AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI"

Átírás

1 1.oldal AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI Pádua Pádua elsődleges látnivalója és lelki élménye a Szent Antal bazilika a Szent monumentális síremlékével. A templom mellett Donatello egyik legismertebb alkotása, Gattamelata lovas szobra látható. Feltétlenül meg kell látogatni a Scrovegnikápolnát is (Capella degli Scrovegni, az egyetem közelében), ahol Giotto di Bondone Mária és Krisztus élete freskósorozata található. A Srovegni-kápolnát Enrico Srovegni építtette az 1300-as évek legelején, hogy jóvátételt adjon apja bűneiért. (A nagy vagyont összeharácsoló uzsorást Dante a pokolba helyezte halhatatlan művében, az Isteni színjátékban.) Galileo Galilei harmincéves korától tizennyolc éven át Páduában élt, matematikát tanított és kísérletezett. Ha egyáltalán végrehajtotta a két különböző méretű és súlyú ágyúgolyóval a szabadeséssel kapcsolatos kísérletét, akkor azt inkább az itt található híres torony tetejéről, mintsem a Pisai ferdetoronyról végezte el, hiszen Pisában medicinát tanult. Páduai Szent Antal 1195-ben Lisszabonban született és 1231-ben Pádua mellett, Arcallában halt meg. A ferencesek közé lépett. Hosszabb remetéskedés után elöljárói népmisszióban küldték, ahol rendkívüli hatást fejtett ki. Élete utolsó éveiben Páduában tevékenykedett. Itt temették el. A közbenjárásának tudható rendkívüli imameghallgatások az egész világon ismertté tették. Szinte minden templomban megtalálható a szobra vagy a szentképe. Siena A régi sziénaiak szerint ők a Rolulus-Remus ikerpárból Remus fiának, Senusnak a leszármazottai. Siena és Firenze ősi vetélkedésben állt. Mindkettő bankváros volt a XI. századtól. (Igen sokszor a sienai bankok kezelték a pápai állam pénzét.) Firenze a reneszánsz, Siena a gótika bölcsője. Firenze lázadó, felvilágosult, művészetpártoló város volt, Siena császár és pápa párti, inkább misztikus. Nem nagy művészeket, hanem nagy szenteket adott a világnak. Köztük Itália női védőszentjét, Sienai Szent Katalint, valamint Sienai Szent Bernardinót. (Itália másik védőszentje: Assisi Szent Ferenc.) Siena 1260-ban a monteperti csatában legyőzte Firenzét, és ettől kezdve 300 évig megőrizte függetlenségét. A sors fintora, hogy a császárpárti várost 1555-ben V. Károly császára hadai vették be, hiába volt a város rendkívül hősies ellenállása. A várból formálódott város ellenállt a reneszánsz és a barokk terjedésének is. A világ egyik legegységesebb gótikus városa, tisztán megőrizte középkori jellegét, s mint ilyen a világörökség része. (Olaszországban 44 világörökség található.) Akárcsak Assisi, Siena is messziről lenyűgözi a feléje közeledőt. Itt beszélik legszebben Dante és Petrarca nyelvét.

2 2.oldal A Dómban Michelangelo, Bernini, Donatello és Pisano műveit fedezhetjük fel. A homlokzatot Giovanni Pisano építette között. A dóm, amely az itáliai gótika egyik legszebb példája, voltaképpen befejezetlenül magasodik a házak közé ékelődve. A 14. században határozták el, hogy a régi dómot lényegesen kibővítik. Ám az 1384-es pestisjárvány idején hibák történtek az alapozásnál. Ezért a régi bazilika a bővítménnyel együtt megsüllyedt. Részben lebontották, részben romként megmaradt. Ha sikerül a terv, akkor a régi dóm az új kereszthajója lett volna. A Piazza del Campo Olaszország egyik legnagyobb és legszebb tere. A legyező alakú tér kilenc szegmense egyesek szerint a Kilencek tanácsának hatalmát, mások szerint a Szűzanya köpenyének redőit szimbolizálják. Az Il Campo Olaszország legmagasabb várostornya (102 m) és Olaszország második legmagasabb középkori tornya között épült. Szent Katalin már kislányként is láthatta. A téren a XIII. század óta rendezik a Sienai Palio-t. A 17 contrada (kerület) közül mindig tíz vesz részt rajta, és a vállalkozó férfiaknak nyereg nélkül kell megülni a vágtató lovat. A tér a középkorban bikaviadalok színhelye is volt. A lovasverseny azonban ezeknél is veszélyesebb. Gyakran történik haláleset. Itáliát a 14. században számos gond sújtotta: a török terjeszkedés, a pápák avignoni fogsága (a franciák soviniszta hatalmi befolyása az Egyházra), Firenze és a pápaság szembenállása, a városállamok harca egymás ellen, a császár ellen és a pápai állam ellen. Ebben a zűrzavaros században született egy férfiakat megszégyenítő lány, egy sienai kelmefestő 25. gyermeke, aki egymaga többet tett kora gondjainak enyhítésére, mint a nagy politikai hatalommal rendelkező férfiak együttvéve. Katalin ( ) domonkosrendi apáca rábírta a pápát, XI. Gergelyt arra, hogy Avignonból 1377-ben visszatérjen Rómába. Békét teremtett Firenze és Siena, valamint Firenze és a pápaság között. Folyamatosan utazott, lelki leányaival, és gyermekeivel, vezekelt, imádkozott, érvelt, harcolt Krisztus édes menyasszonyáért, a földi Krisztusért, az Egyházért ben Pizzában megkapta a stigmákat. Híres könyve, a misztikus Dialógus, amelynek szövegét többnyire elragadtatásban diktálta lelki gyermekeinek. Holtteste a római S. Maria sopra Minerva -templom főoltára alatt nyugszik. Siena másik neves szentje, Szent Bernardin 1380-ban született Sinában, és 1444-ban Aquilában halt meg. A ferences rend tagja lett. Népmissziós tevékenységével nagyban hozzájárult a XV. század erkölcseinek javulásához. Viterbo Orvietóhoz hasonlóan Viterbó is a pápák városa. Itt találjuk XXI. János pápa sírját a Szent Lőrinc templomban, IV. Kelemen és V. Adorján pápa sírját pedig a Szent Ferenc templomban. Viterbó szentje viterbói Szent Róza ( ). Épen maradt testét a viterbói klarissza kolostor Sta-Rosatemplomában őrzik. Viterbói Szent Róza ( ) tizenegy éves korában súlyos betegségből gyógyult meg a Szűzanya segítségével. Ezt követően belépett a ferences harmadrendbe. Családját politikai okokból száműzték. A fiatal Róza Umbria városaiban misszionált, és sokakat megtérített. Miután visszatérhetett Viterbóba, apja házában egy kis cellát alakított ki és itt remete életet élt. Halála után már öt évvel szentté avatta őt III. Callixtus pápa.

3 3.oldal Orvieto Mintegy 100 km-re Rómától, (Umbria régióban, Peruggia tartományban, Orvieto járásban) közvetlenül az A1 autópálya mellett egy tufasziklán található, lélegzetelállító szépségű 15 ezer lakosú város. Számos régészeti lelet igazolja, hogy az etruszkok által is sűrűn lakott vidéken vagyunk. Már a VI. században püspökség volt. Fő nevezetessége a püspöki székesegyház. A Bolsenában 1263-ban történt ostyacsoda arra indította az Orvietóban székelő IV. Orbán pápát, hogy dómot építtessen ben kezdték építeni, és csak háromszáz év múlva alakult ki mai formája. Ez idő alatt többször a pápák temploma is volt, hiszen nem egyszer ide helyezték át a pápák rezidenciájukat, amikor Rómát ellenséges hadak dúlták. A székesegyház teljes egészében márványból épült. Egyetlen stílusirányzatba sem sorolható. Meghökkentő gótikának mondják a művészettörténészek. Különleges szépsége a homlokzatot szinte teljes egészében borító mozaik. A del corporale elnevezésű kápolnában őrzik a becses ereklyét, az átlényegülésben kételkedő cseh pap vérrel átitatott kehelykendőjét, az itáliai gótika egyik legszebb ereklyetartójában. A kereszthajó szemben lévő kápolnájában található Luca Signorelli-freskók a művészek zarándokhelyévé is avatta az orvietói dómot. A mennyezetről a megdicsőült Egyház tekint ránk, az oldalfalakon a kárhozatra ébredők döbbenete fogadja az utolsó ítéletet. Dante azért került az oldalfalra, mert Signorelli az Isteni színjáték egyes alakjait is felfestette. A város középkori hangulatát megőrizte, számos etruszk emlék is fellelhető benne. Második nevezetessége az a több mint ötven méter, a város ostromok alatti vízellátását biztosító mély Szent Patrik kútja, amely dupla falú. A belső falon hetven ablak található, s a mai parkolóházak megoldását kialakítva, a vízhordó szamarak a le-föl irányban nem találkoztak. A Rómából elmenekült VIII. Kelemen pápa kezdte építtetni 1527-ben, és III. Pál pápa fejezte be 1537-ben. *** RÓMA Vatikán és a Szent Péter bazilika. A hagyomány szerint Nunnia Pompilius Róma második jövendőmondó királya a város ama magaslatán közölte az istenek állítólagos üzeneteit (vaticinatiókat), amelyet ezt követően Vaticanus-dombnak neveztek. Itt található ma a világ legkisebb (44 hektár) szuverén állama, amely 1929-ban a lateráni szerződés alapján jött létre. Az ókorban régészetileg nem bizonyíthatóan állítólag Apolló templom állt a Vaticanusdombon. Caligula kertet alakított ki e vidéken, majd cirkuszt kezdett építeni, amit utódja, Néró fejezett be a Via Cornelia (a mai Via Conciliazione) mentén. Szent Pétert és az itt, illetve más vesztőhelyeken kivégzett keresztényeket a katakombák elterjedéséig a Vaticanus-dombon temették el, azon a helyen, amelyen a Szent Péter bazilika áll. A szegények temetőjének is hívták. Az első pápák többségét is az itt létesített katakombákba, Péter mellé temették. A római keresztények kegyeleti helye lett. Nagy Konstantin a Néró-féle cirkusz egyik falát felhasználva öthajós bazilikát épített Szent Péter sírja fölé, amely a XV. századig, a mai bazilika építésének kezdetéig fennállt. II. Gyula pápa álmodta meg Szent Péter sírja fölé az omladozó régi bazilika helyett a monumentális újat. A kiírt pályázatot meglepetésre az alig ismert Bramante nyerte el, aki akkor már hatvanadik életévét is betöltötte. Bramante meg is kapta a néptől az il maestro ruinante (romboló mester) gúnynevet, mivel neki kellett lebontania a nagy tiszteletben álló romot. A kupolát Michelangelo

4 4.oldal tervezte. Ehhez behatóan tanulmányozta a császárkori Róma területén lévő monumentális Maxentius-bazilika kupola maradványát és a Pantheont. A katedrális csak jóval II. Gyula pápa halála után készült el, utoljára a barokk zseni, Bernini alakított rajta. Ő tervezte1656 és 1666 között az ellipszis alakú Szent Péter tér egyedülálló hatású oszlopsorait, a kollonádokat. (284 oszlop, 88 pillér) Az oszlopok tetején 162 szent barokk szobra található. A négysoros fedett oszlopcsarnokkal övezett tér ember befogadására alkalmas. Ha ráállunk az obeliszk és a két szökőkút között található egy-egy kör alakú burkolókő valamelyikére, a négysoros kollonád egyetlen oszlopsornak látszik. (Az említett szökőkutakat Bernini és Moderno tervezte.) A tér 25 méter magas, 380 tonna gránitobeliszkje 1586ig a Caligula féle cirkusz területén állt, 250 méterre a mai helyétől. Áthozatal a kor mérnöki bravúrja volt. Fontana mérnök nevéhez fűződik az emelőgépek elkészítése, és a munka vezetése. A bazilika előcsarnokát Maderno készítette. Az aranyozott márványstukkókon az első 30 vértanú pápa látható, de egy Giotto mozaikképet is találunk, Péter kiszáll a bárkából, hogy a vízen Jézushoz menjen. Az előcsarnok két végében egy-egy lovas szobor van: nagy Konstantin (Bernini műve) és Nagy Károly, az első német-római császár. Az 5 hatalmas kapu is történelem. Ennyi volt az ősi bazilikán is. Az elsőn halottas menet vonulhatott, a másodikon a katonaság, a harmadik a pápa kapuja volt (jelenleg a szentévek kapuja), negyedik Róma népéé, az ötödik a zarándokoké. A főkapun magyar vonatkozású dombormű is található. Zsigmond királyunk német-római császárrá koronázását örökíti meg ban itt, a régi bazilikában IV. Jenő pápa helyezte fejére a császári koronát. Belépve a templomba lenyűgöző hatás fogad. A templom hossza 193 méter, a márványpadozattól a kupola bronzkeresztjéig 137 m a távolság. A 66 korintusi pillér fölött ülő 28 szobor a keresztény erények és igazságok jelképei. A kétsoros egymásfölötti falfülkében a 35 rendalapító szent szobra látható. A fő- és kereszthajó falain körbefutó, 593 méter hosszú, két méter széles latin nyelvű mozaikbetűk Jézus szavait örökítik meg, amelyekkel Péterre bízza az Egyházat. Pápák díszes síremlékei, szentek ereklyéi, 14 kápolna, 30 remekművű márvány- és mozaikoltár mellett haladunk el, amikor körbejárjuk a 40 ezer négyzetméter belterületű templomot. A kupolát 96 mozaikkép díszíti. A kupola alatt pedig Szent Péter sírja és a föléje épített mennyezetes főoltár. A baldachint Bernini készítette. A XX. századi feltáró ásatások, amelyek Péter eredeti sírját voltak hívatottak feltárni, nagy segítséget kaptak egy kétszázas évekből való falfelírástól. Talán egy akkori zarándok véste a fülkébe: Petros eni (Itt van bent Péter). A Péter sírját is tartalmazó katakombában számos egyéb falfeliratot hagytak a II - III. századi zarándokok. Valamennyien Péter és Pál közbenjárását kérik. A Szent Sebestyén katakomba feliratai, és jelentős ókori kultusza azt valószínűsítik, hogy ellenséges betörések alkalmával ott őrizték Péter csontjait. Bernini 200 tonnás, az oltár felett szinte lebegő ereklyetartója a legújabb kutatások szerint nem Péter székét fogalja magába, hanem azt az ősi lateráni pápai trónt, amelyen Péter utódai ültek. Ha körbejárjuk a templomot, néhány helyen hosszasan meg kell állnunk. A 14 kápolnából a bejárat melletti jobboldalinak az oltárán Michelangelo Pietája fogad. Huszonnégy évesen készítette a zseniális művész. Mintegy vulkánszerűen áradt ki belőle az őstehetség. Ezzel alkotásával azonnal a legnagyobbak közé emelkedett. A freskó Krisztusa, bárhonnan nézzük is, mindig ránk tekint. A következő kápolna mozaikképe Szent Miklóst és Szent Józsefet ábrázolja. Eggyel tovább Szent Sebestyén vértanúságát örökíti meg a mozaik. Az oltár alatti üvegkoporsó boldog XI. Ince ereklyéit őrzi. Közép-Európa népei nagyban neki köszönhetik a török alóli felszabadulásukat. A legdíszesebb oldalkápolna az Oltáriszentség kápolnája. A Cortona által festett oltárkép a Szentháromságot

5 5.oldal ábrázolja, és ez a templom egyetlen olajfestménye. (Minden más olajfestmény átkerült a Santa Maria degli Angeli bazilikába, és itt mozaikképes másukat készítették el a XVIII. század jeles művészei.) Ebben a kápolnában található XIII. Gergely pápa síremléke, aki 1582-ben a róla elnevezett nyugati naptárreformot vezette be. (Elrendelte, hogy október 4-én október 15-ét írjanak, és bevezette a szökőévet.) A következő oltár nem kisebb szent, mint Nazianzi Szent Gergely (+390) testét őrzi. A jobb kereszthajóban tartották az első Vatikáni Egyetemes Zsinatot ( ). Befordulva jobbra, a templom legszebb pápa-síremlékét pillantjuk meg. Antonio Canova, az új klasszicizmus zseniális mestere készítette XIII. Kelemen (+1769) pápának. Megállhatunk IV. Sixtus és II. Gyula pápa közös sírjánál. Igen, az a pápa, aki Michelangelótól megrendelte a világ egyik legmonumentálisabb síremlékét, most IV. Sixtus-szal egyszerű, közös sírban fekszik. (A befejezetlen II. Gyula síremlék, rajta a híres Mózes-szoborral a Szent Péter bilincsei-templomban tekinthető meg, a Colosseum közelében.) Abban a kupolás kápolnában, ahol minden mozaikdísz a Szűzanyát dicsőíti, találjuk Nagy Szent Leó sírját. Az őt méter magas oltárképen az a jelenet van márványba vésve, amikor a pápa visszafordítja Róma alól Attila hun királyt és seregét. VII. Sándor síremléke Bernini utolsó alkotása. Róma népe csodájára járt, amikor elkészült. A térdeplő pápa fölött, aki gyakran készült a halálra, egy csontváz homokórát tart. A bal kereszthajóban, középső kápolnájában, ahol kirívó színű Szent József mozaikképet találunk, a padló alatt jeltelen sírban nyugszik Pierluigi da Palestrina (+1594) a templom egykori karnagya. A baloldali kereszthajó jobboldali oltára alatt IV. Szent Bonifác nyugszik. Neki köszönhetjük Róma egyetlen épen marad pogány szentélyét, mivel a Pantheont átalakítás nélkül Szűz Mária templommá szentelte. Abban a kupolás kápolnában, amelynek mozaik oltárképén VII. Szent Gergely pápa életéből vett jelenet van (mise közben késsel beleszúr egy lenézett ereklyébe, és abból vér fakad) a szent pápa ereklyéje található. Itt fogadja az újonnan megválasztott pápa a bíborosokat, és innen indul az erkélyre, a koronázásra. (Igaz, a pápai tiara már nem kap szerepet, mert VI. Pál pápa zálogba adta, és a kapott pénzt Teréz anyának juttatta el.) VII. Szent Gergely nevezte magát először Isten szolgái szolgájának. A Napóleon által megalázott és száműzetésbe kényszerített VII. Piusz (+1823) síremlékét sokan bírálják jellegtelensége, lélektelensége miatt. A dán szobrász alkotása valóban ellentétben van a Bazilika építészeti és díszítési stílusával. (A pápa trónusán ülve fáradtan áldást oszt. Mellette két erényét (bölcsességét, lelki erősségét) allegorizáló alakok láthatók. Meg kell állnunk annak az oltárnak a mozaikképénél, amely Raffaello egyik utolsó alkotását, a Vatikáni Múzeum büszkeségét, Urunk színeváltozását adja vissza mozaikképben. Meg kell említeni a vázlatos összefoglalásban a X. Szent Piusz pápa sírját őrző oltárt. Üvegkoporsóban fekszik épen marad teste. A mozaik oltárkép azt a jelenetet ábrázolja, amikor a gyermeklány Máriát szülei a jeruzsálemi templomba viszik isteni szolgálatra. A gazdagon díszített keresztelőkápolna is kivívja csodálatunkat, a 4 m hosszú, 2 m széles porfír keresztkúttal. Bronzfödele hajdan II. Ottó német-római császár (+983) koporsóját takarta. A Szent Péter bazilika altemplomában számos pápasír van, és itt található a Magyar Kápolna is. Egyébként Szent Péter vértanúságának helyén, a Gianicolo-dombon építette meg első római remekművét, Bramente. A vértanúság emlék-temploma voltaképpen egy remekbeszabott barokk kupola.

6 6.oldal Vatikáni Múzeum. A rendezetlen reneszánsz gyűjtemény csoportosítását IV. Kelemen pápa ( ) kezdte el. Őt tekinthetjük a vatikáni múzeumok alapítójának. A 14 vatikáni múzeum ma már egyetlen egységet alkot. A kiállítótermek 7 km-es sétával járhatók végig. A XVI. Gergely pápa által 1839-ben alapított Egyiptomi Múzeum 9 termében koronként nyertek elhelyezést az egyiptomi emlékek (hieroglífok, pénzek, tárgyak, szobrok, múmiák). Ugyancsak ő alapította 1837-ben az Etruszk Múzeumot. Itt 22 terem vár bennünket. A Missionary-Ethnological Museum-ban a missziók területéről (Afrika, Amerika, Ázsia, Óceánia) több mint tárgy gyűlt össze. Ezt a múzeumot XI. Piusz pápa 1926-ban alapította. A Vatikáni Múzeum Képtárát, az Art Gallery-t 1926-ban avatta fel XI. Piusz. Tizennyolc terme közül a 2.-ban Giotto, a 3.-ban Beato Angeliko, a 7.-ben Perugino, a 8.-ban Raffaello, a 9.-ben Leonardo, a 12.-ben Caravaggio, a 17.-ben Bernini képei találhatók. A Vatikáni Múzeum könyvtára a világ legértékesebb gyűjteménye. IV. és V. századi könyvek is találhatók itt. II. Gyula pápa 1503-ban kezdett antik szobrokat gyűjteni. Első szerzeményei között volt a Belvederei Apollón néven ismert szobor. A szoborgyűjtemény további értékes darabjai: az árkádok alatti fülkében elhelyezett, Olümpiából származó Hermész, és a Laokoón szoborcsoport. Ez utóbbi előtt mindig nagy tömeg áll. Laokoón főpap és fiai tragédiáját mutatja be, akiket az olimposzi istenek arra ítéltek, hogy elpusztítsák őket a kígyók, amiért megpróbálták megakadályozni, hogy a görögök bejuttassák Trójába a híres falovat. A hagyomány szerint a hellenisztikus korszak eme remekműve Agészandrosz, Polüdórisz és Athénodórosz alkotása. A cinquecento idején megtalált szobor a barokk művészeknek mintául szolgált. (A cinquecento az itáliai irodalom és képzőművészet 16. századi szakasza, az érett reneszánsz kora.) II. Gyula pápa, aki a vatikáni paloták kusza épületegyüttesének egységbe építésével Bramantét bízta meg, nem akarta elődje, Borgia VI. Sándor lakosztályát elfoglalni, ezért a fölötte lévő emelet négy termét alakíttatta ki magának. E négy helység kifestését végül is teljes egészében Raffaelló végezte el. Amikor a pápa meglátta első munkáját, szerződést bontott a többi neves festővel, félkész műveiket is lekapartatta, és az akkor 27 éves Raffellóra bízta mind a négy terem kifestését. Ennek köszönhető, hogy ma itt tekinthetjük meg a festőművészet csúcsteljesítményét Raffaelló stanzáit. (stanza olaszul szobát jelent) Raffaelló egyébként II. Gyula pápa és utóda, X. Leó pápa kegyeltjeként fejedelmi jólétben élt, de nem ezért, hanem páratlan tehetségéért nevezték őt kortársai is festőfejedelemnek. Talán a legtöbbet idézett Raffaelló munka az Athéni iskola. A központi alakok az idealista Platón és a realista Arisztotelész, kiket rangos antik tudósok csoportja övez. A képet mégsem lehet kiszakítani környezetéből, a Parnasszus a Disputa és az Erények is csak az Athéni iskola mellett adják vissza a művészt vezető eszmeiséget. A filozófia, a művészet, a teológia és az erények együttesen adják az ember e világi létének zsinórmértékét, szépségét és értékét. A Sixtus-kápolna és Michelangelo neve összefonódik. Michelangelo Buonarroti ( ) már

7 7.oldal életében megkapta kortársaitól az il divino (isteni) jelzőt. Tizennégy évesen a Medici-kert antik szobrait tanulmányozta. Az antik szobrok hatása fellelhető vatikáni freskóin, firenzei és római szobrain és az általa készített síremlékeken egyaránt. IV. Sixtus pápa 1480-as években kezdte díszíttetni kápolnáját a kor legjelesebb mestereivel: Botticellivel, Ghirlandaióval, Giottóval, Peruggióval. Egy emberöltővel később, II. Gyula pápasága alatt Michelangelo festette ki a kápolna boltozatát, majd néhány pápával később az oltárfalra felfestette az Utolsó ítéletet. Angyalvár (Castel Sant Angelo). Eredetileg Hadrianus császár, majd utódainak mauzóleuma volt. A Colosseum után ez volt a császárkori római építészet legragyogóbb alkotása. Honorius pápa a mauzóleumot hadászatilag megerősítette. Kastéllyá való átalakítása a X. században kezdődött el. III. Miklós pápa 1277-ben a ma is jól ismert átjáró segítségével összekötötte a Vatikánnal. Ez a biztonsági út a Vatikánt körülvevő várfal tetején vezetett. Az Angyalvár elnevezés egy 590-es eseményre megy vissza. Nagy Szent Gergely pápa ünnepélyes körmenetet tartott, hogy a város megszabaduljon a pestistől. Ekkor Szent Mihály főangyal megjelent a Mauzóleum tetején, és visszatette hüvelyébe kardját. Ezzel jelezte, hogy vége a pestisjárványnak. Falakon kívüli Szent Pál bazilika ( S. Pauli fuori la mura). Szent Pál kivégzése helyének, a Tre Fontáne (három forrás) közelében Nagy Konstantin császár kisméretű temetői bazilikát építtetett. 386-ban II. Valentián nyugatrómai császár az apostolfejedelem sírja fölé hatalmas bazilika építésébe kezdett. Honorius pápa fejezte be Róma akkori legnagyobb templomának építését. A középkorban oszlopcsarnok kötötte össze az Ostiai út kapujával és a Szent Péter bazilikával ban az addig teljes épségében fennmaradt ókeresztény bazilikát tűzvész pusztította el. XIII. Leó pápa felhívására, az egész keresztény világ közadakozásából sokkal fényesebb templom épült újjá, természetesen megőrizve az eredeti formát. A római keresztények Szent Pál sírját már a II. századi iratok szerint az Ostiába vezető út mentén tisztelték, egy mérföldre a városkaputól. Ugyancsak ősi iratok tanúskodnak arról, hogy Szent Pált egy Lucina nevű özvegyasszony birtokán temették el. A helyszín tehát kellőképpen igazolt. A bazilika aranymozaikos homlokzatán a dombon pihenő Isten Báránya mellett Jeruzsálem és Betlehem képe látszódik, a zsidók és a keresztények ugyanazon egyházba kaptak meghívást. A domb négy forrása a négy evangélium, amelynek hirdetését az apostolok kezdték el, és amelyből minden ember olthatja a teljesség iránti szomját. A templom öthajós bazilika, 80 gránitoszloppal tagolva. Luigi Poletti építész a XIX. század első felében visszavarázsolta az ősi bazilika hangulatát. A főhajó ablakai között freskók Szent Pál életéről beszélnek. Az egész templomon körbefut az a 265 mozaikkép, amely a pápákat ábrázolja Pétertől, a mostani pápáig, XVI. Benedekig. Sokáig fogva tartja a szemünket a két gyönyörű mozaikkép. Az egyik a főhajót és a kereszthajót összekötő diadalívben csillog. VI. századi bizánci mozaikkészítő mesterek alkotása. A Jelenések könyvének 24 fehérruhás aggastyánját jeleníti meg. A másik mozaikkép a félkör alakú apszist díszíti. Az utolsó ítélet Krisztusát ábrázolja. A főoltár magasba szökellő gótikus baldahinja alatt Szent Pál teste vár az utolsó ítéletre, a Nagy Konstantin által készíttetett márványkoporsóban. A márványból faragott húsvéti gyertyatartó XII. századi

8 8.oldal remekmű. A Szentségkápolna Krisztus-korpusza előtt zarándokok milliói imádkoztak, köztük Szent Brigitta svéd hercegnő, akihez a néphit szerint beszélt Krisztus. Ezért van itt Stefano Maderno ( ) szoborműve, a térdre roskadó Szent Brigitta. A szobrot nagyon megszabdalta az emléket gyűjtő emberek túlbuzgósága. A templom melletti kolostorkert a XIII. századból való. S. Maria Maggiore. A világ legnagyobb és leghíresebb Mária-temploma az Esquilinus-dombon álló pogány épületből, a Basilica Siciliana-ból alakult ki. A jelenlegi Mária-templomot III Sixtus pápa ( ) építtette, az Efezusi zsinat Mária-dogmájának (Mária Theotokosz = istenszülő) tiszteletére, de nagyon sok pápa gazdagította. Az eredeti, fényes, háromhajós épület, bár folyamatosan alakult, a mai napig megtartotta klasszikus szépségét. Legalkalmasabb az ősi bazilikák bemutatására. A kétoldalt látható 36 pároszi, ionstílusú márvány és négy gránitoszlop a hajdani pogány Juno-templom maradványai. A templom előtti téren a római Fórumról származó hatalmas márványoszlop tetején Mária bronzszobra áll. Az oszlopon ezt a feliratot olvassuk: Boldog vagyok, hogy azt hordozhatom, aki a Megváltót hordozta. A templom építésének legendája, miszerint egy patrícius megálmodta, hogy a nyári hőségben reggelre hóval jelölt dombon templomot építsen, csak a XIII. századból való. Mindenesetre a Havas Boldogasszony ünnepe a földkerekség legnagyobb Mária-templomának állít emléket. A főhajó 36 mozaikképe az ószövetségi isteni ígéretekről szól. A Biblia pauperum, a szegények bibliája látható a falon. Nagy Szent Leó pápa írja: Azt, amit a puszta betű elérhetővé tesz az olvasni tudóknak, a kép megérteti az analfabétákkal. Ennek segítségével a tudatlanok megtanulják a követendő hittant. Szükséges tehát, hogy a kép alkossa a nép legfontosabb könyvét. A főhajó 36 mozaikképe, amelyek az V. századból valók, az ószövetségi isteni ígéretekről beszélnek. Ugyancsak az V. századból származik a főoltár felett lévő csodaszép diadalív mozaikja, amely Mária szerepét és dicsőségét zengi. Az apszis hasonlóképpen csodás, XIII. századi mozaikképe az Istenanya dicsőségét, megkoronázását mutatja. A legendás Mária-kegykép (Salus populi Romani) a Borghese-kápolna gyöngye. A kápolna görög kereszt alakú, kupolás, külön templom, a barokk stílus minden jellegzetességével. V. Pál pápa építtette 1613-ban. A kápolna oltára a legritkább és legdrágább márványfajtákból épült. A hagyomány szerint a Mária-kegyképet Szent Lukács apostol festette. Történetét a VI. századig lehet visszakövetni. Ekkor hozták át a Forum Romanum legrégibb Mária-templomából, a S. Maria Antiqua-ból. A Borghese-kápolnában két pápa sírja van: V. Pálé, és VIII. Kelemené. Utóbbi gyakran jött ide hajnalban a közeli quirináli palotából, és a kapu előtt térdelve várta, hogy kinyissák a templomot. A szemben lévő, hasonló templomszerű kápolnában szintén két pápasír van. A kápolnát építtető V. Sixtus-é, aki Róma egyik legnagyobb építtető és közrendet helyreállító pápája volt (a Néri Szent Fülöp filmből ismerhetjük), valamint V. Szent Piuszé, akit a történelem a Lepatói tengeri győzelem (1571) pápájának ismer. A kupola alatt magasba szökell a márványoltár nyolcszögletű domborműves tabernákuluma. A négy, hatalmas aranyozott bronzangyal vállain szinte lebeg az építmény. Barokk remekmű. Az oltár alatti kriptában is a történelem vár bennünket. Itt van annak az ősi tágas kápolnának a maradványa, amelyet még III. Sixtus pápa épített a betlehemi barlang mintájára, s ahol a később idehozott jászolereklyéket tisztelték. Olimposz bizánci császári küldött itt akarta megöletni I. Márton pápát misézés közben, de a gyilkosság előtt a merénylő váratlanul megvakult. Itt tartotta Nagy Szent Gergely pápa híres homíliáit, szentírás magyarázatait. Az évszázadok alatt nagyon megrongálódott kápolnát, ami mintegy 15 méterre volt mostani helyétől, 1590-ben V. Sixtus kérésére a zseniális építész, Domenico Fontana az oltár alá helyezte. Itt tartotta első szentmiséjét Loyolai Szent Ignác is. A térdeplő szoboralak VIII. Kelemen pápának állít emléket. A templom harangtornya Róma legmagasabb gótikus tornya. Magassága 75 m.

9 9.oldal Lateráni bazilika. Homlokzatán ezt a feliratot olvassuk: A város és a világ minden templomának anyja és feje. A kereszténység első és legősibb temploma. Nagy Konstantin építtette a pápa számára a császári palota mellé, miután 313-ban, a híres Milánói rendeletével megszüntette a keresztények üldöztetését. I. Szent Szilveszter pápa szentelte fel 324-ben az Üdvözítő tiszteletére. Csak a IX. századtól lett Szent János apostol a templom védőszentje. A császár később, miután lelkiismereti okokból elhagyta Rómát, és a Boszporusz partján épülő új székvárosba, Konstantinápolyba költözött, a Lateráni palotát is a pápáknak adta át. (A Laterán egy ősi római család neve, akiktől Néró elvette palotájukat. Több császár itt született.) A lelkiismereti ok az volt, hogy kiderült, a császár hamis vádak alapján ártatlanul végeztette ki második feleségét, Faustát és tulajdon mostohafiát. Nagy Konstantin elköltözése előtt megépítette és gazdagon felékesítette az öthajós, 56 márványoszlopos bazilikát. A nép aranybazilikának nevezte. Az évezredek során elviselt számos földrengést, tűzvészt, ellenséges hadak fosztogatását, a konstantini alapforma azonban mindvégig megmaradt. A főhajó előcsarnokában a templomépítő császár lovas szobra látható. A főhajó két oldalán a tizenkét apostol 4.6 m magas szobra fogad, felettük tizenkét próféta. Itt is megtaláljuk a szegények bibliáját. A főhajó baloldalán tizenkét ószövetségi előkép, velük szemben az újszövetségi beteljesülés. Mindenki megcsodálja a mozaikpadlózatot és az arannyal gazdagon díszített, művészi famennyezetet. A főhajó végén emelkedik a pápai oltár, ahol a II. Vatikáni zsinatig csak a pápa misézhetett. Előtte a padlózat kriptaszerű mélyedésében V. Márton pápa sírjának felirata: Temporum suorum felicitas (korának boldogsága) arra utal, hogy a pápa Konstanzi zsinaton történt megválasztásával véget ért a fenyegető nyugati egyházszakadás, amikor három pápa is volt egyszerre. Az oltárbaldachin ereklyetartó is egyben: Szent Péter és Szent Pál koponyaereklyéit őrzi. A kereszthajóban két pápasír van, III. Ince (aki Szent Ferenc rendjét engedélyezte) és XIII. Leó. Az apszis félkör alakú színpompás mozaikképe a diadalmas kereszténység jelképe. Van egy magyar emlékmű is a Lateráni bazilikában. A hármas mezőjű dombormű megjeleníti Patróna Hungariae-t, Szent Istvánt és Szent Lászlót, illetve azt az eseményt, amikor II. Szilveszter pápa átadja Asztrik pécsváradi apátnak a magyar királyi koronát. Ezt az emléket állította a magyarok hálája II. Szilveszter pápa sírja fölé. A Szent Lépcső. (Scala Sancta). Közvetlenül a Lateráni bazilika mellett áll az a kis épület, amelyben a Szent Lépcső, a legrégebbi pápai magánkápolna, a Sancta Sanctórum és az Üdvözítő híres képe, az Archeropíta (nem emberi kézzel festett) található. A hagyomány szerint a 28 márványlépcső Pilátus Jeruzsálemi palotájához vezetett fel. Nagy Kostantin édesanyja, Szent Ilona császárnő hozta magával Jeruzsálemből, sok más ereklyével együtt, amikor szentföldi engesztelő zarándoklatra utazott azon családi tragédia miatt, amiért Nagy Konstantin a Boszporusz partjára költözött. Eszerint ezen a lépcsőn vitték fel Jézust Pilátushoz. A keresztények tiszteletből ezen a lépcsőn csak térden állva mennek föl. A Szent Lőrinc tiszteletére szentelt ősi pápai magánkápolna, amelyben sok szent pápa is imádkozott, nem látogatható. Legféltettebb kincse az Üdvözítő képmása, az Archeropíta. Négy híres Krisztus-arcot ismert a történelem. Az egyiket az ókorban Edesszában tisztelték. 544-ből való. A második a kappadociai Kamulia kegyképe volt, 560 körül festették. A harmadik a Szent Péter bazilika híres ereklyéje, Veronika kendője. (Az őskeresztény időktől tisztelik, eredete ismeretlen.) A negyedik pedig itt van a Sancta Sanctorumban. Legelső írott emlékünk 752-ből van róla. Róma népe gyakran fohászkodott hozzá, és hordozták körbe a városban, Istentől bűnbocsánatot, irgalmat kérve, vagy örömujjongásban egy-egy katasztrófa elhárulása után. Katakombák. A Lateráni bazilika mellőli térről indulnak a buszok a két legismertebb katakombához, a Szent Callixtus és a Szent Sebestyén katakombákhoz, amelyek a Via Appia mentén húzódnak. A világon Rómában található a legkiterjedtebb katakomba-rendszer. Ezek az ókeresztény temetkezési helyek két okból terjedtek el. A 12-táblás törvény tiltotta Rómában a városon belüli temetkezést. Ezért a római családok a városba vezető utak mentén alakították ki családi kriptáikat. A keresztények, mivel a rabszolgákat is, és az üldözések alatt kivégzett összes

10 10.oldal hívőt családtagnak tekintették, igen sok halott méltó eltemetéséről gondoskodtak. A város alatt húzódó tufa talaj alkalmas volt arra, hogy temetkezések céljára hosszú alagútrendszert alakítsanak ki. Az üldözött Egyház is élhetett a temetkező társulatok birtokszerzésének törvényadta lehetőségével, így jutott hozzá azokhoz a területekhez, ahol a katakombákat kiépíthette. A katakomba szó eredete: A rómaiak a Via Appia mentén húzódó telket a közeli szakadék miatt, amelynek alján kripták voltak, kata kümbasznak (verem melletti helynek) nevezték. Ide épültek az első ókeresztény katakombák. Néhol négy-öt egymás feletti (emeletes) alagútrendszer fut. A Callixtusz katakomba onnan kapta a nevét, hogy Zefirin pápa a rabszolgából lett papra, Callixtuszra bízta a Via Appia menti katakomba egyházi felügyeletét. Ez volt a keresztények első köztemetője. Callixtusz később maga is pápa lett ( ). Vértanúsága bizonytalan, mert a császár kedvelte őt. Az eddig feltárt katakomba rendszer hossza km, és mintegy 5 millió sírt tartalmaz a 43 főkatakomba. A katakombák feltárásában kiemelkedő szerepe volt De Rossi régésznek a XIX. század első felében. Őt a katakombák Kolombusz Kristófjának nevezik. Az üldözések idején menedékhely is volt, és itt gyűltek össze a hívek a gyászszertartásra, illetve a vértanúk emléknapján a szentmisére. Ezért tágasabb szentségi kápolnákat is kialakítottak, és ezekben értékes szakrális díszítések találhatók. A sírok feliratai kincsesbányái a történészeknek. A rómaiak általában tiszteletben tartották a holtak nyughelyeit, de némely esetben az üldöző hatóságok a katakombákban is lecsaptak a pápára és a papságra. II. Szent Sixtus pápát ( ) misézés közben fogták el a Callixtusz katakomba azon termében, amelyet ma a róla elnevezett pápai sírkamraként ismerünk, és négy szerpapjával együtt a helyszínen lefejezték. Sixtust e sírkamra főhelyén temették el. A hagyomány szerint diakónusát Lőrincet néhány napra szabadon engedték, hogy összeszedje az egyház kincseit. Ő azonban a koldusokat, betegeket, nincsteleneket gyűjtötte össze, mint az Egyház kincseit. Azonnal kivégezték őt is, tüzes rostélyra fektetve. Sokan felkeresik a Szent Ágnes katakombát a Piazza Navóna közelében, a Szent Lőrinc bazilika melletti katakombát, de elsősorban a Callixtus és a Szent Sebestyén katakomba a látogatók és zarándokok fő célpontja. A Callixtisz katakombában Damazus lépcsőjénél kezdődik a pápák régiója. A sírkamra loculusaiba temették a III. század vértanú pápáit. A főhelyen, mint már említettük, II. Sixtus teste pihen. A sírkamra végéről bal felé nyílik Szent Cecília kriptája. Mélyedésében, ahol egykor a vértanú szűz épen marad teste feküdt, ma Maderna híres szobrának másolata áll, mert Cecíliát I. Pascal pápa 817-ben átvitette a Tiberisen túl Szent Cecília templomba. Maderna szobra abban a pózban ábrázolja Cecíliát, ahogy a sír feltárásakor találták. Az oldalán fekvő leány egyik kezén három ujjat, a másikon egyet nyújt ki. Ezzel hitvallást téve az egy Isten és a Szentháromság mellett. Szent Cecília kriptájától tovább haladva érkezünk a szentségi kápolnába, ahol sok szent pápa misézett. Nem messze a Callixtus katakombától, a Via Appia mentén található a Szent Sebestyén katakomba, a szent sírjával. A IV. századtól a föld felszínén kápolna koszorú vette körül. A kultusz nemcsak Szent Sebestyénnek szólt, hanem annak is, hogy bizonyos időszakpkban ide menekítették Szent Péter csontjait. Liberius, majd Damasus pápa tetőt vont az egymás mellé épített kápolnák fölé és kész is volt a háromhajós Apostol-bazilika. A VIII. századtól azonban szinte kizárólagossá vált itt Szent Sebestyén tisztelete. Santa Maria sopra Minerva (a Pantheon mellett) a művészi mennyország, és Sienai Szent Katalin sírját befogadó egyetlen gótikus templom Rómában. Kápolnái egy-egy szent tiszteletét őrzik, és igen gazdag a világhírű műalkotásokban. A főoltár mögött található két Medici pápa síremléke. Az egyik X. Leó, akinek politikai rövidlátása a nyugati egyházszakadást elősegítette (+1521), a másik pedig VII. Kelemen (+1534), akinek szintén szerencsétlen volt a külpolitikája. V. Károly császár feldúlta Rómát (sacco di Roma), és a pápát fél évig száműzetésbe kényszeríttette. VII. Kelemen tagadta meg VIII. Henrik házasságának felbontásét. A Caraffa-kápolna csodája a renaissance nagy mesterének, Filippino Lippinek színpompás freskói, aki 1488 és 1493 között itt mutatta be Rómának káprázatos tehetségét. (200 aranydukátot kapott művéért.) Főleg Aquinói Szent Tamás életét mutatja be. Az egyik kápolnába járt Néri Szent Fülöp az utcagyerekekkel

11 11.oldal Savanarola szentté avatásáért imádkozni. (A firenzei hitszónokot a rosszemlékű VI. Sándor végeztette ki.) Ebben a templomban dolgoztak Mátyás király kedvenc itáliai szobrászai, Andrea Bregno és Giovanni Dalmata. (Két megjegyzés. Nem mindegyik pápa volt mindenben kiváló. De a pápaság intézménye maga nagyon nagy érték. Ahogy az apaság vagy az anyaság intézményének az értékét sem csökkenti, ha egyik-másik férfi vagy nő, mint apa és anya nem állnak a hivatásuk csúcsán, a pápaság intézményének értékét sem egyes képviselői adják. S látszik, hogy a kevésbé kiváló pápák is, egy-egy nagy szent közelében akarták a földi nyughelyüket megtalálni.) Szent Ágnes bazilika. Szülei a vértanú Ágnest, és a később megkövezett lánytestvérét, Emerenciát is a Via Nomentána mentén húzódó katakombában temették el. (Háromszintes katakomba, mintegy hatezer sírt tartalmaz.) Szent Ágnes kivégzésének helye Domitianus császár cirkusza mellett volt. Sokáig kis oratórium őrizte a szent sírját, amit II. Callixtus pápa 1123-ban kis bazilikává alakított. A mai templom a XVII. század első felében készült el, és elnyerte Bernini heves bírálatát. A templomban több szent vértanúságának művészi emlékét láthatjuk, többek között egy csodálatos dombormű Szent Emerencia, Ágnes tejtestvérének megkövezését mutatja. Az egyik zárt mellékkápolnában őrzik Szent Ágnes fejereklyéjét, a másikban Római Szent Franciska keresztútját. Az altemplom, ami a hagyomány szerint Szent Ágnes kivégzésének helyét mutatja, a Domitianus-féle cirkusz szintvonalán fekszik. A bazilikából Róma egyik leghíresebb terére, a Piazza Navónára lépünk ki. Bernini szökőkútja Róma legszebb barokk szökőkútja. Az akkoriban, tehát 1651-ben ismert világ négy nagy folyamát jelképezi: Nílus, Gangesz, Duna, Rio de la Plata. A San Luigi dei Francesci-templomba (a Piazza Navona közelében van, érintjük a Pantheon felé haladva) három csodálatos Caravaggio kép miatt is érdemes betérni. Egy francia bíboros a XVI. század közepén a franciák római templomában, a IX. Szent Lajos-templomban megvásárolt egy kápolnát, és azt Szent Máténak szentelte. Caravaggió három képen jelenítette meg az evangélista életének jeles eseményeit. (Máté meghívása, az Evangélium írása, Máté vértanúsága). IX. Szent Lajos király ( ) a franciák Szent Lászlója. Santa Maria in Ara coeli a Capitólium Mária temploma, amelyhez mintegy égi lajtorjaként 124 darab tizenöt méter széles márványlépcső vezet föl ban Róma népe közadakozással építtette fogadalomból, amiért az Itáliában dühöngő pestisjárvány nem lépte át Róma kapuit. A templom helyén eredetileg Róma vára állt, az Arx Capitolina, a legfőbb pogány templommal, a Jupiter templommal, és Juno istennő szentélyével. Az V. században épült e pogány főhelyen Mária temploma. A római szenátus hivatalos temploma lett. Többször bővítették. Kedves hagyomány szerint karácsonykor a csodatévő Bambino Jesu (gyermek Jézus) szobra előtt a város katolikus családjainak kisgyermekei mondanak gyermekprédikációkat. A templom 22 márványoszlopa az antik Róma különböző épületeiből került ide. A díszes barokk oltár fölött van a VI. századból való, fára festett Mária kegykép. Aranykoronáját Napóleon katonái 1797-ban elrabolták, de a francia állam 1938-ban visszaszolgáltatta. A kereszthajó nyolc márványoszlopos kupolás oltára Szent Ilona császárné ereklyéit rejti. A legenda szerint ezen a helyen jelent meg a Szűzanya Augusztus császárnak, és ő ezen a helyen emelt oltárt Isten egyszülött Fiának. A 17 mellékkápolna közül az egyiket Sziénai Szent Bernardin életéből vett események díszítik. Bufalini (+1506) ügyvéd építtette, mert Szent Bernardin Rómában járva kibékíttette a Bufalini és a Baglioni családot. A Santa Bambino kegyszobrát, amely előtt a római kisgyermekek karácsonyi prédikációkat mondanak, 1476-ban Jeruzsálemben faragta egy ferences barát a Getszemáni-kert olajfájából. Szent Péter bilincsei-templom (S. Pietro in vincoli), a Colosseum közelében. 440-ben szentelte fel III. Sixtus pápa. Leghíresebb ereklyéje az a bilincs, amelyet Szent Péter viselt Jeruzsálemi és

12 12.oldal Római fogságában. (Jeruzsálemi fogságát, amikor lehullottak róla a bilincsek az egyik Raffaeló stanza is megjeleníti a Vatikáni Múzeumban.) Erről a bilincsről először egy VII. századi legenda beszél. Valószínűbb, hogy a közeli Mamertínuimi börtönből került ide a bilincs, ahol szintén raboskodott Szent Péter. A templomban nyugszik Nicolaus Cusanus püspök, aki a XV. század legnagyobb tudósai közé számított. Fő műve, a De docta ignorantia (A tudós tudatlanságról) minden művelt ember kötelező olvasmánya volt a legutóbbi időkig. A templomot azonban elsősorban Michelangelo Mózese teszi fő zarándokhellyé. Itt található II. Gyula pápa befejezetlen síremléke. A pápa 1505-ben Michelangelót Firenzéből Rómába hívta, hogy a Szent Péter bazilikába készítse el 40 alakos, monumentális síremlékét. A rendkívül lelkiismeretes Michelangelo azonnal munkához látott, és nyolc hónapon át válogatta és bontotta a márványt Carrarában. Azonban alig látott neki a munkának, a pápa, már új tervet dédelgetett: lebontatja az ősi Szent Péter bazilikát, és hatalmas újat épít. A csalódott Michelangelo ugyan többször nekilátott a munkának, de egyre zsugorodott a megálmodott mű. Végül a negyven alakból három került ki a nagy mester vésője alól, Mózes, Ráchel és Lea. A többit különböző szobrászok készítették. A Mózes azonban a művészettörténet egyik leghíresebbike lett. A XVIII. századig a római zsidók idejártak szombatonként imádkozni. A hagyomány szerint, amikor elkészült Michelangelo a Mózessel, ráütött kalapácsával a térdére, és rákiáltott: Adesso parla! (Most pedig beszélj!) Santa Maria degli Angeli (a Piazza d. Repubblica Metró kijáratánál). Az angyalokról elnevezett Mária bazilika eredetileg Diocletianus pompás gőzfürdője (terma) volt. A termák építése hét évig tartott ( ) és keresztény rabszolga vett benne részt. Az építkezés végére megmaradt 1203 keresztény munkást Diocletianus lefejeztette. Az V. században Vitigész gót vezér Rómát feldúlva, a vezetékeket elvágatta, és a gőzfürdőt használaton kívül helyezte. Innentől kezdve rablók és zsiványok tanyája lett. A XVI. században Antonio del Luca nevű papnak látomása volt, hogy az angyalok tiszteletét terjessze. A hajdani gőzfürdő hatalmas tepidariumát találta alkalmasnak, hogy kultuszhellyé alakítsák. Azonban III. Gyula pápa unokaöccsei, akik ott lovagolni akartak, elzavarták a buzgó papot és társait. Ő azonban hajthatatlan volt. Végül IV. Piusz pápa 1561-ben engedélyt adott a templomépítésre, és az akkor 86 éves Michelangelót kérte fel a tervek elkészítésére. A kezdeményező pap, a zseniális tervező, és a pápa négy év múlva meghaltak, így lassan haladt az építkezés. A XVIII. században ide hozták át a Szent Péter bazilika 12 hatalmas olajfestményét, amelyeket a Szent Péterben mozaikképekkel helyettesítettek. Ezért jelentős átalakítást igényelt a templom. Ezt a munkát 1749-ben Luigi Vanvitelli nápolyi építész vezette, és kialakította a mai világos templomot óta ez a templom az olasz állam ún. hivatalos istentiszteleteinek temploma. Ekkor tartotta itt esküvőjét III. Viktor Emmánuel, olasz király Heléna hercegnővel. Itt van eltemetve az olasz állam több kiválósága, de a templomot megálmodó papnak Antonio del Lucának és a IV. Piusznak a sírját is itt találjuk. A templom halhatatlan mesterműve még a francia Jean Antonie Houndon által 1768-ban készített életnagyságú márványszobor Szent Brúnóról, a karthazuziak alapítójáról. Pantheon. Nagy Kostantin császár 313-ban szabadságot adott a kereszténységnek, majd hamarosan a birodalom hivatalos vallása a kereszténység lett. A IV. században a keresztények általában nem átalakítottak a pogány templomokat, hanem lebontották, és főleg oszlopaikat felhasználták, Az egyetlen épen marad pogány templom Rómában a Pantheon, amelyet Augustus császár veje, Agrippa konzul építtetett Kr. e. 27-ben. A templom többször leégett. Mai formáját Hadrián császárnak köszönheti, aki 120 és 124 között teljesen újjáépíttette, és előcsarnokot is illeszttetett hozzá. A Pantheon hívei makacsul ellenálltak, elzárták a templomot a kereszténységtől. A 399. évben kiadott császári parancs azonban minden pogány templomot bezáratott. A Pantheont megmentette egészen egyedi építészeti stílusa. Voltaképpen egyetlen kupola. A tetején lévő 9 m átmérőjű nyílás a világítást és a szellőztetést egyaránt ellátja. Hét fülkéjében egykor hét istenszobor állott. Ma a Vértanúkhoz címzett Mária-templom a Pantheon keresztény neve. 800-ban III. Leó pápa sok vértanú ereklyét hozatott ide a katakombákból. 830 november 1-jén pedig itt ünnepelte

13 13.oldal először IV. Gergely pápa mindenszentek ünnepét. Sok államférfi és művész temetkezési helye is a Pantheon. A leghíresebb közülük Raffaello Sanzio (+1520). A császárkori Róma. Capitolium. Egykor Róma isteneinek volt a szent helye, majd a győztes hadvezérek diadalmenetének végcélja. A Capitóliumhoz vezető lépcsősort (cordonatai) Michelangelo tervezte, csakúgy, mint a két egymástól széttartó palotát. A tér közepén lévő Marcus Aurelius lovas szobra az egyetlen megmaradt bronzszobor azok közül, amelyek az ősi Rómát díszítették. Állítólag azért marad meg, mert Nagy Konstantin lovas szobrának vélték. Forum Romanum. A császárkori Róma dicsőségét és gazdagságát mutatja. Még romjaiban is fenséges. Tőszomszédságában található a Mamertínuimi börtön, ahol a hagyomány szerint Szent Péter, és talán Szent Pál is raboskodott. Colosseum. Az örök város egyik legidőtállóbb jelképe a Colosseum. Az Amphiteatrum Flavianumot (körszínházat) a Flavius családhoz tartozó három császár építtette. A 65 éves Vespasianus császár kezdte meg ennek a körszínháznak az építését, amikor Kr. u. 70-ben fia és utóda, Titusz visszatért a Jeruzsálemet elpusztító hadjáratából. A Colosseum nevet arról a 32 m magas bronzszoborról kapta, amely sokáig az amfiteátrum közepén állt. Helioszt, a napistent ábrázolta, Néró arcvonásaival. Csak a IV. század közepén pusztították el. Az ellipszis alakú körszínház szinte az időtlenséget leheli. Hosszanti tengelye 188 m. Körfogata 527 m. 50 ezer nézőt fogadott be a négyemeletnyi nézőtér. Az épület szerencsésen ötvözi a görög és a római építészet értékeit. Azt tartja a mondás: Amíg a Colosseum áll, Róma is állni fog. Ha a Colosseum elpusztul, Róma is elpusztul. S ha Róma elpusztul, összedől a világ. A Colosseum 10 évig épült. Az a több ezer zsidó rabszolga is építette, akiket Titusz hurcolt magával. A véres gladiátorjátékok, amelyek évente 65 napos játékidényt jelentettek, csak 186-ban kezdődtek. Addig inkább vadállatokat engedtek egymásra, és vadállatokkal gyilkoltatták az elítélt szerencsétlen emberek, köztük a keresztények ezreit. 107-ben itt vetették vadállatok elé az aggkorú Antochiai Szent Ignác püspököt. A császárok számára politikai szükségszerűség lett a véres látványosság. A nincstelen plebejus réteget így tudták féken tartani. (Panem et circenses!) A játékok alatt mindenki a császár vendége volt. Étellel, itallal, pénzszórással, és a legalantasabb ösztönök kielégítésével kereste a császár a lezüllött tömeg kegyét. Az elvadult erkölcsiségre jellemző volt, hogy csak a vadállatok veszteséglistáját vezették, az emberekét nem. 186-tól pedig a többszörös győztes gladiátorokat úgy ünnepelték, mint ma a legnevesebb futballsztárokat. A gladiátorjátékoknak csak a IV. század legvégén tudott véget vetni Honorius császár. Az állatviadalok azonban 519-ig tovább folytak. Sőt tudunk egy 1332-ben itt rendezett bikaviadalról, amikor 18 halott fiatalember maradt a porondon. Petrarca említi, hogy Isten büntetéseként fogták fel, amikor 1349-ben egy földrengés leomlasztotta az egyik oldalt. Ettől kezdve kőbányaként használták. Számos palota a Colosseum márványiból épült. Kétharmada mégis megmaradt, köszönhetően annak, hogy XIV. Benedek pápa 1748-ban megtiltotta a kövek elhordását.

14 14.oldal Szent Kozma és Damján bazilikája. A Fórum tőszomszédságában találjuk. Eredetileg Vespasianus császár Kr. u. 75-ben emelt itt templomot. Templom pacis (béke temploma) néven tanúskodnak róla a korabeli telekkönyvi leletek. A téglalap alakú templomot kör alakúvá építtette át Maxencius császár a fiatalon elhuny fia, Romulus emlékére. III. Félix pápa pedig 526-ban Kozma és Damján tiszteletére szentelte fel A Kis-Ázsiából származó ikertestvérek orvosok voltak. A szegényeket ingyen gyógyították, és sok embert a keresztény hitre térítettek. Ezért Diocletianus 303-ban kivégeztette őket. A vértanú keresztény orvosok tisztelete azért helyeződött ide, mert a környéken volt a pogány gyógyító istenek kultusza, s errefelé laktak a császári orvosok, akik a megsérült gladiátorokat is gyógyították. Valóságos művészi és szakrális ékszerdoboz ez a bazilika. *** Assisi. Már a III. századtól püspökség. Első püspökei, köztük a város védőszentje, Szent Rufinus vértanúk lettek. Ma elsősorban Szent Ferenc és Szent Klára sírja és a róluk elnevezett bazilikák vonzzák ide a zarándokokat. A Szent Ferenc-bazilika egy háromszintes templom. Itália első gótikus stílusú, francia hatást tükröző szakrális épülete és 1253 között épült. Az alsó templomban Szent Ferenc és körülette az első testvérek nyugszanak. A középső szint az itáliai ferences templomok mintája lett. A basilica superior-ban találjuk Giotto híres, Szent Ferenc életét bemutató freskósorozatát ban kezdte a munkát. Ekkor 32 éves volt, és római tanára ajánlotta őt a ferences generális figyelmébe. A ferencesek aszketikus misztikáját, összekapcsolta a bizánci síkszerűséggel. Ezzel új utat nyitott az európai festészetben. Világos, derűs képei Szent Ferenc lelkületét tükrözik. Hasonlóképpen lenyűgöző hatásúak Cimabue freskói a kereszthajóban. Szent Ferenc élete ben született. Atyja Assisi leggazdagabb embere volt. Jánosnak keresztelt fiát francia származású felesége iránti szeretetből kis franciának, Franceskónak nevezte. Ferenc kezdetben a korabeli aranyifjak életét élte. Peruggia elleni harcban fogságba került, súlyosan megbetegedett. Komolyabban kezdett gondolkodni az életről. Több látomása is volt, amelyekben egyre inkább látszott, hogy Istennek nagy tervei vannak vele. Szent Damján templomának Krisztusa arra szólította fel, hogy építse újjá a romokban lévő egyházat. Kezdetben ténylegesen templomokat és kápolnákat állított helyre, mígnem megértette, hogy Jézus őt az anyaszentegyház újjáépítésére kéri, a világi gazdagodás helyett a valódi lelki értékek megélésére, az Istentől és az élettől való elidegenedés helyett a Teremtő és a teremtmények iránti szerelemre. Lelkes ifjak csatlakoztak hozzá. III. Ince pápa 1210-ben szóban jóváhagyta az új rend alapítását. 1226ban halt meg, s nem egészen két év múlva IX. Gergely pápa szentté avatta. A Szent Klára templom 1257-ben épült. Itt található az a kereszt, amelynek Krisztusa Szent Ferencet megszólította. Az altemplomban, amelynek kiképzése nagyon hasonlít a Szent Ferenc-

15 15.oldal templom altemplomához, Szent Klára sírját találjuk, épen maradt testével, és számos ereklyét is megtekinthetünk itt, mint a szent ruházatát és azokat a hajfürtöket, amelyektől a Porcinkulakápolnában történt beöltözésekor, 1212-ben megvált. Assisi Szent Klára élete. 18 éves volt, amikor Ferenc hatására hite kezdett elmélyülni. Egy barátnőjével megszöktek a szülői házból, és Ferenc életstílusát kezdték élni. Egy év múlva, 1212ben Ferenc beöltöztette, és a bastiai bencés kolostorba menekítette őket, mert családjaik mindent megtettek, hogy visszafordítsák a lányokat a szerzetesi élettől. Klárát azonban hamarosan követte húga, Ágnes, aki szintén szentté vált, majd következő húga és végül megözvegyült édesanyja is a Klára vezette klarissza kolostor apácája lett. Ez a kolostor az Assisi közelében található Szent Damján templom mellett épült. Lenn a völgyben a hatalmas méretű Angyalos Boldogasszony bazilika (Basilica de Santa Maria degli Angeli) a Porcinkula-kápolna és a mellette lévő Szent Ferenc cella (a szent halálának helye) fölé épült 1569-ben. A Porcinkula-kápolnát Szent Ferenc maga hozta rendbe, és sokat imádkozott itt. Ebben a kápolnában öltöztette be Szent Klárát. Közvetlenül a megrendítő hatású kápolna mellett találjuk azt a kis cellát, ahol 1226-ban Szent Ferenc meghalt. A város templomaiban több földrengés okozott hatalmas károkat a történelem során. Ám világméretű összefogással mindig gyorsan megtörtént a helyreállítás. Velence. A várost Aquileiából és más városokból Attila elől ide menekült veneták alapították. A szigetcsoport lakói előbb a keleti gótok, majd a bizánciak fennhatósága alatt éltek. Aztán vezéreik, a doge-k vezetésével a IX. századtól önállósították magukat. Velence csakhamar jelentős kereskedelmi centrum lett, Kelet és Nyugat találkozási pontjaként, egyben vallási és művelődi hatalommá is fejlődött. Agnello és Giustiniano Partecipazio dogék alatt, a IX. században megépült a doge-palota, és megszerezték Alexandriától Márk evangélista ereklyéit. Megépítették az első Szent Márk templomot az ereklyék számára, és a mai 100 méter magas őrvagy világítótorony, a Campanile elődjét. Velence hatalma csúcspontját a keresztes háborúk idején élte. A ma is látható doge-palotát II. Orseolo doge építette, 991-től 1009-ig. A sziget belső része facölöpökre épült. A város főutcája a Canal Grande, amelyen vaporettók (vízibuszok) és gondolák szállítják az embereket. A ma látható Szent Márk-székesegyház a 11. században épült. Ünnepélyes felszentelésére 1094-ben került sor. Az aranytemplom (Chiesa d Oro), ahogyan a Szent Márk-székesegyházat gazdag márvány- és mozaikdíszei miatt nevezik, ötkupolás, görög kereszt alakú épület, amely a bizánci építőművészet egyedülálló alkotása. A templom belseje titokzatos fényhatásaival, 4000 négyzetméternyi mozaikjával, ötszáz pompás oszlopfőjével, szobraival, arany díszítéseivel lenyűgöző hatást kelt. A mennyezeten kialakított négyszögletes nyíláson át látható a Paradicsom-boltozat, a Tintoretto vázlatai által készített Utolsó ítélet csodálatos mozaikképe. A Napóleon által Európa szalonjának nevezett hatalmas Szent Márk-téren 1514-ben épült a ma is látható, 100 m magas világító- és őrtorony. Igaz, 1902-ben váratlanul leomlott, de nemzetközi segítséggel újraépítették. Tetején Szent Mihály arkangyal őrzi a várost. Velencének több mint 100 temploma van. A Santa Maria Gloriosa dei Frari templomban található az egyik mellékoltár képeként, Velence nagy festőjének Vecellio Tizianónak első nagyszabású

16 16.oldal alkotása, Mária mennybevétele (Assunta), amely a világ oly sok templomában látható másolatban. Tiziano mesterének Bellininek az alkotásait is megcsodáljuk itt. Tiziano mellett több doge sírját találjuk e templomban. Egyébként a dogék temetkezési helye a Szent János és Pál templom volt. A San Giorgio Maggiore szigeten látható a hasonló nevű templom, ahonnan Szent Gellért elindult, hogy végül Magyarországon kössön ki. Velence képtáraiban (Museum dei Settecento, Galerie del Accademia), és templomaiban Bellini, Tiziano, Giorgione, Tintoretto, Veronese képeit láthatjuk. Talán, hasznos tanács lehet a Velencébe utazóknak, hogy 7 euró a vaporetto a Busz-parkolótól a Szent Márk-székesegyházig. A Busz-parkolótól a Piazzále Rómáig olcsó függővasúttal megtehető a 3 km-es út. Ezért érdemes gyalog visszasétálni a Szent Márk-térről. A Szent Márk-székesegyház újabban 12 órától 14 óráig bezár. ¾ 12-kor már nem engednek be. A semmitmondó programot nyújtó homlokzati kilátóhelyre terelik a sort kiálló, gyanútlan turistákat, tetemes összegért. Bent a történelmi központban mindenütt egységesen 1.5 euró a WC használati díj. Ez egy család vonatkozásában tetemes kiadás. Érdemes viszont egy hangulatos, lagúna-parti árnyas teraszon elfogyasztani a pizzát az ebédhez. A 8-10 euróhoz mindig hozzá kell számítani a fejenkénti 2 euró szervízdíjat is, de másutt sem olcsóbb. Meg lehet pihenni, a kiváló városi kutakból üvegbe töltött vizet lehet inni, és a WC itt ingyen van. Velence, beleszámítva Frari-templom 3 eurós belépőjegyét és a fagylaltot is, fejenként 25 euróból megúszható. Ha a legjelentősebb múzeumokat meg akarjuk látogatni, akkor akár 100 eurót is kell kalkulálnunk. Palmanova. Erődváros, szép templommal. Jelentős szerepet vitt Észak-Itália és a Habsburgok harcában, valamint az I. Világháborúban. Az utánpótlás, a hadtáp és a pihenő egységek katonai bázisa volt. A város a sokszögletű, csillag alakú erődfalakon belül épült fel. Valószínűleg kihagyjuk. Általában ebédelés vagy szentmise bemutatása céljából ideális. Dunakeszi, július 07. Szabó József László plébános

AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI

AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI 1.oldal AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI Pádua Pádua elsődleges látnivalója és lelki élménye a Szent Antal bazilika a Szent monumentális síremlékével. A templom mellett Donatello

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

A gótikus szobrászat

A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat kezdetének a Chartres-i székesegyház Király kapujának bélletszobrait szoktuk tekinteni. Ezzel veszi kezdetét a monumentális stílus a középkorban. Közvetlen előképe

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred Kéésszzí ítteettttee:: Koovvááccss Krri isszztti inaa Meeggyyeerri i Útii Áltaal láánnooss IIsskkool laa Feel lkéésszzí íttőő ttaanáárr SSi ikkee Beerrnnaaddeet ttt II.. korrccssoporrtt Koomppl leexx kkaat

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Július 26-31. Olaszország, Bisenti

Július 26-31. Olaszország, Bisenti 2011-07-15 20:41:44 Július 26-31. Olaszország, Bisenti A Délegyházi Karate SE folytatni kívánja az NCA támogatásával a 2008-ban elkezdett kapcsolatát az olaszországi Bisentivel. Az Egyesület utazást tervez

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II.

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. 8 Tiszták, hősök, szentek NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. jános pál pápa 2014 Gergely okos fiú volt, a szülei sokáig taníttatták ( 2 )

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet.

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet. Firenze, Sta Croce ferences kolostor (1295-1442), alaprajz, templom belső képe. Az Alpoktól északra a háromhajós, hosszú, poligonális apszisú ferences templomtípus vált általánossá. Esetenként a városi

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

A Vatikáni Múzeum igazgatója, Antonio Paolucci professzor megjegyzi:

A Vatikáni Múzeum igazgatója, Antonio Paolucci professzor megjegyzi: 1 Vatikáni Múzeum 3D Nagyszerű film, egy rendkívül izgalmas utazás, hogy felfedezzük a pápák által az elmúlt 500 évben összegyűjtött legkiválóbb műalkotásokat. Az világon először készítettek ultra HD 4K/3D

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Reneszánsz 2. Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Giorgio Vasari 1511-1574 építész, manierista festő, művészeti író Self-portrait by Giorgio Vasari Toszkána Firenze: reneszánsz művészet kiindulópontja

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

200 nap. Firenze. Útinapló. Horváth Tamás, a Széchenyi István Egyetem építész hallgatójának

200 nap. Firenze. Útinapló. Horváth Tamás, a Széchenyi István Egyetem építész hallgatójának Feb 13 14 15 16 17 18 19 Feb 20 21 22 23 24 25 26 Feb 27 28 01 02 03 04 05 Már 06 07 08 09 10 11 12 Már 13 14 15 16 17 18 19 Már 20 21 22 23 24 25 26 Már 27 28 29 30 31 01 02 Ápr 03 04 05 06 07 08 09 Ápr

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

A művészettörténetírás atyja: Vasari

A művészettörténetírás atyja: Vasari Reneszánsz művészet A név jelentése: újjászületés, olaszul: rinascimento, franciául: renaissance A kor olasz gondolkodói használják először, saját koruk kulturális teljesítményét az ókorhoz hasonlíthatónak

Részletesebben

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.)

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Ókeresztény építészet (III-V. sz.) IHTYS Aquilea: Theodoriánus bazilika A KÖZÉPKOR VILÁGA (ismétlés) 1) A középkor fogalama - media tempestas 2) Az középkor időbeli

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

AZ ÓKERESZTÉNY MŰVÉSZET IV-X. SZÁZAD. vázlat

AZ ÓKERESZTÉNY MŰVÉSZET IV-X. SZÁZAD. vázlat AZ ÓKERESZTÉNY MŰVÉSZET IV-X. SZÁZAD vázlat Történelmi háttér - A IV. század végén nagy népvándorlás vette kezdetét. - Itáliában a Keleti Gótok Theodorich vezetése alatt birodalmat építettek ki (Keresztény

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia Firenze, Palazzo dell Arte della Lana Firenze, Orsanmichele Fiorino (Forint) 1252 Törvénykönyv 1293 Arte della Seta (Selyemszövők +ötvösök) Arte di Calimala (posztókereskedők) Arte diella Lana (ruhakészítők)

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6 Tartalomjegyzék Bevezetés 6 1. Júdás csókja Giotto di Bondone, 1304 1313 8 2. Szentháromság Masaccio, kb. 1427 14 3. Az Arnolfini házaspár Jan van Eyck, 1434 20 4. Levétel a keresztrôl Rogier van der Weyden,

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

MSC Armonia Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt

MSC Armonia Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt MSC Armonia Budapestről autóbusszal és magyar csoportkísérővel az út teljes ideje alatt 2016.05.13-05.21. További információk 1.nap: Budapest-Genova Indulás a kora esti órákban Budapestről Genovába. Útközben

Részletesebben

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó AZ ÓKORI RÓMA I.

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó AZ ÓKORI RÓMA I. Jelen dokumentum a Debreceni Egyetem építészmérnök BSC képzés 2013/2014 tanév 1. szemeszterében meghirdetett Építészettörténet 1. tárgyához készült oktatási segédlet A segédlet a tárgy számonkéréseinek

Részletesebben

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe : Felkészítő tanár neve:...

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe : Felkészítő tanár neve:... Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu V. TOLLFORGATÓ 2. forduló V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

TÖRTÉNELMI FELADATLAP

TÖRTÉNELMI FELADATLAP TÖRTÉNELMI FELADATLAP 1.) Válassza ki a barokk templomot ábrázoló képet! 2.) Válassza ki a következő kupolás épületek közül a barokk stílusút! 3.) Válassza ki, hogy az alábbi épületek közül melyik nem

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Akik nem nyugodhattak békében 1.rész

Akik nem nyugodhattak békében 1.rész 2012 december 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Akik értékelve nem nyugodhattak Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Kihantolták kedden a 2004-ben elhunyt Jasszer Arafat földi maradványait. Rajta

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

általános muzeológia, múzeumtörténet, művészettörténet, műtárgyvédelem műtárgyak kezelése, múzeumi nyilvántartás és adminisztráció

általános muzeológia, múzeumtörténet, művészettörténet, műtárgyvédelem műtárgyak kezelése, múzeumi nyilvántartás és adminisztráció Szakképesítés: 52 211 01 Műtárgyvédelmi munkatárs A), B) és C) vizsgafeladat Az A) vizsgafeladat megnevezése: Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelés Összetett tételek általános muzeológia, múzeumtörténet,

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete V XVI. század Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete Történelmi háttér Európa leggazdagabb és legszervezettebb állama. Konstantinápoly székhellyel a birodalom magába foglalta a Balkán-félszigetet, Kis-Ázsiát,

Részletesebben

Időutazó ókori teszt

Időutazó ókori teszt Időutazó ókori teszt I. Róma felemelkedése 1. A hagyomány szerint Romulus és Remus ősei az alábbiak közül melyik városból menekültek? x) Athén 1) Spárta 2) Trója 2. Mit jelent a vétó! kifejezés? x) tiltakozom!

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Grand Palace és a Smaragd Buddha temploma

Grand Palace és a Smaragd Buddha temploma 2012 augusztus 07. Flag 1 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Grand értékelve Palace és a Give Grand Palace és a Give Grand Palace és a Mérték Give Grand Palace és a Give Grand Palace és a Smaragd Smaragd

Részletesebben

Kiskastély krónika. Róna Katalin

Kiskastély krónika. Róna Katalin Kiskastély krónika A BALATON DÉLI PARTJA FELŐL SOMOGY LANKÁS DOMBJAI KÖZT HALADVA, ELHAGYVA SOMOGYVÁRT, MAJD ÚJABB KIS FALVAKAT, ÉRKEZÜNK A ZSÁKFALUBA, ALSÓBOGÁTRA. A FORRÓ NYÁRI DÉLELŐTTÖN A SZÉP, RENDE-

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 7 Tiszták, hősök, szentek szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 2014 Cecília férje, majd sógora is megkeresztelkedett ( 2 ) SZENT CECÍLIA ünnepe: november

Részletesebben

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak Jegyzetek művészettörténethez IV. 8. és 9. osztály Égei kultúra Minószi (krétai) kultúra Kr. e. 2700-1100 Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok,

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben