Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet"

Átírás

1 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet Magyar nyelvű audiovizuális műsorok monitorizációja Temesvár, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Szatmár, Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszereda, Bukarest november 20 december 5 A magyar nyelvű audiovizuális műsorok monitorizációja folytatása a 2010-ben megvalósított felmérésnek, amely temesvári, nagyváradi, kolozsvári, szatmárnémeti, marosvásárhelyi, csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi, székelyudvarhelyi és bukaresti audiovizuális médiumok nyelvhasználati sajátosságait vizsgálta. A cél: megvizsgálni a mintaanyagokon, hogy a riporterek és hivatásos beszélők mennyire tartják be a regionális köznyelv normáit, melyek azok a nyelvhelyességi kritériumok, amelyeket nem követnek, és ez az egészséges nyelvérzék számára zavaró. A vizsgálat a Communitas Alapítvány támogatásával valósult meg, partnerként részt vett benne a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és az Országos Audiovizuális Tanács. Mivel a cél ugyanaz, a tavalyi vizsgálat alapelveit érvényesítettük: 1. A köznyelv kategóriájától el kell különítenünk a regionális köznyelv fogalmát, amely más szabályok szerint működik, mint a sztenderd nyelv. A 20. század közepétől hangsúlyosabb az a jelenség, hogy a nyelvjárások mindinkább közelednek az egységes nyelvtípus jellemzőihez, de valamelyest megőrzik az egyes tájak sajátosságait. Az így létrejött nyelvváltozat a regionális köznyelv, amely a sztenderdhez képest kis mértékű alak- és mondattani eltérést is mutathat a táji hagyományoknak megfelelően. 2. Erdélyi vonatkozásban a köznyelv nemcsak nyelvjárásokkal érintkezik közvetlenebbül, hanem a környező román nyelvvel is, ez esetben a nyelvhasználati szabályokat még rugalmasabban kell felfognunk. 3. A felmérés az ismert rendszernyelvészeti kategorizációt követi, azaz a fonetika, morfológia, lexikológia és szintaxis szintjén vizsgálja az adott hanganyagokat: azokat a jelenségeket, amelyek nem normakövetőek, hanem attól szembetűnően eltérőek. Arra törekedtünk, hogy az előző vizsgálatban részt vevő audiovizuális médiumokat vonjuk be a felmérésbe azért, hogy a két mintaanyag összevethetősége biztosítsa a változások nyomon követését. A 2011-es vizsgálat metodológiai kérdései: 1. A monitorizálásra kijelölt audiovizuális médiumok között van közszolgálati, kereskedelmi, illetve helyi és regionális jellegű egyaránt, tehát egymástól különböző műsorszerkezettel rendelkeznek. Ez eleve meghatározza a hírműsorok, kulturális jellegű műsorok időtartamát, előfordulási gyakoriságukat, illetve a kulturális műsorok műfaji sajátosságait. Jelentős különbségek adódnak abból is, hogy a különböző médiumok magyar nyelvű adásai napi vagy heti (hány

2 alkalommal) rendszerességgel kerülnek műsorba, és különböző időkerettel rendelkeznek. Mindezekből következik, hogy a különböző médiumoktól begyűjtött mintaanyag jelentős terjedelembeli aránytalanságokat mutat. (Van olyan rádióadó, amely óránként közvetít híreket, van olyan, amely kevesebbszer; a hírműsorok időtartama is különböző: 3 perctől 15 percig.) A terjedelembeli különbségek a feldolgozásban is tükröződnek (napi 12 órás anyagban több nyelvi norma elleni vétség fordulhat elő, mint napi 1 órásban). Ezért szükség lenne arra, hogy a továbbiakban adott időegységre számítsuk ki az előforduló nem normakövető nyelvi jelenségeket. 2. A vizsgálat az ismert rendszernyelvészeti kategorizációt követi, de az egyes szinteken nem minősíti az előforduló nyelvi hibákat. A korrekció szempontjából lenne hasznos a hibák súlyosságának a jelölése, mert gyakran előforduló vétségek kellő odafigyeléssel könnyen javíthatók (például: ok), más jellegű hibák (például: a ragok helytelen használata, utalószók és kötőszók helytelen használata, stb.) elkerülése már nagyobb fokú nyelvi tudatosságot követel meg. 3. Helyénvaló lenne külön csoportként kezelni azokat a nyelvi jelenségeket, amelyekben összefonódik a grammatikai és a szociokulturális jellegű használati norma megsértése (például: a képzavar különböző esetei, hasonló jelentésű, de stilisztikailag eltérő hangulatú szavak felcserélése). A nyelvi helyesség ebből a szempontból eligazít a nyelvi megnyilatkozások közösségi értékrendszerében. 4. A kulturális műsorok esetében célszerű lenne különválasztani az élő adásokat az előkészített adásoktól, mert a nyelvi normakövetés szempontjából lényeges különbségek fordulnak elő a két típusban. 5. A két vizsgálati anyag (2010, 2011) összevetése szintén metodológiai problémákat vet fel. Ugyanazon audiovizuális médium különböző terjedelmű mintaanyaggal szerepel a két vizsgálatban (például több médium esetében a 2010-es minta nem, a 2011-es már tartalmaz kulturális műsorokat). Ezért a nyers adatok azt a hamis látszatot kelthetik, hogy egyes esetekben lényegesen kevesebb a hibák száma (holott csak kisebb a minta), más esetekben pedig lényegesen nagyobb a vétségek száma (holott csak a minta nagyobb). Ebben az esetben is, az összehasonlító vizsgálatok keretében, adott időegységen belül kellene a nyelvi vétségek számát és előfordulási gyakoriságát vizsgálni. A romániai magyar nyelvű audiovizuális műsorok nyelvhasználati sajátosságainak longitudinális vizsgálata csak akkor kezdhető el, ha már kidolgozott az objektív mutatókra alapozott értékelési rendszer. Az egyes médiumoktól begyűjtött és vizsgált anyagok terjedelembeli, illetve más jellegű (például különböző műfajú kulturális műsorok) különbségei nyilvánvalóvá teszik, hogy nem releváns a különböző műsorszolgáltatók egymással való összehasonlítása. A jelentés csapatmunka eredménye: minden egyes médiumot egy-egy kutató vizsgált meg alaposan. A jelentés közzétételével az empirikus kutatás kezdetén megfogalmazott elvhez igazodunk: célunk nem a lejáratás, hanem a nyelvi tudatosság ébren tartása és erősítése az audiovizuális médiában dolgozó újságírók körében.

3 1. KIEJTÉS 1.1. Magánhangzók ejtése Hosszú magánhangzók röviden ejtése Műsorszolgáltató Dátum Műsor/rovat Időpont Hibás alak Helyes forma/ Magyarázat nov. 14. Erdélyi figyelő összel nov. 14. Erdélyi figyelő vizzel nov. 14. Erdélyi figyelő ugy nov. 14. Erdélyi figyelő törvényröl nov. 14. Erdélyi figyelő A gazdasági válság második hullámját érzékeljük, mire várhat továbbá a társadalom? nov. 14. Erdélyi figyelő Milyen gazdaságpolitikára van szükség? nov. 14. Erdélyi figyelő ujra nov. 14. Erdélyi figyelő kelet-europai nov. 14. Erdélyi figyelő gazdaságoktol nov. 14. Erdélyi figyelő fogyasztoi nov. 14. Erdélyi figyelő fejlödés Rövid á, rövid é Rövid á, rövid é

4 feltevödik nov. 14. Erdélyi figyelő Miko vár nov. 21. Erdélyi figyelő megprobáltatás nov. 21. Erdélyi figyelő interjukból nov. 21. Erdélyi figyelő megvalositani nov. 21. Erdélyi figyelő vásárolt mezőgazdasági gépeiket nov. 21. Erdélyi figyelő háromszáz hektáron gabonaféléket nov. 21. Erdélyi figyelő termelnek hasonlo nov. 21. Erdélyi figyelő valoban nov. 21. Erdélyi figyelő fejlödés nov. 21. Erdélyi figyelő Csikszeredában nov. 23. Pulzus egyedi élményt nyujtott a zenerajongok nov. 23. Pulzus számára tüzte müsorára nov. 23. Pulzus Üdvözlöm Kostyák Elöd nov. 23. Pulzus csellomüvészt müvészi élményt, amit ez a fesztivál nov. 23. Pulzus nyujtott Ugy tudom, hogy alapito tag is nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus miota rövid á, é rövid á, é Minden magánhangzó rövid Minden magánhangzó rövid Minden magánhangzó rövid Minden magánhangzó rövid

5 mühely nov. 23. Pulzus müködik nov. 23. Pulzus kapcsolodik ösze nov. 23. Pulzus szorolapot nov. 23. Pulzus igy van nov. 23. Pulzus nem vevödöt észre nov. 23. Pulzus számu nov. 23. Pulzus halgatosága nov. 23. Pulzus öket nov. 23. Pulzus massziv nov. 23. Pulzus az elöadomüvészek részéröl nov. 23. Pulzus müveket nov. 23. Pulzus müsrofüzetben nov. 23. Pulzus szoban nov. 23. Pulzus formáciokat nov. 23. Pulzus nincs lehetöségem nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus szinvonal A rövid magánhangzó mellett rövid mássalhangzó is. A rövid magánhangzó mellett rövid mássalhangzó is. A rövid magánhangzó mellett rövid mássalhangzó is.

6 2011. nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus versenyszerü probálni vonos fuvóstriok arol a csemegéröl közgyülést követöen Oriási sikerü elöadás igazgatoját lehetöséged bövitésére a rendezöt lehetöség szinvonalus elöadomüvészek A rövid magánhangzók mellett a mássalhangzó is röviden hangzik. oda nem illő hang ejtése Kolozsvári Napóra Prozamondó verseny Prózamondó verseny TV dec. 1. Híradó, Heti hírösszefoglaló Jó napot kivanok Jó napot kívánok! TV dec. 1. Híradó, Heti hírösszefoglaló Helyszinre Helyszínre

7 Bukaresti 2011.nov.28. Híradó 4 müködik 4 működik TV dec. 1. Híradó, Heti hírösszefoglaló Jó napot kivanok Jó napot kívánok! Híradó, Heti helyszínre TV dec. 1. hírösszefoglaló helyszinre Sepsi dec. 05 Híradó 11 zsüritagok zsűritagok Sepsi dec. 05 Híradó 13 rottak ki róttak ki Sepsi dec. 05 Híradó 15 ovatossági intézkedés óvatossági intézkedés Sepsi nov. 29 Híradó 11 megbizott megbízott Sepsi nov. 30 Híradó 07 rendörök rendőrök Sepsi nov. 30 Híradó 11 Lött le Lőtt le Sepsi nov. 30 Híradó 11 hirekkel hírekkel Sepsi nov. 30 Híradó 11 igért ígért Sepsi nov. 30 Híradó 12 biroság bíróság Sepsi nov. 30 Híradó 12 elodáza elodázza Sepsi nov. 30 Híradó 17 hireit híreit Sepsi dec. 02. Híradó 15. buzatermés búzatermés Sepsi nov. 30 Híradó 17 fütéstámogatás Fűtéstámogatás Sepsi nov. 30 Híradó12. hiradás híradás Erdély Fm nov. 29 Híradó 12. Potolni fogja Pótolni fogja Temesvári nov. 21 tüzi Tűzi Temesvári nov. 21 épitettek Építettek Temesvári nov. 21 kihivásának Kihívásának Temesvári nov. 21 véglegesitik Véglegesítik Radio Gaga nov. 21. Híradó Körülbelül kettőezer fát tervez kivágni Körülbelül kétezer fát tervez kivágni TVR TG. Mureş Mikulás Ferenc portré eltávolitották eltávolították TVR TG. Mureş Mikulás Ferenc portré Filmkészittés filmkészítés Radio Gaga nov. 20. Híradó Tiz tíz óra van Radio Gaga nov. 21. Híradó az erdélyi autopályán az erdélyi autópályán Radio Gaga nov. 21. Híradó fokozott ovatosságra inti fokozott óvatosságra inti Radio Gaga nov. 21. Híradó mezögazdasági mezőgazdasági Radio Gaga nov. 21. Híradó borongos borongós Radio Gaga nov. 21. Híradó hószállingozásra hószállingózásra Radio Gaga nov. 21. Híradó régioi régiói

8 Radio Gaga nov. 21. Híradó Állando bizottság Állandó bizottság Radio Gaga nov. 21. Híradó Erről szólo Erről szóló Radio Gaga nov. 21. Híradó Kisebb-nagyobb károkkal járo Kisebb-nagyobb károkkal járó Radio Gaga nov. 21. Híradó valoban valóban Radio Gaga nov. 21. Híradó Megbizta megbízta Radio Gaga nov. 21. Híradó Leköszönö kormány Leköszönő kormány Radio Gaga nov. 22. Híradó A hiradót hallják A híradót hallják Radio Gaga nov. 22. Híradó csatornahálozatot csatornahálózatot Radio Gaga nov. 22. Híradó árviz árvíz Radio Gaga nov. 22. Híradó utodja utódja Radio Gaga nov. 22. Híradó szólo szóló Radio Gaga nov. 22. Híradó oktoberben októberben Radio Gaga nov. 22. Híradó letartoztatása Letartóztatása Radio Gaga nov. 22. Híradó Modosított terület Módosított terület Radio Gaga nov. 22. Híradó hószállingozásra hószállingózásra Radio Gaga nov. 22. Híradó ügyvëd ügyvéd Radio Gaga nov. 22. Híradó kezdeményezök kezdeményezők Radio Gaga nov. 22. Híradó dohányzásrol dohányzásról nov. 20. informácioi szerint hosszú magánhangzó megrövidül 10: nov. 22. autópályan hosszú magánhangzó indokolatlan megrövidülése, oda nem illő hang ejtése nov. 22. helyezik el az adventi koszorut hosszú magánhangzó megrövidül 13: nov. 23. En megköszönöm figyelmüket Én hosszú magánhangzó megrövidül 13: nov. 26. egész délelőtt onos eső esett. ónos szókezdő hosszú magánhangzó megrövidül 15: nov. 27. Hiradónkkal híradónkkal hosszú magánhangzó megrövidül dec. 5. onos eső lehetséges ónos szókezdő hosszú magánhangzó megrövidül Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó előkészitésében előkészítésében Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó számitott számított

9 Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó tisztségböl tisztségből Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó elsöprö elsöprő Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó dohányzásrol dohányzásról Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó tüdögondozó tüdőgondozó Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó találkozo találkozó Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó helyetesitéséröl Helyettesítéséről Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó hószálingozásra Hószállingózásra Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó oktoberben októberben Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó kérdësre kérdésre Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó hatƒrozatot határozatot Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó átszervezésröl átszervezésről Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó elsö Első Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó jelentösen jelentősen Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó hálozathoz Hálózathoz Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó összeivását Összehívását Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó meteorologusok Meteorológusok Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó kairoi kairói Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó zúzodásokat Zúzódásokat Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó hószállingozás Hószállingózás Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Az illetöt Az illetőt Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó funkciobol Funkcióból Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó beszámolo Beszámoló Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó jövöre Jövőre Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó jövöre Jövőre Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó közössëg Közösség Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó olvashato Olvasható Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó autopályát Autópályát Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó kivitelezö Kivitelező Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó fiokintézményeiknek Fiókintézményeiknek Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó A hiradót hallják A híradót hallják Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó elöljárot Elöljárót Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó dobogos Dobogós Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó eldölet Eldőlhet Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó Fenyöt Fenyőt

10 Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó választopolgárok Választópolgárok Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó Miko Imre terv Mikó Imre terv Radio Gaga 2011.nov.25. Híradó különbözö Különböző Radio Gaga 2011.nov.25. Híradó europai Európai Radio Gaga 2011.nov.25. Híradó hitelminősítö Hitelminősítő Radio Gaga 2011.nov.26. Híradó europai Európai Radio Gaga 2011.nov.26. Híradó kiújulo Kiújuló Radio Gaga 2011.nov.27. Híradó dijat Díjat Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó kezdödik Kezdődik Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó vizsgázok Vizsgázók Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó levegö Levegő Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó pozícioban Pozícióban Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó autopálya Autópálya Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó itélet Ítélet Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó hozzátartozoi hozzátartozói Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó Ipari parkbol Ipari parkból Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó borongos Borongós Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó jelöltjët Jelöltjét Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó visszahivott Visszahívott Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó forduloban Fordulóban Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó Sulyos Súlyos Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó elözésbe Előzésbe Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó hömérséklet Hőmérséklet Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó ovodai Óvodai Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó látogatokra Látogatókra Radio Gaga 2011.nov.30. Híradó távozok Távozók Radio Gaga 2011.nov.30. Híradó dolgozo Dolgozó Radio Gaga 2011.dec.1. Híradó állo Álló Radio Gaga 2011.dec.3. Híradó bíroságon Bíróságon Radio Gaga 2011.dec.3. Híradó Eröre Erőre Radio Gaga 2011.dec.4. Híradó millio Millió Radio Gaga 2011.dec.4. Híradó hajozás Hajózás Radio Gaga 2011.dec.4. Híradó tömörülës Tömörülés FUN nov. 30 hangsulyozta hangsúlyozta

11 City vizilabda-válogatott hangzórövidülés City Híradó, csucshömérséklet csúcshőmérséklet City Híradó, emlitett Említett City Híradó, müszaki bizottság műszaki bizottság City Híradó mielött mielőtt City Híradó ujból Újból Rövid magánhangzók hosszan ejtése (indokolatlan megnyújtása) Műsorszolgáltató Dátum Műsor/rovat Időpont Hibás alak Helyes forma/ Magyarázat nov. 14. Erdélyi figyelő aa kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtárát is nov. 21. Erdélyi figyelő figyelnek odaa nov. 21. Erdélyi figyelő megláátás nov. 21. Erdélyi figyelő javaslatokaat nov. 21. Erdélyi figyelő vonatkozóaan nov. 21. Erdélyi figyelő számítaní nov. 21. Erdélyi figyelő tanáácsban nov. 21. Erdélyi figyelő ídőjárás nov. 21. Erdélyi figyelő kétezer-tízenháromra A hosszú í mellett rövid á, é nov. 21. Erdélyi figyelő bór

12 bíztosítva nov. 21. Erdélyi figyelő dícséretre méltó nov. 21. Erdélyi figyelő aaa helyi napilapban nov. 23. Pulzus Gyarmati Bence Bóroka nov. 23. Pulzus végűl nov. 23. Pulzus könyvesbóltban nov. 23. Pulzus szándéknyílatkozatot nov. 23. Pulzus módelül A magánhangzó megnyúlásával párhuzamosan nov. 23. Pulzus megrövidül a mássalhangzó. Eez nov. 23. Pulzus pedíg nov. 23. Pulzus Kólozsváron nov. 23. Pulzus kőzönség nov. 23. Pulzus joguk vaan nov. 23. Pulzus meghivótak A megnyúlt ó mellett rövid i és rövid t nov. 30. Pulzus Kolozsvári Láthatár Kólozsvári főtitkársága Kolozsvári főtitkársága Kolozsvári Láthatár víszonyítási alappal szolgál viszonyítási alap Kolozsvári Napóra viszonozták a tűzet viszonozták a tüzet Kolozsvári Napóra Toróckón Kolozsvári Napóra Itéletet Ítéletet TV dec. 1. Híradó, Heti Kialakúlt kialakult

13 hírösszefoglaló Bukaresti 2011.nov.23. Híradó űgy következményei ügy következményei Bukaresti 2011.nov.23. Időjárás mínusz 1o fok Bukaresti 2011.nov.25. Lapszemle ígényeket Igényeket Bukaresti 2011.nov.26. Híradó RMDSZ nélkűl teszik RMDSZ nélkül teszik Bukaresti 2011.nov.30. Híradó szűkűl a különbség szűkül a különbség Bukaresti 2011.nov.30. Híradó lógója Logója Bukaresti 2011.dec. 1. Híradó távóztában odament az emberekhez távoztában odament az emberekhez Bukaresti 2011.dec. 5. Lapszemle csomópontók Csomópontok Sepsi nov. 29 Híradó 11 óra oltóanyagoot Elnyújtott ejtés, a hanglejtés a mondat végén nem ereszkedő, hanem azonos szinten marad. Elnyújtott ejtés, a hanglejtés a mondat végén nem Sepsi 2011.dec. 05. Híradó 12 óra megfogalmaazni ereszkedő, hanem azonos szinten marad. Elnyújtott ejtés, a hanglejtés a mondat végén nem ereszkedő, hanem azonos szinten marad. Sepsi dec. 05. Híradó 11 óra alkotásbóól Sepsi nov. 30 Híradó 17. Ópera opera Sepsi nov. 30 Híradó 12. Az autonómia jóga joga Sepsi dec. 02 Híradó 11. Jógainkat jogainkat TVR TG. Mureş Mikulás Ferenc portré igazólja Igazolja Radio Gaga nov. 20. Híradó Kissé megélénkülő északiii Radio Gaga nov. 20. Híradó Több mint ötszáz diák teszii ma le a rezidensvizsgát Marosvásárhelyen. Radio Gaga nov. 20. Híradó A marosvásárhelyi bőrtön A marosvásárhelyi börtön Radio Gaga nov. 22. Híradó peedig pedig Radio Gaga nov. 22. Híradó Iideiglenes Radio Gaga nov. 22. Híradó Őt megyében Öt megyében Radio Gaga nov. 22. Híradó lakósok lakosok Radio Gaga nov. 22. Híradó Az RMDSZ Kólozs megyei szervezete nov : nov : nov :00 frissen végzett medikusoknaak bácsi erdőbeen a damaszkuszi rezsimneek rövid magánhangzó megnyúlása elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad

14 2011. nov : nov : nov nov nov nov : nov nov : nov : nov nov nov nov : nov nov. 22. Mérgező anyagok nem szabadultak ki a környezetbee. nehezíti a közlekedést a közútakon előíró határozatáát. Az órszág ma próbálják lejáratníí. a törvények végrehajtását akadályozzaa. a Kolozs megyei közúti hivataal. kűlföldi orvos a Búcegi hegységben a kútatók, akik elégedetlenek november tízen ötödikén az Országós Munkaerő-elosztó Ügynökség kólozsvári táblabíróság főtítkárhelyettest jön a részletekkeel. Elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó hosszan hangzik Elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad hangzónyúlás, rövid magánhangzó szókezdő helyzetben hosszan hangzik Hibás véghangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad Véghangzó elnyújtott ejtése, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad Indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása földrajzi név hibás ejtése, hangzónyúlással kutatók rövid magánhangzó hosszan ejtése rövid magánhangzó hosszan ejtése, széttagolás rossz hangsúlyeloszlás miatt rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása indokolatlan hangzónyúlás, nyelvjárásiasság rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása Indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad

15 2011. nov nov nov : nov nov : nov : nov : nov. 22. Művelődési hírek 15: nov. 22. Művelődési hírek 15: nov. 22. Művelődési hírek 15: nov nov. 22. román kórmányt képviseli kaatonai tanácsnak és csatórnahálózat és a pedagógusóók indokolatlan hangzónyúlás indokolatlan hangzónyúlás rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása indokolatlan hangzónyúlás 15 óraa indokolatlan hangzónyúlás lehetségees. életét vesztettee kevésbé kómóly műfajt Kászoni Zóltán illetve olvasnak fel saját verseikb őől. kórmánytámogatást is előírjaa Indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad indokolatlan hangzónyúlás rövid magánhangzók indokolatlan megnyújtása rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása Toldalékhangsúly, indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása indokolatlan véghangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzók indokolatlan megnyújtása nov. 22. kórmánybíztost kérdeztük nov. 22. Elítélte Írán a vitatott atomprogramja rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása miatt nov óraa véghangzónyúlás 17: nov. 22. küldik jóváhagyásraa véghangzónyúlás

16 17: nov : nov : nov. 22. Művelődési hírek 17: nov nov nov : nov : nov : nov nov : nov nov nov nov nov : en rómának vallották magukat meteorológiai állomáás hólnap délután százalékraa. törvénytervezeteet romának rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása hangzónyúlás holnap rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása Szóvégi magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik 17 óraa szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik vísszahívására rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása az északi fél ezt tórolta meg a sziget lövetésével űlésén állomáás pólitikai tízenkettes további tízenöt megtisztításá raa be szeretnének iktatni a dokumentumbaa. torolta rövid magánhangzó indokolatlan és hangsúlyos megnyújtása; a sziget lövetése oda nem illő szerkezet szókezdő rövid magánhangzó megnyúlása hosszú magánhangzó indokolatlanul elnyújtva hangzik rövid magánhangzó megnyújtása rövid magánhangzó megnyújtása rövid magánhangzó megnyújtása rossz hangsúlyeloszlás, a véghangzó hosszan, elnyújtva hangzik A véghangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondat végén nem ereszkedik, hanem azonos szintem marad

17 2011. nov : nov nov. 26. Művelődési hírek nov : nov : nov nov nov nov nov nov nov nov nov : nov nov. 29. a korábban kiutalt összegekeet. a belügyminiszteer a nagyterembeen. közöltee melegítés nélkűl. aalkalmazott Tőrténelemkarának dísztermében sűrgősségi a kórmányfőhöz írt mínden ágazatban kórmányfői mandátumot a délután két órakor kezdődő űlésen kilóméter mai űlésén a felek Dobos László jön a részletekkeel. kilóméter út készült el Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik Rövid magánhangzó megnyúlik szókezdő rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik történelem rövid magánhangzó megnyúlik sürgősségi rövid magánhangzó megnyúlik kormányfő rövid magánhangzó megnyúlik, ormánynyúlás rövid magánhangzó megnyúlik kormányfői rövid magánhangzó megnyúlik, ormánynyúlás ülésen rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlik szókezdő rövid magánhangzó megnyúlik Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondathatáron nem ereszkedik, hanem azonos szinten marad; jön a részletekkel rossz szerkezet rövid magánhangzó megnyúlik

18 2011. nov nov nov nov nov nov nov : nov : nov nov : nov : dec dec dec dec dec. 1. szúverén mintegy őtszáz tanár tiltakozik az új, kórszerű vízkezelő állomást Hargita megye lakósainak fórdult a Demokrácia Központhoz jelentette ki a belügyminiszteer. ezt gondólja több európai hivatalnok is. egy kórszerű, új traktór a lakóssághoz intézett beszédében korlátozza a lakósságot bizonyos egészségügyi szolgáltatások igénybevételében. kilenc kilóméteres utat avattak a kórrupció és Észak-Kórea szégyenkezhet a kórrupciós helyzetről szóló éves jelentését a ligeti spórtcsarnokban és ezzel megelőzte a táblázatban a vasútasokat. rövid magánhangzó megnyúlik szókezdő rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlik, ormánynyúlás lakosainak rövid magánhangzó megnyúlása fordult rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondat végén nem ereszkedik, hanem azonos szinten marad Gondolja rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzók megnyúlása lakossághoz rövid magánhangzó megnyúlása Lakosságot rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás Észak-Korea rövid magánhangzó megnyúlása korrupciós rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás sportcsarnokban rövid magánhangzó megnyúlása Vasutasokat rövid magánhangzó megnyúlása

19 2011. dec dec dec dec dec dec dec : dec. 2. Művelődési hírek 15: dec dec : dec : dec : dec : dec : dec : dec : dec :00 Kórupcióellenes Ügyészség...legutóbbi űlésén úniós mezőgazdasági biztos Az Európai Únió adáskörzetünkbeen előzőleg elútasította és hívatali visszaéléssel gyanúsítják szeerdán közvetítí a kútatásokra húszonkilenc napos lakós ugrott le a befagyott fólyóra szeptember tízedikén alakult és Pórtugália került a magyar ajkú lakósságban is megfogalmazódott. a kifizetések elódázására korrupció rövid magánhangzó megnyúlása, az azt követő hosszú mássalhangzó megrövidülése ülésén szókezdő rövid magánhangzó megnyúlása uniós rövid magánhangzó megnyúlása Unió rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik elutasította rövid magánhangzó megnyúlása hivatali rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása folyóra rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása Portugália rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás Lakosságban rövid magánhangzó megnyúlása elodázására rövid magánhangzó megnyúlása

20 2011. dec : dec : dec dec : dec dec dec dec dec dec dec dec dec : dec :00 és bíztosítja a rendszer Fólytatódik a felmelegedés karikatúrista kétezer tízenkettőtől vagy kétezer tízenháromtól a közintézményekbenn csökkentett kapacítással működnek alelnökee. Tóró T. Tíbor minőségének a róvására megy Kovászna megyei elnökee. az ágazat számáraa A vasútasok azt kérik a szenátus elnöki tisztségéree az ágazat számáraa.. rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása, széttagolás hangsúly által Szóvégi rövid mássalhangzó megnyúlik, a hanglejtés nem ereszkedik a mondat végén kapacitással rövid magánhangzó megnyúlása Szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés nem ereszkedik mondat végén rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó Román lakósok Román lakosok Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Amikó csak tudja Amikor csak tudja Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Aaaz Intesaaa San Paolo Az Intesa San Paolo Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Maaa aaa zizraeli Ma az izraeli Szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik rövid magánhangzó megnyúlása szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondat végén nem ereszkedik, hanem azonos szinten marad

Összefoglaló. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Humántudományok Tanszék

Összefoglaló. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Humántudományok Tanszék Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Humántudományok Tanszék Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kommunikáció és Közkapcsolatok Tanszék Újságírás Tanszék Magyar nyelvű audiovizuális

Részletesebben

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN Dr. TÖRÖK Ibolya Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar Magyar Földrajzi Intézet A magyar ugaron a XXI. században 2013. november 9 Tartalom Regionális egyenlőtlenségek

Részletesebben

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25.

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. A marosvásárhelyi repülőtér igazgatója részére Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. Referenciaszám: 2011-0011 Múlt héten a marosvásárhelyi repülőtérről utaztam vissza Németországba, Weezebe,

Részletesebben

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html SZEMÉLYES ADATOK Család- és keresztnév Kulcsár Andrea Lakcím Románia, Marosvásárhely, Violetelor

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYES ADATOK: Név: Fazakas Mihály Születési adatok: 1978. április 3. / Sepsiszentgyörgy Cím: Str. Oltului nr. 41 bl. 28. sc. H. ap. 2, cod. 520027, Sf. Gheorghe (, Romania Telefon:

Részletesebben

Neme Férfi Születési dátum 1987. 10. 19. Állampolgárság román. Hallgatói képviselő a Sapientia EMTE szenátusába

Neme Férfi Születési dátum 1987. 10. 19. Állampolgárság román. Hallgatói képviselő a Sapientia EMTE szenátusába SZEMÉLYI ADATOK András Előd Gyöngyvirág utca, 16 szám, 12/A/12, 520085 Sepsiszentgyörgy (Románia) +40 720 039 343 andraselod@yahoo.com Neme Férfi Születési dátum 1987. 10. 19. Állampolgárság román BETÖLTENI

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban A Pannonforrás Hálózat 2009. évi összehangolt programrendszere a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának támogatásával valósult meg. A PannonForrás

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én 186/2015 sz. a 2015.5.11-én kelt Pd 69/15/4401 3 sz., a T.t. 178/1998 sz. törvénye némely tételeinek be nem tartására vonatkozó

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az erdélyi magyarok és a romániaiak időmérlege 2011 januárjában Erdélyi magyarok (N=1165)

Az erdélyi magyarok és a romániaiak időmérlege 2011 januárjában Erdélyi magyarok (N=1165) Az erdélyi magyarok médiafogyasztása Kiss Tamás zeti Kisebbségkutató Intézet Előadásomban elsősorban a zeti Kisebbségkutató Intézet két adatfelvételére támaszkodom. Az elsőre 2011. februárjában került

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

PULZUS TV. Média ajánlat

PULZUS TV. Média ajánlat PULZUS TV Média ajánlat Érvényes: 2009. január 1-től a következő tájékoztató megjelenéséig! Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! 1 MŰSOROK A televízió adása Sopronban és szűk vonzáskörzetében a UPC

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 12.099/10.06.2011

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA Merics Attila Országos Meteorológiai Szolgálat, Szegedi Magaslégköri Obszervatórium 6728 Szeged, Bajai út 11. e-mail: merics.a@met.hu Bevezetés A meteorológiai

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán Dátum Óra Míves Emberek Sokadalma Programtervezet Helyszín Július 29. péntek 9:00 Fórum: Míves Emberek Sokadalma 1. nap Hagyományaink: A hagyományaink, a népművészet és a kézművesség szerepe a kulturális

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló Zöld Nap Egyesület beszámoló A Zöld Nap Egyesület pártpolitikától mentes, független nonprofit; jogi személyiséggel rendelkező; környezetvédelmi, szakmai-tudományos szervezet, amely a 26/2000.01.30-i kormányrendelet

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Az elmúlt napok főbb hírei 2013.07.13-16.

Az elmúlt napok főbb hírei 2013.07.13-16. 1 Az elmúlt napok főbb hírei 2013.07.13-16. A főbb témák: 1. (Interjú Handó Tündével) 2. Bíróságok napja - Darák: változás és t 3. Interjú Handó Tündével a központi igazgatásáról (Inforádió Aréna) 4. Az

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió?

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió? A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM Utópia vagy merész vízió? AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI Oktatásfejlesztési stratégiánk programjai és megvalósításuk: - Felsőoktatási ösztöndíjprogram

Részletesebben

Live Info Network. egy új hirdetési lehetőség a magyar internetes piacon

Live Info Network. egy új hirdetési lehetőség a magyar internetes piacon Live Info Network egy új hirdetési lehetőség a magyar internetes piacon cégadatok A Live Info 2008-ban alakult azzal a céllal, hogy különböző eseményekről szolgáltasson élő közvetítést és online videókat.

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Workshop - Jó gyakorlat börze Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Orando et laborando Imádkozva és dolgozva A szolgálati tevékenység iskolai szervezésének folyamata diákok tájékoztatása

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06.

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06. A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (02 20) Balaton Petra Hétfa, Budapest, 204. március 06. Áttekintés A perifériák gazdasági-társadalmi helyzete a XIX. század végén Társadalmi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 11. hét Erdély Tízezrek a marosvásárhelyi tüntetésen Marosvásárhelyen esőben kezdődött meg vasárnap délután a székely szabadság napja elnevezésű autonómiatüntetés, amelyen

Részletesebben

A forrásbevonás politikai mintázata

A forrásbevonás politikai mintázata A forrásbevonás politikai mintázata avagy van-e színe, szaga az EU-s pénznek? Másodelemzés a Közpolitikai Intézet által készített tanulmányról a ROP és a KKFOP felhasználásáról (Fondurile Structurale de

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó Szakmai és kommunikációs kompetencia a spontán beszédben Erdős Klaudia Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program ELTE BTK Bevezetés Kompetencia = alkalmasság, hozzáértés Latin competo

Részletesebben

2014. július szeptember EPSA Hírlevél

2014. július szeptember EPSA Hírlevél Kedves Önérvényesítők! Ez az Önérvényesítők Európai Platformjának hírlevele. Az Önérvényesítők Európai Platformját röviden EPSA-nak hívják. Ebben a számban sok érdekes hírt szeretnénk megosztani veled.

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. május 10. keddi ülés II. rész P7_TA-PROV(2011)05-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 464.204 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 7-i ülésére Előterjesztő: Ellenjegyzés: Dr. Kocsis Máté polgármester Dr. Xantus Judit Jegyző Tárgy: A Vajda Péter Ének-zenei és Sportiskola

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Karrierlehetőség az EU Intézményeinél. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Karrierlehetőség az EU Intézményeinél. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Karrierlehetőség az EU Intézményeinél Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen állásokról van szó? uniós köztisztviselői állások (eurokrata állások) szakértői, tanácsadói állások Az Európai Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere. 132/2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere. 132/2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 132/2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat szerződéskötésre a Kós

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Általános alapelvek, feltételek

MEGÁLLAPODÁS. Általános alapelvek, feltételek Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11. 1775 Budafok 1., Pf. 109. onkormanyzat@bp22.hu MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az alulírott helyen és időben, az Együttműködésüket

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 187/2013. (XI. 27.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 187/2013. (XI. 27.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/1999. (IV.28) Kt. számú rendelet

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció?

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón A kelet és közép-európai rendszerváltások nemcsak az érintett országok politikai és gazdasági

Részletesebben

képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével a következő napirendek megtárgyalását fogadja el:

képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével a következő napirendek megtárgyalását fogadja el: Iktatószám: Sz-89-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: A 2014. február 18-án, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) épületében, 18 00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Társadalmi közérzet

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Társadalmi közérzet Társadalmi közérzet Társadalmi közérzet Erdélyi Magyar Adatbank Vannak-e Önnek olyan személyes elképzelései, amelyeket a következő öt évben szeretne megvalósítani? igen 72.8% nem 27.2% igen nem 1. ábra.

Részletesebben

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban.

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. Szerzõink Ágoston András: jogász, újságíró, politikus, pártalapító. A rendszerváltás elõtt újságíróként dolgozott, majd a Forum Lap- és Könyvkiadó igazgatóhelyettese lett. 1989 decemberében többedmagával

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu Alapadatok Emberi erőforrás Regionális erőforrás Befektetői kézikönyv Terület: 163 km² Tengerszint feletti magasság: 120-250m Éves csapadékmennyiség: 620 mm Éves átlagos középhőmérséklet: 10, 3 C Januári

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben