A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!"

Átírás

1 A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás Ph.D. osztályvezetõ fõorvossal Intézményünk sikeres és folyamatban lévõ pályázatai Ápolás In Memoriam... Kórházi lelkészség Köszönõ levelek Visszatekintõ Egészséges életmód Beszélgetés dr. Riskó Ágnes fõorvossal a barlangászat szépségérõl Egykor és ma - kórház a város szélén Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

2 2 / A MI LAPUNK ÜNNEPVÁRÓ GONDOLATOK Ünnepváró gondolatok Karácsony készül Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! (Wass Albert) A karácsonyt megelőző adventi napok arra adnak alkalmat, hogy mindenki egy kicsit elcsendesedjen, félrevonuljon a világ zajától, és megtisztogassa lelkét. Különösen szüksége van erre, mindazoknak, akik a gyógyítást, mint hivatást választották. Mert ennek az ünnepnek az üzenete nem a csillogó díszekben rejlik, hanem az alázatban, segítőkészségben, szeretetben és az egymáshoz való hozzáállásunkban. Figyeljünk tehát a karácsonyi történetre s tanuljunk belőle, hordozzuk magunkban, s amikor oda hajolunk a gyógyulásra váró betegeinkhez, szeretteinkhez, munkatársainkhoz vegyük elő, hogy ahhoz méltóan tudjunk cselekedni. Ezzel a gondolattal kívánok minden munkatársamnak és a gyógyulást váró betegeinknek is áldott, békés Karácsonyi Ünnepet és boldog Új Esztendőt! Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos Gondolatok 55 év utáni hálaadásra A kórházunk több mintegy fél évszázaddal ezelőtt kezdte meg működését, akkor 139 egészségügyi dolgozóval, köztük 24 orvossal és öt felszerelt osztállyal. Jelenleg nél több dolgozója van az intézményünknek. A kórházunkban a szívsebészeten kívül minden szakterület megtalálható. Az ágyon évente több mint 54 ezer beteget gyógyítunk, a járó beteg rendelésen közel 1 millió ember fordul meg nálunk. 55 év. Van, kinek egy egész emberi élet. Sok-sok küzdelem a mindennapokban. A hozzánk fordulók maximális ellátása érdekében. Mennyi ismerős arc, mennyi történet, mennyi sors, mennyi gyógyulás jellemzi az elmúlt 55 évet. S mennyi elvégzett műtét, operáció, beavatkozás, vizsgálatok sokasága, mennyi emberi munka. Megszámlálhatatlan találkozás orvos és beteg viszonylatban. Mindez azért, hogy ez az ország, amiben élünk, ez a megye ahol lakunk, a lehető legjobb egészségügyi ellátást legyen képes nyújtani a hozzánk fordulóknak. Mennyi tudományos munka, mennyi szakmai konferencia, mennyi team munka, hogy mindenki a tudásának legjavát adja ehhez a közös munkához. Ez nem egy személyes küzdelem. Itt folyamatosan mindenki csapatban dolgozik. S csak akkor lehet győzelemre jutni, ha pályán a küzdők mindent elkövetnek a győzelemért. Feladatunk nem más, mint minden körülmények között bátran, hősiesen, emberségesen, dolgozni. Kérve az égiek pártfogását, hogy hűséggel és szeretettel tudjunk szolgálni embertársaink között. Batthyány-Strattmann László Naplójában így ír: Mindig arra törekedtem, hogy betegeim jobbak, bizakodóbbak és egy kicsivel tökéletesebbek legyenek, amikor elmennek tőlem, mint amikor hozzám jöttek. Életünkben észrevétlenül kitartóan kúszik az idő, szakadatlan spirálvonala fordulóit nem jegyzi elő Önmagamnak, ahogyan nőttem, éveket raktam emlékoszlopul, a fordulókat úgy jelöltem: Megsegített mindeddig az Úr! Eszmélésem óta vezetett, Vele vándoroltam hegytetőt, minden léptemen éreztem: szeret! Visszarántott szakadék előtt! Ha bálványaim összetörte, még ha sírtam is keservesen, azzal, hogy lelkem meggyötörte, látóvá tette elvakult szemem! Múltra nézni csak így érdemes, mert a jelen bárhogy alakul, emlékezésnek annyi elég, hogy: Megsegített mindeddig az Úr! Tótszegi István görög katolikus kórház lelkész

3 KITÜNTETETTJEINK A MI LAPUNK / 3 Kitüntetettjeink Dr. Bezsilla János fõorvos Pro optimo merito in pancreatio oncologia díjban részesült Dr. Bezsilla Jánost az Általános Sebészeti Osztály főorvosát 2013 májusában a Magyar Tudományos Akadémia Simor Pál Alapítvány Kuratóriuma a pancreas sebészetben, főleg a pancreas laparoscopos sebészetben elért országos szinten kiemelkedő kutató és gyógyító tevékenysége elismeréseként Pro optimo merito in pancreatio oncologia díjban részesítette Gratulálunk Főorvos Úrnak a rangos elismeréshez! Putnok Város Önkormányzata Pro Urbe díjjal jutalmazta dr. Bende Sándor osztályvezetõ fõorvost Az Általános Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosát dr. Bende Sándort október 23-án Putnok Város Önkormányzata Pro Urbe díjjal jutalmazta, melyet a Képviselő Testület ünnepi ülésén vehetett át. Professzor emeritus címet kapott dr. Berkõ Péter ny. osztályvezetõ fõorvos október 1-vel a Miskolci Egyetem rektora dr. Berkő Péter ny. osztályvezető főorvos részére iskolateremtő munkássága, az oktatásban, az oktatásszervezésben, az Egyetem fejlesztésében szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréséül Professzor emeritus címet adományozott. Professzor úr az ősz folyamán felkérést kapott az általa kidolgozott, és külföldön is egyre nagyobb érdeklődést kiváltó ún. MDN system -nek (az újszülöttek testi fejlettségének pontos vizsgálatát szolgáló módszer) egy, január végén Barcelónában rendezendő világkongresszuson történő bemutatására. Az ezt a módszert ismertető 2009-ben megjelent angol nyelvű cikke a témakör egész világon legolvasottabb tudományos közleményévé vált. Módszerét, felkérésre egy közelmúltban megjelent, angol nyelvű szakkönyvben is ismertette. Berkő Péter főorvos aki, mint ismert: a MAB Orvosi és Egészségtudományi Szakbizottságának elnöke is, nemcsak az oktatásban és a tudományos élet területén, hanem a sportban is sikereket ért el. Októberben, a Magyar Orvosok Tenisz Bajnokságán párosban III. helyezést szerzett. A Magyar Sebész Társaság Vezetősége június 13-án Balassa Emlékérem kitüntetést és Emlékelőadás megtartásának lehetőségét szavazta meg dr. Bende Sándor Osztályvezető Főorvos Úrnak, melyre 2015 májusában kerül sor. Kitüntetésekhez gratulálunk, az emlékelőadás megtartásához sok sikert, erőt, egészséget kívánunk! Gratulálunk, további sikereket és jó egészséget kívánunk! I. hely: Fülöp János, László Csaba II. hely: Bikár Péter, Veres Gábor III. hely: Francia László, Berkő Péter

4 4 / A MI LAPUNK INTERJÚ Interjú A gyógyítás és az emberek szolgálatában Interjú Dr. Karosi Tamás Ph.D. osztályvezető főorvossal, aki június 1-től a Fül-Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály vezetője. A Fül-Orr-Gégészeti Osztály működése április 1-én indult Dr. Dévald József Főorvos Úr vezetésével, aki a kor színvonalát számos ponton túlszárnyaló szakmai műhelyt és iskolát teremtett az osztályon. Érdekesség, hogy Dr. Dévald József főorvosi kinevezésekor 33 éves volt. Korából adódó lendülettel és hatalmas szakmai felkészültséggel kezdte el a megye fül-orr-gégészeti és fej- nyaksebészeti ellátásának megszervezését. Dr. Karosi Tamás az osztály alapítójának unokája. Érdekes párhuzam, hogy az ő kinevezésére is fiatalon, 34 évesen került sor, amely hasonlóan rendhagyó hazai viszonylatban. A párhuzamosság abban is fellelhető, hogy az új osztályvezetőnek szintén számos szervezési feladatot kell megoldania, annak érdekében, hogy a 21. század elvárásainak megfelelő fül-orr-gégészeti és fejnyaksebészeti ellátást alakítson ki. Egyszóval: építkeznie kell az alapoktól. Az egyetemi diploma megszerzését követően nappali tagozatos Ph.D. hallgató voltam. A vezetéses halláscsökkenések kialaku- lásával foglalkoztam. A debreceni klinikán önálló kutatócsoportot szerveztem, számos sikeres kutatási pályázatot koordináltam. Kialakítottam egy középfülpatológiai labort, saját Ph.D. hallgatóim vannak. Mind a Debreceni, mind a Pécsi Tudományegyetem akkreditált Ph.D. oktatója vagyok. Számos tudományos publikációm jelent meg. Több kontinensen jártam tanulmányutakon, ahol elsősorban fej-nyaksebészeti, fülsebészeti, illetve frontobázis sebészeti gyakorlatra tettem szert. Több szakmai kitüntetésben részesültem, amelyek közül a Politzer-díjra vagyok a legbüszkébb. Ezzel a díjjal Magyarországon csak Sziklai István Professzor Úr rendelkezik. Számos hazai és nemzetközi folyóirat bírálóbizottsági tagja, illetve szerkesztője vagyok ban a Debreceni Egyetem Habilitációs Bizottsága pályázatomat elfogadta, egyetemi habilitációmat november 27-én védem meg, amely címzetes egyetemi docensi kinevezéssel is jár. - Kedves Főorvos Úr! Miért éppen az orvoslást választotta hivatásul, s annak miért a fül-orr-gégészettel foglalkozó ágát? Az orvosi diploma átvételét követően befolyásolta-e a szakirány választásában Főorvos Urat a nagyapa fülorr-gégészet iránti szeretete, elkötelezettsége. Legfontosabb feladatomnak az Osztály kubatúrális integrációját tartom, ahol a gyermek- és a felnőtt fül-orr-gégészeti és fej- nyaksebészeti ellátás egységes szakmai irányelvek, pragmatikus, következetes vezetés szerint zajlik. Kiemelt feladatnak tartom a sokszorosan hátrányos helyzetű régió fej-nyaksebészeti A fül-orr-gégészeti tevékenységet sokan, még a társszakmák képviselői, vezetői közül is úgynevezett kisszakmának tartják. Ezt cáfolnom kell, hiszen ma már kisszakmák nem léteznek. A kisszakma elnevezés egy olyan pejoratív értelmet foglal magában, amely arra enged következtetni, hogy képviselői szűklátókörű, magasan specializált tevékenységet végeznek. A specializáció, az egyes területek egyre magasabb szinten történő művelése valóban 21. századi elvárás, de ez végső soron minden szakma esetén egyre komplexebb, egyre felkészültebb orvosi működést feltételez. A fül-orr-gégészet és fej-nyaksebészet az egyik legszerteágazóbb orvosi szakma, hiszen magába foglalja a gyermekellátást, a fülészeti mikrosebészetet, az endoszkópos sebészetet, az elülső koponyagödör és a hátsó koponyagödör határterületi műtéteit, a maxillofaciális sebészetet, a nagy fejnyaksebészeti onkológiai műtéteket, valamint a halláshabilitációt, rehabilitációt szolgáló implantológiát is. Emellett nagyon szofisztikált diagnosztikus tevékenységet is igényel. Gondoljunk csak a műszeres audiológiai-, otoneurológiai vizsgálatok értékelésére, vagy azokra a tünetekre, amelyek fülorr-gégészeti területen jelennek meg, mégis más, gyakran súlyos belgyógyászati-, infektológiai-, gyermekgyógyászati betegségekre hívhatják fel a figyelmet. Szóval a szakma komplexitása volt a választásom elsődleges oka. Emellett külön kihívást jelentett számomra a hallás kórélettanának kutatási lehetősége is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a három magyar orvosi Nobel-díjas közül ketten fülészeti témával foglalkoztak. Dr. Bárány Róbert a vesztibuláris rendszer működésének tanulmányozásáért, míg Dr. Békésy György a hallásélettanának vizsgálatáért kapott Nobel-díjat. Ezt eddig egyetlen más szakma sem tudta megismételni. Természetesen nagyapám tevékenysége szintén befolyásolt a szakmaválasztásban. Ő számomra követendő egyéniség, példakép. A mai sokszor kaotikus értékrendek mentén soroló világban mindenkinek szüksége van példaképekre. Dévald Főorvos Úr és mestere, Vida Endre Főorvos Úr emlékére két műtőnket október 1-től Dévald-, illetve Vida-műtőnek neveztük el. - Főorvos Úr a debreceni klinikáról érkezett intézetünkbe. Szakmai kihívás motiválta a döntésében, hogy kórhá- zunkban dolgozzon, vagy volt más oka is? Döntésemben egyértelműen a szakmai- és szervezési kihívások sokasága, komplexitása és a vezetői feladatok új, modern szemlélet szerinti megvalósítása volt az elsődleges motiváció. A Debreceni Egyetemmel a kapcsolaton nem szakadt meg, hiszen a Reumatológiai Tanszék tudományos konzulense vagyok, közép- fülpathológiai és osteoimmunológiai munkacsoportot vezetek. Emellett részt veszek a graduális, a posztgraduális, valamint a Ph.D. képzésben is. - Szeretnénk, ha röviden ismertetné olvasóinkkal szakmai pályafutásának legfőbb állomásait. Milyen út vezetett az osztályvezető főorvosi kinevezésig? - Milyen személyes tervei vannak, milyen szemlélet mentén kívánja irányítani az osztályt?

5 INTERJÚ A MI LAPUNK / 5 onkológiai ellátásának magas színvonalú megszervezését. Ezekhez a tervekhez természetesen létszám bővítés is szükséges. Örvendetes tény, hogy az Osztály orvosi kara öt új kollégával bővül. Emellett rendkívül fontosnak tartom a társszakmákkal való együttműködést, kommunikációt, folyamatos szakmai egyeztetést, hiszen enélkül az Osztály műtéti- és diagnosztikus profiljának bővülése nehezen képzelhető el. Eddigi tapasztalataim alapján nagyon elégedett vagyok ezzel az együttműködéssel. Úgy gondolom, hogy Kórházunkban kimagasló a kollegialitás, és kiemelkedő a társszakmák nyitottsága, rugalmassága. Ezen a ponton minden Osztályt fel kellene sorolnom! Arra törekszem, hogy ez a mi Osztályunkról is elmondható legyen. Szemléletemet a nyitottság, a következetesség, a kollégákkal való folyamatos szakmai konzultáció jellemzi, melynek középpontjában a beteg ember gyógyulása áll. Szemléletemet elsősorban az Egyesült Államokban töltött szakmai gyakorlataimon szerzett tapasztalataim alapján alakítottam ki, melyből hiányoznak a csak és a szoktuk kifejezések. Az érvelés, a meggyőzés híve vagyok, fordítva érvekkel meggyőzhető vagyok. - Eddig is jelentős szakmai sikereket ért el. Milyen tervei vannak a jövőt illetően? Ezek közé tartozik az endoszkópos orrmelléküreg sebészet, a helyreállító sebészet, a fülsebészet, az onkológiai sebészet, a Tudományos vonalon, a habilitiációt követően az Akadémiai frontobázis sebészet és a komplex gyermek fül-orr-gégészeti Doktori (D.Sc.) fokozat megszerzését tartom elsődleges felada- ellátás. Az Osztály profilja vezetésem alatt kiegészült a tomnak. Úgy gondolom, hogy erre 2014 végén, 2015 elején maxillofaciális onkológiai tevékenységgel is. Az Osztály jelenlegi kerülhet sor. Az Osztályon fontosnak tartom a már említett elhelyezése és kubatúrája előreláthatóan hamarosan a múlté lesz, profilbővítést: a jet-műtétek bevezetését, a LASER sebészet és a hiszen a Csillagpont tömbben költözünk, ahol 44 ágyon 2 modern szervmegtartó onkológiai műtétek rutinszerű kivitelezését. műtővel, intenzív osztályos háttérrel tudjuk szolgálni betegeink Kiemelt feladatom a gyermekkori hallásjavító műtétek rend- gyógyulását. Ezen az osztályon már a felnőtt- és a gyermek ellátás szeres elvégzése, esetleg az implantációs tevékenység is párhuzamosan fog történni. Ezzel a fejlesztéssel az ország egyik bevezetése. Ez utóbbi természetesen számos szakmai legmodernebb fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti osztályává egyeztetést és igen intenzív lobbitevékenységet feltételez. válunk. A járóbeteg ellátásunk is új helyre költözik, ahol 5 korszerű rendelőben, intim körülmények között tudjuk ellátni a - Mi a legmaradandóbb élménye eddigi szakmai múltjáról? hozzánk forduló betegeket. Emellett beszerzésre került egy Zeiss, nagylátószügű operációs mikroszkóp, amelyet HD kamerával Figyelmem középpontjában mindig az ember és nemcsak a szereltünk fel és videoláncot alakítottunk ki. Az év végére beteg ember áll. Legmaradandóbb élményeim számos kisebb- műszerparkunk egy 50 Watt összteljesítményű szén-dioxid nagyobb sikerből állnak össze, mely gyógyult betegek LASER-rel is bővülni fog. Ígéretet kaptam arra is, hogy sokaságának követéséből erednek. Ezeket az élményeket beszerzésre kerül egy JET ventillátor is, amellyel intubáció nélkül természetesen kudarcok, sok esetben szakmai tehetetlenség is végezhetünk gégészeti műtéteket től Halld a hangom néven kiegészíti. Ezen élmények szintézise eredményez egy folya- alapítványt hozunk létre, mely bevételeiből folyamatos matos tudásvágyat, megismerési-, fejlődési igényt, kételkedést, műszerbeszerzéseket tesz majd lehetővé. Természetesen az új szakmai alázatot. Ennek ellentéte a tévedhetetlenség érzete. Ha környezet és a kiváló műszerek mit sem érnek, ha nincsenek ez utóbbi alakul ki egy orvosban, ott nagyon nagy bajok megtöltve tartalommal. Figyelmem középpontjában ezért vannak. Szakmai múltam második és folyamatosan bővülő elsődlegesen a humán munkaerőforrás fejlesztése áll. Kiemelt élménye az emberismeret. Nagyon sok tapasztalatot szereztem feladatomnak tartom a szakdolgozók és az orvos kollégák ezen a téren az utóbbi időben is. folyamatos szakmai továbbképzését, a kongresszusi részvételeket, a tanulmányutakat, a publikációs tevékenységet, a klinikai - Főorvos Úr, arra kérem, hogy röviden mutassa be az kutatást, végső soron a pragmatikus iskolateremtő tevékenységet. irányítása alá tartozó osztályt. Milyen területet, milyen Ezév szeptemberétől minden hétfőn tudományos referátumot betegeket látnak el az osztályon? Milyen fejlesztések történtek, illetve várhatók a közeljövőben? tartunk Osztályunkon, mely akkreditált, pontszerző előadásokból áll. Ezekre a referátumokra a megyei fül-orr-gégészeit és bizonyos esetekben a társszakmák képviselőit is meghívjuk. Mivel Osztályuk a megye egyetlen fekvőbeteg ellátó osztálya és a Kórház kiemelt regionális szerepéből adódóan a III. progresszivitási szinten áll, mi lényegében a teljes fül-orr- gégészeti és fej-nyaksebészeti palettát műveljük. Ez azt is jelenti, hogy hozzánk tartozik az észak-magyarországi régió teljes onkológiai beteganyaga és a gyermek fül-orr-gégészeti ellátás is. Magyarul innen beteget nem küldhetünk tovább. A sürgősségi betegellátáson túl számos elektív műtétet végzünk. - Beszélgettünk a hivatásról, a munkahelyről. Végezetül essék szó a szabadidejéről is. Kérem, ossza meg az olvasókkal, hogy van e valamilyen hobbija, mivel tölti szívesen a szabadidejét? Kevés szabadidőm van. Amikor csak lehet, a családommal, gyermekeimmel vagyok. Fiammal igyekszem minél többet kijárni a természetbe, horgászni, kirándulni. Fiam jól focizik,

6 6 / A MI LAPUNK INTERJÚ nem kell sok idő, s már nem tudom lecselezni. Négy éves kislányom is szeret horgászni: mesterien tud csalihalat fogni. Feleségem szintén a Kórházban dolgozik, mint aneszteziológus szakorvosjelölt. Elfoglaltságaink mellett ünnepi eseménynek számít, amikor együtt a család és közös programokat szervezhetünk. - Közeleg a karácsony, nemsokára itt van az év utolsó napja is. Főorvos úr hol tölti az ünnepeket? Az ünnepeket családi körben töltöm. Az adventi ünnepkör számomra is a várakozás jegyében telik. Karácsonykor egy kicsit megáll az idő, elcsendesül minden. A hívő- és a nem hívő emberek lelkét is egy mindenekfeletti, magasztos érzés hatja át. A gyermekkori ajándékvárást a családi együttlét öröme váltja fel. Az év vége számomra mindig a visszatekintés, az elmélkedés ideje. Fogadalmakat tenni nem szoktam. Egyetlen fogadalmam volt, melyet 1997-ben tettem, ahhoz azóta is tartom magam. Köszönöm a beszélgetést, családjának, munkatársainak kívánok áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! Ismét megrendezték a gégemûtött betegek hagyományos találkozóját A találkozót a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek elő- adása zárta. Ebben az évben november 6-án került megrendezésre a gégeműtött betegek hagyományos találkozója. A rendezvényt a Fül-Orr-Gége és Fej-Nyak Sebészeti osztály szervezte immár 22. alkalommal. A találkozó résztvevőit a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanulóinak előadása és Dr. Karosi Tamás PhD. osztályvezető főorvos úr köszöntő szavai fogadták. Főorvos úrnak ez volt az első ilyen jellegű találkozása az osztályán - F.S.I. - műtött betegekkel. A köszöntő szavak után egy-egy előadás hangzott el az osztályvezető főorvos és Strommer Szilvia a Magyar Rákellenes Liga Lelkisegély Szolgálatának vezetőjétől. Majd Prof. Dr. Simon Tamás egyetemi tanár, professzor emeritus egy televízió készüléket adott át az osztály betegei számára. A MI LAPUNK Impresszum: A szerkesztőbizottság elnöke: dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos A szerkesztőbizottság tagjai: Nyilas Judit ápolási igazgató rovatvezető, Filéné Simon Ibolya rovatvezető, Horváth Józsefné rovatvezető, Orvosi Könyvtár dolgozói Felelős kiadó: dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos Grafika: SZT. SZÍN-vonal Bt. Fotó: Lévainé Horváth Krisztina, Készült: az SZT. SZÍN-vonal Bt. Nyomdájában 1500 példányban Terjesztés: kizárólag a Megyei Kórházban Internet:

7 PÁLYÁZATOK A MI LAPUNK / 7 Intézményünk sikeres és folyamatban lévõ pályázatai Ütemezetten halad az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló 4,526 milliárd forintos projekt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház által vezetett konzorciumban, amelyben az Észak-magyarországi régió 11 kórházának rehabilitációs ellátása újulhat meg A konzorciumi tagok a párhuzamosságok és ellátási hiányosságok elkerülése érdekében országosan is mintaértékű rehabilitációs programok megvalósítását tűzték ki célul. A projekt azonosítószáma: ÉMOP-4.1.2/A A projekt összköltségvetése: Ft A projekt megvalósítás ideje: A projekt támogatási intenzitása: 100% A projekt révén, konzorciumi szinten, megvalósuló építészeti tevékenységek tervezett költségkerete: Ft A projekt révén, konzorciumi szinten, beszerzésre kerülő eszközök tervezett költségkerete: Ft A projekt megvalósítására konzorcium jött létre, amelyben a konzorciumvezetői feladatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház látja el. Konzorciumi tagok megyék szerinti bontása: Borsod-Abaúj Zemplén megye 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 2. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3. Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 4. Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény 5. Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 6. Almási Balogh Pál Kórház, Ózd. Heves megye 7. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger 8. Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan Nógrád megye 9. Margit Kórház Pásztó, 10. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 11. Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat Új konzorciumi tagként belép a projektbe a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, hogy a projektben vállalt konzorciumi és a tagi szinten megvalósuló betegút-szervezés megvalósítása, továbbá betegtájékoztató anyagok készítése projektelemeket országosan egységes metodikát követve ellássa. A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak- magyarországi régióban c. pályázat alapvető célkitűzése: a különböző rehabilitációs szakterületekhez való lakossági hozzáférés földrajzi-regionális és ellátásbeli egyenlőtlenségeinek csökkentése, valamint az elérhető egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások színvonalának javítása az infrastruktúra és a műszerezettség fejlesztése révén. Jelenleg folyamatban vannak az építészeti beruházások kivitelezőinek kiválasztásai közbeszerzési eljárások keretében, illetve a rehabilitációs eszközök, orvosi gépműszerek, bútorzatok beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárások előkészítése több konzorciumi tag esetében. A projekt ütemezett előrehaladását bizonyítja, hogy konzorciumi tagjaink közül a pásztói Margit Kórházban befejeződtek a kivitelezési munkálatok, az eszközök, orvosi gép-műszerek beszerzése megtörtént, a projekt ünnepélyes zárórendezvényére és az épület átadó ünnepségére október 25-én került sor. Szintén befejeződtek a kivitelezési munkálatok az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetben, amelynek keretében egy új Légzésrehabilitációs Központ kivitelezése valósult meg. Az ünnepélyes épület átadó ünnepségre november 27-én került sor. A hatvani Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézetben november hónapban várható a főépület rehabilitációs szárnnyal történő bővítésének és tüdőgondozó kivitelezésének teljes befejezése, az eszközök, orvosi gép-műszerek beszerzése év végéig megtörténik, a projekt záróünnepségére január 9-én kerül sor. A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése érdekében elnyert támogatásból a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban az alábbi infrastrukturális fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani: B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház GYEK Rehabilitációs Épület: A beruházás során új épületrész épül (földszint+i. emelet), melyben sportterápiás egység, gyermek játszószoba, pszichológus/logopédus tanszoba, ergoterápiás rendelő, mozgássérült tankonyha és a nappali ellátás feltételei kerülnek kialakítására bruttó 956 m2-en, valamint az épülethez közvetlenül tartozó külső tér kialakítása történik (azon belül 1 db akadálymentes parkoló kialakítása) bruttó 378 m2-en. Mindemellett a GYEK mögött 44 férőhelyes parkolót, a meglévő szilárd burkolatú utak között mintegy 180 fm hosszon beton térkő burkolatú út létesítését, a

8 8 / A MI LAPUNK PÁLYÁZATOK hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely kialakítását tervezzük. A beruházás várható összköltsége bruttó 291,7 millió Ft, rehabilitációs eszközök beszerzését 72,5 millió Ft összegben tervezzük. Jelenleg folyik a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás így remélhetőleg még ez évben megkezdődhet a kivitelezés. Pásztói Margit Kórház épület átadás: kezelésének elősegítése érdekében, szabad pénzeszközeinek felhasználásával gyermekkórházak, klinikák, új orvosi műszerekkel történő ellátásához, műszerbeszerzési pályázatával. A pályázati kiírásra a évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházból a Stratégiai és Koordinációs Iroda közreműködésével 2 osztály nyújtotta be pályázatát a Gyermek Radiológiai Osztály és a Gyermek Aneszteziológiai és Intenzív Osztály, melyből az Alapítvány a: Gyermek Aneszteziológiai Osztályt támogatta 1 db TCI üzemmóddal rendelkező Perfusor Space kisméretű fecskendős pumpával és annak tartozékaival, melynek forgalmi értéke bruttó Ft. A pályázat keretében elnyert, Perfusor Space TCI üzemmóddal rendelkező fecskendős pumpára a Gyermek Aneszteziológiai és Intenzív Osztályunkon nagy szükség van, mivel az osztály évente gyermek műtéti érzéstelenítését biztosítja az újszülött index műtétektől kezdve rendkívül széles profillal: hasi-, mellkasi-, idegsebészeti-, gégészeti, égés sebészeti-, traumás ellátás keretében. A posztoperatív fájdalom csillapítására a gyermekbetegek esetében különösen nagy hangsúlyt kell fektetni, mert a nem megfelelően csillapított fájdalom élettani hatásai miatt növeli a műtét utáni szövődmények számát, valamint a subjektív panaszokon túl, megnyújtja a kórházi tartózkodás idejét. Ennek elkerülése érdekében szükséges, a műtét utáni fájdalomcsillapításhoz alkalmazott, beteg igénye által irányított infúziós pumpa. A pumpát elsősorban a post operatív szakban, az intenzív megfigyelést igénylő betegek részére, elsősorban oncohaematológiai betegek hasi-, illetve mellkasi műtétei után alkalmazzuk, ezen betegek fájdalomcsillapításának megoldásaként. A műszernek különösen örülünk, mivel intézményünk sajnos évek óta nem tudott forrást biztosítani annak beszerzéséhez. Köszönjük az Egy szív a gyermekekért Alapítvány támogatását! Hangonyiné Koczka Mónika projektmenedzser Stratégiai és Koordinációs Iroda Halász Beáta Stratégiai és Koordinációs Iroda Ismét támogatta intézményünket az Egy szív a gyermekekért Alapítvány Az Egy szív a gyermekekért Alapítvány idén is hozzájárult a magyar állampolgárságú gyermekek és 21 év alatti fiatal felnőtt korúak belföldön történő gyógy-

9 PÁLYÁZATOK A MI LAPUNK / 9 Európai Uniós forrásból új diagnosztikai, sebészeti és terápiás eszközök beszerzése Az Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése című TIOP / számú projekthez kapcsolódóan a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház által vezetett konzorcium közös közbeszerzési eljárása részben sikeresen zárult, így megkezdődött az új eszközök leszállítása a kórházakba. A beszerzett diagnosztikai, sebészeti és betegellátó eszközök elsődleges célja az onkológiai betegek korszerű, lakóhelyéhez legközelebbi, minél költséghatékonyabb ellátása. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházba a következő új eszközök kerültek vagy kerülnek még e hónapban telepítésre mintegy 304,5 MFt értékben: Szülészeti- és Nőgyógyászati Osztályra: 1 db Laparoszkópos torony nőgyógyászati beavatkozásokhoz, 3-chipes kamerával 1 db Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék szövetegyesítő funkcióval 1 db Műtőasztal (elektromos tönkös) cserélhető lapos 1 db Műtőasztal (mechanikus, mobil) 1 db 2 fejes Műtőlámpa Általános Sebészeti Osztályra: 1 db HDTV laparoszkópos torony sebészeti alkalmazásra 1 db Műtéti feltáró rendszer 1 db A májtumorok műtéteihez speciális vágó -eszköz 1 db Mobil tönkös Műtőasztal 1 db Műtőlámpa rendszer Idegsebészeti Osztályra: 1 db Mobil képerősítő (C-íves sebészeti képerősítő berendezés) 1 db Operációs mikroszkóp 1 db Neuronavigáció Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrumba: 1 db Besugárzást tervező számítógépes rendszer A korábban leszállított SPECT CT és a jelenlegi eszközbeszerzések összértéke csaknem 500 MFt. A többi mintegy 500 MFt értékű eszköz szállítójának kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások megindításra kerültek és 2014.I. negyedévében várható a további eszközök letelepítése. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetbe az alábbi eszközök szállítása van folyamatban, 107MFt értékben: 1 db Alap kutató mikroszkóp átmenő fényű szövettani és cytológiai vizsgálatokhoz tartozékokkal 1 db Trinokuláris szuperszéles látóterű kutató mikroszkóp 3 db endoscopos, egyenes vágó-varrógép 36 db endoscopos vágó-varrógép tár 3 db Kontúr vágó-varrógép 12 db Laparoszkópos trokár 1 db Nagy frekvenciás sebészeti vágókészülék és a hozzá kapcsolodó kézi műszerek 1 db Elektromos vágó-koaguláló berendezés és kézieszközök 1 db C-íves sebészeti RTG képerősítő (gerincstabilizálásra alkalmas) 5 db Ágy melletti betegőrző monitor 1 db Color doppler UH (hasi, lágyrész, vasculáris, rektumfal tumor vizsgálatokra alkalmas színes doppleres multifunkcionális ultrahangkészülék onko-radiológiai alkalmazásra) A Mátrai Gyógyintézetbe beszerzésre kerültek 130,4 MFt értékben: 5 db Ágy melletti monitor 1 db Központi monitor

10 10 / A MI LAPUNK PÁLYÁZATOK csak néhány informatikai eszköz beszerzése maradt hátra. Jelenleg 40,5MFt értékben az alábbi eszközök beüzemelése zajlik: 1 db Gamma dózisteljesítmény mérő készülék +Monitor + Software 2 db Intenzív ágy 1 db Hordozható EKG készülék (12 csatornás) 1 db Defibrillátor 1 db Gyógyszerhűtő 2 db Mellkasszívó készülék tartozékokkal 3 db Betegfigyelő monitor 1 db Mérleg 24 db Ambuláns infúziós pumpa 52 db Beültethető port 11 db Hordozható fecskendős infúziós pumpa 6 db Volumetriás infúziós pumpa A Észak-magyarországi régió onkológiai ellátó- 3 db Lélegeztető gép rendszerének fejlesztése elnevezésű TIOP /1-2 db Aerosol készülék számú projekt főbb adatai: 2 db Újraélesztő egység (Reanimációs kocsi) 2 db EKG készülék 6 csatornás A pályázat teljes költségvetése: Ft, melyet 1 db Motoros szívó 90%-os Európai Uniós támogatással és 10%-os államilag 5 db Intenzív ágy támogatott önerővel valósít meg a régió 5 kórháza 10 db Motoros fecskendő konzorciumba tömörülve. 5 db Infúziós pumpa 1 db betegmelegítő A projekt megvalósítási ideje: db Melegítő takaró ( ra módosítás folyamatban van). 1 db Altató munkaállomás 1 db vizsgálólámpa A konzorcium vezetője, a régió onkológiai centruma a 1 db Mennyezeti műtőlámpa miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és 1 db Betegvizsgáló asztal Egyetemi Oktató Kórház. 1 db Vér, infúzió melegítő 1 db Betegellenörző monitor Társpályázók neve: Miskolci Semmelweis Kórház és 1 db Fényszűrős video-endoszkópos torony 2 db video- Egyetemi Oktatókórház, Markhot Ferenc Oktatókórház és bronchoszkóppal diagnosztikus és terápiás célra Rendelőintézet (Eger), Szent Lázár Megyei Kórház 1 db Ultrahangos videobronchoszkóp UH vezérlő- (Salgótarján), Mátrai Gyógyintézet (Mátraháza). egységgel a toronyhoz 1 db Bronchoscop mosogatógép A projekt fő célja, hogy az öt konzorciumi tag közreműködésével megteremtse az Észak-magyarországi A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató- régióban a korszerű, költséghatékony módon működő, kórházba az alábbi eszközök leszállítása van regionális onkológiai ellátó hálózatot, és a jelenleginél folyamatban mintegy 92 MFt értékben: szélesebb hozzáférést biztosítson a régió lakosságának. 1-1 db EKG; Betegellenőrző monitor; Röntgen filmnéző; Félautomata defibrillátor; Autofluor- További információkért hívja a 80/ ingyenesen eszcens; bronhoszkópos vizsgáló rendszer; hívható Zöld számot, kérdése esetén adja meg Nagyfrekvenciás vágó és koaguláló készülék; elérhetőségét és válaszolunk. Lézer készülék tartozékokkal; Gördíthető Műszerállvány; LCD Medikai monitor; Endoszkóp tartozékokkal; Elektrosebészeti Hangonyiné Koczka Mónika generátor kéziműszerekkel és tartozékokkal Projektmenedzser 8 db Fecskendős gyógyszeradagoló pumpa Stratégiai és Koordinációs Iroda 2 db Videodermatoskóp 3 db Hidraulikus kezelőszék A Szent Lázár Megyei Kórház valamennyi jelentősebb eszköze tekintetében eredményes lett az eljárás,

11 PÁLYÁZATOK A MI LAPUNK / 11 A TÁMOP-6.2.4/A/11/ pályázatunkról A team feladata a központi telephelyen megvalósuló magas rizikójú, malnutritios, és decubitusos betegek felkeresése, tápanyagszükségletének számítása, szükség esetén javaslattétel a táplálás módosítására ban ellátott betegek száma: 3675 fő (új beteg:1438, kontroll látogatás: 2237 fő) A ével megindult A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Humánerőforrás fejlesztése foglalkoztatás támogatás révén című, TÁMOP-6.2.4/A/11/ számú pályázatunk kapcsán a 2013-as évben számos beteg ellátását valósították meg a bevont résztvevők, ennek eredményeként lényegesen nőtt a betegellátás hatékonysága, valamint emelkedett színvonalú betegellátás valósult meg. Emlékeztetőül: Projekt megvalósítási időszaka: Támogatási összeg: Ft Támogatási intenzitás: 100% A Decubitus mobil team több mint egy éves fennállása óta harmadszor tartott széleskörű tájékoztatást tevékenységéről. Novemberben, a Ferenczi Ilona szakmai napon a team gyógytornász tagja előadásában a gyógytornász szerepét, lehetőségeit taglalta a decubituszos betegek, és a decubitusz szempontjából veszélyeztetett betegek köréből, különböző kórképek tükrében. A team diplomás ápoló tagja a decubitus prevenció jelentőségére hívta fel a figyelmet. Egy esetbemutatás kapcsán rávilágított az ápolói felelősségre, a rizikómérő skála szubjektíven megítélt használatával kapcsolatban. Balogh Lászlóné Decubitus team koordinátor A Klinikai táplálási mobil team személyi feltételét tekintve változatlan felállásban dolgozik. Dr. Toma Kornél sebész szakorvos, Baloghné Orosz Judit OKJ - ápoló, Majorosné Harnos Judit dietetikus, Váradi Ferencné dietetikus, a Team vezetője. Kórházunk a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság által kiválasztott OPT-s Centrumként működik. Az OPT, az OEP által finanszírozott ambuláns, kúraszerű ellátási forma. Az Otthoni Parenterális Táplálás formájában ellátott betegek kiválasztása szigorú feltételekhez kötött. Kórházunkban jelenleg, 1 beteg részesül 2013 aug. 15-től az Otthoni Parenterális Táplálásban (OPT). A Team feladata a beteg és hozzátartozója felkészítése az otthon végzendő táplálással kapcsolatos feladatokra, kapcsolattartás a beteggel és hozzátartozójával kontrolok alkalmával. Probléma esetén a kontrolok között ben, vagy telefonon tartjuk a kapcsolatot. A beteg jelenleg jól van, állapota kielégítő. Testsúlyát tartja. A kórházi osztályok részéről köszönjük az eddigi segítséget, a jövőben is kérjük, jelezzék a magas rizikójú, vagy decubitusos, és szondatápláláson lévő betegeket, címünkre, munkánk megkönnyítése érdekében: Kellemes Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új Évet kívánunk! A Táplálási Mobil Team tagjai A Burn out kezelő mobil team másfél éves fennállása során számos, kiégéssel veszélyeztetett kórházi dolgozónak nyújtott mentális segítséget kiégés elleni tréningek formájában. A burnout, magyarul kiégést, elsősorban érzelmi kiégést jelent. A kiégés nem statikus, egyszeri jelenség, hanem egy folyamat. Fontos tudnunk, hogy a kiégés megelőzhető és kezelhető probléma. Jelen pályázatnak köszönhetően a prevenció és intervenció már 2012-től jelen van a B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház életében.

12 12 / A MI LAPUNK PÁLYÁZATOK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Humánerőforrás-fejlesztés képzési díj és ösztöndíj támogatás által a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban című, TÁMOP A-11/ jelű, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg. A pályázat teljes költségvetése: Ft, mely 100%-os Európai Uniós támogatással valósul meg. A projekt kezdete: A projekt vége: Célunk, hogy a kórházi dolgozók, minél nagyobb számban A projekt célja, hogy az egészségügyben biztosított megfelelő részt vegyenek a havi rendszerességgel megrendezésre mennyiségű- és minőségű humánerőforrás következtében kerülő, összesen négy napot magában foglaló tréningen. javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, új szakmai kompetenciákat biztosító felső- és középfokú szakképzések, A fenyegető burnout jeleinek felismerése és kezelése szakirányú továbbképzések, egészségügyi szakképesítéssel érdekében, a következő területeken kaphatnak elméleti és rendelkezők új szakképesítésének megszerzése, kompetenciagyakorlati ismereteket a tréningen résztvevő dolgozók: és hatásbővítő képzések támogatása, valamint az 1. Kiégés, mint munkahelyi jelenség orvostudomány és a technológiai környezet által megkövetelt 2. Kommunikációs ismeretek szakmai elvárásokhoz való hozzájárulás. 3. Relaxáció 4. Konfliktuskezelés. Intézményünk 3 célterületen veszi igénybe a pályázati forrást: képzésekre, szakorvos jelölt ösztöndíj progra- A csoportokon rendszerint fő vesz részt, a saját mokra és menedzsment képzésekre. mentálhigiéné ápolása, a feszültség csökkentése és a burnout kockázati tényezőinek felismerése és megfelelő kezelése érdekében. Az 1. célterületen 20 fő egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakdolgozó új szakképesítésének megszerzését valósítjuk meg. Kriston Judit Bodnár Enikő 2013 februárjában a Gyógyszerészeti és Egészségügyi pszichológus pszichológus Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezésében: - a szonográfus szakasszisztens képzés keretében 1 fő, - az endoszkópos szakasszisztens képzés keretében 4 fő és a - a műtéti szakasszisztens képzés keretében 15 fő kezdte meg tanulmányait. A műtéti szakasszisztens képzést kihelyezett képzés keretében kórházunkban valósítjuk meg. Humánerõforrás-fejlesztés képzési díj és ösztöndíj támogatás által a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban TÁMOP A-11/ Európai Uniós támogatás révén humánerőforrásfejlesztés valósul meg képzési díj és ösztöndíj támogatás által a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban! A szonográfus szakasszisztens képzés 2013 novemberében befejeződött, a képzésben részt vevő egy fő sikeres vizsgát tett és bizonyítványát megszerezte.

13 PÁLYÁZATOK A MI LAPUNK / 13 Továbbá az 1. célterület keretében 2 fő orvos aneszteziológus szakorvos- és 3 fő orvos sürgősségi szakorvos képzésben vesz részt. Októberben: Ellátás minőségének mérése Indikátorok gyakorlati alkalmazása a minőség mérésére és értékelésére témában Az egészségügyi ellátás minőségmérésnek fontossága és lehetséges módszerei címmel valósítottunk meg továbbképzést az EDUWEB Multimédia Zrt. szervezésével. A pályázat keretein belül a 3. célterületen 3 fő (2 fő aneszteziológus és 1 fő radiológus) szakorvos jelölt ösztöndíjas programját valósítjuk meg. A 4. célterületen a pályázati felhívás elvárásainak megfelelően, ebben az évben, csoportos, menedzsment jellegű továbbképzéseket valósítottunk csoportonként 16 fő részvételével. Áprilisban: Folyamatmenedzsment és szervezetátalakítás témakörben A változások irányítóinak és közvetítőinek felkészítő programja címmel tartottunk továbbképzést a KONETT Hungária Nonprofit Kft. szervezésével. A továbbképzésen résztvevők visszajelzései nagyon pozitívak, a későbbiek során is szívesen részt vennének hasonló továbbképzéseken. A szakképzések, a szakorvosi ráépített képzések és az ösztöndíjas programok továbbra is az eddigieknek megfelelően, rendben zajlanak. Dr. Ökrös Ilona projektmenedzser Halász Beáta Stratégiai és Koordinációs Iroda Májusban: Egészségügyi ellátásszervezés és kommunikáció témakörben, Készségfejlesztési és kommunikációs kompetenciafejlesztő tréning címmel, valósítottunk meg tréninget szintén a KONETT Hungária Nonprofit Kft. szervezésével.

14 14 / A MI LAPUNK ÁPOLÁS Ápolás Az egészségügyi ellátás minõségmérésének fontossága és lehetséges módszerei A filmeket külön választjuk a röntgenzsákoktól, kérőlapoktól, leletmásolatoktól. A leadott filmekben lévő ezüstöt az erre specializálódott cégek nyerik ki. A kinyert ezüsttartalom annál magasabb, minél tisztább a felvétel. Szintén el kell különíteni a laeser filmeket, hiszen azok ezüstöt nem tartalmaznak október 15-én a TÁMOP /A-11/ A leselejtezett adathordozókat a GYEMSZI által meghirazonosító számú pályázat keretén belül megszervezésre detett pályázat nyertese fogja elszállítani. került kórházunkban a 3. menedzsmentképzés, melyen 8 orvos és 8 szakdolgozó vett részt. Szabóné Lőcsei Zsuzsanna Az előadásokat az Eduweb Multimédia Zrt. szervezésében vezető asszisztens Dr. Sztrilik András tartotta, aki a menedzsment és jogi alap- Képalkotó Diagnosztikai - Intervenciós Intézet fogalmakra építve taglalta az egészségügyi intézmények jogszabály alapján kötelezően fejlesztendő belső minőségügyi rendszerek alapját képező minőség mérés fontosságát az alap és szakellátásban. Segítségével Közmunkások az intézetben... áttekintettük a minőségmérés lehetséges módszereit, azok rendszerét, külső és belső szervezeti környezetét. Bemutatásra kerültek a magyar egészségügyi intézmények 2013-ban folytatódott a kórházi közmunkaprogramos minőségmérésének és irányításának speciális formái foglalkoztatás. (MEES és ISO:9000) és azok sajátosságai. Július 2-től 10-en kezdték meg a munka és a gyakorlati A továbbképzés tesztvizsgával zárult, amelyre a képzés összekapcsolásával a programot. A beosztásnál volt, szakdolgozók 19 elméleti kredipontot kaptak. aki a betegágyak mellé, mint betegkísérő, mások az ápolás területére kerültek, és vannak, akik háttérszolgáltatást Czakó Hajnalka végeznek: röntgenfilm selejtezés. mb. vezető asszisztens Pár hét munka után kiderült, nem mindenki alkalmas a segítő Higiénés és Minőségfejlesztési Osztály hivatásban dolgozni, váltottak, újak kerültek felvételre. Azok, akik jelenleg is dolgoznak, a vezető ápolók véleménye alapján állandó munkavállalóként is szóba jöhetnének. Röntgen film selejtezés Az utóbbi években a röntgen filmek tárolása a B.-A.-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Képalkotó Diagnosztikai-Intervenciós Intézetében kardinális kérdéssé vált a helyhiány miatt. Az eset nem egyedi, hiszen a 80-as, 90-es években több mint tízmillió radiológiai tevékenységből származó felvétel készült Magyarországon. Ez a mennyiség a digitalizálás és a digitális technika folyamatos bevezetésével országszerte csökkent. A problémára megoldást jelent a évi CLXXVI. Törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról, melynek 14 (1), mely előírja, hogy január 1 től az eddigi 30 év helyett 10 évig kell megőrizni a képalkotó diagnosztikai eljárások során keletkezett filmeket. Simon Béláné részlegvezető ápoló Csecsemő- és Gyermekosztály Dietetikusok díja... A évben meghirdetett, a év Legeredményesebb Dietetikai Csapata Díjat a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyetemi Oktató Kórház Dietetikai Szolgálatának ítélte oda. A díj átadására a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége XV. Szakmai Konferenciáján, november 16-án került sor Budapesten, a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban. Ezúton is gratulálunk a Központi Dietetikai Szolgálat minden munkatársának: A GYEMSZI országos szinten indította el az ún. Röntgenfilm programját, melyhez minden Egészségügyi Közintézmény csatlakozhatott. Kórházunkban több mint egy éve, nagy erőkkel folyik a Központ röntgenfilmek selejtezése, ez év júliusától 3 fő közmunkás 1. Horváth Józsefné vezető dietetikus közreműködésével. A selejtezés érinti az Intézet 2. Váradi Ferencné vezető dietetikus helyettes archívumában található, illetve kórházunk más osztályain 3. Bonczi Ágnes dietetikus fellelhető felvételeket. 4. Pejkóné Ferenczy Noémi dietetikus

15 ÁPOLÁS A MI LAPUNK / Ungváriné Joó Anita dietetikus 6. Venczel Vivien dietetikus 7. Skara Beáta dietetikus 8. Csitári Nikolett dietetikus Miskolc Szent Ferenc Kórházi Telephely 9. Gyáni Emese vezető dietetikus helyettes 10. Farkasné Tiszai Julianna dietetikus Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Telephely 11. Dr. Fügediné Perlaki Erzsébet dietetikus II. Rákóczi Ferenc Kórházi Telephely 12. Halminé Vigh Eszter dietetikus Nyilas Judit ápolási igazgató Ferenczi Ilona Szakmai Nap 4. A gyógytornász szerepe a decubitus prevencióban Előadó: Polyák Zsuzsanna gyógytornász Decubitus Mobil Team tag 5. A Burnout Mobil Team kapcsolata az előző évek kiégés programjával Előadó: Szemán Edit csoportvezető pszichológus Burnout Mobil Team projekt vezető Pszichológus Munkacsoport 6. Sclerosis multiplex centrum működése, a betegek ápolása, gondozása Előadó: Kubiczki Éva diplomás ápoló Stroke, Vascularis és Általános Neurológiai és Toxicológiai Osztály A Ferenczi Ilona Szakmai Nap évtől kerül évente megrendezésre intézményünkben. A szabadon választott, elméleti továbbképzésünk pontértékét az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 18 pontban állapította meg. Nyilas Judit ápolási igazgató Egészségügyi szakdolgozók kötelezõ szakmacsoportos továbbképzése a Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban Kórházunk án kérelmet nyújtott be a GYEMSZI ETI ESZTT hez kötelező szakmacsoportos továbbképzések szervezési jogosultságának megszerzésére. Az Emberi Erőforrások Minisztere én tette közzé, hogy az ESZTB javaslata alapján, az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011.(XI.29.) NEFMI r. 4. alapján Kórházunk bekerült a kötelező szakmacsoportos továbbképzések szervezőinek körébe. A GYEMSZI együttműködési megállapodás alapján Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Kórházunk vállalta 120 fő továbbképzésen résztvevő képzését négy szakmacsoportban, a képzés költségeinek állami Igazgatósága és az Egészségügyi Szakdolgozók Fehér források terhére történő biztosításával, a továbbképzési Szív Alapítványa november 20-án, 13 órától az pontok megszerzésének elősegítésére. intézmény Konferencia Központjában rendezte meg a Ferenczi Ilona Szakmai Napot Eredmények és A kötelező továbbképzések pontértéke: 30 pont. kihívások az ápolási ellátás folyamatában címmel A műtéti szakmacsoport számára szeptember án A továbbképzés programja az alábbi volt: Technikai újdonságok a műtői gyakorlatban címmel 1. Az ápolásügyi stratégia keretrendszere: Hit, Hivatás, megtartott 20 órás, két napos továbbképzésen összese 30 fő Hűség műtéti szakasszisztens és szakképzett műtőssegéd vett részt. Előadó: Bagosi Gabriella országos vezető ápoló GYEMSZI A gyermekápolás szakmacsoport A csecsemő ellátás aktu- 2. A Klinikai Táplálási Mobil Team munkájának, alitásai című továbbképzése október 9-10-én volt, amelyen eredményeinek bemutatása 30 fő csecsemő és gyermekápoló volt jelen. Előadó: Váradi Ferencné vezető dietetikus helyettes, Klinikai Táplálási Mobil Team projekt team vezető A szülészeti szakmacsoport november én tartott Új vizsgáló eljárások a szülészet-nőgyógyászatban című tovább- Központi Dietetikai Szolgálat képzésre jelentkezőkből 23 fő szülésznő jött el. 3. A decubitus objektív felismerése, prevenció kivitelezése A felnőtt ápolás szakmacsoport továbbképzése december 4- Előadó: Várallyayné Bárány Judit diplomás ápoló 5-re tervezzük A parenterális táplálás címmel. A 30 fő Decubitus Mobil Team tag számára biztosított helyre, már most nagy a túljelentkezés.

16 16 / A MI LAPUNK ÁPOLÁS A jelentkezéseket elsősorban a SZAFTEX rendszeren keresztül fogadjuk, de papíralapú jelentkezési lapot is ki kell tölteni a továbbképzésen résztvevő nyilatkozata miatt. Jelentkezések megyénk, sőt régiónk egész területéről érkeznek. Szakmacsoporttól függetlenül minden továbbképzés része öt órás eszköz nélküli reanimációs gyakorlat. Ehhez kórházunk négy ambu babát szerzett be, melyeket a KAITO kezel, hiszen az újraélesztési team-et a KAITO munkatársai alkotják. A frontális csoportmunka bemutatással, az alkalmazás begyakorlásával, rögzítésével, összefoglalásával, tudásméréssel (tesztlap) és értékeléssel zárul. Ezt követően a könyvtárban közösen elvégeztük az interneten a SZAFTEX felületén a továbbképzéssel megszerzett elméleti pontok dokumentálását, melyhez az informatikus munkatársaktól is sok személyes segítséget kaptunk. Szervezőként rögzítjük a megszerzett 30 elméleti pontot, ezzel lezárjuk a továbbképzést. A résztvevők kitöltik az elégedettségi kérdőívet, ezzel a rendszer jóváírja számukra a megszerzett 30 elméleti pontot. Feladatunk még a szakmai jelentések, a teljesítés igazolások elkészítése és megküldése a GYEMSZI EEFF-nek. A végső szakmai és pénzügyi beszámoló leadása májusban esedékes, melyhez a Pénzgazdálkodási Osztály folyamatos háttérmunkája is nélkülözhetetlen. Szervezőként Mátyás Balázsné, Bársony Istvánné ás Horkai Józsefné kapcsolattartóknak, a reanimációs team tagjainak és minden óraadónak ezúton is köszönjük a munkáját. Koternics Klára intézeti szakoktató Szabó Jánosné gyakorlati oktatásvezető GYEK A MOLSZE elnökségi tagjának a leköszönő Kollárcsik Emese helyére Zsarnainé Gáthi Katalint választották meg a tisztújító közgyűlésen. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Intézet Vezetőségének, hogy támogatásukkal lehetővé tették számunkra a részvételt. Köszönettel, Kürtösi Istvánné vezető asszisztens helyettes A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények főigazgatóinak, vagy orvosigazgatóinak, gazdasági és ápolási igazgatóinak részvételével szervezett programot. Laboratóriumi Kongresszuson voltunk A konferencián a meghívottak tájékoztatást kaptak a nemkívánatos események és műhibaperek megelőzését szolgáló és témához kapcsolódó jogszabályi keretekről, között, Siófokon került megrendezésre a etikai statútumokról, a kommunikáció szerepéről, stb. A Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesületének (MOLSZE) XIII. Nagygyűlése. - Helyesbítés - Intézmények felsõ vezetõi számára konferenciát szervezett a GYEMSZI konferencia sorozat egyik időpontja e volt, amelyen az intézetünket az ápolási igazgató képviselte. A Központi Klinikai Diagnosztikai Laboratóriumból nyolc Előadók voltak: fő vett részt a rendezvényen, ahol az alábbi előadásokat Dr. Kardon László jogi szakértő tartották meg a tudományos programon: tájékozott beleegyezés és bioetikai kérdések - Labordiagnosztika a betegágy mellett Dr. Karczub Péter biztosítási szakjogász Kontuly Mária, Dr. Vámosi Ildikó egészségügy a biztosításban - Új kihívásokra az automatizáció a megoldás Dr. Kárpáti Edit főosztályvezető Kontuly Mária, Kürtösi Istvánné, Dr. Vámosi Ildikó nem kívánt események és a betegközpontú - Szemléletváltozás az endokrin laboratóriumi diag- egészségügy megvalósítása nosztikában Dr. Pilling János pszichiáter Barkóczi Beáta, Zsarnainé Gáthi Katalin, a hibák és tévedések kommunikációja Dr. Vámosi Ildikó - Új lehetőség a nőgyógyászati betegségek laborató- A programon hasznos gyakorlati ismeretek kerültek riumi diagnosztikájában HE-4 és CA-125 tumor- átadásra. marker végzésével Csapkó Béláné, Kulcsné Borka Angéla, Bodnár Judit, Nyilas Judit Dr. Vámosi Ildikó ápolási igazgató

17 IN MEMORIAM A MI LAPUNK / 17 In memoriam... In memoriam dr. Gecse István Tisztelt Gyászolók! Búcsúzni jöttünk el István bátyámtól. Talán ez a bátyám kifejezés nem is jó, mert hisz egyidősek vagyunk. De ha a katonaságnál a háborús évek duplán számítanak, akkor a betegségben eltöltött évtizedet hogyan kell értelmezni? Főorvos úr méltó volt a szeretetre. Halálával egy nagyszerű munkatársat, egy jó embert veszítettünk el. Közel negyven éves pályafutása során mindig jó kapcsolatot ápolt munkatársaival és a betegekkel. Kedves, barátságos természetével, segítőkészségével, jó humorával belopta magát mindenki szívébe. Közel tizenkét éve derült fény súlyos betegségére, amely nagyon megnehezítette életét, de türelemmel, belső tartással viselte mindazt, amit a sors rá mért. Emberi tartása, méltósága nem hagyta cserben. Soha nem panaszkodott, soha nem hagyta el magát. Csodáltuk kitartását. A derű a fény, amelyet maga körül terjesztett, most kialudt. De szeretetének melegét szüntelenül érezzük majd. A búcsúzást kísérje most az igaz méltóság, becsület és alázat, amelyről oly sok esetben mutatott példát nekünk. Kérjük a jó Istent, hogy adjon neki csendes békességes nyugalmat. Kedves István! Több mint 10 éve tudjuk, hogy súlyos beteg vagy. Az elmúlt években Isten áldja főorvos Úr. számtalan kezelésen estél át, amelyek néha nagyobb megterhelést jelentettek, mint egy-egy műtét. Sohasem Sztari Gáborné beszéltél a bajokról, mindig optimista voltál. Sosem főnővér panaszkodtál. Csodáltuk helytállásodat. Csodáltuk azt a Urológia türelmet, ahogy a szakrendelésen a náladnál sokkal kevésbé betegekkel, nyugodtan beszéltél, nyugtattad őket, holott neked lett volna szükséged vigasztaló szóra. Sokan ismertek, sokan szerettek. Szerdánként a szakrendelés In memoriam dr. Bíró Éva folyosóján alig lehetett végigmenni. Sokan ragaszkodtak hozzád, s most amikor szerdánként próbállak helyettesíteni, időnként döbbent arcokat látok. Azok 1963-ban summa cum laude megdöbbenését, akik hozzád jöttek, de már nem találtak itt. végzett a Debreceni Orvos- Betegséged során sosem voltál követelőző, nem bíráltad tudományi Egyetemen, sorsod. Egy vágyad volt, hogy ne rokkant nyugdíjasként október 1-től kezdett el dolgozni éljél, hanem az öregségi nyugdíjas megtisztelő státuszát Miskolcon a Semmelweis Kórház érd el. Örülök, hogy ez a kívánságod teljesült, s ebben talán I. Gyermekosztályán ben és is tudtalak segíteni. jeles eredménnyel csecsemő és Sajnos ezt követően nem következhettek nyugodt gyermekgyógyászati szakvizsgát nyugdíjas évek, a kiszámíthatatlan sors csak hónapokat tett. Szakmai érdeklődése korán az adott. De ezekben az utóbbi hónapokban is dolgoztál, az intenzív betegellátás és a pulmoutolsókig küzdöttél a kórral. nológia felé irányult ban adjunktusi kinevezést kapott. Nyugodj békében tól a Gyermekegészségügyi Központ keretein belül Dr. Fehér József István működő Gyermek-intenzív Osztály osztályvezető főorvosa osztályvezető főorvos lett 2000-ben történő nyugdíjba vonulásáig.1981-ben Urológia aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát szerzett. Akkori munkatársaival együtt a nevéhez fűződik az intenzív osztály működési rendjének,a kritikus állapotú gyermekek korszerű intenzív terápiájának kidolgozása, elévülhetetlen A szeretet hosszan tűrő, kegyes, nem irigykedik, a szeretet érdemeket szerzett a gyermek-intenzív terápia hazai nem kérkedik, nem fúvalkodik fel, nem cselekszik protokolljainak megalkotásában is.1985-től az aneszteéktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, ziológiai ellátással, 1993-tól az aneszteziológiai szakamnem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt bulancia működésével bővült az osztály profilja, ezen örül az igazsággal. Mindent elfed, mindent hiszen, mindent tevékenységek szervezésében és a működési koncepció eltűr...írta Pál apostol. kidolgozásában úttörő munkát végzett.

18 18 / A MI LAPUNK IN MEMORIAM Több mint 200 előadás, csaknem 50 szakmai publikáció és szakorvosi, 1981-ben anesztheziológia és intenzív terápiás könyvrészlet tanúskodik kiemelkedő szakmai tapasztalatáról. szakorvosi képzettséget szerzett, 1999-ben gyermek Folyamatosan részt vett orvos és szakápoló képzésben. pulomológiai képzettséget szerzett. 11 éven át volt a MAITT Gyermek-Aneszteziológiai és A szakvizsgák letételét követően a gyermek intenzív Intenzív Terápiás szekciójának titkára, az 1993-ban ellátással és a gyermekkori légúti betegségekkel kezdett megalakult Magyar Gyermek-Aneszteziológiai és Intenzív mélyrehatóbban foglalkozni. terápiás Társaság első elnöke volt. 12 évig volt tagja a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív 1969-től 1976-ig az anyaosztálya intenzív terápiás Terápiás szakmai Kollégiumnak. részlegének kialakításában szerzett jelentős érdemeket, Munkája elismeréseként 1998-ban Pro Sanitate miniszteri mindemellett stabil tagja volt a Mozgó Szakorvosi kitüntetést, 2002-ben Kulin László emlékérmet, 2007-ben Szolgálatnak. Tekulics Péter emlékérmet kapott 1974-től adjunktusként dolgozott, majd 1976-tól sikeres pályázati eljárást követően a működését akkor kezdő Bíró Éva, mint osztályvezető rendkívül szigorú, de Gyermekegészségügyi Központ Intenzív Osztályának következetes ember volt, a legkisebb hiba sem kerülte el a osztályvezető főorvosa lett. Az osztálya építészeti adottfigyelmét. Megkövetelte az intenzív terápiában ságainak kialakítása, az eszközellátottsága, felszerelése, a nélkülözhetetlen precizitást, a naprakész szakmai tudást. biztonságos működés feltételeinek megteremtése Főorvos Nő Tanultuk Tőle a hivatásszeretetet, elkötelezettséget a nevéhez fűződött, akárcsak a korszerű gyermek anesztéziai szakma iránt, a logikus gondolkodást, a beteg iránti ellátás megszervezése. feltétlen tiszteletet. Életútja példaként szolgált az utána következő nemzedéknek. Oktatói és tudományos munkája is kiemelkedő volt. A Hajnal Magánemberként sokoldalú, jó kedélyű, társasági ember volt. Imre Egészségtudományi Egyetem és az Egészségügyi Nyugdíjba vonulását követően sem szakadt el a Szakiskola oktatója is volt. Munkatársait is ösztönözte az betegellátástól, évekig dolgozott a Szent Ferenc Kórház aktív tudományos tevékenységre, ahogyan maga is Pulmonológiai rendelésén. prioritásként határozta meg a tudományos fejlődés szükségességét. Betegségei hosszú időre ágyhoz kötötték, látogatásainkat mindig örömmel fogadta, érdeklődve hallgatta Az általa vezetett osztály tevékenysége nagymértékben beszámolóinkat az osztály életéről, a dolgozókkal történt hozzájárult ahhoz, hogy a megyében a csecsemőhalálozás aktualitásokról. 29%-ról 9%-ra csökkent. Azonban súlyos betegségén úrrá lenni nem tudott, ereje Pályafutásának szakmai eredményeit többek között elfogyott ban Miniszteri Dicsérettel, 1983-ban Kiváló Munkáért kitüntetéssel, 1998-ban Pro Sanitate díjjal jutalmazták egyéb A Gyermek- Aneszteziológiai és Intenzív osztály volt és speciális szakmai kitüntetések mellett. A gyermek jelenlegi munkatársai nevében búcsúzom Tőled. Nyugodj anesztheziológia és intenzív terápiával foglalkozó békében. tudományos társaságok, szakmai kollégiumok tagjaként, vezetőségi tagjaként, elnökeként komoly szakmai munkát Dr. Bolyos Aranka végzett. Főorvos Nő június 30-án vonult nyugdíjba, de osztályvezető főorvos nyugdíjas éveiben is részt vett betegellátásban. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház vezetése és valamennyi dolgozója nevében búcsúzom a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ nyugalmazott Osztályvezető Főorvosától. Dr. Nagy Aladárné dr. Bíró Éva február 19-én Debrecenben született. Édesanyja tanítónő, édesapja pénzügyi előadó volt. A család legidősebb gyermekeként látta meg a napvilágot. Derecskére járt általános iskolába, középfokú tanulmányait a szülővárosában, Debrecenben végezte től a Debreceni Egyetem orvostanhallgatójaként képezte magát, ahol 1973-ban summa cum laude minősítéssel diplomázott. Pályafutását október 1-jén Miskolcon, intézményünk akkori I. Csecsemő és Gyermek Osztályán kezdte ben kiváló eredménnyel csecsemő és gyermekgyógyász Egy ember végső megítélésekor az utódok számára annak erényei, építő jellegű szigora, határozottsága, makulátlan igényessége, kiemelkedő emberi tulajdonságai adnak támaszt. Főorvos Nő kifogástalan szakmai tudással és igényességgel bírt, határozottan, céltudatosan haladt előre a számára elrendelt életúton. A régió gyermek anesztheziológiai és intenzív terápiás ellátásának kialakítása, megszervezése elvitathatatlan érdemei közé tartozik, amely előtt nagy tisztelettel adózunk. Mély megrendüléssel értesültünk a szomorú hírről, miszerint Osztályvezető Főorvos Nőt a súlyos betegség hosszas küzdelemben, de legyőzte. Főorvos Nő férje, leánygyermekük, valamint a szűkebb és tágabb értelemben vett családja gyászában osztozunk. Osztályvezető Főorvos Nő emlékét örökre megőrizzük, egyben kérjük a Jóistent, hogy adjon neki csöndes, békességes nyugalmat! dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos

19 KÓRHÁZI LELKÉSZSÉG A MI LAPUNK / 19 Kórházi Lelkészség A szalmaszál Ámon a tél elmúlásával nekikezdett szokásos tavaszi munkálkodásának. Felesége, gyermekei és idős szülei megfelelő ellátáshoz szükséges volt a palesztin határt megművelni. Minden munkáját a teremtőnek ajánlotta. Így tett ezen a napon. Majd befogta a kordéba szamarát Gersont. A kordé rozoga faalkotmány volt, mégis megbírt 2-3 mázsa búzát. Ámon készült kiszállítani a búzát, arra földre amit nemrég szántott fel a faekével sok-sok verejtékes munka által. A kamarából hordta a vállán a zsákokat kordára. A bakra felkapaszkodva ostorával csettintve utasította kedvenc szamarát, hogy induljon meg a szántóföld felé. Fátyolfelhős volt az ég. Valami huncut meleg ülte meg a tájat. A bakon ülve látta a termékeny folyóvölgyet és távolabb a havas hegycsúcsokat; s elcsodálkozott, milyen csodálatosnak és milyen szépnek lett teremtve ez a világ. S Közben eszébe jutott a zsoltáros szava: a hegyek fölemelkedtek a völgyek alászállottak, azon helyre melyet nekik alapítottál. S mondogatta az ismert szöveget zsoltárból, míg lassan megérkezett a szántóföldje mellé. Gersont kikötötte a kaszáló zöld fűvére. Majd nekiveselkedett a zsákok száját kibontani s a búzát, mint értékes vetőmagot kötényébe engedte. S elindult apró lépésekkel a földön és határozott mozdulattal erős, vaskos markából vetette a búzát. Amikor kiürült a kötény újra töltötte. A nap már lefelé nyugodott, amikor végzett munkájával. Megállt bevetett búzaföldje végében és kérte a Teremtőt, bőséges áldással jutalmazza a szolga munkáját. Majd befogta a szamarat és hazament. 3 hét múlva újra a mezőn volt, s már láthatta elvetett munkája gyümölcsét. Növekedésnek indult a mag. S eszébe jutott - a magnak, hogy növény legyen belőle szinte meg kell halnia, már nem lesz többé mag, hanem csodálatos átalakulás után növény lesz belőle. Szépen zöldellő, amit többször is meglocsolt a mindenható eső formájában. Két hónapos volt a búzamezője, amikor felfedezte konkoly is van a búza között. Gondolkodott, kiszedhetné a konkolyt a búza közül, de akkor búza is jön a konkollyal együtt. Így elfogadta, legjobb igyekezte ellenére ott van a konkoly. S ott is marad az aratásig. A búza együtt fog nőni, a konkollyal. Amikor eltelt a 4 hónap szép kalászok nőttek. S a palesztin táj melege aranysárgára színezte a kalászokat. Majd a amikor már a fejüket is meghajtották a kalászok Ámon tudta eljött az ő ideje. Kis kordéba fogta Gersont, majd felültette az egész családját. Feltette a bak alá borotvaéles sarlóját. Feleségével, gyermekeivel, idős szüleivel, elindultak, hogy elvégezzék az aratást. Ámon vágta a kalász, a gyerekek szedték a markot, a felesége kötötte kévébe, Az idősödő szülők a kévéket keresztekbe rakták. Két hét mindennapi megfeszített munka eredménye lett, mire végeztek az aratással. Majd a következő napokban Ámon hazahordta a kévéket. Majd a nyomtató szamárral csépelték a szemeket, a maradékot a cséphadaróval. A szemeket zsákokba szedte. A szalmát pedig kévébe kötötte és kivitte a pajtába. Az ő pajtája messze volt a háztól. Egy kis domboldalban lévő barlangszerű hely volt. Itt volt az ő állatainak a szállása: Gersonnak, az apósától kapott kecskéknek, a szüleitől örökölt 2 tehénnek,s a gyerekei kedvenc állat serege a bárányok hada. Tíz is volt már belőlük. Ámon mindig gondosan ellátta az állatait tiszta szalmával. Egyik este a kisfia jött be hozzá lelkendezve, hogy milyen fényes csillagot látott az égen. Ámon Ábrahámra gondolt, akinek Isten azt mondta: Nézz fel az égre, számold meg a csillagokat. Majd álomra hajtotta a fejét. Egy királyról álmondott, aki evett az ő búzájából, s vendéglátásért bőségesen megjutalmazta. Hirtelen kutyaugatásra ébredt. Pásztorok jöttek a mezőről, hogy angyalokkal találkoztak. S valami fényes csillagról beszéltek, ami ragyog Ámon barlangistállója felett. Ekkor eszébe jutott kisfia tegnap esti mondata a fényes csillagról. Felöltőjét magára kapva azonnal indult a barlang felé. S valóban furcsa fényes csillag ott ragyogott, ahogy a pásztorok mondták. Amikor belépett, egy fiatal édesanyát látott a szalmán feküdve, mellette egy pici újszülött gyermek feküdt. Még fel sem fogta mit lát, amikor három férfi érkezett, idegen ruhákba öltözve. S aranyat, tömjént és mirhát hoztak magukkal ajándéka. Ekkor döbbent rá mi is történik itt: Isten meglátogatta az ő népét. Akiről oly sokat jövendöltek, a Messiás. S most itt fekszik az ő szalmáján. Azon a szalmán, amit nem gyomlált ki, amikor megjelent a konkoly. Azon a szalmán, mely kalászaiból bőséges lisztje lett, s a kenyere, miből az élet fenntartható. S most az ő szalmája melegít és ad puha fekhelyet a Messiásnak. Neked is van néhány szem búzád vagy néhány szalmaszálad? Te mit kezdesz vele? Tótszegi István görög katolikus kórházlelkész A Görög Katolikus Adventrõl Negyven nappal karácsony előtt, november 15-én kezdetét veszi a böjti, bűnbánati időszak a görög katolikus egyházban. Jézus születésére testi és lelki megtisztulással készül a keleti egyház. A böjti fegyelem szerint ilyenkor a görög katolikus hívek hétfőn, szerdán és pénteken bűnbánati napokat tartanak, amikor nem fogyasztanak húsos és tejes ételeket. A böjtös ételek alapanyaga főként frissen gyúrt tészta, száraz bab, burgonya, savanyú káposzta, olaj, kukoricadara, szárított gomba, lekvár és kenyér.

20 20 / A MI LAPUNK KÓRHÁZI LELKÉSZSÉG Akik ma egy munkahelyen dolgoznak hosszú időn keresztül, azok gyakran azt tapasztalják, hogy megfáradnak, és szép lassan kiégnek. Ezt sokféle módon lehet megelőzni, vagy ha már megtörtént gyógyítani. Az egyik ami jól bevált a tréning, bár nem mindig és mindenkinek segít. A Református Egyház azzal nyitott az egészségügyi dolgozók felé, hogy a mátraházi üdülőjébe szervezett egy hivatás megújító hétvégét mindazoknak, akik a mai magyar egészségügyben dolgoznak. Így vettünk részt kilencen ezen a hétvégén a mi kórházunkból is. Azonban önmagában a böjt, mindenféle lelki tartalom nélkül csak üres fogyókúra. Ebben az időszakban nagyobb hangsúlyt kap az egymásra figyelés és a jócselekedet. A böjtre hangolódva a görög katolikus templomokban bordóra, a bűnbánat színére cseréljük a világos színű templomi terítőket és papi ruhadarabokat egészen karácsony napjáig. Szombaton délelőtt három különböző, de mégis egymáshoz kapcsolódó előadást hallgatunk. Először Dr. Velkey György a Betesda Gyermekkórház igazgatója tartott előadást, Küldetés a mai magyar egészségügyben címmel. Sok új dolgot tudhattunk meg tőle úgy is, mint aki a Kórház- szövetség jelenlegi elnöke. Dr. Kiss Jenő Kolozsvárról érkezett és Elhívás és hivatás címmel tartott egy nagyon mély és elgondolkodtató előadást az egyéni hívatásunkról. Az utolsó előadó Dr. Varga Gyöngyi Budapestről érkezett és az ő előadásnak a címe Áldatlan állapotok közt is áldásként volt. Az előadásokat beszélgetés követte. Délután a festői környezetben sétáltunk és pihengettünk. A délelőtti előadásokat megemésztve délután még csoportban beszélgettünk munkáról, hivatásról, kollegalitásról és mindarról, ami a munkahelyünkhöz kapcsolódhat. Este egy páratlan élményben lehetett részünk, mert eljött hozzánk Budapestről a Láthatatlan Színház, akik egy életre szóló megtapasztalásban részesítettek minket. Az utóbbi években a görög katolikusoknál is elterjedt az adventi koszorú készítése. Azonban a hagyománnyal ellentétben nem négy, hanem hat gyertyát helyeznek el, és gyújtanak meg a koszorún. Így hangsúlyozva a 40 napos időszak fontosságát. Advent jelentése eljövetel, azaz Jézus első megjelenése az emberek között. Erre készülnek most negyven napon keresztül a görög katolikus egyház hívei testben, s lélekben egyaránt. A készület alatt gyakran énekeljük így: készülődj fel betlehem, mindnyájunk számára megnyílik az édenkert!, és egy másik helyen Különös és dicsőséges titkot látok, mennyet és istállót, jászolt, melyben a befogadhatatlan Krisztus Isten nyugszik! Hisszük, lesz mindenkinek ideje megállni és méltóképpen felkészülni az ünnepre, hogy valóban békességgel, szeretettel legyen tele a szívünk karácsony éjszakáján! Jó készülődést és szép ünnepet kívánunk! Tótszegi István görög katolikus kórházlelkész Megújulás Mátraházán A generációk között sok különbség van és ezek közül az egyik, hogy a régeik gyakran egy munkahelyen dolgoztak egy életen át boldogan és örömmel, míg a mai fiatalok akarva-akaratlanul váltogatják a munkahelyüket és sok munkahelyi konfliktust tapasztalnak meg. Péntek délután két autóval indultunk el a kórházból. A nyitó áhítat után ismerkedéssel és beszélgetéssel kezdődött az alkalom. Az ország különböző részeiről érkeztek a résztvevők. Orvosok, szakdolgozók, kórházlelkészek és gazdasági területen lévők egyaránt jöttek. Érdekes volt megismerni egymást, és hogy mennyire közösek az örömök és a nehézségek. Vasárnap délelőtt közös istentiszteleten vettünk részt és utána csoportosan összegeztük a hétvége élményeit, illetve hogy ki mit is visz magával haza. A közös ebéd után nehéz volt a búcsúzás. A marosvásárhelyi kórházlelkésztől meghívást kaptunk, hogy jövőre menjünk el a Szováta körüli hegyekbe kikapcsolódni, töltekezni és legfőképpen megújulni a további munkához. Azt gondolom ez a hétvége mindannyiunk számára nem csupán egy nagy élményt jelentett, hanem sokkal inkább egy megújulást, megerősítést a további munkához. Mindenki azt mondta, ennek kell, hogy folytatása legyen. Gecse Attila református kórházlelkész

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 aktív Észak-Magyarország 5 481 3 404 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 Koch Róbert Kórház, Edelény 140 94 15 Intenzív ellátás 5 0 19 Tüdőgyógyászat 135 0 40 Krónikus ellátás 0 44 41 Rehabilitáció 0 50

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

III. Szakdolgozói Tudományos Nap

III. Szakdolgozói Tudományos Nap III. Szakdolgozói Tudományos Nap Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoportja Szakdolgozói Továbbképző Tudományos Napot szervez Időpont: 2014. február 07.

Részletesebben

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35. Nyilvántartási szám: 01-0849-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2057 Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek!

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek! MEGHÍVÓ 2011. március 18. Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B www.mbcs.hu Mindenkinek becsengettek! Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében Tisztelettel

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Uniós támogatással újul meg intézetünk

Uniós támogatással újul meg intézetünk Uniós támogatással újul meg intézetünk A fejlesztés megalapozása A daganatos betegség megelőzése és a betegek ellátása napjaink egyik központi egészségügyi kérdése világszerte. A daganatos betegek ellátása

Részletesebben

HEFOP 4.4 Egészségügyi információtechnológiafejlesztés az elmaradott régiókban

HEFOP 4.4 Egészségügyi információtechnológiafejlesztés az elmaradott régiókban Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány HEFOP 4.4 Egészségügyi információtechnológiafejlesztés az elmaradott régiókban HEFOP 4.4 projekt jelenlegi helyzete, várható történések, IKIR bemutatása Hoffmann

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának III. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2015. április 17 19. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Az elmúlt két év sikerein

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı okról Hatályosság: 2010.11.16 - A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! Szakma

Részletesebben

J E L E N T É S. Interpelláció intézéséről

J E L E N T É S. Interpelláció intézéséről VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Pf.: 5 Telefon: 85/501-000 Ügyiratszám: 458-3/2015. Ügyintéző: Kocsisné Buzás Anita 15. számú előterjesztés J E L E N T É S Interpelláció

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 2011. évi kongresszusa 2011. november 18-19. Tisztelt Kollégák! A Magyar Meserséges Táplálási Társaság Vezetősége nevében szeretettel meghívom Önöket a 2011-es kongresszusunkra.

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

I. NAP (2012. MÁJUS 31.)

I. NAP (2012. MÁJUS 31.) XII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK DEMIN XII. 2012. május 31. - június 1. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) (Előzetes program) 1 9.00-10.00 REGISZTRÁCIÓ I.

Részletesebben

Szakma és a menedzsment : 2-in-1

Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Dr. Péter Lívia JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet EGVE Debrecen, 2014. október 09. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Év Kórháza

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

Cegléd város Önkormányzat Toldy. 2700 Cegléd Törteli u. 1-3 2009.02.05 visszavonásig teljes. Ferenc Kórház

Cegléd város Önkormányzat Toldy. 2700 Cegléd Törteli u. 1-3 2009.02.05 visszavonásig teljes. Ferenc Kórház Influenza aktivitás miatt elrendelt és részleges látogatási tilalom a fekvőbeteg-ellátó intézetekben Régió neve Címe Látogatási tilalom kezdete Látogatási tilalom vége Érintett osztályok Közép-magyarország

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof. Berta András DE OEC klinikai centrumelnök-helyettes NYITÓ ELŐADÁSOK (A TEREM)

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof. Berta András DE OEC klinikai centrumelnök-helyettes NYITÓ ELŐADÁSOK (A TEREM) DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010. SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM 1 JAVASLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS STRATÉGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁRA

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A PERINATÁLIS INTENZÍV CENTRUMOK ÉS AZ INTENZÍV NEONATOLÓGIAI OSZTÁLYOK MŰSZAKI FEJLESZTÉSE

Részletesebben

a minősített továbbképzésekről

a minősített továbbképzésekről T Á J É K O Z T T Ó a minősített továbbképzésekről z Egészségügyi Szak- és Továbbképzési izottság (ESZT) 2010. januárban megtartott ülésén újabb továbbképzési programokat minősített amelyeket az alábbi

Részletesebben

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof Paragh György, a DE OEC elnöke

I. nap 9.00-10.00 REGISZTRÁLÁS 10.00 MEGNYITÓ: Prof Paragh György, a DE OEC elnöke , DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010. SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM 1 JAVASLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés, innováció

Kutatás-fejlesztés, innováció Az ellátás minősége a magán és a közfinanszírozott szolgáltatóknál Dr. Papik Kornél (Országos Gerincgyógyászati Központ, Budai Egészségközpont Szakkórháza) I. Egészségközpont Magán járóbeteg-ellátás Teljes

Részletesebben

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19.

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19. 2013. március 18. Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ea:Gál Lászlóné Az intenzív szakápolók mentálhigiénéje Ea:Gál Lászlóné Folyadék

Részletesebben

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg Juhos Krisztina Cím: Magyarország, 3532 Miskolc, Újítók utca 9. Telefon: 06 70 431 51 81 Email: juhoskriszta89@gmail.com Neme: Nő Születési dátum: 1989. 12. 05. Állampolgárság: Magyar KERESETT MUNKAKÖR

Részletesebben

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2008. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2008. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2008. A Fővárosi Bíróság az 1990. szeptember hó 12. napján 553. sorszám alatt nyilvántartásba vett Gyermekkor Gyermekgyógyítás

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Szociális gondozó és ápoló OKJ szám: 33 762 01 0010 33 02 FEOR szám: 3313 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

A továbbképzés részvételi díja: 19.500 Ft/fő a 6 alkalmas szakmai műhelyen

A továbbképzés részvételi díja: 19.500 Ft/fő a 6 alkalmas szakmai műhelyen É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. F E B R U Á R Kedves

Részletesebben

8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség ELŐTERJESZTÉS. Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése

8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség ELŐTERJESZTÉS. Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése 8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség 8. Napirend ELŐTERJESZTÉS Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése Tisztelt Képviselő-testület! Kiírásra került néhány, az önkormányzatokat

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

OEFI Ritka Betegség Központ

OEFI Ritka Betegség Központ OEFI Ritka Betegség Központ 19. Magyar Mukopoliszaccharidózis és társult betegségek konferencia 2013. aug. 23-25 Gödöllő-Máriabesnyő Dr. Béres Judit, Dr. Lengyel Zsuzsanna Miről lesz szó a következőkben?

Részletesebben

41 millió forint értékű műszereket adományozott a Gyermekrák Alapítvány a Kórházunk Gyermeksebészeti Traumatológiai és Égési Osztály számára.

41 millió forint értékű műszereket adományozott a Gyermekrák Alapítvány a Kórházunk Gyermeksebészeti Traumatológiai és Égési Osztály számára. Tartalom (2014) 41 millió forint értékű műszereket adományozott a Gyermekrák Alapítvány a Kórházunk Gyermeksebészeti Traumatológiai és Égési Osztály számára.... 2 Biblia adomány... 4 a Velkey László Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

Oktatás és készségfejlesztés Hazai helyzet: Szeged. Dr. Pető Zoltán 2014

Oktatás és készségfejlesztés Hazai helyzet: Szeged. Dr. Pető Zoltán 2014 Oktatás és készségfejlesztés Hazai helyzet: Szeged Dr. Pető Zoltán 2014 Graduális képzés: kötelező elemek I évfolyam: elsősegély oktatás magyar és angol nyelven (elmélet, gyakorlat, vizsga) III. évfolyam:

Részletesebben

INTÉZMÉNY SZAKKÉPZŐHELLYÉ TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS

INTÉZMÉNY SZAKKÉPZŐHELLYÉ TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS OSZTÁLY Bajai Kórház KÖZPONTI ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY (KAIBO) ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán 50 éves az ETI Budapest, 2012. november 29. Az ápolás fejlődése Magyarországon 1848/49-as Forradalom és szabadságharc idején Kossuth Zsuzsanna első

Részletesebben

A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A NYÁLMIRIGYSEBÉSZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM k40 r e d i t p o n t BUDAPEST PÉTERFY SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ FÜL-, ORR-, TOROK-, GÉGE-, FEJ-, NYAKSEBÉSZETI OSZTÁLY 2014. FEBRUÁR

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

módosítását a fenntartó 2014-ben egy alkalommal

módosítását a fenntartó 2014-ben egy alkalommal BESZÁMOLÓ 1 A kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a fenntartó 2014-ben egy alkalommal engedélyezte. A TIOP-2.2.7/07/2F/2-2009-0006 Csillagpont kórház létrehozása a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére

Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére Budapest, 2015. március 24. Guba Tamás Az egészségturizmus gazdasági jelentősége Statisztikai mutatók az elmúlt

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012.01.01.-TŐL 2012.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa

A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa A Magyar Radiológus Társaság XXV. Kongresszusát a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum és a Kaposi Mór Oktató Kórház rendezi a Kaposvári

Részletesebben

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény 2013. EK. 19. szám EMMI közlemény Az emberi erőforrások miniszterének közleménye az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott

Részletesebben

J A VA S L A T. egészségügyi szakellátási kapacitások átadás-átvételére a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat és Ózd Város Önkormányzata között

J A VA S L A T. egészségügyi szakellátási kapacitások átadás-átvételére a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat és Ózd Város Önkormányzata között J A VA S L A T egészségügyi szakellátási kapacitások átadás-átvételére a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat és Ózd Város Önkormányzata között Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató

Részletesebben

B. Braun. 175 éve az egészségügy szolgálatában

B. Braun. 175 éve az egészségügy szolgálatában B. Braun 175 éve az egészségügy szolgálatában B. Braun-vállalatcsoport A B. Braun-cégcsoport 1839-es alapítása óta vállal tekintélyes szerepet az egészségügy számos területén. A multinacionális, ugyanakkor

Részletesebben

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa ELSŐ ÉRTESÍTÉS Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály Miskolc-Lillafüred, 2013. szeptember

Részletesebben

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. FŐIGAZGATÓ Szám: 14/349-16/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. június 23-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém

Részletesebben

Analytical Medical Instruments Kft. (ANAMED Kft.) cég székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. e-mail: szerviz@anamed.hu. Tel: (+36) 1 220-9236

Analytical Medical Instruments Kft. (ANAMED Kft.) cég székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. e-mail: szerviz@anamed.hu. Tel: (+36) 1 220-9236 és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról hatályos: 2014.10.20 - Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága 2005. július 15-i ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága 2005. július 15-i ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága 2005. július 15-i ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette Cím: Magyar Gyermekanaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Társaság Tudományos Ülése 2004. Szervező:

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu TÁJÉKOZTATÓ a klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint molekuláris biológiai diagnosztikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés megszerzéséről. A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető:

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

Kreditpontos tanfolyamok

Kreditpontos tanfolyamok Kreditpontos tanfolyamok PROGRAMFÜZET Semmelweis Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet Budapest 2012. október 24-26. Az endoszkópos sebészet aktualitásai 2012. október 29-31. Mikrosebészet

Részletesebben

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ Megelõzés és gyógyítás egy kézben! Általános és komplex szûrõok Budapesti VE VIP Központ Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ 1062 Budapest, Podmaniczky út 109. +36

Részletesebben

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről Hírlevél 3. szám Tartalom Köszöntő Beszámoló a szerződéskötésről Egyéb információk a projektről 1. 2. 3. Bemutatkozik a Projektiroda 4. Kedves Olvasóink! Tisztelettel köszöntjük Önöket hírlevelünk 3. számának

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11.

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás A alapfilozófiája; Szakképzéssel,

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL

XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL Pécs, Tudásközpont 2015. május 14-16. A Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Kongresszusai

Részletesebben

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Életkorhoz adaptált táplálásterápia különleges tápanyagigényekkel járó betegségek esetén 2012. május 10. csütörtök: Moderátor: Havasi Anikó és Valent Ádám 9 30-9 40

Részletesebben