1 Mozgáskoordináció fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Mozgáskoordináció fejlesztése"

Átírás

1 Szeptember Foglalkozás 1 Mozgáskoordináció fejlesztése érintések a test különbözı részeivel( alkar, fej, fenék, térd,stb ) görgetés talppal, hassal Ügyességi feladatok, változó testhelyzetekben labdával -gurítások, feldobások -pattintás Játék: fogó labdagurítással fogó labdavezetéssel 2 Futóiskola Mozgásfeladatok különbözı távolságra elhelyezett tárgyak között Játék: Egyszerő fogó, páros fogó 3 Irány és iramváltással futás tárgyak kerülésével ( labdával is) Játék: tőzharc, bombázó 4 Irányváltásokkal és mozgásfeladatokkal felépített akadálypálya Játék: pókfoci, bója, Bója, Szalag, Zsámoly, Bója Eszközök megosztása eszközhasználat Kompetencia alapú oktatás fejlesztési követelményei Készségek Képességek Pszichikus funkció egyensúlyozó feladat megértése mozgásirányítás mozgások összerendezése, tudatos irányítása reakció egyensúlyozó gyors átlátó egyensúlyozó tájékozódó koncentráció viselkedés

2 5 Váltóverseny csapatokban Szlalom futás zsámoly, medicinlabda, karika kerülésével Szlalom futás labdával, labdavezetéssel(kézzel,lábbal) Szlalom futás társsal 6 Utánzómozgások labdahordásával -pók-rák járás (hason a labda, lábbal gurítani) -négykézláb járás fejjel labda guritás -szökdelés labda a térdek között Játék: küzdıgyakorlatok Told be, told ki a körbıl! 7 Átfutások zsámolyon keresztül, és rálépve zsámolyok tetején sorba helyezett zsámolyokon szétszórtan elhelyezett zsámolyokon zsámolyok cipelése Játék: vadászlabda 8 Játék: Bombázó tömött labdára Pókfoci zsámoly, medicinlabda, karika, labda Zsámoly,, labdavezetés gyors reagálás megosztás eszközhasználat feladat megértése mozgások összerendezése tudatos irányítása mozgásirányítás reakció tájékozódó egyensúlyozó egyensúlyozó reakció gyızni akarás cselekvés cselekvés viselkedés viselkedés képzelet

3 Október Foglalkozás Eszközök 9 Mozgékonyság labdaérzék fejlesztése különbözı eszközökkel feladatok karikával -ki-be szökkenések - szlalom -kerülések elıre-hátra,oldalra körben végzett feladatok - karikában állnak a tanulók és a körközepe felé végzik a feladatokat(labdavezetés, pattintott átadások kézzel,lábbal ) Játék:Balatoni halászok 10 Padokon végzett feladatok -átfutások,szökdelések -haladás a padon (nyuszi, pók, rák,) Padok között labdavezetés Szlalom Padon jobb-balkezes labdavezetés Pad mellett labdavezetés Játék:Froolball 11 Szembeváltó különbözı labdákkal (kézilabda, foci, kosárlabda, gumilabda) Karika, Bója, Pad, Bója, mozgásirányítás eszközhasználat megosztása Kompetencia alapú oktatás fejlesztési követelményei Készségek Képességek Pszichikus funkció differenciáló feladatok megértése mozgások összerendezése, tudatos irányítása Helyzetfelismerés egyensúlyozó reakció koncentráció

4 12 Célbadobó-rúgó verseny Dobás zsámolyba, karikába különbözı labdákkal Rúgás zsámolyra, szınyegre kapura 13 Versengések Versenyfutás(különbözı testhelyzetekbıl labdavezetéssel kézzel, lábbal) Ki a gyorsabb?(csapatonként egyénileg) Zsámoly szınyeg udvar tornaterem ráismerés helyzetfelismerés gyors,pontos végrehajtás döntési alkalmazkodó beleélı képesség versenyszellem viselkedés gyızni akarás önbizalom koncentrálás gyızni akarás 14 A tanult játékok felelevenítése kedvelt játékok kiválasztása - bombázás, kidobó. tornaterem a szabályok felidézése szociálisképességek: tolerancia, segítségnyújtás emlékezet 15 Mozgékonyságfejlesztése tornaszınyeggel fogójátékok a szınyegek között( ház ha bukfencelnek a szınyegen, ha ráhasalnak ráülnek stb ) vezetéses fogó a szınyegek között Adogatás labdával ( labdacica, középsı az átadások között bukfencel) 16 Célbarúgó játék csapatok között( szınyegre krétával rajzolt körök más-más Szınyeg Szınyeg Mozgások összerendezése, Tudatos irányítása Helyzetfelismerés, Gyors reagálás, Szabályok betartása, Döntésképesség Motiváció bátorság

5 pontszámot érnek) Pókfoci November Foglalkozás Eszközök 18 4:4 elleni játék a szınyeg a kapu(kézzel, lábbal)4:4 elleni játék, 6db szınyeg a kapu, a csapatok három szınyeget védenek 19 Gyorsaságfejlesztı, gyakorlatok, különbözı testhelyzetekbıl Szerek kerülésével Átbújások a szınyegek alatt Szlalom a szınyegek között Fekete-fehér 3:3 elleni játék kézzel adogatás leütés nélkül, lábbal passzolás 20 Egyszerő fogó -megfogták csak a szınyegen állhat ;terpeszbe, fekvıtámaszba, ha átbújtak a lába alatt akkor futhat tovább -ház a kézfogás Lovacskázás ugrókötél használatával, társ cipelésével Küzdıgyakorlatok: kakasviadal, szınyegen Szınyeg labda Zsámoly Szınyeg Pad Szınyeg Ugrókötél gyızni akarás Kompetencia alapú oktatás fejlesztési követelményei Készségek Képességek Pszichikus funkció Mozgások összerendezése, tudatos irányítása Gyors reagálás Helyzetfelismerés Eszközhasználat, Szabályok betartása Gyors átlátó Koncentráció gyızni akarás

6 birkózás (told le a szınyegrıl) 21 vezetések bója kerülésekkel (a bóják távolságának, helyeznek változtatásával) 2:2 elleni játék 22 Vadászlabda Zsámolylabda Bója Zsámoly vezetés, Helyzetfelismerés, Szabályok betartása Egyensúlyozó Észlelés gyızni akarás December Foglalkozás Eszközök 23 Tornaszerek felhasználása segédeszközként labdarúgó foglalkozásokon Tornapaddal - átfutások, átugrások padok felett - különbözı testhelyzetekben haladás a padokon testfordulatokkal - padok közötti szlalom labdavezetés kézzel- Tornapad Kompetencia alapú oktatás fejlesztési követelményei Készségek Képességek Pszichikus funkció megosztás reakció Gondolkodás

7 lábbal - padok felett átugorva, folyamatos labdavezetés kézzel-lábbal 24 Zsámolyokkal és svédszekrényekkel - fogó játék a zsámolyok között - fogó játékok alkalmazása ház testhelyzetekkel - kidobós játék a svédszekrényeket és zsámolyokat felhasználva fedezékül - lábtenisz svédszekrény felett 25 Tornaszınyegekkel - fogójáték a szınyegek között - ház ha valaki a szınyegen bukfencet csinál - vezetéses fogó a szınyegek között - 4:4 elleni játék négy szınyegre - Célba rúgó játék 26 Különbözı eszközök együttesével - különbözı labdás feladatok karikából Zsámoly Svédszekrény Szınyeg Karika Zsámoly megosztás Gyors reagálás helyzetfelismerés Mozgások összerendezése, Alkalmazkodó Döntés Gondolkodás Akarat Fegyelem Gondolkodás

8 kiindulva - átfutások zsámolyok tetején irányváltoztatásokkal - sor és váltóversenyek a szerek változtatásával - akadálypálya Medicinlabda Bólya tudatos irányítása Szabályok betartása Január Foglalkozás Eszközök Technikai alapelemek a labdarúgásban vezetés - lassú, lábközeli labdavezetés - gyors, hosszabb labdavezetés ritka érintéssel nagy területen - labdavezetés mindig az ellenféltıl távolabbi lábbal - váltóversenyek szlalom labdavezetéssel és bójakerüléssel. Bója Kompetencia alapú oktatás fejlesztési követelményei Készségek Képességek Pszichikus funkció vezetés Egyensúlyozó Gondolkodás Cselezés - játékos mozgás a labdával, Bója Gyors reagálás megosztás Döntési Észlelés Cselekvés

9 - labdavezetés akadályokkal - labdavezetés irányváltásokkal - zsonglírozás reakció képzelet Átadások - Páros adogatás átvételekkel és labdavezetések, bójakerülésekkel - Átvétel: belsıvel külsıvel mindkét lábbal és testfordulattal megosztás Alkalmazkodó Gyors átlátó Koncentráció Kapura lövések - rúgás fajták Belsı rúgás (biztos labdatovábbítás) Teljes csüdrúgás (valamilyen képzettséget igényel) Belsı csüdrúgás Külsı csüdrúgás Mindkét láb használata Kapu Február Foglalkozás Eszközök Mozgások összerendezése Tudatos irányítása Gyors átlátó Cselekvés Akarat Kompetencia alapú oktatás fejlesztési követelményei Készségek Képességek Pszichikus funkció

10 35-36 Párharcok - elvenni a labdát az ellenféltıl - megszerezni a labdát, mikor az ellenfél birtokolja - támadás lelassítása, ellenfél kiismerése - labdaszerzés, gólhelyzetek elhárítása megosztása Döntés Akarat Fegyelem Gondolkodás Fejelések - dobott labdák visszafejelése a társ kezébe - mindkét lábról történı felugrás tanulása alkalmazása - röplabda játék fejjel - pontszerzı játék fejeléssel Helyzetfelismerés Feladat megismerése Szabályok betartása Egyensúlyozó Észlelés Bátorság 39 nélküli védı-támadó mozgás átjutni a megadott vonalon(testcselek alkalmazásával) szerzı játék adott területen belül (30mp váltásokkal 1:1 elleni játék a labdabirtokló kapura lı Gyors reagálás helyzetfelismerés Döntés

11 40 A tanár által begurított labdára gyorsindulás párosával, aki megszerezte kapura lı 1:1 elleni játék félpályán, a társak a pályaszélén, a labda megtartásához segítségül használhatja a vonalon állókat 41 1:1 elleni játék félpályán, a társak a pályaszélén, a labda megtartásához segítségül használhatja a vonalon állókat, két labdával Kapura lövések, dobások bejelölt területekre 42 2:2 elleni játék félpályán, a társak a pályaszélén, a labda megtartásához segítségül használhatja a vonalon állókat, 43 1:1 elleni játék félpályán, három pár a pályaszélén, a labda megtartásához segítségül használhatja a vonalon állókat, ha a támadó kijátszotta a labdát helyet cserélnek Ue:2:2 ellen 44 Testcselezések labda nélkül, labdával Támadó-védımozgások kapura lövéssel, dobással befejezve 3:3 elleni játék kézzel,lábbal labda labda labda labda Gyors reagálás megosztás Gyors reagálás mozgásirányítás Mozgások összerendezés, Tudatos irányítása Párharcok Gyors reagálás megosztás helyzetfelismerés mozgásirányítás Egyensúlyozó tájékozódó Gyors átlátó Egyensúlyozó Alkalmazkodó Döntési Gyors átlátó koncentráció koncentráció

12 Április Foglalkozás 45 Kosárlabda nélküli mozgás -megindulás, megállás - tapsolása -lépések rögzítése Sípszóra, tapsra megállás a tanult lépéssel Fogójáték, akit megfogtak a 3- mas lépéssel áll meg,majd tovább fut párosfogó, akit megfogtak a 3- Eszközök felismerés Kompetencia alapú oktatás fejlesztési követelményei Készségek Képességek Pszichikus funkció

13 mas lépéssel áll meg,majd tovább fut kézfogással egyszerre 3-mas lépés 46 Labdás mozgások fogás a kézben 3-mas lépés leütése ballábra leütéssel lépés gyakorlása párokban Fogójáték labda vezetéssel 47 vezetés járás, futásközben vezetés jobb-balkézzel Szlalom zsámolyok kerülésével járás, futással Szlalom zsámolyok kerülésével jobb kézzel Szlalom zsámolyok kerülésével váltott kézzel Fogójáték szerek kerülésével labdavezetéssel 48 átadások Párokban;(különbözı testhelyzetekben) - kétkezes felsı - kétkezes alsó - kétkezes mellsı - pattintott átadás - járás közben, lassú futással, futással Kosárlabda Zsámoly Kosárlabda kosárlabda Mozgások összerendezése, Tudatos irányítása labdavezetés átvétel megosztás Egyensúlyozó egyensúlyozó Döntés koncentráció viselkedés

14 átadások 49 zsámolylabda vadászlabda 50 A labda nélküli és labdás mozgások összekapcsolása Lépés gyakorlás, labda átadások összekapcsolása Gyorsindulások labdavezetéssel Gyorsindulások labdavezetéssel, különbözı szerek kerülésével vezetés iramirányváltással Zsámoly Kosárlabda Helyzetfelismerés Mozgások összerendezése, Tudatos irányítása Differenciáló cselekvés 51 Küzdıjátékok:-húzd át a vonalon, -told ki a körbıl 1:1elleni játék 2.2 elleni játék 52 A tanult mozgások ismétlése, gyakorlása Szabályok betartása egyensúlyozó cselekvésiselkedés Gyors átlátó viselkedés képzelet

Testnevelés 9-12. évfolyam

Testnevelés 9-12. évfolyam 1 Testnevelés 9-12. évfolyam A testnevelés a közoktásban az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozását, a testi, lelki és szociális harmónia kialakitását, az alapvetı fizikai

Részletesebben

Szeretettel hívjuk és várjuk intézményük diákjait!

Szeretettel hívjuk és várjuk intézményük diákjait! Versenykiírás XIII. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére 2014. Kecskeméti Gyógypedagógiai Általános Iskola

Részletesebben

gimnázium- szakközépiskola 9-12. Testnevelés

gimnázium- szakközépiskola 9-12. Testnevelés 9. évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket és

Részletesebben

Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga testnevelés tantárgyból

Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga testnevelés tantárgyból Emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga testnevelés tantárgyból 1. A vizsga lebonyolítása A vizsga helyszínét a vizsgaközpontnak olyan helyen kell kijelölnie, ahol ennek lebonyolítására minden feltétel

Részletesebben

AZ ASZTALITENISZ TECHNIKÁJÁNAK TANÍTÁSA

AZ ASZTALITENISZ TECHNIKÁJÁNAK TANÍTÁSA Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Testnevelés- és Sporttudományi Intézet Testnevelőtanár Szak AZ ASZTALITENISZ TECHNIKÁJÁNAK TANÍTÁSA Készítette: Okos Balázs Témavezető: Ács Pongrác Pécs, 2006.

Részletesebben

SPORTRA VALÓ NEVELÉS. Készítette: Tordai Csaba TISZASÜLY

SPORTRA VALÓ NEVELÉS. Készítette: Tordai Csaba TISZASÜLY SPORTRA VALÓ NEVELÉS Készítette: Tordai Csaba 2010 TISZASÜLY A sport nemcsak a testnevelésnek, de a lélek nevelésének is leghatásosabb eszköze, és minden iskolának, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület. K99 Egyesület

Vizsgaszabályzat. Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület. K99 Egyesület Vizsgaszabályzat 2010 Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület K99 Egyesület A vizsgarendszer összeállításában felhasználásra került az FCI IPO szabályzata. A K99 címû

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

Szakmai Útmutató. MSZ EN szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása. Tisza Park Kft 2012.

Szakmai Útmutató. MSZ EN szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása. Tisza Park Kft 2012. Szakmai Útmutató szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása Tisza Park Kft 2012. Írták: Forgács Gábor Szénási László Dr. Despotov Svetozar Rigóné Kiss Ágnes (műszaki

Részletesebben

Szakmai elvek U11-U15

Szakmai elvek U11-U15 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Szakmai elvek U11-U15 MEGTÁRGYALTA ÉS ELFOGADTA AZ MKOSZ Szakmai és Utánpótlás Bizottsága 2014. oldal 1 Védekezési és támadási alapelvek U11-U15 korosztályokban

Részletesebben

Jó vezényszavak, fogások, szervezés és oktatás-módszertani ötletek az úszásoktatáshoz, főleg 4-6 éves korú gyerekek részére. (négy úszásnemhez)

Jó vezényszavak, fogások, szervezés és oktatás-módszertani ötletek az úszásoktatáshoz, főleg 4-6 éves korú gyerekek részére. (négy úszásnemhez) Jó vezényszavak, fogások, szervezés és oktatás-módszertani ötletek az úszásoktatáshoz, főleg 4-6 éves korú gyerekek részére. (négy úszásnemhez) Előszó! Az uszodalátogatásaim alkalmával, érdeklődve figyeltem

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

CSAK A GYŐZELEM FONTOS!

CSAK A GYŐZELEM FONTOS! CSAK A GYŐZELEM FONTOS! Sport könyv, csak profiknak Írta, összeállította és egyebek. A. Andrew Rojikiin (Hasra fordította: Bándi András) MOTTÓ: Csak a győzelem a fontos, őszinte részvéttel a legyőzöttek

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

Ifjúsági és Felnőtt mérési programok- Súlyemelés

Ifjúsági és Felnőtt mérési programok- Súlyemelés Ifjúsági és Felnőtt mérési programok- Súlyemelés Korosztály: 15 éves kor feletti sportolók Felhasználási terület: Sportágalkalmasság Fejlesztési program kialakítása Tehetségkutatás Sportág: Súlyemelés

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata

Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata Az obedience kiképzés a kutyának egy együttműködő és kontrollált viselkedést tanít. Hangsúlyt kell fektetni a

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

Welcome to. ice hockey A concise guide to junior ice hockey

Welcome to. ice hockey A concise guide to junior ice hockey Welcome to ice hockey A concise guide to junior ice hockey Nemzetközi Jégkorong Szövetség Brandschenkestrasse 50 Postfach CH-8027 Zurich office@iihf.com www.iihf.com Welcome to ice hockey A concise guide

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

1. Fizikai képzés 6-10 éveseknek

1. Fizikai képzés 6-10 éveseknek IV fejezet _Kepzesi foglalkozasok:layout 1 2010/07/19 du. 02:53 Page 193 KÉPZÉS 6-10 ÉVESEKNEK 1. Fizikai képzés 6-10 éveseknek 1.1. Általános megjegyzések Ezen korosztályú gyerekek fizikai jellemzői fogják

Részletesebben

Kezdőknek 1 szint - csapathajóban legénység álló vízen ( ismeret )

Kezdőknek 1 szint - csapathajóban legénység álló vízen ( ismeret ) Kezdőknek 1 szint - csapathajóban legénység álló vízen ( ismeret ) Fogalmak /készségek vízre hangolás Sík állóvíz Ismeri a húzás szakaszait, egyensúly összetevőit, trimmelést, boxban evez, alkalmazza a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Az életjátékok II. Ünnepek 1. rész. modul adaptációja a pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók együttneveléséhez

Az életjátékok II. Ünnepek 1. rész. modul adaptációja a pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók együttneveléséhez Az életjátékok II. Ünnepek 1. rész AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja a pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS BESZ X.2.1.1 AdP A modult készítette: Csájiné

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN A Z A L K A L M A S S Á G I V I Z S G Á K I N T É Z M É N Y I K Ö V E T E L M É N Y E I AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN Tanító és óvodapedagógus szakra jelentkezőknek - az óvónői szakközépiskolát végzett és

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MUNKAANYAG. Németh Márta. Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele

MUNKAANYAG. Németh Márta. Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele Németh Márta Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben