SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS. Iktatószám: /2005. Helyszín: Városháza, Nagyterem. Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV. Dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS. Iktatószám: 336-12/2005. Helyszín: Városháza, Nagyterem. Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV. Dr."

Átírás

1 1 Iktatószám: /2005. Tárgy: november 24- Helyszín: Városháza, Nagyterem - Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS Dr. Ipkovich György Csermelyi András Feiszt György Abajkovics Péter Ágh Péter Böröcz Miklós Csinger Péter Csönge Márta Eck-Varga Zsuzsanna Fejes Tibor Gombás Endre Gyebrovszki János Dr. Gyimesi József Heigl István

2 2 KÉPVI ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS Horváth György Horváth Zsolt Magyar József Marton Zsolt Molnár Miklós Pavelkovits László Dr. Prugberger Emil Rettegi Attila Soós József Dr. Szabó Gábor Szücs Gábor Tóth Kálmán Vargha Károly Vigh Gábor Zielbauer György

3 3 MEGHÍVOTT NEVE ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS Dr. Hankó Faragó Miklós Sági József Horváthné Stukics Erzsébet Bebes István Dr. Tömböly Tamás Markó Péter Dr. Kaczmarski János Dr. Nagy Tibor Dr. Orbán Péter Hollósi Gábor Krizmanics Ferenc Dr. Hegedüsné Dr. Katona Rozália Dr. Szabó Sándor Dr. Stánitz Éva Mukicsné Kozár Mária Dr. Wenczl Miklós Skrapits László Forgács Zója Csendesné Kóbor Ildikó FIDESZ FKGP KDNP MDF

4 4 MIÉP MSZP MEGHÍVOTT NEVE ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS SZDSZ Farkas János Dr. Kunhegyi József Lakézi Gábor Heckenast Gusztáv Dr. Kovács Éva Dr. Bánhalmi- Erzsébet Stéger Gábor Dr. Szele Györgyi Vass Péter Zseli Imre Ávár János Dr. Asbóth Mária Börzsei Csaba Dr. Bognár Judit Gyarmati Norbert Hajnal Ágota Horváth Krisztina Husztiné Huszár Lívia Keringer Zsolt Kovács László

5 5 MEGHÍVOTT NEVE ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS Molnár Vilmosné Nagy Erzsébet Nagy Józsefné Krencsey Igor Kutnyánszky László Szabó Erika Szabó Ilona Szakács Eszter Horváth Antal Bolfán László Kovács Vince Dobány Lajos Füzessy Józsefné Horváth Olga Gerencsér Gyula Márkus István Németh Sándor Váradi Gábor Csala Péter MTI Közösségi Rádió MTV Körzeti Stúdiója Savaria Fórum

6 6 MEGHÍVOTT NEVE ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS Nyugat.hu Németh György Wagner András Dr. Andor Ferenc Wagner József Popovics Attila

7 7 Dr. Ipkovich György polgármester: munkatársait, a televízió el Sportcsarnokot. Úgy gondolja, hogy mindannyian hasznos tapasztalatokra és információkra tettek szert, úgy gondolja, ez rá is fért a testületre. Tehát köszönik az ett ütemtervet fognak az eredetihez képest ma végrehajtani. A tegnapi frakcióegyeztetésen az a - szabályozá ugyanis a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak nem volt módja a rendelet-tervezet megtárgyalni. Az Ügyrendi Bizottság azt a javaslatot hozta az 1.3./ napirendi pont, a Javaslat a falfir sokkal súlyosabb szankciókkal, mint a rendeletükben tervezett, így értelmetlen lenne ennek a külön rendeletben való szabályozása. Ezért ennek a levételét az Ügyrendi -díj módosítással kapcsolatos álláspontja ismertté válik. Bejelenti, hogy bár megkérték Kóka miniszter úr állásfoglalását e tekintetben, ez még mind a mai napig nem érkezett meg, így ennek a napirendi pontnak a tárgyalása törvényi akadályba ütközik, tehát ennek a levételét -e további javaslat, észrevétel, módosítási indítvány. Akkor egyáltalán nem kívánnak rendeletet alkotni a falfirkákkal kapcsolatban? Dr. Ipkovich György polgármester: ttság el asszony elmondja. Mert, ha napirendre került volna, elég súlyos hozzászólásai lettek volna. Nem tud azzal egyetérteni, hogy az Önkormányzat egyáltalán ne alkosson saját rendeletet ezzel kapcsolatban. Dr. Ipkovich György polgármester: Ha alkotnak, akkor arra kérik az Ügyrendi g hívja meg, és hogyha úgy döntenek, mégis Magyar József, a Környezetvédelmi Szakmai Bizottság elnöke: kapcsolatos napirend levételhez szeretne hozzászólni. A napirendi pontot nemcsak az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, hanem rajtuk kívül még három másik bizottság is (a Városfejlesztést, az Idegenforgalmi és a Környezetvédelmi Szakmai Bizottság). Ezen em érti, hogy

8 8 megalkotását, annak tükrében is, hogy más városokban is van ilyen helyi rendelet, például Eger Megyei Jogú Városban. Dr. Ipkovich György polgármester: Akceptálja. Szavazni fognak róla, a levétel az Ügyrendi Bizottság javaslata volt. Akkor külön szavazást fog elrendelni a falfirkák -díjjal kapc levételével egyetért, az nyomja meg a zöld gombot. javaslatot elfogadták. Levették ezt a két napirendi pontot. Akkor most külön szavaznak a falfirka rendelet tekintetében. Az Ügyrendi Bizottság azt javasolta, hogy ne tárgyalják. A Környezetvédelmi, a Városfejlesztési Bizottság azt javasolta, hogy tárgyalják. Aki a bizottság javaslata ellen szavaz, tehát a fenntartás mellett, az a piros gombot nyomja meg, aki a levétel mellett, az a zöldet. Tehát aki fenntartja, az a pirosat nyomja meg. végeredménye. fenntartják. Tudomásul veszik az Ügyrendi Bizottság javaslatát, de a többi bizottság napirendi pontot fogadja el, tehát kizárólag a két levétellel módosítottat, az a zöld t határozatot hozta: 454/2005. (XI. 24.) Kgy. sz. határozat NYILVÁNOS ÜLÉS a./ pol Dr. Ipkovich György polgármester b./ c./ Tájékoztató a törvényesség 1. Fejezet: önkormányzati rendeletek 1.1./ Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és módosítására Dr. Ipkovich György polgármester

9 9 1.2./ megalkotására Dr. Ipkovich György polgármester Dr. Kaczmarski Jáno 1.3./ Javaslat a menetrendszerinti helyi tömegközlekedés díjainak megállapításáról szóló többször módosított 3/1991. (II.14.) számú rendelet módosítására Dr. Ipkovich György polgármester 1.4./ Javas - szóló módosított 5/1997. (II.27.) sz. rendelet módosítására Dr. Ipkovich György polgármester 1.5./ 28/1996. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosítására Dr. Ipkovich György polgármester 1.6./ zámú önkormányzati rendelet módosítására Dr. Ipkovich György polgármester 1.7./ Javaslat a vállalkozások foglalkoztatás- megalkotására Dr. Ipkovich György polgármester 2.1./ Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város évi I-IX. havi gazdálkodásáról Dr. Ipkovich György polgármester 2.2./ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szombathely Városi Intézetének évi tájékoztatója Szombathely Város népegészségügyi 2.3./ A VASIVÍZ Rt december 2- a./ Javaslat a évi víz-és csatornaszolgáltatási díjakra b./ Javaslat a részvénytársaság alapító okiratának módosítására Dr. Ipkovich György polgármester Wagner József, a VASIVÍZ Rt. vezérigazgatója

10 / Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vas Megye megállapodásra : Dr. Ipkovich György polgármester Wagner An 2.5./ munkatervének jóváhagyására : Dr. Ipkovich György polgármester 2.6./ ngyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére és a társadalmi szervezetek részére ingyenes használat biztosítására : Dr. Ipkovich György polgármester Szücs Gábor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 2.7./a./ Javaslat a köztisz -követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására Dr. Ipkovich György polgármester 2.7./b./ - k meghatározásához Dr. Ipkovich György polgármester 2.7./c./ Javaslat a Közterület-felügyelet évi teljesítmény-követelményeinek Dr. Ipkovich György polgármester Horváth Antal, a Közterület- 2.8./ Javaslat új utca elnevezésére : Dr. Ipkovich György polgármester Horváth György, a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke Tóth Kálmán, az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság elnöke 2.9./ Javaslat a családsegítés regionális módszertani feladatainak megpályázására : Dr. Ipkovich György polgármester Gyebrovszki János, a Szociális Bizottság elnöke 2.10./ : Dr. Ipkovich György polgármester Gyebrovszki János, a Szociális Bizottság elnöke 2.11./ Javaslat a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar igazgatói álláshelyére szóló pályázat kiírására : Dr. Ipkovich György polgármester

11 11 Horváth György, a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 2.12./ Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési : Dr. Ipkovich György polgármester 2.13./ Javaslat az Ifjúság utca 11526/1. hrsz-ú közút 7 m 2 -rendezés céljából : Dr. Ipkovich György polgármester Szücs Gábor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 2.14./ Javaslat a szombathelyi 019/6 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére : Dr. Ipkovich György polgármester Szücs Gábor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a./ l és a Dr. Ipkovich György polgármester Dr. Ipkovich György polgármester: Rátérnek akkor a napirendi pontok megtárgyalására. orosz laktanyával kapcsolatos vitának Szombathely városa és az Apáczai Alapítvány miután az ügyészségi észrevétel azt tartalmazta, hogy a hatályos rendelkezésekkel ellentétes, miszerint az alapító egyben képviseli is az alapítvány kuratóriumát, ezért egyhan hogy a már meghozott döntések érvényesülése iránt tegyenek lépéseket. Mint tudják, 1996-ban kötött az Apáczai Alapítvány és Szombathely város Önkormányzata egy megállapodást, mely megállapodás keretében az ingatlan mintegy 2/3-ad része, területrészek visszakerültek volna a város tulajdonába, 1/3-ad rész, 4 épület tekintetében pedig maradt volna az Apáczai Alapítvány tulajdonában. Ez a megállapodás megköttetett, a szükséges döntéseket a yhangú döntésével hozzájárult ennek a megállapodásnak a rendezéséhez, és Szombathely város ban úgy döntött, hogy kötelezettségeket teljesítették is. Nevezetesen egy 10 millió forintos összeg bonyodalmaknál azonban ennek a megállapodásnak a teljesülése, telekkönyvi átvezetése elmaradt. Az okok boncolgatásába nem kíván belemenni. Amit most az

12 12 Elnök úrral aláírtak, tulajdonképpen ennek a megállapodásnak a technikai keresztülvitele volt. Tehát magyarul, úgy néz ki, hogy teljesül a 96-ban kötött ések tudják, hogy tulajdonképpen milyen megállapodás kötettett az alapítvány, illetve a beszámoló fe Polgármester úr nyilván nem véletlenül mondta el a megállapodás kapcsán, hiszen polgármester úr rendkívül jól tájékozott, nagyon jól a hivatalban. És mint tudják, nagyon hamar elért az információ polgármester úrhoz ezzel kapcsolatban. Az október 27- ombathely Megyei Jogú Város -tervezetet, amely tartalmazza, hogy az Önkormányzat az ingatlan teljes területének tulajdonát nyilvánosságra került megállapodás-, hogy egy részét kérje vissza. A sajtóban egy olyan tájékoztatást olvashattak, hogy 2/3-ad része kerül majd a város tulajdonába, míg 1/3-ad rész az Apáczai Alapítvány tulajdonában maradjon. Az égvilágon semmi ok nem volt arra megítélésük szerint, - tervezetet aláírjon. Arra meg aztán különösen semmi okot nem látnak, hogy ezt a úr vagy polgármester úr nem tudott volna még várni 2 napot azzal, hogy a sajtó arra, és szükséges is lett volna, hogy ezt tárgyalják. Ezen határozatban megállapították egyhangúlag, amennyiben az intézkedjen az ingatlan visszakövetelése iránti a per megindításáról. Semmi olyan val jár elöl, akkor mit lehet várni esetleg másoktól. De nyilván megvan ennek az oka, hiszen polgármester úr mostanában inkább a megyei napilapban levelezget a Fidesz-szel gy Szombathely polgármestere aláírásával, amiben a Fidesz Magyar Polgári forintot költött az elmúlt ciklusban luxusberuházásokra. Tisztelt polgármester úr! Azt, hogy az ízl hogy egy város polgármesterének levelet kell írnia a Fidesz-nek fizetett hirdetésben, arra kíváncsiak lennének, ha már ennyi pénzt költöttek egy fizetett hirdetésre a megyei napilapban, akkor ossza már meg Szombathely lakosságával, melyek azok a luxusberuházások, amelyeket polgármester úr kifogásol az elmúlt ciklusban. A Hiszen megítélésük szerint ez a levél enyhén szólva barátságtalan, de még egyszer

13 13 hangsúlyozza, összességében megítélni nem kívánják, a politikai ízlés témája ez. ítélni azt, hogy dr. Ipkovich Györgynek a várossal kellene-e foglalkozna, avagy a Fidesszel levelezni politikai hirdetésben. Dr. Ipkovich György polgármester. Megjegyezte, hogy névre szóló volt az a levél, Orbán Viktornak írta, és bízik benne, hogy válaszol is rá, de teljesen természetesen elfogadja a kifogásokat. Dr. Prugberger Emil, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Nem ehhez akart át forintért vették meg a 180 ha Abban a gondolja, hogy ezek nem luxusberuházások voltak, de a szót nem ezért kérte. Ezt csak azért mondta, amit jelzett is polgármester úrnak, hogy Szent Márton Napján ez a hirdetés, még akkor is, ha ez központi volt, ez nem volt szerencsés. November 10-én polgármester úr részt vett Sopron polgármesterének meghívására at- szóba. Majd november 17-én Nagykanizsán ülésezett a Nyugat-dunántúli Regionális kiegészítéssel, hogy Nyugat-Dunántúl fejlesztési tengely is kerüljön országos i a Vas Népe október 15-i számát, és szeretné szó szerint felolvasni polgármester úr választási ígéretét. Újra kell építenünk a régióközpont szerepünket, figyelve arra, hogy az s lehetünk. Szombathely hagyományosan alkalmas arra, hogy kereskedelmi, kulturális, oktatási, egészségügyi központ legyen. Intézményeinket olyan szintre kell fejleszteni, amely eleve regionális szerepet biztosít számunkra. Minél több regionális feladatot ellátó dekoncentrált állami szervet kell betelepíteni, ezért fontos, a városnak olyan vezetése legyen, amely a kormány támogatását élvezi. Végül vissza kell hoznunk a egyre go -án Vizy E. Szilveszter szintén a Vas Népe hasábjain mondta:: Az egyetem szerintem már rég megilletné Szombathelyt. Ezt Hankó Faragó államtitkár úrnak is mondja. Ezek után, ennek a birtokában bátorkodott január 29-én, amikor Markó elnök úr is itt volt, feltenni azt a már megjelent. Az EU-ban kialakult gyakorlattal összhangban akként módosítja a térségfejlesztés tervezését, hogy régió legyen és a területfejlesztés megvalósítása -dunántúli régió, -Moson- után bátorkodott feltenni azt a kérdést, mit tettek annak érdekében, hogy ez

14 14 -más Zalaegerszeg városa legyen a régióközpont. Más-más város töltené be a alakuljon ki. Érdekes módon örül, hogy így megfogalmazásra került szerepe, mert azonnal tudja, a másik 4 lesztésre. Miért van az, hogy 100 millió tervezett a villamosvasút- pciót Szombathely városnak nem lehet elfogadni. Szombathely város Eisenstadt, Oberwart, Graz és sorolhatná még központjában egy EU régió lehet. Egyet tud mondani - Deák Ferencet idézve - Igaz cs remény., átadni azért, mert egy kormányzati határozat így szól. Dr. Ipkovich György polgármester: köszöntötte a parlamenti gyakornokokat, akik Szombathelyen töltik éppen a 2 napos szakmai programjukat. Nagyon jóko láthatják, hogy egy Parlamentben folyó vitának, ami nevezetesen a fejlesztési pólusok körül folyik, milyen lecsapódása van az érintett városokban. Ezt most pontosan meg fogják látni. Jó munkát kívánt. Heigl Is folytatott megbeszélést polgármester úr. Röviden szeretné hallani, hogy ennek a megbeszélésnek milyen lényeges pontjai voltak. A november 2-i programban pedig a beszámoló említi, hogy polgármester úr kérdést intézett dr. Kóka János, Gazdasági és Közlekedési Miniszter úrhoz az ek a kérdésnek a tárgya. Dr. Ipkovich György polgármester: elnézést kért Markó Péter elnök úrtól, és Sági úrtól, valamint államtitkár úrtól is, hogy az ülésükön. Köszönti Megkísérel néhány szóban azért válaszolni az eddig feltett kérdésekre. A politikai hirdetéssel kapcsolatban sajnálatát fejezte ki, nem volt szándékában, hogy levelet, kérdéseket tettek fel benne. Gondolja, elnök úr majd válaszolni fog rá. Ha elmondott. Jelenleg, amit az Apáczai Alapítvány és a város által megkötött korábbi megállapodás technikai véghezvitele. Korábban kötöttek egy megállapodást, hogy az

15 15 tulajdonjog átruházása. Ez történt most meg, teljesen természetesen fenntartva azt a célt, és nem tettek le róla, hogy a teljes területet megszerezzék, de ez egy tárgyalási folyamat részeként lehet pólusok tekintetében folyik egy ors Ebben még nem született döntés. Ebben Szombathely képviselt egy álláspontot, amelyet a Nagykanizsán megtartott Regionális Fejlesztési Tanács ülésén a Vas támogatását azonban nem. Abban egyetértettek, hogy maga a régió földrajzi lvánvaló csallóközi területek felé olyan kisugárzást gyakorol, olyan funkciókat tölt be, amelyet -burgenlandi v el sem érhetik ezt a fajta térséget a jelenlegi eléggé elhanyagolt közlekedési infrastruktúrájuk okán. Nyilvánvaló, nem tettek le arról a célról, hogy ezeket a realitásokat figyelembe véve olyan megoldás szülessen, amely a fejlesztés és a gondolja, államtitkár úr ezzel kapcsolatban kíván még hozzászólni a vitához. A másik dolog, ez nem érinti a közigazgatási átszervezés kérdését. Tehát nem dés, ez a fejlesztés viszont kapcsolatos vitát is. Ajánlja azt a megállapodást végigolvasni, amit elfogadott a elfogadható. Nevezetesen, ott azért a feladatmegosztás elég markánsan megfogalmazásra került. Az egy másik dolog, hogy ennek a parlamenti vitának a meg, milyen garanciákat ebben a térségben érintve, hanem a többi város is. Sajátos helyzete van Nyugat- Dunántúlnak, részben a földrajzi elhelyezkedése miatt, részben abból az okból is, hogy ez az egyedüli olyan régió, ahol 5 m Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg és Nagykanizsa. Nyilvánvaló, csak olyan döntés fejlesztését. Ezen dolgoznak, hogy ezt megtalálják, és Szombathely ne maradjon ki még nem zárult le. figyelmet. Kiss Péter kancelláriaminiszter úr nem olyan régen bejelentést tett az észak- - egészen pontosan úgy nézne ki, hogy szakaszolva kerülne sor a négysávosításra és -Vát tá - Hegyfalu, illetve Répcelak-Pósfa-Hegyfalu térségében kerülne sor az ig elhúzódó programot jelentene, és részben a megnövekedett kamionforgalom indokolná ennek az útvonalnak a négysávosítását.

16 16 elvégezni. A nyomvonal biztosításra, az ezzel kapcsolatos területek megszerzésére, te polgármestereit, hogy pontosan a tervezett nyomvonalak tekintetében azokat az munkálatokat már most kezdjék meg, ne akkor kerüljenek elvégzésre, útépítéshez szükséges területbiztosítás, tervezés, hatósági engedélyek, területrendezési tervek módosítása már most me ez a megbeszélés, és úgy gondolja, eredményes is volt, mert valamennyi polgármester érdekelt abban, hogy ne a faluján menjen át az az kamion naponta, hanem a falut elkerülve, új nyomvonalú négysávos úton. Ezt tudná válaszolni. Kóka miniszter úrnak az észak-déli közlekedés okán tett fel kérdést, a Szombathely-Szentgotthárdi vasút villamosításával kapcsolatban. Köztudott, hogy városuk f - és a Sopron-Szombathely vonal villamosítása megtörtént, igaz úgy, hogy a MÁV tulajdonképpen majdhogynem mindegy, melyik vasúti cég hajtja végre a leghamarabb megtörténjen. Ennek érdekében tett fel egy kérdést Kóka miniszter úrhoz, illetve államtitkár urakhoz, és azt a választ kapta, hogy felvették a GYESEV- Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a Bécs-Sopron-Szombathely-Körmend- Szentgotthárd- tervezi. Tehá a dolgot, és bízik benne, hogy azok az apró tárgyalások, amik a technikai megoldásokhoz szükségesek, eredményre vezetnek, és mihamarabb egy villamosított vasútvonal visz majd Bécs és Graz között rajtuk keresztül. Ezt tudná mondani. Tóth Kálmán, az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság elnöke: Polgármester úr október 27- -ON Észak-dunántúli csapások ezen a megbeszélésen. Az ezzel kapcsolatos kérése a város lakóit létrehoztak egy- hibabejelentéseket meg lehet tenni. Az E-ON úgy, mint a közvilágítás szolgáltatója úgy tudja olyan a város sok részén - a Derkovits városrészen különösen - -egy

17 17 ebben a dologban érdemben lépni nem tudtak, és jelenleg is ez a helyzet sajnos sok helyen fennáll. A kérése arra vonatkozik, ha ez ennek a megbeszélésnek egyébként szóba, mert ez egy olyan súlyú kérdés, amely a város lakóit nagymértékben érinti. Természetesen ez érdekes lehet egy ÉGÁZ, és akármilyen olyan szolgáltató kihez kell fordulni. Hogyha a parkokkal valami probléma van, akkor helyi cég van, tudják, kihez kell fordulni. Ez a nagy multiknál sajnos nem így van. Ezzel dol akra vonatkozóan. Ebben fejlesztési célok voltak úgy, mint az jelen pillanatban nem tudható, hogy melyik sz yik nem igaz. Vagy az nem igaz, hogy támogatják az idegenforgalom fejlesztését ebben a városban, vagy bízik benne, - természetesen haza könnyebben tudnak beszélni, az övéiket -, hogy ne tegyenek ilyet. De arra kért minden - - olyan helyekre tegyék, ahol legálisak. hogy ez csak egy halasztás, és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság állásfoglalását szervezett Szent Márton emlékére, és ennek hagyományosan az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság elnö ebben a ragasztásos ügyben. Ti irogattátok a nevemben. Tóth Kálmán, az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság elnöke: Elnézést kért Dr. Ipkovich György polgármester: Kérte, hogy tartsák be a parlamentáris szabályokat. Jelenleg elnök úrnál van a szó, utána mindenki meg fogja kapni. Fejezze be elnök úr,

18 18 Tóth Kálmán, az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság elnöke: Tehát bízik benne, hogy konzekvenciákat le kellene vonni. sértette sokuk jogos önérzetét, és a városlakókét is. Az ominózus Szent Márton napi fizetett politikai hirdetésre, amit a polgármester úr jegyzett. Ebben a politikai hirdetésben, ami ünneprontó is volt, mert nehéz szívvel ment ezután az ember a jakat adott át. Ebben több olyan dolog szerepel, amely igazságtalan és valótlan, már kérdés szintjén is. Polgármester úr, úgy látja, hogy egy óriási politikai szereptévesztésben van. -ben mit ígért, abból mit teljesített, hiszen a polgármestersége finisébe érkezett. Most már 500 családot fognak otthonhoz juttatni. Nem pedig azt a kérdést feltenni Orbán Viktornak és a Fidesznek, hogy 480 családnak nem biztosítottak lakást. Polgármester úr, nem arról kellene beszámolnia, hogy miért nem tudott megépíteni eddig 300 bérlakást, miért nem tudott 500 családnak otthont juttatni? A másik, úgy látják, azzal, hogy po inkább bizonyos fokig még gyengült is a tekintetben, hogy polgármester úr elkezdett pártkatonaként viselkedni polgár nyilvánvaló, fizetett MSZP-s politikai hirdetés, országszerte az MSZP-s polgármesterek teljesítették, hogy provokálják Orbán Viktort és a Fideszt, ahelyett, jesíteni a választópolgároknak tett hiszen sok mindent nem teljesítettek abból, amit ígértek itt Szombathelyen. Igaz, hogy Gyurcsány Ferenc már csak egy második miniszt személy szerint ezeket az ígéreteket, így aztán párton belül ezt le is lehet rendezni, hiszen nagyon sok ígéret elhangzott itt Medgyessy Péter szájából is, de Gyurcsány -építés kapcsán. polgármester urat egyébiránt arra, hogy lobbizzon még további milliárdokért, hiszen a után, mint például a Sportcsarnok egyre elhúzódó felépítése. Csak 2 és fél milliárd ott van a hitelállományukból. Tehát megkérné polgármester urat, írjon levelet Gyurcsány Ferencnek, írjon levelet az MSZP-nek, lépjen fel a Parlamentben Hankó lobbizzon a város érdekében polgármester úr. Még egy dolgot szeretne elmondani. Megtörtént 2002-ben a Polgármesteri Hivatal átadása-átvétele, annak volt egy költségvetés fejezete. A költségvetésnek pedig volt egy olyan fejezete, hogy hova -vagyonból származó 2 kérdést a polgármester úrnak. Milyen luxus beruházásokat emleget itt ebben a fizetett politikai hirdetésben? Néhány dolgot már felsoroltak, de nem mindent. lió Ft-ot. A kórház támogatására - ami azóta nem került folyósításra az idén - a Sportligetre,

19 19 fe urat, hogy próbáljon valóban Szombathely város polgármestereként fellépni a város érdekeiben, ne pedig pártkatonaként Orbán Viktort és a Fideszt provokálni. Dr. Ipkovich György polgármester: foglalkozik. Valóban, elismeri, nem volt szerencsés a megj m kíván itt a részletekbe többpárti parlamenti demokrácia lényege, hogy mindenki elmondhatja a saját véleményét, és nem feltétlenül kell egybeesnie a másikéval. Teljesen természetesen ezen a fórumon is el lehet mondani, azért ülnek itt, és azért közvetíti a TV, hogy mindenkinek a véleménye eljusson oda, ahova szánja. A konkrét kérdés: az E-ONn - beruházásokat kértek, amit teljesítettek is, így a víz- Szerették volna elérni az E-ON- hajlanak rá. Az elektromos burkolat- -cserével együtt megtörténik, illetve próbáltak, mint Egy olyan 20-30%-os engedményt talán elérhet -cserénél. Ezt fontosnak tartja, mert minden egyes fillért meg kell fogniuk a belvárosi rekonstrukciónál. Szeretnék, hogyha minden cég akceptálná ezt a városi törekvést, és hozzájárulna ezzel a dologhoz. Plakátragasztás. Rendeleteik pontosan megszabják, hogy a városban hirdetményeket, plakátokat hogy és miképpen lehet elhelyezni. Aki ezt megsérti, szabálysértést követ el. Arra kérik az illetékes szerveket, hogy függetlenül attól, milyen politikai, egyéb indíttatásból kerülnek ezek a plakátok meg kell tenni az engedély nélküli plakátragasztás körül. Hát azt, hogy bizonyos olyan funkcióba részt vesznek a politikában, hát azt meg végig kell gondolniuk közösen, hogy hogyan kezeljék ezt a kérdést. Nem igazán van olyan eszköz a kezében, amivel bármiféle z urakat ilyenfajta tevékenységük miatt. Nem idetartozónak tartja ezt a diákkal kapcsolatos dolgot. Kénytelen visszatérni még erre az újsághirdetésre vagy politikai hirdetésre. Sok szempontból nagyon bántó, nem feltétlenül politikusokra

20 20 szavazó emberek is, mégpedig azért, mert valahol ez a hirdetés a polgármester úr háromévi tevékenységét, vagy legalábbis annak látszatát dönti le. Ez a hirdetés belevisz egy politikai sárdobálásba, egy mocsár mélyére, és polgármester úr ezt jegyzi, aláírja. Teljesen mindegy, hogy ez központi hirdetés, központi utasításra t, mint egy - beleértve nyilván magukat is - egymást sározta, és akkor a végén polgármester úr feláll, békebíróként rendet csinál, és elmondja, hogy minden oké, minden rendben van, uralja a helyzetet. Ezzel a politikai hirdetéssel ez nem igaz. Polgármester leült oldalra, és Szombathely város érdekeit képviselje, hiszen egy polgármesternek azt gondolja képviselni. Egy pártutasítás végrehajtása ennek a hirdetésnek az aláírása, és ez a hit luxusberuházásoknál, hiszen például nagy ünnepségek közepette Kiss Péter adta át andvárnál minden egyes új játékot nagy sajtójelenlét és nem érezték azt, hogy az elmúlt ciklusban bármilyen luxusberuházás született volna, jó lenne megnevezni, hogy tudják, A másik, ami ehhez kapcsolódik, és pont itt van az átmenet az egész régiós ügyhöz. -n, nnek a Nyugat.hu-n leírt olvasói n, sem a jelenében, sem gazdaságában, sem kultúrájában soha semmi köze nem volt aminek az lenne a lényege, hogy ezen a fejlesztési póluson keresztül egy régiót húzna maga után, - agglomeráció szélén helyezkedik el, soha semmi köze nem lesz Szombathelyhez. ból a probléma nem az, Szombathely mindig is egy kisebb régiónak a központi része volt, ahova gyakorolni Szombathely gazdasági életére. Ha viszont elmennek a kormányzati tud élni, ami tulajdonképpen csökkenti a város szellemi erejét, csökkenti a városba ni a gyermekeiknek, hogy gyerekek tanuljatok, és utána keressetek magatoknak máshol állást, ide ne gyertek vissza, ez

21 21 egy alvó, bérmunkás város szintjére fog visszadegradálódni. Még egy jó példát tud mondani erre. Ez az egyetlen olyan régió, amit kijelöltek az országban, ahol van két -Moson- Sopron megyével, nincs még egy ilyen régió az országban, ahol a megyék ne lennének egymással határosak, a földrajzi fekvés már csak egy másodlagos dolog. -dunántúli régió megyei jogú városainak polgármesterei. A szombathely - arra, hogy olyan programokat dol szempontból Szombathelyre. Tehát ha ezt így elfogadták, ez sokat nem ér. Ebben szélésen. Írja az újság: Ezzel szemben Ipkovich György Szombathely polgármestere azóta többször is kifejtette, véleménye nem változott, tiltakozik egyetlen fejlesztési pólus kijelölése ellen, csak -utóbb el kell dönteni, mit is akar Szombathely, és ki képviseli a várost. El kell dönteni azt is, hogy Hét. Nem tudja, hogy ez igaz-e vagy nem, de ha nem igaz, akkor sajtóhelyreigazítást kell kérni. Ha meg igaz, akkor meg várják a polgármester úr válaszát. Dr. Ipkovich György polgármester: Válaszolna is. Tulajdonképpen elég sok polémia született e hálószerkezetnek, ami itt található. A többi meg úgy alakult ki, hogy ez É-D-ig húzódó -D-i annak az É-D-i gazdasági közlekedési tengelynek a kiépítése érdekében, amely az EU csatlakozás után magától nyílt meg, ezt a gazdaság alakította ki. Az utakon a kamionok nem csak azt jelzik, hogy megnövekedett a gazdasági forgalom, hogy Ausztriában megnövekedett a környezet terhelési díjszabás, hanem azt is, hogy Litvániából Észtországon keresztül, Lengyelországon át, Cseh és Szlovákia érdekelt Megnövekedtek a forgalmak. Ez nem csak azt jelenti, hogy közlekedési problémát kell kezelni. Azt is, hogy ennek a gazdasági nyüzsgésnek a hatására fejlesztésekkel. Ha Szlovákiában egyre-másra n ha a KIA, a Peugeot, a VW a fejük felett gyáróriásokat hoz létre, ahova úgy viszi az akkor, ha egy kicsit az infrastruktúrára ráfigyelnek, bizony itt a beszállítói, logisztikai

22 22 gazdasági folyamatok alá is támasztanak. Ha ez túl bonyolult egy újságíró számára, adni Szombathelynek, és Sopronnak. Sopronnak mondjuk az É-burgenlandi, Szombathelynek a D-burgenlandi és a közép- eket, miképpen Nagykanizsának és Zalaegerszegnek a horvát, illetve a szlovén térség felé megosztásra, hogy a centrumok kerültek el az országtól, itt a perifériák kerültek el, és Sopronhoz is, Zalaegerszeghez és Nagykanizsához is. Ezt az országos fejlesztési politika vagy figyelembe veszi, vagy nem. Azon vannak, hogy vegye figyelembe, és azért ülnek ott a Parlamentben, hogy megtegyék azokat a módosító indítványokat, szerencséjük van, ha nem, akkor nem, de ez nem azt jelenti, hogy abba hagyják az ezzel kapcsolatos politikai törekvéseik megfogalmazását. Ennél jobban nem tudja elmondani az álláspontját. Aki nem akarja megérteni, az nem érti meg, aki meg megállapodást. Szombathely dolgozik velük együtt idegenforgalmi, közúti, vasúti fejlesztési kérdésekben senki más, és ezt a szerepet el nem tudják venni, miképpen Csallóköz felé, ha megfeszülnek sem tudnak semmiféle olyan funkciót gyakorolni, lvárásokat, amiket be kell, hogy jelentsenek a törvényhozás felé. Nyilván ezt a dolgot úgy értelmezni, hogy egy fejlesztési pólus megjelölésével a többi nagyvárost kizárják a tudná nem lezárni, mert úgyis lesz még kérdés de ezt tudja elmondani minden álláspontot tükrözi az a határozat is, amit elfogadtak, meg tulajdonképpen nem igazán mond ellent az a nagykanizsai határozat sem, amit ott fogadtak el, mert ott is kudarc Szombathely városának, amit eddig polgármester úr elért. Önmaga igazolja azzal, hogy a pólus egyedül meg van jelölve, polgármester úr sem támogatta. Akkor ne azt mondják, hogy egyébként majd utak jönnek meg ez lesz, meg az lesz, mondják azt, amit elért polgármester úr, az egy óriási kudarc. Ez az eredmény, igaz ezzel az eredménnyel polgármester úr sem elégedett. Ebben meg is tudnak egyezni. A póluskijelölés többször elhangzik, nem jelent a régióban régióközponti kijelölést. Így Kormány. Örül, hogy ül itt kormánytag. Nyilván részese ennek a döntésnek és tud is Azon már csak csodálkozik, hogy nagy

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2013. évi tevékenységéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 30-án 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 30-án 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 30-án 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. augusztus 31.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor, Dr. Balatoni Gyöngyi al, Dr. Péter Mihály al, Antal Istvánné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 2/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék gyűjtésével,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. január 13-án 10,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. január 13-án 10,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 1 / 2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 13-án 10,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-18/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 26-án

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.) Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 9.-én 11 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2014. február 12-én, szerdán, 10 óra 10 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. február 13-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében az Újtikos Községi Önkormányzat r e n d k í v ü l i -testületi ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26.

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jegyzőkönyv készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18. napján tartott üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Farkas Ildikó elnök,

Részletesebben

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről.

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572/2011. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I. Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK

A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I. Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. április 27-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 84-2/2012. Tartalom:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 36/2010.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyszám: 11/2-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Faluház Öcs Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. január 30-án, 15.00 órakor megtartott Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. január 30-án, 15.00 órakor megtartott Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 30-án, 15.00 órakor megtartott Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi nyílt üléséről. Helyszín: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-3897/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. január 21-én 09.00 órai kezdettel, a i Hivatal Konferencia termében

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. főosztályvezető. Illésné Majláti Eleonóra

JEGYZŐKÖNYV. főosztályvezető. Illésné Majláti Eleonóra JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága 2008. április 16-án (szerdán) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Szervezési Főosztályán

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 11/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről Határozatok száma: 67-68. TARTALOMJEGYZÉK 67/2014.(XII.18.)

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben