A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2013. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 1126 Budapest, Böszörményi út 21. : 1531 Bp., Pf. 28 : , Fax: BM : , Fax: Adószám: A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az éves beszámoló tagolását a számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.) és a 2011/CLXXV civil tv valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó 350/2011. kormányrendelet szabályozza, mely szerint, az egyesület beszámolójával egy időben közhasznúsági jelentést is kell készíteni. A Beszámolót az alapszabály alapján a közgyűlésnek kell jóváhagyni, amely február 22-én megtörtént. A törvény előírásai alapján az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza: 1) a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet által előírt A típusú mérleget 2) a rendelet mellékletében előírt összköltség eljárással készült A típusú eredmény kimutatást 3) a kiegészítő mellékletet benne a: a) a költségvetési támogatás mértékét és felhasználását; b) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást (pénzforgalmi kimutatást) c) a cél szerinti juttatások kimutatását; d) 2014 év pénzügyi tervét e) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, összegét; f) a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót. g) a törvény által előírt Közhasznú Mellékletet A szövetség könyvelése a szabályzókban meghatározottak szerint kettős könyvvitellel történik. A Beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva 1

2 A MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGÉNEK 2013 ÉVI EREDMÉNYLEVEZETÉSE az adatok ezer Ft-ban értendők 1. Értékesítés nettó árbevétele: 0 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 3. Egyéb bevételek 0 ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0 - támogatások 0 4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés 0 - támogatások 0 A. 836 ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 0 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 8. Értékcsökkenési leírás 0 9. Egyéb ráfordítások 640 -ebből : fizetett tagdíjak Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 B. Összes ráfordítás ( ) 0 ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 836 C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség 0 D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék 0 E. Tárgyévi eredmény (D-13) 0 Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás 0 B. Helyi önkormányzati költségvetési 0 támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, 0 illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás 0 E. A személyi jövedelemadó meghatározott 120 részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel 0 A Beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva 2

3 A MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGÉNEK 2013 ÉVI MÉRLEGE az adatok ezer Ft-ban értendők Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+, -) Tárgyévi beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A) Befektetett eszközök 0 I. Immateriális javak 0 II. Tárgyi eszközök 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 B) Forgóeszközök I. Készletek 0 II. Követelések 15? 1. Tagdíjkövetelések 15? 2. Követelések alapszervezetekkel 0 szemben 3. Követelések más szervezetekkel 0 szemben III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök Pénztár Pénztári elszámolási betétszámla C) Aktív időbeli elhatárolások 20? 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 15? 1.a Tagdíjak időbeli elhatárolása 15? 2. Költségek és ráfordítások időbeli 5 0 elhatárolása FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D) Saját tőke 0 E) Céltartalékok 0 F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek Tagokkal szembeni kötelezettségek 326? 2. Alapszervezetekkel szembeni 209? kötelezettségek 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5? 5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések 6. Támogatókkal szembeni kötelezettségek 7. Pályázatokból fennálló kötelezettségek? G) Passzív időbeli elhatárolások 20? 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 20? 2. Költségek és ráfordítások időbeli 0 elhatárolása 3. Halasztott bevételek 0 A Beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva 3

4 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az egyesületünk évben sem költségvetési támogatásban, sem cél szerinti juttatásban nem részesült, vezető tisztségviselőinek juttatást nem nyújtott, illetve vagyontárgyakkal nem rendelkezett, ezért ezen pontokkal kapcsolatban beszámolási kötelezettségünk nem keletkezett. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló: A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége (MEBSZ), a Fővárosi Bíróság 4100/1991-es határozatával lett bejegyezve december 10-én. A közhasznúsági határozat száma: Fővárosi Bíróság: 14 Pk /1991/16. MEBSZ 2013-évi tevékenységét a Küldöttközgyűlés által jóváhagyott Alapszabály és a évi rendezvény terv alapján végezte. Részletesen: 1, A polgári ejtőernyőzés története című kiadvány Szerkesztő Bizottságának ülése , Az Európai Ejtőernyős Szövetség Stratégiai Munkacsoportjának ülése , Megemlékezés az Ejtőernyős és Különleges Erők Fegyvernemi Napjáról mintegy 300 fő részvételével. Ejtőernyős Nap. Szolnok , Isaszegi megemlékezés a 2. világháborúban Budapest védelmében elesett ejtőernyős katonákról. Isaszeg, , A második világháborúban a Jutasi repülőtéren katasztrófát szenvedett ejtőernyős és repülős bajtársakról megemlékezés és koszorúzás. Veszprém, Jutas repülőtér, Hősök temetője , Koszorúzás és megemlékezés az első magyar ejtőernyősről Boksay Antal főhadnagyról, és Kis Zoltán ejtőernyős alezredesről. Budapest , Az első magyar katonai ejtőernyős alakulat parancsnokának Bertalan Árpád őrnagy újratemetése a Hősök parcellájába, Budapest, Kerepesi úti temető , Megemlékezés,.és koszorúzás Bakó István és Kerekes Imre második világháborús ejtőernyős veteránok emléktáblájánál. Hajdúsámson, , Hüse Károly ejtőernyős őrnagy sírjának megkoszorúzása. Hajdúszoboszló, , Magyar Honvédség Ludovika Fesztivál. Ejtőernyős ugrás és bemutató Hősök napi megemlékezések Budapest, Kéthely, Pápa, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém, , Megemlékezés a II. világháborúban a Balaton környéki harcokban elesett ejtőernyősökről, Kéthelyen , A Békefenntartók Napjának megünneplése. Pákozd ,. Részvétel és II. helyezés az 51. Ejtőernyős Célba ugró Magyar Nemzeti Bajnokságon, Nemzetközi Ejtőernyős Négy-tusa verseny szervezése és végrehajtása, Szeged , A második világháború során a Letkés Ipolyszalka körüli harcokban elesett ejtőernyős katonák sírjának/emléktábláinak megkoszorúzása , Ejtőernyős bemutató ugrások végrehajtása a KFOR koszovói misszió felkérésére, Koszovó, Pristina , A Magyar Szabadság Napjának megünneplése Gödöllőn, , A 62. Ejtőernyős Zászlóalj Hagyományőrző Rendezvényének megszervezése, Székesfehérvár, A Beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva 4

5 18, Részvétel a Nemzetközi Repülőnapon ejtőernyős történeti kiállítással. Kecskemét, Részvétel az UEP (Európai Ejtőernyős Unió) XIII. Nemzetközi Ejtőernyős Célba ugró Versenyén, Görögországban augusztus között. XIII. MATASZ-MEBSZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Verseny Szeged , MEBSZ-MESZ Országos Ejtőernyős Találkozó, kiállítás és a Hüse Károly emlékverseny megrendezése, mintegy 400 fő részvételével, Szolnok, , Az 1. magyar királyi ejtőernyős század megalakulásának emlékére a HIM falán elhelyezett emléktábla koszorúzása. Budapest, , Részvétel a BEOSZ XXII. katonanemzedéki találkozóján, a küldöttekkel és egy ejtőernyős vándorkiállítással, Balatonkenese, Honvédüdülő , Részvétel az Európai Ejtőernyős Szövetség (U. E. P.) éves konferenciáján. Görögországban , Ünnepi megemlékezés Gyulai György ejtőernyősről, Budapest. Farkasréti temető , Ejtőernyős halottaink sírjainak megkoszorúzása, ország szerte , Megemlékezés a Szenes Hanna 2. világháborús mártír ejtőernyőstől, ról Budapesten a róla elnevezett parkban. Budapest Isaszegi megemlékezés a város környéki harcokban elesett második világháborús áldozatok emlékére , Emléktábla avatás Hesh Ákos ejtőernyős konstruktőr emlékére. Székesfehérvár, A Beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva 5

6 A MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE ÉVI PÉNZFORGALMA Ezer Ft Bevétel Ft Megjegyzés 1 Előző évi pénzmaradvány Tagdíj Önkormányzati támogatás Katona sírok felújítására 4 Pályázaton elnyert Költségvetési szervektől, non-profit 500 támogatás szervezetektől 5 Közcélú adomány 0 Támogatóktól. Adókedvezményre jogosít. Szerzői jogdíj. Egyéb szervezetektől valamilyen közcélú Közcélú tevékenységgel 6 0 tevékenység megvalósítására befizetett kapcsolatos bevétel (kiszámlázott) összeg 7 Adó 1%-a évi jövedelmek után felajánlott 8 Támogatás a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségétől 100 Rendezvényekre. 9 Egyéb befizetések 352 Tagok és egyesületek támogatása. I. Bevételek összesen: Kiadás Ft Megjegyzés 1 Működési kiadások 41 Bankköltség, számlakivonatok, átutalások, pénzfelvétel, pénzbefizetés, postaköltség, nyomtatványok. 2 Fizetett tagdíjak 97 BEOSZ, UEP 3 Adófizetési kötelezettség 0 A Működési kiadások Rendezvények kiadásai Sportversenyek, konferenciák 588 Megemlékezések Kegyeleti kiadás 0 B Közcélú kiadások Tartalék 0 C Tartalék 0 Sír- emlékhely felújítások ejtőernyős szobor készítésének támogatása Alapszabály szerinti közcélú kiadások II. Kiadások összesen (A+B): évi maradvány (I-II) 928 A Beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva 6

7 Pénztárzáró egyenleg: 64 Bankzáró egyenleg: 864 A MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE ÉVI PÉNZÜGYI TERVE Bevétel Ft Megjegyzés 1 Előző évi pénzmaradvány Tagdíj BEOSZ támogatás Pályázat Önkormányzati támogatás, adomány 6 Közcélú adomány 0 Költségvetési szervektől, non-profit szervezetektől 50 Támogatóktól. Adókedvezményre jogosít. Egyéb szervezetektől valamilyen közcélú tevékenység megvalósítására befizetett (kiszámlázott) összeg 7 Adó 1%-a Egyéb támogatás 100 Tagok, egyesületek. I. Bevételek összesen: Kiadás Ft Megjegyzés 1 Bankköltség postaköltség 50 Bankköltség, számlakivonatok, átutalások, pénzfelvétel, pénzbefizetés, postaköltség, nyomtatványok. 4 Fizetendő tagdíjak 180 BEOSZ, UEP. 5 Adófizetési kötelezettség 0 A Működési kiadások Rendezvények kiadásai 950 Sport rendezvények, konferenciák 820 Megemlékezések Kegyeleti kiadás 0 Sír- és emlékmű felújítás B Közcélú kiadások 0 Alapszabály szerinti közcélú kiadások Tartalék 0 C Tartalék 0 II. Kiadások összesen (A+B): Tervezett záró pénzkészlet 580 Pénzmaradvány 2013 végén. A Beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva 7

8 2014. Felhasználható keret (I-II) Az adományok és a pályázatok teljesülése esetén A tényleges teljesítési adatok alapján a terv módosításához szükséges korrekciókat az év folyamán az elnökség jóváhagyása alapján folyamatosan végrehajtjuk. A MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGÉNEK 2013 ÉVKÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ MELLÉKLETE 1. A szervezet azonosító adatai név: Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége székhely: 1121 Budapest Böszörményi út 21. bejegyző határozat száma: Pk.66955/1991 nyilvántartási szám: 4100 képviselő neve: Dr Boda József 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A tartalmi beszámoló 4-5. oldalán részletesen megtalálható. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként). közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A nemzeti katonai-, és sport ejtőernyős hagyományok ápolása; a katonai és sportejtőernyőzés magyarországi kutatása, feldolgozása; ejtőernyős sporttevékenység évi CLXXV. Törvény és 15. pont a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Az ejtőernyőzéssel jelenleg és a múltban foglalkozó civilek és katonák. Kb fő A Beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva 8

9 a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2013-ban is sikeresen szerepeltek ejtőernyőseink számos hazai és nemzetközi versenyen. A katonai és polgári ejtőernyőzés történetével foglalkozó konferenciák szervezése, cikkek és könyvek megjelentetése. Az ejtőernyős hagyományok ápolása területén felállított szobrok, emléktáblák és történeti kiállítások.. 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás célja Bankszámla 594 Közhasznú cél szerinti tevékenység, működési költség Házipénztár 323 Közhasznú cél szerinti tevékenység, működési költség 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* Rendezvények támogatása Működési költség támogatása Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0 A Beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva 9

10 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* B. Éves összes bevétel 1, ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 21 7 D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás , J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Igen Igen A Beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva 10

11 Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] Igen Igen Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1- A2)/(H1+H2) 0,25] Nem Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Igen Igen Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] Nem Nem Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] Igen Nem * Adatok ezer forintban. Kastély Erika könyvelő Budapest Dr. Boda József elnök A Beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva 11

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés 1 Tisztelt Közgyűlés! A civil szervezetek történetében az adó 1%-ának felhasználását szabályzó 1996-os törvény hatálybalépése óta nem volt olyan komoly felbolydulás, mint a 2011.évi jogszabályi változások

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szávai Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szávai Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 13 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Nagy Sándor Születési név: Anyja

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: H F H I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y N o n p r o f i t K f t Szervezet székhelye: Település: B u d a p e s t Közterület neve: H a j ó s Irányítószám: 1 0 6 5 Szervezet adószáma:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben