SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére"

Átírás

1 SZENTES VÁROS SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Melléklet Szentes város Veszély-elhárítási tervéhez Nyt. szám: Jóváhagyom! Szentes, december -n dr. Tóth Flórián helyi védelmi bizottság elnöke Egyetértek! Szeged, december n. Szatmári Imre tű. ezredes tanácsos Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére Készítette: Készítette: Szentes, november 28-n Szentes, november 28-n Szirbik Imre Szentes város polgármestere Kajtár István tű. alezredes tanácsos Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezető

2 ALÁÍRÓLAP A tervben foglaltakat megismertem, az általam képviselt szervezet feladatait ismerem, a tervben foglaltakkal egyet értek: Szentesi Rendőrkapitányság Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Régió, Csongrád Megye Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés: 4 1. Külső Védelmi Terv fogalma: 4 2. Külső Védelmi Terv célja: 4 3. Fogalom-meghatározások és rövidítések: 4 4. A Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre: 5 5. A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak: 5 II. Veszélyeztetés, riasztási és védekezési feladatok 5 1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezés és káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok: 9 a) Védekezésben résztvevő erők, eszközök riasztása pontos tájékoztatása a kijutott anyagfajtáról: 9 b) Lakosság riasztása, tájékoztatása, elzárkóztatása, esetleg kimenekítése 10 c) Védekezés irányítóinak riasztása. 16 d) Irányító törzs megszervezése 16 e) Védekezésben részvevők felvonulási útvonalának meghatározása 20 f) Kárelhárítási feladatok végzése (terület zárása, felderítés, tűzoltás, sérültek mentése) 20 g) Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, eltűntek felkutatása, romeltakarítás) A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök: A védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok: A lakosság és az anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedések: 23 a) Vezetési és együttműködési feladatok: 24 b) A riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás: 24 c) A kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés: 24 d) Az elzárkóztatás: 24 e) A lakosság egyéni védelmi- és kimenekítő eszközökkel való ellátása: 24 f) A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme: 24 g) A kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme: 24 A kulturális javak védelmével kapcsolatos intézkedéseket Szentes város veszélyelhárítási terve tartalmazza. 24 h) A polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezése: 24 i) Áldozatokkal kapcsolatos tevékenység: 25 III. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés irányítása A lakosság tájékoztatásának feladatai a súlyos baleset bekövetkezése után A hatóság tájékoztatásának feladatai 25 3

4 I. Bevezetés: Jelen külső védelmi terv a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvényben (Kat.), valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendeletben (R.) foglaltak, a Hungerit Zrt. Súlyos Káresemény Elhárítási Terve alapján, Szentes város területét érő esetleges veszélyeztető hatások elhárítására, a következmények felszámolására készült. 1. Külső Védelmi Terv fogalma: A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. (6600 Szentes, Attila u. 3.) (Továbbiakban: Hungerit Zrt.) üzemben esetlegesen bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset időszakában, a veszélyeztetett lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv. 2. Külső Védelmi Terv célja: Azon intézkedések, módszerek, erők és eszközök meghatározása, melyek Szentes város érintett lakosságának a Hungerit Zrt. üzemében keletkezhető veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek hatásai elleni védelméhez szükségesek. 3. Fogalom-meghatározások és rövidítések: ÁK Átlagos koncentráció CSMKI Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság EÁP Ellenőrző áteresztő pont HTP Hivatásos Tűzoltóparancsnokság HVB Helyi Védelmi Bizottság KvK Katasztrófavédelmi Kirendeltség MT Műveletirányítási Tervadatlap OMSZ Országos Mentőszolgálat RK Rendőrkapitányság SKET Súlyos Káresemény Elhárítási Terv 4

5 4. A Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre: A Külső Védelmi Tervben meghatározottak vonatkoznak a súlyos káresemény elhárítási tervben feltárt lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által közvetlenül veszélyeztetett területen (hatások által érintett terület) belül tartózkodókra, illetve a védekezésben résztvevőkre. 5. A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdése alapján a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar bekövetkezése esetén a külső védelmi tervben foglalt intézkedések azonnali foganatosításáért a polgármester a felelős. A polgármester akadályoztatása esetén a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnok, mint a Szentesi Járási Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettese jogosult az intézkedések meghozataláért. Az azonnal foganatosított rendszabályok bevezetése után a védekezés irányítását a II. fejezet, 5. bekezdés a) pontban meghatározott Operatív Törzs veszi át. II. Veszélyeztetés, riasztási és védekezési feladatok 1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezés és káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása. Az üzem hűtési körfolyamatában az ammónia a hűtőközeg szerepét tölti be. A hűtőgépházban, illetve a hűtőrendszer szabadtérben lévő berendezéseiben van jelen a legnagyobb mennyiségben. A rendszerben és annak berendezéseiben, valamint vezetékeiben, tartályaiban, különböző halmazállapotban mintegy 38 tonna ammónia van, mely színtelen szúrós szagú mérgező gáz. Az átlag koncentráció, amit a személyzet egészségkárosodás nélkül 8 órás műszakot számolva belélegezhet 10 ppm = ÁK. A szagküszöb: 5 ppm A szem és légutak ingerlése: 200 ppm Hányinger, fulladásérzet, gyomorfájás: 400 ppm

6 Görcsös köhögés, nehézlégzés, erős ingerek: ppm Súlyos balesetek előfordulásának okai és körülményei: A súlyos balesetek előfordulása több tényező jelenlététől függ, lehet belső és külső körülmény egyaránt. A veszélyhelyzetet kiváltó, kiváltható okok lehetnek: A technológiai berendezések szerkezeti anyagainak hibája: törések; korróziós lyukadások; tömítetlenné válás. A technológiai előírások megsértése: üzemi nyomás; hőmérséklet; anyagösszetétel. A biztonságtechnikai berendezések hibás működése: érzékelő-vészjelző műszerek; biztonsági szelepek. Tervezési, kivitelezési, javítási, karbantartási hibák. Természeti katasztrófák másodlagos hatása. Terrorcselekmények, szabotázs akciók, szándékos robbantások. Háborús rombolások: az objektum bombázása. Lehetséges veszélyhelyzetet ammónia szivárgás és ömlés okozhat. A kiömlő anyag egy része azonnal elillan, és hideg nehéz gázként fog terjedni, környezetben eloszlik és a kilépés helyétől mért növekvő távolság arányában egyre csökkenő koncentrációban lesz jelen. Eközben a folyadékból tócsa képződik, amely párolog és növeli a mérgező felhő nagyságát. Ezen kívül, az ammónia fizikai tulajdonságaiból adódóan, számítani lehet tűz- és robbanásveszélyre is. A HUNGERIT Panír II-III. üzemének telephelyén tárolt és felhasznált veszélyes anyagokkal kapcsolatosan az alábbi lehetséges legsúlyosabb baleseti eseménysorok feltételezhetőek: 6

7 1: Ammónia tartály katasztrofális sérülése következtében a teljes tartalom azonnali kiömlése, mérgező gáz terjedése 2: Ammónia tartály katasztrofális sérülése, és tartalmának legfeljebb 10 percen belüli kikerülése, mérgező gáz terjedése 3: Ammónia tartály kisméretű (0,1 < d < 10 mm, d eq =10 mm ekvivalens mérőjű) sérülése, és a tartalom folyamatos kiömlése, mérgező gáz terjedése. Megállapítható, hogy az üzem a környezetére elsődlegesen toxikus veszélyeztetéssel bír, habár előfordulhat tűz miatti hőhatás, illetve nyomás alatt az ammónia hő hatására robbanhat, a robbanás következtében felléphet repeszhatás is, ennek veszélyeztetése az elfogadott SKET alapján nem igazolt a környezetre nézve, illetve a jelenlévő toxikus hatás miatt a külső védelmi tervet a toxikus hatások következményeinek elhárítására kell elkészíteni (Nemzetközileg elfogadott CPOP eljárásrendet követve a hőhatás, valamint a túlnyomás hatása kizárható). A legrosszabb esetben a modellezés alapján a toxikus hatás kiterjedését az 1. számú ábra mutatja. 7

8 1. számú ábra: Külső toxikus hatás a környezetre vetítve, 10 perc időtartam után. 8

9 A mérgező anyagok kiszabadulásakor döntő jelentőségű az anyag halmazállapota. Az anyag légkörben történő szétterjedése gáz/gőz halmazállapotban lehetséges. A szétterjedés akárcsak a tűzveszélyes anyagok esetében, a légköri viszonyok függvénye. Gázok kiszabadulása esetén jelentősége van a gáz levegőéhez viszonyított sűrűségének. Az annál könnyebb anyagok könnyebben szétszóródnak, a levegőnél nehezebb gázok/gőzök a föld közelében szétfolynak, ott hosszabb ideig gomolyoghatnak. A légkörben terjedő mérgező anyagok ki vannak téve a pillanatnyi légköri állapotnak, amely terjedésük irányát, elkeveredésük, szétoszlásuk mértékét erősen befolyásolja. Miután a gyár környezete viszonylag épületekkel sűrűn beépített területen fekszik, a lokális szélirány eloszlása egyenletesebb, ezért a telephelyen kívüli egyéni és társadalmi kockázat számításánál egyenletes szélirány eloszlást kell figyelembe venni. Ezek figyelembe vételével az üzem SKET -jében található probit függvény alapján végrehajtott számítás a halálozáshoz tartozó egyéni kockázat az alábbiak alakul: Az 1%-os halálozási kockázathoz tartozó koncentráció 30 perces kitettség esetén 1698,96 mg/m 3, míg a sérülésre vonatkozó koncentráció 377,87 mg/m A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok: a) Védekezésben résztvevő erők, eszközök riasztása pontos tájékoztatása a kijutott anyagfajtáról: A védekezésben résztvevő erők riasztását az üzem a SKET alapján indítja meg, a folyamatot a 2. számú ábra szemlélteti. Amennyiben a bekövetkezett esemény veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a polgári lakosságot, abban az esetben a lakosság riasztását végre kell hajtani. Az elsődleges riasztási, tájékoztatási feladatok végrehajtásáért a polgármester a felelős. A polgármestert a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság értesíti. A polgármester akadályoztatása esetén, vagy ha az értesítése miatti időkiesés emberi életet veszélyeztetne, a HTP parancsnok dönt, lakosság riasztásának végrehajtásáról. 9

10 ÜZEM CSMKI Főügyelet MT i beavatkozók POLGÁRMESTER SZENTESI HTP RENDŐRSÉG VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEN ÉLŐ LAKOSSÁG 2. számú ábra: Riasztási folyamatábra b) Lakosság riasztása, tájékoztatása, elzárkóztatása, esetleg kimenekítése Az 1. számú ábra i terület peremén helyezkedik el három lakosságriasztó végpont, azonban azokat külön-külön a helyszínről lehet indítani, ami felvállalhatatlan időkieséssel, és - mivel a riasztást körkörösen kell vizsgálni, így - túl nagy felülriasztással járna, az eseménnyel nem veszélyeztetett területeken élő lakosságra értve. Ez mellett, technikai oldalról megközelítve a lakosságriasztó végpontok használatát, mivel azok a riasztási jelzés leadásán kívül egyéb információközlésre nem használhatóak, így kihangosító berendezéssel ellátott gépjárműveket is a területen 10

11 kell járőröztetni, a lakosságtájékoztatás végrehajtására. A lakosságriasztó végpontok egyedi vezérléséből származó időkiesés, valamint a felsorolt technikai okok miatt a veszélyeztetett területen élő lakosság riasztását és tájékoztatását elsődlegesen rendőri erővel kell végrehajtani. A lakosságvédelmi módszer egyéni, épületenkénti elzárkóztatás, melyre az érintett lakosságot aktív módszerrel, lakossági tájékoztató kiadványok kiadásával kell felkészíteni. Az elzárkózásra kijelölt terület a 3. számú ábrán látható, mely alapján a riasztásba, elzárkóztatásba bevont közigazgatási területek az alábbiak: 1. Kossuth Lajos utca az OTP banktól az Attila útig. 3. Attila út a Szarvasi úti körforgalomig. 4. Apponyi tér teljes egésze. 5. Rákóczi Ferenc utca, az Apponyi tértől a 15. házszámig. 6. Mecs Balogh. u. a Rákóczi Ferenc utcától a Béládi utcáig terjedő szakasza. 7. Béládi utca teljes egésze. 8. Deák Ferenc utca az Apponyi tértől a 10. házszámig. 9. Dózsa György utca a Baross úttól a 20. házszámig. 10. Baross út teljes egésze. 11. Bercsényi utca a Baross úti kereszteződéstől a 14. házszámig. 12. Kolozsvár utca a 3. házszámig (Kolozsvár és Jókai utcák kereszteződése előtt két háztömbbel) Jövendő utca teljes egésze. 14. Brusznyai Árpád sétány teljes egésze. 15. Klauzál utca jobb oldala a Kossuth utcai kereszteződéstől az általános iskoláig bezárólag. 16. Nagyvölgy sor teljes egésze. 17. Sopron sor teljes egésze. 18. Villogó utca a Mátyás király utcai kereszteződésig. 11

12 19. Mátyás király utca a Villogó utca és a Kossuth utca közötti területen elterülő szakasza. 20. Vecseri utca a Koszta József utca és a Villogó utca között. 21. Zrínyi utca teljes egésze. 22. Koszta József utca teljes egésze. 23. Dózsa köz teljes egésze. 24. Gyalog utca teljes egésze (Mátyás király u. és a Zrínyi u. között átvezető utca). 25. Szarvasi út az Attila úti körforgalomtól az ADU C+C üzletig. 26. Ipartelepi út az Attila úti körforgalomtól a Legrand Zrt. parkolóig (A Legrand Zrt. a riasztásból már kizárásra kerül). Az elzárkóztatásra kijelölt területen a katasztrófavédelmi Döntéstámogató Rendszer kimutatása alapján 2293 fő él. Az elzárkóztatásra kijelölt területen fellelhető főbb közintézmények: 1. Családok Átmeneti Otthona: 25 fő (szülők és gyerekek vegyesen). 2. Klauzál Gábor Általános Iskola: 397 tanuló, 45 pedagógus. 3. Terney Béla Kollégium: 310 tanuló. 4. Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola: 210 tanuló, 45 pedagógus. 5. Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola: 281 tanuló, 30 pedagógus. 6. Szentesi Rendőrkapitányság. 7. Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. 8. Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 9. MÁV Szentesi Vasútállomása. A felsorolt intézményekben összesen 1343 fő található. 12

13 Az intézmények elzárkóztatásra vonatkozó felhívását a járőröző rendőrautókon túl, a megyei műveletirányítás telefonon is végrehajtja. A rendvédelmi szervek közül a Szentesi Rendőrkapitányság, és a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság is a kijelölt területen található. A hivatásos rendvédelmi szervek saját hatáskörben tervezik meg az elzárkóztatást, illetve az állomány egyéni légzésvédő eszközökkel történő ellátását, így létszámukat a lakosságvédelmi intézkedésnél nem tervezzük, valamint a riasztást a szolgálati rendben kapják meg, így a KVT a továbbiakban azzal nem foglalkozik. Az elzárkóztatással érintett területen található a Szentesi Vasútállomás, amelyet a megyei műveletirányítás telefonon is riaszt, valamint intézkedik a vasúti közlekedés leállítására. Az elzárkóztatásra kijelölt területen 3636 fő található az átmenő vasúti és közúti forgalomban részt vevőkön kívül. Az elzárkóztatás végrehajtására a Szentesi Rendőrkapitányság minimálisan 2 db. kihangosító berendezéssel ellátott gépjárművet biztosít. Az elzárkóztatást elrendelő rendőrségi gépjárművek javasolt útvonala. 1. jármű (Kiindulási hely alap esetben a Hungerit Zrt. parkolója, vagy ahol a riasztást veszi). Útvonal: Nagyvölgy sor - Sopron sor Villogó utca Vecseri utca Koszta József u Zrínyi utca Villogó utca Mátyás király utca Dózsa köz Kossuth Lajos u. Klauzál utca Brusznyai Árpád sétány Béládi utca Rákóczi Ferenc utca (Majd fordított sorrendben vissza). 13

14 2. jármű (Kiindulási hely alap esetben a Hungerit Zrt. parkolója, vagy ahol a riasztást veszi). Útvonal: Attila út Kolozsvár utca Baross út Apponyi tér (bérházak között illetve körbe az egész területet) Deák Ferenc utca (Baross út) Dózsa György utca (Baross út) Bercsényi utca Kolozsvár utca (Jókai utcáig, ott fordul) (Kolozsvár utca Attila út) MOL üzemanyag töltő állomás Szarvasi út (ADU C+C magasságáig, ott fordul) Ipartelepi út Mobil Petrol üzemanyag töltő állomás Lidl parkoló Ipartelepi út a vasúti kereszteződésig (Legrand Zrt. parkolóban fordul majd fordított sorrendben vissza). A rendőrség külön tervet készít, mely a külső védelmi terv mellékletét tervezi. Ebben a tervben a rendőrség az alábbi rendészeti feladatok végrehajtását tervezi. 1. A lakosság riasztásának erő, eszköz szükséglete, a fent említett útvonalakra tervezve. 2. A terület zárásának erő, eszköz szükséglete, az EÁP-ok száma, telepítési helyei. 3. A közúti forgalom kiürítési elgondolása, irányelvként a Hungerit Zrt. től és a Kossuth Lajos utca, Attila utca gerincvonalaktól elfelé, távolodva végrehajtva. 14

15 3. számú ábra: Az elzárkóztatás területe (Hungerit Zrt. 550 méter sugarú területe) Az elzárkóztatott terület teljes kimenekítését nem kell tervezni, pontszerű kimenekítések végrehajtására minimálisan fél raj erőt kell biztosítani a mentésirányítónak, melyet az MT alapján leriasztott erőkből jelöl ki. Amennyiben a kialakult helyzet, valamint a kiáramló veszélyes anyag terjedése és a rendelkezésre álló idő azt lehetővé teszi, a védekezés irányítója dönthet az elzárkóztatásra kijelölt terület részleges vagy teljes kimenekítéséről. A kimenekítés irányelve, hogy az térben a Hungerit Zrt. től, valamint a Kossuth Lajos utca, Attila utca gerincvonalaktól távolodva haladva kerüljön végrehajtásra. A területen az állatállomány elzárását a tulajdonosok saját hatáskörben végezhetik, a lakosság felkészítésében ki kell térni arra, hogy ezt csak abban az esetben hajthatják végre, ha a saját testi épségüket nem veszélyeztetik. 15

16 c) Védekezés irányítóinak riasztása. A b) és c) pontokban az azonnal foganatosítandó rendszabályok vezetéséhez szükséges vezető riasztása már megszervezésre került, ezek után a polgármester, illetve a HTP parancsnoka intézkedik a védekezés irányítását, a kárfelszámolás és a helyreállítás feladatainak koordinálását, vezetését biztosító Operatív Törzs riasztására. A riasztást az Operatív Törzs működési helyéről kell végrehajtani (Szentes Város Önkormányzata, Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 6600 Szentes, Kossuth tér 6. szám). Az Operatív Törzsbe beosztott személyek riasztását az Operatív Törzs vezetője utasítására Szentes város közbiztonsági referensei hajtják végre. d) Irányító törzs megszervezése Operatív törzs vezetője: Szentesi Járási Helyi Védelmi Bizottság elnök-helyettese Feladata: A védekezés irányítása. Dönt a már bevezetett lakosságvédelmi intézkedések bővítéséről, feloldásáról. Dönt az elzárt területen az áram és gázszolgáltatás kikapcsolásáról és újraindításáról. A mentés irányító (kárhelyszíni vezető) javaslata alapján intézkedik további erők kirendelésére. A kárfelszámolási, illetve a helyreállítási feladatok végrehajtására kezdeményezi polgári védelmi szervezetek alkalmazását, melynek esetén az elrendeléskor vizsgálni kell, hogy a pv. szervezetek megalakítási helye ne essen egybe az elzárt területtel. Minden olyan intézkedés meghozatala, amely a kárfelszámolást és az eredeti helyzet visszaállítását segíti. Riasztási, tájékoztatási munkacsoport: Szentesi HTP katasztrófavédelmi megbízott Szentes város közbiztonsági referense (I) 16

17 Feladata: A lakosság további riasztási, tájékoztatási feladatainak megtervezése. Az Operatív Törzs adminisztratív feladatainak biztosítása keretén belül a Műveleti Napló vezetése, az infokommunikációs eszközök kezelése. Az Operatív Törzs vezetője döntései eljuttatása a feladat végrehajtásában érintettek részére. Az Operatív Törzs működésének infokommunikációs biztosítása (Az Operatív Törzs az EDR rádiókon kívül a Polgármesteri Iroda vezetékes eszközein érhető el kívülről, melyek: (63) , Fax: (63) , az Operatív Törzs a katasztrófavédelmi megbízotton keresztül Szentes HVB néven a Marathon Terra rendszeren, valamint a címeken érhető el). Kommunikációs felelős (sajtóreferens); CSMKI sajtószóvivő, (Kiérkezéséig a Szentes Város Önkormányzata, Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal állományából biztosítanak kommunikációs szakembert) Feladata: A lakosság, valamint a Média tájékoztatásával a krízis kialakulásának megakadályozása. Segítségnyújtás a riasztási, tájékoztatási munkacsoportnak az adminisztratív feladatok végrehajtásában. Kitelepítési, befogadási felelős: KIK tankerületi vezetője (Mivel a befogadó helyek döntő többségben oktatási intézményekre vannak szervezve) Feladata: Az elzárkóztatott közoktatási intézményekkel történő kapcsolattartás. 17

18 A pontszerű kimenekítéseknél fellépő elhelyezési igények kiszolgálása. Amennyiben a körülmények azt megengedik, az esetleges kimenekítéshez történő befogadás koordinálása. Logisztikai munkacsoport; Szentesi HTP műszaki biztonsági tiszt Szentes város közbiztonsági referense (II) Feladata: A védekezés, a védekezés irányításának logisztikai biztosítása. A védekezésbe bevont erők ellátása, a védekezéshez, helyreállításhoz szükséges anyagok biztosítása. Befogadás végrehajtása esetén a lakosság ellátásának biztosítása. Egészségügyi felelős: Szentesi Járási Kormányhivatal, Járási Népegészségügyi Intézet vezetője (tiszti főorvos) OMSZ Szentesi Mentőállomás vezetője (a sebesült gyűjtő helyen, Szentes Kossuth tér 5. szám előtti parkoló). Feladata: A sebesültgyűjtő helyen az ellátás, valamint a mentőszolgálatnak történő átadás megszervezése, melybe saját hatáskörben döntve bevonhatja a Szentes városban regnáló háziorvosokat is. A mentés irányító (kárhelyszíni vezető) szakmai segítése a sérültek kimenekítése érdekében. A sérültek elhelyezésének koordinálása. 18

19 Műszaki mentő, kárfelszámolási munkacsoport Szentesi HTP, parancsnok-helyettes (a kárhelyszínen) Szentesi Városellátó Nonprofit Kft. képviselője Hungerit Zrt. műszaki igazgatója (egyben az üzem képviselője az Operatív Törzsben) Hungerit Zrt. Polgári védelmi, tűzvédelmi és iparbiztonsági ügyintézője (amennyiben az üzemen belüli feladatok megengedik a részvételt). Feladata: A kárfelszámolás és a helyreállítás műszaki-technikai eszköz igényeinek kiszolgálása. Az Operatív Törzs tájékoztatása a kárhelyszíni tevékenység alakulásáról. A Nagyvölgy csatorna ellenőrzése a lefolyás irányában a Kurca csatorna irányban a zárt területen kívül, szükség esetén újabb tiltók zárásával, tömedékelésével megakadályozni, hogy a szennyezett víz a Kurca csatornába jusson. A helyreállítás időszakában az esetlegesen károsodott közművek helyreállításában történő segítségnyújtás. Rendészeti munkacsoport: Szentesi RK, Kapitányság-vezető Szentesi RK, Közrendvédelmi Osztályvezető Szentesi Közös Önkormányzat, Közterület Felügyelet vezetője Szentesi Polgárőr Egyesület elnöke Feladata: A lakosságriasztás, és tájékoztatás rendőrségre utalt feladatainak koordinálása (az elzárkóztatás bevezetése). A terület zárása, a forgalom kiürítése, ezen állapot fenntartása. 19

20 A közrend fenntartása. A helyreállítás időszakában az esetlegesen eltűnt személyek felkutatása, az elzárkóztatott területen a lakóingatlanok felkeresésével az elzárkózás feloldásakor annak kiszűrése, hogy a lakosságvédelmi intézkedések ellenére vannak-e további ellátást igénylő személyek a területen. e) Védekezésben részvevők felvonulási útvonalának meghatározása A hivatásos katasztrófavédelmi szervek az MT adatlapok alapján hajtják végre a vonulást. A rendőri erők az elzárkóztatást ezen tervben meghatározott útvonalon, egyéb vonatkozásban a rendészeti biztosításra készülő, a KVT mellékleteként szereplő tervben meghatározottak hajtják végre a vonulást. Az elzárkóztatás végrehajtását elrendelő erőkön kívüli egyéb rendőri erők elzárt területre történő beléptetését az Operatív Törzs vezetője engedélyezi. A zárt területen csak légzésvédelemmel ellátott személyek hajthatnak végre feladatokat. Az OMSZ gépjárművei a sebesültgyűjtő hely, és a sérültek elhelyezését biztosító egészségügyi intézmények között az elzárt területen kívül mozoghatnak. f) Kárelhárítási feladatok végzése (terület zárása, felderítés, tűzoltás, sérültek mentése) Terület zárása: A rendészeti biztosításra készülő tervben meghatározottak kerül végrehajtásra (melléklet) Kapcsolattartó a CsM-i Rendőr-Főkapitányág Tevékenység Irányító Központja. T.: Szentesi RK elérhetősége: (63) Felderítés: Az elsőként kiérkező tűzoltó erő tűzoltás vezetője, a Csongrád MKI KML gépjárműve és az üzem felderítői hajtják végre. Kapcsolattartó a Csongrád MKI főügyelete (62)

21 A felderítés feladata a kárhelyszín felderítésén túl az üzem közvetlen közelében lévő lakóépületek (Nagyvölgy soron és az Attila soron az üzem 50 méteres körzetében lévő ingatlanok), valamint a Családok Átmeneti Otthonában annak ellenőrzése, hogy az elzárkóztatás előtt a már esetlegesen jelen lévő veszélyes anyag koncentráció miatt vannak-e sérültek. Tűzoltás: Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, és az MT alapján riasztott tűzoltó erők látják el. Kapcsolattartó a mindenkori Csongrád MKI műveletirányítás (62) Sérültek mentése: A sérültek mentését a mentés irányító (kárhelyszíni vezető) koordinálásával kell végrehajtani az elzárt területen belül, a sérültek sebesültgyűjtő helyen történő ellátását, elszállítását és elhelyezését az egészségügyi felelős, és helyettese (OMSZ Szentesi Mentőállomás vezetője). g) Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, eltűntek felkutatása, romeltakarítás). Utómunkák elvégzése: A sérült elektromos hálózat helyreállítását EDF DÉMÁSZ Partner Kft. Hódmezővásárhelyi Üzemmérnökség saját hibaelhárítási terve alapján végzi. Kapcsolattartó: EDF DÉMÁSZ Ügyelete (30) A sérült gázhálózat helyreállítását az GDF SUEZ Földgázelosztó Zrt. saját hibaelhárítási terve alapján végzi. Kapcsolattartó: GDF SUEZ Földgázelosztó Zrt. ügyelete (62) Romeltakarítás: A baleset során keletkezett esetleges épületkárokat bejelentése, nyilvántartásba vétele a polgármesteri hivatalban történik. 21

