Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal - a munkának tartalmaznia kell a villamos közműkiváltás teljes tervezését. - a kivitelező vállalja az illetékes áramszolgáltató (ELMŰ) irányába történő mindennemű ügyintézést (engedélyeztetések, szerződések, jegyzőkönyvek). Ezek aláírása, hitelesítése kizárólag a Semmelweis Egyetem,mint megbízó részéről történhet. - 1db 1000kVA-es zárt, olajszegény transzformátor ideiglenes telepítése ( transzformátort a kivitelezőtől megvásároljuk) időjárásálló tokozatban. - A telepített transzformátort az ELMŰ felé ideiglenes, építkezési energia biztosítása céljából telepítendő eszközként kerüljön bejelentésre, ELMŰ részére történő tulajdonátadás nélkül. - ELMŰ által engedélyezett 0,4Kv-on üzemelő háromfázisú fogyasztás mérés kiépítése. 0,4kv vill. szekrények kiépítése melyek tartalmazzák a kiinduló tápkábelek villamos védelmét ill. szakaszolhatóságát. - A transzformátortól 0,4kv-os tápkábel kiépítése az I.sz Sebészeti Klinika,, Fül-orr gégészeti Klinika, II.sz szülészetnél lévő Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, mosoda és a kazánház épületéhez, oly módon, hogy a kiinduló tápkábelek hossza a kiváltandó 2db 630Kva-es transzformátorokig ér,addig a pontig, hogy a transzformátorokból kikötött kábelekkel biztonságosan össze lehessen kötni úgy, hogy a tervben szereplő új épülethez legközelebb eső kábel is az épület alaphomlokzatához legalább 3m-re legyen. - A kábelek fektetése földben történik. - Az I.sz belgyógyászati Klinika 0,4Kv-os tápkábelének kiépítése az ideiglenes transzformátortól az épület főelosztójáig. - A kábel bekötése a főelosztóba. - II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2db 0,4kv-os tápkábel kiépítése úgy, hogy az egyik kábelt az 1000Kva-es a másik az 1600Kva-es transzformátorról kapja az energiát. - A 10kv-os kábelek átkötése az ideiglenes transzformátorba oly módon, hogy megkeresve a transzformátor és a 10kv kábelek közötti legrövidebb távolságot ott kötéspontot létrehozva és onnan a legrövidebb nyomvonalon bevezetni a transzformátorba. - A kiépített új hálózatot terhelési próbának kell alávetni erről jegyzőkönyvet kell készíteni.

32 - A kiépített új hálózatról, 0,4kv-os elosztókról, valamint az üzemen kívül helyezett vezetékszakaszokról érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a megrendelőnek átadni. - Mindennemű átkapcsolás, szakaszolás, feszültségmentesítés a megrendelővel egyeztetve, a közösen megállapított időpontban és időtartamig történhet. - A Kivitelező átterhelést követően az ELMŰ tulajdonát képező 2db 630kVA-es transzformátort (ELMŰVEL egyeztetve) elszállítja,ezt dokumentálja. - A transzformátor melletti épületrészben található 0,4kv - os elosztószekrényeket, fázisjavítóberendezést és egyéb egységeket lebontja és a megrendelő igénye szerint átadja ill. elszállítja. - A transzformátorépületet üresen, bontható állapotban adja át. - A tervben szereplő új épület alapterületén lévő térvilágítási oszlopok feszültségmentesítése úgy, hogy az alapterületen kívül eső térvilágítás tovább funkcionáljon. - A kivitelező betartja az idevonatkozó szabványokat: MSZ 2364 Erősáramú szabv. MSZ Erősáramú szabv.. BM35/1996 XII.29. Tűzvédelmi szabályzat - A kivitelező betartja a Semmelweis egyetem által előírt és az egyetem területén érvényben lévő közlekedési, tűzvédelmi, Polgári védelmi és vagyonvédelmi rendszabályokat. - a II. Szülészeti és Nőgyógyászati klinika és a II.Női ambulancia "D" épület közötti szakaszon egy forgalmi sáv szélességben a kábelfektetés út átfúrással vagy olyan más technológiával történhet,hogy fölötte lévő útburkolat gépjármű közlekedésre alkalmas maradjon."

33

34

35

36

37

38 ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás [X] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Postai cím: Üllői út 26. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1085 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Beleznai Gábor rektori tanácsadó Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [X] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [X] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

39 [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [X] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA [ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ] Regionális/helyi szintű [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK [ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [X] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [X] Egyéb : Felsőoktatás [X] Egészségügy I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [ ] Vasúti szolgáltatások [ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [ ] Kikötői tevékenységek [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése [ ] Repülőtéri tevékenységek [ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

40 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: villamos közműkiváltás II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) [X] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás megrendelés [ ] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [X] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Építési koncesszió [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) A teljesítés helye: 1085 Budapest, Üllői út 78 NUTS-kód: HU101 [ ] Szolgáltatási koncesszió II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk [ ] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul [ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul [ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) [ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma [ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY:

41 és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Villamos közműkiváltás Ajánlatkérő Budapest Üllői út 78 szám alatti telephelyén. Teljes tervezéssel, ELMŰ ügyintézéssel. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): [ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [X] nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték Villamos közműkiváltás Ajánlatkérő Budapest Üllői út 78 szám alatti telephelyén. Teljes tervezéssel, ELMŰ ügyintézéssel. Kiváltandó 2 db transzformátor és a kapcsolódó elektromos szerelvények elbontása 1 db 1000kVA-es transzformátor ideiglenes telepítése, 10kv-os kábelezés kiépítése, 0,4kvos vill. szekrények kiépítése, 0,4kv-os tápkábelezés kiépítése. Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [X] nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

42 (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 50(a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A kötbérköteles határidők nem teljesülése esetén, amennyiben az a Vállalkozónak felróható okok miatt következett be, Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 0,5 %-a. A késedelmi kötbér felső határa a teljes vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 15 %-a. A meghiúsulás esetén, a kötbér mértéke a vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 20 %-a. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: építési beruházások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -ban foglaltak szerint fizeti meg banki átutalással Vállalkozó részére, a számla kézhezvételétől számított alábbi határidőknek megfelelően: az alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak, a fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségének a rendelet szerint eleget tett, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -át és a 36/B -át maradéktalanul be kell tartani. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt (4)-(6) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően.

43 III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. Továbbá a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki évi XCIX. számú az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló törvény 6. -ban foglaltaknak nem tett eleget. Igazolási mód: A Kbt (1) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontja szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek a saját nyilatkozatával kell igazolnia, hogy a évi XCIX. törvény 6. -ban foglaltaknak eleget tett. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható a 310/2011. Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az az Ajánlattevő amely nem rendelkezik az előző három évre vonatkozóan átlagosan évente nettó 20 millió Ft közbeszerzés tárgyából származó árbevétellel. Az alkalmasság igazolható a 310/2011. Korm. rendelet 14. (8) bekezdése szerint is. Az előírt alkalmassági követelményeknek

44 a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Más szervezet erőforrásaira történő támaszkodás esetén a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható a 310/2011. Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító hirdetmény megküldésétől - visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles az öt év teljesítését figyelembe venni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az az Ajánlattevő amely nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény megküldésétől - visszafelé számított öt évben összesen legalább egy, legalább 10 kv-os kapacitású földkábel építés és hozzá kapcsolódó transzformátortelepítés tárgyú, összesen legalább nettó 20 millió Ft értékű referenciával Az alkalmasság igazolható a 310/2011. Korm. rendelet 17. (6) bekezdése szerint is. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Más szervezet erőforrásaira történő támaszkodás esetén a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

45 A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [X] nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [X] nem III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét [ ] igen [ ] nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: [ ] Nyílt [ ] Meghívásos [ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: [ ] Versenypárbeszéd [X] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: A Kbt (7) bekezdés a) alapján [ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: [ ] Nyílt [ ] Meghívásos [ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

46 [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [X] nem IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) [X] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY [ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [X] nem

47 (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) [ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) [ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: Időpont: 10:00 óra A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók [ ] Az EU bármely hivatalos nyelve [ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i): [ ] Egyéb: [X] Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap

48 IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: Időpont: 10:00 óra Hely: Semmelweis Beszerzési Kft tárgyalója Cím: 1091 Budapest, Üllői út 55. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [X] igen [ ] nem (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 62. (2) bekezdése szerint V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [X] nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: A tárgyalások tervezett menete: Ajánlatkérő a tárgyalási szakaszban szabadon tárgyal az ajánlattevővel a szerződés feltételeiről. Ajánlatkérő ajánlatevőkkel külön-külön tárgyal. Ajánlatkérő lehetőség szerint egy alkalommal kíván az adott Ajánlattevővel tárgyalni, de fenntartja magának a jogot szükség esetén több tárgyalás tartására. A tárgyalások az egyes Ajánlattevőkkel az ajánlatok beadásának sorrendjében történnek, amely sorrendről Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvben tájékoztatja ajánlattevőket. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérés szakmai feltételeit, az Ajánlattevők, pedig az ajánlatukat módosítani. Ajánlatkérő nem fogad el olyan módosítást, amely az Ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal ellentétes. A tárgyalások során az Ajánlattevő az Ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet. Több tárgyalás esetén a tárgyalási forduló(ka)t követően Ajánlatkérő írásban ismerteti összefoglalja a tárgyalás eredményeként létrejövő, az Ajánlat elbírálását befolyásoló módosításokat. Az adott tárgyalási nap végén Ajánlatkérő kitűzi a következő tárgyalási napot. A tárgyaláson az Ajánlattevőnek nyilatkozattételre jogosult képviselővel kell megjelennie. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó írásbeli dokumentumait teljes körűen magával kell hoznia a tárgyalás hatékonyságának szavatolása érdekében. A Kbt 92. (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő a tárgyalásokat akkor kívánja lezárni amikor a szerződéses feltételek mindkét fél számára elfogadhatóak, illetve az Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás Ajánlattevő számára elfogadható mértékben kerül meghatározásra. A tárgyalást követően az Ajánlatkérő jogosult írásban végső ajánlatot kérni Ajánlattevőktől.

49 Ajánlatkérő az Ajánlattevőket jelen felhívással a tárgyalásra meghívja. Az első tárgyalás tervezett időpontja: :00 órai kezdettel, helye: 1091 Budapest, Üllői út 55. V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [X] igen [ ] nem V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt (3) bekezdése alapján térítésmentesen bocsájtja Ajánlatkérő rendelkezésére. A dokumentáció átvehető személyesen a Semmelweis Beszerzési Kft irodájában (1091, Budapest, Üllői út 55.) munkanapokon óra között, az ajánlattétel utolsó napján óráig. Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus formában is rendelkezésre bocsájtja, mely a címre küldött üzenetben kérhető jelszó használatával letölthető a Semmelweis Beszerzési Kft honlapjáról. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:- V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: - V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak [X] igen [ ] nem Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2. Alkalmatlan az az Ajánlattevő amely nem rendelkezik az előző három évre vonatkozóan átlagosan évente nettó 20 millió Ft közbeszerzés tárgyából származó árbevétellel V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: - V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [X] nem V.4) Egyéb információk: 1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ban meghatározottak szerint biztosítja. 2. Ajánlattevő csatolja be az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldány másolati példányát. Érvénytelen az ajánlat, ha azt nem az arra jogosult személy írja alá. 3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjaira valamint a 55. (5)-(6) bekezdésére vonatkozóan. 4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdésre vonatkozóan 5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. (3) bekezdésre vonatkozóan 6. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva és minden oldalt szignálva, kötve vagy fűzve, zárt borítékban, a borítékon " AJÁNLAT Korányi Projekt Villamos közműkiváltás "

50 megjelöléssel, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. 7. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a január 1. napjától hatályos Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 8. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára érvényes összkockázati C.A.R. építés- és szerelésbiztosításról szóló szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, legalább a jelen villamos közműáthelyezés értékének összegét elérő mértékű/káresemény limit, fedezetet nyújtva, a szerződés teljes időtartama + 1 év időtartamra vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feltételeknek megfelelően a meglévő felelősségbiztosítás megkötését a szerződés teljes időtartama + 1 év időtartamra vonatkozóan. A megfelelő tartalmú és értékű felelősségbiztosítás megléte a szerződés hatálybalépésének feltétele. 9. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal. Az erről szóló nyilatkozatot ajánlatában csatolnia kell. 10. A szerződéskötés tervezett időpontja az összegezés megküldését követő 11. napon 10:00 óra, ha ez nem munkanap, akkor az azt követő munkanapon. Helye: 1091 Budapest, Üllői út Ajánlatkérő a leendő munkaterület megismerésére, az alábbi időpontban helyszíni bejárást biztosít. A találkozó időpontja: óra A találkozó helye: Budapest, VIII., kerület, Üllői út 78. II. sz. Nőgyógyászati Klinika Üllői út felőli főbejárata A bejárás alkalmával kérdésekre Ajánlatkérő nem válaszol. A bejáráson a munka kivitelezésével kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag a bejárás végeztével, írásban lehet feltenni és eljuttatni Ajánlatkérő részére (elektronikusan vagy faxon), aki ezt követően a beérkezett kérdésekre folyamatosan, ésszerű időben, írásban válaszol. Az eljárás folyamán feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat Ajánlatkérő minden ajánlattevőnek átadja elektronikusan. A helyszíni bejárásról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek melléklete a jelenléti ív, melyet minden jelen lévőnek aláírásával kell ellátnia. 12. Ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet abban az esetben, ha el nem bírált cégmódosítás van folyamatban, csatolja a változás bejelentési kérelem eredeti vagy közjegyzővel hitelesített másolati példányát. 13. Ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet csatolja be az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldány másolati példányát. Érvénytelen az ajánlat, ha azt nem az arra jogosult személy írja alá. V.5) E FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA:

51 A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft Postai cím: Üllői út 55. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1091 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Semmelweis Beszerzési Kft Telefon: Fax: Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft Postai cím: Üllői út 55. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1091 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Semmelweis Beszerzési Kft Telefon: Fax: Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft Postai cím: Üllői út 55.

52 Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1091 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Semmelweis Beszerzési Kft Telefon: Fax: Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft

53 AJÁNLATKÉRŐ: SEMMELWEIS EGYETEM 1085 Budapest, Üllői út 26. A J Á N L A T T É T E L I DOKUMENTÁCIÓ Semmelweis Egyetem Villamos közműkiváltás 1

54 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 3 2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 5 3. AZ AJÁNLATOK BONTÁSÁNAK SZABÁLYAI 9 4. AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA ÚTMUTATÓK IRATMINTÁK 12 2

55 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1 A Semmelweis Egyetem továbbiakban Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény alapján a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a Semmelweis Egyetem Villamos közműkiváltás kivitelezése tárgyban. 1.2 Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ban meghatározottak szerint biztosítja. 1.3 Az okiratokat a Kbt. 36. (3) bekezdése szerinti formátumban kell benyújtani. 1.4 Ajánlattevők további információért, kizárólag írásban az alábbi címhez fordulhatnak: Címzett: Semmelweis Beszerzési Kft. Cím: 1091 Budapest Üllői út 55., I emelet. Telefon: Telefax: cím: Honlap: 1.5 Az Ajánlati Dokumentáció átvétele az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. 1.6 Az ajánlattétel költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezen költségekkel kapcsolatban az eljárás lefolyásának eredményétől függetlenül. 1.7 Az Ajánlati Dokumentációban kért információ benyújtásáért az Ajánlattevő felel. Nem kielégítő információ következménye az Ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. 1.8 Helyszíni bejárás: 1) Ajánlatkérő a leendő munkaterület megismerésére, az alábbi időpontban helyszíni bejárást biztosít. A találkozó időpontja: óra A találkozó helye: Budapest, VIII., kerület, Üllői út 78. II. sz. Nőgyógyászati Klinika Üllői út felőli főbejárata A bejárás alkalmával kérdésekre Ajánlatkérő nem válaszol. A bejáráson a munka kivitelezésével kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag a bejárás végeztével, írásban lehet feltenni és eljuttatni Ajánlatkérő részére (elektronikusan vagy faxon), aki ezt követően a beérkezett kérdésekre folyamatosan, ésszerű időben, írásban válaszol. Az eljárás folyamán feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat Ajánlatkérő minden ajánlattevőnek átadja elektronikusan. A helyszíni bejárásról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek melléklete a jelenléti ív, melyet minden jelen lévőnek aláírásával kell ellátnia. 1.9 Ajánlati dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás nyújtása: A Kbt. 45. értelmében az Ajánlattevő a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében az 3

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi Intézet 1 D O K U M E N T Á C I Ó az Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest Alkotás u. 48. Általános egyszerű eljárás keretében meghirdetett ajánlati felhívásához K.É. 4415/2011. - az ajánlatkérő intézmény

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben