BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941"

Átírás

1 ÉS LEVELEZESE

2

3 BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992

4 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács Mária Készült az Illyés Gyula Irodalmi Alapirány (Szekszárd), Ozora Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Simontornya Község Önkormányzata és Szekszárd Város Önkormányzata támogatásával Takács Mária, 1992 ISBN Kiadta: Tolna Megyei Könyvtár, Szekszárd Felelős kiadó: Elekes Eduárdné Borító és tipográfia: Kun Edit Kiadványszerkesztés: Orbán György és Gacsályi József Készült Hermann Frigyes nyomdájában, Szekszárdon

5 BEVEZETŐ Nézd szabad röppenésit! S várj sorodra. Míg élsz irt, ne bánd, hogy szód nem értik: felelhetsz majd - halottan! Kifarag mint a szobrot a szorgos csönd; és földob: ott álld a harcot, - mozdulatlan!" (Illyés Gyula: Babits halálakor) Babits Mihály ( ) és Illyés Gyula ( ) levelezése a Nyugat folyóirat szellemi életének jelentős kísérő dokumentuma. A magyar költészet két nemzedékének vezéregyéniségét ugyanaz a föld táplálta, s mindketten igaz értékekkel ajándékozták meg az irodalmat. Vannak emberek, akiknek az életében kitörölhetetlen nyomokat hagy a szülőföld, a gyermekkor vidéke, az első eszmélések helye. A Dunántúl két nagy szülöttét ugyanaz a szűkebb haza adta, a tolnai táj, nevezetesen Szekszárd és Rácegres. Az emlékanyag vissza-visszatérő ihletője volt költészetüknek, prózájuknak, elkísérte őket szinte egész életükön át. Babits így szólítja meg a várost, ahol gyermekkorában oly sok gondtalan napot töltött:,jűt elhagytam: szülőhelyem! s kijöttél mindenütt velem: ég! küldj egy madarat!" (Szekszárd, 1915 nyarán) Kötődéséről a szülői házhoz - ahova mindig visszavágyott - szívesen beszélt: Meglehetős régóta távol voltam Szekszárdtól. Sajnálom, hogy csak kis ideig lehettem otthon, édesanyám ma is ott lakik Sajnos csak ritkán mehetek haza. De roppant erősen össze vagyok nőve Szekszárddal. Minden embernek van egy vidéke, ahol nagyon otthon érzi magát. Számomra Szekszárd ez az otthoni táj. Sok helyen szerepeltettem müveimben és még folyton táplálkozom élményeimből, melyeket otthon nyertem, "(t) Illyés Gyula ugyanerről a vidékről így vall: iyahol a Balatonból csordogáló Sióhoz hirtelen szegődik északról a Sárvíz, de mégsem ömlik bele, hanem egy vármegye hosszán fél-másfél kilométernyi távolságban mellette ballag, szinte

6 kart-karban, kacérkodón át-átkacsintva, mint az andalgó szerelmesek - én ott vagyok honn, az az én világom. A két folyónak egy ágya van, hatalmas, termékeny, széles, mondhatnám családi kettős ágya. Kétoldalt enyhe lankák és szelíd dombok díszével, amelynek látképe, mintha festve volna, ugyancsak egy békés, derűs otthon falára. Fent Sárrét, lent Sárköz - ahol majdnem minden falu neve Sár-ral kezdődik - ez az én vidékem. "(2) Közös ugyan a két halhatatlan költő szülőföldje, ám mégis különbözőképpen látták. Babits egy jómódú polgárcsalád gyermeke, büszke nemesi származására, családi indíttatására, amely meghatározta műveltségét. Illyés pusztán született, uradalmi kovács harmadik gyermekeként. A számadójuhász és bognár nagyszülők meséi, elbeszélései gazdagították képzeletét. A kiterjedt nagy család, a rokoni szálak a pusztát elhagyva is biztonságot nyújtottak a kezdő költőnek. Kötődését egész életében megőrizte, nemcsak a tájhoz, hanem az atyafisághoz is. Régen elkerültem a szülőföldemről, tán sose térek vissza, de úgy gondolok rá, ahogy a Duna gondolhat a Fekete-erdőre: semmi se volnék nélküle. "(S) A gyermekkor más-más minőségű élményeit sokszor megfogalmazták, s emlékeikben nemcsak szépség, boldogság, öröm, hanem fájdalom is van. Ez a korszak azonban megismételhetetlen. A fájdalom ellenére is az örökre elveszett, feledhetetlen pillanatok raktározódnak el, szépülnek meg és furcsa, alig kifejezhető érzésekként élnek tovább. Első találkozásukkor - a Munkácsy Mihály utcai gimnázium folyosóján - a negyedikes kisdiák képeket nézegetett. Babits tanár úr az érettségizők nyugalmát védte, s türelmetlenül elzavarta a megszeppent, jó szándékú diákot, Illyést.(4) Az igazi megismerkedés éve Babits ekkor már elismert költő és szerkesztő volt. Illyés életében nem csak a Babitscsal való találkozás nagy jelentőségű; ettől az időponttól kezdett publikálni a Nyugat című folyóiratban is. Ebben az évben kilenc alkalommal közölték írásait, és megjelent első verseskötete, a Nehéz föld - szintén a Nyugat kiadásában. Babits 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátora, rövid időn belül pedig a Nyugat társszerkesztője. Feleségével, Tanner Ilonával az esztergomi Előhegyen 1923-ban vásárolt telken már felépítették nyaralójukat, amely később a művészeti és az irodalmi élet fellegvára lett. Ugyanebben az időben felvetődött a szekszárdi szőlő megvételének gondolata is - írta Török Sophie naplójában de mégis a Budapesthez közeli Esztergom mellett döntöttek. A tényleges megismerkedés 1928 elején, egy esős hétfői délután kezdődött. Illyés József Attila és Erdélyi József kíséretében tett először látogatást Babitsék Reviczky utcai lakásán, ahol heti egy alkalommal összegyűltek a Nyugat ifjú szerzői. Mivel Illyés még nem volt tagja, meghívottja ezeknek az összejöveteleknek, József Attila feladata volt őt személyesen bemutatni és a társaságba bevezetni. Illyés ugyan megjelent a megbeszélt találkozóhelyen - Babits laká-

7 sához legközelebb eső utcasarkon, kél grófi palota között "(5) de elfoglaltságára hivatkozva ki akarta menteni magát. József Attila nem fogadta el a mentege - tődző Illyés érveit, karon fogta:,jlljössz, ha csak öt percre is "(6). S ez volt az első személyes találkozás, amelyet azután számtalan követett. Mindkettőjük életében meghatározó az 1919-es év, a Tanácsköztársaság győzelme, majd bukása. Babits Mihály professzori kinevezését érvénytelenítették, nem volt nyugdíja, a Petőfi Irodalmi Társaság kizárta tagjai sorából. Még a család egyes tagjai sem kegyelmeztek. Egyik nagybátyja visszaküldte a költőtől karácsonyra kapott ajándékkönyvet. A Babits-ellenes hangulatot szülővárosában a Halálfiai című regény megjelenése váltotta ki. Szekszárdon többen felismerni vélték a regényben szereplő családtagjaikat. A várost és polgárait bemutató könyvben a főhősök nevét megváltoztatta, de a mellékszereplők azonosíthatók, névváltoztatás nélkül szerepeltek. Talán ezért sohasem fogadták rangjához, az irodalomban kivívott hírnevéhez méltóan, pedig egész életében az otthoniaknak akart bizonyítani. Babitsné Török Sophie írta férjéről: Ha nem is mondta, tudtam, titokban diákos szorongással e&'szer majd nehezen lelkesedő szülővárosa büszke legyen rá." várta, hogy Babits,.fzámára az országot Tolna jelentette. Ha volt érvényesülési vágya, eg) 1 volt: hogy Szekszárdon tartsák valakinek".p) Bizonyítja ezt Hazám című verse is. Illyés 1921-ben Párizsba emigrált, hogy a fenyegető letartóztatást és retorziót elkerülje. Részt vett ugyanis a Menczer-csoport munkájában, s amikor a csoport tagjainak nagy részét a rendőrség - besúgás alapján - letartóztatta, úgy döntött, külföldre megy. Bécs és Berlin után Párizsban, munkások között élt, közben a Sorbonne hallgatója volt. Itt ismerkedett meg a francia avantgárd művészettel. Négy év után, 1926-ban tért haza Magyarországra november 16-án a Babits Mihály, Gellért Oszkár, Osvát Ernő által szerkesztett Nyugat című lap Füst Milán figyelemfelkeltő levelére közölni kezdte Illyés cikkeit, verseit, kritikai írásait. Babits december l-jétől - Osvát Ernő öngyilkossága után - a Nyugatol Móricz Zsigmonddal közösen szerkesztette, majd Móricz kiválását követően, 1934-től mindinkább a fiatal írónemzedékre támaszkodott, s leginkább Illyésre számíthatott. Egyre több feladattal bízta meg, bevonta a folyóirat szerkesztésébe, s ettől az időszaktól még szorosabb kapcsolatba kerültek. A kezdeti tartózkodó magatartás oldódott, jobban megismerték egymást, munkatársak lettek. A fiatal Illyést fiúi tisztelet, szeretet is kötötte Babitshoz, ám nem követte vakon tanítómesterét. Voltak köztük nézeteltérések, viták is. Ezek sosem eredményeztek haragot, legfeljebb visszafogottságot. Nem nehezteltek egymásra, a véleménykülönbségek

8 a nagy egyéniségeket inkább önvizsgálatra, saját igazuk" felülbírálatára késztették- Eltérő nézőpontjuk egyik bizonyítéka Babits Németh Lászlóról írt Pajzzsal és dárdával (8) című tanulmánya, amellyel Illyés messzemenőkig nem értett egyet. Szópárbajok tárgyát képezte többek között a Nyugat és a Válasz folyóirat rivalizálása is. Erről a kiábrándító vitáról írt Illyés 1935 februári naplójegyzetében és visszatért erre naplójában április 26-án. Illyés igen nehéz helyzetben volt: Unom ezt a féltékenykedő klikk lelkületet ".(9) Az idősebb generációhoz tartozó Babitsot nem akarta megsérteni, kortársa pedig Németh volt, akivel kölcsönösen szerették és tisztelték egymást. Ugyanakkor kíváncsi volt a sokat megélt szerkesztő - Babits - véleményére, verseit felolvasta neki és tanácsát kérte ben a Három öreg délelőtt befejezett kéziratát azon nyomban, még aznap délután Babitsnak olvasta fel először és szerényen várta a bírálatot. Kölcsönösen figyelemmel kísérték egymás publikációit. Illyés Gyula ban írt először a főszerkesztő Babitsról a Nyugatban, ugyanitt Babits 1932-ben méltatta - szintén először - az ifjú költő munkásságát. A visszafogottság, tisztelet és nagyrabecsülés a levelekben szinte folyamatosan baráti, néhol tréfás élcelődéssé oldódott. Az első levelekben még teljesen hivatalos a szerző és a szerkesztő közötti ügyintézés, semmi magánjellegű közlés nem volt. Ahogy egyre jobban megismerték egymást, kapcsolatuk bensőségesebbé, fesztelenebbé vált Illyés Babitsról nyilatkozva a nagy költő egyéniségét is megismertette az olvasókkal. Ahogy mondta, Babits nem volt barátkozó természetű, de közösségbe, bandába vágyott", együtt szolgálni az ügyet", s akik közel álltak hozzá, azokért tűzbe tette a kezét, anyagi áldozatokat vállalt, veszélyben kérés nélkül segített, de erről később nem beszélt. Óriási érték volt, s alig merem kimondani azt, hogy mennyire gyámoltalan ember. Azért is éreztem szükségét annak, hogy mellé álljak. "(to) Őszintén liberális rendkívüli elme, a bíró fia, benne élt a hegeli filozófiában, csak embereket látott, képtelen volt elfogadni, hogy társadalmi osztályok vannak. "(ii),ßabits a magyar irodalomnak a XX. századi Európához eddig legközelebb álló szelleme. Magányos volt. Nem volt barátja. En sem voltam az. Sose tudtam megmondani neki, mit gondolok róla, mennyire szeretem. "(iz> Babits magányosságáról - ami egész életén át elkísérte ben így írt az Egy szomorú vm-ében:,nekem nem volt barátom, tőlem mindenki fut, társaim elkerültek, mint idegen fiút". Ahogy minden embernél, egyéni kapcsolatnál, Babitsnál és Illyésnél is jelen volt az otthon, a családi háttér, s ott voltak a neves vagy névtelen, ám semmiképpen sem elhanyagolható segítőtársak.

9 Babits január 15-én - a család nagy megdöbbenésére - feleségül vette Tanner Donát(13)- A szekszárdi bemutatkozó látogatás csak az ifjú asszonyban hagyott mély nyomokat; a család ellenállása, tartózkodása megmaradt. A Török Sophie néven ismertté vált Babitsné (Babits Ilonka) sajátos hangulatot tudott maga körül kialakítani. Vendégszeretete, férje kedvét kereső önfeláldozása özv. Babits Mihályné szívét is meglágyította. Babits, aki eddig tartózkodó volt édesanyjával szemben, most feloldódott, s a mindig szeretetteljes Cenci néni mellett - feleségének köszönhetően - lelkiekben is közelebb került hozzá. Illyés sikertelen házassága Juvancz Irmával (1931), amelyet a bíróság 1937 őszén törvényesen felbontott, a Babitsékkal elmélyülő kapcsolat időszakának kezdetére'esett. A levélváltások - Babits és Illyés barátságán túl - a feleségek, illetve a két házaspár között kialakult közvetlen viszonyt is dokumentálják. A levelezés lényeges mind a három író életsorsának, életrajzának részletes megismerése szempontjából, s nemcsak a kutatók, hanem az irodalomszerető olvasók számára is fontos, hiszen vallomásértékú és hiteles. Szoros kötődésükön kívül mélyebben megismerhetjük magánéletük, környezetük, munkájuk megannyi gondját, örömét is. Megtudhatjuk, hogyan szórakoztak, mi volt legkedvesebb időtöltésük, szenvedélyük, de betegségeik őszinte megnyilvánulásainak is tanúi lehetünk. A levelezést Babitsék részéről főleg felesége vállalta: mert Mihály kissé ideges (talán ismeri nagy ellenszenvét a levélírás ellen), s képtelen kimerítőbben írni "(14) Babits ugyanerről Szilasi Vilmosnak így írt: Redves Vilikém, megbocsátasz ugye, hogy csak így pár sorral toldom meg a feleségem levelét. Tudod ugye, mindig milyen lehetetlenül rossz levélíró voltam. S kivált, ha dolgozom, majdnem képtelen vagyok bármi mást írni. "(15) Mindkét hagyaték levélanyaga (Babitsé közel nyolcezer - Illyésé még nincs számba véve, de hasonló nagyságrendű) mennyiségben és minőségben is felér egy életrajzi regény több kötetével. Kettejük levelezése az 1929 és 1941 közötti időszakot öleli fel. Babits Mihály és felesége leveleit Illyés Gyula hagyatékában a család őrzi az író lakásán. Illyés Gyula Babitshoz írott levelei az Országos Széchényi Könyvtár Babits-archívumában találhatók. A leveleket időrendben, szöveghűen, keltezésük kronológiájában közöljük, a kikövetkeztetett dátumokat, évszámokat szögletes zárójelbe tettük. A most közzétett Babits-levelek először jelennek meg. Van olyan időszak, amikor ritkult a levelezés. Ez nem jelentette azt, hogy kapcsolatuk megszakadt, sőt, ellenkezőleg: a telefon, illene a rendszeres találkozások feleslegessé tették az írásbani érintkezést.

10 Ennek bizonyítéka Török Sophie naptárának kivonatos melléklete, ahonnan 1929-től 1943-ig csak azokat a napokat jegyzeteltem ki, amikor a bejegyzés alapján Babits és Illyés egymással vagy feleségeikkel egy társaságban, illetve kettesben találkozott A levelek közreadásának aktualitását növeli Babits halálának elmúlt évi fél évszázados és Illyés Gyula születésének 90. évfordulója (1992). Kutatómunkám alapjául nagyrészt az Illyés-család birtokában lévő dokumentumok szolgáltak. Köszönöm Illyés Gyulánénak és Illyés Máriának, hogy a tulajdonukban lévő Babits-kéziratokat, a kötethez szükséges adatokat rendelkezésemre bocsátották. JEGYZETEK; 1. Gál István: Interjú Babits Mihállyal,Tolnamegyei Újság február Illyés Gyula: Puszták népe, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 2. fejezet, 23. p. 3. Illyés Gyula: Naplójegyzetek, év ( p.). 4. Gara László: Az ismeretlen Illyés, 15. p. 5.Uo. 6.Uo. 7. Ordas Iván: Tolnai tájak, tolnai emberek. Szekszárd, Tolna Megyei Könyvtár 5. p. Beszélgetés Illyés Gyulával 8. Laczkó Miklós: Szerep és mű. Bp., Gondolat. 9. Illyés Gyula: Naplójegyzetek, év ( és 75. p.). 10. Kézirattöredék, valószínűleg egy újságnyilatkozat vázlata (Illyés-hagyaték). 11. Illyés Gyula: rádiónyilatkozata - elhangzott: július augusztus 5. között (Fodor Ilona: Puszták népe írásban, zenében, szabadon). 12. Ua. mint a 6. sz. jegyzet 6. p. 13. Pók Lajos: Babits Mihály, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 98. p. 14. Gál István: Babits-Szilasi levelezés, 216. p. 55. sz. levél jegyzete. 15. Gál István: Babits-Szilasi levelezés, 50. p. 45. sz. levél.

11 BABITS - ILLYÉS LEVELEZÉS

12

13

14

15 BABITS ILONKA - ILLYÉS GYULÁNAK Illyés Gyula úrnak Czecze Fejér m. özv. Kállay Lajosné címén [1929. szeptember 3.] Kedves Illyés Gyula! Nagyon sajnálom B.(\) ár. előtt tett spontán felkiáltásomat - hogy vájjon Illyés Gyula megkapta-e a könyvemet,p> mert nem köszönte meg" - és igazán nagyon rosszul esik, hogy akaratlanul is egy olyan udvariasságra kényszerítettem, amit Maga eredetileg nem tartott szükségesnek Talán elhiszi hogy én a világén sem akarnék Magának illemi" dolgokban tanácsot adni, és nem is a köszönés" érdekelt, hanem, hogy megkapta-e? S az én tapasztalataim szerint szokás megköszönni még egy képeslapot is, ha szívesen fogadtuk, s nem valami érdektelen közömbös ember küldte. S ebben csak megerősített, hogy könyvemet Magán kívül mindenki megköszönte", vagy mondjuk igy: értesített róla, hogs' megkapta. Mindez persze csak szokás és nem illemkérdés - és én nag}<on szégyenlem hogy olyan korlátoltnak képzel engem, aki szigorúan számontartja a kijáró köszönéseket. - A kritikára vonatkozólag én jobban örülnék, ha véleményét levélben megírja vagy elmondja, mintha leközli De ha bármit is szeretne az Erdélyi Helikonban leadni, Mihály szívesen közvetítené azt a dolgot, ha így kellemesebb Magának, mint ismeretlenül hozzájuk fordulni (Utólag veszem észre, hogy megint félreérthetne: én természetesen nem azért szeretném ha inkább levélben közölné velem véleményét, mint kritikában - mert nem tartom sokra a Maga kritikáját, hanem mert általában nem szeretem a nyilvánosságot.) Mi még kb. 2 hétig vagyunk itt Esztergomban, ha tudna időt szakítani, igazán nagyon örülnénk látogatásának 2-3 nappal előbb irjon egy lapot, mikor jöhetne, a vasútnál várni fogjuk A vonat reggel 8-kor indúl - Remélem, hogy ki fog békülni velem! igazán boldog volnék ha jó véleménnyel volna rólam. A viszontlátásig barátsággal köszönti Babits Ilonka

16 JEGYZETEK: K: Illyés-hagyaték, 2 fólió (rektó, verso) 158x209 mm, fehér levélpapíron autográf lila tintaírás. 1. Bäsch Loránd (1885. márc márc. 30.) ügyvéd, irodalomtörténeti író. Baumgarten Ferenc kívánsága szerint a Baumgarten Alapítvány (jogi) kurátora. Irodalmi munkássága fóleg Babits Mihály életművével volt kapcsolatos. 2. Az 1929-ben megjelent verseskötet címe: Asszony a karosszékben", sajnos Illyés Gyula könyvtárában nincs meg ez a könyv. A többszöri költözésnél elveszett, vagy válásukkor elsó feleségénél maradt. 2 ILLYÉS GYULA - [BABITS MIHÁLYNÉNAK] Kedves Nagyságos Asszony, Czecze, szeptember 6. Pestre irok, nem tudom esztergomi címűket s igy nem tudom azt sem, mikor kapja meg ezt a levelet. De a lelkiismeretemen szeretnék könnyíteni s ezért sietek mindenképpen írni! Könyvét (i) még annak idején megkaptam és nagyon szépen köszönöm. Bocsánatát kérem, hogy csak most köszönöm meg de - meg\>allom - nem tudtam, hogy ezt illik megköszönni, egyrészt nekem más volt a tapasztalatom, másrészt reméltem, hogy fogom Pesten látni s lesz alkalmam beszélni róla. Bäsch doktor (Z) szavai után (ne tessék neki szólni erről) ébredtem fel és szégyenítem el magam. Bocsánatot kérek és ismét köszönöm így most már némikép megszabadulva a nyomástól, meg merem mondani, hogy a könyv igen tetszett nekem, csináltam jegyzeteket is a versek olvasása közben eg}\ szokásom szerint, a magam számára elgondolandó kritikához. Gondoltam arra, hogy ezt le is írom, de milyen lapnál lehetne közöltetni? Nekem csak a Nyugathoz vannak összeköttetéseim, ott pedig már irtak a könyvről. Az Erdélyi Helikon még szabad? Ott engem nem ismernek s nem tudom, hogy fogadnának(3). A véleményem mindenesetre meg van s ezt élőszóval is közölhetem, végszükségben, s ez a legfontosabb, ha önt érdekli

17

18

19 JEGYZETEK: Én még körülbelül másfél hétig leszek itt Czeczén, a nagyanyámnál^), ahol igen jól érzem magam. Amit Önöknek is kívánok. Mindkettőjüket szeretettel üdvözlöm, őszinte híve Illyés Gyula özv. Kállay Lajosnénál Czecze (fejér vm.) K; OSZK Kézirattára Fond, III/623/1. 2 fólió (rektó, verso) 167x208 mm, sárguló levélpapíron autográf lila tintaírás. 1. Ld. 1. sz. levél 2. jegyzete. 2. Ld. 1. sz. levél 1. jegyzete. 3. Az Erdélyi Helikon ( ig): az Erdélyi Szépmfves Céh folyóirata, Romániában, Kolozsváron jelent meg. Törők Sophie verseskötetéről Illyés nem írt kritikát az Erdélyi Helikonban. Illyés Gyulának a III. évfolyam 1. kötetében ( szám) jelent meg az első bemutatkozó írása Fiatal magyarok - Vallomások és vélemények a magyar irodalom hivatásáról" címmel. 4. Anyai nagyanyjánál, Kállay Lajosnénál (sz: Uitz Anna), aki óta volt özvegy és egyedül élt a családi házban. Illyés gyakran látogatta, de nemcsak őt, hanem a cecei rokonokat is, főleg nagybátyját, Kállay Lajos református kántortanítót, gyermekkori példaképét. 3. ILLYÉS GYULA - [BABITS MIHÁLYNÉNAK] Kedves Nagyságos Asszony, most már igazán nagyon szégyenlem magam faragatlanságom miatt. En csak ép elkövetett hibámért akartam bocsánatát kérni Megérdemlettem, hogy megmossa a fejem. De szót sem szólok többet, nehogy ismét elkövessek valami ostobaságot. Mindenben teljesen igaza van, bújok a föld alá s magamra veszek minden penitenciát. Szíves meghívásukat(\) igen köszönöm, sajnos nem lesz módomban kimenni Esztergomba. Innen ugyanis holnap Bálaszékre s onnan Dombóvárra(Z) utazom, ott leszek apámnál pár napig szabadságom lejártáig. Pestre visszatérve pedig már hivatalba (3) kell járnom. Ép ezért könyvéről(4) sem tudok most igy kutyafuttában irni Nekem igen tetszett, a részletek megindoklásához azonban gondolkodási idő szükséges. Fogok gondolkodni, s az eredménnyel majd jelentkezem.

20 Csak a feloldozását nyerjem el! Fogadom, hogy ezentúl példás életet élek! amennyire már egy ilyen medvének sikerülhet. Mindkettejüket őszinte szeretettel üdvözlöm, hive Illyés Gyula Czecze, szept. 15. JEGYZETEK: K: OSZK Kézirattára Fond III/623/2. 2 fólió (mindkét fólió rektóján), 167x208 mm, sárguló levélpapíron autográf tintaírás. 1. Ld. 1. sz. levél. 2. Illyés Gyula édesapja Dombóvár mellett (Tüskepusztán) szolgált, a Dőry-féle bérleten volt uradalmi főgépész ben már betegeskedett ülés János 1916-tól itt élt egyedül, az első időszakban kényelmesen, de betegsége kezdetétől anyagi gondokkal és elhagyatottan. Fia többszöri látogatása sem tudta felvidítani. 3. Phönix Életbiztosító Társaság (Bp.,V., Nádor u. 9.). 4. Ld. 1. sz. levél 2. sz. jegyzete. 4. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK Kedves Mihály, elküldöm a verset(í), amelyet már mutattam neked; azzal a kéréssel, hogy - amennyiben megfelelőnek ítéled - szíveskedjél a Nyugatban közöltetni A Nagyságos Asszonnyal egyetemben szívélyesen üdvözöllek, őszinte híved Illyés Gyula [Budapest], december 5. JEGYZETEK K: OSZK Kézirattára, Fond II1/620A. I fólió (rektó), 208x168 mm, fehér levélpapíron, autográf fekete tintaírás. Rongált. 1. A vers címe: Szerelem" (Féltve ölellek át, alvó meleg jövő...). Megjelent a Nyugat december 16-ai számában.

21 ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK [Budapest] január 1. Kedves Mihály, öt küldöm a Rubin Lászlóm novelláiról írt figyelőt. Igen szeretném, ha a legközelebbi számban megjelenhetne, amint mondottad. Azután ugyanis szeretnék én is írni pár sort Berda Q) könyvéről, mert igen nem helyeslem Németh László álláspontját véle szemben(4). Tán a Disputa"rovatban lehetne erről írni kritika egy kritikáról" alcimmel Mindenesetre én meg fogom imi, elküldöm neked, s te majd meglátod, mit lehet vele kezdeni(5). A nagyságos asszonnyal együtt szívélyesen üdvözöllek Illyés Gyula VI. Lehel u. 26. III. JEGYZETEK K: OSZK Kézirattára, Fond III/620/2. 1 fólió (rektó), 210x170 mm, fehér levélpapíron autográf fakófekete tintaírás. A rektón Babits Mihály autográf ceruzaírásával "VI. Lehel u. 26. III." 1. Rubin László ( ) ügyvéd. Alapítótagja volt a Galilei-körnek. Tanulmányai jelentek meg a Századunk és a Szabad-gondolat című folyóiratokban. 2. A tizenkét Júdás" - Rubin László novellái - Genius-kiadás. Illyés figyelője megjelent a Nyugat január 16-ai számában. 3. Berda József ( ) József Attila-díjas költő. Munkáskörayezetből indult, főleg a lét hétköznapi örömeiről írt szabadverseket tól a Nyugat, a Széphalom és az Est munkatársa ben Baumgarten-díjat kapott. 4. Németh László a Nyugat Irodalmi Figyelő rovatának január 16-ai számában ín kritikát Öröm" - Berda József versei - Genius-kiadás. 5. Illyés ígért kritikája Berda József könyvéről nem jelent meg a Nyugatban. 6. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK Kedves Mihály, itt küldök egy vers-ciklust(i), illeme annak első részét. Magamnak is igen sok kifogásom van ellene. Elküldöm mégis úgy, ahogy van s

22 reád bizom, tégy véle azt, amit jónak látsz. "Tűzbe felét - ha kell - s újra felét.." Igen örülnék, ha megírnád róla véleményedet. A könyvekről még a héten megfogom írni a figyelőket (Z). Arról az orosz regényről, melyet emiitettem neked, már meg is inam (3). Kedves Mihály, én igen nagy örömmel kimennék hozzátok Most vasárnaphoz egy hétre lenne is időm rá. írjad meg, megfelelő-e ez és hogyan kell mennem. Ha most más is menne, úgy én Bäsch doktorral(\) Péter-Pálkor mennék. Mindnyájotokat szeretettel üdvözöllek Illyés Gyula Phönix Életbiztosító Társaság V. Nádor u június 3. Kérlek, ha a vers nem használható, azért őrizzed meg a kéziratot számomra. JEGYZETEK; K OSZK Kézirattára, Fond III/619/2. 1 fólió (rektó), 212x170 mm, sárguló levélpapíron autográf fekete tintaírás. A reklón Babits Mihály autográf ceruzaírásával Phönix Életbiztosító Társaság V. Nádor u. 9." 1. A versek íme az én népem" címmel jelentek meg a Nyugat augusztusi számában. Kötetben: a Saijúrendek" (1930), az Összegyűjtött versek" I. kötetének Függelékében (1977). 2. A figyelők: - Mosolygó napkelet - Kunos Ignác könyve, - Áhítat - Tamási György versei. A kritikák a Nyugat júliusi számában jelentek meg Illyés tollából. 3. Az orosz regény: A Taraszov - Rodianov: Csokoládé című regénye, Katona Fedor fordítása, a Monde" folyóirat kiadása, Páris. A figyelő megjelent ugyanakkor. 4. Ld. 1. sz. levél 1. jegyzete. 7. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK Kedves Mihály, VI. 5. Ilonkával együtt szeretettel üdvözöllek, őszinte híved Illyés Gyula

23

24

25 JEGYZET: K: OSZK Kézirattára, Fond III/619A. 1 fólió (rektó), 212*170 mm, sárguló levélpapíron autográf fekete tintaírás. a ILLYÉS GYULA - BABITS MIHÁLYNAK Nagyságos Babits Mihály szerkesztő úrnak Esztergom Elóhegy [Budapest, június 11.] Kedves Mihály, igen köszönöm szívességieket. Vasárnap reggel vonatra ülök, de kedves Mihály semmi esetre se fáraszd magad azzal, hogy ebben a melegben kijöjj az állomásra. Meg foglak én benneteket egyedül is találni, vagyok olyan ügyes. Komolyan kérlek, hogy ne várj a vonatnál! A kapunál várjál egy nagy pohár vízzel Ilonkával együtt szeretettel üdvözöllek Illyés Gyula JEGYZET: K OSZK Kézirattára, Fond II1/620/3. Levelezőlap (rektó, verso), 105x148 mm, autográf fekete tintaírás.

26 ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNÉNAK, [BABITS] MIHÁLYNAK [Budapest, június 15. után] Kedves Ilonka, Kedves Mihály, igen köszönöm a fényképet. Igazán kedves együttes. Arra a gyönyörű dalai-láma-fejre tekinn'e, amely az én ismerős ingemből bámul a világba csak az vigasztal, hogy Mihály helyén viszont egy üstfoltozó cigány kesereg. így tehát még van reménységem külsőmet illetőleg. De vajh' kit ábrázol az a spiritiszta jelenés, aki bal oldalamról készül ellebbenni? - A meghívást igen köszönöm, de hisz még, jóformán, az előbbi vendéglátást sem köszöntem meg! Most nézem ismét a fényképet, s látom, hogy a kifürkészhetetlen isteni véletlen Ilonkának vállára on a szépségkirálynők szallagját vetette. Őszinte hódolatom! Ismét köszönöm a kedves vendéglátást - a legnagyobb örömmel ismételném meg egy későbbi alkalommal - és, Kedves Ilonka, kezét csókolom, kedves Mihály szeretettel üdvözöllek, őszinte hived Illyés Gyula A Komjathyné(\) készítette kép sem sikerült? Igen örülnék, ha abból is kaphatnék egy másolatot JEGYZET: K. OSZK Kézirattára, Fond 111/620/38. 2 fólió (rektó), 210x170 mm, sárguló levélpapíron autográf fekete tintaírás. 1. Komjáthyné = Komjáthy Aladár ( ) felesége. A költő és természettudós Babits legkedvesebb tanítványa - Babits 1915-ben hozzá írta a Fiamhoz című versét - feleségével együtt többször vendégeskedett a Nyugat főszerkesztőjénél Esztergomban. Ld. Török Sophie naptára.

27

28

29

30

31 BABITS ILONKA - [ILLYÉS GYULÁNAK] Nagys. Illyés Gyula úrnak Budapest Phönix Életbiztosító V. Nádor utca 9. Kedves Költőtárs! mellékelem az idilli lúgas képet. A többi felvétel sajnos nem is volt felvétel, mert az előnyben részesített 3 új kazettában nem volt lemez, erről a költözködés zűrzavarában megfeledkeztem. De legalább ez az egy kedvesen sikerüli Nagyon örülnénk, ha valamelyik szabad week end-jét nálunk töltené (előzetes értesítés mellett) sőt a megbeszélt egy heti lájövetelére is számítunk. Reméljük Kedves Gyúszi, hogykellemes emlékei maradtak Esztergomról és a viszontlátásig melegen üdvözlöm Babits Ilonka Esztergom, június 17. JEGYZET: K; Illyés-hagyaték, 2 fólió (rektó), 116x150 mm, fehér levélpapíron autográf fakólila tintaírás. 11. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK [Budapest, július] Kedves Mihály, itt küldök ismét egy verset (i). A jövő hét elején elfogom küldeni a Sik Sándor (2) könyvéről (3) való figyelőt is. Már épen csak papírra kell vetni, vasárnap lesz is időm hozzá. Ilonkával egyetemben szeretettel üdvözöllek őszinte hived Illyés Gyula

32 JEGYZETEK: K: OSZK Kézirattára, Fond III/619/5. 1 fólió (rektó), 212x170 mm, sárguló levélpapíron autográf fekete tintaírás. 1. A vers címe: Dunántúli reggel", megjelent a Nyugat augusztus 1-jei számában és a Satjúrendek" című kötetben (1930). 2. Sík Sándor ( ) költő, műfordító, egyetemi tanár, irodalomtörténész, egyházi műveket is írt, az MTA tagja. Kiváló műfordító tól a piarista rend magyarországi tartományfőnöke. A Petőfi és a Kisfaludy Társaság tagja. Az egyházi költészet keretein túl a modern társadalom problémáinak is hangot adott verseiben. 3. A Nyugat Irodalmi Figyelő rovatában augusztus l-jén jelent meg Illyés kritikája Sík Sándor könyvéről A boldog ember inge" címmel - Mese hét részben - a Szent István Társulat kiadása. 12. ILLYÉS GYULA - [BABITS] MIHÁLYNAK lbudapest, augusztus 1. után] Kedves Mihály, először is, nagyon tetszett a cikked (i), igen nagy örömmel olvastam, nekem is hasonló problémáim voltak A versed is(z> igen szép volt. Hasonlóan Ilonkáéi is, különösen a második (3). Szóval ritka jó szám volt a mostani Mellékelve ismét küldök egy hosszabb, nem is tudom, minek nevezzem verset. En irás közben humorosnak gondoltam, nem tudom, sikerült-e. A negyedik szakasza ellen sok kifogásom van, reád bízom, jobban mondva megkérlek, ha nem tartod sikerültnek, hagyjad ki Forbáth Imre (4) megküldötte most megjelent verseskönyvét(5) ; ir erről valaki figyelőt? Ha nem, én örömmel írnék róla(6); kérlek, értesítsél Mindnyájotokat szeretettel üdvözöllek, őszinte híved Illyés Gyula JEGYZETEK: K: OSZK Kézirattára, Fond 111/620/30. 2 fólió (rektó), 210x170 mm, sárguló levélpapíron autográf világoskék tintaírás. 1. Baloldal és Nyugatosság, megjelent a Nyugat augusztus 1-jei számában.

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL Jókay Etelka húsvéti üdvözlılapja Lırintérıl - Hathalom képeslapon - Hegedős Lóránt családjának 1905-ben. Lırinte IV. 21. 1905. Kedves Margitkám! Kedves Lóránt! Mindnyájunk

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 2. korcsoport (6 7 8. évf.) 2. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 2. korcsoport (6 7 8. évf.) 2. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 2. korcsoport (6 7 8. évf.) 2. FORDULÓ Ennél a feladatlapnál Tüskés Tibor Az exponált idő című művének alaposabb megismerésére lesz szükségetek. További

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014 Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete 2120 Dunakeszi Garas utca 24 fsz 1 Telefon : 06-70-421-3473 noe.dunakeszi@gmail.com Zánkai tábor 2014 Oldal 1 Tisztelt Kísérőink, Önkéntes segítőink! A Dunakeszi

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Kappéter István dr. gyógypedagógus, pedagógiapszichológia tanár, ideg-, elme-, pszichoterápia szakorvos, autodidakta jövőkutató 2005 óta enyhe Alzheimer Kóros

Részletesebben

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE válogatott művei Sorozatcím-oldal és verzója Címlapverzó GOETHE Drámák EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1982 Egyéb adatok: Terjedelem: 691 oldal Kötéstábla magassága:

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Széchenyi István Polgári Társulás, Páva utca 23/41., Komárno, 945 01, Szlovák Köztársaság. T. c.

Széchenyi István Polgári Társulás, Páva utca 23/41., Komárno, 945 01, Szlovák Köztársaság. T. c. Széchenyi István Polgári Társulás, Páva utca 23/41., Komárno, 945 01, Szlovák Köztársaság T. c. Nick Ferenc, elnök Falvak Kultúrájáért Alapítvány Budapest Kelt Budapesten, 2011. március 15-én Tárgy: Gróf

Részletesebben

Magyar iskola Erdingben

Magyar iskola Erdingben Ifland Andrea Magyar iskola Erdingben Az erdingi magyarok története 2002-től napjainkig ERDING Dél-Németországban, Bajorországban, München környékén, a müncheni repülőtér mellett található kb. 35 ezer

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

2. forduló. Matematika

2. forduló. Matematika 2. forduló Matematika 1. Három öreg bölcs alszik egy nagy fa alatt. Egy arra járó csintalan gyerkőc mindhármuk homlokára egy piros kört fest, majd kacagva elszalad. Amikor a bölcsek felébrednek, és meglátják

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Karácsonyi self-publishing kisokos. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Karácsonyi self-publishing kisokos. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Karácsonyi self-publishing kisokos 2014 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszöntő Újabb évet zárhatunk, nagyon köszönjük a bizalmat és közös munkát! Szeretnénk összefoglalni azokat a fontos ismérveket,

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS

MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS European Social Survey R6-2012 MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS A MINTAEGYSÉG CÍME (település) (utca, házszám) (emelet, ajtó) a megkeresések sorszáma 01.. A CÍMET FELKERESŐ KÉRDEZŐ IGAZOLVÁNYSZÁMA A válaszoló megadta

Részletesebben

150 éves a magyar tőzsde

150 éves a magyar tőzsde 150 éves a magyar tőzsde Jótékonysági árverés (2014. június 17.) Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 zsűrije számára készült. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Túl a 150.000 utason, 12. alkalommal is újra zakatol a Mikulásvonat XII. Diósgyőri Mikulásvonat (2014. november 27. december 17.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Túl a 150.000 utason, 12. alkalommal is újra zakatol a Mikulásvonat XII. Diósgyőri Mikulásvonat (2014. november 27. december 17. SAJTÓKÖZLEMÉNY Túl a 150.000 utason, 12. alkalommal is újra zakatol a Mikulásvonat XII. Diósgyőri Mikulásvonat (2014. november 27. december 17.) Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy a Diósgyőrért Közhasznú

Részletesebben

A soha nem is volt -ról,

A soha nem is volt -ról, A soha nem is volt -ról, még egyszer 108 Művelődési életünk mindennapjaiban, mint ismeretes, évtizedek óta vissza-visszatérő dilemma, hogy van-e vajdasági magyar irodalom. Nemrégiben A mások közelsége

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Trolibusz-közlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ), a BKV közreműködésével az Országos Trolibusz Szakmai Találkozót. A március 20-tól 22-ig tartó

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz.

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérem, alaposan fontolja meg válaszait, hiszen a kérdőív kiértékelése további segítséget nyújthat a sikeres leszokáshoz. A kérdőívet nem szükséges egyszerre kitölteni.

Részletesebben

Kapcsolatteremtés / Kifogáskezelés

Kapcsolatteremtés / Kifogáskezelés Kapcsolatteremtés / Kifogáskezelés I. Kapcsolatteremtés ismerőssel Szia Petra, Pisti vagyok! Szia Pisti! Hogy vagy mostanában? Rendben mennek a dolgok? (ha régen találkoztatok, akkor beszélgess vele egy

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 projekt Nyitórendezvény 2012. augusztus 28-án, kedden, 11 órai kezdettel tartottuk

Részletesebben

Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006.

Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006. Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006. KIADJA AZ ELTE TTK HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY Az ELTE TTK HA Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány valami olyasmi, amiről mindenképp érdemes tudnod. Ha másért nem hát azért, mert

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben