BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941"

Átírás

1 ÉS LEVELEZESE

2

3 BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992

4 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács Mária Készült az Illyés Gyula Irodalmi Alapirány (Szekszárd), Ozora Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Simontornya Község Önkormányzata és Szekszárd Város Önkormányzata támogatásával Takács Mária, 1992 ISBN Kiadta: Tolna Megyei Könyvtár, Szekszárd Felelős kiadó: Elekes Eduárdné Borító és tipográfia: Kun Edit Kiadványszerkesztés: Orbán György és Gacsályi József Készült Hermann Frigyes nyomdájában, Szekszárdon

5 BEVEZETŐ Nézd szabad röppenésit! S várj sorodra. Míg élsz irt, ne bánd, hogy szód nem értik: felelhetsz majd - halottan! Kifarag mint a szobrot a szorgos csönd; és földob: ott álld a harcot, - mozdulatlan!" (Illyés Gyula: Babits halálakor) Babits Mihály ( ) és Illyés Gyula ( ) levelezése a Nyugat folyóirat szellemi életének jelentős kísérő dokumentuma. A magyar költészet két nemzedékének vezéregyéniségét ugyanaz a föld táplálta, s mindketten igaz értékekkel ajándékozták meg az irodalmat. Vannak emberek, akiknek az életében kitörölhetetlen nyomokat hagy a szülőföld, a gyermekkor vidéke, az első eszmélések helye. A Dunántúl két nagy szülöttét ugyanaz a szűkebb haza adta, a tolnai táj, nevezetesen Szekszárd és Rácegres. Az emlékanyag vissza-visszatérő ihletője volt költészetüknek, prózájuknak, elkísérte őket szinte egész életükön át. Babits így szólítja meg a várost, ahol gyermekkorában oly sok gondtalan napot töltött:,jűt elhagytam: szülőhelyem! s kijöttél mindenütt velem: ég! küldj egy madarat!" (Szekszárd, 1915 nyarán) Kötődéséről a szülői házhoz - ahova mindig visszavágyott - szívesen beszélt: Meglehetős régóta távol voltam Szekszárdtól. Sajnálom, hogy csak kis ideig lehettem otthon, édesanyám ma is ott lakik Sajnos csak ritkán mehetek haza. De roppant erősen össze vagyok nőve Szekszárddal. Minden embernek van egy vidéke, ahol nagyon otthon érzi magát. Számomra Szekszárd ez az otthoni táj. Sok helyen szerepeltettem müveimben és még folyton táplálkozom élményeimből, melyeket otthon nyertem, "(t) Illyés Gyula ugyanerről a vidékről így vall: iyahol a Balatonból csordogáló Sióhoz hirtelen szegődik északról a Sárvíz, de mégsem ömlik bele, hanem egy vármegye hosszán fél-másfél kilométernyi távolságban mellette ballag, szinte

6 kart-karban, kacérkodón át-átkacsintva, mint az andalgó szerelmesek - én ott vagyok honn, az az én világom. A két folyónak egy ágya van, hatalmas, termékeny, széles, mondhatnám családi kettős ágya. Kétoldalt enyhe lankák és szelíd dombok díszével, amelynek látképe, mintha festve volna, ugyancsak egy békés, derűs otthon falára. Fent Sárrét, lent Sárköz - ahol majdnem minden falu neve Sár-ral kezdődik - ez az én vidékem. "(2) Közös ugyan a két halhatatlan költő szülőföldje, ám mégis különbözőképpen látták. Babits egy jómódú polgárcsalád gyermeke, büszke nemesi származására, családi indíttatására, amely meghatározta műveltségét. Illyés pusztán született, uradalmi kovács harmadik gyermekeként. A számadójuhász és bognár nagyszülők meséi, elbeszélései gazdagították képzeletét. A kiterjedt nagy család, a rokoni szálak a pusztát elhagyva is biztonságot nyújtottak a kezdő költőnek. Kötődését egész életében megőrizte, nemcsak a tájhoz, hanem az atyafisághoz is. Régen elkerültem a szülőföldemről, tán sose térek vissza, de úgy gondolok rá, ahogy a Duna gondolhat a Fekete-erdőre: semmi se volnék nélküle. "(S) A gyermekkor más-más minőségű élményeit sokszor megfogalmazták, s emlékeikben nemcsak szépség, boldogság, öröm, hanem fájdalom is van. Ez a korszak azonban megismételhetetlen. A fájdalom ellenére is az örökre elveszett, feledhetetlen pillanatok raktározódnak el, szépülnek meg és furcsa, alig kifejezhető érzésekként élnek tovább. Első találkozásukkor - a Munkácsy Mihály utcai gimnázium folyosóján - a negyedikes kisdiák képeket nézegetett. Babits tanár úr az érettségizők nyugalmát védte, s türelmetlenül elzavarta a megszeppent, jó szándékú diákot, Illyést.(4) Az igazi megismerkedés éve Babits ekkor már elismert költő és szerkesztő volt. Illyés életében nem csak a Babitscsal való találkozás nagy jelentőségű; ettől az időponttól kezdett publikálni a Nyugat című folyóiratban is. Ebben az évben kilenc alkalommal közölték írásait, és megjelent első verseskötete, a Nehéz föld - szintén a Nyugat kiadásában. Babits 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátora, rövid időn belül pedig a Nyugat társszerkesztője. Feleségével, Tanner Ilonával az esztergomi Előhegyen 1923-ban vásárolt telken már felépítették nyaralójukat, amely később a művészeti és az irodalmi élet fellegvára lett. Ugyanebben az időben felvetődött a szekszárdi szőlő megvételének gondolata is - írta Török Sophie naplójában de mégis a Budapesthez közeli Esztergom mellett döntöttek. A tényleges megismerkedés 1928 elején, egy esős hétfői délután kezdődött. Illyés József Attila és Erdélyi József kíséretében tett először látogatást Babitsék Reviczky utcai lakásán, ahol heti egy alkalommal összegyűltek a Nyugat ifjú szerzői. Mivel Illyés még nem volt tagja, meghívottja ezeknek az összejöveteleknek, József Attila feladata volt őt személyesen bemutatni és a társaságba bevezetni. Illyés ugyan megjelent a megbeszélt találkozóhelyen - Babits laká-

7 sához legközelebb eső utcasarkon, kél grófi palota között "(5) de elfoglaltságára hivatkozva ki akarta menteni magát. József Attila nem fogadta el a mentege - tődző Illyés érveit, karon fogta:,jlljössz, ha csak öt percre is "(6). S ez volt az első személyes találkozás, amelyet azután számtalan követett. Mindkettőjük életében meghatározó az 1919-es év, a Tanácsköztársaság győzelme, majd bukása. Babits Mihály professzori kinevezését érvénytelenítették, nem volt nyugdíja, a Petőfi Irodalmi Társaság kizárta tagjai sorából. Még a család egyes tagjai sem kegyelmeztek. Egyik nagybátyja visszaküldte a költőtől karácsonyra kapott ajándékkönyvet. A Babits-ellenes hangulatot szülővárosában a Halálfiai című regény megjelenése váltotta ki. Szekszárdon többen felismerni vélték a regényben szereplő családtagjaikat. A várost és polgárait bemutató könyvben a főhősök nevét megváltoztatta, de a mellékszereplők azonosíthatók, névváltoztatás nélkül szerepeltek. Talán ezért sohasem fogadták rangjához, az irodalomban kivívott hírnevéhez méltóan, pedig egész életében az otthoniaknak akart bizonyítani. Babitsné Török Sophie írta férjéről: Ha nem is mondta, tudtam, titokban diákos szorongással e&'szer majd nehezen lelkesedő szülővárosa büszke legyen rá." várta, hogy Babits,.fzámára az országot Tolna jelentette. Ha volt érvényesülési vágya, eg) 1 volt: hogy Szekszárdon tartsák valakinek".p) Bizonyítja ezt Hazám című verse is. Illyés 1921-ben Párizsba emigrált, hogy a fenyegető letartóztatást és retorziót elkerülje. Részt vett ugyanis a Menczer-csoport munkájában, s amikor a csoport tagjainak nagy részét a rendőrség - besúgás alapján - letartóztatta, úgy döntött, külföldre megy. Bécs és Berlin után Párizsban, munkások között élt, közben a Sorbonne hallgatója volt. Itt ismerkedett meg a francia avantgárd művészettel. Négy év után, 1926-ban tért haza Magyarországra november 16-án a Babits Mihály, Gellért Oszkár, Osvát Ernő által szerkesztett Nyugat című lap Füst Milán figyelemfelkeltő levelére közölni kezdte Illyés cikkeit, verseit, kritikai írásait. Babits december l-jétől - Osvát Ernő öngyilkossága után - a Nyugatol Móricz Zsigmonddal közösen szerkesztette, majd Móricz kiválását követően, 1934-től mindinkább a fiatal írónemzedékre támaszkodott, s leginkább Illyésre számíthatott. Egyre több feladattal bízta meg, bevonta a folyóirat szerkesztésébe, s ettől az időszaktól még szorosabb kapcsolatba kerültek. A kezdeti tartózkodó magatartás oldódott, jobban megismerték egymást, munkatársak lettek. A fiatal Illyést fiúi tisztelet, szeretet is kötötte Babitshoz, ám nem követte vakon tanítómesterét. Voltak köztük nézeteltérések, viták is. Ezek sosem eredményeztek haragot, legfeljebb visszafogottságot. Nem nehezteltek egymásra, a véleménykülönbségek

8 a nagy egyéniségeket inkább önvizsgálatra, saját igazuk" felülbírálatára késztették- Eltérő nézőpontjuk egyik bizonyítéka Babits Németh Lászlóról írt Pajzzsal és dárdával (8) című tanulmánya, amellyel Illyés messzemenőkig nem értett egyet. Szópárbajok tárgyát képezte többek között a Nyugat és a Válasz folyóirat rivalizálása is. Erről a kiábrándító vitáról írt Illyés 1935 februári naplójegyzetében és visszatért erre naplójában április 26-án. Illyés igen nehéz helyzetben volt: Unom ezt a féltékenykedő klikk lelkületet ".(9) Az idősebb generációhoz tartozó Babitsot nem akarta megsérteni, kortársa pedig Németh volt, akivel kölcsönösen szerették és tisztelték egymást. Ugyanakkor kíváncsi volt a sokat megélt szerkesztő - Babits - véleményére, verseit felolvasta neki és tanácsát kérte ben a Három öreg délelőtt befejezett kéziratát azon nyomban, még aznap délután Babitsnak olvasta fel először és szerényen várta a bírálatot. Kölcsönösen figyelemmel kísérték egymás publikációit. Illyés Gyula ban írt először a főszerkesztő Babitsról a Nyugatban, ugyanitt Babits 1932-ben méltatta - szintén először - az ifjú költő munkásságát. A visszafogottság, tisztelet és nagyrabecsülés a levelekben szinte folyamatosan baráti, néhol tréfás élcelődéssé oldódott. Az első levelekben még teljesen hivatalos a szerző és a szerkesztő közötti ügyintézés, semmi magánjellegű közlés nem volt. Ahogy egyre jobban megismerték egymást, kapcsolatuk bensőségesebbé, fesztelenebbé vált Illyés Babitsról nyilatkozva a nagy költő egyéniségét is megismertette az olvasókkal. Ahogy mondta, Babits nem volt barátkozó természetű, de közösségbe, bandába vágyott", együtt szolgálni az ügyet", s akik közel álltak hozzá, azokért tűzbe tette a kezét, anyagi áldozatokat vállalt, veszélyben kérés nélkül segített, de erről később nem beszélt. Óriási érték volt, s alig merem kimondani azt, hogy mennyire gyámoltalan ember. Azért is éreztem szükségét annak, hogy mellé álljak. "(to) Őszintén liberális rendkívüli elme, a bíró fia, benne élt a hegeli filozófiában, csak embereket látott, képtelen volt elfogadni, hogy társadalmi osztályok vannak. "(ii),ßabits a magyar irodalomnak a XX. századi Európához eddig legközelebb álló szelleme. Magányos volt. Nem volt barátja. En sem voltam az. Sose tudtam megmondani neki, mit gondolok róla, mennyire szeretem. "(iz> Babits magányosságáról - ami egész életén át elkísérte ben így írt az Egy szomorú vm-ében:,nekem nem volt barátom, tőlem mindenki fut, társaim elkerültek, mint idegen fiút". Ahogy minden embernél, egyéni kapcsolatnál, Babitsnál és Illyésnél is jelen volt az otthon, a családi háttér, s ott voltak a neves vagy névtelen, ám semmiképpen sem elhanyagolható segítőtársak.

9 Babits január 15-én - a család nagy megdöbbenésére - feleségül vette Tanner Donát(13)- A szekszárdi bemutatkozó látogatás csak az ifjú asszonyban hagyott mély nyomokat; a család ellenállása, tartózkodása megmaradt. A Török Sophie néven ismertté vált Babitsné (Babits Ilonka) sajátos hangulatot tudott maga körül kialakítani. Vendégszeretete, férje kedvét kereső önfeláldozása özv. Babits Mihályné szívét is meglágyította. Babits, aki eddig tartózkodó volt édesanyjával szemben, most feloldódott, s a mindig szeretetteljes Cenci néni mellett - feleségének köszönhetően - lelkiekben is közelebb került hozzá. Illyés sikertelen házassága Juvancz Irmával (1931), amelyet a bíróság 1937 őszén törvényesen felbontott, a Babitsékkal elmélyülő kapcsolat időszakának kezdetére'esett. A levélváltások - Babits és Illyés barátságán túl - a feleségek, illetve a két házaspár között kialakult közvetlen viszonyt is dokumentálják. A levelezés lényeges mind a három író életsorsának, életrajzának részletes megismerése szempontjából, s nemcsak a kutatók, hanem az irodalomszerető olvasók számára is fontos, hiszen vallomásértékú és hiteles. Szoros kötődésükön kívül mélyebben megismerhetjük magánéletük, környezetük, munkájuk megannyi gondját, örömét is. Megtudhatjuk, hogyan szórakoztak, mi volt legkedvesebb időtöltésük, szenvedélyük, de betegségeik őszinte megnyilvánulásainak is tanúi lehetünk. A levelezést Babitsék részéről főleg felesége vállalta: mert Mihály kissé ideges (talán ismeri nagy ellenszenvét a levélírás ellen), s képtelen kimerítőbben írni "(14) Babits ugyanerről Szilasi Vilmosnak így írt: Redves Vilikém, megbocsátasz ugye, hogy csak így pár sorral toldom meg a feleségem levelét. Tudod ugye, mindig milyen lehetetlenül rossz levélíró voltam. S kivált, ha dolgozom, majdnem képtelen vagyok bármi mást írni. "(15) Mindkét hagyaték levélanyaga (Babitsé közel nyolcezer - Illyésé még nincs számba véve, de hasonló nagyságrendű) mennyiségben és minőségben is felér egy életrajzi regény több kötetével. Kettejük levelezése az 1929 és 1941 közötti időszakot öleli fel. Babits Mihály és felesége leveleit Illyés Gyula hagyatékában a család őrzi az író lakásán. Illyés Gyula Babitshoz írott levelei az Országos Széchényi Könyvtár Babits-archívumában találhatók. A leveleket időrendben, szöveghűen, keltezésük kronológiájában közöljük, a kikövetkeztetett dátumokat, évszámokat szögletes zárójelbe tettük. A most közzétett Babits-levelek először jelennek meg. Van olyan időszak, amikor ritkult a levelezés. Ez nem jelentette azt, hogy kapcsolatuk megszakadt, sőt, ellenkezőleg: a telefon, illene a rendszeres találkozások feleslegessé tették az írásbani érintkezést.

10 Ennek bizonyítéka Török Sophie naptárának kivonatos melléklete, ahonnan 1929-től 1943-ig csak azokat a napokat jegyzeteltem ki, amikor a bejegyzés alapján Babits és Illyés egymással vagy feleségeikkel egy társaságban, illetve kettesben találkozott A levelek közreadásának aktualitását növeli Babits halálának elmúlt évi fél évszázados és Illyés Gyula születésének 90. évfordulója (1992). Kutatómunkám alapjául nagyrészt az Illyés-család birtokában lévő dokumentumok szolgáltak. Köszönöm Illyés Gyulánénak és Illyés Máriának, hogy a tulajdonukban lévő Babits-kéziratokat, a kötethez szükséges adatokat rendelkezésemre bocsátották. JEGYZETEK; 1. Gál István: Interjú Babits Mihállyal,Tolnamegyei Újság február Illyés Gyula: Puszták népe, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 2. fejezet, 23. p. 3. Illyés Gyula: Naplójegyzetek, év ( p.). 4. Gara László: Az ismeretlen Illyés, 15. p. 5.Uo. 6.Uo. 7. Ordas Iván: Tolnai tájak, tolnai emberek. Szekszárd, Tolna Megyei Könyvtár 5. p. Beszélgetés Illyés Gyulával 8. Laczkó Miklós: Szerep és mű. Bp., Gondolat. 9. Illyés Gyula: Naplójegyzetek, év ( és 75. p.). 10. Kézirattöredék, valószínűleg egy újságnyilatkozat vázlata (Illyés-hagyaték). 11. Illyés Gyula: rádiónyilatkozata - elhangzott: július augusztus 5. között (Fodor Ilona: Puszták népe írásban, zenében, szabadon). 12. Ua. mint a 6. sz. jegyzet 6. p. 13. Pók Lajos: Babits Mihály, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 98. p. 14. Gál István: Babits-Szilasi levelezés, 216. p. 55. sz. levél jegyzete. 15. Gál István: Babits-Szilasi levelezés, 50. p. 45. sz. levél.

11 BABITS - ILLYÉS LEVELEZÉS

12

13

14

15 BABITS ILONKA - ILLYÉS GYULÁNAK Illyés Gyula úrnak Czecze Fejér m. özv. Kállay Lajosné címén [1929. szeptember 3.] Kedves Illyés Gyula! Nagyon sajnálom B.(\) ár. előtt tett spontán felkiáltásomat - hogy vájjon Illyés Gyula megkapta-e a könyvemet,p> mert nem köszönte meg" - és igazán nagyon rosszul esik, hogy akaratlanul is egy olyan udvariasságra kényszerítettem, amit Maga eredetileg nem tartott szükségesnek Talán elhiszi hogy én a világén sem akarnék Magának illemi" dolgokban tanácsot adni, és nem is a köszönés" érdekelt, hanem, hogy megkapta-e? S az én tapasztalataim szerint szokás megköszönni még egy képeslapot is, ha szívesen fogadtuk, s nem valami érdektelen közömbös ember küldte. S ebben csak megerősített, hogy könyvemet Magán kívül mindenki megköszönte", vagy mondjuk igy: értesített róla, hogs' megkapta. Mindez persze csak szokás és nem illemkérdés - és én nag}<on szégyenlem hogy olyan korlátoltnak képzel engem, aki szigorúan számontartja a kijáró köszönéseket. - A kritikára vonatkozólag én jobban örülnék, ha véleményét levélben megírja vagy elmondja, mintha leközli De ha bármit is szeretne az Erdélyi Helikonban leadni, Mihály szívesen közvetítené azt a dolgot, ha így kellemesebb Magának, mint ismeretlenül hozzájuk fordulni (Utólag veszem észre, hogy megint félreérthetne: én természetesen nem azért szeretném ha inkább levélben közölné velem véleményét, mint kritikában - mert nem tartom sokra a Maga kritikáját, hanem mert általában nem szeretem a nyilvánosságot.) Mi még kb. 2 hétig vagyunk itt Esztergomban, ha tudna időt szakítani, igazán nagyon örülnénk látogatásának 2-3 nappal előbb irjon egy lapot, mikor jöhetne, a vasútnál várni fogjuk A vonat reggel 8-kor indúl - Remélem, hogy ki fog békülni velem! igazán boldog volnék ha jó véleménnyel volna rólam. A viszontlátásig barátsággal köszönti Babits Ilonka

16 JEGYZETEK: K: Illyés-hagyaték, 2 fólió (rektó, verso) 158x209 mm, fehér levélpapíron autográf lila tintaírás. 1. Bäsch Loránd (1885. márc márc. 30.) ügyvéd, irodalomtörténeti író. Baumgarten Ferenc kívánsága szerint a Baumgarten Alapítvány (jogi) kurátora. Irodalmi munkássága fóleg Babits Mihály életművével volt kapcsolatos. 2. Az 1929-ben megjelent verseskötet címe: Asszony a karosszékben", sajnos Illyés Gyula könyvtárában nincs meg ez a könyv. A többszöri költözésnél elveszett, vagy válásukkor elsó feleségénél maradt. 2 ILLYÉS GYULA - [BABITS MIHÁLYNÉNAK] Kedves Nagyságos Asszony, Czecze, szeptember 6. Pestre irok, nem tudom esztergomi címűket s igy nem tudom azt sem, mikor kapja meg ezt a levelet. De a lelkiismeretemen szeretnék könnyíteni s ezért sietek mindenképpen írni! Könyvét (i) még annak idején megkaptam és nagyon szépen köszönöm. Bocsánatát kérem, hogy csak most köszönöm meg de - meg\>allom - nem tudtam, hogy ezt illik megköszönni, egyrészt nekem más volt a tapasztalatom, másrészt reméltem, hogy fogom Pesten látni s lesz alkalmam beszélni róla. Bäsch doktor (Z) szavai után (ne tessék neki szólni erről) ébredtem fel és szégyenítem el magam. Bocsánatot kérek és ismét köszönöm így most már némikép megszabadulva a nyomástól, meg merem mondani, hogy a könyv igen tetszett nekem, csináltam jegyzeteket is a versek olvasása közben eg}\ szokásom szerint, a magam számára elgondolandó kritikához. Gondoltam arra, hogy ezt le is írom, de milyen lapnál lehetne közöltetni? Nekem csak a Nyugathoz vannak összeköttetéseim, ott pedig már irtak a könyvről. Az Erdélyi Helikon még szabad? Ott engem nem ismernek s nem tudom, hogy fogadnának(3). A véleményem mindenesetre meg van s ezt élőszóval is közölhetem, végszükségben, s ez a legfontosabb, ha önt érdekli

17

18

19 JEGYZETEK: Én még körülbelül másfél hétig leszek itt Czeczén, a nagyanyámnál^), ahol igen jól érzem magam. Amit Önöknek is kívánok. Mindkettőjüket szeretettel üdvözlöm, őszinte híve Illyés Gyula özv. Kállay Lajosnénál Czecze (fejér vm.) K; OSZK Kézirattára Fond, III/623/1. 2 fólió (rektó, verso) 167x208 mm, sárguló levélpapíron autográf lila tintaírás. 1. Ld. 1. sz. levél 2. jegyzete. 2. Ld. 1. sz. levél 1. jegyzete. 3. Az Erdélyi Helikon ( ig): az Erdélyi Szépmfves Céh folyóirata, Romániában, Kolozsváron jelent meg. Törők Sophie verseskötetéről Illyés nem írt kritikát az Erdélyi Helikonban. Illyés Gyulának a III. évfolyam 1. kötetében ( szám) jelent meg az első bemutatkozó írása Fiatal magyarok - Vallomások és vélemények a magyar irodalom hivatásáról" címmel. 4. Anyai nagyanyjánál, Kállay Lajosnénál (sz: Uitz Anna), aki óta volt özvegy és egyedül élt a családi házban. Illyés gyakran látogatta, de nemcsak őt, hanem a cecei rokonokat is, főleg nagybátyját, Kállay Lajos református kántortanítót, gyermekkori példaképét. 3. ILLYÉS GYULA - [BABITS MIHÁLYNÉNAK] Kedves Nagyságos Asszony, most már igazán nagyon szégyenlem magam faragatlanságom miatt. En csak ép elkövetett hibámért akartam bocsánatát kérni Megérdemlettem, hogy megmossa a fejem. De szót sem szólok többet, nehogy ismét elkövessek valami ostobaságot. Mindenben teljesen igaza van, bújok a föld alá s magamra veszek minden penitenciát. Szíves meghívásukat(\) igen köszönöm, sajnos nem lesz módomban kimenni Esztergomba. Innen ugyanis holnap Bálaszékre s onnan Dombóvárra(Z) utazom, ott leszek apámnál pár napig szabadságom lejártáig. Pestre visszatérve pedig már hivatalba (3) kell járnom. Ép ezért könyvéről(4) sem tudok most igy kutyafuttában irni Nekem igen tetszett, a részletek megindoklásához azonban gondolkodási idő szükséges. Fogok gondolkodni, s az eredménnyel majd jelentkezem.

20 Csak a feloldozását nyerjem el! Fogadom, hogy ezentúl példás életet élek! amennyire már egy ilyen medvének sikerülhet. Mindkettejüket őszinte szeretettel üdvözlöm, hive Illyés Gyula Czecze, szept. 15. JEGYZETEK: K: OSZK Kézirattára Fond III/623/2. 2 fólió (mindkét fólió rektóján), 167x208 mm, sárguló levélpapíron autográf tintaírás. 1. Ld. 1. sz. levél. 2. Illyés Gyula édesapja Dombóvár mellett (Tüskepusztán) szolgált, a Dőry-féle bérleten volt uradalmi főgépész ben már betegeskedett ülés János 1916-tól itt élt egyedül, az első időszakban kényelmesen, de betegsége kezdetétől anyagi gondokkal és elhagyatottan. Fia többszöri látogatása sem tudta felvidítani. 3. Phönix Életbiztosító Társaság (Bp.,V., Nádor u. 9.). 4. Ld. 1. sz. levél 2. sz. jegyzete. 4. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK Kedves Mihály, elküldöm a verset(í), amelyet már mutattam neked; azzal a kéréssel, hogy - amennyiben megfelelőnek ítéled - szíveskedjél a Nyugatban közöltetni A Nagyságos Asszonnyal egyetemben szívélyesen üdvözöllek, őszinte híved Illyés Gyula [Budapest], december 5. JEGYZETEK K: OSZK Kézirattára, Fond II1/620A. I fólió (rektó), 208x168 mm, fehér levélpapíron, autográf fekete tintaírás. Rongált. 1. A vers címe: Szerelem" (Féltve ölellek át, alvó meleg jövő...). Megjelent a Nyugat december 16-ai számában.

21 ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK [Budapest] január 1. Kedves Mihály, öt küldöm a Rubin Lászlóm novelláiról írt figyelőt. Igen szeretném, ha a legközelebbi számban megjelenhetne, amint mondottad. Azután ugyanis szeretnék én is írni pár sort Berda Q) könyvéről, mert igen nem helyeslem Németh László álláspontját véle szemben(4). Tán a Disputa"rovatban lehetne erről írni kritika egy kritikáról" alcimmel Mindenesetre én meg fogom imi, elküldöm neked, s te majd meglátod, mit lehet vele kezdeni(5). A nagyságos asszonnyal együtt szívélyesen üdvözöllek Illyés Gyula VI. Lehel u. 26. III. JEGYZETEK K: OSZK Kézirattára, Fond III/620/2. 1 fólió (rektó), 210x170 mm, fehér levélpapíron autográf fakófekete tintaírás. A rektón Babits Mihály autográf ceruzaírásával "VI. Lehel u. 26. III." 1. Rubin László ( ) ügyvéd. Alapítótagja volt a Galilei-körnek. Tanulmányai jelentek meg a Századunk és a Szabad-gondolat című folyóiratokban. 2. A tizenkét Júdás" - Rubin László novellái - Genius-kiadás. Illyés figyelője megjelent a Nyugat január 16-ai számában. 3. Berda József ( ) József Attila-díjas költő. Munkáskörayezetből indult, főleg a lét hétköznapi örömeiről írt szabadverseket tól a Nyugat, a Széphalom és az Est munkatársa ben Baumgarten-díjat kapott. 4. Németh László a Nyugat Irodalmi Figyelő rovatának január 16-ai számában ín kritikát Öröm" - Berda József versei - Genius-kiadás. 5. Illyés ígért kritikája Berda József könyvéről nem jelent meg a Nyugatban. 6. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK Kedves Mihály, itt küldök egy vers-ciklust(i), illeme annak első részét. Magamnak is igen sok kifogásom van ellene. Elküldöm mégis úgy, ahogy van s

22 reád bizom, tégy véle azt, amit jónak látsz. "Tűzbe felét - ha kell - s újra felét.." Igen örülnék, ha megírnád róla véleményedet. A könyvekről még a héten megfogom írni a figyelőket (Z). Arról az orosz regényről, melyet emiitettem neked, már meg is inam (3). Kedves Mihály, én igen nagy örömmel kimennék hozzátok Most vasárnaphoz egy hétre lenne is időm rá. írjad meg, megfelelő-e ez és hogyan kell mennem. Ha most más is menne, úgy én Bäsch doktorral(\) Péter-Pálkor mennék. Mindnyájotokat szeretettel üdvözöllek Illyés Gyula Phönix Életbiztosító Társaság V. Nádor u június 3. Kérlek, ha a vers nem használható, azért őrizzed meg a kéziratot számomra. JEGYZETEK; K OSZK Kézirattára, Fond III/619/2. 1 fólió (rektó), 212x170 mm, sárguló levélpapíron autográf fekete tintaírás. A reklón Babits Mihály autográf ceruzaírásával Phönix Életbiztosító Társaság V. Nádor u. 9." 1. A versek íme az én népem" címmel jelentek meg a Nyugat augusztusi számában. Kötetben: a Saijúrendek" (1930), az Összegyűjtött versek" I. kötetének Függelékében (1977). 2. A figyelők: - Mosolygó napkelet - Kunos Ignác könyve, - Áhítat - Tamási György versei. A kritikák a Nyugat júliusi számában jelentek meg Illyés tollából. 3. Az orosz regény: A Taraszov - Rodianov: Csokoládé című regénye, Katona Fedor fordítása, a Monde" folyóirat kiadása, Páris. A figyelő megjelent ugyanakkor. 4. Ld. 1. sz. levél 1. jegyzete. 7. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK Kedves Mihály, VI. 5. Ilonkával együtt szeretettel üdvözöllek, őszinte híved Illyés Gyula

23

24

25 JEGYZET: K: OSZK Kézirattára, Fond III/619A. 1 fólió (rektó), 212*170 mm, sárguló levélpapíron autográf fekete tintaírás. a ILLYÉS GYULA - BABITS MIHÁLYNAK Nagyságos Babits Mihály szerkesztő úrnak Esztergom Elóhegy [Budapest, június 11.] Kedves Mihály, igen köszönöm szívességieket. Vasárnap reggel vonatra ülök, de kedves Mihály semmi esetre se fáraszd magad azzal, hogy ebben a melegben kijöjj az állomásra. Meg foglak én benneteket egyedül is találni, vagyok olyan ügyes. Komolyan kérlek, hogy ne várj a vonatnál! A kapunál várjál egy nagy pohár vízzel Ilonkával együtt szeretettel üdvözöllek Illyés Gyula JEGYZET: K OSZK Kézirattára, Fond II1/620/3. Levelezőlap (rektó, verso), 105x148 mm, autográf fekete tintaírás.

26 ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNÉNAK, [BABITS] MIHÁLYNAK [Budapest, június 15. után] Kedves Ilonka, Kedves Mihály, igen köszönöm a fényképet. Igazán kedves együttes. Arra a gyönyörű dalai-láma-fejre tekinn'e, amely az én ismerős ingemből bámul a világba csak az vigasztal, hogy Mihály helyén viszont egy üstfoltozó cigány kesereg. így tehát még van reménységem külsőmet illetőleg. De vajh' kit ábrázol az a spiritiszta jelenés, aki bal oldalamról készül ellebbenni? - A meghívást igen köszönöm, de hisz még, jóformán, az előbbi vendéglátást sem köszöntem meg! Most nézem ismét a fényképet, s látom, hogy a kifürkészhetetlen isteni véletlen Ilonkának vállára on a szépségkirálynők szallagját vetette. Őszinte hódolatom! Ismét köszönöm a kedves vendéglátást - a legnagyobb örömmel ismételném meg egy későbbi alkalommal - és, Kedves Ilonka, kezét csókolom, kedves Mihály szeretettel üdvözöllek, őszinte hived Illyés Gyula A Komjathyné(\) készítette kép sem sikerült? Igen örülnék, ha abból is kaphatnék egy másolatot JEGYZET: K. OSZK Kézirattára, Fond 111/620/38. 2 fólió (rektó), 210x170 mm, sárguló levélpapíron autográf fekete tintaírás. 1. Komjáthyné = Komjáthy Aladár ( ) felesége. A költő és természettudós Babits legkedvesebb tanítványa - Babits 1915-ben hozzá írta a Fiamhoz című versét - feleségével együtt többször vendégeskedett a Nyugat főszerkesztőjénél Esztergomban. Ld. Török Sophie naptára.

27

28

29

30

31 BABITS ILONKA - [ILLYÉS GYULÁNAK] Nagys. Illyés Gyula úrnak Budapest Phönix Életbiztosító V. Nádor utca 9. Kedves Költőtárs! mellékelem az idilli lúgas képet. A többi felvétel sajnos nem is volt felvétel, mert az előnyben részesített 3 új kazettában nem volt lemez, erről a költözködés zűrzavarában megfeledkeztem. De legalább ez az egy kedvesen sikerüli Nagyon örülnénk, ha valamelyik szabad week end-jét nálunk töltené (előzetes értesítés mellett) sőt a megbeszélt egy heti lájövetelére is számítunk. Reméljük Kedves Gyúszi, hogykellemes emlékei maradtak Esztergomról és a viszontlátásig melegen üdvözlöm Babits Ilonka Esztergom, június 17. JEGYZET: K; Illyés-hagyaték, 2 fólió (rektó), 116x150 mm, fehér levélpapíron autográf fakólila tintaírás. 11. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK [Budapest, július] Kedves Mihály, itt küldök ismét egy verset (i). A jövő hét elején elfogom küldeni a Sik Sándor (2) könyvéről (3) való figyelőt is. Már épen csak papírra kell vetni, vasárnap lesz is időm hozzá. Ilonkával egyetemben szeretettel üdvözöllek őszinte hived Illyés Gyula

32 JEGYZETEK: K: OSZK Kézirattára, Fond III/619/5. 1 fólió (rektó), 212x170 mm, sárguló levélpapíron autográf fekete tintaírás. 1. A vers címe: Dunántúli reggel", megjelent a Nyugat augusztus 1-jei számában és a Satjúrendek" című kötetben (1930). 2. Sík Sándor ( ) költő, műfordító, egyetemi tanár, irodalomtörténész, egyházi műveket is írt, az MTA tagja. Kiváló műfordító tól a piarista rend magyarországi tartományfőnöke. A Petőfi és a Kisfaludy Társaság tagja. Az egyházi költészet keretein túl a modern társadalom problémáinak is hangot adott verseiben. 3. A Nyugat Irodalmi Figyelő rovatában augusztus l-jén jelent meg Illyés kritikája Sík Sándor könyvéről A boldog ember inge" címmel - Mese hét részben - a Szent István Társulat kiadása. 12. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK lbudapest, augusztus 1. után] Kedves Mihály, először is, nagyon tetszett a cikked (i), igen nagy örömmel olvastam, nekem is hasonló problémáim voltak A versed is(z> igen szép volt. Hasonlóan Ilonkáéi is, különösen a második (3). Szóval ritka jó szám volt a mostani Mellékelve ismét küldök egy hosszabb, nem is tudom, minek nevezzem verset. En irás közben humorosnak gondoltam, nem tudom, sikerült-e. A negyedik szakasza ellen sok kifogásom van, reád bízom, jobban mondva megkérlek, ha nem tartod sikerültnek, hagyjad ki Forbáth Imre (4) megküldötte most megjelent verseskönyvét(5) ; ir erről valaki figyelőt? Ha nem, én örömmel írnék róla(6); kérlek, értesítsél Mindnyájotokat szeretettel üdvözöllek, őszinte híved Illyés Gyula JEGYZETEK: K: OSZK Kézirattára, Fond 111/620/30. 2 fólió (rektó), 210x170 mm, sárguló levélpapíron autográf világoskék tintaírás. 1. Baloldal és Nyugatosság, megjelent a Nyugat augusztus 1-jei számában.

Szabó Zoltán levelei Buday Györgyhöz, 1934 1935

Szabó Zoltán levelei Buday Györgyhöz, 1934 1935 Varga Katalin akciónk egészen komoly 1 Szabó Zoltán levelei Buday Györgyhöz, 1934 1935 A fennmaradt dokumentumok véletlene úgy hozta, hogy Szabó Zoltán az első üdvözletében 1934 újév napján, az utolsó

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva 87 Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR élete képekben és dokumentumokban Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva Gyermekkori és utolsó fényképe 88 Utunk irányát magunkban

Részletesebben

A Piarista Diák elérkezett jubileumi 75. számához

A Piarista Diák elérkezett jubileumi 75. számához MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 75. szám 2012. szeptember A Piarista Diák elérkezett jubileumi

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

A TARTALOMBÓL SZERKESZTŐSÉGI HÍREK NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ IN MEMORIAM NAGY GÁSPÁR (1949-2007)

A TARTALOMBÓL SZERKESZTŐSÉGI HÍREK NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ IN MEMORIAM NAGY GÁSPÁR (1949-2007) 8. évfolyam 1. szám NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ Barátkozom a temetővel mint madár a levegővel onnan is idejutunk levegőből egy levéllel zuhanunk szerelempilóta sejthetetlen kezdet óta csak szállunk ringva

Részletesebben

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995)

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995) II. Madách Szimpózium Madách Könyvtár Új folyam 2. Szerkesztette: Andor Csaba 1. I. Madách Szimpózium (1995) A sorozat eddig megjelent kötete: II. Madách Szimpózium A II. Madách Szimpózium támogatói voltak:

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

Levelek, nyugták, jegyzetek

Levelek, nyugták, jegyzetek Ablonczy László Levelek, nyugták, jegyzetek Tamási Áron postájából Az írónak van egy úgynevezett mindennapi sorsa, mint a többi embernek; s van egy emelkedettebb s időben is kiterjedő sorsa, melyet társtalanul

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A. képzés Mesteri pályamunka GÁLFFI LÁSZLÓ SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Témavezető: Huszti Péter egyetemi tanár Készült: 2003. január Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám (ItK), 111(2007). SZALAI ANNA ELSÜLLYEDT KÖZÖSSÉGEK KRÓNIKÁSA, UJVÁRI PÉTER Pályavázlat * Ujvári Péter neve a (Magyar) Zsidó lexikon szerkesztőjeként máig megtalálható a zsidó témájú tanulmányok, kötetek

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu 167 167 Mûvészeti folyóirat www.magyarmuhely.hu TARTALOM Petőcz András: Fordul az idő 1 Mester Györgyi: Belvárosi dupla ablak 2 Mester Györgyi: Más világ 4 Nagy Zopán fotói 6 Darázs Enikő: Messze a mindentől,

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Staar Gyula. Simonyi Károly veszít. Németh Lászlót a Műegyetemre!

Staar Gyula. Simonyi Károly veszít. Németh Lászlót a Műegyetemre! Staar Gyula Simonyi Károly veszít Fáj veszni látnom annyi büszke álmot. Juhász Gyula bukásukban is ők vitték tovább az igazságot. Illyés Gyula Könyvtáram régi lakója egy könyvecske, inkább füzet: alig

Részletesebben

Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN

Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2011 DECEMBER KARÁCSONY XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN Karácsony: születés, család, megváltás, kezdet, béke

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011.

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám A Fővárosi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket!

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket! 2005. május Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Babits Mihály Ritmus a könyvrôl részlet Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: mert a Könyv is Élet, és él,

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben