Tantárgyi tematika Nemzetközi- és európai pénzügyi jog

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi tematika Nemzetközi- és európai pénzügyi jog"

Átírás

1 Tantárgyi tematika Tantárgy neve Nemzetközi- és európai pénzügyi jog Neptun kódja: J3:xD(ae):Nmod:07 Képzés- tagozat: osztatlan jogász mester nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 3 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Simon István, tanszékvezető egyetemi docens Számonkérési forma: beszámoló Erős előfeltétel: J3:PÜJ(1) Gyenge nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá nem gyakorlat/szeminárium? Előadások tematikája: 1. hét: Alapkérdések. Nemzetközi globális regionális pénzügyi jog? A nemzetközi- és európai pénzügyi jog tárgya és rendszere. A globális pénzügyi szabályozás/irányítás szervezetei. Regionális integrációk. Fejlesztési bankok 2. hét: Globális számviteli standardok és az EU szabályozás 3. hét: Az államok makrogazdasági problémáinak globális kezelése és az EU megoldás. A KBER. Az államadósság finanszírozásának EU intézményei 4. hét: A pénzügyi piac szabályozásának módszerei. Liberalizáció, dereguláció, rereguláció. Az EU belső piaca. A Bázeli Bizottság, az OECD, a WTO és az FSB. 5. hét: Bankunió és a pénzügyi piac felügyelete az EU-ban. Pénzügyi csoport felügyelete. A bankválság kezelése az Európai Unióban 6. hét: Az ENSZ költségvetése. Az EU költségvetése. Nemzetközi vámjog, EU vámjog. 7. hét: Nemzetközi adójog I. Bevezetés, alapkérdések. Modellegyezmények. Az OECD Modellegyezmény szerkezete, a hatály kérdései, fogalmak 8. hét: Nemzetközi adójog II. Munkajövedelmek, közszolgálatból származó jövedelmek, nyugdíjak, hallgatók jövedelme és a professzori klauzula, művészek és sportolók 9. hét: Nemzetközi adójog III. Ingatlan hasznosításából és vállalkozásból származó jövedelem, telephely, kapcsolt vállalkozások, 10. hét: Nemzetközi adójog IV. Passzív jövedelmek, tőkenyereség, egyéb jövedelem, a vagyon adóztatása, a kettős adóztatás elkerülése, a diszkrimináció tilalma, információcsere,egyéb rendelkezések, 11. hét: EU adójog I. A Szerződés adózásra vonatkoztatható rendelkezései. Adóharmonizáció. Az Európai Bíróság esetjoga 12. hét: EU adójog II. Az Európai Bíróság esetjoga 13. hét: Tanulságok Tananyag: [A tananyag egyes részei angol nyelven készültek, ezeket így bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére (jelöljük meg a közvetlen internetes elérhetőséget), magyarul nem érhetők el.] 1. Az előadásokon elhangzottak 2. Nagy Tibor: Nemzetközi Pénzügyi jog in: Pénzügyi jog II. (szerk: Simon István) Osiris, Bp. 2012, VIII. rész 3. Nagy Tibor: A nemzetközi pénzügyi jog rendszerének és elméletének változásai In: Fazekas Marianna, Nagy Marianna (szerk.) Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. 488 p. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp Nagy Tibor: Magyarország részvétele a NATO pénzügyi integrációban in: Blahó András (szerk.) Elmaradottság - fejlődés - átalakulás /Underdevelopment - development - transition: Tanulmányok Szentes Tamás akadémikus 70. születésnapja tiszteletére. 443 p. Budapest: BKÁE Világgazdasági Tanszék, 2003.

2 Kötelező és ajánlott irodalom: pp A Pénzügyi jog I. [szerk: Simon István (Osiris Bp. 2007)] és a Pénzügyi jog II. [szerk.: Simon István (Osiris Bp. 2012)] tankönyvek vizsgakövetelményekben meghatározott részei 6. Simon István: A pénzügyi piac strukturális szabályozása, JoGoK 1/1., Az előadásokon meghatározott, a Neptun rendszerbe feltöltött szakirodalom, nemzetközi szervezetek dokumentumai, jogesetek. 8. A vizsgakövetelményekben megjelölt tárgykörben kibocsátott jogszabályok Neptun rendszerbe feltöltött kivonatai Ajánlott irodalom a tananyag körében megjelölt művekben meghatározott szakirodalom, továbbá a következő művek: (1) Magyar nyelven megjelent művek: Lőrincz Alajosné: Nemzetközi Pénzügyek, Aula, 2007, Budapest; BOD Péter Ákos: Pénzügyi alapok; Magyar Szemle Könyvek, 2013, Budapest; Dani RODRIK: A globalizáció paradoxona, Corvina, Budapest, 2014; POLÁNYI Károly: A nagy átalakulás, Napvilág, Budapest, 2002; IVÁN Gábor: Bevezetés az Európai Unió költségvetésébe, Osiris, 2007, Budapest; VÍGVÁRI András et al.: A magyar államháztartás és az Európai Unió közpénzügyei, Complex, 2013, Budapest; ERDŐS Gabriella FÖLDES Balázs ŐRY Tamás: Az Európai Unió adójoga, Complex, 2013, Budapest (e-pub); (2) Idegen nyelven megjelent művek: Charles PROCTOR: Mann on the Legal Aspects of Money, Cambridge University Press, 2012, Cambridge; Thomas COTTIER, John H. JACKSON, and Rosa M. LASTRA (eds.): International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs; Oxford University Press, 2012, Oxford; Rosa LASTRA and Lee BUCHHEIT (eds.): Sovereign Debt Management, Oxford University Press, 2014, Oxford; 2012; Chris BRUMMER: Soft Law and the Global Financial System - Rule Making in the 21st Century, Cambridge University Press, 2011, Cambridge; Cynthia C. LICHTENSTEIN: Hard Law vs. Soft Law: An Unnecessary Dichotomy?, The International Lawyer, vol.35., no. 4, Winter 2001, pp ; Joseph STIGLITZ: The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global Crisis, The New Press, 2010; Jean-Pierre CASEY: The MiFID Revolution, Cambridge University Press, 2009, Cambridge; Douglas W. ARNER: Financial Stability, Economic Growth and the Role of Law, Cambridge University Press, 2009, Cambridge; Hugh J. AULT and Brian J. ARNOLD. Comparative Income Taxation: A Structural Analysis (3rd ed). Alphen aan den Rijn, the Netherlands: Kluwer Law International, 2010.; Alan SCHENK and Oliver OLDMAN: Value Added Tax: A Comparative Approach, Cambridge University Press, 2007, Cambridge; Michael LANG: Introduction to the Law of Double Taxation Conventions (2nd edition), IBFD-LINDE, 2013, Amsterdam; Klaus VOGEL: On Double Taxation Conventions, Third Edition, Kluwer Law International, 1997; Klaus VOGEL: Double Tax Treaties and Their Interpretation; Berkeley Journal of International Law, Vol. 4, Iss. 1 [1986], Art. 1 (http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context= bjil); Reuven S. AVI-YONAH: International Tax as International Law; CUP, 2007, Cambridge; Ekkehart REIMER et al (eds): Permanent Establishments: A Domestic Taxation, Bilateral Tax Treaty, and OECD Perspective; Kluwer Law International, 2011; Niels BAMMENS: The Principle of Non-discriminartion in International and European Tax Law, IBFD, 2012, Amsterdam; Ben J. M. TERRA and Peter J. WATTEL: European Tax Law - 6th Edition,

3 Vizsgakövetelmények: Wolters Kluwer, 2012; Michael LANG et. al. (eds) Introduction to European Tax Law: Direct Taxation, Spiramus, 2013, London; Christiana HJI PANAYI: European Union Corporate Tax Law, CUP, 2013, Cambridge; Miguel Poiares MADURO, Pasquale PISTONE et al (eds): Human Rights and Taxation in Europe and the World; IBFD, 2011, Amsterdam; Pasquale PISTONE (ed.): Legal Remedies in European Tax Law, IBFD, 2009, Amsterdam; Wolfgang SCHÖN et.al. (eds.): Allocating Taxing Powers within The European Union, Springer, 2013; Wolfgang SCHÖN (ed.): Tax Competition in Europe, IBFD, 2003, Amsterdam; I. témakör Alapkérdések 1. Nemzetközi, regionális, globális pénzügyi jog; az alternatív kollégium tárgya és tárgyalt joganyag rendszere 2. A BIS és az ENSZ szakosított intézményei (Bretton-Woods: IMF, Világbank csoport), az OECD 3. Standardkészítő szervezetek (Bázel, IOSCO, IAIS); WTO (ENSZ) 4. A G20 és az FSB (Financial Stability Board) 5. Regionális integrációk 6. A regionális fejlesztési bankok - Nagy Tibor: Nemzetközi pénzügyi jog o., o., o. - Nagy Tibor: A nemzetközi pénzügyi jog rendszerének és elméletének változásai - A tárgyalt szervezetek alapító dokumentumainak megjelölt részei (Neptun) II. témakör Nemzetközi számviteli jog 1. A számvitel globális környezete 2. Harmonizáció és standardizáció 3. Számviteli szabályozás az Európai Unióban 4. Az IFRS-ek rendszere áttekintés 5. A US GAAP alapelemei 6. IFRS US GAAP konvergencia program - Constitition of the IFRS Foundation (Neptun) - IFRS, US GAAP, EU jogszabályok részletei (Neptun) III. témakör Nemzetközi monetáris jog, szuverén pénzügyi egyensúlytalanság és kezelése 1. A Bretton-Woods-i intézményi megoldás, az IMF funkciója 2. Devizaszabályozás és liberalizáció 3. A Bretton-Woods-i intézményi megoldás módosulása, a Washingtoni konszenzus 4. A 2008-as pénzügyi válság következményei, szabályozási és intézményi újítások

4 5. Az euró; konvergencia kritériumok a Maastrichti Szerződésben, a Központi Bankok Európai rendszere; a Stabilitási és Növekedési Paktum 6. A 2008-as pénzügyi válság hatása az euro zóna tagjaira; a válságkezelés és a gazdasági kormányzás új eszközei (EFSF, ESM szemeszter, euró plusz) - Nagy Tibor: Nemzetközi pénzügyi jog o., o. - Pénzügyi jog I. VII. rész, 3. fejezet - Az IMF és az OECD alapító dokumentumainak részletei (Neptun) - Az OECD deviza liberalzációs kódexei (részletek, Neptun) - A tárgyat érintő EU joganyagok részletei (Neptun) IV. témakör A pénzügyi piac szabályozása 1. A szabályozás céljai; a piacszabályozás módszerei: az eszköztár 2. A tevékenységi kör korlátozása, a kizárólagosság elve, dereguláció és az új piacszerkezet jellemzői 3.A nemzetközi tőkeműveletek korlátozása; liberalizáció; off-shore 4. A határon átnyúló pénzügyi szolgáltatások: korlátozás és liberalizálás; a WTO GATS; az EU belső piaca 5. Globális standardardok: re-reguláció 6. A globális pénzpiaci kormányzás alapelemei - Pénzügyi jog I o. - Simon István: A pénzügyi piac strukturális szabályozása - A Lámfalussy-jelentés kivonata (Neptun) - A tárgyat érintő joganyag kivonata (Neptun) V. témakör Bankunió és az Európai Unió felügyeleti rendszere 1. A de Larosière-jelentés, az EU felügyeleti rendszer létrejötte 2. Spanyol bankválság (2012 nyara), döntés a bankunióról, törésvonalak 3. Bankunió, az új felügyeleti rendszer, USA EU párhuzamok (FED, EKB) 4. Az EKB hatáskörei, a tagállami felügyeletek hatáskörei 5. Szanálási mechanizmus; Betétbiztosítás 6.Pénzügyi csoportok felügyelete - A tárgyat érintő joganyag kivonata (Neptun) - A de Larosière-jelentés részletei (Neptun) 1. Nemzetközi költségvetési jog VI. témakör Költségvetés, vámjog

5 2. Nemzetközi szervezetek költségvetése; ENSZ, NATO 3. Az EU költségvetése, a költségvetési eljárás, az EU Számvevőszéke 4. Az EU költségvetés bevételi oldalának szerkezete és nagyságrendje 5. Az EU költségvetés kiadási oldalának szerkezete, a hosszú távú keretek 6. A nemzetközi és az EU vámjog alapkérdései - Nagy Tibor: Nemzetközi pénzügyi jog o., o., 487. o., o. - Nagy Tibor: Magyarország részvétele a NATO pénzügyi integrációban - A tárgyat érintő joganyag kivonata (Neptun) Ajánlott irodalom: Iván Gábor: Bevezetés az Európai Unió költségvetésébe, Osiris, 2007, Budapest VII. témakör A nemzetközi adójog alapkérdései, alapproblémái az OECD Modellegyezmény és hatálya 1. A nemzetközi adójog alapkérdései, a jövedelem és a vagyon kettős adóztatása 2. A modellegyezmények. Az OECD Modellegyezmény szerkezete. A kommentár 3. Az egyezmény értelmezésének alapkérdései 4. Személyi hatály 5. Tárgyi hatály 6. Fogalom meghatározások - Nagy Tibor: Nemzetközi pénzügyi jog Simon István: Nemzetközi adójog, Pénzügyi jog II. IX. rész o. - OECD Modellegyezmény I. és II. rész (Neptun) - Az OECD Modellegyezmény kommentárja, meghatározott részek (Neptun) VIII. témakör A magánszemélyek jövedelmeinek nemzetközi adózása 1. A munkajövedelmek adózása; a gazdasági munkáltató 2. Közszolgálatból származó jövedelmek 3. Nyugdíj 4. Hallgató jövedelme és a professzor klauzula 5. Igazgatósági tagok jövedelme 6. Művészek, sportolók jövedelme - Simon István: Nemzetközi adójog, Pénzügyi jog II. IX. rész o. - OECD Modellegyezmény III. rész cikk (Neptun) - Az OECD Modell egyezmény kommentárja, meghatározott részek (Neptun)

6 IX. témakör Vállalkozási jövedelmek nemzetközi adózása 1. Ingatlan hasznosításból származó jövedelem 2. Vállalkozásból származó jövedelem, hibrid vállalkozási formák 3. A telephely koncepciója, definíciója, példák 4. A telephelynek betudható jövedelem meghatározása 5. Kapcsolt vállalkozások, transzfer ár, adótervezés 6. Az elektronikus üzleti tevékenységből származó jövedelem problémája - Simon István: Nemzetközi adójog, Pénzügyi jog II. IX. rész o. - OECD Modellegyezmény II. rész 5. cikk, III. rész 6.,7.,9. cikk (Neptun) - Az OECD Modell egyezmény kommentárja, meghatározott részek (Neptun) - ENSZ Modellegyezmény, meghatározott részek (Neptun) - Az ENSZ Modellegyezmény kommentárja, meghatározott részek (Neptun) X. témakör Passzív jövedelmek, tőkenyereség, egyéb rendelkezések 1. A haszonhúzó 2. Kamatjövedelem, osztalékból származó jövedelem, jogdíj 3. Tőkenyereség és egyéb jövedelem, a vagyon adóztatása 4. A kettős adóztatás elkerülésének módszerei, 5. Információcsere, adóhatóságok közötti egyeztetés, a diszkrimináció tilalma 6. Az adóelkerülés korlátozása: a belső jog és a nemzetközi adójog viszonya - Simon István: Nemzetközi adójog, Pénzügyi jog II. IX. rész o. - OECD Modellegyezmény III. rész 13., 21. cikk, IV-VII. rész (Neptun) - Az OECD Modell egyezmény kommentárja, meghatározott részek (Neptun) - ENSZ Modellegyezmény, meghatározott részek (Neptun) - Az ENSZ Modellegyezmény kommentárja, meghatározott részek (Neptun) XI. témakör Adóharmonizáció az Európai Unióban, a Bíróság esetjoga 1. Adózás a szerződésekben 2. A közvetett adók harmonizációja 3. Az Európai Bíróság fontosabb döntései a közvetett adók körében 4. Harmonizáció a közvetlen adók körében, az irányelvek 5. Adóverseny és magatartási kódex 6. Joggyakorlat: a munkavállalók szabad áramlása - Nagy Tibor: Nemzetközi pénzügyi jog o. - Pénzügyi jog II o., o. - Az Európai Bíróság esetjoga (Neptun)

7 XII. témakör Az Európai Bíróság adótárgyú döntései 1. Joggyakorlat: a letelepedés szabadsága 2. Joggyakorlat: a tőkeáramlás szabadsága 3. Joggyakorlat: a szolgáltatások szabad áramlása 4. Joggyakorlat: a diszkrimináció tilalma 5. Joggyakorlat: adóelkerülés, joggal való visszaélés 6. A nemzetközi adójog és az Európai adójog viszonya - Pénzügyi jog II o., - Az Európai Bíróság esetjoga (Neptun) XIII. témakör Tanulságok 1. A Bretton Woods-i intézményrendszer válsága 2. Dereguláció, liberalizáció: globális konglomerátumok 3. Információtechnológiai forradalom: virtuális valóság és üzlet 4. Szabályozási verseny, offshore, adótervezés és szabályozási arbitrázs 5. A BRICS kihívás 6. A válság és az új megoldások körvonalai. Tananyag: előadás Egyebek:

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA dr. Auer Ádám A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) PhD-értekezés Témavezető:

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA dr. Auer Ádám A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) dr. Auer Ádám

Részletesebben

CZAKÓ DEZSŐ 1 Az Európai Unió adóharmonizációs folyamatának legfontosabb eredményei és néhány aktuális fejleménye

CZAKÓ DEZSŐ 1 Az Európai Unió adóharmonizációs folyamatának legfontosabb eredményei és néhány aktuális fejleménye CZAKÓ DEZSŐ 1 Az Európai Unió adóharmonizációs folyamatának legfontosabb eredményei és néhány aktuális fejleménye The most important achievements and some new developments of the European Union tax harmonization

Részletesebben

Pénzügyi jog II. Simon, István

Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Kiadás dátuma 2012-03-31 2012-03-31 István, Simon Kivonat A kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része, a pénzügyi tudományág

Részletesebben

A közvetlen adók harmonizációja

A közvetlen adók harmonizációja A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadózására JÁNOSI ANDREA I. Bevezető z Európai Unió közvetlen adó, illetve jövedelemadó rendszerének ismerete

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája Ercsey Zsombor Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Doktori értekezés Témavezetők: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

A vagyonosodási vizsgálat joggyakorlatának elemzése

A vagyonosodási vizsgálat joggyakorlatának elemzése MTA Law Working Papers 2014/61 A vagyonosodási vizsgálat joggyakorlatának elemzése Simon István Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN 2064-4515 http://jog.tk.mta.hu/mtalwp

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 305-281 AZ ADÓJOGI HARMONIZÁCIÓ PROBLÉMÁI A HELYI ADÓZTATÁSBAN ERDŐS ÉVA*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 305-281 AZ ADÓJOGI HARMONIZÁCIÓ PROBLÉMÁI A HELYI ADÓZTATÁSBAN ERDŐS ÉVA* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 305-281 AZ ADÓJOGI HARMONIZÁCIÓ PROBLÉMÁI A HELYI ADÓZTATÁSBAN ERDŐS ÉVA* I. Bevezető gondolatok Arra a kérdésre, hogy mennyiben érinti az

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

A nemzetközi adózás alapjai

A nemzetközi adózás alapjai A nemzetközi adózás alapjai Tartalom I. A nemzetközi adózás alapkérdései II. Kettős adóztatás elkerülése, kettős adóegyezmények, az OECD Modellegyezmény III. Európai Uniós Irányelvek IV. Néhány gyakorlati

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006 PhD ÉRTEKEZÉS dr. Jánosi Andrea Miskolc 2012 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Jánosi Andrea A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai

Részletesebben

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph.

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph. Papp Mónika A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában Ph.D dolgozat Budapest, 2006. december Papp Mónika: A gazdasági szabadságok és a

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 Multi-level governance from sub national perspective some theoretical and public

Részletesebben

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Csuka Gyöngyi. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Csuka Gyöngyi. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Csuka Gyöngyi A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei Doktori (PhD) értekezés-tézisgyűjtemény Témavezető: Dr. Török Ádám

Részletesebben

HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK. Szerkesztette: Kaiser Tamás

HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK. Szerkesztette: Kaiser Tamás HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK Szerkesztette: Kaiser Tamás HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK Szerkesztette: Kaiser Tamás

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

PhD. értekezés. Konzulens: Dr. Kapa Mátyás, PhD. egyetemi docens, dékán. Készítette: dr. Vértesy László egyetemi tanársegéd

PhD. értekezés. Konzulens: Dr. Kapa Mátyás, PhD. egyetemi docens, dékán. Készítette: dr. Vértesy László egyetemi tanársegéd PhD. értekezés Konzulens: Dr. Kapa Mátyás, PhD. egyetemi docens, dékán Készítette: dr. Vértesy László egyetemi tanársegéd I.3.1. Általános alapvetések...13 I.3.1.1. A jogág problémája...14 I.3.1.2. Közjog

Részletesebben

Vagyonosodási vizsgálat és adóbecslés a magyar jogban összehasonlító jogi nézőpontból

Vagyonosodási vizsgálat és adóbecslés a magyar jogban összehasonlító jogi nézőpontból Deák Dániel * Vagyonosodási vizsgálat és adóbecslés a magyar jogban összehasonlító jogi nézőpontból E dolgozatban a szerző a vagyonosodási eljárás és az ezzel összefüggő adóbecslés vizsgálatát végezi el.

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Pécsi Munkajogi Közlemények

Pécsi Munkajogi Közlemények Pécsi Munkajogi Közlemények II. évfolyam I. szám 2009. április Pécsi Munkajogi Közlemények A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító és Európai Munkajogi Kutatóintézetének folyóirata

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

A helyi adók jellemzői és a működtetett helyi adók négy külföldi jogrendszerben

A helyi adók jellemzői és a működtetett helyi adók négy külföldi jogrendszerben MTA Law Working Papers 2015/2 A helyi adók jellemzői és a működtetett helyi adók négy külföldi jogrendszerben Kecső Gábor Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN 2064-4515

Részletesebben

2013.02.11. EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK ELNEVEZÉSEK EGYSÉGES PIAC. Határok nélküli térség, ahol megvalósul

2013.02.11. EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK ELNEVEZÉSEK EGYSÉGES PIAC. Határok nélküli térség, ahol megvalósul MI A BELSŐ PIAC? EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK A tagországok komoly kísérlete arra, hogy az Európai Unión belül olyan gazdasági környezetet, olyan piaci viszonyokat teremtsenek, amelyek egy nemzetállamra

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LEGÚJABB TENDENCIÁKRA

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LEGÚJABB TENDENCIÁKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben