PoLíSz 126. Elfelejtett mártírjaink ősz Kazinczy-emlékszám. PoLíSz ősz, kazinczy-emlékszám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PoLíSz 126. Elfelejtett mártírjaink. 2009 ősz Kazinczy-emlékszám. PoLíSz 126. 2009 ősz, kazinczy-emlékszám"

Átírás

1 Baráti jegyzet: Elfelejtett mártírjaink Elmúlt október 6-a. Rádiók, televíziók emlékeztek, a napilapok (már amelyik) felsorolták a tizenhármakat, méltatták Batthyány érdemeit, a hivatalos állami szervek elhelyezték malomkerék méretű koszorúikat; igaz, az idén feltűnő és indokolatlan biztosítás és készültség közepette. Aztán, ahogy eljött a délután, mint évről évre mindig megelevenedett a Batthyány-örökmécses környéke. Lelkes tanárok hozták diákjaikat egy-egy szál virággal. Komor arcú emberek meggyújtották mécseseiket és halkan imát mormoltak. A tanárok magyaráztak, igyekeztek megtanítani a tizenhárom nevet. Bizony, hasznos lenne, mert tegyük csak a szívünkre a kezünket, vajon hányan tudják elmondani a névsort? Kis csoportok zarándokoltak Aradra, hogy együtt a helyiekkel emlékezzenek a vesztőhelynél, és a hősisséget hirdető Szabadság-szobornál. Bizony ez a gyásznap a szívűnkben él. De ne feledjük: október 6-a csak március 15-ével érthető számunkra. A gyászt többnyire megelőzte a dicsőség történelmünkben ennyi kárpótlást azért kaptunk a történelmi fordulópontokon hozzánk nem mindig kegyes sorstól. Az es év történelmünk legfényesebb lapjai közé tartozik. Diadalmas és vesztes harcait irodalmunk kiválóságai örökítették meg. A mindig elgondolkoztató gyásznap kínálja a lehetőséget, hogy újra meg újra felidézzük dicsőségünket, és emlékezzünk a hősökre. A szabadságharc emberileg talán legszebb fejezete huszáraink hazatérése. 48 nyarán a tizenkét huszárezredből mindössze négy tartózkodott idehaza, és a két hadügyminisztérium között igen nehézkesen haladt a megegyezés a csapatok cseréjéről. Közben az örökös tartományokban állomásozó huszárokhoz is eljutott a hír: veszélyben a haza. Nyergelj, fordulj emlékszünk Jókai huszárkapitányától a jelszóra. Lenkei százada megadta a jelt és sorra elindultak. Hol tisztjeik vezetésével, hol nélkülük vágtattak haza éjjel-nappal Galíciából, Csehországból, Ausztriából. Közben harcoltak a szökevények után küldött osztrák csapatokkal, felfegyverzett ellenséges lakosággal, elestek, fogságba estek, hogy akik hazaértek, utána hazai földön onthassák vérüket, s a bukás után elszenvedjék büntetésüket. Hősiességüknek és tragédiájuknak Sára Sándor és Csoóri Sándor a 80 huszárban állít méltó emléket. Legszomorúbb sorsuk a Prága környékén állomásozó Nádor-huszároknak volt. Két századuknak még 48 őszén sikerült hazaszökni, innentől az ott maradt huszárok is tehertétellé váltak az osztrák hadvezetésnek, míg 49 májusában útnak indították őket Olaszország felé. A huszárok nyugodtan vonultak Linzig, amikor azonban innen is továbbindultak, szívükbe markolt e keserűség, és csak alkalmas pillanatra vártak. Egy csapat rögtön nekiindult, megfutamította Steyrben az Enns hídjára kirendelt őrséget, és néhány nap múlva Mariazellen keresztül hazaért. A következő csapat Triebenből indult, de a túlerő Leoben után feltartóztatta őket, a harcban több huszár elesett. Akik megadták magukat, hadbíróság elé kerültek, vezetőiket halálra, a közhuszárokat tizedelésre ítélték. Június 23-án a Mura melletti Bruck kaszárnyája udvarán hét jász-kun huszár nézett szembe a kivégzőosztaggal. Holttestüket a temető fala mellett két gödörben helyezték el. A kiegyezés utáni időkben, arra utazók még láttak virágokat a sírjukon, mely mára már feledésbe merült. Az osztrák hadilevéltárból ránk maradt egy körözés, ami így végződik: A szökés gyanítható oka: hazaszeretet. csz Kráter Könyvesház 1072 Budapest, Rákóczi út 8/A belső udvar Nyitva tartás: munkanapokon óráig A lap ára: 500 Ft PoLíSz ősz, kazinczy-emlékszám PoLíSz Politika-Líra-Széppróza szellemi-lelki városálma A megújuló magyar és keresztény hagyomány fóruma A Kráter Műhely Egyesület irodalmi és kulturális lapja A szűrőben különösen igaz, amit hányszor odavetettek a raboknak: magukkal nem kell elszámolnunk. (Elmer István Meszlényi Zoltán boldoggá avatott püspökről írott emlékezéséből) VERSTAN POÉTIKA NYELVÚJÍTÁS (Kazinczy emlékülés a pomázi Teleki Wattay-kastélyban) Kecskés András, Turcsány Péter, Mezey Katalin, Szepes Erika, Novák Valentin, Pátrovics Péter, Szőcs Géza, Madarász Imre, Botár Attila és mások ünnepi írásai Balázs Ildikó a Wass Alberthatáselemzésekről Ágoston Vilmos: A kisajátított tér c. könyvével kapcsolatban Lukáts János Kazinczy színműve Barcsa Dániel Benedek Elekről és Kabdebó Lóránt Szabó Lőrincről Kazinczy Ferenc ( ) 2009 ősz Kazinczy-emlékszám 126. megjelenés Meszlényi Zoltán ( )

2 A PoLíSz a Szellem városa A MEGÚJULÓ MAGYAR ÉS KERESZTÉNY HAGYOMÁNY LAPJA Szecessziós kapuoszlop Bokor Levente Piruett Kazinczy előtt Őszödik. Zsaráttal bekerített a kövirózsa összefut, ami zöld és virág. Üszök rozsdája, pernye töreke téliesíti lent a dunna-cihát. Szép halmáról a Mester és Török Sophie a legjobbkor éppen idelát. E számunk megjelenését a Magyar Nyelv Éve 2009 szakmai program keretében a Balassi Intézet támogatta. A Kráter Műhely Egyesület munkáját az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma támogatja Kiadja a Kráter Mûhely Egyesület közhasznú szervezet Felelôs kiadó és alapító fôszerkesztô: Turcsány Péter Fôszerkesztô-helyettes Kaiser László Szerkesztôségi titkár Szepessy Katalin Telefon/fax/ 06/1/ Segédszerkesztô Hussein Evín Telefon/ 06/26/ Korrektor Borsody István Szerkesztôk Bay Ágota (próza) Barcsa Dániel (történelem) Bágyoni Szabó István (vers) Lukáts János (esszé) Madarász Imre (irodalomtörténet), Szappanos Gábor (mûfordítás) Fômunkatársak Ferenczi László, Tóth Éva és V. Tóth László Szerkesztôségi cím 1072 Budapest, Rákóczi út 8/A Kráter Könyvesház Lapunk megrendelhetô, 10 szám ára egy évre 4500 Ft, külföldön egy évre 45 euró Nyilvános szerkesztôségi óra minden hónap második csütörtökén 16 órától a Centrál Kávéházban (Budapest, V., Károlyi Mihály u. 9.) Tipográfiai tervezés, tördelés Berkes Dávid Nyomdai elôkészítés Eredeti Bt. Terjeszti a Lapker Rt. Kapható a Kráter Könyvesházban (Bp., Rákóczi út 8/A udvar), az Írók boltja és az Osiris Kiadó Gondolat Könyvesházában, (1053 Bp., Károlyi M. u. 16.), valamint a RELAY hírlaphálózatában. Megjelenik a Mondat Kft. gondozásában. Felelôs vezetô Nagy László ISSN Döme és snapsz

3 A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA Elmer István: Az utolsó pohár tej... 2 Csenki Lajos: Ahogy én megyek Komáromból Komáromba (vers)... 5 VERSTAN POÉTIKA NYELVÚJÍTÁS Kecskés András: tulipánfejű kakasok A versritmus mint egyetemes és nemzeti létélmény... 6 Turcsány Péter: Ovidius sor(s)képlete (Lírai disztichonok avagy a személyiség lágy versei) Mezey Katalin: 20. századi verstani áramlatok: Ady Nyugat Nagy László Szepes Erika: a metrum tajtékos taraján A költő, a kor és a versforma Novák Valentin: Szorítsuk-e mértékbe az időt? Avagy a magyar eposznyelv megújítási kísérlete Pátrovics Péter: A nyelvújítás többnyelvű kontextusban Szőcs Géza: Komentárok az új Hejesirási Szabájzathoz...40 Pálfi Ágnes: A betlehemes játékok versnyelve és prozódiája A színtér nyelve és a nyelv színtere Tusnády László: Vallomás Kazinczy küldetéséről Véghelyi Balázs: Mint a postagalambok Matyikó Sebestyén József: Metrumok úsztak a légben Vallomás próbált dallamokkal Botár Attila: Szárnyvonalak Egy tanítvány feljegyzései Bányácskától a Széphalomig Kaiser László: Józanul (vers) Vitéz Ferenc: Versművelés beszédgyakorlatok Madarász Imre: Státusfoglyok és börtönírók...80 Fazekas István: Szép élet, szép halál: Széphalom...86 Bertha Zoltán: Élő nyelv élő magyar irodalom WASS ALBERT EMLÉKEZETE LXII. RÉSZ Balázs Ildikó: Egy kutatás hozadéka Ágoston Vilmos A kisajátított tér című könyvéről MERÍTETT SZAVAK Wágner Zoltán: Míg térképed a vers (versek) Lukáts János: A nótaszerző és a literátor. Elképzelt párbeszéd két jelenetben TÁJOLÓ Barcsa Dániel: Másfél évszázad (Benedek Elek emlékezete) Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc laudációja (A borító belső oldalán Bokor Levente Piruett Kazinczy előtt című költeménye, a hátoldalon pedig Csallóközi Zoltán jegyzete olvasható.) E lapszámunkat V. Molnár Imre fotói illusztrálják. 1

4 PoLíSz Elmer István Az utolsó pohár tej A boldoggá avatott Meszlényi Zoltán püspök megidézése Csöndes imával, lassú léptekkel, földre vetett tekintettel kísérték a káptalan tagjai a koporsót. Mintha mindenki egyedül lett volna. Beköszöntött a nyár 1950 júniusában is, a természet rendjének megfelelően, s nem vett tudomást arról, hogy az embereket a melegen kívül valami más még inkább fojtogatja Az esztergomi várhegy alatt a csonka híd roncsai meredeztek a Duna vízében, a város csöndes volt, véget ért a tanév, az órák után nem árasztották el a diákok az utcákat. Délelőtt temették Drahos János érseki helynököt, utána a káptalan tagjainak meg kell választaniuk az utódot, a főegyházmegye nem maradhat ordinárius nélkül. A természetes emberi törekvéssel szemben most aligha kívánta bárki is a méltóságot helyesebben a hivatal terhét. A főpásztor, a bíboros hercegprímás börtönben, Drahos Jánost ávós katonák őrizték halottas ágyánál, közben az ország minden részéről internálták a szerzeteseket. S e nyakra helyezett késsel folytak a tárgyalások: széles arcú kommunisták, ideológiai bárdjukat suhogtatva ( munkásököl vasököl, oda sújt, ahová köll ) sürgették a mielőbbi megállapodást a püspöki kar küldötteivel. Egy régi ház, Hatvanban, valamikor a 19. század második felében épülhetett. Az utcán egymáshoz ragasztva álltak a hasonló épületek. Hideg tél volt, az 1892-es esztendő második napja. Megszületett, sóhajtott fel a tanító úr, s néhány nappal később a plébánián az anyakönyvben az oldal legalsó sorába került az ő Zoltán fiának a neve. Amikor hazafelé tartottak a keresztelő után a ropogós időben, az apa arra gondolt: megéri-e fia a felnőttkort, s vajon mi lesz belőle? Milyen sors jut neki ezen a földön? Aligha vetíthette fantáziáját előre, egészen június tizenhetedikéig, s még tovább. Az esztergomi bazilika méteres falai között nem érződött a kinti időjárás. Talán még azt is gondolni lehetett, a süttői márvánnyal borított oszlopok közé, az ugyancsak sötétvörös márvány színben játszó, reneszánsz Bakócz-kápolnába nem hatolhat be semmi kívülről. Sem a megafonok repedt, erőszakos hangja, sem a hirtelen elszaporodott egyenruhák. A káptalan tagjai azonban tudták, eluralkodott a gonoszság. Mindenki őrizte a maga tudását. A temetésen más papok is részt vettek. Egyikük több kanonokot megkeresett, s a sebtében kierőszakolt beszélgetésben arra utalt, Balogh István páter azzal bízta meg, közölje: az állam legszívesebben Beresztóczy Miklóst látná az érseki helynöki székben. Balogh István szegedi páter tagja volt a debreceni ideiglenes nemzetgyűlésnek, majd az elhagyott javak kormánybiztosa lett. Amikor több évtizeddel később valaki nála járt a Margit híd mellett lévő lakásában, az 1970-es esztendőkben, azt hitte, eltévedt: a sokszobás lakóhely inkább hasonlított múzeumra. A márkás festményektől tenyérnyi falfelület nem maradt szabadon (scc!) Egy idős szalézi szerzetes mesélte vagy húsz esztendeje: amikor Beresztóczy elképesztő idegállapotban kikerült az Andrássy út hatvanból, mint régi ismerősét meghívta magukhoz Péliföldszentkeresztre, hogy kissé helyrejöjjön a kolostori csendben. Az egyik nap felkérte, tartson lelkigyakorlatos beszédet. S amikor Beresztóczy fölment a szószékre, az első két-három mondat valóban az evangélium magyarázataként hangzott, majd a kínzások során szétroncsolt ujjak egyszerre dobolni kezdtek a szószék párkányán, s a szerencsétlen pap a makarenkói pedagógia nagyszerűségéről kezdett beszélni. Gondolataiba belevágott a kihallgató szoba emléke (hmm.) 2

5 A történelem faggatása Az ülés megkezdése előtt váratlanul megérkezett Esztergomba Dudás Miklós hajdúdorogi püspök. Közölte, beszélőn járt Mindszenty bíborosnál a börtönben, ő is Beresztóczy megválasztását támogatja. A kanonokok hallgattak, aligha tekintették hitelesnek a hírt, vagy ha Mindszenty mégis ezt mondta, tárgyalásának napjai jutottak eszükbe: hogyan lehet befolyásolni valakinek a tudatállapotát. S emlékeztek a bíboros szavaira: ha letartóztatása után olyat mondana vagy cselekedne, azt nem szabad akaratából teszi Tizenegy kanonok ülte körül a hosszú asztalt a bazilika oldaltermében. Az ülést Török Mihály, a káptalan nagyprépostja vezette. Meszlényi Zoltán püspök előző nap Witz Béla budapesti érseki helytartót javasolta egy beszélgetésben a főegyházmegye vezetésére. Szavaztak is az ő személyére, már csak a megválasztott beleegyezése kellett. Witz Béla hosszabb ideig csöndesen, talán emlékeibe kapaszkodva ült a helyén. Lehet, hogy éppen április 3-ára gondolt. Közölték vele, este valaki még felkeresi, gyónni szeretne. Nem akadt fenn a különös időponton, aki beállított hozzá a budapesti bazilikába miután a kórházban meglátogatta súlyosan beteg feleségét, Teleki Pál miniszterelnök volt. Már megérkezett Barcza követ (korábban szentszéki követ) londoni távirata: ha Magyarország csatlakozik Jugoszlávia németek általi megtámadásához, ezt Anglia háborús oknak tekinti A miniszterelnök meggyónt, megáldozott másnap reggel holtan találták. Witz Béla megköszönte a bizalmat, de az ügyekben való járatlanságára és megroppant egészségi állapotára tekintettel visszautasította a megbízást. Pillanatnyi csönd. Meszlényi Zoltán püspök vajon látta-e ekkor önmagát, a tizenegy éves kisfiút édesanyja koporsója mellett? S amint fogja a papa kezét, és elmennek a főpostára. Nyilván nem érthette még: ő a kérés, szelíd, kissé bágyadtan mosolygó gyerekarcával, hogy a papánál jóval fiatalabb, csinos postáskisasszony igent mondjon az özvegy férfinak. S látta-e a diákot, amint bevonul kisszeminaristaként ahogyan akkoriban nevezték a gimnazista korú papjelölteket az esztergomi Szent Benedek-rendi Szent Imre Gimnáziumba? És Rómát, majd Innsbruckot, további tanulmányai helyszínét? S a képzett kánonjogász talán arra a gondolatra ráncolta a homlokát: a kényszer, amely odakintről áradt, s utalások és sejtetések képében közéjük költözött, mennyire engedi meg a szabad döntést? Szeretett imádkozni. Egyik alkalommal hazafelé tartott a bazilikában elvégzett kórusima után. A hatalmas oszlopcsarnokhoz fölvezető széles úttal szemben, egy kétszintes épületben lakott, amely az oldalsó kanonoki épületek után mintegy lezárta a bazilika előtti hatalmas félkörívet. A közeli szeminárium egyik növendéke megpillantotta, s nem sokkal később utánament, hogy aláírassa püspök-tanárukkal néhányuk indexét. Amikor bekopogott, Meszlényi Zoltánt az imazsámolyon találta, tenyerébe fektette az arcát, ujjai fölértek kétoldalt korán kopaszodó fejére. Mikor befejezte, odafordult a papnövendékhez: Mondjád, fiám, mi járátban? S a fiatalember nyújtotta az indexeket, de a jelenet hatása alatt azt kérdezte: Püspök úr most érkezett meg a bazilikai imádságból, s most megint imádkozik? Mire az egyik ágon 3

6 PoLíSz szlovák származású főpásztor magas homloka még inkább megemelkedett, első pillanatban mogorvának, de legalább is szigorúnak tűnő tekintete fölengedett, és sajátos felvidéki hanghordozásával, egymásra guruló á hangokkal magyarázta: Mert áz má nem ért sémmit, fiám! Áz imá csák ákkor ér válámit, ha az egész ember mondjá, nem csak a szájá Szavazzanak Meszlényi püspök megválasztásáról, hangzott el az ülést vezető Török Mihály részéről. Hivatkozhatott volna régtől viselt szívbetegségére. A meleg nyári napokat, amikor a pára elborította a levegőt, különösen nehezen bírta. Megugrott, rendszertelenné vált a pulzusa, a mellkasát pedig mintha kötés szorítaná. A szíve nem akart a helyén maradni, egészen a torkáig nyomult így érezte. A szavazócédulák többségén az ő neve szerepelt. A tekintetek őt keresték. A jog és a pontos számadások embere volt, régóta már ő felügyelte a főegyházmegye gazdasági ügyeit. Szerette a pontosságot. De most, ezen a nyári napon, ebben a déli órában mi jelenthette a pontosságot? Ha ötvenkilencedik évében valóban meglévő gyengeségére hivatkozik, s Witz Béla érseki helytartóhoz hasonlóan ő is visszavonul? Tudhatta vajon, mi vár rá attól a pillanattól, amikor elvállalja a káptalan bizalmát? Gondolta, hogy őt is letartóztatják? Hiszen ha a bíborost, akkor a helynökét Vagy éppen azért, mert a bíborost már elítélték, nem akarnak újabb pert? Két ordináriust egymás után? Gondolta volna, hogy visszateszi a pohár hideg tejet, amit szokás szerint föltálalnak neki uzsonnára tizenkét nappal később? Gondolta volna, hogy élete utolsó pohár tejét meg sem kóstolja? A durva mozgású férfiak valamilyen papírlapot ráztak előtte: letartóztatási parancs. Talán nem is tudta, mi az a szűrő. Aki bekerült a kistarcsai internálótáborba, előbb a szűrőbe vitték. Majd onnan a belső táborba, ahol valamiféle katonai beosztás uralkodott: számmal, barakkbeosztással. De aki a szűrőben marad? A kinti világ már nem tud róla, a benti lágerlistán még nem szerepel. Sehol sincs. Eltűnt a világ számára. S hogy nem kapja meg a gyógyszereit. Egyre nehezebb a légzése, a rideg körülmények és az izgalom mindinkább megviselik, télen más rabok elbeszélése szerint szándékosan nyitva hagyták a cellák valamelyik ablakát. Fúj a jeges szél. Az imával takaródzik. De így sem bírja sokáig. A telet még valahogy végigszenvedi, de a végére, amikor már jön a tavasz jönnie kell, elfogynak az erői, nem a lélek, a test erőtlenedik. S akkor az egyik reggel az a szorítás nem akar múlni talán hörög? Erre figyelnek fel? Vagy nem érdekes? A szűrőben különösen igaz, amit hányszor odavetettek a raboknak: magukkal nem kell elszámolnunk. Hagyják meghalni ott, vagy netán katonai mentőautóba rakják, hogy bevigyék Budapestre, a Mosonyi utcai rabkórházba? Ha így volt, ehhez nyilván politikai döntés kellett. Gondol-e, gondolhat-e arra, hol fog meghalni? A priccsen, vagy valahol útközben? S az lesz-e vajon utolsó gondolata: Krisztus hű pásztoraként a hitet és egyházunk iránti hűséget meg nem tagadtam soha. A káptalani tagok várják elfogadó beleegyezését. Nem tudja, mi következik, nem tudja az otthagyott tejet, a szűrőt, a priccset, a télen is kivert ablakot, de a mindig pontos számvevő már végiggondolta döntését a nagy Számvevő előtt. Bólint: köszöni a bizalmat, vállalja, bármi következzék is. S ugyanazzal a talán kissé komikusan hangzó lejtéssel, mint amelylyel a papnövendéknek beszélt az igazi imáról, a frissen megválasztott helynök, mintegy székfoglalóul, így fordul a káptalan tagjaihoz: Krisztus hű pásztoraként a hitet és az egyházunk iránti hűséget meg nem tagadtam soha. A Szenttéavatási Ügyek Kongregációja január 16-án elismerő és egyhangú nyilatkozatot hozott Meszlényi Zoltán püspök vértanúságáról. Ezután héttagú bíborosi bizottság vizsgálta meg az aktákat. Ennek alapján döntött XVI. Benedek pápa úgy, hogy Meszlényi Zoltán vértanú püspök boldoggá avatható. Erre október 31-én az Esztergomi Bazilikában került sor. A volt kommunista diktatúra magyarországi vértanúi közül ő az első boldoggá avatott. 4

7 A történelem faggatása Csenki Lajos Ahogy én megyek Komáromból Komáromba Először meg kell néznem, van-e bűntudatom Ha nincs: Keresek magamnak Akár találtam, akár nem találtam úgyis Átengednek a Hídon Legfeljebb méltányosságból vagy azért sem mehetek át a Hídon Komáromból Komáromba 1979 R. Demachy emlékére 5

8 PoLíSz Verstan Poétika Nyelvújítás A Magyar Nyelv Éve és Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából a Kráter Műhely Egyesület konferenciát szervezett szeptember 18-án, a pomázi Teleki Wattaykastélyban, hogy alkalmat teremtsen költői nyelvünk, verstanunk, poétikai kérdéseink, és nyelvújítási lehetőségeink újragondolására. Abban a pomázi kastélyban találkoztak a meghívott nyelvészek, költők, verstankutatók és irodalmárok, amelyben egykor Vitkovics Mihály és Kölcsey Ferenc, Kazinczy kiváló barátai is megfordultak. Nem titkolt szándékunk szerint a tradícióra való emlékezés egyben kezdőpontja is lehet nyelvi, verstani és poétikai elmélkedéseink újjászületésének, korszerű szintre való emelésének; valamint jó alkalmat ad egy évenként megrendezésre kerülő magyar verstani-poétikai kongresszus ( egyűvé menés, összejövetel) kezdeményezésére is sajátos és európai mértékkel is összegzésre képes verselési költői kultúránk hangsúlyozása, továbbfejlesztése és tudományos igényű további rendszerezése céljából. Az alábbiakban a konferencia előadásait közöljük. (T. P.) Kecskés András tulipánfejű kakasok A versritmus mint egyetemes és nemzeti létélmény Lelkemből kelve világra, dalaim tollasodjatok, táncoljatok, ti sarkantyús, tulipánfejű kakasok. Ágaskodjatok vállamon, hívjatok új hajnalt nekem kukorékolva köznapon, pirossal nyomott ünnepen. Ne cibáljátok hajamat, hogyha a búbaj rámesett. Fölfuvalkodva vörösen Védjétek meg a szivemet. (Nagy László: Tulipánfejű kakasok) 6

9 A történelem faggatása Nagy László ifjonti dalával berontottunk egy különös világba: a költészet létrendjébe. Itt a kakastaréj vörös tulipán, az emberi lélekből fakadó dal sarkantyús kiskakas, a hangja hajnalhívó kukorékolás. A kakasok egyre többen vannak: haját cibálva ágaskodnak a költő vállán, és képesek rá, hogy virágtarajos, felfuvalkodó indulatukkal bútól és bajtól védelmezzék gazdájuknak és létrehívójuknak, az embernek szívét. A költészet világának egyik elemi alaptörvénye a metafora. Mondj mást arról, amiről beszélsz, nevezd másnak, helyezd szokatlan közegbe, hogy sokkal többet mondhass róla: olyasmit is, ami máskülönben kimondhatatlan! Nevezd kakasnak a dalt, tulipánnak a taraját! Ebből az egyszerű gesztusból született és születik ma is minden költői kép. Nagy László tollasodó kiskakasai azonban nemcsak képileg jelennek meg képzeletünk képernyőjén, hanem harsány kukorékolásukkal is. A tulipánfejű dalok megszólalnak, a kakasok énekelnek. És itt a bökkenő. Aki ma verset ír vagy verset mond, az többnyire daltalan közegben tevékenykedik. Aki a költészetről ír, beszél, elmélkedik, akár középiskolás, akár magasabb fokon, az szívesen elbíbelődik a tarajos tulipánvirágokkal, de gyakran végigszundikálja a hajnalébresztő kukorékolást. Hétköznapon is, piros betűs ünnepen is. Egyre megy. Amit mondani szeretnék, ahhoz kiélezett megfogalmazásra van szükség. Bocsássanak meg a napkeltébe torkolló hangversenyek éber és értő élvezői! Nem róluk van szó. Ők tudják, miről beszélek. Az én keserű tapasztalatom viszont az, hogy immár több évtizede az elnémult kakasok korát éljük, és ezzel a ténnyel jól elvagyunk, már-már nem is akarunk vele szembenézni. A kakasok egy része nem kíván, más része már nem is tud énekelni. Kukorékolni? Ugyan! Avítt bunkóság. A tarajos vitézek hangtalanul masíroznak a papíron, vagy jó esetben emberi hangon szólnak: a gazdájuk tompa vagy recsegő hangján, hosszan indázó vagy esetlegesen töredezett sorokban. A költői alkotást egy nem szokványos szellemi és lelki állapotból fakadó emberi jelenség, a költői ihlet hívja létre. Lehet ezt a fogalmat a romantikus képzelgések szemétkosarába vetni, de lehet József Attila-i pontossággal, elmélyülten és szakszerűen is tárgyalni. A költészet kétségbevonhatatlan valóság, de mibenlétét még senkinek sem sikerült végérvényesen meghatározni. Annyi bizonyos, hogy a költői mű szöveg, másokat is érintő és érdeklő személyes közlések, gondolatok, indulatok írásba foglalása. A közreadott tartalomtól azonban ez esetben elválaszthatatlan a megszólalás, a megformálás mikéntje. Sőt, ez utóbbi sokszor az üzenet fölé kerekedik. A költői mű ebben az értelemben: jelentéshordozó színek és formák, látványok és látomások, tulipános kakastaréjok megjelenítése nyelvi eszközökkel. A költészetről való gondolkodásunk zavarai ott kezdődnek, hogy a költői megnyilvánulást általában és mindközönségesen versnek nevezzük. Ha valaki rákérdez, nem is mindig sikerül a kettőt egymástól megkülönböztetnünk. Esetleg hosszas magyarázkodás után eljutunk odáig, hogy verses forma nélkül is létezhet költészet (költemény prózában), no meg hogy a versbe szedett közlemény nem feltétlenül képvisel költői minőséget (például a reklámszövegekben). Mi magyarok valahol elveszítettünk egy szót, azóta is hiába keressük. Megpróbáljuk pótolni vagy megkerülni, más szavakkal egybemosni, de ettől csak egyre nagyobb lesz a zűrzavar. Valaha volt a poézis, amely Csokonai szemléletes megfogalmazása szerint elevenítő lélek. Ennek magyar megfelelője lenne a költészet. És van a vers, amellyel újabban igyekszünk minden költői megnyilvánulást, a hajdani poézist is lefedni. A költő verset ír, a színész verset mond, a könyvet némán lapozó diák verset olvas. Akkor is, ha a szavakat ugyan jól érti, de semmit sem hall az egészből. Hiába a hajnalpír: ő kukorékolás-mentes kakasokról álmodik Pedig tudjuk, tanuljuk, néha még hisszük is, hogy a vers alapjában és eredendően ének. Ez a költészet világának másik elemi alaptörvénye. A napot ébresztő kakasszó zengő védőburkot 7

10 PoLíSz varázsol a szív köré. Így működött ez évezredeken át. A tulipánok nem pompáztak kakasok nélkül, a kakasok sem koncerteztek tulipánok nélkül. A Csokonai-idézet így folytatódik: poézis nélkül a verscsinálás megholt állat. Mondhatnók akár: döglött kakas. A tétel fordítottja valamivel szelídebb: vers nélkül a poézis jó esetben is csak néma kakas. Mára mintha meghasadt volna a hajdani egység. A költészetben a kép és a hang különvált, eltávolodott egymástól. (Milyen rossz néven vennénk ugyanezt egy tv-készüléktől!) Az arányok egészségtelen mértékben eltolódtak. Tömegesen születnek hangtalan vagy legfeljebb fura módon emberi beszédre programozott kakasok. Akadnak közöttük képzett, jól nevelt, magas röptű példányok. De ki fog helyettük kukorékolni? A tulipánfejek rendszertanával külön tudományág foglalkozik: a poétika. A poétikában hébe-hóba a kakasok meg is szólalnak. Vannak, akiket ez a tény már megnyugtat és kielégít. Önálló, kötelező verstanoktatás nincs az egyetemeken, de a poétikaórákon itt-ott versformákról is szó esik. Én viszont úgy látom: baj van a kakasokkal. Egy-két kivételtől eltekintve elfelejtették a kukorékolást. Azok az embertársaim (kollégáim), akiket éppen maga a kakasszó érdekel (akár a tulipánoktól függetlenül is!), kihalófélben vannak. Valaha versészeknek, verstankutatóknak, metrikusoknak nevezték őket. Kukorékológiai könyveket, tanulmányokat írtak, konferenciákat rendeztek, alkalmasint szenvedélyesen vitatkoztak. Volt egy közös vonásuk: életbevágóan fontos volt számukra az eleven kakasok titokzatos eredetű, fényhozó éneklése. Ilyen volt Négyesy László, Horváth János, Vargyas Lajos. Olyanok is akadtak, akiknek a vállán saját kakasaik ágaskodtak, miközben ők tudatosan, felkészülten, szélesebb összefüggésbe ágyazva próbálták feltárni a hangzó verssorok rejtelmeit. A már említett Csokonai mellett elég, ha a két Aranyra, Jánosra és László fiára vagy a közelebbi múltból Babits Mihályra, Szabédi Lászlóra, Nemes Nagy Ágnesre gondolunk. Mi hát a vers? Felvetem a kérdést, bármi legyen is a következménye. Mit ír (és mit ér?) az a költő, akinek a szíve mélyén immár végérvényesen hallgatnak a különben élénk rajzolatú, virágos taréjjal ékeskedő kakasok? És mit ír (mit ér?) az az irodalomtörténész, esztéta, kritikus, aki rendszeresen átalussza a napkeltét, akinek már nem is hiányzik a kakasszó, aki beássa magát a betűhalmazok erdőszéli csöndjébe, és legfeljebb homályba merülő elméleti és történeti ismeretei vannak a versbeli kukorékolás élet- és lélektanáról? A magam részéről hiszem és vallom, hogy akit egyszer felvert hajnali szendergéséből a falu minden zegéből-zugából felharsanó kakaskoncert, az soha többé nem elégszik meg a szépen metszett tulipánfejek élvezetével és vizsgálatával. Ez a szimfónia, az évezredek verses költészetének zengő világegyeteméből előgomolygó zene olyan elemi élmény, amelytől nem lehet szabadulni. Aki egyszer igazán meghallotta, annak végig kíséri az életét. A tulipánfejűek éneke, a kakasos költészet hangja felfogható, megélhető, lélekborzoló szellemi valóság. A kakasok dala kevesebb is, de sokkal több is, mint a puszta emberi szó. Kevesebb, mert nincs emberi nyelvre lefordítható, világos mondatszerkezetekbe foglalható jelentése. Ugyanakkor több is, mert valami olyat hordoz és közvetít, amire nincsen szó, nincsen képzet: valami rejtelmesen távolit, emberen túlit, ami mégis nagyon közeli, nagyon egyszerű, nagyon nekünk való. Mi ez a nehezen körüljárható titok? Tiszteletben tartva, de immár elhagyva a tulipános kakastaréjok poétikáját, maradjunk még egy kissé a világot ébresztő zengzetes kakaskukorékolás tényeinél! A könnyebbség kedvéért (némileg szembe helyezkedve a fellazult hazai szóhasználattal) a továbbiakban ezt a jelenséget nevezzük versnek! Mi a vers? Kár lenne kacskaringós szóhasználati és értelmezési vitákba bonyolódnunk. Tudjuk, miről beszélünk, de egyből koccanásos balesetet szenvednénk, ha megpróbálnánk mindenki 8

11 A történelem faggatása számára elfogadható módon megfogalmazni. Ideiglenesen, egyszeri használatra mondom most a magam változatát: a vers a minősített emberi beszédben (leginkább a költői beszédben) megnyilvánuló hangzásbeli rendezettség, azaz hangritmus. Hordozó közege maga a nyelvi szöveg. Hangritmusa van a zenének is, és a kettő között szoros az összefüggés. Minden hangritmus elengedhetetlenül szükséges feltétele a fizikai hangzástényezők (hangerősség, hanglejtés, időtartam, hangszín, illetve a hangszakaszokat elválasztó szünet) legalább valamelyikének érzékelhető, sorozatosan ismétlődő rendezettsége. A vers ritmusa emberi szavakban ölt testet, de nem belőlük származik. A ritmus jelensége messze túlmutat a beszéden és a versen. Olyan üzenetet hömpölyget, amely mélyebbről fakad minden emberi megnyilvánulásnál. A ritmus emberi élmény, de emberen túli, ember előtti forrásból táplálkozik. Babits Mihály Mint különös hírmondó című verse bölcseleti, lételméleti távlatba helyezi a Ritmus nagybetűs, szellemi létezőként megjelenített valóságát: óh szent Ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa mily kicsi minden emberi történés! a tél puha lépteit hallom Isten verse, teremtő gesztusának gyümölcse a világ. A világegyetem szent és örök rendje, a változatlan, egyetemes értékek világhálója: Isten versének ritmusa. A teremtés rendjéhez szorosan hozzá tartozik az emberlét valósága is. Az ember maga is közvetlenül, élettani folyamataiban érzékeli, érzelmeiben átéli a világ eredendő rendezettségét. Sőt: kicsiben maga is képes rendezett világot létre hozni, megvalósítani valamit a szellemében csírázó isteni természetből. Képes a semmiből világokat alkotni (Csokonai: A Magánossághoz). Babits verse mint végső soron minden költőé a verset író Isten teremtő gesztusának leképezése, egy minden emberre érvényes, egyetemes létélmény kifejeződése. A felismerés lényege az apró, térben és időben szétszóródó emberi történések jelentéktelensége a teremtő gesztusok örök, romolhatatlan értékeinek hátterében. A végtelenben úszó verssorok (egy szabadversnek induló hatalmas költemény antik hangvételű zárlatában) elemi erővel, fizikailag is érzékelhetően szólaltatják meg az elsöprő iramú ritmusélményt. Felzeng a kakasok hajnali szimfóniája: óh szent Ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek O O O O O O O O ritmusa O A ritmus szellemi valóság, a teremtett világ örök rendjének érzékletes leképeződése az emberi lélekben. Mint ilyen tehát egyetemes emberi létélmény. Az embert mint természeti létezőt hozzá kapcsolja a világ rendjéhez, ugyanakkor az ember alkotó tevékenységét, elsődlegesen a művészetekben, a teremtés isteni gesztusához közelíti. Eredetét tekintve emberen túli, természetfeletti (transzcendens) valóság, a világban való megjelenése, működése szerint viszont anyagi hordozókhoz kötött természeti jelenség. A művészeti alkotások, ezen belül a költői művek, a hangzó versszövegek ritmusa ugyanakkor nem önmagáért való érdekesség vagy puszta szépség, nem dobolós vagy csengettyűs kísérőzene, hanem életbevágó üzenet, amelynek lényeges tartalma, jelentése van. Ez a jelentés az elsődleges nyelvi jelentéshez képest pótolhatatlan hírtöbbletet közvetít. Hozzátesz valamit a szöveghez, amit 9

12 PoLíSz nélküle lehetetlen volna kifejezni és tovább adni. A versritmus tehát jelentéshordozó egyetemes létélmény. A maga módján, mint sajátos Ariadné fonala, bevezeti az embert az öröklét és a teremtettség, az egyetemes világrend szellemi valóságának rejtelmeibe. Nagy László költészet-metaforájának kakasai nem maguktól, nem önkényesen találták ki és gyakorolják a kukorékolás természetét. Mindegyiküknek megvan a maga hamisítatlanul egyéni hangárnyalata, de a kakasként való megszólalás módját, a kakashang belső, megkülönböztető rendjét és kifejezési lehetőségeit készen kapták, egy messze kakason túli létrendből. A művészi alkotás és ezen belül a versritmus is olyan információáramlás, amelyben felismerhető és emberi módon érzékelhető a létezés örök rendje. A költői mű a világ teremtésének emberléptékű leképezése. A költő versének ritmusa: a lét törvényeinek, a törvények megbonthatatlan összhangjának metaforája. A kakashangot ugyan (éppúgy, mint a vörös taréj sejtszerkezetét) természetismereti síkon is értelmezhetjük, de ez esetben a költő lelkéből lelkedzett szárnyas dalokat akár a szeméttárolóba hajíthatnánk. Valóság ez is, az is, de a kettő más-más síkon, más-más összefüggésben érvényes. A mi táncos, sarkantyús kakasaink nem biológiai, hanem esztétikai lények. Valóságuk közvetett és áttételes ugyan, de nem hamis. Sőt: szenvedélyes kukorékolásuk az igazat mondja, nemcsak a valódit. Az esztétikai élmény szorosan és kizárólagosan az emberhez tartozik, de nem tekinthető alapvető emberi szükségletnek. Sem az emberi életnek, sem az emberiség fennmaradásának nem elengedhetetlen feltétele. Az elérhető ismeretek alapján mégis feltételezzük, hogy kezdettől fogva kíséri az emberlétet. Honnan ered? És: Ez a sok szépség mind mire való? kérdezhetnők Babitscsal. Titokról lévén szó, megkísérelhetjük, hogy a kérdésre más síkon, tudományon kívül keressünk választ. A megoldás kulcsát Sík Sándor nyomán a teremtés és az alkotás közötti párhuzamban ismerhetjük fel. A Teremtő mint meglevőket szólítja elő a nem létezőket (Róm 4,17). Az alkotó ember is képes előhívni a formát, amely előzőleg nem létezett. A Teremtő a láthatatlanból, a nem-létezőből egységes, szerves egészet, világot teremtett. A maga módján és adott keretei között ugyanezt teszi a költő is, Midőn teremt új dolgokat, / A semmiből világokat (Csokonai: A Magánossághoz). Ez a megfelelés több mint érdekes párhuzam. A teremtés az esztétikai valóság létrejöttének ősképe. A művészi ritmus pedig maga is esztétikai valóság, a művészi forma szerves alkotórésze, az esztétikai értékteremtés egyik legfontosabb eszköze. Egy csaknem 2000 éves bibliai megfogalmazás szerint maga a Szó (a Logosz, az Ige) mint isteni személy, aki által Isten a látható világot megteremtette, hatalmas szavával hordozza a mindenséget (Zsid 1,3). Vajon nem ugyanezt teszi-e a maga tarajos-tulipános kisvilágában ( mikrokozmoszában ) minden igazi poéta is? A maga helyén és módján vajon nem a mindenséget hordozza-e minden költői kakaskukorékolás? Ha pedig így van, akkor miért nincs így mégsem? Visszajutottunk az alapkérdéshez: mit kezdjünk, mit kezdhetünk azzal a hovatovább megszokottá vált ténnyel, hogy immár több évtizede az elnémult kakasok korát éljük? Mit tehetünk, ha lépten-nyomon azt tapasztaljuk, hogy a kakasok egy része nem kíván, más része már nem is tud énekelni? A válaszadást halogatva még egy ablakot szeretnék kinyitni, ha úgy tetszik, a kakasnevelő baromfiudvar felé. A versritmus érzékelése egyrészt élettani jelenség: független az adott nyelv egyedi sajátosságaitól. A világköltészet minden már meglévő és valaha lehetséges versformájában ugyanazok a fizikai hangzástényezők szolgáltatják az ismétlődés alapját. Különbség csak az érvényesülés arányaiban ismerhető fel. A világköltészetben kialakult versformák, versmértékek tényleges alkata viszont ugyanakkor nyelvi jelenség is: erősen függ az adott nyelvű szöveg jelentéshordozó, jelentésmegkülönböztető 10

13 A történelem faggatása elemeitől, mondattani és fonetikai szerkezetétől, a nyelv és a nemzeti műveltség történeti tényeitől. Az ógörög és a latin vers elsődlegesen a jelentésmegkülönböztető szótaghosszúságra, az ószövetségi héber költészet a párhuzamos mondatszerkezetek hanglejtésére, az ógermán és a mongol a szókezdetek egybecsengésére, az olasz, a német, az angol a szóhangsúlyok eloszlására, a kínai a szavak lejtésirányának változataira épít. A szótag mint elemi ritmusegység minden nyelvben versalkotó tényező. Magyarul gond nélkül lehet antik típusú versszerkezetekkel élni, a legtöbb európai nyelvben ez elvi képtelenség. Ugyanakkor hiába is kísérleteznénk kínai vagy vietnámi versformákkal: nyelvünk hangzásszerkezete ezek megszólaltatására nem alkalmas. A vers sajátos hangépítmény, zenébe hajló, rendezett lüktetésű hangzó beszéd. Nélkülözhetetlen eleme, elemi ismertetőjegye a verssor (versus). A szó eredeti jelentése: fordulat, például szántás közben, a barázda végén. A verssoroknak egymástól különböző alkata, hangulata, egyénisége van. A különböző alkatú verssorok egy-egy nép költészetének története során ismételten előforduló, kötött szerkezetekké alakultak. Hallgassuk egy kicsit ezt a szivárványos hazai kakaskukorékolást! Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, Mindent egészséggel látogató ege, Hosszú úton járókat könnyebbítő szele! (Balassi) Ó, Tihannak rijjadó leánya! Szállj ki szent hegyed közűl! (Csokonai) És mig az orkán zúg, s a felhők dörgenek, én a Lant idegébe kapok, s vad tűzzel zengi el ajkam Harsány himnuszodat, százszorszent égi szabadság! (Petőfi) Vak ügetését hallani Eltévedt, hajdani lovasnak, Volt erdők és ó-nádasok Láncolt lelkei riadoznak. (Ady) Képedet halk ritmusok ősi habján Hadd viszem csak, szép, kicsi lány, magammal. Ismeretlen, messzi vizek hulláma, Halld, idemormol. (József Attila) Éj-mélyből fölzengő Csing-ling-ling száncsengő. Száncsengő csing-ling-ling tél csöndjén halkan ring. (Weöres Sándor) Visznek a percek, zablátlan, erős fogat. Nekem a jelenkor nem puha fészek. Más lesz az élet, fejünkbe új titkokat Súgnak a sejtek, tengerek, ércek. (Nagy László) 11

14 PoLíSz Sorok, versszakok a magyar költészet évszázadaiból. Mindegyik idézet mögött korok tárulnak, világképek rajzolódnak, életpályák ívelnek. Ugyanakkor: minden sor másképpen perdül, más lelki húrokat rezdít. Mi a különbség forrása? Hangzásélmény, amelynek hátterében egyrészt egyetemes emberi élmények, az emberi létezés érzéki tapasztalatai húzódnak, másfelől viszont nemzeti kultúránk, magyar anyanyelvünk és kultúránk sajátosságai, nemzeti létünk és történelmünk tényei, helyzetei, korhangulatai, életérzései. A vershangzás minden eleme az adott nyelvtől függ, benne gyökerezik. Egy adott nyelvű költészet ritmikája a nemzeti tudat, a nemzeti műveltség része. A magyar költészet ritmikai sokszínűsége féltve őrzött kulturális örökség, nemzeti érték. Úgy is kellene vele bánnunk! Ütemhangsúlyos magyar verseink korábbi változata, a tagoló vers nem valami fejletlen, primitív versforma. Zrínyi Miklóstól Nagy Lászlóig kiemelkedő, nagy költők is szívesen alkalmazták. Az ismétlődő, kötött szótagszámokon alapuló (szótagszámtartó) ütemhangsúlyos formák fokozatosan bontakoztak ki, és csak a 19. századra váltak általánosan elterjedtté. Anyanyelvünknek az a világra szóló hangzásbeli kiváltsága, hogy magyarul a görögök és a rómaiak mintájára mindenféle verset lehet írni (Sylvester János, 1541), olyan rendkívüli sajátosság, amelynek nemzeti műveltségünk egészében is meghatározó szerep jut. Formahű, időmértékes Homérosz- és Vergilius-fordítás csak magyarul létezik, mint ahogy egyetlen világnyelv sem alkalmas olyan csodálatosan pergő indiai szózuhatagok közvetítésére, mint amilyenekkel Weöres Sándor Dzsajadéva-fordítása kápráztat el bennünket: Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, A remete- sziveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. A világirodalomban példátlan módon, modern, újkori európai verseket fordító költőink az eredetiben szóhangsúlyon alapuló verslábakat is hosszú rövid szótagok váltakozásával magyarították. Újmértékes verseinket ezért egy kicsit mindig körüllengi valami klasszikus illat. A szimultán verselés is jellegzetesen magyar jelenség. Nyomai már a középkori himnuszfordításokban is fellelhetők. Horváth János az 1508-ban másolt Döbrentei-kódexben találta az egyik legszebb korai szimultán sorpárt: Atyától íge ihleték. / Anyától testbe öltözék (De patre verbum prodiens, De matre corpus induens). A nem felező, osztású, jambusi színezetű nyolcasok Adyn keresztül ( Ezek a tüzes szekerek ) Nagy László kakasos dalához ( pirossal nyomott ünnepen ), sőt, Himnuszához is elvezetnek ( Galambok búgnak vállamon ). Nem volt merőben idegen számunkra az avantgárd szabadvers sem. A hömpölygő dallammenetek párhuzamossága ugyan nem nemzeti sajátosság, de korai példái fellelhetők már legrégibb bibliafordításainkban is. Hasonló a helyzet a sorozatos hangmegfelelések rendjével. A rímelés nem elengedhetetlen feltétele a magyar versnek, de a belátható kezdetek óta (talán ótörök örökségként) végig kíséri költészetünk történetét. Mindebből következik, hogy a ritmus nemcsak egyetemes emberi, hanem ugyanakkor sajátos nemzeti létélmény is. Benne lüktet legősibb népdalaink hangzásvilága éppúgy, mint az évszázadok során megismert és meghonosított, nemzeti kinccsé nemesült európai verskészlet. Kakasainkhoz visszatérve: semmi bajunk a japán kakasokkal (különben is haiku a divat) de a magyar portákon magyar kakasok kukorékolnak. Persze, csak akkor, ha van, aki megengedi, hogy a vállán ágaskodjanak, még ha búbánatos fejére kapaszkodva cibálják is a haját. 12

15 A történelem faggatása Halljuk-e még a verset? Van-e a versek zenéjéből fakadó egyetemes és nemzeti létélményünk? Vannak-e derék tulipánfejű kakasaink, akik hajnalonta az égre kukorékolják a magyar költészet éltető napsugarát? Az óvodában talán. Üdítő és reményt keltő jelenség a legkisebbek, az unokák romlatlan ritmusérzéke. Ha van, aki versre, dalra tanítsa őket, fesztelenül otthon érzik magukat a tollas-sarkantyús, zengő torkú kakasok között. De mi lesz velük később? Hová lesz, hová tűnt a kakaskukorékolás az iskolákból, az egyetemekről, a verseskötetekből, az irodalom, a költészet szakmai fórumairól? Hogyan és miért lett a legnagyobbak egyikéből, Weöres Sándorból bűvös-bájos, csak félig-meddig komolyan vett ritmusszolgáltató intézmény? Kakasok, énekeljetek! Ha (mint idestova 30 éve) a szakmai kakasviadal műfaját választanám, bizonyára most is villám és fergeteg csapna le a metaforikus szemétdombra. Ellenérvek, ellenpéldák szép számmal akadnak. Aki tudja, hol keresse, ma is hallhat még hiteles kakaskukorékolást. Ugyanakkor megtévesztő, a dolog lényegét elfedő megoldásokkal is találkozhatunk. Lecsengőben van a szonettözön: sokan 14 sorra korlátozták költői mondandójukat. (A sorok belső megformáltságát rejtse jótékony homály!) Bizonyos technikai trükkökkel az is elérhető, hogy a vers kakashangra emlékeztető módon szólaljon meg. Az ilyen adást azonban sípolás, recsegés zavarja. Vannak képzett és elkötelezett zenei együttesek, akik egész kakastelepeket vállalnak fel: koncertjeiken valódi kakaszene csendül, sarkantyús kakaslábak járják a táncot. Ez igen! Sajnos, vannak azonban olyanok is, akik úgy eresztik össze a vers (vélt vagy valós) ritmusát a dallam ritmusával, mint kakast a kakassal, vérre menő, ádáz viaskodásban. (A szakmabeliek ilyenkor a prozódia hibáit és hiányosságait emlegetik.) Ha szócsatára fegyverkeznénk, hosszú távra lenne elég robbanótöltetünk. De most hátha valami másra lenne szükség? Verssorok zizegnek körülöttünk, behálózzák lelkünk terét, mint a láthatatlan, észrevehetetlen rádióhullámok. Mit ér, ha nincs rádiónk? Mit ér, ha elfelejtettük bekapcsolni? Mit ér, ha már kapcsolója sincs? Hasonló, bár kevésbé súlyos helyzetben, jó hatvan évvel ezelőtt Horváth János, a legendás irodalmár és egyetemi tanár így panaszkodott: A verstudomány nélkülözhetetlen tartozéka az irodalomtörténetnek. Sajnálattal tapasztaltam tehát, hogy irodalomtörténésznek készülő hallgatóságom zöme a verstannak még elemeivel sincs tisztában, sőt lenézi az egész verstudományt, s ennélfogva könnyen érzéketlen maradhat az irodalom legfőbb szépségei, a történeti fejlődés legbecsesebb eredményei iránt. Ezen a bajon óhajtottam előadásommal segíteni, jól ismerve a forma mélyebb: lélekben gyökerező, a költészet lényegétől elválaszthatatlan s a nemzeti önismeret szempontjából is nagy jelentőségét. (A magyar vers, 1948) Horváth Jánosnak módja nyílt rá, hogy segítsen a helyzeten. Amíg lehetett, rendszeres magyar verstant oktatott a budapesti bölcsészkaron. Ugyanezt tette korábban a Babitsék nemzedékét híres stílusgyakorlatain szakmailag költővé érlelő Négyesy László is. Aztán jöttek kakasmentes évtizedek, amikor a formaérzék és a formai igényesség burzsoá szitokszónak számított ban, egy Szuromi Lajos által, Debrecenből útjára indított nagyszabású vitaprogram (Verstani párbeszédek) kapcsán újra felharsant a kakaskukorékolás. A verstan ismét felbukkant az egyetemi programokban, a szakmai cikkekben és kiadványokban, sőt, 1981-től 1994-ig a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya önálló Verstani Munkabizottságot működtetett. Harcos, csőrkoptató és sarkantyúpengető, de vérpezsdítően szép idők jártak a tulipánfejű kakasokra. Akár a szemétdomb tetején is kukorékolhattak, ha nem szökdöstek át a hatalom által kijelölt deszkakerítésen. Közben azonban a költők és a hivatásos irodalmárok körében tovább erősödött, és a szélesebb közvéleményben is eluralkodott az a nézet, hogy a jó vershez elég a tulipánfej, kukorékolni nem szükséges, sőt, illetlen korszerűtlenség. 13

16 PoLíSz Nem a (volt) szakmám mellett érvelek, és nem egy túlhaladott stílusirányzatot szeretnék átmenteni a 21. századba. Mérhetetlenül többről van szó. Fogalmazzunk így: hány milliárd évre lenne szükség ahhoz, hogy korszerűtlenné silányuljon az elektronok körtánca az atommag körül, a bolygóké a nap körül, a csillagrendszereké egymás körül, az évszakoké az erdők, mezők, kertek színe-változásaiban, a kakastaréj-vörös vérfolyamé a szívek pitvaraiban és kamráiban? Ha mindez bekövetkezik, ha szabad rángássá fajul a világegyetem rendjének szent Ritmusa, az örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa, akkor igen. Akkor a versben is végérvényesen átvehetik a hatalmat a daltalan és tánctalan néma kakasok (ha még lesznek). De addig? Miért is korlátoznám a képzeletemet? Miért ne adnék esélyt egy olyan kezdeményezésnek, amelynek hatására kötetnyi (akár több kötetnyi) kakasos vers gyűlne össze azoktól a költőktől, akik hivatásuk világteremtő gesztusába beleértik verseik hangzásvilágát is? Miért ne lehetne akár tudatosan és szervezetten, néven nevezve újra megszólaltatni a magyar líra évszázadai során valaha is felmerült valamennyi versformát? Miért ne lehetne pályázatot kiírni akár új, sosem volt, de lehetséges ritmusváltozatokra, megtalálva helyüket és értelmüket korunk költői világképében? Miért ne lehetne új csapást vágni az irodalomtudomány, az irodalomelmélet és az irodalomkritika mai dzsungelében? Miért ne lehetne a száraz, követhetetlen túlbonyolítás, a nyomasztóan lehangoló idegenszerűség divatáramlataival szembeszegülve ismét színes és életes hangon szólni a költészetről, a tulipános tarajok mellett teret engedve az új hajnal kukorékoló hírnökeinek is? És miért ne lehetne verstani ismeretekkel felvértezett, legalább óvodás szintű ritmusérzékkel megáldott, verstani elemzőkészséggel rendelkező magyartanárokat, hivatásos irodalmárokat kiengedni az egyetemekről? Elszánt és igényes (esetleg meg is fizetett) számítógépes csoportmunkával rendszeres magyar verstani példatárat állíthatnának össze azok, akiket kedvük, képességük, felkészültségük erre alkalmassá tesz. Hadd verné fel a szabad röptű kakaskukorékolás a tantermek és a szerkesztőségi szobák daltalan csendjét! Miért ne? A vers ritmusa nem technikai esetlegesség, nem művelődéstörténeti ereklye, hanem a teremtettség távlatából felfakadó szellemi üzenet, egyetemes emberi és sajátosan nemzeti létélmény. Nem a beavatottak kiváltsága, hanem a mindenkori befogadók szellemi közkincse. Kár lenne nélküle élnünk. Kakasaink, dalaink, ti ágaskodó és kukorékoló tulipánfejűek, védjétek meg a szívünket! Érd, szeptember 15-én Jégben 14

17 A történelem faggatása Turcsány Péter Ovidius sor(s)képlete (Lírai disztichonok, avagy a személyiség lágy versei) 1. Ovidius valamennyi rejtély között a legérdekesebb (E. Pound) Megrozsdál az acél, elporlik a kőfal idővel, tartós az, mi tiéd, csorba nem érheti azt, fáklyát fáklyával meggyújtani tiltja-e törvény? Tengerek irdatlan habját őrzi e jog. (A szerelem művészete) A költészet és a költő valamilyen fordított gravitációt hoz létre és abban él. S bár sokat állítottam elém, ma azokkal egyenlő Lett nevem, és a világ ismeri műveimet. Hogyha tehát igaz, mit a költők jóslata hirdet, föld! a halálom után nem leszek én a tied! (Önéletrajz, Trist. 4.10) Ovidius már a földi halandóság elleni elixírrel bírt, mikor megelőlegezte élete s életműve számára a maradandóságot. S ne féljünk a szótól, ezzel kinyilatkoztatta-felnyitotta értelmezésünk számára elhivatottságának titkát is. 2. Dante ugyan már a halála előtt befejezte Isteni Színjátékát a Paradisoval, noha váratlan halála miatt még saját utókora is csak lakhelye egy falmélyedésében találta meg a befejező részt. Ady Endre halálos ágyán Trianon gyászos döntéseinek meghozatala előtt írta meg vészjósló üzenetét az utókorunkhoz az Üdvözlet a győzőnek című utolsó költeményében. Aki Ovidius esetében a száműzetésében írott panaszos költeményeit és konkrét személyeknek írott episztoláit költői vagy emberi leépülésnek érzékeli mint egynéhány túlokos méltatója, az nincs tisztában sem az emberi psziché, sem az írói alkotóerő természetével, amelyből éppen a megpróbáltatások hozzák ki a leghitelesebb és legmaradandóbb teljesítményeket. Ez történt Ovidius esetében is. A disztichon forma görög előzmények után Catullus római elégiáiban kelt új életre, lírájában világirodalmi színvonalon szólaltak meg a kiszolgáltatott szerelem versei. Ovidius a disztichont a római ún. aranyifjúság életképeinek laza felvillantására alkalmazta az Amoresben, de a Szerelem művészetében már alkalmassá tette egyfajta 15

18 PoLíSz személyes epikum előadására is! A Heroidesben (Hősnők levelei című ciklusában) pedig görög minták után egyre nagyobb beleéléssel mintázta meg nőalakjait, mintegy modern személyiségképletekkel ajándékozva meg őket. Ovidius Tomi barbárai között találja meg, és mutatja fel barátainak (s az utókornak is) legszemélyesebb Énjét, száműzetésének családi és személyes fájdalmait: költői én és magánemberi én szinte teljes eggyé válását érezzük ki ma is e versekből: Puszta, kopár e vidék; nincs rajta se zöldfa se cserje: mind, ki a sorsa kegyeltje: fusson, amerre lehet! Tán az egész, nagy, messze kiterjedt földön e tájat lelték fel sanyarú, gyászteli kínpadomul! Itt írt önjellemzései, ars poétikus verssorai közel egy évezreden túl is a hiteles, és közéleti téren is elszánt személyiség öntudatát fogalmazzák meg. Nem véletlenül vallja őt majd elődnek, mesternek, mintának a német romantika Hölderlinje és az orosz dekabrizmus Puskinja egyként: De mivel hazugul sem kapok bért, nem látom be szavam, mért ne találna hitelt? Ovidiusnak a korai Amores (Szerelmek) c. kötetében megírt Önvallomása azt a társadalmi szerepet mutatja be, melyre mint szereplírikusnak igénye volt kora Rómájának. Rokona bizony e kor aranyifjainak az élménye a mai kor kallódó fiataljainak szánandó útkereséseivel: Gyűlölök ámbár, nem tudom a gyűlöltet utálni, Hej, de nehéz hordnom, mit nem akarna a szív! Nincsen erőm nékem magamat jó útra vezetni, Csónakként rohanó víz tetején libegek. Ugyanakkor az ötvenes évein túllépő száműzött költő a Tristia (Keservek) és a Levelek Pontusból című ciklusaiban (A száműzött búcsúja, Születésnapomra, Önéletrajz) a valós és teljes ÉN megrajzolásával lép át feledhetetlenül az elkövetkező századokba, évezredekbe, még közvetlenül a feleséghez, a barátokhoz címzett episztoláiban is: Hisz ha nem is fakadok panaszokra, panaszt tesz a hír, s ha nem hordod köteles gonddal a terheimet, mert ismertté tett engem balsorsom a nép közt, hírem most még több általa, mint azelőtt. Adamik Tamás szerint életműve három fő részre bontható: 1. A szerelem mámoros és személyes élményekkel telített költőjének indul, aki hiába kívánna magasztos történeteket írni, de költészetét Ámor tőrbe ejti. 2. A szerelem művészete után a Naptár és az Átváltozások érett, bár személyes utalásokkal telített, férfikori és epikus hajlamokkal átszőtt költészetet mutatnak. 3. Költészete befejező, száműzetése alatt írt ciklusaiban személyes nyomorúságát tárja elénk. 16

19 A történelem faggatása Kiszolgáltatottságában nem szűnik, sőt erősödik költői vénája: újabb és újabb lírikus-elégiai vallomásokkal fejezi ki méltatlan sorsán való háborgásait. A Heroides leveleinek fiktív monológjai alakultak át most a saját monológjaivá, az új helyzetből adódóan a lélek addig ismeretlen tájainak megvilágításával, és legfőképpen: változatlanul megőrizte költői öntudatát, a költő és a költészet hatalmáról vallott meggyőződését. Csak a mitológiai jelmezt levetve, most én-alakban lépet a magányát műveivel vigasztaló, a külső világ minden szorítása elől a magából felépített világba menekülő Pygmalion helyébe Írta e korszakáról a Világirodalmi Lexikonban Szilágyi János György. Személyesebb itt már Ovidius költészete; követelőzőbb, retorikájában erős lelki hatásokra játszó líra ez. Elődei s kortársai líráját messze felülmúlja. Öntudatossága nem a pantheonok szoboralakjaié. Ovidius a 13. századi Villonhoz és a 20. századi Szabó Lőrinchez hasonlóan a személyiség lemeztelenítésének lírai pályájára lép. Erről énekelt már fiatalon is: Én koldus szerető, a szegények dalnoka lettem, kiktől szép szónál nem kap a nő egyebet. Mélyebb öntudat ez a horatiusinál. Az európai személyiség öntudata. Tudja, hogy nemcsak a műve által marad fent hírneve, de sorsára, személyiségére is büszke lehet: ő az Augustus császár által Rómából kiutasított költő! Noha több feltevés magyarázza Augustus tettét, eddigi értelmezői csak érintették, de nem fedték fel a fő indokot: Ovidius személyiségében rejlő lázadó magatartást. Ovidius egy felejthetetlen betétdarabot helyez el A szerelem művészete másodiki könyvének bevezetéséül, mondhatni nagyon is hangsúlyos helyre, de a témához szinte oda nem illően: Daidalus és Ikarus mondáját. A megidézett történet látszatra egyfajta invokáció a költemény folytatásához, de a vers zsarnokra utaló szóhasználata másra, többre, a római állampolgár öntudatára utal. Nem más ez az allegória, mint az emberi jog visszanyerését megcélzó mitikus cselekvéssor: Mínos a föld ura, Ő a vizek fejedelme is egyben, Szárazon és folyamon zárva előtted az út. Nem jut eszembe nekem súrolni a csillagok útját, volna egyéb útja, futnom a zsarnok elől. Bizony, ez a történet méltán lett a középkor és az újkor legidézettebb versrészlete. Utóbb akár a 19. századi, zsarnokok ellen fellépő mozgalmakat is a verssorok mögé képzelhetjük És ha a Styx gátol, hát lába a Styxen is áthág. Célom az emberi jog [! T. P.] visszanyerése csupán. Politikai olvasatban a császárság előtti demokráciára történik itt félreérthetetlen utalás, noha mítoszba burkolva. Augustus a költeménynek e hangsúlyos helyén szembe kellett találkoznia a személyes szabadság kinyilatkoztatásával. Erre császárként is fel kellett figyelnie, nekünk pedig a császárkor tömegember-létével szembeszálló személyiségember történelmi fellépésére kell ma is felfigyelnünk. Ovidius halállal is dacoló személyisége nem csak új költői hangon szólalt meg, de új személyiséget, személyiség-modellt is adott az emberiségnek. Éreznünk kell Ovidius szavainak személyes energiáját. Évezredekre előre nyilalló igazságmeteorját. Mindig van és lesz a lélekben olyan hely, ahová becsapódhatnak az emberi szabadságérzet e nagyszerű disztichonjai. 17

20 PoLíSz 3. Az antik időmérték újkori magyar megszólaltatói közül először természetesen Sylvester Jánostól idézek, már nála is méltán figyelték meg méltatói a hangsúly és főként a cezúra előtti hosszú versláb ütemesen ismétlődő egybeeséseit: * // / // // / Néked azért ez lőn prófétád, doktorod ez lőn, // / // / Mestered ez most is, melyet az Isten ada. // / // / Ez próféta szavát hallgasd, mert téged az // / // / Isten elveszt, és nyomós itt nem lehet a te neved, // / // / // Itt ez írásan szól mostan is néked ezáltal, // / // / hitre hiú mind, hogy senki se mentse magát, // / // / // az ki zsidóul és görögül, és végre deákul // / // // szól vala rígen, szól néked az itt magyarul Nem akarom folytatni, mindenki ismeri. Érdekesség: az erős és gyengébb hansúlyelosztás megmutatja, hogy az antik ősi hatosok hozzánk magyar szólamokban, magyar ízeken 5, ill. 4 ütemes sorpárok váltakozásában érkeztek el. Ütemelosztást soronként kihallhatóan ben és jegyezzék meg ennek a versnek is a zenéjét, ez vissza fog köszönni Nemes Nagy Ágnes Hölderlin-fordításában Dayka így ír, helyenként már az arsisra (két mora értékű szótagra) helyezve szóhangsúlyainkat (a négy pentameter sor közül háromban teljes egybeesést mutatva): // / // / // Nyájasb arcúlattal arany szekerére felülvén, // / // / Ünnepi fényt ereget Phobeus az ékes egen. // / // / // A fagyos éjszaknak zúgó fuvallati szűnnek // / // / A bágyadt Zephyrek lengedezési között. // / // // / Harmatban fürdött keblét a rózsa kifejti: // / // / A völgy illatozó májusi gyöngynek örűl. * Hangsúlyjelzésem Gáldi Jánost követi az erősebb és gyengébb ízek szólamon belüli megkülönböztetésével. 18

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Magyar irodalomtörténet németeknek németül

Magyar irodalomtörténet németeknek németül Magyar irodalomtörténet németeknek németül Egy efféle könyv kiadása már igen időszerű volt. A bécsi és a berlini (Humboldt) egyetem hungarológusokat is képez, nemcsak másod- és/vagy harmadgenerációs magyarok

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Kölcsey Ferenc költői világa

Kölcsey Ferenc költői világa Kölcsey Ferenc költői világa Javasolt feldolgozási idő: 60 perc 1. feladat Tájékozódj Kölcsey Ferenc életútjáról! Majd oldd meg a következő feladatokat! Kulturális enciklopédia Kölcsey Ferenc Wikipédia

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Márványos Tamburazenekar

Márványos Tamburazenekar Márványos Tamburazenekar MŰSORAINK "Húzzad édes muzsikásom" - Magyar népi hangszerek, hangadó játékszerek bemutatója: Az interaktív előadás során a magyar népzene hangszereit mutatjuk be. Egy műsoron belül

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i P R E A M B U L U M Az a jellegzetes karizma, amely másfél évezrede jellemzi azokat, akik Szent Benedek regulája szerint élnek, mára már elterjedt

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben