SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére"

Átírás

1 SZENTES VÁROS SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Melléklet Szentes város Veszély-elhárítási tervéhez Nyt. szám: Jóváhagyom! Szentes, december -n dr. Tóth Flórián helyi védelmi bizottság elnöke Egyetértek! Szeged, december n. Szatmári Imre tű. ezredes tanácsos Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére Készítette: Készítette: Szentes, november 28-n Szentes, november 28-n Szirbik Imre Szentes város polgármestere Kajtár István tű. alezredes tanácsos Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezető

2 ALÁÍRÓLAP A tervben foglaltakat megismertem, az általam képviselt szervezet feladatait ismerem, a tervben foglaltakkal egyet értek: Szentesi Rendőrkapitányság Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Régió, Csongrád Megye Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés: 4 1. Külső Védelmi Terv fogalma: 4 2. Külső Védelmi Terv célja: 4 3. Fogalom-meghatározások és rövidítések: 4 4. A Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre: 5 5. A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak: 5 II. Veszélyeztetés, riasztási és védekezési feladatok 5 1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezés és káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok: 9 a) Védekezésben résztvevő erők, eszközök riasztása pontos tájékoztatása a kijutott anyagfajtáról: 9 b) Lakosság riasztása, tájékoztatása, elzárkóztatása, esetleg kimenekítése 10 c) Védekezés irányítóinak riasztása. 16 d) Irányító törzs megszervezése 16 e) Védekezésben részvevők felvonulási útvonalának meghatározása 20 f) Kárelhárítási feladatok végzése (terület zárása, felderítés, tűzoltás, sérültek mentése) 20 g) Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, eltűntek felkutatása, romeltakarítás) A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök: A védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok: A lakosság és az anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedések: 23 a) Vezetési és együttműködési feladatok: 24 b) A riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás: 24 c) A kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés: 24 d) Az elzárkóztatás: 24 e) A lakosság egyéni védelmi- és kimenekítő eszközökkel való ellátása: 24 f) A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme: 24 g) A kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme: 24 A kulturális javak védelmével kapcsolatos intézkedéseket Szentes város veszélyelhárítási terve tartalmazza. 24 h) A polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezése: 24 i) Áldozatokkal kapcsolatos tevékenység: 25 III. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés irányítása A lakosság tájékoztatásának feladatai a súlyos baleset bekövetkezése után A hatóság tájékoztatásának feladatai 25 3

4 I. Bevezetés: Jelen külső védelmi terv a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvényben (Kat.), valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendeletben (R.) foglaltak, a Hungerit Zrt. Súlyos Káresemény Elhárítási Terve alapján, Szentes város területét érő esetleges veszélyeztető hatások elhárítására, a következmények felszámolására készült. 1. Külső Védelmi Terv fogalma: A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. (6600 Szentes, Attila u. 3.) (Továbbiakban: Hungerit Zrt.) üzemben esetlegesen bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset időszakában, a veszélyeztetett lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv. 2. Külső Védelmi Terv célja: Azon intézkedések, módszerek, erők és eszközök meghatározása, melyek Szentes város érintett lakosságának a Hungerit Zrt. üzemében keletkezhető veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek hatásai elleni védelméhez szükségesek. 3. Fogalom-meghatározások és rövidítések: ÁK Átlagos koncentráció CSMKI Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság EÁP Ellenőrző áteresztő pont HTP Hivatásos Tűzoltóparancsnokság HVB Helyi Védelmi Bizottság KvK Katasztrófavédelmi Kirendeltség MT Műveletirányítási Tervadatlap OMSZ Országos Mentőszolgálat RK Rendőrkapitányság SKET Súlyos Káresemény Elhárítási Terv 4

5 4. A Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre: A Külső Védelmi Tervben meghatározottak vonatkoznak a súlyos káresemény elhárítási tervben feltárt lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által közvetlenül veszélyeztetett területen (hatások által érintett terület) belül tartózkodókra, illetve a védekezésben résztvevőkre. 5. A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdése alapján a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar bekövetkezése esetén a külső védelmi tervben foglalt intézkedések azonnali foganatosításáért a polgármester a felelős. A polgármester akadályoztatása esetén a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnok, mint a Szentesi Járási Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettese jogosult az intézkedések meghozataláért. Az azonnal foganatosított rendszabályok bevezetése után a védekezés irányítását a II. fejezet, 5. bekezdés a) pontban meghatározott Operatív Törzs veszi át. II. Veszélyeztetés, riasztási és védekezési feladatok 1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezés és káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása. Az üzem hűtési körfolyamatában az ammónia a hűtőközeg szerepét tölti be. A hűtőgépházban, illetve a hűtőrendszer szabadtérben lévő berendezéseiben van jelen a legnagyobb mennyiségben. A rendszerben és annak berendezéseiben, valamint vezetékeiben, tartályaiban, különböző halmazállapotban mintegy 38 tonna ammónia van, mely színtelen szúrós szagú mérgező gáz. Az átlag koncentráció, amit a személyzet egészségkárosodás nélkül 8 órás műszakot számolva belélegezhet 10 ppm = ÁK. A szagküszöb: 5 ppm A szem és légutak ingerlése: 200 ppm Hányinger, fulladásérzet, gyomorfájás: 400 ppm

6 Görcsös köhögés, nehézlégzés, erős ingerek: ppm Súlyos balesetek előfordulásának okai és körülményei: A súlyos balesetek előfordulása több tényező jelenlététől függ, lehet belső és külső körülmény egyaránt. A veszélyhelyzetet kiváltó, kiváltható okok lehetnek: A technológiai berendezések szerkezeti anyagainak hibája: törések; korróziós lyukadások; tömítetlenné válás. A technológiai előírások megsértése: üzemi nyomás; hőmérséklet; anyagösszetétel. A biztonságtechnikai berendezések hibás működése: érzékelő-vészjelző műszerek; biztonsági szelepek. Tervezési, kivitelezési, javítási, karbantartási hibák. Természeti katasztrófák másodlagos hatása. Terrorcselekmények, szabotázs akciók, szándékos robbantások. Háborús rombolások: az objektum bombázása. Lehetséges veszélyhelyzetet ammónia szivárgás és ömlés okozhat. A kiömlő anyag egy része azonnal elillan, és hideg nehéz gázként fog terjedni, környezetben eloszlik és a kilépés helyétől mért növekvő távolság arányában egyre csökkenő koncentrációban lesz jelen. Eközben a folyadékból tócsa képződik, amely párolog és növeli a mérgező felhő nagyságát. Ezen kívül, az ammónia fizikai tulajdonságaiból adódóan, számítani lehet tűz- és robbanásveszélyre is. A HUNGERIT Panír II-III. üzemének telephelyén tárolt és felhasznált veszélyes anyagokkal kapcsolatosan az alábbi lehetséges legsúlyosabb baleseti eseménysorok feltételezhetőek: 6

7 1: Ammónia tartály katasztrofális sérülése következtében a teljes tartalom azonnali kiömlése, mérgező gáz terjedése 2: Ammónia tartály katasztrofális sérülése, és tartalmának legfeljebb 10 percen belüli kikerülése, mérgező gáz terjedése 3: Ammónia tartály kisméretű (0,1 < d < 10 mm, d eq =10 mm ekvivalens mérőjű) sérülése, és a tartalom folyamatos kiömlése, mérgező gáz terjedése. Megállapítható, hogy az üzem a környezetére elsődlegesen toxikus veszélyeztetéssel bír, habár előfordulhat tűz miatti hőhatás, illetve nyomás alatt az ammónia hő hatására robbanhat, a robbanás következtében felléphet repeszhatás is, ennek veszélyeztetése az elfogadott SKET alapján nem igazolt a környezetre nézve, illetve a jelenlévő toxikus hatás miatt a külső védelmi tervet a toxikus hatások következményeinek elhárítására kell elkészíteni (Nemzetközileg elfogadott CPOP eljárásrendet követve a hőhatás, valamint a túlnyomás hatása kizárható). A legrosszabb esetben a modellezés alapján a toxikus hatás kiterjedését az 1. számú ábra mutatja. 7

8 1. számú ábra: Külső toxikus hatás a környezetre vetítve, 10 perc időtartam után. 8

9 A mérgező anyagok kiszabadulásakor döntő jelentőségű az anyag halmazállapota. Az anyag légkörben történő szétterjedése gáz/gőz halmazállapotban lehetséges. A szétterjedés akárcsak a tűzveszélyes anyagok esetében, a légköri viszonyok függvénye. Gázok kiszabadulása esetén jelentősége van a gáz levegőéhez viszonyított sűrűségének. Az annál könnyebb anyagok könnyebben szétszóródnak, a levegőnél nehezebb gázok/gőzök a föld közelében szétfolynak, ott hosszabb ideig gomolyoghatnak. A légkörben terjedő mérgező anyagok ki vannak téve a pillanatnyi légköri állapotnak, amely terjedésük irányát, elkeveredésük, szétoszlásuk mértékét erősen befolyásolja. Miután a gyár környezete viszonylag épületekkel sűrűn beépített területen fekszik, a lokális szélirány eloszlása egyenletesebb, ezért a telephelyen kívüli egyéni és társadalmi kockázat számításánál egyenletes szélirány eloszlást kell figyelembe venni. Ezek figyelembe vételével az üzem SKET -jében található probit függvény alapján végrehajtott számítás a halálozáshoz tartozó egyéni kockázat az alábbiak alakul: Az 1%-os halálozási kockázathoz tartozó koncentráció 30 perces kitettség esetén 1698,96 mg/m 3, míg a sérülésre vonatkozó koncentráció 377,87 mg/m A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok: a) Védekezésben résztvevő erők, eszközök riasztása pontos tájékoztatása a kijutott anyagfajtáról: A védekezésben résztvevő erők riasztását az üzem a SKET alapján indítja meg, a folyamatot a 2. számú ábra szemlélteti. Amennyiben a bekövetkezett esemény veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a polgári lakosságot, abban az esetben a lakosság riasztását végre kell hajtani. Az elsődleges riasztási, tájékoztatási feladatok végrehajtásáért a polgármester a felelős. A polgármestert a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság értesíti. A polgármester akadályoztatása esetén, vagy ha az értesítése miatti időkiesés emberi életet veszélyeztetne, a HTP parancsnok dönt, lakosság riasztásának végrehajtásáról. 9

10 ÜZEM CSMKI Főügyelet MT i beavatkozók POLGÁRMESTER SZENTESI HTP RENDŐRSÉG VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEN ÉLŐ LAKOSSÁG 2. számú ábra: Riasztási folyamatábra b) Lakosság riasztása, tájékoztatása, elzárkóztatása, esetleg kimenekítése Az 1. számú ábra i terület peremén helyezkedik el három lakosságriasztó végpont, azonban azokat külön-külön a helyszínről lehet indítani, ami felvállalhatatlan időkieséssel, és - mivel a riasztást körkörösen kell vizsgálni, így - túl nagy felülriasztással járna, az eseménnyel nem veszélyeztetett területeken élő lakosságra értve. Ez mellett, technikai oldalról megközelítve a lakosságriasztó végpontok használatát, mivel azok a riasztási jelzés leadásán kívül egyéb információközlésre nem használhatóak, így kihangosító berendezéssel ellátott gépjárműveket is a területen 10

11 kell járőröztetni, a lakosságtájékoztatás végrehajtására. A lakosságriasztó végpontok egyedi vezérléséből származó időkiesés, valamint a felsorolt technikai okok miatt a veszélyeztetett területen élő lakosság riasztását és tájékoztatását elsődlegesen rendőri erővel kell végrehajtani. A lakosságvédelmi módszer egyéni, épületenkénti elzárkóztatás, melyre az érintett lakosságot aktív módszerrel, lakossági tájékoztató kiadványok kiadásával kell felkészíteni. Az elzárkózásra kijelölt terület a 3. számú ábrán látható, mely alapján a riasztásba, elzárkóztatásba bevont közigazgatási területek az alábbiak: 1. Kossuth Lajos utca az OTP banktól az Attila útig. 3. Attila út a Szarvasi úti körforgalomig. 4. Apponyi tér teljes egésze. 5. Rákóczi Ferenc utca, az Apponyi tértől a 15. házszámig. 6. Mecs Balogh. u. a Rákóczi Ferenc utcától a Béládi utcáig terjedő szakasza. 7. Béládi utca teljes egésze. 8. Deák Ferenc utca az Apponyi tértől a 10. házszámig. 9. Dózsa György utca a Baross úttól a 20. házszámig. 10. Baross út teljes egésze. 11. Bercsényi utca a Baross úti kereszteződéstől a 14. házszámig. 12. Kolozsvár utca a 3. házszámig (Kolozsvár és Jókai utcák kereszteződése előtt két háztömbbel) Jövendő utca teljes egésze. 14. Brusznyai Árpád sétány teljes egésze. 15. Klauzál utca jobb oldala a Kossuth utcai kereszteződéstől az általános iskoláig bezárólag. 16. Nagyvölgy sor teljes egésze. 17. Sopron sor teljes egésze. 18. Villogó utca a Mátyás király utcai kereszteződésig. 11

12 19. Mátyás király utca a Villogó utca és a Kossuth utca közötti területen elterülő szakasza. 20. Vecseri utca a Koszta József utca és a Villogó utca között. 21. Zrínyi utca teljes egésze. 22. Koszta József utca teljes egésze. 23. Dózsa köz teljes egésze. 24. Gyalog utca teljes egésze (Mátyás király u. és a Zrínyi u. között átvezető utca). 25. Szarvasi út az Attila úti körforgalomtól az ADU C+C üzletig. 26. Ipartelepi út az Attila úti körforgalomtól a Legrand Zrt. parkolóig (A Legrand Zrt. a riasztásból már kizárásra kerül). Az elzárkóztatásra kijelölt területen a katasztrófavédelmi Döntéstámogató Rendszer kimutatása alapján 2293 fő él. Az elzárkóztatásra kijelölt területen fellelhető főbb közintézmények: 1. Családok Átmeneti Otthona: 25 fő (szülők és gyerekek vegyesen). 2. Klauzál Gábor Általános Iskola: 397 tanuló, 45 pedagógus. 3. Terney Béla Kollégium: 310 tanuló. 4. Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola: 210 tanuló, 45 pedagógus. 5. Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola: 281 tanuló, 30 pedagógus. 6. Szentesi Rendőrkapitányság. 7. Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. 8. Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 9. MÁV Szentesi Vasútállomása. A felsorolt intézményekben összesen 1343 fő található. 12

13 Az intézmények elzárkóztatásra vonatkozó felhívását a járőröző rendőrautókon túl, a megyei műveletirányítás telefonon is végrehajtja. A rendvédelmi szervek közül a Szentesi Rendőrkapitányság, és a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság is a kijelölt területen található. A hivatásos rendvédelmi szervek saját hatáskörben tervezik meg az elzárkóztatást, illetve az állomány egyéni légzésvédő eszközökkel történő ellátását, így létszámukat a lakosságvédelmi intézkedésnél nem tervezzük, valamint a riasztást a szolgálati rendben kapják meg, így a KVT a továbbiakban azzal nem foglalkozik. Az elzárkóztatással érintett területen található a Szentesi Vasútállomás, amelyet a megyei műveletirányítás telefonon is riaszt, valamint intézkedik a vasúti közlekedés leállítására. Az elzárkóztatásra kijelölt területen 3636 fő található az átmenő vasúti és közúti forgalomban részt vevőkön kívül. Az elzárkóztatás végrehajtására a Szentesi Rendőrkapitányság minimálisan 2 db. kihangosító berendezéssel ellátott gépjárművet biztosít. Az elzárkóztatást elrendelő rendőrségi gépjárművek javasolt útvonala. 1. jármű (Kiindulási hely alap esetben a Hungerit Zrt. parkolója, vagy ahol a riasztást veszi). Útvonal: Nagyvölgy sor - Sopron sor Villogó utca Vecseri utca Koszta József u Zrínyi utca Villogó utca Mátyás király utca Dózsa köz Kossuth Lajos u. Klauzál utca Brusznyai Árpád sétány Béládi utca Rákóczi Ferenc utca (Majd fordított sorrendben vissza). 13

14 2. jármű (Kiindulási hely alap esetben a Hungerit Zrt. parkolója, vagy ahol a riasztást veszi). Útvonal: Attila út Kolozsvár utca Baross út Apponyi tér (bérházak között illetve körbe az egész területet) Deák Ferenc utca (Baross út) Dózsa György utca (Baross út) Bercsényi utca Kolozsvár utca (Jókai utcáig, ott fordul) (Kolozsvár utca Attila út) MOL üzemanyag töltő állomás Szarvasi út (ADU C+C magasságáig, ott fordul) Ipartelepi út Mobil Petrol üzemanyag töltő állomás Lidl parkoló Ipartelepi út a vasúti kereszteződésig (Legrand Zrt. parkolóban fordul majd fordított sorrendben vissza). A rendőrség külön tervet készít, mely a külső védelmi terv mellékletét tervezi. Ebben a tervben a rendőrség az alábbi rendészeti feladatok végrehajtását tervezi. 1. A lakosság riasztásának erő, eszköz szükséglete, a fent említett útvonalakra tervezve. 2. A terület zárásának erő, eszköz szükséglete, az EÁP-ok száma, telepítési helyei. 3. A közúti forgalom kiürítési elgondolása, irányelvként a Hungerit Zrt. től és a Kossuth Lajos utca, Attila utca gerincvonalaktól elfelé, távolodva végrehajtva. 14

15 3. számú ábra: Az elzárkóztatás területe (Hungerit Zrt. 550 méter sugarú területe) Az elzárkóztatott terület teljes kimenekítését nem kell tervezni, pontszerű kimenekítések végrehajtására minimálisan fél raj erőt kell biztosítani a mentésirányítónak, melyet az MT alapján leriasztott erőkből jelöl ki. Amennyiben a kialakult helyzet, valamint a kiáramló veszélyes anyag terjedése és a rendelkezésre álló idő azt lehetővé teszi, a védekezés irányítója dönthet az elzárkóztatásra kijelölt terület részleges vagy teljes kimenekítéséről. A kimenekítés irányelve, hogy az térben a Hungerit Zrt. től, valamint a Kossuth Lajos utca, Attila utca gerincvonalaktól távolodva haladva kerüljön végrehajtásra. A területen az állatállomány elzárását a tulajdonosok saját hatáskörben végezhetik, a lakosság felkészítésében ki kell térni arra, hogy ezt csak abban az esetben hajthatják végre, ha a saját testi épségüket nem veszélyeztetik. 15

16 c) Védekezés irányítóinak riasztása. A b) és c) pontokban az azonnal foganatosítandó rendszabályok vezetéséhez szükséges vezető riasztása már megszervezésre került, ezek után a polgármester, illetve a HTP parancsnoka intézkedik a védekezés irányítását, a kárfelszámolás és a helyreállítás feladatainak koordinálását, vezetését biztosító Operatív Törzs riasztására. A riasztást az Operatív Törzs működési helyéről kell végrehajtani (Szentes Város Önkormányzata, Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 6600 Szentes, Kossuth tér 6. szám). Az Operatív Törzsbe beosztott személyek riasztását az Operatív Törzs vezetője utasítására Szentes város közbiztonsági referensei hajtják végre. d) Irányító törzs megszervezése Operatív törzs vezetője: Szentesi Járási Helyi Védelmi Bizottság elnök-helyettese Feladata: A védekezés irányítása. Dönt a már bevezetett lakosságvédelmi intézkedések bővítéséről, feloldásáról. Dönt az elzárt területen az áram és gázszolgáltatás kikapcsolásáról és újraindításáról. A mentés irányító (kárhelyszíni vezető) javaslata alapján intézkedik további erők kirendelésére. A kárfelszámolási, illetve a helyreállítási feladatok végrehajtására kezdeményezi polgári védelmi szervezetek alkalmazását, melynek esetén az elrendeléskor vizsgálni kell, hogy a pv. szervezetek megalakítási helye ne essen egybe az elzárt területtel. Minden olyan intézkedés meghozatala, amely a kárfelszámolást és az eredeti helyzet visszaállítását segíti. Riasztási, tájékoztatási munkacsoport: Szentesi HTP katasztrófavédelmi megbízott Szentes város közbiztonsági referense (I) 16

17 Feladata: A lakosság további riasztási, tájékoztatási feladatainak megtervezése. Az Operatív Törzs adminisztratív feladatainak biztosítása keretén belül a Műveleti Napló vezetése, az infokommunikációs eszközök kezelése. Az Operatív Törzs vezetője döntései eljuttatása a feladat végrehajtásában érintettek részére. Az Operatív Törzs működésének infokommunikációs biztosítása (Az Operatív Törzs az EDR rádiókon kívül a Polgármesteri Iroda vezetékes eszközein érhető el kívülről, melyek: (63) , Fax: (63) , az Operatív Törzs a katasztrófavédelmi megbízotton keresztül Szentes HVB néven a Marathon Terra rendszeren, valamint a címeken érhető el). Kommunikációs felelős (sajtóreferens); CSMKI sajtószóvivő, (Kiérkezéséig a Szentes Város Önkormányzata, Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal állományából biztosítanak kommunikációs szakembert) Feladata: A lakosság, valamint a Média tájékoztatásával a krízis kialakulásának megakadályozása. Segítségnyújtás a riasztási, tájékoztatási munkacsoportnak az adminisztratív feladatok végrehajtásában. Kitelepítési, befogadási felelős: KIK tankerületi vezetője (Mivel a befogadó helyek döntő többségben oktatási intézményekre vannak szervezve) Feladata: Az elzárkóztatott közoktatási intézményekkel történő kapcsolattartás. 17

18 A pontszerű kimenekítéseknél fellépő elhelyezési igények kiszolgálása. Amennyiben a körülmények azt megengedik, az esetleges kimenekítéshez történő befogadás koordinálása. Logisztikai munkacsoport; Szentesi HTP műszaki biztonsági tiszt Szentes város közbiztonsági referense (II) Feladata: A védekezés, a védekezés irányításának logisztikai biztosítása. A védekezésbe bevont erők ellátása, a védekezéshez, helyreállításhoz szükséges anyagok biztosítása. Befogadás végrehajtása esetén a lakosság ellátásának biztosítása. Egészségügyi felelős: Szentesi Járási Kormányhivatal, Járási Népegészségügyi Intézet vezetője (tiszti főorvos) OMSZ Szentesi Mentőállomás vezetője (a sebesült gyűjtő helyen, Szentes Kossuth tér 5. szám előtti parkoló). Feladata: A sebesültgyűjtő helyen az ellátás, valamint a mentőszolgálatnak történő átadás megszervezése, melybe saját hatáskörben döntve bevonhatja a Szentes városban regnáló háziorvosokat is. A mentés irányító (kárhelyszíni vezető) szakmai segítése a sérültek kimenekítése érdekében. A sérültek elhelyezésének koordinálása. 18

19 Műszaki mentő, kárfelszámolási munkacsoport Szentesi HTP, parancsnok-helyettes (a kárhelyszínen) Szentesi Városellátó Nonprofit Kft. képviselője Hungerit Zrt. műszaki igazgatója (egyben az üzem képviselője az Operatív Törzsben) Hungerit Zrt. Polgári védelmi, tűzvédelmi és iparbiztonsági ügyintézője (amennyiben az üzemen belüli feladatok megengedik a részvételt). Feladata: A kárfelszámolás és a helyreállítás műszaki-technikai eszköz igényeinek kiszolgálása. Az Operatív Törzs tájékoztatása a kárhelyszíni tevékenység alakulásáról. A Nagyvölgy csatorna ellenőrzése a lefolyás irányában a Kurca csatorna irányban a zárt területen kívül, szükség esetén újabb tiltók zárásával, tömedékelésével megakadályozni, hogy a szennyezett víz a Kurca csatornába jusson. A helyreállítás időszakában az esetlegesen károsodott közművek helyreállításában történő segítségnyújtás. Rendészeti munkacsoport: Szentesi RK, Kapitányság-vezető Szentesi RK, Közrendvédelmi Osztályvezető Szentesi Közös Önkormányzat, Közterület Felügyelet vezetője Szentesi Polgárőr Egyesület elnöke Feladata: A lakosságriasztás, és tájékoztatás rendőrségre utalt feladatainak koordinálása (az elzárkóztatás bevezetése). A terület zárása, a forgalom kiürítése, ezen állapot fenntartása. 19

20 A közrend fenntartása. A helyreállítás időszakában az esetlegesen eltűnt személyek felkutatása, az elzárkóztatott területen a lakóingatlanok felkeresésével az elzárkózás feloldásakor annak kiszűrése, hogy a lakosságvédelmi intézkedések ellenére vannak-e további ellátást igénylő személyek a területen. e) Védekezésben részvevők felvonulási útvonalának meghatározása A hivatásos katasztrófavédelmi szervek az MT adatlapok alapján hajtják végre a vonulást. A rendőri erők az elzárkóztatást ezen tervben meghatározott útvonalon, egyéb vonatkozásban a rendészeti biztosításra készülő, a KVT mellékleteként szereplő tervben meghatározottak hajtják végre a vonulást. Az elzárkóztatás végrehajtását elrendelő erőkön kívüli egyéb rendőri erők elzárt területre történő beléptetését az Operatív Törzs vezetője engedélyezi. A zárt területen csak légzésvédelemmel ellátott személyek hajthatnak végre feladatokat. Az OMSZ gépjárművei a sebesültgyűjtő hely, és a sérültek elhelyezését biztosító egészségügyi intézmények között az elzárt területen kívül mozoghatnak. f) Kárelhárítási feladatok végzése (terület zárása, felderítés, tűzoltás, sérültek mentése) Terület zárása: A rendészeti biztosításra készülő tervben meghatározottak kerül végrehajtásra (melléklet) Kapcsolattartó a CsM-i Rendőr-Főkapitányág Tevékenység Irányító Központja. T.: Szentesi RK elérhetősége: (63) Felderítés: Az elsőként kiérkező tűzoltó erő tűzoltás vezetője, a Csongrád MKI KML gépjárműve és az üzem felderítői hajtják végre. Kapcsolattartó a Csongrád MKI főügyelete (62)

21 A felderítés feladata a kárhelyszín felderítésén túl az üzem közvetlen közelében lévő lakóépületek (Nagyvölgy soron és az Attila soron az üzem 50 méteres körzetében lévő ingatlanok), valamint a Családok Átmeneti Otthonában annak ellenőrzése, hogy az elzárkóztatás előtt a már esetlegesen jelen lévő veszélyes anyag koncentráció miatt vannak-e sérültek. Tűzoltás: Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, és az MT alapján riasztott tűzoltó erők látják el. Kapcsolattartó a mindenkori Csongrád MKI műveletirányítás (62) Sérültek mentése: A sérültek mentését a mentés irányító (kárhelyszíni vezető) koordinálásával kell végrehajtani az elzárt területen belül, a sérültek sebesültgyűjtő helyen történő ellátását, elszállítását és elhelyezését az egészségügyi felelős, és helyettese (OMSZ Szentesi Mentőállomás vezetője). g) Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, eltűntek felkutatása, romeltakarítás). Utómunkák elvégzése: A sérült elektromos hálózat helyreállítását EDF DÉMÁSZ Partner Kft. Hódmezővásárhelyi Üzemmérnökség saját hibaelhárítási terve alapján végzi. Kapcsolattartó: EDF DÉMÁSZ Ügyelete (30) A sérült gázhálózat helyreállítását az GDF SUEZ Földgázelosztó Zrt. saját hibaelhárítási terve alapján végzi. Kapcsolattartó: GDF SUEZ Földgázelosztó Zrt. ügyelete (62) Romeltakarítás: A baleset során keletkezett esetleges épületkárokat bejelentése, nyilvántartásba vétele a polgármesteri hivatalban történik. 21

22 Környezet rehabilitációja: A környezet károsodásának mértékét és a szükséges rehabilitációs intézkedéseket az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakemberei határozzák meg, és tesznek javaslatot a szükséges intézkedések meghozatalára. Kapcsolattartó: ATIKTVF ügyelete (30) A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök: A veszélyes üzemek környezetében lévő veszélyhelyzetet a tűz, mérgezés és robbanás jelenti, melynek során ismeretlen összetevőjű mérgező gázok is keletkeznek. A bekövetkezett káreset következményeinek elhárítására csak 24 órán keresztül bevethető, napi kiképzésben és gyakorlatban felkészített, megfelelő védőeszközzel ellátott erők vethetők be. Ezek elsősorban az hivatásos tűzoltóságok és műszaki mentőbázisok. A Hungerit Zrt. munkahelyi polgári védelmi szervezete bevonható a kárelhárításra. A pv. szervezetek további esetben csak a kárterületen kívüli feladatok pl. kitelepítés, befogadás végzéséhez tervezhetők. A kárterületen történt pv. szervezet tagjának bekövetkezett haláláért, sérüléséért, egészségkárosodásáért a bevetésüket elrendelő vezető büntetőjogilag felelős. A helyreállítási feladatokba a polgári védelmi szervezetek bevonhatóak. A védekezésbe bevonható erőket az MT adatlapok, a rendészeti feladatok biztosítására készült külön terv, valamint Szentes város veszélyelhárítási terve mellékletét képező Digitális Polgári Védelmi Adattár Beavatkozó erők, eszközök munkafüzet lapja tartalmazza. 4. A védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok: A védekezésbe bevonható települési infrastruktúrát, berendezéseket és anyagokat Szentes város veszélyelhárítási terve mellékletét képező Digitális Polgári Védelmi Adattár tartalmazza. 22

23 5. A lakosság és az anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedések: Az azonnal foganatosítandó rendszabályok a következőek: Polgármester, vagy akadályoztatása esetén a HTP parancsnok elrendelésével. 1. Az érintett területen élő lakosság elzárkóztatása. 2. Az érintett terület zárása, a forgalomtól való kiürítése. 3. A Nagyvölgy csatorna zsilipjeinek zárása, a vízzel feloldott ammónia (szalmiákszesz) Kurca csatornába történő ömlésének megakadályozása. 4. Az üzem közvetlen környezetében lévő lakóházak (Nagyvölgy sor, Attila u.), valamint a Családok Átmeneti Otthona ellenőrzése, annak feltárása, hogy a már kijutott ammónia okozott-e személyi sérülést. A Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítása rendeli el (a KVT-ben foglaltak bevezetésekor) az MT-ben foglalt erők kirendelésén túl: 1. A vasúti közlekedés leállítását. 2. A MÁV Szentesi Vasútállomása riasztását. 3. Az alább felsorolt közintézmények sorrendnek megfelelő riasztását: Családok Átmeneti Otthona: (63) Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola: (63) Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Szakiskola: (63) Klauzál Gábor Általános Iskola: (63) Terney Béla Kollégium: (63)

24 a) Vezetési és együttműködési feladatok: A vezetési és együttműködési feladatokat az Operatív Törzs végzi, melynek felépítését a II. fejezet, 2. d) pontja tartalmazza. b) A riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás: A riasztási, figyelmeztetési és tájékoztatási feladatokat a II. fejezet 2. b) és c) pontok tartalmazzák. c) A kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés: Az esetleges kimenekítéssel kapcsolatos feladatokat a II. fejezet 2. b) pont tartalmazza, kitelepítéssel tervezni nem kell. Az esetlegesen kimenekített személyeket, Szentes város veszélyelhárítási terve mellékletét képező Digitális Polgári Védelmi Adattár, Befogadó helyek munkafüzet lapon nyilvántartott intézmények közül a zárt területen kívül esőkre kell szervezni. d) Az elzárkóztatás: Az elzárkóztatás feladatait a II. fejezet 2. b) pont tartalmazza. e) A lakosság egyéni védelmi- és kimenekítő eszközökkel való ellátása: A lakosságvédelmi feladatokat alapvetően elzárkóztatással biztosítjuk, pontszerű kimenekítésnél a légzésvédelmet a tűzoltó erők biztosítják. f) A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme: A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme g) A kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme: A kulturális javak védelmével kapcsolatos intézkedéseket Szentes város veszélyelhárítási terve tartalmazza. h) A polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezése: Polgári védelmi szervezeteket a szervezetek megalakítási terve, és mozgósítási terve kell készenlétbe helyezni. A polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezését a polgármester, az MVB elnöke, illetve a katasztrófavédelemért felelős miniszter rendelheti el. A HVB elnöke a polgármester részére elrendelheti polgári védelmi szervezetek védekezésbe történő bevonását. 24

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Szentes Város LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY Kazincbarcika Helyi Védelmi Bizottságának kiadványa a vegyi veszélyhelyzetben végrehajtandó védekezési szabályokról Juhász

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NYERGESÚJFALU LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS Építési engedélyezési dokumentáció Lakossági tájékoztatóhoz készített kivonat 1. kiadás Tiszaújváros, 2014. május

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NAGYRÉDE KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. Tel: (06-88) 590-625 Fax:

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SOLT LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SZÉKESFEHÉRVÁR LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységről

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A környezetében működő veszélyes ipari üzemről, A veszélyes tevékenységekről, a lehetséges súlyos balesetekről,

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve Következményelemzés TOXIKUS ANYAGOK A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve nagy távolságban is képezhetnek veszélyes koncentrációt. A toxikus felhő károsító

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A megelőzés és a védekezés közös érdekünk! Szank Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Lakossági tájékoztató kiadvány Készült Szank Községi Önkormányzat és a MOL Nyrt. együttműködésével 2 TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL

Részletesebben

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály A parancsnoki/vezetői feladatok a műveletirányítási és az ügyeleti munka kapcsán előadás az alparancsnoki képzésen részt vevők

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt KATASZTRÓFA MEDICÍNA Dojcsák Zsolt mentőtiszt 1 Fogalmi meghatározások Katasztrófa Olyan tömeges baleset, ahol az egészségügyi, műszaki és környezeti károk felszámolásához a területi közigazgatási egység

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben Bemutató előadás Bemutató előadás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben SEGÉLYKÉRÉS-SEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FUNKCIONÁLIS FELÉPÍTÉSE INTÉZMÉNYI

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HORT KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke Válság krízis - katasztrófa Válság: radikális beavatkozást igényel Krízis:

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szám: J ó v á h a g y o m!..., 2015. július...-n. HVB Elnök GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! Készítette! Monor, 2015. június -n. Gomba, 2015. június

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 10/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 10/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 10/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatról Rábapatona Község Önkormányzat

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.:!. 94012015. Előadó: Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

MOBILITÁSI HÉT EURÓPAI AUTÓMENTES NAP FEHÉRGYARMATON

MOBILITÁSI HÉT EURÓPAI AUTÓMENTES NAP FEHÉRGYARMATON MOBILITÁSI HÉT EURÓPAI AUTÓMENTES NAP FEHÉRGYARMATON 2013. évben már harmadik alkalommal kapcsolódott Fehérgyarmat Város Önkormányzata az országosan meghirdetett Mobilitás programhoz. Fehérgyarmat minden

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

5. számú melléklet Mozgósítási terv. Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE

5. számú melléklet Mozgósítási terv. Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A terv rendeltetése:...3 2. A polgári védelmi szervezetek mozgósításánál alkalmazott egyes fogalmak meghatározása...3

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében)

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A polgári védelem ESZMEISÉG GENFI EGYEZMÉNYEK NATO, EU Irány elvek Ifjúság

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? BALATONFŰZFŐ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

III-as kiemelt. 2006. március 20. Kuti Rajmund tű. szds. szolgálatparancsnok

III-as kiemelt. 2006. március 20. Kuti Rajmund tű. szds. szolgálatparancsnok Műszaki mentési terv Újlak úti vasúti átjáró Győr, Újlak út III-as kiemelt Győr Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága Jóváhagyom: Pesztenlehrer Lajos ezredes, főtanácsos igazgató Felterjesztem: Hullámos

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SIROK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, - a veszélyes

Részletesebben

BEFOGADÁSA, VISSZATELEPÍTÉSE EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA FELKÉSZÍTÉSE A BETARTANDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOKRA

BEFOGADÁSA, VISSZATELEPÍTÉSE EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA FELKÉSZÍTÉSE A BETARTANDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOKRA III/3. LAKOSSÁGVÉDELMI ISMERETEK Egyéni és kollektív védelem elemei, lehetőségei. Helyi-és távolságvédelem módjai. A kitelepítés és befogadás helyi sajátosságai. Veszélyhelyzetben foganatosítható rendkívüli

Részletesebben

LOVAS VERSENYEK ÉS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS AJÁNLÁSOK 2012

LOVAS VERSENYEK ÉS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS AJÁNLÁSOK 2012 LOVAS VERSENYEK ÉS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS AJÁNLÁSOK 2012 Hatályos: 2012. április 1.-től Kelt: Budapest, 2012. április 01. Szerző: Hamar György Lázár Vilmos elnök 1 A Magyar Lovassport Szövetség

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása megalakítása, mozgósítása, alkalmazása Tartalom Jogszabályi alapok Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi kötelezettség Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi szervezetek mozgósítása Polgári védelmi

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK EGY ESETLEGES INFLUENZA-JÁRVÁNY HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉRE (EGY VÁLTOZAT)

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK EGY ESETLEGES INFLUENZA-JÁRVÁNY HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉRE (EGY VÁLTOZAT) ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK EGY ESETLEGES INFLUENZA-JÁRVÁNY HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉRE (EGY VÁLTOZAT) ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PANDÉMIÁS TERVE 2009 A TERVKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA: a járvány mértékének, kiterjedésének

Részletesebben