Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs p. ISBN: TÁRSSZERZİS KÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs. 1995. 261. p. ISBN: 963 222 948 7 TÁRSSZERZİS KÖNYV"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK ÖNÁLLÓ MŐ Törıcsik Mária (2007): Vásárlói magatartás. Ember az élmény és a feladat között. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (2006): Fogyasztói magatartástrendek. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (2003): Fogyasztói magatartás, trendek. KJK Kiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (2000): Empatikus marketing. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (1999): Empathetic marketing. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (1998): Kereskedelmi marketing. KJK Kiadó, Szekszárd, kiadás 261. ISBN: Törıcsik Mária (1996): Ipari marketing. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs ISBN: TÁRSSZERZİS KÖNYV Törıcsik M., Varsányi J. (1998): Termékstratégia: Emocionális és racionális megközelítésben. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik M., Hofmeister-Tóth Á. (1996): Fogyasztói magatartás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996., II. kiadás 1998., III. kiadás ISBN: KÖNYVRÉSZLET Törıcsik Mária (2009): Generációs marketing. In: Elkötelezettség és sokoldalúság. Tanulmánykötet Barakonyi Károly tiszteletére, szerk.: Bugár Gyöngyi, Farkas Ferenc, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Törıcsik M., Lampek, K. (2008): A roma felnıtt népesség egészségi állapota és egészségmagatartása. In: Egészségfejlesztés a tudományokban. Szerk.: Tarkó Klára, Barabás Katalin, Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, Törıcsik M., Lampek K. (2008): Education and its Relationship with Social and Health Status Roma Population in Hungary. In: The Price of Life. Welfare Systems, Social Nets and Economic Growth, ed. Laurinda Abreu, Patrice Bourdelais, Lisboa, Edicoes Colibri/cidehus/UE, Törıcsik M., Lampek K. (2008): Health and the Hungarian Roma Population - based on research into the consumer behaviour of the minority. In: Ethno-Kulturelle Begegnungen in Mittel- und Osteuropa, ed. Erika Hammer, László Kupa, Hamburg, Verlag Dr. Kovač, Törıcsik M., Szőcs K. (2008): The Attractiveness of Built Environment. In: ICEE Pécs- Budapest, 8

2 Törıcsik Mária (2007): Food-trendek és vásárlói trendcsoportok. In: Acta Oeconomica Kaposvariensis, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Vol 1., No. 1-2., Törıcsik M., Lampek K. (2006): A magyarországi cigányság lehetıségei a XXI. század elején a romák és az iskola. In: Etnokulturális találkozások Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben, szerk.: Kupa László. Pécs, B Stúdió, Törıcsik Mária (2004): Generációk fogyasztói magatartása, marketingkövetkezmények. In: Berács-Lehota-Piskóti-Rekettye szerk.: Marketingelmélet a gyakorlatban. KJK-Kerszöv Budapest, Törıcsik M., Szőcs K. (2004): Tempo-based lifestyle segmentation: Theoretical framework and empirical experiences in Hungary. In: Worldwide marketing: 33rd EMAC conference proceedings / ed. by José L. Munuera. - Murcia: University of Murcia, Mária Törıcsik (2004): Generational Consumer Behaviour and its Marketing Consequences. In: Berács-Lehota-Piskóti-Rekettye ed.: Marketing Theory and Practice. Akadémiai Kiadó Budapest, Törıcsik Mária (2003): Imagery avagy a mentális képek jelentısége a marketingben. In: Tanulmánykötet Zeller Gyula professzor 75. születésnapja tiszteletére / Takács Béla (szerk.). Pécs: PTE KTK, ISBN Törıcsik Mária Gergátz Ildikó Szőcs Krisztián (2002): Special features of telecom industry. In: Gathering pace after re-positioning. Oslo, Norway, 20 October 2002 / ESOMAR. - Oslo: ESOMAR, KONFERENCIA KÖTET Törıcsik Mária (2009): Trendkutatás a piaci döntések megalapozására. In: VII. Nemzetközi Konferencia, Miskolc-Lillafüred, május , szerk: Prof. Dr. Kocziszky György, Miskolc, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, II. kötet Szőcs, K., Törıcsik, M. (2009): A hazai lakosság trendaffinitása In: Új marketing kihívások a XXI. században Fenntartható fogyasztás. A Marketing Oktatók Klubja 15. Jubileumi Országos Konferenciájának kiadványa. Kaposvári Egyetem, Törıcsik, M., Lampek, K. (2009): Társadalmi trendek és az életív-marketing csoportok jövıbeni alakulása In: Új marketing kihívások a XXI. században Fenntartható fogyasztás. A Marketing Oktatók Klubja 15. Jubileumi Országos Konferenciájának kiadványa. Kaposvári Egyetem, Törıcsik, M., Jakopánecz, E. (2009): A fogyasztói ellenállást kiváltó termékek jellegzetességei - Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, ISBN Szőcs, K., Törıcsik, M., Soós, J. (2009): Trend Research, the System of Trends, Trend Affinity in Society XXI. Cromar Congress. University of J. J. Strossmayer Faculty of Economics Osijek ISBN Törıcsik, M., Soós, J., Rechnitzer, Sz. (2009): Chances of a Small Settlement: Palkonya as an Example of Searching For New Opportunities - XXI. Cromar Congress. University of J. J. Strossmayer Faculty of Economics Osijek ISBN Törıcsik Mária (2009): Tematizált helyek, mint a megkülönböztetı pozicionálás eredményei - Színre vitt helyek újabb társadalomtudományos közelítések a turizmushoz konferencia, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs, megjelenés alatt Törıcsik, M., Láng-Somogyi, Z. (2009): The special issues of country branding - Meeting of Cultures International Conference, Gyır, megjelenés alatt

3 Törıcsik, M. Szőcs, K. (2008): The Attractiveness of Built Environment - ICEE 2008 International Conference on Engineering Education, Pécs, ISBN Törıcsik, M. Soós, J. (2008): Generational Marketing in Transitional Societies - 2nd International Scientific Conference: "Marketing Theory Challenges in Transitional Societies", Zagreb, Croatia, ed.: Ozetic Dosen, D., Krupka, Z., Skare, V. Törıcsik M., Kuráth G., Soós J. (2008): Dancing University Project as the Means of Creating Unique Position - VII. AIMPN International Congress on Public and Nonprofit Marketing, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és az AIMPN nemzetközi hálózat szerv., Szeged, Törıcsik M., Soós J., Rechnitzer Sz. (2008): Egy kis település, Palkonya fejlesztési lehetıségeit feltáró marketingstratégia - Önkormányzatok gazdálkodása helyi fejlesztés nemzetközi konferencia, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola szerv., Pécs, szerk. Buday Sántha Attila, Hegyi Judit, Rácz Szilárd Törıcsik M., Szőcs K. (2008): Responsible Marketing Can consumers make a bid of power? - Proceedings of the International Innovation Conference for Co-operation Development (InCoDe), University of Pécs Faculty of Business and Economics, Pécs, ed.: Fojtik, J. Törıcsik M., Dudás K. (2007): Environmental Conscious Consumer Clusters in Hungary - Competitiveness and European Integration International Conference, Cluj-Napoca, Romania, Törıcsik Mária (2007): Fogyasztói magatartásra ható trendek rendszerezése. In: VI. Nemzetközi Konferencia, A közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából - II. kötet Miskolc, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Törıcsik Mária (2007): Generációs értékek a piaci szintek értelmezésében - a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából - An Integrated Value Model in Marketing with Special Emphasis on Business-to-Business Market MTA Budapest, Törıcsik Mária (2006): Vásárlói magatartás dinamizált modellje In: Innováció, társadalmi felelısség, fenntartható fejlıdés marketing-megközelítésben, A magyar marketingoktatók 12. országos konferenciájának elıadásai, Deli-Gray Zs., Petruska I., Szalkai Zs., Vasné Egri M. & Vágási M. szerk., Budapest, JEGYZET Törıcsik M., Hofmeister-Tóth Á. (1996): Fejezetek a fogyasztói magatartás témakörbıl. BKE kiadványsorozat. B Törıcsik Mária (1994): Szervezeti vásárlói magatartás. Marketing Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskola. Budapest, Törıcsik Mária (1993): Kereskedelmi marketing. Nemzetközi Managerképzı Központ. Budapest, Törıcsik Mária (1992): Kereskedelmi marketing. Pécs, JPTE KTK 173. Törıcsik Mária (1992): Termelıeszköz marketing. Pécs, JPTE KTK I. kötet 201 II. kötet Törıcsik Mária (1987): Termelıeszköz marketing. Külkereskedelmi Fıiskola Nemzetközi Marketing Szakosító Továbbképzés. Budapest, Törıcsik M., Zeller Gy. (1986): Marketing ismeretek. IV. Vállalati piacpolitika, marketingtervezés. Tankönyvkiadó, Budapest,

4 Törıcsik Mária (1977): Az értékesítési csatornákra vonatkozó termelıvállalati döntések. In: Rekettye Gábor: A termelıvállalatok értékesítési politikája. Tankönyvkiadó, Budapest, VIDEOS TANANYAG Törıcsik Mária (1996): Személyiségmarketing. Elméleti alapok. Videós tananyag. JPTE Továbbképzı Központ. Pécs, Törıcsik Mária (1996): Személyiségmarketing. Módszer- és munkakazetta. Videós tananyag. JPTE Továbbképzı Központ. Pécs, FOLYÓIRATCIKK Törıcsik M., Jakopánecz E. (2010): A fogyasztói ellenállást kiváltó termékek egy sajátos termékkategória. Marketing & Menedzsment, megjelenés alatt Törıcsik M., Jakopánecz E. (2010): A fogyasztói ellenállást kiváltó termékek és a fogyasztói bojkott. Fogyasztóvédelmi Szemle, megjelenés alatt Törıcsik Mária (2009): Férfitrendek. - Légy FÉRFI! Magyar Fogyasztó, Budapest, szeptember, Törıcsik Mária (2009): A hazai fogyasztói magatartás változásai. Fogyasztóvédelmi Szemle, 2009./ Törıcsik, M. (2008): Paradigmaváltás az egészségügyben - egészségpiaci szemlélet a betegségpiacban való gondolkodás helyett. Lege Artis Medicinae, 2008./ Lampek, K., Törıcsik, M., Soós J. (2008): Being Senior in Hungary. Socio-economic Situation and Health Status in late adulthood. Studia Sociologia, Cluj-napoca issue 2/2008, Babes-Bolyai University Törıcsik Mária (2007): Életstílus gyógyszerek. Lege Artis Medicinae, 2007/ Törıcsik Mária (2007): A tudatos fogyasztást és az egészséget preferáló új fogyasztói trendcsoport. A LOHAS (Lifestyle of Health and Sustanaibility) csoport megjelenése Magyarországon. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 2007/ Törıcsik Mária (2007): Mindent, most azonnal! Fogyasztói szokások. Mai Piac, 2007/ Törıcsik Mária (2007): Végletek között. Mai Piac, 2007/ Törıcsik Mária (2007): Trendek a tányérban. Étkezési szokások. Mai Piac 2007/ Törıcsik M., Buda L. (2004): A kvalitatív piackutatás jellemzıi a pszichodráma. CEO V. évfolyam 2004/ Törıcsik M., Csík L. (2004): Ahogy a célszemélyek látják Megmérettek az orvoslátogatók. Pharmamarketing Gyógyszermarketing. Budapest, február Törıcsik Mária (2004): A fogyasztói és vásárlói magatartás. Fogyasztóvédelmi Szemle I./ / Törıcsik Mária (2003): A roma kisebbség vásárlói magatartása. Marketing & Menedzsment, 2003/ Steigervald K., Törıcsik M. (2003): A meg nem szólított szegmens - A magyarországi cigányság elérhetısége marketing eszközökkel. CEO, IV. évfolyam 2003/ Lampek K., Törıcsik M. (2003): A felnıtt roma népesség egészségügyi fogyasztásának néhány területe. Egészségügyi Gazdasági Szemle, július

5 Törıcsik Mária (2003): A roma kisebbség fogyasztói magatartása. Marketing & Menedzsment, 2003/ Törıcsik Mária (2003): Fogyasztói magatartási trendek hatása az egészségügyi szolgáltatókra. Egészségügyi Gazdasági Szemle, január-március. 28. Törıcsik Mária (2003): Szüleikhez képest máskor és mást vásárolnak a fiatalok. Élelmiszer, január. 32. Törıcsik Mária (2002): Egészségügyi trendek. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2003/ Lampek K., Törıcsik M. (2002): A csontáttétek kezelése bisphosphonat készítményekkel - ahogy a betegek látják. Magyar Onkológia, 46/ Törıcsik Mária (2002): A meleg fogyasztó. Kreatív, október Törıcsik Mária (2002): Az idısebb generáció kihívás a kereskedelemnek. Progresszív, X. évfolyam 10. szám., október., Törıcsik Mária (2002): Elfelejtett célcsoport. Kreatív, szeptember 30. Törıcsik Mária (2002): Generációk vásárlói szokásai. Élelmiszer, Törıcsik Mária (2002): Trendkutatás a fogyasztói magatartás változásának értelmezéséhez, elırejelzéséhez. CEO, 2002/5. Törıcsik Mária (2002): A meleg fogyasztó-célcsoport vagy kis színes. Marketing & Menedzsment, 2002/ Törıcsik Mária (2002): Szeniorok, mint célcsoport(ok). Marketing & Menedzsment, 2002/ Törıcsik M., Szőcs K. (2002): Az új fogyasztói szegmensek az e-ember. Marketing & Menedzsment, 2002/ Törıcsik Mária (1998): Funkcionális és szimbolikus fogyasztás. Marketing & Menedzsment 1998/ Törıcsik Mária (1997): Az új és az "új" termékek tervezése és azok fogyasztása. Vezetéstudomány, XXVIII. 1997/ Törıcsik M., Hofmeister Tóth Á. (1997): A VALS életstílus-vizsgálat alkalmazása. Marketing & Menedzsment, XXXI. évf Törıcsik Mária (1997): Milyen az új vevı. Hungaro-Regal, VI. évf. 1997/ Törıcsik Mária (1997): Együttérzés a vásárlóval. Hungaro-Regal, VI. évf. 1997/ Törıcsik Mária (1997): Vevıcsábító képesség. Hungaro-Regal, VI. évf. 1997/ Törıcsik Mária (1997): New Steps in Lifestyle Research in Hungary - Adaptation Process of VALS. Psychology & Marketing, Különszám Törıcsik M., Hofmesiter-Tóth Á. (1997): Lifestyle Research in Hungary. Ekonomski pregled. Zagreb, 1997, broj 2-3. Törıcsik M., Hofmeister-Tóth Á. (1997): Cross-Cultural Research in Sex Role Portrayals in Advertising. Management, Split, Vol. 2, 1997, no. 3. Törıcsik Mária (1996): Az öngyógyszerezı magatartás vizsgálata - egy pilot-study tapasztalatai. Egészségügyi Gazdasági Szemle, / Törıcsik Mária (1996): Azonosságok a fogyasztói és a szervezeti vásárlásokban. Marketing & Menedzsment, 1996/

6 Törıcsik Mária (1996): Ahány vásárló, annyi szokás. Élelmiszer, 1996/ Törıcsik M., Heves I. (1996): A benchmarking (összehasonlító mérés) és alkalmazása az egészségügyben. Egészségügyi Gazdasági Szemle, / Törıcsik M., Sajósy T. (1996): "Gyorsfénykép" logisztikai teljesítményünkrıl, avagy az amerikaiak Magyarországon. Gazdaság és Gazdálkodás, / Törıcsik Mária (1996): Benchmarking és beszerzés. Gazdaság és Gazdálkodás, / Törıcsik Mária (1995): Marketingstratégia a mezıgépiparban. Gazdálkodás, / Törıcsik Mária (1995): Üzletválasztás a vásárlási döntés folyamatában. Kereskedelmi Szemle, / Törıcsik Mária (1995): A vásárlási döntések típusai. Marketing & Menedzsment, / Törıcsik Mária (1995): Marketinglogisztikai döntések a kiskereskedelemben. Kereskedelmi Szemle, / Törıcsik Mária (1995): Élményorientált vásárlás. Marketing & Menedzsment, / Törıcsik Mária (1995): Település- és területidentitás kialakítása marketing eszközökkel. Tér és Társadalom, / Törıcsik Mária (1994): A mezıgépipari termékek keresletét befolyásoló tényezık. Kereskedelmi Szemle, / Törıcsik Mária (1994): Marketing logisztika a mezıgépiparban is? Anyaggazdálkodás és Raktárgazdálkodás, / Törıcsik Mária (1994): Marketing diagnózis a hazai mezıgépipar helyzetérıl. Ipargazdaság, / Törıcsik Mária (1994): A Corporate Identity szerepe a városmarketingben. Tér és Társadalom, / Törıcsik Mária (1994): Check-list a vállalkozások marketing koncepciójának kialakításához. Marketing, Törıcsik Mária (1994): Marketing-mix döntések a mezıgépiparban. Marketing, / Törıcsik Mária (1992): Piacbefolyásolási politika a termelıeszközök piacán. Marketing, / Törıcsik Mária (1992): Másodlagos termékpolitikai döntések a termelıeszközök esetében. Marketing, / Törıcsik Mária (1992): Új termékek problémái a termelıeszközök piacán. Ipargazdaság, 1992/ Törıcsik Mária (1992): A beszerzési döntések információs bázisa - a beszerzési piackutatás. Anyaggazdálkodás és Raktárgazdálkodás, / Törıcsik Mária (1991): Árpolitikai döntések a termelıeszközök piacán. Ipargazdaság, 1991/ Törıcsik Mária (1991): Disztribúciós politikai döntések a termelıeszközök piacán. Marketing, /

7 Törıcsik Mária (1991): A szállítók kiválasztásának és értékelésének módszerei. Anyaggazdálkodás, 1991/ Törıcsik Mária (1990): Beszerzési magatartás a termelıeszközök piacán. Kereskedelmi Szemle, 1990/ Törıcsik Mária (1990): Beszerzési magatartás hiányhelyzetben. Anyaggazdálkodás, 1990/ Törıcsik Mária (1989): A gazdálkodó szervezetek vásárlói magatartása. Kereskedelmi Szemle, 1989/ Törıcsik Mária (1989): Beszerzési magatartás hiányhelyzetben. Marketing, / Törıcsik Mária (1988): Empirikus kutatások a beszerzési magatartásról. Marketing, / Törıcsik Mária (1988): A fogyasztói vásárlási magatartás modelljei. Marketing, / Törıcsik Mária (1988): A gazdaságosság dilemmája. Szabvány és világ, 1988/ Törıcsik Mária Zeller Gyula (1984): LADY és JUNIOR születik avagy a Pécsi Dohánygyár termékfejlesztési koncepciója. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1984): Változó fogyasztók. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1983): Marketing apróban. Kismarketing vállalkozóknak? Marketingpiackutatás, / Törıcsik Mária (1983): Vállalati gmk vagy gmk-s vállalat? Figyelı, 1983/2. 6. Törıcsik Mária (1983): Interjú egy kisvállalkozóval. Figyelı, 1983/1. 2. Törıcsik Mária (1982): Kik és hogyan döntenek a gazdasági egységek vásárlásánál II. Marketing, 1982/ Törıcsik Mária (1982): Kik és hogyan döntenek a gazdasági egységek vásárlásánál I. Marketing, 1982/ Törıcsik Mária (1982): Mohácsiak a mővelıdésrıl. (Egy felmérés tanulságai) Baranya Mővelıdés. 1982/ Törıcsik Mária (1982): Az új fogyasztó. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1981): Marketing az érett piacon. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1981): A vásárlói magatartás gazdasági és szociológiai meghatározói. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1980): A reklám célpontja: a nı. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1980): Marketing a közlekedésben. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1979): Új technológiák és innovációk alkalmazásának lehetıségei és korlátai. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1979): A termelıeszköz-piackutatás feladata a piaci igényeknek megfelelı minıség kialakításában. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1978): Termelıeszköz piackutatás. Marketing-piackutatás, /

8 Törıcsik Mária (1978): A tesztpiac és még három alternatíva. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1978): Néhány metodikai ajánlás a beruházási javakat termelı vállalatok piacpolitikai döntéseinek elıkészítéséhez. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1977): A fogyasztási cikkek és a termelıeszközök piackutatásának problémái. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1976): A vitaülésrıl. (Nemzetközi Piackutató Metodikai Konferencia Pécsett szept ) Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1976): Piackutatóként Pécsett. Marketing-piackutatás, / TANULMÁNY Törıcsik Mária (2002): Vásárlói, fogyasztói magatartás trendek, kutatások, a gyógyszertári marketing új lehetıségei. Vállalkozó Gyógyszerész. Tanulmány I. évfolyam 10. szám Törıcsik Mária (1996): Életstílus vizsgálat (pilot-study). OTKA Kutatási jelentés. Kézirat. Pécs, Törıcsik Mária (1996): Az öngyógyszerezı fogyasztói magatartás. OTKA Kutatási jelentés. Kézirat. Pécs, Törıcsik Mária (1996): Új tendenciák a marketing irodalomban és gyakorlatban. In: Problemi razvoja gospodarstva u prijelazu stoljeca-holisticki pristu Klub za ekonomijsku politiku. Osijek Törıcsik Mária (1989): Marketing-orientált anyagbeszerzés, kutatási tapasztalatok alapján. Pécs, SZVT konferencia kiadvány Törıcsik Mária (1995): A vásárlási döntések típusai. (Szerk.: Vörös József.) Pécs In: Studia oeconomiaca - Jubileumi tanulmánykötet, Pécs, Törıcsik Mária (1989): A hiányhelyzet beszerzés legújabb aspektusai. In: A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fıiskola jubileumi ülésén elhangzott elıadások. Szolnok, Törıcsik Mária (1988): A beszerzési piac hazánkban. In: A polgári piacelmélet és marketing áttekintése, a szocialista piacelmélet legfontosabb tartalmi és fogalmi kérdései. OTKA Kézirat. Pécs, Törıcsik Mária (1987): Kereskedelmi marketing. Kézirat. Pécs, A Pécsi Akadémiai Bizottság díjazott pályázata Törıcsik Mária (1985): A piacpolitika sajátosságai a kereskedelemben. In: A vállalati piacpolitika kialakítása, a vállalatok piaci magatartásának jellemzı vonásai. Pécs, Törıcsik Mária (1982): A termelıeszközök iránti kereslet befolyásoló tényezıi. Tanulmány a Szocialista Vállalat Kutatási Fıirány részére. Kézirat. Pécs, Törıcsik Mária (1981): Vásárlási modellek a fogyasztási cikkek és termelıeszközök piacán. Kézirat. Pécs, A Pécsi Akadémiai Bizottság Díjazott pályázata Törıcsik Mária (1977): Piaci változások és fejlıdési tendenciák idıbeni feltárásának néhány módszere. In: A marketing-kutatás idıszerő kérdései I. OPI, Piackutató Módszertani Közlemények. Budapest-Pécs,

9 Törıcsik Mária (1975): Piaci értékelemzés a Sirokkó típusú szemestermény-szárítógép esetében. Pécs, (A Figyelı és a Szervezési és Vezetési Társaság közös pályázatán díjazott pályamő)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: intézeti tanszékvezető adjunktus

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu Publikációs jegyzék Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu I. Cikkek: 1. A személyes eladás az FMCG területen és a gyógyszeriparban 4. Marketing Szimpózium 99- Miskolc, 1999. december

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Rekettye Gábor rekettye@ktk.pte.hu +36 72 501599/23196

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Rekettye Gábor rekettye@ktk.pte.hu +36 72 501599/23196 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Rekettye Gábor rekettye@ktk.pte.hu +36 72 501599/23196 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi tanár 1995 -

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

A szerzôrôl... 9. Elôszó... 11

A szerzôrôl... 9. Elôszó... 11 Tartalom A szerzôrôl.................................................... 9 Elôszó........................................................ 11 1. fejezet Trendkutatás a fogyasztói magatartás változásainak

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Publikációs lista 1. Régió és településmarketing marketingorientált fejlesztés, márkaépítés Akadémiai Kiadó, Bp. p. 400. (megjelenés alatt)

Publikációs lista 1. Régió és településmarketing marketingorientált fejlesztés, márkaépítés Akadémiai Kiadó, Bp. p. 400. (megjelenés alatt) Publikációs lista 1 2012 Régió és településmarketing marketingorientált fejlesztés, márkaépítés Akadémiai Kiadó, Bp. p. 400. (megjelenés alatt) 2011 Módszertani és szervezeti megoldások az egyetemi marketingben

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kovács Kármen Karmen@ktk.pte.hu +36/72/501-599/23318

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kovács Kármen Karmen@ktk.pte.hu +36/72/501-599/23318 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kovács Kármen Karmen@ktk.pte.hu +36/72/501-599/23318 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: adjunktus 2008-2. Tanulmányok

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.) 2013. ÉV (6) 1. MOLNÁR L. [2013]: A vállalati innováció piaci sikerét befolyásoló tényezők hatásmechanizmusa szerinti különbségek a kis- és

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Egyetemi docens Időpont: 1987 (PTE

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Lenkey Péter klasztermenedzser Klaszter Közgyőlés & Üzletember találkozó Miskolc, 2012.05.30. 1 Projekt adatok CÍM: ÉMOP-1.2.1.-11-0018 A NAUTILUS Klaszter

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében Simon Judit Nonbusiness workshop Győr, 2016. március 21. Oktatás Önálló tárgyak tantárgyon belül Vállalati

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Nagy Ákos András nagya@ktk.pte.hu +36-72-501-599/23197 2011. 09. 01.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Nagy Ákos András nagya@ktk.pte.hu +36-72-501-599/23197 2011. 09. 01. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Nagy Ákos András nagya@ktk.pte.hu +36-72-501-599/23197 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: PTE-KTK Gazdálkodástudományi Intézet,

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vezetés- szervezéselmélet és vizsgálati módszerei neve (angol)

Részletesebben

3. Publikációs lista 1

3. Publikációs lista 1 3. Publikációs lista 1 2013 Piskóti,I. Nagy,Sz. Molnár,L Innováció piaci sikere A hazai gyakorlat empirikus modellje TÉR-GAZDASÁG-EMBER (ISSN: 2064-1176) 1: (1) pp. 85-102. (2013) Piskóti,I. Nagy,Sz. Molnár,L.-Konyha,Cs.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Egri I. (1991): Üzletkötők kézikönyve. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza ISBN: 963 7988 25 2.

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

TUDOMÁNYOS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Kajos Attila Születési dátum: 1982.09.12 (Pécs) Lakcím: 7632 Pécs, Tildy Z. u. 57. Telefon: 20/562-8329 email: kajosattila@gmail.com Iskolai Végzettség

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz II. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketing Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (szakkönyv-bemutató)

Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (szakkönyv-bemutató) Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (szakkönyv-bemutató) Dr. Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A HAGYOMÁNY-ÍZEK-RÉGIÓK (HÍR)

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

CIKK-LAPOZÓ 2016. ÁPRILIS

CIKK-LAPOZÓ 2016. ÁPRILIS Cikk-lapozó 2016. április Cikk-lapozó 2016. április havi folyóiratcikk gyarapodási jegyzék 2016. április A folyóiratcikkeket feldolgozta: Tasnádiné Tóth Ilona, tájékoztató könyvtáros Takácsné Bán Erzsébet,

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM)

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM) Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta I. SZERVEZETI HÍREK Dr. Sipos László megyei fıügyész-helyettes, karunk docense 2009. januártól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Állam-

Részletesebben

Legfontosabb publikációk:

Legfontosabb publikációk: Legfontosabb publikációk: 1. Marosán György. (2011): A gazdasági döntések evolúciós elméletének néhány kérdése. Köz- Gazdaság. VI. évfolyam 1. szám. Február 107-122. 2. Marosán György (2011): Az altruizmus

Részletesebben

"Dr. Kugler József életműve"

Dr. Kugler József életműve 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a "Dr. Kugler József életműve" települési/megyei értéktárba történő felvételéhez Készítette: Katona Katalin Mezőberény, 2016. január 11. I.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖNYV, VAGY KÖNYVRÉSZLET: 1. A mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai SZAKTUDÁS Kiadó Ház, Budapest, 2003. 2. Vertikális termékpályák Tej, gabona,

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2011/2012 Továbbtanulási lehetőségek a Facultas Felsőoktatási Centrumban: 7 A Szolnoki Főiskolával közös

Részletesebben

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 Csillag Sára PhD (tanszékvezető, BGF) Ordódy Viktória (értékesítési és marketing vezető, Főnix-MED Zrt) Együtt

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma ÖNÉLETRAJZ Grotte Judit, PhD, főiskolai docens szálloda szakirány vezető Email cím: jgrotte@bkf.hu Tudományos minősítés: 2011 regionális tudományok PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2007 szeptember

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek.

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2013/2014/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT

PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT 2014. OKTÓBER 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Szakmai önéletrajz SZÜLETÉSI IDŐ 1973.11.05. SZÜLETÉSI HELY BUDAPEST

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

E G Y I N N O V A T Í V K É P Z É S I M O D E L L

E G Y I N N O V A T Í V K É P Z É S I M O D E L L KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA 2015/4. szám DOI: 10.20520/Jel-Kep.2015.4.123 Szabó Péter E G Y I N N O V A T Í V K É P Z É S I M O D E L L A M É D I A O K T A T Á S B A N Az elmúlt évtizedben a felsőoktatás-fejlesztés

Részletesebben

ÉLETSTÍLUS ALAPÚ FOGYASZTÓI SZEGMENSEK MAGYARORSZÁGON

ÉLETSTÍLUS ALAPÚ FOGYASZTÓI SZEGMENSEK MAGYARORSZÁGON ÉLETSTÍLUS ALAPÚ FOGYASZTÓI SZEGMENSEK MAGYARORSZÁGON Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Veres Zoltán egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kiadó: Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben