LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett"

Átírás

1 LELKISÉG SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Advent Karácsony Isten szólt és csend lett Advent. Az Úr eljövetelét várjuk. De tudjuk-e, hogy mire várunk, és hogyan várjunk? Izajás próféta könyvében ekképpen mondja ki a nép, hogy mire is várakozik, és miért várakozik: Bárcsak szétszakítanád az egeket és leszállnál!... Íme te megharagudtál, mert vétkeket követtünk el, ezek közt vagyunk régóta; bárcsak megszabadulnánk! Olyanok lettünk mindnyájan, mint a tisztátalan, és mint a szennyes ruha, olyan minden igazságunk. Elhervadtunk mindnyájan, mint a falevél, és bűneink, mint a szél, elsodornak minket. Nincs, aki szólítaná nevedet, aki felkelne, hogy beléd kapaszkodjék; mert elrejtetted előlünk arcodat, és bűneink hatalmába adtál minket. De mégis, Uram, atyánk vagy te! (Iz 63, 19b. 64, 4b-7a.) Megrendítőek ezek a szavak, mert rólunk is szólnak. Nemcsak úgy érintőlegesen, hanem legigazibb valónkat, kiáltásunkat, legmélyebb vágyunkat fejezik ki. Ha nem csukott szemmel készülünk az Úr megtestesülésének ünnepére, ha valóban várjuk Őt, akkor keresnünk kell azt, hogy miért várunk, miért vágyakozunk Őreá. Ma már nem mondhatom azt, hogy azért várom Őt, mert körülöttem is ezt csinálják, tehát én is ezt csinálom. Be kell látnom, hogy körülöttem egyre kevesebben várnak, vágynak az Úr után. Tehát valahol máshol kell keresnem a miért-re a választ; valahol ott, ahol senki más nem keresi; valahol ott, ahol senki más nem is keresheti: önmagamban; ott, ahol senki más meg nem találhatja azt, csak egyedül én magam. Milyen jó, hogy nem mondhatom azt, azért keresem az Istent, mert oly sokan mások is azt teszik. Milyen jó s ugyanakkor milyen nehéz! Nekem kell keresnem, nekem kell megtalálnom a választ a miértre. Ma nekem kell kimondanom a várakozó népnek azon szavait, melyeket a próféta hajdan papírra vetett. Talán így is gondolkodhatnék: miért kell nekem oly meszsziről szólítanom, hívnom az Urat, mint amilyen messziről az a nép hívta, hiszen Ő közel van, magam mellett, magamban tudom Őt? De az Úr azt mondja: Szállj magadba, ismerd meg önmagad. S talán föl kell fedeznem, hogy nincs is olyan közel hozzám az Úr! Amikor a nép azt mondta Istennek: Az Úr elhagyott!, az Úr ezt kérdezte tőle: Én hagytalak el? Mi történik tehát a mindennapi életemben: az Úr nincs közel hozzám, vagy én nem vagyok közel Hozzá? A nép így szólt: Íme, te megharagudtál, mert vétkeket követtünk el. Ezek közt vagyunk régóta. De ha valóban magamba térek, ott nem találkozhatom haragvó Istennel, viszont annál inkább találkozhatom önmagam haragjával, önmagam békétlenségével. Azt látom, amit a nép is látott: olyan lettem, mint a tisztátalan, és mint a szenynyes ruha, s elhervadtam, mint a falevél, bűneim pedig, mint a szél, elsodortak. Nehéz így látni önmagam. És mégis csak innen fakadhat fel a szabadulás utáni vágy: bárcsak megszabadulnánk, s vele együtt - tudva, hogy egyedül Isten szabadít meg -, az Isten utáni vágy: Bárcsak szétszakítanád az egeket és leszállnál! Te, aki egykor az őskáosz semmi voltából teremtetted a rendezett mindenséget, jöjj, s teremts meg engem a magam káoszából, zűrzavarából! Jöjj el! Várlak! Látom mindazt, ami elválaszt Tőled, de Te jöjj, és törd át, szakítsd szét, hogy leereszkedhessél belém, bennem. Leereszkedhessél a szívem legmélyébe, kiválasztott hajlékodba. S én is leereszkedhessem Veled oda. Többé már ne a felszínen éljek, a háborgó hullámok között, hanem a te békédben. Ne kelljen többé haragudnom önmagamra, Téged vádolva a haraggal Téged, aki a Szeretet vagy! Add, hogy megbocsássam magamnak vétkeimet, s lassanként elcsendesüljön bennem minden lázongás, harag, kétség és félelem. Meg tudjam végre szólítani önmagam, s kimondhassam azt, ami fáj, ami kiált bennem. Mondódjék ki bennem minden bűn, a magam és mások ellenem elkövetett bűne, valamint a magam másokat sebző bűne! S mondódjék ki bennem a szeretet! Mondódjék ki bennem minden, mert csak a teljesen kimondott szó csendesül el! Köszönöm Uram, hogy magamban kereshetlek Téged, aki nem csak úgy ott vagy bennem, hanem Teremtője és szerető Ura vagy mindennek. Mindent ismersz bennem, hiszen mindennek Ura vagy, minden a Tiéd. Szívem vágyik Igédre, Szavadra a te Fiadra. Ő az a vágy, akit néped szívébe ültettél: Bárcsak leszállnál. De hiszen először Te vágytál arra, hogy leereszkedhess Mondd ki bennem az Igét, a Szót, mondd ki magad bennem egészen! Isten szólt és csend lett. Isten egészen kimondta magát, és így minden elcsendesülhetett, hiszen Benne minden teljességgel kimondatott. A szeretet és az imádat szent szót-