22 Környezet rehabilitációja: A környezet károsodásának mértékét és a szükséges rehabilitációs intézkedéseket az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakemberei határozzák meg, és tesznek javaslatot a szükséges intézkedések meghozatalára. Kapcsolattartó: ATIKTVF ügyelete (30) A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök: A veszélyes üzemek környezetében lévő veszélyhelyzetet a tűz, mérgezés és robbanás jelenti, melynek során ismeretlen összetevőjű mérgező gázok is keletkeznek. A bekövetkezett káreset következményeinek elhárítására csak 24 órán keresztül bevethető, napi kiképzésben és gyakorlatban felkészített, megfelelő védőeszközzel ellátott erők vethetők be. Ezek elsősorban az hivatásos tűzoltóságok és műszaki mentőbázisok. A Hungerit Zrt. munkahelyi polgári védelmi szervezete bevonható a kárelhárításra. A pv. szervezetek további esetben csak a kárterületen kívüli feladatok pl. kitelepítés, befogadás végzéséhez tervezhetők. A kárterületen történt pv. szervezet tagjának bekövetkezett haláláért, sérüléséért, egészségkárosodásáért a bevetésüket elrendelő vezető büntetőjogilag felelős. A helyreállítási feladatokba a polgári védelmi szervezetek bevonhatóak. A védekezésbe bevonható erőket az MT adatlapok, a rendészeti feladatok biztosítására készült külön terv, valamint Szentes város veszélyelhárítási terve mellékletét képező Digitális Polgári Védelmi Adattár Beavatkozó erők, eszközök munkafüzet lapja tartalmazza. 4. A védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok: A védekezésbe bevonható települési infrastruktúrát, berendezéseket és anyagokat Szentes város veszélyelhárítási terve mellékletét képező Digitális Polgári Védelmi Adattár tartalmazza. 22

23 5. A lakosság és az anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedések: Az azonnal foganatosítandó rendszabályok a következőek: Polgármester, vagy akadályoztatása esetén a HTP parancsnok elrendelésével. 1. Az érintett területen élő lakosság elzárkóztatása. 2. Az érintett terület zárása, a forgalomtól való kiürítése. 3. A Nagyvölgy csatorna zsilipjeinek zárása, a vízzel feloldott ammónia (szalmiákszesz) Kurca csatornába történő ömlésének megakadályozása. 4. Az üzem közvetlen környezetében lévő lakóházak (Nagyvölgy sor, Attila u.), valamint a Családok Átmeneti Otthona ellenőrzése, annak feltárása, hogy a már kijutott ammónia okozott-e személyi sérülést. A Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítása rendeli el (a KVT-ben foglaltak bevezetésekor) az MT-ben foglalt erők kirendelésén túl: 1. A vasúti közlekedés leállítását. 2. A MÁV Szentesi Vasútállomása riasztását. 3. Az alább felsorolt közintézmények sorrendnek megfelelő riasztását: Családok Átmeneti Otthona: (63) Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola: (63) Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Szakiskola: (63) Klauzál Gábor Általános Iskola: (63) Terney Béla Kollégium: (63)

24 a) Vezetési és együttműködési feladatok: A vezetési és együttműködési feladatokat az Operatív Törzs végzi, melynek felépítését a II. fejezet, 2. d) pontja tartalmazza. b) A riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás: A riasztási, figyelmeztetési és tájékoztatási feladatokat a II. fejezet 2. b) és c) pontok tartalmazzák. c) A kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés: Az esetleges kimenekítéssel kapcsolatos feladatokat a II. fejezet 2. b) pont tartalmazza, kitelepítéssel tervezni nem kell. Az esetlegesen kimenekített személyeket, Szentes város veszélyelhárítási terve mellékletét képező Digitális Polgári Védelmi Adattár, Befogadó helyek munkafüzet lapon nyilvántartott intézmények közül a zárt területen kívül esőkre kell szervezni. d) Az elzárkóztatás: Az elzárkóztatás feladatait a II. fejezet 2. b) pont tartalmazza. e) A lakosság egyéni védelmi- és kimenekítő eszközökkel való ellátása: A lakosságvédelmi feladatokat alapvetően elzárkóztatással biztosítjuk, pontszerű kimenekítésnél a légzésvédelmet a tűzoltó erők biztosítják. f) A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme: A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme g) A kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme: A kulturális javak védelmével kapcsolatos intézkedéseket Szentes város veszélyelhárítási terve tartalmazza. h) A polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezése: Polgári védelmi szervezeteket a szervezetek megalakítási terve, és mozgósítási terve kell készenlétbe helyezni. A polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezését a polgármester, az MVB elnöke, illetve a katasztrófavédelemért felelős miniszter rendelheti el. A HVB elnöke a polgármester részére elrendelheti polgári védelmi szervezetek védekezésbe történő bevonását. 24

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Szentes Város LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY Kazincbarcika Helyi Védelmi Bizottságának kiadványa a vegyi veszélyhelyzetben végrehajtandó védekezési szabályokról Juhász

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NYERGESÚJFALU LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS Építési engedélyezési dokumentáció Lakossági tájékoztatóhoz készített kivonat 1. kiadás Tiszaújváros, 2014. május

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY Kazincbarcika Helyi Védelmi Bizottságának kiadványa a vegyi veszélyhelyzetben végrehajtandó védekezési szabályokról Dr. Faragó

Részletesebben

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. Tel: (06-88) 590-625 Fax:

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NAGYRÉDE KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SOLT LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? T i s z a b e z d é d Község LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 4. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

A Rendőrs. rség g feladatai a katasztrófav. favédelemben. rnagy védelmi kiemelt főreferensf. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

A Rendőrs. rség g feladatai a katasztrófav. favédelemben. rnagy védelmi kiemelt főreferensf. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság A Rendőrs rség g feladatai a katasztrófav favédelemben Herczig Imre r.őrnagy rnagy védelmi kiemelt főreferensf A rendőrség rség g feladatköre Magyarország Alaptörvénye.a Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos 1 Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? DUNAALMÁS IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A környezetében működő veszélyes ipari üzemről, A veszélyes tevékenységekről, a lehetséges súlyos balesetekről,

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SZÉKESFEHÉRVÁR LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységről

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

A hivatásos és a létesítményi tűzoltók közös kárfelszámolási gyakorlatának tapasztalatai

A hivatásos és a létesítményi tűzoltók közös kárfelszámolási gyakorlatának tapasztalatai Nagy Zsolt A hivatásos és a létesítményi tűzoltók közös kárfelszámolási gyakorlatának tapasztalatai A tűzoltóság kárfelszámolási és a mentési tevékenységének ellátásához szükséges, hogy megfelelő hangsúlyt

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Tárgy: Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Melléklet:

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? CSAJÁG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve Következményelemzés TOXIKUS ANYAGOK A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve nagy távolságban is képezhetnek veszélyes koncentrációt. A toxikus felhő károsító

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? GÓGÁNFA TELEPÜLÉS LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat Előterjesztés Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A tűzoltóságok országos műveletirányító tervéről, annak tartalmi és formai követelményeiről szóló szabályzat. Általános rendelkezések

A tűzoltóságok országos műveletirányító tervéről, annak tartalmi és formai követelményeiről szóló szabályzat. Általános rendelkezések 1. számú melléklet A 112/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez A tűzoltóságok országos műveletirányító tervéről, annak tartalmi és formai követelményeiről szóló szabályzat Általános rendelkezések 1. (1) A Műveletirányító

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI AZ IGAZGATÓ KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ SZERVEZETI ELEMEK Hivatal Feladata a Sz-Sz-B

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A megelőzés és a védekezés közös érdekünk! Szank Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Lakossági tájékoztató kiadvány Készült Szank Községi Önkormányzat és a MOL Nyrt. együttműködésével 2 TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

A katasztrófák elleni védekezés egyezményes jelei és rövidítései

A katasztrófák elleni védekezés egyezményes jelei és rövidítései A 118 / 2011. sz. BM OKF Főigazgatói Intézkedés 2. számú függeléke A katasztrófák elleni védekezés egyezményes jelei és rövidítései A függelék a katasztrófák elleni védekezést ellátó szervezetek állománya

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? UKK TELEPÜLÉS LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt KATASZTRÓFA MEDICÍNA Dojcsák Zsolt mentőtiszt 1 Fogalmi meghatározások Katasztrófa Olyan tömeges baleset, ahol az egészségügyi, műszaki és környezeti károk felszámolásához a területi közigazgatási egység

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szám: J ó v á h a g y o m!..., 2015. július...-n. HVB Elnök GOMBA KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! Készítette! Monor, 2015. június -n. Gomba, 2015. június

Részletesebben

Tűzoltási technikák műszaki és gazdasági hatékonysága összetevőinek vizsgálata Halassy Gábor*, Dr. Restás Ágoston**

Tűzoltási technikák műszaki és gazdasági hatékonysága összetevőinek vizsgálata Halassy Gábor*, Dr. Restás Ágoston** Tűzoltási technikák műszaki és gazdasági hatékonysága összetevőinek vizsgálata Halassy Gábor*, Dr. Restás Ágoston** *Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola H-1011 Budapest, Hungary

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HORT KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság FÜGGELÉK 1. SZ. FÜGGELÉK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDJE 2. SZ. FÜGGELÉK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA

Részletesebben

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály A parancsnoki/vezetői feladatok a műveletirányítási és az ügyeleti munka kapcsán előadás az alparancsnoki képzésen részt vevők

Részletesebben

A., MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

A., MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? A., MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A környezetében működő veszélyes ipari üzemről, A veszélyes tevékenységekről, a lehetséges súlyos

Részletesebben