BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941"

Átírás

1 ÉS LEVELEZESE

2

3 BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992

4 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács Mária Készült az Illyés Gyula Irodalmi Alapirány (Szekszárd), Ozora Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Simontornya Község Önkormányzata és Szekszárd Város Önkormányzata támogatásával Takács Mária, 1992 ISBN Kiadta: Tolna Megyei Könyvtár, Szekszárd Felelős kiadó: Elekes Eduárdné Borító és tipográfia: Kun Edit Kiadványszerkesztés: Orbán György és Gacsályi József Készült Hermann Frigyes nyomdájában, Szekszárdon

5 BEVEZETŐ Nézd szabad röppenésit! S várj sorodra. Míg élsz irt, ne bánd, hogy szód nem értik: felelhetsz majd - halottan! Kifarag mint a szobrot a szorgos csönd; és földob: ott álld a harcot, - mozdulatlan!" (Illyés Gyula: Babits halálakor) Babits Mihály ( ) és Illyés Gyula ( ) levelezése a Nyugat folyóirat szellemi életének jelentős kísérő dokumentuma. A magyar költészet két nemzedékének vezéregyéniségét ugyanaz a föld táplálta, s mindketten igaz értékekkel ajándékozták meg az irodalmat. Vannak emberek, akiknek az életében kitörölhetetlen nyomokat hagy a szülőföld, a gyermekkor vidéke, az első eszmélések helye. A Dunántúl két nagy szülöttét ugyanaz a szűkebb haza adta, a tolnai táj, nevezetesen Szekszárd és Rácegres. Az emlékanyag vissza-visszatérő ihletője volt költészetüknek, prózájuknak, elkísérte őket szinte egész életükön át. Babits így szólítja meg a várost, ahol gyermekkorában oly sok gondtalan napot töltött:,jűt elhagytam: szülőhelyem! s kijöttél mindenütt velem: ég! küldj egy madarat!" (Szekszárd, 1915 nyarán) Kötődéséről a szülői házhoz - ahova mindig visszavágyott - szívesen beszélt: Meglehetős régóta távol voltam Szekszárdtól. Sajnálom, hogy csak kis ideig lehettem otthon, édesanyám ma is ott lakik Sajnos csak ritkán mehetek haza. De roppant erősen össze vagyok nőve Szekszárddal. Minden embernek van egy vidéke, ahol nagyon otthon érzi magát. Számomra Szekszárd ez az otthoni táj. Sok helyen szerepeltettem müveimben és még folyton táplálkozom élményeimből, melyeket otthon nyertem, "(t) Illyés Gyula ugyanerről a vidékről így vall: iyahol a Balatonból csordogáló Sióhoz hirtelen szegődik északról a Sárvíz, de mégsem ömlik bele, hanem egy vármegye hosszán fél-másfél kilométernyi távolságban mellette ballag, szinte

6 kart-karban, kacérkodón át-átkacsintva, mint az andalgó szerelmesek - én ott vagyok honn, az az én világom. A két folyónak egy ágya van, hatalmas, termékeny, széles, mondhatnám családi kettős ágya. Kétoldalt enyhe lankák és szelíd dombok díszével, amelynek látképe, mintha festve volna, ugyancsak egy békés, derűs otthon falára. Fent Sárrét, lent Sárköz - ahol majdnem minden falu neve Sár-ral kezdődik - ez az én vidékem. "(2) Közös ugyan a két halhatatlan költő szülőföldje, ám mégis különbözőképpen látták. Babits egy jómódú polgárcsalád gyermeke, büszke nemesi származására, családi indíttatására, amely meghatározta műveltségét. Illyés pusztán született, uradalmi kovács harmadik gyermekeként. A számadójuhász és bognár nagyszülők meséi, elbeszélései gazdagították képzeletét. A kiterjedt nagy család, a rokoni szálak a pusztát elhagyva is biztonságot nyújtottak a kezdő költőnek. Kötődését egész életében megőrizte, nemcsak a tájhoz, hanem az atyafisághoz is. Régen elkerültem a szülőföldemről, tán sose térek vissza, de úgy gondolok rá, ahogy a Duna gondolhat a Fekete-erdőre: semmi se volnék nélküle. "(S) A gyermekkor más-más minőségű élményeit sokszor megfogalmazták, s emlékeikben nemcsak szépség, boldogság, öröm, hanem fájdalom is van. Ez a korszak azonban megismételhetetlen. A fájdalom ellenére is az örökre elveszett, feledhetetlen pillanatok raktározódnak el, szépülnek meg és furcsa, alig kifejezhető érzésekként élnek tovább. Első találkozásukkor - a Munkácsy Mihály utcai gimnázium folyosóján - a negyedikes kisdiák képeket nézegetett. Babits tanár úr az érettségizők nyugalmát védte, s türelmetlenül elzavarta a megszeppent, jó szándékú diákot, Illyést.(4) Az igazi megismerkedés éve Babits ekkor már elismert költő és szerkesztő volt. Illyés életében nem csak a Babitscsal való találkozás nagy jelentőségű; ettől az időponttól kezdett publikálni a Nyugat című folyóiratban is. Ebben az évben kilenc alkalommal közölték írásait, és megjelent első verseskötete, a Nehéz föld - szintén a Nyugat kiadásában. Babits 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátora, rövid időn belül pedig a Nyugat társszerkesztője. Feleségével, Tanner Ilonával az esztergomi Előhegyen 1923-ban vásárolt telken már felépítették nyaralójukat, amely később a művészeti és az irodalmi élet fellegvára lett. Ugyanebben az időben felvetődött a szekszárdi szőlő megvételének gondolata is - írta Török Sophie naplójában de mégis a Budapesthez közeli Esztergom mellett döntöttek. A tényleges megismerkedés 1928 elején, egy esős hétfői délután kezdődött. Illyés József Attila és Erdélyi József kíséretében tett először látogatást Babitsék Reviczky utcai lakásán, ahol heti egy alkalommal összegyűltek a Nyugat ifjú szerzői. Mivel Illyés még nem volt tagja, meghívottja ezeknek az összejöveteleknek, József Attila feladata volt őt személyesen bemutatni és a társaságba bevezetni. Illyés ugyan megjelent a megbeszélt találkozóhelyen - Babits laká-

