Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!"

Átírás

1 Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község év háromnegyed évi beszámolóját. Szeptember 30-án tervezett bevételek 94 % - teljesült, tervezett kidásoknk pedig 72 % - át hsználtuk fel. Pénzügyi gdálkodásunk kiegyensúlyozott, bevételek fedezik év hátrlévő rzében is költségeket. Hosszú évek ót ez első év, hogy működi hitel felvételére nincs szükség. Ebben évben működi költségek mellett, több mint 25 millió Ft-ot költöttünk felújításokr, beruházásokr, illetve ok előkzítére. Ebből közel 10 millió Ft-ot, pályázti forrásból biztosítottunk. Többek között befejeződött Bjcsy - Zs. utc teljes szkszán út korszerűsíte, illetve vele egy időben elkzült Szív utc Szilágyi utc között belvízelvezető árok is. Átdtuk dy E. utcábn fluközpont felújításánk első ütemét, vlmint elkzültek további felújításokt meglpozó tervek. Úgy gondolom, jvult települünk külső megítéle is. szép termzeti környezetben rendezettebb utcák, strndok színvonlsbb szolgálttások várták idelátogtókt. Mindezeknek is köszönhetően vendégek szám korábbi évekhez képest nőtt. Képviselő-testület továbbr is kiemelt figyelmet fordít szépkorúk tnuló diákok helyzetére. szépkorúknk lpszolgálttási Központ áltl nyújtott szolgálttások igénybevételével Őszidő Nyugdíjs klub gdg progrmjivl nőtt biztonságérzetük jó közérzetük. z áltlános középiskolás diákok 100%-os tnkönyvtámogtásbn rzesültek, felsőfokú tnulmányokt folyttók pedig iskolkezdi támogtást kptk. Mindezek szolgálttások jutttások sok csládot érintettek. Képviselő-testület november hvi ülén megtárgylt elfogdt év költségveti koncepcióját. dóemelt nem tervezünk. z cél, hogy biztonságos működ mellett már elkezdett települközpont felújítási progrmot folytssuk, beruházáshoz szükséges önerő biztosításávl kiírt pályáztokon eredményesen vegyünk rzt. Mindezek mellett következő években kiemelten kezeljük: Keszeg utc Vsút tér felújítását, dy E. utcábn buszmegálló megépítét, Árvácsk utc felújítását, mit Bltonkeresztúrrl közösen kívánunk megvlósítni. Tervezzük tovább építeni, felújítni belvízelvezető rendszerünket, Kossuth, Dru, Bem Nyárf utcákbn. Ngyon remélem, hogy elkövetkezendő nem könnyű években tovább élvezzük lkosság bizlmát türelmét. Tisztábn vgyunk zl, hogy lehetőségeink korlátozottk, onbn kitűzött célok megvlósíthtók. Még ngyon sok egyeztetre, kompromisszumr vn szükség hhoz, hogy célb érjünk. Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Rövidesen itt vnnk ünnepek. Képviselő testület nevében kellemes krácsonyi ünnepeket boldog újesztendőt, jó egzséget kívánok mindenkinek! Glácz György polgármester Gondoltok dvent idején Egy átlgos betlehemre pillntv, szinte keresni kell rjt, benne Kis Jézust. Ő legkisebb lk. Persze, érthető... gondoljuk: hiszen még gyermek, csecsemő, lig láthtó próság... Mégis, minden Rá irányul: csillg fénye, királyok hódolt, de még jászolnál őt körülvevő álltok lehelete is. Gyermek született, fiú dtott nekünk... - mondjuk prófétávl (Iz 9,6). Nekünk nekem, neked: emberiségnek. Lét-lkotó Isten, Létre-hívó Teremtő, Lét teljessége oddj mgát teremtett létnek. Vjon miért? Pontosbbn: kiért? véges emberi lét, hlálr szánt teremtmény válht áltl Öröklétté, örök életté. Egy feltétele vn: hgyd felnőni! jászolbn rejtőzködő Isten nem mrd mindig Kis Jézus. Szólni fog: keményen, igt, htározottn. Tenni kr: meglkuvás nélkül, bátrn, sokszor sok fájdlms csodát - Veled. Hgyd felnőni: kibontkozni, örömhírré lenni, szenvedni, megváltni... urlkodni szeretni! Ezekkel gondoltokkl kívánok MáriInfó minden kedves Olvsójánk kegyelemteljes Krácsonyt! Vslbán Csb plébános Ízelítő trtlomból: - képviselőtestület önkormányzt hírei - Meglkult Turisztiki Egyesület - Mrtoni futás Velencében Ünnepek 30 éves Blton M &K Decemberi rendezvények

2 2 Hírek községházáról Önkormányzti információk Kivontos tájékozttó képviselőtestület htároztiból Bltonmárifürdő Község Önkormányzti Képviselő-testülete november 21-ei nyilvános ülén elfogdt: - lejárt htáridejű htároztok végrehjtásáról szóló jelentt, vlmint két ül között történt fontosbb intézkedekről szóló tájékozttót, - Önkormányzt év III. negyedéves gdálkodásáról szóló beszámolót, évi Nyári Fesztivál értékeléről szóló tájékozttót, évi dóbevételek teljesítéről dott tájékozttót, - 19-én megrendezre kerülő Idősek Krácsony ünnepség előkzítére vontkozó előterjesztt, - belső ellenőrz évi ütemtervét, - Sportkör nygi támogtási kérelmét, - ELMIB Zrt. jánltát közvilágítási fényárm-szbályozó berendez beépítére, illetve konstrukciójár, - DRV Zrt. Siófok (közszolgálttó) évi díjjvsltát folyékony hulldékkezelre vontkozón, november 24-én megrendezre kerülő Fergeteges est rendezvényre kzített előterjesztt, - 6-án megrendezendő Mikulás npr december 9-én megrendezre kerülő ádventi vásár rendezvényekre kzített előterjesztt, - Bltonmárifürdő, Bjcsy-Zs. utc belvíz-elvezető rendszer kiépítének kivitelezi többletköltségeit, - települi honlp átlkításár, folymtos krbntrtásár szerkesztére vontkozó szerződt, - Hullám utcábn 4 db áteresz nygbeszerzére vontkozó kért. testület kinyilvánított on szándékát, hogy: - Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő Községek Turisztiki Egyesületének tgj kíván lenni, - Bltonmárifürdőn, fizetőstrndi épület emeleti helyiségében időszkos Helytörténeti kiállítóhelyet létesít. z időszkos kiállítás mindenkori májusi szezonnyitó ünnepség npjától minden év ugusztus 20. npjáig trt nyitv. helytörténeti kiállítóhely működével kpcsoltos feldtokt Huszár Mihály történz látj el. képviselő-testület elutsított: - Mgyr lmnch Kidó (1027 Budpest, Vrsányi Irén u. 8.) Bemuttkozik Mgyrország című évi kidványánk szerkesztére vontkozó jánltát, -Bltonszentgyörgy Község polgármesterének /2007. számú, DDOP /3F Integrált kis- mikrotérségi okttási hálóztok központjik fejleszte pályáztávl kpcsoltos jánltát. testület elbírált települi Logo-r beérkezett pályáztokt lábbik szerint döntött: I. helyezett: Csutorás Gábor, 7472 Szentblázs, Fő u. 78. II. helyezett: Szollár Péter, 7400 Kposvár, Fő u. 21. III. helyezett: Klemm Szilvi, 5600 Békcsb, Mátyás király u. 67. Glácz György polgármester testületi ülek nyilvánosk, róluk kzült jegyzőkönyvek olvshtók Körjegyzőségnél, 4-5. számú irodákbn települ Web-oldlán. képviselő-testület következő üle: 19-én, órkor lesz. Logó-pályázt z internetes szvásr bocsátott tervekre több ezer szvás érkezett. testület első három, legtöbb jvsltot kpott pálymű között döntötte el versenyt. Erős lobbizás, ügyrendi bizottság jvslt ellenére, komoly vit után Csutorás Gábor, vitorlást, nádst ábrázoló munkáját válsztották. z új logó-t, jogi kérdek tisztázás után jnuártól lehet hsználni. z ünnepélyes díjátdásr tvszi flunpon kerül sor. Tájékozttó évi hulldékszállítási díjjl kpcsoltos kedvezményekről Tájékozttjuk Bltonmárifürdő község nyugdíjs lkosságát, hogy évben befizetett hulldékszállítási díj után, díj 50 %-ánk megfelelő összegű szociális támogtásbn rzesíti önkormányzt támogtásr jogosult nyugdíjsokt. szociális támogtásr jogosult leglább 2 éve bltonmárifürdői állndó lkcímmel rendelkező nyugdíjs, ki népességnyilvántrtás dti szerint egyedül élő életvitelszerűen (ténylegesen) lkásbn lkik, befizeti csekkel bizonyítj, hogy éves díjt megfizette hátrlék nincs, vlmint fizetővendéglátásr vontkozó engedélye nincs, évben hvi jövedelme mindenkori minimálbér összegét (2008-bn Ft-ot) nem érte el szociális támogtásr fenti feltételek teljesüle esetén jogosult nyugdíjs háztrtás is, mennyiben háztrtásbn élők összes jövedelme nem éri el jnuár 1-től érvényes minimál nyugdíj összegének háromszorosát, Ft-ot. (z önkormányzt rendelet szerint nyugdíjs háztrtásnk számít háztrtás, hol népesség-nyilvántrtás dti szerint mximum két nyugdíjs él.) mennyiben egy főre jutó hvi jövedelem minimál nyugdíj összegét (2008-bn Ft-ot) nem éri el, önkormányzt szemétszállítási díj 100%-ánk megfelelő összegű szociális támogtást állpít meg jogosult nyugdíjs, illetve nyugdíjs háztrtás rzére. szociális támogtás megállpítás iránti kérelmet körjegyzőség szociális ügyintézőjénél kell benyújtni jnuár hónpbn, legkőbb jnuár 31. npjáig. megdott htáridő után kérelmet benyújtni nem lehet. megállpított támogtás kifizetére legkőbb február 15. npjáig kerül sor.

3 3 Hírek községházáról Önkormányzti információk Meglkult Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő Turisztiki Egyesülete két települ Turisztiki Munkcsoportjánk előkzítő munkájávl jött létre egyesület, melynek tgji turisztiki szolgálttók, mgánszálláshelyek, válllkozások, vendéglátó egységek vlmint mgánszemélyek. z elsődleges cél helyi turizmus fellendíte, helyi értékek, vonzerők hgyományok felkuttás, érdekvédelmi tevékenység civil szerveződ tgji számár október 6-i lkuló ülen rzt vettek polgármesterek is, kik támogtásukról biztosították Egyesületet. Előzmények: nemzetközi turizmus trendjei utóbbi években megváltoztk, fejlőde legdinmikusbb ágtok között, főleg Európábn. Mire lehet számítni, hogyn tudnk turisztiki célterületek helyt állni? két települ turisztiki kínált, mint hogy egz régióé jelenlegi állpotábn nincs jó pici pozícióbn, nem vonzerők hiány mitt, hnem ok egységbe fogllásánk hiány mitt. Egy turisztiki célterületen belül együttműköd hiány további pozícióvesztsel járht. mi turisztiki szervezetünk feldt, hogy motiváljuk embereket, mert hhoz hogy versenyképesek legyünk minden szereplőnek együtt kell dolgozni. z egyesület menedzsmentjének feldt, hogy szkmi tudásávl, előzetes felmérekkel, tisztán láss trendeket, ennek megfelelően tudjon megújulni, megcélozni okt szegmenseket, melyek elkövetkező években legígéretesebbnek bizonyulnk. Közösen meg kell tlálnunk egy belső identitást. Hiszünk-e benne? Hisszük-e, hogy vn miben jobbk lehetünk versenytársknál? H igen, kkor meg tudjuk győzni közösséget is, csk kkor, h ez sikerült, tudunk közösen egy márk-identitást kilkítni. Ekkor kezdődhet el külső kommunikáció,mrketingtevékenységek. (nyomttott médi, rculttervez, PR tevékenység, reklám, turisztiki portál, nemzetközi kpcsoltok, befektetők idevonzás stb.) Turisztiki Egyesület célj, hogy hozzánk látogtó turistáknk utási élményben legyen rze, turizmus helyi közösség egze, vlmint környezet számár hosszú távon hsznos legyen. Ehhez elengedhetetlen, hogy helyi turizmus egz rendszerét megtervezzük, környezeti tényezőinek, kínálti oldlánk már meglévő turisztiki keresletnek felmére, vlmint pici trendek ismerete lpján. Mivel turistákkl közvetlenül szervezet vn kpcsoltbn ezért kiemelt feldt ok tájékozttás, mindennemű szükségeltük kielégíte, esetleges pnszok kezele. z egyesület további célji: - Turisztikábn érdekelt válllkozások, szolgálttók tevékenységének összehngolás, támogtás, érdekképviselete - Turisztiki információs irod működ-tete - Turisztiki szempontból fontos rendezvények, progrmok kezdeményeze, megvlósítás - Turisztiki célú pályáztok figyele, pályáztok kiírásánk kezdeményeze, pályáztokon vló rzvétel - Kuttási munk, tgok széles körű bevonásávl. Ennek strtégiánk kilkítását már elkezdtük kidolgozni, melyhez komoly segítséget nyújt Bltoni Integrációs Fejleszti Ügynökség Kht. Desztináció Menedzser képze, melyen ktívn rzt vettünk, z lkuló ül ót további 14 tggl bővült egyesületünk. Reméljük i közgyűlen, melyre szeretettel várunk mindenkit, még sokn szeretnének cstlkozni. Minden tg szerepelhet közös mrketing megjelenben, s közös rcult kilkításánk megjelenének köszönhetően vonzóbbá teszi települt, ezáltl növeli tgok forglmát. Várjuk Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő turizmusábn érintett mgánszemélyek válllkozások jelentkezét z éves tgdíjk további információk működünkről, vezetőségi tgokról megtekinthetőek blogoldlunkon. z egyesület elérhetősége: www. bltonmrikeresztur. blogspot. com További információ, jelentkez: E-mil: Fll Olívi Megkérdeztük! Glácz György polgármestert: Mi hír "zgytérre" tervezett hotel ügyében? Bltonmárifürdő Község Önkormányzti Képviselő-testülete zgytéri területre tervezett wellness-szállod építe ügyében Mriebd Kft-vel megkötött szerződtől elállt, mivel bizonytlnnk látt szállod megépítét. Ugynis telek vételárát szerződ többszöri módosítás után sem tudták kifizetni. Ennek ellenére szállod megépíte nincs veszélyben, mert testület még ebben évben jövő év első negyedévében több jánltot vár. H sikerül új befektetővel rövid időn belül megállpodni, kkor szállod eredeti htáridőre december 31. megépülhet. Mit htároztk dec. 3-i rnyhíd Kulturális Egyesület tnácskozásán? Elnöknek Glácz György polgármester urt válsztották, feldt lesz települi célok koordinálás, tevékenység szerveze. z eddigi 5 tg települhez cstlkozik Bltonszentgyörgy Bltonfenyves is. Hjs Bél képviselőtestületi tgot: Mi helyzet Leder progrm ügyében? Október közepén, Dél- Bltoni Helyi Közösség néven meglkult Lederprogrm térségi kciócsoportj, Lengyeltóti Mrcli, Tbi, Fonyódi kistérségekről 33 települ rzvételével. Önkormányztok, helyi civil szervezetek ngy számbn, válllkozások, mintegy194 termzetes jogi személy regisztrált mgát. Februárig kell elkzíteni területre vontkozó széleskörű fejleszti strtégiákt. mennyiben életképes, mglpozott tervekkel sikeres pályáztok születnek, elnyerhető pénz közel 3 milliárd Ft-ot is lehet, elosztásáról 7 éves pályázti periódusbn dönthetnek legutóbbi ülen szervezeti formáról is döntöttek, prázs viták után Nonprofit ZRT-ként fog működni, helyi képviselője Kollmnn Gergely. Jelenleg 25 fős munkcsoport projektek szkmi előkzítével fogllkozik. /Hjs Bél Leder-munkcsoport tgj/

4 4 Események, beszámolók Idősek npj Fergeteges születnp Fergeteges Forgtg Táncbrát Kör tgji egy fergeteges, hngultos műsoros esten látták vendégül meglkulásuk 10. évfordulój lklmából község lkóit, régi tgjikt, támogtóikt. Láthttuk csoport minden generációját legkisebbektől szülőkig, első műsoroktól komoly produkciókig eltelt tíz év progrmjiból. közönség pirosr tpsolt tenyerét, esetenként dőlt nevettől felnőttek vicces, ön ironikus produkcióit látv. Felléptek vendégként cspt bráti: hmr Dzsib (Vörös Szoknyák együttes ) - Keszthely, Cpoeir Hrcművzeti Csoport Keszthely; Kbl Moderntánc Csoport - Bltonberény, Korszk Crew Mrcli, Mrcli Breks Dnc,,vlmint Szbó Kornél bráti lterntív ütős-zenét játszó formációj. csoport lelke, kitlálój szervezője, motorj fárdhttln Ujságh ndre meghtottn nézte gyerekek meglepet-produkcióját, vette át szülők polgármesterek köszöntő virágcsokrit. "szülinpi" műsorhoz befejezként megérkezett htlms tort is. Szívből reméljük, hogy Táncbrát Kör produkcióit még sokáig élvezhetjük október 7-én, vsárnp délután, óri kezdettel bltonkeresztúri Bene Ferenc Sportcsrnokbn IDŐSEK NPJ rendezvény keretében egy felejthetetlen délutánt szerveztünk Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő községek 60 év feletti szépkorú állmpolgári rzére. z ünnepség polgármesterek köszöntőjével kezdődött, mjd ezt követően Bltonkeresztúr Község Polgármestere Kovács József Úr Bltonmárifürdő Község Polgármestere Glácz György Úr felköszöntötték két község három - három legidősebb állmpolgárát, külön nőket férfikt, kik név szerint következők: Bltonkeresztúron: Gál Jenőné (96), Lipódi Jánosné (96), Vukovics Ilon (94),Wiezner Henrik (90), Tisler József (88), Páhi István (86) Bltonmárifürdőn: Gál Istvánné, (89), Kposi Vendelné (88), Ősz Mrgit (88)Ngyfi Ljos (86), Hndler ntl (86), Szbó László (82) z est további rzében Csillgvirág Művzeti Óvod óvodási, bltonmárifürdői Ősz Idő Nyugdíjs Klub, bltonkeresztúri Gyöngyvirág Népdlkör, Festetics Kristóf Áltlános Iskoli tnulói Fergeteges Forgtg Táncbrátkör tgji színes, trtlms progrmokkl szórkozttták megjelenteket. z Idősek Npján két települről mintegy 400 fő vett rzt, kiket Önkormányztok vcsorávl vendégeltek meg, mjd zen-táncos est következett, Lkos István bltonszentgyörgyi zenz közreműködével. Petkess Kornélné intézményvezető Sportsiker!!!! Mrton életre, hlálr ÉLETRE! október 28.-án 22. Velence (Olszország) mrtonon mintegy 7000 indulóból, 8 mgyr rztvevőből községeinket ketten is képviseltük. Bájhóber Zsófi 4 ór 30 perc, Bíró Géz 4 ór 55 perc ltt teljesítette mrtoni távot (42, 2 km). verseny útvonl Pdovától Mestre városát érintve Velence főteréig, Szent Márk térig volt kijelölve. versenyzők szép számú (több százezer) néző, szurkoló szórkozttásáról számtln szólist, zenz, zenekr, különböző táncegyüttes gondoskodott, igi fiest hngultot vrázsolv. Mottó: H futni krsz, fuss egy mérföldet. H egy másik világot krsz megismerni, fuss egy mrtont felkzülünk 3 hónpon áttrtott folymtos terhelnövelsel melynek csúcspontjként teljesítettük szeptember 28.-i Plusz Budpest Mrton Váltót (Bájhóber Zsófi, Bíró Géz, Kováts Gábor; 3 ór 54 perc). Tudtuk, hogy komoly presztízsű versenyek ezek, de elképesztő hngultr nem igán voltunk felkzülve. Igi élmény volt látni t több ezer embert, kik hosszú-hosszú perceken keresztül hldtk át rjtvonlon. Itt minden rztvevő igi győztes, sőt biztosn állíthtjuk igi bjnokok mezőny második felében érnek célb. z életpály, sportpály, futópály rokonok, hiszen egyikben sem lehet sikeres, ki kzületlenül, erőfeszít nélkül, mi legfontosbb, megfelelő krterő híján szeretne célb érni. futást, rendszeres mozgást jvsoljuk mindenkinek. téli hónpok megfelelő lklmt kínálnk felkzülre, számos futóverseny vlmelyikén vló rzvételre. jánljuk internetes portált, hol mindenki megtlál-htj kedvére vló versenyt válsztht számos jánlt közül. Gyerekfutás, csládi futás, váltók (3-n vgy 5-en mrtont), egyéni fél mrton, 30 km teljes mrton, stb. Szervezzetek brátitokkl, munktársitokkl, csládtgjitokkl csptot, kikkel, kikért hjlndók vgytok közös küzdelemre, hol egymást erősítve igi csptként tudtok szerepelni. Tlálkozzunk 2008-bn minél több helyszínen Fussunk, hogy eddig még soh! Információt bárkinek személyesen, vgy telefonon (szám szerkesztőségben). Éljen sport! B. Zs. & B. G.

5 5 Ünnepek z " nytej npjánk" megünneple Bltonmárifürdő Védőnői Szolgált már hgyománynk számító rendezvényt trtott, október 05-én Regens Wgner lpítvány konferenci termében. Ebben évben 10. éve ünnepeljük nytej Világnpját. ( hivtlos világnp ugusztus 01. ) Ezen npon kiemelten fogllkozunk csecsemő táplálás legfontosbb elemével nytejjel. z édesny, ki örömmel, féltő gondoskodássl óvj, védi mgztát, mjd gyermekét, ezt fontos táplálékot csk ebben időszkbn tudj egy életre szóló útrvlóként megdni neki. Ngyon fontos tápnygokt, ellennygokt vitminokt trtlm, nem szólv rról szeretetről, testközelségről, örömről, mi kettőjük életreszóló SZÖVETSÉGÉT dj. körzetben csk elvétve kd egyegy olyn nyuk, ki nem tudj nytejjel táplálni gyermekét. Ez szinte minden lklomml nyán nem múló okok mitt történik. nnk külön örülök, hogy látom nyukák tudtosn kzülnek csecsemőjük nytejjel vló táplálásár, segítik, bízttják egymást. rendezvényt Bltonmárifürdő Bltonkeresztúr Önkormányzt támogtt, polgármestereik személyesen jelentek meg. Védőnői gondozás után óvodáb kerülnek gyermekeink. Mindig meglepnek bennünket vlmi kedves műsorrl, ezúttl is így történt. Mjd Mrcli Városi Kórház Gyermekosztályánk főorvos Dr. Rőth Zsuzsnn, ÁNTSZ vezető védőnője Lposnyik Jánosné beszélt nekünk nytejes táplálás jelentőségéről, területi helyzetről. Glácz György polgármester köszöntötte jelenlévő vendégeket, ünnepelt nyukákt gyermekeket. Ezúton szeretném megköszönni támogtását munkánk zvrtln biztosításához. rendezvényen Dr. Moór István háziorvos beszélt tém fontosságáról. Egz éven átkíséri ezen korosztály fejlődét, egzségének megőrzét. Szeretném elmondni, hogy ngyon szép, tágs, világos, kényelmes helye volt rendezvénynek. Bbkocsivl is beülhettek terembe nyukák, totyogó kisgyerekek pedig tudtk jönnimenni. Összesen 106 fő jelent meg. (Ebből 21 meghívott felnőtt vendég, 15 óvodás, 4 várndós ny, 28 kisgyermekes nyuk, 4 ngymm, 2 puk éves.) Kötetlen vidám beszélget, játék tpsztltcsere követte műsorokt. rendezvény végén szerény vendéglátás jándékozás várt jelenlévőket. Végül ez úton szeretnék köszönetet mondni mindoknk, kik megtisztelték rendezvényünket. /Hlbrucker Vilmosné védőnő, Fotó :Meretei Jánosné/ Megemlékez forrdlom évfordulójáról Október 20-án ünnepi koszorúzást követően megemlékeztünk z 1956-os szbdsághrc évfordulójáról. Bene Ferenc Sportcsrnokbn Kovács József polgármester Úr ünnepi szónoklt után áltlános iskol irodlmi színpdánk tgji komplett, történelemóránk is beillő, igényes irodlmi szövegekkel, versekkel tűzdelt műsort dtk elő, nplószerűen felelevenítve dicsőséges trgikus npok eseményeit. Közreműködtek még: Bárdos Ljos Női Kr, vlmint Blton M&K Fúvószenekr. Szomorún tpsztltuk, hogy ngyon kevesen vettek rzt megemlékezen. Ez is igolj, hogy forrdlom köznpi megítéle változtlnul ellentmondásos. történelemtnítás hibái sok évtizedes gyonhllgtás mitt nehezen épül be hi nemzeti ünnepeink soráb. Népek krácsony Előzménye termékenységet, örök életet jelképező krácsonyi termő ág állítás is. másik előzménye egyházi eredetű. Ádám-Év npján ugynis sok helyen elődták teremt történetét, lmfát helyettesítették zöldellő fenyővel. két szokás sokáig egymás mellet élt főleg polgárok prsztság körében. Díszei is onosk voltk. rnyozott dió, piros lm, pttogtott kukoric, mézesklács. két szokás idővel egybeolvdt. szocilizmusbn Prlmentben felállított fenyő köré gyűlhettek össze legjobb kisdobosok úttörők. M már város fluközpontokbn is állítnk krácsonyfát. díszít is sokt változott. Csillogó-villogó díszek, füzérek grmdáját lehet kpni krácsony előtti időszkbn. Divt egyegy színbe öltöztetni fát. zt mindenki mg dönti el, hogy mekkor milyen fenyőfát állít, de h gyermekünk, unokánk vgy sját mgunk kzítette díszeket is, odtesszük ágkr, szívet melengetőbb lesz este vcsor után f mellé leülni, beszélgetni Minden nemzetnek vnnk hgyományos ételei ünnepi lklomr. Németországbn libsült párolt káposztávl, heringslát (főleg zkon) tekinthető hgyományosnk. Desszertnek mézesklácsot pró süteményeket kzítenek. Lengyelországbn sokféle fogást szolgálnk fel. Gombleves, káposztávl vgy gombávl töltött rvioli, mákos tzt. ngliábn pulyk elmrdhttln puding. Frnciországbn hl libmáj menü fő rze, desszertként ftörzs tortát kzítenek. Olszországbn ngyon eltérő egymástól egyes vidékek krácsonyi vcsoráj. Bármi kerüljön is ünnepi sztlr csládtgokkl együtt, jó hngultbn elfogysztott vcsor ngybn hozzájárulht kellemes krácsonyhoz. /GK/ Juhász Gyul: Krácsony felé Szép Tündérország támd föl szívemben Ilyenkor decemberben. szeretetnek csillgár nézek, Megszáll egy titkos gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. És vlhol csk kétkedő beszédet Hllok, szomorún nézek, kis Jézusk itt vn közelben, Legyünk hát jobbk, s higgyünk rendületlen, S ne csk így decemberbe.

6 6 Közélet Somogy megyei Ktsztrófvédelmi Iggtóság tájékozttój : ÖNVÉDELEM ÉS ÖNMENTÉS TÉLI SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZEPETTE. MIT TEHET Z ÁLLMPOLGÁR? Mérlegelje lkhelye dottságit gondoskodjon csládj biztonságáról! Ennek érdekében: - rendelkezzen leglább néhány npr elegendő fűtőnyggl, élelmiszerrel ivóvíztrtlékkl, - gondoljon árm, gáz kimrdásr, lterntív fűti, melegedi lehetőségre, - időben jelezze, h különleges egzségügyi ellátási igénye vn, vgy lesz (pl. vesekezel, szül előtt álló nő, veszélyeztetett terhes nő, stb.), - ne induljon útnk, h bizonytlnok útviszonyok. H mégis el kell indulni: - ellenőrizze jármű műszki megbízhtóságát, önmenthez segédeszközöket (lpát, hólánc, meleg holmi, tkró, vonttókötél, elkdásjelző, gyógyszer, mobiltelefon, némi élelem, stb.), folymtosn tájékozódjon útviszonyokról, hllgss helyi rádiókt, - vigyen mgávl feltöltött mobiltelefont segélykérő telefonszámok jegyzékét, - h elkdt jól láthtón jelezze húzódjon út szélére, járművét ne hgyj ott, ne induljon el bizonytlnb, kérje, illetve várj segítséget, - h többen elkdtk fogjnk össze, segítsék egymást, - ellenvet nélkül hjtsák végre kárfelszámoló erők tgjink utsításit. H otthonábn rekedt: - hllgss rádiót, TV-t hjts végre kpott utsításokt, segítsen szomszédoknk, települ vezetőinek mentben, kárfelszámolásbn, - h gdálkodó, fokozott gondossággl járjon el kzüljön télre (tkrmánykzlettel, ivóvíztrtlékkl, fűtőnyggl, h kell lterntív fűti, világítási, szellőzteti lehetőséggel, nyersnyg árukzlettel). Kérjük elvárjuk, onbn t is, hogy állmpolgárok közösségeik tegyenek önmgukért, csládjukért, szűkebb tágbb környezetükért. Kerüljék el veszélyhelyzeteket vgy csökkentsék okt, kzüljenek fel télre! SOMOGY MEGYEI KTSZTRÓFVÉDELMI IGZGTÓSÁG MRCLI KIRENDELTSÉGE H-8700 Mrcli, Rákóczi u. 9-11,Telefon/fx: 85/ Fejlődő testvér települi kpcsoltok Glácz György Polgármester úr Kozmin városbn / Lengyelország / járt ősszel, 2008-s év együttműködi progrmjáról tárgylt Brátink küldöttsége rzt vesz szezonnyitó flunpon, nyári zenei rendezvényünkre is fellépőket várunk. Viszonzásul ottni Tűzoltónpr hgyományos Városnpi Rendezvényre kptunk meghívást. Bővül kpcsolt ulében települsel is, pünkösdi rendezvényünkre mgukkl hozzák ő testvérkpcsoltukt Löhnberg város vezetét is! kpcsoltbővít nem titkolt célj termzetesen, hogy brátságok, ismeretségek, személyes tlálkozók segítségével hírünket vigyék világbn, ezzel vendégkör további bővülét segítve elő. Reméljük kőbbiekben idegenforglmi előnyök mellett egyéb gdsági lehetőségek is megnyílnk. Fitlok külföldön Blton nyári szezonális munkák háj ezért különösen fontos, hogy község fejlőde érdekében, megoldások szülessenek fitlság munklehetőségeinek szélesítére. Vlh céhlegények járták világot, tpsztltokt gyűjtve. M sok fitl pálykezdő diplomás vgy szezonális dolgozó kényszerül ugynerre. Flunkból is több fitl dolgozik ngyvilágbn szerteszét. z egyik fontos úti cél usztri, hov évről évre többen visszjárnk. Ott november végétől indul téli síszezon, mi szerencs esetben kár áprilisig is eltrt. munkdók némi vendéglátói tpsztltot kérnek, viszont teljes ellátást biztosítnk mgyrországi keresetekhez képest messzemenően jobb fizett kínálnk. Mnpság már teljes mgyr személyzetű vendégfogdók, pnziók sí centrumok tlálhtók usztri szerte. Kedvelt célpontok még NgyBritnni Írország hov hosszbb távr mennek ki. munkválllónk szerencs esetben, korrekt munkdónál jár egzségügyi ellátás is nyugdíjr is jogosult. Egy vélemény: Hogy megéri-e? H pénzt krsz keresni félretenni, kkor igen, feltéve, h képes vgy rr, hogy fogcsikorgtv is, de elviseld nehézségeket. jobb keresetért ngyon keményen meg kell dolgozni, munkidőt munkávl kell kitölteni. ngolul viszont ehhez nem árt tudni üres zsebbel sem érdemes nekivágni. mit leszögeznék,, hogy itt sincs kolbászból kerít élet itt sem hbos tort." z Európi Unióbn munkválllás évről évre szélesebb körben terjedt el. mgyrok tízezres létszámbn vesznek rzt munkerő picon. z interneten sok lehetősége kínálnk Nem szbd elfelejteni, hogy jó néhányuknk keményen meg kellett fizetni tnulópénzt, mikor gátlástln munkközvetítők mitt kerültek bjb elmúlt években. Reméljük, hogy tpsztltokbn gdgon térnek vissz ezek fitlok kárcsk egykor céhlegények. /H.M./ Veszteségek közelmúltbn szellemi életünk kiválósági távoztk közülünk: Szeptember 3-án 99 évesen elhunyt Szepes Mári írónő. Gyermekkorunk kedves Pöttyös Pnni könyveinek szerzője, filozófus, filmíró, ngyhtású regényíró, emberi lélek csodáink tudój, ezoterikus irodlom ngysszony. November 15-én életének 95. évében meghlt Kosáry Domokos Széchenyingydíjs, nemzetközileg kimgsló szktekintély történz, Mgyr Tudományos kdémi (MT) egykori elnöke, intézmény ngyhtású megújítój. November 19-én kilencvenéves korábn eltávozozott Szbó Mgd legtöbb nyelvre lefordított mgyr írót jellemzően olvsás közben érte hlál. termékeny szerző utolérhetetlen nőlkokt lkotott. Műveiből filmek, drámák kzültek Önéletrjzi ihletettségű műveiben polgári Debrecennek állít emléket. Csk néhány cím, mit mindenkinek olvsni kell: Ókút, Für Elise, bigél, Régimódi történet, z jtó. Mindhármn legmgsbb állmi kitünteteket kpták, emellett társdlom széleskörű elismerét tiszteletét életükben is méltán élvezhették.

7 7 Közélet Felhívás! Tisztelt bltonkeresztúri bltonmárifürdői ingtlntuljdonos! évi ÉVES HULLDÉKSZÁLLÍTÁS Igénybevételére jogosító ZÖLDFOK,, felirttl ellátott mtricák átvehetők Körjegyzőség épületének ulájábn 18 án 8 tól 16 óráig 19 én 8 tól 16 óráig /Mestyán Vléri körjegyző/ INGTLN ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY Bltonmárifürdő Község Önkormányzt értékesíti Bltonmárifürdő, Vsút tér, 434. hrsz. ltt lévő volt Mozi épületét hozzá trtozó területtel. z ingtln dti: telek 1369 m2, épület hsznos lpterülete: 228 m2. z ingtln irányár: bruttó Ft, fizet egy összegben szerződkötkor. pályázt benyújtás: zárt borítékbn, Mozi jeligével ellátv, 31-ig Bltonmárifürdő Község Polgármestere rzére (8648 Bltonkeresztúr, dy E. u. 52.). pályáztok elbírálás: jnuár hvi testületi ülen történik. További információ: Glácz György polgármester (telefon: 06/ ). Megtekinthető: egyeztetett időpontbn. Megújult Web-oldl! Novembertől új formábn működik községünk Web-oldl. továbbikbn Vágó Zoltánt bízt meg képviselőtestület oldl szerkesztével, Web-mesteri feldtok ellátásávl. Ezúton is köszönjük Polyák Csb eddigi munkáját. Kérjük továbbr is látogsson el folymtosn frissített oldlr, hol újságunkt is olvshtj. z iskolánkról Idei létszámunk 156 fő, lsós 70, Máriáról 32 tnuló, kikkel 14 nevelő fogllkozik. Intézményünk gyermekközpontú, de szülők felé is nyitott. Trtunk nyílt npokt, fogdóórát, temtikus fórumokt. Célunk lpfokú okttás mgs szintű biztosítás, felkzít következő iskolfokr, megszerzettek széleskörű lklmás, tehetséggondozás, felzárkózttás. Gyerme -keink szbdidős tevékenységére ngy gondot fordítunk: téli,- nyári táborok, nyelvi- biciklitábor, úszásokttás, szkkörök, előkzítők, délutáni sportfogllkozások, színházlátogtások, közösséget formáló összejövetelek szerveze /Festetics npok/, ünnepi megemlékezek trtásávl. működről: pályázti lehetőségeket igyekszünk kihsználni. Előző évben közel 1 millió forintot nyertünk testnevelre. Fenntrtónk mellett sok támogtást kpunk "Bltonkeresztúri Iskoláért" közlpítványtól. Mi helyzet továbbtnulássl? 2007-es tnévben 3 fő tnult tovább gimnáziumbn, 11 szkközép-, 7 fő szkiskolábn. Info: Gelencsér Lászlóné iggtó 30 éves Blton M&K Fúvószenekr 1977-ben indult fúvószenei élet bltonkeresztúri iskolábn! Tengerdi Győző Tnár Úr múlhttln érdeme, hogy kkori keretek között elkezdte hngszeres okttást, zenekrt útjár indított! 1980-bn Hjs Bél már egy működő, sikeres elismert együttest vezetét, rézfúvós okttást vette át. 30 év ltt 160 fitl nőtt fel együttesben. rendszerváltás után Önálló egyesületté lkultk Széles körű hi külföldi kpcsoltokkl, házigdái szervezői Nemzetközi Bltonkeresztúri Fúvószenekri tlálkozóknk s év ünnepl jegyében telik, mivel tlálkozó is jubilál. Kitüntet Somogy Megyei Közgyűl " Somogy Polgáriért" kitüntett dományozz Hjs Bél krngynk, zenepedgógusnk, kulturális szervező tevékenysége, közösségépítő munkásság elismereként. kitüntet átdásár jnuár 12-én 510. megyenp lklmából kerül sor. dvent Bltonmárifürdőn dvent idejére "Vár Üzletközpont" udvr ünneplőbe öltözött. Szorgos kezek díszítették fel koszorúvl, fenyőággl, gyertyákkl, fényfüzérekkel hogy méltón fogdhssák Mikulást. sok-sok kisgyerek boldog örömmel verselt, énekelt, táncolt " Mikulás prty-n." Vsárnp délután pedig egy igi csládis, meleg hngultú közösségi összejövetel helyszíne volt hngultos tér. z Önkormányzt kezdeményezére, üzlettuljdonosok, helyi civil szervezetek közreműködével, rengeteg támogtó, segítő, példértékű összefogásávl közösségi délutánt rendeztek. Teáztunk, forrlt boroztunk, sült gesztenye fhéj illtú vásárbn zenekr egyesülete turisztiki egyesület jóvoltából, nyugdíjsok pogácsái is mind elfogytk. BbMm klubbl játékokt kzíthettek kicsik.. vásár ezúttl nem pénzről szólt, nem bár volt, hiszen míves iprművzeti jándékok, mézesklácsok mellett Regens Wgner Otthon hozt el szép tárgyit. tér megtelt csládokkl, gyerekekkel, nézelődőkkel, ráérős beszélgetőkkel, bráti társságokkl. Rég nem látott ismerősök üdvözölték egymást, örömmel tpsoltk sokféle vidám produkciónk. Fergeteges Forgtg táncoló hóemberei, huncut kisördögei, R.W. Otthon kedves fitlji színpdon zjos sikert rttk. Hllhttunk verset, citerenét, hgyományos szép Betlehemes játékot Bárdos Ljos Női Kr segítőik, vlmint bltonberényiek elődásábn is. műsort Stróf együttes zárt megénekelt versekkel. Szép örömteli npunk volt, olyn hgyományteremtő rendezvény, mely vlóbn összehozt flubelieket, látogtók véleménye szerint igi közösségi élményt dott. Köszönjük!

8 8 Rendezvények, események Meghívó! December 15-én kor Bltonmárifürdő házsságkötő termében Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő Turisztiki Egyesület trt közgyűlt. Szeretettel várják települért tenni kívánó leendő tgokt, helyi lkosokt, válllkozókt. December 19-én Regens Wgner Közhsznú lpítvány konferencitermében flu időskorú lkosit várj "Idősek Krácsony" keretében egy bensőséges hngultú, műsoros összejövetelre. Bltonmárifürdő Önkormányzt. Festetics Kristóf Áltlános Iskol progrmjából! Utolsó tnítási np idén: dec.21., szünet: jn. 2-ig trt. z I. félév jn. 18-ig trt, félévi értesítő kiosztásár jn. 25-én kerül sor Sítábor időpontj: Febr Ngyobb megmozdulásink következő hónpokbn: Február 2-án lpítványi bál szülők rzére. Jnuár én Frsngi bál. December 31 - én sportcsrnokbn Szilveszteri bál! Büfé - meleg vcsor! Kiváló zene: Spce Együttes Szervező: Fergeteges Forgtg Táncbrát kör Információ sztlfogllás: Ujságh ndre 85/ ; Lukács Tibor 85/ Krácsonyi koncertek! Bárdos Ljos Női krnk zsúfolt ünnepi koncertnptár. December 9-én "Idősek Krácsony" rendezvényen vesznek rz. December 16-án Nefelejcs utci templombn 14 óri mise után lesz hngverseny, 17-én, Bltonfenyvesen Sportcsrnokbn flu krácsonyán szerepelnek, tán Sávolyon énekelnek. Most először, Tb város meghívásár helyi zeneiskolávl közösen lépnek fel 18-án. z ünnepi műsorok rze Tengerdi Győző tnár úr helytörténeti kuttási során fellelt, 1943-ból vló hgyományos Betlehemes- játék, mi igán különleges élmény. Bltonkeresztúron rómi ktolikus templombn december 20-án, 18 órkor trt Bárdos Ljos Női Kr ünnepi hngversenyt! műsorbn krácsonyi egyházzene mellett tnár úr átirti, művei is elhngznk. Dec. 22-én 18 órkor Blton M&K Fúvószenekr Ngyknizsi Ifjúsági Fúvószenekr várj krácsonyi koncertre Önöket! rendhgyó közös produkcióbn 108 muzsikus lkot lklmi formációt erre lklomr. z ünnepi műsorbn fúvószene-irodlom gyöngyszemei szóllnk meg. z új drbok sorábn nemrég elhunyt Hids Frigyes világhírű szerzőre is emlékeznek egyik művével. várhtó ngy érdeklőd Sportcsrnok ngyobb befogdóképessége mitt hgyományos koncert helyszíne ezúttl Mrcli. Blton M&K Egyesület ingyenes utóbuszokkl viszi hllgtóságát helyszínre keresztúri iskolától. Indulás: 1715-kor Istentiszteletek ünnepen Ktolikus misék kápolnábn: December 25-én, 26-án 18 órkor. Református Istentiszteletek: Minden hónp első vsárnp, du. 14- ór. Decemberben ismét Böczkös cslád fogdj otthonáb gyülekezetet, ünnep lklmából december 25-én du 15 órkor. Hirdessen M.I. újságbn! z árk Áf nélkül Lkossági pró - ingyenes, 20 szó felett 60 Ft/szó Céges Keretes helyi válllkozásoknk: 1 lklomml/ft min6-szor / Ft 1/1 oldl: /2 oldl: /4 oldl: /8 oldl: /16 oldl: Megrendel:Körjegyzőség Bltonmárifürdő Glmbosi Krisztin, Tel : következő számunk várhtón február közepén jelenik meg. Továbbr is várjuk, kérjük véleményüket, jvsltikt újsággl kpcsoltbn! Szép ünnepet, boldog krácsonyt kívánunk olvsóinknk! Szívélyes üdvözlettel szerkesztők: Greffer Józsefné, Huszár Mihály Benczik Ildikó Impresszum MáriInfo* Kéthvont megjelenő információs újság* Felelős kidó: Bltonmárifürdő Község Önkormányzt, 8648 Bltonkeresztúr, dy E. u. 52. Tel.: * nyilvántrtási szám: 163/743/1/2007. Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó* Megjelenik 300 példánybn * Nyomdi munkák: Domonkos Nyomd, Mrcli Elérhetőségek: ;

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG H Í V Ó SZ Ó Különszám Szigetszentmiklós-Kossuth utci Református Egyházközség lpj A PRESBITERI TISZTSÉG Tisztelt Gyülekezet, Kedves Testvérek! A Kánon szerint egyházunk zsintpresbiteri egyház, mi zt jelenti,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2010. március - június Csukás István: Tnévzáró Félre irk, sutb tásk, vidám szemünk ne is láss, vigyük gyorsn pdlásr, őszig legyen ott lkás.

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben www.petofibny.hu M I Ú JS Á G PE TŐ F IB Á N YÁ N? 2 0 1 4. o k t ó b e r V. évfolym 4. szám PPeettőőffiibbáánnyy K Köözzsséégg ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzttáánnkk kkiiddvváánnyy Idősek npj október 1-jén Koós

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson Csorvási Hírdó KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 3.-4. SZÁM Országgyűlési képviselőválsztás Csorváson 2010. április 11-én városunk minden válsztójoggl rendelkező lkos élhetett állmpolgári jogávl, zz szvzássl

Részletesebben

Radó Béla polgármester. beszámolóját az eltelt egy éves időszakban végzett munkájáról az 5. oldalon olvashatják

Radó Béla polgármester. beszámolóját az eltelt egy éves időszakban végzett munkájáról az 5. oldalon olvashatják ZOMBORI HÍREK 10 Plébánosunk búcsúzttój Ez év július 31.én búcsúzott el Drvs László knonok úr mezőzombori rómi ktolikus hívektől. vsárnpi mén, miután püspök úr Szerencsre helyezte 18 év szolgált után,

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült Hírlevél XVI. évfolym 202. szám 2011. március A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Polyák Albert, Intézetünk főtnácsos szkmi kitüntetben

Részletesebben

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó!

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó! MEZŐKIÁLTÓ 201 5. július - ugusztus - szeptember XVIII. évfolym 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A trtlomból - Polgármesteri vezércikk - Bábszkkör - Pályázti beszámoló - Európi Mobilitási

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna Levél Önkormányztánk időszki lpj LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgár Sstin Mrinn 1983. július 10-én született, szüleivel 1987 ót éltek Levélen, 2006-tól már Budpesten él. Tnulmányit levéli áltlános

Részletesebben

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK. Szalai Kálmán esperes. A levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lakó

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK. Szalai Kálmán esperes. A levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lakó AMÍG EL NEM JÖN... Ilyen december hónpunk. Tele vn reménnyel. Tele vn vágykozássl. Szt. Lukács evngéliumábn olvshtjuk: Szívszorongv várják z emberek, hogy mi történik világgl. Mert Isten igérete szerint

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a MÁRCIUS 15... "A Pilvx kávéházbn zt htároztuk, hogy sorr járjuk z egyetemi ifjúságot. Először z orvosokhoz mentünk. Szkdt z eső, mint z utcár léptünk, s ez egész késő estig trtott, de lelkesedés olyn,

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Napos Napok. Népszerűsítsük együtt a napenergia előnyeit! Az European Solar Days (Európai Napos Napok)

Napos Napok. Népszerűsítsük együtt a napenergia előnyeit! Az European Solar Days (Európai Napos Napok) Npos Npok Az Europen Solr Dys (Európi Npos Npok) npenergi és z elektromos energi környezettudtos hsznosítását bemuttó, szemléletformáló kmpány, mely 2002-ben indult el Ausztriából Tg der Sonne elnevezésű

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról Heves Megye Önkormányztánk 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete Megyei Önkormányzt és intézményei közbenső beolójáról Heves Megye Közgyűlése helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000 Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok 1.1. 1228/2007 1.1. 1257/2007 1.1. 1293/2007 1.1. 1323/2007 1.1. 1292/2007 Ady Endre Kulturális Klotszent király Ady-Sinci Áltlános Iskol, Szilágycseh Szilágycseh

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja Levél ánk időszki lpj ELBALLAGTAK... Eljött ez np is! M elbúcsúztok kedves iskolátoktól, elköszöntök tnáritoktól és tőlünk, diáktársktól is. Nyolc éve már, hogy elsősként félve léptétek át z iskol küszöbét.

Részletesebben

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT!

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT! VIRÁGOS MGYRORSZÁGÉRT! SSTIN MRINN PEKINGI OLIMPIÁN! Önkormányztunk is benevezett i Virágos Mgyrországért virágosítási, prkosítási és környezetszépítő versenybe. verseny célj kultúrált, környezetbrát,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

í ú Á Á í Á ö Ö á ő á á ü ú ö á á í ő á Ö á Ö ö Í á á ő á á í á ó á á ö ő á ó ő ő ö ő á ó ó á ó á ő í ó ó ó ö á ő ö á ő á ó ó ó ö ö á ő ö á ő á ó ó ó ö á á ó ó ó á á ó á á á ó ó ó ö á á á ó ó ó ö á á á

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21. A Kiemelkedően Közhsznú Fehér Bot Alpítvány lpj 12. évfolym 4. szám 21. TARTALOM - Nyílt np Hjdúböszörményi irodábn - Gyermektlálkozó kistérségi szinten - Spotnp Debrecenben - Zene füleimnek kulturális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK. módosított 4/2001.(II.1.)ÖKT. rendelet módosításáról.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK. módosított 4/2001.(II.1.)ÖKT. rendelet módosításáról. V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 2007. MÁRCIUS 28. SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALO M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 12/2007.(III.29.)ÖKT.r. A 2006. évi zárszámdásról 4. 13/2007.(III.29.)ÖKT.r.

Részletesebben

Átvette megbízólevelét Ágh Péter képviselő

Átvette megbízólevelét Ágh Péter képviselő www.srvrvros.hu fcebook.com/tdmsrvr hirlp@srvr.hu 26. évfolym 9. szám 2014. május 2. SÁRVÁRI HÍRLP Sikerrel zárult Tvszi Ngytkrítás Április 11-én, pénteken került sor város Tvszi Ngytkrítás kciójár, melynek

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak! Szentmihályi Életünk Rákosszentmihályi Plébáni lpj 2010. október 3., Szent Mihály búcsú Lecturis slutem üdvözlet z olvsónk! Ezzel klsszikus köszöntsel kezdték jánlni műveiket régi ngy írók z olvsóiknk.

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL 2011. XIII. évfolym, 1. szám Ingyenes kidvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Bihrkeresztes Város Önkormányzt tisztelettel meghívj Önt és csládját z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET OTTHON ÉS KARITÁSZ ÉRTESÍTŐ

SZENT ERZSÉBET OTTHON ÉS KARITÁSZ ÉRTESÍTŐ SZENT ERZSÉBET OTTHON ÉS KARITÁSZ ÉRTESÍTŐ Kidj/published by: ASHFIELD Hungrin St Elizbeth Crits Assocition of NSW INC. 120 Prrmtt Rod Ashfield 2131 A Szent Erzsébet Otthon Kritász Társság közleményei

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

www.petofibanya.hu K a r á c s o n y i k ö s z ö n t ő 1956-os forradalom és szabadságharc Idősek napja Petőfibánya Község Díszpolgára

www.petofibanya.hu K a r á c s o n y i k ö s z ö n t ő 1956-os forradalom és szabadságharc Idősek napja Petőfibánya Község Díszpolgára www.petofibny.hu MI ÚJSÁG PETŐFIBÁNYÁN? 2012. d e c e m b e r III.. évfollym 4.. szám K r á c s o n y i k ö s z ö n t ő Kedves Petőfibányi Lkosok! Közeledik krácsony, és rohnó élet mindennpjit elfelejtve

Részletesebben