Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet"

Átírás

1 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kara Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet Magyar nyelvű audiovizuális műsorok monitorizációja Temesvár, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Szatmár, Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszereda, Bukarest november 20 december 5 A magyar nyelvű audiovizuális műsorok monitorizációja folytatása a 2010-ben megvalósított felmérésnek, amely temesvári, nagyváradi, kolozsvári, szatmárnémeti, marosvásárhelyi, csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi, székelyudvarhelyi és bukaresti audiovizuális médiumok nyelvhasználati sajátosságait vizsgálta. A cél: megvizsgálni a mintaanyagokon, hogy a riporterek és hivatásos beszélők mennyire tartják be a regionális köznyelv normáit, melyek azok a nyelvhelyességi kritériumok, amelyeket nem követnek, és ez az egészséges nyelvérzék számára zavaró. A vizsgálat a Communitas Alapítvány támogatásával valósult meg, partnerként részt vett benne a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és az Országos Audiovizuális Tanács. Mivel a cél ugyanaz, a tavalyi vizsgálat alapelveit érvényesítettük: 1. A köznyelv kategóriájától el kell különítenünk a regionális köznyelv fogalmát, amely más szabályok szerint működik, mint a sztenderd nyelv. A 20. század közepétől hangsúlyosabb az a jelenség, hogy a nyelvjárások mindinkább közelednek az egységes nyelvtípus jellemzőihez, de valamelyest megőrzik az egyes tájak sajátosságait. Az így létrejött nyelvváltozat a regionális köznyelv, amely a sztenderdhez képest kis mértékű alak- és mondattani eltérést is mutathat a táji hagyományoknak megfelelően. 2. Erdélyi vonatkozásban a köznyelv nemcsak nyelvjárásokkal érintkezik közvetlenebbül, hanem a környező román nyelvvel is, ez esetben a nyelvhasználati szabályokat még rugalmasabban kell felfognunk. 3. A felmérés az ismert rendszernyelvészeti kategorizációt követi, azaz a fonetika, morfológia, lexikológia és szintaxis szintjén vizsgálja az adott hanganyagokat: azokat a jelenségeket, amelyek nem normakövetőek, hanem attól szembetűnően eltérőek. Arra törekedtünk, hogy az előző vizsgálatban részt vevő audiovizuális médiumokat vonjuk be a felmérésbe azért, hogy a két mintaanyag összevethetősége biztosítsa a változások nyomon követését. A 2011-es vizsgálat metodológiai kérdései: 1. A monitorizálásra kijelölt audiovizuális médiumok között van közszolgálati, kereskedelmi, illetve helyi és regionális jellegű egyaránt, tehát egymástól különböző műsorszerkezettel rendelkeznek. Ez eleve meghatározza a hírműsorok, kulturális jellegű műsorok időtartamát, előfordulási gyakoriságukat, illetve a kulturális műsorok műfaji sajátosságait. Jelentős különbségek adódnak abból is, hogy a különböző médiumok magyar nyelvű adásai napi vagy heti (hány

2 alkalommal) rendszerességgel kerülnek műsorba, és különböző időkerettel rendelkeznek. Mindezekből következik, hogy a különböző médiumoktól begyűjtött mintaanyag jelentős terjedelembeli aránytalanságokat mutat. (Van olyan rádióadó, amely óránként közvetít híreket, van olyan, amely kevesebbszer; a hírműsorok időtartama is különböző: 3 perctől 15 percig.) A terjedelembeli különbségek a feldolgozásban is tükröződnek (napi 12 órás anyagban több nyelvi norma elleni vétség fordulhat elő, mint napi 1 órásban). Ezért szükség lenne arra, hogy a továbbiakban adott időegységre számítsuk ki az előforduló nem normakövető nyelvi jelenségeket. 2. A vizsgálat az ismert rendszernyelvészeti kategorizációt követi, de az egyes szinteken nem minősíti az előforduló nyelvi hibákat. A korrekció szempontjából lenne hasznos a hibák súlyosságának a jelölése, mert gyakran előforduló vétségek kellő odafigyeléssel könnyen javíthatók (például: ok), más jellegű hibák (például: a ragok helytelen használata, utalószók és kötőszók helytelen használata, stb.) elkerülése már nagyobb fokú nyelvi tudatosságot követel meg. 3. Helyénvaló lenne külön csoportként kezelni azokat a nyelvi jelenségeket, amelyekben összefonódik a grammatikai és a szociokulturális jellegű használati norma megsértése (például: a képzavar különböző esetei, hasonló jelentésű, de stilisztikailag eltérő hangulatú szavak felcserélése). A nyelvi helyesség ebből a szempontból eligazít a nyelvi megnyilatkozások közösségi értékrendszerében. 4. A kulturális műsorok esetében célszerű lenne különválasztani az élő adásokat az előkészített adásoktól, mert a nyelvi normakövetés szempontjából lényeges különbségek fordulnak elő a két típusban. 5. A két vizsgálati anyag (2010, 2011) összevetése szintén metodológiai problémákat vet fel. Ugyanazon audiovizuális médium különböző terjedelmű mintaanyaggal szerepel a két vizsgálatban (például több médium esetében a 2010-es minta nem, a 2011-es már tartalmaz kulturális műsorokat). Ezért a nyers adatok azt a hamis látszatot kelthetik, hogy egyes esetekben lényegesen kevesebb a hibák száma (holott csak kisebb a minta), más esetekben pedig lényegesen nagyobb a vétségek száma (holott csak a minta nagyobb). Ebben az esetben is, az összehasonlító vizsgálatok keretében, adott időegységen belül kellene a nyelvi vétségek számát és előfordulási gyakoriságát vizsgálni. A romániai magyar nyelvű audiovizuális műsorok nyelvhasználati sajátosságainak longitudinális vizsgálata csak akkor kezdhető el, ha már kidolgozott az objektív mutatókra alapozott értékelési rendszer. Az egyes médiumoktól begyűjtött és vizsgált anyagok terjedelembeli, illetve más jellegű (például különböző műfajú kulturális műsorok) különbségei nyilvánvalóvá teszik, hogy nem releváns a különböző műsorszolgáltatók egymással való összehasonlítása. A jelentés csapatmunka eredménye: minden egyes médiumot egy-egy kutató vizsgált meg alaposan. A jelentés közzétételével az empirikus kutatás kezdetén megfogalmazott elvhez igazodunk: célunk nem a lejáratás, hanem a nyelvi tudatosság ébren tartása és erősítése az audiovizuális médiában dolgozó újságírók körében.

3 1. KIEJTÉS 1.1. Magánhangzók ejtése Hosszú magánhangzók röviden ejtése Műsorszolgáltató Dátum Műsor/rovat Időpont Hibás alak Helyes forma/ Magyarázat nov. 14. Erdélyi figyelő összel nov. 14. Erdélyi figyelő vizzel nov. 14. Erdélyi figyelő ugy nov. 14. Erdélyi figyelő törvényröl nov. 14. Erdélyi figyelő A gazdasági válság második hullámját érzékeljük, mire várhat továbbá a társadalom? nov. 14. Erdélyi figyelő Milyen gazdaságpolitikára van szükség? nov. 14. Erdélyi figyelő ujra nov. 14. Erdélyi figyelő kelet-europai nov. 14. Erdélyi figyelő gazdaságoktol nov. 14. Erdélyi figyelő fogyasztoi nov. 14. Erdélyi figyelő fejlödés Rövid á, rövid é Rövid á, rövid é

4 feltevödik nov. 14. Erdélyi figyelő Miko vár nov. 21. Erdélyi figyelő megprobáltatás nov. 21. Erdélyi figyelő interjukból nov. 21. Erdélyi figyelő megvalositani nov. 21. Erdélyi figyelő vásárolt mezőgazdasági gépeiket nov. 21. Erdélyi figyelő háromszáz hektáron gabonaféléket nov. 21. Erdélyi figyelő termelnek hasonlo nov. 21. Erdélyi figyelő valoban nov. 21. Erdélyi figyelő fejlödés nov. 21. Erdélyi figyelő Csikszeredában nov. 23. Pulzus egyedi élményt nyujtott a zenerajongok nov. 23. Pulzus számára tüzte müsorára nov. 23. Pulzus Üdvözlöm Kostyák Elöd nov. 23. Pulzus csellomüvészt müvészi élményt, amit ez a fesztivál nov. 23. Pulzus nyujtott Ugy tudom, hogy alapito tag is nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus miota rövid á, é rövid á, é Minden magánhangzó rövid Minden magánhangzó rövid Minden magánhangzó rövid Minden magánhangzó rövid

5 mühely nov. 23. Pulzus müködik nov. 23. Pulzus kapcsolodik ösze nov. 23. Pulzus szorolapot nov. 23. Pulzus igy van nov. 23. Pulzus nem vevödöt észre nov. 23. Pulzus számu nov. 23. Pulzus halgatosága nov. 23. Pulzus öket nov. 23. Pulzus massziv nov. 23. Pulzus az elöadomüvészek részéröl nov. 23. Pulzus müveket nov. 23. Pulzus müsrofüzetben nov. 23. Pulzus szoban nov. 23. Pulzus formáciokat nov. 23. Pulzus nincs lehetöségem nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus szinvonal A rövid magánhangzó mellett rövid mássalhangzó is. A rövid magánhangzó mellett rövid mássalhangzó is. A rövid magánhangzó mellett rövid mássalhangzó is.

6 2011. nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 23. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus nov. 30. Pulzus versenyszerü probálni vonos fuvóstriok arol a csemegéröl közgyülést követöen Oriási sikerü elöadás igazgatoját lehetöséged bövitésére a rendezöt lehetöség szinvonalus elöadomüvészek A rövid magánhangzók mellett a mássalhangzó is röviden hangzik. oda nem illő hang ejtése Kolozsvári Napóra Prozamondó verseny Prózamondó verseny TV dec. 1. Híradó, Heti hírösszefoglaló Jó napot kivanok Jó napot kívánok! TV dec. 1. Híradó, Heti hírösszefoglaló Helyszinre Helyszínre

7 Bukaresti 2011.nov.28. Híradó 4 müködik 4 működik TV dec. 1. Híradó, Heti hírösszefoglaló Jó napot kivanok Jó napot kívánok! Híradó, Heti helyszínre TV dec. 1. hírösszefoglaló helyszinre Sepsi dec. 05 Híradó 11 zsüritagok zsűritagok Sepsi dec. 05 Híradó 13 rottak ki róttak ki Sepsi dec. 05 Híradó 15 ovatossági intézkedés óvatossági intézkedés Sepsi nov. 29 Híradó 11 megbizott megbízott Sepsi nov. 30 Híradó 07 rendörök rendőrök Sepsi nov. 30 Híradó 11 Lött le Lőtt le Sepsi nov. 30 Híradó 11 hirekkel hírekkel Sepsi nov. 30 Híradó 11 igért ígért Sepsi nov. 30 Híradó 12 biroság bíróság Sepsi nov. 30 Híradó 12 elodáza elodázza Sepsi nov. 30 Híradó 17 hireit híreit Sepsi dec. 02. Híradó 15. buzatermés búzatermés Sepsi nov. 30 Híradó 17 fütéstámogatás Fűtéstámogatás Sepsi nov. 30 Híradó12. hiradás híradás Erdély Fm nov. 29 Híradó 12. Potolni fogja Pótolni fogja Temesvári nov. 21 tüzi Tűzi Temesvári nov. 21 épitettek Építettek Temesvári nov. 21 kihivásának Kihívásának Temesvári nov. 21 véglegesitik Véglegesítik Radio Gaga nov. 21. Híradó Körülbelül kettőezer fát tervez kivágni Körülbelül kétezer fát tervez kivágni TVR TG. Mureş Mikulás Ferenc portré eltávolitották eltávolították TVR TG. Mureş Mikulás Ferenc portré Filmkészittés filmkészítés Radio Gaga nov. 20. Híradó Tiz tíz óra van Radio Gaga nov. 21. Híradó az erdélyi autopályán az erdélyi autópályán Radio Gaga nov. 21. Híradó fokozott ovatosságra inti fokozott óvatosságra inti Radio Gaga nov. 21. Híradó mezögazdasági mezőgazdasági Radio Gaga nov. 21. Híradó borongos borongós Radio Gaga nov. 21. Híradó hószállingozásra hószállingózásra Radio Gaga nov. 21. Híradó régioi régiói

8 Radio Gaga nov. 21. Híradó Állando bizottság Állandó bizottság Radio Gaga nov. 21. Híradó Erről szólo Erről szóló Radio Gaga nov. 21. Híradó Kisebb-nagyobb károkkal járo Kisebb-nagyobb károkkal járó Radio Gaga nov. 21. Híradó valoban valóban Radio Gaga nov. 21. Híradó Megbizta megbízta Radio Gaga nov. 21. Híradó Leköszönö kormány Leköszönő kormány Radio Gaga nov. 22. Híradó A hiradót hallják A híradót hallják Radio Gaga nov. 22. Híradó csatornahálozatot csatornahálózatot Radio Gaga nov. 22. Híradó árviz árvíz Radio Gaga nov. 22. Híradó utodja utódja Radio Gaga nov. 22. Híradó szólo szóló Radio Gaga nov. 22. Híradó oktoberben októberben Radio Gaga nov. 22. Híradó letartoztatása Letartóztatása Radio Gaga nov. 22. Híradó Modosított terület Módosított terület Radio Gaga nov. 22. Híradó hószállingozásra hószállingózásra Radio Gaga nov. 22. Híradó ügyvëd ügyvéd Radio Gaga nov. 22. Híradó kezdeményezök kezdeményezők Radio Gaga nov. 22. Híradó dohányzásrol dohányzásról nov. 20. informácioi szerint hosszú magánhangzó megrövidül 10: nov. 22. autópályan hosszú magánhangzó indokolatlan megrövidülése, oda nem illő hang ejtése nov. 22. helyezik el az adventi koszorut hosszú magánhangzó megrövidül 13: nov. 23. En megköszönöm figyelmüket Én hosszú magánhangzó megrövidül 13: nov. 26. egész délelőtt onos eső esett. ónos szókezdő hosszú magánhangzó megrövidül 15: nov. 27. Hiradónkkal híradónkkal hosszú magánhangzó megrövidül dec. 5. onos eső lehetséges ónos szókezdő hosszú magánhangzó megrövidül Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó előkészitésében előkészítésében Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó számitott számított

9 Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó tisztségböl tisztségből Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó elsöprö elsöprő Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó dohányzásrol dohányzásról Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó tüdögondozó tüdőgondozó Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó találkozo találkozó Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó helyetesitéséröl Helyettesítéséről Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó hószálingozásra Hószállingózásra Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó oktoberben októberben Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó kérdësre kérdésre Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó hatƒrozatot határozatot Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó átszervezésröl átszervezésről Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó elsö Első Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó jelentösen jelentősen Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó hálozathoz Hálózathoz Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó összeivását Összehívását Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó meteorologusok Meteorológusok Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó kairoi kairói Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó zúzodásokat Zúzódásokat Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó hószállingozás Hószállingózás Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Az illetöt Az illetőt Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó funkciobol Funkcióból Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó beszámolo Beszámoló Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó jövöre Jövőre Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó jövöre Jövőre Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó közössëg Közösség Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó olvashato Olvasható Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó autopályát Autópályát Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó kivitelezö Kivitelező Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó fiokintézményeiknek Fiókintézményeiknek Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó A hiradót hallják A híradót hallják Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó elöljárot Elöljárót Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó dobogos Dobogós Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó eldölet Eldőlhet Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó Fenyöt Fenyőt

10 Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó választopolgárok Választópolgárok Radio Gaga 2011.nov.24. Híradó Miko Imre terv Mikó Imre terv Radio Gaga 2011.nov.25. Híradó különbözö Különböző Radio Gaga 2011.nov.25. Híradó europai Európai Radio Gaga 2011.nov.25. Híradó hitelminősítö Hitelminősítő Radio Gaga 2011.nov.26. Híradó europai Európai Radio Gaga 2011.nov.26. Híradó kiújulo Kiújuló Radio Gaga 2011.nov.27. Híradó dijat Díjat Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó kezdödik Kezdődik Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó vizsgázok Vizsgázók Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó levegö Levegő Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó pozícioban Pozícióban Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó autopálya Autópálya Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó itélet Ítélet Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó hozzátartozoi hozzátartozói Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó Ipari parkbol Ipari parkból Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó borongos Borongós Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó jelöltjët Jelöltjét Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó visszahivott Visszahívott Radio Gaga 2011.nov.28. Híradó forduloban Fordulóban Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó Sulyos Súlyos Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó elözésbe Előzésbe Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó hömérséklet Hőmérséklet Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó ovodai Óvodai Radio Gaga 2011.nov.29. Híradó látogatokra Látogatókra Radio Gaga 2011.nov.30. Híradó távozok Távozók Radio Gaga 2011.nov.30. Híradó dolgozo Dolgozó Radio Gaga 2011.dec.1. Híradó állo Álló Radio Gaga 2011.dec.3. Híradó bíroságon Bíróságon Radio Gaga 2011.dec.3. Híradó Eröre Erőre Radio Gaga 2011.dec.4. Híradó millio Millió Radio Gaga 2011.dec.4. Híradó hajozás Hajózás Radio Gaga 2011.dec.4. Híradó tömörülës Tömörülés FUN nov. 30 hangsulyozta hangsúlyozta

11 City vizilabda-válogatott hangzórövidülés City Híradó, csucshömérséklet csúcshőmérséklet City Híradó, emlitett Említett City Híradó, müszaki bizottság műszaki bizottság City Híradó mielött mielőtt City Híradó ujból Újból Rövid magánhangzók hosszan ejtése (indokolatlan megnyújtása) Műsorszolgáltató Dátum Műsor/rovat Időpont Hibás alak Helyes forma/ Magyarázat nov. 14. Erdélyi figyelő aa kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtárát is nov. 21. Erdélyi figyelő figyelnek odaa nov. 21. Erdélyi figyelő megláátás nov. 21. Erdélyi figyelő javaslatokaat nov. 21. Erdélyi figyelő vonatkozóaan nov. 21. Erdélyi figyelő számítaní nov. 21. Erdélyi figyelő tanáácsban nov. 21. Erdélyi figyelő ídőjárás nov. 21. Erdélyi figyelő kétezer-tízenháromra A hosszú í mellett rövid á, é nov. 21. Erdélyi figyelő bór

12 bíztosítva nov. 21. Erdélyi figyelő dícséretre méltó nov. 21. Erdélyi figyelő aaa helyi napilapban nov. 23. Pulzus Gyarmati Bence Bóroka nov. 23. Pulzus végűl nov. 23. Pulzus könyvesbóltban nov. 23. Pulzus szándéknyílatkozatot nov. 23. Pulzus módelül A magánhangzó megnyúlásával párhuzamosan nov. 23. Pulzus megrövidül a mássalhangzó. Eez nov. 23. Pulzus pedíg nov. 23. Pulzus Kólozsváron nov. 23. Pulzus kőzönség nov. 23. Pulzus joguk vaan nov. 23. Pulzus meghivótak A megnyúlt ó mellett rövid i és rövid t nov. 30. Pulzus Kolozsvári Láthatár Kólozsvári főtitkársága Kolozsvári főtitkársága Kolozsvári Láthatár víszonyítási alappal szolgál viszonyítási alap Kolozsvári Napóra viszonozták a tűzet viszonozták a tüzet Kolozsvári Napóra Toróckón Kolozsvári Napóra Itéletet Ítéletet TV dec. 1. Híradó, Heti Kialakúlt kialakult

13 hírösszefoglaló Bukaresti 2011.nov.23. Híradó űgy következményei ügy következményei Bukaresti 2011.nov.23. Időjárás mínusz 1o fok Bukaresti 2011.nov.25. Lapszemle ígényeket Igényeket Bukaresti 2011.nov.26. Híradó RMDSZ nélkűl teszik RMDSZ nélkül teszik Bukaresti 2011.nov.30. Híradó szűkűl a különbség szűkül a különbség Bukaresti 2011.nov.30. Híradó lógója Logója Bukaresti 2011.dec. 1. Híradó távóztában odament az emberekhez távoztában odament az emberekhez Bukaresti 2011.dec. 5. Lapszemle csomópontók Csomópontok Sepsi nov. 29 Híradó 11 óra oltóanyagoot Elnyújtott ejtés, a hanglejtés a mondat végén nem ereszkedő, hanem azonos szinten marad. Elnyújtott ejtés, a hanglejtés a mondat végén nem Sepsi 2011.dec. 05. Híradó 12 óra megfogalmaazni ereszkedő, hanem azonos szinten marad. Elnyújtott ejtés, a hanglejtés a mondat végén nem ereszkedő, hanem azonos szinten marad. Sepsi dec. 05. Híradó 11 óra alkotásbóól Sepsi nov. 30 Híradó 17. Ópera opera Sepsi nov. 30 Híradó 12. Az autonómia jóga joga Sepsi dec. 02 Híradó 11. Jógainkat jogainkat TVR TG. Mureş Mikulás Ferenc portré igazólja Igazolja Radio Gaga nov. 20. Híradó Kissé megélénkülő északiii Radio Gaga nov. 20. Híradó Több mint ötszáz diák teszii ma le a rezidensvizsgát Marosvásárhelyen. Radio Gaga nov. 20. Híradó A marosvásárhelyi bőrtön A marosvásárhelyi börtön Radio Gaga nov. 22. Híradó peedig pedig Radio Gaga nov. 22. Híradó Iideiglenes Radio Gaga nov. 22. Híradó Őt megyében Öt megyében Radio Gaga nov. 22. Híradó lakósok lakosok Radio Gaga nov. 22. Híradó Az RMDSZ Kólozs megyei szervezete nov : nov : nov :00 frissen végzett medikusoknaak bácsi erdőbeen a damaszkuszi rezsimneek rövid magánhangzó megnyúlása elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad

14 2011. nov : nov : nov nov nov nov : nov nov : nov : nov nov nov nov : nov nov. 22. Mérgező anyagok nem szabadultak ki a környezetbee. nehezíti a közlekedést a közútakon előíró határozatáát. Az órszág ma próbálják lejáratníí. a törvények végrehajtását akadályozzaa. a Kolozs megyei közúti hivataal. kűlföldi orvos a Búcegi hegységben a kútatók, akik elégedetlenek november tízen ötödikén az Országós Munkaerő-elosztó Ügynökség kólozsvári táblabíróság főtítkárhelyettest jön a részletekkeel. Elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó hosszan hangzik Elnyújtott ejtés, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad hangzónyúlás, rövid magánhangzó szókezdő helyzetben hosszan hangzik Hibás véghangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad Véghangzó elnyújtott ejtése, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad Indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása földrajzi név hibás ejtése, hangzónyúlással kutatók rövid magánhangzó hosszan ejtése rövid magánhangzó hosszan ejtése, széttagolás rossz hangsúlyeloszlás miatt rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása indokolatlan hangzónyúlás, nyelvjárásiasság rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása Indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad

15 2011. nov nov nov : nov nov : nov : nov : nov. 22. Művelődési hírek 15: nov. 22. Művelődési hírek 15: nov. 22. Művelődési hírek 15: nov nov. 22. román kórmányt képviseli kaatonai tanácsnak és csatórnahálózat és a pedagógusóók indokolatlan hangzónyúlás indokolatlan hangzónyúlás rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása indokolatlan hangzónyúlás 15 óraa indokolatlan hangzónyúlás lehetségees. életét vesztettee kevésbé kómóly műfajt Kászoni Zóltán illetve olvasnak fel saját verseikb őől. kórmánytámogatást is előírjaa Indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad indokolatlan hangzónyúlás rövid magánhangzók indokolatlan megnyújtása rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása Toldalékhangsúly, indokolatlan hangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása indokolatlan véghangzónyúlás, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzók indokolatlan megnyújtása nov. 22. kórmánybíztost kérdeztük nov. 22. Elítélte Írán a vitatott atomprogramja rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása miatt nov óraa véghangzónyúlás 17: nov. 22. küldik jóváhagyásraa véghangzónyúlás

16 17: nov : nov : nov. 22. Művelődési hírek 17: nov nov nov : nov : nov : nov nov : nov nov nov nov nov : en rómának vallották magukat meteorológiai állomáás hólnap délután százalékraa. törvénytervezeteet romának rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása hangzónyúlás holnap rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása Szóvégi magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés nem ereszkedő, hanem mondat végén azonos szinten marad rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik 17 óraa szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik vísszahívására rövid magánhangzó indokolatlan megnyújtása az északi fél ezt tórolta meg a sziget lövetésével űlésén állomáás pólitikai tízenkettes további tízenöt megtisztításá raa be szeretnének iktatni a dokumentumbaa. torolta rövid magánhangzó indokolatlan és hangsúlyos megnyújtása; a sziget lövetése oda nem illő szerkezet szókezdő rövid magánhangzó megnyúlása hosszú magánhangzó indokolatlanul elnyújtva hangzik rövid magánhangzó megnyújtása rövid magánhangzó megnyújtása rövid magánhangzó megnyújtása rossz hangsúlyeloszlás, a véghangzó hosszan, elnyújtva hangzik A véghangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondat végén nem ereszkedik, hanem azonos szintem marad

17 2011. nov : nov nov. 26. Művelődési hírek nov : nov : nov nov nov nov nov nov nov nov nov : nov nov. 29. a korábban kiutalt összegekeet. a belügyminiszteer a nagyterembeen. közöltee melegítés nélkűl. aalkalmazott Tőrténelemkarának dísztermében sűrgősségi a kórmányfőhöz írt mínden ágazatban kórmányfői mandátumot a délután két órakor kezdődő űlésen kilóméter mai űlésén a felek Dobos László jön a részletekkeel. kilóméter út készült el Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik Rövid magánhangzó megnyúlik szókezdő rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik történelem rövid magánhangzó megnyúlik sürgősségi rövid magánhangzó megnyúlik kormányfő rövid magánhangzó megnyúlik, ormánynyúlás rövid magánhangzó megnyúlik kormányfői rövid magánhangzó megnyúlik, ormánynyúlás ülésen rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlik szókezdő rövid magánhangzó megnyúlik Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondathatáron nem ereszkedik, hanem azonos szinten marad; jön a részletekkel rossz szerkezet rövid magánhangzó megnyúlik

18 2011. nov nov nov nov nov nov nov : nov : nov nov : nov : dec dec dec dec dec. 1. szúverén mintegy őtszáz tanár tiltakozik az új, kórszerű vízkezelő állomást Hargita megye lakósainak fórdult a Demokrácia Központhoz jelentette ki a belügyminiszteer. ezt gondólja több európai hivatalnok is. egy kórszerű, új traktór a lakóssághoz intézett beszédében korlátozza a lakósságot bizonyos egészségügyi szolgáltatások igénybevételében. kilenc kilóméteres utat avattak a kórrupció és Észak-Kórea szégyenkezhet a kórrupciós helyzetről szóló éves jelentését a ligeti spórtcsarnokban és ezzel megelőzte a táblázatban a vasútasokat. rövid magánhangzó megnyúlik szókezdő rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlik, ormánynyúlás lakosainak rövid magánhangzó megnyúlása fordult rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás Rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondat végén nem ereszkedik, hanem azonos szinten marad Gondolja rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzók megnyúlása lakossághoz rövid magánhangzó megnyúlása Lakosságot rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás Észak-Korea rövid magánhangzó megnyúlása korrupciós rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás sportcsarnokban rövid magánhangzó megnyúlása Vasutasokat rövid magánhangzó megnyúlása

19 2011. dec dec dec dec dec dec dec : dec. 2. Művelődési hírek 15: dec dec : dec : dec : dec : dec : dec : dec : dec :00 Kórupcióellenes Ügyészség...legutóbbi űlésén úniós mezőgazdasági biztos Az Európai Únió adáskörzetünkbeen előzőleg elútasította és hívatali visszaéléssel gyanúsítják szeerdán közvetítí a kútatásokra húszonkilenc napos lakós ugrott le a befagyott fólyóra szeptember tízedikén alakult és Pórtugália került a magyar ajkú lakósságban is megfogalmazódott. a kifizetések elódázására korrupció rövid magánhangzó megnyúlása, az azt követő hosszú mássalhangzó megrövidülése ülésén szókezdő rövid magánhangzó megnyúlása uniós rövid magánhangzó megnyúlása Unió rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik elutasította rövid magánhangzó megnyúlása hivatali rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó megnyúlik rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása folyóra rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása Portugália rövid magánhangzó megnyúlása, ormánynyúlás Lakosságban rövid magánhangzó megnyúlása elodázására rövid magánhangzó megnyúlása

20 2011. dec : dec : dec dec : dec dec dec dec dec dec dec dec dec : dec :00 és bíztosítja a rendszer Fólytatódik a felmelegedés karikatúrista kétezer tízenkettőtől vagy kétezer tízenháromtól a közintézményekbenn csökkentett kapacítással működnek alelnökee. Tóró T. Tíbor minőségének a róvására megy Kovászna megyei elnökee. az ágazat számáraa A vasútasok azt kérik a szenátus elnöki tisztségéree az ágazat számáraa.. rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása, széttagolás hangsúly által Szóvégi rövid mássalhangzó megnyúlik, a hanglejtés nem ereszkedik a mondat végén kapacitással rövid magánhangzó megnyúlása Szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés nem ereszkedik mondat végén rövid magánhangzó megnyúlása rövid magánhangzó megnyúlása Radio Gaga 2011.nov.22. Híradó Román lakósok Román lakosok Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Amikó csak tudja Amikor csak tudja Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Aaaz Intesaaa San Paolo Az Intesa San Paolo Radio Gaga 2011.nov.23. Híradó Maaa aaa zizraeli Ma az izraeli Szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik rövid magánhangzó megnyúlása szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik szóvégi rövid magánhangzó hosszan, elnyújtva hangzik, a hanglejtés mondat végén nem ereszkedik, hanem azonos szinten marad

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

új magyar szó 20 oldal Ára: 1,5 lej

új magyar szó 20 oldal Ára: 1,5 lej www.maszol.ro 2010. június 25., péntek új magyar szó 20 oldal Ára: 1,5 lej Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel VI. évfolyam, 121. (1186.) szám BNR-valutaárfolyamok 1

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 13-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Az Állandó Bizottság május 14-i ülése Erdély... 9

Részletesebben

új magyar szó Méhnyakrákoltásból lett veszélyes hulladék

új magyar szó Méhnyakrákoltásból lett veszélyes hulladék www.maszol.ro 2011. február 18 20., péntek vasárnap új magyar szó 20 oldal Ára: 1,5 lej Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel VII. évfolyam, 34. (1354.) szám BNR-valutaárfolyamok

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

Magyarország és a határon túli magyarok, 2006.

Magyarország és a határon túli magyarok, 2006. Magyarország és a határon túli magyarok, 2006. Kronológia 353 Vékás János Magyarország és a határon túli magyarok, 2006. Kronológia 2006. január 1. Magyarországon hatályba lépett az állampolgársági törvény

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4879. szám 12+4 oldal Szombat Vasárnap 2007. december 15 16. Megjelenik

Részletesebben

2012. február 21., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 35. (6202.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Vidéken nem jó betegnek lenni

2012. február 21., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 35. (6202.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Vidéken nem jó betegnek lenni 2012. február 21., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 35. (6202.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Büntetik a feltöltött rendszerről leválókat 2 5 Vidéken nem jó betegnek lenni 7 Nagyböjtben a lényeges

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

A barátság és együttmûködés fája

A barátság és együttmûködés fája Székhely: Ady Endre u. 9/1. Kézdivásárhely, Románia e-mail: office@szekelyujsag.ro Székelyföld közéleti hetilapja Új sorozat, III. évfolyam, 62. (125.) szám 2011. március 24 30. Telefon: + 40 267 364 000

Részletesebben

Egy marék mellékhatás

Egy marék mellékhatás Hajdú-bihari [ II. évfolyam 5. szám 2008. február 13. ] Fotó: Nagy Gábor Egy marék mellékhatás Gyorsan szögezzük le: soha senki nem állította, hogy a magyar egészségügy úgy jó, ahogy van. Már csak azért

Részletesebben

Tűzoltással kezdik a munkát

Tűzoltással kezdik a munkát 2012. június 18., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP I. (XXIV.) évf., 112. (6279.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Székely kaput festenek az önkéntesek 2 Hogy minden motoros élje túl 5 3 Legyen újból udvarhelyi

Részletesebben

Kolozs vs. Maros megye

Kolozs vs. Maros megye C M Y B > > > Ú j s o r o z a t, I V. ( V I I. ) é v f o l y a m > > > 4. s z á m > > > 2 0 1 2. j a n u á r 2 7 f e b r u á r 2. > > > M e g j e l e n i k p é n t e k e n > > > > > > > > > > > 1 6 o l

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Szüret Síró-nevetõ szemek Riport a régióban 4 5. oldal XIX. évfolyam, 4807. szám 16+8

Részletesebben

ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását

ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását 2011-ben is a magyar közösségekért végzett munka határozta meg. Az euró-övezeti válság egyre jobban érezteti hatását Romániában is, ennek

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2

VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2 VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2 2002 Tizennégy cigányszervezet csatlakozott ahhoz a megállapodáshoz, amelyet a 2002- es országgyûlési választásokon való együttmûködésrôl

Részletesebben

Ferencváros. Megújult a sportcsarnok Ferencváros közbiztonsága A régi módon nem lehet folytatni Új nyugdíjasklub: Napsugár

Ferencváros. Megújult a sportcsarnok Ferencváros közbiztonsága A régi módon nem lehet folytatni Új nyugdíjasklub: Napsugár Otthon, város Ferencváros www.ferencvaros.hu 2012. február ingyenes havilap Megújult a sportcsarnok Ferencváros közbiztonsága A régi módon nem lehet folytatni Új nyugdíjasklub: Napsugár A Napsugár az ötödik

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 21-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 4 Magyar nemzetpolitika... 9 Kövér László köszöntőlevele

Részletesebben

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 22. SZ. 2008. NOVEMBER 14. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Részletesebben

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK

JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK XXV. év fo lyam 4. szám 2010. február 26. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 JELMEZBE BÚJTAK FIATALOK ÉS IDÕSEK KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

balközép Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Lendvai Ildikó: 2006 a kihívások éve volt

balközép Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Lendvai Ildikó: 2006 a kihívások éve volt balközép Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport 2007. január XIV. évolyam 1. szám www.mszp.hu Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Kongresszus: átalakulás előtt

Részletesebben

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám VÁROSI ÚJSÁG 2007. november 16. V. évfolyam 16. szám CMYK Tiltakozás a körmendi vasútállomáson Az önkormányzatok mûködtetnék a Körmend Zalalövõ vasútvonalat November 7-én reggel a vasútassztrájk idején

Részletesebben

Városházi Híradó. XXIII. évf. 5. szám 2015. március 11.

Városházi Híradó. XXIII. évf. 5. szám 2015. március 11. Segítség Kárpátaljának Kutyusok a bölcsődékben Negyedszázados Zöld Jövő Tisztelet a bátraknak! Az önkormányzat egymillió forint felajánlásával állt az élére egy gyűjtésnek a kárpátaljai gyerekek iskolai

Részletesebben

A VIZSGÁLAT METODIKÁJA

A VIZSGÁLAT METODIKÁJA A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT Műsorelemző Osztálya folyamatosan vizsgálja az elektronikus médiumok hírszolgáltatási tevékenységét. A kvantitatív tartalomelemzések alapkérdése, hogy mennyiben érvényesül

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható!

ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható! ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható! 2 SAVARIA FÓRUM December 1. csütörtök Modern labor az iskolában Az elmúlt öt év adatai alapján a hetedik helyen áll a szombathelyi

Részletesebben

Maradunk Csepelen. 16. oldal. 4. oldal 5. oldal. Elindult és máris sikeres a gyermektraumatológia. Sokaknak segített az új mentőautó

Maradunk Csepelen. 16. oldal. 4. oldal 5. oldal. Elindult és máris sikeres a gyermektraumatológia. Sokaknak segített az új mentőautó 2015. január 15. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA VI. évfolyam 1. szám Elindult és máris sikeres a gyermektraumatológia Maradunk Csepelen Cikkünk a 3. oldalon Cikkünk a 20-21. oldalon Ingyen használhatják

Részletesebben