Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!"

Átírás

1 Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község év háromnegyed évi beszámolóját. Szeptember 30-án tervezett bevételek 94 % - teljesült, tervezett kidásoknk pedig 72 % - át hsználtuk fel. Pénzügyi gdálkodásunk kiegyensúlyozott, bevételek fedezik év hátrlévő rzében is költségeket. Hosszú évek ót ez első év, hogy működi hitel felvételére nincs szükség. Ebben évben működi költségek mellett, több mint 25 millió Ft-ot költöttünk felújításokr, beruházásokr, illetve ok előkzítére. Ebből közel 10 millió Ft-ot, pályázti forrásból biztosítottunk. Többek között befejeződött Bjcsy - Zs. utc teljes szkszán út korszerűsíte, illetve vele egy időben elkzült Szív utc Szilágyi utc között belvízelvezető árok is. Átdtuk dy E. utcábn fluközpont felújításánk első ütemét, vlmint elkzültek további felújításokt meglpozó tervek. Úgy gondolom, jvult települünk külső megítéle is. szép termzeti környezetben rendezettebb utcák, strndok színvonlsbb szolgálttások várták idelátogtókt. Mindezeknek is köszönhetően vendégek szám korábbi évekhez képest nőtt. Képviselő-testület továbbr is kiemelt figyelmet fordít szépkorúk tnuló diákok helyzetére. szépkorúknk lpszolgálttási Központ áltl nyújtott szolgálttások igénybevételével Őszidő Nyugdíjs klub gdg progrmjivl nőtt biztonságérzetük jó közérzetük. z áltlános középiskolás diákok 100%-os tnkönyvtámogtásbn rzesültek, felsőfokú tnulmányokt folyttók pedig iskolkezdi támogtást kptk. Mindezek szolgálttások jutttások sok csládot érintettek. Képviselő-testület november hvi ülén megtárgylt elfogdt év költségveti koncepcióját. dóemelt nem tervezünk. z cél, hogy biztonságos működ mellett már elkezdett települközpont felújítási progrmot folytssuk, beruházáshoz szükséges önerő biztosításávl kiírt pályáztokon eredményesen vegyünk rzt. Mindezek mellett következő években kiemelten kezeljük: Keszeg utc Vsút tér felújítását, dy E. utcábn buszmegálló megépítét, Árvácsk utc felújítását, mit Bltonkeresztúrrl közösen kívánunk megvlósítni. Tervezzük tovább építeni, felújítni belvízelvezető rendszerünket, Kossuth, Dru, Bem Nyárf utcákbn. Ngyon remélem, hogy elkövetkezendő nem könnyű években tovább élvezzük lkosság bizlmát türelmét. Tisztábn vgyunk zl, hogy lehetőségeink korlátozottk, onbn kitűzött célok megvlósíthtók. Még ngyon sok egyeztetre, kompromisszumr vn szükség hhoz, hogy célb érjünk. Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Rövidesen itt vnnk ünnepek. Képviselő testület nevében kellemes krácsonyi ünnepeket boldog újesztendőt, jó egzséget kívánok mindenkinek! Glácz György polgármester Gondoltok dvent idején Egy átlgos betlehemre pillntv, szinte keresni kell rjt, benne Kis Jézust. Ő legkisebb lk. Persze, érthető... gondoljuk: hiszen még gyermek, csecsemő, lig láthtó próság... Mégis, minden Rá irányul: csillg fénye, királyok hódolt, de még jászolnál őt körülvevő álltok lehelete is. Gyermek született, fiú dtott nekünk... - mondjuk prófétávl (Iz 9,6). Nekünk nekem, neked: emberiségnek. Lét-lkotó Isten, Létre-hívó Teremtő, Lét teljessége oddj mgát teremtett létnek. Vjon miért? Pontosbbn: kiért? véges emberi lét, hlálr szánt teremtmény válht áltl Öröklétté, örök életté. Egy feltétele vn: hgyd felnőni! jászolbn rejtőzködő Isten nem mrd mindig Kis Jézus. Szólni fog: keményen, igt, htározottn. Tenni kr: meglkuvás nélkül, bátrn, sokszor sok fájdlms csodát - Veled. Hgyd felnőni: kibontkozni, örömhírré lenni, szenvedni, megváltni... urlkodni szeretni! Ezekkel gondoltokkl kívánok MáriInfó minden kedves Olvsójánk kegyelemteljes Krácsonyt! Vslbán Csb plébános Ízelítő trtlomból: - képviselőtestület önkormányzt hírei - Meglkult Turisztiki Egyesület - Mrtoni futás Velencében Ünnepek 30 éves Blton M &K Decemberi rendezvények

2 2 Hírek községházáról Önkormányzti információk Kivontos tájékozttó képviselőtestület htároztiból Bltonmárifürdő Község Önkormányzti Képviselő-testülete november 21-ei nyilvános ülén elfogdt: - lejárt htáridejű htároztok végrehjtásáról szóló jelentt, vlmint két ül között történt fontosbb intézkedekről szóló tájékozttót, - Önkormányzt év III. negyedéves gdálkodásáról szóló beszámolót, évi Nyári Fesztivál értékeléről szóló tájékozttót, évi dóbevételek teljesítéről dott tájékozttót, - 19-én megrendezre kerülő Idősek Krácsony ünnepség előkzítére vontkozó előterjesztt, - belső ellenőrz évi ütemtervét, - Sportkör nygi támogtási kérelmét, - ELMIB Zrt. jánltát közvilágítási fényárm-szbályozó berendez beépítére, illetve konstrukciójár, - DRV Zrt. Siófok (közszolgálttó) évi díjjvsltát folyékony hulldékkezelre vontkozón, november 24-én megrendezre kerülő Fergeteges est rendezvényre kzített előterjesztt, - 6-án megrendezendő Mikulás npr december 9-én megrendezre kerülő ádventi vásár rendezvényekre kzített előterjesztt, - Bltonmárifürdő, Bjcsy-Zs. utc belvíz-elvezető rendszer kiépítének kivitelezi többletköltségeit, - települi honlp átlkításár, folymtos krbntrtásár szerkesztére vontkozó szerződt, - Hullám utcábn 4 db áteresz nygbeszerzére vontkozó kért. testület kinyilvánított on szándékát, hogy: - Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő Községek Turisztiki Egyesületének tgj kíván lenni, - Bltonmárifürdőn, fizetőstrndi épület emeleti helyiségében időszkos Helytörténeti kiállítóhelyet létesít. z időszkos kiállítás mindenkori májusi szezonnyitó ünnepség npjától minden év ugusztus 20. npjáig trt nyitv. helytörténeti kiállítóhely működével kpcsoltos feldtokt Huszár Mihály történz látj el. képviselő-testület elutsított: - Mgyr lmnch Kidó (1027 Budpest, Vrsányi Irén u. 8.) Bemuttkozik Mgyrország című évi kidványánk szerkesztére vontkozó jánltát, -Bltonszentgyörgy Község polgármesterének /2007. számú, DDOP /3F Integrált kis- mikrotérségi okttási hálóztok központjik fejleszte pályáztávl kpcsoltos jánltát. testület elbírált települi Logo-r beérkezett pályáztokt lábbik szerint döntött: I. helyezett: Csutorás Gábor, 7472 Szentblázs, Fő u. 78. II. helyezett: Szollár Péter, 7400 Kposvár, Fő u. 21. III. helyezett: Klemm Szilvi, 5600 Békcsb, Mátyás király u. 67. Glácz György polgármester testületi ülek nyilvánosk, róluk kzült jegyzőkönyvek olvshtók Körjegyzőségnél, 4-5. számú irodákbn települ Web-oldlán. képviselő-testület következő üle: 19-én, órkor lesz. Logó-pályázt z internetes szvásr bocsátott tervekre több ezer szvás érkezett. testület első három, legtöbb jvsltot kpott pálymű között döntötte el versenyt. Erős lobbizás, ügyrendi bizottság jvslt ellenére, komoly vit után Csutorás Gábor, vitorlást, nádst ábrázoló munkáját válsztották. z új logó-t, jogi kérdek tisztázás után jnuártól lehet hsználni. z ünnepélyes díjátdásr tvszi flunpon kerül sor. Tájékozttó évi hulldékszállítási díjjl kpcsoltos kedvezményekről Tájékozttjuk Bltonmárifürdő község nyugdíjs lkosságát, hogy évben befizetett hulldékszállítási díj után, díj 50 %-ánk megfelelő összegű szociális támogtásbn rzesíti önkormányzt támogtásr jogosult nyugdíjsokt. szociális támogtásr jogosult leglább 2 éve bltonmárifürdői állndó lkcímmel rendelkező nyugdíjs, ki népességnyilvántrtás dti szerint egyedül élő életvitelszerűen (ténylegesen) lkásbn lkik, befizeti csekkel bizonyítj, hogy éves díjt megfizette hátrlék nincs, vlmint fizetővendéglátásr vontkozó engedélye nincs, évben hvi jövedelme mindenkori minimálbér összegét (2008-bn Ft-ot) nem érte el szociális támogtásr fenti feltételek teljesüle esetén jogosult nyugdíjs háztrtás is, mennyiben háztrtásbn élők összes jövedelme nem éri el jnuár 1-től érvényes minimál nyugdíj összegének háromszorosát, Ft-ot. (z önkormányzt rendelet szerint nyugdíjs háztrtásnk számít háztrtás, hol népesség-nyilvántrtás dti szerint mximum két nyugdíjs él.) mennyiben egy főre jutó hvi jövedelem minimál nyugdíj összegét (2008-bn Ft-ot) nem éri el, önkormányzt szemétszállítási díj 100%-ánk megfelelő összegű szociális támogtást állpít meg jogosult nyugdíjs, illetve nyugdíjs háztrtás rzére. szociális támogtás megállpítás iránti kérelmet körjegyzőség szociális ügyintézőjénél kell benyújtni jnuár hónpbn, legkőbb jnuár 31. npjáig. megdott htáridő után kérelmet benyújtni nem lehet. megállpított támogtás kifizetére legkőbb február 15. npjáig kerül sor.

3 3 Hírek községházáról Önkormányzti információk Meglkult Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő Turisztiki Egyesülete két települ Turisztiki Munkcsoportjánk előkzítő munkájávl jött létre egyesület, melynek tgji turisztiki szolgálttók, mgánszálláshelyek, válllkozások, vendéglátó egységek vlmint mgánszemélyek. z elsődleges cél helyi turizmus fellendíte, helyi értékek, vonzerők hgyományok felkuttás, érdekvédelmi tevékenység civil szerveződ tgji számár október 6-i lkuló ülen rzt vettek polgármesterek is, kik támogtásukról biztosították Egyesületet. Előzmények: nemzetközi turizmus trendjei utóbbi években megváltoztk, fejlőde legdinmikusbb ágtok között, főleg Európábn. Mire lehet számítni, hogyn tudnk turisztiki célterületek helyt állni? két települ turisztiki kínált, mint hogy egz régióé jelenlegi állpotábn nincs jó pici pozícióbn, nem vonzerők hiány mitt, hnem ok egységbe fogllásánk hiány mitt. Egy turisztiki célterületen belül együttműköd hiány további pozícióvesztsel járht. mi turisztiki szervezetünk feldt, hogy motiváljuk embereket, mert hhoz hogy versenyképesek legyünk minden szereplőnek együtt kell dolgozni. z egyesület menedzsmentjének feldt, hogy szkmi tudásávl, előzetes felmérekkel, tisztán láss trendeket, ennek megfelelően tudjon megújulni, megcélozni okt szegmenseket, melyek elkövetkező években legígéretesebbnek bizonyulnk. Közösen meg kell tlálnunk egy belső identitást. Hiszünk-e benne? Hisszük-e, hogy vn miben jobbk lehetünk versenytársknál? H igen, kkor meg tudjuk győzni közösséget is, csk kkor, h ez sikerült, tudunk közösen egy márk-identitást kilkítni. Ekkor kezdődhet el külső kommunikáció,mrketingtevékenységek. (nyomttott médi, rculttervez, PR tevékenység, reklám, turisztiki portál, nemzetközi kpcsoltok, befektetők idevonzás stb.) Turisztiki Egyesület célj, hogy hozzánk látogtó turistáknk utási élményben legyen rze, turizmus helyi közösség egze, vlmint környezet számár hosszú távon hsznos legyen. Ehhez elengedhetetlen, hogy helyi turizmus egz rendszerét megtervezzük, környezeti tényezőinek, kínálti oldlánk már meglévő turisztiki keresletnek felmére, vlmint pici trendek ismerete lpján. Mivel turistákkl közvetlenül szervezet vn kpcsoltbn ezért kiemelt feldt ok tájékozttás, mindennemű szükségeltük kielégíte, esetleges pnszok kezele. z egyesület további célji: - Turisztikábn érdekelt válllkozások, szolgálttók tevékenységének összehngolás, támogtás, érdekképviselete - Turisztiki információs irod működ-tete - Turisztiki szempontból fontos rendezvények, progrmok kezdeményeze, megvlósítás - Turisztiki célú pályáztok figyele, pályáztok kiírásánk kezdeményeze, pályáztokon vló rzvétel - Kuttási munk, tgok széles körű bevonásávl. Ennek strtégiánk kilkítását már elkezdtük kidolgozni, melyhez komoly segítséget nyújt Bltoni Integrációs Fejleszti Ügynökség Kht. Desztináció Menedzser képze, melyen ktívn rzt vettünk, z lkuló ül ót további 14 tggl bővült egyesületünk. Reméljük i közgyűlen, melyre szeretettel várunk mindenkit, még sokn szeretnének cstlkozni. Minden tg szerepelhet közös mrketing megjelenben, s közös rcult kilkításánk megjelenének köszönhetően vonzóbbá teszi települt, ezáltl növeli tgok forglmát. Várjuk Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő turizmusábn érintett mgánszemélyek válllkozások jelentkezét z éves tgdíjk további információk működünkről, vezetőségi tgokról megtekinthetőek blogoldlunkon. z egyesület elérhetősége: www. bltonmrikeresztur. blogspot. com További információ, jelentkez: E-mil: Fll Olívi Megkérdeztük! Glácz György polgármestert: Mi hír "zgytérre" tervezett hotel ügyében? Bltonmárifürdő Község Önkormányzti Képviselő-testülete zgytéri területre tervezett wellness-szállod építe ügyében Mriebd Kft-vel megkötött szerződtől elállt, mivel bizonytlnnk látt szállod megépítét. Ugynis telek vételárát szerződ többszöri módosítás után sem tudták kifizetni. Ennek ellenére szállod megépíte nincs veszélyben, mert testület még ebben évben jövő év első negyedévében több jánltot vár. H sikerül új befektetővel rövid időn belül megállpodni, kkor szállod eredeti htáridőre december 31. megépülhet. Mit htároztk dec. 3-i rnyhíd Kulturális Egyesület tnácskozásán? Elnöknek Glácz György polgármester urt válsztották, feldt lesz települi célok koordinálás, tevékenység szerveze. z eddigi 5 tg települhez cstlkozik Bltonszentgyörgy Bltonfenyves is. Hjs Bél képviselőtestületi tgot: Mi helyzet Leder progrm ügyében? Október közepén, Dél- Bltoni Helyi Közösség néven meglkult Lederprogrm térségi kciócsoportj, Lengyeltóti Mrcli, Tbi, Fonyódi kistérségekről 33 települ rzvételével. Önkormányztok, helyi civil szervezetek ngy számbn, válllkozások, mintegy194 termzetes jogi személy regisztrált mgát. Februárig kell elkzíteni területre vontkozó széleskörű fejleszti strtégiákt. mennyiben életképes, mglpozott tervekkel sikeres pályáztok születnek, elnyerhető pénz közel 3 milliárd Ft-ot is lehet, elosztásáról 7 éves pályázti periódusbn dönthetnek legutóbbi ülen szervezeti formáról is döntöttek, prázs viták után Nonprofit ZRT-ként fog működni, helyi képviselője Kollmnn Gergely. Jelenleg 25 fős munkcsoport projektek szkmi előkzítével fogllkozik. /Hjs Bél Leder-munkcsoport tgj/

4 4 Események, beszámolók Idősek npj Fergeteges születnp Fergeteges Forgtg Táncbrát Kör tgji egy fergeteges, hngultos műsoros esten látták vendégül meglkulásuk 10. évfordulój lklmából község lkóit, régi tgjikt, támogtóikt. Láthttuk csoport minden generációját legkisebbektől szülőkig, első műsoroktól komoly produkciókig eltelt tíz év progrmjiból. közönség pirosr tpsolt tenyerét, esetenként dőlt nevettől felnőttek vicces, ön ironikus produkcióit látv. Felléptek vendégként cspt bráti: hmr Dzsib (Vörös Szoknyák együttes ) - Keszthely, Cpoeir Hrcművzeti Csoport Keszthely; Kbl Moderntánc Csoport - Bltonberény, Korszk Crew Mrcli, Mrcli Breks Dnc,,vlmint Szbó Kornél bráti lterntív ütős-zenét játszó formációj. csoport lelke, kitlálój szervezője, motorj fárdhttln Ujságh ndre meghtottn nézte gyerekek meglepet-produkcióját, vette át szülők polgármesterek köszöntő virágcsokrit. "szülinpi" műsorhoz befejezként megérkezett htlms tort is. Szívből reméljük, hogy Táncbrát Kör produkcióit még sokáig élvezhetjük október 7-én, vsárnp délután, óri kezdettel bltonkeresztúri Bene Ferenc Sportcsrnokbn IDŐSEK NPJ rendezvény keretében egy felejthetetlen délutánt szerveztünk Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő községek 60 év feletti szépkorú állmpolgári rzére. z ünnepség polgármesterek köszöntőjével kezdődött, mjd ezt követően Bltonkeresztúr Község Polgármestere Kovács József Úr Bltonmárifürdő Község Polgármestere Glácz György Úr felköszöntötték két község három - három legidősebb állmpolgárát, külön nőket férfikt, kik név szerint következők: Bltonkeresztúron: Gál Jenőné (96), Lipódi Jánosné (96), Vukovics Ilon (94),Wiezner Henrik (90), Tisler József (88), Páhi István (86) Bltonmárifürdőn: Gál Istvánné, (89), Kposi Vendelné (88), Ősz Mrgit (88)Ngyfi Ljos (86), Hndler ntl (86), Szbó László (82) z est további rzében Csillgvirág Művzeti Óvod óvodási, bltonmárifürdői Ősz Idő Nyugdíjs Klub, bltonkeresztúri Gyöngyvirág Népdlkör, Festetics Kristóf Áltlános Iskoli tnulói Fergeteges Forgtg Táncbrátkör tgji színes, trtlms progrmokkl szórkozttták megjelenteket. z Idősek Npján két települről mintegy 400 fő vett rzt, kiket Önkormányztok vcsorávl vendégeltek meg, mjd zen-táncos est következett, Lkos István bltonszentgyörgyi zenz közreműködével. Petkess Kornélné intézményvezető Sportsiker!!!! Mrton életre, hlálr ÉLETRE! október 28.-án 22. Velence (Olszország) mrtonon mintegy 7000 indulóból, 8 mgyr rztvevőből községeinket ketten is képviseltük. Bájhóber Zsófi 4 ór 30 perc, Bíró Géz 4 ór 55 perc ltt teljesítette mrtoni távot (42, 2 km). verseny útvonl Pdovától Mestre városát érintve Velence főteréig, Szent Márk térig volt kijelölve. versenyzők szép számú (több százezer) néző, szurkoló szórkozttásáról számtln szólist, zenz, zenekr, különböző táncegyüttes gondoskodott, igi fiest hngultot vrázsolv. Mottó: H futni krsz, fuss egy mérföldet. H egy másik világot krsz megismerni, fuss egy mrtont felkzülünk 3 hónpon áttrtott folymtos terhelnövelsel melynek csúcspontjként teljesítettük szeptember 28.-i Plusz Budpest Mrton Váltót (Bájhóber Zsófi, Bíró Géz, Kováts Gábor; 3 ór 54 perc). Tudtuk, hogy komoly presztízsű versenyek ezek, de elképesztő hngultr nem igán voltunk felkzülve. Igi élmény volt látni t több ezer embert, kik hosszú-hosszú perceken keresztül hldtk át rjtvonlon. Itt minden rztvevő igi győztes, sőt biztosn állíthtjuk igi bjnokok mezőny második felében érnek célb. z életpály, sportpály, futópály rokonok, hiszen egyikben sem lehet sikeres, ki kzületlenül, erőfeszít nélkül, mi legfontosbb, megfelelő krterő híján szeretne célb érni. futást, rendszeres mozgást jvsoljuk mindenkinek. téli hónpok megfelelő lklmt kínálnk felkzülre, számos futóverseny vlmelyikén vló rzvételre. jánljuk internetes portált, hol mindenki megtlál-htj kedvére vló versenyt válsztht számos jánlt közül. Gyerekfutás, csládi futás, váltók (3-n vgy 5-en mrtont), egyéni fél mrton, 30 km teljes mrton, stb. Szervezzetek brátitokkl, munktársitokkl, csládtgjitokkl csptot, kikkel, kikért hjlndók vgytok közös küzdelemre, hol egymást erősítve igi csptként tudtok szerepelni. Tlálkozzunk 2008-bn minél több helyszínen Fussunk, hogy eddig még soh! Információt bárkinek személyesen, vgy telefonon (szám szerkesztőségben). Éljen sport! B. Zs. & B. G.

5 5 Ünnepek z " nytej npjánk" megünneple Bltonmárifürdő Védőnői Szolgált már hgyománynk számító rendezvényt trtott, október 05-én Regens Wgner lpítvány konferenci termében. Ebben évben 10. éve ünnepeljük nytej Világnpját. ( hivtlos világnp ugusztus 01. ) Ezen npon kiemelten fogllkozunk csecsemő táplálás legfontosbb elemével nytejjel. z édesny, ki örömmel, féltő gondoskodássl óvj, védi mgztát, mjd gyermekét, ezt fontos táplálékot csk ebben időszkbn tudj egy életre szóló útrvlóként megdni neki. Ngyon fontos tápnygokt, ellennygokt vitminokt trtlm, nem szólv rról szeretetről, testközelségről, örömről, mi kettőjük életreszóló SZÖVETSÉGÉT dj. körzetben csk elvétve kd egyegy olyn nyuk, ki nem tudj nytejjel táplálni gyermekét. Ez szinte minden lklomml nyán nem múló okok mitt történik. nnk külön örülök, hogy látom nyukák tudtosn kzülnek csecsemőjük nytejjel vló táplálásár, segítik, bízttják egymást. rendezvényt Bltonmárifürdő Bltonkeresztúr Önkormányzt támogtt, polgármestereik személyesen jelentek meg. Védőnői gondozás után óvodáb kerülnek gyermekeink. Mindig meglepnek bennünket vlmi kedves műsorrl, ezúttl is így történt. Mjd Mrcli Városi Kórház Gyermekosztályánk főorvos Dr. Rőth Zsuzsnn, ÁNTSZ vezető védőnője Lposnyik Jánosné beszélt nekünk nytejes táplálás jelentőségéről, területi helyzetről. Glácz György polgármester köszöntötte jelenlévő vendégeket, ünnepelt nyukákt gyermekeket. Ezúton szeretném megköszönni támogtását munkánk zvrtln biztosításához. rendezvényen Dr. Moór István háziorvos beszélt tém fontosságáról. Egz éven átkíséri ezen korosztály fejlődét, egzségének megőrzét. Szeretném elmondni, hogy ngyon szép, tágs, világos, kényelmes helye volt rendezvénynek. Bbkocsivl is beülhettek terembe nyukák, totyogó kisgyerekek pedig tudtk jönnimenni. Összesen 106 fő jelent meg. (Ebből 21 meghívott felnőtt vendég, 15 óvodás, 4 várndós ny, 28 kisgyermekes nyuk, 4 ngymm, 2 puk éves.) Kötetlen vidám beszélget, játék tpsztltcsere követte műsorokt. rendezvény végén szerény vendéglátás jándékozás várt jelenlévőket. Végül ez úton szeretnék köszönetet mondni mindoknk, kik megtisztelték rendezvényünket. /Hlbrucker Vilmosné védőnő, Fotó :Meretei Jánosné/ Megemlékez forrdlom évfordulójáról Október 20-án ünnepi koszorúzást követően megemlékeztünk z 1956-os szbdsághrc évfordulójáról. Bene Ferenc Sportcsrnokbn Kovács József polgármester Úr ünnepi szónoklt után áltlános iskol irodlmi színpdánk tgji komplett, történelemóránk is beillő, igényes irodlmi szövegekkel, versekkel tűzdelt műsort dtk elő, nplószerűen felelevenítve dicsőséges trgikus npok eseményeit. Közreműködtek még: Bárdos Ljos Női Kr, vlmint Blton M&K Fúvószenekr. Szomorún tpsztltuk, hogy ngyon kevesen vettek rzt megemlékezen. Ez is igolj, hogy forrdlom köznpi megítéle változtlnul ellentmondásos. történelemtnítás hibái sok évtizedes gyonhllgtás mitt nehezen épül be hi nemzeti ünnepeink soráb. Népek krácsony Előzménye termékenységet, örök életet jelképező krácsonyi termő ág állítás is. másik előzménye egyházi eredetű. Ádám-Év npján ugynis sok helyen elődták teremt történetét, lmfát helyettesítették zöldellő fenyővel. két szokás sokáig egymás mellet élt főleg polgárok prsztság körében. Díszei is onosk voltk. rnyozott dió, piros lm, pttogtott kukoric, mézesklács. két szokás idővel egybeolvdt. szocilizmusbn Prlmentben felállított fenyő köré gyűlhettek össze legjobb kisdobosok úttörők. M már város fluközpontokbn is állítnk krácsonyfát. díszít is sokt változott. Csillogó-villogó díszek, füzérek grmdáját lehet kpni krácsony előtti időszkbn. Divt egyegy színbe öltöztetni fát. zt mindenki mg dönti el, hogy mekkor milyen fenyőfát állít, de h gyermekünk, unokánk vgy sját mgunk kzítette díszeket is, odtesszük ágkr, szívet melengetőbb lesz este vcsor után f mellé leülni, beszélgetni Minden nemzetnek vnnk hgyományos ételei ünnepi lklomr. Németországbn libsült párolt káposztávl, heringslát (főleg zkon) tekinthető hgyományosnk. Desszertnek mézesklácsot pró süteményeket kzítenek. Lengyelországbn sokféle fogást szolgálnk fel. Gombleves, káposztávl vgy gombávl töltött rvioli, mákos tzt. ngliábn pulyk elmrdhttln puding. Frnciországbn hl libmáj menü fő rze, desszertként ftörzs tortát kzítenek. Olszországbn ngyon eltérő egymástól egyes vidékek krácsonyi vcsoráj. Bármi kerüljön is ünnepi sztlr csládtgokkl együtt, jó hngultbn elfogysztott vcsor ngybn hozzájárulht kellemes krácsonyhoz. /GK/ Juhász Gyul: Krácsony felé Szép Tündérország támd föl szívemben Ilyenkor decemberben. szeretetnek csillgár nézek, Megszáll egy titkos gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. És vlhol csk kétkedő beszédet Hllok, szomorún nézek, kis Jézusk itt vn közelben, Legyünk hát jobbk, s higgyünk rendületlen, S ne csk így decemberbe.

6 6 Közélet Somogy megyei Ktsztrófvédelmi Iggtóság tájékozttój : ÖNVÉDELEM ÉS ÖNMENTÉS TÉLI SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZEPETTE. MIT TEHET Z ÁLLMPOLGÁR? Mérlegelje lkhelye dottságit gondoskodjon csládj biztonságáról! Ennek érdekében: - rendelkezzen leglább néhány npr elegendő fűtőnyggl, élelmiszerrel ivóvíztrtlékkl, - gondoljon árm, gáz kimrdásr, lterntív fűti, melegedi lehetőségre, - időben jelezze, h különleges egzségügyi ellátási igénye vn, vgy lesz (pl. vesekezel, szül előtt álló nő, veszélyeztetett terhes nő, stb.), - ne induljon útnk, h bizonytlnok útviszonyok. H mégis el kell indulni: - ellenőrizze jármű műszki megbízhtóságát, önmenthez segédeszközöket (lpát, hólánc, meleg holmi, tkró, vonttókötél, elkdásjelző, gyógyszer, mobiltelefon, némi élelem, stb.), folymtosn tájékozódjon útviszonyokról, hllgss helyi rádiókt, - vigyen mgávl feltöltött mobiltelefont segélykérő telefonszámok jegyzékét, - h elkdt jól láthtón jelezze húzódjon út szélére, járművét ne hgyj ott, ne induljon el bizonytlnb, kérje, illetve várj segítséget, - h többen elkdtk fogjnk össze, segítsék egymást, - ellenvet nélkül hjtsák végre kárfelszámoló erők tgjink utsításit. H otthonábn rekedt: - hllgss rádiót, TV-t hjts végre kpott utsításokt, segítsen szomszédoknk, települ vezetőinek mentben, kárfelszámolásbn, - h gdálkodó, fokozott gondossággl járjon el kzüljön télre (tkrmánykzlettel, ivóvíztrtlékkl, fűtőnyggl, h kell lterntív fűti, világítási, szellőzteti lehetőséggel, nyersnyg árukzlettel). Kérjük elvárjuk, onbn t is, hogy állmpolgárok közösségeik tegyenek önmgukért, csládjukért, szűkebb tágbb környezetükért. Kerüljék el veszélyhelyzeteket vgy csökkentsék okt, kzüljenek fel télre! SOMOGY MEGYEI KTSZTRÓFVÉDELMI IGZGTÓSÁG MRCLI KIRENDELTSÉGE H-8700 Mrcli, Rákóczi u. 9-11,Telefon/fx: 85/ Fejlődő testvér települi kpcsoltok Glácz György Polgármester úr Kozmin városbn / Lengyelország / járt ősszel, 2008-s év együttműködi progrmjáról tárgylt Brátink küldöttsége rzt vesz szezonnyitó flunpon, nyári zenei rendezvényünkre is fellépőket várunk. Viszonzásul ottni Tűzoltónpr hgyományos Városnpi Rendezvényre kptunk meghívást. Bővül kpcsolt ulében települsel is, pünkösdi rendezvényünkre mgukkl hozzák ő testvérkpcsoltukt Löhnberg város vezetét is! kpcsoltbővít nem titkolt célj termzetesen, hogy brátságok, ismeretségek, személyes tlálkozók segítségével hírünket vigyék világbn, ezzel vendégkör további bővülét segítve elő. Reméljük kőbbiekben idegenforglmi előnyök mellett egyéb gdsági lehetőségek is megnyílnk. Fitlok külföldön Blton nyári szezonális munkák háj ezért különösen fontos, hogy község fejlőde érdekében, megoldások szülessenek fitlság munklehetőségeinek szélesítére. Vlh céhlegények járták világot, tpsztltokt gyűjtve. M sok fitl pálykezdő diplomás vgy szezonális dolgozó kényszerül ugynerre. Flunkból is több fitl dolgozik ngyvilágbn szerteszét. z egyik fontos úti cél usztri, hov évről évre többen visszjárnk. Ott november végétől indul téli síszezon, mi szerencs esetben kár áprilisig is eltrt. munkdók némi vendéglátói tpsztltot kérnek, viszont teljes ellátást biztosítnk mgyrországi keresetekhez képest messzemenően jobb fizett kínálnk. Mnpság már teljes mgyr személyzetű vendégfogdók, pnziók sí centrumok tlálhtók usztri szerte. Kedvelt célpontok még NgyBritnni Írország hov hosszbb távr mennek ki. munkválllónk szerencs esetben, korrekt munkdónál jár egzségügyi ellátás is nyugdíjr is jogosult. Egy vélemény: Hogy megéri-e? H pénzt krsz keresni félretenni, kkor igen, feltéve, h képes vgy rr, hogy fogcsikorgtv is, de elviseld nehézségeket. jobb keresetért ngyon keményen meg kell dolgozni, munkidőt munkávl kell kitölteni. ngolul viszont ehhez nem árt tudni üres zsebbel sem érdemes nekivágni. mit leszögeznék,, hogy itt sincs kolbászból kerít élet itt sem hbos tort." z Európi Unióbn munkválllás évről évre szélesebb körben terjedt el. mgyrok tízezres létszámbn vesznek rzt munkerő picon. z interneten sok lehetősége kínálnk Nem szbd elfelejteni, hogy jó néhányuknk keményen meg kellett fizetni tnulópénzt, mikor gátlástln munkközvetítők mitt kerültek bjb elmúlt években. Reméljük, hogy tpsztltokbn gdgon térnek vissz ezek fitlok kárcsk egykor céhlegények. /H.M./ Veszteségek közelmúltbn szellemi életünk kiválósági távoztk közülünk: Szeptember 3-án 99 évesen elhunyt Szepes Mári írónő. Gyermekkorunk kedves Pöttyös Pnni könyveinek szerzője, filozófus, filmíró, ngyhtású regényíró, emberi lélek csodáink tudój, ezoterikus irodlom ngysszony. November 15-én életének 95. évében meghlt Kosáry Domokos Széchenyingydíjs, nemzetközileg kimgsló szktekintély történz, Mgyr Tudományos kdémi (MT) egykori elnöke, intézmény ngyhtású megújítój. November 19-én kilencvenéves korábn eltávozozott Szbó Mgd legtöbb nyelvre lefordított mgyr írót jellemzően olvsás közben érte hlál. termékeny szerző utolérhetetlen nőlkokt lkotott. Műveiből filmek, drámák kzültek Önéletrjzi ihletettségű műveiben polgári Debrecennek állít emléket. Csk néhány cím, mit mindenkinek olvsni kell: Ókút, Für Elise, bigél, Régimódi történet, z jtó. Mindhármn legmgsbb állmi kitünteteket kpták, emellett társdlom széleskörű elismerét tiszteletét életükben is méltán élvezhették.

7 7 Közélet Felhívás! Tisztelt bltonkeresztúri bltonmárifürdői ingtlntuljdonos! évi ÉVES HULLDÉKSZÁLLÍTÁS Igénybevételére jogosító ZÖLDFOK,, felirttl ellátott mtricák átvehetők Körjegyzőség épületének ulájábn 18 án 8 tól 16 óráig 19 én 8 tól 16 óráig /Mestyán Vléri körjegyző/ INGTLN ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY Bltonmárifürdő Község Önkormányzt értékesíti Bltonmárifürdő, Vsút tér, 434. hrsz. ltt lévő volt Mozi épületét hozzá trtozó területtel. z ingtln dti: telek 1369 m2, épület hsznos lpterülete: 228 m2. z ingtln irányár: bruttó Ft, fizet egy összegben szerződkötkor. pályázt benyújtás: zárt borítékbn, Mozi jeligével ellátv, 31-ig Bltonmárifürdő Község Polgármestere rzére (8648 Bltonkeresztúr, dy E. u. 52.). pályáztok elbírálás: jnuár hvi testületi ülen történik. További információ: Glácz György polgármester (telefon: 06/ ). Megtekinthető: egyeztetett időpontbn. Megújult Web-oldl! Novembertől új formábn működik községünk Web-oldl. továbbikbn Vágó Zoltánt bízt meg képviselőtestület oldl szerkesztével, Web-mesteri feldtok ellátásávl. Ezúton is köszönjük Polyák Csb eddigi munkáját. Kérjük továbbr is látogsson el folymtosn frissített oldlr, hol újságunkt is olvshtj. z iskolánkról Idei létszámunk 156 fő, lsós 70, Máriáról 32 tnuló, kikkel 14 nevelő fogllkozik. Intézményünk gyermekközpontú, de szülők felé is nyitott. Trtunk nyílt npokt, fogdóórát, temtikus fórumokt. Célunk lpfokú okttás mgs szintű biztosítás, felkzít következő iskolfokr, megszerzettek széleskörű lklmás, tehetséggondozás, felzárkózttás. Gyerme -keink szbdidős tevékenységére ngy gondot fordítunk: téli,- nyári táborok, nyelvi- biciklitábor, úszásokttás, szkkörök, előkzítők, délutáni sportfogllkozások, színházlátogtások, közösséget formáló összejövetelek szerveze /Festetics npok/, ünnepi megemlékezek trtásávl. működről: pályázti lehetőségeket igyekszünk kihsználni. Előző évben közel 1 millió forintot nyertünk testnevelre. Fenntrtónk mellett sok támogtást kpunk "Bltonkeresztúri Iskoláért" közlpítványtól. Mi helyzet továbbtnulássl? 2007-es tnévben 3 fő tnult tovább gimnáziumbn, 11 szkközép-, 7 fő szkiskolábn. Info: Gelencsér Lászlóné iggtó 30 éves Blton M&K Fúvószenekr 1977-ben indult fúvószenei élet bltonkeresztúri iskolábn! Tengerdi Győző Tnár Úr múlhttln érdeme, hogy kkori keretek között elkezdte hngszeres okttást, zenekrt útjár indított! 1980-bn Hjs Bél már egy működő, sikeres elismert együttest vezetét, rézfúvós okttást vette át. 30 év ltt 160 fitl nőtt fel együttesben. rendszerváltás után Önálló egyesületté lkultk Széles körű hi külföldi kpcsoltokkl, házigdái szervezői Nemzetközi Bltonkeresztúri Fúvószenekri tlálkozóknk s év ünnepl jegyében telik, mivel tlálkozó is jubilál. Kitüntet Somogy Megyei Közgyűl " Somogy Polgáriért" kitüntett dományozz Hjs Bél krngynk, zenepedgógusnk, kulturális szervező tevékenysége, közösségépítő munkásság elismereként. kitüntet átdásár jnuár 12-én 510. megyenp lklmából kerül sor. dvent Bltonmárifürdőn dvent idejére "Vár Üzletközpont" udvr ünneplőbe öltözött. Szorgos kezek díszítették fel koszorúvl, fenyőággl, gyertyákkl, fényfüzérekkel hogy méltón fogdhssák Mikulást. sok-sok kisgyerek boldog örömmel verselt, énekelt, táncolt " Mikulás prty-n." Vsárnp délután pedig egy igi csládis, meleg hngultú közösségi összejövetel helyszíne volt hngultos tér. z Önkormányzt kezdeményezére, üzlettuljdonosok, helyi civil szervezetek közreműködével, rengeteg támogtó, segítő, példértékű összefogásávl közösségi délutánt rendeztek. Teáztunk, forrlt boroztunk, sült gesztenye fhéj illtú vásárbn zenekr egyesülete turisztiki egyesület jóvoltából, nyugdíjsok pogácsái is mind elfogytk. BbMm klubbl játékokt kzíthettek kicsik.. vásár ezúttl nem pénzről szólt, nem bár volt, hiszen míves iprművzeti jándékok, mézesklácsok mellett Regens Wgner Otthon hozt el szép tárgyit. tér megtelt csládokkl, gyerekekkel, nézelődőkkel, ráérős beszélgetőkkel, bráti társságokkl. Rég nem látott ismerősök üdvözölték egymást, örömmel tpsoltk sokféle vidám produkciónk. Fergeteges Forgtg táncoló hóemberei, huncut kisördögei, R.W. Otthon kedves fitlji színpdon zjos sikert rttk. Hllhttunk verset, citerenét, hgyományos szép Betlehemes játékot Bárdos Ljos Női Kr segítőik, vlmint bltonberényiek elődásábn is. műsort Stróf együttes zárt megénekelt versekkel. Szép örömteli npunk volt, olyn hgyományteremtő rendezvény, mely vlóbn összehozt flubelieket, látogtók véleménye szerint igi közösségi élményt dott. Köszönjük!

8 8 Rendezvények, események Meghívó! December 15-én kor Bltonmárifürdő házsságkötő termében Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő Turisztiki Egyesület trt közgyűlt. Szeretettel várják települért tenni kívánó leendő tgokt, helyi lkosokt, válllkozókt. December 19-én Regens Wgner Közhsznú lpítvány konferencitermében flu időskorú lkosit várj "Idősek Krácsony" keretében egy bensőséges hngultú, műsoros összejövetelre. Bltonmárifürdő Önkormányzt. Festetics Kristóf Áltlános Iskol progrmjából! Utolsó tnítási np idén: dec.21., szünet: jn. 2-ig trt. z I. félév jn. 18-ig trt, félévi értesítő kiosztásár jn. 25-én kerül sor Sítábor időpontj: Febr Ngyobb megmozdulásink következő hónpokbn: Február 2-án lpítványi bál szülők rzére. Jnuár én Frsngi bál. December 31 - én sportcsrnokbn Szilveszteri bál! Büfé - meleg vcsor! Kiváló zene: Spce Együttes Szervező: Fergeteges Forgtg Táncbrát kör Információ sztlfogllás: Ujságh ndre 85/ ; Lukács Tibor 85/ Krácsonyi koncertek! Bárdos Ljos Női krnk zsúfolt ünnepi koncertnptár. December 9-én "Idősek Krácsony" rendezvényen vesznek rz. December 16-án Nefelejcs utci templombn 14 óri mise után lesz hngverseny, 17-én, Bltonfenyvesen Sportcsrnokbn flu krácsonyán szerepelnek, tán Sávolyon énekelnek. Most először, Tb város meghívásár helyi zeneiskolávl közösen lépnek fel 18-án. z ünnepi műsorok rze Tengerdi Győző tnár úr helytörténeti kuttási során fellelt, 1943-ból vló hgyományos Betlehemes- játék, mi igán különleges élmény. Bltonkeresztúron rómi ktolikus templombn december 20-án, 18 órkor trt Bárdos Ljos Női Kr ünnepi hngversenyt! műsorbn krácsonyi egyházzene mellett tnár úr átirti, művei is elhngznk. Dec. 22-én 18 órkor Blton M&K Fúvószenekr Ngyknizsi Ifjúsági Fúvószenekr várj krácsonyi koncertre Önöket! rendhgyó közös produkcióbn 108 muzsikus lkot lklmi formációt erre lklomr. z ünnepi műsorbn fúvószene-irodlom gyöngyszemei szóllnk meg. z új drbok sorábn nemrég elhunyt Hids Frigyes világhírű szerzőre is emlékeznek egyik művével. várhtó ngy érdeklőd Sportcsrnok ngyobb befogdóképessége mitt hgyományos koncert helyszíne ezúttl Mrcli. Blton M&K Egyesület ingyenes utóbuszokkl viszi hllgtóságát helyszínre keresztúri iskolától. Indulás: 1715-kor Istentiszteletek ünnepen Ktolikus misék kápolnábn: December 25-én, 26-án 18 órkor. Református Istentiszteletek: Minden hónp első vsárnp, du. 14- ór. Decemberben ismét Böczkös cslád fogdj otthonáb gyülekezetet, ünnep lklmából december 25-én du 15 órkor. Hirdessen M.I. újságbn! z árk Áf nélkül Lkossági pró - ingyenes, 20 szó felett 60 Ft/szó Céges Keretes helyi válllkozásoknk: 1 lklomml/ft min6-szor / Ft 1/1 oldl: /2 oldl: /4 oldl: /8 oldl: /16 oldl: Megrendel:Körjegyzőség Bltonmárifürdő Glmbosi Krisztin, Tel : következő számunk várhtón február közepén jelenik meg. Továbbr is várjuk, kérjük véleményüket, jvsltikt újsággl kpcsoltbn! Szép ünnepet, boldog krácsonyt kívánunk olvsóinknk! Szívélyes üdvözlettel szerkesztők: Greffer Józsefné, Huszár Mihály Benczik Ildikó Impresszum MáriInfo* Kéthvont megjelenő információs újság* Felelős kidó: Bltonmárifürdő Község Önkormányzt, 8648 Bltonkeresztúr, dy E. u. 52. Tel.: * nyilvántrtási szám: 163/743/1/2007. Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó* Megjelenik 300 példánybn * Nyomdi munkák: Domonkos Nyomd, Mrcli Elérhetőségek: ;

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Napos Napok. Népszerűsítsük együtt a napenergia előnyeit! Az European Solar Days (Európai Napos Napok)

Napos Napok. Népszerűsítsük együtt a napenergia előnyeit! Az European Solar Days (Európai Napos Napok) Npos Npok Az Europen Solr Dys (Európi Npos Npok) npenergi és z elektromos energi környezettudtos hsznosítását bemuttó, szemléletformáló kmpány, mely 2002-ben indult el Ausztriából Tg der Sonne elnevezésű

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2. oldal 2015. május Költészet napja Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2015. május 3. oldal Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja 2015. május 10-től 2015.

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

Születési helye: Mezőkövesd

Születési helye: Mezőkövesd Városunk lapja XXVI. évf. 4. szám 2014. február 27. Születési helye: Mezőkövesd városháza Kormányzati támogatás aktuális Kibővült térfigyelőrendszer Sportkalauz Sikeresen rajtolt az MKC mezőkövesdi újság

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai XI. évfolyam 1. szám 2014. április MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Megújulhat a Művelődési Ház Régi vágya teljesülhet mindazoknak, akiknek mindig is fontos volt a falu

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok.

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok. XIV. évfolyam 2. szám, 2010. február 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár fekvésénél fogva viszonylag védett; árvízkor a város legnagyobb része nincs veszélyben. A Duna legutóbbi igen magas vízállásakor a vízparti

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé

2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé 2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám VIII. ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ Igazi Ünnepi felkészülés Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag, Boldog Új Évet

Részletesebben