7 sához legközelebb eső utcasarkon, kél grófi palota között "(5) de elfoglaltságára hivatkozva ki akarta menteni magát. József Attila nem fogadta el a mentege - tődző Illyés érveit, karon fogta:,jlljössz, ha csak öt percre is "(6). S ez volt az első személyes találkozás, amelyet azután számtalan követett. Mindkettőjük életében meghatározó az 1919-es év, a Tanácsköztársaság győzelme, majd bukása. Babits Mihály professzori kinevezését érvénytelenítették, nem volt nyugdíja, a Petőfi Irodalmi Társaság kizárta tagjai sorából. Még a család egyes tagjai sem kegyelmeztek. Egyik nagybátyja visszaküldte a költőtől karácsonyra kapott ajándékkönyvet. A Babits-ellenes hangulatot szülővárosában a Halálfiai című regény megjelenése váltotta ki. Szekszárdon többen felismerni vélték a regényben szereplő családtagjaikat. A várost és polgárait bemutató könyvben a főhősök nevét megváltoztatta, de a mellékszereplők azonosíthatók, névváltoztatás nélkül szerepeltek. Talán ezért sohasem fogadták rangjához, az irodalomban kivívott hírnevéhez méltóan, pedig egész életében az otthoniaknak akart bizonyítani. Babitsné Török Sophie írta férjéről: Ha nem is mondta, tudtam, titokban diákos szorongással e&'szer majd nehezen lelkesedő szülővárosa büszke legyen rá." várta, hogy Babits,.fzámára az országot Tolna jelentette. Ha volt érvényesülési vágya, eg) 1 volt: hogy Szekszárdon tartsák valakinek".p) Bizonyítja ezt Hazám című verse is. Illyés 1921-ben Párizsba emigrált, hogy a fenyegető letartóztatást és retorziót elkerülje. Részt vett ugyanis a Menczer-csoport munkájában, s amikor a csoport tagjainak nagy részét a rendőrség - besúgás alapján - letartóztatta, úgy döntött, külföldre megy. Bécs és Berlin után Párizsban, munkások között élt, közben a Sorbonne hallgatója volt. Itt ismerkedett meg a francia avantgárd művészettel. Négy év után, 1926-ban tért haza Magyarországra november 16-án a Babits Mihály, Gellért Oszkár, Osvát Ernő által szerkesztett Nyugat című lap Füst Milán figyelemfelkeltő levelére közölni kezdte Illyés cikkeit, verseit, kritikai írásait. Babits december l-jétől - Osvát Ernő öngyilkossága után - a Nyugatol Móricz Zsigmonddal közösen szerkesztette, majd Móricz kiválását követően, 1934-től mindinkább a fiatal írónemzedékre támaszkodott, s leginkább Illyésre számíthatott. Egyre több feladattal bízta meg, bevonta a folyóirat szerkesztésébe, s ettől az időszaktól még szorosabb kapcsolatba kerültek. A kezdeti tartózkodó magatartás oldódott, jobban megismerték egymást, munkatársak lettek. A fiatal Illyést fiúi tisztelet, szeretet is kötötte Babitshoz, ám nem követte vakon tanítómesterét. Voltak köztük nézeteltérések, viták is. Ezek sosem eredményeztek haragot, legfeljebb visszafogottságot. Nem nehezteltek egymásra, a véleménykülönbségek