2 2 Szécsényi Harangok Advent Karácsony lanságában minden befogadta Őt, már semmi sem ellenkezik, semmi sem lázong, már semmi sem fél, minden az Övé. Igen, akkor mondattam ki én is egészen, amikor Te egészen kimondottad Magad bennem. Isten szólt és csend lett. Karácsony éjszakája a csend. Hiszen Isten egészen kimondotta önmagát Fiában, egészen belemondta magát a világba, az emberi szívekbe. Testvér, találd meg ezt a csöndet, Karácsony csöndjét! Találd meg Isten csöndjét és a magad csöndjét! Azáltal, hogy Isten egészen kimondhatja magát benned, mondass ki te is egészen! Békesség veled! Angyalos Boldogasszonyról nevezett Ferenc-Mária nővér Mind Betlehemig! Menjünk el mind Betlehemig, s lássuk meg e dolgot, melyet az Úr megjelentett nékünk (Lk 2,15). Karácsony előtt régi, szép szokásaink szerint képeslapokat szoktunk küldeni üdvözletül. Sokszor azonban zavarban vagyunk, nem győzzük kiválasztani az ízlésünknek megfelelőt, vagy amelyikről úgy véljük, kellőképpen kifejezi a karácsonyi üzenetet. A legtöbb képeslap valami idilli képet tár elénk. Behavazott táj, gyönyörű, téli kellékekkel felruházott, bensőséges pillanata az életnek, amin mozdulatlanság, nyugalom, kiegyensúlyozottság, öröm is megjelenik. Mindez egyben a mi idill utáni vágyunkat is kifejezi, és karácsonyra készülve sokszor szeretnénk úgy eljutni az ünnep néhány napjához, hogy minden rendben legyen, minden nyugodt legyen. A karácsony aztán már-már akár egy széles tabló, amin mindenki rajta van, de képpé nemesedve. Az igazi, eredeti karácsonyi történet azonban csupa-csupa mozgalmasság. Esemény és történés. Amikor a pásztorokhoz megérkezik az angyalok sokadalma, az örömhírt jelentő és Istent dicsőítő angyalok, elfoglalt, a munkájukat végző embereket találnak. Csak a romantikus képzetekben és pásztorjátékokban tűnnek fel úgy a pásztorok, mint akik szundikálnak, amikor jelenik az angyal, csendül az ég, zendül mennyei szózat, és a kis pásztor felkelti a nagyobb pásztort, a nagyobb pásztor az öreg pásztort ez kedves, de romantikus előadása annak, hogy a szundikáló embervilág hirtelen nagy örömre ébred. A mezőn levő pásztorok őrizték a nyájukat, munkában voltak. Az isteni üzenet, az angyali szó mindig elfoglalt embereket talál. Csoda ez, hogy az Isten akaratából az evangélium mindig el tud jutni az elfoglalt emberhez. Isten az életébe, a munkájába belezárt embert, elfoglaltságának foglyát eléri, és meg tudja szólítani. Ez a testet öltés, az inkarnáció egyik nagy titka. * A pásztorok elfoglaltak, de nem süketek és restek. Meghallják az evangéliumot, befogadják. És minden elfoglaltságuk mellett szabadok annyira, hogy elmenjenek egészen Betlehemig, és megnézzék, amit Isten jelentett nekik. Szabadságuk nem külső körülményeikben jelenik meg. Mi sokszor úgy gondoljuk, a helyzeteinknél fogva, a körülményeknél fogva, a dolgok alakulása révén vagyunk megkötözve. Az igazság azonban az, hogy ha megkötözött az ember, akkor belül megkötözött. A pásztorok nagy belső szabadsággal mindenféle kételkedés nélkül mondják, hogy menjünk el Betlehembe, és lássuk, amit az Isten megjelentetett nékünk. Semmiféle megkérdőjelezése nincs a kijelentésnek: talán igaz, amit az angyalok mondanak, mert hogyha megnyílott az ég és angyalok sokadalma jött, akkor talán lehet abban valami, amit mondanak. Nem azért mennek Betlehembe, mert kétlik is, meg hiszik is, mert szeretnék is látni, meg bizonytalanok is benne. Nem azért akarnak elmenni Betlehembe, mint ahogy az emberek mindennek alaposan utána akarnak járni, hanem mert megérintette a szívüket az angyalok éneke, eljutott a lelkükig a mennyei öröm, és látni akarják, amit az Isten adott. Ez a második nagy csodája a karácsonyi történetnek. * Lehet-e nagyobb csodát látni, mint az angyalok megnyilatkozását? Lehet-e nagyobb csodát látni annál, hogy megnyílik az ég, és transzcendens lények sokasága dicsőíti és magasztalja az Istent? Kell-e ennél nagyobb csoda? Ha ilyet lát az ember, egy életre lenyűgöződik általa. És mégis, az angyalok csodája hívó vagy küldő csoda. Az angyalok szava hívó vagy küldő szó, mint ahogy ők maguk is küldöttek. Mert nemcsak a pásztoroknak kell Betlehembe menniük, az angyaloknak is el kellett menniük Betlehembe. Péter apostol írja levelében: az angyalok is vágyakoznak betekinteni az isteni csodába. Megnyílik az ég, és a teremtett lelkek és a mennyei lelkek sokasága eljön, hogy lássák ők is a csodát, és dicsőítsék az Istent. Van-e nagyobb csoda annál, hogy a mennyei seregek sokasága eljön eddig a kis, poros városkáig, Betlehemig, alászáll, és a földön a nyomorúságnak, bűnnek és halálnak honában dicsőíti és magasztalja az Istent? Íme, karácsony harmadik csodája. * Menjetek el Betlehemig, és meglátjátok ott Istennek a csodáját, ez lesz néktek a jel róla: fekszik, bepólyálva a jászolban. Mert a pásztorokat és az angyalokat is megelőzően eljött a Fiú egészen Betlehemig, hozzánk. Mert hiszen Betlehem mi vagyunk, Betlehem a mi sorsunk és a mi életünk. Betlehem ez a világ. Ez az igazi nagy csoda, és ez az igazi eljövetel. Létezésünk legmélyebb mélységébe jön el Isten. Egészen Betlehemig, azaz az emberlét mélységéig, a legnagyobb kiszolgáltatottságig, a legnagyobb alázattal. Ez a jel róla: bepólyálva fekszik a jászolban. Felejtsük el összes karácsonyi képzetünket, történetünket, a stilizált jászlakat. A jászol az, amiből az ökör meg a szamár eszik, amibe az ember a saját gyermekét bizton nem tenné bele. Isten, amikor testet ölt, és belép az emberi történelembe, megkülönbözteti magát. Nem kikutathatatlan talányként, nem valamiféle inkognitóban, álarcban, maszkban jön el, ami mögött csak sejteni lehet az igazi valóját. De hogyan? Mi ez a megkülönböztetés? Egy

3 2005. Advent Karácsony Szécsényi Harangok 3 védtelen gyermek, egy csecsemő, néhány vászondarabba bugyolálva, jászolba helyezve. Ott van megkülönböztetett módon. Megrendítő és boldogító is egyúttal: így tárja fel Isten az ő szeretetét, így különbözteti meg önmagát az ő eljövetelében, ebben a mérhetetlen, felfoghatatlan, nagy alázatban. Ez a jel. Krisztus azóta is mindig így különbözteti meg magát: éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, meztelen voltam, és felruháztatok, börtönben voltam, és meglátogattatok. Ez a jel róla nekünk ma is, ha az ő dicsőségét, hatalmát és szeretetét hirdetni akarjuk, ha rá akarunk mutatni, hol van, hol jár a mi világunkban. Ma is ott találjuk meg, ahol tudunk szeretni, ahol megtaláljuk a szükségben levőt, ahol megtaláljuk az elfoglalt, fogoly embert, hogy hirdessük az angyalokkal és a pásztorokkal a karácsonyi evangéliumot. Ahogy az angyaloknak alá kellett jönni és hirdetni a vétkes, lázadó embernek az evangéliumot, a Krisztus gyermekeinek is hasonló sorsban kell osztozniuk: hirdetni a makacs, a lázadó, a hitetlen, a saját életébe beleragadt, önmagával elfoglalt, önmagának lefoglalt embernek az örömhírt, Isten megkülönböztetett jelenlétét a világban. Bogárdi Szabó István részlet a Közelítések és közeledések c. kötetből Az én adventem A mi barátságunk már régi, nagyon régi, kipróbált és tűzálló; itt hordozlak lelkemben, benne vagy minden lélegzetvételemben: szívemnek minden dobbanása, agyamnak minden gondolata Te vagy; itt vagy, érezlek, szorosan átölelve tartalak: és azért mégis oly epedve vágyom utánad, mint akkor, régen, mikor még távol voltam tőled. Sőt, most még epedőbben vágylak, mint akkor; mert azóta, hogy először megpihentem kebleden, az én életem egy szakadatlan ádvent, egy édes-fájó jézusvárás. Mikor először mentem hozzád, félve kerülgetve, magamat hazug mentségekkel takargatva indultam; és soha sem jutottam el hozzád, míg ezek egy édes tekintetedre mind le nem hullottak rólam. Mindig azt hittem, hogy könnyebb volna száz halált kiállni, mint ezek nélkül, árván, meztelenen, üresen Te előtted megjelenni. És mikor mégis megtörtént, ó, örökre áldott pillanat, éreztem, hogy szemed sugarai hogyan szövik meztelenségemre a lakodalmi ruhát, hogyan ragyogtatják fejemen a mennyei koronát. Nincs édesebb és gazdagabb szó a világon, mint a bocsánat és a béke szava; de ha az egész világ ezzel volna tele, ha minden ellenségem ezt zengené is felém: az is semmi volna ahhoz képest, mikor az én szívembe először beköltözött a Te bocsánatod, a Te békéd! Ó, édes ádvent, ó, áldott karácsony! És azóta várlak szüntelen. Mindig nagyobb félelemmel és mindig nagyobb epedéssel. Mert mindig tisztábban látom, hogy mennyire méltatlan vagyok hozzád; és mindig mélyebben érzem, hogy mennyire szeretsz Te engem. Ó, mondd, Uram, ki vagy Te? Minél jobban ismerlek, annál epedőbben vágyom tudni, ki vagy Te? Most csak egyet tudok: hogy Te vagy az a szent Név, melybe minden kegyelmet nyert bűnös be van foglalva, én is; és mely beragyogja a mindenséget az üdvösség sugaraival. Jövel, drága Név, nekem mindenre elégséges! Kecskeméthy István Kis Tükör, december 10. Liturgia A fény és a hő Egyesülni vágyunk Istennel: belső szükségszerűség kényszerít erre. Lelkünk két hozzá vezető utat állít elénk, két különböző utat, amelyek azonban mind ugyanoda torkollanak. Az egyesülés első útja a megismerésen és a szereteten keresztül vezet. Megismerni annyi, mint egyesülni. A megismeréssel hatolunk be a dolgokba és vonjuk őket önmagunkba. Ezáltal sajátunkká válnak, életünk egy darabjává lesznek. De a szeretet is egyesülés. Nemcsak törekvés az egyesülésre, hanem már maga a szeretet is egyesülés. Amennyire az ember szeret valamit, annyira tartozik az őhozzá. Ennek a szeretetnek azonban egészen sajátos jellege van. Ezt azzal fejezzük ki, hogy szellemi szeretetnek mondjuk. De a szó nem találó, hiszen szellemi egy másik fajtájú szeretet is, amelyről később szólunk. Azt akarja tehát mondani: Ez a szeretet nem a nyugvó létben eszközöl egyesülést, hanem a mozgásban: a tudatban és az érzésvilágban. Van-e erre valami külső kifejező eszköz, valami jelkép? Igenis van, éspedig egy csodálatos szimbólum: a fény és az izzás. Itt áll előttünk a gyertya, és ég sugárzó lánggal. Szemünk látja a fényt, felveszi önmagába, eggyé válik vele és mégsem ér hozzá. A láng megmarad önmagában, ugyanígy a szem is, és mégis egy bensőséges egyesülés megy itt végbe, amelyről azt mondhatnók, hogy telve van tisztelettel és tisztasággal. Minden érintés és keveredés nélkül, a tiszta látásban valósul meg. Mély értelmű jelképe ez annak az egyesülésnek, amely Isten és a lélek között jön létre a megismerésben. Isten az igazság, mondja a Szentírás. Aki megismeri az igazságot, már bírja is azt szellemileg. Isten ott áll annak a lelkében, aki az igazságnak megfelelően gondolkozik róla. Ezért Istent megismerni' annyi, mint Vele egyesülni, miként a szem is egyesül a lánggal, amikor a fényt nézi. De a lánggal egyesülünk a hő által is. Érezzük az arcunkon, kezünkön. Érezzük, hogyan hat át és melegít fel minket, és mégis ugyanakkor a láng önmagában érintetlenül áll. Ez a szeretet: egyesülés az Isten-lánggal a hő által, és mégis úgy, hogy semmi sem ér Hozzá. Mert az Isten jó, és aki a jót szereti, annak a lelkében már él is a jó. A jó az enyém, mihelyt szeretem, és annyira tartozik énhozzám, amennyire szeretem, s mégis semmit sem érintek rajta. Isten a szeretet mondja Szent János és aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne. Istent megismerni és szeretni tehát annyi, mint vele egyesülni. Azért lesz az örök élet látás és szeretés. És ez nem azt jelenti, hogy éhesen fogunk állni előtte, hanem jelenti a legmélyebb belemerülést, töltekezést és kielégülést. Már láttuk egyszer az előzőkben, hogy a láng a mi lelkünk jelképe. Most pedig felismerjük benne az élő Isten jelképét is, mert Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Miként a láng fényt áraszt magából, úgy az Isten igazságot. És a lélek felfogja magába az igazságot, és benne egyesül Istennel, miként szemünk is látja a fényt, és ebben eggyé lesz a lánggal. És a láng hőt áraszt magából, azonképpen Isten is melegítő jóságot. De aki szereti Istent, az a jóság-

4 4 Szécsényi Harangok Advent Karácsony ban eggyé lesz Ővele, miként a kéz és az arc a lánggal, amikor annak melegét érzi. A láng azonban önmagában marad érintetlenül, tisztán, nemesen, miként Istenről is az áll az Írásban, hogy hozzáférhetetlen fényben lakik. Ó, te világító és fénylő láng, jelképe az élő Istennek! Milyen jól megértjük most azt, hogy a húsvéti gyertya a nagyszombati megáldással Krisztus jelképévé válik, amikor pedig a diakónus a lángot ujjongva Krisztus világosságának hirdeti, meggyújtják rajta a templom lámpásait, hogy mindenütt az élő Isten világossága és tüze világoskodjék és izzék. Romano Guardini PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK Őszi élményeink Ökumené napjainkban Roger testvér hagyatéka Kétezer év óta, Krisztus a Szentlélek által van jelen. Titokzatos jelenléte egy látható közösségben válik kézzelfoghatóvá: ez a közösség nőket és férfiakat, időseket és fiatalokat gyűjt egybe, akik mind arra hivatottak, hogy közösen haladjanak, és ne különüljenek el egymástól. Történelmük során azonban a keresztények sok megrázkódtatáson mentek keresztül: szakadások jöttek létre köztük, holott mindannyian ugyanarra a szerető Istenre hivatkoztak. A közösség egységének helyreállítása ma sürgős feladat, amit nem lehet az idők végezetéig folyton csak halogatni. Készek vagyunk-e mindent megtenni azért, hogy a keresztények ráébredjenek ennek fontosságára? Roger testvér e szavai az egységre és a szívből jövő kiengesztelődésre hívnak minket. Ám az ő egész élete is erről szólt: olyan ember volt, aki feltette az életét arra, amiben hitt. Roger testvér 1940-ben telepedett le Taizében, egy pici francia faluban, és megnyitotta a házát a háború menekültjei előtt. A béke és a kiengesztelődés követévé akart válni, ezért testvérséget vállalt az elesettekkel, menekültekkel, keresőkkel. Néhány év múlva csatlakoztak hozzá olyan férfiak, akik szintén meg akarták osztani az életüket és a szívüket másokkal. Hamarosan összefoglalták életük szabályait és létrejött a Taizéi Közösség. Különböző keresztény felekezetekből jöttek, hogy megéljék az egységet építve az ökumenizmust, az akkor még nagyon szétszakadt egyházban. A fiatalok pedig elkezdtek özönleni hozzájuk, mert megérezték az Evangélium tisztaságát és fényét Roger és a többi testvér életén. Ez az ember egész életére elköteleződött: Krisztus Evangéliumát akarta közvetíteni az embereknek, és tapasztalva a világban a rengeteg megosztottságot, szenvedést, feltette az életét arra, hogy a kiengesztelődést, az ártatlanokkal és szenvedőkkel való megosztást válassza egész életére. Ezért fogadta be a háború menekültjeit, ezért alapított olyan közösséget, ahol a különböző egyházakból érkező keresztények testvérként élhetnek együtt dolgozva és imádkozva, ezért utazott olyan sokszor a szegénység és nyomor sújtotta országokba: Dél-Amerikába, Ázsiába, Afrikába hogy testvérséget vállaljon a legelesettebbekkel. Ezért látogatta a hatvanas évektől kezdve Kelet- Európát, hogy az itt élő embereknek is reményt mutasson és szolidaritást vállaljon. Már az ötvenes évek végétől kezdve érkeztek fiatalok Taizébe, akiket rögtön befogadtak, hogy együtt keressék a béke és öröm forrásait az imádságban és a testéri együttlétben. Ennek hála én is ellátogathattam ide 2002 nyarán. Nagyon mély élmény volt együtt imádkozni több ezer fiatallal és a testvérekkel egészen egyszerű módon: a Szentírással és énekekkel. Az esti imák során Roger testvér egyesével megáldotta azokat a fiatalokat, akik elébe mentek. Így történt, hogy én is találkoztam vele egészen közelről: amikor fejemre tette a kezét és megáldott olyan szelíd mosoly volt az arcán, a szeme pedig úgy ragyogott, hogy érezhető volt, benne Krisztus él, és az evangéliumi öröm életének alapja. Roger testvér életét adta a békéért: ezért élt, és ezért halt meg. Amikor a nyáron egy háborodott nő leszúrta ima közben, a 90 éves férfi meghalt. De az ő élete, tanúsága Jézus Krisztusról és az evangéliumi életről jel marad számunkra. Halála pedig még jobban megpecsételi az elköteleződését: azért halt meg, amiért élt hogy a béke és a kiengesztelődés életté váljon a világban. A kérdése hozzánk is szól, minket is hív az elgondolkodásra és a megélésre: készek vagyunk-e mindent megtenni azért, hogy a keresztények ráébredjenek az egység fontosságára? Mit tudunk mi tenni a saját élethelyzetünkben, hogy a keresztények valóban egyek legyenek? Azt hiszem a legelső, hogy higgyük, ez lehetséges. Ezt mutatja Roger testvér és a Taizéi Közösség élete, ezt mutatja számos más ökumenikus közösség léte. Laurent Fabre atya azt mondta: az Isten legnagyobb vágya az egység, hiszen Jézus utolsó imájában, amikor már csak a legfontosabb dolgokat tudta elmondani, így imádkozott: Atyám, hogy mindnyájan egy legyenek. (Jn 17,21) Valóban, Isten vágya az egység és ha mi hiszünk benne, akkor kell hinnünk abban is hogy az egység megvalósulhat az egyházak között. II. János Pál pápa törekvései is milyen gyümölcsözőek voltak: ma már sokkal jobban közeledhetünk egymáshoz, lehetőség van a közös igeliturgiára a protestáns egyházakkal. Számos lépés történt az egyházak egymás felé való megnyílására, és rajtunk is múlik, hogy ez hogyan folytatódik. Éppen ezért jó részt venni ökumenikus rendezvényeken, hogy megtapasztaljuk, mit is jelent ez! Ezen kívül pedig nagyon fontos az, hogy imádkozzunk az egységért, ahogy Jézus is tette! Szentlélek, föltámadt Krisztus Lelke, betöltesz állandó jelenléteddel. Jöjj és csillapítsd bizalom, béke és megbocsátás utáni szomjunkat, olyannyira, hogy az örvendezés forrásai soha ne száradjanak ki. (Roger testvér) Szabó Adrienn

5 2005. Advent Karácsony Szécsényi Harangok 5 Hit, fesztivál és média gondolatok az Ifjúsági Világtalálkozó után A XX. Ifjúsági Világtalálkozón (WJT) az utólagos becslések szerint 1 millió ember vett részt valamilyen formában. A világ legnagyobb rendezvényéről van szó, semelyik más eseményen, soha máskor nem gyűlik össze ennyi ember. Ők válaszoltak a pápa hívására, úgy gondolták, Krisztus fontos a világnak. A Föld minden országából érkező zarándokok valósággal megszállták Köln, Bonn, Düsseldorf városát, tömegek hömpölyögtek az utcákon. A városok felkészültek az emberáradatra: a bankok külön embereket alkalmaztak a betérők segítésére, a közlekedési vállalat külön buszokat indított, hogy mindenki eljuthasson céljához. A helyi gazdaság is jól reagált, megjelentek az olcsó zarándokmenük, a kedvezményes belépők a múzeumokba, és számos szolgáltatást vezettek be azért, hogy a látogatók életét megkönnyítsék. A média egy héten keresztül csak a WJT eseményeivel foglalkozott, hírek, interjúk, tudósítások, háttéranyagok jelentek meg a lapokban. Még az olyan bulvárlapok is, mint a Blick, vagy a Star extra mellékletet hoztak le, XVI. Benedek pápa és a fiatalok fényképeivel. A tévé, rádió hírei között első helyen szerepelt a találkozó, kamerák és riporterek dolgoztak az anyagokon folyamatosan. A német média, Németország jól teljesített. A magyar résztvevők itthon maradt rokonai állandóan figyelték a tévé, rádió, újságok hasábjait, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy megpillantják a család rövid időre távolra zarándokolt tagját. Erre azonban vajmi kevés esély volt, és nem elsősorban a hatalmas tömeg miatt. A magyar tévécsatornákon a találkozóról olyan hírek jöttek, mint például, hogy a pápa kicsiny sapkáját elvitte a szél, amikor leszállt a repülőgépről. Aztán láthattuk még körülbelül 5 percben, ahogy XVI. Benedek meglátogatott egy zsinagógát. A találkozó ideje alatt nem volt egy helyszíni riport sem, csak a külföldi tévétársaságoktól felvásárolt, rövid, száraz, hírszerű bejátszások. Azon már kevésbé van mit csodálkozni, hogy a kereskedelmi adók nem mozdultak meg az ügyben, de az már kissé furcsa, hogy még a közszolgálati tévé profiljába sem fért bele egy tudósító kiküldése, hogy a magát 60 százalékban katolikusnak valló magyarokat tájékoztassa egyházuk egyik legnagyobb eseményéről. Felesleges lenne túl hosszasan keresni az okokat, elég a mindent meghatározó pénz és nézettség bűvös erejű szavakat kimondani. Nekem úgy tűnik, a magyar média agyonhallgatással járul hozzá ahhoz a folyamathoz, melynek során a kereszténység szépen lassan kiszorul a napi közéletből, sajtóból, úgy általában mindenből. A kultúra és a kötelező tájékoztatás szintjén maradnak a szentmiseközvetítések, a templomok bemutatása és az egyházi zene. Még mindig bennem motoszkál a német média talpraesettsége, nekik lehet, hogy még anyagilag is megérte sokat foglalkozni a rendezvénnyel. Itt találkozott gazdaság, sajtó, pénz, és fiatalság, kereszténység, elkötelezettség. A XX. Világifjúsági Találkozó az élő kereszténységről szólt. Fesztiválszerű hangulatban, sok száz együttes, színházi társulat, énekes, előadó fellépésén a résztvevő katolikus fiatalok megmutatták, hogy lehet kulturáltan, normálisan, mindenféle folyékony és egyéb segédeszközök nélkül bulizni. A szórakozás mellett a szemináriumokon, kiscsoportos beszélgetéseken a mélyre eveztünk, intellektuális kihívások vártak a bioetikáról, misszióról, szexualitásról szóló beszélgetések során. Senki nem feledhette el, hogy eljöttünk hódolni neki a napi katekézisben, szentmisében, szentségimádásban, Taizé-i imaórákban. Ez különböztette meg ezt a rendezvényt a nyári menetrendszerűen megrendezett különböző fesztiváloktól (Hegyalja, Sziget, Volt stb.). Maradjon csak hitünk az első helyen, érezzük jól magunkat, mert kereszténynek lenni jó, és csak utoljára marad a média, amelytől reméljük, hogy egyszer majd értékünknek megfelelően fog kezelni minket. Csordás Bálint Az egyház tagjai vagyunk félig kötetlen beszélgetés három fiatallal Szeptemberben Udvardy György püspök atya 29 szécsényi fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Közülük hárommal Zsófival, Danival és Tomival ültünk le beszélgetni, meséltek élményeikről, a felkészülésről, szigorúan lazán önmagukról egy kis rágcsálnivaló és némi ásványvíz társaságában. Isten hozott titeket a keresztény nagykorúságban! Kezdjük egy kis visszatekintéssel! Mi volt a legjobb a felkészülési évek során? Zsófi: Ami a legjobban megmaradt, azok a táborok voltak. Kétszer is voltunk, mindkét nyáron, Nagybörzsönyben és Nógrádon. A nagymarosi találkozó is jó volt, de leginkább a pénteki hittanórák Erikával maradtak meg bennem. A fiúk egyetértően bólogatnak Dani: Mert igaza van Zsófinak. Lelkileg töltött fel a tábor. A lelki programok, vagy a kikapcsolódás és a barátok jelenléte miatt fontos ez a tábor? Tomi: Mindkettő. Zsófi: Ha azt akarom, hogy elmenjek pár hasonló korú fiúval és lánnyal, bármikor megtehetem. A hittantábor nem pont a közösségről szó. Hanem miről? Zsófi: Hát, hogy közösséget építsünk, de Jézussal. Mit jelent az, hogy keresztények vagytok? Zsófi: Bocs, hogy csak én beszélek Tomi: Mondd nyugodtan, majd ha nem értünk egyet, szólunk. Zsófi: Szóval, azt jelenti, hogy Jézus tanítása szerint formáljuk életünket. Ez nem abban merül ki, hogy vasárnaponként elmegyünk templomba, gyónunk és áldozunk néha. Más a keresztény életforma. Dani: Az egész életed máshogy alakítod. Nehéz ezt tenni, de próbálod. Jó, hogy ti így gondolkodtok, de a korosztályotok többsége nem vallásos, ha bérmálkoznak is, utána már nem gyakorolják hitüket. Hogyan lehetne ezen változtatni? Dani: Azért van ez, mert elsősorban a szülők, nagyszülők akarják. Tomi: Én például nem biztos, hogy bérmálkoztam volna,

6 6 Szécsényi Harangok Advent Karácsony ha szüleim nem lennének keresztények. Zsófi: Igen, de téged így neveltek. Nem mindegy, hogy honnan jössz. Nekem például az osztálytársaim körülbelül öt százaléka fogott valaha Bibliát a kezében. Miért van ez? Dani: Mert a kereszténységet nehéz megélni. Tomi: Könnyebb elmenni a kicsapongás, drog, alkohol felé. Mennyire érzitek, hogy jobban az egyház tagjává váltatok? Mind: Azzá váltunk. Zsófi: Szerintem már keresztelésünk óta az egyház tagjai vagyunk, a bérmálkozás egy forma és megerősítés volt. Milyenek a benyomásaitok a püspökről, liturgiáról, bérmálási miséről? Tomi: Jó fej. Zsófi: Azt hiszem csak itt szokás, hogy a bérmálkozók levelet írnak neki. Én azt hittem el se nem fogja olvasni, aztán kiderült, hogy mégis, mert amikor a mise után beszélgettünk vele tudta, hogy ki vagyok, és még tanácsokat is adott. Dani: Az én levelemből pedig kiemelt dolgokat a prédikációban. Tomi: Igen, az enyémből is voltak ismerős részek, csak neveket nem mondott. Most fogtok végezni gimnáziumban. Sok kihívás vár rátok, érettségi, felvételi, nyelvvizsga. Mi ad erőt ezekben? (Mindannyian nagyot sóhajtanak a kérdés hallatán.) Zsófi: Hát, a szülők is bátorítanak. Másrészt nem akarok buta maradni. Dani: Van egy célunk, amit meg szeretnénk valósítani. Tomi: Ha nem tanulok, nem biztos, hogy lesz egy jó munkahelyem, stabil keresetem és nem tudom majd felnevelni a gyerekeimet. Hogyan szeretnétek látni magatokat 10 év múlva? Zsófi: Szeretném, hogy azért addigra már kialakuljon, hogy mit szeretnék csinálni, meglegyen az iskolám és el tudjak indulni. Dani: Kell egy stabil állás. Család? Zsófi: Elég korai még szerintem, de ha úgy alakul, el tudom képzelni. Hány gyermeket vállalnátok? Tomi: Kettő, egy fiú, ő legyen az idősebb, a lány a fiatalabb. Zsófi: Kettő Dani: Három El tudnátok-e képzelni, hogy rendszeresen összejön néhány fiatal és beszélgetnek őket érdeklő témákról és arról, hogy hogyan élik meg hitüket hétköznapi életükben? Mind: Ez nagyon jó lenne. Zsófi: Hát, elvileg erre van az ifjúsági hittan. Olyan közösség lenne a jó, ahol lehet beszélgetni lazább témákról is. Dani: Egy olyan alkalom kellene, ahol mi is kivesszük a részünket a dologból, és nem annyira elméleti. OK, egészen konkrétan: a szécsényi plébánián hol tudnád felajánlani segítségedet? Zsófi: Szívesen mennék kísérőnek nyáron a gyerekekkel táborokba. Dani: Az tényleg jó ötlet. Tomi: A programok rendezésében is segítenénk. Plébániai bálokon, vagy a vidám családi napok alkalmával különben már voltunk is. Csak szólni kell előre. Csordás Bálint II. Egyházmegyei Lelkipásztori Napok Az Eucharisztia a plébánia megújulásának forrása Az Úr gondoskodásának köszönhetően újra részt vehettem a Máriabesnyőn megtartott Egyházmegyei Lelkipásztori Napokon. Kicsit féltem, hogy fogok bekapcsolódni, de az odavezető úton Tihamér atyával való beszélgetésünk feloldotta szorongásomat. Aztán az érkezés utáni szeretetteljes fogadtatás, Gáspár István atya köszöntő szavai rávilágítottak, hogy itt a helyünk. Ez a három nap nem konferencia és nem lelkigyakorlat, hanem együttgondolkodás felszentelt papok és mi közöttünk, krisztusi világi hívők között, hogy együtt újra átéljük a pünkösdöt, csak engedjük, hogy szeressen az Isten, elfogadjuk ajándékait, hivatásunkat és küldetésünket. Mindezt épp akkor éljük át, amikor az oly sok csodálatos történést hozó Eucharisztia éve lezárult. Szegedi László atya szavai mélyen szívembe íródtak: Az Eucharisztia az Egyház fő karizmája feladatunk ezért az Oltáriszentségben való elmélyülés, hiszen Jézus áldozata a Kenyérben a legtisztább forrás számunkra, ez segít, hogy nap mint nap mi is jól éljük meg életünk áldozatát, hogy magunk is Eucharisztiává és táplálékká váljunk. Ebben erősített meg minket Püspök atya is. Vágya, hogy újra lángoljon a szívünk!, valóra vált egy évvel ezelőtt itt, Máriabesnyőn, és Nógrádsápon is az egyházmegye Eucharisztikus Találkozóján, ahol jó volt megtapasztalni a Krisztusban való összetartozást. Minden plébániaközösségnek újra és újra fel kell fedeznie és át kell élnie, hogy együvé tartozunk papok és hívők, ki-ki saját hivatása szerint. Jézus köt össze bennünket, felelősek vagyunk egymásért, s ha a hitben eljutottunk erre a látásra, kötelességünk ezt tovább adni. Mindnyájunknak küldetésünk van a mai beteg és bizonytalan társadalomban, és ezért nem mindegy hogyan élünk, hogyan éljük hitünket, hogyan élünk hitünkből. Püspök atya gondolatait folytatta Varga László atya előadása, aki a szentségimádás és a szentmise gazdagságáról, csodájáról beszélt: a szentségimádás csöndjében az ember jobban megismeri és elfogadja önmagát, mély barátság alakul ki az Úr és közte. A lényeg, hogy engedjük, hogy úgy szeressen, ahogy ő szeret. Bár az idővel küszködünk mindig, de az ő lábainál eltöltött idő százszorosan megtérül gyümölcseiben. A szentmisében pedig újra és újra átélhetjük a húsvét titkát: a felajánlásban (önmagunk, kapcsolataink, jó és rossz tulajdonságaink odaadásával), az áldozatban (gyengeségünk, bűnösségünk odaajándékozásával), a kiengesztelődésben (nehéz embereinkkel való kapcsolatunk Isten elé tárásában) Jézus válik áldozattá bennünk, értünk, mi pedig benne. Hasznos és fontos gondolatokat kaptunk a szentmisén való részvétel módjáról is, hiszen nem mindegy, hogy milyen lelkülettel, milyen ruhában jövök a misére, hol és hogyan állok meg, milyen lelkülettel kapcsolódom be az imádságba, hogyan áldozok, mennyire élem meg az Úrral való egyesülés örömét.

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Beszámoló a júniusi Vincés Napról A Kereszt Nagyné Zólyomi Katalin novellája A Misszióstársaság bemutatása a az ember

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

Szent Márton ünnepe 2009

Szent Márton ünnepe 2009 XI. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tél Szent Márton ünnepe 2009 Benedikt Müntnich apát úr homíliája Szívből köszönöm Önöknek, hogy Br. Philippel együtt itt lehetünk

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA L É P C S Ő K XII. évfolyam 1. 2. szám 2012. január 1. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt

Részletesebben