztási jelzés leadásán kívül egyéb információközlésre nem használhatóak, így kihangosító berendezéssel ellátott gépjárműveket is a területen 10

11 kell járőröztetni, a lakosságtájékoztatás végrehajtására. A lakosságriasztó végpontok egyedi vezérléséből származó időkiesés, valamint a felsorolt technikai okok miatt a veszélyeztetett területen élő lakosság riasztását és tájékoztatását elsődlegesen rendőri erővel kell végrehajtani. A lakosságvédelmi módszer egyéni, épületenkénti elzárkóztatás, melyre az érintett lakosságot aktív módszerrel, lakossági tájékoztató kiadványok kiadásával kell felkészíteni. Az elzárkózásra kijelölt terület a 3. számú ábrán látható, mely alapján a riasztásba, elzárkóztatásba bevont közigazgatási területek az alábbiak: 1. Kossuth Lajos utca az OTP banktól az Attila útig. 3. Attila út a Szarvasi úti körforgalomig. 4. Apponyi tér teljes egésze. 5. Rákóczi Ferenc utca, az Apponyi tértől a 15. házszámig. 6. Mecs Balogh. u. a Rákóczi Ferenc utcától a Béládi utcáig terjedő szakasza. 7. Béládi utca teljes egésze. 8. Deák Ferenc utca az Apponyi tértől a 10. házszámig. 9. Dózsa György utca a Baross úttól a 20. házszámig. 10. Baross út teljes egésze. 11. Bercsényi utca a Baross úti kereszteződéstől a 14. házszámig. 12. Kolozsvár utca a 3. házszámig (Kolozsvár és Jókai utcák kereszteződése előtt két háztömbbel) Jövendő utca teljes egésze. 14. Brusznyai Árpád sétány teljes egésze. 15. Klauzál utca jobb oldala a Kossuth utcai kereszteződéstől az általános iskoláig bezárólag. 16. Nagyvölgy sor teljes egésze. 17. Sopron sor teljes egésze. 18. Villogó utca a Mátyás király utcai kereszteződésig. 11

12 19. Mátyás király utca a Villogó utca és a Kossuth utca közötti területen elterülő szakasza. 20. Vecseri utca a Koszta József utca és a Villogó utca között. 21. Zrínyi utca teljes egésze. 22. Koszta József utca teljes egésze. 23. Dózsa köz teljes egésze. 24. Gyalog utca teljes egésze (Mátyás király u. és a Zrínyi u. között átvezető utca). 25. Szarvasi út az Attila úti körforgalomtól az ADU C+C üzletig. 26. Ipartelepi út az Attila úti körforgalomtól a Legrand Zrt. parkolóig (A Legrand Zrt. a riasztásból már kizárásra kerül). Az elzárkóztatásra kijelölt területen a katasztrófavédelmi Döntéstámogató Rendszer kimutatása alapján 2293 fő él. Az elzárkóztatásra kijelölt területen fellelhető főbb közintézmények: 1. Családok Átmeneti Otthona: 25 fő (szülők és gyerekek vegyesen). 2. Klauzál Gábor Általános Iskola: 397 tanuló, 45 pedagógus. 3. Terney Béla Kollégium: 310 tanuló. 4. Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola: 210 tanuló, 45 pedagógus. 5. Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola: 281 tanuló, 30 pedagógus. 6. Szentesi Rendőrkapitányság. 7. Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. 8. Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 9. MÁV Szentesi Vasútállomása. A felsorolt intézményekben összesen 1343 fő található. 12

13 Az intézmények elzárkóztatásra vonatkozó felhívását a járőröző rendőrautókon túl, a megyei műveletirányítás telefonon is végrehajtja. A rendvédelmi szervek közül a Szentesi Rendőrkapitányság, és a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság is a kijelölt területen található. A hivatásos rendvédelmi szervek saját hatáskörben tervezik meg az elzárkóztatást, illetve az állomány egyéni légzésvédő eszközökkel történő ellátását, így létszámukat a lakosságvédelmi intézkedésnél nem tervezzük, valamint a riasztást a szolgálati rendben kapják meg, így a KVT a továbbiakban azzal nem foglalkozik. Az elzárkóztatással érintett területen található a Szentesi Vasútállomás, amelyet a megyei műveletirányítás telefonon is riaszt, valamint intézkedik a vasúti közlekedés leállítására. Az elzárkóztatásra kijelölt területen 3636 fő található az átmenő vasúti és közúti forgalomban részt vevőkön kívül. Az elzárkóztatás végrehajtására a Szentesi Rendőrkapitányság minimálisan 2 db. kihangosító berendezéssel ellátott gépjárművet biztosít. Az elzárkóztatást elrendelő rendőrségi gépjárművek javasolt útvonala. 1. jármű (Kiindulási hely alap esetben a Hungerit Zrt. parkolója, vagy ahol a riasztást veszi). Útvonal: Nagyvölgy sor - Sopron sor Villogó utca Vecseri utca Koszta József u Zrínyi utca Villogó utca Mátyás király utca Dózsa köz Kossuth Lajos u. Klauzál utca Brusznyai Árpád sétány Béládi utca Rákóczi Ferenc utca (Majd fordított sorrendben vissza). 13

14 2. jármű (Kiindulási hely alap esetben a Hungerit Zrt. parkolója, vagy ahol a riasztást veszi). Útvonal: Attila út Kolozsvár utca Baross út Apponyi tér (bérházak között illetve körbe az egész területet) Deák Ferenc utca (Baross út) Dózsa György utca (Baross út) Bercsényi utca Kolozsvár utca (Jókai utcáig, ott fordul) (Kolozsvár utca Attila út) MOL üzemanyag töltő állomás Szarvasi út (ADU C+C magasságáig, ott fordul) Ipartelepi út Mobil Petrol üzemanyag töltő állomás Lidl parkoló Ipartelepi út a vasúti kereszteződésig (Legrand Zrt. parkolóban fordul majd fordított sorrendben vissza). A rendőrség külön tervet készít, mely a külső védelmi terv mellékletét tervezi. Ebben a tervben a rendőrség az alábbi rendészeti feladatok végrehajtását tervezi. 1. A lakosság riasztásának erő, eszköz szükséglete, a fent említett útvonalakra tervezve. 2. A terület zárásának erő, eszköz szükséglete, az EÁP-ok száma, telepítési helyei. 3. A közúti forgalom kiürítési elgondolása, irányelvként a Hungerit Zrt. től és a Kossuth Lajos utca, Attila utca gerincvonalaktól elfelé, távolodva végrehajtva. 14

15 3. számú ábra: Az elzárkóztatás területe (Hungerit Zrt. 550 méter sugarú területe) Az elzárkóztatott terület teljes kimenekítését nem kell tervezni, pontszerű kimenekítések végrehajtására minimálisan fél raj erőt kell biztosítani a mentésirányítónak, melyet az MT alapján leriasztott erőkből jelöl ki. Amennyiben a kialakult helyzet, valamint a kiáramló veszélyes anyag terjedése és a rendelkezésre álló idő azt lehetővé teszi, a védekezés irányítója dönthet az elzárkóztatásra kijelölt terület részleges vagy teljes kimenekítéséről. A kimenekítés irányelve, hogy az térben a Hungerit Zrt. től, valamint a Kossuth Lajos utca, Attila utca gerincvonalaktól távolodva haladva kerüljön végrehajtásra. A területen az állatállomány elzárását a tulajdonosok saját hatáskörben végezhetik, a lakosság felkészítésében ki kell térni arra, hogy ezt csak abban az esetben hajthatják végre, ha a saját testi épségüket nem veszélyeztetik. 15

16 c) Védekezés irányítóinak riasztása. A b) és c) pontokban az azonnal foganatosítandó rendszabályok vezetéséhez szükséges vezető riasztása már megszervezésre került, ezek után a polgármester, illetve a HTP parancsnoka intézkedik a védekezés irányítását, a kárfelszámolás és a helyreállítás feladatainak koordinálását, vezetését biztosító Operatív Törzs riasztására. A riasztást az Operatív Törzs működési helyéről kell végrehajtani (Szentes Város Önkormányzata, Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 6600 Szentes, Kossuth tér 6. szám). Az Operatív Törzsbe beosztott személyek riasztását az Operatív Törzs vezetője utasítására Szentes város közbiztonsági referensei hajtják végre. d) Irányító törzs megszervezése Operatív törzs vezetője: Szentesi Járási Helyi Védelmi Bizottság elnök-helyettese Feladata: A védekezés irányítása. Dönt a már bevezetett lakosságvédelmi intézkedések bővítéséről, feloldásáról. Dönt az elzárt területen az áram és gázszolgáltatás kikapcsolásáról és újraindításáról. A mentés irányító (kárhelyszíni vezető) javaslata alapján intézkedik további erők kirendelésére. A kárfelszámolási, illetve a helyreállítási feladatok végrehajtására kezdeményezi polgári védelmi szervezetek alkalmazását, melynek esetén az elrendeléskor vizsgálni kell, hogy a pv. szervezetek megalakítási helye ne essen egybe az elzárt területtel. Minden olyan intézkedés meghozatala, amely a kárfelszámolást és az eredeti helyzet visszaállítását segíti. Riasztási, tájékoztatási munkacsoport: Szentesi HTP katasztrófavédelmi megbízott Szentes város közbiztonsági referense (I) 16

17 Feladata: A lakosság további riasztási, tájékoztatási feladatainak megtervezése. Az Operatív Törzs adminisztratív feladatainak biztosítása keretén belül a Műveleti Napló vezetése, az infokommunikációs eszközök kezelése. Az Operatív Törzs vezetője döntései eljuttatása a feladat végrehajtásában érintettek részére. Az Operatív Törzs működésének infokommunikációs biztosítása (Az Operatív Törzs az EDR rádiókon kívül a Polgármesteri Iroda vezetékes eszközein érhető el kívülről, melyek: (63) , Fax: (63) , az Operatív Törzs a katasztrófavédelmi megbízotton keresztül Szentes HVB néven a Marathon Terra rendszeren, valamint a címeken érhető el). Kommunikációs felelős (sajtóreferens); CSMKI sajtószóvivő, (Kiérkezéséig a Szentes Város Önkormányzata, Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal állományából biztosítanak kommunikációs szakembert) Feladata: A lakosság, valamint a Média tájékoztatásával a krízis kialakulásának megakadályozása. Segítségnyújtás a riasztási, tájékoztatási munkacsoportnak az adminisztratív feladatok végrehajtásában. Kitelepítési, befogadási felelős: KIK tankerületi vezetője (Mivel a befogadó helyek döntő többségben oktatási intézményekre vannak szervezve) Feladata: Az elzárkóztatott közoktatási intézményekkel történő kapcsolattartás. 17

18 A pontszerű kimenekítéseknél fellépő elhelyezési igények kiszolgálása. Amennyiben a körülmények azt megengedik, az esetleges kimenekítéshez történő befogadás koordinálása. Logisztikai munkacsoport; Szentesi HTP műszaki biztonsági tiszt Szentes város közbiztonsági referense (II) Feladata: A védekezés, a védekezés irányításának logisztikai biztosítása. A védekezésbe bevont erők ellátása, a védekezéshez, helyreállításhoz szükséges anyagok biztosítása. Befogadás végrehajtása esetén a lakosság ellátásának biztosítása. Egészségügyi felelős: Szentesi Járási Kormányhivatal, Járási Népegészségügyi Intézet vezetője (tiszti főorvos) OMSZ Szentesi Mentőállomás vezetője (a sebesült gyűjtő helyen, Szentes Kossuth tér 5. szám előtti parkoló). Feladata: A sebesültgyűjtő helyen az ellátás, valamint a mentőszolgálatnak történő átadás megszervezése, melybe saját hatáskörben döntve bevonhatja a Szentes városban regnáló háziorvosokat is. A mentés irányító (kárhelyszíni vezető) szakmai segítése a sérültek kimenekítése érdekében. A sérültek elhelyezésének koordinálása. 18

19 Műszaki mentő, kárfelszámolási munkacsoport Szentesi HTP, parancsnok-helyettes (a kárhelyszínen) Szentesi Városellátó Nonprofit Kft. képviselője Hungerit Zrt. műszaki igazgatója (egyben az üzem képviselője az Operatív Törzsben) Hungerit Zrt. Polgári védelmi, tűzvédelmi és iparbiztonsági ügyintézője (amennyiben az üzemen belüli feladatok megengedik a részvételt). Feladata: A kárfelszámolás és a helyreállítás műszaki-technikai eszköz igényeinek kiszolgálása. Az Operatív Törzs tájékoztatása a kárhelyszíni tevékenység alakulásáról. A Nagyvölgy csatorna ellenőrzése a lefolyás irányában a Kurca csatorna irányban a zárt területen kívül, szükség esetén újabb tiltók zárásával, tömedékelésével megakadályozni, hogy a szennyezett víz a Kurca csatornába jusson. A helyreállítás időszakában az esetlegesen károsodott közművek helyreállításában történő segítségnyújtás. Rendészeti munkacsoport: Szentesi RK, Kapitányság-vezető Szentesi RK, Közrendvédelmi Osztályvezető Szentesi Közös Önkormányzat, Közterület Felügyelet vezetője Szentesi Polgárőr Egyesület elnöke Feladata: A lakosságriasztás, és tájékoztatás rendőrségre utalt feladatainak koordinálása (az elzárkóztatás bevezetése). A terület zárása, a forgalom kiürítése, ezen állapot fenntartása. 19

20 A közrend fenntartása. A helyreállítás időszakában az esetlegesen eltűnt személyek felkutatása, az elzárkóztatott területen a lakóingatlanok felkeresésével az elzárkózás feloldásakor annak kiszűrése, hogy a lakosságvédelmi intézkedések ellenére vannak-e további ellátást igénylő személyek a területen. e) Védekezésben részvevők felvonulási útvonalának meghatározása A hivatásos katasztrófavédelmi szervek az MT adatlapok alapján hajtják végre a vonulást. A rendőri erők az elzárkóztatást ezen tervben meghatározott útvonalon, egyéb vonatkozásban a rendészeti biztosításra készülő, a KVT mellékleteként szereplő tervben meghatározottak hajtják végre a vonulást. Az elzárkóztatás végrehajtását elrendelő erőkön kívüli egyéb rendőri erők elzárt területre történő beléptetését az Operatív Törzs vezetője engedélyezi. A zárt területen csak légzésvédelemmel ellátott személyek hajthatnak végre feladatokat. Az OMSZ gépjárművei a sebesültgyűjtő hely, és a sérültek elhelyezését biztosító egészségügyi intézmények között az elzárt területen kívül mozoghatnak. f) Kárelhárítási feladatok végzése (terület zárása, felderítés, tűzoltás, sérültek mentése) Terület zárása: A rendészeti biztosításra készülő tervben meghatározottak kerül végrehajtásra (melléklet) Kapcsolattartó a CsM-i Rendőr-Főkapitányág Tevékenység Irányító Központja. T.: Szentesi RK elérhetősége: (63) Felderítés: Az elsőként kiérkező tűzoltó erő tűzoltás vezetője, a Csongrád MKI KML gépjárműve és az üzem felderítői hajtják végre. Kapcsolattartó a Csongrád MKI főügyelete (62)

21 A felderítés feladata a kárhelyszín felderítésén túl az üzem közvetlen közelében lévő lakóépületek (Nagyvölgy soron és az Attila soron az üzem 50 méteres körzetében lévő ingatlanok), valamint a Családok Átmeneti Otthonában annak ellenőrzése, hogy az elzárkóztatás előtt a már esetlegesen jelen lévő veszélyes anyag koncentráció miatt vannak-e sérültek. Tűzoltás: Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, és az MT alapján riasztott tűzoltó erők látják el. Kapcsolattartó a mindenkori Csongrád MKI műveletirányítás (62) Sérültek mentése: A sérültek mentését a mentés irányító (kárhelyszíni vezető) koordinálásával kell végrehajtani az elzárt területen belül, a sérültek sebesültgyűjtő helyen történő ellátását, elszállítását és elhelyezését az egészségügyi felelős, és helyettese (OMSZ Szentesi Mentőállomás vezetője). g) Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, eltűntek felkutatása, romeltakarítás). Utómunkák elvégzése: A sérült elektromos hálózat helyreállítását EDF DÉMÁSZ Partner Kft. Hódmezővásárhelyi Üzemmérnökség saját hibaelhárítási terve alapján végzi. Kapcsolattartó: EDF DÉMÁSZ Ügyelete (30) A sérült gázhálózat helyreállítását az GDF SUEZ Földgázelosztó Zrt. saját hibaelhárítási terve alapján végzi. Kapcsolattartó: GDF SUEZ Földgázelosztó Zrt. ügyelete (62) Romeltakarítás: A baleset során keletkezett esetleges épületkárokat bejelentése, nyilvántartásba vétele a polgármesteri hivatalban történik. 21

22 Környezet rehabilitációja: A környezet károsodásának mértékét és a szükséges rehabilitációs intézkedéseket az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakemberei határozzák meg, és tesznek javaslatot a szükséges intézkedések meghozatalára. Kapcsolattartó: ATIKTVF ügyelete (30) A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök: A veszélyes üzemek környezetében lévő veszélyhelyzetet a tűz, mérgezés és robbanás jelenti, melynek során ismeretlen összetevőjű mérgező gázok is keletkeznek. A bekövetkezett káreset következményeinek elhárítására csak 24 órán keresztül bevethető, napi kiképzésben és gyakorlatban felkészített, megfelelő védőeszközzel ellátott erők vethetők be. Ezek elsősorban az hivatásos tűzoltóságok és műszaki mentőbázisok. A Hungerit Zrt. munkahelyi polgári védelmi szervezete bevonható a kárelhárításra. A pv. szervezetek további esetben csak a kárterületen kívüli feladatok pl. kitelepítés, befogadás végzéséhez tervezhetők. A kárterületen történt pv. szervezet tagjának bekövetkezett haláláért, sérüléséért, egészségkárosodásáért a bevetésüket elrendelő vezető büntetőjogilag felelős. A helyreállítási feladatokba a polgári védelmi szervezetek bevonhatóak. A védekezésbe bevonható erőket az MT adatlapok, a rendészeti feladatok biztosítására készült külön terv, valamint Szentes város veszélyelhárítási terve mellékletét képező Digitális Polgári Védelmi Adattár Beavatkozó erők, eszközök munkafüzet lapja tartalmazza. 4. A védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok: A védekezésbe bevonható települési infrastruktúrát, berendezéseket és anyagokat Szentes város veszélyelhárítási terve mellékletét képező Digitális Polgári Védelmi Adattár tartalmazza. 22

23 5. A lakosság és az anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedések: Az azonnal foganatosítandó rendszabályok a következőek: Polgármester, vagy akadályoztatása esetén a HTP parancsnok elrendelésével. 1. Az érintett területen élő lakosság elzárkóztatása. 2. Az érintett terület zárása, a forgalomtól való kiürítése. 3. A Nagyvölgy csatorna zsilipjeinek zárása, a vízzel feloldott ammónia (szalmiákszesz) Kurca csatornába történő ömlésének megakadályozása. 4. Az üzem közvetlen környezetében lévő lakóházak (Nagyvölgy sor, Attila u.), valamint a Családok Átmeneti Otthona ellenőrzése, annak feltárása, hogy a már kijutott ammónia okozott-e személyi sérülést. A Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítása rendeli el (a KVT-ben foglaltak bevezetésekor) az MT-ben foglalt erők kirendelésén túl: 1. A vasúti közlekedés leállítását. 2. A MÁV Szentesi Vasútállomása riasztását. 3. Az alább felsorolt közintézmények sorrendnek megfelelő riasztását: Családok Átmeneti Otthona: (63) Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola: (63) Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Szakiskola: (63) Klauzál Gábor Általános Iskola: (63) Terney Béla Kollégium: (63)

24 a) Vezetési és együttműködési feladatok: A vezetési és együttműködési feladatokat az Operatív Törzs végzi, melynek felépítését a II. fejezet, 2. d) pontja tartalmazza. b) A riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás: A riasztási, figyelmeztetési és tájékoztatási feladatokat a II. fejezet 2. b) és c) pontok tartalmazzák. c) A kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés: Az esetleges kimenekítéssel kapcsolatos feladatokat a II. fejezet 2. b) pont tartalmazza, kitelepítéssel tervezni nem kell. Az esetlegesen kimenekített személyeket, Szentes város veszélyelhárítási terve mellékletét képező Digitális Polgári Védelmi Adattár, Befogadó helyek munkafüzet lapon nyilvántartott intézmények közül a zárt területen kívül esőkre kell szervezni. d) Az elzárkóztatás: Az elzárkóztatás feladatait a II. fejezet 2. b) pont tartalmazza. e) A lakosság egyéni védelmi- és kimenekítő eszközökkel való ellátása: A lakosságvédelmi feladatokat alapvetően elzárkóztatással biztosítjuk, pontszerű kimenekítésnél a légzésvédelmet a tűzoltó erők biztosítják. f) A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme: A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme g) A kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme: A kulturális javak védelmével kapcsolatos intézkedéseket Szentes város veszélyelhárítási terve tartalmazza. h) A polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezése: Polgári védelmi szervezeteket a szervezetek megalakítási terve, és mozgósítási terve kell készenlétbe helyezni. A polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezését a polgármester, az MVB elnöke, illetve a katasztrófavédelemért felelős miniszter rendelheti el. A HVB elnöke a polgármester részére elrendelheti polgári védelmi szervezetek védekezésbe történő bevonását. 24

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n.. Varga Ferenc tű. dandártábornok Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató E G Y E T É R

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 E-mail:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről szám:08-01/740-1/2013/gy B E S Z Á M O L Ó a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről i K készítette és felterjesztette: Sári Ákos tűzoltó

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást.

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást. 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A környezetében működő veszélyes ipari üzemről, A veszélyes tevékenységekről, a lehetséges súlyos balesetekről,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS AES-TISZA ERŐMŰ KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.1 A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK... 4 1.1.A) Szervezet és személyzet...

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL

BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL Tartálypark ZRt. TELEPHELY Tiszaújváros NYILVÁNOS VÁLTOZAT 2014. Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés, általános adatok... 4 2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetének bemutatása...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5700 Gyula, Vértanúk útja 8. Tel: 06/66 549-479 Fax: 06/66 463-533 e-mail:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5900 Orosháza, Kossuth Lajos tér 3. Tel: 06/66 549-481 Fax: 06/68 414-244

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben