Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs p. ISBN: TÁRSSZERZİS KÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs. 1995. 261. p. ISBN: 963 222 948 7 TÁRSSZERZİS KÖNYV"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK ÖNÁLLÓ MŐ Törıcsik Mária (2007): Vásárlói magatartás. Ember az élmény és a feladat között. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (2006): Fogyasztói magatartástrendek. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (2003): Fogyasztói magatartás, trendek. KJK Kiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (2000): Empatikus marketing. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (1999): Empathetic marketing. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (1998): Kereskedelmi marketing. KJK Kiadó, Szekszárd, kiadás 261. ISBN: Törıcsik Mária (1996): Ipari marketing. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs ISBN: TÁRSSZERZİS KÖNYV Törıcsik M., Varsányi J. (1998): Termékstratégia: Emocionális és racionális megközelítésben. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik M., Hofmeister-Tóth Á. (1996): Fogyasztói magatartás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996., II. kiadás 1998., III. kiadás ISBN: KÖNYVRÉSZLET Törıcsik Mária (2009): Generációs marketing. In: Elkötelezettség és sokoldalúság. Tanulmánykötet Barakonyi Károly tiszteletére, szerk.: Bugár Gyöngyi, Farkas Ferenc, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Törıcsik M., Lampek, K. (2008): A roma felnıtt népesség egészségi állapota és egészségmagatartása. In: Egészségfejlesztés a tudományokban. Szerk.: Tarkó Klára, Barabás Katalin, Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, Törıcsik M., Lampek K. (2008): Education and its Relationship with Social and Health Status Roma Population in Hungary. In: The Price of Life. Welfare Systems, Social Nets and Economic Growth, ed. Laurinda Abreu, Patrice Bourdelais, Lisboa, Edicoes Colibri/cidehus/UE, Törıcsik M., Lampek K. (2008): Health and the Hungarian Roma Population - based on research into the consumer behaviour of the minority. In: Ethno-Kulturelle Begegnungen in Mittel- und Osteuropa, ed. Erika Hammer, László Kupa, Hamburg, Verlag Dr. Kovač, Törıcsik M., Szőcs K. (2008): The Attractiveness of Built Environment. In: ICEE Pécs- Budapest, 8

2 Törıcsik Mária (2007): Food-trendek és vásárlói trendcsoportok. In: Acta Oeconomica Kaposvariensis, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Vol 1., No. 1-2., Törıcsik M., Lampek K. (2006): A magyarországi cigányság lehetıségei a XXI. század elején a romák és az iskola. In: Etnokulturális találkozások Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben, szerk.: Kupa László. Pécs, B Stúdió, Törıcsik Mária (2004): Generációk fogyasztói magatartása, marketingkövetkezmények. In: Berács-Lehota-Piskóti-Rekettye szerk.: Marketingelmélet a gyakorlatban. KJK-Kerszöv Budapest, Törıcsik M., Szőcs K. (2004): Tempo-based lifestyle segmentation: Theoretical framework and empirical experiences in Hungary. In: Worldwide marketing: 33rd EMAC conference proceedings / ed. by José L. Munuera. - Murcia: University of Murcia, Mária Törıcsik (2004): Generational Consumer Behaviour and its Marketing Consequences. In: Berács-Lehota-Piskóti-Rekettye ed.: Marketing Theory and Practice. Akadémiai Kiadó Budapest, Törıcsik Mária (2003): Imagery avagy a mentális képek jelentısége a marketingben. In: Tanulmánykötet Zeller Gyula professzor 75. születésnapja tiszteletére / Takács Béla (szerk.). Pécs: PTE KTK, ISBN Törıcsik Mária Gergátz Ildikó Szőcs Krisztián (2002): Special features of telecom industry. In: Gathering pace after re-positioning. Oslo, Norway, 20 October 2002 / ESOMAR. - Oslo: ESOMAR, KONFERENCIA KÖTET Törıcsik Mária (2009): Trendkutatás a piaci döntések megalapozására. In: VII. Nemzetközi Konferencia, Miskolc-Lillafüred, május , szerk: Prof. Dr. Kocziszky György, Miskolc, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, II. kötet Szőcs, K., Törıcsik, M. (2009): A hazai lakosság trendaffinitása In: Új marketing kihívások a XXI. században Fenntartható fogyasztás. A Marketing Oktatók Klubja 15. Jubileumi Országos Konferenciájának kiadványa. Kaposvári Egyetem, Törıcsik, M., Lampek, K. (2009): Társadalmi trendek és az életív-marketing csoportok jövıbeni alakulása In: Új marketing kihívások a XXI. században Fenntartható fogyasztás. A Marketing Oktatók Klubja 15. Jubileumi Országos Konferenciájának kiadványa. Kaposvári Egyetem, Törıcsik, M., Jakopánecz, E. (2009): A fogyasztói ellenállást kiváltó termékek jellegzetességei - Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, ISBN Szőcs, K., Törıcsik, M., Soós, J. (2009): Trend Research, the System of Trends, Trend Affinity in Society XXI. Cromar Congress. University of J. J. Strossmayer Faculty of Economics Osijek ISBN Törıcsik, M., Soós, J., Rechnitzer, Sz. (2009): Chances of a Small Settlement: Palkonya as an Example of Searching For New Opportunities - XXI. Cromar Congress. University of J. J. Strossmayer Faculty of Economics Osijek ISBN Törıcsik Mária (2009): Tematizált helyek, mint a megkülönböztetı pozicionálás eredményei - Színre vitt helyek újabb társadalomtudományos közelítések a turizmushoz konferencia, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs, megjelenés alatt Törıcsik, M., Láng-Somogyi, Z. (2009): The special issues of country branding - Meeting of Cultures International Conference, Gyır, megjelenés alatt

3 Törıcsik, M. Szőcs, K. (2008): The Attractiveness of Built Environment - ICEE 2008 International Conference on Engineering Education, Pécs, ISBN Törıcsik, M. Soós, J. (2008): Generational Marketing in Transitional Societies - 2nd International Scientific Conference: "Marketing Theory Challenges in Transitional Societies", Zagreb, Croatia, ed.: Ozetic Dosen, D., Krupka, Z., Skare, V. Törıcsik M., Kuráth G., Soós J. (2008): Dancing University Project as the Means of Creating Unique Position - VII. AIMPN International Congress on Public and Nonprofit Marketing, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és az AIMPN nemzetközi hálózat szerv., Szeged, Törıcsik M., Soós J., Rechnitzer Sz. (2008): Egy kis település, Palkonya fejlesztési lehetıségeit feltáró marketingstratégia - Önkormányzatok gazdálkodása helyi fejlesztés nemzetközi konferencia, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola szerv., Pécs, szerk. Buday Sántha Attila, Hegyi Judit, Rácz Szilárd Törıcsik M., Szőcs K. (2008): Responsible Marketing Can consumers make a bid of power? - Proceedings of the International Innovation Conference for Co-operation Development (InCoDe), University of Pécs Faculty of Business and Economics, Pécs, ed.: Fojtik, J. Törıcsik M., Dudás K. (2007): Environmental Conscious Consumer Clusters in Hungary - Competitiveness and European Integration International Conference, Cluj-Napoca, Romania, Törıcsik Mária (2007): Fogyasztói magatartásra ható trendek rendszerezése. In: VI. Nemzetközi Konferencia, A közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából - II. kötet Miskolc, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Törıcsik Mária (2007): Generációs értékek a piaci szintek értelmezésében - a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából - An Integrated Value Model in Marketing with Special Emphasis on Business-to-Business Market MTA Budapest, Törıcsik Mária (2006): Vásárlói magatartás dinamizált modellje In: Innováció, társadalmi felelısség, fenntartható fejlıdés marketing-megközelítésben, A magyar marketingoktatók 12. országos konferenciájának elıadásai, Deli-Gray Zs., Petruska I., Szalkai Zs., Vasné Egri M. & Vágási M. szerk., Budapest, JEGYZET Törıcsik M., Hofmeister-Tóth Á. (1996): Fejezetek a fogyasztói magatartás témakörbıl. BKE kiadványsorozat. B Törıcsik Mária (1994): Szervezeti vásárlói magatartás. Marketing Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskola. Budapest, Törıcsik Mária (1993): Kereskedelmi marketing. Nemzetközi Managerképzı Központ. Budapest, Törıcsik Mária (1992): Kereskedelmi marketing. Pécs, JPTE KTK 173. Törıcsik Mária (1992): Termelıeszköz marketing. Pécs, JPTE KTK I. kötet 201 II. kötet Törıcsik Mária (1987): Termelıeszköz marketing. Külkereskedelmi Fıiskola Nemzetközi Marketing Szakosító Továbbképzés. Budapest, Törıcsik M., Zeller Gy. (1986): Marketing ismeretek. IV. Vállalati piacpolitika, marketingtervezés. Tankönyvkiadó, Budapest,

4 Törıcsik Mária (1977): Az értékesítési csatornákra vonatkozó termelıvállalati döntések. In: Rekettye Gábor: A termelıvállalatok értékesítési politikája. Tankönyvkiadó, Budapest, VIDEOS TANANYAG Törıcsik Mária (1996): Személyiségmarketing. Elméleti alapok. Videós tananyag. JPTE Továbbképzı Központ. Pécs, Törıcsik Mária (1996): Személyiségmarketing. Módszer- és munkakazetta. Videós tananyag. JPTE Továbbképzı Központ. Pécs, FOLYÓIRATCIKK Törıcsik M., Jakopánecz E. (2010): A fogyasztói ellenállást kiváltó termékek egy sajátos termékkategória. Marketing & Menedzsment, megjelenés alatt Törıcsik M., Jakopánecz E. (2010): A fogyasztói ellenállást kiváltó termékek és a fogyasztói bojkott. Fogyasztóvédelmi Szemle, megjelenés alatt Törıcsik Mária (2009): Férfitrendek. - Légy FÉRFI! Magyar Fogyasztó, Budapest, szeptember, Törıcsik Mária (2009): A hazai fogyasztói magatartás változásai. Fogyasztóvédelmi Szemle, 2009./ Törıcsik, M. (2008): Paradigmaváltás az egészségügyben - egészségpiaci szemlélet a betegségpiacban való gondolkodás helyett. Lege Artis Medicinae, 2008./ Lampek, K., Törıcsik, M., Soós J. (2008): Being Senior in Hungary. Socio-economic Situation and Health Status in late adulthood. Studia Sociologia, Cluj-napoca issue 2/2008, Babes-Bolyai University Törıcsik Mária (2007): Életstílus gyógyszerek. Lege Artis Medicinae, 2007/ Törıcsik Mária (2007): A tudatos fogyasztást és az egészséget preferáló új fogyasztói trendcsoport. A LOHAS (Lifestyle of Health and Sustanaibility) csoport megjelenése Magyarországon. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 2007/ Törıcsik Mária (2007): Mindent, most azonnal! Fogyasztói szokások. Mai Piac, 2007/ Törıcsik Mária (2007): Végletek között. Mai Piac, 2007/ Törıcsik Mária (2007): Trendek a tányérban. Étkezési szokások. Mai Piac 2007/ Törıcsik M., Buda L. (2004): A kvalitatív piackutatás jellemzıi a pszichodráma. CEO V. évfolyam 2004/ Törıcsik M., Csík L. (2004): Ahogy a célszemélyek látják Megmérettek az orvoslátogatók. Pharmamarketing Gyógyszermarketing. Budapest, február Törıcsik Mária (2004): A fogyasztói és vásárlói magatartás. Fogyasztóvédelmi Szemle I./ / Törıcsik Mária (2003): A roma kisebbség vásárlói magatartása. Marketing & Menedzsment, 2003/ Steigervald K., Törıcsik M. (2003): A meg nem szólított szegmens - A magyarországi cigányság elérhetısége marketing eszközökkel. CEO, IV. évfolyam 2003/ Lampek K., Törıcsik M. (2003): A felnıtt roma népesség egészségügyi fogyasztásának néhány területe. Egészségügyi Gazdasági Szemle, július

5 Törıcsik Mária (2003): A roma kisebbség fogyasztói magatartása. Marketing & Menedzsment, 2003/ Törıcsik Mária (2003): Fogyasztói magatartási trendek hatása az egészségügyi szolgáltatókra. Egészségügyi Gazdasági Szemle, január-március. 28. Törıcsik Mária (2003): Szüleikhez képest máskor és mást vásárolnak a fiatalok. Élelmiszer, január. 32. Törıcsik Mária (2002): Egészségügyi trendek. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2003/ Lampek K., Törıcsik M. (2002): A csontáttétek kezelése bisphosphonat készítményekkel - ahogy a betegek látják. Magyar Onkológia, 46/ Törıcsik Mária (2002): A meleg fogyasztó. Kreatív, október Törıcsik Mária (2002): Az idısebb generáció kihívás a kereskedelemnek. Progresszív, X. évfolyam 10. szám., október., Törıcsik Mária (2002): Elfelejtett célcsoport. Kreatív, szeptember 30. Törıcsik Mária (2002): Generációk vásárlói szokásai. Élelmiszer, Törıcsik Mária (2002): Trendkutatás a fogyasztói magatartás változásának értelmezéséhez, elırejelzéséhez. CEO, 2002/5. Törıcsik Mária (2002): A meleg fogyasztó-célcsoport vagy kis színes. Marketing & Menedzsment, 2002/ Törıcsik Mária (2002): Szeniorok, mint célcsoport(ok). Marketing & Menedzsment, 2002/ Törıcsik M., Szőcs K. (2002): Az új fogyasztói szegmensek az e-ember. Marketing & Menedzsment, 2002/ Törıcsik Mária (1998): Funkcionális és szimbolikus fogyasztás. Marketing & Menedzsment 1998/ Törıcsik Mária (1997): Az új és az "új" termékek tervezése és azok fogyasztása. Vezetéstudomány, XXVIII. 1997/ Törıcsik M., Hofmeister Tóth Á. (1997): A VALS életstílus-vizsgálat alkalmazása. Marketing & Menedzsment, XXXI. évf Törıcsik Mária (1997): Milyen az új vevı. Hungaro-Regal, VI. évf. 1997/ Törıcsik Mária (1997): Együttérzés a vásárlóval. Hungaro-Regal, VI. évf. 1997/ Törıcsik Mária (1997): Vevıcsábító képesség. Hungaro-Regal, VI. évf. 1997/ Törıcsik Mária (1997): New Steps in Lifestyle Research in Hungary - Adaptation Process of VALS. Psychology & Marketing, Különszám Törıcsik M., Hofmesiter-Tóth Á. (1997): Lifestyle Research in Hungary. Ekonomski pregled. Zagreb, 1997, broj 2-3. Törıcsik M., Hofmeister-Tóth Á. (1997): Cross-Cultural Research in Sex Role Portrayals in Advertising. Management, Split, Vol. 2, 1997, no. 3. Törıcsik Mária (1996): Az öngyógyszerezı magatartás vizsgálata - egy pilot-study tapasztalatai. Egészségügyi Gazdasági Szemle, / Törıcsik Mária (1996): Azonosságok a fogyasztói és a szervezeti vásárlásokban. Marketing & Menedzsment, 1996/

6 Törıcsik Mária (1996): Ahány vásárló, annyi szokás. Élelmiszer, 1996/ Törıcsik M., Heves I. (1996): A benchmarking (összehasonlító mérés) és alkalmazása az egészségügyben. Egészségügyi Gazdasági Szemle, / Törıcsik M., Sajósy T. (1996): "Gyorsfénykép" logisztikai teljesítményünkrıl, avagy az amerikaiak Magyarországon. Gazdaság és Gazdálkodás, / Törıcsik Mária (1996): Benchmarking és beszerzés. Gazdaság és Gazdálkodás, / Törıcsik Mária (1995): Marketingstratégia a mezıgépiparban. Gazdálkodás, / Törıcsik Mária (1995): Üzletválasztás a vásárlási döntés folyamatában. Kereskedelmi Szemle, / Törıcsik Mária (1995): A vásárlási döntések típusai. Marketing & Menedzsment, / Törıcsik Mária (1995): Marketinglogisztikai döntések a kiskereskedelemben. Kereskedelmi Szemle, / Törıcsik Mária (1995): Élményorientált vásárlás. Marketing & Menedzsment, / Törıcsik Mária (1995): Település- és területidentitás kialakítása marketing eszközökkel. Tér és Társadalom, / Törıcsik Mária (1994): A mezıgépipari termékek keresletét befolyásoló tényezık. Kereskedelmi Szemle, / Törıcsik Mária (1994): Marketing logisztika a mezıgépiparban is? Anyaggazdálkodás és Raktárgazdálkodás, / Törıcsik Mária (1994): Marketing diagnózis a hazai mezıgépipar helyzetérıl. Ipargazdaság, / Törıcsik Mária (1994): A Corporate Identity szerepe a városmarketingben. Tér és Társadalom, / Törıcsik Mária (1994): Check-list a vállalkozások marketing koncepciójának kialakításához. Marketing, Törıcsik Mária (1994): Marketing-mix döntések a mezıgépiparban. Marketing, / Törıcsik Mária (1992): Piacbefolyásolási politika a termelıeszközök piacán. Marketing, / Törıcsik Mária (1992): Másodlagos termékpolitikai döntések a termelıeszközök esetében. Marketing, / Törıcsik Mária (1992): Új termékek problémái a termelıeszközök piacán. Ipargazdaság, 1992/ Törıcsik Mária (1992): A beszerzési döntések információs bázisa - a beszerzési piackutatás. Anyaggazdálkodás és Raktárgazdálkodás, / Törıcsik Mária (1991): Árpolitikai döntések a termelıeszközök piacán. Ipargazdaság, 1991/ Törıcsik Mária (1991): Disztribúciós politikai döntések a termelıeszközök piacán. Marketing, /

7 Törıcsik Mária (1991): A szállítók kiválasztásának és értékelésének módszerei. Anyaggazdálkodás, 1991/ Törıcsik Mária (1990): Beszerzési magatartás a termelıeszközök piacán. Kereskedelmi Szemle, 1990/ Törıcsik Mária (1990): Beszerzési magatartás hiányhelyzetben. Anyaggazdálkodás, 1990/ Törıcsik Mária (1989): A gazdálkodó szervezetek vásárlói magatartása. Kereskedelmi Szemle, 1989/ Törıcsik Mária (1989): Beszerzési magatartás hiányhelyzetben. Marketing, / Törıcsik Mária (1988): Empirikus kutatások a beszerzési magatartásról. Marketing, / Törıcsik Mária (1988): A fogyasztói vásárlási magatartás modelljei. Marketing, / Törıcsik Mária (1988): A gazdaságosság dilemmája. Szabvány és világ, 1988/ Törıcsik Mária Zeller Gyula (1984): LADY és JUNIOR születik avagy a Pécsi Dohánygyár termékfejlesztési koncepciója. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1984): Változó fogyasztók. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1983): Marketing apróban. Kismarketing vállalkozóknak? Marketingpiackutatás, / Törıcsik Mária (1983): Vállalati gmk vagy gmk-s vállalat? Figyelı, 1983/2. 6. Törıcsik Mária (1983): Interjú egy kisvállalkozóval. Figyelı, 1983/1. 2. Törıcsik Mária (1982): Kik és hogyan döntenek a gazdasági egységek vásárlásánál II. Marketing, 1982/ Törıcsik Mária (1982): Kik és hogyan döntenek a gazdasági egységek vásárlásánál I. Marketing, 1982/ Törıcsik Mária (1982): Mohácsiak a mővelıdésrıl. (Egy felmérés tanulságai) Baranya Mővelıdés. 1982/ Törıcsik Mária (1982): Az új fogyasztó. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1981): Marketing az érett piacon. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1981): A vásárlói magatartás gazdasági és szociológiai meghatározói. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1980): A reklám célpontja: a nı. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1980): Marketing a közlekedésben. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1979): Új technológiák és innovációk alkalmazásának lehetıségei és korlátai. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1979): A termelıeszköz-piackutatás feladata a piaci igényeknek megfelelı minıség kialakításában. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1978): Termelıeszköz piackutatás. Marketing-piackutatás, /

8 Törıcsik Mária (1978): A tesztpiac és még három alternatíva. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1978): Néhány metodikai ajánlás a beruházási javakat termelı vállalatok piacpolitikai döntéseinek elıkészítéséhez. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1977): A fogyasztási cikkek és a termelıeszközök piackutatásának problémái. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1976): A vitaülésrıl. (Nemzetközi Piackutató Metodikai Konferencia Pécsett szept ) Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1976): Piackutatóként Pécsett. Marketing-piackutatás, / TANULMÁNY Törıcsik Mária (2002): Vásárlói, fogyasztói magatartás trendek, kutatások, a gyógyszertári marketing új lehetıségei. Vállalkozó Gyógyszerész. Tanulmány I. évfolyam 10. szám Törıcsik Mária (1996): Életstílus vizsgálat (pilot-study). OTKA Kutatási jelentés. Kézirat. Pécs, Törıcsik Mária (1996): Az öngyógyszerezı fogyasztói magatartás. OTKA Kutatási jelentés. Kézirat. Pécs, Törıcsik Mária (1996): Új tendenciák a marketing irodalomban és gyakorlatban. In: Problemi razvoja gospodarstva u prijelazu stoljeca-holisticki pristu Klub za ekonomijsku politiku. Osijek Törıcsik Mária (1989): Marketing-orientált anyagbeszerzés, kutatási tapasztalatok alapján. Pécs, SZVT konferencia kiadvány Törıcsik Mária (1995): A vásárlási döntések típusai. (Szerk.: Vörös József.) Pécs In: Studia oeconomiaca - Jubileumi tanulmánykötet, Pécs, Törıcsik Mária (1989): A hiányhelyzet beszerzés legújabb aspektusai. In: A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fıiskola jubileumi ülésén elhangzott elıadások. Szolnok, Törıcsik Mária (1988): A beszerzési piac hazánkban. In: A polgári piacelmélet és marketing áttekintése, a szocialista piacelmélet legfontosabb tartalmi és fogalmi kérdései. OTKA Kézirat. Pécs, Törıcsik Mária (1987): Kereskedelmi marketing. Kézirat. Pécs, A Pécsi Akadémiai Bizottság díjazott pályázata Törıcsik Mária (1985): A piacpolitika sajátosságai a kereskedelemben. In: A vállalati piacpolitika kialakítása, a vállalatok piaci magatartásának jellemzı vonásai. Pécs, Törıcsik Mária (1982): A termelıeszközök iránti kereslet befolyásoló tényezıi. Tanulmány a Szocialista Vállalat Kutatási Fıirány részére. Kézirat. Pécs, Törıcsik Mária (1981): Vásárlási modellek a fogyasztási cikkek és termelıeszközök piacán. Kézirat. Pécs, A Pécsi Akadémiai Bizottság Díjazott pályázata Törıcsik Mária (1977): Piaci változások és fejlıdési tendenciák idıbeni feltárásának néhány módszere. In: A marketing-kutatás idıszerő kérdései I. OPI, Piackutató Módszertani Közlemények. Budapest-Pécs,

9 Törıcsik Mária (1975): Piaci értékelemzés a Sirokkó típusú szemestermény-szárítógép esetében. Pécs, (A Figyelı és a Szervezési és Vezetési Társaság közös pályázatán díjazott pályamő)

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu Publikációs jegyzék Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu I. Cikkek: 1. A személyes eladás az FMCG területen és a gyógyszeriparban 4. Marketing Szimpózium 99- Miskolc, 1999. december

Részletesebben

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend MOK 2010 Új marketing világrend Részletes Program A Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 16. országos konferenciája Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2010. augusztus 26-27. 1 2010.

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS BERÁCS József Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BESSENYEI István University of Pécs Pécsi Tudományegyetem BOKROS Lajos Central European University,

Részletesebben

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011;

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011; Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Erzsébet Péter Ph.D Address(es) 18. Zrínyi street, Nagykanizsa, H-8800 Telephone(s) + 36 93 502 914 Mobile: - Fax(es) +36 93 312

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÁS, FÉL EGÉSZSÉG! LUKÁCS RÉKA 1

TUDATOS FOGYASZTÁS, FÉL EGÉSZSÉG! LUKÁCS RÉKA 1 TUDATOS FOGYASZTÁS, FÉL EGÉSZSÉG! LUKÁCS RÉKA 1 Összefoglalás A tanulmány az egészségtudatos fogyasztói magatartás témakörét vizsgálja. Először a fogyasztói magatartással kapcsolatos legfontosabb fogalmakat

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk 2009. 09. 20. PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes Tudományos folyóirat cikk Ámon Ada, Baranyi Árpád, Gulyás Ágnes, Horváth Zoltán, Matolay Réka és Pataki Gy. 1992. Szennyezés transzfer? ÖKO, Vol.

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGON 2007

FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGON 2007 FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGON 2007 Tudományos konferencia Konferenciakötet Vadovics Edina Gulyás Emese (szerk.) 2007. december 17. 1 Fenntartható Fogyasztás Magyarországon tudományos konferencia

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS INTÉZMÉNYI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS II. (2006-2012) -

VÁLLALATI ÉS INTÉZMÉNYI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS II. (2006-2012) - VÁLLALATI ÉS INTÉZMÉNYI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS II. (2006-2012) - Lektorálta és szerkesztette: Svéhlik Csaba VÁLLALATI ÉS INTÉZMÉNYI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS II. (2006-2012)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

Fenntartható fogyasztói értékrend mint az etikus vállalati magatartás kritériuma

Fenntartható fogyasztói értékrend mint az etikus vállalati magatartás kritériuma 569 Fenntartható fogyasztói értékrend mint az etikus vállalati magatartás kritériuma KOVÁCS ILDIKÓ KOMÁROMI NÁNDOR RÁCZ GEORGINA Kulcsszavak: társadalmi felel sségvállalás, vállalati etika, fenntartható

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

CIKK-LAPOZÓ 2014. DECEMBER 2015. JANUÁR

CIKK-LAPOZÓ 2014. DECEMBER 2015. JANUÁR Cikk-lapozó 2014. december 2015. január Cikk-lapozó 2014. decemberi és 2015. januári havi folyóiratcikk gyarapodási jegyzék 2014. december 2015. január A folyóiratcikkeket feldolgozta: Tasnádiné Tóth Ilona,

Részletesebben

REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS ÜZLETI MARKETING. Salamin Géza 1

REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS ÜZLETI MARKETING. Salamin Géza 1 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS ÜZLETI MARKETING Salamin Géza 1 Egy első pillantásra meglehetősen szokatlan téma, a marketing, mint funkció területiségének, és térszemléletű

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HATÉKONY BELSİ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI A TRADICIONÁLIS MAGYAR EGYETEMEKEN DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KECZER

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin Szakkönyvek 1. A Quattro Pro táblázatkezelő program használata (533 oldal) AULA KIADÓ KFT, Budapest, 1994. ISBN 963 7415 94 7 2. A QUATTRO

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben