tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások"

Átírás

1 Zárlati tevékenységek 1

2 A zárlat menete tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások megállapítása, minősítése, minősítésnek megfelelő javítása (önrevíziók bevallása) tárgyidőszaki önbizonylatok (különösen: terv szerinti értékcsökkenés) előállítása, rögzítése, ellenőrzése 2

3 A zárlat menete tárgyidőszak végi, nem éves adók (-előlegek) és járulékok (például szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs járulék) bevallása (könyvelése) függő tételek (különösen: azonosítatlan utalások, technikai számlák egyenlegei) ellenőrzése, tisztázása, átvezetése 3

4 A zárlat menete zárás előtti tartalmi és technikai ellenőrzések, egyeztetések munkavállalókkal kapcsolatos éves elszámolások (éves adó- és járulék-korrekciók meghatározása, könyvelése) áfa-arányosítás tárgyidőszaki végleges adatainak meghatározása, hatásainak könyvelése tárgyidőszak végi, éves adók és járulékok (kivéve: eredményt terhelő adók) bevallása (könyvelése) 4

5 A zárlat menete adók és járulékok éves kerekítése, összevezetése fordulónapi leltározással felvett részleltárak hatásainak rögzítése (különösen: készletek állományváltozásai; mennyiségi leltáreltérések, eszközselejtezések) folyamatos évközi nyilvántartás alapján készült részleltárak egyeztetése (különösen: követelésekre egyenlegközlők kiküldése, 5

6 A zárlat menete kötelezettségekre beérkezett egyenlegközlők visszaigazolása, adófolyószámla-egyeztetések), az egyeztetési eltérések rendezése fordulónap és mérlegkészítés közötti események hatásainak (például bírósági költségek, kártérítési igények a tárgyidőszakot terhelő, mérlegkészítés időpontjáig megállapított prémium, jutalom és járulékai) könyvelése 6

7 A zárlat menete időbeli elhatárolások meghatározása, rögzítése záró befejezetlen beruházások, befejezetlen immateriális javak és befejezetlen termelés mérlegértékének meghatározása, könyvelése céltartalékok meghatározása, képzése (feloldása) év végi devizás értékelés 7

8 év végi minősítések A zárlat menete behajthatatlan követelések, feleslegessé vált eszközök leírása értékvesztések, terven felüli értékcsökkenések elszámolása (visszaírása) értékhelyesbítések, valós értékelés elszámolása eredményt terhelő adók (helyi iparűzési adó, társasági adó) kiszámítása, könyvelése; adófeltöltések visszaellenőrzése 8

9 A zárlat menete várható osztalék (esetlegesen eredménytartalék igénybevétellel) könyvelése, ellenőrzése zárás előtti tartalmi és technikai ellenőrzések, egyeztetések megismétlése eszközök és kötelezettségek beszámolónak megfelelő átsorolásainak meghatározása tervezett beszámoló számszaki és releváns szöveges részeinek előállítása 9

10 A zárlat menete beszámoló pénznemének (mérlegfőösszegnek) megfelelő kerekítése ügyvezetésnek/tulajdonosoknak átadása elfogadott beszámoló (pl. osztalékdöntés) miatti változások rögzítése, ellenőrzés végleges főkönyvi kivonat (forgalmi kimutatás) és leltár előállítása 10

11 A zárlat menete időszaki könyvelési anyagok lezárása, iktatólista mentése ( től alkalmazható) zárás előtti tartalmi és technikai ellenőrzések, egyeztetések megismétlése technikai zárás, következő időszaki nyitás (és nyitó rendező tételek) könyvelése az analitikákban, majd a szintetikában 11

12 Zárlati tevékenységek Van kérdésük? 12

13 2011 Társasági adó 1

14 Társasági adó 2011 változás 10% 500 mft adóalapra. 19% 500 mft felett 2

15 Társasági adó 2011 változás A Magyar Kármentő Alapnak adott támogatásra 50 százalékos adóalapkedvezményt lehet igénybe venni. A feltöltési kötelezettség mentességi határa 50 millió forint árbevételről 100 millió forintra változott, amelyet már 2010-ben is lehet alkalmazni. Megszűnik a külföldről kapott kamat adómentessége (kivéve, ha mást mond az egyezmény) 3

16 Társasági adó 2011 változás Már nem adóalany és nem adózik 2011-től belföldi adózóval szemben, a külföldi adózó, ha a külföldi vállalkozó kamatot, jogdíjat, szolgáltatási díjat fizet (juttat) számára; és nincs kettős adóztatást kizáró egyezmény. 30% adó 4

17 Társasági adó 2011 változás A külföldi ellenőrzött társaság akkor minősül annak, ha az ország társasági adókulcsa 10% alatti (korábban ez 12,67% volt) Új KSH kódok: Fogalmi pontosítás: előadó-művészeti szervezet jegybevétele: TESZOR TESZOR

18 Társasági adó 2011 változás Új transzferár-módszerek: ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer, amely megfelelő alapra (költségek, árbevétel, eszközök) vetített - nettó nyereséget vizsgálja nyereség-megosztásos módszer, amelynek során az ügylet nyereségét felosztják a kapcsolt vállalkozások között, ahogy független felek tennék 6

19 Látványcsapatsport-kedvezmény A labdarúgás, a kosárlabda, a kézilabda, a vízilabda és a jégkorong esetében a szövetségnek, vagy az alapítványának adott és igazolt támogatás összege leírható az adóból, az éves adó 70%-ig és még költségként is elszámolható! (KKV esetén általában 10% adómegtakarítás!) 7

20 Támogatható sportszervezetek Adókedvezményre jogosító támogatásnak a következő helyekre való kifizetés és eszközátadás (ingyenes szolg.): látvány-csapatsport országos szakszövetsége, a szakszövetség tagjaként működő amatőr és hivatásos sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány 8

21 Támogatható sportszervezetek * Szakszövetségen keresztül 9

22 Lehetséges támogatási célok Jogcímek: az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása; bizonyos tárgyi eszköz beruházás, felújítás; a sportrendezvények külön jogszabályban előírt biztonsági követelményeinek megvalósulását szolgáló infrastruktúra fejlesztés 10

23 Lehetséges támogatási célok Jogcímek: képzéssel összefüggő feladatok ellátása; személyi jellegű ráfordítások, azzal, hogy a külön jogszabályban meghatározott hivatásos sportoló részére 11

24 Lehetséges támogatási célok Jogcímek: amatőr sportoló részére díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatás fedezetére nem nyújtható támogatás 12

25 Támogatási igazolás Igazolás előre Az igazolást a sportigazgatási szerv a támogatásra jogosult szervezet kérelme alapján állítja ki, a támogatással érintett sportfejlesztési program jóváhagyását követően. 13

26 Limitek Támogatás mértéke nem haladhatja meg: Az utánpótlás fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak 90%-át; a versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90%-át; a tárgyévi személyi jellegű ráfordítás 50%-át; a tárgyévi képzési feladataival összefüggő kiadásainak 60%-át általános képzés esetén, 25%-át szakosított képzés esetén; tárgyévi beruházási, felújítási értéke 70%-át. 14

27 Akcióterv 1. az előírásoknak megfelelő, jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezet kiválasztása, 2. a támogatási szerződésben annak rögzítése, hogy a támogató ellenszolgáltatásra nem jogosult, 3. a sportigazgatási szerv, illetve a szakszövetség által kiállított támogatási igazolás beszerzése, valamint - a támogatás éven belüli rendelkezésre bocsátása 15

28 Kifizetés: Akcióterv A támogatási igazolásban meghatározott jogcímekre önálló átutalással Sportági szakszövetségnél elkülönített pénzforgalmi számlára történő utalással (utófinanszírozás esetén) 16

29 Bejelentés 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése értelmében a támogató a támogatás rendelkezésre bocsátását követő 8 napon belül értesíti az állami adóhatóságot. Az adózó ezen tájékoztatási kötelezettségét kötetlen formában elkészített beadvány benyújtásával teljesíti. 17

30 Adókedvezményi menetrend A támogatás (juttatás) adóéve az az adóév, amelyben a támogatás átutalása megtörténik (amely adóévben a juttató pénzforgalmi számláját a hitelintézet megterheli) 18

31 Adókedvezményi menetrend A nyújtott támogatás elismert költségként történő figyelembe vétele (Tao. tv. 3. sz. mell. B/15.), továbbá az adókedvezmény (Tao. tv. 22/C. (2)) abban az adóévben, amelynek utolsó napján rendelkezik az adózó a támogatási igazolással és annak alapján szintén az adóév utolsó napjáig megtörtént a támogatás átutalása is. 19

32 Kizöldült elhatárolt veszteség A mezőgazdasági ágazatba sorolt adózó két évre visszamenőleg önellenőrzéssel csökkenti az adóalapját az elhatárolt veszteséggel, de adóévenként legfeljebb az adóév adózás előtti eredményének 30%-ával 20

33 Szoftverfejlesztők Megszűnik 2012-től a szoftverfejlesztők bérköltségének adókedvezménye (amit 3 éven át kell érvényesíteni), az utolsó érvényesítési év 2014 lesz. 21

34 Transzferárak, bizonylatok 2012 A jövőben az angol, francia, vagy német nyelven készült nyilvántartások és kapcsolódó iratok (szerződések, számlák) esetében az adóhatóság nem kötelezheti az adózót azok lefordíttatására. 22

35 Bejelentett immateriális jószág A szerzést követően be kell jelenteni (60 napos jogvesztő határidővel), szellemi terméket, vagyoni értékű jogot, amelyet, ha 1 évnyi tartást követően adnak el, akkor az értékesítési nyereség csökkenti az adóalapot. (áron aluli értékesítés pedig növeli ) 23

36 Térítés nélkül átadott eszköz Nyilatkozat kell, ez az elismert költség feltétele (Tao. Tv. 3. sz. mell. A fejezet 13. pont, kivéve a külföldinek átadott eszközt) től újra lesz adomány: Olyan átadott eszköz, juttatás, amelyet a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére a közhasznú szervezetekről szóló törvényben (Civiltörvényben) nevesített közhasznú tevékenységre, közfeladat támogatására, valamint egyház részére (jogszabály szerint) a közérdekű kötelezettségvállalás céljára adnak feltéve, hogy az nem jelent a Tao és az SZJA törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás. 24

37 Térítés nélkül átadott eszköz Adóalapnövelő 2012-ben: A külföldinek térítés nélkül átadott eszköz A nyilatkozat nélküli átadás A nyilatkozat: a juttatásban részesülő eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően igazol 25

38 Térítés nélkül átadott eszköz Elismert átadás: a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt, továbbá közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot. + jogszabály által elrendelt, megengedett átadás 26

39 Leírt követelés nem elfelejteni! Növeli az adózás előtti eredményt a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, ha a jogosult követelését magánszemélynek nem minősülő kapcsolt vállalkozása részére engedi el. (Tao tv. 8. (1) h)) Magyarul: csak a kapcsoltakkal szembeni követelés leírása adóalapnövelő!!! 27

40 Elengedett osztalék Csökkenti az adóalapot a üzleti években megállapított, de ki nem fizetett osztalék jét követő elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege 28

41 2012 Számvitel 1

42 Számvitel a ló innenső oldalán A külföldi pénzértékben meghatározott ellenérték forintértékének meghatározása során a jelenlegi árfolyam-választási lehetőségek mellett megengedi a törvény, hogy az áfa alapjának kiszámításához alkalmazott árfolyamot használják a gazdálkodók. Az elektronikus számlát papíron is bátran lehet kontírozni, elég a logikai kapcsolat. 2

43 Egyszerűsített éves beszámoló Egyszerűsített éves beszámolót készíthet (már 2011 is): Devizás könyvvezetésű Vállalatcsoport tagja (értékhatárok betartása mellett) Az értékhatárok (3-ból 2): Mérlegfőösszeg: 500 mft Éves nettó árbevétel: 1 MdFt Átlagos statisztikai létszám: 50 fő 3

44 Kötelező könyvvizsgálat 2012: Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az előző két év átlagában az árbevétel nem haladta meg a 200 mft-ot és az átlagos statisztikai létszám kevesebb volt 50 főnél. 2014: Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az előző két év átlagában az árbevétel nem haladta meg a 300 mft-ot és az átlagos statisztikai létszám kevesebb volt 50 főnél. A 2011-es beszámolókra még a 100 mft-os határ vonatkozik. 4

45 Készpénztartás A készpénztartás az előző üzleti év összes bevételének 10%-a lehet, (2% helyett), ha az nem éri el az 500 eft-ot (5 mft forgalmat el nem érő vállalkozóknál még 500 eft-os küszöb sincs. (A pénzkezelési szabályzat marad, az új szabály bevezetése: 90 napon belül) 5

46 Hibás gyakorlatot követően A közüzemi számlák elszámolásában a járulékos költségek is az energiaköltség, vagy a szolgáltatás részét képezik Miért kell ezt szabályozni? Eddig is így volt! (Szvt. 47. ) Hibás gyakorlat, mondván, hogy most törvénymódosítás kellett, mert eddig máshogy volt 6

47 Osztalékelőleg A legfeljebb 6 hónapos számviteli beszámoló alapján is kifizethető az osztalék. (Vagyis: a december 31-i beszámolóra még június 30-án is lehet osztalékelőleg-döntést alapozni.) 7

48 Kontírozás kiváltása naplózással A kontírozás 2012-től a bizonylattól elkülönítetten is elkészíthető, azt nem kell a bizonylatra rávezetni, elég lesz a logikai hozzárendelés is. Óriási előrelépés!!! 8

49 Leltározás egyeztetéssel Egyeztetni kell a mennyiségileg nem mérhető eszközök és források analitikus nyilvántartását a főkönyvi adatokkal. Hogyan kell ezt dokumentálni? 9

50 Régi-új számviteli határidők Előtársasági beszámoló, elutasított cégjegyzés esetén 2011: 90. nap 2012: a követő harmadik hónap utolsó napja Éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló esetén 2011: 150. nap 2012: a mérlegfordulónapot követő 5. hónap utolsó napja 10

51 Az árbevétel új fogalma A vevőnek a szerződésben meghatározott feltételek szerinti teljesítés alapján kiállított, elküldött, a vevő által elismert, elfogadott számlában, nyugtában, illetve ha az eladó számla, nyugta kiállítására nem kötelezett egyéb számviteli bizonylatban rögzített, vagy a pénzeszközben kapott áfát nem tartalmazó ellenértékkel egyező árbevétel. Gratulálunk! 11

52 Standard, saját egysz. beszámoló A gazdálkodónak a könyvvezetés és a beszámolókészítés során alkalmaznia kell a külön rendelettel kihirdetett, hatályos magyar számviteli standardokat. Sajátos egyszerűsített beszámoló értékhatárai: (3-2) mérlegfőösszeg a 65 millió forint, éves nettó árbevétel a 130 millió forint, foglalkoztatottak száma 10 fő. 12

53 Számvitel egyéb változások A nemzetközi standardok szerinti beszámolót csak IFRS szintű könyvvizsgáló auditálhatja. A sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó a számviteli politikát egyetlen, a könyvvezetéssel és a beszámolókészítéssel kapcsolatos döntéseket tartalmazó, írásos dokumentumként is elkészítheti. Működési paraméterek alapján is választható eltérő üzleti év (cégbírósági bejelentés!!!) Az egyesület kettős könyvelés alá került 13

54 Zárás adóbevallás 2011 Van kérdésük? 14

55 Nullajó 1

56 Feltöltési kötelezettség Meghatározhatatlan adóalap => Hibás becslés => Bírság => könyvelői műhiba 2

57 Feltöltési kötelezettség A feltöltési kötelezettség kapcsán kiszabható bírság alapja a várható fizetendő adó és a december 20-ig feltöltött adó különbsége ben határ 100 mft árbevétel. 3

58 Feltöltési kötelezettség Várható fizetendő adó = az első bevallás adóadatával. 4

59 Feltöltési kötelezettség A várható fizetendő adó fogalmát übereli az önellenőrzés intézménye, amit a Legfelsőbb Bíróság (LB) egyértelműen kimondott. Az ítéletben (Kfv.I /2006/5.) a bírói tanács kifejti, hogy az önellenőrzés a megnövekedett adó feltöltési kötelezettség alól is mentesít. 5

60 Feltöltési kötelezettség és az LB 6

61 Feltöltési kötelezettség kezelése I. Lépések: Nem 1. Számviteli beszámoló nincs kész 2. Társasági adóbevallás üres 3. Társasági adóbevallás beküldése 4. Hibafeltárás ajánlott! 5. Beküldést követően 0-15 nap várakozás 6. Jó bevallás összeállítása 7. Adókedvezmények elvetése 8. Önellenőrzési lap, és a jó bevallás beküldése 9. Önellenőrzési képlet: (hibafeltárás napja eredeti esedékességet követő nap) * MNB kamat / 365 7

62 Feltöltési kötelezettség kezelése II. Lépések: 1. Számviteli beszámoló kész 2. Társasági adóbevallás (jó) kész (mentés) 3. Társasági adóbevallásról másolat készítése 4. Társasági adóbevallás elrontása a nullajó módszer szerint 5. A nullajó módszer hatás-kezelése (adókedvezmények, elvárt adó) 6. Nullajó szerinti társasági adóbevallás beküldése 7. Hibafeltárás (úristen, rosszat küldtem be!!! ) 8. Beküldést követően 0-15 nap várakozás 9. Hibafeltárás szerinti önellenőrzés = jó bevallás elővétele 10. Jó bevallásból adóelőleg automatikus törlődése 11. Önellenőrzési képlet: (hibafeltárás napja eredeti esedékességet követő nap) * MNB kamat / Önellenőrzési lap, és a jó bevallás beküldése 8

63 Feltöltési kötelezettség elkerülése 1. Számviteli beszámoló kész 9

64 Feltöltési kötelezettség elkerülése 2. Társasági adóbevallás (jó) kész (mentés) 10

65 Feltöltési kötelezettség elkerülése 3. Társasági adóbevallásról másolat készítése 11

66 Feltöltési kötelezettség elkerülése 4. Társasági adóbevallás elrontása a nullajó szerint 12

67 Feltöltési kötelezettség elkerülése 5. A nullajó módszer hatás-kezelése Adókedvezmények: célszerűen maradjon adóalap Elvárt adó: a nyilatkozatot a későbbi bevallás negligálja 13

68 Feltöltési kötelezettség elkerülése 6. Nullajó szerinti társasági adóbevallás beküldése 14

69 Feltöltési kötelezettség elkerülése 7. Hibafeltárás (úristen, rosszat küldtem be!!! ) 15

70 Feltöltési kötelezettség elkerülése 8. Beküldést követően 0-15 nap várakozás 16

71 Feltöltési kötelezettség elkerülése 9. Hibafeltárás szerinti önellenőrzés = jó bevallás elővétele 17

72 Feltöltési kötelezettség elkerülése 10. Jó bevallásból adóelőleg automatikus törlődése 18

73 Feltöltési kötelezettség elkerülése 11. Jó bevallás beküldése 19

74 Feltöltési kötelezettség elkerülése 11. Önellenőrzési képlet: (hibafeltárás napja eredeti esedékességet követő nap) * MNB kamat / 365 Ha => től eltelt napok = -1 Önellenőrzési kimutatáson indok: teljesen eltérő adat 20

75 Feltöltési kötelezettség elkerülése 12. Jó bevallás beküldése 21

76 Feltöltési kötelezettség Következtetések: A 01-es, feltöltés miatt beküldendő bevallás adattartalma felesleges és tartalma amúgy sem önellenőrizhető! December 20. előtt nem kell megszakadni! Az önellenőrzést néhány nap alatt be kell adni, az új ellenőrzési szabályok miatt 22

77 Bűncselekmény-e? e? Adóbevételt nem rövidít Adózási adat nem hamis (az önellenőrzés alapján mentesül) A számviteli fegyelem bűncselekményét pönalizálták (A NAV Art. szerint jár el) Nincs meg az alakzat (nincs adózási hatás) 23

78 Feltöltési kötelezettség kiváltása 24

79 Ha nincs feltöltési kötelezettség? Mi történik akkor, ha valaki pont fordítva járt el, bevallott valamennyi adót és aztán jött rá, hogy a tárgyévre nincs társasági adója? A törvényből kikövetkeztethető, hogy ebben az esetben az adózó ha nem töltött fel úgy járt el, ahogy tőle elvárható volt, hiszen nem volt adója, ezért a bírság töröltethető! Az adóhatóság nem fog egyetérteni 25

80 Ha nincs feltöltési kötelezettség? 26

81 Ha nincs feltöltési kötelezettség? 27

82 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Bevallom Kft. A vállakozás megnevezése 1111 Budapest, Magyar u A vállalkozás címe, telefonszáma 2011 Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg Időszaka: január december 31. Kelt Budapest, április 5. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. A közzétett adatok A vállakozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette: könyvvizsgálattal FairConto Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt ) nincsenek alátámasztva! Tel / Fax: (1)

83 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! Bevallom Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorsz A tétel megnevezése Előző év Módosítások Tárgyév # a b c d e 1. A. Befektetett Eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kelt Budapest, április 5. PH a vállalkozás vezetője (képviselője) Oldal: 2/7

84 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! Bevallom Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Források (passízvák) adatok E Ft-ban Sorsz A tétel megnevezése Előző év Módosítások Tárgyév # a b c d e 12. D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZ. TŐKE 15. III. TŐKETARTALÉK 16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19. VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN Kelt Budapest, április 5. PH a vállalkozás vezetője (képviselője) Oldal: 3/7

85 Statisztikai számjel A közzétett adatok könyvvizsgálattal Cégjegyzék szám Bevallom Kft. Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA Összköltség eljárással nincsenek alátámasztva! adatok E Ft-ban Sorsz A tétel megnevezése Előző év Módosítások Tárgyév # a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 02. III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 09. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek 13. XI. Rendkívüli ráfordítások 14. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 15. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Kelt Budapest, április 5. PH a vállalkozás vezetője (képviselője) Oldal: 4/7

86 Kiegészítő Melléklet A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! Cég neve: Bevallom Kft. (továbbiakban: Társaság) Időszak: 2011 I. Az február 19.-én alakult Társaság nagyszerűségi üzletágat alakított. Tulajdonosok: (Ft-ban) Összeg % Magyar Vilmosné ,00% Magyar Vilmos ,00% Összesen ,00% Aláíró ügyvezető: lakóhelye Magyar Vilmosné 1111 Budapest, Magyar u II. A számviteli politikája alapján A mérlegkészítés időpontja: január 31. Az üzleti év időszaka: január december 31. A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott. A választott értékelési módok és eljárások a számviteli törvényen alapulnak, amelyekben a számviteli politika tartalmában nem változtatott. A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. A mérleg típusa "A" változat, további alábontást nem lett alkalmazva. Az eredménykimutatás formája "A" típusú, összköltség eljárású. A lényegesség és a jelentősség összegszerű határértéke 500 eft, amelynél a mérlegsorokra 5%-nál magasabb összegű eltérést mutat, vagy meghaladja a tárgyévi adózás előtti eredmény 2%-át. A választott forintérték meghatározási módszer: MNB árfolyam. A Társaság az értékcsökkenést kizárólag lineárisan, a bruttó érték alapján számítja, és az annak meghatározása a tényleges avuláson alapul. Maradványérték számítási módszere egyszerűsített, vagy számításos. Egyszerűsített: bruttó érték 10%-kénti lépésben 100 eft-ra kerekítve Számításos: a növekvő tagú örökjáradék, illetve a jelenérték-számítással. III. A mérleget érintő kiegészítések A befektetett eszközök, készletek és követelések között átminősítés nem volt. Terven felüli értékcsökkenés, illetve Értékhelyesbítés nem lett elszámolva. Évközi változások a jegyzett tőkében 2010 változás 2011 Magyar Vilmosné Magyar Vilmos Összesen Oldal: 5/7

87 Kiegészítő Melléklet A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! Cég neve: Bevallom Kft. (továbbiakban: Társaság) Időszak: 2011 Az Immateriális javak és a Bruttó érték (eft) Tárgyi Eszközök alakulása Nyitó növekedés átsorolás csökkenés Záró Vagyoni ért. jogok Szellemi termékek Immateriális Javak Irodai berendezés Egyéb berendezés Kisértékű eszközök Beruházások Tárgyi eszközök Vagyoni ért. jogok Szellemi termékek Immateriális Javak Értékcsökkenés (eft) Nyitó növekedés átsorolás csökkenés Záró Ingatlanok (felúj.) Üzemi ber. gép. Szállító járművek Személyautók Irodai berendezés Egyéb berendezés Kisértékű eszközök Beruházások Tárgyi eszközök IV. Eredményt érintő kiegészítések A foglalkoztatottak munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 1 fő Bérköltségek összesen (bolti dolgozók állománycsoportja) eft Vezető tisztségviselők díjazása (bérköltségből) eft Egyéb személyi jellegű kifizetések 0 eft V. Tájékoztató kiegészítések A Társaság jelentős hibából eredő Önellenőrzést nem hajtott végre. Az előző időszakok mérlegtételei közötti hibás besorolásként került azonosításra a hosszú lejáratú kötelezettségek közé került a korábban hátrasorolt kötelezettségek között szereplő tétel. A Társaság Üzleti vagy cégértékkel nem rendelkezik. Oldal: 6/7

88 Kiegészítő Melléklet A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! Cég neve: Bevallom Kft. (továbbiakban: Társaság) Időszak: 2011 A fordulónapot követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztés nincs. Külföldi fizetőeszközben nyilvántartott követelések és kötelezettségek az üzleti év fordulónapjára számított forintértékéből adódó különbözet nem érte el a jelentős szintet, átértékelést alkalmazni nem kellett. Az egyes tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenésében változás nem következett be. Maradványérték megállapítására olyan módon került sor, amely tárgyi eszköz esetében (pl. felújítások) a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értékre, más eszközöknél pedig - ha annak jelentős összege valószínűsíthető - az avult értéket vette figyelembe. Olyan kötelezettség, amelynek hátralévő futamideje, több mint 5 év, vagy olyan amelyet zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosítottak, nincs. Kapott támogatás a tárgyidőszakban nem volt. Kutatási és a kísérleti fejlesztésre elszámolt tárgyévi költség nem volt. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nincsenek. Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem volt és nem keletkezett. A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben céltartalék nem volt képezve, továbbá az előző üzleti évben környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek nem voltak. A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek nem várhatóak. Nem volt a gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselőknek és tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök, vagy a nevükben vállalt garanciák. A könyvelésért felelős személy: Ruszin Zsolt lakóhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 63.., MKVK: VI. Mutatók kalkulációja: Likviditás I.: Forgóeszközök = 6,56 Rövid lejáratú kötelezettségek 261 Tárgyi eszk.aránya: Tárgyi eszközök = 0,72 Eszközök Forgóeszk. aránya Forgóeszközök = 0,28 Összes eszköz Eladósodottság: Idegen tőke (kötelezettségek) = 0,80 Összes forrás Árbev. ar.nyereség: Adózott eredmény 239 = 0,04 Értékesítés nettó árbevétele VII. Záró értékelés A Társaság üzleti éve nyereséggel zárult. Kelt: Budapest, április 5. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) / Managing Director Oldal: 7/7

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója

A FairConto Zrt összefoglalója Adózási változások 2012 A FairConto Zrt összefoglalója 1 Evátlanul 2 Evátlanul Bevételi határ: 30 mft Kinek érdemes maradni? A költséghányad számítás nem minden! A visszatérés költségei riasztóak lehetnek

Részletesebben

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben