Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban VII. LAP évfolyam 25. szám december 17. Rendelés: , El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es egyfeltétes PIZZÁK 1090 Ft helyett 790 Ft CHICO BURGER 100% marhahúsból Akció: 250 Ft/db Nyitva tartás: minden nap A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben vett infrastruktúrán felül hozzá tartozik a szórakozási, kikapcsolódási lehetõségek sora is. Érd ebbõl a szempontból még nem tartozik az élvonalba, de az utóbbi években komoly elõrelépések történtek. Említhetjük az Érdi Napokat, az Elsõ fesztivált, vagy akár ünnepeink méltó megünneplését. Fontos dolog a természettel való kapcsolat is, környezetünk megismerése, illetve a megfelelõ hely sétára, családi kikapcsolódásra. Ennek elsõ állomásához érkeztünk 12-én, pénteken, amikor T. Mészáros András polgármester ünnepélyesen megnyitotta a Fundoklia-tanösvényt, amely az elsõ ilyen jellegû létesítmény városunkban. A polgármester emlékeztetett azokra a régi elgondolásokra, hogy a fõváros szemetével akarták feltölteni a völgyet, és a helyi értelmiség tiltakozására tettek le errõl a tervrõl. Hosszú ideig nem történt semmi, de az utóbbi években az egyre aktívabb környezetvédõk valóságos társadalmi összefogást valósítottak meg. Errõl beszélt Bartos Csilla, a Környezetvédõ Egyesület elnöke, aki példaértékûnek nevezte azt az összefogást, amely az önkormányzat, a Környezetvédelmi Minisztérium, a civil egyesületek és a lakosság között valósult meg, és aminek eredményeként elõször is sikerült kitakarítani a völgyet, megszabadítva az évtizedek alatt felhalmozódott szeméttõl, sittõl, autógumik ezreitõl, majd a sóskúti mészkõbánya segítségével kövekkel le tudták zárni a területet, végül az önkormányzat anyagi segítségével elkészülhetett a tanösvény. Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatója azt emelte ki beszédében, hogy Budapest környékén ez az egyedüli hely, ahol be tudják mutatni, milyen volt az Érd-Tétényi mészkõplató, mert a többi részt már mind beépítették. Az ünnepség végén Szerényi Júlia, aki a tanösvény egyik kezdeményezõje és fõ szervezõje volt, értõen kalauzolta végig a résztvevõket a tanösvényen, minden állomásnál röviden elmagyarázva a látnivalókat. A kedvezõtlen idõjárás ellenére sokan végig kitartottak a mintegy másfél órás sétán. A Fundokliatanösvény igazából jövõ tavasszal fogja megmutatni magát, amikor kizöldül majd a völgy és a plató. Reméljük, jövõre újabb tanösvény nyílhat Érden, a Beliczay-szigeten. Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kíván minden kedves Olvasójának az Érdi Lap szerkesztõsége Füri András és T. Mészáros András a tanösvény avatásán Szerényi Júlia kalauzolta végig az érdeklõdõket a tanösvényen Falépcsõn lehet a völgy mélyére leereszkedni Lucaszék December 13. a magyar néphagyomány egyik legjelesebb napja. Magában hordozza az új esztendõ reménységeit, de gondjait is. Idõszakában a leghosszabbak az éjszakák, és a gonoszok, a rontások ideje ez. Az ország különbözõ részein e napon készítették a lucakalendáriumot, s ekkor kezdték el a lucaszék építését, amelynek karácsonyra el kellett készülnie. Aki arra az éjféli misén fölállt, meglátta a pap szoknyája után kapkodó ördögöt, a falu boszorkányát. A lucaszék készítésével a rendezett ember megláthatta a rontást idézõ másikat. A lucaszéket ezután tûzre kellett vetni, hogy a boszorkányok hatalma megtörjön. Mivel a szék december 13-ától karácsonyig készült, ezért mondjuk, hogy úgy készül, mint a Luca széke, vagyis nagyon lassan. E napon kezdték sarjaztatni a lucabúzát. Az eladó lány cserép földbe csigavonalban szórta a magokat. Ha szára hosszúra nõtt, jó szalmás termést vártak. Karácsonykor az asszonyok az oltárt öltöztették vele, a karácsonyfa alá is lucabúza került, s vacsorakor közepébe szentelt gyertyát téve az asztalra is helyezték. Luca napján az ország számos vidékén asszonyt nem engedtek be a házba, se rokont, se szomszédot. Nem adtak kölcsön semmit, az aprójószágot pedig az udvar közepébe karcolt körbe szórt maggal etették. Varrni tilos volt, mert bevarrták volna a tyúkok tojókáját. Az Õrségben fûzfavesszõkkel verték ki a fehérnépbõl a rossz szellemet, s egészséget, mértékletességet kívántak neki. A karácsonyi ünnepkörhöz még számtalan más egyházi és népi hagyomány fûzõdik Szent Miklóstól a jászolban született Jézusig, felsorolni sincs lehetõségem, nem hogy részletezni. De Luca napját is csak azért részleteztem, mert az egész adventi ünnepi körnek megtalálható a mára vetíthetõ analógiája. Ki-ki behelyettesítheti magának a szereplõket. Hamarosan elérkezünk a téli napfordulóhoz, megszületik Jézus, és vele megszületik új reménységünk. Idáig a sötét erõi voltak többségben, innentõl kezdve világosodik. Föl kell állnunk a lucaszékre, és meglátjuk a gonoszt. Életünkben ugyanígy megvan a kettõsség, a gonosz és a jó harca. Mióta ember az ember, küzd a gonosz erõk, a boszorkányság és rontás ellen, de a gonosz nem adja meg magát, évrõl évre, idõrõl idõre visszatér és visszaveszi hatalmát. Ám az újjászületés azt bizonyítja, hogy nem gyõzhet felettünk. Talán bennünk marad örökké, mert gonosz nélkül a jó sem létezhet. Nézzünk körül az országban és városunkban, és nézzünk magunkba is! Mit találunk? Keressük meg a jót és a gonoszt, és tegyük mindet a helyére! Lehet, profánul hangzik ilyenkor, de álljunk meg egy kicsit a nagy rohanásban, és készüljünk fel lélekben a jövõ évi küzdelmekre. Januártól nem lesz megállás, el fog önteni minket a jó és a gonosz harca, és nekünk tiszta lélekkel kell kiválasztanunk, melyik oldalra állunk. S ne gondoljuk, hogy nem ér minket kísértés, hogy kígyó nem fog sziszegni fülünkbe! ORLAI SÁNDOR Következõ számunk január 14-én jelenik meg

2 2 Mottó: Álomrablók Nem azok a veszélyes emberek, Kik bottal feléd suhintanak, Vagy fejedhez fegyvert szegeznek, Hogy kiraboljanak. A zsebtolvaj sem a fejedben kotorászik, Hogy kifossza öntudatod tekervényes utcáit. Az olyan baráttól azonban nem árt tartanod, Aki örök vesztesnek vél és rombolja öntudatod, Bár nem rabol ki és fegyverrel sem fenyeget, Csak kijelenti: Ez nem fog menni gyerekek. Amikor meg sikeres nagymenõk jönnek szóba, Mosolyogva jegyzi meg: Nekünk ütött az óra! Ez tudja, hogy mit akar, ám felettünk eljárt az idõ. Hiába küzdünk, nem lehetünk olyanok, mint õ. És hamisan csengõ szavai elõl nincs menekvés, Mert legbelül már érzed, hiába minden remény, A nagyágyúknak Te nyomába sem érsz, S ahogy érik benned ez a romboló gondolat, Úgy veszted el minden dédelgetett álmodat. Nem volt nála fegyver, mégis kirabolt téged, Elvette a hited, a lelked és minden reményed, Elvette a szíved és a gondolatod, Már nem mondod többé, hogy: Gyõzni fogok! Eshet esõ, fújhat szél, nekem egyre megy, Menni fog ez, mint az egyszeregy. Tehát nem a fegyveres rablóktól kell tartanod, Hisz az értéktárgyaidat pótolhatod, De ki adja neked vissza a sikerbe vetett hitedet, Ha egy károgó kishitû barát kinevet? A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája KATALIN ÜZLETHÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ Összefogást Érd városáért! 2007-ben egy tavaszi délután barátaimmal egy sör mellett beszélgettünk. Arról volt szó, hogy ki, mit tudna tenni azért, hogy Érd lakhatóbb, szebb legyen. Ki, mit tudna tenni azért, hogy erejénél, tudásánál fogva segítsen azoknak, akik lendíteni szeretnének a város dolgain. Megegyeztünk abban, hogy a kritika hasznos és jó dolog, azonban rengeteg energiát vesz fel. Ezt az energiát, kreativitást akár arra is lehetne használni, hogy alkossunk valamit. Valamit, amire büszkék lehetünk, amire elmondhatjuk: ezt én kezdtem el, én vittem végig és jó a városnak, jó a közösségnek. Volt, aki egy játszóteret szeretett volna látni két-három év múlva. Volt aki fákat ültetett volna. Volt aki tanösvényt szeretett volna. Volt aki a csatornázást szerette volna látni, hogy végre beindult. Abban maradtunk: 2010-ben visszatekintve láthatjuk, hogy ki, mire használta alkotó energiáit. Mindez a szokásos év végi számvetések közeledtével jutott eszembe. Egy évvel ezelõtt szintén e lap hasábjain volt alkalmam év végi számvetést készíteni. Akkor arról írtam, hogy a 2007-ben megalapozott városfejlesztési terv, a Batthyány Terv 2008 végére kezdte meghozni elsõ eredményeit. Bizakodva tekinthettünk a 2009-es évre: a gazdasági világválság baljós jelei közepette Érden évtizedek óta nem látott fejlõdés látszott beindulni. És komolyan gondoltam, gondolom az elsõre talán fellengzõsnek tûnõ jelzõt. Hisz végül ez az év volt az, amikor - valóban évtizedek óta elõször- új óvodai férõhelyek jöhettek létre a városban, óvodák bõvülhettek, szépülhettek, újulhattak meg. Közel egy egész óvodányi férõhely jött létre. Szintén évtizedes terv volt az, hogy bõvüljön és megújuljon az Aradi utcában a bölcsõde. Ez idén akkor is el tudott indulni, ha valamiért a pályázatunkat nem támogatták. A város azt vállalta: saját költségvetésébõl valósítja meg ezt a beruházást. A Gárdonyi Géza Iskola varázsütésre (na jó, nem egészen varázs, hanem sok-sok megfeszített munka eredményeképpen) átváltozott, talán a korábban ott tanulók is nehezen ismernek rá. Egyúttal az is lehetõvé vált, hogy szintén egy évtizedes álom valósuljon meg: új középiskola indulhat Érden. Érd elsõ uszodája reményeim szerint nemsokára megnyitja kapuit sok-sok sportolásra vágyó diák és volt diák elõtt. És igen, ebben az évben soha nem látott mennyiségben épültek játszóterek is. A kismamák, a fiatal, kisgyermekes családok méltán örülhettek a Kalotaszegi térnél, a Fügefa utcában, az óvodákban, és a lakótelepen annak, hogy közösségi terek alakulnak ki. A város minden szegletében megjelentek az utcanév-táblák és elkezdõdött a járdák építése is. Együtt örvendhettünk annak, hogy soha nem látott összefogás alakult ki a Fundoklia völgy kitisztítására és rendbetételére. Biztatóak a jelek a Duna partján, a Beliczay szigeten elindult munkákkal kapcsolatban is. Szintén ebben az évben küzdöttünk meg azért, hogy a kormány is elismerje és támogassa: Érden az évtizedek óta tervezett csatornahálózat kiépülhessen. Egyetlen mondatba nehéz besûríteni azt ami e mögött van. Kis örömök ezek, de úgy értem, ezek a legfontosabbak egy város életében. Hisz mindannyian tudjuk, hogy minden a kis gyõzelmekkel kezdõdik. A kis, közös gyõzelmekkel, amikor az alkotó energiák felszabadulhatnak, a jövõbe vetett hit megerõsítést kap. Ezért érdemes csinálni, érdemes folytatni. De nem lenne teljes, ha nem mondanám el a kevésbé kellemes érzéseimet is. Úgy tûnik, útközben valamit, valahol elvesztettünk. Elvesztettünk némi bizalmat egymásban. Szomorúan olvasom, amikor néhányan óriási energiákat ölnek abba, hogy féligazságokkal, a valóság másik felének hozzáköltésével rombolják közös sikereinket. Szomorú vagyok akkor is, amikor az út közepén azt látom, hogy vannak, akik kihátrálnak a közös munkára alakult csapat mögül. Hisz a bizalom értéket teremt, annak hiánya pedig rombol. De elõre kell tekintenünk. Bízom benne, hogy párbeszéddel, józan ésszel meg lehet õrizni azt a minimumot, ami nem rombolja le pár hónap alatt azt, amit fáradtságos évek munkájával sikerült felépíteni. Hisz akik itt élünk, attól függetlenül, hogy mit gondolunk az ország, a világ nagy dolgairól, közösen tettünk meg egy elég nagy utat és nagy kár volna most tönkretennünk azt, amit elértünk ben két fõ célkitûzés fogalmazódott meg: a Batthyány Tervben célul kitûzött és ugrásszerû fejlõdés fenntartása a fejlesztések befejezésével, valamint a városban lakó polgárok részére a közszolgáltatások biztosításával, az életviszonyok és azok feltételeinek javításával. A fentieken kívül a városnak 2010-ben célja kell legyen egyrészt a gazdasági világválságot a lehetõ legkisebb áldozat árán menedzselni, másrészt településünket a válság utáni idõszakra elõnyösen pozicionálni. Ha következetesek maradunk és ragaszkodunk elveinkhez, meggyõzõdésem, hogy egy év múlva is tiszta lelkiismerettel nézhetünk egymás szemébe. Tiszta lelkiismerete pedig annak van, aki mindent megtett vállalásai teljesítéséért. Tudása, ereje legjavát adta azért, hogy közösségünk erõsödjön, a közös célok megvalósításáért széles összefogás jöjjön létre. Én a magam részérõl, ha újból leülök beszélgetni a fent említett körben, nyugodt szívvel tudok bárki szemébe nézni. Remélem, õk is így vannak vele. SIMÓ KÁROLY Fejlesztések 2010-ben A év kiemelt feladata a csatorna projekt folytatása. A szeptemberben aláírt támogatási szerzõdés alapján ebben az évben várhatóan elkezdõdik a kivitelezés is. A már folyamatban levõ munkák esetén az elsõ jelentõsebb kifizetések is megjelennek. Elsõ lépésben a nulladik ütem valósul meg. Ez a RÁVNA és a Lõcsei út környékén valósul meg. A nagyobb értékû, pályázati pénz igénybe vételével megvalósuló fejlesztési projektek: Szakorvosi Rendelõintézet felújítása, bõvítése, nappali kórház és egynapos sebészet építése (1.500 millió Ft) RÁVNA (Erzsébetváros) felszíni vízelvezetés projekt (700 millió Ft) Lõcsei út felújítása (100 millió Ft) Városközpont rehabilitációs projekt (1.200 millió Ft) Ivóvízhálózat rekonstrukciós projekt ( svájci frank, több, mint millió Ft) Teljes egészében saját erõbõl vagy magántõke bevonásával valósulnak meg: Batthyány Sportcsarnok építése (300 millió Ft) Aradi utcai bölcsõde felújítása, bõvítése (300 millió Ft) Térfigyelõ rendszer második ütemének kiépítése VII. évfolyam 25. szám december 17. Járda és parkoló épül a Szent István úton, az óvoda mellett Béke téri óvoda bõvítése, újabb óvodai férõhelyek létesítése Kós Károly Szakképzõ Iskola, Széchenyi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Kutyavári óvoda fûtésrendszerének korszerûsítése Egészségházak a Riminyáki, Bajcsy-Zsilinszky, Alsó utcákban A Választókerületi Alapok minden évben jelentõs összeget biztosítanak arra, hogy a helyben eldöntött kisebb értékû beruházásokra is jusson pénz ben összesen közel 200 millió Ft jutott ilyen célokra. Az önkormányzat pályázati forrásból 91 millió, 100%-ban finanszírozott, vissza nem térítendõ támogatást nyert el esélyegyenlõségi program megvalósítására. A megvalósítás 110 fõ pedagógust érint. A hivatalban a sikerrel megvalósuló ÁROP projekt keretében (50 millió Ft) kiépítésre kerül a kiskincstári rendszer, mely elõsegíti az önkormányzati források racionálisabb felhasználását, a likviditás megõrzését.

3 VII. évfolyam 25. szám december Orlai Sándor Nem lehet egy évet úgy lezárni, hogy némi számvetést ne készítsünk, hiszen tudnunk kell, honnan jövünk és hová megyünk. T. Mészáros András polgármestert kértük arra, hogy értékelje az elmúlt évet, és vessen egy pillantást a jövõre is. Jó irányba indultunk 2009 egyrészt a legnehezebb, másrészt talán a legjobb évünk volt. Nehéz volt azért, mert nagyon sok feladatot indítottunk el a Batthyány terv keretén belül, aminek a végét most már látjuk, és azt is, hogy jó irányba indultunk el. Jók a célok, jó az ütemezés, és az is jó, hogy ilyen sok célt tûztünk ki, mert rengeteg a változtatnivaló városunkban. Ilyen például az oktatásügy teljes átalakítása és rendbe tétele. Ma már racionális, jól mûködõ oktatási rendszerünk van, ráadásul sikerült egy iskolát teljesen felújítanunk úgy, hogy jövõ õsztõl megindulhat benne egy második gimnázium. Jó elgondolásunk volt az is, amikor úgy döntöttünk, hogy Érd csatornázását nem bízzuk a fõvárosra, és Tárnokkal, Diósddal összefogva a magunk kezébe vettük a szervezést, létrehozva a csatorna társulatot. A pályázatunk sikeres lett, a támogatási szerzõdést már aláírtuk, most folyik az Európai Unió által felvetett tisztázó kérdések megválaszolása, és reményeink szerint rövidesen kiírhatjuk a közbeszerzési pályázatokat. A kivitelezés körülbelül jövõre, késõ õsszel fog elkezdõdni. Ezek az elnyert pályázatok általában áthúzódnak a következõ ciklusra is. Így is kezdõdött 2006-ban? 2006-ban a semmibõl indultunk, se tervek, se elképzelések nem voltak a fiókokban, ködös elgondolások akadtak csupán, hogy például gumikerekû magasvasúton utazzunk a Duna-partra és ehhez hasonló színvonalú elképzelések, de valóságosan nem volt mihez nyúlni. Azzal kellett kezdenünk, hogy koncepciót gyártottunk, megalkottuk a Batthyány Tervet, szabályozási terveket készíttettünk. Át kellett dolgozni az általános rendezési tervet, meg kellett változtatni a helyi építési szabályzatot, vagyis szinte mínuszról indultunk. Ezeket a munkákat a közgyûlés az elsõ két évben elvégezte. A hivatalnak is teljesen más munkatempóra és gondolkodásmódra kellett váltania. Létrehoztuk a stratégiai irodát, amely a sikereink egyik záloga lett. Ha összeadjuk az elnyert pályázati pénzeket, akkor iszonyú összeget kapunk, mintegy 36 milliárd forintot, ez három év teljes költségvetési öszszegének felel meg. Más tekintetben is jó irányba indultunk el, például a közbiztonság területén, ami alapvetõen meghatározza egy város lakosainak közérzetét. Létrehoztunk négy körzeti megbízotti irodát Parkvárosban, Újtelepen, Érdligeten és Ófaluban, megerõsítettük a polgárõrséget, a közterület felügyeletet, és elkezdtük a térfigyelõ rendszer kiépítését. Jövõre már ötven kamera figyeli majd a város különbözõ pontjait. A körzeti megbízotti irodák közvetlen kapcsolatot teremtenek a lakosság és a rendõrök között, hiszen az emberek személyesen is ismerhetik a körzetükben járõrözõ rendõröket. A Duna utcai iroda egyben a polgárõrség székháza is. Apróságnak tûnik, mégis nagyon fontosnak tartom azt, hogy szinte az összes játszóterünket felújítottuk, sõt, újakat is építettünk. Ezek a folyamatok a lakosság közösségi tudatát, lokálpatriotizmusát is erõsítik. Nagyon sokan felvetik azt a problémát, hogy mi van a tömegközlekedéssel? Itt is tudok pozitív fejleményekrõl beszámolni, hiszen a napokban nyertünk el egy 250 milliós pályázatot, amelybõl át tudjuk alakítani a buszmegállókat, akadálymentesíteni tudjuk azokat, és kialakíthatunk buszfordulókat is. Már készítjük a pályázat második részét, annak érdekében, hogy meg tudjuk majd vásárolni az itt közlekedõ kisbuszokat, és a helyi közlekedést egészében mi bonyolíthassuk. A Volánra csak a helyközi közlekedés marad. Említette, hogy a lokálpatriotizmust is erõsíteni kell, ez azonban a lakosok, a civilek nélkül nem megy. Igen, a civil életben is jelentõs változás következett be az elmúlt idõszakban. Az egyesületekre gondolok természetesen, és nem a politikai szervezõdésekre. Például a Környezetvédõ Egyesületre. A környezetvédõkkel folyamatosan együttmûködünk, több pályázatukat támogattuk önerõvel. Jelentõs munkát végeztek, például kitakarították a Fundokliát, a 6-os autópálya melletti területet, tanösvényeket létesítenek, éppen most fogjuk felavatni az elsõt, a Fundoklia Tanösvényt, jövõre pedig, a Pilisi Parkerdõ Gazdasággal együtt, a Beliczay-szigeten épül a másik tanösvény. Említhetek egy másik területet is, a tömegsportét. Büszkék lehetünk kerékpárosainkra, akik évente kétszer megrendezik az Érd körbe akciót, amikor 5 km-tõl egészen 30 km-ig tekerhetik körbe Érdet a résztvevõk. De említhetem a nagycsaládosokat, akik nagyon sokat tesznek az érdi családokért. Vagy a horgászokat, az ófalui Szent Mihály Alapítványt, a kórusokat, a nyugdíjas klubokat és másokat is. Ezek mint közösséget építenek, és erõsítik az érdi kötõdést, nélkülük sokkal nehezebb lenne létrehozni azt az életminõséget, ami fontos egy élhetõ kertvárosban. Ezek a szervezetek nem pártpolitikai alapon szervezõdnek, és ez jó, mert a civil összefogást erõsítik, amely nélkül egy város nem mûködhet igazi közösségként. A parlament már elfogadta a jövõ évi költségvetést, és ebbõl kiderül, hogy jóval kevesebb pénz jut az önkormányzatoknak. Elhangoznak olyan kritikák a közgyûlésben is, hogy veszélyben forognak az elkezdett fejlesztések, és esetleg csõdbe megy a város. Mi errõl a véleménye? Bírni fogjuk, mert bírni kell. Nyilvánvalóan meg kell húzni a nadrágszíjat, de ez nem újdonság. Hétnyolc éve a normatíva folyamatosan csökken. Amióta szocialista kormányzás folyik, egyre kevesebb pénz jut az önkormányzatoknak. Például oktatásra nominál értékben kevesebb jut, mint 2002-ben jutott, és akkor még az inflációt és az áfaemelést nem is számoltuk. Abszurd az elmúlt hét esztendõ kormányzati tevékenysége, folyamatosan azokból a rendszerekbõl vették ki a pénzt, amelyek az emberek életminõségét határozzák meg: oktatás, egészségügy és szociálpolitika. A költségvetésben mégis egyensúlyra kell törekedni. A költségvetési koncepciónkat úgy készítettük el, hogy a mûködési feladatokat nagy biztonsággal, nagy odafigyeléssel el tudjuk látni, a fejlesztést pedig az eddig megnyert és rendelkezésre bocsájtott pénzekkel meg tudjuk valósítani. Februárbanmárciusban, amikor elfogadjuk a költségvetésünket, már közel lesz a parlamenti választás. Ennek a választásnak az eredményeként egy teljesen új filozófiájú, gondolkodású polgári kormányt várok az ország élére, amelynek egyik elsõ dolga az lesz, hogy újra gondolja az ország költségvetését. Érd az önkormányzatok között jó helyzetben van, sokkal jobban, mint a kis települések önkormányzatai, hiszen mi át tudunk csoportosítani pénzeket egyik helyrõl a másikra, de ott, ahol erre nincs mód, csõd veszélye fenyegethet. Mit tud egy polgármester ígérni és kívánni? Amit eddig ígértünk, azt mind teljesítettük. Végig lehet nézni a 2006-ban megalkotott Batthyánytervet, és csak azt tudom mondani, hogy ezt ígértük, és ezt tesszük. Azt ígértük, hogy Érd egy virágzó, élhetõ kertváros lesz, és ennek az infrastruktúráját meg fogjuk teremteni. El is indultunk ezen az úton csatorna, vízelvezetés, járdák, utak stb., úgy változtatjuk az építési szabályzatot, hogy kertes családi házak épüljenek Érden. Folyik az oktatás, az egészségügy átalakítása, épül az új szakorvosi rendelõ és sorolhatnám. Ha ezek a folyamatok folytatódnak, akkor ennél többet nem kell ígérni az érdieknek. A polgároknak is végig kell gondolniuk, mit tudnak õk tenni a városért, és ha megteszik, ami tõlük telik, nem lesz probléma, elérhetjük azt, hogy Érd az ország egyik legélhetõbb városa lesz. Mit fog csinálni a polgármester az ünnepek alatt? Mit kíván saját magának? Mit szeretne? Szeretnénk kipihenni magunkat a családdal együtt a téli szünetben. Elmegyünk pár napra telelni, de január 5-én újra itthon leszünk, mert kezdõdik az iskola és a hivatali munka. Ráadásul most két választással terhelt esztendõ következik. Remélem azt is, hogy az õszi önkormányzati választások után folytatni tudjuk a megkezdett munkát, nem törik meg a lendület. Mert valamennyien azt szeretnénk, hogy Érd virágzó kertváros legyen, ahol nem csak laknak az emberek, de szeretnek is itt élni. Ennek reményében kívánok minden érdinek nagyon boldog ünnepeket! Csak nagyobb baj ne legyen Van egy anekdota, mely szerint a néhai II. János Pál pápa az USA-ban járván elhatározta, hogy egy szigorúan magánjellegû program keretében meglátogatja az Amerikába szakadt rokonait. El is indult egy szál testõrrel, autóval valami távoli kisvárosba. Már egy ideje haladtak, amikor is az autóvezetést igen kedvelõ pápa rávette a sofõrjét, hogy engedné át neki egy kicsit az autót, mert régen volt már benne része, hogy saját kezûleg vezessen. A sofõr ráállt, helyet cseréltek és tovább haladtak. A pápa nem tudott ellenállni a kísértésnek és alaposan beletaposott a gázpedálba. Hamarosan le is meszelték õket a rendõrök. Az egyik közeg odament az autójukhoz, tisztelgett és az iratokat kérte volna, de aztán leesett állal csak intett nekik, hogy mehetnek tovább. Amikor megkérdezte tõle a társa, hogy kiféle, miféle volt a szabálytalankodó, még mindig sápadtan csak annyit tudott kinyögni, hogy: - Nem tudom, de a pápa volt a sofõrje. A nagy és titokzatos dolgoktól alaposan meg tudunk szeppenni még akkor is, ha azok mögött valójában nincs is más csak valami olyasmi, amit nem értünk. Aztán persze vannak olyan dolgok is, amikor valami igazán fajsúlyos dologról meg fellebben egy pillanatra a lepel. Fellebben és kivicsorít mögüle egy olyan valóság, amelyet jobban szeretnénk nem is tudni. Olvasom a hírek között, hogy az Amerikai Egyesült Államok kongreszszusa a Sláger Rádió elvesztett frekvencia pályázatával foglalkozott. Külön kitért rá, hogy megdorgáljon bennünket. Elõször azt hittem valami idétlen év végi sületlenségrõl van szó, de aztán más hírportálok is megjelenítették a témát. Atyavilág! Felrémlettek szemeim elõtt, hogy a világ legnagyobb szuperhatalmának törvényhozó testülete, maga a Kongresszus, minden tagjával, gondterhelt arccal és külön, külön idegesen gyûrögetve egy-egy méternyi kék és piros szalagot, azon törik a fejüket, mit is reagáljanak a fránya bukaresti vazallusok mérhetetlen arcátlanságára. Talán egy ötletroham is volt. A derék képviselõk és képviselõ hölgyek sorra vették elõ az ilyen alkalmakra kidolgozott forgatókönyveket. Gazdasági blokád! Persze arra azért figyelniük kell, hogy mikre is terjesztik ki. A bevált kubai példa talán itt is jó lesz, nem vásárolnak tõlünk több cukrot. Na annyi a még megmaradt egyetlen cukorgyárunknak is. Ezen már csak a Boros Bocskor segíthet. Õk talán ki tudják járni, hogy bele ne ragadjunk a szirupba. Ha ez sem segít és a magyarok kávéja mellé nem kapják meg a na nem a cukrot, abból van nyakhajlásig. Ha nem lesz bumeráng reggelente, indul a katonai megtorló akció. Elsõként partra szállnak a tengerészgyalogosok és letarolják az országot. Már-már a részleteket is kezdték kidolgozni, amikor valamelyik túlképzett képviselõ bedobta, hogy baj van. A tengerészgyalogosok nem tudnak partra szállni. Már mér ne tudnának? hördült fel erre egy emberként a képviselõház. Azért mert nincs hol. A magyaroknak nincs tengerpartjuk. Hát ez fogas kérdés, nagy probléma. Sebaj, akkor egyszerûen le kell bombázni Bukarestet. Ez megint csak tetszett mindenkinek. Elõvettek egy nagy Európa térképet és megnézték, hová is kell irányítani a bombázókat. Na ebbõl is lett egy kis kavarodás, mert páran rájöttek, hogy ott van nem messze tõle egy Budapest nevû város is. Hát most akkor mi legyen? Amit bombázni kéne, az akár Budapest is lehet, amit meg nagyon bombázni akarnak, azt mégiscsak elfoglalhatják a tengerészgyalogosok. Mert, hogy ottan meg mégis van tengerpart. Ekkor jött be a legokosabb honatya, aki eddig a büfében volt. Rájuk dörrent, hogy legyenek észnél, mert akár Bukarest, akár Budapest, mindkét fõváros szövetséges országhoz tartozik. Volt egy kis elégedetlen zúgolódás, mert már olyan jól beleélték magukat, hogy lesz egy kis Bagdadhoz hasonló pár napos speciális tûzijáték. De akkor meg, mi legyen? Itt van ez a helyes kis amerikai honleány, aki eddig a Sláger rádió tulajdonosa volt, hull a könnye, mint a záporesõ, hogy elvették a magyarországi kedvenc játékszerét, meg azt a kis kenyérrevalót is tõle. Valamit csak kell erre tenni, elvégre a pénz beszél, a többi meg csak ugatás, vagy valami hasonló. No hát így esett, hogy megdorgáltak bennünket. A szent szólásszabadság és a még szentebb demokrácia védelmében megrázták a fenyegetõ ujjukat, hogy többé olyan elõ ne forduljék, hogy egy versenytárgyaláson alulmaradjon egy amerikai, holmi helyi bugrisokkal szemben. Hát itt tartunk manapság. Egy olyan ügyben, mint a rádiófrekvenciák újraelosztása pályázat útján, ahol a dolgot a nyers számok alapján döntötték el. Ahol az volt az egyetlen szempont mert miért is lett volna más, hogy ki fizet többet, miféle szólásszabadság-béli kérdések merülhettek vajon fel? Mi indokolja vajon egy ilyen ügyben, hogy az USA Kongresszusa egyáltalán napirendre vegye a témát? Felmerül az emberben, hogy vajon kiért, miért? A Kongresszust látjuk ugyan a volánnál, de ki ül az utas oldali ülésben? Hogy lehet az, mi az oka, hogy az amerikai tulajdonos nyilván érthetõ dühében hazáig szalad és fúj a döntést meghozó magyarországi ORTTre, majd az USA törvényhozásához fordulhat? Könnyû lenne rá a válasz, hogy a pénz az oka. Nyilván az is. A Sláger rádiónak 1,6 milliárd forint volt az adózott nyeresége. Nem rossz pénz az még Amerikában sem, de itt valami egészen másról is szó lehet. Arról a tudatformáló hatásról, amivel egy ilyen médium a profi módon beetetett, idomított hallgatóságát mozgatni is tudja. Az amerikai típusú, könnyen terelgethetõ fogyasztó-hallgató tenyésztésének mechanizmusába sikerült most belerondítani a magyar médiahatóságnak. Mivel az állandóan fogyasztó lények tenyésztési programja most mintha megakadt volna, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa rögtön szükségesnek látta, hogy a szólásszabadság és a demokrácia nádvesszejével végigsózzon a hátunkon. A rasszizmus és az antiszemitizmus bélyegét már sikerült ránk verni. Mások, más megközelítésben és fõleg más okokból ismét szükségesnek látják akár egykor a bolsevik jóakaróink, hogy el ne feledkezzünk róla, bûnös nemzet vagyunk, és ha véletlenül jól is sikerül valamit tennünk, fejünkbe ne szálljon valahogyan a dicsõség. KOPOR TIHAMÉR

4 4 Ne adjon esélyt a tolvajoknak! Abevásárlóközpontokban, üzletekben, piacokon a karácsonyi bevásárlások idõszaka kedvezõ feltételeket kínálhat a bûnözõknek, akik kihasználhatják, hogy a vásári forgatagban sokan nem elég körültekintõek. Ezekben a nagyobb bevásárlóközpontokban, áruházakban szórakozva vásárolhatunk, szól a zene, a figyelmünket folyamatosan leköti a hatalmas árubõség, az áruházi kínálat. Mindezen sok jó mellett különbözõ veszélyforrások leselkednek a vásárlókra. Az ilyenkor elõforduló bûncselekmények megelõzése érdekében az Érdi Rendõrkapitányság megerõsített szolgálattal készül, különösen a bevásárlóközpontok és forgalmasabb üzletek környékén. Az üzletek parkolóiban visszatérõ járõrözéssel, a vásárlók figyelmének felhívásával, a bûnügyi szolgálat akcióival próbáljuk megelõzni az autófeltöréseket, zsebtolvajlásokat. Vagyonbiztonsága érdekében az Érdi Rendõrkapitányság az alábbiakra hívja fel az ünnepre készülõ állampolgárok figyelmét: 1. A nagy tömegben, illetve tömegközlekedési eszközökre történõ fel és leszálláskor figyeljen a lökdösõdõ, tülekedõ zsebtolvajokra! 2. Ne tartson magánál sok készpénzt, illetve soha ne tartsa bankkártyája mellett annak PIN kódját! 3. A gépkocsijának parkolásakor kérjük, ellenõrizzék, hogy nem maradt-e az utasterében semmilyen értékes vagyontárgy, illetve már korábban megvásárolt ajándék! 4. Vásárlás közben soha ne helyezze pénztárcáját, kézitáskáját a bevásárlókosárba, vagy jól látható helyre, próbáljuk magunkhoz szorítva tartani fontosabb értéktárgyainkat! 5. Ha teheti, ne menjen egyedül vásárolni, mert pillanatnyi figyelmetlenségét kihasználják azok, akik csak arra várnak, hogy letegyék értékeiket, csomagjaikat! Amennyiben mégis bûncselekmény áldozatává válna, kérjük, azonnal értesítse a rendõrséget az ingyenesen hívható 107-es, illetve a 112-es telefonszámon! Békés, biztonságos ünnepeket kíván: ÉRDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA KÖZLEMÉNY Köszönjük az Érdi Rendõrkapitányság számítógépparkjának megújulásában nyújtott felajánlását a székesfehérvári ALBACOMP Számítástechnikai Zrt-nek, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, személyesen Polgármester Úrnak, aki a polgármesteri keret terhére támogatta Kapitányságunkat. Az Érdi Rendõrkapitányság személyi állománya Juhász Gyõzõ AJobbik a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban tartotta megemlékezését december 5-e évfordulóján. A díszvendég Kovács Miklós, a Kárpátaljai Kulturális Egyesület elnöke volt. A megemlékezés elsõ szónoka Süle-Szigeti Gábor, az érdi Jobbik alapszervezet elnöke volt, aki egyben a 8-as választási körzet jobbikos képviselõ-jelöltje is. Kovács Miklósnak, a Kárpátaljai Kulturális Egyesület elnökének beszédét ismertetjük: Nemzettársaim! A következõkben ezt a kifejezést szeretném kibontani. Ha körülnézünk a világban, többezernyi népre, népcsoportra jut talán pártucat olyan nemzet, amely államot is tud alkotni. Mi, magyarok, elméletben oda tartozunk, de vajon a gyakorlatban is oda tartozunk-e? A december 5-ei népszavazás az elterjedt nézetek szerint a magyarországi és a külhoni magyarok viszonyáról szólt. Ez nem így van. December 5- én az tisztázódott, hogy Magyarországon a magyar politikai nemzetnek hány tagja van a lehetséges nyolcmillióból. Demokrácia van, és ez azt is jelenti, hogy a demokrácia fenntartása ki van porciózva az emberekre. Vajon mind a nyolcmillió vállalja ezt a terhet? Súlyos probléma ez. Nem a magyarországiak állnak az egyik oldalon, és a megszállt területeken élõk a másikon, hanem az egyik oldalon állnak a magyar politikai nemzet tagjai, akik valamiféle áldozatot is képesek hozni a közösségükért, legalább olyan csekélyet, hogy elszakadnak a tévétõl, és elmennek szavazni, és nem elnyomóikra szavaznak, hanem azokra, akik jogaikért kiállnak. Úgy gondolom, egy közösségbe tartoznak azok, akik igennel szavaztak december 5-én, valamint magyar pártokra szavaztak Kárpátalján, és egy ellenközösséget alkotnak azok, akik nemmel szavaztak Magyarországon, vagy ültek otthon, és azok, akik ukrán pártra szavaztak Kárpátalján. A nemzet politikai fogalom, és lényege, hogy képes megkülönböztetni a barátot az ellenségtõl. A mi, az Magyarország és a magyar nemzet. A nemzet nem természeti képzõdmény, és csak akkor marad fenn, ha valakik iszonyatos erõfeszítéssel és áldozatokat vállalva megalakítják és létrehozzák, és ugyanezt az energiát a történelem sorsfordulóin elõteremtik. Amelyik népesség erre nem képes, abból vagy nem lesz állam, vagy megszûnik. Ez hatalmas teher, és a népesség kisebbik része az, amely ezt a feladatot magára vállalja. És amikor magára vállalja, szinte automatikusan kiváltja a többiek értetlenségét és gyûlöletét. A négykézláb mászó ember ösztönös gyûlöletét az egyenes gerincûek iránt. Márpedig az egyenes gerincûek tartják azt a súlyt is, amely arányosan ki van osztva a többiek között is. Amikor december 5-én a magyar népességet rá lehetett uszítani a nemzetre, ezek az egyszerû emberek attól féltek, hogy valamiféle kötelességre vagy áldozatra hívják fel õket. Rettegtek attól, hogy ha õk magyarnak tekintik magukat, akkor talán pár tized százalékkal csökken az életszínvonaluk. Hogy ettõl a rémképtõl megmeneküljenek, december 5-én jelképesen tömeges lincselés keretében felszámolták a nemzetet. Nem fogják fel azt, hogy nemzet nélkül nincs állam, és állam nélkül nincs túlélési esélyük. Mert korunk egyik döntõ, kulcsfontosságú liberális hazugsága az, hogy a közügyeket haszonelvû módon lehet mûködtetni. Nem létezik olyan fizetés, amit odaadunk egy rendõrnek, egy bírónak, ügyésznek, aminek ne VII. évfolyam 25. szám december 17. Nemzet nélkül nincs állam Kovács Miklós (balról) és Süle-Szigeti Gábor tudná többszörösét megkeresni, ha korrupt. Ha azt mondjuk, hogy nem számít a nemzet, akkor milyen alapon legyenek becsületesek? Amikor a korrupció végképp szétrágja az államot, az nem egy-két tized százalékot fog jelenteni életszínvonalban. Az olyan összeomlást fog jelenteni, hogy a szegény, földön fetrengõ embereket szét fogja lapítani. Kedves nemzettársaim, ha azon gondolkodunk, hogy mi tanulsága és haszna lehet az öt évvel ezelõtti históriának, akkor más hasznot nem tudok mondani, mint azt, hogy annál gazdagabb vagyok, minél több illúziótól szabadultam meg. Minél kevesebb illúzióm van, annál világosabban és élesebben látom környezetemet, magamat, a feladatot. December 5. annak, aki Magyarországon a politikai nemzethez tartozik, megmutatta, hogy hány ember terhét kell magára venni. Abban az esetben, ha a hazafiságot, a politikai nemzethez való tartozást nem üres szólamként értelmezi, hanem tényleges habitusként. Úgy gondolom, hogy ez komoly nyereség annak, aki elbírja. Aki meg nem, az úgysem érti, mirõl beszélünk. A jó hír az, kedves nemzettestvéreim, hogy nem tartoztok ti, magyarországiak nekünk, megszállt területen élõknek semmivel, mert mindenkinek a saját õrhelyén kell helytállni. Ha ennyit megtettünk, akkor megváltottuk a lottójegyet, amivel a nemzet beléphet a szebb jövõbe. Válságkarácsony Az idén ez a legnagyobb fenyõfám, Kovács bácsi.

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu Környezetvédő Egyesület Érd www.avarosvedo.hu Küldetési nyilatkozat Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és

Részletesebben

Érd, a 30 éves város. Füzesi András: Múzeumkert. Duna-Art Fotó Klub 2009.

Érd, a 30 éves város. Füzesi András: Múzeumkert. Duna-Art Fotó Klub 2009. Érd, a 30 éves város Füzesi András: Múzeumkert Duna-Art Fotó Klub 2009. Ba Norbert: Körfogás fényekkel Kiadja a Duna-Art Fotó Klub Érd, 2009 Felelõs kiadó Adorján József Szerkesztette: Adorján József és

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Élhető otthonok. SpanyolKert. Költözzünk össze!

Élhető otthonok. SpanyolKert. Költözzünk össze! Élhető otthonok SpanyolKert Költözzünk össze! Parkosított, tágas, közös kert A SpanyolKert lakói olyan emberek, akik igazán szeretnek élni. Mi szeretnénk, hogy vevőink jól érezzék magukat otthonaikban.

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20.

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20. NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20. Nagyszentjános, 2014 október 10. 2014-2019 CIKLUSPROGRAM JÖVŐKÉPÜNK Nagyszentjános község közigazgatási területén

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró beruházásával kapcsolatos egyes kérdésekről a sajtóban és a szakemberek között is éles viták zajlanak.

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 14/2011. J E G Y Z

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Uradalmi pince és borház

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. október 25-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. október 25-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. október 25-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Lőrincz Imre Attila polgármester Fazekas Lászlóné

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. január 20-i ülésének jegyzőkönyve 1/2010. (I.20.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata a temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. február 13-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében az Újtikos Községi Önkormányzat r e n d k í v ü l i -testületi ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS --------------------------

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- Johannes Vermeer: Krisztus Mária és Márta házában 1 BETÁNIAI LÁNY Van a ház körül munka

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én, 13.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm!

A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm! A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm! Hegedüs Erika coach, életvezetési tréner 2012. szeptember 22. CoachOK Szakmai Szövetség Egy olyan világ részesei vagyunk, ahol könnyű eltévedni

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 12:00 A szervezők zöld műtős köpenyben gyülekeznek a Jászai Mari téren, izzítjuk a molinókat, a zászlókat, a kémcsöveket a Kossuth

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Molnár Melinda őstermelő 2490 Pusztaszabolcs Szakmai beszámoló Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 19-i ülésének jegyzőkönyve 1/2011. (I.19.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata a temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2012. november BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2012. november BUDAPEST 212. november Tisztelt Hölgyem / Uram! A novemberi hírlevelünket az előttünk álló ünnepre tekintettel, (Mindszentek) állítottuk össze, Önöknek azért, hogy semmilyen kellemetlenség ne zavarhassa meg az

Részletesebben

2011. szeptember 16., péntek - Edit

2011. szeptember 16., péntek - Edit 22 C 2011. szeptember 16., péntek - Edit Keresés az archívumban... Kezdőoldal Helyi Kultúra Sport Kék hírek Közérdekű Működő város Ország Világ Galéria Videó Apróhirdetés Gépek százai repkednek Pogányban

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2011. október 26-i ülésének jegyzőkönyve 17/2011. (X.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

E.ON EnergiaKözösségek. 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat!

E.ON EnergiaKözösségek. 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat! E.ON EnergiaKözösségek 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat! A Rezsiszelídítők közösségének közlekedési szokásainak bemutatásához, elemzéséhez elsőként is karbon-lábnyom

Részletesebben