Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet"

Átírás

1 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet Magyar nyelvű audiovizuális műsorok monitorizációja Temesvár, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Szatmár, Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszereda, Bukarest november 20 december 5 A magyar nyelvű audiovizuális műsorok monitorizációja folytatása a 2010-ben megvalósított felmérésnek, amely temesvári, nagyváradi, kolozsvári, szatmárnémeti, marosvásárhelyi, csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi, székelyudvarhelyi és bukaresti audiovizuális médiumok nyelvhasználati sajátosságait vizsgálta. A cél: megvizsgálni a mintaanyagokon, hogy a riporterek és hivatásos beszélők mennyire tartják be a regionális köznyelv normáit, melyek azok a nyelvhelyességi kritériumok, amelyeket nem követnek, és ez az egészséges nyelvérzék számára zavaró. A vizsgálat a Communitas Alapítvány támogatásával valósult meg, partnerként részt vett benne a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és az Országos Audiovizuális Tanács. Mivel a cél ugyanaz, a tavalyi vizsgálat alapelveit érvényesítettük: 1. A köznyelv kategóriájától el kell különítenünk a regionális köznyelv fogalmát, amely más szabályok szerint működik, mint a sztenderd nyelv. A 20. század közepétől hangsúlyosabb az a jelenség, hogy a nyelvjárások mindinkább közelednek az egységes nyelvtípus jellemzőihez, de valamelyest megőrzik az egyes tájak sajátosságait. Az így létrejött nyelvváltozat a regionális köznyelv, amely a sztenderdhez képest kis mértékű alak- és mondattani eltérést is mutathat a táji hagyományoknak megfelelően. 2. Erdélyi vonatkozásban a köznyelv nemcsak nyelvjárásokkal érintkezik közvetlenebbül, hanem a környező román nyelvvel is, ez esetben a nyelvhasználati szabályokat még rugalmasabban kell felfognunk. 3. A felmérés az ismert rendszernyelvészeti kategorizációt követi, azaz a fonetika, morfológia, lexikológia és szintaxis szintjén vizsgálja az adott hanganyagokat: azokat a jelenségeket, amelyek nem normakövetőek, hanem attól szembetűnően eltérőek. Arra törekedtünk, hogy az előző vizsgálatban részt vevő audiovizuális médiumokat vonjuk be a felmérésbe azért, hogy a két mintaanyag összevethetősége biztosítsa a változások nyomon követését. A 2011-es vizsgálat metodológiai kérdései: 1. A monitorizálásra kijelölt audiovizuális médiumok között van közszolgálati, kereskedelmi, illetve helyi és regionális jellegű egyaránt, tehát egymástól különböző műsorszerkezettel rendelkeznek. Ez eleve meghatározza a hírműsorok, kulturális jellegű műsorok időtartamát, előfordulási gyakoriságukat, illetve a kulturális műsorok műfaji sajátosságait. Jelentős különbségek adódnak abból is, hogy a különböző médiumok magyar nyelvű adásai napi vagy heti (hány

2 alkalommal) rendszerességgel kerülnek műsorba, és különböző időkerettel rendelkeznek. Mindezekből következik, hogy a különböző médiumoktól begyűjtött mintaanyag jelentős terjedelembeli aránytalanságokat mutat. (Van olyan rádióadó, amely óránként közvetít híreket, van olyan, amely kevesebbszer; a hírműsorok időtartama is különböző: 3 perctől 15 percig.) A terjedelembeli különbségek a feldolgozásban is tükröződnek (napi 12 órás anyagban több nyelvi norma elleni vétség fordulhat elő, mint napi 1 órásban). Ezért szükség lenne arra, hogy a továbbiakban adott időegységre számítsuk ki az előforduló nem normakövető nyelvi jelenségeket. 2. A vizsgálat az ismert rendszernyelvészeti kategorizációt követi, de az egyes szinteken nem minősíti az előforduló nyelvi hibákat. A korrekció szempontjából lenne hasznos a hibák súlyosságának a jelölése, mert gyakran előforduló vétségek kellő odafigyeléssel könnyen javíthatók (például: ok), más jellegű hibák (például: a ragok helytelen használata, utalószók és kötőszók helytelen használata, stb.) elkerülése már nagyobb fokú nyelvi tudatosságot követel meg. 3. Helyénvaló lenne külön csoportként kezelni azokat a nyelvi jelenségeket, amelyekben összefonódik a grammatikai és a szociokulturális jellegű használati norma megsértése (például: a képzavar különböző esetei, hasonló jelentésű, de stilisztikailag eltérő hangulatú szavak felcserélése). A nyelvi helyesség ebből a szempontból eligazít a nyelvi megnyilatkozások közösségi értékrendszerében. 4. A kulturális műsorok esetében célszerű lenne különválasztani az élő adásokat az előkészített adásoktól, mert a nyelvi normakövetés szempontjából lényeges különbségek fordulnak elő a két típusban. 5. A két vizsgálati anyag (2010, 2011) összevetése szintén metodológiai problémákat vet fel. Ugyanazon audiovizuális médium különböző terjedelmű mintaanyaggal szerepel a két vizsgálatban (például több médium esetében a 2010-es minta nem, a 2011-es már tartalmaz kulturális műsorokat). Ezért a nyers adatok azt a hamis látszatot kelthetik, hogy egyes esetekben lényegesen kevesebb a hibák száma (holott csak kisebb a minta), más esetekben pedig lényegesen nagyobb a vétségek száma (holott csak a minta nagyobb). Ebben az esetben is, az összehasonlító vizsgálatok keretében, adott időegységen belül kellene a nyelvi vétségek számát és előfordulási gyakoriságát vizsgálni. A romániai magyar nyelvű audiovizuális műsorok nyelvhasználati sajátosságainak longitudinális vizsgálata csak akkor kezdhető el, ha már kidolgozott az objektív mutatókra alapozott értékelési rendszer. Az egyes médiumoktól begyűjtött és vizsgált anyagok terjedelembeli, illetve más jellegű (például különböző műfajú kulturális műsorok) különbségei nyilvánvalóvá teszik, hogy nem releváns a különböző műsorszolgáltatók egymással való összehasonlítása. A jelentés csapatmunka eredménye: minden egyes médiumot egy-egy kutató vizsgált meg alaposan. A jelentés közzétételével az empirikus kutatás kezdetén megfogalmazott elvhez igazodunk: célunk nem a lejáratás, hanem a nyelvi tudatosság ébren tartása és erősítése az audiovizuális médiában dolgozó újságírók körében.

3 1. KIEJTÉS 1.1. Magánhangzók ejtése Hosszú magánhangzók röviden ejtése Műsorszolgáltató Dátum Műsor/rovat Időpont Hibás alak Helyes forma/ Magyarázat nov. 14. Erdélyi figyelő összel nov. 14. Erdélyi figyelő vizzel nov. 14. Erdélyi figyelő ugy nov. 14. Erdélyi figyelő törvényröl nov. 14. Erdélyi figyelő A gazdasági válság második hullámját érzékeljük, mire várhat továbbá a társadalom? nov. 14. Erdélyi figyelő Milyen gazdaságpolitikára van szükség? nov. 14. Erdélyi figyelő ujra nov. 14. Erdélyi figyelő kelet-europai nov. 14. Erdélyi figyelő gazdaságoktol nov. 14. Erdélyi figyelő fogyasztoi nov. 14. Erdélyi figyelő fejlödés Rövid á, rövid é Rövid á, rövid é

4 feltevödik nov. 14. Erdélyi figyelő Miko vár nov. 21. Erdélyi figyelő megprobáltatás nov. 21. Erdélyi figyelő interjukból nov. 21. Erdélyi figyelő megvalositani nov. 21. Erdélyi figyelő vásárolt mezőgazdasági gépeiket nov. 21. Erdélyi figyelő háromszáz hektáron gabonaféléket nov. 21. Erdélyi figyelő termelnek hasonlo nov. 21. Erdélyi figyelő valoban nov. 21. Erdélyi figyelő fejlödés nov. 21. Erdélyi figyelő Csikszeredában nov. 23. Pulzus egyedi élményt nyujtott a zenerajongok nov. 23. Pulzus számára tüzte müsorára nov. 23. Pulzus Üdvözlöm Kostyák Elöd nov. 23. Pulzus csellomüvészt müvészi élményt, amit ez a fesztivál nov. 23. Pulzus nyujtott Ugy tudom, hogy alapito tag is nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus miota rövid á, é rövid á, é Minden magánhangzó rövid Minden magánhangzó rövid Minden magánhangzó rövid Minden magánhangzó rövid

5 mühely nov. 23. Pulzus müködik nov. 23. Pulzus kapcsolodik ösze nov. 23. Pulzus szorolapot nov. 23. Pulzus igy van nov. 23. Pulzus nem vevödöt észre nov. 23. Pulzus számu nov. 23. Pulzus halgatosága nov. 23. Pulzus öket nov. 23. Pulzus massziv nov. 23. Pulzus az elöadomüvészek részéröl nov. 23. Pulzus müveket nov. 23. Pulzus müsrofüzetben nov. 23. Pulzus szoban nov. 23. Pulzus formáciokat nov. 23. Pulzus nincs lehetöségem nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus szinvonal A rövid magánhangzó mellett rövid mássalhangzó is. A rövid magánhangzó mellett rövid mássalhangzó is. A rövid magánhangzó mellett rövid mássalhangzó is.

6 2011. nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus versenyszerü probálni vonos fuvóstriok arol a csemegéröl közgyülést követöen Oriási sikerü elöadás igazgatoját lehetöséged bövitésére a rendezöt lehetöség szinvonalus elöadomüvészek A rövid magánhangzók mellett a mássalhangzó is röviden hangzik. oda nem illő hang ejtése Kolozsvári Napóra Prozamondó verseny Prózamondó verseny TV dec. 1. Híradó, Heti hírösszefoglaló Jó napot kivanok Jó napot kívánok! TV dec. 1. Híradó, Heti hírösszefoglaló Helyszinre Helyszínre

7 Bukaresti 2011.nov.28. Híradó 4 müködik 4 működik TV dec. 1. Híradó, Heti hírösszefoglaló Jó napot kivanok Jó napot kívánok! Híradó, Heti helyszínre TV dec. 1. hírösszefoglaló helyszinre Sepsi dec. 05 Híradó 11 zsüritagok zsűritagok Sepsi dec. 05 Híradó 13 rottak ki róttak ki Sepsi dec. 05 Híradó 15 ovatossági intézkedés óvatossági intézkedés Sepsi nov. 29 Híradó 11 megbizott megbízott Sepsi nov. 30 Híradó 07 rendörök rendőrök Sepsi nov. 30 Híradó 11 Lött le Lőtt le Sepsi nov. 30 Híradó 11 hirekkel hírekkel Sepsi nov. 30 Híradó 11 igért ígért Sepsi nov. 30 Híradó 12 biroság bíróság Sepsi nov. 30 Híradó 12 elodáza elodázza Sepsi nov. 30 Híradó 17 hireit híreit Sepsi dec. 02. Híradó 15. buzatermés búzatermés Sepsi nov. 30 Híradó 17 fütéstámogatás Fűtéstámogatás Sepsi nov. 30 Híradó12. hiradás híradás Erdély Fm nov. 29 Híradó 12. Potolni fogja Pótolni fogja Temesvári nov. 21 tüzi Tűzi Temesvári nov. 21 épitettek Építettek Temesvári nov. 21 kihivásának Kihívásának Temesvári nov. 21 véglegesitik Véglegesítik Radio Gaga nov. 21. Híradó Körülbelül kettőezer fát tervez kivágni Körülbelül kétezer fát tervez kivágni TVR TG. Mureş Mikulás Ferenc portré eltávolitották eltávolították TVR TG. Mureş Mikulás Ferenc portré Filmkészittés filmkészítés Radio Gaga nov. 20. Híradó Tiz tíz óra van Radio Gaga nov. 21. Híradó az erdélyi autopályán az erdélyi autópályán Radio Gaga nov. 21. Híradó fokozott ovatosságra inti fokozott óvatosságra inti Radio Gaga nov. 21. Híradó mezögazdasági mezőgazdasági Radio Gaga nov. 21. Híradó borongos borongós Radio Gaga nov. 21. Híradó hószállingozásra hószállingózásra Radio Gaga nov. 21. Híradó régioi régiói

8 Radio Gaga nov. 21. Híradó Állando bizottság Állandó bizottság Radio Gaga nov. 21. Híradó Erről szólo Erről szóló Radio Gaga nov. 21. Híradó Kisebb-nagyobb károkkal járo Kisebb-nagyobb károkkal járó Radio Gaga nov. 21. Híradó valoban valóban Radio Gaga nov. 21. Híradó Megbizta megbízta Radio Gaga nov. 21. Híradó Leköszönö kormány Leköszönő kormány Radio Gaga nov. 22. Híradó A hiradót hallják A híradót hallják Radio Gaga nov. 22. Híradó csatornahálozatot csatornahálózatot Radio Gaga nov. 22. Híradó árviz árvíz Radio Gaga nov. 22. Híradó utodja utódja Radio Gaga nov. 22. Híradó szólo szóló Radio Gaga nov. 22. Híradó oktoberben októberben Radio Gaga nov. 22. Híradó letartoztatása Letartóztatása Radio Gaga nov. 22. Híradó Modosított terület Módosított terület Radio Gaga nov. 22. Híradó hószállingozásra hószállingózásra Radio Gaga nov. 22. Híradó ügyvëd ügyvéd Radio Gaga nov. 22. Híradó kezdeményezök kezdeményezők Radio Gaga nov. 22. Híradó dohányzásrol dohányzásról nov. 20. informácioi szerint hosszú magánhangzó megrövidül 10: nov. 22. autópályan hosszú magánhangzó indokolatlan megrövidülése, oda nem illő hang ejtése nov. 22. helyezik el az adventi koszorut hosszú magánhangzó megrövidül 13: nov. 23. En megköszönöm figyelmüket Én hosszú magánhangzó megrövidül 13: nov. 26. egész délelőtt onos eső esett. ónos szókezdő hosszú magánhangzó megrövidül 15: nov. 27. Hiradónkkal híradónkkal hosszú magánhangzó megrövidül dec. 5. onos eső lehetséges ónos szókezdő hosszú magánhangzó megrövidül Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó előkészitésében előkészítésében Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó számitott számított

9 Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó tisztségböl tisztségből Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó elsöprö elsöprő Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó dohányzásrol dohányzásról Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó tüdögondozó tüdőgondozó Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó találkozo találkozó Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó helyetesitéséröl Helyettesítéséről Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó hószálingozásra Hószállingózásra Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó oktoberben októberben Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó kérdësre kérdésre Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó hatƒrozatot határozatot Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó átszervezésröl átszervezésről Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó elsö Első Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó jelentösen jelentősen Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó hálozathoz Hálózathoz Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó összeivását Összehívását Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó meteorologusok Meteorológusok Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó kairoi kairói Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó zúzodásokat Zúzódásokat Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó hószállingozás Hószállingózás Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Az illetöt Az illetőt Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó funkciobol Funkcióból Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó beszámolo Beszámoló Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó jövöre Jövőre Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó jövöre Jövőre Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó közössëg Közösség Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó olvashato Olvasható Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó autopályát Autópályát Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó kivitelezö Kivitelező Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó fiokintézményeiknek Fiókintézményeiknek Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó A hiradót hallják A híradót hallják Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó elöljárot Elöljárót Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó dobogos Dobogós Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó eldölet Eldőlhet Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó Fenyöt Fenyőt

10 Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó választopolgárok Választópolgárok Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó Miko Imre terv Mikó Imre terv Radio Gaga 2011.nov.25. Híradó különbözö Különböző Radio Gaga 2011.nov.25. Híradó europai Európai Radio Gaga 2011.nov.25. Híradó hitelminősítö Hitelminősítő Radio Gaga 2011.nov.26. Híradó europai Európai Radio Gaga 2011.nov.26. Híradó kiújulo Kiújuló Radio Gaga 2011.nov.27. Híradó dijat Díjat Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó kezdödik Kezdődik Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó vizsgázok Vizsgázók Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó levegö Levegő Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó pozícioban Pozícióban Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó autopálya Autópálya Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó itélet Ítélet Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó hozzátartozoi hozzátartozói Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó Ipari parkbol Ipari parkból Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó borongos Borongós Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó jelöltjët Jelöltjét Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó visszahivott Visszahívott Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó forduloban Fordulóban Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó Sulyos Súlyos Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó elözésbe Előzésbe Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó hömérséklet Hőmérséklet Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó ovodai Óvodai Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó látogatokra Látogatókra Radio Gaga 2011.nov.30. Híradó távozok Távozók Radio Gaga 2011.nov.30. Híradó dolgozo Dolgozó Radio Gaga 2011.dec.1. Híradó állo Álló Radio Gaga 2011.dec.3. Híradó bíroságon Bíróságon Radio Gaga 2011.dec.3. Híradó Eröre Erőre Radio Gaga 2011.dec.4. Híradó millio Millió Radio Gaga 2011.dec.4. Híradó hajozás Hajózás Radio Gaga 2011.dec.4. Híradó tömörülës Tömörülés FUN nov. 30 hangsulyozta hangsúlyozta

11 City vizilabda-válogatott hangzórövidülés City Híradó, csucshömérséklet csúcshőmérséklet City Híradó, emlitett Említett City Híradó, müszaki bizottság műszaki bizottság City Híradó mielött mielőtt City Híradó ujból Újból Rövid magánhangzók hosszan ejtése (indokolatlan megnyújtása) Műsorszolgáltató Dátum Műsor/rovat Időpont Hibás alak Helyes forma/ Magyarázat nov. 14. Erdélyi figyelő aa kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtárát is nov. 21. Erdélyi figyelő figyelnek odaa nov. 21. Erdélyi figyelő megláátás nov. 21. Erdélyi figyelő javaslatokaat nov. 21. Erdélyi figyelő vonatkozóaan nov. 21. Erdélyi figyelő számítaní nov. 21. Erdélyi figyelő tanáácsban nov. 21. Erdélyi figyelő ídőjárás nov. 21. Erdélyi figyelő kétezer-tízenháromra A hosszú í mellett rövid á, é nov. 21. Erdélyi figyelő bór

12 bíztosítva nov. 21. Erdélyi figyelő dícséretre méltó nov. 21. Erdélyi figyelő aaa helyi napilapban nov. 23. Pulzus Gyarmati Bence Bóroka nov. 23. Pulzus végűl nov. 23. Pulzus könyvesbóltban nov. 23. Pulzus szándéknyílatkozatot nov. 23. Pulzus módelül A magánhangzó megnyúlásával párhuzamosan nov. 23. Pulzus megrövidül a mássalhangzó. Eez nov. 23. Pulzus pedíg nov. 23. Pulzus Kólozsváron nov. 23. Pulzus kőzönség nov. 23. Pulzus joguk vaan nov. 23. Pulzus meghivótak A megnyúlt ó mellett rövid i és rövid t nov. 30. Pulzus Kolozsvári Láthatár Kólozsvári főtitkársága Kolozsvári főtitkársága Kolozsvári Láthatár víszonyítási alappal szolgál viszonyítási alap Kolozsvári Napóra viszonozták a tűzet viszonozták a tüzet Kolozsvári Napóra Toróckón Kolozsvári Napóra Itéletet Ítéletet TV dec. 1. Híradó, Heti Kialakúlt kialakult

13 hírösszefoglaló Bukaresti 2011.nov.23. Híradó űgy következményei ügy következményei Bukaresti 2011.nov.23. Időjárás mínusz 1o fok Bukaresti 2011.nov.25. Lapszemle ígényeket Igényeket Bukaresti 2011.nov.26. Híradó RMDSZ nélkűl teszik RMDSZ nélkül teszik Bukaresti 2011.nov.30. Híradó szűkűl a különbség szűkül a különbség Bukaresti 2011.nov.30. Híradó lógója Logója Bukaresti 2011.dec. 1. Híradó távóztában odament az emberekhez távoztában odament az emberekhez Bukaresti 2011.dec. 5. Lapszemle csomópontók Csomópontok Sepsi nov. 29 Híradó 11 óra oltóanyagoot Elnyújtott ejtés, a hanglejtés a mondat végén nem ereszkedő, hanem azonos szinten marad. Elnyújtott ejtés, a hanglejtés a mondat végén nem Sepsi 2011.dec. 05. Híradó 12 óra megfogalmaazni ereszkedő, hanem azonos szinten marad. Elnyújtott ejtés, a hanglejtés a mondat végén nem ereszkedő, hanem azonos szinten marad. Sepsi dec. 05. Híradó 11 óra alkotásbóól Sepsi nov. 30 Híradó 17. Ópera opera Sepsi nov. 30 Híradó 12. Az autonómia jóga joga Sepsi dec. 02 Híradó 11. Jógainkat jogainkat TVR TG. Mureş Mikulás Ferenc portré igazólja Igazolja Radio Gaga nov. 20. Híradó Kissé megélénkülő északiii Radio Gaga nov. 20. Híradó Több mint ötszáz diák teszii ma le a rezidensvizsgát Marosvásárhelyen. Radio Gaga nov. 20. Híradó A marosvásárhelyi bőrtön A marosvásárhelyi börtön Radio Gaga nov. 22. Híradó peedig pedig Radio Gaga nov. 22. Híradó Iideiglenes Radio Gaga nov. 22. Híradó Őt megyében Öt megyében Radio Gaga nov. 22. Híradó lakósok lakosok Radio Gaga nov. 22. Híradó Az RMDSZ Kólozs megyei szervezete nov : nov : nov :00 frissen végzett medikusoknaak bácsi erdőbeen a damaszkuszi rezsimneek rövid magánhangzó megnyúlása elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad

14 2011. nov : nov : nov nov nov nov : nov nov : nov : nov nov nov nov : nov nov. 22. Mérgező anyagok nem szabadultak ki a környezetbee. nehezíti a közlekedést a közútakon előíró határozatáát. Az órszág ma próbálják lejáratníí. a törvények végrehajtását akadályozzaa. a Kolozs megyei közúti hivataal. kűlföldi orvos a Búcegi hegységben a kútatók, akik elégedetlenek november tízen ötödikén az Országós Munkaerő-elosztó Ügynökség kólozsvári táblabíróság főtítkárhelyettest jön a részletekkeel. Elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó hosszan hangzik Elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad hangzónyúlás, rövid magánhangzó szókezdő helyzetben hosszan hangzik Hibás véghangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad Véghangzó elnyújtott ejtése, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad Indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása földrajzi név hibás ejtése, hangzónyúlással kutatók rövid magánhangzó hosszan ejtése rövid magánhangzó hosszan ejtése, széttagolás rossz hangsúlyeloszlás miatt rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása indokolatlan hangzónyúlás, nyelvjárásiasság rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása Indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad

15 2011. nov nov nov : nov nov : nov : nov : nov. 22. Művelődési hírek 15: nov. 22. Művelődési hírek 15: nov. 22. Művelődési hírek 15: nov nov. 22. román kórmányt képviseli kaatonai tanácsnak és csatórnahálózat és a pedagógusóók indokolatlan hangzónyúlás indokolatlan hangzónyúlás rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása indokolatlan hangzónyúlás 15 óraa indokolatlan hangzónyúlás lehetségees. életét vesztettee kevésbé kómóly műfajt Kászoni Zóltán illetve olvasnak fel saját verseikb őől. kórmánytámogatást is előírjaa Indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad indokolatlan hangzónyúlás rövid magánhangzók indokolatlan megnyújtása rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása Toldalékhangsúly, indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása indokolatlan véghangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzók indokolatlan megnyújtása nov. 22. kórmánybíztost kérdeztük nov. 22. Elítélte Írán a vitatott atomprogramja rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása miatt nov óraa véghangzónyúlás 17: nov. 22. küldik jóváhagyásraa véghangzónyúlás

16 17: nov : nov : nov. 22. Művelődési hírek 17: nov nov nov : nov : nov : nov nov : nov nov nov nov nov : en rómának vallották magukat meteorológiai állomáás hólnap délután százalékraa. törvénytervezeteet romának rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása hangzónyúlás holnap rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása Szóvégi magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik 17 óraa szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik vísszahívására rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása az északi fél ezt tórolta meg a sziget lövetésével űlésén állomáás pólitikai tízenkettes további tízenöt megtisztításá raa be szeretnének iktatni a dokumentumbaa. torolta rövid magánhangzó indokolatlan és hangsúlyos megnyújtása; a sziget lövetése oda nem illő szerkezet szókezdő rövid magánhangzó megnyúlása hosszú magánhangzó indokolatlanul elnyújtva hangzik rövid magánhangzó megnyújtása rövid magánhangzó megnyújtása rövid magánhangzó megnyújtása rossz hangsúlyeloszlás, a véghangzó hosszan, elnyújtva hangzik A véghangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondat végén nem ereszkedik, hanem azonos szintem marad

17 2011. nov : nov nov. 26. Művelődési hírek nov : nov : nov nov nov nov nov nov nov nov nov : nov nov. 29. a korábban kiutalt összegekeet. a belügyminiszteer a nagyterembeen. közöltee melegítés nélkűl. aalkalmazott Tőrténelemkarának dísztermében sűrgősségi a kórmányfőhöz írt mínden ágazatban kórmányfői mandátumot a délután két órakor kezdődő űlésen kilóméter mai űlésén a felek Dobos László jön a részletekkeel. kilóméter út készült el Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik Rövid magánhangzó megnyúlik szókezdő rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik történelem rövid magánhangzó megnyúlik sürgősségi rövid magánhangzó megnyúlik kormányfő rövid magánhangzó megnyúlik, ormánynyúlás rövid magánhangzó megnyúlik kormányfői rövid magánhangzó megnyúlik, ormánynyúlás ülésen rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlik szókezdő rövid magánhangzó megnyúlik Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondathatáron nem ereszkedik, hanem azonos szinten marad; jön a részletekkel rossz szerkezet rövid magánhangzó megnyúlik

18 2011. nov nov nov nov nov nov nov : nov : nov nov : nov : dec dec dec dec dec. 1. szúverén mintegy őtszáz tanár tiltakozik az új, kórszerű vízkezelő állomást Hargita megye lakósainak fórdult a Demokrácia Központhoz jelentette ki a belügyminiszteer. ezt gondólja több európai hivatalnok is. egy kórszerű, új traktór a lakóssághoz intézett beszédében korlátozza a lakósságot bizonyos egészségügyi szolgáltatások igénybevételében. kilenc kilóméteres utat avattak a kórrupció és Észak-Kórea szégyenkezhet a kórrupciós helyzetről szóló éves jelentését a ligeti spórtcsarnokban és ezzel megelőzte a táblázatban a vasútasokat. rövid magánhangzó megnyúlik szókezdő rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlik, ormánynyúlás lakosainak rövid magánhangzó megnyúlása fordult rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondat végén nem ereszkedik, hanem azonos szinten marad Gondolja rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzók megnyúlása lakossághoz rövid magánhangzó megnyúlása Lakosságot rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás Észak-Korea rövid magánhangzó megnyúlása korrupciós rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás sportcsarnokban rövid magánhangzó megnyúlása Vasutasokat rövid magánhangzó megnyúlása

19 2011. dec dec dec dec dec dec dec : dec. 2. Művelődési hírek 15: dec dec : dec : dec : dec : dec : dec : dec : dec :00 Kórupcióellenes Ügyészség...legutóbbi űlésén úniós mezőgazdasági biztos Az Európai Únió adáskörzetünkbeen előzőleg elútasította és hívatali visszaéléssel gyanúsítják szeerdán közvetítí a kútatásokra húszonkilenc napos lakós ugrott le a befagyott fólyóra szeptember tízedikén alakult és Pórtugália került a magyar ajkú lakósságban is megfogalmazódott. a kifizetések elódázására korrupció rövid magánhangzó megnyúlása, az azt követő hosszú mássalhangzó megrövidülése ülésén szókezdő rövid magánhangzó megnyúlása uniós rövid magánhangzó megnyúlása Unió rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik elutasította rövid magánhangzó megnyúlása hivatali rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása folyóra rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása Portugália rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás Lakosságban rövid magánhangzó megnyúlása elodázására rövid magánhangzó megnyúlása

20 2011. dec : dec : dec dec : dec dec dec dec dec dec dec dec dec : dec :00 és bíztosítja a rendszer Fólytatódik a felmelegedés karikatúrista kétezer tízenkettőtől vagy kétezer tízenháromtól a közintézményekbenn csökkentett kapacítással működnek alelnökee. Tóró T. Tíbor minőségének a róvására megy Kovászna megyei elnökee. az ágazat számáraa A vasútasok azt kérik a szenátus elnöki tisztségéree az ágazat számáraa.. rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása, széttagolás hangsúly által Szóvégi rövid mássalhangzó megnyúlik, a hanglejtés nem ereszkedik a mondat végén kapacitással rövid magánhangzó megnyúlása Szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés nem ereszkedik mondat végén rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó Román lakósok Román lakosok Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Amikó csak tudja Amikor csak tudja Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Aaaz Intesaaa San Paolo Az Intesa San Paolo Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Maaa aaa zizraeli Ma az izraeli Szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik rövid magánhangzó megnyúlása szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondat végén nem ereszkedik, hanem azonos szinten marad

Összefoglaló. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Humántudományok Tanszék

Összefoglaló. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Humántudományok Tanszék Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Humántudományok Tanszék Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kommunikáció és Közkapcsolatok Tanszék Újságírás Tanszék Magyar nyelvű audiovizuális

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

Neme Férfi Születési dátum 1987. 10. 19. Állampolgárság román. Hallgatói képviselő a Sapientia EMTE szenátusába

Neme Férfi Születési dátum 1987. 10. 19. Állampolgárság román. Hallgatói képviselő a Sapientia EMTE szenátusába SZEMÉLYI ADATOK András Előd Gyöngyvirág utca, 16 szám, 12/A/12, 520085 Sepsiszentgyörgy (Románia) +40 720 039 343 andraselod@yahoo.com Neme Férfi Születési dátum 1987. 10. 19. Állampolgárság román BETÖLTENI

Részletesebben

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN Dr. TÖRÖK Ibolya Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar Magyar Földrajzi Intézet A magyar ugaron a XXI. században 2013. november 9 Tartalom Regionális egyenlőtlenségek

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban.

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. Szerzõink Ágoston András: jogász, újságíró, politikus, pártalapító. A rendszerváltás elõtt újságíróként dolgozott, majd a Forum Lap- és Könyvkiadó igazgatóhelyettese lett. 1989 decemberében többedmagával

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 PROGRAMFÜZET A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 3. Matematika és informatika alkalmazásokkal Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

A Sapientia Alapítvány Alapszabálya (az utolsó módosításról szóló bírósági végzés napjától, 2008. január 3.-tól érvényes szöveg)

A Sapientia Alapítvány Alapszabálya (az utolsó módosításról szóló bírósági végzés napjától, 2008. január 3.-tól érvényes szöveg) FORDÍTÁS ROMÁN NYELVRŐL A Sapientia Alapítvány Alapszabálya (az utolsó módosításról szóló bírósági végzés napjától, 2008. január 3.-tól érvényes szöveg) Az Alapítvány alapító tagjai: 1. Gyulafehérvári

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK dr. Tonk Márton dr. Szenkovics Dezső Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvár JELENLEGI HELYZET A SAPIENTIA EMTÉ-N 2012.

Részletesebben

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mády Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. április 25. Mády (mady.katalin@nytud.hu) Mmmh ém kv 2013. április 25. 1 / 16 Nyelvi innova cio Lehet Nyugatina

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok

Körmöczi János Fizikusnapok Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Körmöczi János Fizikusnapok Ezrednyitó Tudományos Esték Erdélyi Magyar Tudományosság Marosvásárhely 2001. szeptember 21-23. Szervező: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos

Részletesebben

Utilitas Kiadó, Brétfű (Breaza) utca 14. szám, 400253, Kolozsvár (Cluj-Napoca), Románia

Utilitas Kiadó, Brétfű (Breaza) utca 14. szám, 400253, Kolozsvár (Cluj-Napoca), Románia Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) TAKÁCS Enikő Cím(ek) 49/7 Rodniciei, 540440, Marosvásárhely (Târgu Mureş), Románia Telefonszám(ok) 0040-264-435489 Mobil: 0040-730-909636 Fax(ok)

Részletesebben

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban A Pannonforrás Hálózat 2009. évi összehangolt programrendszere a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának támogatásával valósult meg. A PannonForrás

Részletesebben

I. A Magyar Fél intézkedései

I. A Magyar Fél intézkedései JEGYZŐKÖNYV a Magyar Köztársaság és Románia Aktív Együttműködési és Partnerségi Kormányközi Vegyes Bizottsága Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottsága V. üléséről 2002. szeptember 13-14-én és 2003.

Részletesebben

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015 A. SZAKOK Kar Szakterület Szak 1 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM 2 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM (ROMÁN MINT IDEGENNYELV) 4 (3 év, nappali képzés, magyar tagozat) 5 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Csomafáy Ferenc. Romániában az Országos Statisztikai Hivatal közlése szerint 2013 márciusában az elõzõ hónaphoz képest 4,1%-kal növekedett a névleges

Csomafáy Ferenc. Romániában az Országos Statisztikai Hivatal közlése szerint 2013 márciusában az elõzõ hónaphoz képest 4,1%-kal növekedett a névleges 68 Gazdasági hírek CSOMAFÁY FERENC Zöld Ipari Innováció Kolozsváron, 2013. április 3-án a Napoca Szállóban tartották meg a Zöld Ipari Innováció programmal kapcsolatos értekezletet. A rendezvény szervezõi

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt V. Z. T. szervezőnek, a dr. Pálffy Ilona elnök által képviselt Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése kapcsán

Részletesebben

Dr. Köllő Gábor Egyetemi tanár Kolozsvár

Dr. Köllő Gábor Egyetemi tanár Kolozsvár Dr. Köllő Gábor Egyetemi tanár Kolozsvár Áruszállítás és személyszállítás - 80%-a vasúthálózaton bonyolódott le - 20%-a közúton A közúthálózat állapota nem megfelelő A vasúthálózat állapota jónak mondható

Részletesebben

EuroFinance Konferencia, Budapest, 2014. október 15-17. SAJTÓ- ÉS MÉDIATÜKÖR

EuroFinance Konferencia, Budapest, 2014. október 15-17. SAJTÓ- ÉS MÉDIATÜKÖR EuroFinance Konferencia, Budapest, 2014. október 15-17. SAJTÓ- ÉS MÉDIATÜKÖR Szept. 3 Budapestre jön Európa pénzügyeseinek krémje Privátbankár 2014. szeptember 3. 12:02:00 A EuroFinance konferenciát először

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06.

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06. A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (02 20) Balaton Petra Hétfa, Budapest, 204. március 06. Áttekintés A perifériák gazdasági-társadalmi helyzete a XIX. század végén Társadalmi

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

Curriculum vitae. Tanulmányi és kutatói ösztöndíjak, projektek

Curriculum vitae. Tanulmányi és kutatói ösztöndíjak, projektek Curriculum vitae Személyi adatok Név: Virginás Andrea A. Születési adatok: Állandó lakcím: Gyerővásárhely 46 szám, Magyarkapus község, 407152, Kolozs megye, Románia. Munkahely: Sapientia EMTE, Média Tanszék,

Részletesebben

A forrásbevonás politikai mintázata

A forrásbevonás politikai mintázata A forrásbevonás politikai mintázata avagy van-e színe, szaga az EU-s pénznek? Másodelemzés a Közpolitikai Intézet által készített tanulmányról a ROP és a KKFOP felhasználásáról (Fondurile Structurale de

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február

VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február sorszám VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) az 1996. évi a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkező építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival neves zsűrije

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

Vándorkiállítás 2010

Vándorkiállítás 2010 Vándorkiállítás 2010 Szervező: Hargita Megye Tanácsa A katalógust összeállította: Mihály János Köszönetet mondunk a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontnak és munkatársainak, hogy a kiállítás szervezésében

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a Balatoni Múzeum 3507/00097 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Lánchíd Rádió MÉDIAAJÁNLAT

Lánchíd Rádió MÉDIAAJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT 2011 2011 A rádió profilja A Lánchíd Rádió 2007. március 15-én szólalt meg regionális közműsor-szolgáltató adóként a fővárosban és környékén. Jelenleg már Balatonfüred és Székesfehérvár körzetében

Részletesebben

A 2010 - es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2010 - es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2010 - es év képviselői tevékenységének kiértékelése Nagyvárad 2011 januárja A 2010-es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi tevékenység: b.1. Irodai tevékenység

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014/2015-ös tanévre. Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért tanulmányi ösztöndíjra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014/2015-ös tanévre. Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért tanulmányi ösztöndíjra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014/2015-ös tanévre Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért tanulmányi ösztöndíjra A Q.E.D. Bajzások a Bajzásokért alapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíjra az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz Gedeon Veronika (Budapest) A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu Alapadatok Emberi erőforrás Regionális erőforrás Befektetői kézikönyv Terület: 163 km² Tengerszint feletti magasság: 120-250m Éves csapadékmennyiség: 620 mm Éves átlagos középhőmérséklet: 10, 3 C Januári

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást várhatóan 2015. március 7. napja

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai Második éved mottója: Humanations 2011/2012-es tanulmányi év I. Általános rendelkezések 1. Az ösztöndíj-program célja a CSR filozófia és a jelen gazdasági világban

Részletesebben

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól AZ OLDAL ELŐNYEI A SZAKMÁBAN JELENLEG ELÉRHETŐ MÉDIUMOKKAL ÖSSZEHASONLÍTVA: Folyamatos fejlesztés: A folyamatos fejlesztéseknek és népszerűsítésnek

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Stroia Anamaria. Szakmai önéletrajz. 0365-809582 0745-870599 stroia.anamaria@yahoo.com

Stroia Anamaria. Szakmai önéletrajz. 0365-809582 0745-870599 stroia.anamaria@yahoo.com Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Család- és keresztnév STROIA Anamaria Lakcím Románia, Marosvásárhely, Bul. 1 Decembrie 1918, 207 Otthoni telefonszám Mobiltelefonszám E-mail 0365-809582 0745-870599

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények az önkormányzati médiáról 2012. július 3. Készítette: Domokos Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET. Kárpátok Bércein Vándorút

PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET. Kárpátok Bércein Vándorút PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET Tájékoztató Kárpátok Bércein Vándorút 2013. július 19 augusztus 4. Általános tudnivalók: A Kárpátok Bércein Vándorút programunk keretében idén a Kárpátkanyar és a Keleti-Kárpátok

Részletesebben

2014. július szeptember EPSA Hírlevél

2014. július szeptember EPSA Hírlevél Kedves Önérvényesítők! Ez az Önérvényesítők Európai Platformjának hírlevele. Az Önérvényesítők Európai Platformját röviden EPSA-nak hívják. Ebben a számban sok érdekes hírt szeretnénk megosztani veled.

Részletesebben

rövid ismertető www.tiffszereda.ro

rövid ismertető www.tiffszereda.ro rövid ismertető 2013 www.tiffszereda.ro Ha változtatni akarsz, magad légy a változás. Mahatma Gandhi örökérvényű szavait magunkénak tekintve, 2013 júniusában a Juventus alapítvány tető alá hozta a TIFFszereda

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én 186/2015 sz. a 2015.5.11-én kelt Pd 69/15/4401 3 sz., a T.t. 178/1998 sz. törvénye némely tételeinek be nem tartására vonatkozó

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére Kapcsolat: hargitakultura@gmail.com MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR Elindítottuk önkéntes programunkat A

Részletesebben

I. MISINA CSÚCSTÁMADÁS

I. MISINA CSÚCSTÁMADÁS I. MISINA CSÚCSTÁMADÁS Decathlon Hauni - PTE futónap 2104., Pécs, Széchenyi tér - Misina-tető V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny rendezője: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. A verseny fővédnöke Dr. Páva Zsolt

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail. Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.com 1. Előzmények és háttér 1.1. Dokumentáció 1.2. Internetes viszonyítási

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben