Idegenek a kertemben Bevándorlás és integráció Európában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idegenek a kertemben Bevándorlás és integráció Európában"

Átírás

1

2 Idegenek a kertemben Bevándorlás és integráció Európában Mert az egy nyelvû és egy szokású ország gyenge és esendô. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. (Szent István király intelmei Imre herceghez)

3 Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány Felelôs kiadó: Füredi Zoltán Szerkesztô: Dánél Móna Projektvezetô: Bottlik Virág Pénzügyi koordináció: Komlósi Orsolya, Füredi Zoltán Technikai koordinátor: Eszter Dániel Támogató: Európai Integrációs Alap, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Partnerek: Campfilm Production, CineFest Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja, Dialëktus Európai Dokumentum- és Antropológiai Filmfesztivál, DocuArt Filmmûvészeti Központ, Ferencvárosi Önkormányzat, HTSART, Menedék Migránsokat Segítô Egyesület, Migránsintegráció.hu, OSA Archívum Design: Taba Ágnes Pesti Portré Reklámmûhely Katalógus: Film-Link Kft. HTSART Web: Demkó Keve Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány H-1163 Budapet, Katóka utca 46. Budapest, 2010.

4 Tartalom Bevezetô Kurátorok FILMEK A 884-es járat Flug Nummer 884 Eine Heimat auf Zeit Apabácsi Mein Vater. Mein Onkel Apám, a vendégmunkás Mein Vater, der Gastarbeiter Banángyerekek Banánové dě ti Bernadett & Sanju Bevándorlók Einwanderer A Chicago tömbház, avagy történetek a liftbôl Chicagoblok, verhalen uit de lift Ciutat Vella Sport Klub Ciutat Vella CB Csempelevél De majd jövôre bevetjük! Egymásra utalva Tercera Elena & Leo Elfelejtettünk hazamenni Wir haben vergessen zurückzukehren Elrendezett házasság Das Arrangement Ez én vagyok! Yes I am! Én is magyar vagyok! Én is olyan vagyok, mint te! Så som du är människa är jag människa Ének és tánc Canto y Danza Fizess és nôsülj! Cash & Marry Házi paradicsom Hunyd le a szemed, és nézz rám! Close Your Eyes And Look At Me Itt vagyunk My zdes A kis Daniela Raising Daniela Kis Kína kicsi kincse Miss Little China Kívül sárga, belül fehér Les enfants bananas Lépésrôl lépésre Next Step. A Senegalese dancer in diaspora A mecset árnyékában Hoger dan de Kuip 3

5 Tartalom Minden jó házasság könnyekkel indul Every Good Marriage Begins with Tears Szia Nagyi, jól vagyunk! Szorítóban Zwischen den Runden Távolból Op Afstand Újjászületés Vesztfáliában Wiedergeboren in Westfalen Valahol otthon lenni Vándorkömény Die Kümmeltürkin geht Új identitásformát honosíthatok meg (Sárosdi Davaakhuu Ganbold) Embernek hús való, zöldféle a jószágnak (Sárosdi Katalin) Migráció és befogadás (Cseh Andrea).. 76 Idegenek? Hazatérôk? Bevándorlók a szomszédos országokból (Gödri Irén) Dokumentumfilmmel a diszkrimináció ellen (Ruszkai Nóra) A Chicago és a Mecset tudata mélyén minden nézô elôítéletes (Muhi Klára) TANULMÁNYOK Ott-hon Minden barát egyszer idegen volt (Yang Zijian Gyôzô) A magyart tanítjuk, a kínait pedig tanuljuk (Kecsmár Anna-Soulié-Kreutz Gabriella).. 48 Ugyanolyan vagyok, mint te (Dr. William Ejalu) Én is fekete lettem a gyerekemmel (Novák Anita) Több mint egy éve muszlim lett (Yilmaz Mehmet) A muszlim a legjobb szomszéd (Bakos Réka) INFORMÁCIÓ A kötet szerzôi Magyarországi migráns egyesületek, baráti körök Használati ajánlás: középiskolai oktatáshoz fôiskolai, egyetemi képzéshez, kutatáshoz felnôttképzéshez nyilvános vetítésre 4

6 Bevezetô A gyûjtemény migrációs témájú dokumentumfilmeket tartalmaz, pontosabban 34 dokumentumfilmet Európában élô bevándorlókról. A történetek az Európai Unió területén játszódnak, fôhôseik az Unión kívüli országokból származó emberek, közösségek. Nyelvük, vallásuk, bôrszínük, szokásaik tekintetében különböznek egymástól, mégis van bennük valami közös: otthont keresnek idegenben. Az Idegenek a kertemben dokumentumfilmgyûjtemény róluk szól, mégsem elsôsorban nekik készült. Sokkal inkább azoknak, akik segíthetik ôket, hogy új hazára találjanak azoknak, akiknek Magyarország nem az otthon lehetôségét kínálja, hanem az itthon biztonságát nyújtja. Ezek a filmek a valóság képeit tárják a nézôk elé, a világnak olyan szeleteit mutatják meg, amelyeket nélkülük talán sohasem láthatnának. Az alkotók nem ítélnek, sokszor még csak nem is kérdeznek, csupán jelen vannak, figyelnek. A nézôk pedig egyszer csak benne találják magukat a történetekben, egy-egy órára a migránsok mellé szegôdnek. Reményeink szerint a filmnézés kényelmes turistaútja során olyan gondolatok, érzések ébrednek bennük, amelyek nem tûnnek el nyomtalanul a végefôcím után sem. Amikor felmerült a dokumentumfilm-gyûjtemény létrehozásának gondolata, abból indultunk ki, hogy az új jelenségek megismerésének öröme további tanulásra sarkall, nyitottá tesz, a tudás által szerzett magabiztosság segít, hogy az ismeretlen ne félelemmel, hanem kíváncsisággal töltsön el bennünket. A filmek hôsei való ságos emberek, valóságos gondokkal és örömökkel, nevetésük valódi nevetés, könnyeik valóságos könnyek, épp csak annyira játszanak szerepeket, amennyire mi magunk, és ezek a szerepek, ugyanúgy, mint a mieink: valóságosak. Szeretni vagy gyûlölni fogjuk ôket, esetleg közömbösek leszünk irántuk, találhatjuk ôket izgalmasnak, unalmasnak, de mindenképpen viszonyulnunk kell hozzájuk, nem tehetünk mást. A személyes viszony kialakulásával pedig megszûnik a távolság, a sztereotípiák, az elôítéletek alkalmazásának egyik legfontosabb, már-már elengedhetetlen feltétele tavaszán felhívást tettünk közzé, megkerestünk számos magyar és európai, dokumentumfilmmel foglalkozó rendezôt, gyártóés forgalmazó céget, illetve egyéb szervezetet, hogy küldjenek, ajánljanak nekünk olyan filmeket, amelyek bevándorlók integrációjával foglalkoznak. A több mint száz beérkezô filmet egy öttagú, migrációs, dokumentumfilmes és oktatási szakemberekbôl álló kurátori testület nézte végig, és értékelte megadott szempontok alapján. Az ô munkájuknak köszönhetôen állt össze végül a 34-es filmcsomag. A szükséges jogokat megvásároltuk, a filmeket 5

7 elláttuk magyar nyelvû felirattal. A gyûjtemény anyagát most ingyenes DVD-kölcsönzés formájában elérhetôvé tesszük a közoktatásban és a felsôoktatásban tevékenykedô tanárok, valamint egyéb oktatási, kutatási és kulturális területen dolgozó személyek és szervezetek, illetve mindazok számára, akik a migrációval foglalkoznak. A közzé tett filmeket kizárólag non-profit vetítés keretében, a projektünkéhez illeszkedô céllal a kirekesztés, az elôítéletek ellen és az elfogadásért folytatott küzdelemben használhatják fel. A katalógus tartalmazza minden film alapadatait és rövid leírását, illetve filmenként néhány jelenetfotót és egy szakmai ajánlást a felhasználásra vonatkozóan (középiskolai vetítés:, felsôoktatás:, felnôttképzés:, nyilvános rendezvény: ). A filmes adatlapok után szakmai cikkek következnek, melyek egyik része a migráció, másik része a dokumentumfilmek felôl közelítve kíván kapaszkodóul szolgálni a gyûjtemény anyagának használatához. Ezt követi nyolc esszé, azaz négy esszépár, amelyet fele-fele arányban bevándorlók és magyarok írásai alkotnak. A külföldrôl hazánkba települt szerzôket arra kértük, hogy meséljenek tapasztalataikról, írják le, milyennek látják a magyarokat, milyen élményekkel gazdagodtak a Magyarországon töltött évek során. Megható szépséggel és nyílt sággal megírott szövegeiket a szerkesztés során nem igyekeztünk mindenáron megfosztani estleges magyartalanságaiktól, tisztelve ezzel is nyelvtudásukat, magyar kultúra iránti fogékonyságukat. A magyar szerzôk által írott esszék minden értelemben párdarabjai a fentieknek, hiszen a szövegeket olyan emberek írták, akik szoros kapcsolatban állnak a migráns szerzôkkel vagy az adott migráns közösséggel. Ôket arra kértük: írják meg, mit tanultak a másiktól, hogyan viszonyulnak az általa képviselt kultúrához, milyen különbségeket és milyen hasonlóságokat fedeztek fel önmagukra és a másikra tekintve. És a nehézségeket se hallgassák el, ha tehetik. Komolyan vették kérdéseinket, és ôszintén válaszoltak. Reményeink szerint olvasóikat is erre az ôszinteségre késztetik, és tudatosítják bennük a számos alakban és változatban mûködô, sokszor rejtett elôítéleteket. Kötetünk zárásaképp szerzôink rövid bemutatása után magyarországi migráns szervezetek elérhetôségeit közöljük, amelyek segíthetnek az adott közösséggel kapcsolatos szélesebb körû tájékozódásban. Jó érzéssel tekintünk vissza a munkával töltött évre: elkészült a gyûjtemény, hozzá a katalógus. A filmek készen állnak arra, hogy elvigyék ôket középiskolákba, bemutassák ôket fôiskolákon, egyetemeken, közösségi házakban és számtalan egyéb helyen. Kívánjuk, hogy otthonosan használják ôket! Bottlik Virág 6

8 Kurátorok Komlósi Orsolya kulturális antropológiát és olasz szakot végzett. A Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány munkatársaként rendezvényszervezéssel, kapcsolattartással, filmterjesztéssel foglalkozik. A Dialëktus Fesztivál állandó szervezôje. Korábban a Bem mozi vezetôje és programigazgatója volt, jelenleg a DocuArt-ban dolgozik projektfelelôsként. Kováts András gyógypedagógiát és szociálpolitikát végzett a budapesti ELTE-n ös alapítása óta aktívan részt vesz a Menedék Migránsokat Segítô Egyesület munkájában, amelyet 1998 óta koordinál, elôbb mint programfelelôs, késôbb mint igazgató. A Menedékes tevékenysége mellett kutatásokat végez a migránsok beilleszkedésével, a migrációval és a menekültügyi politikával kapcsolatban a Magyar Tudományos Akadémia számára. Az utóbbi években tanácsadóként vett részt különbözô kormányzati szervek migrációval és menekültekkel kapcsolatos munkájában. Nagy Boldizsár jogot majd filozófiát tanult az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és nemzetközi kapcsolatokat a Johns Hopkins Egyetem bolognai központjában óta az ELTE, 1992 óta Közép-Európai Egyetem oktatója, ezen kívül rendszeresen ad elô Brüsszelben, Genfben és Pekingben. Több menekültüggyel és migrációval foglalkozó nemzetközi szakfolyóirat szerkesztôbizottsági tagja, az Európai Nemzetközi Jogi Társaság egyik alapítója. Tíznél több könyv társszerzôje és/vagy szerkesztôje. Fô szakterülete a nemzetközi menekültügy és az EU kapcsolódó joga. Ruszkai Nóra 2001 óta készít dokumentumfilmeket, melyek több hazai és nemzetközi filmfesztiválon sikerrel szerepeltek ban szerezte második diplomáját a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia szakán Gulyás Gyula tanítványaként. A Kunt Ernô Képíró Mûhely egyik alapítója és alelnöke. Jelenleg egy mûvészeti középiskolában oktat többek között mozgóképkultúrát és médiaismeretet ban részt vett az Ex Oriente Workshop-on, majd az East European Pitching Forumon Jihlavaban óta tagja a CineFest dokumentumfilmes elôzsûrijének. Sik Endre szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a TÁRKI vezetô munkatársa, az ELTE Társadalomtudományi Karának Kisebbségszociológiai Tanszékén egyetemi tanár. Évekig dolgozott az MTA Kisebbségkutató Intézet a Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatások Központjának fômunkatársaként, 1992-tôl 2003-ig a Menedék Migránsokat Segítô Egyesület elnöke volt. 7

9 A 884-es járat Évente több ezer török bevándorló holttestét szállítják vissza repülôvel Európából Törökország apró falvaiba. Ezekbôl a jól szervezett repülôutakból az átlagos légi utas nem vesz észre semmit. A 884-es járat címû film a muzulmán bevándorlók álmairól és vágyairól mesél. Nyomon követi egy muzulmán férfi holttestének utolsó útját Bécsbôl egy dél-törökországi temetôbe. Ezzel párhuzamosan bemutatja egy bécsi török közösség tagjait, ellátogat otthonokba, munkahelyekre, temetôkbe, mecsetbe, a török piacokra és éttermekbe. rendezô: Wolfgang Widerhofer, Markus Glaser Ausztria, 2004, 50 perc forgatási helyszínek: Ausztria, Törökország a filmben megjelenô népek, népcsoportok: osztrák, török 8

10 Apabácsi Egy idegen t küld fotókkal, és azt állítja, hogy ô a testvéred, a képeken pedig a szülei det láthatod. Sinan 1979-ben született az iraki Mosulban egy iraki pár negyedik gyermekeként. A szülôk Sinant nagybátyjának adták örökbe, mivel neki és német feleségének nem lehetett gyerekük ben a nevelôanya visszatért Németországba Sinannal, míg a nevelôapa és a természetes szülôk Irakban maradtak tavaszán, több év kutatás után Sinant az interneten találja meg az iraki család, a fiú pár hónappal késôbb meglátogatja ôket. Az utolsó pillanatig tartózkodó családjával és általában az arab kultúrával szemben, ám amikor találkozik édes apjával, teljesen megváltozik a hozzáállása. Mindeddig apa nélkül élt. forgatási helyszínek: Németország, Irak, Egyesült Arab Emírségek a filmben megjelenô népek, népcsoportok: iraki, német rendezô: Christoph Heller Németország, 2009, 80 perc 9

11 Apám, a vendégmunkás A film önéletrajzi dokumentum. A rendezô családjáról szól: apjáról, aki 16 évig dolgozott egy hamburgi hajógyárban, és édesanyjáról, aki otthon maradt egy kurd faluban. A Németországban töltött évek hosszú távon meghatározták a család sorsát: amikor a film készült Hamburgban már megszülettek az unokák. rendezô: Yüksel Yavuz Németország, 1995, 52 perc forgatási helyszínek: Hamburg (Németország), Kurdisztán (Törökország) a filmben megjelenô népek, népcsoportok: török, kurd, német 10

12 Banángyerekek A vietnámi közösség a harmadik legnépesebb kisebbség a Cseh Köztársaságban. Elsôsorban kiskereskedôk alkotják, akik a 90-es évek óta Vietnám szegényebb területeirôl a jobb megélhetés reményében vándoroltak az országba. Míg a szülôk rengeteget dolgoznak, alig törik a cseh nyelvet és állandó honvágyat éreznek, addig a gyermekeik az iskolában megtanulnak csehül, hamarabb alkalmazkodnak a cseh környe zethez, szülôhazájukkal, Vietnámmal pedig gyengébb, tisztázatlan a kapcsolatuk. forgatási helyszínek: Csehország a filmben megjelenô népek, népcsoportok: cseh, vietnami rendezô: Martin Ryšavý Csehország, 2009, 63 perc 11

13 Bernadett & Sanju Bollywoodi filmbe illô, meseszerû, 3 földrészt összekötô történet egy magyar lány és egy indiai fiú vakmerô házasságáról. Szerelem a világhálón. Elég 2 hónap internetes kapcsolat, hogy eldöntsük, Ô az Igazi? rendezô: Nagy Viktor Oszkár Magyarország, 2009, 25 perc forgatási helyszínek: Magyarország a filmben megjelenô népek, népcsoportok: indiai, magyar 12

14 Bevándorlók Négy különbözô nemzetiségû bevándorló találkozása egyazon számukra idegen, ismeretlen kultúrával. Négy különbözô történet a beilleszkedésrôl, amelyben fontos szerepet kap a kapcsolatteremtés két nemzetek feletti eszköze: a zene és a foci. forgatási helyszínek: Hamburg (Németország) a filmben megjelenô népek, népcsoportok: török, kolumbiai, bolíviai, német rendezô: Dirk Manthey Németország, 2008, 56 perc 13

15 A Chicago tömbház, avagy történetek a liftbôl Antwerpen rossz oldalán, a Scheldt bal partján magas bérház emelkedik ki a környezetbôl. Antwerpen lakosai csak Chicago tömbházként emlegetik, és olyan helynek tekintik, amelyet ajánlatos messze elkerülni. Szegény belgák élnek itt bevándorlók tôszomszédságában a 25 emeletes épületet több mint 35 nemzet fiai és lányai népesítik be. A beton-méhkas liftjében elhelyezett kamera figyeli a lakók jövésmenését. rendezô: Ingeborg Jansen Hollandia, 2008, 65 perc forgatási helyszínek: Antwerpen (Belgium) a filmben megjelenô népek, népcsoportok: belga, táj, marokkói, afrikai 14

16 Ciutat Vella Sport Klub A Ciutat Vella egy barcelonai kosárlabdacsapat, amelynek tagjai különbözô származású középiskolás fiatalok. Megismerjük Pabút, a dominikai Santo Domingóból, aki állást keres, hogy segíthesse a családját és Hilariót, egy filippínó fiút, aki egyetemen tanul, de nem biztos benne, hogy odavaló. Végignézzük, ahogy Gerard, a spanyol sportmániás megpróbálja átverekedni magát egy vizsgán, különben a szülei eltiltják a kosárlabdától, és találkoztunk Miguel Ángellel, aki ragyogóan tanult Santo Domingóban, és most folytatná tanulmányait Barcelonában, de hiába várja, hogy hite lesítsék a dokumentumait. A fiúk együtt töltenek egy évet az edzô, Carlos csapatában, aki nem csak a kosárlabdára, hanem az életre is tanítja ôket. forgatási helyszínek: Barcelona (Spanyolország) a filmben megjelenô népek, népcsoportok: latin-amerikai, filippínó, katalán, spanyol rendezô: Albert Folk Spanyolország, 2008, 55 perc 15

17 Csempelevél A Lisszabonban játszódó film valójában egy filmlevél, Nober Sandersé, aki ennek segítségével próbálja felvenni a kapcsolatot távoli családjával. A személyes hangvételû vallomásból a nézô sok mindent megtudhat az emigráció és az új környezetbe való beilleszkedés lélektanától. Bár Nober eredetileg mást akart, végül megtanulta a portugál csempe, az azulejo festésének mûvészetét, és mind a mai napig ezzel keresi a kenyerét. Ahogy Nober története, úgy a csempefestészet stíluskavalkádja is a kultúrák egymással való kapcsolatáról és egymásra hatásáról szól. A portugál azulejót kezdetektôl külsô behatások érték, a spanyol, kínai, holland, arab, indiai, brazil és afrikai motívumok nemzeti mûvészetbe ágyazódásából jött létére az a sajátos forma- és motívumrendszer, amelyre Portugália ma is méltán büszke. rendezô: Somogyvári Gergô, Feszt Judit Magyarország, 2008, 23 perc forgatási helyszínek: Portugália a filmben megjelenô népek, népcsoportok: brazil 16

18 De majd jövôre bevetjük! Szék község az erdélyi Mezôségben, Kolozsvártól északra mintegy 50 km-re helyezkedik el. A község tradicionális népzenéje és folklórja az 1960-as évektôl egészen napjainkig a magyarországi táncház-mozgalom meghatározó alapja volt. A filmben azonban nem a népzene, hanem más kulturális aspektusok kerülnek középpontba, három generáció egy mástól nagyon is különbözô szempontjai. Szék lakosságának 80%-a manapság Magyaror szágon vagy más európai országban keresi boldogulását. Ennek tragikus következménye, hogy a széki családok többsége széthullott és a mai gyerekek sokaságát az utca, vagy jobb esetben a nagyszülôk nevelik. forgatási helyszínek: Mezôség (Románia) a filmben megjelenô népek, népcsoportok: magyar rendezô: Gyuris Gábor Magyarország, 2004, 47 perc 17

19 Egymásra utalva A film azokról a barátságokról szól, amelyek idôs spanyolok és latin-amerikai gondozóik között köttetnek. Hétköznapi, mégsem átlagos jelenetekkel világítja meg fôhôseinek különös élethelyzetét, két teljesen különbözô társadalmi csoporthoz tartozó emberek kölcsönös egymásra utaltságát, szoros, bensôséges kapcsolatát. Érzékenyen ábrázolja a befogadó társadalom idôs tagjainak és a latin-amerikai bevándorlóknak közösen megélt, apró, mindennapi gyôzelmeit a túlélésért és a magány ellen vívott harcban. rendezô: Oscar Clemente Spanyolország, 2008, 55 perc forgatási helyszínek: Spanyolország a filmben megjelenô népek, népcsoportok: latin-amerikai, spanyol 18

20 Elena & Leo Elena kivándorló volt már négyévesen, amikor 1956-ban szülei gazdasági okokból disszidáltak, és magukkal vitték ôt is Argentínába. Aztán bevándorlóvá vált saját hazájában, amikor 1975-ben hirtelen úgy döntött, hogy mégis inkább a kommunista Magyarországon szeretne élni, és hazatelepült. Megküzdött azért, hogy újra magyarnak lássák, és annak érezhesse magát ban beleszeret a 35 éves kubai Leóba, aki viszontszereti, és örömmel élne vele Budapesten, ám a hatóságok másként vélekednek a szerelmükrôl, házasságukról. Ez a dokumentumfilm elégia a megtalált és újra elvesztett hazáról, a bevándorlók illúzióiról. forgatási helyszínek: Magyarország a filmben megjelenô népek, népcsoportok: kubai, magyar rendezô: Trencsényi Klára Magyarország, 2009, 26 perc 19

21 Elfelejtettünk hazamenni Fatih Akın filmrendezô elsô dokumentumfilmjével saját gyökereit kutatja. A Németországra gondolok címû sorozathoz tartozó filmjével egy török család portréját rajzolja meg, a saját családjáét. Apja 1965-ben utazott Törökországból Németországba, hogy vendégmun kásként szerencsét próbáljon. Csupán két évet akart maradni, de aztán mégis magával vitte feleségét is Hamburgba, és még ma is abban a vegyi tisztító üzemben dolgozik, ahol akkoriban munkát talált. A rendezô elkalauzolja a nézôt Hamburg-Altonából Filyosra, egy kis fekete-tengeri halászfaluba, ahonnan apja 35 éve elköltözött, hogy új életet kezdjen. Fatih Akın a családi portrét így nevezi: bevándorlók filmje. rendezô: Fatih Akın Németország, 2000, 59 perc forgatási helyszínek: Németország, Törökország a filmben megjelenô népek, népcsoportok: német, török 20

22 Elrendezett házasság Nathalie Borgers dokumentumfilmje Bécsben élô, török családból származó lányokat mutat be. A fiataloknak egyszerre kell alkalmazkodniuk a konzervatív szülôi ház elvárásaihoz és az európai nagyváros nyújtotta szabadsághoz. A diák Serpil szeretné maga kiválasztani jövendôbelijét, ugyanakkor azt is tudja, hogy ha egy osztrák férfival akarna összeházasodni, annak a szülei egyáltalán nem örülnének. Egy másik fiatal nô, Gülüsmer éppen beleegyezett egy elrendezett házasságba, csakhogy elhagyhassa a szülôi házat. A film a kettôs identitás problémájával foglalkozik, azokkal a belsô és külsô konfliktushelyzetekkel, amelyekkel egy Bécsben élô fiatal nô újra és újra szembetalálja magát. forgatási helyszínek: Ausztria, Törökország a filmben megjelenô népek, népcsoportok: osztrák, török rendezô: Nathalie Borgers Ausztria, 2004, 52 perc 21

23 Ez én vagyok! D-Flame tizenhat évesen elhagyta anyját és intézetbe költözött, hogy kitanulja a ganxtaszakma fogásait. Mamadee tízéves volt, amikor a vasfüggöny leomlott, és ezzel együtt a vörös úttörônyakkendôje és gyerekkori álmai is szertefosz lottak. Adé tizenöt volt, mikor apját meggyilkolták, és Nigériából Németországba költözött. Mindhárom fekete apukák német gyermekeiként nôtt fel, apa nélkül. Elôször akkor találkoztak, amikor három német fiatal egy parkban meggyilkolt egy fekete férfit, és ez összehozta a legismertebb afro-német zenészeket a Brothers Keepers, azaz Testvérek ôrzôi elnevezésû projekt-együttesbe. Ez a film a zene erejérôl és az egyetértésben felemelt hang örömérôl beszél D-Flame, Adé Bantu, Mamadee és Xavier Naidoo szereplésével. rendezô: Sven Halfar Németország, 2006, 104 perc forgatási helyszínek: Németország a filmben megjelenô népek, népcsoportok: marokkói, afrikai, német 22

24 Én is magyar vagyok! Magyarországon élni külföldiként, ez bárkivel elôfordulhat. De vajon ez a bárki miért itt keresi a boldogulást, miért akar itt állampolgárságot? ezeket a kérdéseket tettük fel külföldieknek. Nem akartak nyilatkozni, nem akartak szerepelni, de egy örmény harmonikás mûvész kötélnek állt. Gyakorol, dolgozik, vizsgázik, mesél errôl szól a film. forgatási helyszínek: Budapest (Magyarország) a filmben megjelenô népek, népcsoportok: örmény rendezô: Szepesi Gábor Magyarország, 2003, 54 perc 23

25 Én is olyan vagyok, mint te! Milyen érzés fiatalként egy olyan országban élni, amely az embernek sajátja is, meg nem is? Milyen lehet egyszerre két világban létezni és miért kerülhet az ember olykor bajba csupán emiatt? A film fôszereplôi egy Blackheadz nevû iskolai csapat tagjai, olyan diákok, akik elhatározták, hogy megpróbálnak javítani a svédek és a bevándorlók viszonyán, és ennek érdekében saját tapasztalataik és emlékeik alapján kidolgoznak egy színpadi elôadást. A közös munka során többen olyan történeteket is elmesélnek, amit eddig még nem osztottak meg senkivel. rendezô: Kristina Meiton, Linda Sternö Svédország, 2004, 29 perc forgatási helyszínek: Svédország a filmben megjelenô népek, népcsoportok: pakisztáni 24

26 Ének és tánc Az énekes Tatiana Miranda és a táncos Ligia Luna ahhoz a nicaraguai nemzedékhez tartozik tartozik, amelynek tagjait az 1979-es sandinista forradalom után Kelet-Európába küldtek tanulni. Hazájuk kulturális fejlôdésének, felvirágoztatásának reményében nekivágtak a nagyvilágnak, Berlinbe és Kijevbe mentek. Ám mire a 90-es évek elején visszatértek Nicaraguába, nemcsak a hidegháború utáni Európa alakult át: az egy évtizedes polgárháború és a kudarcba fulladt forradalom utáni Nicaragua jövôje is egyre bizonytalanabbá vált. Az ének és a tánc segítségével mesélnek elveszett álmokról, az idegen országban leélt életrôl és a honvágyról egy sosem létezett ország után. forgatási helyszínek: Németország, Nicaragua a filmben megjelenô népek, népcsoportok: nicaraguai rendezô: Hannah Leonie Prinzler Németország, 2008, 75 perc 25

27 Fizess és nôsülj! Marko és Atanas rétesédes életet élhetne, ha nem lenne az a bosszantó malôr a papírjaikkal. Uniós útlevélre van szükségük, és szinte bármit hajlandók megtenni érte, akár feleséget is vásárolnának. Nekivágnak, hogy megtalálják álmaik asszonyát aki lehetôleg úgy vonul majd velük az oltár elé, hogy nem tûnik el a válásig. A bécsi bevándorlási ügyeskedôk világán át vezet minket ez a valóságos zöldkártya-odüsszeia, egyszerre fergeteges, siralmas és megható történet arról, hogy mi mindenre van szükség az Európa Erôd sáncainak átugrásához, és mire nem képes érte az ember fia, lánya. rendezô: Atanas Georgiev Ausztria, 2008, 56 perc forgatási helyszínek: Ausztria, Macedónia a filmben megjelenô népek, népcsoportok: macedón, osztrák 26

28 Házi paradicsom A mélyen vallásos Mubarak és a markáns egyéniségû Zsuzsa kapcsolatát alaposan próbára teszik a kulturális és személyiségbeli különbözôségek. A házasságuk történetébôl kiragadott képkockákon az iszlám és a közép-kelet európai kultúra, valamint két homlokegyenest ellentétes személyiség keresi az összhangot néha több, néha kevesebb sikerrel. forgatási helyszínek: Magyarország a filmben megjelenô népek, népcsoportok: ghánai, magyar rendezô: Kis Anna Magyarország, 2009, 26 perc 27

29 Hunyd le a szemed, és nézz rám! Milyen világban élnénk, ha a nôket nem elsôsorban a külsejük alapján ítélnénk meg? És ha láthatatlan lehetne a rassz és az etnikai hovatartozás? Ezt az utazást tesszük meg Shabana segítségével, aki egy Skóciában élô szenvedélyes, 25 éves brit muzulmán hölgy. Mindig is meg akart szabadulni az örökös szemrevételezéstôl, a férfiúi tekintetektôl, és ez végül a sok vitát gerjesztô hijab viselésével sikerült is neki. Ez a no-budget barkácsfilm társadalmi jelentôségû vitatémákkal foglalkozik: az iszlám és a nôk viszonyával, a rasszizmussal, a személyes szabadsággal, a testképpel minddel a maga ellentmondásosságában. rendezô: Lindsey Dryden Egyesült Királyság, 2008, 6 perc forgatási helyszínek: Skócia a filmben megjelenô népek, népcsoportok: pakisztáni 28

30 Itt vagyunk A második világháború után a Krnach család Közép-Szlovákiából Ukrajnába, Kárpátaljára költözött. Miután ez a Szovjetunió része lett, a családot kitelepítették egy Balgarka nevû faluba Kazahsztán sztyeppéire. A Szovjetunió felbomlása után úgy döntöttek, hogy vissza költöznek Európába. Dimitrij Kiossyia és családja 2000 ôszén hagyta el a sztyeppét, hogy ôsei földjére, Szlovákiába vándoroljon. A szlovák fôvárosba érkezve azonban nem sikerül munkát találniuk. Kelettôl nyugatig bejárják az országot, és nem találnak mást, csak lepusztult falvakat, bezárt gyárakat és munkanélküliséget. Kis ideig úgy tûnik, mintha nem is Európában járnának. Az idôsebb családtagok nem találják a helyüket, és folyton a Kazahsztánban hagyott életükre gondolnak. Egy napon aztán Dimitrij, a családfô elhatározza, hogy hazatér. forgatási helyszínek: Szlovákia, Kazahsztán a filmben megjelenô népek, népcsoportok: kazak, szlovák rendezô: Jaroslav Vojtek Szlovákia, 2005, 76 perc 29

31 A kis Daniela Kolumbiaiak milliói hagyják el hazájukat az otthoni viszonyok miatt. Sokan Angliába vándorolnak, elsôsorban Londonba. Ez a dokumentumfilm egyetlen kolumbiai család, egy nagymama, egy anyuka és egy kislány életét követi nyomon új otthonukban, az angol metropoliszban. Yeny 1995-ben érkezett Nagy-Britanniába édesanyjával és Daniela nevû kislányával. A kis Daniela a légy a falon - módszerrel fedezi fel a latin gyökerekhez ragaszkodó idôsebb nôk viszonyát szemük fényéhez, a már nem egészen kolumbiai, de még nem egészen angol kicsi Danielához. rendezô: Ximena Cordova Egyesült Királyság, 2004, 23 perc forgatási helyszínek: London (Egyesült Királyság) a filmben megjelenô népek, népcsoportok: latin-amerikai, brit 30

32 Kis Kína kicsi kincse Öt reménybeli szépségkirálynô, öt átlagos bevándorló család. Éttermek, textilüzemek, importexport nagykereskedôk között, és velük utazunk Olaszországon át. A rendkívül megterhelô mûszakok között a munkagépnek tûnô anyukák könnyekig meghatódva mesélnek lányaikról. Azokról a lányokról, akik mindössze egy valamiben biztosak: nem akarják követni szüleik példáját, nem akarják újraélni szüleik kimerítô életét. Olaszországban a kínai lányok ugyanarra vágynak, mint a többi tini, ám jóval hamarabb vállukra kell venniük a felnôtté válás és a családi kötelességek terheit. Elsô- és másodnemzedékek állnak szemben egymással, és ott vannak még az olaszok, akik kénytelenek összemérni magukat a kínai bevándorlókkal. Ettôl egyszerre fáradt, elkeseredett, ijedt és sértôdött embernek érzik magukat. Valóban könnyebb félni az idegenektôl, mint szembe nézni önmagunkkal? forgatási helyszínek: Olaszország a filmben megjelenô népek, népcsoportok: kínai rendezô: Vincenzo de Cecco Olaszország, 2008, 60 perc 31

33 Kívül sárga, belül fehér Banángyerekek kívül sárgák, belül pedig fehérek! 10 és 20 év közöttiek, francia és kínai származásúak, és ironikus humorral banángyerekeknek vallják magukat. A 80-as évek növekvô kínai migrációs hullámával érkeztek a szüleik. Ám ezek a tinik már mind francia születésûek. rendezô: Xiaoxing Cheng Franciaország, 2007, 50 perc forgatási helyszínek: Franciaország, Kína a filmben megjelenô népek, népcsoportok: kínai 32

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon II. évfolyam 177. szám 28. december 2. 28/177. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon Bevezetõ Az 199-es évek elején a nemzetközi vándorlással

Részletesebben

Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület. gandhiegyesulet@gmail.com. Gibril Deen. Tel: 30 996 3567

Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület. gandhiegyesulet@gmail.com. Gibril Deen. Tel: 30 996 3567 Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület gandhiegyesulet@gmail.com Gibril Deen Tel: 30 996 3567 A szervezet 1992-ben alakult. Elsődleges célja a menekültek védelme, valamint egy toleráns társadalmi légkör

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

AFS, a világ legrégebbi és legnagyobb csereprogram szervezete

AFS, a világ legrégebbi és legnagyobb csereprogram szervezete AFS, a világ legrégebbi és legnagyobb csereprogram szervezete Majdnem 100 évvel ezelőtt, nem sokkal az I. világháború kitörése után, egy 15 fős - Párizsban élő amerikai fiatalokból álló - csapat jelentkezett

Részletesebben

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv BEVEZETŐ Tartalom Bevezető A nemzetközi YFU felépítése A magyar YFU felépítése Önkéntes feladatok A YFU egy önkéntes szervezet. Ez a füzet azért született,

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN. Fiatalokat célzó rendezvénymárkánk, afféle anyabrand, melynek égisze alatt több rendezvénysorozat is fut.

MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN. Fiatalokat célzó rendezvénymárkánk, afféle anyabrand, melynek égisze alatt több rendezvénysorozat is fut. 1 MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN Budapesti székhelyű cégünk immár 6 éve foglalkozik a 16-28 közötti korosztályt célzó rendezvények szervezésével. Jókai téri irodánkból évente közel 200 rendezvény megszervezését

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2013. december V. szám. Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL. 2013. december V. szám. Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY- KIVÁLTÁST KOORDINÁLÓ ORSZÁGOS TESTÜLET IFKKOT HÍRLEVÉL 2013. december V. szám Megrendezték az Első Országos Mentortalálkozót A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Globális migráció és magyar hatása

Globális migráció és magyar hatása Globális migráció és magyar hatása Dr. Tóth Géza Kincses Áron Magyar Statisztikai Társaság Mercure Hotel, 2010. Január 29. Bevezetés Dolgozatunk célja egyrészt az volt, hogy a világban tapasztalható globális

Részletesebben

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2010. Beszámolási időszak: 2010. január 01. - 2010. december 31.

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia *Magas szinten és érdekesen sajátíthatom el a német nyelvet. Ezen kívül gondolkodás nélkül tanulhatok külföldön, hiszen biztos nyelvtudás a végeredmény. (Tar Dorina 12.H Goethe Intézet Projektverseny,

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Név: Valenta Ivett. Küldő intézmény: Kaposvári Egyetem. Kurzus helyszíne: Kortrijk, Belgium

Név: Valenta Ivett. Küldő intézmény: Kaposvári Egyetem. Kurzus helyszíne: Kortrijk, Belgium Név: Valenta Ivett Küldő intézmény: Kaposvári Egyetem Kurzus helyszíne: Kortrijk, Belgium Kurzust szervező intézmény: Katholieke Hogeschool Zuid-West- Vlaanderen Kortrijk, Belgium Kurzus időtartama: 2009.08.31-2009.09.18

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban 1. Legalább egy idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 2. Legalább két idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 3. Angol

Részletesebben

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten Kováts András és Zakariás Ildikó Az adatok forrása A kutatás: LOCALMULTIDEM - Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe:

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Budapesti Corvinus Egyetem Lengyel György Tóth Lilla Göncz Borbála Európai Migrációs Hálózat nemzeti ülése Budapest, 2011. december 8. A kutatásról Az Európai

Részletesebben

Berlin 2005/2006/01 Élménybeszámoló

Berlin 2005/2006/01 Élménybeszámoló Berlin 2005/2006/01 Élménybeszámoló Pintér Dóra és Hársvölgyi Éva terméktervez ruha szakos hallgatók vagyunk és a 2005/2006-os tanév els félévét Berlinben tölthettük el az Erasmus-ösztöndíj támogatásával.

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

A kiiskolázottak ndorlása

A kiiskolázottak ndorlása A kiiskolázottak elvándorl ndorlása agyelszívás A kiművelt emberfők k elvándorl ndorlása Pártálláspontok miatt hosszú ideig nemigen lehetett a kivándorl ndorlás s problémájáról l beszélni, holott súlyos

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

TDSB Tanulói Iskola Légkör Felmérés 4-6 Osztályzatoknak

TDSB Tanulói Iskola Légkör Felmérés 4-6 Osztályzatoknak TDSB Tanulói Iskola Légkör Felmérés 4-6 Osztályzatoknak Utasítások Kitöltésével segít az iskolának felmérni és jobban megérteni hogy a tanulók mit gondolnak az iskolai életröl és segíti az iskoládnak hogy

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2013. május. 4. kiadás. Üdvözöljük!

HÍRLEVÉL. 2013. május. 4. kiadás. Üdvözöljük! 201. május HÍRLEVÉL 4. kiadás Üdvözöljük! Ön az ECOVOC projekt negyedik hírlevelét olvassa. Két éves projektünkben azt a célt tűztük ki, hogy az agrároktatásban roktatásban hiánypótló szakképzési tananyagot

Részletesebben

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920.

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grünberg?? 1920-as évek Grünberg?-né (szül. Grünberg Berta)? 1930 Neu Adolf 1830-as évek? Neu Adolfné (szül. Kraut Borbála) 1832 1922 Apa

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Youth Football Festival

Youth Football Festival 2015 19 25 July 2015 Kaposvár, Hungary HUNGARY 2 0 1 5 19 25 JULY www.youthfootballfestival.org 2015 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT (YFF) Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Mennek 200?? - 2013 Jönnek 1987-200??? Jönnek (1987-200????) A magyar menekültügy születése Diaszpóra A Kárpát-medence magyar migránsai Idegenellenesség

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

MEGHÍVÓ KÖRÖMKONGRESSZUS 2010. MÁRCIUS 7. GÓLYAVÁR 1088 BUDAPEST, MÚZUEM KRT. 6. (ELTE UDVARÁBAN) VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN EZZEL A KUPONFÜZETTEL!

MEGHÍVÓ KÖRÖMKONGRESSZUS 2010. MÁRCIUS 7. GÓLYAVÁR 1088 BUDAPEST, MÚZUEM KRT. 6. (ELTE UDVARÁBAN) VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN EZZEL A KUPONFÜZETTEL! MEGHÍVÓ KÖRÖMKONGRESSZUS 2010. MÁRCIUS 7. GÓLYAVÁR 1088 BUDAPEST, MÚZUEM KRT. 6. (ELTE UDVARÁBAN) VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN EZZEL A KUPONFÜZETTEL! BEMUTATKOZÁS A Körömkongresszus 1995 óta Európa egyik vonalasabb

Részletesebben

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében 211-214 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser MIDMAR Nonprofit Kft Külföldi vendégéjszakák száma Észak-Magyarország kereskedelmi szálláshelyein

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

P P P 34 849 986 Ft. P P P 14 222 547 Ft. P P P 7 962 523 Ft. P P P 16 224 996 Ft. P P P 30 318 225 Ft. P P P 39 661 260 Ft. P P P 25 739 727 Ft

P P P 34 849 986 Ft. P P P 14 222 547 Ft. P P P 7 962 523 Ft. P P P 16 224 996 Ft. P P P 30 318 225 Ft. P P P 39 661 260 Ft. P P P 25 739 727 Ft Sorsz. Benyújtó szervezet neve Projekt címe Eredeti példány benyújtásra került Nyilatkozat az eredeti példányban aláírva, csatolva Az eredeti példányban a 3.1 és 3.2. költségvetési táblázatok kitöltve

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2013. május 2. Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően A BÍRÓNŐK EGYESÜLETE (A BÍRÓNŐK NEMZETKÖZI SZERVEZETÉNEK TAGJA) levelezési cím: 1055 Budapest, Markó utca 16. e-mail: bironok.egyesulete@gmail.com web: www.bironokegyesulete.hu A Bírónők Egyesülete Regionális

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

2014. július szeptember EPSA Hírlevél

2014. július szeptember EPSA Hírlevél Kedves Önérvényesítők! Ez az Önérvényesítők Európai Platformjának hírlevele. Az Önérvényesítők Európai Platformját röviden EPSA-nak hívják. Ebben a számban sok érdekes hírt szeretnénk megosztani veled.

Részletesebben