8 a nagy egyéniségeket inkább önvizsgálatra, saját igazuk" felülbírálatára késztették- Eltérő nézőpontjuk egyik bizonyítéka Babits Németh Lászlóról írt Pajzzsal és dárdával (8) című tanulmánya, amellyel Illyés messzemenőkig nem értett egyet. Szópárbajok tárgyát képezte többek között a Nyugat és a Válasz folyóirat rivalizálása is. Erről a kiábrándító vitáról írt Illyés 1935 februári naplójegyzetében és visszatért erre naplójában április 26-án. Illyés igen nehéz helyzetben volt: Unom ezt a féltékenykedő klikk lelkületet ".(9) Az idősebb generációhoz tartozó Babitsot nem akarta megsérteni, kortársa pedig Németh volt, akivel kölcsönösen szerették és tisztelték egymást. Ugyanakkor kíváncsi volt a sokat megélt szerkesztő - Babits - véleményére, verseit felolvasta neki és tanácsát kérte ben a Három öreg délelőtt befejezett kéziratát azon nyomban, még aznap délután Babitsnak olvasta fel először és szerényen várta a bírálatot. Kölcsönösen figyelemmel kísérték egymás publikációit. Illyés Gyula ban írt először a főszerkesztő Babitsról a Nyugatban, ugyanitt Babits 1932-ben méltatta - szintén először - az ifjú költő munkásságát. A visszafogottság, tisztelet és nagyrabecsülés a levelekben szinte folyamatosan baráti, néhol tréfás élcelődéssé oldódott. Az első levelekben még teljesen hivatalos a szerző és a szerkesztő közötti ügyintézés, semmi magánjellegű közlés nem volt. Ahogy egyre jobban megismerték egymást, kapcsolatuk bensőségesebbé, fesztelenebbé vált Illyés Babitsról nyilatkozva a nagy költő egyéniségét is megismertette az olvasókkal. Ahogy mondta, Babits nem volt barátkozó természetű, de közösségbe, bandába vágyott", együtt szolgálni az ügyet", s akik közel álltak hozzá, azokért tűzbe tette a kezét, anyagi áldozatokat vállalt, veszélyben kérés nélkül segített, de erről később nem beszélt. Óriási érték volt, s alig merem kimondani azt, hogy mennyire gyámoltalan ember. Azért is éreztem szükségét annak, hogy mellé álljak. "(to) Őszintén liberális rendkívüli elme, a bíró fia, benne élt a hegeli filozófiában, csak embereket látott, képtelen volt elfogadni, hogy társadalmi osztályok vannak. "(ii),ßabits a magyar irodalomnak a XX. századi Európához eddig legközelebb álló szelleme. Magányos volt. Nem volt barátja. En sem voltam az. Sose tudtam megmondani neki, mit gondolok róla, mennyire szeretem. "(iz> Babits magányosságáról - ami egész életén át elkísérte ben így írt az Egy szomorú vm-ében:,nekem nem volt barátom, tőlem mindenki fut, társaim elkerültek, mint idegen fiút". Ahogy minden embernél, egyéni kapcsolatnál, Babitsnál és Illyésnél is jelen volt az otthon, a családi háttér, s ott voltak a neves vagy névtelen, ám semmiképpen sem elhanyagolható segítőtársak.

9 Babits január 15-én - a család nagy megdöbbenésére - feleségül vette Tanner Donát(13)- A szekszárdi bemutatkozó látogatás csak az ifjú asszonyban hagyott mély nyomokat; a család ellenállása, tartózkodása megmaradt. A Török Sophie néven ismertté vált Babitsné (Babits Ilonka) sajátos hangulatot tudott maga körül kialakítani. Vendégszeretete, férje kedvét kereső önfeláldozása özv. Babits Mihályné szívét is meglágyította. Babits, aki eddig tartózkodó volt édesanyjával szemben, most feloldódott, s a mindig szeretetteljes Cenci néni mellett - feleségének köszönhetően - lelkiekben is közelebb került hozzá. Illyés sikertelen házassága Juvancz Irmával (1931), amelyet a bíróság 1937 őszén törvényesen felbontott, a Babitsékkal elmélyülő kapcsolat időszakának kezdetére'esett. A levélváltások - Babits és Illyés barátságán túl - a feleségek, illetve a két házaspár között kialakult közvetlen viszonyt is dokumentálják. A levelezés lényeges mind a három író életsorsának, életrajzának részletes megismerése szempontjából, s nemcsak a kutatók, hanem az irodalomszerető olvasók számára is fontos, hiszen vallomásértékú és hiteles. Szoros kötődésükön kívül mélyebben megismerhetjük magánéletük, környezetük, munkájuk megannyi gondját, örömét is. Megtudhatjuk, hogyan szórakoztak, mi volt legkedvesebb időtöltésük, szenvedélyük, de betegségeik őszinte megnyilvánulásainak is tanúi lehetünk. A levelezést Babitsék részéről főleg felesége vállalta: mert Mihály kissé ideges (talán ismeri nagy ellenszenvét a levélírás ellen), s képtelen kimerítőbben írni "(14) Babits ugyanerről Szilasi Vilmosnak így írt: Redves Vilikém, megbocsátasz ugye, hogy csak így pár sorral toldom meg a feleségem levelét. Tudod ugye, mindig milyen lehetetlenül rossz levélíró voltam. S kivált, ha dolgozom, majdnem képtelen vagyok bármi mást írni. "(15) Mindkét hagyaték levélanyaga (Babitsé közel nyolcezer - Illyésé még nincs számba véve, de hasonló nagyságrendű) mennyiségben és minőségben is felér egy életrajzi regény több kötetével. Kettejük levelezése az 1929 és 1941 közötti időszakot öleli fel. Babits Mihály és felesége leveleit Illyés Gyula hagyatékában a család őrzi az író lakásán. Illyés Gyula Babitshoz írott levelei az Országos Széchényi Könyvtár Babits-archívumában találhatók. A leveleket időrendben, szöveghűen, keltezésük kronológiájában közöljük, a kikövetkeztetett dátumokat, évszámokat szögletes zárójelbe tettük. A most közzétett Babits-levelek először jelennek meg. Van olyan időszak, amikor ritkult a levelezés. Ez nem jelentette azt, hogy kapcsolatuk megszakadt, sőt, ellenkezőleg: a telefon, illene a rendszeres találkozások feleslegessé tették az írásbani érintkezést.

10 Ennek bizonyítéka Török Sophie naptárának kivonatos melléklete, ahonnan 1929-től 1943-ig csak azokat a napokat jegyzeteltem ki, amikor a bejegyzés alapján Babits és Illyés egymással vagy feleségeikkel egy társaságban, illetve kettesben találkozott A levelek közreadásának aktualitását növeli Babits halálának elmúlt évi fél évszázados és Illyés Gyula születésének 90. évfordulója (1992). Kutatómunkám alapjául nagyrészt az Illyés-család birtokában lévő dokumentumok szolgáltak. Köszönöm Illyés Gyulánénak és Illyés Máriának, hogy a tulajdonukban lévő Babits-kéziratokat, a kötethez szükséges adatokat rendelkezésemre bocsátották. JEGYZETEK; 1. Gál István: Interjú Babits Mihállyal,Tolnamegyei Újság február Illyés Gyula: Puszták népe, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 2. fejezet, 23. p. 3. Illyés Gyula: Naplójegyzetek, év ( p.). 4. Gara László: Az ismeretlen Illyés, 15. p. 5.Uo. 6.Uo. 7. Ordas Iván: Tolnai tájak, tolnai emberek. Szekszárd, Tolna Megyei Könyvtár 5. p. Beszélgetés Illyés Gyulával 8. Laczkó Miklós: Szerep és mű. Bp., Gondolat. 9. Illyés Gyula: Naplójegyzetek, év ( és 75. p.). 10. Kézirattöredék, valószínűleg egy újságnyilatkozat vázlata (Illyés-hagyaték). 11. Illyés Gyula: rádiónyilatkozata - elhangzott: július augusztus 5. között (Fodor Ilona: Puszták népe írásban, zenében, szabadon). 12. Ua. mint a 6. sz. jegyzet 6. p. 13. Pók Lajos: Babits Mihály, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 98. p. 14. Gál István: Babits-Szilasi levelezés, 216. p. 55. sz. levél jegyzete. 15. Gál István: Babits-Szilasi levelezés, 50. p. 45. sz. levél.

11 BABITS - ILLYÉS LEVELEZÉS

12

13

14

15 BABITS ILONKA - ILLYÉS GYULÁNAK Illyés Gyula úrnak Czecze Fejér m. özv. Kállay Lajosné címén [1929. szeptember 3.] Kedves Illyés Gyula! Nagyon sajnálom B.(\) ár. előtt tett spontán felkiáltásomat - hogy vájjon Illyés Gyula megkapta-e a könyvemet,p> mert nem köszönte meg" - és igazán nagyon rosszul esik, hogy akaratlanul is egy olyan udvariasságra kényszerítettem, amit Maga eredetileg nem tartott szükségesnek Talán elhiszi hogy én a világén sem akarnék Magának illemi" dolgokban tanácsot adni, és nem is a köszönés" érdekelt, hanem, hogy megkapta-e? S az én tapasztalataim szerint szokás megköszönni még egy képeslapot is, ha szívesen fogadtuk, s nem valami érdektelen közömbös ember küldte. S ebben csak megerősített, hogy könyvemet Magán kívül mindenki megköszönte", vagy mondjuk igy: értesített róla, hogs' megkapta. Mindez persze csak szokás és nem illemkérdés - és én nag}<on szégyenlem hogy olyan korlátoltnak képzel engem, aki szigorúan számontartja a kijáró köszönéseket. - A kritikára vonatkozólag én jobban örülnék, ha véleményét levélben megírja vagy elmondja, mintha leközli De ha bármit is szeretne az Erdélyi Helikonban leadni, Mihály szívesen közvetítené azt a dolgot, ha így kellemesebb Magának, mint ismeretlenül hozzájuk fordulni (Utólag veszem észre, hogy megint félreérthetne: én természetesen nem azért szeretném ha inkább levélben közölné velem véleményét, mint kritikában - mert nem tartom sokra a Maga kritikáját, hanem mert általában nem szeretem a nyilvánosságot.) Mi még kb. 2 hétig vagyunk itt Esztergomban, ha tudna időt szakítani, igazán nagyon örülnénk látogatásának 2-3 nappal előbb irjon egy lapot, mikor jöhetne, a vasútnál várni fogjuk A vonat reggel 8-kor indúl - Remélem, hogy ki fog békülni velem! igazán boldog volnék ha jó véleménnyel volna rólam. A viszontlátásig barátsággal köszönti Babits Ilonka

16 JEGYZETEK: K: Illyés-hagyaték, 2 fólió (rektó, verso) 158x209 mm, fehér levélpapíron autográf lila tintaírás. 1. Bäsch Loránd (1885. márc márc. 30.) ügyvéd, irodalomtörténeti író. Baumgarten Ferenc kívánsága szerint a Baumgarten Alapítvány (jogi) kurátora. Irodalmi munkássága fóleg Babits Mihály életművével volt kapcsolatos. 2. Az 1929-ben megjelent verseskötet címe: Asszony a karosszékben", sajnos Illyés Gyula könyvtárában nincs meg ez a könyv. A többszöri költözésnél elveszett, vagy válásukkor elsó feleségénél maradt. 2 ILLYÉS GYULA - [BABITS MIHÁLYNÉNAK] Kedves Nagyságos Asszony, Czecze, szeptember 6. Pestre irok, nem tudom esztergomi címűket s igy nem tudom azt sem, mikor kapja meg ezt a levelet. De a lelkiismeretemen szeretnék könnyíteni s ezért sietek mindenképpen írni! Könyvét (i) még annak idején megkaptam és nagyon szépen köszönöm. Bocsánatát kérem, hogy csak most köszönöm meg de - meg\>allom - nem tudtam, hogy ezt illik megköszönni, egyrészt nekem más volt a tapasztalatom, másrészt reméltem, hogy fogom Pesten látni s lesz alkalmam beszélni róla. Bäsch doktor (Z) szavai után (ne tessék neki szólni erről) ébredtem fel és szégyenítem el magam. Bocsánatot kérek és ismét köszönöm így most már némikép megszabadulva a nyomástól, meg merem mondani, hogy a könyv igen tetszett nekem, csináltam jegyzeteket is a versek olvasása közben eg}\ szokásom szerint, a magam számára elgondolandó kritikához. Gondoltam arra, hogy ezt le is írom, de milyen lapnál lehetne közöltetni? Nekem csak a Nyugathoz vannak összeköttetéseim, ott pedig már irtak a könyvről. Az Erdélyi Helikon még szabad? Ott engem nem ismernek s nem tudom, hogy fogadnának(3). A véleményem mindenesetre meg van s ezt élőszóval is közölhetem, végszükségben, s ez a legfontosabb, ha önt érdekli

17

18

19 JEGYZETEK: Én még körülbelül másfél hétig leszek itt Czeczén, a nagyanyámnál^), ahol igen jól érzem magam. Amit Önöknek is kívánok. Mindkettőjüket szeretettel üdvözlöm, őszinte híve Illyés Gyula özv. Kállay Lajosnénál Czecze (fejér vm.) K; OSZK Kézirattára Fond, III/623/1. 2 fólió (rektó, verso) 167x208 mm, sárguló levélpapíron autográf lila tintaírás. 1. Ld. 1. sz. levél 2. jegyzete. 2. Ld. 1. sz. levél 1. jegyzete. 3. Az Erdélyi Helikon ( ig): az Erdélyi Szépmfves Céh folyóirata, Romániában, Kolozsváron jelent meg. Törők Sophie verseskötetéről Illyés nem írt kritikát az Erdélyi Helikonban. Illyés Gyulának a III. évfolyam 1. kötetében ( szám) jelent meg az első bemutatkozó írása Fiatal magyarok - Vallomások és vélemények a magyar irodalom hivatásáról" címmel. 4. Anyai nagyanyjánál, Kállay Lajosnénál (sz: Uitz Anna), aki óta volt özvegy és egyedül élt a családi házban. Illyés gyakran látogatta, de nemcsak őt, hanem a cecei rokonokat is, főleg nagybátyját, Kállay Lajos református kántortanítót, gyermekkori példaképét. 3. ILLYÉS GYULA - [BABITS MIHÁLYNÉNAK] Kedves Nagyságos Asszony, most már igazán nagyon szégyenlem magam faragatlanságom miatt. En csak ép elkövetett hibámért akartam bocsánatát kérni Megérdemlettem, hogy megmossa a fejem. De szót sem szólok többet, nehogy ismét elkövessek valami ostobaságot. Mindenben teljesen igaza van, bújok a föld alá s magamra veszek minden penitenciát. Szíves meghívásukat(\) igen köszönöm, sajnos nem lesz módomban kimenni Esztergomba. Innen ugyanis holnap Bálaszékre s onnan Dombóvárra(Z) utazom, ott leszek apámnál pár napig szabadságom lejártáig. Pestre visszatérve pedig már hivatalba (3) kell járnom. Ép ezért könyvéről(4) sem tudok most igy kutyafuttában irni Nekem igen tetszett, a részletek megindoklásához azonban gondolkodási idő szükséges. Fogok gondolkodni, s az eredménnyel majd jelentkezem.

20 Csak a feloldozását nyerjem el! Fogadom, hogy ezentúl példás életet élek! amennyire már egy ilyen medvének sikerülhet. Mindkettejüket őszinte szeretettel üdvözlöm, hive Illyés Gyula Czecze, szept. 15. JEGYZETEK: K: OSZK Kézirattára Fond III/623/2. 2 fólió (mindkét fólió rektóján), 167x208 mm, sárguló levélpapíron autográf tintaírás. 1. Ld. 1. sz. levél. 2. Illyés Gyula édesapja Dombóvár mellett (Tüskepusztán) szolgált, a Dőry-féle bérleten volt uradalmi főgépész ben már betegeskedett ülés János 1916-tól itt élt egyedül, az első időszakban kényelmesen, de betegsége kezdetétől anyagi gondokkal és elhagyatottan. Fia többszöri látogatása sem tudta felvidítani. 3. Phönix Életbiztosító Társaság (Bp.,V., Nádor u. 9.). 4. Ld. 1. sz. levél 2. sz. jegyzete. 4. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK Kedves Mihály, elküldöm a verset(í), amelyet már mutattam neked; azzal a kéréssel, hogy - amennyiben megfelelőnek ítéled - szíveskedjél a Nyugatban közöltetni A Nagyságos Asszonnyal egyetemben szívélyesen üdvözöllek, őszinte híved Illyés Gyula [Budapest], december 5. JEGYZETEK K: OSZK Kézirattára, Fond II1/620A. I fólió (rektó), 208x168 mm, fehér levélpapíron, autográf fekete tintaírás. Rongált. 1. A vers címe: Szerelem" (Féltve ölellek át, alvó meleg jövő...). Megjelent a Nyugat december 16-ai számában.

21 ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK [Budapest] január 1. Kedves Mihály, öt küldöm a Rubin Lászlóm novelláiról írt figyelőt. Igen szeretném, ha a legközelebbi számban megjelenhetne, amint mondottad. Azután ugyanis szeretnék én is írni pár sort Berda Q) könyvéről, mert igen nem helyeslem Németh László álláspontját véle szemben(4). Tán a Disputa"rovatban lehetne erről írni kritika egy kritikáról" alcimmel Mindenesetre én meg fogom imi, elküldöm neked, s te majd meglátod, mit lehet vele kezdeni(5). A nagyságos asszonnyal együtt szívélyesen üdvözöllek Illyés Gyula VI. Lehel u. 26. III. JEGYZETEK K: OSZK Kézirattára, Fond III/620/2. 1 fólió (rektó), 210x170 mm, fehér levélpapíron autográf fakófekete tintaírás. A rektón Babits Mihály autográf ceruzaírásával "VI. Lehel u. 26. III." 1. Rubin László ( ) ügyvéd. Alapítótagja volt a Galilei-körnek. Tanulmányai jelentek meg a Századunk és a Szabad-gondolat című folyóiratokban. 2. A tizenkét Júdás" - Rubin László novellái - Genius-kiadás. Illyés figyelője megjelent a Nyugat január 16-ai számában. 3. Berda József ( ) József Attila-díjas költő. Munkáskörayezetből indult, főleg a lét hétköznapi örömeiről írt szabadverseket tól a Nyugat, a Széphalom és az Est munkatársa ben Baumgarten-díjat kapott. 4. Németh László a Nyugat Irodalmi Figyelő rovatának január 16-ai számában ín kritikát Öröm" - Berda József versei - Genius-kiadás. 5. Illyés ígért kritikája Berda József könyvéről nem jelent meg a Nyugatban. 6. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK Kedves Mihály, itt küldök egy vers-ciklust(i), illeme annak első részét. Magamnak is igen sok kifogásom van ellene. Elküldöm mégis úgy, ahogy van s

22 reád bizom, tégy véle azt, amit jónak látsz. "Tűzbe felét - ha kell - s újra felét.." Igen örülnék, ha megírnád róla véleményedet. A könyvekről még a héten megfogom írni a figyelőket (Z). Arról az orosz regényről, melyet emiitettem neked, már meg is inam (3). Kedves Mihály, én igen nagy örömmel kimennék hozzátok Most vasárnaphoz egy hétre lenne is időm rá. írjad meg, megfelelő-e ez és hogyan kell mennem. Ha most más is menne, úgy én Bäsch doktorral(\) Péter-Pálkor mennék. Mindnyájotokat szeretettel üdvözöllek Illyés Gyula Phönix Életbiztosító Társaság V. Nádor u június 3. Kérlek, ha a vers nem használható, azért őrizzed meg a kéziratot számomra. JEGYZETEK; K OSZK Kézirattára, Fond III/619/2. 1 fólió (rektó), 212x170 mm, sárguló levélpapíron autográf fekete tintaírás. A reklón Babits Mihály autográf ceruzaírásával Phönix Életbiztosító Társaság V. Nádor u. 9." 1. A versek íme az én népem" címmel jelentek meg a Nyugat augusztusi számában. Kötetben: a Saijúrendek" (1930), az Összegyűjtött versek" I. kötetének Függelékében (1977). 2. A figyelők: - Mosolygó napkelet - Kunos Ignác könyve, - Áhítat - Tamási György versei. A kritikák a Nyugat júliusi számában jelentek meg Illyés tollából. 3. Az orosz regény: A Taraszov - Rodianov: Csokoládé című regénye, Katona Fedor fordítása, a Monde" folyóirat kiadása, Páris. A figyelő megjelent ugyanakkor. 4. Ld. 1. sz. levél 1. jegyzete. 7. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK Kedves Mihály, VI. 5. Ilonkával együtt szeretettel üdvözöllek, őszinte híved Illyés Gyula

23

24

25 JEGYZET: K: OSZK Kézirattára, Fond III/619A. 1 fólió (rektó), 212*170 mm, sárguló levélpapíron autográf fekete tintaírás. a ILLYÉS GYULA - BABITS MIHÁLYNAK Nagyságos Babits Mihály szerkesztő úrnak Esztergom Elóhegy [Budapest, június 11.] Kedves Mihály, igen köszönöm szívességieket. Vasárnap reggel vonatra ülök, de kedves Mihály semmi esetre se fáraszd magad azzal, hogy ebben a melegben kijöjj az állomásra. Meg foglak én benneteket egyedül is találni, vagyok olyan ügyes. Komolyan kérlek, hogy ne várj a vonatnál! A kapunál várjál egy nagy pohár vízzel Ilonkával együtt szeretettel üdvözöllek Illyés Gyula JEGYZET: K OSZK Kézirattára, Fond II1/620/3. Levelezőlap (rektó, verso), 105x148 mm, autográf fekete tintaírás.

26 ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNÉNAK, [BABITS] MIHÁLYNAK [Budapest, június 15. után] Kedves Ilonka, Kedves Mihály, igen köszönöm a fényképet. Igazán kedves együttes. Arra a gyönyörű dalai-láma-fejre tekinn'e, amely az én ismerős ingemből bámul a világba csak az vigasztal, hogy Mihály helyén viszont egy üstfoltozó cigány kesereg. így tehát még van reménységem külsőmet illetőleg. De vajh' kit ábrázol az a spiritiszta jelenés, aki bal oldalamról készül ellebbenni? - A meghívást igen köszönöm, de hisz még, jóformán, az előbbi vendéglátást sem köszöntem meg! Most nézem ismét a fényképet, s látom, hogy a kifürkészhetetlen isteni véletlen Ilonkának vállára on a szépségkirálynők szallagját vetette. Őszinte hódolatom! Ismét köszönöm a kedves vendéglátást - a legnagyobb örömmel ismételném meg egy későbbi alkalommal - és, Kedves Ilonka, kezét csókolom, kedves Mihály szeretettel üdvözöllek, őszinte hived Illyés Gyula A Komjathyné(\) készítette kép sem sikerült? Igen örülnék, ha abból is kaphatnék egy másolatot JEGYZET: K. OSZK Kézirattára, Fond 111/620/38. 2 fólió (rektó), 210x170 mm, sárguló levélpapíron autográf fekete tintaírás. 1. Komjáthyné = Komjáthy Aladár ( ) felesége. A költő és természettudós Babits legkedvesebb tanítványa - Babits 1915-ben hozzá írta a Fiamhoz című versét - feleségével együtt többször vendégeskedett a Nyugat főszerkesztőjénél Esztergomban. Ld. Török Sophie naptára.

27

28

29

30

31 BABITS ILONKA - [ILLYÉS GYULÁNAK] Nagys. Illyés Gyula úrnak Budapest Phönix Életbiztosító V. Nádor utca 9. Kedves Költőtárs! mellékelem az idilli lúgas képet. A többi felvétel sajnos nem is volt felvétel, mert az előnyben részesített 3 új kazettában nem volt lemez, erről a költözködés zűrzavarában megfeledkeztem. De legalább ez az egy kedvesen sikerüli Nagyon örülnénk, ha valamelyik szabad week end-jét nálunk töltené (előzetes értesítés mellett) sőt a megbeszélt egy heti lájövetelére is számítunk. Reméljük Kedves Gyúszi, hogykellemes emlékei maradtak Esztergomról és a viszontlátásig melegen üdvözlöm Babits Ilonka Esztergom, június 17. JEGYZET: K; Illyés-hagyaték, 2 fólió (rektó), 116x150 mm, fehér levélpapíron autográf fakólila tintaírás. 11. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK [Budapest, július] Kedves Mihály, itt küldök ismét egy verset (i). A jövő hét elején elfogom küldeni a Sik Sándor (2) könyvéről (3) való figyelőt is. Már épen csak papírra kell vetni, vasárnap lesz is időm hozzá. Ilonkával egyetemben szeretettel üdvözöllek őszinte hived Illyés Gyula

32 JEGYZETEK: K: OSZK Kézirattára, Fond III/619/5. 1 fólió (rektó), 212x170 mm, sárguló levélpapíron autográf fekete tintaírás. 1. A vers címe: Dunántúli reggel", megjelent a Nyugat augusztus 1-jei számában és a Satjúrendek" című kötetben (1930). 2. Sík Sándor ( ) költő, műfordító, egyetemi tanár, irodalomtörténész, egyházi műveket is írt, az MTA tagja. Kiváló műfordító tól a piarista rend magyarországi tartományfőnöke. A Petőfi és a Kisfaludy Társaság tagja. Az egyházi költészet keretein túl a modern társadalom problémáinak is hangot adott verseiben. 3. A Nyugat Irodalmi Figyelő rovatában augusztus l-jén jelent meg Illyés kritikája Sík Sándor könyvéről A boldog ember inge" címmel - Mese hét részben - a Szent István Társulat kiadása. 12. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK lbudapest, augusztus 1. után] Kedves Mihály, először is, nagyon tetszett a cikked (i), igen nagy örömmel olvastam, nekem is hasonló problémáim voltak A versed is(z> igen szép volt. Hasonlóan Ilonkáéi is, különösen a második (3). Szóval ritka jó szám volt a mostani Mellékelve ismét küldök egy hosszabb, nem is tudom, minek nevezzem verset. En irás közben humorosnak gondoltam, nem tudom, sikerült-e. A negyedik szakasza ellen sok kifogásom van, reád bízom, jobban mondva megkérlek, ha nem tartod sikerültnek, hagyjad ki Forbáth Imre (4) megküldötte most megjelent verseskönyvét(5) ; ir erről valaki figyelőt? Ha nem, én örömmel írnék róla(6); kérlek, értesítsél Mindnyájotokat szeretettel üdvözöllek, őszinte híved Illyés Gyula JEGYZETEK: K: OSZK Kézirattára, Fond 111/620/30. 2 fólió (rektó), 210x170 mm, sárguló levélpapíron autográf világoskék tintaírás. 1. Baloldal és Nyugatosság, megjelent a Nyugat augusztus 1-jei számában.

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül

Érzelmes utazás Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül PERSZONALIA Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül Mit ér(het) az ember, ha magyar frankofon vagy magyar anglofon író? Két nemzetközileg elismert, külföldön élő magyar

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL Jókay Etelka húsvéti üdvözlılapja Lırintérıl - Hathalom képeslapon - Hegedős Lóránt családjának 1905-ben. Lırinte IV. 21. 1905. Kedves Margitkám! Kedves Lóránt! Mindnyájunk

Részletesebben

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

BABITSszexregény. (Babitsról, Török Sophie-ról, Esztergomról eg yebekről)

BABITSszexregény. (Babitsról, Török Sophie-ról, Esztergomról eg yebekről) Onagy Zoltán BABITSszexregény tavaszi ir amlás ősszel (Babitsról, Török Sophie-ról, Esztergomról eg yebekről) 2011 Az egész sorsában van valamit végtelenül sivár tragikum. A költő nem jobb, mint kora Babits

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

A levél. Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől!

A levél. Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől! A levél Olvasd el! A kapcsolattartás gyakori eszköze a levél, amely zárt üzenet, így a bizalmas adatok közlésére is alkalmas. A levéltitok megsértése bűntett. A levél tartalmaz a téma kifejtésén kívül

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Karinthy Frigyes Tanár úr kérem (olvasónapló) Karinthy Frigyes Tanár úr kérem

Karinthy Frigyes Tanár úr kérem (olvasónapló) Karinthy Frigyes Tanár úr kérem Karinthy Frigyes Tanár úr kérem (olvasónapló) Karinthy Frigyes Tanár úr kérem Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című műve humoros és szórakoztató stílusban tárja elénk a XX. század eleji iskolai életet.

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI KRITIKA A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI O. I.-nak Csorba Győző (1916 1995) a kortársi kritika szerint a Nyugat harmadik költőnemzedékének tagja, s nevét Kálnoky László, Nemes Nagy Ágnes,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Nyelvművelők vallomásai

Nyelvművelők vallomásai O O Nyelvművelők vallomásai Szerkeszte e: P I Anyanyelvápolók Szövetsége Tinta Könyvkiadó Budapest, A könyv megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga a. A szerkesztő munkatársai:. B M. R

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

József Attila tizennyolc éves korában, 1923 májusában, Szegeden, Juhász Gyula huszonötéves

József Attila tizennyolc éves korában, 1923 májusában, Szegeden, Juhász Gyula huszonötéves Sipos Lajos hiszen lehetnénk jóbarátok Babits és József Attila találkozásai József Attila és Babits Mihály személyes kapcsolatáról, elgondolt vagy valóságosnak hitt ellenszenvéről sokat és sok helyen lehet

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária 755 Borbás Mária RÉGI IDÔK TANÚJA Hatalmas feladatra vállalkozott könyvkiadásunk SHAKESPEARE ÖSSZES DRÁMÁI-nak új megjelentetésével. A felszabadulás, de különösen a fordulat éve óta Shakespeare életmûve

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Megyei/fővárosi forduló II. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Csapatnév:... Csapattagok: 1.... Csapattagok: 2.... Csapattagok: 3.... (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON!

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON! *P141A10312* 2/12 *P141A1031202* *P141A1031203* 3/12 Üres oldal LAPOZZON! 4/12 *P141A1031204* 1. Irányított irodalmi fogalmazás Móricz Zsigmond Égi madár című novellájának részlete alapján A dárdás vasrácskerítésen

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én

ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én SZÓBELI FELADATOK Válasszon ki egyet a szóbeli témák közül! A felkészüléskor készített vázlatot használhatja a háromperces megnyilatkozáskor,

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9.

rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9. rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9. Ifjú Kutasi József, szül. 1936.07.26. Budapest, római-katolikus hitvallású, keresztelve: 1936.08.02.-án Budapest-rákosfalvai r. k. templomban, cím:

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék*

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék* Sütő Ãndrás Földi ºsztºl, égi szék* Adventi szelek fújnak maholnap a Hargitán, menni, menni kéne Sikaszóba! Nyár eleje rég volt, hogy arra járhattam, káplánszoknyás fenyőfáim alatt megülhettem. Fülemben

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben