Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!"

Átírás

1 Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község év háromnegyed évi beszámolóját. Szeptember 30-án tervezett bevételek 94 % - teljesült, tervezett kidásoknk pedig 72 % - át hsználtuk fel. Pénzügyi gdálkodásunk kiegyensúlyozott, bevételek fedezik év hátrlévő rzében is költségeket. Hosszú évek ót ez első év, hogy működi hitel felvételére nincs szükség. Ebben évben működi költségek mellett, több mint 25 millió Ft-ot költöttünk felújításokr, beruházásokr, illetve ok előkzítére. Ebből közel 10 millió Ft-ot, pályázti forrásból biztosítottunk. Többek között befejeződött Bjcsy - Zs. utc teljes szkszán út korszerűsíte, illetve vele egy időben elkzült Szív utc Szilágyi utc között belvízelvezető árok is. Átdtuk dy E. utcábn fluközpont felújításánk első ütemét, vlmint elkzültek további felújításokt meglpozó tervek. Úgy gondolom, jvult települünk külső megítéle is. szép termzeti környezetben rendezettebb utcák, strndok színvonlsbb szolgálttások várták idelátogtókt. Mindezeknek is köszönhetően vendégek szám korábbi évekhez képest nőtt. Képviselő-testület továbbr is kiemelt figyelmet fordít szépkorúk tnuló diákok helyzetére. szépkorúknk lpszolgálttási Központ áltl nyújtott szolgálttások igénybevételével Őszidő Nyugdíjs klub gdg progrmjivl nőtt biztonságérzetük jó közérzetük. z áltlános középiskolás diákok 100%-os tnkönyvtámogtásbn rzesültek, felsőfokú tnulmányokt folyttók pedig iskolkezdi támogtást kptk. Mindezek szolgálttások jutttások sok csládot érintettek. Képviselő-testület november hvi ülén megtárgylt elfogdt év költségveti koncepcióját. dóemelt nem tervezünk. z cél, hogy biztonságos működ mellett már elkezdett települközpont felújítási progrmot folytssuk, beruházáshoz szükséges önerő biztosításávl kiírt pályáztokon eredményesen vegyünk rzt. Mindezek mellett következő években kiemelten kezeljük: Keszeg utc Vsút tér felújítását, dy E. utcábn buszmegálló megépítét, Árvácsk utc felújítását, mit Bltonkeresztúrrl közösen kívánunk megvlósítni. Tervezzük tovább építeni, felújítni belvízelvezető rendszerünket, Kossuth, Dru, Bem Nyárf utcákbn. Ngyon remélem, hogy elkövetkezendő nem könnyű években tovább élvezzük lkosság bizlmát türelmét. Tisztábn vgyunk zl, hogy lehetőségeink korlátozottk, onbn kitűzött célok megvlósíthtók. Még ngyon sok egyeztetre, kompromisszumr vn szükség hhoz, hogy célb érjünk. Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Rövidesen itt vnnk ünnepek. Képviselő testület nevében kellemes krácsonyi ünnepeket boldog újesztendőt, jó egzséget kívánok mindenkinek! Glácz György polgármester Gondoltok dvent idején Egy átlgos betlehemre pillntv, szinte keresni kell rjt, benne Kis Jézust. Ő legkisebb lk. Persze, érthető... gondoljuk: hiszen még gyermek, csecsemő, lig láthtó próság... Mégis, minden Rá irányul: csillg fénye, királyok hódolt, de még jászolnál őt körülvevő álltok lehelete is. Gyermek született, fiú dtott nekünk... - mondjuk prófétávl (Iz 9,6). Nekünk nekem, neked: emberiségnek. Lét-lkotó Isten, Létre-hívó Teremtő, Lét teljessége oddj mgát teremtett létnek. Vjon miért? Pontosbbn: kiért? véges emberi lét, hlálr szánt teremtmény válht áltl Öröklétté, örök életté. Egy feltétele vn: hgyd felnőni! jászolbn rejtőzködő Isten nem mrd mindig Kis Jézus. Szólni fog: keményen, igt, htározottn. Tenni kr: meglkuvás nélkül, bátrn, sokszor sok fájdlms csodát - Veled. Hgyd felnőni: kibontkozni, örömhírré lenni, szenvedni, megváltni... urlkodni szeretni! Ezekkel gondoltokkl kívánok MáriInfó minden kedves Olvsójánk kegyelemteljes Krácsonyt! Vslbán Csb plébános Ízelítő trtlomból: - képviselőtestület önkormányzt hírei - Meglkult Turisztiki Egyesület - Mrtoni futás Velencében Ünnepek 30 éves Blton M &K Decemberi rendezvények

2 2 Hírek községházáról Önkormányzti információk Kivontos tájékozttó képviselőtestület htároztiból Bltonmárifürdő Község Önkormányzti Képviselő-testülete november 21-ei nyilvános ülén elfogdt: - lejárt htáridejű htároztok végrehjtásáról szóló jelentt, vlmint két ül között történt fontosbb intézkedekről szóló tájékozttót, - Önkormányzt év III. negyedéves gdálkodásáról szóló beszámolót, évi Nyári Fesztivál értékeléről szóló tájékozttót, évi dóbevételek teljesítéről dott tájékozttót, - 19-én megrendezre kerülő Idősek Krácsony ünnepség előkzítére vontkozó előterjesztt, - belső ellenőrz évi ütemtervét, - Sportkör nygi támogtási kérelmét, - ELMIB Zrt. jánltát közvilágítási fényárm-szbályozó berendez beépítére, illetve konstrukciójár, - DRV Zrt. Siófok (közszolgálttó) évi díjjvsltát folyékony hulldékkezelre vontkozón, november 24-én megrendezre kerülő Fergeteges est rendezvényre kzített előterjesztt, - 6-án megrendezendő Mikulás npr december 9-én megrendezre kerülő ádventi vásár rendezvényekre kzített előterjesztt, - Bltonmárifürdő, Bjcsy-Zs. utc belvíz-elvezető rendszer kiépítének kivitelezi többletköltségeit, - települi honlp átlkításár, folymtos krbntrtásár szerkesztére vontkozó szerződt, - Hullám utcábn 4 db áteresz nygbeszerzére vontkozó kért. testület kinyilvánított on szándékát, hogy: - Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő Községek Turisztiki Egyesületének tgj kíván lenni, - Bltonmárifürdőn, fizetőstrndi épület emeleti helyiségében időszkos Helytörténeti kiállítóhelyet létesít. z időszkos kiállítás mindenkori májusi szezonnyitó ünnepség npjától minden év ugusztus 20. npjáig trt nyitv. helytörténeti kiállítóhely működével kpcsoltos feldtokt Huszár Mihály történz látj el. képviselő-testület elutsított: - Mgyr lmnch Kidó (1027 Budpest, Vrsányi Irén u. 8.) Bemuttkozik Mgyrország című évi kidványánk szerkesztére vontkozó jánltát, -Bltonszentgyörgy Község polgármesterének /2007. számú, DDOP /3F Integrált kis- mikrotérségi okttási hálóztok központjik fejleszte pályáztávl kpcsoltos jánltát. testület elbírált települi Logo-r beérkezett pályáztokt lábbik szerint döntött: I. helyezett: Csutorás Gábor, 7472 Szentblázs, Fő u. 78. II. helyezett: Szollár Péter, 7400 Kposvár, Fő u. 21. III. helyezett: Klemm Szilvi, 5600 Békcsb, Mátyás király u. 67. Glácz György polgármester testületi ülek nyilvánosk, róluk kzült jegyzőkönyvek olvshtók Körjegyzőségnél, 4-5. számú irodákbn települ Web-oldlán. képviselő-testület következő üle: 19-én, órkor lesz. Logó-pályázt z internetes szvásr bocsátott tervekre több ezer szvás érkezett. testület első három, legtöbb jvsltot kpott pálymű között döntötte el versenyt. Erős lobbizás, ügyrendi bizottság jvslt ellenére, komoly vit után Csutorás Gábor, vitorlást, nádst ábrázoló munkáját válsztották. z új logó-t, jogi kérdek tisztázás után jnuártól lehet hsználni. z ünnepélyes díjátdásr tvszi flunpon kerül sor. Tájékozttó évi hulldékszállítási díjjl kpcsoltos kedvezményekről Tájékozttjuk Bltonmárifürdő község nyugdíjs lkosságát, hogy évben befizetett hulldékszállítási díj után, díj 50 %-ánk megfelelő összegű szociális támogtásbn rzesíti önkormányzt támogtásr jogosult nyugdíjsokt. szociális támogtásr jogosult leglább 2 éve bltonmárifürdői állndó lkcímmel rendelkező nyugdíjs, ki népességnyilvántrtás dti szerint egyedül élő életvitelszerűen (ténylegesen) lkásbn lkik, befizeti csekkel bizonyítj, hogy éves díjt megfizette hátrlék nincs, vlmint fizetővendéglátásr vontkozó engedélye nincs, évben hvi jövedelme mindenkori minimálbér összegét (2008-bn Ft-ot) nem érte el szociális támogtásr fenti feltételek teljesüle esetén jogosult nyugdíjs háztrtás is, mennyiben háztrtásbn élők összes jövedelme nem éri el jnuár 1-től érvényes minimál nyugdíj összegének háromszorosát, Ft-ot. (z önkormányzt rendelet szerint nyugdíjs háztrtásnk számít háztrtás, hol népesség-nyilvántrtás dti szerint mximum két nyugdíjs él.) mennyiben egy főre jutó hvi jövedelem minimál nyugdíj összegét (2008-bn Ft-ot) nem éri el, önkormányzt szemétszállítási díj 100%-ánk megfelelő összegű szociális támogtást állpít meg jogosult nyugdíjs, illetve nyugdíjs háztrtás rzére. szociális támogtás megállpítás iránti kérelmet körjegyzőség szociális ügyintézőjénél kell benyújtni jnuár hónpbn, legkőbb jnuár 31. npjáig. megdott htáridő után kérelmet benyújtni nem lehet. megállpított támogtás kifizetére legkőbb február 15. npjáig kerül sor.

3 3 Hírek községházáról Önkormányzti információk Meglkult Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő Turisztiki Egyesülete két települ Turisztiki Munkcsoportjánk előkzítő munkájávl jött létre egyesület, melynek tgji turisztiki szolgálttók, mgánszálláshelyek, válllkozások, vendéglátó egységek vlmint mgánszemélyek. z elsődleges cél helyi turizmus fellendíte, helyi értékek, vonzerők hgyományok felkuttás, érdekvédelmi tevékenység civil szerveződ tgji számár október 6-i lkuló ülen rzt vettek polgármesterek is, kik támogtásukról biztosították Egyesületet. Előzmények: nemzetközi turizmus trendjei utóbbi években megváltoztk, fejlőde legdinmikusbb ágtok között, főleg Európábn. Mire lehet számítni, hogyn tudnk turisztiki célterületek helyt állni? két települ turisztiki kínált, mint hogy egz régióé jelenlegi állpotábn nincs jó pici pozícióbn, nem vonzerők hiány mitt, hnem ok egységbe fogllásánk hiány mitt. Egy turisztiki célterületen belül együttműköd hiány további pozícióvesztsel járht. mi turisztiki szervezetünk feldt, hogy motiváljuk embereket, mert hhoz hogy versenyképesek legyünk minden szereplőnek együtt kell dolgozni. z egyesület menedzsmentjének feldt, hogy szkmi tudásávl, előzetes felmérekkel, tisztán láss trendeket, ennek megfelelően tudjon megújulni, megcélozni okt szegmenseket, melyek elkövetkező években legígéretesebbnek bizonyulnk. Közösen meg kell tlálnunk egy belső identitást. Hiszünk-e benne? Hisszük-e, hogy vn miben jobbk lehetünk versenytársknál? H igen, kkor meg tudjuk győzni közösséget is, csk kkor, h ez sikerült, tudunk közösen egy márk-identitást kilkítni. Ekkor kezdődhet el külső kommunikáció,mrketingtevékenységek. (nyomttott médi, rculttervez, PR tevékenység, reklám, turisztiki portál, nemzetközi kpcsoltok, befektetők idevonzás stb.) Turisztiki Egyesület célj, hogy hozzánk látogtó turistáknk utási élményben legyen rze, turizmus helyi közösség egze, vlmint környezet számár hosszú távon hsznos legyen. Ehhez elengedhetetlen, hogy helyi turizmus egz rendszerét megtervezzük, környezeti tényezőinek, kínálti oldlánk már meglévő turisztiki keresletnek felmére, vlmint pici trendek ismerete lpján. Mivel turistákkl közvetlenül szervezet vn kpcsoltbn ezért kiemelt feldt ok tájékozttás, mindennemű szükségeltük kielégíte, esetleges pnszok kezele. z egyesület további célji: - Turisztikábn érdekelt válllkozások, szolgálttók tevékenységének összehngolás, támogtás, érdekképviselete - Turisztiki információs irod működ-tete - Turisztiki szempontból fontos rendezvények, progrmok kezdeményeze, megvlósítás - Turisztiki célú pályáztok figyele, pályáztok kiírásánk kezdeményeze, pályáztokon vló rzvétel - Kuttási munk, tgok széles körű bevonásávl. Ennek strtégiánk kilkítását már elkezdtük kidolgozni, melyhez komoly segítséget nyújt Bltoni Integrációs Fejleszti Ügynökség Kht. Desztináció Menedzser képze, melyen ktívn rzt vettünk, z lkuló ül ót további 14 tggl bővült egyesületünk. Reméljük i közgyűlen, melyre szeretettel várunk mindenkit, még sokn szeretnének cstlkozni. Minden tg szerepelhet közös mrketing megjelenben, s közös rcult kilkításánk megjelenének köszönhetően vonzóbbá teszi települt, ezáltl növeli tgok forglmát. Várjuk Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő turizmusábn érintett mgánszemélyek válllkozások jelentkezét z éves tgdíjk további információk működünkről, vezetőségi tgokról megtekinthetőek blogoldlunkon. z egyesület elérhetősége: www. bltonmrikeresztur. blogspot. com További információ, jelentkez: E-mil: Fll Olívi Megkérdeztük! Glácz György polgármestert: Mi hír "zgytérre" tervezett hotel ügyében? Bltonmárifürdő Község Önkormányzti Képviselő-testülete zgytéri területre tervezett wellness-szállod építe ügyében Mriebd Kft-vel megkötött szerződtől elállt, mivel bizonytlnnk látt szállod megépítét. Ugynis telek vételárát szerződ többszöri módosítás után sem tudták kifizetni. Ennek ellenére szállod megépíte nincs veszélyben, mert testület még ebben évben jövő év első negyedévében több jánltot vár. H sikerül új befektetővel rövid időn belül megállpodni, kkor szállod eredeti htáridőre december 31. megépülhet. Mit htároztk dec. 3-i rnyhíd Kulturális Egyesület tnácskozásán? Elnöknek Glácz György polgármester urt válsztották, feldt lesz települi célok koordinálás, tevékenység szerveze. z eddigi 5 tg települhez cstlkozik Bltonszentgyörgy Bltonfenyves is. Hjs Bél képviselőtestületi tgot: Mi helyzet Leder progrm ügyében? Október közepén, Dél- Bltoni Helyi Közösség néven meglkult Lederprogrm térségi kciócsoportj, Lengyeltóti Mrcli, Tbi, Fonyódi kistérségekről 33 települ rzvételével. Önkormányztok, helyi civil szervezetek ngy számbn, válllkozások, mintegy194 termzetes jogi személy regisztrált mgát. Februárig kell elkzíteni területre vontkozó széleskörű fejleszti strtégiákt. mennyiben életképes, mglpozott tervekkel sikeres pályáztok születnek, elnyerhető pénz közel 3 milliárd Ft-ot is lehet, elosztásáról 7 éves pályázti periódusbn dönthetnek legutóbbi ülen szervezeti formáról is döntöttek, prázs viták után Nonprofit ZRT-ként fog működni, helyi képviselője Kollmnn Gergely. Jelenleg 25 fős munkcsoport projektek szkmi előkzítével fogllkozik. /Hjs Bél Leder-munkcsoport tgj/

4 4 Események, beszámolók Idősek npj Fergeteges születnp Fergeteges Forgtg Táncbrát Kör tgji egy fergeteges, hngultos műsoros esten látták vendégül meglkulásuk 10. évfordulój lklmából község lkóit, régi tgjikt, támogtóikt. Láthttuk csoport minden generációját legkisebbektől szülőkig, első műsoroktól komoly produkciókig eltelt tíz év progrmjiból. közönség pirosr tpsolt tenyerét, esetenként dőlt nevettől felnőttek vicces, ön ironikus produkcióit látv. Felléptek vendégként cspt bráti: hmr Dzsib (Vörös Szoknyák együttes ) - Keszthely, Cpoeir Hrcművzeti Csoport Keszthely; Kbl Moderntánc Csoport - Bltonberény, Korszk Crew Mrcli, Mrcli Breks Dnc,,vlmint Szbó Kornél bráti lterntív ütős-zenét játszó formációj. csoport lelke, kitlálój szervezője, motorj fárdhttln Ujságh ndre meghtottn nézte gyerekek meglepet-produkcióját, vette át szülők polgármesterek köszöntő virágcsokrit. "szülinpi" műsorhoz befejezként megérkezett htlms tort is. Szívből reméljük, hogy Táncbrát Kör produkcióit még sokáig élvezhetjük október 7-én, vsárnp délután, óri kezdettel bltonkeresztúri Bene Ferenc Sportcsrnokbn IDŐSEK NPJ rendezvény keretében egy felejthetetlen délutánt szerveztünk Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő községek 60 év feletti szépkorú állmpolgári rzére. z ünnepség polgármesterek köszöntőjével kezdődött, mjd ezt követően Bltonkeresztúr Község Polgármestere Kovács József Úr Bltonmárifürdő Község Polgármestere Glácz György Úr felköszöntötték két község három - három legidősebb állmpolgárát, külön nőket férfikt, kik név szerint következők: Bltonkeresztúron: Gál Jenőné (96), Lipódi Jánosné (96), Vukovics Ilon (94),Wiezner Henrik (90), Tisler József (88), Páhi István (86) Bltonmárifürdőn: Gál Istvánné, (89), Kposi Vendelné (88), Ősz Mrgit (88)Ngyfi Ljos (86), Hndler ntl (86), Szbó László (82) z est további rzében Csillgvirág Művzeti Óvod óvodási, bltonmárifürdői Ősz Idő Nyugdíjs Klub, bltonkeresztúri Gyöngyvirág Népdlkör, Festetics Kristóf Áltlános Iskoli tnulói Fergeteges Forgtg Táncbrátkör tgji színes, trtlms progrmokkl szórkozttták megjelenteket. z Idősek Npján két települről mintegy 400 fő vett rzt, kiket Önkormányztok vcsorávl vendégeltek meg, mjd zen-táncos est következett, Lkos István bltonszentgyörgyi zenz közreműködével. Petkess Kornélné intézményvezető Sportsiker!!!! Mrton életre, hlálr ÉLETRE! október 28.-án 22. Velence (Olszország) mrtonon mintegy 7000 indulóból, 8 mgyr rztvevőből községeinket ketten is képviseltük. Bájhóber Zsófi 4 ór 30 perc, Bíró Géz 4 ór 55 perc ltt teljesítette mrtoni távot (42, 2 km). verseny útvonl Pdovától Mestre városát érintve Velence főteréig, Szent Márk térig volt kijelölve. versenyzők szép számú (több százezer) néző, szurkoló szórkozttásáról számtln szólist, zenz, zenekr, különböző táncegyüttes gondoskodott, igi fiest hngultot vrázsolv. Mottó: H futni krsz, fuss egy mérföldet. H egy másik világot krsz megismerni, fuss egy mrtont felkzülünk 3 hónpon áttrtott folymtos terhelnövelsel melynek csúcspontjként teljesítettük szeptember 28.-i Plusz Budpest Mrton Váltót (Bájhóber Zsófi, Bíró Géz, Kováts Gábor; 3 ór 54 perc). Tudtuk, hogy komoly presztízsű versenyek ezek, de elképesztő hngultr nem igán voltunk felkzülve. Igi élmény volt látni t több ezer embert, kik hosszú-hosszú perceken keresztül hldtk át rjtvonlon. Itt minden rztvevő igi győztes, sőt biztosn állíthtjuk igi bjnokok mezőny második felében érnek célb. z életpály, sportpály, futópály rokonok, hiszen egyikben sem lehet sikeres, ki kzületlenül, erőfeszít nélkül, mi legfontosbb, megfelelő krterő híján szeretne célb érni. futást, rendszeres mozgást jvsoljuk mindenkinek. téli hónpok megfelelő lklmt kínálnk felkzülre, számos futóverseny vlmelyikén vló rzvételre. jánljuk internetes portált, hol mindenki megtlál-htj kedvére vló versenyt válsztht számos jánlt közül. Gyerekfutás, csládi futás, váltók (3-n vgy 5-en mrtont), egyéni fél mrton, 30 km teljes mrton, stb. Szervezzetek brátitokkl, munktársitokkl, csládtgjitokkl csptot, kikkel, kikért hjlndók vgytok közös küzdelemre, hol egymást erősítve igi csptként tudtok szerepelni. Tlálkozzunk 2008-bn minél több helyszínen Fussunk, hogy eddig még soh! Információt bárkinek személyesen, vgy telefonon (szám szerkesztőségben). Éljen sport! B. Zs. & B. G.

5 5 Ünnepek z " nytej npjánk" megünneple Bltonmárifürdő Védőnői Szolgált már hgyománynk számító rendezvényt trtott, október 05-én Regens Wgner lpítvány konferenci termében. Ebben évben 10. éve ünnepeljük nytej Világnpját. ( hivtlos világnp ugusztus 01. ) Ezen npon kiemelten fogllkozunk csecsemő táplálás legfontosbb elemével nytejjel. z édesny, ki örömmel, féltő gondoskodássl óvj, védi mgztát, mjd gyermekét, ezt fontos táplálékot csk ebben időszkbn tudj egy életre szóló útrvlóként megdni neki. Ngyon fontos tápnygokt, ellennygokt vitminokt trtlm, nem szólv rról szeretetről, testközelségről, örömről, mi kettőjük életreszóló SZÖVETSÉGÉT dj. körzetben csk elvétve kd egyegy olyn nyuk, ki nem tudj nytejjel táplálni gyermekét. Ez szinte minden lklomml nyán nem múló okok mitt történik. nnk külön örülök, hogy látom nyukák tudtosn kzülnek csecsemőjük nytejjel vló táplálásár, segítik, bízttják egymást. rendezvényt Bltonmárifürdő Bltonkeresztúr Önkormányzt támogtt, polgármestereik személyesen jelentek meg. Védőnői gondozás után óvodáb kerülnek gyermekeink. Mindig meglepnek bennünket vlmi kedves műsorrl, ezúttl is így történt. Mjd Mrcli Városi Kórház Gyermekosztályánk főorvos Dr. Rőth Zsuzsnn, ÁNTSZ vezető védőnője Lposnyik Jánosné beszélt nekünk nytejes táplálás jelentőségéről, területi helyzetről. Glácz György polgármester köszöntötte jelenlévő vendégeket, ünnepelt nyukákt gyermekeket. Ezúton szeretném megköszönni támogtását munkánk zvrtln biztosításához. rendezvényen Dr. Moór István háziorvos beszélt tém fontosságáról. Egz éven átkíséri ezen korosztály fejlődét, egzségének megőrzét. Szeretném elmondni, hogy ngyon szép, tágs, világos, kényelmes helye volt rendezvénynek. Bbkocsivl is beülhettek terembe nyukák, totyogó kisgyerekek pedig tudtk jönnimenni. Összesen 106 fő jelent meg. (Ebből 21 meghívott felnőtt vendég, 15 óvodás, 4 várndós ny, 28 kisgyermekes nyuk, 4 ngymm, 2 puk éves.) Kötetlen vidám beszélget, játék tpsztltcsere követte műsorokt. rendezvény végén szerény vendéglátás jándékozás várt jelenlévőket. Végül ez úton szeretnék köszönetet mondni mindoknk, kik megtisztelték rendezvényünket. /Hlbrucker Vilmosné védőnő, Fotó :Meretei Jánosné/ Megemlékez forrdlom évfordulójáról Október 20-án ünnepi koszorúzást követően megemlékeztünk z 1956-os szbdsághrc évfordulójáról. Bene Ferenc Sportcsrnokbn Kovács József polgármester Úr ünnepi szónoklt után áltlános iskol irodlmi színpdánk tgji komplett, történelemóránk is beillő, igényes irodlmi szövegekkel, versekkel tűzdelt műsort dtk elő, nplószerűen felelevenítve dicsőséges trgikus npok eseményeit. Közreműködtek még: Bárdos Ljos Női Kr, vlmint Blton M&K Fúvószenekr. Szomorún tpsztltuk, hogy ngyon kevesen vettek rzt megemlékezen. Ez is igolj, hogy forrdlom köznpi megítéle változtlnul ellentmondásos. történelemtnítás hibái sok évtizedes gyonhllgtás mitt nehezen épül be hi nemzeti ünnepeink soráb. Népek krácsony Előzménye termékenységet, örök életet jelképező krácsonyi termő ág állítás is. másik előzménye egyházi eredetű. Ádám-Év npján ugynis sok helyen elődták teremt történetét, lmfát helyettesítették zöldellő fenyővel. két szokás sokáig egymás mellet élt főleg polgárok prsztság körében. Díszei is onosk voltk. rnyozott dió, piros lm, pttogtott kukoric, mézesklács. két szokás idővel egybeolvdt. szocilizmusbn Prlmentben felállított fenyő köré gyűlhettek össze legjobb kisdobosok úttörők. M már város fluközpontokbn is állítnk krácsonyfát. díszít is sokt változott. Csillogó-villogó díszek, füzérek grmdáját lehet kpni krácsony előtti időszkbn. Divt egyegy színbe öltöztetni fát. zt mindenki mg dönti el, hogy mekkor milyen fenyőfát állít, de h gyermekünk, unokánk vgy sját mgunk kzítette díszeket is, odtesszük ágkr, szívet melengetőbb lesz este vcsor után f mellé leülni, beszélgetni Minden nemzetnek vnnk hgyományos ételei ünnepi lklomr. Németországbn libsült párolt káposztávl, heringslát (főleg zkon) tekinthető hgyományosnk. Desszertnek mézesklácsot pró süteményeket kzítenek. Lengyelországbn sokféle fogást szolgálnk fel. Gombleves, káposztávl vgy gombávl töltött rvioli, mákos tzt. ngliábn pulyk elmrdhttln puding. Frnciországbn hl libmáj menü fő rze, desszertként ftörzs tortát kzítenek. Olszországbn ngyon eltérő egymástól egyes vidékek krácsonyi vcsoráj. Bármi kerüljön is ünnepi sztlr csládtgokkl együtt, jó hngultbn elfogysztott vcsor ngybn hozzájárulht kellemes krácsonyhoz. /GK/ Juhász Gyul: Krácsony felé Szép Tündérország támd föl szívemben Ilyenkor decemberben. szeretetnek csillgár nézek, Megszáll egy titkos gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. És vlhol csk kétkedő beszédet Hllok, szomorún nézek, kis Jézusk itt vn közelben, Legyünk hát jobbk, s higgyünk rendületlen, S ne csk így decemberbe.

6 6 Közélet Somogy megyei Ktsztrófvédelmi Iggtóság tájékozttój : ÖNVÉDELEM ÉS ÖNMENTÉS TÉLI SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZEPETTE. MIT TEHET Z ÁLLMPOLGÁR? Mérlegelje lkhelye dottságit gondoskodjon csládj biztonságáról! Ennek érdekében: - rendelkezzen leglább néhány npr elegendő fűtőnyggl, élelmiszerrel ivóvíztrtlékkl, - gondoljon árm, gáz kimrdásr, lterntív fűti, melegedi lehetőségre, - időben jelezze, h különleges egzségügyi ellátási igénye vn, vgy lesz (pl. vesekezel, szül előtt álló nő, veszélyeztetett terhes nő, stb.), - ne induljon útnk, h bizonytlnok útviszonyok. H mégis el kell indulni: - ellenőrizze jármű műszki megbízhtóságát, önmenthez segédeszközöket (lpát, hólánc, meleg holmi, tkró, vonttókötél, elkdásjelző, gyógyszer, mobiltelefon, némi élelem, stb.), folymtosn tájékozódjon útviszonyokról, hllgss helyi rádiókt, - vigyen mgávl feltöltött mobiltelefont segélykérő telefonszámok jegyzékét, - h elkdt jól láthtón jelezze húzódjon út szélére, járművét ne hgyj ott, ne induljon el bizonytlnb, kérje, illetve várj segítséget, - h többen elkdtk fogjnk össze, segítsék egymást, - ellenvet nélkül hjtsák végre kárfelszámoló erők tgjink utsításit. H otthonábn rekedt: - hllgss rádiót, TV-t hjts végre kpott utsításokt, segítsen szomszédoknk, települ vezetőinek mentben, kárfelszámolásbn, - h gdálkodó, fokozott gondossággl járjon el kzüljön télre (tkrmánykzlettel, ivóvíztrtlékkl, fűtőnyggl, h kell lterntív fűti, világítási, szellőzteti lehetőséggel, nyersnyg árukzlettel). Kérjük elvárjuk, onbn t is, hogy állmpolgárok közösségeik tegyenek önmgukért, csládjukért, szűkebb tágbb környezetükért. Kerüljék el veszélyhelyzeteket vgy csökkentsék okt, kzüljenek fel télre! SOMOGY MEGYEI KTSZTRÓFVÉDELMI IGZGTÓSÁG MRCLI KIRENDELTSÉGE H-8700 Mrcli, Rákóczi u. 9-11,Telefon/fx: 85/ Fejlődő testvér települi kpcsoltok Glácz György Polgármester úr Kozmin városbn / Lengyelország / járt ősszel, 2008-s év együttműködi progrmjáról tárgylt Brátink küldöttsége rzt vesz szezonnyitó flunpon, nyári zenei rendezvényünkre is fellépőket várunk. Viszonzásul ottni Tűzoltónpr hgyományos Városnpi Rendezvényre kptunk meghívást. Bővül kpcsolt ulében települsel is, pünkösdi rendezvényünkre mgukkl hozzák ő testvérkpcsoltukt Löhnberg város vezetét is! kpcsoltbővít nem titkolt célj termzetesen, hogy brátságok, ismeretségek, személyes tlálkozók segítségével hírünket vigyék világbn, ezzel vendégkör további bővülét segítve elő. Reméljük kőbbiekben idegenforglmi előnyök mellett egyéb gdsági lehetőségek is megnyílnk. Fitlok külföldön Blton nyári szezonális munkák háj ezért különösen fontos, hogy község fejlőde érdekében, megoldások szülessenek fitlság munklehetőségeinek szélesítére. Vlh céhlegények járták világot, tpsztltokt gyűjtve. M sok fitl pálykezdő diplomás vgy szezonális dolgozó kényszerül ugynerre. Flunkból is több fitl dolgozik ngyvilágbn szerteszét. z egyik fontos úti cél usztri, hov évről évre többen visszjárnk. Ott november végétől indul téli síszezon, mi szerencs esetben kár áprilisig is eltrt. munkdók némi vendéglátói tpsztltot kérnek, viszont teljes ellátást biztosítnk mgyrországi keresetekhez képest messzemenően jobb fizett kínálnk. Mnpság már teljes mgyr személyzetű vendégfogdók, pnziók sí centrumok tlálhtók usztri szerte. Kedvelt célpontok még NgyBritnni Írország hov hosszbb távr mennek ki. munkválllónk szerencs esetben, korrekt munkdónál jár egzségügyi ellátás is nyugdíjr is jogosult. Egy vélemény: Hogy megéri-e? H pénzt krsz keresni félretenni, kkor igen, feltéve, h képes vgy rr, hogy fogcsikorgtv is, de elviseld nehézségeket. jobb keresetért ngyon keményen meg kell dolgozni, munkidőt munkávl kell kitölteni. ngolul viszont ehhez nem árt tudni üres zsebbel sem érdemes nekivágni. mit leszögeznék,, hogy itt sincs kolbászból kerít élet itt sem hbos tort." z Európi Unióbn munkválllás évről évre szélesebb körben terjedt el. mgyrok tízezres létszámbn vesznek rzt munkerő picon. z interneten sok lehetősége kínálnk Nem szbd elfelejteni, hogy jó néhányuknk keményen meg kellett fizetni tnulópénzt, mikor gátlástln munkközvetítők mitt kerültek bjb elmúlt években. Reméljük, hogy tpsztltokbn gdgon térnek vissz ezek fitlok kárcsk egykor céhlegények. /H.M./ Veszteségek közelmúltbn szellemi életünk kiválósági távoztk közülünk: Szeptember 3-án 99 évesen elhunyt Szepes Mári írónő. Gyermekkorunk kedves Pöttyös Pnni könyveinek szerzője, filozófus, filmíró, ngyhtású regényíró, emberi lélek csodáink tudój, ezoterikus irodlom ngysszony. November 15-én életének 95. évében meghlt Kosáry Domokos Széchenyingydíjs, nemzetközileg kimgsló szktekintély történz, Mgyr Tudományos kdémi (MT) egykori elnöke, intézmény ngyhtású megújítój. November 19-én kilencvenéves korábn eltávozozott Szbó Mgd legtöbb nyelvre lefordított mgyr írót jellemzően olvsás közben érte hlál. termékeny szerző utolérhetetlen nőlkokt lkotott. Műveiből filmek, drámák kzültek Önéletrjzi ihletettségű műveiben polgári Debrecennek állít emléket. Csk néhány cím, mit mindenkinek olvsni kell: Ókút, Für Elise, bigél, Régimódi történet, z jtó. Mindhármn legmgsbb állmi kitünteteket kpták, emellett társdlom széleskörű elismerét tiszteletét életükben is méltán élvezhették.

7 7 Közélet Felhívás! Tisztelt bltonkeresztúri bltonmárifürdői ingtlntuljdonos! évi ÉVES HULLDÉKSZÁLLÍTÁS Igénybevételére jogosító ZÖLDFOK,, felirttl ellátott mtricák átvehetők Körjegyzőség épületének ulájábn 18 án 8 tól 16 óráig 19 én 8 tól 16 óráig /Mestyán Vléri körjegyző/ INGTLN ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY Bltonmárifürdő Község Önkormányzt értékesíti Bltonmárifürdő, Vsút tér, 434. hrsz. ltt lévő volt Mozi épületét hozzá trtozó területtel. z ingtln dti: telek 1369 m2, épület hsznos lpterülete: 228 m2. z ingtln irányár: bruttó Ft, fizet egy összegben szerződkötkor. pályázt benyújtás: zárt borítékbn, Mozi jeligével ellátv, 31-ig Bltonmárifürdő Község Polgármestere rzére (8648 Bltonkeresztúr, dy E. u. 52.). pályáztok elbírálás: jnuár hvi testületi ülen történik. További információ: Glácz György polgármester (telefon: 06/ ). Megtekinthető: egyeztetett időpontbn. Megújult Web-oldl! Novembertől új formábn működik községünk Web-oldl. továbbikbn Vágó Zoltánt bízt meg képviselőtestület oldl szerkesztével, Web-mesteri feldtok ellátásávl. Ezúton is köszönjük Polyák Csb eddigi munkáját. Kérjük továbbr is látogsson el folymtosn frissített oldlr, hol újságunkt is olvshtj. z iskolánkról Idei létszámunk 156 fő, lsós 70, Máriáról 32 tnuló, kikkel 14 nevelő fogllkozik. Intézményünk gyermekközpontú, de szülők felé is nyitott. Trtunk nyílt npokt, fogdóórát, temtikus fórumokt. Célunk lpfokú okttás mgs szintű biztosítás, felkzít következő iskolfokr, megszerzettek széleskörű lklmás, tehetséggondozás, felzárkózttás. Gyerme -keink szbdidős tevékenységére ngy gondot fordítunk: téli,- nyári táborok, nyelvi- biciklitábor, úszásokttás, szkkörök, előkzítők, délutáni sportfogllkozások, színházlátogtások, közösséget formáló összejövetelek szerveze /Festetics npok/, ünnepi megemlékezek trtásávl. működről: pályázti lehetőségeket igyekszünk kihsználni. Előző évben közel 1 millió forintot nyertünk testnevelre. Fenntrtónk mellett sok támogtást kpunk "Bltonkeresztúri Iskoláért" közlpítványtól. Mi helyzet továbbtnulássl? 2007-es tnévben 3 fő tnult tovább gimnáziumbn, 11 szkközép-, 7 fő szkiskolábn. Info: Gelencsér Lászlóné iggtó 30 éves Blton M&K Fúvószenekr 1977-ben indult fúvószenei élet bltonkeresztúri iskolábn! Tengerdi Győző Tnár Úr múlhttln érdeme, hogy kkori keretek között elkezdte hngszeres okttást, zenekrt útjár indított! 1980-bn Hjs Bél már egy működő, sikeres elismert együttest vezetét, rézfúvós okttást vette át. 30 év ltt 160 fitl nőtt fel együttesben. rendszerváltás után Önálló egyesületté lkultk Széles körű hi külföldi kpcsoltokkl, házigdái szervezői Nemzetközi Bltonkeresztúri Fúvószenekri tlálkozóknk s év ünnepl jegyében telik, mivel tlálkozó is jubilál. Kitüntet Somogy Megyei Közgyűl " Somogy Polgáriért" kitüntett dományozz Hjs Bél krngynk, zenepedgógusnk, kulturális szervező tevékenysége, közösségépítő munkásság elismereként. kitüntet átdásár jnuár 12-én 510. megyenp lklmából kerül sor. dvent Bltonmárifürdőn dvent idejére "Vár Üzletközpont" udvr ünneplőbe öltözött. Szorgos kezek díszítették fel koszorúvl, fenyőággl, gyertyákkl, fényfüzérekkel hogy méltón fogdhssák Mikulást. sok-sok kisgyerek boldog örömmel verselt, énekelt, táncolt " Mikulás prty-n." Vsárnp délután pedig egy igi csládis, meleg hngultú közösségi összejövetel helyszíne volt hngultos tér. z Önkormányzt kezdeményezére, üzlettuljdonosok, helyi civil szervezetek közreműködével, rengeteg támogtó, segítő, példértékű összefogásávl közösségi délutánt rendeztek. Teáztunk, forrlt boroztunk, sült gesztenye fhéj illtú vásárbn zenekr egyesülete turisztiki egyesület jóvoltából, nyugdíjsok pogácsái is mind elfogytk. BbMm klubbl játékokt kzíthettek kicsik.. vásár ezúttl nem pénzről szólt, nem bár volt, hiszen míves iprművzeti jándékok, mézesklácsok mellett Regens Wgner Otthon hozt el szép tárgyit. tér megtelt csládokkl, gyerekekkel, nézelődőkkel, ráérős beszélgetőkkel, bráti társságokkl. Rég nem látott ismerősök üdvözölték egymást, örömmel tpsoltk sokféle vidám produkciónk. Fergeteges Forgtg táncoló hóemberei, huncut kisördögei, R.W. Otthon kedves fitlji színpdon zjos sikert rttk. Hllhttunk verset, citerenét, hgyományos szép Betlehemes játékot Bárdos Ljos Női Kr segítőik, vlmint bltonberényiek elődásábn is. műsort Stróf együttes zárt megénekelt versekkel. Szép örömteli npunk volt, olyn hgyományteremtő rendezvény, mely vlóbn összehozt flubelieket, látogtók véleménye szerint igi közösségi élményt dott. Köszönjük!

8 8 Rendezvények, események Meghívó! December 15-én kor Bltonmárifürdő házsságkötő termében Bltonkeresztúr Bltonmárifürdő Turisztiki Egyesület trt közgyűlt. Szeretettel várják települért tenni kívánó leendő tgokt, helyi lkosokt, válllkozókt. December 19-én Regens Wgner Közhsznú lpítvány konferencitermében flu időskorú lkosit várj "Idősek Krácsony" keretében egy bensőséges hngultú, műsoros összejövetelre. Bltonmárifürdő Önkormányzt. Festetics Kristóf Áltlános Iskol progrmjából! Utolsó tnítási np idén: dec.21., szünet: jn. 2-ig trt. z I. félév jn. 18-ig trt, félévi értesítő kiosztásár jn. 25-én kerül sor Sítábor időpontj: Febr Ngyobb megmozdulásink következő hónpokbn: Február 2-án lpítványi bál szülők rzére. Jnuár én Frsngi bál. December 31 - én sportcsrnokbn Szilveszteri bál! Büfé - meleg vcsor! Kiváló zene: Spce Együttes Szervező: Fergeteges Forgtg Táncbrát kör Információ sztlfogllás: Ujságh ndre 85/ ; Lukács Tibor 85/ Krácsonyi koncertek! Bárdos Ljos Női krnk zsúfolt ünnepi koncertnptár. December 9-én "Idősek Krácsony" rendezvényen vesznek rz. December 16-án Nefelejcs utci templombn 14 óri mise után lesz hngverseny, 17-én, Bltonfenyvesen Sportcsrnokbn flu krácsonyán szerepelnek, tán Sávolyon énekelnek. Most először, Tb város meghívásár helyi zeneiskolávl közösen lépnek fel 18-án. z ünnepi műsorok rze Tengerdi Győző tnár úr helytörténeti kuttási során fellelt, 1943-ból vló hgyományos Betlehemes- játék, mi igán különleges élmény. Bltonkeresztúron rómi ktolikus templombn december 20-án, 18 órkor trt Bárdos Ljos Női Kr ünnepi hngversenyt! műsorbn krácsonyi egyházzene mellett tnár úr átirti, művei is elhngznk. Dec. 22-én 18 órkor Blton M&K Fúvószenekr Ngyknizsi Ifjúsági Fúvószenekr várj krácsonyi koncertre Önöket! rendhgyó közös produkcióbn 108 muzsikus lkot lklmi formációt erre lklomr. z ünnepi műsorbn fúvószene-irodlom gyöngyszemei szóllnk meg. z új drbok sorábn nemrég elhunyt Hids Frigyes világhírű szerzőre is emlékeznek egyik művével. várhtó ngy érdeklőd Sportcsrnok ngyobb befogdóképessége mitt hgyományos koncert helyszíne ezúttl Mrcli. Blton M&K Egyesület ingyenes utóbuszokkl viszi hllgtóságát helyszínre keresztúri iskolától. Indulás: 1715-kor Istentiszteletek ünnepen Ktolikus misék kápolnábn: December 25-én, 26-án 18 órkor. Református Istentiszteletek: Minden hónp első vsárnp, du. 14- ór. Decemberben ismét Böczkös cslád fogdj otthonáb gyülekezetet, ünnep lklmából december 25-én du 15 órkor. Hirdessen M.I. újságbn! z árk Áf nélkül Lkossági pró - ingyenes, 20 szó felett 60 Ft/szó Céges Keretes helyi válllkozásoknk: 1 lklomml/ft min6-szor / Ft 1/1 oldl: /2 oldl: /4 oldl: /8 oldl: /16 oldl: Megrendel:Körjegyzőség Bltonmárifürdő Glmbosi Krisztin, Tel : következő számunk várhtón február közepén jelenik meg. Továbbr is várjuk, kérjük véleményüket, jvsltikt újsággl kpcsoltbn! Szép ünnepet, boldog krácsonyt kívánunk olvsóinknk! Szívélyes üdvözlettel szerkesztők: Greffer Józsefné, Huszár Mihály Benczik Ildikó Impresszum MáriInfo* Kéthvont megjelenő információs újság* Felelős kidó: Bltonmárifürdő Község Önkormányzt, 8648 Bltonkeresztúr, dy E. u. 52. Tel.: * nyilvántrtási szám: 163/743/1/2007. Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó* Megjelenik 300 példánybn * Nyomdi munkák: Domonkos Nyomd, Mrcli Elérhetőségek: ;

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló Mozdulj Bonyhád! 2014 beszámoló Készítette Bischof Tmás progrm kodinát Bevezető Mozdulj Bonyhád! 2013 nyrán ezzel jelmondttl indult útjár z kezdeményezés, mely z internetet is felhsználv szeretné elősegíteni

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: - 09- A Képviselő-testület 8 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 27/997. (IV. 24.) számú képviselő-testületi htározt: Várplot Város Önkormányzti Képviselő-testülete szükségesnek

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

Én ebből az egész ügyből azt vonom le, hogy ha a Főépítész

Én ebből az egész ügyből azt vonom le, hogy ha a Főépítész -77- Én ebből z egz ügyből zt vonom le, h Főépítz úr egyértelműen pozitív szkvéleményt d márpedig közöttünk ő ebben z egyedüli szkember kkor ezt el kellene fogdni mi z épület elhelyezét megjelenét jelenti.

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV A bizottság neve: Okttási, Kulturális és Sport Bizottság Az ülés időpontj: 2011. június 27. (14.00) ór Az ülés helye: Ielen vnnk: Bencs Kálmán Terem mellékelt jelenléti iv szerint Az elnök

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben