Kutatás-fejlesztési és Innovációs Támogatások Forrástérképe KREATIVITÁS TUDÁS ÉRTÉK március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatás-fejlesztési és Innovációs Támogatások Forrástérképe 2009-2010 KREATIVITÁS TUDÁS ÉRTÉK. 2009. március"

Átírás

1 Kutatás-fejlesztési és Innovációs ok Forrástérképe KREATIVITÁS TUDÁS ÉRTÉK KFTNM kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter hivatala március

2 Tisztelt Hölgyem/Uram, Tisztelt Vállalkozó, Tisztelt Kutató! Kutatás-fejlesztésért felelős miniszterként kiemelt célom a hazai gazdaság és tudományos élet innovációs teljesítmények növelése, melyet a stabil, hatékony és konzisztens i és jogszabályi környezet biztosításán túl a támogatási rendszer hatékonyságának növelésével kívánok elérni. A nemzetközi válság jelentős kockázatokat rejt magában, de ugyanakkor hosszú távú lehetőségeket is hordoz. Azon cégek, amelyek most innovatívak 2-3 év múlva új esélyeket kaphatnak a megtisztuló, átrendeződő, konjunkturális piacon. A kutatás-fejlesztés és innováció a válságból kilábalás, a gazdasági folyamatok megújításának egyik fontos eszköze. A válságból való kilábaláshoz szemlélet- és kultúra váltás kell az innovációs szereplők részéről, amelyet összehangolt kormányzati intézkedésekkel lehet elősegíteni mind a hazai, mind az európai uniós szinten. Meggyőződésem, hogy az állami források összehangolt felhasználása a kutatás-fejlesztés hatékonyságának és a vállalati szféra innovációs aktivitásának növelését eredményezi. Várhatóan pozitív hatással lesz a vállalati innováció élénkülésére, a kutatóhelyek és a vállalkozások közötti kapcsolatokra, valamint a tudás-intenzív iparágak erősödésére és a kutatás-fejlesztés területén mutatkozó regionális egyenlőtlenségek csökkenésére, elősegítve a válságból való eredményes kilábalást. A várható trendek elemzése alapján években éves szinten milliárd forintot fog fordítani kutatás-fejlesztési és innovációs célokra. Ezen célok elérése, segítése érdekében 2009-ben 170 milliárd Ft, 2010-ben közel 180 Mrd Ft pályázati forrás lesz felhasználható kutatás-fejlesztési és innovációs célokra. Annak érdekében, hogy minden érintettek tisztában legyenek a pályázati lehetőségekkel beleértve a számára elérhető források volumenét és céljait készítettük el a időszakra vonatkozó kutatás-fejlesztési és innovációs forrástérképet. Ez egységes szerkezetbe foglaltan, teljes körűen tünteti fel a hazai és az uniós költségvetési forrásokat megjelölve a további részletes információk elérhetőségét is. Így lehetővé válik, hogy minden érintett segítséget kapjon innovatív elképzeléseinek megvalósításához, a válság hatásainak kivédéséhez, a megújuláshoz. Reméljük, hogy az alábbiakban megtalálja az Önnek és vállalkozásának leginkább megfelelő pályázati forrást. Kérem, hogy használja aktívan a mellékletben bemutatott eszközöket, kérdéseivel forduljon a mellékletben feltüntetett szervezetekhez. Minden pályázónak eredményes böngészést és sikeres munkát kívánok! Budapest, március Dr. Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter

3 1. Az kutatás-fejlesztést és innovációt támogató programok rövid bemutatása GOP (Gazdaságfejlesztési Operatív Program) I. prioritás és KMOP (Közép-i Operatív Program) 1.1 intézkedés A programok ösztönzik a gazdaságban hasznosuló olyan ipari kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységeket, amelyek a vállalkozások, egyetemek és ek közötti szoros innovációs együttműködésben valósulnak meg, emellett támogatást biztosítanak korszerű kutatási infrastruktúra kialakításához, szabadalmak bejelentéséhez bizonyos kiemelt jelentőségű területeken a hasznosítható tudás folyamatos megújítása és a piaci hasznosíthatóság érdekében. A programok célja továbbá a kutatási tevékenységnek és az innovatív vállalkozásoknak helyet adó innovációs és technológiai parkok létesítése és a meglévő ek fejlesztése. A programok súlypontjai: az alacsony hazai vállalati K+F és innovációs aktivitás növelése; a létező kapacitások és eredmények jobb hasznosítása; az érintett szereplők közötti együttműködés erősítése. Regionális Operatív Programok (ROP) innovációs prioritásai A regionális operatív programok 7 régiójának felzárkózási programjai prioritásaik között jelentős szerepben az innovációs potenciál fejlesztésével. A régiók saját programjai a regionális sajátosságok figyelembe vételével készültek a Regionális Fejlesztési Ügynökségek irányításával. A programok legfontosabb célja a klaszteresedés és az inkubáció támogatása. TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program) konstrukció A konstrukció célja: a ek K+F+I és az oktatás tevékenységi színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, valamint a műszaki és természettudományi szakokon tanuló hallgatók számának emeléséhez szükséges infrastrukturális és technológiai feltételek megteremtése, a matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai, élettudományi tudományterületek kutatási eszközparkjának, műszerellátottságának javításával. TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) - K+F konstrukciók Ezen konstrukciók lehetővé teszik a ek technológiatranszfer tevékenységének elősegítését, az innovatív kutatói csoportok célzott alapkutatási tevékenységének támogatását, a ek tudományos eredményeinek népszerűsítését, valamint az oktatói-kutatói életpálya tervezhetőségét és a tehetséges magyar hallgatók támogatását. Elősegíti az oktatás-kutatás minőségének javulását, a kiváló hallgatók, oktatók-kutatók arányának növekedését, ösztönzi a kimagasló eredmények létrehozását. További cél: a kiváló külföldi kutatók, illetve külföldön kutató magyar szakemberek bekapcsolása magyarországi kutatásokba, megkönnyítve a hazatérő és külföldi kutatók-oktatók beilleszkedését a hazai tudományos életbe. (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap) A KTI Alap. célja az innováció vezérelte, tudásalapú gazdaság és társadalom kialakításának elősegítése. A pályázati programok ösztönözik a tudásból, az innovatív ötletekből a világpiacon eladható termék, technológia vagy szolgáltatás megszületését. Ezt fejezi ki az Ötlettől a piacig akcióterv, melynek fő céljai: Tudásbázisok erősítése, nemzetközi színvonalú tudásközpontok létrehozása; Nemzetstratégiai célokhoz kapcsolódó K+F programok támogatása; K+F eredmények hasznosításának fokozása, innovatív vállalkozások létesítésének erősítése, technológiai és üzleti inkubáció bevezetése; Regionális innováció fejlesztése; Nemzetközi K+F együttműködések erősítése, az EU K+F programokban való magyar részvétel elősegítése. OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok) Az OTKA előirányzatából olyan tudományos kutatások, illetőleg azok végzéséhez és az eredmények nyilvánosságra hozatalához szükséges feltételek létrehozása támogatható nyilvános pályázati rendszerben, amelyektől új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, 2

4 módszerek, eljárások kidolgozása várható. Az OTKA előirányzata felhasználható az ilyen tudományos eredmények létrejöttét elősegítő infrastruktúra-fejlesztésre is. ETE (Európai Területi Együttműködés) A Program keretében az EU belső határai mentén valósulnak meg kétoldalú fejlesztési programok. Fő céljuk a határok elválasztó jellegének csökkentése, a határon átnyúló infrastruktúrák és együttműködések fejlesztése, ill. a határ menti közösségek kapcsolatainak erősítése. partnerei: Ausztria, Románia, Szlovákia és Szlovénia, ezen belül Szlovákia és Románia, mint belső Európai Területi Együttműködési programok; -Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI CBC program; valamint Horvátország és Szerbia, mint IPA CBC programok. Elsősorban a közlekedés, a kommunikáció és a környezetvédelem, valamint az üzleti együttműködés, a kutatásfejlesztés és innováció, és az egészségügy terén megvalósuló közös infrastrukturális beruházásokra és fejlesztésekre nyílik lehetőség a program keretében. FP7 ( 7. K+F keretprogram ) A közösségi szintű kutatás-fejlesztési együttműködés fő formáját a tagállamok által megvalósított kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramok jelentik. A keretprogramok célja, hogy a tagállamok közti kutatási együttműködések erősítésével, az erőforrások koncentrálásával olyan kutatási célok megvalósítását segítsék, melyek erősítik az európai ipar tudományos és technológiai alapjait, javítják Európa nemzetközi versenyképességét és elősegítik a társadalmi- gazdasági fejlődést. CIP ( Versenyképességi és Innovációs keretprogram, ) A CIP célja: az EU versenyképességének növelése és innovációs kapacitásainak fejlesztése, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások (KKV-k) szükségleteire. A CIP prioritásai: a KKV-k versenyképességének előmozdítása; az innováció támogatása, beleértve az ökoinnováció támogatását is; a fenntartható információs társadalom fejlődésének felgyorsítása; az energiahatékonyság, valamint az új és megújuló energiaforrások támogatása valamennyi ágazatban. EGT&N (Európai Gazdasági Térség és Norvég Finanszírozási Mechanizmus) A május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az Európai Gazdasági Térség nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek a belső piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi a három említett ország részéről az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási forma alapját. E fejlesztési forrás mellett a tíz csatlakozott ország részére Norvégia külön is létrehozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust. a fenti két program keretében között összesen bruttó 135 millió euró támogatásban részesül. CH 7. (Svájci-Magyar Együttműködési Program (Svájci Hozzájárulás)) - 7. prioritás Az Európai Bizottság és Svájc február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá a svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról. A megállapodás értelmében Svájc a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 130,738 millió svájci frank vissza nem térítendő támogatást biztosít számára 5 éven keresztül, amelyből 8,5 millió svájci frank jut a 7. prioritásként szereplő kutatás-fejlesztésre. EKD - Egyedi Kormánydöntés Keretében Nyújtott támogatás A Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat terhére egyedi kormánydöntés keretében megítélhető közvetlen beruházási támogatás célja olyan magas hozzáadott értékű kutatás-fejlesztési beruházások hatékony támogatása, amelyek hazánkban valósulnak meg. A 8/2007-es GKM rendelet alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter javaslatot tehet a Kormány részére beruházási támogatás nyújtására kutatás-fejlesztési célú beruházások megvalósításához, ha azok elszámolható költségeinek összege legalább 10 millió eurónak (eszközberuházások és személyi 3

5 jellegű ráfordítások) megfelelő forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek legalább 10. Az EKD kutatás-fejlesztési támogatásnak köszönhetően lehetőség van egyedi támogatás megajánlására, amennyiben az adott projekt pályázati úton hatékonyan nem támogatható. A kedvezményezettek gazdasági társaságok lehetnek. : 2. A forrástérkép tartalma és összefoglaló adatai A forrástérkép tartalmazza az összes jelentős hazai, európai uniós és kétoldalú nemzetközi támogatási lehetőséget, amelyek a bennük megfogalmazott prioritások és célok tekintetében a kutatás-fejlesztést és az innovációt támogatják. A pályázatokat a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiája ( ) prioritásainak megfelelő csoportokban mutatjuk be. A pályázatoknál megadjuk azokat az alapvető információkat, amelyek az érintettek figyelmét felkelthetik, és döntéseikhez segítséget nyújthatnak. A forrástérkép adatai februári állapot szerint tartalmazzák a programokat, a bemutatott adatok tájékoztató jellegűek. A forrástérkép elektronikusan is elérhető a Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala ( honlapján. A honlapra felkerülő változatot rendszeresen aktualizáljuk. Az anyagban külön ismertetjük a hazai és az európai uniós forrásokból társfinanszírozott magyarországi pályázatokat, valamint a központi európai uniós pályázatokat. A magyarországi pályázatokon keresztül a pályázók ben közel 350 milliárd Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesülhetnek 79 db konstrukció révén. A rendelkezésre álló magyarországi pályázatok stratégiai prioritások szerinti, program típusonként és felhasználási terület szerinti megoszlását az alábbi ábrák szemléltetik. 1. ábra: A források stratégiai prioritások szerinti megoszlása (Mrd Ft) Vállalatok kutatás-fejlesztési tevékenységének ösztönzése 2. Tudományos és innovációs kapacitások kialakítása 3. Tudásalapú társadalom fejlesztése 4. Regionális innováció erősítése 5. s és nemzetközi kapcsolatok erősítése

6 2. ábra: A források program típusonkénti megoszlása (Mrd Ft) GOP ROP TAMOP TIOP OTKA ETE EGT&N CH ábra: A források felhasználási terület szerinti megoszlása (Mrd Ft) Konvergencia régiók (Magyaro. KMR nélkül) Közép-i régió (KMR) ETE Határmenti megyék

7 3. A hazai és az európai uniós forrásokból társfinanszírozott magyarországi támogatási programok bemutatása 3.1. Vállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása Pólus innovációs klaszterek támogatása Vállalati innováció ösztönzése Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs tevékenységének fejlesztése Nemzeti Technológia Program Stratégiai kutatások támogatása Nemzeti Technológia Program Integrált K+F támogatása GOP GOP GOP GOP GOP , Közép-M. nélkül, Közép-M. nélkül, Közép-M. nélkül, Közép-M. nélkül, Közép-M. nélkül szövetkezet várható % 150 gazdasági társaság % 16 szövetkezet % 140 gazdasági társaság % 10 gazdasági társaság % 40 szövetkezet, non-profit szervezet, szövetkezet, non-profit szervezet, na na na na

8 Szellemi tulajdon jogi védelmének támogatása (IPR) K+F eredmények és innovatív ötletek megvalósítása (5LET) Technológiai Inkubátor Program K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység, valamint a K+F és technológiai együttműködések fejlesztése Pólus innovációs klaszterek támogatása Vállalati innováció ösztönzése EGT&N 4. KMOP KMOP /A KMOP szövetkezet, non-profit szervezet, természetes személy, egyéni vállalkozó várható na na na gazdasági társaság na na non-profit szervezet % 50 gazdasági társaság % 8 Közép- Közép- Közép- szövetkezet % 25 gazdasági társaság % 9 szövetkezet % 55 g_finanszirozasi_mechani zmus

9 Vállalati kutatás-fejlesztési profil erősítése Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs együttműködésének fejlesztése KMOP KMOP Közép- Közép várható gazdasági társaság % 2 gazdasági társaság % Programok : 17 Programok kerete összesen:

10 3.2. Nemzetközileg versenyképes tudományos és innovációs kapacitások kialakítása Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése Innovációs és technológiai parkok támogatása K+F+I Nagy támogatása Nemzeti Tudásközpont Program Nemzeti Kutatási Infrastruktúra fejlesztése (NKI) Kutatási központok fejlesztése, megerősítése Innovációs és technológia parkok támogatása Felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges informatikai fejlesztések GOP GOP GOP KMOP KMOP /B KMOP 4.2.1/B, Közép-M. nélkül, Közép-M. nélkül, Közép-M. nélkül Közép- Közép- Közép várható gazdasági társaság % 3 gazdasági társaság % 3 gazdasági társaság ,, természetes személy kiemelt projekt na na na na gazdasági társaság % 2 gazdasági társaság na na na %

11 A tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása TIOP , Közép-M. nélkül várható % 9 Programok : 9 Programok kerete összesen:

12 3.3. Tudásalapú társadalom fejlesztése Svájci Hozzájárulás CH 7. Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása (OTKA-A08)) Kutatói mobilitás pályázat pályázat (HUMÁN-MB08) (OTKA+Norvég alap) Humánerőforrás fejlesztési pályázat Elektronikus információszolgáltatás (EISZ) Mecenatúra Nemzetközileg kiemelkedő fiatal kutatók alapkutatásainak támogatása, meghatározott témakörökben - OTKA OTKA OTKA EGT/N FM, természetes személy és tervezett % % 75 természetes személy % 44 természetes személy,, önkormányzat természetes személy, természetes személy, na na na na na na na na % 33 arulas Infovonal:

13 Kiegészítő kutatási finanszírozás nemzetközi kutatások támogatására Alapkutatások támogatása Kiemelkedő fiatal kutatók kutatócsoport alapítási támogatási pályázata Nagy költségű alapkutatások támogatása Nemzetközi együttműködésben folyó kutatások ill. képzés támogatása Posztdoktori kutatási pályázat Sabbatical (kutatói ösztöndíj) Kutatási és kutatási szolgáltatások támogatása, a ek kutatási feltételrendszerének javítása OTKA IN - PUB - LI OTKA K OTKA NF OTKA NK OTKA NN OTKA PD OTKA SAB TAMO P természetes személy, természetes személy, természetes személy, természetes személy, természetes személy, természetes személy, tervezett % % % % % % 35 természetes személy % 10, % 30 Infovonal: Infovonal: Infovonal: Infovonal: Infovonal: Infovonal: Infovonal:

14 Nemzetközi közreműködésben megvalósuló alap- és célzott alapkutatási támogatása Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja Nemzeti Kiválóság Program TAMO P TAMO P TAMO P ,, nonprofit szervezet tervezett % % 40 természetes személy na na 100% Programok : 18 Programok kerete összesen:

15 3.4. Regionális innováció erősítése Üzleti infrastruktúra regionálisan kiegyensúlyozott fejlesztése Klaszter menedzsmentszervezetek létrehozása, megerősítése, közös eszközbeszerzései és beruházásai Régió innovációs potenciáljának a fejlesztése Inkubátorházak szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött építése, bővítése és fejlesztése A vállalkozások közötti együttműködés erősítése DAOP /C DAOP /A DAOP DDOP /B DDOP /B Dél-Alföld Dél-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl Dél-Dunántúl non-profit szervezet non-profit szervezet, szövetkezet, non-profit szervezet, szövetkezet önkormányzati társulás, gazdasági társaság, szövetkezet, non-profit szervezet non-profit szervezet, szövetkezet, várható % % % % % 20 14

16 Klaszterek, beszállítói hálózatok kialakulásának ösztönzése Vállalatok és szakképző ek közötti együttműködés Technológiatranszfer ösztönzése Kísérleti jellegű fejlesztések Inkubátorházak szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött építése, bővítése és fejlesztése ÉAOP /A ÉAOP /B ÉAOP /A ÉAOP /B ÉMOP /C Észak-Alföld Észak-Alföld Észak-Alföld Észak-Alföld Észak- non-profit szervezet, szövetkezet, non-profit szervezet, szövetkezet, non-profit szervezet, non-profit szervezet,, önkormányzati társulás, gazdasági társaság, szövetkezet önkormányzati társulás, gazdasági társaság, szövetkezet, non-profit szervezet várható % % % % % 7

17 Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása Régió innovációs potenciáljának fejlesztése, Innovatív kísérletezési (experimentation) támogatása Vállalkozói inkubáció Klaszterek létrejöttének és fejlődésének ösztönzése Technológia-transzfer ösztönzése ÉMOP ÉMOP KDOP /B KDOP KDOP /A Észak- Magyarorsz. Észak- Közép-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Dunántúl non-profit szervezet, szövetkezet, önkormányzati társulás, gazdasági társaság, szövetkezet, non-profit szervezet non-profit szervezet non-profit szervezet, szövetkezet, önkormányzati társulás, gazdasági társaság, szövetkezet, non-profit szervezet várható % % % % % 7 16

18 Kísérleti támogatása Baross Gábor regionális programok Innocsekk Plusz Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése Kísérletezési KDOP /B NYDOP /A NYDOP /B NYDOP /C Közép-Dunántúl önkormányzati társulás, gazdasági társaság, szövetkezet, non-profit szervezet várható % na na gazdasági társaság na na Nyugat- Dunántúl Nyugat- Dunántúl Nyugat- Dunántúl non-profit szervezet, szövetkezet, non-profit szervezet, szövetkezet, önkormányzati társulás, gazdasági társaság, szövetkezet, non-profit szervezet % % % 5 17

19 Inkubátorházak szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött építése, bővítése és fejlesztése NYDOP /C Nyugat- Dunántúl non-profit szervezet várható % 4 Programok : 22 Programok kerete összesen:

20 3.5. s és nemzetközi kapcsolatok erősítése Nemzetközi együttműködésben megvalósuló hasznosítás orientált K+F+I magyar részének támogatása Kétoldalú, kormányközi TéT együttműködésekben való magyar részvétel támogatása Az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatain kimagaslóan szerepelt magyar kutatók támogatása, önálló kutatócsoportjuk kialakításának elősegítésével. EUREKA programban való részvétel támogatása szövetkezet, non-profit szervezet,, non-profit szervezet, természetes személy természetes személy, szövetkezet, non-profit szervezet, várható na na na na % na na na 19

21 ERA-NET és ERA-NET Plusz programokban való magyar részvétel erősítése EU K+F közös programokban (EUROSTARS, AAL) és technológiai kezdeményezésekben (ARTEMIS, ENIAC) való magyar részvétel támogatása Az EU 7. KTF Keretprogramjában való magyar részvétel támogatása -Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program IPA- HUSR B IPA- HUHR Dél-Alföld Nyugat- Dunántúl Dél-Dunántúl, non-profit szervezet szövetkezet, non-profit szervezet, szövetkezet, non-profit szervezet, önkormányzati társulás, non-profit szervezet önkormányzati társulás, non-profit szervezet várható na na na na na na 122 n.a. 122 n.a. n.a. 85% % lderid=3522 Infovonal: / lderid=3506 Infovonal:

22 -Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Ausztria- Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovákia - Románia - Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program ETE- HUSK 1.2 ETE- HURO 2.2. ETE- ATHU 1. ENPI- HURO SKUA 1.2. Észak-Alföld Észak- Közép- Nyugat- Dunántúl Észak-Alföld Dél-Alföld Nyugat- Dunántúl Észak- Észak-Alföld önkormányzati társulás, non-profit szervezet, nemzetközi szervezet önkormányzati társulás, non-profit szervezet önkormányzati társulás, non-profit szervezet,, önkormányzati társulás,, non-profit szervezet várható % % % % 15 Infovonal: Infovonal: Infovonal: lderid=3824#xxtop Programok : 13 Programok kerete összesen: Programok mindösszesen: 79 db Programok kerete mindösszesen: 2009-ben 170,3 Mrd Ft; 2010-ben 177,7 Mrd Ft, ben 348,0 Mrd Ft 21

23 4. A központi európai uniós kutatás-fejlesztési, versenyképességi és innovációs támogatási programok bemutatása Program cél Kód Terület Kedvezményezettek Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (South- East Europe programme SEE) Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program (Central Europe programme CES) ETE-SEE 1. ETE-CES 1. Dél-Kelet Európa Közép-Európa önkormányzati társulás, non-profit szervezet, közjogi önkormányzati társulás, non-profit szervezet, nemzetközi szervezet, közjogi Pályázatok (meur) europai_transznacionalis_egyuttmukodesi_program_20 07_2013_south_east_europe_space_sees ropai_transznacionalis_egyuttmukodesi_program_2007 _2013_central_european_space_ces Interreg IV/C IR-IV/C 1. közjogi Kooperáció - Egészségügy FP7- HEALTH cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html /nemzetkozi-tevekenyseg/altalanosleiras/egeszsegugy Kooperáció - Élelmiszerek, halászat, mezőgazdaság és biotechnológia FP7-KBBE cordis.europa.eu/fp7/kbbe/home_en.html /nemzetkozi-tevekenyseg/altalanosleiras/elelmiszer-mezogazdasag Kooperáció - Információs és kommunikációs technológiák FP7-ICT cordis.europa.eu/fp7/ict/ /nemzetkozi-tevekenyseg/altalanosleiras/informacios 22

24 Program cél Kód Terület Kedvezményezettek Kooperáció - Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák FP7-NMP Pályázatok (meur) cordis.europa.eu/fp7/cooperation/nanotechnology_en.ht ml /nemzetkozi-tevekenyseg/altalanosleiras/nanotudomanyok Kooperáció - Energia FP7-Energy cordis.europa.eu/fp7/energy/home_en.html /nemzetkozi-tevekenyseg/altalanosleiras/energia Kooperáció - Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is) FP7-ENV cordis.europa.eu/fp7/environment/home_en.html /nemzetkozi-tevekenyseg/altalanosleiras/kornyezetvedelem Kooperáció - Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) FP7-TPT cordis.europa.eu/fp7/cooperation/transport_en.html /nemzetkozi-tevekenyseg/altalanosleiras/kozlekedes-beleertve Kooperáció - Társadalmi-gazdasági és humán tudományok FP7-SSH 623 cordis.europa.eu/fp7/ssh/home_en.html /nemzetkozi-tevekenyseg/altalanosleiras/tarsadalom-gazdasagtan Kooperáció - Űrkutatás FP7-SPACE cordis.europa.eu/fp7/cooperation/space_en.html /nemzetkozi-tevekenyseg/altalanosleiras/vilagur 23

25 Program cél Kód Terület Kedvezményezettek Kooperáció - Biztonsági kutatás FP7- SECURITY Pályázatok (meur) cordis.europa.eu/fp7/cooperation/security_en.html /nemzetkozi-tevekenyseg/altalanosleiras/biztonsagikutatas Emberek FP7- PEOPLE cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html /nemzetkozitevekenyseg/emberek/emberek cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html Ötletek FP7-ERC /nemzetkozitevekenyseg/otletek/otletek erc.europa.eu/index.cfm Kapacitások - Kutatási infrastruktúrák FP7- INFRASTRU CTURES cordis.europa.eu/fp7/capacities/researchinfrastructures_en.html /nemzetkozitevekenyseg/kapacitas/kapacitasok Kapacitások - A KKV-k javára végzett kutatás FP7-SME cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html /nemzetkozitevekenyseg/kapacitas/kapacitasok Kapacitások - A tudás régiói FP7- REGIONS 126 cordis.europa.eu/fp7/capacities/regionsknowledge_en.html /nemzetkozitevekenyseg/kapacitas/kapacitasok 24

26 Program cél Kód Terület Kedvezményezettek Kapacitások - Kutatási potenciál FP7- REGPOT Pályázatok (meur) cordis.europa.eu/fp7/capacities/convergenceregions_en.html /nemzetkozitevekenyseg/kapacitas/kapacitasok Kapacitások - Tudomány a társadalomban FP7-SIS 330 cordis.europa.eu/fp7/sis/home_en.html /nemzetkozitevekenyseg/kapacitas/kapacitasok Kapacitások - A kutatási politikák koherens fejlesztésének támogatása FP7-COH 70 cordis.europa.eu/fp7/capacities/researchpolicies_en.html /nemzetkozitevekenyseg/kapacitas/kapacitasok Kapacitások - Nemzetközi együttműködési tevékenységek FP7-INCO 180 cordis.europa.eu/fp7/capacities/internationalcooperation_en.html /nemzetkozitevekenyseg/kapacitas/kapacitasok A Közös Kutatóközpont nem nukleáris fellépései FP7-JRC cordis.europa.eu/fp7/jrc/home_en.htm /nemzetkozi-tevekenyseg/kozoskutatokozpont/kozos-kutatokozpont Nukleáris tevékenységek FP7- EURATOM cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html /nemzetkozitevekenyseg/euratom/europai-atomenergia 25

27 Program cél Kód Terület Kedvezményezettek Versenyképességi és Innovációs keretprogram - Vállalkozási és Innovációs program Versenyképességi és Innovációs keretprogram - Információs és kommunikációs technológiák (IKT) politika támogatási programja Versenyképességi és Innovációs keretprogram - Intelligens energia Európa program CIP I. CIP II. CIP III. Éves munkaprogram szerint Éves munkaprogram szerint Éves munkaprogram szerint Pályázatok (meur) ec.europa.eu/cip/index.htm 728 ec.europa.eu/cip/index.htm 727 ec.europa.eu/cip/index.htm Programok : 27 Programok kerete összesen:

28 kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter hivatala KFTNM

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe Budapest, március 2.

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe Budapest, március 2. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe Budapest, 2009. március 2. Tisztelt Hölgyem/Uram, Tisztelt Vállalkozó, Tisztelt Kutató! Kutatás-fejlesztésért felelős miniszterként kiemelt célom

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök

A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 20. Heti Válasz konferencia K+F ráfordítás adatai A kutatás-fejlesztés ráfordítás

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Szeged, 2008.03.30. Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Támogatónk: Előadó: Nagy Gábor Dániel Email: ngd@dartke.hu Web: www.dartke.hu A 7. keretprogram és háttere A közösségi szintű

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya A kutatás-fejlesztés és az innováció a válságkezelés hosszú távú eszköze A válság természete A jelenlegi válság: globális, nemzeti sajátosságok egyszerre pénzügyi és gazdasági,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft.

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Laser Consult Kft 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal innovációt támogató pályázatai Asbóth Oszkár program Baross Gábor program

Részletesebben

Innovációs fordulat előtt

Innovációs fordulat előtt Innovációs fordulat előtt Dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály 2012. március 22. Az előadás szerkezete: II.Az ipari közlegelők szerepe III.Uniós

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

K+F+I Pályázati Áttekintő

K+F+I Pályázati Áttekintő K+F+I Pályázati Áttekintő Gubacska Anikó Innovációs referens, NKFI Hivatal HORIZONT 2020 program 2016-2017. évi Biztonságos, Tiszta Hatékony Energia felhívások pályázati információs napja 2015. november

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Hazai és uniós támogatási programok

Hazai és uniós támogatási programok Hazai és uniós támogatási programok PhD-kurzus 2012. március 29. Szitáné dr. Kazai Ágnes SE Pályázati és Innovációs Központ A kutatás, fejlesztés finanszírozása kutatók üzleti szféra állam send more money

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TéT attasék konferenciája, 2007. október 2. A GKM intézményi stratégiája 2007-re

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció Energiapolitika

Kutatás-fejlesztés és innováció Energiapolitika Kutatás-fejlesztés és innováció Energiapolitika Dr. habil. Imre József egyetemi magántanár Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Stratégiai Főosztály főosztályvezető Az új hazai energiapolitika kulcskérdései

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Az Európai Területi Együttműködési Programokkal kapcsolatos tapasztalatok,elért eredmények, A NEP IH magyar nemzeti hatósági feladatköre

Az Európai Területi Együttműködési Programokkal kapcsolatos tapasztalatok,elért eredmények, A NEP IH magyar nemzeti hatósági feladatköre Az Európai Területi Együttműködési Programokkal kapcsolatos tapasztalatok,elért eredmények, A NEP IH magyar nemzeti hatósági feladatköre 2010. október 6. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása 2015. szeptember INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8 948 000 000 9 000 000 000 8 000 000 000 7 750 000 000 7 000 000

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap ELKA 1. számú melléklet Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Kutatásfejlesztésért- és technológiai innovációért felelős

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

(A táblázatban az EU forrásból társfinanszírozott pályázatok www.palyazatportal.hu 2008-ra tervezett megjelenését láthatjuk.

(A táblázatban az EU forrásból társfinanszírozott pályázatok www.palyazatportal.hu 2008-ra tervezett megjelenését láthatjuk. Új Magyarország Fejlesztési Terv 00-as pályázati ütemterve 00-ra tervezett megjelenését láthatjuk. Forrás: NFÜ) Sorszám Témakör Megjelentetés ideje 00 OP Konstrukció száma Konstrukció rövid címe Várható

Részletesebben

egyetem-ipar innováci

egyetem-ipar innováci K+F pályp lyázati források az egyetem-ipar innováci ciós együttm ttmőködés s támogatt mogatására Innovációs Konferencia Veszprém 2010. március 11. Dr. Mogyorósi Péter Igazgató Laser Consult Kft. Hazai

Részletesebben

kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter hivatala KFTNM KFTNM

kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter hivatala KFTNM KFTNM KFTNM kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter KFTNM kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter hivatala VITAANYAG Innovatív Magyarország Program Kreativitás - Tudás - Érték 2009.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Győr, 2013.12.05. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben