Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet"

Átírás

1 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet Magyar nyelvű audiovizuális műsorok monitorizációja Temesvár, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Szatmár, Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszereda, Bukarest november 20 december 5 A magyar nyelvű audiovizuális műsorok monitorizációja folytatása a 2010-ben megvalósított felmérésnek, amely temesvári, nagyváradi, kolozsvári, szatmárnémeti, marosvásárhelyi, csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi, székelyudvarhelyi és bukaresti audiovizuális médiumok nyelvhasználati sajátosságait vizsgálta. A cél: megvizsgálni a mintaanyagokon, hogy a riporterek és hivatásos beszélők mennyire tartják be a regionális köznyelv normáit, melyek azok a nyelvhelyességi kritériumok, amelyeket nem követnek, és ez az egészséges nyelvérzék számára zavaró. A vizsgálat a Communitas Alapítvány támogatásával valósult meg, partnerként részt vett benne a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és az Országos Audiovizuális Tanács. Mivel a cél ugyanaz, a tavalyi vizsgálat alapelveit érvényesítettük: 1. A köznyelv kategóriájától el kell különítenünk a regionális köznyelv fogalmát, amely más szabályok szerint működik, mint a sztenderd nyelv. A 20. század közepétől hangsúlyosabb az a jelenség, hogy a nyelvjárások mindinkább közelednek az egységes nyelvtípus jellemzőihez, de valamelyest megőrzik az egyes tájak sajátosságait. Az így létrejött nyelvváltozat a regionális köznyelv, amely a sztenderdhez képest kis mértékű alak- és mondattani eltérést is mutathat a táji hagyományoknak megfelelően. 2. Erdélyi vonatkozásban a köznyelv nemcsak nyelvjárásokkal érintkezik közvetlenebbül, hanem a környező román nyelvvel is, ez esetben a nyelvhasználati szabályokat még rugalmasabban kell felfognunk. 3. A felmérés az ismert rendszernyelvészeti kategorizációt követi, azaz a fonetika, morfológia, lexikológia és szintaxis szintjén vizsgálja az adott hanganyagokat: azokat a jelenségeket, amelyek nem normakövetőek, hanem attól szembetűnően eltérőek. Arra törekedtünk, hogy az előző vizsgálatban részt vevő audiovizuális médiumokat vonjuk be a felmérésbe azért, hogy a két mintaanyag összevethetősége biztosítsa a változások nyomon követését. A 2011-es vizsgálat metodológiai kérdései: 1. A monitorizálásra kijelölt audiovizuális médiumok között van közszolgálati, kereskedelmi, illetve helyi és regionális jellegű egyaránt, tehát egymástól különböző műsorszerkezettel rendelkeznek. Ez eleve meghatározza a hírműsorok, kulturális jellegű műsorok időtartamát, előfordulási gyakoriságukat, illetve a kulturális műsorok műfaji sajátosságait. Jelentős különbségek adódnak abból is, hogy a különböző médiumok magyar nyelvű adásai napi vagy heti (hány

2 alkalommal) rendszerességgel kerülnek műsorba, és különböző időkerettel rendelkeznek. Mindezekből következik, hogy a különböző médiumoktól begyűjtött mintaanyag jelentős terjedelembeli aránytalanságokat mutat. (Van olyan rádióadó, amely óránként közvetít híreket, van olyan, amely kevesebbszer; a hírműsorok időtartama is különböző: 3 perctől 15 percig.) A terjedelembeli különbségek a feldolgozásban is tükröződnek (napi 12 órás anyagban több nyelvi norma elleni vétség fordulhat elő, mint napi 1 órásban). Ezért szükség lenne arra, hogy a továbbiakban adott időegységre számítsuk ki az előforduló nem normakövető nyelvi jelenségeket. 2. A vizsgálat az ismert rendszernyelvészeti kategorizációt követi, de az egyes szinteken nem minősíti az előforduló nyelvi hibákat. A korrekció szempontjából lenne hasznos a hibák súlyosságának a jelölése, mert gyakran előforduló vétségek kellő odafigyeléssel könnyen javíthatók (például: ok), más jellegű hibák (például: a ragok helytelen használata, utalószók és kötőszók helytelen használata, stb.) elkerülése már nagyobb fokú nyelvi tudatosságot követel meg. 3. Helyénvaló lenne külön csoportként kezelni azokat a nyelvi jelenségeket, amelyekben összefonódik a grammatikai és a szociokulturális jellegű használati norma megsértése (például: a képzavar különböző esetei, hasonló jelentésű, de stilisztikailag eltérő hangulatú szavak felcserélése). A nyelvi helyesség ebből a szempontból eligazít a nyelvi megnyilatkozások közösségi értékrendszerében. 4. A kulturális műsorok esetében célszerű lenne különválasztani az élő adásokat az előkészített adásoktól, mert a nyelvi normakövetés szempontjából lényeges különbségek fordulnak elő a két típusban. 5. A két vizsgálati anyag (2010, 2011) összevetése szintén metodológiai problémákat vet fel. Ugyanazon audiovizuális médium különböző terjedelmű mintaanyaggal szerepel a két vizsgálatban (például több médium esetében a 2010-es minta nem, a 2011-es már tartalmaz kulturális műsorokat). Ezért a nyers adatok azt a hamis látszatot kelthetik, hogy egyes esetekben lényegesen kevesebb a hibák száma (holott csak kisebb a minta), más esetekben pedig lényegesen nagyobb a vétségek száma (holott csak a minta nagyobb). Ebben az esetben is, az összehasonlító vizsgálatok keretében, adott időegységen belül kellene a nyelvi vétségek számát és előfordulási gyakoriságát vizsgálni. A romániai magyar nyelvű audiovizuális műsorok nyelvhasználati sajátosságainak longitudinális vizsgálata csak akkor kezdhető el, ha már kidolgozott az objektív mutatókra alapozott értékelési rendszer. Az egyes médiumoktól begyűjtött és vizsgált anyagok terjedelembeli, illetve más jellegű (például különböző műfajú kulturális műsorok) különbségei nyilvánvalóvá teszik, hogy nem releváns a különböző műsorszolgáltatók egymással való összehasonlítása. A jelentés csapatmunka eredménye: minden egyes médiumot egy-egy kutató vizsgált meg alaposan. A jelentés közzétételével az empirikus kutatás kezdetén megfogalmazott elvhez igazodunk: célunk nem a lejáratás, hanem a nyelvi tudatosság ébren tartása és erősítése az audiovizuális médiában dolgozó újságírók körében.

3 1. KIEJTÉS 1.1. Magánhangzók ejtése Hosszú magánhangzók röviden ejtése Műsorszolgáltató Dátum Műsor/rovat Időpont Hibás alak Helyes forma/ Magyarázat nov. 14. Erdélyi figyelő összel nov. 14. Erdélyi figyelő vizzel nov. 14. Erdélyi figyelő ugy nov. 14. Erdélyi figyelő törvényröl nov. 14. Erdélyi figyelő A gazdasági válság második hullámját érzékeljük, mire várhat továbbá a társadalom? nov. 14. Erdélyi figyelő Milyen gazdaságpolitikára van szükség? nov. 14. Erdélyi figyelő ujra nov. 14. Erdélyi figyelő kelet-europai nov. 14. Erdélyi figyelő gazdaságoktol nov. 14. Erdélyi figyelő fogyasztoi nov. 14. Erdélyi figyelő fejlödés Rövid á, rövid é Rövid á, rövid é

4 feltevödik nov. 14. Erdélyi figyelő Miko vár nov. 21. Erdélyi figyelő megprobáltatás nov. 21. Erdélyi figyelő interjukból nov. 21. Erdélyi figyelő megvalositani nov. 21. Erdélyi figyelő vásárolt mezőgazdasági gépeiket nov. 21. Erdélyi figyelő háromszáz hektáron gabonaféléket nov. 21. Erdélyi figyelő termelnek hasonlo nov. 21. Erdélyi figyelő valoban nov. 21. Erdélyi figyelő fejlödés nov. 21. Erdélyi figyelő Csikszeredában nov. 23. Pulzus egyedi élményt nyujtott a zenerajongok nov. 23. Pulzus számára tüzte müsorára nov. 23. Pulzus Üdvözlöm Kostyák Elöd nov. 23. Pulzus csellomüvészt müvészi élményt, amit ez a fesztivál nov. 23. Pulzus nyujtott Ugy tudom, hogy alapito tag is nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus miota rövid á, é rövid á, é Minden magánhangzó rövid Minden magánhangzó rövid Minden magánhangzó rövid Minden magánhangzó rövid

5 mühely nov. 23. Pulzus müködik nov. 23. Pulzus kapcsolodik ösze nov. 23. Pulzus szorolapot nov. 23. Pulzus igy van nov. 23. Pulzus nem vevödöt észre nov. 23. Pulzus számu nov. 23. Pulzus halgatosága nov. 23. Pulzus öket nov. 23. Pulzus massziv nov. 23. Pulzus az elöadomüvészek részéröl nov. 23. Pulzus müveket nov. 23. Pulzus müsrofüzetben nov. 23. Pulzus szoban nov. 23. Pulzus formáciokat nov. 23. Pulzus nincs lehetöségem nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus szinvonal A rövid magánhangzó mellett rövid mássalhangzó is. A rövid magánhangzó mellett rövid mássalhangzó is. A rövid magánhangzó mellett rövid mássalhangzó is.

6 2011. nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus versenyszerü probálni vonos fuvóstriok arol a csemegéröl közgyülést követöen Oriási sikerü elöadás igazgatoját lehetöséged bövitésére a rendezöt lehetöség szinvonalus elöadomüvészek A rövid magánhangzók mellett a mássalhangzó is röviden hangzik. oda nem illő hang ejtése Kolozsvári Napóra Prozamondó verseny Prózamondó verseny TV dec. 1. Híradó, Heti hírösszefoglaló Jó napot kivanok Jó napot kívánok! TV dec. 1. Híradó, Heti hírösszefoglaló Helyszinre Helyszínre

7 Bukaresti 2011.nov.28. Híradó 4 müködik 4 működik TV dec. 1. Híradó, Heti hírösszefoglaló Jó napot kivanok Jó napot kívánok! Híradó, Heti helyszínre TV dec. 1. hírösszefoglaló helyszinre Sepsi dec. 05 Híradó 11 zsüritagok zsűritagok Sepsi dec. 05 Híradó 13 rottak ki róttak ki Sepsi dec. 05 Híradó 15 ovatossági intézkedés óvatossági intézkedés Sepsi nov. 29 Híradó 11 megbizott megbízott Sepsi nov. 30 Híradó 07 rendörök rendőrök Sepsi nov. 30 Híradó 11 Lött le Lőtt le Sepsi nov. 30 Híradó 11 hirekkel hírekkel Sepsi nov. 30 Híradó 11 igért ígért Sepsi nov. 30 Híradó 12 biroság bíróság Sepsi nov. 30 Híradó 12 elodáza elodázza Sepsi nov. 30 Híradó 17 hireit híreit Sepsi dec. 02. Híradó 15. buzatermés búzatermés Sepsi nov. 30 Híradó 17 fütéstámogatás Fűtéstámogatás Sepsi nov. 30 Híradó12. hiradás híradás Erdély Fm nov. 29 Híradó 12. Potolni fogja Pótolni fogja Temesvári nov. 21 tüzi Tűzi Temesvári nov. 21 épitettek Építettek Temesvári nov. 21 kihivásának Kihívásának Temesvári nov. 21 véglegesitik Véglegesítik Radio Gaga nov. 21. Híradó Körülbelül kettőezer fát tervez kivágni Körülbelül kétezer fát tervez kivágni TVR TG. Mureş Mikulás Ferenc portré eltávolitották eltávolították TVR TG. Mureş Mikulás Ferenc portré Filmkészittés filmkészítés Radio Gaga nov. 20. Híradó Tiz tíz óra van Radio Gaga nov. 21. Híradó az erdélyi autopályán az erdélyi autópályán Radio Gaga nov. 21. Híradó fokozott ovatosságra inti fokozott óvatosságra inti Radio Gaga nov. 21. Híradó mezögazdasági mezőgazdasági Radio Gaga nov. 21. Híradó borongos borongós Radio Gaga nov. 21. Híradó hószállingozásra hószállingózásra Radio Gaga nov. 21. Híradó régioi régiói

8 Radio Gaga nov. 21. Híradó Állando bizottság Állandó bizottság Radio Gaga nov. 21. Híradó Erről szólo Erről szóló Radio Gaga nov. 21. Híradó Kisebb-nagyobb károkkal járo Kisebb-nagyobb károkkal járó Radio Gaga nov. 21. Híradó valoban valóban Radio Gaga nov. 21. Híradó Megbizta megbízta Radio Gaga nov. 21. Híradó Leköszönö kormány Leköszönő kormány Radio Gaga nov. 22. Híradó A hiradót hallják A híradót hallják Radio Gaga nov. 22. Híradó csatornahálozatot csatornahálózatot Radio Gaga nov. 22. Híradó árviz árvíz Radio Gaga nov. 22. Híradó utodja utódja Radio Gaga nov. 22. Híradó szólo szóló Radio Gaga nov. 22. Híradó oktoberben októberben Radio Gaga nov. 22. Híradó letartoztatása Letartóztatása Radio Gaga nov. 22. Híradó Modosított terület Módosított terület Radio Gaga nov. 22. Híradó hószállingozásra hószállingózásra Radio Gaga nov. 22. Híradó ügyvëd ügyvéd Radio Gaga nov. 22. Híradó kezdeményezök kezdeményezők Radio Gaga nov. 22. Híradó dohányzásrol dohányzásról nov. 20. informácioi szerint hosszú magánhangzó megrövidül 10: nov. 22. autópályan hosszú magánhangzó indokolatlan megrövidülése, oda nem illő hang ejtése nov. 22. helyezik el az adventi koszorut hosszú magánhangzó megrövidül 13: nov. 23. En megköszönöm figyelmüket Én hosszú magánhangzó megrövidül 13: nov. 26. egész délelőtt onos eső esett. ónos szókezdő hosszú magánhangzó megrövidül 15: nov. 27. Hiradónkkal híradónkkal hosszú magánhangzó megrövidül dec. 5. onos eső lehetséges ónos szókezdő hosszú magánhangzó megrövidül Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó előkészitésében előkészítésében Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó számitott számított

9 Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó tisztségböl tisztségből Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó elsöprö elsöprő Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó dohányzásrol dohányzásról Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó tüdögondozó tüdőgondozó Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó találkozo találkozó Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó helyetesitéséröl Helyettesítéséről Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó hószálingozásra Hószállingózásra Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó oktoberben októberben Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó kérdësre kérdésre Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó hatƒrozatot határozatot Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó átszervezésröl átszervezésről Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó elsö Első Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó jelentösen jelentősen Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó hálozathoz Hálózathoz Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó összeivását Összehívását Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó meteorologusok Meteorológusok Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó kairoi kairói Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó zúzodásokat Zúzódásokat Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó hószállingozás Hószállingózás Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Az illetöt Az illetőt Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó funkciobol Funkcióból Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó beszámolo Beszámoló Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó jövöre Jövőre Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó jövöre Jövőre Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó közössëg Közösség Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó olvashato Olvasható Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó autopályát Autópályát Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó kivitelezö Kivitelező Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó fiokintézményeiknek Fiókintézményeiknek Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó A hiradót hallják A híradót hallják Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó elöljárot Elöljárót Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó dobogos Dobogós Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó eldölet Eldőlhet Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó Fenyöt Fenyőt

10 Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó választopolgárok Választópolgárok Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó Miko Imre terv Mikó Imre terv Radio Gaga 2011.nov.25. Híradó különbözö Különböző Radio Gaga 2011.nov.25. Híradó europai Európai Radio Gaga 2011.nov.25. Híradó hitelminősítö Hitelminősítő Radio Gaga 2011.nov.26. Híradó europai Európai Radio Gaga 2011.nov.26. Híradó kiújulo Kiújuló Radio Gaga 2011.nov.27. Híradó dijat Díjat Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó kezdödik Kezdődik Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó vizsgázok Vizsgázók Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó levegö Levegő Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó pozícioban Pozícióban Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó autopálya Autópálya Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó itélet Ítélet Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó hozzátartozoi hozzátartozói Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó Ipari parkbol Ipari parkból Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó borongos Borongós Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó jelöltjët Jelöltjét Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó visszahivott Visszahívott Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó forduloban Fordulóban Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó Sulyos Súlyos Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó elözésbe Előzésbe Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó hömérséklet Hőmérséklet Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó ovodai Óvodai Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó látogatokra Látogatókra Radio Gaga 2011.nov.30. Híradó távozok Távozók Radio Gaga 2011.nov.30. Híradó dolgozo Dolgozó Radio Gaga 2011.dec.1. Híradó állo Álló Radio Gaga 2011.dec.3. Híradó bíroságon Bíróságon Radio Gaga 2011.dec.3. Híradó Eröre Erőre Radio Gaga 2011.dec.4. Híradó millio Millió Radio Gaga 2011.dec.4. Híradó hajozás Hajózás Radio Gaga 2011.dec.4. Híradó tömörülës Tömörülés FUN nov. 30 hangsulyozta hangsúlyozta

11 City vizilabda-válogatott hangzórövidülés City Híradó, csucshömérséklet csúcshőmérséklet City Híradó, emlitett Említett City Híradó, müszaki bizottság műszaki bizottság City Híradó mielött mielőtt City Híradó ujból Újból Rövid magánhangzók hosszan ejtése (indokolatlan megnyújtása) Műsorszolgáltató Dátum Műsor/rovat Időpont Hibás alak Helyes forma/ Magyarázat nov. 14. Erdélyi figyelő aa kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtárát is nov. 21. Erdélyi figyelő figyelnek odaa nov. 21. Erdélyi figyelő megláátás nov. 21. Erdélyi figyelő javaslatokaat nov. 21. Erdélyi figyelő vonatkozóaan nov. 21. Erdélyi figyelő számítaní nov. 21. Erdélyi figyelő tanáácsban nov. 21. Erdélyi figyelő ídőjárás nov. 21. Erdélyi figyelő kétezer-tízenháromra A hosszú í mellett rövid á, é nov. 21. Erdélyi figyelő bór

12 bíztosítva nov. 21. Erdélyi figyelő dícséretre méltó nov. 21. Erdélyi figyelő aaa helyi napilapban nov. 23. Pulzus Gyarmati Bence Bóroka nov. 23. Pulzus végűl nov. 23. Pulzus könyvesbóltban nov. 23. Pulzus szándéknyílatkozatot nov. 23. Pulzus módelül A magánhangzó megnyúlásával párhuzamosan nov. 23. Pulzus megrövidül a mássalhangzó. Eez nov. 23. Pulzus pedíg nov. 23. Pulzus Kólozsváron nov. 23. Pulzus kőzönség nov. 23. Pulzus joguk vaan nov. 23. Pulzus meghivótak A megnyúlt ó mellett rövid i és rövid t nov. 30. Pulzus Kolozsvári Láthatár Kólozsvári főtitkársága Kolozsvári főtitkársága Kolozsvári Láthatár víszonyítási alappal szolgál viszonyítási alap Kolozsvári Napóra viszonozták a tűzet viszonozták a tüzet Kolozsvári Napóra Toróckón Kolozsvári Napóra Itéletet Ítéletet TV dec. 1. Híradó, Heti Kialakúlt kialakult

13 hírösszefoglaló Bukaresti 2011.nov.23. Híradó űgy következményei ügy következményei Bukaresti 2011.nov.23. Időjárás mínusz 1o fok Bukaresti 2011.nov.25. Lapszemle ígényeket Igényeket Bukaresti 2011.nov.26. Híradó RMDSZ nélkűl teszik RMDSZ nélkül teszik Bukaresti 2011.nov.30. Híradó szűkűl a különbség szűkül a különbség Bukaresti 2011.nov.30. Híradó lógója Logója Bukaresti 2011.dec. 1. Híradó távóztában odament az emberekhez távoztában odament az emberekhez Bukaresti 2011.dec. 5. Lapszemle csomópontók Csomópontok Sepsi nov. 29 Híradó 11 óra oltóanyagoot Elnyújtott ejtés, a hanglejtés a mondat végén nem ereszkedő, hanem azonos szinten marad. Elnyújtott ejtés, a hanglejtés a mondat végén nem Sepsi 2011.dec. 05. Híradó 12 óra megfogalmaazni ereszkedő, hanem azonos szinten marad. Elnyújtott ejtés, a hanglejtés a mondat végén nem ereszkedő, hanem azonos szinten marad. Sepsi dec. 05. Híradó 11 óra alkotásbóól Sepsi nov. 30 Híradó 17. Ópera opera Sepsi nov. 30 Híradó 12. Az autonómia jóga joga Sepsi dec. 02 Híradó 11. Jógainkat jogainkat TVR TG. Mureş Mikulás Ferenc portré igazólja Igazolja Radio Gaga nov. 20. Híradó Kissé megélénkülő északiii Radio Gaga nov. 20. Híradó Több mint ötszáz diák teszii ma le a rezidensvizsgát Marosvásárhelyen. Radio Gaga nov. 20. Híradó A marosvásárhelyi bőrtön A marosvásárhelyi börtön Radio Gaga nov. 22. Híradó peedig pedig Radio Gaga nov. 22. Híradó Iideiglenes Radio Gaga nov. 22. Híradó Őt megyében Öt megyében Radio Gaga nov. 22. Híradó lakósok lakosok Radio Gaga nov. 22. Híradó Az RMDSZ Kólozs megyei szervezete nov : nov : nov :00 frissen végzett medikusoknaak bácsi erdőbeen a damaszkuszi rezsimneek rövid magánhangzó megnyúlása elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad

14 2011. nov : nov : nov nov nov nov : nov nov : nov : nov nov nov nov : nov nov. 22. Mérgező anyagok nem szabadultak ki a környezetbee. nehezíti a közlekedést a közútakon előíró határozatáát. Az órszág ma próbálják lejáratníí. a törvények végrehajtását akadályozzaa. a Kolozs megyei közúti hivataal. kűlföldi orvos a Búcegi hegységben a kútatók, akik elégedetlenek november tízen ötödikén az Országós Munkaerő-elosztó Ügynökség kólozsvári táblabíróság főtítkárhelyettest jön a részletekkeel. Elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó hosszan hangzik Elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad hangzónyúlás, rövid magánhangzó szókezdő helyzetben hosszan hangzik Hibás véghangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad Véghangzó elnyújtott ejtése, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad Indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása földrajzi név hibás ejtése, hangzónyúlással kutatók rövid magánhangzó hosszan ejtése rövid magánhangzó hosszan ejtése, széttagolás rossz hangsúlyeloszlás miatt rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása indokolatlan hangzónyúlás, nyelvjárásiasság rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása Indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad

15 2011. nov nov nov : nov nov : nov : nov : nov. 22. Művelődési hírek 15: nov. 22. Művelődési hírek 15: nov. 22. Művelődési hírek 15: nov nov. 22. román kórmányt képviseli kaatonai tanácsnak és csatórnahálózat és a pedagógusóók indokolatlan hangzónyúlás indokolatlan hangzónyúlás rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása indokolatlan hangzónyúlás 15 óraa indokolatlan hangzónyúlás lehetségees. életét vesztettee kevésbé kómóly műfajt Kászoni Zóltán illetve olvasnak fel saját verseikb őől. kórmánytámogatást is előírjaa Indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad indokolatlan hangzónyúlás rövid magánhangzók indokolatlan megnyújtása rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása Toldalékhangsúly, indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása indokolatlan véghangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzók indokolatlan megnyújtása nov. 22. kórmánybíztost kérdeztük nov. 22. Elítélte Írán a vitatott atomprogramja rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása miatt nov óraa véghangzónyúlás 17: nov. 22. küldik jóváhagyásraa véghangzónyúlás

16 17: nov : nov : nov. 22. Művelődési hírek 17: nov nov nov : nov : nov : nov nov : nov nov nov nov nov : en rómának vallották magukat meteorológiai állomáás hólnap délután százalékraa. törvénytervezeteet romának rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása hangzónyúlás holnap rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása Szóvégi magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik 17 óraa szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik vísszahívására rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása az északi fél ezt tórolta meg a sziget lövetésével űlésén állomáás pólitikai tízenkettes további tízenöt megtisztításá raa be szeretnének iktatni a dokumentumbaa. torolta rövid magánhangzó indokolatlan és hangsúlyos megnyújtása; a sziget lövetése oda nem illő szerkezet szókezdő rövid magánhangzó megnyúlása hosszú magánhangzó indokolatlanul elnyújtva hangzik rövid magánhangzó megnyújtása rövid magánhangzó megnyújtása rövid magánhangzó megnyújtása rossz hangsúlyeloszlás, a véghangzó hosszan, elnyújtva hangzik A véghangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondat végén nem ereszkedik, hanem azonos szintem marad

17 2011. nov : nov nov. 26. Művelődési hírek nov : nov : nov nov nov nov nov nov nov nov nov : nov nov. 29. a korábban kiutalt összegekeet. a belügyminiszteer a nagyterembeen. közöltee melegítés nélkűl. aalkalmazott Tőrténelemkarának dísztermében sűrgősségi a kórmányfőhöz írt mínden ágazatban kórmányfői mandátumot a délután két órakor kezdődő űlésen kilóméter mai űlésén a felek Dobos László jön a részletekkeel. kilóméter út készült el Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik Rövid magánhangzó megnyúlik szókezdő rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik történelem rövid magánhangzó megnyúlik sürgősségi rövid magánhangzó megnyúlik kormányfő rövid magánhangzó megnyúlik, ormánynyúlás rövid magánhangzó megnyúlik kormányfői rövid magánhangzó megnyúlik, ormánynyúlás ülésen rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlik szókezdő rövid magánhangzó megnyúlik Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondathatáron nem ereszkedik, hanem azonos szinten marad; jön a részletekkel rossz szerkezet rövid magánhangzó megnyúlik

18 2011. nov nov nov nov nov nov nov : nov : nov nov : nov : dec dec dec dec dec. 1. szúverén mintegy őtszáz tanár tiltakozik az új, kórszerű vízkezelő állomást Hargita megye lakósainak fórdult a Demokrácia Központhoz jelentette ki a belügyminiszteer. ezt gondólja több európai hivatalnok is. egy kórszerű, új traktór a lakóssághoz intézett beszédében korlátozza a lakósságot bizonyos egészségügyi szolgáltatások igénybevételében. kilenc kilóméteres utat avattak a kórrupció és Észak-Kórea szégyenkezhet a kórrupciós helyzetről szóló éves jelentését a ligeti spórtcsarnokban és ezzel megelőzte a táblázatban a vasútasokat. rövid magánhangzó megnyúlik szókezdő rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlik, ormánynyúlás lakosainak rövid magánhangzó megnyúlása fordult rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondat végén nem ereszkedik, hanem azonos szinten marad Gondolja rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzók megnyúlása lakossághoz rövid magánhangzó megnyúlása Lakosságot rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás Észak-Korea rövid magánhangzó megnyúlása korrupciós rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás sportcsarnokban rövid magánhangzó megnyúlása Vasutasokat rövid magánhangzó megnyúlása

19 2011. dec dec dec dec dec dec dec : dec. 2. Művelődési hírek 15: dec dec : dec : dec : dec : dec : dec : dec : dec :00 Kórupcióellenes Ügyészség...legutóbbi űlésén úniós mezőgazdasági biztos Az Európai Únió adáskörzetünkbeen előzőleg elútasította és hívatali visszaéléssel gyanúsítják szeerdán közvetítí a kútatásokra húszonkilenc napos lakós ugrott le a befagyott fólyóra szeptember tízedikén alakult és Pórtugália került a magyar ajkú lakósságban is megfogalmazódott. a kifizetések elódázására korrupció rövid magánhangzó megnyúlása, az azt követő hosszú mássalhangzó megrövidülése ülésén szókezdő rövid magánhangzó megnyúlása uniós rövid magánhangzó megnyúlása Unió rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik elutasította rövid magánhangzó megnyúlása hivatali rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása folyóra rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása Portugália rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás Lakosságban rövid magánhangzó megnyúlása elodázására rövid magánhangzó megnyúlása

20 2011. dec : dec : dec dec : dec dec dec dec dec dec dec dec dec : dec :00 és bíztosítja a rendszer Fólytatódik a felmelegedés karikatúrista kétezer tízenkettőtől vagy kétezer tízenháromtól a közintézményekbenn csökkentett kapacítással működnek alelnökee. Tóró T. Tíbor minőségének a róvására megy Kovászna megyei elnökee. az ágazat számáraa A vasútasok azt kérik a szenátus elnöki tisztségéree az ágazat számáraa.. rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása, széttagolás hangsúly által Szóvégi rövid mássalhangzó megnyúlik, a hanglejtés nem ereszkedik a mondat végén kapacitással rövid magánhangzó megnyúlása Szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés nem ereszkedik mondat végén rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó Román lakósok Román lakosok Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Amikó csak tudja Amikor csak tudja Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Aaaz Intesaaa San Paolo Az Intesa San Paolo Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Maaa aaa zizraeli Ma az izraeli Szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik rövid magánhangzó megnyúlása szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondat végén nem ereszkedik, hanem azonos szinten marad

Összefoglaló. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Humántudományok Tanszék

Összefoglaló. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Humántudományok Tanszék Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Humántudományok Tanszék Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kommunikáció és Közkapcsolatok Tanszék Újságírás Tanszék Magyar nyelvű audiovizuális

Részletesebben

Március 15-i ünnepi programok

Március 15-i ünnepi programok Március 15-i ünnepi programok 2012. 3. 14. Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Erdély számos magyarlakta településén emlékezik ünnepségsorozattal az 1848-as szabadságharc

Részletesebben

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN Dr. TÖRÖK Ibolya Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar Magyar Földrajzi Intézet A magyar ugaron a XXI. században 2013. november 9 Tartalom Regionális egyenlőtlenségek

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html SZEMÉLYES ADATOK Család- és keresztnév Kulcsár Andrea Lakcím Románia, Marosvásárhely, Violetelor

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 Lakossági attitűdök Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban Martin József Péter ügyvezető igazgató Budapest, 2016. november 16. Transparency International Magyarország

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN

DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN Tisztelt Királyi Felségek, Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Főtitkár Úr, Excellenciás Hölgyek és Urak!

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Neme Férfi Születési dátum 1987. 10. 19. Állampolgárság román. Hallgatói képviselő a Sapientia EMTE szenátusába

Neme Férfi Születési dátum 1987. 10. 19. Állampolgárság román. Hallgatói képviselő a Sapientia EMTE szenátusába SZEMÉLYI ADATOK András Előd Gyöngyvirág utca, 16 szám, 12/A/12, 520085 Sepsiszentgyörgy (Románia) +40 720 039 343 andraselod@yahoo.com Neme Férfi Születési dátum 1987. 10. 19. Állampolgárság román BETÖLTENI

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

PULZUS TV. Média ajánlat

PULZUS TV. Média ajánlat PULZUS TV Média ajánlat Érvényes: 2009. január 1-től a következő tájékoztató megjelenéséig! Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! 1 MŰSOROK A televízió adása Sopronban és szűk vonzáskörzetében a UPC

Részletesebben

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban A Pannonforrás Hálózat 2009. évi összehangolt programrendszere a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának támogatásával valósult meg. A PannonForrás

Részletesebben

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25.

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. A marosvásárhelyi repülőtér igazgatója részére Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. Referenciaszám: 2011-0011 Múlt héten a marosvásárhelyi repülőtérről utaztam vissza Németországba, Weezebe,

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYES ADATOK: Név: Fazakas Mihály Születési adatok: 1978. április 3. / Sepsiszentgyörgy Cím: Str. Oltului nr. 41 bl. 28. sc. H. ap. 2, cod. 520027, Sf. Gheorghe (, Romania Telefon:

Részletesebben

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Ikt.sz.: 01/8821-2/2016 Tárgy: Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Az erdélyi magyarok és a romániaiak időmérlege 2011 januárjában Erdélyi magyarok (N=1165)

Az erdélyi magyarok és a romániaiak időmérlege 2011 januárjában Erdélyi magyarok (N=1165) Az erdélyi magyarok médiafogyasztása Kiss Tamás zeti Kisebbségkutató Intézet Előadásomban elsősorban a zeti Kisebbségkutató Intézet két adatfelvételére támaszkodom. Az elsőre 2011. februárjában került

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P042A10311* ŐSZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Péntek, 2004. augusztus 27. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

TÖRVÉNY SZÉKELYFÖLD KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ RÉGIÓ LÉTREHOZÁSÁRÓL

TÖRVÉNY SZÉKELYFÖLD KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ RÉGIÓ LÉTREHOZÁSÁRÓL TÖRVÉNY SZÉKELYFÖLD KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ RÉGIÓ LÉTREHOZÁSÁRÓL Tervezet Preambulum Tekintettel Székelyföld települési és megyei önkormányzatainak a székelyföldi társadalom nevében megfogalmazott, a Székelyföld

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

Parlamenti választások Romániában

Parlamenti választások Romániában Parlamenti választások Romániában Romániában 216. december 11-én rendezték meg a parlamenti választásokat, amelyet ezúttal nagyrészt visszatérve a 28 előtti szabályozáshoz megyei listás, arányos rendszerben

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Debrecen Televízió. Médiaajánlat. Fizetett politikai hirdetés közzétételére. Van mit nézni Debrecenben! Van mit nézni Debrecenben!

Debrecen Televízió. Médiaajánlat. Fizetett politikai hirdetés közzétételére. Van mit nézni Debrecenben! Van mit nézni Debrecenben! Médiaajánlat Fizetett politikai hirdetés közzétételére Bevezető Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az emberek hétköznapjait hihetetlen

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én 186/2015 sz. a 2015.5.11-én kelt Pd 69/15/4401 3 sz., a T.t. 178/1998 sz. törvénye némely tételeinek be nem tartására vonatkozó

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló Zöld Nap Egyesület beszámoló A Zöld Nap Egyesület pártpolitikától mentes, független nonprofit; jogi személyiséggel rendelkező; környezetvédelmi, szakmai-tudományos szervezet, amely a 26/2000.01.30-i kormányrendelet

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Általános alapelvek, feltételek

MEGÁLLAPODÁS. Általános alapelvek, feltételek Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11. 1775 Budafok 1., Pf. 109. onkormanyzat@bp22.hu MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az alulírott helyen és időben, az Együttműködésüket

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok Oktatói munka hallgatói véleményezése 2014/2015-ös tanév II. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye. Emellett

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA Merics Attila Országos Meteorológiai Szolgálat, Szegedi Magaslégköri Obszervatórium 6728 Szeged, Bajai út 11. e-mail: merics.a@met.hu Bevezetés A meteorológiai

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben

A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben A Magyarország határain kívül élő nemzettársainkra egyre nagyobb figyelem irányul. 2010. augusztus 20-án lépett életbe a kettős állampolgárságról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán Dátum Óra Míves Emberek Sokadalma Programtervezet Helyszín Július 29. péntek 9:00 Fórum: Míves Emberek Sokadalma 1. nap Hagyományaink: A hagyományaink, a népművészet és a kézművesség szerepe a kulturális

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 12.099/10.06.2011

Részletesebben

Az elmúlt napok főbb hírei 2013.07.13-16.

Az elmúlt napok főbb hírei 2013.07.13-16. 1 Az elmúlt napok főbb hírei 2013.07.13-16. A főbb témák: 1. (Interjú Handó Tündével) 2. Bíróságok napja - Darák: változás és t 3. Interjú Handó Tündével a központi igazgatásáról (Inforádió Aréna) 4. Az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06.

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06. A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (02 20) Balaton Petra Hétfa, Budapest, 204. március 06. Áttekintés A perifériák gazdasági-társadalmi helyzete a XIX. század végén Társadalmi

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26.

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26. ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap 2016. április 26. Rövid áttekintés Az idei Életút Napra 12 médiumtól 18 újságíró érkezett. Összesen 69 média megjelenés szüleletett az Alapítványról, amellyel

Részletesebben

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban.

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. Szerzõink Ágoston András: jogász, újságíró, politikus, pártalapító. A rendszerváltás elõtt újságíróként dolgozott, majd a Forum Lap- és Könyvkiadó igazgatóhelyettese lett. 1989 decemberében többedmagával

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország Köztársasági Elnöke az idei ülnökválasztás időpontját 2015. március 7. és április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki. A bírák jogállásáról

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015

Közhasznúsági melléklet 2015 Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Taxisblokád: négy őrült nap krónikája

Taxisblokád: négy őrült nap krónikája 2010 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Taxisblokád: értékelve négy Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Húsz éve, 1990. október 25. és 28. között taxisblokád bénította meg az ország közlekedését.

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 27. heti ülésszakának napirendjére július 6. (szerda)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 27. heti ülésszakának napirendjére július 6. (szerda) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 27. heti ülésszakának napirendjére 2011. július 6. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Live Info Network. egy új hirdetési lehetőség a magyar internetes piacon

Live Info Network. egy új hirdetési lehetőség a magyar internetes piacon Live Info Network egy új hirdetési lehetőség a magyar internetes piacon cégadatok A Live Info 2008-ban alakult azzal a céllal, hogy különböző eseményekről szolgáltasson élő közvetítést és online videókat.

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Workshop - Jó gyakorlat börze Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Orando et laborando Imádkozva és dolgozva A szolgálati tevékenység iskolai szervezésének folyamata diákok tájékoztatása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről 1 TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről

Részletesebben

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz megköveteli, hogy az Országgyűlés megalkossa az Európai Parlamentben Magyarország képviselői

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2014D0909 HU 29.05.2015 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. december

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban.

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 7. Hírlevél TERMÉNY

Részletesebben

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció?

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón A kelet és közép-európai rendszerváltások nemcsak az érintett országok politikai és gazdasági

Részletesebben