Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs p. ISBN: TÁRSSZERZİS KÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs. 1995. 261. p. ISBN: 963 222 948 7 TÁRSSZERZİS KÖNYV"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK ÖNÁLLÓ MŐ Törıcsik Mária (2007): Vásárlói magatartás. Ember az élmény és a feladat között. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (2006): Fogyasztói magatartástrendek. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (2003): Fogyasztói magatartás, trendek. KJK Kiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (2000): Empatikus marketing. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (1999): Empathetic marketing. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (1998): Kereskedelmi marketing. KJK Kiadó, Szekszárd, kiadás 261. ISBN: Törıcsik Mária (1996): Ipari marketing. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs ISBN: TÁRSSZERZİS KÖNYV Törıcsik M., Varsányi J. (1998): Termékstratégia: Emocionális és racionális megközelítésben. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: Törıcsik M., Hofmeister-Tóth Á. (1996): Fogyasztói magatartás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996., II. kiadás 1998., III. kiadás ISBN: KÖNYVRÉSZLET Törıcsik Mária (2009): Generációs marketing. In: Elkötelezettség és sokoldalúság. Tanulmánykötet Barakonyi Károly tiszteletére, szerk.: Bugár Gyöngyi, Farkas Ferenc, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Törıcsik M., Lampek, K. (2008): A roma felnıtt népesség egészségi állapota és egészségmagatartása. In: Egészségfejlesztés a tudományokban. Szerk.: Tarkó Klára, Barabás Katalin, Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, Törıcsik M., Lampek K. (2008): Education and its Relationship with Social and Health Status Roma Population in Hungary. In: The Price of Life. Welfare Systems, Social Nets and Economic Growth, ed. Laurinda Abreu, Patrice Bourdelais, Lisboa, Edicoes Colibri/cidehus/UE, Törıcsik M., Lampek K. (2008): Health and the Hungarian Roma Population - based on research into the consumer behaviour of the minority. In: Ethno-Kulturelle Begegnungen in Mittel- und Osteuropa, ed. Erika Hammer, László Kupa, Hamburg, Verlag Dr. Kovač, Törıcsik M., Szőcs K. (2008): The Attractiveness of Built Environment. In: ICEE Pécs- Budapest, 8

2 Törıcsik Mária (2007): Food-trendek és vásárlói trendcsoportok. In: Acta Oeconomica Kaposvariensis, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Vol 1., No. 1-2., Törıcsik M., Lampek K. (2006): A magyarországi cigányság lehetıségei a XXI. század elején a romák és az iskola. In: Etnokulturális találkozások Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben, szerk.: Kupa László. Pécs, B Stúdió, Törıcsik Mária (2004): Generációk fogyasztói magatartása, marketingkövetkezmények. In: Berács-Lehota-Piskóti-Rekettye szerk.: Marketingelmélet a gyakorlatban. KJK-Kerszöv Budapest, Törıcsik M., Szőcs K. (2004): Tempo-based lifestyle segmentation: Theoretical framework and empirical experiences in Hungary. In: Worldwide marketing: 33rd EMAC conference proceedings / ed. by José L. Munuera. - Murcia: University of Murcia, Mária Törıcsik (2004): Generational Consumer Behaviour and its Marketing Consequences. In: Berács-Lehota-Piskóti-Rekettye ed.: Marketing Theory and Practice. Akadémiai Kiadó Budapest, Törıcsik Mária (2003): Imagery avagy a mentális képek jelentısége a marketingben. In: Tanulmánykötet Zeller Gyula professzor 75. születésnapja tiszteletére / Takács Béla (szerk.). Pécs: PTE KTK, ISBN Törıcsik Mária Gergátz Ildikó Szőcs Krisztián (2002): Special features of telecom industry. In: Gathering pace after re-positioning. Oslo, Norway, 20 October 2002 / ESOMAR. - Oslo: ESOMAR, KONFERENCIA KÖTET Törıcsik Mária (2009): Trendkutatás a piaci döntések megalapozására. In: VII. Nemzetközi Konferencia, Miskolc-Lillafüred, május , szerk: Prof. Dr. Kocziszky György, Miskolc, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, II. kötet Szőcs, K., Törıcsik, M. (2009): A hazai lakosság trendaffinitása In: Új marketing kihívások a XXI. században Fenntartható fogyasztás. A Marketing Oktatók Klubja 15. Jubileumi Országos Konferenciájának kiadványa. Kaposvári Egyetem, Törıcsik, M., Lampek, K. (2009): Társadalmi trendek és az életív-marketing csoportok jövıbeni alakulása In: Új marketing kihívások a XXI. században Fenntartható fogyasztás. A Marketing Oktatók Klubja 15. Jubileumi Országos Konferenciájának kiadványa. Kaposvári Egyetem, Törıcsik, M., Jakopánecz, E. (2009): A fogyasztói ellenállást kiváltó termékek jellegzetességei - Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, ISBN Szőcs, K., Törıcsik, M., Soós, J. (2009): Trend Research, the System of Trends, Trend Affinity in Society XXI. Cromar Congress. University of J. J. Strossmayer Faculty of Economics Osijek ISBN Törıcsik, M., Soós, J., Rechnitzer, Sz. (2009): Chances of a Small Settlement: Palkonya as an Example of Searching For New Opportunities - XXI. Cromar Congress. University of J. J. Strossmayer Faculty of Economics Osijek ISBN Törıcsik Mária (2009): Tematizált helyek, mint a megkülönböztetı pozicionálás eredményei - Színre vitt helyek újabb társadalomtudományos közelítések a turizmushoz konferencia, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs, megjelenés alatt Törıcsik, M., Láng-Somogyi, Z. (2009): The special issues of country branding - Meeting of Cultures International Conference, Gyır, megjelenés alatt

3 Törıcsik, M. Szőcs, K. (2008): The Attractiveness of Built Environment - ICEE 2008 International Conference on Engineering Education, Pécs, ISBN Törıcsik, M. Soós, J. (2008): Generational Marketing in Transitional Societies - 2nd International Scientific Conference: "Marketing Theory Challenges in Transitional Societies", Zagreb, Croatia, ed.: Ozetic Dosen, D., Krupka, Z., Skare, V. Törıcsik M., Kuráth G., Soós J. (2008): Dancing University Project as the Means of Creating Unique Position - VII. AIMPN International Congress on Public and Nonprofit Marketing, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és az AIMPN nemzetközi hálózat szerv., Szeged, Törıcsik M., Soós J., Rechnitzer Sz. (2008): Egy kis település, Palkonya fejlesztési lehetıségeit feltáró marketingstratégia - Önkormányzatok gazdálkodása helyi fejlesztés nemzetközi konferencia, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola szerv., Pécs, szerk. Buday Sántha Attila, Hegyi Judit, Rácz Szilárd Törıcsik M., Szőcs K. (2008): Responsible Marketing Can consumers make a bid of power? - Proceedings of the International Innovation Conference for Co-operation Development (InCoDe), University of Pécs Faculty of Business and Economics, Pécs, ed.: Fojtik, J. Törıcsik M., Dudás K. (2007): Environmental Conscious Consumer Clusters in Hungary - Competitiveness and European Integration International Conference, Cluj-Napoca, Romania, Törıcsik Mária (2007): Fogyasztói magatartásra ható trendek rendszerezése. In: VI. Nemzetközi Konferencia, A közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából - II. kötet Miskolc, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Törıcsik Mária (2007): Generációs értékek a piaci szintek értelmezésében - a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából - An Integrated Value Model in Marketing with Special Emphasis on Business-to-Business Market MTA Budapest, Törıcsik Mária (2006): Vásárlói magatartás dinamizált modellje In: Innováció, társadalmi felelısség, fenntartható fejlıdés marketing-megközelítésben, A magyar marketingoktatók 12. országos konferenciájának elıadásai, Deli-Gray Zs., Petruska I., Szalkai Zs., Vasné Egri M. & Vágási M. szerk., Budapest, JEGYZET Törıcsik M., Hofmeister-Tóth Á. (1996): Fejezetek a fogyasztói magatartás témakörbıl. BKE kiadványsorozat. B Törıcsik Mária (1994): Szervezeti vásárlói magatartás. Marketing Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskola. Budapest, Törıcsik Mária (1993): Kereskedelmi marketing. Nemzetközi Managerképzı Központ. Budapest, Törıcsik Mária (1992): Kereskedelmi marketing. Pécs, JPTE KTK 173. Törıcsik Mária (1992): Termelıeszköz marketing. Pécs, JPTE KTK I. kötet 201 II. kötet Törıcsik Mária (1987): Termelıeszköz marketing. Külkereskedelmi Fıiskola Nemzetközi Marketing Szakosító Továbbképzés. Budapest, Törıcsik M., Zeller Gy. (1986): Marketing ismeretek. IV. Vállalati piacpolitika, marketingtervezés. Tankönyvkiadó, Budapest,

4 Törıcsik Mária (1977): Az értékesítési csatornákra vonatkozó termelıvállalati döntések. In: Rekettye Gábor: A termelıvállalatok értékesítési politikája. Tankönyvkiadó, Budapest, VIDEOS TANANYAG Törıcsik Mária (1996): Személyiségmarketing. Elméleti alapok. Videós tananyag. JPTE Továbbképzı Központ. Pécs, Törıcsik Mária (1996): Személyiségmarketing. Módszer- és munkakazetta. Videós tananyag. JPTE Továbbképzı Központ. Pécs, FOLYÓIRATCIKK Törıcsik M., Jakopánecz E. (2010): A fogyasztói ellenállást kiváltó termékek egy sajátos termékkategória. Marketing & Menedzsment, megjelenés alatt Törıcsik M., Jakopánecz E. (2010): A fogyasztói ellenállást kiváltó termékek és a fogyasztói bojkott. Fogyasztóvédelmi Szemle, megjelenés alatt Törıcsik Mária (2009): Férfitrendek. - Légy FÉRFI! Magyar Fogyasztó, Budapest, szeptember, Törıcsik Mária (2009): A hazai fogyasztói magatartás változásai. Fogyasztóvédelmi Szemle, 2009./ Törıcsik, M. (2008): Paradigmaváltás az egészségügyben - egészségpiaci szemlélet a betegségpiacban való gondolkodás helyett. Lege Artis Medicinae, 2008./ Lampek, K., Törıcsik, M., Soós J. (2008): Being Senior in Hungary. Socio-economic Situation and Health Status in late adulthood. Studia Sociologia, Cluj-napoca issue 2/2008, Babes-Bolyai University Törıcsik Mária (2007): Életstílus gyógyszerek. Lege Artis Medicinae, 2007/ Törıcsik Mária (2007): A tudatos fogyasztást és az egészséget preferáló új fogyasztói trendcsoport. A LOHAS (Lifestyle of Health and Sustanaibility) csoport megjelenése Magyarországon. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 2007/ Törıcsik Mária (2007): Mindent, most azonnal! Fogyasztói szokások. Mai Piac, 2007/ Törıcsik Mária (2007): Végletek között. Mai Piac, 2007/ Törıcsik Mária (2007): Trendek a tányérban. Étkezési szokások. Mai Piac 2007/ Törıcsik M., Buda L. (2004): A kvalitatív piackutatás jellemzıi a pszichodráma. CEO V. évfolyam 2004/ Törıcsik M., Csík L. (2004): Ahogy a célszemélyek látják Megmérettek az orvoslátogatók. Pharmamarketing Gyógyszermarketing. Budapest, február Törıcsik Mária (2004): A fogyasztói és vásárlói magatartás. Fogyasztóvédelmi Szemle I./ / Törıcsik Mária (2003): A roma kisebbség vásárlói magatartása. Marketing & Menedzsment, 2003/ Steigervald K., Törıcsik M. (2003): A meg nem szólított szegmens - A magyarországi cigányság elérhetısége marketing eszközökkel. CEO, IV. évfolyam 2003/ Lampek K., Törıcsik M. (2003): A felnıtt roma népesség egészségügyi fogyasztásának néhány területe. Egészségügyi Gazdasági Szemle, július

5 Törıcsik Mária (2003): A roma kisebbség fogyasztói magatartása. Marketing & Menedzsment, 2003/ Törıcsik Mária (2003): Fogyasztói magatartási trendek hatása az egészségügyi szolgáltatókra. Egészségügyi Gazdasági Szemle, január-március. 28. Törıcsik Mária (2003): Szüleikhez képest máskor és mást vásárolnak a fiatalok. Élelmiszer, január. 32. Törıcsik Mária (2002): Egészségügyi trendek. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2003/ Lampek K., Törıcsik M. (2002): A csontáttétek kezelése bisphosphonat készítményekkel - ahogy a betegek látják. Magyar Onkológia, 46/ Törıcsik Mária (2002): A meleg fogyasztó. Kreatív, október Törıcsik Mária (2002): Az idısebb generáció kihívás a kereskedelemnek. Progresszív, X. évfolyam 10. szám., október., Törıcsik Mária (2002): Elfelejtett célcsoport. Kreatív, szeptember 30. Törıcsik Mária (2002): Generációk vásárlói szokásai. Élelmiszer, Törıcsik Mária (2002): Trendkutatás a fogyasztói magatartás változásának értelmezéséhez, elırejelzéséhez. CEO, 2002/5. Törıcsik Mária (2002): A meleg fogyasztó-célcsoport vagy kis színes. Marketing & Menedzsment, 2002/ Törıcsik Mária (2002): Szeniorok, mint célcsoport(ok). Marketing & Menedzsment, 2002/ Törıcsik M., Szőcs K. (2002): Az új fogyasztói szegmensek az e-ember. Marketing & Menedzsment, 2002/ Törıcsik Mária (1998): Funkcionális és szimbolikus fogyasztás. Marketing & Menedzsment 1998/ Törıcsik Mária (1997): Az új és az "új" termékek tervezése és azok fogyasztása. Vezetéstudomány, XXVIII. 1997/ Törıcsik M., Hofmeister Tóth Á. (1997): A VALS életstílus-vizsgálat alkalmazása. Marketing & Menedzsment, XXXI. évf Törıcsik Mária (1997): Milyen az új vevı. Hungaro-Regal, VI. évf. 1997/ Törıcsik Mária (1997): Együttérzés a vásárlóval. Hungaro-Regal, VI. évf. 1997/ Törıcsik Mária (1997): Vevıcsábító képesség. Hungaro-Regal, VI. évf. 1997/ Törıcsik Mária (1997): New Steps in Lifestyle Research in Hungary - Adaptation Process of VALS. Psychology & Marketing, Különszám Törıcsik M., Hofmesiter-Tóth Á. (1997): Lifestyle Research in Hungary. Ekonomski pregled. Zagreb, 1997, broj 2-3. Törıcsik M., Hofmeister-Tóth Á. (1997): Cross-Cultural Research in Sex Role Portrayals in Advertising. Management, Split, Vol. 2, 1997, no. 3. Törıcsik Mária (1996): Az öngyógyszerezı magatartás vizsgálata - egy pilot-study tapasztalatai. Egészségügyi Gazdasági Szemle, / Törıcsik Mária (1996): Azonosságok a fogyasztói és a szervezeti vásárlásokban. Marketing & Menedzsment, 1996/

6 Törıcsik Mária (1996): Ahány vásárló, annyi szokás. Élelmiszer, 1996/ Törıcsik M., Heves I. (1996): A benchmarking (összehasonlító mérés) és alkalmazása az egészségügyben. Egészségügyi Gazdasági Szemle, / Törıcsik M., Sajósy T. (1996): "Gyorsfénykép" logisztikai teljesítményünkrıl, avagy az amerikaiak Magyarországon. Gazdaság és Gazdálkodás, / Törıcsik Mária (1996): Benchmarking és beszerzés. Gazdaság és Gazdálkodás, / Törıcsik Mária (1995): Marketingstratégia a mezıgépiparban. Gazdálkodás, / Törıcsik Mária (1995): Üzletválasztás a vásárlási döntés folyamatában. Kereskedelmi Szemle, / Törıcsik Mária (1995): A vásárlási döntések típusai. Marketing & Menedzsment, / Törıcsik Mária (1995): Marketinglogisztikai döntések a kiskereskedelemben. Kereskedelmi Szemle, / Törıcsik Mária (1995): Élményorientált vásárlás. Marketing & Menedzsment, / Törıcsik Mária (1995): Település- és területidentitás kialakítása marketing eszközökkel. Tér és Társadalom, / Törıcsik Mária (1994): A mezıgépipari termékek keresletét befolyásoló tényezık. Kereskedelmi Szemle, / Törıcsik Mária (1994): Marketing logisztika a mezıgépiparban is? Anyaggazdálkodás és Raktárgazdálkodás, / Törıcsik Mária (1994): Marketing diagnózis a hazai mezıgépipar helyzetérıl. Ipargazdaság, / Törıcsik Mária (1994): A Corporate Identity szerepe a városmarketingben. Tér és Társadalom, / Törıcsik Mária (1994): Check-list a vállalkozások marketing koncepciójának kialakításához. Marketing, Törıcsik Mária (1994): Marketing-mix döntések a mezıgépiparban. Marketing, / Törıcsik Mária (1992): Piacbefolyásolási politika a termelıeszközök piacán. Marketing, / Törıcsik Mária (1992): Másodlagos termékpolitikai döntések a termelıeszközök esetében. Marketing, / Törıcsik Mária (1992): Új termékek problémái a termelıeszközök piacán. Ipargazdaság, 1992/ Törıcsik Mária (1992): A beszerzési döntések információs bázisa - a beszerzési piackutatás. Anyaggazdálkodás és Raktárgazdálkodás, / Törıcsik Mária (1991): Árpolitikai döntések a termelıeszközök piacán. Ipargazdaság, 1991/ Törıcsik Mária (1991): Disztribúciós politikai döntések a termelıeszközök piacán. Marketing, /

7 Törıcsik Mária (1991): A szállítók kiválasztásának és értékelésének módszerei. Anyaggazdálkodás, 1991/ Törıcsik Mária (1990): Beszerzési magatartás a termelıeszközök piacán. Kereskedelmi Szemle, 1990/ Törıcsik Mária (1990): Beszerzési magatartás hiányhelyzetben. Anyaggazdálkodás, 1990/ Törıcsik Mária (1989): A gazdálkodó szervezetek vásárlói magatartása. Kereskedelmi Szemle, 1989/ Törıcsik Mária (1989): Beszerzési magatartás hiányhelyzetben. Marketing, / Törıcsik Mária (1988): Empirikus kutatások a beszerzési magatartásról. Marketing, / Törıcsik Mária (1988): A fogyasztói vásárlási magatartás modelljei. Marketing, / Törıcsik Mária (1988): A gazdaságosság dilemmája. Szabvány és világ, 1988/ Törıcsik Mária Zeller Gyula (1984): LADY és JUNIOR születik avagy a Pécsi Dohánygyár termékfejlesztési koncepciója. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1984): Változó fogyasztók. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1983): Marketing apróban. Kismarketing vállalkozóknak? Marketingpiackutatás, / Törıcsik Mária (1983): Vállalati gmk vagy gmk-s vállalat? Figyelı, 1983/2. 6. Törıcsik Mária (1983): Interjú egy kisvállalkozóval. Figyelı, 1983/1. 2. Törıcsik Mária (1982): Kik és hogyan döntenek a gazdasági egységek vásárlásánál II. Marketing, 1982/ Törıcsik Mária (1982): Kik és hogyan döntenek a gazdasági egységek vásárlásánál I. Marketing, 1982/ Törıcsik Mária (1982): Mohácsiak a mővelıdésrıl. (Egy felmérés tanulságai) Baranya Mővelıdés. 1982/ Törıcsik Mária (1982): Az új fogyasztó. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1981): Marketing az érett piacon. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1981): A vásárlói magatartás gazdasági és szociológiai meghatározói. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1980): A reklám célpontja: a nı. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1980): Marketing a közlekedésben. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1979): Új technológiák és innovációk alkalmazásának lehetıségei és korlátai. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1979): A termelıeszköz-piackutatás feladata a piaci igényeknek megfelelı minıség kialakításában. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1978): Termelıeszköz piackutatás. Marketing-piackutatás, /

8 Törıcsik Mária (1978): A tesztpiac és még három alternatíva. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1978): Néhány metodikai ajánlás a beruházási javakat termelı vállalatok piacpolitikai döntéseinek elıkészítéséhez. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1977): A fogyasztási cikkek és a termelıeszközök piackutatásának problémái. Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1976): A vitaülésrıl. (Nemzetközi Piackutató Metodikai Konferencia Pécsett szept ) Marketing-piackutatás, / Törıcsik Mária (1976): Piackutatóként Pécsett. Marketing-piackutatás, / TANULMÁNY Törıcsik Mária (2002): Vásárlói, fogyasztói magatartás trendek, kutatások, a gyógyszertári marketing új lehetıségei. Vállalkozó Gyógyszerész. Tanulmány I. évfolyam 10. szám Törıcsik Mária (1996): Életstílus vizsgálat (pilot-study). OTKA Kutatási jelentés. Kézirat. Pécs, Törıcsik Mária (1996): Az öngyógyszerezı fogyasztói magatartás. OTKA Kutatási jelentés. Kézirat. Pécs, Törıcsik Mária (1996): Új tendenciák a marketing irodalomban és gyakorlatban. In: Problemi razvoja gospodarstva u prijelazu stoljeca-holisticki pristu Klub za ekonomijsku politiku. Osijek Törıcsik Mária (1989): Marketing-orientált anyagbeszerzés, kutatási tapasztalatok alapján. Pécs, SZVT konferencia kiadvány Törıcsik Mária (1995): A vásárlási döntések típusai. (Szerk.: Vörös József.) Pécs In: Studia oeconomiaca - Jubileumi tanulmánykötet, Pécs, Törıcsik Mária (1989): A hiányhelyzet beszerzés legújabb aspektusai. In: A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fıiskola jubileumi ülésén elhangzott elıadások. Szolnok, Törıcsik Mária (1988): A beszerzési piac hazánkban. In: A polgári piacelmélet és marketing áttekintése, a szocialista piacelmélet legfontosabb tartalmi és fogalmi kérdései. OTKA Kézirat. Pécs, Törıcsik Mária (1987): Kereskedelmi marketing. Kézirat. Pécs, A Pécsi Akadémiai Bizottság díjazott pályázata Törıcsik Mária (1985): A piacpolitika sajátosságai a kereskedelemben. In: A vállalati piacpolitika kialakítása, a vállalatok piaci magatartásának jellemzı vonásai. Pécs, Törıcsik Mária (1982): A termelıeszközök iránti kereslet befolyásoló tényezıi. Tanulmány a Szocialista Vállalat Kutatási Fıirány részére. Kézirat. Pécs, Törıcsik Mária (1981): Vásárlási modellek a fogyasztási cikkek és termelıeszközök piacán. Kézirat. Pécs, A Pécsi Akadémiai Bizottság Díjazott pályázata Törıcsik Mária (1977): Piaci változások és fejlıdési tendenciák idıbeni feltárásának néhány módszere. In: A marketing-kutatás idıszerő kérdései I. OPI, Piackutató Módszertani Közlemények. Budapest-Pécs,

9 Törıcsik Mária (1975): Piaci értékelemzés a Sirokkó típusú szemestermény-szárítógép esetében. Pécs, (A Figyelı és a Szervezési és Vezetési Társaság közös pályázatán díjazott pályamő)

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu Publikációs jegyzék Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu I. Cikkek: 1. A személyes eladás az FMCG területen és a gyógyszeriparban 4. Marketing Szimpózium 99- Miskolc, 1999. december

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.) 2013. ÉV (6) 1. MOLNÁR L. [2013]: A vállalati innováció piaci sikerét befolyásoló tényezők hatásmechanizmusa szerinti különbségek a kis- és

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Egyetemi docens Időpont: 1987 (PTE

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

TUDOMÁNYOS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Kajos Attila Születési dátum: 1982.09.12 (Pécs) Lakcím: 7632 Pécs, Tildy Z. u. 57. Telefon: 20/562-8329 email: kajosattila@gmail.com Iskolai Végzettség

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Nagy Ákos András nagya@ktk.pte.hu +36-72-501-599/23197 2011. 09. 01.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Nagy Ákos András nagya@ktk.pte.hu +36-72-501-599/23197 2011. 09. 01. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Nagy Ákos András nagya@ktk.pte.hu +36-72-501-599/23197 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: PTE-KTK Gazdálkodástudományi Intézet,

Részletesebben

3. Publikációs lista 1

3. Publikációs lista 1 3. Publikációs lista 1 2013 Piskóti,I. Nagy,Sz. Molnár,L Innováció piaci sikere A hazai gyakorlat empirikus modellje TÉR-GAZDASÁG-EMBER (ISSN: 2064-1176) 1: (1) pp. 85-102. (2013) Piskóti,I. Nagy,Sz. Molnár,L.-Konyha,Cs.

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma ÖNÉLETRAJZ Grotte Judit, PhD, főiskolai docens szálloda szakirány vezető Email cím: jgrotte@bkf.hu Tudományos minősítés: 2011 regionális tudományok PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2007 szeptember

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

DR. HABIL MÓRÉ MARIANN PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG. Idegen nyelvű könyvfejezet külföldi kiadónál

DR. HABIL MÓRÉ MARIANN PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG. Idegen nyelvű könyvfejezet külföldi kiadónál DR. HABIL MÓRÉ MARIANN PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Idegen nyelvű könyvfejezet külföldi kiadónál Móré Mariann (2013): The communicational contexts of the workplace insert, integration. In: Poland, Hungary,

Részletesebben

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Születés idő és hely: 1951. március 15., Budapest Jelenlegi munkahely: Végzettség: Doktori disszertáció: Nyelvtudás: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1970-1975,

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓBAN Képzések a termálturizmus területén szakirányok, vállalkozók képzése, mesteriskolák, konferenciák Dr. Várhelyi Tamás, PhD. CMC Fıiskolai

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai

A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai A következı tanévben szakdolgozat készítésére készülı, vagy a tudományos diákköri tevékenységbe önálló kutatómunkával (mely dolgozatok

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

Marketingterv Sablon

Marketingterv Sablon Marketingterv Sablon Kis- és középvállalkozások részére Vigyázz! Másolják! A legfrissebb verziót keresse itt: http://www.marketing112.hu/marketing-terv-sablon/ Verzió: 001/2013 Jogi állás: szabadon felhasználható,

Részletesebben

DR. HABIL VARSÁNYI JUDIT

DR. HABIL VARSÁNYI JUDIT DR. HABIL VARSÁNYI JUDIT A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY KANDIDÁTUSA (CSC), FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ÜZLETI MENEDZSMENT A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉG (CSR) JEGYEI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Marketing-gondolkodás Gyógyszer(tár)marketing. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Budapest

Marketing-gondolkodás Gyógyszer(tár)marketing. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Budapest Marketing-gondolkodás Gyógyszer(tár)marketing Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Budapest 1 Előadásvázlat: A marketing lényege A marketingterv alkotóelemei

Részletesebben

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Csillag Sára PhD BGF ADAPTYKES - Adaptation of trainings

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII.

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII. Publikációs jegyzék Könyv: 1. Nemes J.: A számítógép felépítése, Alapismeret képekben. Celldömölk, PAUZ Könyvkiadó Kft. 2003. 52p.L. R E 2. Nemes J.: Informatika 10-11 éveseknek tankönyv. Celldömölk, PAUZ

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Curriculum Vitae. Teacher of Agricultural engineering, 2007 Agricultural Economist, Regional and Rural development Specialization, 2002

Curriculum Vitae. Teacher of Agricultural engineering, 2007 Agricultural Economist, Regional and Rural development Specialization, 2002 Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Virág WALTER Academic Position: PhD Sex: female Date of birth: 29/01/1979 Address (in school with room number): Kaposvár University, Department of Corporate

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Andrea Rácz (Ph.D) Main publications

Andrea Rácz (Ph.D) Main publications Andrea Rácz (Ph.D) Main publications I.1. BOOKS, MONOGRAPHIES 1. Herczog M. Neményi E. Rácz A.: A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről Család Gyerek Ijúság Könyvek, 2002. (ISBN 963 204 045 7)

Részletesebben

Oktatói adatlap SIPOS NORBERT

Oktatói adatlap SIPOS NORBERT Oktatói adatlap SIPOS NORBERT 1. Születési év, (oklevél szerinti) végzettség és szakképzettség: 1985 a) Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, gazdálkodási szak, Menedzsment-vezetési tanácsadás

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői Vállalkozói Innováció a Dunántúlon c. szakmai konferencia MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székház 2010. március 3. Vállalkozói innováció meghatározó tényezői BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs, MTA

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

Czugler Petra Regionális Kommunikációs Koordinátor Celanese Magyarország Kft. Munka: Lélekre Hangolva 2010. február 3.

Czugler Petra Regionális Kommunikációs Koordinátor Celanese Magyarország Kft. Munka: Lélekre Hangolva 2010. február 3. Fókuszban a munkavállaló Czugler Petra Regionális Kommunikációs Koordinátor Celanese Magyarország Kft. Munka: Lélekre Hangolva 2010. február 3. Tartalom A Celanese bemutatkozik A Budapest Business Services

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN)

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Cím E-mail Állampolgárság NAGY BENEDEK 15/18 SZ., DECEMBERI FORRADALOM ÚT, 530212, CSíKSZEREDA, ROMÁNIA nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Buda Béla dr. Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Egészség és kommunikáció konferencia (Friedrich Ebert Alapítvány, OEFI) Budapest, 2007. ápr. 17. 1. Kommunikáció a modern társadalmak csodafegyvere

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN IT Services Hungary Balog Zsolt - Head of Enterprise Architecture Budapest, 2014. november 12. IT SERVICES HUNGARY COMPANY

Részletesebben

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás József Attila Tudomány Természettudományi Karának biológia- kémia Közgazdász vendéglátó és szálloda szakon (BGF, 2006.), Szakács Fizika-technika és számítástechnika szakos általános iskolai (BDF, 1991),

Részletesebben

2. Tudományos konferenciákon elhangzott elıadások konferencia kiadványban megjelentetve

2. Tudományos konferenciákon elhangzott elıadások konferencia kiadványban megjelentetve PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Petı István (SZIE GTK GMI, Gazdasági Informatika Tanszék) 1. Tudományos cikkek 1.1. Idegen nyelven: Pitlik László, Pásztor Márta, Bunkóczi László, Petı István (2002): Integrated

Részletesebben

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008.

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008. Publikációs Jegyzék 6. Publikációk 6.1. Idegen nyelvű i. The Hungarian Debtor List and Its Problems. in Studia Iuridica Caroliensia 2., KRE-ÁJK 2007. http://www.kre.hu/ajkfiles/sic_2.pdf ii. The Place

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A kutatási program céljai és eredményei

A kutatási program céljai és eredményei This project is co-funded by the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development of the European Union A kutatási program céljai és eredményei Tóth István János* *MTA KRTK KTI, Corruption

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Felfedező Tudomány 3:1 KONFERENCIA GYŐRBEN

Felfedező Tudomány 3:1 KONFERENCIA GYŐRBEN Felfedező Tudomány 3:1 KONFERENCIA GYŐRBEN Mozgás=Egészség Program nemzetközi tudományos szakmai fórum I. Országos Rekreációs Fórum Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Sporttudományi

Részletesebben

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról statisztikai jártasság és oktatás problémák és kihívások Dr. Kovács Péter Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar pepe@eco.u-szeged.hu Tartalom

Részletesebben

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus i Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Forrás 1. Balogh, L. (2012): Professor F.J. Mönks, the Greatest

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek 2. Végzettség, minősítés 2007. 1999. PhD (közgazdaságtudomány) PTE

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Pénzügyi és Számviteli Főiskola, zalaegerszegi tagozat 1996-1998: Pénzügyi szakközgazda vállalkozói szakirányon.

CURRICULUM VITAE. Pénzügyi és Számviteli Főiskola, zalaegerszegi tagozat 1996-1998: Pénzügyi szakközgazda vállalkozói szakirányon. CURRICULUM VITAE Családi név: Birkner Utóneve(k): Zoltán Születési idő: 1971.08.09. Képzettség: Pannon Egyetem: PhD fokozat Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (2010, summa cum laude), a

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Accounting and Management Information Systems University of Hertfordshire Számalk Rt. OKK School of Economic Studies 1115 Budapest,

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Játszótársat keresünk. Vendler Balázs MarkCon Csoport

Játszótársat keresünk. Vendler Balázs MarkCon Csoport Játszótársat keresünk Vendler Balázs MarkCon Csoport Tartalomjegyzék Egyszer volt MarkCon Díjak Games for Business Gamification És boldogan élünk Pályázatok Termékek Projektek Egy messzi, messzi galaxisban

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24.

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Mottó: JÓL DÖNTENI NEHÉZ - a valóság ismerete nélkül lehetetlen!. Berkes Péter SZEMÉLYES ADATOK Név: Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Anyja neve: Pásztor Erzsébet

Részletesebben

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül Önéletrajz Személyes adatok Név: Vincze Dávid Születési idő: 1990.01.20. Lakcím: 9789, Sé, Rajki utca 11. E-mail: dave.vin20@gmail.com Telefonszám: 06/30 663 11 83 Tanulmányok Felsőoktatási tanulmányok:

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Idegen nyelven megjelent publikációk: Poszterek (idegen nyelven): Lektorált cikkek, magyar nyelven

Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Idegen nyelven megjelent publikációk: Poszterek (idegen nyelven): Lektorált cikkek, magyar nyelven Könyv, könyvrészletek (magyar nyelven): Gergely I. (szerk: Szőcs I.)(2008): Az EU-tagság hatása az agrárgazdaság fejlıdésére Komárom-Esztergom megyében. Az EU-tagság hatása a magyar agrárgazdaságra (MAEszemmel).

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSEK. Megszerezhető kompetenciák. Elóadók, oktatók

INGYENES KÉPZÉSEK. Megszerezhető kompetenciák. Elóadók, oktatók INGYENES KÉPZÉSEK A mezőtúri Oktatási Centrumban működő Gál Ferenc Főiskola a LEADER térségek közötti együttműködési projekt címe: Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

A közvetítői szakmai képzések listája

A közvetítői szakmai képzések listája A közvetítői szakmai képzések listája Az alábbi lista azokat a képzéseket tartalmazza, amelyeknek a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendeletnek (a továbbiakban:

Részletesebben

Bronz fokozatú szponzor: Program. 2011. március 24. Plenáris ülés

Bronz fokozatú szponzor: Program. 2011. március 24. Plenáris ülés X V I. L o g i s z t i k a i F ó r u m 2 0 1 1. m á r c i u s 2 4-2 5. H e l y s z í n : 1 1 0 1 B u d a p e s t, E x p o t é r 2. 2011. március 24. Plenáris ülés Program 8:30 9:00 Regisztráció 9:00 9:10

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben