SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS. Iktatószám: /2005. Helyszín: Városháza, Nagyterem. Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV. Dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS. Iktatószám: 336-12/2005. Helyszín: Városháza, Nagyterem. Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV. Dr."

Átírás

1 1 Iktatószám: /2005. Tárgy: november 24- Helyszín: Városháza, Nagyterem - Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS Dr. Ipkovich György Csermelyi András Feiszt György Abajkovics Péter Ágh Péter Böröcz Miklós Csinger Péter Csönge Márta Eck-Varga Zsuzsanna Fejes Tibor Gombás Endre Gyebrovszki János Dr. Gyimesi József Heigl István

2 2 KÉPVI ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS Horváth György Horváth Zsolt Magyar József Marton Zsolt Molnár Miklós Pavelkovits László Dr. Prugberger Emil Rettegi Attila Soós József Dr. Szabó Gábor Szücs Gábor Tóth Kálmán Vargha Károly Vigh Gábor Zielbauer György

3 3 MEGHÍVOTT NEVE ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS Dr. Hankó Faragó Miklós Sági József Horváthné Stukics Erzsébet Bebes István Dr. Tömböly Tamás Markó Péter Dr. Kaczmarski János Dr. Nagy Tibor Dr. Orbán Péter Hollósi Gábor Krizmanics Ferenc Dr. Hegedüsné Dr. Katona Rozália Dr. Szabó Sándor Dr. Stánitz Éva Mukicsné Kozár Mária Dr. Wenczl Miklós Skrapits László Forgács Zója Csendesné Kóbor Ildikó FIDESZ FKGP KDNP MDF

4 4 MIÉP MSZP MEGHÍVOTT NEVE ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS SZDSZ Farkas János Dr. Kunhegyi József Lakézi Gábor Heckenast Gusztáv Dr. Kovács Éva Dr. Bánhalmi- Erzsébet Stéger Gábor Dr. Szele Györgyi Vass Péter Zseli Imre Ávár János Dr. Asbóth Mária Börzsei Csaba Dr. Bognár Judit Gyarmati Norbert Hajnal Ágota Horváth Krisztina Husztiné Huszár Lívia Keringer Zsolt Kovács László

5 5 MEGHÍVOTT NEVE ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS Molnár Vilmosné Nagy Erzsébet Nagy Józsefné Krencsey Igor Kutnyánszky László Szabó Erika Szabó Ilona Szakács Eszter Horváth Antal Bolfán László Kovács Vince Dobány Lajos Füzessy Józsefné Horváth Olga Gerencsér Gyula Márkus István Németh Sándor Váradi Gábor Csala Péter MTI Közösségi Rádió MTV Körzeti Stúdiója Savaria Fórum

6 6 MEGHÍVOTT NEVE ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS Nyugat.hu Németh György Wagner András Dr. Andor Ferenc Wagner József Popovics Attila

7 7 Dr. Ipkovich György polgármester: munkatársait, a televízió el Sportcsarnokot. Úgy gondolja, hogy mindannyian hasznos tapasztalatokra és információkra tettek szert, úgy gondolja, ez rá is fért a testületre. Tehát köszönik az ett ütemtervet fognak az eredetihez képest ma végrehajtani. A tegnapi frakcióegyeztetésen az a - szabályozá ugyanis a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak nem volt módja a rendelet-tervezet megtárgyalni. Az Ügyrendi Bizottság azt a javaslatot hozta az 1.3./ napirendi pont, a Javaslat a falfir sokkal súlyosabb szankciókkal, mint a rendeletükben tervezett, így értelmetlen lenne ennek a külön rendeletben való szabályozása. Ezért ennek a levételét az Ügyrendi -díj módosítással kapcsolatos álláspontja ismertté válik. Bejelenti, hogy bár megkérték Kóka miniszter úr állásfoglalását e tekintetben, ez még mind a mai napig nem érkezett meg, így ennek a napirendi pontnak a tárgyalása törvényi akadályba ütközik, tehát ennek a levételét -e további javaslat, észrevétel, módosítási indítvány. Akkor egyáltalán nem kívánnak rendeletet alkotni a falfirkákkal kapcsolatban? Dr. Ipkovich György polgármester: ttság el asszony elmondja. Mert, ha napirendre került volna, elég súlyos hozzászólásai lettek volna. Nem tud azzal egyetérteni, hogy az Önkormányzat egyáltalán ne alkosson saját rendeletet ezzel kapcsolatban. Dr. Ipkovich György polgármester: Ha alkotnak, akkor arra kérik az Ügyrendi g hívja meg, és hogyha úgy döntenek, mégis Magyar József, a Környezetvédelmi Szakmai Bizottság elnöke: kapcsolatos napirend levételhez szeretne hozzászólni. A napirendi pontot nemcsak az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, hanem rajtuk kívül még három másik bizottság is (a Városfejlesztést, az Idegenforgalmi és a Környezetvédelmi Szakmai Bizottság). Ezen em érti, hogy

8 8 megalkotását, annak tükrében is, hogy más városokban is van ilyen helyi rendelet, például Eger Megyei Jogú Városban. Dr. Ipkovich György polgármester: Akceptálja. Szavazni fognak róla, a levétel az Ügyrendi Bizottság javaslata volt. Akkor külön szavazást fog elrendelni a falfirkák -díjjal kapc levételével egyetért, az nyomja meg a zöld gombot. javaslatot elfogadták. Levették ezt a két napirendi pontot. Akkor most külön szavaznak a falfirka rendelet tekintetében. Az Ügyrendi Bizottság azt javasolta, hogy ne tárgyalják. A Környezetvédelmi, a Városfejlesztési Bizottság azt javasolta, hogy tárgyalják. Aki a bizottság javaslata ellen szavaz, tehát a fenntartás mellett, az a piros gombot nyomja meg, aki a levétel mellett, az a zöldet. Tehát aki fenntartja, az a pirosat nyomja meg. végeredménye. fenntartják. Tudomásul veszik az Ügyrendi Bizottság javaslatát, de a többi bizottság napirendi pontot fogadja el, tehát kizárólag a két levétellel módosítottat, az a zöld t határozatot hozta: 454/2005. (XI. 24.) Kgy. sz. határozat NYILVÁNOS ÜLÉS a./ pol Dr. Ipkovich György polgármester b./ c./ Tájékoztató a törvényesség 1. Fejezet: önkormányzati rendeletek 1.1./ Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és módosítására Dr. Ipkovich György polgármester

9 9 1.2./ megalkotására Dr. Ipkovich György polgármester Dr. Kaczmarski Jáno 1.3./ Javaslat a menetrendszerinti helyi tömegközlekedés díjainak megállapításáról szóló többször módosított 3/1991. (II.14.) számú rendelet módosítására Dr. Ipkovich György polgármester 1.4./ Javas - szóló módosított 5/1997. (II.27.) sz. rendelet módosítására Dr. Ipkovich György polgármester 1.5./ 28/1996. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosítására Dr. Ipkovich György polgármester 1.6./ zámú önkormányzati rendelet módosítására Dr. Ipkovich György polgármester 1.7./ Javaslat a vállalkozások foglalkoztatás- megalkotására Dr. Ipkovich György polgármester 2.1./ Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város évi I-IX. havi gazdálkodásáról Dr. Ipkovich György polgármester 2.2./ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szombathely Városi Intézetének évi tájékoztatója Szombathely Város népegészségügyi 2.3./ A VASIVÍZ Rt december 2- a./ Javaslat a évi víz-és csatornaszolgáltatási díjakra b./ Javaslat a részvénytársaság alapító okiratának módosítására Dr. Ipkovich György polgármester Wagner József, a VASIVÍZ Rt. vezérigazgatója

10 / Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vas Megye megállapodásra : Dr. Ipkovich György polgármester Wagner An 2.5./ munkatervének jóváhagyására : Dr. Ipkovich György polgármester 2.6./ ngyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére és a társadalmi szervezetek részére ingyenes használat biztosítására : Dr. Ipkovich György polgármester Szücs Gábor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 2.7./a./ Javaslat a köztisz -követelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására Dr. Ipkovich György polgármester 2.7./b./ - k meghatározásához Dr. Ipkovich György polgármester 2.7./c./ Javaslat a Közterület-felügyelet évi teljesítmény-követelményeinek Dr. Ipkovich György polgármester Horváth Antal, a Közterület- 2.8./ Javaslat új utca elnevezésére : Dr. Ipkovich György polgármester Horváth György, a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke Tóth Kálmán, az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság elnöke 2.9./ Javaslat a családsegítés regionális módszertani feladatainak megpályázására : Dr. Ipkovich György polgármester Gyebrovszki János, a Szociális Bizottság elnöke 2.10./ : Dr. Ipkovich György polgármester Gyebrovszki János, a Szociális Bizottság elnöke 2.11./ Javaslat a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar igazgatói álláshelyére szóló pályázat kiírására : Dr. Ipkovich György polgármester

11 11 Horváth György, a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 2.12./ Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési : Dr. Ipkovich György polgármester 2.13./ Javaslat az Ifjúság utca 11526/1. hrsz-ú közút 7 m 2 -rendezés céljából : Dr. Ipkovich György polgármester Szücs Gábor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 2.14./ Javaslat a szombathelyi 019/6 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére : Dr. Ipkovich György polgármester Szücs Gábor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a./ l és a Dr. Ipkovich György polgármester Dr. Ipkovich György polgármester: Rátérnek akkor a napirendi pontok megtárgyalására. orosz laktanyával kapcsolatos vitának Szombathely városa és az Apáczai Alapítvány miután az ügyészségi észrevétel azt tartalmazta, hogy a hatályos rendelkezésekkel ellentétes, miszerint az alapító egyben képviseli is az alapítvány kuratóriumát, ezért egyhan hogy a már meghozott döntések érvényesülése iránt tegyenek lépéseket. Mint tudják, 1996-ban kötött az Apáczai Alapítvány és Szombathely város Önkormányzata egy megállapodást, mely megállapodás keretében az ingatlan mintegy 2/3-ad része, területrészek visszakerültek volna a város tulajdonába, 1/3-ad rész, 4 épület tekintetében pedig maradt volna az Apáczai Alapítvány tulajdonában. Ez a megállapodás megköttetett, a szükséges döntéseket a yhangú döntésével hozzájárult ennek a megállapodásnak a rendezéséhez, és Szombathely város ban úgy döntött, hogy kötelezettségeket teljesítették is. Nevezetesen egy 10 millió forintos összeg bonyodalmaknál azonban ennek a megállapodásnak a teljesülése, telekkönyvi átvezetése elmaradt. Az okok boncolgatásába nem kíván belemenni. Amit most az

12 12 Elnök úrral aláírtak, tulajdonképpen ennek a megállapodásnak a technikai keresztülvitele volt. Tehát magyarul, úgy néz ki, hogy teljesül a 96-ban kötött ések tudják, hogy tulajdonképpen milyen megállapodás kötettett az alapítvány, illetve a beszámoló fe Polgármester úr nyilván nem véletlenül mondta el a megállapodás kapcsán, hiszen polgármester úr rendkívül jól tájékozott, nagyon jól a hivatalban. És mint tudják, nagyon hamar elért az információ polgármester úrhoz ezzel kapcsolatban. Az október 27- ombathely Megyei Jogú Város -tervezetet, amely tartalmazza, hogy az Önkormányzat az ingatlan teljes területének tulajdonát nyilvánosságra került megállapodás-, hogy egy részét kérje vissza. A sajtóban egy olyan tájékoztatást olvashattak, hogy 2/3-ad része kerül majd a város tulajdonába, míg 1/3-ad rész az Apáczai Alapítvány tulajdonában maradjon. Az égvilágon semmi ok nem volt arra megítélésük szerint, - tervezetet aláírjon. Arra meg aztán különösen semmi okot nem látnak, hogy ezt a úr vagy polgármester úr nem tudott volna még várni 2 napot azzal, hogy a sajtó arra, és szükséges is lett volna, hogy ezt tárgyalják. Ezen határozatban megállapították egyhangúlag, amennyiben az intézkedjen az ingatlan visszakövetelése iránti a per megindításáról. Semmi olyan val jár elöl, akkor mit lehet várni esetleg másoktól. De nyilván megvan ennek az oka, hiszen polgármester úr mostanában inkább a megyei napilapban levelezget a Fidesz-szel gy Szombathely polgármestere aláírásával, amiben a Fidesz Magyar Polgári forintot költött az elmúlt ciklusban luxusberuházásokra. Tisztelt polgármester úr! Azt, hogy az ízl hogy egy város polgármesterének levelet kell írnia a Fidesz-nek fizetett hirdetésben, arra kíváncsiak lennének, ha már ennyi pénzt költöttek egy fizetett hirdetésre a megyei napilapban, akkor ossza már meg Szombathely lakosságával, melyek azok a luxusberuházások, amelyeket polgármester úr kifogásol az elmúlt ciklusban. A Hiszen megítélésük szerint ez a levél enyhén szólva barátságtalan, de még egyszer

13 13 hangsúlyozza, összességében megítélni nem kívánják, a politikai ízlés témája ez. ítélni azt, hogy dr. Ipkovich Györgynek a várossal kellene-e foglalkozna, avagy a Fidesszel levelezni politikai hirdetésben. Dr. Ipkovich György polgármester. Megjegyezte, hogy névre szóló volt az a levél, Orbán Viktornak írta, és bízik benne, hogy válaszol is rá, de teljesen természetesen elfogadja a kifogásokat. Dr. Prugberger Emil, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Nem ehhez akart át forintért vették meg a 180 ha Abban a gondolja, hogy ezek nem luxusberuházások voltak, de a szót nem ezért kérte. Ezt csak azért mondta, amit jelzett is polgármester úrnak, hogy Szent Márton Napján ez a hirdetés, még akkor is, ha ez központi volt, ez nem volt szerencsés. November 10-én polgármester úr részt vett Sopron polgármesterének meghívására at- szóba. Majd november 17-én Nagykanizsán ülésezett a Nyugat-dunántúli Regionális kiegészítéssel, hogy Nyugat-Dunántúl fejlesztési tengely is kerüljön országos i a Vas Népe október 15-i számát, és szeretné szó szerint felolvasni polgármester úr választási ígéretét. Újra kell építenünk a régióközpont szerepünket, figyelve arra, hogy az s lehetünk. Szombathely hagyományosan alkalmas arra, hogy kereskedelmi, kulturális, oktatási, egészségügyi központ legyen. Intézményeinket olyan szintre kell fejleszteni, amely eleve regionális szerepet biztosít számunkra. Minél több regionális feladatot ellátó dekoncentrált állami szervet kell betelepíteni, ezért fontos, a városnak olyan vezetése legyen, amely a kormány támogatását élvezi. Végül vissza kell hoznunk a egyre go -án Vizy E. Szilveszter szintén a Vas Népe hasábjain mondta:: Az egyetem szerintem már rég megilletné Szombathelyt. Ezt Hankó Faragó államtitkár úrnak is mondja. Ezek után, ennek a birtokában bátorkodott január 29-én, amikor Markó elnök úr is itt volt, feltenni azt a már megjelent. Az EU-ban kialakult gyakorlattal összhangban akként módosítja a térségfejlesztés tervezését, hogy régió legyen és a területfejlesztés megvalósítása -dunántúli régió, -Moson- után bátorkodott feltenni azt a kérdést, mit tettek annak érdekében, hogy ez

14 14 -más Zalaegerszeg városa legyen a régióközpont. Más-más város töltené be a alakuljon ki. Érdekes módon örül, hogy így megfogalmazásra került szerepe, mert azonnal tudja, a másik 4 lesztésre. Miért van az, hogy 100 millió tervezett a villamosvasút- pciót Szombathely városnak nem lehet elfogadni. Szombathely város Eisenstadt, Oberwart, Graz és sorolhatná még központjában egy EU régió lehet. Egyet tud mondani - Deák Ferencet idézve - Igaz cs remény., átadni azért, mert egy kormányzati határozat így szól. Dr. Ipkovich György polgármester: köszöntötte a parlamenti gyakornokokat, akik Szombathelyen töltik éppen a 2 napos szakmai programjukat. Nagyon jóko láthatják, hogy egy Parlamentben folyó vitának, ami nevezetesen a fejlesztési pólusok körül folyik, milyen lecsapódása van az érintett városokban. Ezt most pontosan meg fogják látni. Jó munkát kívánt. Heigl Is folytatott megbeszélést polgármester úr. Röviden szeretné hallani, hogy ennek a megbeszélésnek milyen lényeges pontjai voltak. A november 2-i programban pedig a beszámoló említi, hogy polgármester úr kérdést intézett dr. Kóka János, Gazdasági és Közlekedési Miniszter úrhoz az ek a kérdésnek a tárgya. Dr. Ipkovich György polgármester: elnézést kért Markó Péter elnök úrtól, és Sági úrtól, valamint államtitkár úrtól is, hogy az ülésükön. Köszönti Megkísérel néhány szóban azért válaszolni az eddig feltett kérdésekre. A politikai hirdetéssel kapcsolatban sajnálatát fejezte ki, nem volt szándékában, hogy levelet, kérdéseket tettek fel benne. Gondolja, elnök úr majd válaszolni fog rá. Ha elmondott. Jelenleg, amit az Apáczai Alapítvány és a város által megkötött korábbi megállapodás technikai véghezvitele. Korábban kötöttek egy megállapodást, hogy az

15 15 tulajdonjog átruházása. Ez történt most meg, teljesen természetesen fenntartva azt a célt, és nem tettek le róla, hogy a teljes területet megszerezzék, de ez egy tárgyalási folyamat részeként lehet pólusok tekintetében folyik egy ors Ebben még nem született döntés. Ebben Szombathely képviselt egy álláspontot, amelyet a Nagykanizsán megtartott Regionális Fejlesztési Tanács ülésén a Vas támogatását azonban nem. Abban egyetértettek, hogy maga a régió földrajzi lvánvaló csallóközi területek felé olyan kisugárzást gyakorol, olyan funkciókat tölt be, amelyet -burgenlandi v el sem érhetik ezt a fajta térséget a jelenlegi eléggé elhanyagolt közlekedési infrastruktúrájuk okán. Nyilvánvaló, nem tettek le arról a célról, hogy ezeket a realitásokat figyelembe véve olyan megoldás szülessen, amely a fejlesztés és a gondolja, államtitkár úr ezzel kapcsolatban kíván még hozzászólni a vitához. A másik dolog, ez nem érinti a közigazgatási átszervezés kérdését. Tehát nem dés, ez a fejlesztés viszont kapcsolatos vitát is. Ajánlja azt a megállapodást végigolvasni, amit elfogadott a elfogadható. Nevezetesen, ott azért a feladatmegosztás elég markánsan megfogalmazásra került. Az egy másik dolog, hogy ennek a parlamenti vitának a meg, milyen garanciákat ebben a térségben érintve, hanem a többi város is. Sajátos helyzete van Nyugat- Dunántúlnak, részben a földrajzi elhelyezkedése miatt, részben abból az okból is, hogy ez az egyedüli olyan régió, ahol 5 m Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg és Nagykanizsa. Nyilvánvaló, csak olyan döntés fejlesztését. Ezen dolgoznak, hogy ezt megtalálják, és Szombathely ne maradjon ki még nem zárult le. figyelmet. Kiss Péter kancelláriaminiszter úr nem olyan régen bejelentést tett az észak- - egészen pontosan úgy nézne ki, hogy szakaszolva kerülne sor a négysávosításra és -Vát tá - Hegyfalu, illetve Répcelak-Pósfa-Hegyfalu térségében kerülne sor az ig elhúzódó programot jelentene, és részben a megnövekedett kamionforgalom indokolná ennek az útvonalnak a négysávosítását.

16 16 elvégezni. A nyomvonal biztosításra, az ezzel kapcsolatos területek megszerzésére, te polgármestereit, hogy pontosan a tervezett nyomvonalak tekintetében azokat az munkálatokat már most kezdjék meg, ne akkor kerüljenek elvégzésre, útépítéshez szükséges területbiztosítás, tervezés, hatósági engedélyek, területrendezési tervek módosítása már most me ez a megbeszélés, és úgy gondolja, eredményes is volt, mert valamennyi polgármester érdekelt abban, hogy ne a faluján menjen át az az kamion naponta, hanem a falut elkerülve, új nyomvonalú négysávos úton. Ezt tudná válaszolni. Kóka miniszter úrnak az észak-déli közlekedés okán tett fel kérdést, a Szombathely-Szentgotthárdi vasút villamosításával kapcsolatban. Köztudott, hogy városuk f - és a Sopron-Szombathely vonal villamosítása megtörtént, igaz úgy, hogy a MÁV tulajdonképpen majdhogynem mindegy, melyik vasúti cég hajtja végre a leghamarabb megtörténjen. Ennek érdekében tett fel egy kérdést Kóka miniszter úrhoz, illetve államtitkár urakhoz, és azt a választ kapta, hogy felvették a GYESEV- Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a Bécs-Sopron-Szombathely-Körmend- Szentgotthárd- tervezi. Tehá a dolgot, és bízik benne, hogy azok az apró tárgyalások, amik a technikai megoldásokhoz szükségesek, eredményre vezetnek, és mihamarabb egy villamosított vasútvonal visz majd Bécs és Graz között rajtuk keresztül. Ezt tudná mondani. Tóth Kálmán, az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság elnöke: Polgármester úr október 27- -ON Észak-dunántúli csapások ezen a megbeszélésen. Az ezzel kapcsolatos kérése a város lakóit létrehoztak egy- hibabejelentéseket meg lehet tenni. Az E-ON úgy, mint a közvilágítás szolgáltatója úgy tudja olyan a város sok részén - a Derkovits városrészen különösen - -egy

17 17 ebben a dologban érdemben lépni nem tudtak, és jelenleg is ez a helyzet sajnos sok helyen fennáll. A kérése arra vonatkozik, ha ez ennek a megbeszélésnek egyébként szóba, mert ez egy olyan súlyú kérdés, amely a város lakóit nagymértékben érinti. Természetesen ez érdekes lehet egy ÉGÁZ, és akármilyen olyan szolgáltató kihez kell fordulni. Hogyha a parkokkal valami probléma van, akkor helyi cég van, tudják, kihez kell fordulni. Ez a nagy multiknál sajnos nem így van. Ezzel dol akra vonatkozóan. Ebben fejlesztési célok voltak úgy, mint az jelen pillanatban nem tudható, hogy melyik sz yik nem igaz. Vagy az nem igaz, hogy támogatják az idegenforgalom fejlesztését ebben a városban, vagy bízik benne, - természetesen haza könnyebben tudnak beszélni, az övéiket -, hogy ne tegyenek ilyet. De arra kért minden - - olyan helyekre tegyék, ahol legálisak. hogy ez csak egy halasztás, és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság állásfoglalását szervezett Szent Márton emlékére, és ennek hagyományosan az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság elnö ebben a ragasztásos ügyben. Ti irogattátok a nevemben. Tóth Kálmán, az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság elnöke: Elnézést kért Dr. Ipkovich György polgármester: Kérte, hogy tartsák be a parlamentáris szabályokat. Jelenleg elnök úrnál van a szó, utána mindenki meg fogja kapni. Fejezze be elnök úr,

18 18 Tóth Kálmán, az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság elnöke: Tehát bízik benne, hogy konzekvenciákat le kellene vonni. sértette sokuk jogos önérzetét, és a városlakókét is. Az ominózus Szent Márton napi fizetett politikai hirdetésre, amit a polgármester úr jegyzett. Ebben a politikai hirdetésben, ami ünneprontó is volt, mert nehéz szívvel ment ezután az ember a jakat adott át. Ebben több olyan dolog szerepel, amely igazságtalan és valótlan, már kérdés szintjén is. Polgármester úr, úgy látja, hogy egy óriási politikai szereptévesztésben van. -ben mit ígért, abból mit teljesített, hiszen a polgármestersége finisébe érkezett. Most már 500 családot fognak otthonhoz juttatni. Nem pedig azt a kérdést feltenni Orbán Viktornak és a Fidesznek, hogy 480 családnak nem biztosítottak lakást. Polgármester úr, nem arról kellene beszámolnia, hogy miért nem tudott megépíteni eddig 300 bérlakást, miért nem tudott 500 családnak otthont juttatni? A másik, úgy látják, azzal, hogy po inkább bizonyos fokig még gyengült is a tekintetben, hogy polgármester úr elkezdett pártkatonaként viselkedni polgár nyilvánvaló, fizetett MSZP-s politikai hirdetés, országszerte az MSZP-s polgármesterek teljesítették, hogy provokálják Orbán Viktort és a Fideszt, ahelyett, jesíteni a választópolgároknak tett hiszen sok mindent nem teljesítettek abból, amit ígértek itt Szombathelyen. Igaz, hogy Gyurcsány Ferenc már csak egy második miniszt személy szerint ezeket az ígéreteket, így aztán párton belül ezt le is lehet rendezni, hiszen nagyon sok ígéret elhangzott itt Medgyessy Péter szájából is, de Gyurcsány -építés kapcsán. polgármester urat egyébiránt arra, hogy lobbizzon még további milliárdokért, hiszen a után, mint például a Sportcsarnok egyre elhúzódó felépítése. Csak 2 és fél milliárd ott van a hitelállományukból. Tehát megkérné polgármester urat, írjon levelet Gyurcsány Ferencnek, írjon levelet az MSZP-nek, lépjen fel a Parlamentben Hankó lobbizzon a város érdekében polgármester úr. Még egy dolgot szeretne elmondani. Megtörtént 2002-ben a Polgármesteri Hivatal átadása-átvétele, annak volt egy költségvetés fejezete. A költségvetésnek pedig volt egy olyan fejezete, hogy hova -vagyonból származó 2 kérdést a polgármester úrnak. Milyen luxus beruházásokat emleget itt ebben a fizetett politikai hirdetésben? Néhány dolgot már felsoroltak, de nem mindent. lió Ft-ot. A kórház támogatására - ami azóta nem került folyósításra az idén - a Sportligetre,

19 19 fe urat, hogy próbáljon valóban Szombathely város polgármestereként fellépni a város érdekeiben, ne pedig pártkatonaként Orbán Viktort és a Fideszt provokálni. Dr. Ipkovich György polgármester: foglalkozik. Valóban, elismeri, nem volt szerencsés a megj m kíván itt a részletekbe többpárti parlamenti demokrácia lényege, hogy mindenki elmondhatja a saját véleményét, és nem feltétlenül kell egybeesnie a másikéval. Teljesen természetesen ezen a fórumon is el lehet mondani, azért ülnek itt, és azért közvetíti a TV, hogy mindenkinek a véleménye eljusson oda, ahova szánja. A konkrét kérdés: az E-ONn - beruházásokat kértek, amit teljesítettek is, így a víz- Szerették volna elérni az E-ON- hajlanak rá. Az elektromos burkolat- -cserével együtt megtörténik, illetve próbáltak, mint Egy olyan 20-30%-os engedményt talán elérhet -cserénél. Ezt fontosnak tartja, mert minden egyes fillért meg kell fogniuk a belvárosi rekonstrukciónál. Szeretnék, hogyha minden cég akceptálná ezt a városi törekvést, és hozzájárulna ezzel a dologhoz. Plakátragasztás. Rendeleteik pontosan megszabják, hogy a városban hirdetményeket, plakátokat hogy és miképpen lehet elhelyezni. Aki ezt megsérti, szabálysértést követ el. Arra kérik az illetékes szerveket, hogy függetlenül attól, milyen politikai, egyéb indíttatásból kerülnek ezek a plakátok meg kell tenni az engedély nélküli plakátragasztás körül. Hát azt, hogy bizonyos olyan funkcióba részt vesznek a politikában, hát azt meg végig kell gondolniuk közösen, hogy hogyan kezeljék ezt a kérdést. Nem igazán van olyan eszköz a kezében, amivel bármiféle z urakat ilyenfajta tevékenységük miatt. Nem idetartozónak tartja ezt a diákkal kapcsolatos dolgot. Kénytelen visszatérni még erre az újsághirdetésre vagy politikai hirdetésre. Sok szempontból nagyon bántó, nem feltétlenül politikusokra

20 20 szavazó emberek is, mégpedig azért, mert valahol ez a hirdetés a polgármester úr háromévi tevékenységét, vagy legalábbis annak látszatát dönti le. Ez a hirdetés belevisz egy politikai sárdobálásba, egy mocsár mélyére, és polgármester úr ezt jegyzi, aláírja. Teljesen mindegy, hogy ez központi hirdetés, központi utasításra t, mint egy - beleértve nyilván magukat is - egymást sározta, és akkor a végén polgármester úr feláll, békebíróként rendet csinál, és elmondja, hogy minden oké, minden rendben van, uralja a helyzetet. Ezzel a politikai hirdetéssel ez nem igaz. Polgármester leült oldalra, és Szombathely város érdekeit képviselje, hiszen egy polgármesternek azt gondolja képviselni. Egy pártutasítás végrehajtása ennek a hirdetésnek az aláírása, és ez a hit luxusberuházásoknál, hiszen például nagy ünnepségek közepette Kiss Péter adta át andvárnál minden egyes új játékot nagy sajtójelenlét és nem érezték azt, hogy az elmúlt ciklusban bármilyen luxusberuházás született volna, jó lenne megnevezni, hogy tudják, A másik, ami ehhez kapcsolódik, és pont itt van az átmenet az egész régiós ügyhöz. -n, nnek a Nyugat.hu-n leírt olvasói n, sem a jelenében, sem gazdaságában, sem kultúrájában soha semmi köze nem volt aminek az lenne a lényege, hogy ezen a fejlesztési póluson keresztül egy régiót húzna maga után, - agglomeráció szélén helyezkedik el, soha semmi köze nem lesz Szombathelyhez. ból a probléma nem az, Szombathely mindig is egy kisebb régiónak a központi része volt, ahova gyakorolni Szombathely gazdasági életére. Ha viszont elmennek a kormányzati tud élni, ami tulajdonképpen csökkenti a város szellemi erejét, csökkenti a városba ni a gyermekeiknek, hogy gyerekek tanuljatok, és utána keressetek magatoknak máshol állást, ide ne gyertek vissza, ez

21 21 egy alvó, bérmunkás város szintjére fog visszadegradálódni. Még egy jó példát tud mondani erre. Ez az egyetlen olyan régió, amit kijelöltek az országban, ahol van két -Moson- Sopron megyével, nincs még egy ilyen régió az országban, ahol a megyék ne lennének egymással határosak, a földrajzi fekvés már csak egy másodlagos dolog. -dunántúli régió megyei jogú városainak polgármesterei. A szombathely - arra, hogy olyan programokat dol szempontból Szombathelyre. Tehát ha ezt így elfogadták, ez sokat nem ér. Ebben szélésen. Írja az újság: Ezzel szemben Ipkovich György Szombathely polgármestere azóta többször is kifejtette, véleménye nem változott, tiltakozik egyetlen fejlesztési pólus kijelölése ellen, csak -utóbb el kell dönteni, mit is akar Szombathely, és ki képviseli a várost. El kell dönteni azt is, hogy Hét. Nem tudja, hogy ez igaz-e vagy nem, de ha nem igaz, akkor sajtóhelyreigazítást kell kérni. Ha meg igaz, akkor meg várják a polgármester úr válaszát. Dr. Ipkovich György polgármester: Válaszolna is. Tulajdonképpen elég sok polémia született e hálószerkezetnek, ami itt található. A többi meg úgy alakult ki, hogy ez É-D-ig húzódó -D-i annak az É-D-i gazdasági közlekedési tengelynek a kiépítése érdekében, amely az EU csatlakozás után magától nyílt meg, ezt a gazdaság alakította ki. Az utakon a kamionok nem csak azt jelzik, hogy megnövekedett a gazdasági forgalom, hogy Ausztriában megnövekedett a környezet terhelési díjszabás, hanem azt is, hogy Litvániából Észtországon keresztül, Lengyelországon át, Cseh és Szlovákia érdekelt Megnövekedtek a forgalmak. Ez nem csak azt jelenti, hogy közlekedési problémát kell kezelni. Azt is, hogy ennek a gazdasági nyüzsgésnek a hatására fejlesztésekkel. Ha Szlovákiában egyre-másra n ha a KIA, a Peugeot, a VW a fejük felett gyáróriásokat hoz létre, ahova úgy viszi az akkor, ha egy kicsit az infrastruktúrára ráfigyelnek, bizony itt a beszállítói, logisztikai

22 22 gazdasági folyamatok alá is támasztanak. Ha ez túl bonyolult egy újságíró számára, adni Szombathelynek, és Sopronnak. Sopronnak mondjuk az É-burgenlandi, Szombathelynek a D-burgenlandi és a közép- eket, miképpen Nagykanizsának és Zalaegerszegnek a horvát, illetve a szlovén térség felé megosztásra, hogy a centrumok kerültek el az országtól, itt a perifériák kerültek el, és Sopronhoz is, Zalaegerszeghez és Nagykanizsához is. Ezt az országos fejlesztési politika vagy figyelembe veszi, vagy nem. Azon vannak, hogy vegye figyelembe, és azért ülnek ott a Parlamentben, hogy megtegyék azokat a módosító indítványokat, szerencséjük van, ha nem, akkor nem, de ez nem azt jelenti, hogy abba hagyják az ezzel kapcsolatos politikai törekvéseik megfogalmazását. Ennél jobban nem tudja elmondani az álláspontját. Aki nem akarja megérteni, az nem érti meg, aki meg megállapodást. Szombathely dolgozik velük együtt idegenforgalmi, közúti, vasúti fejlesztési kérdésekben senki más, és ezt a szerepet el nem tudják venni, miképpen Csallóköz felé, ha megfeszülnek sem tudnak semmiféle olyan funkciót gyakorolni, lvárásokat, amiket be kell, hogy jelentsenek a törvényhozás felé. Nyilván ezt a dolgot úgy értelmezni, hogy egy fejlesztési pólus megjelölésével a többi nagyvárost kizárják a tudná nem lezárni, mert úgyis lesz még kérdés de ezt tudja elmondani minden álláspontot tükrözi az a határozat is, amit elfogadtak, meg tulajdonképpen nem igazán mond ellent az a nagykanizsai határozat sem, amit ott fogadtak el, mert ott is kudarc Szombathely városának, amit eddig polgármester úr elért. Önmaga igazolja azzal, hogy a pólus egyedül meg van jelölve, polgármester úr sem támogatta. Akkor ne azt mondják, hogy egyébként majd utak jönnek meg ez lesz, meg az lesz, mondják azt, amit elért polgármester úr, az egy óriási kudarc. Ez az eredmény, igaz ezzel az eredménnyel polgármester úr sem elégedett. Ebben meg is tudnak egyezni. A póluskijelölés többször elhangzik, nem jelent a régióban régióközponti kijelölést. Így Kormány. Örül, hogy ül itt kormánytag. Nyilván részese ennek a döntésnek és tud is Azon már csak csodálkozik, hogy nagy

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2003. június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 31-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

Vasúti Érdekegyeztető Tanács 2009. szeptember 15. 2009. szeptember 15.

Vasúti Érdekegyeztető Tanács 2009. szeptember 15. 2009. szeptember 15. Vasúti Érdekegyeztető Tanács Elnök (Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre): Szeretném megkérdezni, van-e bármilyen akadálya a kezdésnek. Tehát, akkor szeretném rögzíteni, hogy a VDSZSZ részéről jött jelzés, hogy

Részletesebben

J e g y zőkönyv EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.) EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2011. március 23-án, szerdán, 10 óra 04 perckor a Parlament főemelet 37-38. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 23-án 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Az MA-58/2010. előterjesztés, részletfizetési kérelem. Elnézést, ugrottam, az MA-46/2010. előterjesztés következik, a RÁDIÓJÁTÉK2010 pályázat.

Az MA-58/2010. előterjesztés, részletfizetési kérelem. Elnézést, ugrottam, az MA-46/2010. előterjesztés következik, a RÁDIÓJÁTÉK2010 pályázat. 2010.03.24. 1. 10:15-10:21 Ladvánszky György, levezető elnök: - Jó reggelt kívánok hölgyeim és uraim, minden jelenlevőnek szól ez az üdvözlet. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Timár úr előbb

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jén, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jén, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE II-16.074/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jén, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i rendkívüli ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 dr. Csató László tanácsnok 1-3 Csutor Ferenc tanácsnok 1-4 Dér Tamás képviselő

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben