Dávid Lajos fõszerkesztõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dávid Lajos fõszerkesztõ"

Átírás

1 A Károly Gáspár Református Egyetem elbocsátott hallgatói soraiból egy magát homoszexuálisnak sejtõ hallgatót. A történtekrõl azóta is megoszlanak a vélemények. Az egyik legnagyobb internetes hírportálon szavazni is lehetett a témában: vajon lehet-e egy lelkipásztor homoszexuális? Úgy érzem, a hírportál sem érezte a lényeget. Az elsõdleges probléma, amelyet szükségszerûen tisztázni kellett volna: nem csupán a lelkészi felszentelésrõl van itt szó, hanem teológus tanulmányainak befejezésérõl is. Mert igenis el lehet fogadni az egyetem (református egyház) álláspontját: lelkésszé nem szentelhetõ, hiszen nem a Biblia szerint él. (Az elkövetett bûnös életrõl késõbb.) Ám hogy e tény kizárná õt, mint a teológus szak hallgatóját a képzésbõl, ezt egyetlen szabályzat sem rögzíti. Alátámasztja ezt az egyetem Hittudományi Karának tagja, Karasszon István nyilatkozata. Elmondása szerint nem volt könnyû a döntés. A hallgatót végül a lelkészi szolgálatra való alkalmatlansága alapján zárták ki. Nem tudott olyan szabályzatról, amely tiltaná a melegek kizárását a képzésbõl. A koraszülöttként oxigénhiányos, majd ennek következében mozgás- és beszédsérült hallgató lelki segítséget kért dékánjától, Dr. Németh Dávid professzortól. Mivel fogyatékossága miatt életének nagy része önmaga elfogadásával telt, belsõ vívódásaival bizalommal fordult a pszichológus professzorhoz. Így említve meg a saját neméhez való vonzódást, amely kimerült a vonzalomban, és nem a tettekben. Elmondása szerint, még arról sincs meggyõzõdve, hogy homoszexuális. Az ügy egyébként ott bukott ki, hogy a hallgatók kérték a Kari Tanácsot, foglaljon állást, vajon a homoszexuális teológus hallgatók vállalhatnak-e lelkészi szolgálatot. Ezt követõen a hallgató még múlt évben kapott meghívót a Kari Tanács ülésére. A történet vége az egyetemrõl való eltanácsolás lett. Sajnálom, hogy a kar dékánja visszaélve a bizalommal, felfedte a bûnösnek vélt gondolatokat. Nem szabályzatokról van itt szó, hanem etikáról, erkölcsrõl. No comment. Az alkotmány 70/a paragrafusa tiltja a hátrányos megkülönböztetést. Ennek nem mondhat ellent egyetlen Magyarországon mûködõ kar, egyetem, egyház vezetõsége sem. Tovább súlyosbítja a helyzetet az is, hogy az egyetem állami pénzbõl mûködik. Egyetértek Lévai Katalin esélyegyenlõségi miniszter szavaival: Az oktatás nem hitéleti tevékenység, tehát a diplomáig mindenképpen el kell jutnia mindenkinek, aki az egyetemeken tanul, akkor is, ha meleg, akkor is, ha nem. Mert ha nem így van, akkor hallgatók százait, ha nem ezreit rúghatnák ki az egyetemekrõl. Egyet sajnálok csupán: az ügyben nem kapott sajtóvisszhangot a hallgatói érdekképviselet csúcsszerve, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának állásfoglalása. Persze, ha volt egyáltalán. Ha nem foglalt állást, a HÖOK természetesen elmarasztalandó, és elmarasztalható akkor is, ha megtette ezt, hiszen nem hallhattuk a hangját. Megint ott vagyunk az alfa-omegánál: hol van ma Magyarországon az igazi hallgatói érdekképviselet? Dávid Lajos fõszerkesztõ

2 február március 4 h k sz cs p sz v tartalom 9 h 10 k szoctám., laktám., kiemelt ösztöndíj 11 sz beadásának határideje 12 cs vendéghallgatói kérelmek benyújtása 13 p késedelmes beiratkozással kapcsolatos kérelmek 14 sz v h k sz cs p sz v h k sz cs p sz v h k sz szorgalmi idõszak kezdete nappali és levelezõ tagozaton Olasz meló - FEEFI mozi Martin Shermann: Rose (monodráma) Füst Milán bérlettel, a Harmadik Színházban 500 Ft tantárgyfelvétel vége nappali tagozaton, leckekönyv leadásának határideje, beiratkozás levelezõs hallgatóknak, tantárgy korábbi teljesítésének elismerése, költségtérítés 50%-ának befizetése Késedelmes beiratkozás 2100 Ft Szakdolgozati témabejelentõk leadása, záróvizsgára jelentkezés, szakdolgozat, diplomadolgozat leadási határideje Közélet Fórum 6 Nekrológ helyett Elhunyt Hidy Péter tanár úr 6 Információs társadalom Sulinet Expressz 7 KÖSZI, megvagyok A szolgáltatás nem állhat le Az új év nehéz idõszakot hozott az egyetemi Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda számára. Felröppent a hír, hogy mûködése az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal kötött hároméves finanszírozási szerzõdése lejárta után bizonytalanná válik, ugyanis az EHÖK nem hoszszabbítja meg a megállapodást. 8 Oktatóként is hallgató Tanárportré: Zsák Judit 9 Eltûnik az árkád Építkezik az intézet 10 Vadászatra fel! Kurzusajánló Vélemény 12 Hogyan élted meg a vizsgaidõszakot? körkérdés 13 Miért? Szeifer Csaba publicisztikája 14 Nézõpont A farsangról Elhunyt Faragó Gábor, intézetünk utolsó éves, személyügyi-humán szervezõ szakos, levelezõs hallgatója december 12-én Pécsre sietett tanulmányi ügyeit intézni, mikor a Mecsek szerpentinjei után, a Pécs tábla elõtti enyhe ívû kanyarban kisodródott autójával, és elõbb a szalagkorlátnak, majd egy fának ütközött. Faragó Gábor elsõ diplomáját is a FEEFI-ben szerezte, még ban. Decemberben töltötte be 35. életévét. Megõrizzük emlékét. fórum 5.4

3 február tartalom 5 15 Trükkök, tanácsok, rossz példák II. Kovács Gábor írása 16 Ahol mindenki kétszer csenget Postások a FEEFI-n Mappa 18 Díszmagyar fehér zokni Mit húzzunk fel a bálba? 19 FEEFI 7-es 20 A teremtés 7. napja Képeken az oktatók Kultúra 22 Mindenki új hangot keres Csülök, a Peet dobosa Tóth Csülök Zoltán neve a mai könynyûzenei életben már-már fogalom. A Kispál és a Borz egykori dobosát, ha nem is láthatja hetente kétszer a közönség, ma is aktívan zenél, oktat, és egy hangszerüzletben viszi a dobrészleget. Lapunkat az egyre népszerûbb siklósi Peet zenekar próbáján látta vendégül. 23 Kulthírek 24 Lefekvés elõtt Késõ este Hajós Andrással 24 Vér nélküli véres valóság Szüljünk a tv-vel 25 A randik filmje Igazából szerelem 25 A király visszatér szubjektív szösszenet 26 Múzeumban voltam Egy kisgyermek naplójából 27 Ajánló Spiró György: mit ír az ember, ha magyar?, Emil.RuleZ! - Hisztis, Molnár Ferenc: Az ördög 28 Herman Melinda írásai Mix 30 Étkek és mérgek E-nni kell? 30 Oázis a Király utcában Étteremajánló 31 Sidra és churros Év végi ünnepek Spanyolországban 32 Náthalenzia Mit (t)együnk, ha kerülget a betegség Kedves nagyapám hívta az évente rátörõ rémet infulenziá -nak, ennek a mezei náthával kevert változatából alkotta meg a család a náthalenziát. Olyan ez, mint a karakószörcsögi rokon: nem hívjuk, mégis minden évben megjelenik, és szívesen marad. 33 Képregény, aranyköpések 34 Márciusi elõzetes, Fórum rejtvény hírek találkozott a PTE-n tanuló kínai diákokkal is. tavaszi szemeszterben induló nyelvi képzéseit. Részletek a hon- mogatásra, aki nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgató. lapon, ahol az induló nyelvtanfo- Az ûrlapok letölthetõek a FEEFI HÖK Kínai látogatás magyar egye- Professzortalálkozó janu- lyamokról, és a 2004-es nyelvvizs- weboldalán. temen. Dr. Lénárd László, a PTE ár 8-án került sor a hagyományos, gaidõpontokról is olvashattok. (www.kronosz.pte.hu) rektora december 19-én az új évi professzori találkozóra, ahol Egyetemen fogadta Zhu Zushou dr. Lénárd László beszámolt az el- Pályázat a lakhatásért. A 2003/ Ismét indulnak a TÁNCOLÓ urat, a Kínai Népköztársaság múlt évi tevékenységrõl, majd a 2004-es tanév II. félévében is pá- EGYETEM tánc- és mozgáskur- rendkívüli, meghatalmazott különbözõ karokról jött vendégek lyázhatóak a szociális és lakhatási zusai. A bemutató mûsort február nagykövetét. A találkozón a beszélgethettek egymással. támogatások. 23-án órai kezdettel tartjuk hosszú távú felsõoktatási A pályázatok leadási határideje: a Szigeti úti POTE aulában. Jelent- együttmûködés lehetõségérõl Mert beszélni kell... A PTE Ide február 11. (szerda) 16 óra. kezni lehet a mûsor ideje alatt, il- esett szó, majd a nagykövet úr gen Nyelvi Titkársága meghirdette Minden olyan diák pályázhat a tá- letve február 24-tõl 27-ig! február

4 6 közélet Nekrológ helyett Információs társadalom Elhunyt Hidy Péter tanár úr. Jó lett volna, ha marad még. Emberként, tudósként és tanárként is kivételes személyiség volt. Hatvanhárom év adatott meg neki, és egy hihetetlenül gazdag élet. Mindent szívvel-lélekkel csinált: Magyarország kulturális állapotának mûvelõdésszociológiai kutatómunkáit éppúgy, mint a Kultúraközvetítõk Társaságának vezetését és a szociológiatanítást. Itt a FEEFI-n is szerették a diákok. Talán nem csak azért, mert jó tanár volt, hanem mert õ volt A Hidy, fogalom. Amikor pár éve a Fiatal Kultúraközvetítõk Fórumának létrehozására buzdított minket, mondtam, hogy õ itt a guru, és ez felettébb mulattatta. Példát, utat tudott mutatni a fiataloknak, érték- és kultúraközpontú világképet, ami manapság nagyon kell, mindezt pedig végtelen szerénységgel, mert azt vallotta: a cél, hogy kölcsönösen tanuljunk egymástól, a szakma öregjei is (ahogy õ mondta) a fiataloktól. Rengeteg tanítványa volt, akiknek fogta a kezét, képviselte az érdekeit, csodálta a tehetségét, akikrõl sosem feledkezett meg. Hálásak vagyunk mindezért és próbálunk méltók lenni az emlékéhez. Mintha Ady róla írta volna: Szent lázadások, vágyak, s ifjú hitek örökös urának maradni, nem adatik meg ez mindenkinek, csak aki véres, igaz életû. Igen, én élni, s hódítani fogok egy fájdalmas, nagy élet jussán. Nem ér föl már szitkozódás, piszok, lyányok s ifjak szívei védenek. Zsák Judit A Sulinet Expressz jóval több, mint ingyen számítógép. Egy olyan komplex program, amelynek elemei között szerepel a hálózat-fejlesztés (azaz 2005-ig minden iskolát csatlakoztatnak az internetre), az eszközfejlesztés (ilyen a multimédiás tantermek, iskolai intranet hálózatok felszerelése, kiépítése), a digitális tananyagok tervezése, a kutatások finanszírozása és a tartalomszolgáltatás szintúgy, mint az elkerülhetetlen rendezvények, konferenciák, táborok szervezése, és ami talán a legfontosabb, a pedagógus-továbbképzések. Továbbképzések pedagógusoknak. Sajnos a pedagógusok többsége nem képes tájékozódni a számítástechnika világában. Nem egyszer fordul elõ, hogy az általános iskolás tanuló többet tud a számítógéprõl, az internetrõl és a szövegszerkesztésrõl, mint a tanító néni vagy a tanító bácsi. A digitális világ fejlõdése lavinaszerûen hozza magával az internet- és multimédia alapú oktatási anyagokat. Ezek kezelése új ismereteket igényel. Az Oktatási Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Sulinet Programiroda közösen meghirdetett továbbképzési programja ennek a felismerésnek köszönhetõ. A továbbképzések célja, hogy fejlesszék az újonnan megjelenõ elektronikus írástudást, az információs és kommunikációs technikai (ez az IKT) alapkompetenciákat. A program új ismeretek átadására is törekszik; ilyen az iskolai számítógépes hálózat-üzemeltetési ismeretek, vagy a digitális tartalmak tanórákon történõ felhasználásának alkalmazása. A pályázaton indulhatnak mindazok, akik pedagógus munkakörben, gyermek-és ifjúságvédelmi munkakörben, vagy valamely iskola számítógépparkjának rendszergazdájaként mûködnek. A Sulinet Expressz program keretében lehetõség van egy képzés költségét akár teljes egészében támogatási összegbõl téríteni. Ez a tanfolyam hosszától és költségétõl egyaránt függ. A PTE TTK FEEFI Távoktatási Központja a múlt év végétõl ennek a programnak ad otthont. Helyesebben csak a jövõben fog adni. Nem a Távoktatási Központon múlt ugyanis, hogy eddig nem indította el azokat a képzési lehetõségeket, amelyek a meghirdetett programban álltak. A Távoktatási Központ nem kapta meg a pályázatra fordítható összeget, hiába állnak rendelkezésre az eszközök és a termek. Remények szerint februárban kezdõdhetnek majd a tanfolyamok, amelyekre már most nagy az igény. Változnak a kedvezményes vásárlás feltételei. Minden bizonnyal a minisztériumok sem számítottak ekkora sikerre. Ez év március 8-tól csökkentik az adókedvezménnyel igénybe vehetõ, kedvezményes számítástechnikai eszközök számát: a digitális kamerák, a szünetmentes tápegységek és a hangszereszközök végleg lekerülnek a sulinetes listáról, de az addig hiányolt alaplapok felkerülnek a jegyzékbe. A tárca céljai között szerepel az is, hogy kizárják a programból a magas jövedelmûeket, akik adókedvezmény nélkül is képesek számítógépet vásárolni. Ezért csak azok a vásárlók vehetik igénybe a teljes adókedvezményt, akiknek a jövedelme nem haladja meg az évi, bruttó 3,4 millió forintot. Ha az illetõ jövedelme meghaladja ezt az összeget, de a négymillió forintot nem éri el, az összevont adóalap adóját sávosan csökkentheti. Az évi négymilliónál többet keresõk semmilyen kedvezményt nem kaphatnak.

5 közélet 7 A show-nak menni kell! KÖSZI, megvagyok A szolgáltatás nem állhat le Az új év nehéz idõszakot hozott az egyetemi Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda számára. Felröppent a hír, hogy mûködése az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal kötött hároméves finanszírozási szerzõdése lejárta után bizonytalanná válik, ugyanis az EHÖK nem hoszszabbítja meg a megállapodást. A Központi Szolgáltató Iroda hallgatók által igénybe vett szolgáltatásai, mint a grafológiai és karrier-tanácsadás, vagy az ingyenes albérletközvetítés idõlegesen úgy tûnt, veszélybe kerül. Az országosan is számon tartott Központi Szolgáltató Iroda, a Rektori Hivatal szervezeti egységeként, még 2000-ben kötött finanszírozási szerzõdést az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal. A 6,75 millió forintos támogatásra amely a hasonló budapesti Mûegyetemi Szolgáltató Kht. 83 milliójához képest nem tûnhet soknak azért volt szükség, mert a szolgáltató iroda mûködését a hivatal nem tudta biztosítani. Szerencsés találkozás volt ez, hiszen az irodának és a hallgatói önkormányzatnak is közös érdeke a hallgatót segíteni. A 6,75 millió forintos összeg garantálta az itt dolgozó hallgatók juttatását, a non-profit jellegû szolgáltatásokat, a különbözõ tanácsadásokat és a képzéseket. Ennek az összegnek bizonytalan a sorsa nyilatkozta Vázsonyi Ottó, a szolgáltató iroda vezetõje. Az EHÖK az egyetem fõtitkárának küldött levelében azt kifogásolta a tagönkormányzatok hallgatói visszajelzései alapján, hogy a KÖSZI szolgáltatatásait nem veszik igénybe, és mihamarabbi reformokat javasolt. Arra a kérdésre, hogy miért nem a KÖSZI vezetõségével tárgyaltak elsõként, Kresák Gergely, az EHÖK elnöke elmondta: Többször szóba került, mi történik azután, hogy lejár a szerzõdés, ám konkrét megkeresés ez ügyben nem történt. Ahhoz, hogy az EHÖK kifizessen majdnem hétmillió forintot, látni kellett volna azt a koncepciót, amely szerint a KÖSZI mûködik majd. Sajnos üzemeltetési konstrukció szintjén nincs reformelképzelése az irodának, így fordultunk a Rektori Hivatalhoz, ahova a KÖSZI tartozik. A szerzõdés meghosszabbításának gondolatára pedig így reagált: Nincs szó arról, hogy nem szeretnénk meghosszabbítani a szerzõdést, csupán szeretnénk szerkezetváltást elérni a KÖSZI-nél. Addig nem lesz szerzõdés, amíg nem alakul ki az EHÖK Választmányának álláspontja, ami alapján a Rektori Hivatallal és a Központi Szolgáltató Irodával közösen kialakul az új mûködési koncepció. Ez legkésõbb március elejére tehetõ. Természetesen a meglévõ szolgáltatásokat addig idõarányosan finanszírozzuk. Vázsonyi Ottó nem érti az elégedetlenég okát, hiszen a sikeresnek tartott éves beszámolót már decemberben átadta az EHÖK vezetésének. Senki nem jelezte, hogy nincs megelégedve a mûködéssel, és nem is nyílt lehetõsége, hogy a KÖSZI tevékenységét egészében bemutassa. (Az éves mûködési beszámoló letölthetõ a címrõl.) Minden körülmény ellenére büszkék vagyunk tevékenységünkre. Kiemelten idetartozik a Zöld Alma egészségmegõrzõ projekt, amelynek legnépszerûbb eleme a Fenekestül felforgatunk. A programba bekapcsolódva aerobic, jóga, tai-bo és több egészségmegõrzõ mozgáskurzusban vehettek részt a hallgatók. Ebben az alprojektben szeptembertõl decemberig mintegy négyezren regisztráltak. A grafológia mellett a karrier-tanácsadás is olyanynyira sikeres, hogy a Bölcsészettudományi Karon a KÖSZI szervezésében külön kurzus indult az értelmiségi modulban. A programok mellet nagy öröm, hogy a múlt év májusa óta az egyetemen, a KÖSZI-ben is lehet kapni nemzetközi diákigazolványt. Sajnálom, hogy nem érkezett megkeresés az EHÖK részérõl, ahol egy választmányon szóban is kifejthettem volna a KÖSZI munkáját. Mindenesetre annak örülök, hogy legalább az alapszolgáltatások anyagi háttere biztosítva lesz egy ideig. Hogy a KÖSZI mûködése mennyire sikeres, mennyire nem, az eredményesség szempontjából bizonyára objektív képet mutat majd a FAKT Közvéleménykutató Intézetben feldolgozás alatt álló négyezer kérdõív, amely legfõképpen az ismertséget és a szolgáltatások minõségét vizsgálja. Eredmény február elején várható. ::: L február

6 8 közélet Most is hallgató vagyok." Saját tapasztalatból mondhatom, hogy személyed és a szemináriumaid is igen népszerûek a hallgatók körében. Honnan ered ez a közvetlen viszonyod a diákokkal? Lényegében majdnem nyolc évet töltöttem el az egyetem falai között, de még most is hallgató vagyok, Szegeden DL-es informatikus könyvtárosként, és doktoranduszként Pécsett az Elméleti Pszichoanalízis Doktori Iskolában. Az életem nagy része a tanulásról szól, örök diák vagyok. De oktatóként is szorosan kötõdöm a diákmiliõhöz, amitõl nem tudok, és nem is nagyon akarok elszakadni. Szeretek a hallgatókkal dolgozni, közös programokat, vagy akár elõadóesteket csinálni, mint például karácsonyi koncertet, de tervezünk színjátszó csoportot is. Számomra nagyon fontos, hogy ilyen dolgokban alkotó módon részt vegyek, mindig jó érzés ebben a vérkeringésben benne lenni. Nõi tanulmányok címmel ebben a félévben indult egy új kurzusod. Honnan jött az ötlet ehhez a témához? A téma eredeti nevén gender studies nem új, csak Magyarországon még kevéssé ismert. Én úgy jutottam el hozzá, hogy olasz szakosként sokat olvastam a reneszánsz kori férfi szerzõkrõl, akik egész könyveket írtak az ideális reneszánsz emberrõl (férfiról) és a reneszánsz nõrõl. Az kezdett érdekelni, hogy a nõk mit mondtak minderrõl a verseikben, festményeiken. Egy OTDK-dolgozatban ezt próbáltam megközelíteni modern és posztmodern nõi szerzõk feminista elméletei felõl, amelyek többek között arról szólnak, hogy egyáltalán létezik-e nõi írás és mûvészet. Ugyanez foglalkoztatott késõbbi korok nõi alkotóival kapcsolatban is, írtam belõle egy szakdolgozatot, és ez lett a kedvenc kutatási témám. A szemináriumon ezt egészítettem ki a feminista mozgalmak történetével és a mai magyar nõi civil szervezetekrõl szóló aktualitásokkal. Örömmel látom, hogy ez a téma egyre többeket érdekel. Milyen tapasztalataid vannak az újonnan indult ifjúságsegítõ szakkal kapcsolatban? Mivel ez új képzésünk, mindenki részérõl az elsõ szárnypróbálgatásokról van szó, tapasztalatszerzésrõl annak érdekében, hogy Oktatóként is hallgató Tanárportré: Zsák Judit Az õszi szemesztertõl ismét több új oktatót köszönthettünk intézetünkben. Zsák Judit, a FEEFI Mûvelõdéstudományok Tanszékének egyetemi tanársegédje, aki a mûvelõdés-menedzseri, majd a magyar és olasz tanári diploma megszerzése után került tanársegédi státuszba. egy, a mai Magyarországon nagyon fontos szakma formális képzési hátterének egyik bázisát kialakítsuk, és megfelelõen felkészült ifjúságsegítõ szakembereket indítsunk útnak. Az új hallgatók többsége nagyon lelkes és értelmes, szeretem õket tanítani. Ha jól tudom, a Fórumnak te voltál az egyik elindítója. Azt hiszem, a hallgatók sem tudják, hogy miként is indult el ez a lap. Pár évvel ezelõtt már létezett egy összegyetemi újság, Pécsi Campus néven. Ennek a lapnak volt egy FEEFI-s rovata, amelyet én szerkesztettem. Az akkori HÖK elnökünk, Csirke Balázs vetette fel, hogy a mi hallgatói közösségünknek is érdemes lenne egy lapot alapítani, amelyben a hallgatók elmondhatják véleményüket. Balázs májusában megkeresett az ötletével és megkért, hogy legyek az elsõ lapszám fõszerkesztõje. Ez a szám rohammunkában, nem egészen két hét alatt készült el, hiszen épp a szemeszter végén voltunk. Mivel alig volt idõnk, én és a barátaim írtuk az egészet. A Fórumot azóta is szívesen forgatom, úgy látom, sokat fejlõdött, bár struktúrájában õrzi az egykor lefektetett alapokat. Sok mindent elértél már, mi jöhet még a késõbbiekben? Három év múlva sok minden eldõl, akkor már egy informatikus könyvtáros diploma is a kezemben lesz, és a doktori képzés is körülbelül akkor fog zárulni. Esetleg a CEU-t megpróbálnám még. Ha pedig mindezt befejezem, akkor már tényleg megpihenek egy kicsit a tanulás terén, hiszen minden megvalósult, amit valaha nagyon szerettem volna. Egykoron könyvtáros, pszichológus is akartam lenni, és most úgy tûnik, lassan körbeérnek a szálak. ::: szeifercs fórum 5.4

7 közélet 9 Eltûnik az árkád Építkezik az intézet 106 millóba kerül a beruházás A FEEFI árkádja alatt a hallgatók kis csoportokban, kávét szürcsölve vitatják meg a napi gondokat, vizsgaeredményeket. Ám a szemlélõdõ szokatlan dolgot tapasztalhat: az árkád mellett téglafalak emelkednek. Ahogy Sári tanár úr mondaná: új, közösségi tér épül. A komoly beruházás elsõdleges célja, hogy a tanulmányi ügyek intézése egy helyen történjék. Már tavaly áprilisban elkészültek a tervek, amelyek alapján decemberében elkezdõdtek az árkád beépítésének munkálatai. Az építkezést közbeszerzés keretében kiírt pályázaton bírálták el, és idén májusban fejezik be. A beruházás 106 millió forintba kerül nyilatkozta lapunknak Nemeskéri Zsolt intézetigazgató-helyettes. A beépítés az eddig nyitott folyosó majdnem teljes hosszában történik, a C épület információs pultjától a földszinti B elõadó végéig. Hatalmas területtel bõvül így az intézet, amelynek a hallgatók örülhetnek a legjobban. A jövõbeli fõbejáraton belépve közvetlen egy olyan nagyobb folyosóra juthatunk, amely hasonló lesz az új szárnyban már megszokott térkialakításhoz: asztalok, székek, minden adott lesz a társasági élet lebonyolításához. Megoldódik az állandó számítógép- és internetes hiány, hiszen a tervek szerint a folyosó teljes hosszában, a falnál 40 számítógépet helyeznek el. Az internetezés idejét legnagyobb sajnálatunkra ám teljesen érthetõ módon korlátozzák majd. A jelenlegi fõporta felõli oldalon ruhatár kap helyet, amely megoldja majd a régóta napirenden lévõ kabátkérdést. A hallgatók kényelme és kiszolgálása érdekében a Tanulmányi Osztály is ide költözik. Az 1/A és 1/B jelenleg közös bejáratánál alakítják ki a pultos rendszerû hallgatói ügyintézést, mindezt a korszerû ügyintézés érdekében. Az elõadók bejáratát a beépítés során kialakult folyosóról oldják majd meg. Elképzelhetõ, hogy a FEEFI Hallgatói Önkormányzat is új helyet kap: a Levelezõ Tanulmányi Osztály helyére költözik. Az eredeti tervben szerepelt a megújult déli homlokzat összképéhez tartozó szökõkút is (nem messze a bejárat mellett felállított zászlórúdhoz), ám az anyagi gondokkal küzdõ egyetem vezetése nem hagyta jóvá. Az építkezés májusig veszi igénybe a hallgatók türelmét. A betonozás és egyéb munkák során az új szárny bejárata megváltozik: a C épület hátsó bejáratán át (a földszint 5-ös terem és a nagyelõadó második ajtajánál) közlekedhetünk majd. Mivel itt nincsen porta, az intézet külön gondoskodik biztonsági szolgálatról. Az általunk szeretett árkád fõporta elõtti része megmarad, ahol a továbbiakban is lesz lehetõségünk álldogálni és beszélgetni. (Hacsak nem csábulunk el az új részre!) Hasonló beépítéssel eddig a Janus Egyetemi Színháznál találkozhattunk. Az itt elkészült munkák új problémát vetettek föl. A járdát nem nagyobbították meg, így az egyszemélyes gyalogút mellett kikopott a fû, ezért esõ, hó esetén járhatatlanná vált. Sajnos a jelenlegi tervek szerint úgy tûnik, nem épül az új részhez járda. A jövõ nagy tervei közé tartozik az új elõadók fölött egy újabb szint, melynek révén az épület alkalmassá válna még nagyobb konferenciák rendezésére. A látványtervek minden esetre már elkészültek ::: Vénusz A Fórum szerkesztõsége kér minden hallgatót, hogy a már meglévõ és hamarosan megnyíló tereket lássák el nevekkel a könnyebb azonosíthatóság érdekében. Az ötleteket a címre várjuk. Az elnevezésre váró helyek: V. emeleti dohányzó, V. emeleti társalgó (a csigalépcsõs), az új szárny társalgó része és a most épülõ folyosó február

8 10 közélet Vadászatra fel! Miért? Mert remek sztorikat hallhatsz. Miért ne? Mert nem fogsz megtanulni kínaiul. Óra típusa: elõadás Bejutás: Kisebb könyökharc árán, és elõjegyzés során sikerülhet. Techinfo: HUM 1262, MUK 1105 Kurzusajánló Õszintén szólva igenis unom a tanrend száraz kurzusismertetõit! Ötöd- és sokadéves hallgatótársainknak köszönhetõen a tapasztalatok alapján csemegéztünk a kurzusok dzsungelében. Vadászatra fel! Emesét a turu valóban háturu? Zsikó János: A kultúra közvetítés elmélete és története I-III. Mûvelõdési menedzser (mûvelõdésszervezõ) szakon kötelezõ Zsikó tanár úr kultúraközvetítés tárgyának III. része. Ennek ellenére érdemes az elsõ két részt is felvenni. Egyrészt a kronológia folytatólagossága miatt, másrészt nem érdemes a tanár úr elõadását kihagyni. (vö. aranyköpések, 33.o.) Személye garancia, hogy a hallgató nem fog unatkozni az órán. A kultúra eddig is ismert tényeit pedig teljesen egyéni megvilágításba helyezi. Miért? A legtöbb aranyköpés itt születik! (ízelítõ a 33. oldalon) Miért ne? Zsikó tanár úr rögeszméje, hogy órát csak reggel nyolckor lehet tartani. Óra típusa: elõadás Bejutás: Mivel az elsõ két rész nem kötelezõ, általában simán. Techinfo: MSTN 0103 (I.) A keleti (arc)mûvészet mestere Krisztián Béla: Kína és a világ Kína kicsit más (persze nem ferde) szemmel. Azt már tudjuk, hogy Kína hamarosan a világ egyik vezetõ gazdasági hatalmává válik, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nem száraz adathalmaz, hanem a valódi élet. Ez az, amit megismerhetünk a kurzus során. Szinte kedvet kapunk, hogy azonnal lóra (gépre) pattanjunk, és személyesen gyõzõdjünk meg a hallottakról. Az elõadást a tanár úr személyes élményeirõl szóló történetek színesítik. Az ajánlott irodalom további ismereteket ad. Felvehetõ mûveltségiként is! Ahol újra a fonóban lehetsz Minorics Tünde: Kézmûves gyakorlat Ez az a képzés, ahová már három héttel a meghirdetés elõtt elfogynak a helyek. Ez egyrészt a gyakorlat érdekességébõl, másrészt a potya kredit örömébõl, harmadrészt valószínûleg a tanárnõ személyes varázsából adódik. A szerencsés kevesek nemezezhetnek, fûzhetnek, gyúrhatnak, fonhatnak kedvük szerint. Miért? Kellemes hangulat, te, gyertya, és lesz egy pl.: kosarad, nemeztatyód. Miért ne? Ha csak lányok vannak, tényleg olyan, mint egy fonó a századfordulón. Óra típusa: tömbösített (nemezelt :) szeminárium Bejutás: Vállvetve, fürgén. Így sem könnyû. Techinfo: FEL 4812, HSAN 0246, HSTN 1142, MUK 1038 Nálam mindig van toborzólap! Kobolka István: Magyarország katonapolitikája és Európa Ritka jelenség egy humán-erõforrás profilú intézmény tanrendjében Magyarország katonapolitikájával foglalkozó kurzus. Ám akik komolyabban foglalkoznak a témával tudják, hogy a katonaság nem csak fegyvert és háborút jelent. A jelentõs átszervezés elõtt álló magyar hadsereg egyik fõ kérdése az indokolt szerkezeti átalakulással járó feleslegessé vált állomány átképzése. A komoly kihívást jelentõ feladatra a Honvédelmi Minisztérium, keresve a civil szakemberek véleményét, egyre komolyabb kapcsolatot épít ki az ország különbözõ egyetemeivel. Miért? Egy csomó szakértõ fejes elõadását hallgathatod meg a rambó késtõl a különlegesen képzett alakulatokig. Miért ne? Mert a kötelezõ tanulmányi út során a tanár úr bevonultat! :) Óra típusa: elõadás, a kiírt idõpontok szerint Bejutás: Elõzetes felderítést igényel. Idõben simán, de igyekezz! Techinfo: HSAN0239, HSTN1120, HUM7623, MUK1107, SSAN0239, SSTN1020 Sajtó, média Agárdi Péter, Zsák Judit: Sajtó és médiaismeret I-II. A két féléves kurzus igazi elméleti és gyakorlati izgalmakat ígér. A mindennapi médiában segít eligazodni, ám komoly médiaelméleti csatározások várhatók. Nem lehet úgy megúszni ugyanis egyegy órát, hogy ne kelljen megszólalni. Szellemi pengeváltások az fórum 5.4

9 közélet 11 örök kérdésben: ez most jó nekünk, vagy nem jó? De nem feledjük, ugye minden relatív! Miért? Rengeteg izgalmas dolog kerül felszínre, olyanok, amelyekre nem is figyeltünk eddig. Mért ne? Mert elõfordulhat, hogy glosszát is kell majd írni. Óra típusa: szeminárium Bejutás: Szemfülesség, és minden sikerülhet. Techinfo: FEL2861. HUM6251 vitákba sodorhatjuk magunkat. Óra típusa: szeminárium Bejutás: Normál körülmények között simán. Techinfo: FEL4118, HSAN0262, HSAN0263,MUK1082, SSAN0262, SSTN1051 Elméletbõl gyakorlatba Zádori Iván: Településmarketing Ha majd profi menedzser leszel Sulyok Tamás: Prezentáció készítés Ma már nem is az a lényeg mit, hanem hogy hogyan adod el. Szóval a szósz számít, és ennek a szósznak az elkészítésében nagy segítséget nyújt majd ez a kurzus. Mindenképpen sikeres, az is elõfordulhat, hogy kettõ indul belõle. Hogy miért? Nem csak egyszerû Power Point prezentációt tanulsz meg elkészíteni, hanem az elõadásnak, mint mûfajnak az alapjait. Miért? Mert megtanulsz prezentációt készíteni. Mért ne? Mert olykor minta-prezentációként kivetítik az elõzõ napi bulit (ahol persze ott voltál). Óra típusa: szeminárium Bejutás: Vigyázz, kész, futás a helyért! Techinfo: FEL4813, HSAN0203, HSTN1112, MSTN0623, SSAN0203, SSTN1012 Fótóriporter kerestetik Bodó László: Fotógyakorlat Fényképeztél már szerkesztett témában? Portré, táj, makro? Érezted már a fixír szagát? Csípted már oda az ujjad egy tekercs film szétbontásakor a sötétkamrában? Ha nem, ez a kurzus csak téged akar! Jelentkezz most, és megtanulhatod a fényképezés alapjait. Hogy fotóriporter lesz-e belõled, csak rajtad múlik. Miért? Megtanulod mikor, hány DIN-es filmet kell használnod. Mért ne? Ha ódzkodsz az erotikától, inkább ne, mert lehet, hogy a példakép erotikus lesz :) Óra típusa: Szeminárium Bejutás: Pipafüstön át minden lehetséges. Techinfo: FE4801, MSTN0604, MUK1058 Tökéletesen kiegészítette Sári tanár úr hasonló tematikájú óráit. A kurzuson mindenki élõ, gyakorlati példákkal találkozhatott, és remek, átfogó képet kaptunk a tudatos, vagy éppen kevésbé tudatos településmarketing-fogásokról. A félév legnagyobb értéke, hogy mindegyikünk saját településeinek problémájára találhatott elméleti és gyakorlati megoldást egyaránt. Miért? Mert ilyen egy igazi szeminárium. Mért ne? Akaratlanul is elvállalhatjuk saját lakóhelyünk marketingstratégiájának kidolgozását. (ingyé!) Óra típusa: szeminárium Bejutás: Minden lehetséges! Techinfo: FEL4406, HUM7640 Kína gazdasági elemzése Nemeskéri Zsolt: A régiók fejlõdése és konvergenciája Kínában Nem hiszem, hogy a lelkes hallgató-közönség soraiban sokan akadnának, akik a kurzus címe alapján beneveznének erre a félévre. Aki mégis veszi a bátorságot, hogy a kínai gazdaság komoly tanulmányozására adja a fejét, nem fog csalódni az alaposságban. Az egykor írásbelivel záruló stúdium alapkönyve a tanár úr könyve, amelyet kurzus teljesítéséhez nem árt azért elolvasni. Miért? A mûvmeneseknek két (2!) mûveltségi kreditet ér. Mért ne? Nagyon sokáig nem sikerül majd kiverni a fejedbõl a közgáz szakkifejezéseket. Óra típusa: szeminárium Bejutás: Dzsúdó, könyökharc, mentõ vár a portán. Techinfo: MUK1103 Szakmai lazítások Vida Szabolcs: Humánpolitika a gyakorlatban I-II. Ember, kommunikáció, dráma Zalay Szabolcs: Kommunikációs drámák Heti elmélkedés arról, hogy a technikai és társadalmi fejlõdésnek köszönhetõen, hol sérül a mindennapi életben az emberek közötti kommunikáció. Érdekes óra, olyan megvilágításba helyezi a mindennapi érintkezést, hogy a félév végén minden apró torzító körülményre érzékenyek leszünk. Miért? A hipotézisek bizonyítása saját életünkön vett példákkal történik. Mért ne? Ha nem vigyázunk, komoly elméleti, filozófiai Népszerû óra, nagy kirándulások és szakmai agytágítás kíséri végig a kurzust. Elmélet kizárva, olyan nagy cégek humánpolitikáját vizsgálja, mint az Audi, a Dunaferr, a Nokia, a már bezárt IBM, a Herendi Manufaktúra Rt., vagy a Paksi Atomerõmû. Természetesen mindezt a helyszínen. Miért? Mert a gyakorlatban nézheted meg az erõforrás-modelleket. Mért ne? Elõfordul, hogy túl jól sikerül a kirándulás. Ilyenkor egy napig biztosan fáj a fejed. Óra típusa: gyakorlat Bejutás: Idõben jelentkezz! Techinfo: HUM8124, HUM8125 ::: Lujoba, Karcsi, Orsi február

10 12 vélemény Hogyan élted meg a vizsgaidõszakot? körkérdés Minden bizonnyal ez az a kérdés, amelyre január végén a legkevesebb megerõltetés és agytréning nélkül, könnyen választ lehet adni. És lássatok csudát: rögtön az elsõ embert sikerült mikrofon, vagy inkább diktafon végre kapni. Hallgatótársainkat arról faggattuk, hogy a vizsgázás melyik formájában (szóbeli, írásbeli) könnyebb puhítgatni tanárainkat. Erre kivétel nélkül mindenki a személyes kommunikációt, vagyis a szóbeli vizsgákat választotta. Kezdetben nagyon idegenkedtem a félévet lezáró vizsgáktól, hiszen nem tartottam jó dolognak, hogy teljes könyvekbõl írjunk teszteket. A tapasztalatok birtokában azonban nem is Muszi Kinga volt annyira rémes. Az igazi baj a töltelék tantárgyakkal van. A gazdaságtörténetet is annak érzem, mert ez legalább egy három féléves tantárgy, amit egy félévbe zsúfoltak össze. Mi értelme van így? Aminek azonban nagyon örülök, az, hogy az oktatók és a hallgatók viszonya kifogástalan. Humán szervezõ, diplomás levelezõ A mögöttem álló vizsgaidõszak viszonylag gördülékenyen ment, köszönhetõen a két és fél hét szabadságnak. Igaz, most minden összejött: új munkahely, vizsgaidõszak, már csak Székely Eszter egy új társ kellett volna Az is nagy segítség volt számomra, hogy bejártam az órákra, így rendszerezett tananyagot gyûjtöttem össze, ellentétben a tavalyi félévvel, amikor külföldön voltam. Ennek köszönhetõen sikerült eredményes félévet zárnom. Személyügyi szervezõ 2. évf. levelezõ Idén sajnos kevesebb írásbeli vizsgánk volt. Ezt azért sajnálom igazán, mert az írásbeli számonkérés sokkal jobban fekszik: több idõ van arra, hogy átgondoljam a kérdést, Németh Krisztián összeszedjem a gondolataimat. Hátránya, hogy nem nyílik lehetõség a késõbbi korrigálásra. Bár a szóbeli vizsgákat nem kedvelem, az andragógia szóbelin kellemes meglepetés ért: nem egy konkrét tételbõl tették föl az összes kérdést, hanem a komplett anyagból. A hallgatónak legalább esélye nyílik arra, hogy megmutassa, tényleg tanult valamit. Személyügyi szervezõ 2. évf. Zachár Zoltán Humán szervezõ 2. évf. Sikeresen magam mögött tudhatom életem harmadik vizsgaidõszakát. Most már azt mondom, nem is volt olyan nehéz. Viszont ha jobban belegondolok! Azokban a pillanatokban, amikor épp készültem számot adni tudásomról, a gyomrom és a szívem bizony sokszor került a torkomba. Ez így természetes. Végre elkövetkezik a várva várt pihenõ, aztán a bulik, és kezdõdik újra minden elölrõl. De már most félek az év végi összevont szigorlatomtól. Azonban erre még nem gondolok, bõven lesz rá idõm három hónap múlva is. fórum 5.4

11 vélemény 13 Ezt a vizsgaidõszakomat meglehetõsen sokkosan éltem át, de hál Istennek sikerült. Jelenleg a pihenés kapja a fõszerepet az életemben. Tanáraink nagyon jól álltak a vizsgákhoz, senkire Sztefanovicsné sem lehet panasz. Nem volt Sípos Mária kellemetlen élményem. Oktatóim szimpatikus emberek és meglehetõsen segítõkészek, ha az ember elakad valahol a zavarosban. Szóban sokkal jobban szeretek vizsgázni, mint írásban, mivel ha szóban eltévesztek valamit, alkalmam nyílik a hibám kijavítására. Személyügyi szervezõ 2. évf. Úgy gondolom, már elég nagy gyakorlattal rendelkezem a vizsgaidõszakot illetõen. Az elsõ vizsgáimnál bizony sokszor dobogott a szívem a torkomban, mára az ilyenkor jelentkezõ stresszt simán le tudom Végvári Attila küzdeni. Ha írásbeli és szóbeli vizsgák közül kellene választanom, inkább az utóbbira szavaznék, hiszen a személyes kommunikáció híve vagyok. Az írásbeli vizsgáknál rengetegen puskáznak. Jómagam nem élek ezzel a lehetõséggel, hiszen aki puskázik, még több felesleges izgalmat okoz magának. A vizsgaidõszak fõ problémája, hogy a személyügyi szervezõ mellett az informatika szakot is végzem; nehéz a egyeztetés. Mûszaki beállítottságú lévén a FEEFI-s tanulmányok több nehézséget jelentenek. Személyügyi szervezõ 2. évf. Mint általában a legtöbb ember, nehezen éltem meg az eddigi vizsgáimat. Sajnos még nem hagytam hátam mögött az összes beszámolót. Szóbelinél egyértelmûen több lehetõség nyílik meg az ember elõtt. A ti- Makk László tok a kommunikációban van, hiszen az esetlegesen meglévõ hiányosságokat is el lehet így tussolni. Idén sajnos megnehezítették a dolgunkat, mivel több írásbeli vizsgára került sor, mint az elõzõ félévben. Személyügyi szervezõ 1. évf. Miért? Eltelt már pár hét Fehér Miklós halála óta, de számomra még mindig érthetetlen, hogy miért végzõdhetett így egy sikeres válogatott labdarúgó élete. A sajnálatos esemény elõtti hetekben országos sportnapilapunk egy nagyobb terjedelmû interjút közölt vele. Akkor még terveirõl, álmairól beszélt, de Szeifer Csaba írása ezek az elképzelések már sohasem valósulhatnak meg. Nem igazolhat már más klubba, nem gyarapíthatja válogatottságainak számát. Egy ilyen tragédia után már minden értelmetlenné válik. Nagyon sok mérkõzést láttam életemben, de hogy focimeccsen ilyen megtörténhet? A képek egyszerûen sokkolóak voltak. Az egyik pillanatban még gólpasszt ad, aztán pár perccel késõbb már élettelenül esik össze. Hiába fejlett és modern az orvostudomány, egy ilyen esetre szinte lehetetlen felkészülni. Vagyis elvileg fel lehetne. A profi játékosok minden évben (még idény közben is) igen komoly vizsgálatokon vesznek részt. Ezeken a kivizsgálásokon tetõtõl talpig végigmérnek minden játékost, mivel nagyon sok millió euró forog kockán egy-egy igazoláskor. A nyugati kluboknál ez a rendszer már szinte hibátlannak mondható. És mégis, egy ilyen betegség vagy rendellenesség elõtt még a legprofibb orvosok is értetlenül állnak. Hallani mindenféle táplálékkiegészítõkrõl és egyéb vitaminokról is, amelyek azt szolgálják, hogy a játékosok képesek legyenek végighajtani a szezon 70-80(!) tétmérkõzését, de ez a meccsdömping nem csak fizikai, hanem erõs pszichikai megterheléssel is jár. Ezt a fokozott igénybevételt valahogy el kell viselni. A mögöttöttes dolgokról szurkolóként csak sejtéseim lehetnek. Miklós halála az egész futballtársadalmat megrázta. Példanélküli volt, hogy Portugáliában az összes klub a Benficával együtt gyászolt. Miklós tudása nemzetközileg is elismert volt, és 24 évesen már negyedszázad válogatott szereplést sem mondhat magáénak akárki. Õ ezt is elérte. Hajtott, küzdött, de egy dologgal szemben tehetetlen volt. Itt már nem tudott cserét kérni. Az utolsó róla készült kép minden szurkolóban megmarad. Mosolygott. Így ment el. Nyugodj békében Miki! február

12 14 vélemény >>> Mohácsi vagyok, és ez egy életre meghatározta a farsanghoz >>> Amikor fülünkbe jut ez a szó, farsang, rögtön egy való kötõdésem jellegét, hiszen a sok ezer embert vonzó búsójárás néhány napra évrõl évre felforgatja az itt lakók életét. Aki ebben a városban él, ha akarja, ha nem, nem tud kívül maradni. Nálam rendszeresen ritkán látott barát fordul meg ilyenkor. A vendéglátás minden nehézsége (kicsi lakás, kevés ágy stb.) ellenére, ezek a találkozások számomra mindig nagy örömöt jelentenek. Persze evést, ivást, jókedvet, és az elmaradhatatlan sokác bálban a táncot is. Nekünk, mohácsiaknak, identitásunk része lett a farsang. Az ekkor városszerte felhangzó délszláv dallamok, a tánc mozdulatai, a kolompok, önfeledt, éjszakába nyúló mulatozás jut eszünkbe, ahol Az ezeregy éjszaka meséibe illõ álarcok színkavalkádja fogad minket. A farsang egyfajta jelzés az emberek között, hogy közeleg a ridegség, a tél vége. A hidegség és egyszínûség fehér évszakának végén jólesõ érzés az emberi léleknek színes, vidám jelmezeket ölteni és maszk mögé rejteni arcát. Talán pont ezért is várja minden ember, és köztük jómagam is ezt az ünnepsorozatot. Hiszen álarcunk mögé csak az láthat be, akinek ezt megengedjük, és valahogy nem tartozunk semmi nemû felelõsséggel senki és semmi iránt. busókürtök hangja nekem felidézi egy soknemzetiségû város hétköznapjainak különös atmoszféráját is. Mint néprajzos, természetesen ma már más szemmel is nézem, látom mindazt, ami ezekben a napokban zajlik. A mohácsi sokácok hagyományos téltemetõ népszokása mára elsõsorban turisztikai céllal létrehozott eseménnyé vált. A csupán a beavatottak számára érthetõ rítusok misztériuma elveszett; a sokác városrészbõl a város színpadára lépett attrakcióvá vált. A résztvevõk és a szervezõk részérõl persze az autentikusság keresése a fõ cél. Ez természetesen megnyilvánul az egykori népszokás rítusainak ismétlésében, felelevenítésében is. Ám számomra sokkal érdekesebb a karnevál szellemének megnyilvánulása, mely évszázadok óta jellemzõen a feje tetejére állítja ilyenkor az emberek viselkedési normáit, és mint egy palackból kihúzott dugó, kiereszti az emberekben felgyûlt feszültségeket. Az álarcot viselõ (de a kíváncsiskodó turista is) következmények nélkül lehet más, mint máskor, viselkedhet úgy, ahogy máskor nem: tréfásan, olykor pimaszul reagálhat az embereket aktuálisan foglalkoztató eseményekre (pl. választások, valóságshow) stb. Az 1920-as évektõl életre hívott népszokásban, megváltozott formában ugyan, de megmutatkozik egy sajátos, belsõ öntörvényûség, mely a szervezõk szándékától függetlenül mûködik. Felidézi a középkor népi nevetéskultúráját, magán viseli a hagyományos farsangi, karneváli jegyeket, új elemeket olvaszt magába, így mutatva meg minden korban a pillanatra jellemzõ, eredeti arcát. Minorics Tünde, egyetemi tanársegéd, etnográfus Maszkok, álarcok színes kavalkádja, ötletes jelmezek vagy a busók mesés világa melyik áll hozzád közelebb, számodra mit jelent a farsang? A bulit vagy a hagyományt? nézõpont Minden emberben lakozik egy olyan én, amit jobban szeretne maszk mögé rejteni. A mindig vidám ember lehet, hogy tele van szorongással. A szomorúak szeretnének vidámak lenni. Ez farsang idején a maszkkal, szerintem lehetséges. Jómagam részérõl ilyenkor mindig repülõre szállnék (de lehet az busz is), és úti célom sem lenne más, mint a karneválok városa: Velence. Ott aztán az éjkirálynõ csábos maszkját ölteném magamra, de lehet, hogy bohóc is lennék, egyre megy. Csak ott lehetnék, táncolhatnék, mulathatnék kifulladásig. Úgy gondolom, nem vagyok egyedül ezzel az álommal, de ha visszatérünk kis hazánkba, itt is nyílik lehetõség a hosszú, téli éjszakák megrövidítésére a számtalan farsangi bállal, és ne feledkezzünk meg a nagy télbúcsúztató, mohácsi busójárásról sem, ahová még könnyebben eljuthatunk, mint a tengeri városba, Velencébe. Róhatjuk az utcákat a vidám állarcosokkal, akik mint tudjuk vagy a törököt, vagy a telet akarták elijeszteni. Táncolhatunk reggeltõl estig kólót, vagy bármilyen más táncot. Csak elérjük majd egyszer, amit bármelyik kor embere: elûzni a hosszú, unalmas téli napokat. Áttáncolni a tavasz virágos, napsütötte mezejére, magunk mögött hagyva a telet, a ridegséget, és végül, de nem utolsó sorban, a vizsgaidõszakot. És ne feledkezzünk meg a nagyanyánk által sütött illatos, piros, szalagos farsangi fánkról sem! Wortmann Éva, hallgató fórum 5.4

13 vélemény 15 Trükkök, tanácsok, rossz példák Kovács Gábor írása II. Gyakorlati útmutatónkban ezúttal a szóbeli kollokviumok képlékeny vizeit derítjük fel, szervesen folytatva haladó hagyományaink hosszú sorát, ami a múlt hónaptól egészen a távoli jövõ beláthatatlan vizsgaidõszakáig ível, hacsak egyszer le nem diplomázunk. Valahol ott fejeztük be, hogy miközben az önkívületig mantráztuk a definíciók és elméletek szövegét,a kiagyalóik neveit, felkelt a nap. És bágyadt fényével cirógatja elgyötört arcunk gondterhes ráncait. De a java csak most következik. Még szabad a választás: két óra tanulás vagy inkább egy kis alvás vizsga elõtt. Személy szerint az alvásra szavazok, de vannak, akik ijesztõbben néznek ki két óra alvás után, mint elõtte. Õk esetleg meghallgathatják a hajnali híreket, hátha az lesz a mentõkérdés, hogy leváltották-e a pénzügyminisztert. Nyakkendõkötés vagy sminkigazítás közben remek lehetõség nyílik a megfelelõ arckifejezés kiválasztására, és alapos begyakorlására. Az alkalmazandó nonverbális kommunikációs stratégiát meghatározza a felkészülés mértéke, a vizsga komolysága (szigorlat, vagy gyak. jegy), a tanár személyisége és nem utolsósorban a vizsgázó mimikai eszköztára. A tanár úr én készültem, csak most valahogy leblokkolt az agyam, a lehetõ legrosszabb választás, nehezen kivitelezhetõ, és még akkor sem értékelhetõ a vizsgáztató szempontjából, ha de tényleg. Az igazán profi vizsgázó mindenbõl alkalmaz egy csipetnyit: magabiztosság, óvatosság, tisztelet és pajtáskodás, szerénység, nagyképûség, humor és világmegváltó küldetéstudat egyszerre van jelen a hangjában. A szerint erõsíti, vagy gyengíti egyiket vagy másikat, hogy mi az, ami a helyzethez passzol, és ami a vizsgáztatóból szimpátiát vált ki. Itt a fõ veszély az, hogy az óvatlan diák néha túljátssza a szerepét, és a próbálkozás viszszafelé sül el. Egyesek a tökéletes jellegtelenség álarca mögé rej- tõznek, gondolván, ha személyiségük annyira sem feltûnõ, mint köhögés a gyógyszertárban, akkor talán a kérdések is felületesebbek lesznek, és a tortúra is gyorsabban lezajlik. A várakozás idegszaggató periódusa pont elegendõ arra, hogy néhány tételnyi anyagot még az agyunkba gyömöszöljünk. Szakértõink hadának véleménye itt két álláspont között oszlik meg. A holisztikus szemléletmód szerint a teljes anyag vázlatát kell átismételni, hogy a képben levés cáfolhatatlan bizonyításával taroljunk a mentõkérdések dicsõséges mezején. Ezzel a tulajdonképpen racionálisnak nevezhetõ viselkedéssel szemben sokan esküsznek rá, hogy ilyenkor már csakis konkrét tételekkel szabad foglalkozni. Hányszor hallottuk már: pont az elõtt néztem át, hogy bementem, csak ezt az egyet tudtam igazán, a fenébe, megfogadtam, hogy leszokom a cigirõl, ha kihúzom stb. Sajnos többségünk nem a szerencse fia/lánya, de azért nem árt, ha van kedvenc tételünk. A következõ probléma: mikor menjünk be? Az elején? A végén? Ha már kávézott? Ebéd elõtt vagy után? És ha egy nálam is hülyébb pont elõttem idegesíti fel? Saját megfigyelésem szerint minden vizsga elõtt jelentkezik egy bizonyos stressz, ami nem feltétlenül negatív, éppúgy kihozhatja az emberbõl a legjobbat, mint a legrosszabbat. A fontos az, hogy ne külsõ körülménytõl tegyük függõvé, hogy mikor vágunk bele. Én akkor állok az ajtó elé, mikor már dühöng a véremben az adrenalin. Elõtte esetleg nem tudom a gondolataimat megfelelõen összeszedni, késõbb, ha már lecsengett az elsõ izgalom, annyira se érdekel az egész, mint süketet a rádiókabaré. A megfelelõen elõkészített vizsgaszituáció stresszgörbéjének holtpontja pontosan a tételhúzásra esik, innentõl következik a könnyebbik rész: összefüggõ, logikus struktúrába rendezzük tudásunk morzsáit, és lenyûgözzük vele a tisztelt tanerõt február

14 16 vélemény A FEEFI (nevéhez híven) nagy hangsúlyt fektet a felnõttek oktatására. Képzési rendszerében ez a levelezõs évfolyamok kialakításában is megjelenik. Az egyik évfolyam hallgatója, Horváth Edit személyügyi szervezõ szakos, a Magyar Posta Rt. felvételi osztályvezetõje. Ahol mindenki kétszer csenget Postások a FEEFI-n Az a levelezõs évfolyam, ahová Edit is jár, kizárólag postásokból áll. A Magyar Posta felismerni véli: a cég is jól jár, ha dolgozói nem csak a szigorúan vett szakmai dolgokhoz értenek. Egy 52 hallgatóból álló évfolyamot indítottak, ahová az ország minden részérõl járnak postai középvezetõk. Milyen érzés volt újra elkezdeni a tanulást? Elõször féltem kicsit a sulitól, hisz terhet is jelent. De sikerélményt is. Olyan tanárokkal találkozunk, akiket élvezet hallgatni. Nehéz, hiszen már nem huszonévesek vagyunk, de a munkahelyünk belénk nevelte a kötelességtudatot. Egy postás nem megy el úgy vizsgázni, hogy ne készült volna fel! Ez látszik is az eredményeinken, még Tóth Tibor professzor úr is meg volt velünk elégedve. Használni is tudod, amit az egyetemen tanultok? A szakmai tudásunkat remekül kiegészíti a tananyag. A személyiség-lélektan, a munkajog és a többi, mind-mind hasznosak a munkahelyünkön is; például a leendõ dolgozókat már más, beavatottabb szemmel nézem egy felvételi beszélgetés során. Hogyan kerültél a FEEFI-re? A képzésre kétféleképpen lehetett bejutni. Akinek lehetõsége volt rá, az jelentkezhetett. És akadtak, akik számára kötelezõ a részvétel: köztük voltam én is. A kötelezettség nem olyan rossz dolog, mint amilyennek hangzik, hiszen a kötelesség mellé engedményeket is kapunk: tantárgyanként négy napot a felkészülésre, plusz a vizsganap, szemben a többiek húsz napjával, ami az egész vizsgaidõszakra szól. Komoly szervezési készséget igényelhet minden teendõdet összehangolni. Ez így van, bár számunkra a nehézség csak abban jelentkezik, hogyan egyeztessünk a munkánkkal és a családunkkal. A cég át- vállalt minden más (anyagi) terhet, a tankönyveinket, jegyzeteinket is a Posta fizeti. Akik más városokból járnak, azoknak szállást és útiköltséget is biztosítanak. Természetesen nehéz ilyen munka mellett egyetemre járni, de a családom mindenben támogat, a férjem is besegít a ház körüli teendõkbe. Milyen kötõdésed alakult ki az egyetemmel? A levelezõs hallgatók másként élik meg az egyetemi éveket, mint akik nappalin tanulnak. Amellett, hogy most éppen egyetemisták is vagyunk, inkább a Postához kötõdünk. Mivel mindannyian középvezetõi posztot töltünk be, számítanak a munkánkra néha olyankor is, amikor elvileg tanulmányi szabadságon vagyunk. Nem ritka, hogy otthon, tanulás közben is csörög a telefon, hogy szükség van rám. Ilyenkor is folyamatos kapcsolatban vagyunk a munkahelyünkkel. Akinek már volt ilyesmiben része, tudja, mennyire megzavarhatja a tanulás folyamatát, ha közben teljesen más területre vonatkozóan kell döntéseket hozni. De úgy érzem, minden nehézség ellenére jó üzletet kötöttünk: mindannyiunknak megéri az áldozatvállalás. ::: Karcsi postasztori Az elsõ hivatalos postajárat 1526-ban indult, I. Ferdinánd megbízásából ben már rendszeres postakocsijárat üzemelt Bécs és Buda között, 1843-ban már házhoz kézbesítették a küldeményeket. Megalakulásakor félkatonai szervezetként jött létre, de ennek hatása ma már csak az elnevezésekben tükrözõdik (pl. a dolgozók hivatalos rangja is segédtiszt, illetve postatiszt stb.). A posta mára fõt foglalkoztató modern nagyvállalat. Mára természetes, hogy a küldeményeink célhoz jutnak; a technika vívmányait is a Posta szolgálatába állították, mûködik Elektronikus Posta Központ is. A Magyar Posta Rt január 1-tõl új szervezetben, üzletági alapon mûködik. Pécsre került a Hálózatmenedzsment- és a Hírlap üzletág országos irányítása, és itt van a központja a Nyugat- Magyarországi Területi Igazgatóságnak is, ami a Pécsi és a Soproni Igazgatóság összevonásával jött létre. Így csaknem az egész Dunántúl irányítása Pécsrõl történik.

15 mappa >>> bál Száz éve ilyentájt ükanyáink ruhái már elkészültek, és a táncrend is készen állt. Lázasan folytak a találgatások; vajon ez lesz-e az a bál, amikor elkél" majd a lány. Ma már minden egyszerûbb. A hölgyek készen veszik a ruhákat, nem szenvednek a fûzõvel, tornûrrel. Táncrend? Felejtsd el. Aki párral érkezik, táncol, aki nem, beáll a körbe. A legyezõ sem sikk ma már. De van, ami változatlan: a készülõdés izgalma, az alkalom különlegessége. A nõk mosolya, a férfiak - sajnos csak az ilyen alkalmakra tartogatott - udvariassága. A báli éjszaka varázsa. Mellékletünkben a legutóbbi rendhagyó FEEFI bálon elhangzott oktatók, dolgozók által elõadott mûsorból válogattunk.

16 18 mappa bál Díszmagyar k o n t r a fehér zokni A Fórum hölgyei Ahhoz nem férhet semmi kétség, hogy bálozni jó. Ám mire eljutunk odáig, sok mindennek kell történnie. Az elsõ lépés, miután eldöntöttük, hogy már pedig mi elmegyünk, hogy rá kell beszélni a párunkat, jöjjön õ is. Ez nem mindig olyan egyszerû. A kifogások vagy leszerelhetõek, vagy nem. Sok esetben ez az a pont, ahol hamvában hal meg az egész bálozósdi. Pedig bálba nem jó, és nem is lehet egyedül menni. Férfiaknak még csakcsak, ha ott aztán elvegyül egy ismerõs társaságban, de nõknek aztán végképp megtiltja a báli etikett, hogy egyedül jelenjenek meg. Ha a társaság összejött, következhet a belépõjegy. Ez köztudottan magas árkategóriába tartozik. (Ez lehet a második pont, ahol meghiúsul a bálozás.) Ha már megvettük a belépõt, akkor viszont már szinte biztos, hogy el is fogunk menni. Egy héttel bál elõtt érdemes elkezdeni a szépítkezést. A nõk örök csapdáját, a fogyókúrát nem ajánlom. Ha ugyanis bál elõtt kezdünk éhezni, akkor lehet, hogy soványabbak leszünk, de fakóbbak is. Ki kíváncsi egy estélyibe öltözött fonnyadt salátalevélre? A bálban úgysem tudunk ellenállni a jobbnál jobb ételeknek. A vége? Rosszullét a tánc helyett. Annál ajánlatosabb a kozmetikust felkeresni. Ezt nyugodtan megtehetik a férfiak is, bár itthon még sokan gondolják másként. Egy ápolt férfi sokkal kívánatosabb, mint egy ápolatlan! Ugyan ez a helyzet a fodrásszal. A hölgyeknek ajánlatos úgy idõpontot egyeztetni, hogy a frizura ne essen szét, mire a bálba érnek, de azért ne a mösziõ kezei közül zuhanjanak be az estélyre. A fõ attrakció: nagyestélyi a hölgyeknek. Mert egy férfi még elmehet két egymást követõ bálba ugyanabban a szmokingban (Úgyis olyan egyformák...!), de hogy egy nõ két bálon ugyanazt a ruhát viselje?! Egyszerûen elképzelhetetlen. Pedig bizony egy estélyi ruha minimum és szigorúan tízezer forintnál kezdõdik, és nem csak az ára a lényeg! Megfelelõen elegáns kell hogy legyen, és ha a paraméterek engedik, megfelelõen szexi is. Ami biztos: hosszú, bokáig érõ szoknyarész a kötelezõ! Estélyen nem jelenhet meg a hölgy fedetlen vállakkal, ezért kell egy kiegészítõ, kis valami is, amit a Mit húzzunk fel a bálba? A tél vége, január, február hagyományosan a bálozás ideje. Ez a pár hónap azonban nem csak élvezeteket rejt magában, hanem komoly megpróbáltatásokat is. A klasszikus nagyestélyis bálokon a részvétel kötelezvényeket is ró ránk. tánc elõtt viselhet. Egy stóla, boleró szintén súlyos összeggel bír, fõleg, ha teszem azt prémszegélyes vagy selyem. A báli elõírások szerint az öltözet két típusú lehet: az egyik a kevésbé merev, az ún. black tie viselet. Ez a férfiaknak megengedi akár az öltönyt is, a nõknek sem olyan szigorúak az elõírások. A másik típus, a white tie viselet: az öltözködéskultúra csúcsa. Férfiaknak esetleg szmoking, fõleg frakk, és ha van, díszegyenruha. Itt meg lehet csillogtatni a díszmagyart, de vigyázat: viselni tudni kell! A hölgyeknek a szigorúan hosszú szoknya fölé megengedett a mély dekoltázs, de (A kis álszentek!) a vállakat takarni kell. A hosszú, selyem, estélyi kesztyû kötelezõ. Így menjünk pl. Operabálba vagy királyi esküvõre. Bálban nem jelenhetünk meg szatyorral, kell tehát egy kis estélyi táska. Potom ötezer forintért már a rendelkezésünkre is áll egy szerényebb darab. Akármilyen cipõ sem jó ám, a magas sarok szinte kötelezõ, meg csinos is legyen, meg táncolni is lehessen benne, meg ne legyen ugyanolyan, mint a Kovács Géza feleségének... Szóval, nem könnyû. Természetesen az új harisnya is kötelezõ. Az igazán profik még alkalmi fehérnemût is beszereznek! Az öltöny alá olyan zoknit vegyünk fel, ami harmonizál a cipõvel. (A cipõ meg persze az öltönnyel...) A férfi zokni térdig ér! Kevés dolog illúziórombolóbb, mint a kivillanó szõrös boka. Talán egy tesz túl rajta: a kivillanó fehér sportzokni. És uraim, kérem engedjenek meg egy hasznos tippet: vegyenek fel az ing alá egy láthatatlan trikót, pólót! Jó szolgálatot tesz: tánc közben felszívja az izzadtságot. Így nem lesz olyan látvány, mint akit nyakon öntöttek a koktéljával. A partnere sem fogja úgy érezni, hogy egy mosogatószivaccsal táncol. A legfontosabb! Érezzük jól magunkat. Hiszen ezt az egészet azért találták ki. Akármennyire hihetetlen, ennyi macera után is igenis lehet egy jót bálozni! ::: Karcsi fórum 5.4

17 bál mappa 19 FEEFI 7-es Jakab Tamás: Bodó László: Szex, hazugság, video Vida Szabolcs: Schmidt Attila A Halálosztó Válogatás következik a FEEFI-n az elmúlt néhány évben leadott szakdolgozatok közül: A Biblia azt mondja: szeresd felebarátaidat! A Káma Szutra pedig megmutatja, hogyan FEEFI napi hírek Halmos Csaba: A Germanisztikai Intézet nívódíjat ítélt oda Koltai Dénesnek, a habilitációs elõadásán nyújtott feledhetetlen teljesítményéért. Egyesek szerint itt történt a legnagyobb újítás a német nyelvben a ß eltörlése óta. Nemeskéri Zsolt: Keller László közpénzügyi államtitkár vizsgálatot indított, mivel a FEEFI épületében található akvárium mûködtetésének körülményei gyanúsan hasonlítanak a Millenáris Központ halastavánál folytatott üzelmekhez. Vida Szabolcs: Koltai Dénes az oktatók hallgatói értékelésénél a 45 éven felüli nõk körében csak ötös értékelést kapott. Ezek szerint a nõk egy bizonyos korcsoportjában még mindig népszerû Nemeskéri Zsolt: Koltai Dénes eltévedt saját, immár amazonasi esõerdõ méretûvé nõtt kertjében, és csak 3 napi bolyongás után talált onnan haza. Vida Szabolcs: Bodó László hallgatóitól új papucsot és pulcsit kapott, mert a régit már a legelszántabb Woodstock-mániások sem látták rajta szívesen. A FEEFI Multiplex január hónapban a következõ nagysikerû filmek vetítését tervezi a világhírû színészekkel a fõszerepben: Halmos Csaba: Sári Mihály fõszereplésével Terminátor 4 a Dombay tó réme Vida Szabolcs: Tóth Tibor: Kill Bill Nemeskéri Zsolt: Krisztián Béla: Top Secret, avagy Isten és Krisztián Béla útjai kifürkészhetetlenek Jakab Tamás: Szabó Szilvia Dr. Szöszi Barakonyi Eszter: Várnagy Péter, Zalay Szabolcs és Nemeskéri Zsolt: Oviapu Nemeskéri Zsolt: Oroszi Sándor Még egy kis pánik Nemeskéri Zsolt: L. L., személyügyi szervezõ szak, Felnõttek vitorlásoktatása Magyarországon között Vida Szabolcs: O. D. mûvelõdésszervezõ szak, 2000 Temetõkultúra Magyarországon, különös tekintettel a hajdúböszörményi temetõre Barakonyi Eszter: M. J. mûvelõdési menedzser szak, Mi lesz veled tûzoltózenekar? Jakab Tamás: K. P. mûvelõdési menedzser szak, A vadászat kultúrahordozó szerepe Halmos Csaba: SZ. M. mûvelõdésszervezõ szak, A siklóernyõs sport bemutatása Gábriel Róbert: K. A. mûvelõdési menedzser szak, Lovaskultúra és galopp a XIX. században Magyarországon Nemeskéri Zsolt: M. E. mûvelõdésszervezõ szak, Közösségek kapcsolatrendszerének fejlõdése a búvársportban Vida Szabolcs: T. V. mûvelõdési menedzser szak, A járványok történelemformáló jelentõsége a pestis részletes bemutatásával Jakab Tamás: P. I. személyügyi szervezõ szak, Verbális és nonverbális kommunikáció a labdarúgásban Gábriel Róbert: M. M. személyügyi szervezõ szak, Beválásvizsgálat a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetnél Nemeskéri Zsolt: SZ. J. személyügyi szervezõ szak, Tupoljev fedélzeti-mérnökbõl Boeing pilóta Barakonyi Eszter: K. A. mûvelõdési menedzser szak A Mikulás, mint tradíció eredete, és kialakulásának kultúrtörténeti folyamata Halmos Csaba: H. B. mûvelõdési menedzser szak Az irgalmas és könyörületes Isten nevében VI. Kedves nézõink! Záróhírünk következik, mellyel kapcsolatosan az elkövetkezendõ 4 évben kívánságaikat a Szántó K. J. u. 1/b 4. emeletére lehet küldeni: Dr. Lénárd László professzor úr személyében új rektora van a Pécsi Tudományegyetemnek. A kívánságok sorát rögtön meg is kezdjük: ABBA: Money, money, money címû dala hangzott el február

18 20 mappa bál A teremté Mózes I. könyve, 2.fejezet 1. vers A teremtés 7. napja Így készült el a menny és a föld és azoknak minden serege. A holt-tengeri tekercsek szerint az Ótestamentum további szövege pontatlan, így folytatódik helyesen: Valahol itt legyen erõforrás center Fényes Ember Elme Forrása Im Romokból palotát építsen az ember, A trónom fölött lengjen baldachin Mondotta: Légyen itt FEEFI, s lõn. Nyolcadnapra pedig munkaértekezletet híva össze. Bajszos, brilles arkangyalok Szárnnyal szállnak, arcuk ragyog. Elõttük hallgat, ó A néma hallgató; Indexbe írt kettes Studentunknak kedves. Ioannosz Zsikologosz történelem mélyen Elmerül írásban középkori éjen. Középkort fürkédzni egyik szemüvege, A másikkal látszik Trója füstös ege. Mathias Corvinus mondhat hatot, hetet, Átírja a mûvelõdéstörténetet. Bajszos médiacsillag, Mona Péter Sejtelmes mosolyod vajon ki ismeri? Kéjesen zendül, nyög az isteni éter, Ajánlott olvasmányt elhagyni ki meri? Pablo a kubizmust Maránál tanulta Félmûvész - jelöltnek kijelölve hullta. Kutya - mája piktor, vitatkozol velem, Mikor a mûvészeted a fejedbe verem? fórum 5.4

19 bál mappa 21 s 7. napja Dús lakomán a helyi társadalom danász, Tanszéki ülésen zenét fúj a kanász, Étkekkel teli a terülj-terülj asztal, Pécsváradnak borát fennszóval magasztal. Múló idõmben az aranyat számolom, Vállamra ül szelíd sasmadár szárnyasom, Repülni tanítana, ám a papagája Evezz! Így rikoltoz, FEEFI egy nagy gálya. Gyönyörû infánsnõ, gyönyörû szoknya, Le nem vetem kelmét, ha nem is alszom ma. Zsákmányolta szoknya, nõ a szépek szépe, Tanszékem új neve legyen: Luca Széke. Ajtósi Bodó Lászlót illette múzsa, (Háttérben csípejét dicsfény koszorúzza) Eme stációkat, hogy fotóra tette Jutalmat érdemel mai estei tette. Akkreditációs bizottság leköszönt. Mit adjunk nékik? Csókos virágözönt? Kapják mindannyian e Koltai képet, Nappali falára; lehet, meg is éget! február

20 22 kultúra Két éve váltál meg a Kispál és a Borztól. A zenekar frontembere, Lovasi András szerint egy zenekar, ha stílust akar váltani, dobost kell, hogy cseréljen. Szerinted is így van? A dob ritmushangszer, ezért ha a dobos személye változik, biztosan változik valamelyest a zenekar stílusa is. Ám egy tag cseréje a zenekarban, legyen az a dobos vagy a gitáros, nem elég a valódi váltáshoz; akkor már le kell cserélni a gitárost, a billentyûst, vagy akár a fúvóst is, egyszóval mindenkit, és a megmaradt frontemberrel kezdõdhet az új zenekar építése, új gitárossal, új billentyûssel, új fúvóssal. A zenekarral való szakítás után az országos könnyûzenei élet több képviselõje is megkeresett. Miért éppen a siklósi Peet? Igyekeztem olyan helyet találni, ahol nem csak szakmailag, de emberileg is remek csapattal dolgozhatom együtt. A Peet pedig ilyen szempontból kifogástalanul mûködik: teljesen kiegészítjük egymást, a másik minden rezdülésére ugrunk. Ilyet a Kispálban csak az elsõ három évben éreztem. A Peet új lemezének anyagát múlt évben fölvettétek már, jelenleg a stúdiómunkák folynak. Gyakorlatilag teljes az anyag, de ahogy mondani szokás: kis pénz, kis stúdió. Nem vagyok teljes mértékben megelégedve, az elkészült számokat egy jó ízû demónak fogom föl. Szerencsére a Peet zenéjében az a legjobb, hogy annyira össze vannak állva a dalok, hogy nincs szükség õrült nagy technikára. Természetesen sokkal jobban szóltunk az Anima Sound System elõzenekaraként, profi hangmérnökkel a PEK-ben, mint egy olyan helyen, ahol kakaós csiga hangszórók adták a hangot, és kézzel kellett fogni a kábelt, hogy szóljon a gitár. Hiába, az amatõrizmusnak is megvan a maga bája! Ilyenkor biztos, hogy a zenekar lejön a színpadról. A közönség köreiben egyre nagyobb sikereket értek el. Pécsen túl az ország számos helyén fölléptetek már. Az elmúlt évben a tíz legrangosabb fesztiválból nyolcon ott voltunk, ami kis zenekar esetében elég nagy fegyvertény. Budapesten folyamatosan játszunk, és vidékre is hívtak már Sopronba, Szombathelyre, Komáromba, Gyöngyösre és természetesen Pécsre. Pécsett, április 31-én a Dantéban. Az együttes eddig az angol nyelû dalszövegeket részesítette elõnyben, mostanában áll át a magyarra. Hasonló okból, mint annak idején a Heaven Street Seven? Igen. Ma senkit nem érdekel egy angol nyelvû magyar zenekar, ami érthetõ is. A gond ezzel csak az, hogy nehéz ma jó szövegírót találni. Egyébként a zenélés valahogy sokkal könnyebben megy az angol szövegre, mint a magyarra. Az angol szövegnek is megvannak az elõnyei. A honlapunkról letölthetõ demóknak köszön- Mindenki új hangot keres Csülök, a Peet dobosa Tóth Csülök Zoltán neve a mai könnyûzenei életben már-már fogalom. A Kispál és a Borz egykori dobosát, ha nem is láthatja hetente kétszer a közönség, ma is aktívan zenél, oktat, és egy hangszerüzletben viszi a dobrészleget. Lapunkat az egyre népszerûbb siklósi Peet zenekar próbáján látta vendégül. hetõen megkerestek minket Németországból, Hollandiából, sõt Amerikából is. Várják a folytatást. Kis zenekar lévén, gondolom az együttes tagjai mással is foglalkoznak. Nehéz ma az országban odáig jutni, hogy csupán kedvtelésbõl zenélj, és elfogadhatóan meg is élj belõle. A zenélés mellett mindenkinek megvan a maga foglalkozása; én Pellérden vezetem a hangszerüzlet dobrészlegét, és persze oktatok. Nehéz összeegyeztetni a zenélést, a tanítást és az üzletet? Nehéz, mert a zenekar is teljes embert kíván. Szeretek úgy zenélni, hogy nem aprózom el magam. Nem is hiszek abban, hogy tisztességgel helyt lehet állni akár tíz zenekarban is. Nagyon sokan ezt az utat járják, a pénz nagy úr, de úgy gondolom, így igazán egyikben sem játszanak. Nem más ez, mint bérhakni. Jómagam maximum két-három zenekart vállalok, ám már ez is nagyon megterhelõ. A Kispál és a Borz, a Pál utcai fiúk, vagy akár a Heaven Street Seven nagyjából egy stílust játszik. Jóval több, mint egy évtizede a színpadon vannak már. Látsz utánpótlást? Az a baj, hogy nagyon pici ez az ország. Mûködik négy-öt zenekar, akiknek jól megy. Van bennük annyi energia, munka, ötlet, hogy megérdemelten persze elfogadta õket a közönség. Az amatõr formációknak pedig nincs perspektívájuk. Az új zenekarokat sajnos nem igazán akarja befogadni a közönség, hiába tehetségesek. Persze pénzzel minden lehetséges, de a kiadók elõbb kérik a sikert, aztán adják a támogatást. Idesorolnád a szegedi Nyers zenekart is? Ha a mûfajt tekintve egészséges kultúrájú országban élnénk, már fórum 5.4

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia *Magas szinten és érdekesen sajátíthatom el a német nyelvet. Ezen kívül gondolkodás nélkül tanulhatok külföldön, hiszen biztos nyelvtudás a végeredmény. (Tar Dorina 12.H Goethe Intézet Projektverseny,

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) egy félév összefüggő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Beszámoló. Szabó Diána BMF-ROIK Műszaki menedzser szak 2007/2008 I. Félév

Beszámoló. Szabó Diána BMF-ROIK Műszaki menedzser szak 2007/2008 I. Félév Beszámoló Szabó Diána BMF-ROIK Műszaki menedzser szak 2007/2008 I. Félév 1 Tartalomjegyzék Erasmus ösztöndíj Kiérkezés Wildau TFH-Wildau Logisztika szakirány Kollégiumi élet Berlin Összefoglalás 2 Erasmus

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Tisztelt PCHC Ügyfél! Szolgáltatásaink és programjaink értékelésében szeretnénk kérni segítségét. Tudni szeretnénk, hogy vélekedik tevékenységünkről

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Diákmunkából karrier. Téma: Munka 1. feladat. Írjon egy összefoglalást!

Diákmunkából karrier. Téma: Munka 1. feladat. Írjon egy összefoglalást! Téma: Munka 1. feladat Diákmunkából karrier Írjon egy összefoglalást! Szituáció: Iskolájában gyakran szó esik a diákmunkáról. Sokan szeretnének dolgozni, de tanácstalanok. A témáról olvasott egy interjút.

Részletesebben

Földes Katalin - Ankara

Földes Katalin - Ankara HALLGATÓI BESZÁMOLÓ Földes Katalin - Ankara Az Erasmus ösztöndíjjal 9 hónapot töltöttem Ankarában az Ankarai Egyetem, Állatorvosi Karának Virológiai Intézetében illetve az Ankarai Egyetem Biotechnológiai

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Regisztráció 1. Amennyiben egyetemi tanulmányaimat befejeztem és a diploma megszerzéséhez csak a nyelvvizsga letételére van szükségem, akkor a legmagasabb végzettség megadásánál

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév nappali 1223 0255 1478 Pécs 2012 Köszöntöm Önt, Kedves Érdeklődő! Comenius Johannes Amos (Jan Amos Komensky) 1592-1670 A Comenius Szakközépiskola

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Mire törekszünk szülőként?

Mire törekszünk szülőként? Gyermekeink jövője Mire törekszünk szülőként? A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermekeiket felkészítsék az ÉLETRE, hogy olyan értékrendszert és tudást közvetítsenek feléjük, amelynek

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN A. Háttérinformáció 1. Neme 2. Kora Nő Férfi 3. Származási helye (országa) 4. Anyanyelve(i) 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) 600 óra szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Duális gépészmérnöki képzés (BSc)

Duális gépészmérnöki képzés (BSc) Duális gépészmérnöki képzés (BSc) Előadó: Prof. Dr. Horváth Béla A duális képzés háttere: 6 multinacionális cég + Város + Egyetem A gépészmérnök-képzés tartalma: természettudományi tárgyak: 49 kredit;

Részletesebben

Erasmus beszámoló Würzburg 2007 Készítette: Vass Melinda

Erasmus beszámoló Würzburg 2007 Készítette: Vass Melinda Erasmus beszámoló Würzburg 2007 Készítette: Vass Melinda 1 Utazás: Legjobb és legkényelmesebb, ha ki tud valaki vinni kocsival, de ha ez nem jön össze, akkor a vonatot tudom ajánlani. Minden reggel indul

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS VI. KATONAI ÉPÍTÉSHATÓSÁGI KONFERENCIA 2007. május 31. MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: dr. Korda János MMK alelnök ÚJ JOGSZABÁLYOK 1. 244/2006. (XII.5.) Korm. r. az építési műszaki ellenőri,

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Történelem. levelező tagozatos képzések. Történelem alapszak (BA) Részismereti képzés (50 kredit) Történelem tanári mesterszak (MA)

Történelem. levelező tagozatos képzések. Történelem alapszak (BA) Részismereti képzés (50 kredit) Történelem tanári mesterszak (MA) Történelem alapszak (BA) Részismereti képzés (50 kredit) Történelem tanári mesterszak (MA) Történelem levelező tagozatos képzések Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen

A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen Csapó Krisztián egyetemi tanársegéd Győr, 2010. március 27. pontok. Műhelymunka, Széchenyi István Egyetem A vállalkozásoktatás

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Érdeklődők! A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2015-ben is megrendezi az immáron hagyományosnak tekinthető nemzetközi, több tudományterületet összefogó szakmai rendezvényét. A

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Hatály: 2012. XI. 27-2014. XII. 2. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Budapest 2012. PREAMBULUM A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás alapjai e-book. Írta: Pappné Benedek Erika Lektorálta: Tőke Szilvia személyi edző 2013.

Az egészséges táplálkozás alapjai e-book. Írta: Pappné Benedek Erika Lektorálta: Tőke Szilvia személyi edző 2013. Az egészséges táplálkozás alapjai e-book Írta: Pappné Benedek Erika Lektorálta: Tőke Szilvia személyi edző 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 Néhány gondolat a diétázásról 6 Miért fontos az egészséges

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. Tartalom. Impresszum. Szolnoki Főiskola 1. 2012. február - március. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. Tartalom. Impresszum. Szolnoki Főiskola 1. 2012. február - március. Kedves Olvasó! Bevezető Tartalom Kedves Olvasó! Tavaszköszöntő hírlevelünkkel a jó idő is megérkezett. Hírek-események - Visszatekintő rovatunkban köszöntjük az új Alumni tagokat, friss Öregdiákjainkat. Áprilisban két

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő 107. -a értelmében az állami mentesség az intézmény döntése és a törvényben

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS

Részletesebben

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére.

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. ikt. szám.: ügyintéző: Kovácsné Orosz Enikő Tisztelt Hallgatónk! A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. Az Önre érvényes

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben